Institutii Publice: Plangere impotriva incheierii CF. Eroare materiala vizand inscrierea efectiva in cartea funciara a unui drept real, ca efect al reorganizarii administrative. Inadmisibilitate.
Asistenta Juridica

Prima Pagina          
Cautare generala

InfoDosar.ro
Cauta online dosarul din Instanta:
-Administratie
Institutii Publice

   Consiliile Judetene
   Judetele Romaniei
   Prefecturi
   Primarii
   Evidenta Populatiei
   Directiile de Pasapoarte
   Directiile Eliberari Pemise si Inmatriculari
   Directii de Statistica
   Arhivele Nationale
   Agentiile Domeniilor Statului
   Administratii ale Apelor Romane
   Drumurile Nationale
   Autoritati Sanitar-Veterinare
   Oficiile pentru Ameliorare si Reproductie in Zootehnie
   Oficii Judetene de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit
   A.P.I.A.
   Oficii Judetene pentru Consultanta Agricola
   Directiile de Agricultura
   Directiile FitoSanitare
   Ocoale Silvice
   Asociatii de Vanatoare si Pescuit
   Regiunile de Dezvoltare
   Agentiile pentru Protectia Mediului
   Casele de Asigurari de Sanatate
   Casele de Pensii
   Agentii de Somaj
   Asociatia Nevazatorilor
   Protectia Copilului
   Agentii Teritoriale pentru Prestatii Sociale
   Compartimente A.N.E.S.
   Consilii de Formare Profesionala
   Cartelul "Alfa"
   Administratiile financiare
   Trezorerii
   Camerele de Comert
   Curtile de Conturi
   Garzile Financiare
   Protectia Consumatorului
   Consiliul Concurentei
   Corpul Contabililor Autorizati
   Lista Contabililor Autorizati
   Lista Consultantilor Fiscali
   Tabloul arhitectilor din Romania
   Serviciile Judetene de Metrologie Legala
   Centre Evaluatori ANEVAR
   Agentiile pentru Conservarea Energiei
   CENTROCOOP
   ANCOM (ANRCTI)
   Inspectorate Scolare Judetene
   Directii Tineret
   Directii Judetene pentru Sport
   Federatii de Sport
   Biblioteci Judetene
   Directii Judetene pentru Cultura, Culte si Patrimoniul Cultural National
   Centre Judetene pentru Cultura Traditionala
   Muzee Judetene
   Biserici si Culte
   Teatre Judetene
   Federatia Sindicala "Spiru-Haret"
   Barouri de avocati
   Tabloul avocatilor
   Tabloul mediatorilor
   Birouri Avocatul Poporului
   Birouri de Cadastru
   Instante de Judecata
   Parchete
   Penitenciare
   Institute de Medicina Legala
   Notari Publici
   Executori Judecatoresti
   Lichidatori
   Consilieri Proprietate Intelectuala
   Traducatori Autorizati de MJ
   Colegiile Farmacistilor
   Colegiile Medicilor
   Colegiile Medicilor Dentisti
   Ordinul Asistentilor Medicali
   Spitale
   Centre Judetene Antidrog
   Centre de Transfuzie Sanguina
   Directiile de Sanatate Publica
   Crucea Rosie Romana
   Inspectorate de Stat in Constructii
   Auditori Energetici
   Inspectorate de Munca
   Garzile de Mediu
   Vamile
   I.S.U.
   InfoTrafic
   S.R.I.
