Institutii Publice: Avocat stagiar. Definitivare in functia detinuta anterior intrarii in avocatura. Cerere pentru inscrierea in tabloul avocatilor definitivi. Conditii
Asistenta Juridica

Prima Pagina          
Cautare generala

InfoDosar.ro
Cauta online dosarul din Instanta:
-Administratie
Institutii Publice

   Consiliile Judetene
   Judetele Romaniei
   Prefecturi
   Primarii
   Evidenta Populatiei
   Directiile de Pasapoarte
   Directiile Eliberari Pemise si Inmatriculari
   Directii de Statistica
   Arhivele Nationale
   Agentiile Domeniilor Statului
   Administratii ale Apelor Romane
   Drumurile Nationale
   Autoritati Sanitar-Veterinare
   Oficiile pentru Ameliorare si Reproductie in Zootehnie
   Oficii Judetene de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit
   A.P.I.A.
   Oficii Judetene pentru Consultanta Agricola
   Directiile de Agricultura
   Directiile FitoSanitare
   Ocoale Silvice
   Asociatii de Vanatoare si Pescuit
   Regiunile de Dezvoltare
   Agentiile pentru Protectia Mediului
   Casele de Asigurari de Sanatate
   Casele de Pensii
   Agentii de Somaj
   Asociatia Nevazatorilor
   Protectia Copilului
   Agentii Teritoriale pentru Prestatii Sociale
   Compartimente A.N.E.S.
   Consilii de Formare Profesionala
   Cartelul "Alfa"
   Administratiile financiare
   Trezorerii
   Camerele de Comert
   Curtile de Conturi
   Garzile Financiare
   Protectia Consumatorului
   Consiliul Concurentei
   Corpul Contabililor Autorizati
   Lista Contabililor Autorizati
   Lista Consultantilor Fiscali
   Tabloul arhitectilor din Romania
   Serviciile Judetene de Metrologie Legala
   Centre Evaluatori ANEVAR
   Agentiile pentru Conservarea Energiei
   CENTROCOOP
   ANCOM (ANRCTI)
   Inspectorate Scolare Judetene
   Directii Tineret
   Directii Judetene pentru Sport
   Federatii de Sport
   Biblioteci Judetene
   Directii Judetene pentru Cultura, Culte si Patrimoniul Cultural National
   Centre Judetene pentru Cultura Traditionala
   Muzee Judetene
   Biserici si Culte
   Teatre Judetene
   Federatia Sindicala "Spiru-Haret"
   Barouri de avocati
   Tabloul avocatilor
   Tabloul mediatorilor
   Birouri Avocatul Poporului
   Birouri de Cadastru
   Instante de Judecata
   Parchete
   Penitenciare
   Institute de Medicina Legala
   Notari Publici
   Executori Judecatoresti
   Lichidatori
   Consilieri Proprietate Intelectuala
   Traducatori Autorizati de MJ
   Colegiile Farmacistilor
   Colegiile Medicilor
   Colegiile Medicilor Dentisti
   Ordinul Asistentilor Medicali
   Spitale
   Centre Judetene Antidrog
   Centre de Transfuzie Sanguina
   Directiile de Sanatate Publica
   Crucea Rosie Romana
   Inspectorate de Stat in Constructii
   Auditori Energetici
   Inspectorate de Munca
   Garzile de Mediu
   Vamile
   I.S.U.
   InfoTrafic
   S.R.I.
   Birourile de Imigrari
   Autoritatile pentru Straini
   Politia Romana
   Jandarmeria Romana
   Centre Militare Judetene
   CREDITCOOP
   Casele de Ajutor Reciproc
   Retea CEC Bank
   Retea BCR
   Retea BancPost
   Retea BRD
   Retea Raiffeisen
   Retea Banca Carpatica
   Retea Banca Transilvania
   Retea Romextera Bank
   Oficii Postale
   Agentiile de Voiaj si Statiile CFR
   ARR-uri
   RAR-uri
   Statele Lumii
   Misiunile Diplomatice

 

 

Asistenta Juridica » Jurisprudenta » Curtea de Apel Cluj


Avocat stagiar. Definitivare in functia detinuta anterior intrarii in avocatura. Cerere pentru inscrierea in tabloul avocatilor definitivi. ConditiiSentinta civila numarul 58/2010 din data de 10.02.2010
Pronuntata de Curtea de Apel Cluj


Avocat Baroul Bucuresti Asistenta si reprezentare juridica la toate instantele de judecata www.cabinetonline.ro
[Sediu cabinet]


