Institutii Publice: Contestatie impotriva deciziei de angajare a raspunderii solidare. Competenta materiala.
Asistenta Juridica

Prima Pagina          
Cautare generala

InfoDosar.ro
Cauta online dosarul din Instanta:
-Administratie
Institutii Publice

   Consiliile Judetene
   Judetele Romaniei
   Prefecturi
   Primarii
   Evidenta Populatiei
   Directiile de Pasapoarte
   Directiile Eliberari Pemise si Inmatriculari
   Directii de Statistica
   Arhivele Nationale
   Agentiile Domeniilor Statului
   Administratii ale Apelor Romane
   Drumurile Nationale
   Autoritati Sanitar-Veterinare
   Oficiile pentru Ameliorare si Reproductie in Zootehnie
   Oficii Judetene de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit
   A.P.I.A.
   Oficii Judetene pentru Consultanta Agricola
   Directiile de Agricultura
   Directiile FitoSanitare
   Ocoale Silvice
   Asociatii de Vanatoare si Pescuit
   Regiunile de Dezvoltare
   Agentiile pentru Protectia Mediului
   Casele de Asigurari de Sanatate
   Casele de Pensii
   Agentii de Somaj
   Asociatia Nevazatorilor
   Protectia Copilului
   Agentii Teritoriale pentru Prestatii Sociale
   Compartimente A.N.E.S.
   Consilii de Formare Profesionala
   Cartelul "Alfa"
   Administratiile financiare
   Trezorerii
   Camerele de Comert
   Curtile de Conturi
   Garzile Financiare
   Protectia Consumatorului
   Consiliul Concurentei
   Corpul Contabililor Autorizati
   Lista Contabililor Autorizati
   Lista Consultantilor Fiscali
   Tabloul arhitectilor din Romania
   Serviciile Judetene de Metrologie Legala
   Centre Evaluatori ANEVAR
   Agentiile pentru Conservarea Energiei
   CENTROCOOP
   ANCOM (ANRCTI)
   Inspectorate Scolare Judetene
   Directii Tineret
   Directii Judetene pentru Sport
   Federatii de Sport
   Biblioteci Judetene
   Directii Judetene pentru Cultura, Culte si Patrimoniul Cultural National
   Centre Judetene pentru Cultura Traditionala
   Muzee Judetene
   Biserici si Culte
   Teatre Judetene
   Federatia Sindicala "Spiru-Haret"
   Barouri de avocati
   Tabloul avocatilor
   Tabloul mediatorilor
   Birouri Avocatul Poporului
   Birouri de Cadastru
   Instante de Judecata
   Parchete
   Penitenciare
   Institute de Medicina Legala
   Notari Publici
   Executori Judecatoresti
   Lichidatori
   Consilieri Proprietate Intelectuala
   Traducatori Autorizati de MJ
   Colegiile Farmacistilor
   Colegiile Medicilor
   Colegiile Medicilor Dentisti
   Ordinul Asistentilor Medicali
   Spitale
   Centre Judetene Antidrog
   Centre de Transfuzie Sanguina
   Directiile de Sanatate Publica
   Crucea Rosie Romana
   Inspectorate de Stat in Constructii
   Auditori Energetici
   Inspectorate de Munca
   Garzile de Mediu
   Vamile
   I.S.U.
   InfoTrafic
   S.R.I.
   Birourile de Imigrari
   Autoritatile pentru Straini
   Politia Romana
   Jandarmeria Romana
   Centre Militare Judetene
   CREDITCOOP
   Casele de Ajutor Reciproc
   Retea CEC Bank
   Retea BCR
   Retea BancPost
   Retea BRD
   Retea Raiffeisen
   Retea Banca Carpatica
   Retea Banca Transilvania
   Retea Romextera Bank
   Oficii Postale
   Agentiile de Voiaj si Statiile CFR
   ARR-uri
   RAR-uri
   Statele Lumii
   Misiunile Diplomatice

 

 

Asistenta Juridica » Jurisprudenta » Tribunalul Bistrita Nasaud


Contestatie impotriva deciziei de angajare a raspunderii solidare. Competenta materiala.Sentinta comerciala numarul 1071/CA/2011 din data de 14.05.2012
Pronuntata de Tribunalul Bistrita Nasaud


Avocat Baroul Bucuresti Asistenta si reprezentare juridica la toate instantele de judecata www.cabinetonline.ro
[Sediu cabinet]


