Institutii Publice: Cerere de reincredintare minor. Formulare de catre tert in contradictoriu cu mama minorului. Protejarea interesului superior al minorului.
Asistenta Juridica

Prima Pagina          
Cautare generala

InfoDosar.ro
Cauta online dosarul din Instanta:
-Administratie
Institutii Publice

   Consiliile Judetene
   Judetele Romaniei
   Prefecturi
   Primarii
   Evidenta Populatiei
   Directiile de Pasapoarte
   Directiile Eliberari Pemise si Inmatriculari
   Directii de Statistica
   Arhivele Nationale
   Agentiile Domeniilor Statului
   Administratii ale Apelor Romane
   Drumurile Nationale
   Autoritati Sanitar-Veterinare
   Oficiile pentru Ameliorare si Reproductie in Zootehnie
   Oficii Judetene de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit
   A.P.I.A.
   Oficii Judetene pentru Consultanta Agricola
   Directiile de Agricultura
   Directiile FitoSanitare
   Ocoale Silvice
   Asociatii de Vanatoare si Pescuit
   Regiunile de Dezvoltare
   Agentiile pentru Protectia Mediului
   Casele de Asigurari de Sanatate
   Casele de Pensii
   Agentii de Somaj
   Asociatia Nevazatorilor
   Protectia Copilului
   Agentii Teritoriale pentru Prestatii Sociale
   Compartimente A.N.E.S.
   Consilii de Formare Profesionala
   Cartelul "Alfa"
   Administratiile financiare
   Trezorerii
   Camerele de Comert
   Curtile de Conturi
   Garzile Financiare
   Protectia Consumatorului
   Consiliul Concurentei
   Corpul Contabililor Autorizati
   Lista Contabililor Autorizati
   Lista Consultantilor Fiscali
   Tabloul arhitectilor din Romania
   Serviciile Judetene de Metrologie Legala
   Centre Evaluatori ANEVAR
   Agentiile pentru Conservarea Energiei
   CENTROCOOP
   ANCOM (ANRCTI)
   Inspectorate Scolare Judetene
   Directii Tineret
   Directii Judetene pentru Sport
   Federatii de Sport
   Biblioteci Judetene
   Directii Judetene pentru Cultura, Culte si Patrimoniul Cultural National
   Centre Judetene pentru Cultura Traditionala
   Muzee Judetene
   Biserici si Culte
   Teatre Judetene
   Federatia Sindicala "Spiru-Haret"
   Barouri de avocati
   Tabloul avocatilor
   Tabloul mediatorilor
   Birouri Avocatul Poporului
   Birouri de Cadastru
   Instante de Judecata
   Parchete
   Penitenciare
   Institute de Medicina Legala
   Notari Publici
   Executori Judecatoresti
   Lichidatori
   Consilieri Proprietate Intelectuala
   Traducatori Autorizati de MJ
   Colegiile Farmacistilor
   Colegiile Medicilor
   Colegiile Medicilor Dentisti
   Ordinul Asistentilor Medicali
   Spitale
   Centre Judetene Antidrog
   Centre de Transfuzie Sanguina
   Directiile de Sanatate Publica
   Crucea Rosie Romana
   Inspectorate de Stat in Constructii
   Auditori Energetici
   Inspectorate de Munca
   Garzile de Mediu
   Vamile
   I.S.U.
   InfoTrafic
   S.R.I.
   Birourile de Imigrari
   Autoritatile pentru Straini
   Politia Romana
   Jandarmeria Romana
   Centre Militare Judetene
   CREDITCOOP
   Casele de Ajutor Reciproc
   Retea CEC Bank
   Retea BCR
   Retea BancPost
   Retea BRD
   Retea Raiffeisen
   Retea Banca Carpatica
   Retea Banca Transilvania
   Retea Romextera Bank
   Oficii Postale
   Agentiile de Voiaj si Statiile CFR
   ARR-uri
   RAR-uri
   Statele Lumii
   Misiunile Diplomatice

 

 

Asistenta Juridica » Jurisprudenta » Judecatoria Bistrita


Cerere de reincredintare minor. Formulare de catre tert in contradictoriu cu mama minorului. Protejarea interesului superior al minorului.Sentinta civila numarul 6251/2010 din data de 01.03.2012
Pronuntata de Judecatoria Bistrita


Avocat Baroul Bucuresti Asistenta si reprezentare juridica la toate instantele de judecata www.cabinetonline.ro
[Sediu cabinet]