Curtea de Apel Cluj, Sectia comerciala si de contencios administrativ si fiscal, sentinta nr. 58 din 10 februarie 2010 Prin actiunea inregistrata initial pe rolul Tribunalului Cluj, reclamanta A.B.C. a solicitat instantei, in contradictoriu cu paratii CONSILIUL BAROULUI CLUJ si CONSILIUL UNIUNII NATIONALE A BAROURILOR DIN ROMANIA, sa se dispuna anularea actelor administrative emise de: Consiliul Baroului Cluj sub nr. 256 din data de 11.12.2007 intitulat Decizie care i-a fost comunicata la data de 01.10.2008; Baroul Cluj sub nr. 1.875/20.06.2008 intitulat Adresa, comunicata reclamantei la data de 02.07.2008; Consiliul Uniunii Nationale a Barourilor din Romania, sub nr. 469 din data de 21.02.2009 intitulat Decizie, care i-a fost comunicata la data de 18.03.2009. De asemenea, reclamanta a solicitat repararea pagubei ce i-a fost cauzata prin emiterea actelor administrative mai sus mentionate, cu consecinta obliga rii paratului Baroul Cluj sa efectueze inscrierea reclamantei pe tabloul avocatilor definitivi. In motivarea actiunii, reclamanta a aratat ca la data de 26.11.2007 s-a adresat Baroului Cluj cu o cerere privind scutirea de la efectuarea stagiului in avocatura si inscrierea pe tabloul avocatilor definitivi. La aceasta solicitare, Baroul Cluj prin adresa nr. 1.875/20.06.2008, comunicata la data de 02.07.2008, i-a respins cererea de inscriere pe tabloul avocatilor definitivi in temeiul art. 281 din Statutul profesiei. Ulterior primirii adresei nr. 1.875/20.06.2008, in termen de 15 de zile de la comunicare, conform art. 46 din Statutul profesiei de avocat, respectiv pe data de 10.07.2008, reclamanta s-a adresat Uniunii Nationale a Barourilor din Romania cu o contestatie indreptata impotriva adresei susmentionate. La aceasta contestatie, Uniunea Nationala a Barourilor din Romania a comunicat reclamantei faptul ca pentru solutionarea ei U.N.B.R. a solicitat Baroului Cluj sa comunice motivarea adresei, actele si lucrarile care au stat la baza acesteia precum si punct de vedere scris. A mai aratat reclamanta ca in luna septembrie 2008 s-a intrunit Consiliul U.N.B.R., iar din documentele trimise de catre Baroul Cluj s-a constatat faptul ca lipseste decizia Consiliului Baroului care avea competenta sa solutioneze cererea reclamantei, astfel ca s-a amanat solutionarea contestatiei pana la urmatoarea sedinta, Baroului Cluj punandu-i-se in vedere sa comunice reclamantei decizia Consiliului Baroului Cluj. Baroul Cluj a comunicat decizia nr. 256/11.12.2007 la data de 01.10.2008, ulterior comunicarii adresei care fa cea obiectul contestatiei si numai dupa ce i s-a pus in vedere de catre Consiliul Uniunii Nationale a Barourilor . In aceste conditii, a mentionat reclamanta, la data de 14.10.2008, a depus completare la contestatie prin care a aratat ca isi mentine contestatia asa cum a fost formulata impotriva adresei Baroului Cluj nr. 1.875/20.06.2008 si formuland contestatie si impotriva deciziei nr. 256/11.12.2007 emisa de Baroul Cluj si comunicata pe data de 01.10.2008, conform confirma rii de primire din data de 21.10.2008. A invederat reclamanta ca paratul Consiliul Uniunii Nationale a Barourilor din Romania a respins ca inadmisibila contestatia formulata impotriva deciziei nr. 256/11.12.2007 emisa de Consiliul Baroului Cluj si comunicata pe data de 01.10.2008, pe motiv ca aceasta din urma decizie nu a fost contestata, astfel ca reclamanta considerandu-se lezata in dreptul sa u de a exercita profesia de avocat a formulat prezenta actiune. In drept, s-au invocat dispozitiile art. 82 Cod procedura civila; art. 8, art. 10 alin. 1 si art. 11 alin. 1 lit. a din Legea 554/2004 privind contenciosul administrativ; art. 12 din Legea 514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic; dispozitiile Legii 51/1995 si ale Statutului avocatilor; Decizia nr. 186/2006 Baroului Cluj; Hotararea nr. 50/ 03.04.2008 emisa de Baroul Cluj. Prin intampinare, paratul CONSILIUL BAROULUI CLUJ a invocat exceptia lipsei calitatii procesuale pasive, invederand ca potrivit dispozitiilor art. 48 alin. 2 din Legea 51/1995, baroul are personalitate juridica, patrimoniu si buget propriu, astfel ca reclamanta a chemat in judecata in mod gresit Consiliul Baroului Cluj, in conditiile in care acesta, ala turi de adunarea generala si decan, este organ de conducere a baroului, la fel, U.N.B.R. este organ de conducere al Uniunii Barourilor din Romania, neavand personalitate juridica. Pe fond, paratul a solicitat respingerea actiunii ca