Contencios Sentinta competenta materiala Contestatie impotriva deciziei de angajare a ra spunderii solidare. Competenta materiala.
In privinta competentei de solutionare a contestatiei formulate la data de 11.11.2009 impotriva deciziei de atragere a ra spunderii solidare, aceasta revine, potrivit art. 209 alin. 1 lit. a C.pr.fiscala, respectiv structurii specializate de solutionare a contestatiilor din cadrul directiilor generale ale finantelor publice judetene (-) in a ca ror teritoriala isi are domiciliul fiscal contestatorul, in speta din cadrul DGFP Bistrita-Na sa ud. Trib. Bistrita-Na sa ud, s. a II-a civ., de cont. adm. si fisc., sent. nr. 1071/CA/28 octombrie 2011 Prin sentinta civila nr. 912/2010 pronuntata la data de 06.07.2010, Judecatoria Na sa ud a admis exceptia de necompetenta materiala in ceea ce priveste petitul avand ca obiect contestatie la Decizia privind angajarea ra spunderii solidare emisa de D.G.F.P. Bistrita-Na sa ud - Administratia Finantelor Publice Na sa ud, la data de 19.10.2009, privind pe contestatoarea MM (petit formulat in cadrul contestatiei la executare inregistrata pe rolul Judecatoriei Na sa ud sub nr. 756/265/2010), declinandu-se competenta de solutionare a acestuia in favoarea Tribunalului Bistrita-Na sa ud - Sectia de contencios administrativ si fiscal. Analizand actele si lucrarile dosarului, respectiv inscrisurile depuse, tribunalul retine urmatoarele:
In temeiul prevederilor art. 27 alin. 1 lit. a si art. 28 alin. 1-6 din Codul de procedura fiscala, AFP Na sa ud a emis la data de 19.10.2009, Decizia privind angajarea ra spunderii solidare a contestatoarei, in calitate de persoana fizica care a dobandit prin act de vanzare-cumpa rare singurul bun imobil al debitoarei SC CE SRL, retinandu-se ca astfel s-a provocat insolvabilitatea debitoarei pentru suma de 247160 lei, reprezentand creante ale bugetului general consolidat. Conform prevederilor art. 28 alin. 3 C.pr.fiscala, decizia constituie titlu de creanta privind obligatia la plata a persoanei ra spunza toare, iar potrivit alin. 6 al aceluiasi articol, titlul de creanta comunicat potrivit alin. 5 poate fi atacat in conditiile legii. Impotriva acestei decizii, persoana fata de care s-a angajat ra spunderea solidara, contestatoarea a formulat contestatia inregistrata la DGFP Bistrita-Na sa ud sub nr. 21401 din 11.11.2009. Prin adresa nr. 21401/19.11.2009, DGFP Bistrita-Na sa ud a comunicat insa contestatoarei ca "aceasta contestatie a fost gresit directionata, organul fiscal neavand competenta de solutionare pe cale administrativa a acesteia." Totodata, in cuprinsul aceleiasi adrese se invedereaza contestatoarei faptul ca decizia de angajare a ra spunderii solidare constituie titlu executoriu, astfel ca impotriva acesteia se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in conformitate cu prevederile art. 172-173 din Codul de procedura fiscala. Urmare a acestui ra spuns, persoana fata de care s-a angajat ra spunderea a formulat contestatia inregistrata initial pe rolul Judecatoriei Na sa ud. Examinand cu prioritate, conform prevederilor art. 137 C.pr.civ., exceptia tardivita tii invocata in cauza de intimata, tribunalul retine ca aceasta nu este fondata si urmeaza a fi respinsa pentru urmatoarele considerente:
Intimata invoca in motivare exceptiei nerespectarea termenului de 30 de zile in care poate fi depusa, conform prevederilor art. 207 C.pr.fiscala, contestatia formulata potrivit art. 205 din acelasi act normativ impotriva titlului de creanta, precum si impotriva altor acte administrative fiscale. Numai ca, in mod eronat intimata se raporteaza, atunci cand conchide asupra depa sirii termenului legal, la data formula rii in fata instantei a contestatiei inregistrata pe rolul Judecatoriei Na sa ud la data de 11.03.2010. Aceasta, intrucat contestatia impotriva deciziei de angajare a ra spunderii solidare, ce constituie, potrivit prevederilor legale mai sus citate, titlu de creanta, a fost formulata in temeiul prevederilor Titlului IX al Codului de procedura fiscala la data de 11.11.2009, in interiorul termenului legal de contestare.
Ulterior, si doar ca urmare a ra spunsului formulat de DGFP Bistrita-Na sa ud, contestatoarea s-a adresat cu contestatie instantei de judecata, insa Judecatoria Na sa ud a calificat in mod corect cererea dedusa judecatii, apreciind ca din continutul acesteia rezulta ca se contesta actul administrativ fiscal ce constituie titlu de creanta.
De altfel, in motivarea Deciziei nr. XIV din 5 februarie 2007 pronuntata in recursul in interesul legii, Inalta Curte de Casatie si Justitie a subliniat distinctia care trebuie realizata intre "titlu executoriu fiscal", "titlu de creanta fiscala" si "act administrativ fiscal", concluzionand in sensul ca posibilitatea contesta rii titlului executoriu fiscal pe calea contestatiei la executare subzista numai in masura in care actul care constituie titlul de creanta fiscala nu poate fi atacat pe calea contenciosului administrativ-fiscal. In ce priveste fondul cauzei, tribunalul retine ca, in privinta competentei de solutionare a contestatiei formulate la data de 11.11.2009 impotriva deciziei de atragere a ra spunderii solidare, aceasta revine, potrivit art. 209 alin. 1 lit. a C.pr.fiscala, respectiv structurii specializate de solutionare a contestatiilor din cadrul directiilor generale ale finantelor publice judetene (-) in a ca ror teritoriala isi are domiciliul fiscal contestatorul, in speta din cadrul DGFP Bistrita-Na sa ud. Aceasta, intrucat prin decizia de angajare a ra spunderii, contestatoarea a devenit, in temeiul prevederilor art. 25 C.pr.fiscala, debitor al obligatiilor SC CE SRL catre bugetul general consolidat, obligatie fiscala potrivit art. 22 C.pr.fiscala. Or, cum in speta organul fiscal competent nu a solutionat pe fond contestatia formulata potrivit procedurii reglementate de art. 209 si urm. C.pr.fiscala, neanalizand motivele invocate de contestatoare si nemotivand aprecierea lapidara inserata in adresa nr. 21401/19.11.2009 - "considera m ca decizia de angajare a ra spunderii solidare a fost emisa cu respectarea prevederilor legale in urma analiza rii motivelor de fapt si de drept care au stat la baza acestui titlu executoriu", tribunalul retine ca mentionata adresa nu intruneste exigentele unei decizii in sensul prevederilor art. 216 C.pr.fiscala.
Mai mult decat atat, in cuprinsul acesteia se invoca o pretinsa directionare gresita a contestatiei (adresa fiind emisa de Biroul procedura insolventei si lichida ri).
Numai ca, si din aceasta perspectiva, organul fiscal competent nu este absolvit de obligatia de a solutiona pe fond contestatia formulata in conditiile art. 205 si urm. C.pr.fiscala, dobandind deplina relevanta si aplicabilitate in acest caz si prevederile art. 6 ind. 1 din OG nr. 27/2002 privind reglementarea activita tii de solutionare a petitiilor, text de lege potrivit cu care "petitiile gresit indreptate vor fi trimise in termen de 5 zile de la inregistrare de catre compartimentul prevazut la art. 6 alin. (1) autorita tilor sau institutiilor publice care au ca atributii rezolvarea problemelor sesizate, urmand ca petitionarul sa fie instiintat despre aceasta". Prin urmare, directionarea corecta a contestatiei constituie responsabilitatea angajatilor institutiei. Fata de cele ce preced si in temeiul prevederilor legale sus mentionate, instanta urmeaza sa admita contestatia in contencios fiscal formulata de contestatoare si sa dispuna obligarea intimatei Directia Generala a Finantelor Publice Bistrita-Na sa ud sa solutioneze pe fond, conform procedurii instituite de prevederile art. 205 si urm. Cod proc.fiscala, contestatia formulata de aceasta impotriva Deciziei privind angajarea ra spunderii solidare pentru suma de 247.160 lei emisa la data de 19.10.2009 de parata Administratia Finantelor Publice Na sa ud, contestatie inregistrata la DGFP Bistrita-Na sa ud sub nr. 21401 din 11 noiembrie 2009.

Alte spete din domeniul Competenta materiala

. Incalcarea competentei altei instante, conform disp. art. 304 pct.3 C.proc.civ. prin raportare la disp. art. 2821 C.proc.civ.
Decizia numarul 571 din data de 04.05.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti

Acordare a compensatiilor in baza Legii 9 din 1998. Competenta
Sentinta civila numarul 77 din data de 07.01.2010. Pronuntata de Judecatoria Sectorului 1

ACT ADMINISTRATIV EMIS DE AUTORITATE PUBLICA CENTRALA. COMPETENTA.
Decizia numarul 84 din data de 17.02.2005. Pronuntata de Curtea de Apel Suceava

ACT ADMINISTRATIV. DEFINITII. COMPETENTA.
Decizia numarul 1581 din data de 30.06.2005. Pronuntata de Curtea de Apel Suceava

Acte administrativ fiscale. Competenta materiala
Sentinta civila numarul 16615 din data de 11.11.2008. Pronuntata de Judecatoria Craiova

Actiune avand ca obiect constatarea nulitatii absolute a unor acte juridice. Competenta materiala in raport cu obiectul actiunii.
Decizia numarul 35/COM/ din data de 30.01.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Constanta

Actiune civila disjunsa. Recurs. Competenta materiala.
Decizia numarul Nr. 55 din data de 12.03.2012. Pronuntata de Tribunalul Ilfov

Actiune impotriva societatii de asigurare. Caracter comercial.
Decizia numarul 174 din data de 09.02.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

Actiune in anularea hotararii adunarii generale a membrilor Asociatiei PAS pentru frauda la lege. Competenta materiala in solutionarea cauzei.
Decizia numarul 369/COM/ din data de 17.04.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Constanta

Actiune in pretentii intentata de o societate comerciala impotriva unei alte societati comerciale. Natura comerciala a litigiului
Decizia numarul 75/R/2010 din data de 15.01.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Cluj

Actiune in raspundere civila contractuala - limitele investirii instantei
Hotararea numarul 8088 din data de 08.06.2010. Pronuntata de Judecatoria Sectorului 3

Actiune in raspundere contractuala. Contract in participatiune, in care una dintre parti este autoritate administrativa si are ca obiect administrarea bunurilor domeniului public. Competenta materiala.
Decizia numarul 189 din data de 06.10.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

Actiune in rezolutiunea antecontractului de vanzare-cumparare si repunerea partilor in situatia anterioara. Valoarea litigiului in functie de care se stabileste competenta, in conditiile in care beneficiarul-cumparator a platit doar un avans din pret
Decizia numarul 188/R/2010 din data de 28.01.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Cluj

Actiune revocatorie. Competenta materiala in raport de valoarea cererii. Aplicarea dec. nr. XXXII/2008 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie.
Decizia numarul 49/R/COM/2009 din data de 02.03.2009. Pronuntata de Tribunalul Bihor

Anulare act administrativ
Hotararea numarul 3191 din data de 30.10.2008. Pronuntata de Tribunalul Suceava

Anulare act administrativ emis de Uniunea Nationalaa Barourilor din Romania. Competenta materiala
Decizia numarul 3515 din data de 30.06.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Suceava

Anulare decizie de imputare. Competenta materiala.
Sentinta comerciala numarul 990/CA/2011 din data de 14.05.2012. Pronuntata de Tribunalul Bistrita Nasaud

APEL. COMPETENTA MATERIALA. LEGEA NR.219/2005.
Decizia numarul 198/R din data de 06.02.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Pitesti

Aplicarea gresita a dispozitiilor referitoare la competenta materiala.
Decizia numarul 515 din data de 06.06.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Galati

Atat somatia de plata , cat si suspendarea executarii sunt acte si formalitati ce au loc in cadrul procedurii contestatiei la executare, iar competenta de solutionare a acestor contestatii revine judecatoriei
Sentinta civila numarul 95/CA/2010 din data de 03.11.2010. Pronuntata de Tribunalul Bistrita Nasaud

