Institutii Publice: Dosare Curtea de Apel Ploiesti. Jurisprudenta Curtea de Apel Ploiesti
Asistenta Juridica

Prima Pagina          
Cautare generala

InfoDosar.ro
Cauta online dosarul din Instanta:
-Administratie
Institutii Publice

   Consiliile Judetene
   Judetele Romaniei
   Prefecturi
   Primarii
   Evidenta Populatiei
   Directiile de Pasapoarte
   Directiile Eliberari Pemise si Inmatriculari
   Directii de Statistica
   Arhivele Nationale
   Agentiile Domeniilor Statului
   Administratii ale Apelor Romane
   Drumurile Nationale
   Autoritati Sanitar-Veterinare
   Oficiile pentru Ameliorare si Reproductie in Zootehnie
   Oficii Judetene de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit
   A.P.I.A.
   Oficii Judetene pentru Consultanta Agricola
   Directiile de Agricultura
   Directiile FitoSanitare
   Ocoale Silvice
   Asociatii de Vanatoare si Pescuit
   Regiunile de Dezvoltare
   Agentiile pentru Protectia Mediului
   Casele de Asigurari de Sanatate
   Casele de Pensii
   Agentii de Somaj
   Asociatia Nevazatorilor
   Protectia Copilului
   Agentii Teritoriale pentru Prestatii Sociale
   Compartimente A.N.E.S.
   Consilii de Formare Profesionala
   Cartelul "Alfa"
   Administratiile financiare
   Trezorerii
   Camerele de Comert
   Curtile de Conturi
   Garzile Financiare
   Protectia Consumatorului
   Consiliul Concurentei
   Corpul Contabililor Autorizati
   Lista Contabililor Autorizati
   Lista Consultantilor Fiscali
   Tabloul arhitectilor din Romania
   Serviciile Judetene de Metrologie Legala
   Centre Evaluatori ANEVAR
   Agentiile pentru Conservarea Energiei
   CENTROCOOP
   ANCOM (ANRCTI)
   Inspectorate Scolare Judetene
   Directii Tineret
   Directii Judetene pentru Sport
   Federatii de Sport
   Biblioteci Judetene
   Directii Judetene pentru Cultura, Culte si Patrimoniul Cultural National
   Centre Judetene pentru Cultura Traditionala
   Muzee Judetene
   Biserici si Culte
   Teatre Judetene
   Federatia Sindicala "Spiru-Haret"
   Barouri de avocati
   Tabloul avocatilor
   Tabloul mediatorilor
   Birouri Avocatul Poporului
   Birouri de Cadastru
   Instante de Judecata
   Parchete
   Penitenciare
   Institute de Medicina Legala
   Notari Publici
   Executori Judecatoresti
   Lichidatori
   Consilieri Proprietate Intelectuala
   Traducatori Autorizati de MJ
   Colegiile Farmacistilor
   Colegiile Medicilor
   Colegiile Medicilor Dentisti
   Ordinul Asistentilor Medicali
   Spitale
   Centre Judetene Antidrog
   Centre de Transfuzie Sanguina
   Directiile de Sanatate Publica
   Crucea Rosie Romana
   Inspectorate de Stat in Constructii
   Auditori Energetici
   Inspectorate de Munca
   Garzile de Mediu
   Vamile
   I.S.U.
   InfoTrafic
   S.R.I.
   Birourile de Imigrari
   Autoritatile pentru Straini
   Politia Romana
   Jandarmeria Romana
   Centre Militare Judetene
   CREDITCOOP
   Casele de Ajutor Reciproc
   Retea CEC Bank
   Retea BCR
   Retea BancPost
   Retea BRD
   Retea Raiffeisen
   Retea Banca Carpatica
   Retea Banca Transilvania
   Retea Romextera Bank
   Oficii Postale
   Agentiile de Voiaj si Statiile CFR
   ARR-uri
   RAR-uri
   Statele Lumii
   Misiunile Diplomatice

 

 

Asistenta juridica » Jurisprudenta » Curtea de Apel Ploiesti

Jurisprudenta/spete solutionate de Curtea de Apel Ploiesti


LEGALITATEA APLICARII PEDEPSEI ACCESORII A INTERZICERII DREPTURILOR PARINTESTI , FATA DE PRINCIPIUL PREEMINENTEI DREPTULUI COMUNITAR- ART. 8 DIN CONVENTIA EUROPEANA A DREPTURILOR OMULUI
Decizia numarul 100, pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti in data de 17.07.2006
Domeniu: Individualizare

MODALITATEA DE FORMARE SI ATRIBUIRE A LOTURILOR IN CAZUL PARTAJULUI DE BUNURI COMUNE.
Decizia numarul 145, pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti in data de 30.08.2006
Domeniu: Partaj

NERESPECTAREA PROCEDURII DE CITARE A PARATULUI ; NULITATEA DOVEZII DE INDEPLINIRE A PROCEDURII DE CITARE .
Decizia numarul 141, pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti in data de 16.08.2006
Domeniu: Citare. Citatie