Cerere de reincredintare minor. Formulare de catre tert in contradictoriu cu mama minorului. Protejarea interesului superior al minorului. (Judecatoria Bistrita - sectia civila, sentinta civila nr. 6251/29. 11. 2010 pronuntata in dosarul nr. 5220/190/2010).
Relatia familiala nu se limiteaza in mod exclusiv la raportul dintre minor si parintii sa i naturali, ci este si relatia care se creeaza intre un copil si o persoana care il are in grija si care se poate stabili pe baza unor element juridice. "Dependenta" - tradusa ca o coabitare indeplungata - minorului care a locuit o lunga perioada de timp cu o persoana cu care nu are legatura de rudenie sangvina este circumscrisa notiunii de "viata de familie", Curtea intelegand prin "rude" familia in sens larg, in acceptiunea non juridica a notiunii. Sentimentul si notiunea de familie sunt notiuni care se definesc in mod subiectiv de catre persoana implicata in mod direct, actul formal, respectiv actul juridic nefiind elementul care sa determine in mod singular si determinant aceasta notiune.
Prin cererea inregistrata initial la Judecatoria Bistrita ca cerere de interventie reclamanta IM a solicitat instantei, in contradictoriu cu parata DEI, instituirea masurii plasamentului familial la bunica paterna IM, pentru minora IA, fiica lui IOI (decedat) si a paratei DEI.
In motivarea cererii, s-a sustinut ca minora a fost incredintata spre crestere si educare tata lui prin sentinta civila nr. 1812/2006 a Judecatoriei Bistrita, hotarare in care s-a retinut ca parata nu are conditii de crestere si educare a minorei. Conditiile mamei nu s-au imbuna ta tit in nici un fel, ci dimpotriva aceasta nu are un domiciliu stabil si nu are un loc de munca.
In sustinerea cererii de plasare a copilului la bunica s-au invocat prevederile art. 54 si art. 60 alin. 3 din Legea 272/2004, care acorda prioritate plasamentului in familia extinsa, art. 56 din aceeasi lege care acorda posibilitatea instituirii plasamentului si pentru copilul care, din motive neimputabile parintilor, nu poate fi la sat in grija acestora, precum si imprejurarea ca reclamanta, in calitate de bunica paterna, are conditii materiale si morale pentru cresterea si educarea Andreei, precum si o buna relatie afectiva cu aceasta.
S-a mentionat ca Directia Generala de Asistenta Sociala si de Protectie a Copilului a facut demersuri si cercetari pentru luarea masurii plasamentului, insa in urma refuzului mamei naturale a copilului, doar instanta de judecata este in masura sa ia o astfel de masura.
Ulterior, reclamanta si-a extins actiunea solicitand citarea in cauza si a Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectie a Copilului Bistrita-Na sa ud.
In cauza, a formulat o cerere de interventie in interes propriu si numita ILC, solicitand luarea masurii plasamentului catre intervenienta a minorei IA.
In motivarea cererii, intervenienta a invederat ca a fost ca sa torita cu tata l fetitei si ca de la varsta de 9 ani s-a ocupat de cresterea si educarea acesteia, iar intre ele s-a realizat o legatura de afectiune ca intre mama si fiica. Si dupa decesul tata lui minorei, tot intervenienta s-a ocupat de cresterea si educarea minorei. La domiciliul intervenientei este creat un mediu familial in care minora are toata afectiunea si preocuparea acesteia pentru o buna ingrijire.
Schimbarea mediului familial i-ar crea minorei o trauma psihica. Desi bunica paterna doreste ca minora sa -i fie incredintata in plasament familial, o astfel de masura nu ar fi in interesul acesteia deoarece intre fetita si bunica nu s-a creat o legatura de afectiune suficient de puternica care sa justifice luarea acestei masuri si sa o determine pe minora sa o accepte.
S-a invederat ca legatura de rudenie cu minora nu este suficienta pentru luarea acestei masuri, atata vreme cat minora nu doreste sa pa ra seasca familia in care a crescut pana in prezent.
Intervenienta a sustinut faptul ca situatia existenta in prezent si dorinta minorei de ra mane in familie, justifica interesul sa u de a promova cererea de interventie.
In drept au fost invocate prevederile art. 55, art. 56 lit. b, art. 60 alin. 3 lit. a si art. 61 alin. 2 din Legea 272/2004, precum si art. 49 si urm. din Codul de procedura civila.
Parata DGASPC BN, legal citata, si-a delegat reprezentat in instanta, nu a depus intampinare, insa a depus raportul asupra anchetei psihosociale.
Prin cererea de interventie formulata pentru termenul de judecata din data de 13. 07. 2010, ILC a solicitat instantei sa dispuna respingerea actiunii formulate de catre reclamanta ca fiind nefondata.
Pentru termenul de judecata din data de 11. 10. 2010 a formulat cerere de interventie in interes propriu numita IM, prin care a solicitat instantei sa respinga actiunea introductiva si sa dispuna incredintarea minorei IA in favoarea sa, fara obligarea paratei la plata unei pensii de intretinere si fara cheltuieli de judecata.
Se mai invedereaza ca, potrivit art. 103 alin. 2 din Codul familiei, instanta poate sa respinga cererea de inapoiere formulata de parinte, daca inapoierea este contrara interesului copilului, iar potrivit art. 42 alin. 2 din Codul familiei, copiii pot fi incredintati unor rude, ori unor alte persoane, cu acordul acestora.
Chiar daca incredintarea copilului minor in favoarea unei alte persoane decat singurul parinte ramas in viata este o masura exceptionala si, in acest caz, criteriile ce trebuie avute in vedere trebuie sa fie legate exclusiv de interesul copilului.
In drept, s-au invocat dispozitiile art. 49 si urm. Cod procedura civila si ale art. 42 si art. 103 alin. 2 din Codul familiei, precum si dispozitiile Legii 272/2004.
In probatiune, s-au anexat inscrisuri (filele 48 - 58).
Prin precizarea cererii de interventie in interes propriu formulata pentru termenul de judecata din 11. 10. 2010, intervenienta ILC a soliciat, in principal sa se dispuna incredintarea spre crestere si educare a minorei IA, na scuta la 8 martie 1998 catre intervenienta, iar in subsidiar respingerea actiunii formulata de reclamanta ca nefondata, Analizand actele si lucrarile dosarului prin prisma probelor administrate si a temeiurilor juridice aplicabile, instanta retine urmatoarele:
Prin sentinta civila nr. 1812/2006 a Judecatoriei Bistrita, minora IA, a fost reincredintata spre crestere si educare tata lui. In cursul anului 2009, tata l minorei de decedat si, urmare a acestui deces, bunica paterna a solicitat reincredintarea minorei catre ea.
Pornind de la aceasta stare de fapt existenta in cauza, instanta este investita sa solutioneze, in dosarul pendinte, trei cereri de reincredintare a minorei formulate de catre mama naturala, de catre bunica paterna si de catre mama vitrega a minorei, sotia parintelui - la data decesului acestuia - caruia minora ii fusese incredintata.
Pentru a putea solutiona toate aceste capete de cerere, se impun a fi avute in vedere temeiurile juridice aplicabile in materie.
Primele texte legale retinute de catre instanta si consacrate in mod imperativ de catre legiuitorul roman sunt cuprinse in Legea 272/2004, instanta retinand relevante in cauza dispozitiile art. 2 al. 2 si 3 din Legea 272/2004 care preva d ca "Principiul interesului superior al copilului este impus inclusiv in legatura cu drepturile si obligatiile ce revin parintilor copilului, altor reprezentanti legali ai sai, precum si orica ror persoane carora acesta le-a fost plasat in mod legal. Principiul interesului superior al copilului va prevala in toate demersurile si deciziile care privesc copiii, intreprinse de autorita tile publice si de organismele private autorizate, precum si in cauzele solutionate de instantele judecatoresti". Aceeasi lege, in art. 6, prevede ca "Respectarea si garantarea drepturilor copilului se realizeaza conform urmatoarelor principii:
a) respectarea si promovarea cu prioritate a interesului superior al copilului;
b) egalitatea sanselor si nediscriminarea".
Totodata, avand in vedere obiectul si complexitatea cauzei pendinte, relevante sunt si dispozitiile instituite de catre legiuitor prin:
a.) art. 14 prevede ca:
"(1) copilul are dreptul de a mentine relatii personale si contacte directe cu parintii, rudele, precum si cu alte persoane fata de care copilul a dezvoltat legaturi de atasament.
(2) copilul are dreptul de a-si cunoaste rudele si de a intretine relatii personale cu acestea, precum si cu alte persoane ala turi de care copilul s-a bucurat de viata de familie, in masura in care acest lucru nu contravine interesului sa u superior". b.) art. 16 stipuleaza ca:
"(1) copilul care a fost separat de ambii parinti sau de unul dintre acestia printr-o masura dispusa in conditiile legii are dreptul de a mentine relatii personale si contacte directe cu ambii parinti, cu exceptia situatiei in care acest lucru contravine interesului superior al copilului.
(2) instanta judecatoreasca, luand in considerare, cu prioritate, interesul superior al copilului, poate limita exercitarea acestui drept, daca exista motive temeinice de natura a periclita dezvoltarea fizica, mentala, spirituala, morala sau sociala a copilului". c.) totodata, art. 24 stabileste ca "(1) copilul capabil de discerna mant are dreptul de a-si exprima liber opinia asupra orica rei probleme care il priveste.
(2) in orice procedura judiciara sau administrativa care il priveste copilul are dreptul de a fi ascultat. Este obligatorie ascultarea copilului care a implinit varsta de 10 ani. cu toate acestea, poate fi ascultat si copilul care nu a implinit varsta de 10 ani, daca autoritatea competenta apreciaza ca audierea lui este necesara pentru solutionarea cauzei.
(3) dreptul de a fi ascultat confera copilului posibilitatea de a cere si de a primi orice informatie pertinenta, de a fi consultat, de a-si exprima opinia si de a fi informat asupra consecintelor pe care le poate avea opinia sa, daca este respectata, precum si asupra consecintelor orica rei decizii care il priveste.
(4) in toate cazurile prevazute la alin. (2), opiniile copilului ascultat vor fi luate in considerare si li se va acorda importanta cuvenita, in raport cu varsta si cu gradul de maturitate a copilului.
(5) orice copil poate cere sa fie ascultat conform dispozitiilor alin. (2) si (3). In caz de refuz, autoritatea competenta se va pronunta printr-o decizie motivata.
(6) dispozitiile legale speciale privind consimta mantul sau prezenta copilului in procedurile care il privesc, precum si prevederile referitoare la desemnarea unui curator, in caz de conflict de interese, sunt si ra man aplicabile". d.) art. 30 consacra dreptul copilului, stabilind:
"(1) copilul are dreptul sa creasca ala turi de parintii sai.
(2) parintii au obligatia sa asigure copilului, de o maniera corespunza toare capacita tilor in continua dezvoltare ale copilului, orientarea si sfaturile necesare exercita rii corespunza toare a drepturilor prevazute in prezenta lege.
(3) parintii copilului au dreptul sa primeasca informatiile si asistenta de specialitate necesare in vederea ingrijirii, cresterii si educa rii acestuia". e.) de asemenea, art. 33 prevede ca "copilul nu poate fi separat de parintii sa i sau de unul dintre ei, impotriva vointei acestora, cu exceptia cazurilor expres si limitativ prevazute de lege, sub rezerva revizuirii judiciare si numai daca acest lucru este impus de interesul superior al copilului". f.) art. 38 arata ca "instanta judecatoreasca este singura autoritate competenta sa se pronunte, luand in considerare, cu prioritate, interesul superior al copilului, cu privire la:
a) persoana care exercita drepturile si indeplineste obligatiile parintesti in situatia in care copilul este lipsit, temporar sau permanent, de ocrotirea parintilor sa i;
b) modalita tile in care se exercita drepturile si se indeplinesc obligatiile parintesti;
c) deca derea totala sau partiala din exercitiul drepturilor parintesti;
d) redarea exercitiului drepturilor parintesti". g.) art. 44 din aceeasi lege stabileste ca:
(1) copilul are dreptul de a beneficia de un nivel de trai care sa permita dezvoltarea sa fizica, mentala, spirituala, morala si sociala.
(2) parintilor sau, dupa caz, altor reprezentanti legali le revine in primul rand responsabilitatea de a asigura, in limita posibilita tilor, cele mai bune conditii de viata necesare cresterii si dezvolta rii copiilor; parintii sunt obligati sa le asigure copiilor locuinta, precum si conditiile necesare pentru crestere, educare, inva ta tura si prega tirea profesionala". Pe de alta parte, art. 44 din Codul familiei prevede ca "in cazul schimba rii imprejura rilor, la cererea orica ruia dintre parinti sau a copilului, daca acesta a implinit varsta de 14 ani-, instanta judecatoreasca va putea modifica masurile privitoare la drepturile si obligatiile personale sau patrimoniale intre parintii divortati si copii".
Conform art. 94 alin. 2 Codul Familiei "instanta judecatoreasca va putea ma ri sau micsora obligatia de intretinere, dupa cum se schimba mijloacele celui care da intretinerea sau nevoia celui care o primeste." De asemenea, potrivit art. 86 alin. 1 si 3 cu raportare la art. 107 alin. 1 si art. 97 alin. 1 Codul Familiei, obligatia de intretinere exista intre parinti si copii, iar descendentul, cat timp este minor, are drept la intretinere de la ambii parinti, oricare ar fi cauza nevoii in care se afla. Obiectul acestei obligatii de intretinere il constituie mijloacele necesare pentru cresterea, educarea, inva ta tura si prega tirea profesionala a minorului.
Daca intretinerea este datorata de un parinte pentru un copil, aceasta se stabileste pana la o pa trime din venitul sa u de munca, iar pentru trei sau mai multi copii, pana la juma tate din venituri, astfel dupa cum rezulta din prevederile art. 94 alin. 3 Codul Familiei.
Trebui retinute in cauza, de asemenea, si concluziile reiterate in fiecare cauza de catre Curtea Europeana a Drepturilor Omului atunci cand a solutionat cauze avand ca temei art. 8 din Conventie, instanta statuand ca ingerinta statului in dreptul la viata de familie a minorului este justificata atunci cand urma reste un scop legitim, respectiv protectia sa na ta tii si dezvolta rii copilului. Tot instanta europeana stabileste ca relatia familiala nu se limiteaza in mod exclusiv la raportul dintre minor si parintii sa i naturali, ci este si relatia care se creeaza intre un copil si o persoana care il are in grija si care se poate stabili pe baza unor elemente juridice (cauza Pini, Bertani, Manera si Atripaldi contra Romaniei in care s-a decis ca intre reclamanti si copiii pentru care obtinusera hotarari de adoptie, chiar daca de facto nu a existat o relatie, exista o viata familiala in sensul art. 8). S-a statuat, in acest sens, ca "dependenta" - tradusa ca o coabitare indeplungata - minorului care a locuit o lunga perioada de timp cu o persoana cu care nu are legatura de rudenie sangvina este circumscrisa notiunii de "viata de familie" (hotararea Soderback), Curtea intelegand prin "rude" familia in sens larg, in acceptiunea non juridica a notiunii.
Rezulta, astfel, ca o concluzie pertinenta in cauza, este aceea de a se stabili ca sentimentul si notiunea de familie sunt notiuni care se definesc in mod subiectiv de catre persoana implicata in mod direct, actul formal, respectiv actul juridic nefiind elementul care sa determine in mod singular si determinant aceasta notiune.
Pe de alta parte, tot aceasta instanta statueaza ca analiza trebuie facuta de catre instanta in raport de interesul superior al minorului, sens in care, in estimarea acestuia, este la sata instantelor nationale o marja de apreciere destul de larga, instanta nationala fiind, insa, obligata sa aduca o minima motivare a interesului minorului (hotararea Maniglio - Mathlouthi si hotararea Monroy).
Masura reincredinta rii minorului impune instantei reaprecirea conditiilor de care parintele caruia copilul nu i-a fost incredintat spre crestere si educare a avut parte la momentul incredinta rii copilului catre cela lalt parinte.
In practica, reclamanta argumenteaza in fata instantei ca motivul promova rii actiunii din dosarul pendinte se regaseste implicit in modificarea conditiilor de care a beneficiat atunci cand instanta a reincredintat minora catre tata l sa u.
Din analiza probalor administrate in cauza a rezultat fara echivoc aspectul ca, in prezent, reclamanta este angajata intr-o relatie care poate fi definita ca stabila, locuind si convietuind cu numitul BAI in apartamentul proprietatea copiilor acestuia, apartament asupra caruia detine un drept de uzufruct viager. Totodata, reclamanta, in baza unei conventii civile, are un venit lunar in cuantum de 800 lei.
Ancheta sociala dispusa in cauza a la sat la aprecierea instantei luarea masurii de reincredintare, fara a face niciun fel de propunere in acest sens, dar precizand ca reclamanta detine conditii bune de crestere si educare a minorei.
Totodata, din probatiunea testimoniala administrata in cauza, precum si din ancheta sociala efectuata, a rezultat ca bunica paterna, intervenienta in interes propriu, are conditii bune de crestere si educare a minorei, realizand un venit de peste 1.000 lei lunar provenit din pensie, intre cele doua existand o relatie afectiva bine dezvoltata.
De asemenea, intervenienta in interes propriu IL, a dovedit in cauza, in conformitate cu dispozitiile art. 1169 Cod civil, prin probele testimoniale, precum si prin ancheta sociala, ca are conditii optime de crestere si educare a minorei, ca intre cele doua exista o reala relatie "mama - fiica", concluziile anchetei sociale fiind de incredintare a minorei catre intervenienta in interes propriu IL.
Minora IA, audiata de catre instanta in camera de consiliu, si-a exprimat vehement dorinta de a fi incredintata spre crestere si educare "mamei sale" care, in opinia sa, este intervenienta IL, motivand ca aceasta este persoana care a crescut-o ca o adeva rata mama si care, in fiecare seara, "ii spune noapte buna si o sa ruta pe frunte".
Astfel, in practica, a rezultat ca toate partile sunt apte, din punct de vedere material si ambiental, sa asigure o crestere si educare a minorei conforma cu necesita tile acesteia.
Ra mane astfel instantei ca, urmare a analiza rii interesului superior al minorei, tinand cont si de opinia acesteia exprimata la o varsta la care aceasta opinie trebuie avuta in vedere - respectiv 13 ani - sa hota rasca asupra persoanei careia minora ii va fi incredintata.
Se retine astfel ca, de mai bine de patru ani de zile, minora, prin hotarare judecatoresca, a fost incredintata defunctului sa u tata, ca sa torit, la data reincredinta rii, cu intervenienta in interes propriu IL. De la momentul reincredinta rii minorei catre tata l sa u, mama naturala, reclamanta in cauza, nu a promovat pe rolul instantelor nicio cerere de reincredintare a minorei pana la cea care constituie obiect al prezentului dosar. In toata aceasta perioada, minora a locuit in Bistrita, impreuna cu tata l sa u si cu intervenienta in interes propriu IL, frecventand scoala in Bistrita si legand relatii de prietenie cu copiii de la scoala si din vecini, iar reclamanta locuind in S. Gheorghe impreuna cu concubinul sa u.
In decursul perioadelor in care minora a locuit cu tata l sa u si cu sotia acestuia, intervenienta in interes propriu IL, minora a fost inconjurata de dragostea si atentia acestora, pana la decesul tata lui, mai apoi doar de intervenienta in interes propriu IL care a fost in permanenta prezenta fizic in viata de fiecare zi a minorei. Mediul social si familial cu care minora este obisnuita este in Bistrita, aspect care deriva si din varsta frageda la care a fost reincredintata tata lui, adica exact la varsta la care comportamentul si personalitatea minorului se formeaza.
Simpla schimbare a mediului minorei, insa, nu este un element suficient decat daca se concluzioneaza ca aceasta masura ar avea consecinte da una toare asupra dezvolta rii viitoare a minorului.
Toate probele administrate in cauza au dovedit aspectul ca intre reclamanta si minora relatia de comunicare si de afectiune reciproca este net inferioara cele existente intre intervenienta in interes propriu IL si minora. Ca este asa o confirma inclusiv martorul reclamantei (fila 98), numitul numitul BAI, care a aratat instantei ca, pe durata celor mai bine de doi ani de zile de cand reclamanta locuieste impreuna cu el, minora s-a intalnit mai rar cu mama sa naturala, nevizitand-o pe aceasta niciodata la noul sa u domiciliu.
Totodata, interogatoriul luat reclamantei, coroborat cu declaratiile testimoniale si cu actele medicale depuse la dosar, au relevat asdpectul ca reclamanta nu cunoaste prietenii minorei, mancarea sa preferata si nici afectiunile acesteia, toate fiind, insa, cunoscute de catre intervenienta in interes propriu IL.
In speta, data fiind experienta de viata a minorei, precum si varsta acesteia, instanta apreciaza ca minora are gradul de maturitate necesara pentru a intelege consecintele opiniei sale referitoare la incredintarea spre crestere si educare catre intervenienta in interes propriu IL. Imprejurarea ca dupa decesul tata lui sa u minora a ramas sa locuiasca cu intervenienta in interes propriu IL demonstreaza ca minora este mult mai atasata de aceasta decat de reclamanta, fiind obisnuita cu mediul familial in care a crescut, intervenienta ocupandu-se in mod corespunza tor de cresterea si educarea minorei care simte ca aceasta este persoana care ii ofera ajutor, sprijin si intelegerea de care, prin propriile sale simturi subiective si instinctive, are nevoie, acesta fiind mediul care minorei ii asigura stabilitatea de care are nevoie.
Schimbarea anturajului in care minora creste, a scolii pe care o frecventeaza, a persoanei cu care relationeaza in mod optim si chiar a imobilului in care locuieste si pe care il defineste ca fiind casa ei ar putea conduce copilul, deja traumatizat de experientele tra ite si de schimba rile la care a fost supus, la suportarea unor consecinte negative greu sau chiar imposibil de inla turat.
Pe de alta parte, tot din probatiunea testimoniala, a rezultat ca intre bunica paterna si minora exista relatii foarte bune, minora vizitandu-si des bunica si, ocazional, ra manand sa doarma peste noapte la aceasta. De retinut este aspectul ca bunica paterna a solicitat, in subsidiar, incredintarea spre crestere si educare a minorei catre intervenienta in interes propriu IL.
Martorele audiate la cererea acestei interveniente au aratat instantei ca, atunci cand minora merge la bunica sa, de educarea acesteia se ocupa in principal fiica intervenientei, sora defunctului tata al minorei.
Acest aspect, insa, nu va impieta asupra drepturilor bunicii paterne de a avea legaturi personale cu minora in viitor. Asa fiind, tinand cont de optiunea minorei, de garantiile morale si materiale prezentate instantei de catre intervenienta in interes propriu IL, in respectul dispozitiilor art. 2 din Legea 272/2004 si art. 42 din Codul familiei, instanta va respinge cererea reclamantei de incredintare a minorei, va respinge capa tul principal al cererii de interventie in interes propriu formulata de catre bunica paterna, va admite capa tul subsidiar al cererii de interventie in interes propriu formulata de catre bunica paterna si va admite cererea intervenientei in interes propriu IL, sens in care va dispune reincredintarea minorei IA, na scuta la data de 08. 03. 1998, spre crestere si educare intervenientei in interes propriu ILC.
Totodata, va zand dispozitiile legale in acest sens, tinand cont de acelasi interes superior al minorei, instanta va obliga reclamanta sa plateasca, cu titlu de pensie de intretinere, suma de 266, 66 lei lunar in favoarea minorei IA, na scuta la data de 08. 03. 1998, incepand cu data de 28. 07. 2009, data introducerii actiunii, pana la majorat ori noi dispozitii. De asemenea, avand in vedere necesitatea pa stra rii legaturilor intre parinti si copii lor, in raport de solutia instantei privind cererea de reincredintare, instanta va incuviinta reclamantei legaturi personale cu minora IA, na scuta la data de 08. 03. 1998. Nu trebuie omis din vedere de catre minora si de catre intervenienta in interes propriu IL ca legaturile dintre mama biologica si minora se impun a fi incurajate si perpetuate. Altfel, drepturile parintelui caruia minora nu i-a fost incredintata si care nu a fost deca zut din drepturile parintesti ar fi grav inca lcate, putand produce majore repercusiuni pentru partile implicate si care nu depun toate eforturile pentru asigurarea exercita rii acestora. Restrangerea unui atare drept, garantat atat de prevederile legislatiei interne, cat si de art. 8 din CEDO, poate avea loc exclusiv atunci cand exista motive de protectie a minorului, motive care, in speta, nu pot fi invocate. Mama naturala, in speta reclamanta, nu poate fi "sanctionata" nici de catre instanta si nici chiar de partile implicate - minora, bunica paterna sau intervenienta in interes propriu Ilie Liliana - prin ingra direa dreptului sa u de a beneficia de timp cu propriul sa u copil si de a incerca sa consolideze relatia cu minora.
In raport de cele anterior expuse, instanta va stabili, in favoarea reclamantei, urma torul program de vizitare: primul si al treilea sfarsit din fiecare luna, incepand de vineri, orele 17, 00 si pana duminica, orele 16, 00; ? din durata vacantelor, la inceputul acestor vacante, urmand ca, de sa rba tori, minora sa petreaca anii pari de Pasti cu reclamanta, iar in anii impari, minora sa petreaca Cra ciunul cu reclamanta. Reclamanta are dreptul de a lua minora de la domiciliu din Bistrita, cu obligatia corelativa de a-l readuce la finalul programului, cheltuielile cu realizarea efectiva a acestui program urmand a fi suportate de catre reclamanta.
Va zand dispozitiile art. 274 Cod procedura civila si in respectul principiului disponibilita tii care guverneaza procesul civil, instanta va lua act ca partile nu au solicitat cheltuieli de judecata.