Cadru didactic. Refuz de prelungire a contractului de munca dupa implinirea varstei de pensionare. Competenta materiala
Decizia numarul 316 din data de 04.03.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

CALITATE PROCESUALA PASIVA. COMPETENTA MATERIALA. ABATERE DISCIPLINARA. FAPTA PENALA.
Decizia numarul 679/R-C din data de 13.10.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Pitesti

Carnet de munca. Refuzul inscrierii unor date. Instanta competenta.
Decizia numarul 513 din data de 01.03.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

Cauzele avand ca obiect constatarea nulitatii absolute a actelor de instrainare de imobile ce intrasub incidenta Legii 10/2001
Decizia numarul 115 din data de 08.02.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Alba-Iulia

Cerere de aplicare amendacivila. Legea 10/2001. Competenta.
Sentinta civila numarul 465/F/2011 din data de 16.03.2011. Pronuntata de Tribunalul Bistrita Nasaud

Cerere de asistenta judiciara internationalain materie penala. Regulile de procedura aplicabile . Competenta materiala
Sentinta penala numarul 465 din data de 16.09.2008. Pronuntata de Judecatoria Roman

Cerere vanzare-cumparare spatiu locativ cu destinatie de cabinet medical. Competenta de solutionare a litigiului.
Decizia numarul 242 din data de 12.02.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti

Cheltuieli de judecata. Solicitare pe cale separata. Instanta competenta
Decizia numarul 395 din data de 17.04.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

COMERCIAL : Actiune in constatarea nulitatii absolute a unui contract de vanzare cumparare privind un teren intrat in fondul de comert al societatii parate. Competenta materiala in solutionarea cauzei
Decizia din data de 05.08.2010. Pronuntata de Tribunalul Buzau

COMERCIAL : Actiune in rstituirea unui bun mobil evaluat sub suma de 100.000 lei. Competenta materiala in solutionarea cauzei
Decizia din data de 05.08.2010. Pronuntata de Tribunalul Buzau

COMERCIAL: Actiune in constatarea rezilierii contractului de inchiriere al unui spatiu comercial si evacuarea paratei din acest spatiu. Competenta materiala in solutionarea litigiului dedus judecatii
Decizia din data de 06.08.2010. Pronuntata de Tribunalul Buzau

COMERCIAL: Somatie de plata formulata de creditor in temeiul prevederilor OG 5/2001 , privind contravaloarea unor servicii prestate si penalitati de intarziere. Competenta materiala in solutionarea litigiului referitor la penalitatile de intarziere
Decizia din data de 06.08.2010. Pronuntata de Tribunalul Buzau

COMERCIAL. Actiune in anularea hotararii consiliului de administratie al societatii comerciale si a contractelor de vanzare-cumparare privind instrainarea din fondul de comert a unor imobile. Competenta materiala
Decizia din data de 07.01.2009. Pronuntata de Tribunalul Buzau

Competenta
Decizia numarul 619 din data de 17.05.2005. Pronuntata de Tribunalul Iasi

COMPETENTA ACTIUNE EVACUARE
Sentinta comerciala numarul 944 din data de 27.06.2012. Pronuntata de Tribunalul Iasi

COMPETENTA DE SOLUTIONARE A CAUZELOR AVAND CA OBIECT PRETENTII REZULTAND DIN PRESTAREA SERVICIILOR DE SALUBRIZARE
Sentinta civila numarul 704 din data de 17.10.2008. Pronuntata de Judecatoria Drobeta Turnu Severin

Competenta de solutionare a cererii, avand ca obiect"sechestru asigurator", formulata dupa judecarea cauzei penale. Consecinte.
Sentinta penala numarul 54 din data de 20.05.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Suceava

Competenta de solutionare a contestatiei la executare impotriva titlurilor executorii emise in temeiul OG 92/2003
Hotararea numarul 432/CA/2010 din data de 06.05.2010. Pronuntata de Tribunalul Bihor

Competenta de solutionare a litigiilor decurgand dintr-un raport juridic ce are ca obiect un bun proprietate publica.
Decizia numarul 98 din data de 08.03.2012. Pronuntata de Tribunalul Bacau

Competenta de solutionare a litigiilor derivand din contractele incheiate intre operatori si utilizatori potrivit Legii 51/2006.
Decizia numarul 123 din data de 17.04.2008. Pronuntata de Tribunalul Braila

Competenta de solutionare a litigiilor derivand din contractele incheiate intre operatori si utilizatori potrivit Legii 51/2006.
Decizia numarul 92 din data de 06.03.2008. Pronuntata de Tribunalul Braila

Competenta de solutionare a litigiilor dintre functionarii publici si autoritatile sau institutiile publice la care sunt incadrati, in ipoteza in care au fost formulate anterior introducerii art. 91 indice 1 al Legii 188/1999.
Decizia numarul 1869 din data de 17.10.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

COMPETENTA DE SOLUTIONARE A LITIGIILOR PRIVIND DREPTURILE SALARIALE PENTRU FUNCTIONARII PUBLICI
Sentinta civila numarul 730 din data de 22.01.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Bacau

Competenta dupa materie.
Decizia numarul 81 din data de 17.03.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti

Competenta dupa materie. Nulitate absoluta.
Decizia numarul 84 din data de 14.02.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Oradea

COMPETENTA INSTANTEI DE A ANALIZA SANCTIUNEA APLICATA UNEI PERSOANE CAREIA I SE APLICA O LEGE SPECIALA
Decizia numarul 504 din data de 31.08.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Galati

COMPETENTA INSTANTEI DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV DETERMINATA DE AUTORITATEA PUBLICA EMITENTA A ACTULUI CONTESTAT
Sentinta civila numarul 178 din data de 16.12.2003. Pronuntata de Curtea de Apel Galati

Competenta judecatoriei, competenta tribunalului. Plangerea impotriva ordonantei procurorului tardiv formulata.
Decizia numarul 224/P din data de 22.04.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Constanta

Competenta materiala
Decizia numarul 24 din data de 24.02.2009. Pronuntata de Tribunalul Harghita

Competenta materiala
Sentinta civila numarul 198 din data de 22.11.2011. Pronuntata de Judecatoria Valenii de Munte

Competenta materiala
Sentinta civila numarul 4225 din data de 16.06.2010. Pronuntata de Judecatoria Giurgiu

Competenta materiala
Decizia numarul 35 din data de 25.01.2008. Pronuntata de Tribunalul Olt

Competenta materiala
Sentinta civila numarul 1324 din data de 30.11.2011. Pronuntata de Tribunalul Olt

Competenta materiala a instantei civile. Delimitare fata de cea comerciala. Criterii. Domeniu asociat- Competenta materiala
Sentinta comerciala numarul 896/271/2010 din data de 08.11.2011. Pronuntata de Tribunalul Bihor

Competenta materiala a instantei competente sa judece cererea de ordonanta presedintiala atunci cand o actiune pe fondul dreptului este deja inregistrata pe rolul unei instante.
Decizia numarul 705 din data de 09.10.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Alba-Iulia

Competenta materiala a instantei de contencios administrativ
Decizia numarul 2118 din data de 07.11.2005. Pronuntata de Curtea de Apel Alba-Iulia

Competenta materiala a instantei de fond funciar.
Decizia numarul 270 din data de 05.03.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Alba-Iulia

Competenta materiala a instantei de judecata raportatala calitatea angajatului de functionar public.
Decizia numarul 217 din data de 26.02.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Suceava

Competenta materiala a instantelor functie de organul administrativ emitent al actelor ce fac obiectul cauzei
Decizia numarul 612/CA din data de 15.10.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Competenta materiala a Judecatoriei raportat la valoarea obiectului cererii de chemare in judecata.
Sentinta civila numarul 3910 din data de 09.03.2009. Pronuntata de Judecatoria Iasi

Competenta materiala a sectiei conflicte de munca si asigurari sociale. Contestarea unei decizii de concediere luata de angajator aflat in procedura falimentului (art. 43 din Legea 304/2004)
Decizia numarul 2717 din data de 09.11.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

Competenta materiala a sectiei conflicte de munca si asigurari sociale. Contestatie apreciere anuala personal silvic.
Decizia numarul 2700 din data de 06.11.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