   Birourile de Imigrari
   Autoritatile pentru Straini
   Politia Romana
   Jandarmeria Romana
   Centre Militare Judetene
   CREDITCOOP
   Casele de Ajutor Reciproc
   Retea CEC Bank
   Retea BCR
   Retea BancPost
   Retea BRD
   Retea Raiffeisen
   Retea Banca Carpatica
   Retea Banca Transilvania
   Retea Romextera Bank
   Oficii Postale
   Agentiile de Voiaj si Statiile CFR
   ARR-uri
   RAR-uri
   Statele Lumii
   Misiunile Diplomatice

 

 

Asistenta Juridica » Jurisprudenta » Judecatoria Bistrita


Plangere impotriva incheierii CF. Eroare materiala vizand inscrierea efectiva in cartea funciara a unui drept real, ca efect al reorganizarii administrative. Inadmisibilitate.Sentinta civila numarul 10972/2011 din data de 02.03.2012
Pronuntata de Judecatoria Bistrita


Avocat Baroul Bucuresti Asistenta si reprezentare juridica la toate instantele de judecata www.cabinetonline.ro
[Sediu cabinet]


Plangere impotriva incheierii CF. Eroare materiala vizand inscrierea efectiva in cartea funciara a unui drept real, ca efect al reorganiza rii administrative. Inadmisibilitate. Pe calea procedurii de indreptare a erorilor materiale nu se poate dispune radierea dreptului de proprietate intabulat in cartea funciara in sensul intabula rii acelui drept in favoarea fostului proprietar, deoarece modificarea cartii funciare afecteaza insusi fondul dreptului, radierea putandu-se realiza exclusiv pe calea dreptului comun. Judecatoria Bistrita - Sectia civila - Sentinta civila nr. 10972/2011 Prin plangerea inregistrata la aceasta instanta sub numa rul de mai sus, petenta CSM - PP a solicitat instantei in contradictoriu cu intimatele SC P SRL si PMB desfiintarea Incheierii de indreptare a erorii nr. 2387/2008 emisa de O.C.P.I. prin care suprafetele de teren cuprinse in extrasele de carte funciara nr. 2048, nr. 1186 intabulate pe comuna SM, sat S se dispune a fi transcrise pe unitatea administrativ teritoriala Bistrita, C.F.17478 nr. cadastral 11595, ca fiind nelegala.
In motivare arata ca nu este vorba de o eroare savarsita cu ocazia intabula rii in cartea funciara deoarece registratorul a admis cererea de intabulare iar inscrisul a indeplinit conditiile legale.
Mai arata ca indreptarea inscrierilor in cartea funciara se face in scopul restabilirii concordantei intre starea tabulara si situatia juridica reala a intabula rii in cartea funciara.
Prin incheierile mentionate mai sus se incalca art. 10 din Legea 7/1996 modificata prin Legea 247/2005 unde se stipuleaza ca functia juridica se realizeaza prin identificarea proprietarului pe baza actului de proprietate si inscrierea lui in cartea funciara in concordanta deplina cu acel act. Considera ca prima intabulare este corecta intrucat aceasta s-a facut prin identificarea amplasamentelor imobilelor pe baza actelor de proprietate si determinarea formei si dimensiunilor tuturor imobilelor din cuprinsul flecarei unita ti administrativ teritoriale.
In drept, s-au invocat prevederile Legii 7/1996 modificata prin Legea 247/2005, Legea 213/1998 privind proprieta tile publice si regimul juridic al acesteia, Legea 215/2001.
In probatiune s-au anexat inscrisuri (f. 4-30).
Pentru termenul de judecata din data de 05.06.2008 petenta a depus Note de sedinta, prin care a solicitat admiterea plangerii si anularea incheierii de indreptare a pretinsei erori materiale mentinand inscrierile din c.f anterioare privitoare la cuprinderea terenului in cauza in teritoriul administrativ al comunei SM cu obligarea intimatei la plata cheltuielilor de judecata.
In motivare arata ca prin incheierea atacata s-a dispus inchiderea ca itii funciare nr. 2048 Sieu-Ma gherus, cu nr. cadastral 1186 si transcrierea imobilului in c.f. 17478 Bistrita, nr. cadastral nou 11.595 sustinandu-se ca in baza unui referat s-a constatat ca imobilul mai sus mentionat nu este situat pe teritoriul administrativ al comunei SM, ci a MB.
Considera ca incheierea atacata este netemeinica si nelegala intrucat in situatia data nu poate fi vorba de o eroare materiala, ci de o inscriere efectiva in cartea funciara, modificata prin procedura adoptata, iar pe de alta parte imprejura rile de fapt expuse cu privire la apartenenta terenului in cauza de municipiul Bistrita nu corespund adeva rului.
In realitate, arata ca terenul in cauza, cunoscut sub denumirea de ridul "Milhan" a apartinut administrativ, intotdeauna de comuna SM, respectiv de satul S.
Astfel, toate inscrierile in c.f. privitoare la terenurile din acest rid anterioare acestor modifica ri operate prin incheierile din anul 2008 si atacate au fost facute cu mentionarea ca apartinand com. SM si nu mun. B Odata cu desfiintarea formelor colective de proprietate dupa 1990 si aplicarea Legii 18/1991 s-a considerat ca aceasta parte de hotar apartine comunei SM si nu municipiului B.