Alte spete din domeniul Minori

-legaturi personale cu minorul ale parintelui care nu locuieste efectiv cu acesta; art. 2 alin 2 din Legea 272/2004, art. 15 din Legea 272/2004, art. 8 CEDO.
Decizia numarul 858 din data de 09.12.2009. Pronuntata de Tribunalul Iasi

. DIVORT. INCREDINTARE MINOR. CRITERII DE APRECIERE.
Decizia numarul 251 din data de 24.04.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Bacau

. Inlocuirea masurii de plasament. Aprecierea interesului superior al minorului.
Decizia numarul 670 din data de 16.08.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Galati

"divort cu copii"
Sentinta civila numarul 1334 din data de 13.12.2010. Pronuntata de Judecatoria Costesti

1. Stabilirea modului in care se realizeaza concret - pastrarea relatiilor personale si a contractelor directe cu parintii de copilul minor. Aplicarea art. 14 si 16 din Legea 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului
Decizia numarul 52 din data de 27.04.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Abandon
Sentinta civila numarul 1 din data de 01.06.2009. Pronuntata de Judecatoria Buhusi

abandon
Sentinta penala numarul 56 din data de 13.05.2009. Pronuntata de Judecatoria Podu Turcului

ACHITARE FATA DE NEINTRUNIREA ELEMENTELOR CONSTITUTIVE ALE INFRACTIUNII PREVAZUTE DE ART. 307, ALIN. 2 COD PENAL
Sentinta penala numarul 403 din data de 21.10.2011. Pronuntata de Judecatoria Alexandria

Acord de mediere - divort
Sentinta civila numarul 7199 din data de 05.10.2010. Pronuntata de Judecatoria Sectorului 6

Act sexual cu un minor. Viol. Distinctii.
Decizia numarul 70 din data de 21.03.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Alba-Iulia

Acte de dispozitie. Aplicarea regulilor de la mandat. Necesitate unui mandat special.
Sentinta civila numarul 1210 din data de 02.10.2012. Pronuntata de Judecatoria Corabia

ACTIUNE IN STABILIRE LEGATURI PERSONALE CU MINOR
Sentinta civila numarul 5026 din data de 25.06.2008. Pronuntata de Judecatoria Targu Jiu

Actiune reincredintare minori. Aplicabilitate art. 44 din Codul Familiei, in raport de interesul copilului.
Decizia numarul 988 din data de 24.11.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

Actul de recunoastere emis de starea civila dintr-o localitate din Olanda reprezinta un act jurisdictional in sensul Legii 105/1992, astfel ca produce efecte si in privinta numelui ce il va purta minorul, nefiind aplicabile si dispozitiile art. 62 ...
Decizia numarul 384 din data de 04.04.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti

Adoptia Copilului sotului
Decizia numarul 17/C/CC din data de 02.04.2007. Pronuntata de Tribunalul Neamt

Adoptie minor
Decizia numarul 1/M din data de 19.01.2007. Pronuntata de Tribunalul Neamt

Alocatie de plasament
Sentinta civila numarul 173/MF din data de 26.10.2012. Pronuntata de Tribunalul Mehedinti

alocatie de stat
Sentinta civila numarul 1304 din data de 13.04.2012. Pronuntata de Judecatoria Onesti

Anulare ca sa torie. Netemeinicie. Divort din culpa comuna.
Hotararea numarul 6778 din data de 11.05.2010. Pronuntata de Judecatoria Sectorului 3

Apel. Cauze cu minori si familie. Divort cu minori.
Decizia numarul 50 din data de 13.04.2011. Pronuntata de Tribunalul Calarasi

Aplicarea corecta a dispozitiilor art. 43 si 44 din codul familiei - ce reglementeaza relatiile dintre parinti si copii .
Decizia numarul 35 din data de 20.01.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti

Aplicarea dispozitiilor art. 56 din Legea 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului
Decizia numarul 113 din data de 18.09.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Aplicarea dispozitiilor prevederilor art. 85 Cod penal, referitoare la anularea suspendarii pentru infractiuni sa varsite anterior, in cazul inculpatilor minori.
Decizia numarul 7/Ap din data de 18.04.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Brasov

Aplicarea eronata a pedepsei complimentare inculpatului minor
Decizia numarul 80 din data de 09.12.2005. Pronuntata de Curtea de Apel Galati

Aplicarea punctelor 6 si 9 ale art. 304 C.proc.civ. Aprecierea interesului superior al copilului, in cadrul aplicarii art. 16 din Legea 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului
Decizia numarul 124 din data de 25.11.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Art. 109 alin. 3 Cod penal. Interzicerea aplicarii pedepselor complimentare minorilor.
Decizia numarul 32 din data de 03.05.2005. Pronuntata de Curtea de Apel Galati

Art. 197 alin.2 C. P.
Sentinta penala numarul 1709 din data de 09.10.2009. Pronuntata de Judecatoria Targu Jiu

art. 208 C.pen.
Sentinta penala numarul 880 din data de 17.05.2011. Pronuntata de Judecatoria Targu Jiu

Art. 484 Cod procedura penala. Lipsa citarii autoritatii tutelare si a parintilor inculpatului minor. Consecinte.
Decizia numarul 26 din data de 06.05.2005. Pronuntata de Curtea de Apel Galati

Art. art. 385 ind.3 Cod pr.penala , art. 363 alin.3 Cod pr.penala.
Decizia numarul 219 din data de 24.02.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

Atributiile Directiei de Asistenta Comunitarain aplicarea legislatiei privind protectia si promovarea drepturilor copilului. Distinctia intre atributiile Directiei de Asistenta Comunitarasi acelea stabilite pentru Directia Generalade Asistenta Soc...
Decizia numarul 97 din data de 10.11.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

autorizare incheiere ca sa torie
Sentinta civila numarul 19 din data de 10.01.2012. Pronuntata de Judecatoria Targu Carbunesti

Caracterul ilicit al deplasarii sau neinapoierii unui copil, in sensul art. 3 din Conventia de la Haga asupra aspectelor civile ale rapirii internationale de copii din 1980
Sentinta civila numarul 4606 din data de 21.06.2004. Pronuntata de Judecatoria Sectorului 1

Caracterul temporar al masurii plasamentului in regim de urgenta
Decizia numarul 155 din data de 12.07.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Suceava

Cerere de interventie in actiunile fundamentate pe disp. Legii 272-2004
Decizia numarul 117 din data de 20.09.2005. Pronuntata de Curtea de Apel Alba-Iulia

Cerere de reincredintare minor. Formulare de catre tert in contradictoriu cu mama minorului. Protejarea interesului superior al minorului.
Sentinta civila numarul 6251/2010 din data de 01.03.2012. Pronuntata de Judecatoria Bistrita

Cerere de reincredintare pe cale de ordonanta presedentiala. Refuzul reclamantului de executare a hotarari judecatoresti de incredintare. Interesul superior al copilului.
Hotararea numarul 1438 din data de 24.02.2009. Pronuntata de Judecatoria Targu Mures

Cerere de stabilire a programului de vizitare a minorului de catre parintele caruia nu i-a fost incredintat acesta spre crestere si educare prin hotararea de divort. Niciuna din variantele propuse de parinti nu satisface interesul superior al copilului.
Sentinta civila numarul 524 din data de 04.03.2008. Pronuntata de Judecatoria Pascani

Cerere de suspendare a executarii formulata in recurs. Cuantumul cautiunii. Motive de suspendare.
Hotararea numarul 137/R din data de 10.05.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Brasov

Cerere incuviintare schimbare nume. Netemeinicie. Stabilirea anterioara a filiatiei fata de ambii parinti.
Sentinta civila numarul 1701 din data de 20.04.2012. Pronuntata de Judecatoria Caracal

Cerere modificare program de legaturi personale cu minorul formulata de reclamant. Cerere reconventionala privind reincredintarea minorului si in subsidiar prelungirea programului de legaturi personale cu minorul.
Sentinta civila numarul 692 din data de 21.02.2011. Pronuntata de Judecatoria Calarasi

