Institutii Publice: Contestatie la executare
Asistenta Juridica

Prima Pagina          
Cautare generala

InfoDosar.ro
Cauta online dosarul din Instanta:
-Administratie
Institutii Publice

   Consiliile Judetene
   Judetele Romaniei
   Prefecturi
   Primarii
   Evidenta Populatiei
   Directiile de Pasapoarte
   Directiile Eliberari Pemise si Inmatriculari
   Directii de Statistica
   Arhivele Nationale
   Agentiile Domeniilor Statului
   Administratii ale Apelor Romane
   Drumurile Nationale
   Autoritati Sanitar-Veterinare
   Oficiile pentru Ameliorare si Reproductie in Zootehnie
   Oficii Judetene de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit
   A.P.I.A.
   Oficii Judetene pentru Consultanta Agricola
   Directiile de Agricultura
   Directiile FitoSanitare
   Ocoale Silvice
   Asociatii de Vanatoare si Pescuit
   Regiunile de Dezvoltare
   Agentiile pentru Protectia Mediului
   Casele de Asigurari de Sanatate
   Casele de Pensii
   Agentii de Somaj
   Asociatia Nevazatorilor
   Protectia Copilului
   Agentii Teritoriale pentru Prestatii Sociale
   Compartimente A.N.E.S.
   Consilii de Formare Profesionala
   Cartelul "Alfa"
   Administratiile financiare
   Trezorerii
   Camerele de Comert
   Curtile de Conturi
   Garzile Financiare
   Protectia Consumatorului
   Consiliul Concurentei
   Corpul Contabililor Autorizati
   Lista Contabililor Autorizati
   Lista Consultantilor Fiscali
   Tabloul arhitectilor din Romania
   Serviciile Judetene de Metrologie Legala
   Centre Evaluatori ANEVAR
   Agentiile pentru Conservarea Energiei
   CENTROCOOP
   ANCOM (ANRCTI)
   Inspectorate Scolare Judetene
   Directii Tineret
   Directii Judetene pentru Sport
   Federatii de Sport
   Biblioteci Judetene
   Directii Judetene pentru Cultura, Culte si Patrimoniul Cultural National
   Centre Judetene pentru Cultura Traditionala
   Muzee Judetene
   Biserici si Culte
   Teatre Judetene
   Federatia Sindicala "Spiru-Haret"
   Barouri de avocati
   Tabloul avocatilor
   Tabloul mediatorilor
   Birouri Avocatul Poporului
   Birouri de Cadastru
   Instante de Judecata
   Parchete
   Penitenciare
   Institute de Medicina Legala
   Notari Publici
   Executori Judecatoresti
   Lichidatori
   Consilieri Proprietate Intelectuala
   Traducatori Autorizati de MJ
   Colegiile Farmacistilor
   Colegiile Medicilor
   Colegiile Medicilor Dentisti
   Ordinul Asistentilor Medicali
   Spitale
   Centre Judetene Antidrog
   Centre de Transfuzie Sanguina
   Directiile de Sanatate Publica
   Crucea Rosie Romana
   Inspectorate de Stat in Constructii
   Auditori Energetici
   Inspectorate de Munca
   Garzile de Mediu
   Vamile
   I.S.U.
   InfoTrafic
   S.R.I.
   Birourile de Imigrari
   Autoritatile pentru Straini
   Politia Romana
   Jandarmeria Romana
   Centre Militare Judetene
   CREDITCOOP
   Casele de Ajutor Reciproc
   Retea CEC Bank
   Retea BCR
   Retea BancPost
   Retea BRD
   Retea Raiffeisen
   Retea Banca Carpatica
   Retea Banca Transilvania
   Retea Romextera Bank
   Oficii Postale
   Agentiile de Voiaj si Statiile CFR
   ARR-uri
   RAR-uri
   Statele Lumii
   Misiunile Diplomatice

 

 

Asistenta Juridica » Jurisprudenta » Judecatoria Caransebes


Contestatie la executareSentinta civila numarul 1447 din data de 15.06.2011
Pronuntata de Judecatoria Caransebes