In acest sens toate cererile formulate de ceta teni in baza Legii fondului funciar au fost inregistrate si solutionate de comuna SM. In acest sens s-au emis un numa r de peste 30 de titluri de proprietate de catre comuna SM, toate fiind validate de CJBN si O.C.P.I. BN.
Apoi, majoritatea acestor terenuri au fost intabulate in C.F. in baza unor documentatii cadastrale vizate de O.C.P.I. BN ca apartinand de comuna SM si nu de municipiul B.
Potrivit anexei 45 publicata in M. Of. nr. 647 bis din 31 august 2002, comuna SM are inscris in domeniul public al comunei suprafata de 6 ha teren in ridul "Milhan". De asemenea, potrivit extrasului de c.f. nr. 32 S aceasta localitate are in proprietate in acelasi rid o suprafata de 70.232 m.p., iar potrivit extrasului de c.f. 1523/N ai comunei SM si aceasta comuna are in acelasi rid sub nr. cadastral 696 (intabulat in anul 2006) suprafata de 40.000 m.p.
Toate aceste intabula ri sunt recente si facute cu avizul O.C.P.I. BN potrivit mentiunilor din c.f. ca apartinand comunei SM, dar odata cu mutarea S.C. "T" S.A. si a altor societa ti comerciale a apa rut interesul economic de a colecta taxele si impozitele datorate de aceste societa ti astfel ca s-au facut demersuri pentru transferarea terenurilor in cauza in hotarul municipiului B.
Se mai arata ca, cu ocazia efectua rii inscrisurilor in cartea funciara pot interveni greseli materiale, astfel incat, din cauza acestora, starea tabulara sa nu mai corespunda cu situatia juridica a imobilului. Legea nu enuma ra cazurile care pot fi apreciate ca reprezentand erori materiale insa in practica se aplica, prin asema nare, dispozitiile art. 281 Cod Procedura Civila.
Sub acest aspect, in jurisprudenta s-a decis ca greselile materiale care pot fi savarsite cu ocazia inscrierilor din cartea funciara se pot inla tura printr-o incheiere motivata, pronuntata fie la cerere, fie din oficiu, dar numai daca prin inla turarea greselii materiale nu se schimba sensul operatiunii juridice inscrise in cartea funciara, nu este afectat fondul dreptului.
Pe calea procedurii de indreptare a greselii materiale nu se poate dispune radierea dreptului de proprietate intabulat in cartea funciara si revenirea la situatia anterioara, in sensul intabula rii acelui drept in favoarea fostului proprietar, deoarece, in acest caz, modificarea sta rii cartii funciare ar afecta insusi fondul dreptului, modificarea neputand fi efectuata decat pe calea rectifica rii funciare, in baza unei hotarari judecatoresti.
Mai arata ca prin radierea comunei SM si inscrierea municipiului B este afectat insusi fondul dreptului comunei SM, astfel ca se impune admiterea plangerii si anularea incheierii atacate.
In drept, a invocat disp. art. 50 din Legea 7/1996 si ale art. 88 din Regulamentul adoptat prin Ordinul 633/2003.
In probatiune a solicitat incuviintarea urmatoarelor probe: inscrisuri (f. 40-75) expertiza tehnica si declaratii de martori.
Prin inscrisul depus la fila 84 dosar, intimata SC P SA a solicitat scoaterea sa din proces ara tand ca, litigiul dintre cele doua institutii nu o priveste desi, ii creeaza dificulta ti in relatiile cu institutiile bancare prin faptul ca litigiul este notat in cartea funciara.
Legal citata, intimata MBP, a depus Intampinare, prin care a solicitat respingerea ca neintemeiata a plangerii.
In motivare arata ca prin prezenta plangere petenta solicita anularea incheierii de carte funciara nr. 2387/2008 prin care s-a dispus indreptarea erorii materiale strecurate in C.F. 2048 SM, dispunandu-se anularea nr. cadastral 1186 din C.F. 2048 SM, sistarea cartii funciare si transcrierea imobilului in suprafata de 4300 mp. in C.F. 17478 B nr. cadastral 11595.
