Acte Juridice, Formulare, Modele de cereri si contracte : Acte necesare pentru Schimbarea numelui de familie sau a prenumelui (Cazurile considerate intemeiate)
Asistenta Juridica

Prima Pagina          
Cautare generala

InfoDosar.ro
Cauta online dosarul din Instanta:
-Administratie
Institutii Publice

   Consiliile Judetene
   Judetele Romaniei
   Prefecturi
   Primarii
   Evidenta Populatiei
   Directiile de Pasapoarte
   Directiile Eliberari Pemise si Inmatriculari
   Directii de Statistica
   Arhivele Nationale
   Agentiile Domeniilor Statului
   Administratii ale Apelor Romane
   Drumurile Nationale
   Autoritati Sanitar-Veterinare
   Oficiile pentru Ameliorare si Reproductie in Zootehnie
   Oficii Judetene de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit
   A.P.I.A.
   Oficii Judetene pentru Consultanta Agricola
   Directiile de Agricultura
   Directiile FitoSanitare
   Ocoale Silvice
   Asociatii de Vanatoare si Pescuit
   Regiunile de Dezvoltare
   Agentiile pentru Protectia Mediului
   Casele de Asigurari de Sanatate
   Casele de Pensii
   Agentii de Somaj
   Asociatia Nevazatorilor
   Protectia Copilului
   Agentii Teritoriale pentru Prestatii Sociale
   Compartimente A.N.E.S.
   Consilii de Formare Profesionala
   Cartelul "Alfa"
   Administratiile financiare
   Trezorerii
   Camerele de Comert
   Curtile de Conturi
   Garzile Financiare
   Protectia Consumatorului
   Consiliul Concurentei
   Corpul Contabililor Autorizati
   Lista Contabililor Autorizati
   Lista Consultantilor Fiscali
   Tabloul arhitectilor din Romania
   Serviciile Judetene de Metrologie Legala
   Centre Evaluatori ANEVAR
   Agentiile pentru Conservarea Energiei
   CENTROCOOP
   ANCOM (ANRCTI)
   Inspectorate Scolare Judetene
   Directii Tineret
   Directii Judetene pentru Sport
   Federatii de Sport
   Biblioteci Judetene
   Directii Judetene pentru Cultura, Culte si Patrimoniul Cultural National
   Centre Judetene pentru Cultura Traditionala
   Muzee Judetene
   Biserici si Culte
   Teatre Judetene
   Federatia Sindicala "Spiru-Haret"
   Barouri de avocati
   Tabloul avocatilor
   Tabloul mediatorilor
   Birouri Avocatul Poporului
   Birouri de Cadastru
   Instante de Judecata
   Parchete
   Penitenciare
   Institute de Medicina Legala
   Notari Publici
   Executori Judecatoresti
   Lichidatori
   Consilieri Proprietate Intelectuala
   Traducatori Autorizati de MJ
   Colegiile Farmacistilor
   Colegiile Medicilor
   Colegiile Medicilor Dentisti
   Ordinul Asistentilor Medicali
   Spitale
   Centre Judetene Antidrog
   Centre de Transfuzie Sanguina
   Directiile de Sanatate Publica
   Crucea Rosie Romana
   Inspectorate de Stat in Constructii
   Auditori Energetici
   Inspectorate de Munca
   Garzile de Mediu
   Vamile
   I.S.U.
   InfoTrafic
   S.R.I.
   Birourile de Imigrari
   Autoritatile pentru Straini
   Politia Romana
   Jandarmeria Romana
   Centre Militare Judetene
   CREDITCOOP
   Casele de Ajutor Reciproc
   Retea CEC Bank
   Retea BCR
   Retea BancPost
   Retea BRD
   Retea Raiffeisen
   Retea Banca Carpatica
   Retea Banca Transilvania
   Retea Romextera Bank
   Oficii Postale
   Agentiile de Voiaj si Statiile CFR
   ARR-uri
   RAR-uri
   Statele Lumii
   Misiunile Diplomatice

 

 

Sunteti aici: Asistenta Juridica » Cereri, Formulare, Modele de contracte » Acte in legatura cu Primaria » Acte necesare pentru Schimbarea numelui de familie sau a prenumelui (Cazurile considerate intemeiate)


Acte necesare pentru Schimbarea numelui de familie sau a prenumelui (Cazurile considerate intemeiate)


