Acte Juridice, Formulare, Modele de cereri si contracte : Cereri si Actiuni in justitie
Asistenta Juridica

Prima Pagina          
Cautare generala

InfoDosar.ro
Cauta online dosarul din Instanta:
-Administratie
Institutii Publice

   Consiliile Judetene
   Judetele Romaniei
   Prefecturi
   Primarii
   Evidenta Populatiei
   Directiile de Pasapoarte
   Directiile Eliberari Pemise si Inmatriculari
   Directii de Statistica
   Arhivele Nationale
   Agentiile Domeniilor Statului
   Administratii ale Apelor Romane
   Drumurile Nationale
   Autoritati Sanitar-Veterinare
   Oficiile pentru Ameliorare si Reproductie in Zootehnie
   Oficii Judetene de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit
   A.P.I.A.
   Oficii Judetene pentru Consultanta Agricola
   Directiile de Agricultura
   Directiile FitoSanitare
   Ocoale Silvice
   Asociatii de Vanatoare si Pescuit
   Regiunile de Dezvoltare
   Agentiile pentru Protectia Mediului
   Casele de Asigurari de Sanatate
   Casele de Pensii
   Agentii de Somaj
   Asociatia Nevazatorilor
   Protectia Copilului
   Agentii Teritoriale pentru Prestatii Sociale
   Compartimente A.N.E.S.
   Consilii de Formare Profesionala
   Cartelul "Alfa"
   Administratiile financiare
   Trezorerii
   Camerele de Comert
   Curtile de Conturi
   Garzile Financiare
   Protectia Consumatorului
   Consiliul Concurentei
   Corpul Contabililor Autorizati
   Lista Contabililor Autorizati
   Lista Consultantilor Fiscali
   Tabloul arhitectilor din Romania
   Serviciile Judetene de Metrologie Legala
   Centre Evaluatori ANEVAR
   Agentiile pentru Conservarea Energiei
   CENTROCOOP
   ANCOM (ANRCTI)
   Inspectorate Scolare Judetene
   Directii Tineret
   Directii Judetene pentru Sport
   Federatii de Sport
   Biblioteci Judetene
   Directii Judetene pentru Cultura, Culte si Patrimoniul Cultural National
   Centre Judetene pentru Cultura Traditionala
   Muzee Judetene
   Biserici si Culte
   Teatre Judetene
   Federatia Sindicala "Spiru-Haret"
   Barouri de avocati
   Tabloul avocatilor
   Tabloul mediatorilor
   Birouri Avocatul Poporului
   Birouri de Cadastru
   Instante de Judecata
   Parchete
   Penitenciare
   Institute de Medicina Legala
   Notari Publici
   Executori Judecatoresti
   Lichidatori
   Consilieri Proprietate Intelectuala
   Traducatori Autorizati de MJ
   Colegiile Farmacistilor
   Colegiile Medicilor
   Colegiile Medicilor Dentisti
   Ordinul Asistentilor Medicali
   Spitale
   Centre Judetene Antidrog
   Centre de Transfuzie Sanguina
   Directiile de Sanatate Publica
   Crucea Rosie Romana
   Inspectorate de Stat in Constructii
   Auditori Energetici
   Inspectorate de Munca
   Garzile de Mediu
   Vamile
   I.S.U.
   InfoTrafic
   S.R.I.
   Birourile de Imigrari
   Autoritatile pentru Straini
   Politia Romana
   Jandarmeria Romana
   Centre Militare Judetene
   CREDITCOOP
   Casele de Ajutor Reciproc
   Retea CEC Bank
   Retea BCR
   Retea BancPost
   Retea BRD
   Retea Raiffeisen
   Retea Banca Carpatica
   Retea Banca Transilvania
   Retea Romextera Bank
   Oficii Postale
   Agentiile de Voiaj si Statiile CFR
   ARR-uri
   RAR-uri
   Statele Lumii
   Misiunile Diplomatice

 

 