Cheltuieli judiciare. Gresita obligare la plata a inculpatului in solidar cu partile responsabile civilmente.
Decizia numarul 58 A din data de 16.03.2010. Pronuntata de Tribunalul Botosani

CIVIL . LEGATURI PERSONALE MINOR.
Sentinta civila din data de 29.12.2009. Pronuntata de Judecatoria Ramnicu Sarat

CIVIL. EXCEPTIA DE NECOMPETENTA A INSTANTELOR ROMANE IN ACTIUNI AVAND CA OBIECT INCREDINTARE MINOR
Sentinta civila numarul 11999 din data de 20.06.2011. Pronuntata de Judecatoria Buzau

CIVIL. Incredintare minor
Sentinta civila numarul 499 din data de 28.04.2011. Pronuntata de Judecatoria Ramnicu Sarat

Civil. Legaturi personale cu minori
Sentinta civila din data de 26.03.2010. Pronuntata de Judecatoria Ramnicu Sarat

CIVIL. Minor. Inlocuire plasament copil
Sentinta civila numarul 5377/2010 din data de 21.01.2011. Pronuntata de Tribunalul Buzau

CIVIL. MINORI SI FAMILIE- REINCREDINTARE MINORI
Sentinta civila din data de 03.04.2009. Pronuntata de Judecatoria Buzau

Civil. Stabilire domiciliu minor
Sentinta civila din data de 26.03.2010. Pronuntata de Judecatoria Ramnicu Sarat

Competenta materiala de drept comun - art. 5 C.pr.civ.
Decizia numarul 358/2007 din data de 17.09.2007. Pronuntata de Tribunalul Gorj

Competenta referitoare la solutionarea cererii de decadere din drepturile parintesti, in raport de Legea 272/2004, revine judecatoriei si nu tribunalului
Sentinta civila numarul 7 din data de 05.10.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Competenta. Contestatie impotriva hotararilor Comisiei pentru protectia copilului de incadrare a copilului intr-un grad de handicap.
Decizia numarul 154 din data de 13.12.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Alba-Iulia

Completare act nastere
Sentinta civila numarul 1156 din data de 26.05.2010. Pronuntata de Judecatoria Fetesti

Comportament care descalifica si impiedica tatal sa-si exercite drepturile si obligatiile asupra minorului.
Sentinta civila numarul 13631/2011 din data de 17.11.2011. Pronuntata de Judecatoria Brasov

Conditii de aplicabilitate a plasamentului in regim de urgenta. Articolele 64(1) si 94(3) din Legea 274/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului
Decizia numarul 18 din data de 30.01.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Conform art. 484 Cod proc. penala , judecarea cauzelor privind infractiuni sa varsite de minori se face in prezenta acestora, cu citarea partilor, a autoritatii tutelare si a parintilor ori a inlocuitorilor acestora.
Decizia numarul 67 din data de 31.07.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Galati

Conform disp. art. 294 alin. 1 c. pr. civila in calea de atac a apelului nu se formuleaza cereri noi.
Sentinta civila numarul 357 din data de 14.05.2008. Pronuntata de Judecatoria Liesti

Conform dispozi?iilor art. 16 alin. 2 din Legea 272/2004, instan?a luand in considerare, cu prioritate, interesul superior al copilului
Decizia numarul 1201 din data de 10.10.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti

Conform dispozitiilor art. 864 alin. 2 Cod penal, revocarea suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere se dispune daca cel condamnat nu indeplineste, cu rea credinta , masurile de supraveghere prevazute de lege ori obligatiile stabilite de instanta.
Decizia numarul 105 din data de 07.09.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Galati

Contestare recunoastere paternitate.
Sentinta civila din data de 18.03.2009. Pronuntata de Judecatoria Targu Jiu

Contestare recunoastere paternitate. Stabilire paternitate.
Sentinta civila din data de 27.05.2009. Pronuntata de Judecatoria Targu Jiu

Contestatie impotriva deciziei de incadrare a unei minore in grad de handicap. Competenta completurilor specializate pentru cauze cu minori si familie, nu a instantelor de contencios administrativ.
Decizia numarul 847 din data de 30.09.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Pitesti

Contestatie la executare - imposibilitate executare masura educativa, dupa implinirea varstei de 18 ani.
Sentinta penala numarul 1744 din data de 12.05.2009. Pronuntata de Judecatoria Iasi

Contopire pedeapsa cu masura educativa. Deducerea perioadei internarii in centrul de reeducare.
Sentinta penala numarul 1309 din data de 15.04.2011. Pronuntata de Judecatoria Iasi

Criterii avute in vedere de instanta de judecata la incredintarea minorului unuia dintre parinti spre crestere si educare.
Decizia numarul 166 din data de 18.05.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Suceava

curatelÄ
Decizia numarul 861 din data de 07.12.2011. Pronuntata de Judecatoria Dragasani

CuratelÄ
Sentinta civila numarul 3507/2012 din data de 01.03.2012. Pronuntata de Judecatoria Oradea

Curatela. Minor.
Hotararea numarul * din data de 06.02.2012. Pronuntata de Judecatoria Iasi

Daune morale. Infractiunea de act sexual cu un minor. Admisibilitate
Decizia numarul 5 din data de 16.01.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti

Decadere din drepturi parintesti.
Sentinta civila numarul 10904 din data de 09.10.2008. Pronuntata de Judecatoria Iasi

Decadere din drepturile parintesti.
Sentinta civila numarul 8 din data de 20.02.2009. Pronuntata de Tribunalul Bihor

Declarare judecatoreasca a disparitiei
Sentinta civila numarul 1067 din data de 03.10.2012. Pronuntata de Judecatoria Gura Humorului

Declinare competenta- Regulamentul 2201/2003
Hotararea numarul 1877 din data de 05.08.2011. Pronuntata de Judecatoria Zarnesti

deplasare minor - suplinire consimtamant
Sentinta civila numarul 4846 din data de 30.04.2010. Pronuntata de Judecatoria Sectorului 2

desemnare curator special
Hotararea numarul - din data de 26.01.2012. Pronuntata de Judecatoria Sectorului 4

Desfacere ca sa torie
Sentinta civila numarul 5011 din data de 13.10.2011. Pronuntata de Judecatoria Piatra Neamt

Desfacere ca sa torie
Sentinta civila numarul 2695 din data de 07.05.2012. Pronuntata de Judecatoria Piatra Neamt

Determinante in hotararea instantei sunt atasamentul copiilor fata de parinti, interesul de a-si pastra locuinta, scoala etc., si nu in cele din urmaoptiunea acestora
Sentinta civila numarul 86/A/2009 din data de 06.04.2010. Pronuntata de Tribunalul Bistrita Nasaud

Divort
Decizia numarul 5 din data de 17.01.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Alba-Iulia

DIVORT
Sentinta civila numarul 1328 din data de 12.05.2011. Pronuntata de Judecatoria Barlad

Divort
Sentinta civila numarul 2891 din data de 01.11.2011. Pronuntata de Judecatoria Barlad

divort
Sentinta civila numarul 91 din data de 16.01.2012. Pronuntata de Judecatoria Barlad

divort
Sentinta civila numarul 136 din data de 18.01.2012. Pronuntata de Judecatoria Barlad

divort
Sentinta civila numarul 522 din data de 23.02.2012. Pronuntata de Judecatoria Barlad

divort
Sentinta civila numarul 523 din data de 23.02.2012. Pronuntata de Judecatoria Barlad

Divort
Sentinta civila numarul 1876 din data de 20.06.2012. Pronuntata de Judecatoria Barlad

Divort
Sentinta civila numarul 1797 din data de 18.06.2012. Pronuntata de Judecatoria Barlad

Divort
Sentinta civila numarul 453 din data de 21.01.2010. Pronuntata de Judecatoria Bacau

Divort
Sentinta civila numarul 453 din data de 21.01.2010. Pronuntata de Judecatoria Bacau

Divort
Sentinta civila numarul 568 din data de 28.06.2010. Pronuntata de Judecatoria Buhusi

Divort
Sentinta civila numarul 606 din data de 08.08.2011. Pronuntata de Judecatoria Buhusi

Divort
Sentinta penala numarul 497 din data de 09.02.2012. Pronuntata de Judecatoria Buhusi

Divort
Hotararea numarul 113 din data de 19.01.2012. Pronuntata de Judecatoria Toplita

Divort
Sentinta civila numarul 286 din data de 15.10.2009. Pronuntata de Judecatoria Intorsura Buzaului

divort
Hotararea numarul 7024 din data de 17.05.2010. Pronuntata de Judecatoria Sectorului 3

Divort
Sentinta civila numarul 595 din data de 20.01.2010. Pronuntata de Judecatoria Pitesti

divort
Sentinta civila numarul 967 din data de 23.10.2008. Pronuntata de Judecatoria Segarcea

Divort
Decizia numarul 110/A/MF din data de 19.10.2012. Pronuntata de Tribunalul Mehedinti

Divort
Sentinta civila numarul 4259 din data de 07.09.2010. Pronuntata de Judecatoria Slatina

Divort
Sentinta civila numarul 11121 din data de 25.10.2011. Pronuntata de Judecatoria Slatina

Divort
Sentinta civila numarul 4047 din data de 24.04.2012. Pronuntata de Judecatoria Slatina

Divort
Sentinta civila numarul 6 din data de 24.10.2007. Pronuntata de Judecatoria Marghita

Divort cu copii
Sentinta civila numarul 1397 din data de 21.03.2011. Pronuntata de Judecatoria Buhusi

Divort cu copii
Sentinta civila numarul 148 din data de 17.02.2011. Pronuntata de Judecatoria Buhusi

Divort cu copii
Sentinta civila numarul 137 din data de 08.01.2009. Pronuntata de Judecatoria Sectorului 5

Divort cu copii
Sentinta civila numarul 139 din data de 08.01.2009. Pronuntata de Judecatoria Sectorului 5

Divort cu copii
Sentinta civila numarul 203 din data de 09.01.2009. Pronuntata de Judecatoria Sectorului 5

Divort cu copii
Sentinta civila numarul 1385 din data de 03.11.2011. Pronuntata de Judecatoria Turnu Magurele

divort cu copii
Sentinta civila numarul 3946 din data de 21.12.2011. Pronuntata de Judecatoria Dragasani

Divort cu copii
Sentinta civila numarul 421 din data de 09.02.2012. Pronuntata de Judecatoria Targu Carbunesti

divort cu copii
Sentinta civila numarul 1033 din data de 03.04.2012. Pronuntata de Judecatoria Targu Carbunesti

divort cu copii
Sentinta civila numarul 1811 din data de 05.06.2012. Pronuntata de Judecatoria Targu Carbunesti

DIVORT CU COPII . APRECIEREA ASUPRA INTERESULUI SUPERIOR AL MINORILOR IN LUAREA MASURII INCREDINTARII SPRE CRESTERE SI EDUCARE
Sentinta civila numarul 105 din data de 17.12.2009. Pronuntata de Judecatoria Vaslui

DIVORT CU COPII . NEMOTIVAREA HOTARIRII CONFORM ARTICOLULUI 617 alin . 2 cod procedura civila
Sentinta civila numarul 90 din data de 21.01.2010. Pronuntata de Judecatoria Vaslui

DIVORT CU COPII. EXCEPTIA LIPSEI DOVEZII CALITATII DE REPREZENTANT . INSUFICIENTA DOVEZII PROCURII DE REPREZENTARE IN LIPSA DOVEZII RESEDINTEI IN STRAINATATE
Sentinta civila numarul 71 din data de 26.11.2009. Pronuntata de Judecatoria Vaslui

Divort cu copii. Hotarare judecatoreasca definitiva de separare a sotilor si de incredintare minor pronuntata de o instanta straina. Consecinte.
Decizia numarul 60 din data de 02.05.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Alba-Iulia

divort cu minori
Sentinta civila numarul 370 din data de 05.05.2009. Pronuntata de Judecatoria Targu Bujor

Divort cu minori
Sentinta civila numarul 7 din data de 12.11.2012. Pronuntata de Judecatoria Botosani

Divort cu minori
Decizia numarul 35/2011 din data de 08.02.2011. Pronuntata de Tribunalul Arges

divort cu minori
Decizia numarul 98/2011 din data de 12.04.2011. Pronuntata de Tribunalul Arges

Divort cu minori
Sentinta civila numarul 2923 din data de 05.11.2009. Pronuntata de Judecatoria Dragasani

Divort cu minori
Sentinta civila numarul 240 din data de 14.01.2013. Pronuntata de Judecatoria Targu Jiu

divort cu minori
Sentinta civila numarul 1105 din data de 07.02.2013. Pronuntata de Judecatoria Targu Jiu