Fata de netemeinicia celor solicitate, arata ca in anul 2003, a fost numita conform art. 10(2) din Legea 7/1996, republicata, prin Ordinul nr. 354/2003 al prefectului judetului BN, Comisia de delimitare administrativ - teritoriala a municipiului B de comuna SM. Aceasta comisie a procedat la efectuarea operatiunilor de stabilire a limitelor teritoriale dintre aceste doua U.A.T. - uri (unita ti administrativ - teritoriale ), lucrarile acesteia fiind consemnate in Procesul - verbal de delimitare a unita tii administrativ - teritoriale a municipiului B din 16.04.2004. Cu aceasta ocazie a fost intocmita schita cu limita de hotar dintre cele doua unita ti administrative, potrivit art. 10(1) lit. a) din L. 7/1996, rep.
Potrivit colii evolutive C.F. 2048 SM, asupra imobilului de sub nr. de ordine A+1, nr. cad. 1186, ram de cultura: teren - arabil, in suprafata totala de 4300 mp., se intabuleaza dreptul de proprietate, cu titlu mostenire si partaj, in temeiul sentintei civile nr. 2833/2007 pronuntata in dosarul civil nr. 412/190/2007 al Judecatoriei Bistrita, in favoarea lui PI.
Mai arata ca inscrierea sentintei civile in C.F. 2048 SM este ulterioara operatiunilor de delimitare teritoriala a municipiului B de comuna SM efectuate in 2004.
In luna noiembrie a anului 2007, in temeiul contractului de vanzare-cumpa rare autentic nr. 5022/2007, asupra imobilului inscris in C.F. 2048 SM, nr. cad. 1186, se intabuleaza dreptul de proprietate cu titlu de cumpa rare ca bun propriu, in favoarea S.C. P S.A. Cu aceasta ocazie a fost intocmit un raport de expertiza avand ca obiect identificarea terenului obiect al vanza rii. Expertul a localizat imobilul ca fiind situat pe teritoriul municipiului Bistrita, ridul " Milhan ", tarla 66, parcela 10.
Astfel, O.C.P.I. BN, conform art. 33(5) din L. 7/1996, rep., s-a sesizat din oficiu cu privire la eroarea materiala savarsita cu prilejul inscrierii in C.F. 2048 SM a dreptului de proprietate in favoarea S.C. P S.A. Referatul nr. 1/43/24.01.2008 al O.C.P.I. B.N. privind identificarea amplasamentului terenului din C.F. 2048, nr. cad. 1186, comuna SM, atesta ca potrivit evidentelor cadastrale, terenul din C.F. 2048, nr. cad. 1186, in suprafata de 4300 mp. este situat pe teritoriul administrativ al municipiului Bistrita si nu pe teritoriul administrativ al comunei SM, avand in vedere ca delimitarea teritoriala s-a actualizat in 2004, ocazie cu care s-a parcurs fiecare linie de hotar dintre unita tile administrativ teritoriale in cauza. Aceasta delimitare a fost realizata de catre comisia mai sus mentionata, din care au facut parte reprezentanti ai O.C.P.I. B.N., cat si ai celor doua UAT - uri.
Avand in vedere aceste aspecte si constatand ca din eroare imobilul -teren de 4300 mp. a fost inscris in C.F. 2048 SM, in mod legal (art. 53 din lege) s - a dispus prin incheierea nr. 2387/2008 de indreptare eroare materiala anularea nr. cad. 1186 din C.F. 2048 SM, sistarea cartii funciare si transcrierea imobilului in C.F. 17478 Bistrita, nr. cad. 11595. Drept urmare, potrivit colii evolutive C.F. 17478 Bistrita, nr. cad. 11595, asupra imobilului de sub nr. de ordine A+1, ram de cultura teren arabil, in suprafata de 4300 mp., adus din C.F. 2048 SM -S se intabuleaza dreptul de proprietate, cu titlu de cumpa rare ca bun propriu, contract de vanzare - cumpa rare autentic nr. 5022/2007, in favoarea intimatei S.C. P S.A.
Astfel, conform dispozitiilor art. 114 Ut. a), b), c) si d) din Ordinul nr. 633/2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a birourilor de cadastru si publicitate imobiliara, in mod corect O.C.P.I. BN, din oficiu, a procedat la anularea numa rului cadastral 1186 din C.F. 2048 SM, a alocat imobilului un nou numa r cadastral, respectiv 11595, a dispus prin incheiere notarea anula rii numa rului cadastral si transcrierea imobilului in C.F. 17478 Bistrita si inchiderea cartii funciare initiale.