Avocat Baroul Bucuresti Asistenta si reprezentare juridica la toate instantele de judecata www.cabinetonline.ro
[Sediu cabinet]


Prin sentinta civila nr. 1447/2011 pronuntata in dosar nr. 1644/208/2010, instanta a admis contestatia la executare si a dispus anularea actelor si formelor de executare silita din dosar executional nr. 140/2010 al BEJ.Obliga intimatulla plata sumei de 2866, 8 lei cheltuieli de judecata catre contestator.
Deliberand constata.
Prin cererea inregistrata la Judecatoria Caransebes, sub nr. 1644/208/12.05.2010, timbrata cu suma de 1, 80 lei timbru judiciar si cu suma de 204 lei taxa judiciara de timbru (chitante filele 4 , 27, 28 dosar) contestator VON a chemat in judecata intimatii DMsi BEJ solicitand instantei, ca prin hotararea ce se va pronunta sa se dispuna anularea tuturor formelor de executare indeplinite in dosarul de executare 140/2010 al BEJ Timonea Mihai, obligarea intimatului DMla plata cheltuielilor de judecata.
In drept, isi intemeiaza cererea pe disp. 399 si urm. Cod pr.civila.Solicita in baza art. 403 alin. 1 Cod pr.civila si suspendarea executarii silite pana la solutionarea prezentei contestatii In motivarea cererii se arata ca prin incheierea civila pronuntata in dosar nr. 968/208/2010 de Judecatoria Caransebes, s-a dispus incuviintarea executarii silite, in favoarea creditorului Donea Mihai, a titlului executoriu - sentinta civila nr. 381/1983 pronuntata de Judecatoria Caransebes in dosar nr. 1423/1981.
In data de 5.05.2010 creditorul arata ca a primit din partea BEJ o notificare colectiva, prin care i se aducea la cunostinta, in calitate de mostenitor al defunctului debitorCR, plata debitului de 78.210 lei reprezentand sulta actualizata si 663, 49 lei cu titlu cheltuieli de executare, cu precizarea ca dupa implinirea termenului de 8 zile prevazut de art. 398 Cod pr.civila de la comunicare, se va trece la executarea silita in contra mostenitorilor.Invoca lipsa calitatii de mostenitor al def. CRsi exceptia prescriptiei dreptului de a cere executarea silita.
Arata ca nu are calitate de mostenitor fata de defunctul debitorCR.Tatal lui VOF(identic cu Oliviu Florin) a fost casatorit cu debitoarea CRulterior desfacerii casatoriei dintre aceasta si intimatulDM. Debitoarea nu este mama lui, iar dupa cum rezulta si din certificatul de mostenitor nr. 32/2009, are calitatea de mostenitor, ca descendent direct, doar fata de tatal luiVOF.
Fata de aceasta situatie executorul judecatoresc a ales in mod gresit modalitatea de executare si nu a respectat procedura de executare prev. de art. 387 Cpc, potrivit caruia executarea poate incepe doar dupa ce se va comunica debitorului o somatie care trebuie sa respecte cuprinsul stabilit de acest text legal, termenul in care cel somat urmeaza sa isi execute de buna voie obligatia prevazuta in titlul executoriu.
Invoca si exceptia prescriptiei dreptului de a cere executarea silita, deoarece potrivit art. 405 al.1 Cod pr.civila, dreptul de a cere executarea silita se prescrie in termen de 3 ani, termen care incepe sa curga, potrivit alin, 2 al aceluiasi articol, de la data cand se naste dreptul de a cere executarea silita. In cazul de fata creditorul solicita executarea unei creante(sulta) stabilita prin sentinta civila nr. 381/1983, iar dreptul de a cere executarea acesteia a lua nastere la data ra manerii definitive si irevocabile a hotararii, respectiv anul 1983 si s-a prescris in anul 1986.
Mai mult creditorul este de rea credinta solicitand valoarea actualizata a sultei dupa 27 ani de la pronuntarea sentintei si la 5 ani dupa intabularea acesteia.Calculul efectuat prin expertiza extrajudiciara este incorect, in sensul ca exact incepand cu iunie 2005 s-a produs denominarea leului, ceea ce ar determina in mod automat modificari substantiale in calculul sultei.In expertiza extrajudiciara efectuata la cererea creditorului si utilizata de executorul judecatoresc in dosarul executional se face doar aplicarea indicilor de inflatie incepand cu anul 2006, pana in anul 2009 inclusiv, omitand calculul pentru anul 2005 cand s-a produs denominarea.