Cazuri considerate întemeiate pentru schimbarea numelui

 • când numele este format din expresii indecente, ridicole ori transformat prin traducere sau în alt mod;
 • când persoana în cauza a folosit, în exercitarea profesiei, numele pe care doreste sa îl obtina, facând dovada cu privire la aceasta, precum si asupra faptului ca este cunoscuta în societate sub acest nume;
 • când, din neatentia ofiterilor de stare civila ori ca urmare a necunoasterii reglementarilor legale în materie, au fost efectuate mentiuni gresite in registrele de stare civila ori au fost eliberate certificate de stare civila cu nume eronate, în baza carora au fost eliberate alte acte;
 • când persoana în cauza are nume de familie sau prenume format din mai multe cuvinte, de regula reunite si doreste schimbarea acestuia;
 • când persoana în cauza poarta un nume de familie de provenienta straina si solicita sa poarte un nume românesc;
 • când persoana si-a schimbat numele de origine straina într-un nume românesc, pe cale administrativa si doreste sa revina la numele dobandit la nastere;
 • când parintii si-au schimbat numele pe cale administrativa, iar copiii solicita sa poarte un nume de familie comun cu al parintilor lor;
 • când persoana în cauza solicita sa poarte un nume de familie comun cu al celorlalti membri ai familiei, nume care a fost dobândit ca urmare a adoptiei, a mentinerii numelui la casatorie, a stabilirii filiatiei ori a unor schimbari de nume aprobate anterior pe cale administrativa;
 • când sotii au convenit cu ocazia încheierii casatoriei sa poarte numele de familie reunite si ambii solicita schimbarea acestuia pe cale administrativa, optând pentru numele de familie dobândit la nastere de catre unul dintre ei ori sa revina fiecare la numele avut anterior casatoriei;
 • când persoana în cauza face dovada ca a fost recunoscuta de catre parinte ulterior înregistrarii nasterii, însa, întrucât nu a sesizat instanta pentru încuviintarea purtarii numelui de familie al acestuia în timpul vietii, nu exista alta posibilitate de dobândire a numelui parintelui decât pe cale administrativa;
 • când prenumele purtat este specific sexului opus;
 • când persoanei i s-a încuviintat schimbarea sexului prin hotarâre judecatoreasca ramasa definitiva si irevocabila si solicita sa poarte un prenume corespunzator, prezentând un act medicolegal din care sa rezulte sexul acesteia;
 • alte asemenea cazuri temeinic justificate.


Sunt de asemenea considerate justificate si cererile de schimbare a numelui in urmatoarele cazuri:

 • când persoana în cauza a adoptat minori si doreste ca acestia sa poarte un alt prenume;
 • când casatoria a încetat prin moartea sau prin declararea judecatoreasca a mortii unuia dintre soti, iar sotul supravietuitor solicita sa revina la numele de familie purtat anterior casatoriei ori la numele de familie dobândit la nastere;
 • când în urma divortului un fost sot revine la numele de familie purtat anterior si care provine dintr-o alta casatorie, de asemenea desfacuta prin divort, si doreste sa poarte numele dobândit la nastere;
 • când în urma încetarii casatoriei prin moartea sau prin declararea judecatoreasca a mortii unuia dintre soti celalalt sot se recasatoreste si ca urmare a desfacerii acestei casatorii, acesta doreste sa poarte numele de familie dobandit la nastere;
 • când fostul sot doreste sa poarte numele de familie pe care l-a avut în casatorie, pentru a avea un nume comun cu copiii încredintati spre crestere si educare, cu consimtamântul fostului sot, dat în forma autentica;
 • când parintii au divortat, iar copiii încredintati spre crestere si educare unuia dintre parinti, care a revenit la numele de familie avut anterior casatoriei, solicita sa poarte numele de familie al acestuia;
 • când s-a desfacut adoptia unei persoane casatorite care are copii minori si în urma desfacerii adoptiei persoana în cauza revine la numele de familie avut înainte de adoptie;
 • când unul dintre soti, la încheierea casatoriei, a luat numele de familie al celuilalt sot, nume pe care acesta l-a dobândit prin adoptie, iar ulterior încheierii casatoriei are loc desfacerea adoptiei.

Cum se procedeaza?