neintemeiata, decizia nr. 256/11.12.2007 emisa de Consiliul Baroului Cluj fiind legala si temeinica. In acest context, paratul a mentionat ca prin decizia nr. 186/2006 reclamanta a fost primita in profesia de avocat, urmare a promova rii examenului, iar de la acea data, reclamanta devenea incompatibila pentru a exercita alte activita ti sau functii, cu exceptia celei de cadru didactic. A mai precizat paratul ca reclamanta a inteles sa dobandeasca calitatea de avocat stagiar si sa se inscrie, in aceasta calitate, pe tabloul avocatilor stagiari, renuntand astfel la exercitarea orica rei alte functii juridice. Cu toate acestea, a subliniat paratul, reclamanta isi pa streaza calitatea de membru al Asociatiei Profesionale "Drepturile Omului" a consilierilor juridici Maramures, aceasta asociatie a emis decizia nr. 40/02.08.2007 de definitivare in profesia de consilier juridic si in mod arbitrar a decis ca reclamanta poate dobandi calitatea de avocat definitiv. Or, a apreciat paratul, decizia nr. 40/2007 nu are efecte juridice in ceea ce priveste Baroul Cluj, nefiind opozabila acestuia. Un alt aspect invederat de parat se refera la faptul ca la data de 26.11.2007 reclamanta a solicitat scutirea de la efectuarea stagiului in avocatura si inscrierea pe tabelul avocatilor definitivi, cerere respinsa in mod intemeiat prin decizia Baroului Cluj intrucat conditia pentru dobandirea calitatii de avocat definitiv ca urmare a definitiva rii in functia juridica exercitata anterior primirii in profesia de avocat trebuie sa fie anterioara primirii in profesie, conform dispozitiilor art. 19 alin. 2 din Legea 51/1995. La intampinarea formulata de parat, reclamanta a depus la dosarul cauzei ra spuns la intampinare, solicitand respingerea exceptiei lipsei calitatii procesuale pasive a Consiliului Cluj si a Consiliului U.N.B.R. ridicata de catre Baroul Cluj. Totodata, reclamanta a precizat ca sustinerile paratului referitoare la incompatibilitatea sa de a exercita alte functii sau activita ti cu exceptia celei de cadru universitar, deoarece a dobandit calitatea de avocat stagiar sunt eronate, avand in vedere faptul ca pentru dobandirea calitatii de avocat stagiar nu este suficient sa promovezi examenul de primire in profesie, ci trebuie sa indeplinite si alte cerinte, astfel cum prevede Decizia Baroului Cluj nr. 50/2008 si art. 208 alin. 2 si art. 282 din Statutul profesiei de avocat, reclamanta promovand doar examenul de primire in profesie. Referitor la adresa nr. 1.875/20.06.2008 prin care i s-a comunicat decizia luata de Consiliul Baroului Cluj in legatura cu solicitarea de a efectua stagiul, reclamanta mentioneaza ca aceasta i s-a inmanat abia pe data de 02.07.2008, cand s-a deplasat la sediul Baroului si a solicitat comunicarea deciziei Consiliului Baroului, dar a primit o simpla adresa, astfel ca a in lipsa acestei decizii, reclamanta a fost nevoita sa conteste adresa nr. 1.875/20.06.2008 la Consiliul U.N.B.R. Fata de aceste considerente, reclamanta a sustinut ca starea de incompatibilitate invocata de catre parata nu exista, deoarece din etapele si cerintele obligatorii pe care ar fi trebuit sa le indeplineasca, a promovat doar examenul de primire in profesie, fara a incheia contract de formare profesionala sau de salarizare cu un avocat definitiv care indeplinea conditiile pentru a fi indruma tor si fara a depune cerere de inscriere pe tabloul avocatilor stagiari. In final, reclamanta a precizat ca si in prezent lucreaza ca si consilier juridic si cu toate ca a promovat examenul de primire in profesia de avocat, celelalte etape i-au fost imposibil de indeplinit. Prin sentinta civila nr. 3.010 din data de 30 octombrie 2009 pronuntata de Tribunalul Cluj - Sectia mixta de contencios administrativ si fiscal, de conflicte de munca si asigura ri sociale s-a admis exceptia necompetentei sale materiale, invocata din oficiu, in privinta solutionarii actiunii formulate de reclamanta si a declinat competenta in favoarea Curtii de Apel Cluj - Sectia comerciala de contencios administrativ si fiscal. Raportat la probatoriul administrat, Curtea retine urmatoarele:
Prin actiunea inregistrata initial pe rolul Tribunalului Cluj, reclamanta A.B.C. a solicitat instantei, in contradictoriu cu paratii CONSILIUL BAROULUI CLUJ si CONSILIUL UNIUNII NATIONALE A BAROURILOR DIN ROMANIA, sa se dispuna anularea actelor administrative emise de: Consiliul Baroului Cluj sub nr. 256 din data de 11.12.2007 intitulat Decizie care i-a fost comunicata la data de 01.10.2008; Baroul Cluj sub nr. 1.875/20.06.2008 intitulat Adresa, comunicata reclamantei la data de 02.07.2008; Consiliul Uniunii Nationale a Barourilor din Romania, sub nr. 469 din data de 21.02.2009 intitulat Decizie, care i-a fost comunicata la data de 18.03.2009. De asemenea, reclamanta a solicitat repararea pagubei ce i-a fost cauzata prin emiterea actelor administrative mai sus mentionate, cu consecinta obliga rii paratului Baroul Cluj sa efectueze inscrierea reclamantei pe tabloul avocatilor definitivi. Prin sentinta civila nr. 3.010 din data de 30 octombrie 2009 de Tribunalul Cluj - Sectia mixta de contencios administrativ si fiscal, de conflicte de munca si asigura ri sociale s-a admis exceptia necompetentei sale materiale, invocata din oficiu, in privinta solutionarii actiunii formulate de reclamanta si a declinat competenta in favoarea Curtii de Apel Cluj - Sectia comerciala de contencios administrativ si fiscal. Reclamanta a fost primita in Baroul Cluj in profesia de avocat (cu examen) in baza dispozitiilor art 16 alin 1 din Legea nr 51/1995, in calitate de avocat stagiar - prin decizia nr 186/14.12.2006 a Consiliului Baroului Cluj. La data primirii in profesia de avocat stagiar, reclamanta avea calitatea de jurisconsult. Ulterior primirii in profesia de avocat stagiar, reclamanta a dobandit calitatea de consilier juridic definitiv, potrivit deciziei nr 40/02.08.2007 emisa de Asociatia Profesionala "Drepturile Omului" a Consilierilor Juridici Maramures. Prin cererea formulata reclamanta solicita Baroului Cluj sa fie scutita de efectuarea stagiului de avocat, deoarece a efectuat stagiul ca si consilier juridic stagiar si sa fie inscrisa pe tabloul avocatilor definitivi (cerere inregistrata sub nr 1875/23.11.2007). Prin decizia nr 256/11.12.2007 a Consiliului Baroului Cluj, decizie comunicata reclamantei la 01.10.2008, s-a respins cererea de inscriere a reclamantei pe tabloul avocatilor definitivi. In motivarea deciziei se arata ca reclamanta a fost primita in profesie cu examen ca avocat stagiar (prin decizia nr 186/14.12.2006) si intrucat definitivarea in functia juridica detinuta anterior nu a avut loc anterior primirii in profesia de avocat, conform art 19 alin 2 din Legea nr 51/1995 se impune respingerea cererii. Potrivit adresei nr 1875/20.06.2008 comunicata reclamantei la 02.07.2008 (adica anterior deciziei nr 256/2007) se arata ca cererea reclamantei de inscriere pe tabloul avocatilor definitivi a fost respinsa in temeiul art 281 din Statutul profesiei, intrucat definitivarea in functia juridica detinuta anterior nu a avut loc anterior primirii in profesia de avocat - fila 9 dosar fond. Ulterior primirii adresei nr. 1.875/20.06.2008, la 10.07.2008, in termen de 15 de zile de la comunicare, conform art. 46 din Statutul profesiei de avocat, reclamanta s-a adresat Uniunii Nationale a Barourilor din Romania cu o contestatie indreptata impotriva adresei susmentionate. La aceasta contestatie, Uniunea Nationala a Barourilor din Romania a comunicat reclamantei prin adresa nr 1083/17.07.2008 - faptul ca pentru solutionarea ei U.N.B.R. a solicitat Baroului Cluj sa comunice motivarea adresei, actele si lucrarile care au stat la baza acesteia precum si punct de vedere scris. Urmare a comunicarii deciziei nr 256/11.12.2007 (la 01.10.2008) - la data de 14.10.2008 reclamanta formuleaza o completare a contestatiei formulata initial impotriva adresei nr. 1.875/20.06.2008, completare prin care contesta si decizia nr 256/11.12.2007 a Consiliului Baroului Cluj si prin care solicita inscrierea pe tabloul avocatilor definitivi. Prin decizia nr 469/21.02.2009 Consiliul Uniunii Nationale a Barourilor din Romania a respins ca inadmisibila contestatia formulata impotriva deciziei nr. 256/11.12.2007 emisa de Consiliul Baroului Cluj si comunicata prin adresa nr 1875/20.06.2008. In motivare se arata ca decizia nr 256/11.12.2007 nu a fost contestata, devenind definitiva prin necontestare, singurul act atacat fiind adresa nr 1875/20.06.2008. La aceasta concluzie profund nelegala Consiliul Uniunii Nationale a Barourilor din Romania a ajuns desi pe aceeasi pagina a deciziei nr 469/2009 se retine "prin completarea la contestatia inregistrata la Uniunea Nationala a Barourilor din Romania la nr 1083/21.10.2008, doamna [A.B.C.] considera decizia nr 256/11.12.2007 emisa de Consiliul Baroului Cluj nelegala -" - ori este de domeniul evidentei ca prin completarea la contestatie Consiliul Uniunii Nationale a Barourilor din Romania