In drept invoca disp. art. 399 si urm. Cod pr.civila.
Intimatul Donea Mihai a depus intampinare la dosar( f. 24) prin care a solicitat respingerea contestatiei si raportat la faptul ca petentul a invocat lipsa calitatii de mostenitor dupa defuncta debitoare CRarata ca nici el si nici executorul nu au solicitat plata vreunui debit fata de debitor in aceasta calitate, insa a solicitat executarea sultei inscrise in CF si care reprezinta un drept de creanta real identic cu natura dreptului de proprietate, sens in care invoca sentinta irevocabila pronuntata in dosar nr. 1179/208/2009.
Intimatul arata ca sulta stabilita pentru cota parte a unui drept de proprietate, fiind identica cu natura acestui drept, este imprescriptibila ca si dreptul de proprietate;ca sulta greveaza proprietatea in sine si subdobanditorii dreptului de proprietate nu pot decat sa preia imobilele grevate de respectivul drept real imobiliar, iar contestatorul este mostenitorul tata lui sa u si care a preluat succesiunea sotiei , atat activul, cat si pasivul, la fel si petentul.
Referitor la exceptia prescriptiei dreptului de executare silita, se arata ca sulta nu este un drept de creanta, ci are regimul juridic al dreptului de proprietate.
Se mai mentioneaza ca bunul in cauza nu poate fi preluat de contestator decat cu debitele aferente.
La dosar au fost administrate probe cu inscrisuri, a fost efectuata o expertiza contabila de catre expert Ghidel Constantin (f. 50-53), un supliment la raportul de expertiza contabila (f. 127- 130), o expertiza in specialitatea constructii de catre exp. Oltean Rodica (f. 74-76), un supliment la raportul de expertiza intocmit tot de catre exp. Oltean Rodica (f.124- 126), au fost atasate dosar nr. 968/208/2010 al Judecatoiei Caransebes cu obiect incuviintare executare silita si dosar nr. 1643/208/2010 al Judecatoriei Caransebes cu obiect suspendare executare silita, probe din analiza carora instanta retine in fapt urmatoarele:
Prin sentinta civila nr. 381/1983 a Judecatoriei Caransebes, ramasa definitiva la 18.10.1983, a fost admisa in parte cererea reclamantului DMsi cererea reconventionala a parateiCR, cu obiect partaj bunuri comune.
Printre bunurile sotilor si a ca ror partajare a avut loc, a figurat si imobilul evidentiat in CF nr. 6389 - apartament cu 2 camere, nr. top. 898/1/2-895/1/2/2-907/2/2/1(in prezent CF 32014 - C1-U1).
Acesta a fost atribuit paratei si, pentru imobil CRtrebuia sa achite fostului sot Donea Mihai suma de 61.475 lei, in timp ce acesta trebuia sa achite fostei sotii suma de 621 lei sulta pentru bunurile mobile.
Hotararea a fost investita cu formula executorie si la 17.03.2010, creditorul DMs-a adresat executorului judecatoresc in vederea executa rii silite a sentintei civile 381/1983 pentru suma reprezentand sulta pentru imobil, sulta ce a fost notata in CF sub nr. 3413/2005.
Astfel s-a format dosar executional 140/2010 al BEJ, dupa pronuntarea Incheierii nr. 559/1.04.2010, a Judecatoriei Caransebes, prin care s-a incuviintat executarea silita a titlului executoriu(dosar nr. 968/208/2010).
In dosarul executional, executorul judecatoresc a emis la 3.05.2010 o incunostintare colectiva prin care aducea la cunostinta mostenitorilor defunctului debitor CRexecutarea silita pentru plata sumei de 78.210 lei(c/v in lei a sumei de 18.989 Euro) reprezentand sulta actualizata in baza titlului executoriu si raport de expertiza contabila extrajudiciara intocmit de expert contabil Ghizela Cristescu, precum si pentru plata sumei de 663, 49 lei cu titlu cheltuieli de executare silita conform procesul verbal incheiat la aceeasi data.
Contestatorul a formulat cerere de suspendare executare silita pe cale de ordonanta presedintiala care insa a fost respinsa prin Incheierea nr. 1259/14.05.2010 pronuntata de Judecatoria Caransebes in dosar nr. 1643/208/2010.
De asemenea, la termenul de judecata din 16.06. 2010(incheiere fila 34 dosar)instanta a respins ca inadmisibil petitul privind suspendarea executa rii silite formulat de contestator, intrucat acesta nu a achitat cautiunea.
