Institutii Publice: Dosare Judecatoria Motru. Jurisprudenta Judecatoria Motru
Asistenta Juridica

Prima Pagina          
Cautare generala

InfoDosar.ro
Cauta online dosarul din Instanta:
-Administratie
Institutii Publice

   Consiliile Judetene
   Judetele Romaniei
   Prefecturi
   Primarii
   Evidenta Populatiei
   Directiile de Pasapoarte
   Directiile Eliberari Pemise si Inmatriculari
   Directii de Statistica
   Arhivele Nationale
   Agentiile Domeniilor Statului
   Administratii ale Apelor Romane
   Drumurile Nationale
   Autoritati Sanitar-Veterinare
   Oficiile pentru Ameliorare si Reproductie in Zootehnie
   Oficii Judetene de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit
   A.P.I.A.
   Oficii Judetene pentru Consultanta Agricola
   Directiile de Agricultura
   Directiile FitoSanitare
   Ocoale Silvice
   Asociatii de Vanatoare si Pescuit
   Regiunile de Dezvoltare
   Agentiile pentru Protectia Mediului
   Casele de Asigurari de Sanatate
   Casele de Pensii
   Agentii de Somaj
   Asociatia Nevazatorilor
   Protectia Copilului
   Agentii Teritoriale pentru Prestatii Sociale
   Compartimente A.N.E.S.
   Consilii de Formare Profesionala
   Cartelul "Alfa"
   Administratiile financiare
   Trezorerii
   Camerele de Comert
   Curtile de Conturi
   Garzile Financiare
   Protectia Consumatorului
   Consiliul Concurentei
   Corpul Contabililor Autorizati
   Lista Contabililor Autorizati
   Lista Consultantilor Fiscali
   Tabloul arhitectilor din Romania
   Serviciile Judetene de Metrologie Legala
   Centre Evaluatori ANEVAR
   Agentiile pentru Conservarea Energiei
   CENTROCOOP
   ANCOM (ANRCTI)
   Inspectorate Scolare Judetene
   Directii Tineret
   Directii Judetene pentru Sport
   Federatii de Sport
   Biblioteci Judetene
   Directii Judetene pentru Cultura, Culte si Patrimoniul Cultural National
   Centre Judetene pentru Cultura Traditionala
   Muzee Judetene
   Biserici si Culte
   Teatre Judetene
   Federatia Sindicala "Spiru-Haret"
   Barouri de avocati
   Tabloul avocatilor
   Tabloul mediatorilor
   Birouri Avocatul Poporului
   Birouri de Cadastru
   Instante de Judecata
   Parchete
   Penitenciare
   Institute de Medicina Legala
   Notari Publici
   Executori Judecatoresti
   Lichidatori
   Consilieri Proprietate Intelectuala
   Traducatori Autorizati de MJ
   Colegiile Farmacistilor
   Colegiile Medicilor
   Colegiile Medicilor Dentisti
   Ordinul Asistentilor Medicali
   Spitale
   Centre Judetene Antidrog
   Centre de Transfuzie Sanguina
   Directiile de Sanatate Publica
   Crucea Rosie Romana
   Inspectorate de Stat in Constructii
   Auditori Energetici
   Inspectorate de Munca
   Garzile de Mediu
   Vamile
   I.S.U.
   InfoTrafic
   S.R.I.
   Birourile de Imigrari
   Autoritatile pentru Straini
   Politia Romana
   Jandarmeria Romana
   Centre Militare Judetene
   CREDITCOOP
   Casele de Ajutor Reciproc
   Retea CEC Bank
   Retea BCR
   Retea BancPost
   Retea BRD
   Retea Raiffeisen
   Retea Banca Carpatica
   Retea Banca Transilvania
   Retea Romextera Bank
   Oficii Postale
   Agentiile de Voiaj si Statiile CFR
   ARR-uri
   RAR-uri
   Statele Lumii
   Misiunile Diplomatice

 