Sunteti aici: Asistenta Juridica » Cereri, Formulare, Modele de contracte » Cereri si Actiuni in Justitie


Cereri si Actiuni in Justitie


 • Actiune confesorie de servitute
 • Actiune de evacuare a chiriasului pentru neplata cu rea-credinta a chiriei
 • Actiune de impartire a bunurilor comune ale sotilor in timpul casatoriei, intentata de creditorul personal
 • Actiune de ingradire
 • Actiune impotriva respingerii cererii de eliberare a certificatului de stare civila cu ortografia limbii
 • Actiune in anularea casatoriei incheiata prin amenintari
 • Actiune in anularea unui act de partaj voluntar
 • Actiune in contestarea recunoasterii copilului de catre mama
 • Actiune in nulitatea unei donatii deghizate intre soti
 • Actiune in petitie de ereditate cu privire la bunurile succesorale
 • Actiune in repetitie pentru restituirea unei plati facute īn mod nedatorat
 • Actiune īn stabilirea filiatiei fata de tata (paternitatii)
 • Actiune in tagaduirea paternitatii
 • Actiune oblica
 • Actiune pauliana
 • Actiune pentru acordarea pensiei de intretinere minor
 • Actiune pentru anularea certificatului de mostenitor
 • Actiune pentru anularea certificatului de mostenitor si stabilirea drepturilor la succesiunea defunctei, a fratelui acesteia
 • Actiune pentru anularea contractului de vanzare-cumparare
 • Actiune pentru anularea executarii pedepsei la locul de munca
 • Actiune pentru anularea unei liberalitati facute unei persoane incapabile de a primi
 • Actiune pentru asigurarea folosirii unei servituti de trecere
 • Actiune pentru executarea in natura a obligatiilor contractuale
 • Actiune pentru majorarea pensiei de intretinere
 • Actiune pentru reclamarea intretinerii copilului minor
 • Actiune pentru repararea prejudiciului cauzat de lucruri
 • Actiune pentru repararea unui prejudiciu cauzat de animale
 • Actiune pentru restituirea imprumutului precum si despagubiri pentru lipsa de folosinta a bunului
 • Actiune pentru restituirea unui imprumut pecuniar si plata de dobanzi moratorii
 • Actiune pentru revocarea contractului de donatie pentru neindeplinirea obligatiilor sau pentru ingratitudine
 • Actiune pentru rezilierea contractului de vanzare-cumparare cu clauza de intretinere
 • Actiune pentru stabilirea filiatiei fata de mama in cazul in care copilul este minor
 • Actiune pentru tulburarea violenta a posesiei asupra terenului
 • Actiune posesorie
 • Actiune tulburarea posesiei
 • Actiunea cumparatorului evins impotriva vanzatorului cu restituirea sumei reprezentand pretul platit
 • Actiunea pentru reclamarea intretinerii de catre sotul divortat
 • Actiunea pentru reducerea pensiei de intretinere datorata paratei pentru intretinerea minorului
 • Cerere a creditorilor succesiunii pentru separatia patrimoniilor
 • Cerere adresata Avocatului Poporului (model)
 • Cerere amanare a executarii pedepsei cu inchisoarea
 • Cerere angajare aparator (avocat)
 • Cerere chemare in judecata pentru legaturi personale cu minorul
 • Cerere chemare in judecata pentru modificarea domiciliului stabilit minorului
 • Cerere chemare in judecata pentru remiterea alocatiei de stat
 • Cerere chemare in judecata pentru restituirea bunurilor proprii
 • Cerere chemare in judecata pentru revendicarea de bunuri mobile de la masa succesorala
 • Cerere de chemare in garantie pentru evictiunea partiala
 • Cerere de chemare in judecata a cumparatorului evins impotriva vanzatorului
 • Cerere de chemare in judecata a titularului dreptului
 • Cerere de chemare in judecata a unui locatar pentru plata cheltuielilor de intretinere
 • Cerere de chemare in judecata in actiune in granituire (si revendicare)
 • Cerere de chemare in judecata pentru anularea certificatului de mostenitor si realizarea unei noi imparteli
 • Cerere de chemare in judecata pentru anularea unui act juridic
 • Cerere de chemare in judecata pentru evacuarea sotului turbulent
 • Cerere de chemare in judecata pentru impartirea provizorie a locuintei (Ordonanta presedintiala)
 • Cerere de chemare in judecata pentru inapoierea minorului de la persoanele care il detin fara drept