INSOLVENTA DEBITORULUI, CONDITIA ESENTIALA A DESCHIDERII PROCEDURII, RASTURNAREA PREZUMTIEI DE INSOLVENTA INSTITUITA DE LEGEA NR.64/1995 REPUBLICATA
Decizia numarul 1639, pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti in data de 28.04.2006
Domeniu: Faliment

RASPUNDEREA ADMINISTRATORULUI STATUTAR PENTRU PASIVUL DEBITORULUI IN INSOLVENTA, FAPTELE PENTRU CARE SE POATE SOLICITA
Decizia numarul 1683, pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti in data de 09.05.2006
Domeniu: Faliment

DIZOLVAREA SOCIETATII PE CALE JUDECATOREASCA
Decizia numarul 1832, pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti in data de 26.06.2006
Domeniu: Faliment

Partaj succesoral. Indiviziunea fortataasupra locului de veci si a constructiilor funerare.
Decizia numarul 147, pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti in data de 30.01.2004
Domeniu: Partaj

Drepturi salariale. Dreptul cadrelor didactice navetiste la decontarea cheltuielilor de transport.
Decizia numarul 519, pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti in data de 16.06.2006
Domeniu: Salarizare

Drepturi decurgand din exercitarea functiei de magistrat - c/val asigurare facultativa.
Decizia numarul 385, pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti in data de 03.05.2006
Domeniu: Salarizare

Desfacerea contractului individual de munca din initiativa societatii. Necesitatea obtinerii acordului sindicatului
Decizia numarul 286, pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti in data de 05.04.2006
Domeniu: Desfacerea contractului de munca

Actiune in granituire. Stabilirea hotarului dintre proprietati, fara a exista modificare a liniei de hotar.
Decizia numarul 16, pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti in data de 21.01.2004
Domeniu: Granituire

Drepturi salariale si obligatii - spor de fidelitate, indemnizatie de conducere, prima de concediu si contributia de 7% la asigurarile de sanatate.
Decizia numarul 283, pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti in data de 04.06.2006
Domeniu: Salarizare

REVIZUIREA. HOTARARI CE POT FACE OBIECTUL REVIZUIRII. HOTARARE PRONUNTATA DE INSTANTA DE RECURS CE NU EVOCA FONDUL. INADMISIBILITATE.
Decizia numarul 188, pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti in data de 05.06.2006
Domeniu: Revizuire

ACTIUNE IN CONSTATAREA CALITATII DE MOSTENITOR. PROCEDURA CONTENCIOASA. LIPSA CALITATE PROCESUALA PASIVA.
Decizia numarul 973, pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti in data de 22.06.2006
Domeniu: Actiuni (in): anulare; posesorie; regres; pauliana etc.

CONTESTATIE IN ANULARE. MOTIVE CE PUTEAU FI INVOCATE PE CALEA APELULUI SAU RECURSULUI. INADMISIBILITATE.
Decizia numarul 880, pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti in data de 20.06.2006
Domeniu: Contestatie in anulare

CAPACITATE PROCESUALA DE FOLOSINTA. LIPSA ACESTEIA LA MOMENTUL DECLARARII CAII DE ATAC A RECURSULUI. CONSECINTE.
Decizia numarul 975, pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti in data de 22.06.2006
Domeniu: Citare. Citatie

CERERE DE REPUNERE IN TERMENUL DE RECURS. PARTE PENTRU CARE A FOST DESEMNAT CURATOR. NECOMUNICAREA HOTARARII CURATORULUI. ADMITERE.
Decizia numarul 981, pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti in data de 23.06.2006
Domeniu: Cereri

REPUNEREA IN TERMENUL DE PRESCRIPTIE PREV. DE ART. 46 AL.5 DIN LEGEA 10/2001 (ART.50 AL.5 DIN LEGEA 10/2001 IN ACTUALA REGELEMENTARE). CAUZELE CARE JUSTIFICA REPUNEREA IN TERMENUL DE PRESCRIPTIE. INCIDENTA DISP. ART. 19 DIN DECRETUL 167/1958.
Decizia numarul 733, pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti in data de 28.04.2006
Domeniu: Cereri

Drept de retentie
Decizia numarul 781, pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti in data de 10.05.2006
Domeniu: Despagubiri; penalitati

Art.11 alin.21 din Legea 18/1991 modificata prin Legea 247/2005 si art. 39 din Normele de aplicare a legii Fondului Funciar
Decizia numarul 752, pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti in data de 04.05.2006
Domeniu: Fondul funciar

Dreptul de proprietate asupra terenului prin efectul uzucapiunii de lungaduratÄ
Decizia numarul 806, pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti in data de 13.10.2004
Domeniu: Proprietate privata

