Institutii Publice: Dosare Judecatoria Fetesti. Jurisprudenta Judecatoria Fetesti
Asistenta Juridica

Prima Pagina          
Cautare generala

InfoDosar.ro
Cauta online dosarul din Instanta:
-Administratie
Institutii Publice

   Consiliile Judetene
   Judetele Romaniei
   Prefecturi
   Primarii
   Evidenta Populatiei
   Directiile de Pasapoarte
   Directiile Eliberari Pemise si Inmatriculari
   Directii de Statistica
   Arhivele Nationale
   Agentiile Domeniilor Statului
   Administratii ale Apelor Romane
   Drumurile Nationale
   Autoritati Sanitar-Veterinare
   Oficiile pentru Ameliorare si Reproductie in Zootehnie
   Oficii Judetene de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit
   A.P.I.A.
   Oficii Judetene pentru Consultanta Agricola
   Directiile de Agricultura
   Directiile FitoSanitare
   Ocoale Silvice
   Asociatii de Vanatoare si Pescuit
   Regiunile de Dezvoltare
   Agentiile pentru Protectia Mediului
   Casele de Asigurari de Sanatate
   Casele de Pensii
   Agentii de Somaj
   Asociatia Nevazatorilor
   Protectia Copilului
   Agentii Teritoriale pentru Prestatii Sociale
   Compartimente A.N.E.S.
   Consilii de Formare Profesionala
   Cartelul "Alfa"
   Administratiile financiare
   Trezorerii
   Camerele de Comert
   Curtile de Conturi
   Garzile Financiare
   Protectia Consumatorului
   Consiliul Concurentei
   Corpul Contabililor Autorizati
   Lista Contabililor Autorizati
   Lista Consultantilor Fiscali
   Tabloul arhitectilor din Romania
   Serviciile Judetene de Metrologie Legala
   Centre Evaluatori ANEVAR
   Agentiile pentru Conservarea Energiei
   CENTROCOOP
   ANCOM (ANRCTI)
   Inspectorate Scolare Judetene
   Directii Tineret
   Directii Judetene pentru Sport
   Federatii de Sport
   Biblioteci Judetene
   Directii Judetene pentru Cultura, Culte si Patrimoniul Cultural National
   Centre Judetene pentru Cultura Traditionala
   Muzee Judetene
   Biserici si Culte
   Teatre Judetene
   Federatia Sindicala "Spiru-Haret"
   Barouri de avocati
   Tabloul avocatilor
   Tabloul mediatorilor
   Birouri Avocatul Poporului
   Birouri de Cadastru
   Instante de Judecata
   Parchete
   Penitenciare
   Institute de Medicina Legala
   Notari Publici
   Executori Judecatoresti
   Lichidatori
   Consilieri Proprietate Intelectuala
   Traducatori Autorizati de MJ
   Colegiile Farmacistilor
   Colegiile Medicilor
   Colegiile Medicilor Dentisti
   Ordinul Asistentilor Medicali
   Spitale
   Centre Judetene Antidrog
   Centre de Transfuzie Sanguina
   Directiile de Sanatate Publica
   Crucea Rosie Romana
   Inspectorate de Stat in Constructii
   Auditori Energetici
   Inspectorate de Munca
   Garzile de Mediu
   Vamile
   I.S.U.
   InfoTrafic
   S.R.I.
   Birourile de Imigrari
   Autoritatile pentru Straini
   Politia Romana
   Jandarmeria Romana
   Centre Militare Judetene
   CREDITCOOP
   Casele de Ajutor Reciproc
   Retea CEC Bank
   Retea BCR
   Retea BancPost
   Retea BRD
   Retea Raiffeisen
   Retea Banca Carpatica
   Retea Banca Transilvania
   Retea Romextera Bank
   Oficii Postale
   Agentiile de Voiaj si Statiile CFR
   ARR-uri
   RAR-uri
   Statele Lumii
   Misiunile Diplomatice

 

 