Analizand intregul material probator administrat in cauza, instanta apreciaza ca intemeiata contestatia la executare silita formulata de contestator din urmatoarele considerente:
Executorul judecatoresc a emis in dosarul executional o incunostintare colectiva, in baza disp. art. 397 - 398 Cod pr.civila pe care a comunicat-o contestatorului(dovada inscrisul de la fila 8 dosar), insa, avand in vedere faptul ca VONnu este fiul defuncteiCR, se impunea ca BEJ sa procedeze la emiterea somatiei de plata conform art. 387 Cod pr.civila.
In acest sens, se are in vedere faptul ca textul de lege- art. 397 si 398 Cod pr.civila se refera doar la situatia in care contestatorul ar fi fost succesorul defuncteiCR.
Faptul ca tata l contestatorului a dobandit apartamentul din litigiu de la sotia sa(defunctaCR) prin succesiune si ca ulterior contestatorul, la randul sa u, prin mostenire legala, ca descendent(fiu )al numitului VONa dobandit dreptul de proprietate asupra imobilului, nu confera implicit contestatorului calitatea de mostenitor al defunctei in sensul disp. art. 398 Cod pr.civila.
Anularea actelor si formelor de executare silita se impune si datorita faptului ca suma de 78.210 lei stabilita de executorul judecatoresc ca fiind valoarea actualizata a sultei, in baza raportului de expertiza contabila extrajudiciara, nu coincide cu suma stabilita de expert contabil Ghidel Constantin si nici ma car cu suma indicata de expert Oltean Rodica in suplimentul la raportul de expertiza ca fiind valoarea cotei de 1/2 din imobil.
De asemenea, instanta constata ca sustinerea contestatorului, cu privire la prescriptia dreptului de a cere executarea silita a sentintei civile nr. 381/1983 a Judecatoriei Caransebes de catre intimatul creditorDM, este intemeiata.
Acesta din urma a sustinut ca sulta de 61.475 lei are natura dreptului de proprietate, fiind astfel imprescriptibila, sens in care a invocat sentinta civila 1237/9.06.2009 pronuntata de Judecatoria Caransebes in dosar nr. 1179/208/2009 si care a fost mentinuta de Tribunalul Caras-Severin prin Decizia civila 467/22.10.2009, inscris aflat la fila 9 dosar 968/208/2010, cu obiect incuviintare executare silita.
Analizand decizia civila invocata de intimat, instanta constata ca Tribunalul Caras-Severin face referire in considerentele hotararii la aspectul ca natura respectivei sulte este identica cu aceea a dreptului de proprietate si care, ca orice drept real imobiliar este imprescriptibil raportat si la disp. art. 21 Decret 167/1958.
Totusi, in speta, discutia priveste nu imprescriptibilitatea unui drept real imobiliar, respectiv dreptul material la actiune, ci dreptul creditorului de a mai putea cere sau nu executarea silita a titlului sa u executoriu.
Sub aspectul prescriptiei dreptului de a cere executarea silita, instanta constata ca sunt incidente in cauza disp. art. 405 Cod pr.civila, ca termenul de prescriptie este de 10 ani, intrucat ne afla m in prezenta unui titlu emis in materia actiunilor reale imobiliare, iar data de la care a inceput sa curga acest termen este aceea la care hotararea a ramas definitiva, respectiv 18.10.1983, termen care s-a implinit in anul 1993.
Totodata, instanta constata faptul ca, chiar daca prescriptia dreptului de a cere executarea silita a mai fost invocata si in dosar 1179/208/2009, nu intervine autoritatea de lucru judecat sub acest aspect, intrucat in prezenta cauza aceasta prescriptie se invoca pe cale de exceptie, ca motiv de nulitate a actelor si formelor de executare silita si nu sunt indeplinite conditiile prev. de art. 1201 Cod civil.
Pentru motivele de mai sus, in raport si de disp. art. 399 Cod pr. civila, instanta va admite contestatia la executare si va dispune anularea actelor si formelor de executare silita din dosar executional nr. 140/2010 al BEJ.
In baza art. 274 Cod pr.civila, va obliga intimatul DMla plata sumei de 2866, 8 lei, suma reprezentand taxa timbru, timbru judiciar, onorariu avocatial, onorariu expert si cheltuieli de transport aferente doar termenelor de judecata acordate de instanta.