Aplicarea eronata a dispozitiilor art. 480 C.civ., in cazul impartelilor judiciare conduce la incidenta disp. art. 304 pct.9 C.proc.civ referitoare la motivele de casare a unei hotarari.
Decizia numarul 748, pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti in data de 27.04.2006
Domeniu: Revendicare

. Incalcarea competentei altei instante, conform disp. art. 304 pct.3 C.proc.civ. prin raportare la disp. art. 2821 C.proc.civ.
Decizia numarul 571, pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti in data de 04.05.2006
Domeniu: Competenta materiala

Principiul disponibilitatii ( art. 129 alin. ultim c.p.civ.) si principiul contradictorialitatii( art. 129 alin. 4 c.p.civ.) in procesul civil.
Decizia numarul 760, pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti in data de 05.05.2006
Domeniu: Despagubiri; penalitati

Plata salariilor compensatorii, conform art. 78 din CCMUN, la desfacerea contractului de munca pentru motive ce nu tin de persoana salariatului.
Decizia numarul 1651, pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti in data de 14.09.2011
Domeniu: Salarizare

Inadmisibilitatea cererii de sistare a popririi instituite asupra pensiei pe calea ordonantei presedintiale.
Decizia numarul 1607, pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti in data de 07.09.2011
Domeniu: Ordonanta Presedintiala

Modificarea, ca efect al pronuntarii unei hotarari judecatoresti, a bazei de calcul avutain vedere la stabilirea pensiei de serviciu a magistratului. Consecinte.
Decizia numarul 1781, pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti in data de 27.09.2011
Domeniu: Pensii

Compensarea creantelor reciproce dintre parti in cazul in care una dintre creante rezulta dintr-un titlu executoriu privind plata unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar pentru care s-a amanat si esalonat plata conform OUG 71/2...
Decizia numarul 1759, pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti in data de 26.09.2011
Domeniu: Chemare in judecata (actiuni; cereri)

Actiune pentru plata salariului nulitate partiala a contractului individual de munca
Decizia numarul 1703, pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti in data de 20.09.2011
Domeniu: Salarizare


525 Spete solutionate de Curtea de Apel Ploiesti
 

 

Ultimele comentarii:
POPESCU MIHAELA comenteza: ''Buna seara.
Daca sunteti absolvent al inst. Ion Mincu in anul 1975 va anunt cu entuziasm ca avem intalnirea promo
... »»''

Alexandra comenteza: ''mai vin cu una. de ani de zile ca 1 pers platesc cel mai mult apa din tot blocul. la una din sedinte s-a votat schimbare ... »»''

Alexandra comenteza: ''buna ziua
am schimbat o butelie, tipul a venit cu una si cand sa porneasca aragazul nu ardea. a curatat din tub si
... »»''

Florin S comenteza: ''Cnventiile civile sunt greu de deosebit de un contrcat de munca mai ales atunci cand obiectul de activitate al conventii ... »»''

Laurentiu Galca comenteza: ''Sunt angajat la firma URBAN PROTECT din sinaia jud Prahova In urma controalelor pe care ati facut la firma respectiva si ... »»''

cornel comenteza: ''Doresc sa achizitionez un autoturism Skoda, fabricat octombrie 2006 diesel 1,9 norma poluare E3, emisii co2 140.Va rog s ... »»''

daragiu petre comenteza: ''buna zioa.am o mica problema .am avut o oprire pe salariu meu.iar deaci eu am platit totii banii care trebuia prin ing b ... »»''

 

 

Harta administrativa a Romaniei Judetul Satu-Mare Judetul Bihor Judetul Salaj Judetul Cluj Judetul Alba Judetul Hunedoara Judetul Arad Judetul Timis Judetul Caras-Severin Judetul Mehedinti Judetul Dolj Judetul Olt Judetul Gorj Judetul Vālcea Judetul Arges Judetul Dāmbovita Judetul Teleorman Judetul Giurgiu Judetul Calarasi Judetul Constanta Judetul Ialomita Judetul Prahova Judetul Brasov Judetul Sibiu Judetul Buzau Judetul Braila Judetul Tulcea Judetul Vrancea Judetul Galati Judetul Mures Judetul Covasna Judetul Harghita Judetul Bacau Judetul Vaslui Judetul Neamt Judetul Iasi Judetul Bistrita-Nasaud Judetul Maramures Judetul Suceava Judetul Botosani Judetul Bucuresti Judetul Ilfov Judetul Ilfov

 

 

 

Prima Pagina          Sitemap          Harta Site          Mergi sus


Toate datele afisate sunt informatii publice, publicate de autoritatile si institutiile publice sau in cadrul documentelor destinate publicului (Monitorul Oficial, Acte ale autoritatilor publice s.a.).
Consimtamantul persoanei vizate nu este cerut atunci cand prelucrarea priveste date obtinute din documente accesibile publicului, conform legii. (art.5, alin.2, lit.f din Legea nr. 677/2001, pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date). Notificare Operator de date cu caracter personal nr. 2447/2015.
Reclamatie date cu caracter personal