Asistenta juridica » Jurisprudenta » Judecatoria Fetesti

Jurisprudenta/spete solutionate de Judecatoria Fetesti


Infractiunea de vatamare corporala grava. Restabilirea situatiei anterioare a victimei prejudiciului prin acordarea de despagubiri civile, materiale si morale
Sentinta penala numarul 85, pronuntata de Judecatoria Fetesti in data de 04.04.2008
Domeniu: Loviri si alte vatamari

Sub aspectul laturii obiective a infractiunii, inculpatul a actionat in scopul insusirii pe nedrept a unor bunuri din locuinta partii vatamate, actele comise de acesta intrand in continutul elementului material al infractiunii de furt calificat.
Sentinta penala numarul 158, pronuntata de Judecatoria Fetesti in data de 19.06.2012
Domeniu: Furt

Pentru neachitarea la termenul de scadentade catre debitor a obligatiilor de plata , se datoreaza dupa acest termen, dobanzi si penalitati de intarziere.
Sentinta civila numarul 580, pronuntata de Judecatoria Fetesti in data de 10.02.2012
Domeniu: Contestatie la executare

Prescriptia incepe sa curga de la data cind se naste dreptul la actiune sau dreptul de a cere executarea silita.
Sentinta civila numarul 1158, pronuntata de Judecatoria Fetesti in data de 21.03.2012
Domeniu: Contestatie la executare

Avand in vedere ca pana acum nu s-a parcurs si nu s-a finalizat intrega procedura de predare prin protocol a suprafetelor de teren solicitate de reclamanti, de punere in posesie asupra acestor terenuri si de emitere a titlurilor de proprietate,
Sentinta civila numarul 461, pronuntata de Judecatoria Fetesti in data de 01.02.2012
Domeniu: Restituiri

In materia executarii obligatiei de face, care nu poate fi indeplinitade alta persoana decat debitorul, a dispozitiilor cuprinse intr-un titlu executoriu constand in hotarare judecatoreasca pronuntata de instanta de contencios administrativ
Sentinta civila numarul 1654, pronuntata de Judecatoria Fetesti in data de 26.04.2012
Domeniu: Amenzi

Nerespectarea clauzelor contractuale nu poate avea legatura cu sa varsirea unor fapte penale, daca nu s-a putut retine intentia de fraudare sau de afectare cu vaditarea credinta a intereselor partenerului.
Sentinta penala numarul 123, pronuntata de Judecatoria Fetesti in data de 09.05.2012
Domeniu: Furt

Pericol social concret pentru ordinea publica rezulta din circumstantele cauzei, respectiv din natura si gravitatea faptei sa varsite, din incriminarea faptelor conferitade legiuitorul roman, din valorile sociale lezate, din modul de operare si impr...
Sentinta civila numarul 305, pronuntata de Judecatoria Fetesti in data de 25.11.2011
Domeniu: Furt

Contestatia se poate face in termen de 15 zile de la data cand debitorul care contestaexecutarea insasi a primit somatia ori de la data cand a luat cunostintade primul act de executare, in cazurile in care nu a primit somatia sau executarea se face...
Sentinta civila numarul 2144, pronuntata de Judecatoria Fetesti in data de 27.10.2011
Domeniu: Contestatie la executare

Potrivit art. 394 alin.1 litera a din Codul de Procedura Penalarevizuirea poate fi ceruta daca se descoperafapte sau imprejurari noi care nu au fost cunoscute instantei la solutionarea cauzei.
Sentinta penala numarul 47, pronuntata de Judecatoria Fetesti in data de 27.02.2012
Domeniu: Revizuire

In cazul bunurilor aflate in indiviziune, actele de administrare ce sunt profitabile tuturor pot fi efectuate chiar de catre unul dintre coproprietari, cu privire la intregul bun.
Sentinta civila numarul 2184, pronuntata de Judecatoria Fetesti in data de 01.11.2011
Domeniu: Partaj

Potrivit art. 1 din Protocolul 1 din CEDO, orice persoana fizica sau juridica are dreptul la respectarea bunurilor sale si nimeni nu poate fi lipsit de proprietatea sa decat pentru cauza de utilitate publica si in conditiile prevazute de lege si de p...
Sentinta civila numarul 1714, pronuntata de Judecatoria Fetesti in data de 23.09.2011
Domeniu: Proprietate privata