Cererea de schimbare a numelui de familie sau a prenumelui (formular tipizat), se depune personal de catre solicitant, pe care o va semna în fata ofiterului de stare civila.
Când se cere schimbarea numelui de familie sau a prenumelui pentru un minor care a împlinit vârsta de 14 ani, va semna lânga parinte si minorul.
NU se admite depunerea cererii de catre împuternicit sau intermediar.

Acte necesare

 • certificatul de nastere al solicitantului + doua copii xerox-legalizate;
 • certificatul de casatorie + doua copii xerox legalizate, daca persoana este sau a fost casatorita;
 • certificatul de nastere al sotului sau sotiei (daca si acesta schimba numele de familie) + doua copii xerox- legalizata;
 • certificatul de nastere al copilului minor si doua copii xerox – legalizate, când solicitantul cere schimbarea numelui de familie si are si copii minori;

   NOTA: schimbarea numelui de familie sau a prenumelui produce din oficiu efecte si in
                actul de nastere al copilului minor la rubrica numele de familie si prenumele
                parintelui in cauza.

 • declaratia consimtamânt data în forma autentica ,legalizata , a celuilalt parinte când se cere schimbarea numelui sau a prenumelui unui copil minor
 • declaratie consimtamânt din partea sotului când celalalt sot cere schimbarea numelui de familie comun – legalizata;
 • certificatul de deces al sotului + o copie xerox legalizata, când se cere schimbarea nume lui de familie dobândit prin casatorie si sotul este decedat;
 • sentinta de divort, ramasa definitiva, pentru persoanele care solicita aprobarea schimbarii numelui dobândit prin casatorie si pe care l-au pastrat si dupa desfacerea acesteia sau care cer schimbarea numelui de familie pentru un minor nascut dintr-o casatorie desfacuta prin divort;
 • memoriu motivat, în care se expune temeinicia motivelor invocate în solicitarea aprobarii schimbarii numelui sau a prenumelui;
 • un exemplar din Monitorul Oficial al României în care s-a publicat cererea de schimbare a numelui de familie sau a prenumelui;
 • orice alte acte sau documente pe care solicitantul considera ca pot fi invocate în sustinerea cererii sale;
 • cazier judiciar, eliberat de Politie si certificat de cazier fiscal privind pe solicitant, eliberat de Directia de Finante Publice;
 • un timbru fiscal în valoare de 1 leu, pentru fiecare cerere;


Cazuri speciale

1. Schimbarea numelui de familie sau a prenumelui - când aceasta schimbare a avut loc în strainatate:

 • Cetăţenii români cu domiciliul în străinătate care şi-au schimbat numele de familie sau prenumele în străinătate, printr-o sentinţă judecătorească sau printr-un act administrativ, emis de o autoritate competentă străină, pot solicita înscrierea acestei schimbări în actele de stare civilă române, prezentând următoarele documente:

  • Adeverinţă cu privire la statutul juridic faţă de statul român emisă prin SERVICIUL DE CETATENIE de pe linga Ministerul Justitiei Bucureşti ,( str. Petofi Sandor Nr.47, sectorul 1)  În cazul în care  solicitantul nu mai posedă paşaport românesc sau când paşaportul românesc este expirat şi nu poate face dovada că este cetăţean român; 
  • Adeverinţă din care să rezulte cum figurează cel în cauză în Registrul Permanent de Evidenţa Populaţiei - eliberată de Biroul Evidenţa Informatizată a Persoanei, de la ultimul domiciliu avut în ţară- în situaţia în care solicitantul se legitimează cu paşaport românesc expirat sau cu titlu de călătorie;
  • Actul original străin de aprobare a schimbării numelui de familie şi a prenumelui, apostilat conform Convenţiei de la Haga din 5 octombrie 1961, eliberat de autoritatea competentă străină  + 2 copii xerox simple + 2 traduceri legalizate în limba română;

  • Certificatul de naştere românesc original + 2 copii xerox legalizate;
  • Certificatul de căsătorie românesc original + 2 copii xerox legalizate; 
  • Xerocopii  ale paşaportului străin şi ale celui românesc, paginile cu fotografia, datele personale şi domiciliul din străinătate – 2 ex; 
  • Cerere scrisă depusă la primăria unde se găseşte actul de stare civilă ce trebuie modificat sau direct adresată către Inspectoratul Naţional pentru Evidenţa Persoanelor Bucureşti-  str. Obcina Mare, nr. 2, sectorul 6, prin care se solicită aprobarea înregistrării schimbării de nume şi prenume, care au avut loc în străinătate şi depusă personal sau prin împuternicit la această instituţie;