In speta, arata ca nu se afla in situatia unei veritabile rectifica ri de C.F. intrucat nu este afectat fondul dreptului de proprietate al celor intabulati, acest drept nefiind contestat in prezentul litigiu, si ca singura problema care se pune se refera la limita de hotar dintre cele doua unita ti administrativ -teritoriale. Contrar celor invocate de catre petenta privitor la apartenenta la domeniul public al comunei SM a suprafetei de teren din ridul "Milhan ", arata ca nimic nu impiedica o unitate administrativ - teritoriala sa detina in proprietate pe teritoriul administrativ al unei alte unita ti teritoriale, bunuri ce fac parte din domeniul public al sa u.
Asadar, nefiind afectat fondul dreptului, potrivit prevederilor art. 88 din Regulament, prin incheiere de indreptare eroare materiala, arata ca neconcordanta dintre situatia de fapt si cea de drept a acestui imobil a fost inla turata, fiind nefiresc ca faptic terenul sa fie situat pe teritoriul administrativ al municipiului Bistrita, dar inscris si identificat in C.F. 2048 SM - S, cat timp exista inscrisuri care atesta o alta situatie juridica.
In drept: art. 115 si urm. C.pr.civ.; Legea 7/1996, rep.; Ordinul nr. 633/2006.
Prin Incheierea nr. 1478/2011 pronuntata in dosarul nr. 1667/190/2008 instanta a dispus conexarea cauzei la prezentul dosar.
Prin plangerea inregistrata la aceasta instanta sub nr. 1667/190/2008, petenta CSM a solicitat instantei desfiintarea Incheierii de indreptare a erorii nr. 2386/2008 emisa de O.C.P.I. prin care suprafetele de teren cuprinse in extrasele de carte funciara nr. 1938, nr. cad 1100 intabulate pe comuna SM, sat S se dispune a fi transcrise pe unitatea administrativ teritoriala Bistrita, C.F.17479 nr. cadastral 11596, ca fiind nelegala.
In motivare arata ca nu este vorba de o eroare savarsita cu ocazia intabula rii in cartea funciara deoarece registratorul a admis cererea de intabulare iar inscrisul a indeplinit conditiile legale.
Mai arata ca indreptarea inscrierilor in cartea funciara se face in scopul restabilirii concordantei intre starea tabulara si situatia juridica reala a intabula rii in cartea funciara.
Prin incheierile mentionate mai sus se incalca art. 10 din Legea 7/1996 modificata prin Legea 247/2005 unde se stipuleaza ca functia juridica se realizeaza prin identificarea proprietarului pe baza actului de proprietate si inscrierea lui in cartea funciara in concordanta deplina cu acel act. Considera ca prima intabulare este corecta intrucat aceasta s-a facut prin identificarea amplasamentelor imobilelor pe baza actelor de proprietate si determinarea formei si dimensiunilor tuturor imobilelor din cuprinsul flecarei unita ti administrativ teritoriale.
In drept, s-au invocat prevederile Legii 7/1996 modificata prin Legea 247/2005, Legea 213/1998 privind proprieta tile publice si regimul juridic al acesteia, Legea 215/2001.
In probatiune s-au anexat inscrisuri (f. 1-22 dosar conexat).
Legal citata, intimata PMB, prin Primar, a depus Intampinare, prin care, in principal, a invocat exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a PMB, iar in subsidiar, a solicitat respingerea ca neintemeiata a plangerii.
In motivare arata ca prin prezenta plangere petenta solicita anularea incheierii de carte funciara nr. 2386/2008 prin care s-a dispus indreptarea erorii materiale strecurate in C.F. 1938 SM, dispunandu-se anularea nr. cadastral 1100 din C.F. 1938 SM, sistarea cartii funciare si transcrierea imobilului in suprafata de 4200 mp. in C.F. 17479 Bistrita, nr. cadastral 11596.
In motivarea exceptiei arata ca potrivit art. 77 din L. 215/2001 rep., prima ria este doar o structura functionala cu activitate permanenta, astfel ca nu poate avea calitate procesuala pasiva, intrucat doar unitatea administrativ teritoriala este persoana juridica de drept public, cu capacitate juridica deplina si patrimoniu propriu.