Competenta materiala a Sectiei de litigii de munca a Tribunalului
Decizia numarul 111 din data de 30.01.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Alba-Iulia

Competenta materiala de solutionare a actiunii in anularea hotararii adunarii generale a actionarilor. Ineficienta clauzei arbitrale.
Decizia numarul 78 din data de 25.01.2005. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

Competenta materiala de solutionare a cererii de infiintare poprire, dupa recunoasterea si incuviintarea executarii silite pe teritoriul Romaniei a hotararilor pronuntate in alte state revine judecatoriei, iar nu tribunalului.
Decizia numarul 6211 din data de 13.12.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Suceava

Competenta materiala de solutionare a litigiilor dintre operatorii (furnizorii/prestatorii) serviciului de salubrizare si utilizatorii acestui serviciu - persoane fizice sau juridice de drept privat avand ca obiect neplata contravalorii serviciilor d...
Decizia numarul 127 din data de 02.12.2008. Pronuntata de Tribunalul Mehedinti

Competenta materiala de solutionare a litigiilor privitoare la raporturile de serviciu ale functionarilor publici.
Decizia numarul 5 din data de 09.01.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

Competenta materiala de solutionare in prima instanta
Sentinta comerciala numarul 386 din data de 17.03.2009. Pronuntata de Tribunalul Olt

Competenta materiala in materia litigiilor de munca
Sentinta civila numarul 961 din data de 15.11.2007. Pronuntata de Judecatoria Adjud

Competenta materiala in materie comerciala. Ordonanta presedintiala.
Decizia numarul 629 din data de 12.08.2004. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

Competenta materiala in solutionarea litigiilor evaluabile in bani.
Decizia numarul 227 din data de 10.09.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

Competenta materiala privind litigiile in materia cadastrului si a publicitatii imobiliare.
Decizia numarul 101 din data de 10.04.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

Competenta materiala privind solutionarea actiunilor avand ca obiect constatarea nulitatea absoluta partiala a Ordinului emis de Cabinetul Prefectului in temeiul Legii 18/1991.
Sentinta comerciala numarul 216/CA din data de 16.10.2008. Pronuntata de Tribunalul Neamt

Competenta materiala privind solutionarea actiunilor avand ca obiect raportul de serviciu al functionarului public
Sentinta civila numarul 901/D din data de 16.05.2007. Pronuntata de Tribunalul Bacau

Competenta materiala si ca ile de atac in functie de valoarea obiectului litigiului. Criterii de stabilire a acestora
Decizia numarul 447 din data de 20.04.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

Competenta materiala si teritoriala
Sentinta comerciala numarul 26 din data de 27.09.2004. Pronuntata de Curtea de Apel Oradea

Competenta materiala si teritoriala a instantei de a solutiona o actiune personala, prin care se exercita un drept de creanta nascut dintr-o fapta cauzatoare de prejudicii.
Decizia numarul 862 din data de 18.09.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

Competenta materiala si teritoriala a instantelor judecatoresti in cazul conflictelor de munca. Sediul mandatarului nu are relevanta pentru stabilirea competentei teritoriale
Decizia numarul 1455 din data de 17.11.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Suceava

Competenta materiala si teritoriala.
Decizia numarul 2153 din data de 26.11.2009. Pronuntata de Judecatoria Odorheiul Secuiesc

Competenta materiala si teritoriala.
Decizia numarul 2153 din data de 26.11.2009. Pronuntata de Tribunalul Dambovita

Competenta materiala si teritoriala.
Decizia numarul 2153 din data de 26.11.2009. Pronuntata de Tribunalul Ialomita

COMPETENTA MATERIALA SPECIALA, DEROGATORIE DE LA NORMELE DE COMPETENTA MATERIALA GENERALA, PREVAZUTE DE ART.2 LIT. C DIN CODUL DE PROCEDURA CIVILA. ACTIUNILE PERSONALULUI SALARIAT POTRIVIT OUG NR. 27/2006, NEMULTUMIT DE MODUL DE STABILIRE A DREPTURIL...
Decizia numarul 523 din data de 11.09.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Suceava

Competenta materiala.
Sentinta comerciala numarul 607/CA din data de 20.10.2009. Pronuntata de Tribunalul Iasi

Competenta materiala.
Decizia numarul 288/Ap din data de 16.12.2009. Pronuntata de Tribunalul Satu Mare

Competenta materiala. Casarea hotararii cu trimitere spre rejudecare
Decizia numarul 24/R din data de 22.03.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Pitesti

Competenta materiala. Cerere avand ca obiect neimpozitarea contravalorii biletelor gratuite conform art. 79 din Legea 303/2004. Incidenta dispozitiilor art. 3, 67, 68 din Legea 168/1999.
Decizia numarul 1775 din data de 06.07.2005. Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

Competenta materiala. Cerere de investire cu formula executorie a unei hotarari arbitrale.
Decizia numarul 41/F din data de 18.05.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Alba-Iulia

Competenta materiala. Competenta de solutionare a cauzei in despagubiri rezultate din actiunea fundamentatape dispozitiile cuprinse in art. 404 ind.1 cod procedura civila.
Rezolutia numarul I N C H E I E R E din data de 06.05.2011. Pronuntata de Tribunalul Brasov

Competenta materiala. Drepturi salariale magistrati
Sentinta civila numarul 14 din data de 06.12.2006. Pronuntata de Tribunalul Vaslui

Competenta materiala. Imobile preluate abuziv. Plata despagubirilor stabilite prin titlu
Decizia numarul 195 din data de 03.03.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

Competenta materiala. Instanta competenta sa solutioneze plangerea penala formulata impotriva rezolutiei emise de Parchetul de pe langa judecatorie
Decizia numarul 49/R din data de 30.01.2004. Pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures

Competenta materiala. Litigiu comercial.
Decizia numarul 13 din data de 06.01.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Competenta materiala. Litigiu de natura comerciala.
Decizia numarul 327 din data de 14.05.2003. Pronuntata de Tribunalul Tulcea

Competenta materiala. Natura obligatiei asumate de comerciant.
Decizia numarul 596 din data de 25.06.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

Competenta materiala. Obligatii fiscale. Restituire.
Decizia numarul 127 din data de 06.02.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

COMPETENTA MATERIALA. RECUNOASTEREA VECHIMII IN MUNCA
Decizia numarul 57 din data de 25.01.2005. Pronuntata de Curtea de Apel Suceava

Competenta materiala. Recunoasterea vechimii in munca
Decizia numarul 57 din data de 25.01.2005. Pronuntata de Curtea de Apel Suceava

Competente.
Decizia numarul 129 din data de 25.07.2004. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Conflict de competenta. Caracterul civil sau comercial al litigiului.
Sentinta comerciala numarul 28 din data de 17.02.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti

Conflict de drepturi. Conflict de interese. Caracterizarea actiunii. Consecinte. Competenta materiala a instantei de judecata
Decizia numarul 106 din data de 14.02.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Suceava

CONFLICT DE MUNCA. COMPETENTA MATERIALA
Decizia numarul 228 din data de 10.05.2005. Pronuntata de Curtea de Apel Suceava

Conflict negativ de competenta intre o curte de apel si o judecatorie. Sesizarea instantei superioare comune in vederea emiterii regulatorului de competenta.
Decizia numarul 553 din data de 23.06.2010. Pronuntata de Tribunalul Arad

Constatare nulitate absoluta act adi?ional la statutul societa?ii comerciale. Competen?a de solu?ionare a cauzei.
Decizia numarul 71 din data de 28.02.2011. Pronuntata de Tribunalul Dolj

Contestarea actelor de executare fiscala. Competenta.
Decizia numarul 1167 din data de 13.10.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

contestatie decizie de incadrare
Sentinta civila numarul 225 din data de 24.01.2012. Pronuntata de Tribunalul Gorj

Contestatie formulata impotriva proceselor-verbale de analizaa abaterilor si de stabilire a despagubirilor, incheiate de societatea de furnizare energie electrica. Lipsa elementelor ce caracterizeazanotiunea de serviciu public. Competenta instantei
Decizia numarul 656/CA din data de 22.11.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Contestatie impotriva deciziei Agentiei de plati pentru dezvoltare ruralasi pescuit privind nerespectarea dispozitiilor legale in materia fondurilor structurale. Dispozitii procedurale. Competenta dupa valoarea creantei.
Sentinta comerciala numarul 8 din data de 18.01.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Suceava