Alte spete din domeniul Executarea silita; Suspendare a executarii

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 1447 din data de 15.06.2011. Pronuntata de Judecatoria CaransebesComentarii ref. Sentinta civila numarul 1447 din data de 15.06.2011 pronuntata de Judecatoria Caransebes

Fii primul care comenteaza.

 

 

Ultimele comentarii:
Alexandra comenteza: ''mai vin cu una. de ani de zile ca 1 pers platesc cel mai mult apa din tot blocul. la una din sedinte s-a votat schimbare ... »»''

Alexandra comenteza: ''buna ziua
am schimbat o butelie, tipul a venit cu una si cand sa porneasca aragazul nu ardea. a curatat din tub si
... »»''

Florin S comenteza: ''Cnventiile civile sunt greu de deosebit de un contrcat de munca mai ales atunci cand obiectul de activitate al conventii ... »»''

Laurentiu Galca comenteza: ''Sunt angajat la firma URBAN PROTECT din sinaia jud Prahova In urma controalelor pe care ati facut la firma respectiva si ... »»''

cornel comenteza: ''Doresc sa achizitionez un autoturism Skoda, fabricat octombrie 2006 diesel 1,9 norma poluare E3, emisii co2 140.Va rog s ... »»''

daragiu petre comenteza: ''buna zioa.am o mica problema .am avut o oprire pe salariu meu.iar deaci eu am platit totii banii care trebuia prin ing b ... »»''

stefania comenteza: ''Buna seara , numarul de telefon numai este valabil cum as putea intra in posesia celui nou ,
Multumesc
... »»''

 

 

Harta administrativa a Romaniei Judetul Satu-Mare Judetul Bihor Judetul Salaj Judetul Cluj Judetul Alba Judetul Hunedoara Judetul Arad Judetul Timis Judetul Caras-Severin Judetul Mehedinti Judetul Dolj Judetul Olt Judetul Gorj Judetul Vālcea Judetul Arges Judetul Dāmbovita Judetul Teleorman Judetul Giurgiu Judetul Calarasi Judetul Constanta Judetul Ialomita Judetul Prahova Judetul Brasov Judetul Sibiu Judetul Buzau Judetul Braila Judetul Tulcea Judetul Vrancea Judetul Galati Judetul Mures Judetul Covasna Judetul Harghita Judetul Bacau Judetul Vaslui Judetul Neamt Judetul Iasi Judetul Bistrita-Nasaud Judetul Maramures Judetul Suceava Judetul Botosani Judetul Bucuresti Judetul Ilfov Judetul Ilfov

 

 

 

Prima Pagina          Sitemap          Harta Site          Mergi sus


Toate datele afisate sunt informatii publice, publicate de autoritatile si institutiile publice sau in cadrul documentelor destinate publicului (Monitorul Oficial, Acte ale autoritatilor publice s.a.).
Consimtamantul persoanei vizate nu este cerut atunci cand prelucrarea priveste date obtinute din documente accesibile publicului, conform legii. (art.5, alin.2, lit.f din Legea nr. 677/2001, pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date). Notificare Operator de date cu caracter personal nr. 2447/2015.
Reclamatie date cu caracter personal