Fata de netemeinicia celor solicitate, arata ca in anul 2003, a fost numita conform art. 10(2) din Legea 7/1996, republicata, prin Ordinul nr. 354/2003 al prefectului judetului BN, Comisia de delimitare administrativ - teritoriala a municipiului N de comuna SM. Aceasta comisie a procedat la efectuarea operatiunilor de stabilire a limitelor teritoriale dintre aceste doua U.A.T. - uri (unita ti administrativ - teritoriale ), lucrarile acesteia fiind consemnate in Procesul - verbal de delimitare a unita tii administrativ - teritoriale a municipiului B din 16.04.2004. Cu aceasta ocazie a fost intocmita schita cu limita de hotar dintre cele doua unita ti administrative, potrivit art. 10(1) lit. a) din L. 7/1996, rep..
Potrivit colii evolutive C.F. 1938 SM, asupra imobilului de sub nr. de ordine A+1, nr. cad. 1100, ram de cultura teren - arabil, in suprafata totala de 4200 mp., se intabuleaza dreptul de proprietate, cu titlu de reconstituire in baza TP 32645/2003 in favoarea lui PR, pentru ca apoi, prin aceeasi incheiere sa se intabuleze dreptul de proprietate asupra acestui teren, cu titlu de mostenire, in favoarea lui IG.
Mai arata ca inscrierea TP 32645/2003 in C.F. 1938 SM este ulterioara operatiunilor de delimitare teritoriala a municipiului B de comuna SM efectuate in 2004.
In anul 2007, in temeiul contractului de vanzare-cumpa rare autentic nr. 3066/2007, asupra imobilului inscris in C.F. 1938 SM, nr. cad. 1100, se intabuleaza dreptul de proprietate cu titlu de cumpa rare ca bun propriu, in favoarea S.C. P S.A. Cu aceasta ocazie a fost intocmit un raport de expertiza avand ca obiect identificarea terenului obiect al vanza rii. Expertul a localizat imobilul ca fiind situat pe teritoriul municipiului B ridul " Milhan ".
Astfel, O.C.P.I. BN, conform art. 33(5) din L. 7/1996, rep., s-a sesizat din oficiu cu privire la eroarea materiala savarsita cu prilejul inscrierii in C.F. 1938 SM a dreptului de proprietate in favoarea S.C. P S.A. Referatul nr. I/47/24.01.2008 al O.C.P.I. B.N. privind identificarea amplasamentului terenului din C.F. 1938, nr. cad. 1100, comuna SM, atesta ca potrivit evidentelor cadastrale, terenul din C.F. 1938, nr. cad. 1100, in suprafata de 4200 mp. este situat pe teritoriul administrativ al municipiului B si nu pe teritoriul administrativ al comunei SM, avand in vedere ca delimitarea teritoriala s-a actualizat in 2004, ocazie cu care s-a parcurs fiecare linie de hotar dintre unita tile administrativ teritoriale in cauza. Aceasta delimitare a fost realizata de catre comisia mai sus mentionata, din care au facut parte reprezentanti ai O.C.P.I. B.N., cat si ai celor doua UAT - uri.
Avand in vedere aceste aspecte si constatand ca din eroare imobilul -teren de 4200 mp. a fost inscris in C.F. 1938 SM, in mod legal (art. 53 din lege) s - a dispus prin incheierea nr. 2386/2008 de indreptare eroare materiala anularea nr. cad. 1100 din C.F. 1938 SM, sistarea cartii funciare si transcrierea imobilului in C.F. 17479 B nr. cad. 11596. Drept urmare, potrivit colii evolutive C.F. 17479 B, nr. cad. 11596, asupra imobilului de sub nr. de ordine A+1, ram de cultura teren arabil, in suprafata de 4200 mp., adus din C.F. 1938 SM -S se intabuleaza dreptul de proprietate, cu titlu de cumpa rare ca bun propriu, contract de vanzare - cumpa rare autentic nr. 3066/2007, in favoarea intimatei S.C. P S.A.
Asadar, arata ca neconcordanta dintre situatia de fapt si cea de drept a acestui imobil a fost inla turata, fiind nefiresc ca faptic terenul sa fie situat pe teritoriul administrativ al municipiului Bistrita, dar inscris si identificat in C.F. 1938 SM - S, cat timp exista inscrisuri care atesta o alta situatie juridica.