a fost investit cu o contestatie impotriva deciziei nr. 256/11.12.2007 emisa de Consiliul Baroului Cluj. Din aceasta perspectiva decizia nr 469/21.02.2009 Consiliul Uniunii Nationale a Barourilor din Romania este nelegala urmand a fi anulata de catre instanta. Examinand initial exceptiile invocate, curtea retine ca in prezenta cauza au fost atacate acte emise de Consiliul Baroului Cluj (decizia nr. 256 din data de 11.12.2007), Baroul Cluj (adresa nr. 1.875/20.06.2008), Consiliul Uniunii Nationale a Barourilor din Romania, (decizia nr. 469 din data de 21.02.2009). Fata de aceasta imprejurare este corecta improcesuarea emitentului actului. Uniunea Nationale a Barourilor din Romania nu a emis un act care in prezenta cauza sa fie supus controlului instantei. Fata de aceasta imprejurare curtea va admite exceptia lipsei calitatii procesuale a paratului UNIUNEA NATIONALA A BAROURILOR DIN ROMANIA si va respinge exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a paratilor CONSILIUL BAROULUI CLUJ si CONSILIUL UNIUNII NATIONALE A BAROURILOR DIN ROMANIA. Se face confuzie intre calitatea procesuala si capacitatea procesuala atunci cand se invoca exceptiile lipsei calitatii procesuale. Examinand fondul dreptului curtea observa ca decizia nr 469/21.02.2009 Consiliul Uniunii Nationale a Barourilor din Romania este nelegala urmand a fi anulata de catre instanta. Prin respingerea ca inadmisibila a contestatiei formulate a fost inca lcat dreptul reclamantei de a fi supus recursului gratios actele administrative emise de Baroul Cluj si Consiliul Baroului Cluj. De vreme ce initial reclamantei i s-a comunicat prin adresa nr 1875/20.06.2008 ca cererea de inscriere pe tabloul avocatilor definitivi a fost respinsa in temeiul art 281 din Statutul profesiei, intrucat definitivarea in functia juridica detinuta anterior nu a avut loc anterior primirii in profesia de avocat, reclamanta a fost indrepta tita sa creada ca acel inscris este singurul act prin care a fost solutionata cererea sa (de vreme ce un alt act nu i s-a comunicat iar adresa nu face referire la un act anterior emis). Mai mult prin adresa se si motiveaza de ce a fost respinsa cererea reclamantei, indicandu-se inclusiv temeiurile legale avute in vedere. Din aceasta perspectiva a fost creata aparenta ca prin adresa nr 1875/20.06.2008 a fost solutionata cererea reclamantei, de un alt organ de cat cel indrituit de lege, astfel ca este justificata atacarea acestui act administrativ de catre reclamanta. Ulterior reclamantei i s-a comunicat decizia nr 256/11.12.2007, care a fost contestata in termen la Consiliul Uniunii Nationale a Barourilor din Romania. Problema de drept care trebuie solutionata de catre instanta este daca reclamanta este indrepta tita la inscrierea pe tabloul avocatilor definitivi, indiferent de momentul la care a avut loc definitivarea in functia juridica detinuta anterior sau daca asa cum se retine in adresa nr 1875/2008 si in decizia nr 256/11.12.2007 aceasta definitivare trebuia sa aiba loc anterior primirii in profesia de avocat. Textele de lege aplicate potrivit actelor administrative atacate sunt art 19 alin 2 din Legea nr 51/1995 si art 281 din Statutul profesiei. Potrivit art 16 alin 1 - forma in vigoare la data emiterii actelor administrative contestate -primirea in profesie se obtine numai pe baza unui examen organizat potrivit prezentei legi si Statutului profesiei de avocat. Reclamanta a sustinut examen de intrare in profesia de avocat si a fost numita avocat stagiar prin decizia nr 186/14.12.2006 a Consiliului Baroului Cluj. Reclamanta a fost primita in Baroul Cluj in profesia de avocat (cu examen) in baza dispozitiilor art 16 alin 1 din Legea nr 51/1995, in calitate de avocat stagiar. Ulterior primirii in profesia de avocat stagiar, reclamanta a dobandit calitatea de consilier juridic definitiv, potrivit deciziei nr 40/02.08.2007 emisa de Asociatia Profesionala "Drepturile Omului" a Consilierilor Juridici Maramures. Potrivit art 17 alin 1 si 2 din Legea nr 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat - la inceputul exercita rii profesiei avocatul efectueaza in mod obligatoriu un stagiu de prega tire profesionala cu durata de 2 ani, timp in care are calitatea de avocat stagiar. Conditiile efectua rii stagiului, drepturile si obligatiile avocatului stagiar, ale avocatului indruma tor, precum si ale baroului fata de acestia sunt reglementate prin statutul profesiei. Potrivit art 17 alin 4 dupa efectuarea stagiului avocatul stagiar va sustine examenul de definitivare. Potrivit art 19 alin 1 dobandeste calitatea de avocat definitiv, avocatul stagiar care a promovat examenul de definitivare in conditiile art. 17, precum si avocatul care a promovat examenul de absolvire a Institutului National pentru Prega tirea si Perfectionarea Avocatilor, in conditiile prevazute de statutul profesiei.