Lipsa antecedentelor penale este starea de normalitate a unui cetatean care respectavalorile ocrotite de lege in Statul de Drept, iar nu circumstante atenuante.
Sentinta penala numarul 333, pronuntata de Judecatoria Fetesti in data de 19.12.2011
Domeniu: Circulatie rutiera

In cazul in care obligatia paratului izvoraste dintr-un contract de imprumut, care are ca obiect o suma de bani, se apreciaza ca in cauza daunele-interese pentru neexecutare reprezinta de fapt dobanda legala.
Sentinta civila numarul 888, pronuntata de Judecatoria Fetesti in data de 04.05.2011
Domeniu: Contracte

Drept penal. Nerespectarea regimului armelor si munitiilor,
Sentinta penala numarul 321, pronuntata de Judecatoria Fetesti in data de 12.02.2011
Domeniu: Infractiuni

Drept penal. Furtul calificat.
Sentinta penala numarul 299, pronuntata de Judecatoria Fetesti in data de 23.11.2011
Domeniu: Furt

Drept civil. Iesire din indiviziune. Hotarare care sa tina loc de act autentic de vanzare-cumparare.
Sentinta civila numarul 2189, pronuntata de Judecatoria Fetesti in data de 02.11.2011
Domeniu: Vanzari-Cumparari

Chiar daca s-a inceput construirea casei de locuit in perioada cand partile traiau in concubinaj, finalizarea cladirii a avut loc dupa ca sa torie, ambii soti contribuind la ridicarea ei. Acest fapt conduce la concluzia ca imobilul poate fi considerat ...
Sentinta civila numarul 1666, pronuntata de Judecatoria Fetesti in data de 21.09.2011
Domeniu: Partaj

Drept civil. Plangere impotriva procesului verbal de contraventie.
Sentinta civila numarul 1906, pronuntata de Judecatoria Fetesti in data de 13.10.2011
Domeniu: Contraventii. Inchisoare contraventionala

Prevederile art 3 lit h din Regulamentul nr. 561/2006 Parlamentului European si al Consiliului, nu se aplica transporturilor rutiere efectuate de vehicule sau un ansamblu de vehicule cu o masa maximaautorizatacare sa nu depaseasca7,5 tone utilizat...
Sentinta civila numarul 907, pronuntata de Judecatoria Fetesti in data de 06.05.2011
Domeniu: Transport

Lipsa veniturilor victimei la data accidentului. Despagubiri civile. La solutionarea capatului de cerere avand ca obiect prestatie periodica in favoarea minorului, la venitul minim pe economia nationala, avand in vedere ca victima, tatal minorului nu...
Sentinta penala numarul 172, pronuntata de Judecatoria Fetesti in data de 03.06.2011
Domeniu: Despagubiri; penalitati

Facturile pe baza ca rora se urmareste a se dovedi existenta raporturilor comerciale intre parti la rubrica" semnatura de primire" nu poartasemnatura reprezentantului paratei, iar potrivit art. 46 Cod comercial obligatiunile comerciale se probeaza(s...
Sentinta civila numarul 428, pronuntata de Judecatoria Fetesti in data de 28.02.2011
Domeniu: Plati

Obligatia de incheiere a contractului individual de munca in forma scrisa revine angajatorului. Angajatorul persoana juridica , persoana fizica autorizatasa desfasoare o activitate independenta, precum si asociatia familialaau obligatia de a incheia,
Sentinta civila numarul 431, pronuntata de Judecatoria Fetesti in data de 28.02.2011
Domeniu: Contracte de munca

Drept civil. Plangere contraventionala. Obligatia politistului rutier de a conduce persoana fara acte la cea mai apropiata unitate de politie pentru stabilirea identitatii acestuia si pentru verificarea in evidenta a situatiei permisului de conducere.
Sentinta civila numarul 908, pronuntata de Judecatoria Fetesti in data de 06.05.2011
Domeniu: Circulatie rutiera

Drept civil. Fond funciar. Plangere impotriva unei hotarari a comisiei judetene de fond funciar.
Sentinta civila numarul 691, pronuntata de Judecatoria Fetesti in data de 06.04.2011
Domeniu: Fondul funciar