  • Timbru fiscal de 1 leu RON

 

În cazul în care cel în cauză nu se poate prezenta personal să depună cererea şi să ridice noul certificat de stare civilă:

 
 • Procură de reprezentare la Primăria care are în păstrare actele de stare civilă ale celui în cauză şi către Inspectoratul  Naţional pentru Evidenţa Persoanelor Bucureşti, prin care se împuterniceşte o persoană cu domiciliul în România, ca în numele mandantului, să solicite aprobarea înscrierii în actele de Stare Civilă române, a menţiunii de schimbare a numelui de familie sau a prenumelui şi să obţină un nou certificat de stare civilă cu modificarea a cărei aprobare s-a solicitat- legalizată la oficiile diplomatice române din străinăte, fie la oricare notar public din România sau la notari publici din străinătate, caz în care procura va fi supralegalizată conform Convenţiei de la Haga din 5 octombrie 1961;
 • Timbru fiscal de 1 leu RON

Avocat Baroul Bucuresti Asistenta si reprezentare juridica la toate instantele de judecata www.cabinetonline.ro
[Sediu cabinet]


 

 

Ultimele comentarii:
POPESCU MIHAELA comenteza: ''Buna seara.
Daca sunteti absolvent al inst. Ion Mincu in anul 1975 va anunt cu entuziasm ca avem intalnirea promo
... »»''

Alexandra comenteza: ''mai vin cu una. de ani de zile ca 1 pers platesc cel mai mult apa din tot blocul. la una din sedinte s-a votat schimbare ... »»''

Alexandra comenteza: ''buna ziua
am schimbat o butelie, tipul a venit cu una si cand sa porneasca aragazul nu ardea. a curatat din tub si
... »»''

Florin S comenteza: ''Cnventiile civile sunt greu de deosebit de un contrcat de munca mai ales atunci cand obiectul de activitate al conventii ... »»''

Laurentiu Galca comenteza: ''Sunt angajat la firma URBAN PROTECT din sinaia jud Prahova In urma controalelor pe care ati facut la firma respectiva si ... »»''

cornel comenteza: ''Doresc sa achizitionez un autoturism Skoda, fabricat octombrie 2006 diesel 1,9 norma poluare E3, emisii co2 140.Va rog s ... »»''

daragiu petre comenteza: ''buna zioa.am o mica problema .am avut o oprire pe salariu meu.iar deaci eu am platit totii banii care trebuia prin ing b ... »»''

 

 

Harta administrativa a Romaniei Judetul Satu-Mare Judetul Bihor Judetul Salaj Judetul Cluj Judetul Alba Judetul Hunedoara Judetul Arad Judetul Timis Judetul Caras-Severin Judetul Mehedinti Judetul Dolj Judetul Olt Judetul Gorj Judetul Vālcea Judetul Arges Judetul Dāmbovita Judetul Teleorman Judetul Giurgiu Judetul Calarasi Judetul Constanta Judetul Ialomita Judetul Prahova Judetul Brasov Judetul Sibiu Judetul Buzau Judetul Braila Judetul Tulcea Judetul Vrancea Judetul Galati Judetul Mures Judetul Covasna Judetul Harghita Judetul Bacau Judetul Vaslui Judetul Neamt Judetul Iasi Judetul Bistrita-Nasaud Judetul Maramures Judetul Suceava Judetul Botosani Judetul Bucuresti Judetul Ilfov Judetul Ilfov

 

 

 

Prima Pagina          Sitemap          Harta Site          Mergi sus


Toate datele afisate sunt informatii publice, publicate de autoritatile si institutiile publice sau in cadrul documentelor destinate publicului (Monitorul Oficial, Acte ale autoritatilor publice s.a.).
Consimtamantul persoanei vizate nu este cerut atunci cand prelucrarea priveste date obtinute din documente accesibile publicului, conform legii. (art.5, alin.2, lit.f din Legea nr. 677/2001, pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date). Notificare Operator de date cu caracter personal nr. 2447/2015.
Reclamatie date cu caracter personal