Potrivit art 19 alin 2 dobandeste calitatea de avocat definitiv cel inscris in profesie in conditiile art. 16 alin. (2), daca a fost definitivat in functia juridica pe care a exercitat-o inainte de primirea in avocatura.
Potrivit art 19 alin 3 dobandeste calitatea de avocat definitiv cel care a fost inscris in profesie in conditiile art. 16 alin. (2), daca a promovat examen de definitivare in functia juridica pe care a exercitat-o anterior. Cei care nu indeplinesc conditiile de vechime in profesiile anterioare vor fi obligati sa sustina examenul de definitivare in avocatura.
Ambele texte de lege invocate anterior nu impun ca definitivarea in profesia anterioara sa se fi realizat anterior primirii in profesia de avocat, astfel ca acolo unde legea nu distinge nici cel care o interpreteaza nu va distinge. Din aceasta perspectiva rezulta ca textul de lege invocat permitea reclamantei la 11.12.2007 (data emitrerii deciziei nr 256) dobandirea calitatii de avocat definitive urmare a definitiva rii intr-o alta profesie juridica, indifferent de momentul la care a intervenit aceasta fefinitivare. Potrvit art 23 alin 1 din Legea nr 51/1995 Baroul are obligatia sa intocmeasca anual tabloul avocatilor definitivi si stagiari in ordine alfabetica, cu mentionarea numelui, prenumelui, titlului stiintific, datei inscrierii in barou, sediului profesional, formei de exercitare a profesiei si a instantelor la care au dreptul sa puna concluzii. Examinand si textele incidente din Statutul profesiei de avocat (forma in vigoare la data emiterii deciziei nr 256/11.12.2007) curtea retine ca potrivit art 281 alin 1 persoana care anterior primirii in profesie a fost definitivata in functia juridica pe care a exercitat-o inainte de primirea in profesia de avocat sau a promovat examen de definitivare in aceasta functie, dobandeste, potrivit art. 19 alin. (2) si (3) din Lege, calitatea de avocat definitiv. Si acest text de lege nu impune in ipoteza promova rii examenului de definitivare, imprejurarea ca acesta sa se fi realizat anterior primirii in profesia de avocat.
Doar prin Hotararea nr. 6 din 21 iunie 2008 pentru modificarea si completarea Statutului profesiei de avocat, Uniunea Nationala a Barourilor din Romania - articolul 281 alin 1 a fost modificat in sensul ca are urma torul cuprins: "Persoana care anterior primirii in profesie a fost definitivata in functia juridica pe care a exercitat-o inainte de primirea in profesia de avocat sau a promovat examen de definitivare in acesta functie, dobandeste, potrivit art. 19, al.2 si 3 din Lege, calitatea de avocat definitiv, cu exceptia cazurilor in care primirea in profesie s-a facut prin examen, in conditiile disp. art.16 alin. (1) din Lege". Prin urmare incepand cu 21.06.2008 nu mai este posibila dobandirea calitatii de avocat definitiv pentru cei care au intrat in profesie potrivit art 16 alin 1 din Legea nr 51/1995. Rezulta doua concluzii: ca insa si Uniunea Nationala a Barourilor din Romania a interpretat textul art 281 alin 1 din Statut in sensul ca ar fi posibila dobandirea calitatii de avocat definitive in maniera solicitata de reclamanta, de vreme ce a reglementat contrariul incepand cu 21.08.2008 si ca potrivit principiului de drept tempus regit actum reclamanta este indrepta tita la inscrierea in tabelul avocatilor definitive ca urmare a definitiva rii in functia de consilier juridic prin deciziei nr 40/02.08.2007 emisa de Asociatia Profesionala "Drepturile Omului" a Consilierilor Juridici Maramures. Pentru motivele anterior expuse, curtea va admite exceptia lipsei calitatii procesuale a paratului UNIUNEA NATIONALA A BAROURILOR DIN ROMANIA, va respinge exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a paratilor CONSILIUL BAROULUI CLUJ si CONSILIUL UNIUNII NATIONALE A BAROURILOR DIN ROMANIA si in consecinta: va anula Decizia nr. 256/11.12.2007 a Consiliului Baroului Cluj. Va anula Adresa nr. 1875/20.06.2008 a Baroului Cluj. Va anula Decizia nr. 469/21.02.2009 a Consiliului Uniunii Nationale a Barourilor din Romania. Va obliga BAROUL CLUJ sa efectueze inscrierea reclamantei in tabelul avocatilor definitivi.