 • Cerere de chemare in judecata pentru incredintare copil minor
 • Cerere de chemare in judecata pentru predarea bunurilor cuprinse in legatul cu titlu universal
 • Cerere de chemare in judecata pentru revendicare mobiliara
 • Cerere de chemare in judecata pentru revendicarea imobiliara
 • Cerere de chemare in judecata, pe cale de ordonanta presedentiala, pentru legaturi personale cu minorul
 • Cerere de conexare a mai multor urmariri imobiliare
 • Cerere de constatare a reabilitarii de drept in cazul suspendarii executarii pedepsei
 • Cerere de contopire a pedepselor pentru infractiuni concurente
 • Cerere de declarare a apelului
 • Cerere de iesire din indiviziune (partaj sau imparteala)
 • Cerere de inscriere in tabloul creditorilor si in tabloul de distributie a pretului
 • Cerere de intocmire a procesului verbal de situatie a imobilului urmarit
 • Cerere de investire cu titlu executoriu a unei hotarari judecatoresti
 • Cerere de investire cu titlu executoriu a unui act autentic
 • Cerere de notare a actiunii de revocare a donatiei
 • Cerere de punere in vanzare a imobilului in contul adjudecatarului
 • Cerere de punere sub interdictie
 • Cerere de recuzare
 • Cerere declarare apel impotriva unei sentinte penale
 • Cerere declarare apel peste termenul de apel
 • Cerere eliberare certificat de grefa privind partile, obiectul, termenul de judecata
 • Cerere eliberare copie conform cu originalul
 • Cerere pentru anulare, rectificarea sau completarea unei inregistrari in registrul de stare civila
 • Cerere pentru anularea hotararii declarativa de moarte
 • Cerere pentru anularea reabilitarii judecatoresti
 • Cerere pentru aplicarea sechestrului asigurator
 • Cerere pentru asigurarea dovezilor
 • Cerere pentru asigurarea servitutii de trecere
 • Cerere pentru depunerea de acte la dosar
 • Cerere pentru eliberarea unui act din dosar
 • Cerere pentru impacarea partilor
 • Cerere pentru incuviintarea adoptiei formulata de unul dintre soti pentru copilul celuilalt sot
 • Cerere pentru incuviintarea si validarea urmaririi generale a veniturilor unui imobil, ceruta in temeiul unui titlu executoriu
 • Cerere pentru infiintarea si validarea popririi in executarea unei obligatii constatate
 • Cerere pentru infiintarea si validarea popririi in executarea unei obligatii constatate printr-un tiltu executoriu
 • Cerere pentru infiintarea si validarea popririi in executarea unei obligatii constatate printr-un titlu executoriu
 • Cerere pentru inlocuirea pedepsei amenzii cu pedeapsa inchisorii
 • Cerere pentru liberare conditionata
 • Cerere pentru numirea unui conservator al imobilului
 • Cerere pentru preschimbarea termenului de judecata
 • Cerere pentru recalcularea pedepsei in cazul prevazut de art. 43 Cod penal
 • Cerere pentru suspendarea urmaririi penale sau a judecatii
 • Cerere reconventionala la actiunea in revendicare a unui imobil
 • Cererea de chemare in judecata pentru declararea (constatarea) simulatiei
 • Chemare in judecata pentru constatarea nulitatii absolute
 • Contestatia datornicului impotriva executarii silite
 • Contestatia debitorului pentru suspendarea executarii imobiliare cu oferirea veniturilor imobilului
 • Contestatia la tabloul de distributie a pretului
 • Contestatia tertului imoptriva executarii silite
 • Contestatie impotriva popririi
 • Contestatie la executarea silita imobiliara
 • Depunere lista cu martori
 • Formular cerere sesizare CEDO
 • Notificare adresata debitorului creantei data in gaj
 • Notificare pentru rezilierea unui contract
 • Opozitia creditorului neurmaritor la distribuirea sumelor provenite din vanzarea silita a bunurilor mobile ale datornicului
 • Plangere impotriva procesului-verbal de aplicare a sanctiunii contraventionale cu amenda
 • Plangere prealabila adresata instantei (judecatoriei)
 • Plangere prealabila adresata organului de urmarire penala
 • Recurs impotriva deciziei civile (model)
 • Recurs impotriva deciziei penale (model)
 • Renuntarea la apel
 • Renuntarea la recurs
 •  