Divort cu minori
Sentinta civila numarul 2487 din data de 16.12.2010. Pronuntata de Judecatoria Bals

Divort cu minori
Sentinta civila numarul 5031 din data de 23.11.2009. Pronuntata de Judecatoria Caracal

DIVORT CU MINORI SI STABILIRE PROGRAM VIZITARE MINOR
Sentinta civila numarul 5703 din data de 09.12.2009. Pronuntata de Judecatoria Drobeta Turnu Severin

Divort cu minori, casatorie incheiata in Turcia intre un cetatean turc si un cetatean roman
Sentinta civila numarul 3382 din data de 09.09.2008. Pronuntata de Judecatoria Piatra Neamt

Divort cu minori,incredintare minori tatalui si stabilire vizita minori
Sentinta civila numarul 1666 din data de 03.12.2008. Pronuntata de Judecatoria Bicaz

Divort cu minori. Incidenta dispozitiilor Noului Cod Civil
Sentinta civila numarul 3884 din data de 14.10.2011. Pronuntata de Judecatoria Caracal

Divort cu minori. Incredintarea copiilor spre crestere si educare unuia dintre parinti. Nesepararea fratilor
Decizia numarul 9 din data de 24.01.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

Divort cu minori. Stabilire pensie
Sentinta civila numarul 5773 din data de 13.11.2009. Pronuntata de Judecatoria Slatina

Divort fara copii
Sentinta civila numarul 201 din data de 09.01.2009. Pronuntata de Judecatoria Sectorului 5

Divort impacare soti
Sentinta civila numarul 345 din data de 04.02.2010. Pronuntata de Judecatoria Caransebes

Divort prin acordul partilor, exercitarea autoritatii parintesti, stabilirea locuintei minorului, stabilirea unui program de legaturi personale cu minorul. Aplicarea dispozitiilor Noului Cod Civil.
Sentinta civila numarul 1766 din data de 07.06.2012. Pronuntata de Judecatoria Pascani

DIVORT, GRAVITATEA MOTIVELOR INVOCATE; INTERESUL SUPERIOR AL COPILULUI VAZUT SI PRIN JURISPRUDENTA CEDO (CAZUL IGNACCOLO-ZENIDE CONTRA ROMANIEI; PROGRAM DE VIZITARE MINOR
Sentinta civila numarul 1352 din data de 12.03.2008. Pronuntata de Judecatoria Drobeta Turnu Severin

Divort.
Sentinta civila numarul 6858 din data de 21.10.2010. Pronuntata de Judecatoria Targu Jiu

Divort. Art. 230 lit. m din Legea 71/2011 de punere in aplicare a Legii 287/2009 - Noul Cod Civil, a fost abrogata, incepand cu data de 1 octombrie 2011, art. 39 alin.1, art. 40 din Legea 71/, art. 373 lit. a) si art. 374 alin. 1, art. 396-398, art. ...
Sentinta civila numarul 10014/2011 din data de 14.11.2011. Pronuntata de Judecatoria Bistrita

DIVORT. DREPTUL PARINTELUI CARUIA NU I-A FOST INCREDINTAT MINORUL DE A PASTRA LEGATURI PERSONALE CU ACESTA
Sentinta civila numarul 63 din data de 25.02.2009. Pronuntata de Tribunalul Gorj

Divort. Incredintare minor. Interesul superior al minorului. Determinare. Criterii. Varsta fragedaa minorului. Relevanta.
Decizia numarul 154F din data de 13.02.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

Divort. Incredintare minori.
Decizia numarul 3/AM din data de 09.01.2007. Pronuntata de Tribunalul Neamt

Divort. Incredintarea minorilor. Interesul superior al copilului
Decizia numarul 463 din data de 28.10.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Divort. Incredintarea minorului tatalui.
Hotararea numarul 7123 din data de 18.05.2010. Pronuntata de Judecatoria Sectorului 3

Divort. Minor. Incredintare. Parinte plecat definitiv in strainatate
Decizia numarul 22 din data de 20.03.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Alba-Iulia

Divort. Nelegala citare.
Decizia numarul 134/AM din data de 21.11.2006. Pronuntata de Tribunalul Neamt

Domiciliul procesual ales. Schimbarea domiciliului in timpul procesului. Necomunicarea acestei schimbari instantei de judecata si partii adverse. Efecte.
Decizia numarul 44/FM/ din data de 25.05.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Constanta

Dovada discernamantului minorului care a savarsit fapte prevazute de Legea penala intre 14 si 16 ani, la solutionarea propunerii de arestare preventive a acestuia
Decizia din data de 21.08.2010. Pronuntata de Judecatoria Ploiesti

Drept civil. Dreptul familiei. Incredintare minor
Sentinta civila numarul 50 din data de 12.01.2010. Pronuntata de Judecatoria Fetesti

Dreptul copilului de a beneficia de protectie speciala dupa dobandirea capacitatii depline de exercitiu. Dovada continuarii studiilor intr-o forma de invatamant de zi.
Decizia numarul 12 din data de 19.01.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Suceava

Dreptul copilului de a mentine relatii personale si contacte directe cu parintii. Alegerea modalitatilor de desfasurare a relatiilor personale
Decizia numarul 151 din data de 30.10.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Dreptul copilului de a-si exprima opinia asupra oricarei probleme care il priveste. Corelatia art. 24 din Legea 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului cu art. 42 din Codul familiei. Aplicarea art. 144 ind.1 din Codul de proced...
Decizia numarul 140 din data de 23.10.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Dreptul de a avea legaturi personale cu minorul. Interesul superior al minorului.
Decizia numarul 20/FM/ din data de 01.03.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Constanta

Dreptul familiei - minori- program vizitare minor
Sentinta civila numarul 544 din data de 12.02.2009. Pronuntata de Judecatoria Campina

Dreptul familiei . Incredintare minori. Program vizitare minor
Sentinta civila numarul 2693 din data de 13.07.2009. Pronuntata de Judecatoria Campina

Dreptul familiei. Incredintare minori
Decizia numarul 10/A/MIF din data de 20.01.2012. Pronuntata de Tribunalul Valcea

Dreptul familiei. Incredintarea minorului rezultat dintr-o relatie de concubinaj
Sentinta civila numarul 1469 din data de 15.07.2010. Pronuntata de Judecatoria Fetesti

Dreptul familiei. Minori.
Decizia numarul 31/A/MIF din data de 06.02.2009. Pronuntata de Tribunalul Valcea

Dreptul familiei. Vizitare minor. Starea de boalaa unui parinte poate constitui un impediment pentru ca acesta sa aiba legaturi personale cu copilul sa u
Sentinta civila numarul 1521 din data de 11.11.2008. Pronuntata de Judecatoria Turnu Magurele

Dreptul la legaturi personale cu minorul. Stabilirea conditiilor de exercitare. Dreptul copilului de a mentine legaturi personale nu numai cu ambii parinti, ci si cu rudele sal
Decizia numarul 70 din data de 08.09.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Alba-Iulia

Dreptul parintelui caruia nu i s-a incredintat copilul de a avea legaturi personale cu acest, cu respectarea interesului copilului.
Sentinta civila numarul 64 din data de 21.01.2011. Pronuntata de Judecatoria Turnu Magurele

Dreptul parintelui caruia nu i-a fost incredintat copilul de a pastra legaturi personale cu acesta. Verificarea starii de sanatate a minorului si a conditiilor morale si materiale ale parintelui. Interesul minorului.
Decizia numarul 78 din data de 19.06.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Alba-Iulia

Dreptul parintelui caruia nu i-a fost incredintat spre crestere si educare, minorul rezultat din ca sa torie, de a pastra legaturi personale cu acesta. Interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 12 si urmatoarele din Legea 272/2004 si a dispozi...
Decizia numarul 121A/2008 din data de 31.03.2008. Pronuntata de Tribunalul Gorj

Dreptul parintelui de a avea legaturi personale cu minorul, art. 43 alin. 3 Codul familiei. Stabilire program vizitare minor
Decizia numarul 1574/R din data de 25.11.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures

Dreptul reclamantului de a avea legaturi personale cu minorul numai prin vizitarea copilului la domiciliul mamei este stanjenit cata vreme relatiile dintre parinti sunt tensionate iar mama se opune la pastrarea legaturii tata-copil.
Decizia numarul 112 din data de 17.03.2008. Pronuntata de Judecatoria Odorheiul Secuiesc

Dreptul reclamantului de a avea legaturi personale cu minorul numai prin vizitarea copilului la domiciliul mamei este stanjenit cata vreme relatiile dintre parinti sunt tensionate iar mama se opune la pastrarea legaturii tata-copil.
Decizia numarul 112 din data de 17.03.2008. Pronuntata de Tribunalul Dambovita

Dreptul reclamantului de a avea legaturi personale cu minorul numai prin vizitarea copilului la domiciliul mamei este stanjenit cata vreme relatiile dintre parinti sunt tensionate iar mama se opune la pastrarea legaturii tata-copil.
Decizia numarul 112 din data de 17.03.2008. Pronuntata de Tribunalul Ialomita

Dreptului parintelui de a avea legaturi personale cu minorul care nu i-a fost incredintat la divort, prevazut de art. 43 alin 3 codul familiei, ii corespunde dreptul copilului de a mentine relatii personale si contacte directe cu parintii, rudele s...
Decizia numarul 109 din data de 29.05.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

DREPTURI DE A AVEA LEGATURI PERSONALE CU MINORUL
Sentinta civila numarul 368 din data de 14.04.2010. Pronuntata de Judecatoria Turnu Magurele

DREPTURILE PARINTELUI CARUIA NU I-A FOST INCREDINTAT COPILUL DE A PASTRA LEGATURI PERSONALE CU ACESTA
Decizia numarul 23 din data de 22.02.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Suceava

Dupa inregistrarea dosarului, instanta este obligata sa verifice si sa se pronunte asupra legalitatii si temeiniciei arestarii preventive numai daca inculpatul este arestat preventiv in cauza dedusajudecatii.
Decizia numarul 472 din data de 19.09.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Galati

Durata arestarii in vederea predarii in cazul in care persoana solicitata a fost minora la data faptei care a justificat emiterea mandatului european de arestare
Sentinta penala numarul 25 din data de 25.08.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures

Efectele divortului cu privire la relatiile personale dintre soti. Posibilitatea mentinerii numelui purtat in timpul ca sa toriei si dupa desfacerea acesteia prin divort , in conditiile art. 40 alin. 2 Cod familiei.
Decizia numarul 21 din data de 03.02.2009. Pronuntata de Tribunalul Gorj

Emitere ordin de protectie
Sentinta civila numarul 6012 din data de 17.12.2012. Pronuntata de Judecatoria Piatra Neamt

Exercitare autoritate parinteascÄ
Sentinta civila numarul 4634 din data de 24.05.2012. Pronuntata de Judecatoria Piatra Neamt

Exercitare cu rea-credinta de cereri, amenda.
Hotararea numarul 8817 din data de 30.11.2009. Pronuntata de Judecatoria Targu Mures

Exercitare drepturi parintesti, cerere reconventionala
Hotararea numarul 764 din data de 19.05.2011. Pronuntata de Judecatoria Ineu

exercitarea autoritatii parintesti
Sentinta civila numarul 3131 din data de 09.10.2012. Pronuntata de Judecatoria Onesti

Exercitarea autoritatii parintesti
Sentinta civila numarul 942 din data de 03.10.2012. Pronuntata de Judecatoria Gura Humorului

Exercitarea autoritatii parintesti in mod exclusiv
Sentinta civila numarul 384 din data de 27.06.2012. Pronuntata de Judecatoria Pascani

Exercitarea autoritatii tutelare a minorilor gemeni de catre ambii parinti
Decizia numarul 370 din data de 12.12.2012. Pronuntata de Tribunalul Galati

Exercitarea dreptului parintelui de a avea legaturi personale cu minorul fata de care s-a luat masura speciala de protectie a plasamentului. Limitari.
Decizia numarul 268 din data de 26.02.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

Exercitarea drepturilor parintesti fata de copil pe durata masurii plasamentului dispus de Comisia pentru protectia copilului.
Decizia numarul 241 din data de 05.11.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

Exercitarea drepturilor si obligatiilor parintesti de catre Presedintele Consiliului Judetean din judetul in care urmeaza a locui copilul .
Decizia numarul 6 din data de 30.05.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Suceava

Exercitarea in comun a autoritatii parintesti. Exceptii. Conventia partilor. Posibilitatea cenzurarii conventiei de catre instanta. Interesul superior al copilului.
Decizia numarul 89 din data de 26.06.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Alba-Iulia

Exercitiul autoritatii parintesti
Sentinta civila numarul 935 din data de 03.10.2012. Pronuntata de Judecatoria Gura Humorului