Alte spete din domeniul Avocati

Actiune avand ca obiect obligarea baroului la inscrierea in tabloul avocatilor, in baza unei decizii de primire in profesia de avocat cu scutire de examen emise de barou, iar nu de consiliul baroului. Consecinte
Decizia numarul 658 din data de 12.09.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Actiune in anulare delegatii avocati, cu despagubiri. Inadmisibilitatea actiunii
Decizia numarul 367/CA din data de 10.07.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Actiune in anularea deciziei baroului, de respingere a cererii de primire in profesia de avocat fara examen. Lipsa dovezii modului de desfasurare a probei de verificare a cunostintelor. Consecinte
Sentinta civila numarul 56 din data de 20.02.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Actiune vizand obligarea baroului la primirea in profesia de avocat cu scutire de examen. Lipsa dovezii de exercitare a profesiei de consilier juridic cel putin 10 ani. Inadmisibilitate
Sentinta civila numarul 57 din data de 20.02.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Avocat stagiar. Definitivare in functia detinuta anterior intrarii in avocatura. Cerere pentru inscrierea in tabloul avocatilor definitivi. Conditii
Sentinta civila numarul 58/2010 din data de 10.02.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Cluj

Cheltuieli de judecata constand in onorariu de avocat. Onorariu de succes al avocatului.
Sentinta civila numarul 336 din data de 12.01.2012. Pronuntata de Judecatoria Arad

Cheltuieli de judecata. Chitantace atestaplata onorariului de avocat, dar in baza unul alt contract de asistenta juridica decat cel incheiat pentru reprezentarea partii in cauza. Respingere
Decizia numarul 966/R din data de 23.04.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Cluj

Cheltuieli de judecata. Onorariu de aparator
Decizia numarul 833 din data de 25.09.2012. Pronuntata de Tribunalul Mures

EXERCITARE FARA DREPT A UNEI PROFESII Art. 281 c.p.
Sentinta penala numarul 79 din data de 23.07.2009. Pronuntata de Judecatoria Zimnicea

Incompatibilitate.
Decizia numarul 491/P/ din data de 31.10.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Constanta

Interpretarea dispozitiilor art. 274 alin.3 cod procedura civila. Posibilitatea instantei de a reduce onorariul avocatului
Decizia numarul 115 din data de 07.02.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Galati

La data de 04.11.2011, a fost inregistratape rolul Curtii de Apel Pitesti plangerea formulata de SC N. C. S. SRL impotriva Deciziei Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor nr.22160/5319/C3 din 24.10.2011.
Decizia numarul 2682 din data de 02.12.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Pitesti

Litigiu comercial. Competenta teritoriala alternativa. Reducerea onorariului de avocat. Conditii
Decizia numarul 26 din data de 25.01.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

Litigiu comercial. Reziliere contract de inchiriere. Reducerea onorariului de avocat. Conditii
Decizia numarul 207 din data de 15.12.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

Litigiu de munca. Contestatie decizie de sanctionare
Decizia numarul 689/R din data de 25.04.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures

Nulitatea procesului-verbal de constatare a contraventiilor in situatia aplicarii unei singure sanctiuni pentru sa varsirea a doua contraventii. Posibilitatea instantei de a micsora suma inclusain cheltuielile de judecata cu titlu de onorariu avocatial.
Sentinta civila numarul 131 din data de 18.02.2009. Pronuntata de Judecatoria Faurei

pact quota litis
Sentinta civila numarul 9413 din data de 30.11.2006. Pronuntata de Judecatoria Sectorului 2