   

  Ultimele comentarii:
  POPESCU MIHAELA comenteza: ''Buna seara.
  Daca sunteti absolvent al inst. Ion Mincu in anul 1975 va anunt cu entuziasm ca avem intalnirea promo
  ... »»''

  Alexandra comenteza: ''mai vin cu una. de ani de zile ca 1 pers platesc cel mai mult apa din tot blocul. la una din sedinte s-a votat schimbare ... »»''

  Alexandra comenteza: ''buna ziua
  am schimbat o butelie, tipul a venit cu una si cand sa porneasca aragazul nu ardea. a curatat din tub si
  ... »»''

  Florin S comenteza: ''Cnventiile civile sunt greu de deosebit de un contrcat de munca mai ales atunci cand obiectul de activitate al conventii ... »»''

  Laurentiu Galca comenteza: ''Sunt angajat la firma URBAN PROTECT din sinaia jud Prahova In urma controalelor pe care ati facut la firma respectiva si ... »»''

  cornel comenteza: ''Doresc sa achizitionez un autoturism Skoda, fabricat octombrie 2006 diesel 1,9 norma poluare E3, emisii co2 140.Va rog s ... »»''

  daragiu petre comenteza: ''buna zioa.am o mica problema .am avut o oprire pe salariu meu.iar deaci eu am platit totii banii care trebuia prin ing b ... »»''

   

   

  Harta administrativa a Romaniei Judetul Satu-Mare Judetul Bihor Judetul Salaj Judetul Cluj Judetul Alba Judetul Hunedoara Judetul Arad Judetul Timis Judetul Caras-Severin Judetul Mehedinti Judetul Dolj Judetul Olt Judetul Gorj Judetul Vālcea Judetul Arges Judetul Dāmbovita Judetul Teleorman Judetul Giurgiu Judetul Calarasi Judetul Constanta Judetul Ialomita Judetul Prahova Judetul Brasov Judetul Sibiu Judetul Buzau Judetul Braila Judetul Tulcea Judetul Vrancea Judetul Galati Judetul Mures Judetul Covasna Judetul Harghita Judetul Bacau Judetul Vaslui Judetul Neamt Judetul Iasi Judetul Bistrita-Nasaud Judetul Maramures Judetul Suceava Judetul Botosani Judetul Bucuresti Judetul Ilfov Judetul Ilfov

   

   

   

  Prima Pagina          Sitemap          Harta Site          Mergi sus


  Toate datele afisate sunt informatii publice, publicate de autoritatile si institutiile publice sau in cadrul documentelor destinate publicului (Monitorul Oficial, Acte ale autoritatilor publice s.a.).
  Consimtamantul persoanei vizate nu este cerut atunci cand prelucrarea priveste date obtinute din documente accesibile publicului, conform legii. (art.5, alin.2, lit.f din Legea nr. 677/2001, pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date). Notificare Operator de date cu caracter personal nr. 2447/2015.
  Reclamatie date cu caracter personal