Contestatie impotriva deciziei de angajare a raspunderii solidare. Competenta materiala.
Sentinta comerciala numarul 1071/CA/2011 din data de 14.05.2012. Pronuntata de Tribunalul Bistrita Nasaud

Contestatie impotriva unui titlu executoriu. Competenta materiala a judecatoriei
Decizia numarul 1162/R din data de 12.12.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

Contestatie in anulare; gresealamateriala evidenta; anularea gresita a recursului ca netimbrat (art. 318 teza I cod procedura civila ).
Decizia numarul 510 din data de 01.06.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Galati

Contestatie in baza Legii 10/2001 pentru restituire in natura.
Decizia numarul 583 din data de 07.05.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

Contestatie la executare. Contestatie administrativ-fiscala. Competenta materiala de solutionare.
Decizia numarul 340/R/CA/2009 din data de 16.03.2009. Pronuntata de Tribunalul Bihor

Contestatie la executare. Instanta de executare in materia contenciosului administrativ. Competenta
Sentinta civila numarul 1785 din data de 12.06.2012. Pronuntata de Judecatoria Slobozia

Contopire de pedepse. Competenta.
Decizia numarul 440-R din data de 27.09.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Oradea

Contopire pedeapsa. Competenta materiala.
Decizia numarul 31/R/2012 din data de 16.07.2012. Pronuntata de Tribunalul Bistrita Nasaud

Contopire Pedepse
Sentinta penala numarul 1469 din data de 07.12.2009. Pronuntata de Judecatoria Gherla

CONTRACT ADMINISTRATIV. AJUNGERE LA TERMEN. NATURA DREPTURILOR SI OBLIGATIILOR. COMPETENTA.
Decizia numarul 1171/R-C din data de 17.12.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Pitesti

Contract de achizitii publice - atribuire, obiect, majorarea valorii contractului. Acordul cadru. Limitele competentei instantei comerciale.
Decizia numarul 1402 din data de 01.06.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti

Contract de management educational
Decizia numarul 549 din data de 05.03.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

Copil nascut in strainatate. Cerere de emitere a unui act de nastere in Romania. Declaratie de nastere data in strainatate
Sentinta civila numarul 565 din data de 18.12.2008. Pronuntata de Judecatoria Raducaneni

Criterii de stabilire a competentei materiale si a ca ilor de atac in cazul litigiilor patrimoniale
Decizia numarul 951/R din data de 16.10.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

Daune contractuale
Sentinta comerciala numarul 3097 din data de 13.10.2008. Pronuntata de Tribunalul Suceava

De principiu, din dispozitiile Codului de procedura civila ce reglementeaza competenta materiala in prima instanta a instantelor in judecarea infractiunilor si dispozitiile ce reglementeaza actiunea in fata instantei civile ca reia i s-a adresat parte...
Sentinta civila numarul 81/R/2011 din data de 29.04.2011. Pronuntata de Tribunalul Bistrita Nasaud

DECIZIE DE RIDICARE A AUTOTURISMULUI PARCAT NEREGULAMENTAR. CALIFICARE ACT. COMPETENTA MATERIALA DE SOLUTIONARE A CAUZEI. INAPLICABILITATEA LEGII CONTENCIOSULUI ADMINISTRATIV.
Decizia numarul 1035/R-C din data de 07.11.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Pitesti

Decizie de sanctionare emisa de R. N. P.-Directia SilvicaIasi. Competenta de solutionare a actiunii salariatului avand ca obiect anularea acesteia
Decizia numarul 627 din data de 19.10.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Decizie emisa in procedura prealabila de Directia Generalade Administrare a Marilor Contribuabili Bucuresti. Competenta materiala in prima instanta.
Sentinta civila numarul 169/PI din data de 22.05.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

Declararea judecatoreasca a mortii. Competenta materiala a instantei de solutionare a apelului.
Decizia numarul 1 din data de 08.03.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Suceava

Declinare de competenta
Sentinta penala numarul 8 din data de 04.04.2012. Pronuntata de Tribunalul Bucuresti

Declinare de competenta
Sentinta civila numarul 2303 din data de 12.07.2007. Pronuntata de Judecatoria Zalau

Declinare de competenta avand in vedere ca parata are calitatea de autoritate publica , iar contractele incheiate de autoritatile publice sunt asimilate actelor administrative, competenta solutionarii cauzei revenind instantei de contencios administrativ
Sentinta civila numarul 1142/2011 din data de 09.09.2011. Pronuntata de Judecatoria Beclean

Declinare de competenta. Aplicarea legii penale in timp
Sentinta penala numarul 592 din data de 18.08.2011. Pronuntata de Tribunalul Bucuresti

DELICT CIVIL SAVARSIT DE UN COMERCIANT. NATURA JURIDICA A LITIGIULUI. COMPETENTA MATERIALA
Decizia numarul 651/R-C din data de 06.10.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Pitesti

Dispozitie de evacuare emisa de primar. Competenta instantei civile.
Decizia numarul 336 din data de 26.04.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

Dispozitiilor art. 10 alin. 1 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, litigiile privind actele administrative emise sau incheiate de autoritatile publice centrale, se solutioneazain fond de sectiile de contencios administrativ si fiscal...
Sentinta civila numarul 903/2010 din data de 03.05.2010. Pronuntata de Tribunalul Bistrita Nasaud

Divort cu element de extraneitate. Determinarea instantei competente.
Decizia numarul 1618/F din data de 19.09.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

Dobandirea calitatii de senator dupa pronuntarea hotararii de prima instanta. Instanta competenta sa solutioneze recursul formulat impotriva sentintei.
Decizia numarul 21 din data de 21.01.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Suceava

Dovada contractului individual de munca. Instanta competenta
Decizia numarul 326 din data de 27.04.2005. Pronuntata de Tribunalul Maramures

Drept de proprietate. Valoarea obiectului litigiului. Competenta.
Decizia numarul 48/A/2011 din data de 15.06.2011. Pronuntata de Tribunalul Bistrita Nasaud

Dreptul muncii. Competenta teritoriala de solutionare a unui conflict de drepturi
Decizia numarul 36 din data de 16.01.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

Evacuare din locuinta de interventie. Natura litigiului. Competenta.
Decizia numarul 59 din data de 30.03.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

Exceptia de necompetenta teritoriala. Declinarea competentei din oficiu. Consecinte.
Decizia numarul 422/R din data de 13.03.2009. Pronuntata de Tribunalul Maramures

Exceptia necompetentei si exceptia netimbrarii. Ordinea solutionarii lor
Decizia numarul 815 din data de 07.10.2005. Pronuntata de Curtea de Apel Alba-Iulia

Exceptie necompetenta materiala
Decizia numarul 58/A/2011 din data de 15.11.2011. Pronuntata de Tribunalul Covasna

Exercitarea profesiei de practician in insolventa nu reprezinta o activitate cu caracter specific societatilor comerciale. Competenta revine judecatoriei.
Sentinta comerciala numarul 1494/COM din data de 15.10.2009. Pronuntata de Tribunalul Iasi

FAPTE DE COMERT MIXTE SAU UNILATERALE
Decizia numarul 84 din data de 02.04.2007. Pronuntata de Tribunalul Dolj

Functionar public. Actiune pentru acordarea primei de concediu aferenta perioadei 2001 - 2005. Natura litigiului. Actiune promovata dupa intrarea in vigoare a Legii 251/2006.
Decizia numarul 240/CM/ din data de 03.07.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Constanta

Gresita solutionare a caii de atac impotriva sentintei pronuntate pentru o infractiune pentru care punerea in miscare a actiunii penale a fost facuta la plangerea prealabila a persoanei vatamate.
Decizia numarul 138 din data de 12.02.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti

Hotarare de consiliu judetean. Stabilirea aportului in natura la o societate comerciala.
Decizia numarul 72 din data de 01.02.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

Hotarare de consiliu local vizand domeniul privat al normei. Competenta materiala a judecatoriei
Decizia numarul 34 din data de 21.01.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

In caz de modificare a normelor de competenta cererea de reabilitare va fi solutionatade instanta competenta sa judece cauza in prima instanta , potrivit legii in vigoare la momentul formularii cererii
Sentinta penala numarul 29/F/2010 din data de 12.04.2010. Pronuntata de Tribunalul Bistrita Nasaud