Familie, stabilire program vizitare minor
Sentinta civila numarul 4580 din data de 31.10.2012. Pronuntata de Judecatoria Caracal

Furt calificat minori
Sentinta penala numarul 903/2011 din data de 18.05.2011. Pronuntata de Judecatoria Targu Jiu

Gresita achitare a inculpatului pentru tentativa la infractiunea de viol.
Decizia numarul 6/Ap din data de 28.03.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Brasov

Gresita aplicare a dispozitiilor Legii 274/2004.
Decizia numarul 50 din data de 06.05.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Alba-Iulia

In materia raspunderii parintesti este fara relevanta faptul ca partile au domiciliul in Romania, avand in vedere art. 8 alin.1 din Regulamentul CE 2201/2003 al Consiliului Europei, care stipuleazaca instantele judecatoresti dintr-un stat membru sunt...
Sentinta civila numarul 201 din data de 27.01.2012. Pronuntata de Judecatoria Motru

Inapoiere minor
Sentinta civila numarul 4548 din data de 28.07.2009. Pronuntata de Tribunalul Braila

Inapoiere minor
Rezolutia numarul 3286 din data de 10.06.2010. Pronuntata de Judecatoria Piatra Neamt

Inapoiere minor
Sentinta civila numarul 9708 din data de 16.10.2012. Pronuntata de Judecatoria Slatina

Inapoiere si incredintare minor. Purtare nume minor.
Sentinta civila numarul 1984 din data de 20.02.2009. Pronuntata de Judecatoria Ploiesti

Incalcarea dreptului la sanatate - consacrat de art. 43 din Legea 272/2004 - consecinta nivelului de trai oferit minorului
Decizia numarul 65 din data de 25.06.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Suceava

Incetare tutela.
Sentinta civila din data de 31.08.2009. Pronuntata de Judecatoria Targu Jiu

Incetarea masurii de plasament
Sentinta civila numarul 185/MF din data de 09.11.2012. Pronuntata de Tribunalul Mehedinti

Incetarea masurii de protectie speciala a plasamentului. Conditia sa fi incetat riscul de abuz ori neglijare in domiciliul parintilor - art. 68 alineat 2 din Legea 272/2004
Decizia numarul 16 din data de 05.02.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Incetarea masurii plasamentului si reintegrarea minorului in familia largita. Delegarea exercitiului drepturilor parintesti.
Decizia numarul 285 din data de 07.05.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Galati

Incheiere
Hotararea din data de 24.07.2008. Pronuntata de Judecatoria Bailesti

Incidenta punctului 10 al articolului 304 Cod procedura civila in vigoare la data pronuntarii hotararii recurate. Notiunea de"dovada" hotaratoare pentru dezlegarea pricinii.
Decizia numarul 2 din data de 05.01.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

incred minori
Sentinta civila numarul 1785 din data de 09.06.2011. Pronuntata de Judecatoria Targu Carbunesti

incredintare minor
Sentinta civila numarul 128 din data de 19.01.2009. Pronuntata de Judecatoria Tulcea

Incredintare minor
Sentinta civila numarul 517 din data de 17.02.2009. Pronuntata de Judecatoria Tulcea

Incredintare minor
Decizia numarul 40 /A din data de 24.03.2009. Pronuntata de Tribunalul Vaslui

incredintare minor
Decizia numarul 205/A din data de 16.11.2010. Pronuntata de Tribunalul Vaslui

Incredintare minor
Sentinta civila numarul 1156 din data de 21.04.2011. Pronuntata de Judecatoria Barlad

Incredintare minor
Decizia numarul 107 din data de 02.04.2007. Pronuntata de Tribunalul Bacau

Incredintare minor
Decizia numarul 224 din data de 22.06.2009. Pronuntata de Tribunalul Bacau

Incredintare minor
Sentinta civila numarul 1227 din data de 11.02.2010. Pronuntata de Judecatoria Bacau

Incredintare minor
Sentinta civila numarul 7845 din data de 20.09.2010. Pronuntata de Judecatoria Bacau

Incredintare minor
Sentinta civila numarul 8865 din data de 20.10.2010. Pronuntata de Judecatoria Bacau

Incredintare minor
Sentinta civila numarul 739 din data de 09.11.2009. Pronuntata de Judecatoria Buhusi

incredintare minor
Sentinta civila numarul 1235 din data de 09.04.2010. Pronuntata de Judecatoria Onesti

Incredintare minor
Sentinta civila numarul 1245 din data de 08.12.2010. Pronuntata de Judecatoria Podu Turcului

Incredintare minor
Sentinta civila numarul 236 din data de 16.01.2008. Pronuntata de Judecatoria Piatra Neamt

Incredintare minor
Sentinta civila numarul 2167 din data de 14.10.2009. Pronuntata de Judecatoria Targu Neamt

Incredintare minor
Sentinta civila numarul 17 din data de 12.11.2012. Pronuntata de Judecatoria Botosani

Incredintare minor
Sentinta civila numarul 1008 din data de 06.10.2009. Pronuntata de Judecatoria Sighisoara

Incredintare minor
Sentinta civila numarul 1361 din data de 12.02.2009. Pronuntata de Judecatoria Sectorului 5

Incredintare minor
Sentinta civila numarul 1360 din data de 12.02.2009. Pronuntata de Judecatoria Sectorului 5

Incredintare minor
Sentinta civila numarul 5081 din data de 12.10.2010. Pronuntata de Judecatoria Slatina

Incredintare minor
Sentinta civila numarul 816 din data de 13.05.2009. Pronuntata de Judecatoria Gherla

Incredintare minor-relevanta juridica acordata optiunii minorului a de fi incredintat unuia dintre parinti.
Decizia numarul 112 din data de 30.05.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

Incredintare minor-stabilire pensie
Sentinta civila numarul 15 din data de 13.01.2010. Pronuntata de Judecatoria Podu Turcului

Incredintare minor. Conditii cerute pentru incredintarea unui minor catre o ruda apropiata.
Sentinta civila numarul 1274 din data de 19.05.2009. Pronuntata de Judecatoria Alexandria

Incredintare minor. Criterii de apreciere. Optiunea minorului
Decizia numarul 309 din data de 02.09.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Galati

Incredintare minor. Criterii. Intelesul notiunii de interes al copilului
Sentinta civila din data de 23.11.2009. Pronuntata de Judecatoria Buzau

Incredintare minor. Factori avuti in vedere de instanta pentru determinarea interesului superior al minorului, principiu caruia i se subordoneaza si masura incredinta rii minorului unuia dintre parinti.
Sentinta civila numarul 3653/05.05.2009 din data de 21.09.2009. Pronuntata de Judecatoria Sectorului 6

INCREDINTARE MINOR. INSTANTA COMPETENTA
Sentinta civila numarul 608 din data de 09.06.2011. Pronuntata de Judecatoria Drobeta Turnu Severin

Incredintare minor. Interesul superior al copilului. Situatie in care niciunul dintre parinti nu prezinta garantia asigurarii conditiilor de crestere si educare. Sesizarea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului
Decizia numarul 744 din data de 25.02.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Cluj

INCREDINTARE MINOR. INTERESUL SUPERIOR AL MINORULUI
Sentinta civila numarul 625 din data de 28.01.2010. Pronuntata de Judecatoria Drobeta Turnu Severin

INCREDINTARE MINOR. INVOIALA PARINTILOR PRIVITOARE LA INCREDINTAREA COPIILOR
Decizia numarul 68 din data de 08.06.2005. Pronuntata de Curtea de Apel Suceava

Incredintare minor. Notiunea de"interes al copilului minor"
Decizia numarul 540 din data de 21.06.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti

Incredintare minor. Parinte aflat in executarea unei pedepse privative de libertate
Sentinta civila numarul 10584 din data de 02.10.2008. Pronuntata de Judecatoria Iasi

INCREDINTARE MINOR. PROGRAM LEGATURI PERSONALE. MODIFICARE MASURI
Sentinta civila numarul 10101 din data de 05.11.2008. Pronuntata de Judecatoria Sectorului 3

Incredintare minor. Stabilire program vizitare minor.
Sentinta civila numarul 1269 din data de 11.05.2009. Pronuntata de Judecatoria Motru

incredintare minor.criterii
Sentinta civila numarul 5549 din data de 29.09.2006. Pronuntata de Judecatoria Sectorului 2

incredintare minor.criterii
Sentinta civila numarul 1598 din data de 24.02.2005. Pronuntata de Judecatoria Sectorului 2

incredintare minor.criterii
Sentinta civila numarul 2689 din data de 08.04.2004. Pronuntata de Judecatoria Sectorului 2

Incredintare minori
Sentinta civila numarul 383 din data de 04.02.2009. Pronuntata de Judecatoria Tulcea

Incredintare minori
Sentinta civila numarul 1575 din data de 22.02.2011. Pronuntata de Judecatoria Braila

Incredintare minori
Sentinta civila numarul 3446 din data de 10.06.2010. Pronuntata de Judecatoria Slatina

Incredintare nimor
Sentinta civila numarul 100 din data de 06.01.2011. Pronuntata de Judecatoria Barlad

INCREDINTAREA COPIILOR MINORI SPRE CRESTERE SI EDUCARE. CRITERII. OPTIUNEA COPIILOR
Decizia numarul 141 din data de 05.07.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Suceava

Incredintarea copilului la pronuntarea divortului parintilor. Evaluarea interesului superior al copilului
Decizia numarul 61 din data de 08.05.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Incredintarea minorului pe timpul solutionarii actiunii de divort
Sentinta civila numarul 1119 din data de 19.09.2008. Pronuntata de Judecatoria Bicaz

Inculpati minori arestati preventiv. Mentinerea masurii
Decizia numarul 30 din data de 23.02.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Alba-Iulia

Incuviintare legaturi personale cu minor
Sentinta civila numarul 2567 din data de 13.03.2012. Pronuntata de Judecatoria Slatina

Incuviintare purtare nume dobandit prin ca sa torie. Motive temeinice.
Decizia numarul 1/A/2010 din data de 11.03.2011. Pronuntata de Tribunalul Bistrita Nasaud

Incuviintare purtare nume minor
Sentinta civila numarul 493 din data de 01.04.2009. Pronuntata de Judecatoria Bicaz

incuviintare purtare nume minor
Sentinta civila numarul 4819 din data de 14.10.2010. Pronuntata de Judecatoria Piatra Neamt

Incuviintare purtare nume. Minora recunoscuta la nastere de tata.
Decizia numarul 41/2012 din data de 12.07.2012. Pronuntata de Tribunalul Bistrita Nasaud

Incuviintarea executarii in Romania a hotararii judecatoresti pronuntate intr-un stat membru al Uniunii Europene, in materia raspunderii parintesti
Decizia numarul 203 din data de 01.02.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Incuviintarea executarii in Romania a unei hotarari judecatoresti privind incredintarea unui minor, pronuntata intr-un stat membru al Uniunii Europene. Dispozitii legale aplicabile
Decizia numarul 152 din data de 03.11.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Indeplinirea conditiilor art. 3 din Conventie si in cazul refuzului de inapoiere la domiciliul obisnuit al minorelor
Decizia numarul 1034 din data de 05.06.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti

Infractiunea de nerespectare a masurii privind incredintarea minorului, prevazuta de art. 307 alin. 1 Cod penal-probe
Sentinta penala numarul 1917 din data de 21.06.2011. Pronuntata de Judecatoria Iasi

Infractiunea de trafic de minori in forma continuata, prevazut de art. 13 al 1 si 2 din Legea 678/2001 cu aplicarea art. 41 al. 2 C. pen.
Sentinta penala numarul 272 din data de 16.03.2011. Pronuntata de Tribunalul Galati

Infractor minor. Nepublicitatea sedintei de judecata. Consecinte
Decizia numarul 416/A din data de 21.12.2004. Pronuntata de Curtea de Apel Alba-Iulia

Inlocuire plasament de urgenta cu plasament la un centru specializat pentru minorii care au sa varsit o fapta penala.
Sentinta civila numarul 939 din data de 30.05.2008. Pronuntata de Tribunalul Calarasi

INLOCUIRE PLASAMENT IN REGIM DE URGENTA
Sentinta civila numarul 149 din data de 21.09.2009. Pronuntata de Tribunalul Teleorman

Inlocuire tutela
Sentinta civila numarul 1144 din data de 24.09.2009. Pronuntata de Judecatoria Novaci

Inlocuirea masurii plasamentului in regim de urgenta cu plasament la asistent maternal. Legea 272/2004. Aplicabilitate
Decizia numarul 8 din data de 08.02.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Suceava

Inlocuirea plasamentului in regim de urgenta cu masura de protectie speciala a plasamentului. Conditia ca minorul sa fie"neglijat", in sensul art. 56 lit. c) din Legea 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului
Decizia numarul 147 din data de 30.10.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Inregistrare stare civila
Sentinta civila numarul 190 din data de 09.01.2009. Pronuntata de Judecatoria Sectorului 5