 

Asistenta juridica » Jurisprudenta » Judecatoria Motru

Jurisprudenta/spete solutionate de Judecatoria Motru


Contractul de vanzare-cumparare incheiat , de mandatar cu tertii dobanditori de rea-credinta ulterior incetarii mandatului ca urmare a decesului mandantului , reprezinta o operatiune speculativaprin care se urmareste de fapt micsorarea activului s...
Sentinta civila numarul 1036, pronuntata de Judecatoria Motru in data de 13.04.2012
Domeniu: Contracte

Despagubiri pentru afectarea imobilului casade locuit de activitati minime: aplicabilitatea dispozitiilor OUG 195/2005 si art. 998-999 din Codul civil din 1864 respectiv dispozitiile art. 1385 alin.1 Cod civil
Sentinta civila numarul 836, pronuntata de Judecatoria Motru in data de 26.03.2012
Domeniu: Despagubiri; penalitati

Obligarea administratorului terenului cu vegetatie forestiera de a pune la dispozitie suprafata necesara reconstituirii in cazul in care existadeja o hotarare judecatoreasca ce obliga la reconstituire.
Sentinta civila numarul 2371, pronuntata de Judecatoria Motru in data de 17.10.2011
Domeniu: Fondul funciar

Potrivit art. 960 alin.2 Cod civil 1864 dolul nu se presupune drept pentru care, cel ce sustine ca a avut consimtamant viciat prin dol, trebuie sa facadovada ca manoperele dolosive manifestate prin captatie si sugestie au fost exercitate asup...
Sentinta civila numarul 1035, pronuntata de Judecatoria Motru in data de 13.04.2012
Domeniu: Reziliere

O clauza contractuala care nu a fost negociata direct cu consumatorul este considerata abuziva daca , prin ea insasi sau impreuna cu alte prevederi din contract creeazain detrimentul consumatorului si contrar cerintelor bunei credinte, un dezechilibr...
Sentinta civila numarul 577, pronuntata de Judecatoria Motru in data de 27.06.2011
Domeniu: Actiuni (in): anulare; posesorie; regres; pauliana etc.

Anularea contractului de vanzare-cumparare pe considerentul ca a fost viciat consimtamantul sau prin manoperele dolosive folosite de catre parat in scopul determinarii la incheierea conventiei, dar si datoritanerespectarii dispozitiilor imperati...
Sentinta civila numarul 292, pronuntata de Judecatoria Motru in data de 02.02.2011
Domeniu: Acte ale autoritatilor publice

Plangerea impotriva solutiei de scoatere de sub urmarire penala pentru sa varsirea faptelor prevazute de art. 290 Cod penal si art. 292 Cod penal - obtinerea ulterior a acceptului proprietarilor vecini pentru emiterea autorizatiei pentru deschiderea...
Sentinta civila numarul 79, pronuntata de Judecatoria Motru in data de 21.03.2012
Domeniu: Plangeri prealabile

Constatare drept de superficie. Conditii de admisibilitate. Pentru constituirea dreptului de superficie se cere in primul rand dovedirea dreptului de proprietate asupra constructiei, iar in al doilea rand, fie existenta unei dispozitii legale, fie o ...
Sentinta civila numarul 2386, pronuntata de Judecatoria Motru in data de 18.10.2011
Domeniu: Fondul funciar

Partea in sarcina ca reia instanta stabileste obligatia de plata a cheltuielilor necesare administrarii probei cu expertiza tehnica de specialitate dispusa din oficiu isi asumaconsecintele refuzului de a plati cheltuielile prin imposibilitatea de adm...
Sentinta civila numarul 2968, pronuntata de Judecatoria Motru in data de 09.12.2011
Domeniu: Contestatie la executare

Constatarea nulitatii absolute partiale a contractului de vanzare cumparare in privinta terenului in suprafata de 458 mp incheiat intre parate in frauda intereselor reclamantului si constatarea dreptului de proprietate a reclamantului asupra uneia ...
Sentinta civila numarul 2403, pronuntata de Judecatoria Motru in data de 19.10.2011
Domeniu: Contestatie in anulare