Drept penal. Complicitatea la sa varsirea infractiunii de complicitate la fals material in inscrisuri oficiale.
Sentinta penala numarul 192, pronuntata de Judecatoria Fetesti in data de 20.06.2011
Domeniu: Infractiuni

Drept civil. Nulitate act juridic.
Sentinta civila numarul 812, pronuntata de Judecatoria Fetesti in data de 06.04.2010
Domeniu: Vanzari-Cumparari

Drept civil. Rectificare carte funciara. Inscrierea in cartea funciara nu mai este in concordantacu situatia reala actualaa imobilului.
Sentinta civila numarul 2539, pronuntata de Judecatoria Fetesti in data de 24.12.2010
Domeniu: Carte Funciara

In lipsa unui titlu de proprietate autentificat de o autoritate competenta ca atare, din care sa rezulte proprietatea terenului nu se poate considera ca autorul reclamantului a detinut teren in proprietate
Sentinta civila numarul 2367, pronuntata de Judecatoria Fetesti in data de 08.12.2010
Domeniu: Proprietate privata


57 Spete solutionate de Judecatoria Fetesti
 

 

Ultimele comentarii:
POPESCU MIHAELA comenteza: ''Buna seara.
Daca sunteti absolvent al inst. Ion Mincu in anul 1975 va anunt cu entuziasm ca avem intalnirea promo
... »»''

Alexandra comenteza: ''mai vin cu una. de ani de zile ca 1 pers platesc cel mai mult apa din tot blocul. la una din sedinte s-a votat schimbare ... »»''

Alexandra comenteza: ''buna ziua
am schimbat o butelie, tipul a venit cu una si cand sa porneasca aragazul nu ardea. a curatat din tub si
... »»''

Florin S comenteza: ''Cnventiile civile sunt greu de deosebit de un contrcat de munca mai ales atunci cand obiectul de activitate al conventii ... »»''

Laurentiu Galca comenteza: ''Sunt angajat la firma URBAN PROTECT din sinaia jud Prahova In urma controalelor pe care ati facut la firma respectiva si ... »»''

cornel comenteza: ''Doresc sa achizitionez un autoturism Skoda, fabricat octombrie 2006 diesel 1,9 norma poluare E3, emisii co2 140.Va rog s ... »»''

daragiu petre comenteza: ''buna zioa.am o mica problema .am avut o oprire pe salariu meu.iar deaci eu am platit totii banii care trebuia prin ing b ... »»''

 

 

Harta administrativa a Romaniei Judetul Satu-Mare Judetul Bihor Judetul Salaj Judetul Cluj Judetul Alba Judetul Hunedoara Judetul Arad Judetul Timis Judetul Caras-Severin Judetul Mehedinti Judetul Dolj Judetul Olt Judetul Gorj Judetul Vālcea Judetul Arges Judetul Dāmbovita Judetul Teleorman Judetul Giurgiu Judetul Calarasi Judetul Constanta Judetul Ialomita Judetul Prahova Judetul Brasov Judetul Sibiu Judetul Buzau Judetul Braila Judetul Tulcea Judetul Vrancea Judetul Galati Judetul Mures Judetul Covasna Judetul Harghita Judetul Bacau Judetul Vaslui Judetul Neamt Judetul Iasi Judetul Bistrita-Nasaud Judetul Maramures Judetul Suceava Judetul Botosani Judetul Bucuresti Judetul Ilfov Judetul Ilfov

 

 

 

Prima Pagina          Sitemap          Harta Site          Mergi sus


Toate datele afisate sunt informatii publice, publicate de autoritatile si institutiile publice sau in cadrul documentelor destinate publicului (Monitorul Oficial, Acte ale autoritatilor publice s.a.).
Consimtamantul persoanei vizate nu este cerut atunci cand prelucrarea priveste date obtinute din documente accesibile publicului, conform legii. (art.5, alin.2, lit.f din Legea nr. 677/2001, pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date). Notificare Operator de date cu caracter personal nr. 2447/2015.
Reclamatie date cu caracter personal