Plangere in fata judecatorului impotriva rezolutiilor sau ordonantelor procurorului prev. de art. 278 ind. 1 Cod procedura penala
Sentinta penala numarul 195 din data de 19.04.2010. Pronuntata de Judecatoria Caransebes

Primirea in profesia de avocat cu scutire de examen. Lucrator de politie cu atributii de cercetare si urmarire penala , nu beneficiaza de prevederile art. 16 al. 2 lit. b din Leg. nr. 51/1995 in sensul asimilarii cu functia de consilier juridic.
Decizia numarul 679 din data de 06.11.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Galati

Reducerea onorariilor avocatilor. Criterii de apreciere.
Decizia numarul 53 din data de 06.06.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Galati

Reducerea onorariului de avocat cu ocazia deliberarii, fara solicitarea micsorarii lui de catre partea adversasau punerea acestui aspect din oficiu in discutia partilor
Decizia numarul 2566 din data de 23.05.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Cluj

Reducerea onorariului de avocat. Respectarea criteriilor de apreciere a cuantumului cheltuielilor de judecata.
Sentinta civila numarul 731 din data de 02.02.2009. Pronuntata de Judecatoria Ramnicu Valcea

Stabilirea cuantumului legal al pensiei de intretinere. Dovada veniturilor realizate de debitorul obligatiei.
Decizia numarul 172 din data de 20.02.2006. Pronuntata de Curtea de Apel GalatiComentarii ref. Sentinta civila numarul 58/2010 din data de 10.02.2010 pronuntata de Curtea de Apel Cluj

Fii primul care comenteaza.

 

 

Ultimele comentarii:
POPESCU MIHAELA comenteza: ''Buna seara.
Daca sunteti absolvent al inst. Ion Mincu in anul 1975 va anunt cu entuziasm ca avem intalnirea promo
... »»''

Alexandra comenteza: ''mai vin cu una. de ani de zile ca 1 pers platesc cel mai mult apa din tot blocul. la una din sedinte s-a votat schimbare ... »»''

Alexandra comenteza: ''buna ziua
am schimbat o butelie, tipul a venit cu una si cand sa porneasca aragazul nu ardea. a curatat din tub si
... »»''

Florin S comenteza: ''Cnventiile civile sunt greu de deosebit de un contrcat de munca mai ales atunci cand obiectul de activitate al conventii ... »»''

Laurentiu Galca comenteza: ''Sunt angajat la firma URBAN PROTECT din sinaia jud Prahova In urma controalelor pe care ati facut la firma respectiva si ... »»''

cornel comenteza: ''Doresc sa achizitionez un autoturism Skoda, fabricat octombrie 2006 diesel 1,9 norma poluare E3, emisii co2 140.Va rog s ... »»''

daragiu petre comenteza: ''buna zioa.am o mica problema .am avut o oprire pe salariu meu.iar deaci eu am platit totii banii care trebuia prin ing b ... »»''

 

 

Harta administrativa a Romaniei Judetul Satu-Mare Judetul Bihor Judetul Salaj Judetul Cluj Judetul Alba Judetul Hunedoara Judetul Arad Judetul Timis Judetul Caras-Severin Judetul Mehedinti Judetul Dolj Judetul Olt Judetul Gorj Judetul Vālcea Judetul Arges Judetul Dāmbovita Judetul Teleorman Judetul Giurgiu Judetul Calarasi Judetul Constanta Judetul Ialomita Judetul Prahova Judetul Brasov Judetul Sibiu Judetul Buzau Judetul Braila Judetul Tulcea Judetul Vrancea Judetul Galati Judetul Mures Judetul Covasna Judetul Harghita Judetul Bacau Judetul Vaslui Judetul Neamt Judetul Iasi Judetul Bistrita-Nasaud Judetul Maramures Judetul Suceava Judetul Botosani Judetul Bucuresti Judetul Ilfov Judetul Ilfov

 

 

 

Prima Pagina          Sitemap          Harta Site          Mergi sus


Toate datele afisate sunt informatii publice, publicate de autoritatile si institutiile publice sau in cadrul documentelor destinate publicului (Monitorul Oficial, Acte ale autoritatilor publice s.a.).
Consimtamantul persoanei vizate nu este cerut atunci cand prelucrarea priveste date obtinute din documente accesibile publicului, conform legii. (art.5, alin.2, lit.f din Legea nr. 677/2001, pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date). Notificare Operator de date cu caracter personal nr. 2447/2015.
Reclamatie date cu caracter personal