Inadmisibilitatea cererii de sesizare a Curtii de Justitie a Uniunii Europene cu cerere preliminara. Cererea formulata de reclamant, referitoare la sesizarea CJUE pentru a stabili aplicarea directa a dreptului comunitar in materia activitatilor de im...
Hotararea numarul 691/R din data de 11.04.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Brasov

INADMISIBILITATEA CONTESTATIEI IN ANULARE FORMULATA DE INCULPAT IMPOTRIVA UNEI HOTARARI CARE SE REFERA LA O ACTIVITATEA CU CARACTER INCIDENTAL IVITA IN TIMPUL JUDECATII SI ANUME MENTINEREA MASURII PREVENTIVE
Decizia numarul 637 din data de 02.10.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti

Incalcarea competentei materiale
Decizia numarul 369/R din data de 30.10.2008. Pronuntata de Tribunalul Vaslui

Incalcarea dispozitiilor art. 39 cod pr. penala, privind exceptia de necompetenta materiala; consecinte, nulitate absoluta.
Decizia numarul 122/P din data de 03.03.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Constanta

Incalcarea dispozitiilor privind competenta materiala in solutionarea caii de atac.
Decizia numarul 261 din data de 18.06.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Suceava

Incalcarea normelor de competenta
Decizia numarul 11 din data de 17.01.2012. Pronuntata de Tribunalul Arad

INCHEIERE DE RESPINGERE CA INADMISIBILA A EXCEPTIEI DE NECONSTITUTIONALITATE. RECURS. INSTANTA COMPETENTA SA DISPUNA SESIZAREA CURTII CONSTITUTIONALE.
Decizia numarul 308 din data de 24.05.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti

Inculpati militari si civili. Competenta organului de urmarire penala.
Decizia numarul 451/R din data de 15.10.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures

Infractiuni concurente. Pedepse aplicate de instante diferite in grad. Instanta competenta in grad sa solutioneze cererea.
Sentinta penala numarul 28 din data de 05.02.2009. Pronuntata de Judecatoria Vaslui

INSTANTA COMPETENTA SA SOLUTIONEZE ACTIUNILE DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV IN CARE SE CONTESTA PROCEDURA DE ATRIBUIRE ELECTRONICA A TRASEELOR DE TRANSPORT DE CATRE COMISIA PARITARA DIN CADRUL CONSILIULUI JUDETEAN, IN CARE FIGUREAZA CA PARTI IN PROCES ...
Decizia din data de 22.05.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti

Instanta competenta sa solutioneze contestatia impotriva unei decizii de desfacere disciplinara a contractului individual de munca , in situatia in care salariatul a sesizat atat instanta de contencios administrativ, potrivit procedurii speciale, cat ...
Decizia numarul 602 din data de 04.07.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

Instanta competenta sa solutioneze litigiile privind incetarea raportului de serviciu al personalului silvic. Procedura prealabila.
Decizia numarul 1723 din data de 07.10.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Suceava

INSTANTA COMPETENTA SA SOLUTIONEZE LITIGIUL INTRE O SOCIETATE COMERCIALA SI O AUTORITATE PUBLICA, PENTRU OBLIGAREA LA PLATA UNOR PENALITATI DE INTARZIERE DERIVATE DINTR-UN CONTRACT DE EXECUTIE A LUCRARILOR SILVICE.
Decizia numarul 22/A-C din data de 13.02.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Pitesti

Instanta investita prin plangere prealabila, anterior intrarii in vigoare a Legii 357/2006, ramane competenta sa solutioneze cauza si dupa intrarea in vigoare a acestei legi..
Decizia numarul 680 din data de 12.12.2006. Pronuntata de Tribunalul Braila

Instanta la care poate fi exercitata actiunea in justitie impotriva asiguratorului R. C. A.
Decizia numarul 1263 din data de 17.10.2011. Pronuntata de Tribunalul Bucuresti

Interpretarea si aplicarea dispozitiilor legale prevazute in art. 244 alin. 1 pct. 1 Cod procedura civila.
Decizia numarul 182 din data de 11.02.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

intoarcere executare
Sentinta civila numarul 2071 din data de 06.03.2009. Pronuntata de Judecatoria Sectorului 2

Intoarcerea executarii solicitata pe cale separata, prin cerere de ordonanta presedintiala. Instanta competenta.
Decizia numarul 1605 din data de 27.11.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

Intoarcerea executarii. Cerere formulata dupa solutionarea contestatiei la executare. Instanta competenta.
Decizia numarul 254 din data de 18.03.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

Intreruperea executarii pedepsei. Competenta. Cerere comuna formulata de persoane aflate in executarea unor pedepse aplicate de instante de grad diferit
Sentinta penala numarul 65 din data de 23.02.2010. Pronuntata de Tribunalul Botosani

Judecata in cazul recunoasterii vinovatiei si efectele asupra masurii preventive luate in cauza.
Decizia numarul 1293 din data de 17.12.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti

Judecata in prima instanta. Verificarea regularitatii actului de sesizare a instantei, la prima zi de infatisare. Emiterea rechizitoriului si efectuarea urmaririi penale de catre un organ de urmarire penala necompetent. Incalcarea normelor de compete...
Decizia numarul 197/R din data de 02.02.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

Judecata. Modificarea cererii. Intelesul notiunii reglementata de art. 132 alin.1 C.pr.civ. Instanta competenta
Decizia numarul 2 din data de 08.01.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

L.10/2001. Cerere de obligare a Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despagubirilor la emiterea deciziei si titlului de despagubire. Competenta.
Hotararea numarul 23 din data de 27.02.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Suceava

Legea 119/1996. Competenta materiala speciala
Decizia numarul 482/R din data de 23.02.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures

Legea 187/2003. Competenta instantei romane in a solutiona litigiile cu elemente de extraneitate.
Decizia numarul 1274 din data de 07.06.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

Legea 85/1992. Instanta competenta sa solutioneze in fond cererea de obligare a proprietarului de a instraina locuinta inchiriata conform art. 7 din Legea 85/1992.
Decizia numarul 88/C/ din data de 23.02.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Constanta

Legea 19/2000. Competenta materiala
Decizia numarul 595 din data de 06.09.2005. Pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures

Legea 217/2008. Competentele Curtii de Conturi. Investirea instantelor judecatoresti dupa modificarea Legii 94/1992. Aspecte legate de aplicabilitatea OUG 117/2003.
Decizia numarul 1143/R din data de 19.11.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures

Legea 247/2005 Titlul VII - Constatare persoana indreptatita la acordarea masurilor reparatorii prin echivalent conform legii 247/2005 Titlul VII
Decizia numarul 173 din data de 22.02.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

Legea 272/2004. Competenta materiala
Decizia numarul 141 din data de 28.11.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Alba-Iulia

LEGEA NR.10/2001. STABILIREA DESPAGUBIRILOR. COMPETENTA INSTANTEI.
Decizia numarul 287/A din data de 05.07.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Pitesti

Litigii contractuale dintre operator si utilizator - Competenta materiala
Sentinta civila numarul 779 din data de 04.04.2008. Pronuntata de Tribunalul Tulcea

litigiu comercial - competenta materiala
Sentinta civila numarul 994 din data de 04.02.2009. Pronuntata de Judecatoria Sectorului 2

Litigiu comercial evaluabil in bani. Competenta materiala
Decizia numarul 247 din data de 25.11.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

Litigiu comercial evaluabil in bani. Competenta materiala
Decizia numarul 40 din data de 23.02.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

Litigiu comercial evaluabil in bani. Competenta materiala. Cale de atac
Decizia numarul 1403 din data de 27.11.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

Litigiu comercial solutionat de o instanta necompetenta. Consecinte.
Decizia numarul 62 din data de 26.01.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti

Litigiu comercial solutionat de o instanta necompetenta. Consecinte.
Decizia numarul 62 din data de 26.01.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti

Litigiu comercial. Competenta materiala. Cerere reconventionala
Decizia numarul 30 din data de 17.02.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

Litigiu comercial. Competenta materiala. Modificarea cuantumului pretentiilor. Irelevanta
Decizia numarul 24 din data de 25.01.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

Litigiu de natura comerciala. Competenta sectiei comerciale a tribunalului de solutionare in prima instanta
Decizia numarul 739 din data de 25.02.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Cluj

Litigiu intre furnizorii de servicii in domeniul comunicatiilor electronice. Competenta de solutionare a litigiilor.
Sentinta comerciala numarul 13/Camera de Consiliu din data de 14.10.2008. Pronuntata de Tribunalul Iasi