Anulare titlu de proprietate. Lipsa interes reclamant in promovarea actiunii
Sentinta civila numarul 2235, pronuntata de Judecatoria Motru in data de 04.10.2011
Domeniu: Fondul funciar

Anulare certificat mostenitor in cadrul actiunii de partaj succesoral promovata pe cale reconventionala. Obligativitatea prezentei tuturor mostenitorilor la efectuarea impartelii in conditiile art. 730 din Codul civil de la 1864 .
Sentinta civila numarul 2122, pronuntata de Judecatoria Motru in data de 21.09.2011
Domeniu: Fondul funciar

Reclamantul are calitate procesuala activa intrucat, anterior intervenirii schimbului de terenuri intre cele din zona cooperativizatasi cele din zona necooperativizata, schimb care a avut loc in perioada cooperativizarii agriculturii, terenul in litig
Sentinta civila numarul 2073, pronuntata de Judecatoria Motru in data de 14.09.2011
Domeniu: Revendicare

Titlul de proprietate, modalitatea de emitere atunci cand persoana care a formulat cerere de reconstituire a decedat dupa validarea cererii si inainte de emiterea titlului. Aplicabilitatea dispozitiilor art. 8 si 13 din Legea 18/1991.
Sentinta civila numarul 1920, pronuntata de Judecatoria Motru in data de 09.07.2012
Domeniu: Fondul funciar

In materia raspunderii parintesti este fara relevanta faptul ca partile au domiciliul in Romania, avand in vedere art. 8 alin.1 din Regulamentul CE 2201/2003 al Consiliului Europei, care stipuleazaca instantele judecatoresti dintr-un stat membru sunt...
Sentinta civila numarul 201, pronuntata de Judecatoria Motru in data de 27.01.2012
Domeniu: Minori

Aprecierea pericolului social al faptei, relevanta prevederii legale cu privire la gravitatea incalcarii normei contraventionale.
Sentinta civila numarul 144, pronuntata de Judecatoria Motru in data de 23.01.2012
Domeniu: Contraventii. Inchisoare contraventionala

Savarsirea infractiunii prev. de art. 87 alin. 1 din OUG 195/2002
Sentinta penala numarul 177, pronuntata de Judecatoria Motru in data de 27.06.2011
Domeniu: Circulatie rutiera

Revizuire sentinta civila
Sentinta civila numarul 2529, pronuntata de Judecatoria Motru in data de 01.11.2011
Domeniu: Revizuire

Rectificare carte funciara
Sentinta civila numarul 1573, pronuntata de Judecatoria Motru in data de 18.06.2011
Domeniu: Fondul funciar

Fond funciar
Sentinta civila numarul 1165, pronuntata de Judecatoria Motru in data de 18.04.2011
Domeniu: Fondul funciar

Actiune in revendicare - Imposibilitatea restituirii in natura a imobilului
Sentinta civila numarul 723, pronuntata de Judecatoria Motru in data de 08.03.2011
Domeniu: Bunuri si valori imobiliare

Revendicare. Granituire. Servitutea de picaturaa streasinii
Sentinta civila numarul 657, pronuntata de Judecatoria Motru in data de 01.03.2011
Domeniu: Fondul funciar

Stabilire legaturi personale
Sentinta civila numarul 146, pronuntata de Judecatoria Motru in data de 23.01.2012
Domeniu: Minori

Anulare H. C. J. de invalidare
Sentinta civila numarul 136, pronuntata de Judecatoria Motru in data de 19.01.2012
Domeniu: Fondul funciar

Faptele ce constituie contraventii in materia constructiilor au un caracter continuu iar contraventia trebuie sa fie considerata , ca se comite pe intregul parcurs al edificarii constructiei care nu respectaproiectul si autorizatia astfel ca , ea poat...
Sentinta civila numarul 2188, pronuntata de Judecatoria Motru in data de 08.10.2010
Domeniu: Constructii