Inregistrare tardiva a nasterii
Sentinta civila numarul 624 din data de 05.08.2010. Pronuntata de Judecatoria Podu Turcului

Inregistrare tardiva a nasterii
Sentinta civila numarul 5771 din data de 13.11.2009. Pronuntata de Judecatoria Slatina

Inregistrare tardiva nastere minor
Sentinta civila numarul 344 din data de 10.02.2010. Pronuntata de Judecatoria Tecuci

Inregistratre tardiva a nasterii
Sentinta civila numarul 935 din data de 13.12.2010. Pronuntata de Judecatoria Buhusi

Instanta a respins cererea privind luarea fata de minor a masurii supravegherii specializate in familia mamei intrucat a considerat ca fapta minorului de a lovi mingea si a sparge cu aceasta un geam de la imobilul partii vatamate nu intruneste elemen...
Sentinta civila numarul 5 din data de 15.01.2009. Pronuntata de Tribunalul Dolj

Instanta a respins cererea privind luarea fata de minora a masurii supravegherii specializate in familia mamei intrucat a considerat ca fapta minorei nu a fost dovedita, sarcina probei, potrivit art. 65 din Codul de Procedura Penala, revenind organul...
Sentinta civila numarul 38 din data de 12.02.2009. Pronuntata de Tribunalul Dolj

Instanta judecatoreasca decide cu privire la inlocuirea plasamentului in regim de urgenta cu masura plasamentului, decaderea totala sau partiala din exercitiul drepturilor parintesti, precum si cu privire la exercitarea drepturilor parintesti
Decizia numarul 519 din data de 16.06.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti

Instituire tutela
Sentinta civila numarul 4989 din data de 21.10.2010. Pronuntata de Judecatoria Piatra Neamt

Instituire tutela
Sentinta civila din data de 22.04.2010. Pronuntata de Judecatoria Ramnicu Sarat

Instituire tutela.
Sentinta civila numarul 2808 din data de 21.09.2010. Pronuntata de Judecatoria Caracal

Interpretarea dispozitiilor art. 56 lit.c) din Legea 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului
Decizia numarul 65 din data de 15.05.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Interpretarea si aplicarea art. 14 din Legea 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului. Notiunea de"persoane fata de care copilul a dezvoltat legaturi de atasament"
Decizia numarul 176 din data de 18.12.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 89 (2) din Legea 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului
Decizia numarul 19 din data de 14.02.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

La calculul mijloacelor materiale ale debitorului pensiei de intretinere trebuie incluse si eventualele dividende ce i s-ar fi cuvenit, ca asociat al unei societati, chiar daca acestea nu s-au platit efectiv, ci au fost reinvestite.
Sentinta civila din data de 07.05.2008. Pronuntata de Tribunalul Dolj

Leg pers cu minor
Sentinta civila numarul 336 din data de 03.02.2009. Pronuntata de Judecatoria Tulcea

Legatura cu minorul. Modalitate de stabilire.
Decizia numarul 139 din data de 09.02.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

Legatura personalacu minorul. Dreptul parintelui caruia nu i s-a incredintat copilul spre crestere si educare, de a avea legaturi personale cu acesta, nu poate fi ingradit decat in situatii exceptionale.
Decizia numarul 8 din data de 19.01.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

Legatura personalacu minorul. Dreptul parintelui caruia nu i s-a incredintat copilul spre crestere si educare, de a avea legaturi personale cu acesta, nu poate fi ingradit decat in situatii exceptionale.
Sentinta civila numarul 3844 din data de 19.06.2006. Pronuntata de Judecatoria Targu Jiu

Legaturi personale cu minor
Sentinta civila numarul 853 din data de 09.02.2010. Pronuntata de Judecatoria Slatina

Legaturi personale cu minori
Sentinta civila numarul 1424 din data de 27.04.2011. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

Legaturi personale cu minorul
Decizia numarul 2 din data de 17.01.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Alba-Iulia

Legaturi personale cu minorul
Sentinta civila numarul 451 din data de 30.04.2009. Pronuntata de Judecatoria Costesti

legaturi personale cu minorul
Sentinta civila numarul 4304 din data de 23.11.2007. Pronuntata de Judecatoria Targu Carbunesti

Legaturi personale cu minorul
Sentinta civila numarul 85 din data de 24.01.2011. Pronuntata de Judecatoria Bals

Legaturi personale cu minorul - calitatea procesuala activa a asistentului maternal la care a crescut copilul
Sentinta civila numarul 2611 din data de 26.02.2008. Pronuntata de Judecatoria Iasi

Legaturi personale cu minorul - Neconditionarea acestor legaturi de dovedirea posibilitatilor materiale ale parintelui
Sentinta civila numarul 1075 din data de 29.03.2005. Pronuntata de Judecatoria Caracal

Legaturi personale cu minorul - stabilire program vizita minor - posibilitatea crearii si mentinerii legaturii afective specifice relatiei parinte - copil
Sentinta civila numarul 519 din data de 23.02.2010. Pronuntata de Judecatoria Tecuci

LEGATURI PERSONALE CU MINORUL - STABILIREA LIMITELOR PERIOADEI DE VIZITARE - CONVENTIA DE LA STRASBOURG DIN 15.05.2003 RATIFICATA DE ROMANIA PRIN LEGEA NR.87/2007
Sentinta civila numarul 1461 din data de 29.07.2008. Pronuntata de Tribunalul Galati

Legaturi personale cu minorul. Limitari ale acestui drept. Obligatia instantei de judecata de a asigura un raport de proportionalitate intre limitarile dreptului tatalui de a avea legaturi cu minora si scopul urmarit - respectarea intresului superior...
Decizia numarul 2/FM din data de 11.01.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Constanta

LEGATURI PERSONALE CU MINORUL. MODALITATE DE EXERCITARE A ACESTUI DREPT
Decizia numarul 771 din data de 29.09.2005. Pronuntata de Curtea de Apel Bacau

Legaturi personale cu minorul. Stabilire program de vizitare.
Sentinta civila numarul 1741 din data de 20.04.2012. Pronuntata de Judecatoria Caracal

Legaturi personale minor
Sentinta civila numarul 665 din data de 22.07.2011. Pronuntata de Judecatoria Pascani

Legea 271/2004. Cerere de ordonanta presedintiala pentru instituirea masurii plasamentului in regim de urgenta
Decizia numarul 5 din data de 06.02.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Alba-Iulia

Legea 272/2004 - aprecierea interesului suprem al copilului
Decizia numarul 145 din data de 09.04.2012. Pronuntata de Tribunalul Bacau

Legea 272/2004. Caracterul de exceptie si temporar al masurii.
Decizia numarul 259/F din data de 31.01.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

Legea 272/2004. Caracterul subsecvent al plasamentului. Consecinte.
Decizia numarul 2101/F din data de 07.11.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

Legea 272/2004. Cererea parintelui de inapoiere a copilului. Caracterul subsecvent al plasamentului.
Decizia numarul 1788/F din data de 10.10.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

Legea 272/2004. Instituirea plasamentului. Reintegrarea copilului in familie. Interesul superior al copilului. Determinare.
Decizia numarul 484F din data de 15.05.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

Legea 272/2004. Neascultarea copilului. Nulitatea hotararii
Decizia numarul 1205 din data de 20.11.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

Legea 272/2004. Ocrotirea minorului prin masura plasamanetului in regim de urgenta. Criterii avute in vedere la luarea masuri. Mentinerea starii de fapt existente la data luarii masurii. Aplicarea interesului superior al copilului.
Decizia numarul 124 din data de 23.11.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Alba-Iulia

Legea 272/2004. Omisiunea instantei de a cita pe reprezentantul legal al copilului
Decizia numarul 112 din data de 27.11.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Alba-Iulia

Legea 272/2004. Plasament. Interesul superior al copilului
Decizia numarul 864 din data de 26.11.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Bacau

Legea 272/2004. Plasament. Modificarea partiala a conditiilor care au dus la instituirea masurii. Principiul interesului superior al copilului. Mentinerea masurii de protectie speciala. Legalitate.
Decizia numarul 18 din data de 07.02.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Alba-Iulia

Legea 272/2004. Plasamentul copilului. Caracter exceptional. Consecinte.
Decizia numarul 1619/F din data de 19.09.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

Legea 272/2004. Prioritatea cresterii copilului in familie. Caracter de exceptie si temporar. Consecinte.
Decizia numarul 1859/F din data de 17.10.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

Legea 272-2004. Inlocuirea masurii plasamentului in regim de urgenta
Decizia numarul 77/R din data de 07.06.2005. Pronuntata de Curtea de Apel Alba-Iulia

Legea 272/2004 - Plasament in regim de urgenta. Ordonanta presedintiala.
Decizia numarul 61 din data de 20.05.2005. Pronuntata de Curtea de Apel Suceava

Legea 272/2004. Actiunea privind inlocuirea plasamentului in regim de urgenta cu masura plasamentului intr-un Centru de Plasament. Parinte arestat
Decizia numarul 49 din data de 04.04.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Alba-Iulia

Legea 272/2004. Masura plasamentului la asistentul maternal profesionist
Decizia numarul 8 din data de 13.02.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Alba-Iulia

Legea aplicabila institutiei divortului, cat si cea a exercitarii autoritatii parintesti asupra minorului la data judecarii apelului, avand in vedere faptul ca la data pronuntarii sentintei apelate erau in vigoare dispozitiile Codului Familiei si al...
Decizia numarul 231/AC din data de 02.12.2011. Pronuntata de Tribunalul Neamt

LEGEA NR.272/2004 - PLASAMENT IN REGIM DE URGENTA. ORDONANTA PRESEDINTIALA.
Decizia numarul 61 din data de 20.05.2005. Pronuntata de Curtea de Apel Suceava

Luarea in considerare a opiniilor minorului in cauze privind incredintarea minorului spre crestere si educare.
Sentinta civila numarul 2298 din data de 10.08.2010. Pronuntata de Judecatoria Slobozia

Majorare pensie
Sentinta civila numarul 37 din data de 10.02.2009. Pronuntata de Judecatoria Tulcea

Majorare pensie
Sentinta civila numarul 473/2013 din data de 12.02.2013. Pronuntata de Judecatoria Targu Carbunesti

Majorare pensie de intretinere
Sentinta civila numarul 14600 din data de 03.12.2008. Pronuntata de Judecatoria Iasi

majorare pensie intretinere
Sentinta civila numarul 505 din data de 16.02.2009. Pronuntata de Judecatoria Tulcea

Majorare pensie intretinere
Sentinta civila numarul 22 din data de 12.11.2012. Pronuntata de Judecatoria Botosani

majorare pensie intretinere minor
Hotararea numarul 314 din data de 15.03.2007. Pronuntata de Judecatoria Zarnesti

Majorare pensie intretinere.
Sentinta civila numarul 552 din data de 01.04.2009. Pronuntata de Judecatoria Bicaz

majorare pensie minor
Sentinta civila numarul 3066 din data de 04.10.2012. Pronuntata de Judecatoria Onesti

majorare pensie minor. cuantum fix. debitor salariat si asociat minoritar
Sentinta civila numarul 7912/2009 din data de 24.06.2009. Pronuntata de Judecatoria Sectorului 3

Majorare pensie.
Sentinta civila numarul 2615 din data de 21.03.2011. Pronuntata de Judecatoria Targu Jiu

Mandat european de arestare. Amanare predare persoana solicitata. Mama cu copil minor (mai mic de 3 ani) nascut prematur.
Decizia numarul 146/P/ din data de 19.11.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Constanta

MASURA DE PROTECTIE SPECIALA -INTERES SUPERIOR AL MINORULUI
Sentinta civila numarul 1122 din data de 22.11.2006. Pronuntata de Tribunalul Braila

Masura de protectie speciala a plasamentului copilului. Exercitarea drepturilor si a obligatiilor parintesti
Decizia numarul 599/R din data de 21.06.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures

Masura educativaa libertatii supravegheate, prevazuta in art. 110 Cod penal, nu poate fi aplicata minorilor care au implinit varsta de 18 ani.
Decizia numarul 110 din data de 12.09.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Galati

Masura educativaa libertatii supravegheate, prevazuta in art. 110 Cod penal, nu poate fi aplicata minorilor care au implinit varsta de 18 ani.
Decizia numarul 110 din data de 12.09.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Galati

Masura incredinta rii copiilor minori unuia dintre parinti. Principiul interesului superior al minorului.
Decizia numarul 331 din data de 08.12.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Suceava

Masura speciala de protec?ie a plasamentului este o masura cu caracter temporar,
Decizia numarul 643 din data de 26.05.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti

Masura speciala prevazuta de Legea 272/2004. Caracterul termenului de sesizare a instantei.
Sentinta civila numarul 1292 din data de 18.12.2006. Pronuntata de Tribunalul Vrancea

Masuri de protectie speciala luate fata de minorul care a sa varsit o fapta penala si care nu raspunde penal. Limite ale verificarii intr-un alt cadru procesual si de catre o alta autoritate decat cele reglementate de codul de procedura penala.
Decizia numarul 98 din data de 02.04.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

Masuri de protectie speciala pentru minori . Legea 272/2004. plasament in regim de urgenta. indeplinirea conditiilor pentru incetarea masurii.
Sentinta civila numarul 1457 din data de 01.07.2009. Pronuntata de Judecatoria Odorheiul Secuiesc

Masuri de protectie speciala pentru minori . Legea 272/2004. plasament in regim de urgenta. indeplinirea conditiilor pentru incetarea masurii.
Sentinta civila numarul 1457 din data de 01.07.2009. Pronuntata de Tribunalul Dambovita

Masuri de protectie speciala pentru minori . Legea 272/2004. plasament in regim de urgenta. indeplinirea conditiilor pentru incetarea masurii.
Sentinta civila numarul 1457 din data de 01.07.2009. Pronuntata de Tribunalul Ialomita

Masuri de protectie speciala pentru minori. Legea 272/2004. Plasament in regim de urgenta. Indeplinirea conditiilor pentru incetarea masurii.
Sentinta civila numarul 1623 din data de 20.07.2011. Pronuntata de Tribunalul Mures

Masuri de protectie speciala pentru minori. Legea 272/2004. Plasament in regim de urgenta. Indeplinirea conditiilor pentru incetarea masurii.
Sentinta civila numarul 1623 din data de 20.07.2011. Pronuntata de Tribunalul Dambovita

Masuri de protectie speciala. Legea 272/2004. Plasament. Caracter temporar al masurii.
Sentinta civila numarul 1640 din data de 03.08.2011. Pronuntata de Tribunalul Mures

Masuri de protectie speciala. Legea 272/2004. Plasament. Caracter temporar al masurii.
Sentinta civila numarul 1640 din data de 03.08.2011. Pronuntata de Tribunalul Dambovita

Mentinere masura ocrotire minor luata in baza Legii 272/2004
Decizia numarul 54 din data de 16.03.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti

Mentinerea legaturilor personale cu minorul aflat in plasament in regim de asistenta maternala. Interesul superior al copilului
Decizia numarul 549 din data de 17.09.2008. Pronuntata de Tribunalul Iasi

Mentinerea masurii plasamentului familial, luatain baza Legii 272/2004
Decizia numarul 30 din data de 02.02.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti

Mentinerea masurii plasamentului familial, luatain baza Legii 272/2004 in conditiile in care ambii parinti traiesc dar nu pot oferi conditii bune de crestere si educare
Decizia numarul 55 din data de 16.03.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti

Mentinerea relatiilor personale ale minorului cu familia sa . Imposibilitatea exercitarii acestui drept .
Decizia numarul 90 din data de 18.07.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Suceava

MINOR; LUAREA MASURII EDUCATIVE A"MUSTRARII"
Sentinta penala din data de 07.01.2010. Pronuntata de Judecatoria Buzau

Minor. Aplicarea masurilor de siguranta a interzicerii de a se afla intr-o anumitalocalitate
Decizia numarul 67 din data de 09.05.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Alba-Iulia

Minor. Cerere de ordonanta presedintiala. Plasament in regim de urgenta a minorului mai mic de 2 ani. Instituirea masurii. Nelegalitate .
Decizia numarul 102 din data de 04.12.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Alba-Iulia

Minor. Dreptul minorului de a avea o viata de familie normalasi de a dezvolta relatii personale efective cu familia substituitÄ
Decizia numarul 1966 din data de 13.12.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

Minor. Dreptul parintelui divortat de a avea legaturi personale cu minorul. Interesul superior al copilului.
Decizia numarul 29/R din data de 11.01.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures

Minor. Executarea unei masuri educative. Incarcerare intr-un penitenciar.
Decizia numarul 55 din data de 16.01.2004. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

Minor. Incalcarea dispozitiilor art. 99 si 109 aHn. 1 Cod penal. Agravarea situatiei inculpatului in propriul apel.
Sentinta penala numarul 655 din data de 17.12.2002. Pronuntata de Judecatoria Targu Bujor

Minor. Incredintare spre crestere si educare. Reincredintare. Conditii.
Decizia numarul 254 din data de 31.01.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

Minor. Incredintarea minorului cu ocazia desfacerii ca sa toriei. Distinctia fata de stabilirea domiciliului minorului
Decizia numarul 775/R din data de 09.05.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures

Minor. Legaturi personale cu minorul. Obligativitatea efectuarii anchetei sociale la domiciliul reclamantului.
Decizia numarul 773/R din data de 09.05.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures

Minor. Masura educativaa libertatii supravegheate. Netemeinicie.
Decizia numarul 106 din data de 02.05.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Alba-Iulia

Minor. Masurade protectie speciala a plasamentului. Modificare ulterioara
Decizia numarul 986/R din data de 26.04.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Cluj

Minor. Plasament in regim de urgenta. Mentinerea masurii
Decizia numarul 78 din data de 11.09.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Alba-Iulia

Minor. Plasament. Modificarea masurii de protectie a plasamentului. Aprecierea interesului superior a copilului. Reunirea fratilor.
Decizia numarul 47 din data de 12.05.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Alba-Iulia

Minor. Plasament. Schimbarea doar partiala a situatiei care a stat la baza instituiri masurii. Incetarea masurii. Nelegalitate.
Decizia numarul 145 din data de 11.11.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Alba-Iulia

Minor. Propunere de arestare preventiva
Decizia numarul 15 din data de 31.05.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Alba-Iulia

Minor. Stabilire legaturi firesti cu parintele. Criterii.
Decizia numarul 176 din data de 24.01.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

Minor. Stabilire program de relatii personale cu parintele caruia nu i-a fost incredintat. Criterii
Decizia numarul 1305 din data de 11.12.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

Minor. Stabilire program vizitare. Principiul interesului superior al copilului. Conditii.
Decizia numarul 343 din data de 07.11.2011. Pronuntata de Tribunalul Mures

Minor. Stabilire program vizitare. Principiul interesului superior al copilului. Conditii.
Decizia numarul 343 din data de 07.11.2011. Pronuntata de Tribunalul Dambovita

Minori
Sentinta civila numarul 1028 din data de 11.04.2011. Pronuntata de Judecatoria Barlad

Minori
Sentinta civila numarul 2580 din data de 10.10.2011. Pronuntata de Judecatoria Barlad

Minori
Sentinta civila numarul 3463 din data de 15.12.2011. Pronuntata de Judecatoria Barlad

Minori
Sentinta civila numarul 3500 din data de 15.12.2011. Pronuntata de Judecatoria Barlad

Minori
Sentinta civila numarul 3404 din data de 12.12.2011. Pronuntata de Judecatoria Barlad

minori
Sentinta civila numarul 288 din data de 01.02.2012. Pronuntata de Judecatoria Barlad

Minori
Sentinta civila numarul 12 din data de 10.01.2012. Pronuntata de Judecatoria Barlad

Minori
Sentinta civila numarul 619 din data de 06.03.2012. Pronuntata de Judecatoria Barlad

Minori
Sentinta civila numarul 2400 din data de 12.09.2012. Pronuntata de Judecatoria Barlad

Minori
Sentinta civila numarul 2330 din data de 06.09.2012. Pronuntata de Judecatoria Barlad

minori
Sentinta civila numarul 1824 din data de 19.06.2012. Pronuntata de Judecatoria Barlad

Minori
Sentinta civila numarul 2590 din data de 25.09.2012. Pronuntata de Judecatoria Barlad

Minori
Sentinta civila numarul 2532 din data de 20.09.2012. Pronuntata de Judecatoria Barlad

Minori
Sentinta civila numarul 2351 din data de 10.09.2012. Pronuntata de Judecatoria Barlad

Minori
Sentinta civila numarul 2180 din data de 20.06.2012. Pronuntata de Judecatoria Barlad

Minori
Sentinta civila numarul 2023 din data de 17.06.2012. Pronuntata de Judecatoria Barlad

Minori
Sentinta civila numarul 2868 din data de 11.10.2012. Pronuntata de Judecatoria Barlad

Minori
Sentinta civila numarul 3242 din data de 06.11.2012. Pronuntata de Judecatoria Barlad

Minori
Sentinta civila numarul 3180 din data de 01.11.2012. Pronuntata de Judecatoria Barlad

Minori
Decizia numarul 335/A din data de 09.09.2010. Pronuntata de Tribunalul Bacau

minori
Sentinta civila numarul 79 din data de 10.01.2007. Pronuntata de Judecatoria Bacau

Minori
Sentinta civila numarul 7093 din data de 29.07.2009. Pronuntata de Judecatoria Bacau

Minori
Sentinta civila numarul 6631 din data de 22.06.2010. Pronuntata de Judecatoria Bacau

Minori
Sentinta civila numarul 99 din data de 03.06.2009. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

Minori
Sentinta civila numarul 122 din data de 08.07.2009. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

Minori
Sentinta civila numarul 123 din data de 08.07.2009. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

Minori
Sentinta civila numarul 145 din data de 11.11.2009. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

minori
Sentinta civila numarul 146 din data de 03.11.2009. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

Minori
Sentinta civila numarul 147 din data de 30.10.2009. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

Minori
Sentinta civila numarul 172 din data de 13.01.2010. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

Minori
Sentinta civila numarul 174 din data de 21.01.2010. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

Minori
Sentinta civila numarul 249 din data de 08.07.2010. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

Minori
Sentinta civila numarul 2790 din data de 23.11.2010. Pronuntata de Judecatoria MoinestiComentarii ref. Sentinta civila numarul 6251/2010 din data de 01.03.2012 pronuntata de Judecatoria Bistrita

Fii primul care comenteaza.

 

 

Ultimele comentarii:
Florin S comenteza: ''Cnventiile civile sunt greu de deosebit de un contrcat de munca mai ales atunci cand obiectul de activitate al conventii ... »»''

Laurentiu Galca comenteza: ''Sunt angajat la firma URBAN PROTECT din sinaia jud Prahova In urma controalelor pe care ati facut la firma respectiva si ... »»''

cornel comenteza: ''Doresc sa achizitionez un autoturism Skoda, fabricat octombrie 2006 diesel 1,9 norma poluare E3, emisii co2 140.Va rog s ... »»''

daragiu petre comenteza: ''buna zioa.am o mica problema .am avut o oprire pe salariu meu.iar deaci eu am platit totii banii care trebuia prin ing b ... »»''

stefania comenteza: ''Buna seara , numarul de telefon numai este valabil cum as putea intra in posesia celui nou ,
Multumesc
... »»''

Jebelean Lidia comenteza: ''Buna ziua,

Detin un Titlu de proprietate comun pentru suprafata de 9,088 ... »»''

dan comenteza: ''DNA SA SE SESISEZE IN LEGATURA CU ABUZURLE FACUTE LA COMANDA DE MORIE COMANDANTUL DE LA SADU IN FAVOAREA LUI FANE DOGARU ... »»''

 

 

Harta administrativa a Romaniei Judetul Satu-Mare Judetul Bihor Judetul Salaj Judetul Cluj Judetul Alba Judetul Hunedoara Judetul Arad Judetul Timis Judetul Caras-Severin Judetul Mehedinti Judetul Dolj Judetul Olt Judetul Gorj Judetul Vālcea Judetul Arges Judetul Dāmbovita Judetul Teleorman Judetul Giurgiu Judetul Calarasi Judetul Constanta Judetul Ialomita Judetul Prahova Judetul Brasov Judetul Sibiu Judetul Buzau Judetul Braila Judetul Tulcea Judetul Vrancea Judetul Galati Judetul Mures Judetul Covasna Judetul Harghita Judetul Bacau Judetul Vaslui Judetul Neamt Judetul Iasi Judetul Bistrita-Nasaud Judetul Maramures Judetul Suceava Judetul Botosani Judetul Bucuresti Judetul Ilfov Judetul Ilfov

 

 

 

Prima Pagina          Sitemap          Harta Site          Mergi sus


Toate datele afisate sunt informatii publice, publicate de autoritatile si institutiile publice sau in cadrul documentelor destinate publicului (Monitorul Oficial, Acte ale autoritatilor publice s.a.).
Consimtamantul persoanei vizate nu este cerut atunci cand prelucrarea priveste date obtinute din documente accesibile publicului, conform legii. (art.5, alin.2, lit.f din Legea nr. 677/2001, pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date). Notificare Operator de date cu caracter personal nr. 2447/2015.
Reclamatie date cu caracter personal