Litigu contractual dintre operator si utilizator
Sentinta civila numarul 781 din data de 04.04.2008. Pronuntata de Tribunalul Tulcea

Masuri asiguratorii in cursul arbitrajului. Competenta de a incuviinta masurile asiguratorii.
Decizia numarul 209 din data de 12.04.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

MODIFICARI CU PRIVIRE LA COMPETENTA MATERIALA DE JUDECATA A CERERII DE INTRERUPERE A EXECUTARII PEDEPSEI. INSTANTA COMPETENTA SA SOLITIONEZE CEREREA
Sentinta penala numarul xxx din data de 04.02.2009. Pronuntata de Judecatoria Baia Mare

Natura civila a contractului de inchiriere avand ca obiect o locuinta. Competenta materiala.
Decizia numarul 21 din data de 01.02.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

Natura juridica a executarii silite si a litigiilor ivite in legatura cu aceasta. Competenta materiala de solutionare in cazul punerii in executare a hotararilor judecatoresti de natura comerciala.
Decizia numarul 809 din data de 22.11.2004. Pronuntata de Curtea de Apel Alba-Iulia

Natura juridica a litigiilor avand ca obiect despagubiri ce decurg din executarea unui contract incheiat cu o autoritate publica.
Decizia numarul 1 din data de 09.01.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

Natura juridica a litigiului prin care se solicita restituirea sumelor de bani retinute cu titlu de contributie de asigurari de sanatate. Instanta competenta meterial sa solutioneze un asemenea litigiu.
Decizia numarul 2258/M din data de 14.11.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

Natura juridica a litigiului. Competenta materiala si teritoriala de solutionare a unui conflict de drepturi
Decizia numarul 3391 din data de 12.11.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

Necompetenta instantei. Declinarea competentei in favoarea instantei arbitrale.
Decizia numarul 200 din data de 06.12.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

necompetenta materiala a instantei, precum si exceptia lipsei calitatii procesuale apasive
Decizia numarul 1231/R din data de 24.12.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures

Nerespectarea dispozitiilor legale referitoare la competenta dupa materie sau dupa calitatea persoanei. Caz de casare a hotararilor prevazut in art. 385 ind. 9 alin. 1 pct. 1 C.pr.pen
Decizia numarul 336/R din data de 28.08.2007. Pronuntata de Tribunalul Maramures

NERESPECTAREA DISPOZITIILOR PRIVIND COMPETENTA DUPA MATERIE
Decizia numarul 523 din data de 07.06.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Oradea

Nerespectarea dispozitiilor privind competenta dupa materie si a celor privind dreptul la aparare al inculpatilor. Nulitatea absoluta a urmaririi penale conform art. 197 alin. 2 cpp. Restituirea cauzei la procuror pentru a proceda conform art. 268 al...
Decizia numarul 656/P/ din data de 05.11.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Constanta

Numai instanta legal investita cu solutionarea fondului cauzei are abilitarea legala de a se pronunta si de a aprecia daca solutionarea litigiului pe fond depinde sau nu de actul administrativ atacat pe calea exceptiei de nelegalitate.
Decizia numarul 603/R din data de 26.06.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures

Obligatia de a face. Caracter evaluabil. Instanta competenta.
Decizia numarul 31 din data de 23.02.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

Obligatia de remediere a defectiunilor. Competenta materiala.
Sentinta comerciala numarul 97/2012 din data de 12.07.2012. Pronuntata de Tribunalul Bistrita Nasaud

Obligatie de a face. Natura civila sau comerciala a litigiului.
Sentinta civila numarul 775/C.A. din data de 02.09.2008. Pronuntata de Tribunalul Iasi

Opinie separata, art. 818 si urmatoarele
Decizia numarul 1328/R din data de 10.06.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures

Ordonan?a de plata. Competen?a de solu?ionare a cauzei dupa intrarea in vigoare a Legii 71/2011
Sentinta comerciala numarul 3300 din data de 13.12.2011. Pronuntata de Tribunalul Dolj

Ordonanta Presedintiala
Decizia numarul 366 din data de 10.12.2008. Pronuntata de Tribunalul Suceava

Ordonanta presedintiala. Reclamantul tinde sa -si valorifice dreptul izvorat dintr-un contract de arenda. Competenta.
Decizia numarul 952 din data de 02.07.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

PENAL. Restituirea cauzei la procuror in caz de nerespectare a dispozitiilor privind competenta materiala. Calificarea masurii restabilirii situatiei anterioare (art. 170 C.p.p) ca fiind o masura reparatorie si nu o masura asiguratorie
Sentinta penala din data de 26.01.2009. Pronuntata de Judecatoria Buzau

Persoana publica cu atributii de control . Conditii. Organul competent sa efectueze urmarirea penala.
Decizia numarul 365/R din data de 15.07.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures

Pierderea calitatii de membru al unui partid este supusa numai jurisdictiei interne a partidului respectiv, potrivit statutului, neputind fi cenzurata de catre instanta
Sentinta civila numarul 115 din data de 11.02.2000. Pronuntata de Tribunalul Olt

Plangere impotriva masurii asiguratorii de indisponibilizare a unui bun in litigiu, formulata in baza art. 168 Cod proc.pen. Instanta competenta. Termen de formulare a cererii. Cerere privind restituirea bunurilor ridicate potrivit art. 96 Cod proc.pe...
Hotararea numarul 434 din data de 23.05.2007. Pronuntata de Judecatoria Sectorului 6

Plangere impotriva rezolutiei procurorului de neincepere a urmaririi penale. Competenta materiala.
Sentinta penala numarul 158 din data de 28.04.2010. Pronuntata de Judecatoria Giurgiu

Plangere impotriva solutiei procurorului de netrimitere in judecata. Competenta. Infractiuni prevazute in Legea 84/1998 privind marcile si indicatiile geografice
Decizia numarul 2 R din data de 05.01.2010. Pronuntata de Tribunalul Botosani

Plangere impotriva solutiei procurorului de netrimitere in judecata. Moarte suspecta. Competenta
Sentinta penala numarul 327 din data de 07.09.2010. Pronuntata de Tribunalul Botosani

POLITIST CARE NU ARE CALITATEA DE ORGAN DE CERCETARE PENALA IN CADRUL POLITIEI JUDICIARE. COMPETENTA MATERIALA DE SOLUTIONARE A CAUZEI
Sentinta penala numarul 8 din data de 21.02.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Bacau

posibilitatea recunoasterii hotararilor penale straine pe cale incidentala de catre instanta sesizata cu solutionarea unei contestatii la executare sau a unei cereri de contopire
Sentinta penala numarul 2297 din data de 24.11.2009. Pronuntata de Judecatoria Ploiesti

Prescriptia dreptului la actiune in cauzele avand ca obiect plata sporului de coruptie catre magistrati
Decizia numarul 160 din data de 05.03.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Galati

Pretentii
Sentinta civila numarul 2 din data de 12.01.2010. Pronuntata de Judecatoria Caransebes

Pretentii - Legea 221/2009
Sentinta civila numarul 1817 din data de 24.10.2011. Pronuntata de Tribunalul Bucuresti

Pretentii. Stabilirea caracterului comercial al litigiului
Decizia numarul 183/R din data de 10.02.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures

Prezumtia de comercialitate
Sentinta comerciala numarul 1099 din data de 16.06.2009. Pronuntata de Tribunalul Dolj

Procedura civila si penala
Sentinta penala numarul 132 din data de 22.05.2012. Pronuntata de Judecatoria Rosiori de Vede

Procedura civila. Competenta si ca i de atac
Decizia numarul 778 din data de 07.06.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

Procedura de atribuire contract de achizitie publica. Incalcarea competentei functionale. Consecinte
Decizia numarul 823 din data de 10.04.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

Proces-verbal de constatare si sanctionare contraventionala. Proces-verbal de control. Competenta materiala de solutionare.
Decizia numarul 744/R/CA/2009 din data de 18.05.2009. Pronuntata de Tribunalul Bihor

Procese funciare
Sentinta civila numarul 1 din data de 04.01.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Prorogare legala de competenta. Cerere de anulare a certificatului de atestare a dreptului de proprietate, formulata in cauza avand ca obiect actiune la Legea 10/2001. Inaplicabilitatea dispozitiilor art. 17 Cod pr.civila.
Decizia numarul 178 din data de 12.05.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