Efectul pozitiv al autoritatii de lucru judecat.
Sentinta civila numarul 38, pronuntata de Judecatoria Motru in data de 12.01.2011
Domeniu: Cereri

Plangere impotriva incheierii de carte funciara - Legea 7/1996
Sentinta civila numarul 52, pronuntata de Judecatoria Motru in data de 12.01.2011
Domeniu: Carte Funciara

Aplicarea art. 3201 C.pr.pen. in situatia in care inculpatul invoca aplicare textului de lege mentionat. Aplicarea principiilor"tempus regit actum" sau mitior lex".
Sentinta penala numarul 25, pronuntata de Judecatoria Motru in data de 31.01.2011
Domeniu: Cereri

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 709, pronuntata de Judecatoria Motru in data de 23.03.2010
Domeniu: Contestatie la executare


52 Spete solutionate de Judecatoria Motru
 

 

Ultimele comentarii:
Florin S comenteza: ''Cnventiile civile sunt greu de deosebit de un contrcat de munca mai ales atunci cand obiectul de activitate al conventii ... »»''

Laurentiu Galca comenteza: ''Sunt angajat la firma URBAN PROTECT din sinaia jud Prahova In urma controalelor pe care ati facut la firma respectiva si ... »»''

cornel comenteza: ''Doresc sa achizitionez un autoturism Skoda, fabricat octombrie 2006 diesel 1,9 norma poluare E3, emisii co2 140.Va rog s ... »»''

daragiu petre comenteza: ''buna zioa.am o mica problema .am avut o oprire pe salariu meu.iar deaci eu am platit totii banii care trebuia prin ing b ... »»''

stefania comenteza: ''Buna seara , numarul de telefon numai este valabil cum as putea intra in posesia celui nou ,
Multumesc
... »»''

Jebelean Lidia comenteza: ''Buna ziua,

Detin un Titlu de proprietate comun pentru suprafata de 9,088 ... »»''

dan comenteza: ''DNA SA SE SESISEZE IN LEGATURA CU ABUZURLE FACUTE LA COMANDA DE MORIE COMANDANTUL DE LA SADU IN FAVOAREA LUI FANE DOGARU ... »»''

 

 

Harta administrativa a Romaniei Judetul Satu-Mare Judetul Bihor Judetul Salaj Judetul Cluj Judetul Alba Judetul Hunedoara Judetul Arad Judetul Timis Judetul Caras-Severin Judetul Mehedinti Judetul Dolj Judetul Olt Judetul Gorj Judetul Vālcea Judetul Arges Judetul Dāmbovita Judetul Teleorman Judetul Giurgiu Judetul Calarasi Judetul Constanta Judetul Ialomita Judetul Prahova Judetul Brasov Judetul Sibiu Judetul Buzau Judetul Braila Judetul Tulcea Judetul Vrancea Judetul Galati Judetul Mures Judetul Covasna Judetul Harghita Judetul Bacau Judetul Vaslui Judetul Neamt Judetul Iasi Judetul Bistrita-Nasaud Judetul Maramures Judetul Suceava Judetul Botosani Judetul Bucuresti Judetul Ilfov Judetul Ilfov

 

 

 

Prima Pagina          Sitemap          Harta Site          Mergi sus


Toate datele afisate sunt informatii publice, publicate de autoritatile si institutiile publice sau in cadrul documentelor destinate publicului (Monitorul Oficial, Acte ale autoritatilor publice s.a.).
Consimtamantul persoanei vizate nu este cerut atunci cand prelucrarea priveste date obtinute din documente accesibile publicului, conform legii. (art.5, alin.2, lit.f din Legea nr. 677/2001, pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date). Notificare Operator de date cu caracter personal nr. 2447/2015.
Reclamatie date cu caracter personal