Raspunderea materiala a militarilor a ca ror activitate se desfasoara potrivit statutului cadrelor militare aprobat prin Legea 80/1995. Competenta materiala a instantei in solutionarea contestatiilor impotriva deciziilor de imputare.
Decizia numarul 829 din data de 18.10.2004. Pronuntata de Curtea de Apel Alba-Iulia

Reabilitare. Competenta materiala.
Decizia numarul 71/R din data de 07.02.2008. Pronuntata de Tribunalul Vaslui

REABILITAREA JUDECATOREASCA
Sentinta penala numarul 236 din data de 20.11.2012. Pronuntata de Judecatoria Rosiori de Vede

Recunoasterea statutului de magistrat pensionar si stabilirea drepturilor cuvenite. Competenta materiala.
Decizia numarul 803 din data de 22.11.2004. Pronuntata de Curtea de Apel Alba-Iulia

Recurs. Competenta dupa materie de solutionare a acestuia
Decizia numarul 119/R din data de 21.02.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures

Recurs. Competenta materiala si competenta functionala.
Hotararea numarul 104 din data de 17.01.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti

Recurs. Competenta materiala si competenta functionala.
Decizia numarul 104 din data de 17.01.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti

Recurs. Exceptia de necompetenta materiala.
Decizia numarul 514 din data de 12.03.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti

Recurs. Exceptia necompetentei materiale.
Decizia numarul 597 din data de 17.03.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti

Recurs. Motivele de nelegalitate pe care se intemeiaza. Exceptia necompetentei materiale a instantei, prev. de art. 304 pct. 3 Cod pr. civila.
Decizia numarul 962 din data de 07.12.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti

Rejudecare dupa extradare. Recurs. Competenta materiala.
Decizia numarul Nr. 34 din data de 13.02.2012. Pronuntata de Tribunalul Ilfov

Rejudecarea celor judecati in lipsa, in caz de extradare. Competenta. Hotararea de condamnare pronuntata de o instanta militara.
Decizia numarul 182/P/ din data de 14.04.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Constanta

Revendicare
Sentinta comerciala numarul 3480 din data de 15.12.2008. Pronuntata de Tribunalul Suceava

Revizuire. Competenta. Hotarare judecatoreasca pronuntata de instanta militarÄ
Decizia numarul 1789 din data de 10.11.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

Rezolutiune antecontract de vanzare-cumparare. Natura comerciala a litigiului. Competenta materiala.
Sentinta civila numarul 41/A/2010 din data de 29.04.2011. Pronuntata de Tribunalul Bistrita Nasaud

Sanctiune aplicata salariatului in baza Statutului personalului silvic. Competenta de solutionare a contestatiei impotriva deciziei de sanctionare.
Sentinta civila din data de 13.07.2007. Pronuntata de Tribunalul Dolj

Schimb de proprietate. Hotarare de consiliu local. Competenta judecatoriei.
Decizia numarul 332 din data de 26.04.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

Schimbare de incadrare juridica. Obligatiile instantei
Sentinta penala numarul fn din data de 21.08.2007. Pronuntata de Tribunalul Dolj

Servicii de utilitate publica
Sentinta civila numarul 37CNC din data de 14.07.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

Solutionarea litigiilor in care sunt implicati A. J. F. P. S. prin prisma OG 26/2000, privind asociatiile si fundatiile, competenta.
Decizia numarul 445 din data de 11.10.2004. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Somatie de plata. Competenta materiala de solutionare a cauzei
Decizia numarul 35/R din data de 19.01.2010. Pronuntata de Tribunalul Mehedinti

Somatie de plata. Declinarea competentei materiale de solutionare a cauzei.
Sentinta civila numarul 136 din data de 19.03.2010. Pronuntata de Judecatoria Caracal

Stabilirea cadrului procesual legal
Decizia numarul 206/R din data de 12.03.2009. Pronuntata de Tribunalul Harghita

Stabilirea competentei materiale de solutionare a contestatiilor formulate impotriva deciziilor adoptate de Comisia Centrala pentru Stabilirea Despagubirilor.
Decizia numarul 4 din data de 23.01.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Pitesti

STABILIREA VALORII UNUI IMOBIL SOLICITAT IN BAZA LEGII NR.10/2001. LEGE APLICABILA SI INSTANTA COMPETENTA
Decizia numarul 888 din data de 02.08.2005. Pronuntata de Curtea de Apel Bacau

Succesiune
Decizia numarul 197 din data de 27.02.2012. Pronuntata de Tribunalul Bucuresti

Termenul de declarare a recursului in cazul incheierilor pronuntate in temeiul art. 71 din OUG 116/2009.
Decizia numarul 1135 din data de 30.04.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti

Titlu executoriu fiscal. Competenta materiala a judecatoriei
Decizia numarul 1059 din data de 25.04.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

Titlu executoriu fiscal. Competenta materiala a judecatoriei
Decizia numarul 1059 din data de 25.04.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

Tutela. Competenta materiale in cauzele privind tutela
Decizia numarul 632 din data de 09.05.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Alba-Iulia

Vicii ascunse. Conditii pentru a fi considerate astfel.
Decizia numarul 212/Ap din data de 19.11.2007. Pronuntata de Curtea de Apel BrasovComentarii ref. Sentinta comerciala numarul 1071/CA/2011 din data de 14.05.2012 pronuntata de Tribunalul Bistrita Nasaud

Fii primul care comenteaza.

 

 

Ultimele comentarii:
POPESCU MIHAELA comenteza: ''Buna seara.
Daca sunteti absolvent al inst. Ion Mincu in anul 1975 va anunt cu entuziasm ca avem intalnirea promo
... »»''

Alexandra comenteza: ''mai vin cu una. de ani de zile ca 1 pers platesc cel mai mult apa din tot blocul. la una din sedinte s-a votat schimbare ... »»''

Alexandra comenteza: ''buna ziua
am schimbat o butelie, tipul a venit cu una si cand sa porneasca aragazul nu ardea. a curatat din tub si
... »»''

Florin S comenteza: ''Cnventiile civile sunt greu de deosebit de un contrcat de munca mai ales atunci cand obiectul de activitate al conventii ... »»''

Laurentiu Galca comenteza: ''Sunt angajat la firma URBAN PROTECT din sinaia jud Prahova In urma controalelor pe care ati facut la firma respectiva si ... »»''

cornel comenteza: ''Doresc sa achizitionez un autoturism Skoda, fabricat octombrie 2006 diesel 1,9 norma poluare E3, emisii co2 140.Va rog s ... »»''

daragiu petre comenteza: ''buna zioa.am o mica problema .am avut o oprire pe salariu meu.iar deaci eu am platit totii banii care trebuia prin ing b ... »»''

 

 

Harta administrativa a Romaniei Judetul Satu-Mare Judetul Bihor Judetul Salaj Judetul Cluj Judetul Alba Judetul Hunedoara Judetul Arad Judetul Timis Judetul Caras-Severin Judetul Mehedinti Judetul Dolj Judetul Olt Judetul Gorj Judetul Vālcea Judetul Arges Judetul Dāmbovita Judetul Teleorman Judetul Giurgiu Judetul Calarasi Judetul Constanta Judetul Ialomita Judetul Prahova Judetul Brasov Judetul Sibiu Judetul Buzau Judetul Braila Judetul Tulcea Judetul Vrancea Judetul Galati Judetul Mures Judetul Covasna Judetul Harghita Judetul Bacau Judetul Vaslui Judetul Neamt Judetul Iasi Judetul Bistrita-Nasaud Judetul Maramures Judetul Suceava Judetul Botosani Judetul Bucuresti Judetul Ilfov Judetul Ilfov

 

 

 

Prima Pagina          Sitemap          Harta Site          Mergi sus


Toate datele afisate sunt informatii publice, publicate de autoritatile si institutiile publice sau in cadrul documentelor destinate publicului (Monitorul Oficial, Acte ale autoritatilor publice s.a.).
Consimtamantul persoanei vizate nu este cerut atunci cand prelucrarea priveste date obtinute din documente accesibile publicului, conform legii. (art.5, alin.2, lit.f din Legea nr. 677/2001, pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date). Notificare Operator de date cu caracter personal nr. 2447/2015.
Reclamatie date cu caracter personal