In drept: art. 115 si urm. C.pr.civ.; Legea 7/1996, rep..
Pentru termenul de judecata din data de 12.06.2008 petenta a depus Note de sedinta, prin care a solicitat admiterea plangerii si anularea incheierii de indreptare a pretinsei erori materiale mentinand inscrierile din c.f anterioare privitoare la cuprinderea terenului in cauza in teritoriul administrativ al comunei SM cu obligarea intimatei la plata cheltuielilor de judecata.
In motivare arata ca prin incheierea atacata s-a dispus inchiderea ca itii funciare nr. 1938 SM, cu nr. cadastral 1100 si transcrierea imobilului in c.f. 17479 B, nr. cadastral nou 11.596 sustinandu-se ca in baza unui referat s-a constatat ca imobilul mai sus mentionat nu este situat pe teritoriul administrativ al comunei SM, ci a MB.
Considera ca incheierea atacata este netemeinica si nelegala intrucat in situatia data nu poate fi vorba de o eroare materiala, ci de o inscriere efectiva in cartea funciara, modificata prin procedura adoptata, iar pe de alta parte imprejura rile de fapt expuse cu privire la apartenenta terenului in cauza de municipiul B nu corespund adeva rului.
In realitate, arata ca terenul in cauza, cunoscut sub denumirea de ridul "Milhan" a apartinut administrativ, intotdeauna de comuna SM, respectiv de satul S.
Astfel, toate inscrierile in c.f. privitoare la terenurile din acest rid anterioare acestor modifica ri operate prin incheierile din anul 2008 si atacate au fost facute cu mentionarea ca apartinand com. SM si nu mun. B.
Odata cu desfiintarea formelor colective de proprietate dupa 1990 si aplicarea Legii 18/1991 s-a considerat ca aceasta parte de hotar apartine comunei SM si nu municipiului B.
In acest sens toate cererile formulate de ceta teni in baza Legii fondului funciar au fost inregistrate si solutionate de comuna SM. In acest sens s-au emis un numa r de peste 30 de titluri de proprietate de catre comuna SM, toate fiind validate de CJBN si O.C.P.I. BN.
Apoi, majoritatea acestor terenuri au fost intabulate in C.F. in baza unor documentatii cadastrale vizate de O.C.P.I. BN ca apartinand de comuna SM si nu de municipiul B.
Potrivit anexei 45 publicata in M. Of. nr. 647 bis din 31 august 2002, comuna SM are inscris in domeniul public al comunei suprafata de 6 ha teren in ridul "Milhan". De asemenea, potrivit extrasului de c.f. nr. 32 S, aceasta localitate are in proprietate in acelasi rid o suprafata de 70.232 m.p., iar potrivit extrasului de c.f. 1523/N ai comunei SM si aceasta comuna are in acelasi rid sub nr. cadastral 696 (intabulat in anul 2006) suprafata de 40.000 m.p.
Toate aceste intabula ri sunt recente si facute cu avizul O.C.P.I. BN potrivit mentiunilor din c.f. ca apartinand comunei SM, dar odata cu mutarea S.C. "T"S.A. si a altor societa ti comerciale a apa rut interesul economic de a colecta taxele si impozitele datorate de aceste societa ti astfel ca s-au facut demersuri pentru transferarea terenurilor in cauza in hotarul municipiului B.
Se mai arata ca, cu ocazia efectua rii inscrisurilor in cartea funciara pot interveni greseli materiale, astfel incat, din cauza acestora, starea tabulara sa nu mai corespunda cu situatia juridica a imobilului. Legea nu enuma ra cazurile care pot fi apreciate ca reprezentand erori materiale insa in practica se aplica, prin asema nare, dispozitiile art. 281 Cod Procedura Civila.
Sub acest aspect, in jurisprudenta s-a decis ca greselile materiale care pot fi savarsite cu ocazia inscrierilor din cartea funciara se pot inla tura printr-o incheiere motivata, pronuntata fie la cerere, fie din oficiu, dar numai daca prin inla turarea greselii materiale nu se schimba sensul operatiunii juridice inscrise in cartea funciara, nu este afectat fondul dreptului.
Pe calea procedurii de indreptare a greselii materiale nu se poate dispune radierea dreptului de proprietate intabulat in cartea funciara si revenirea la situatia anterioara, in sensul intabula rii acelui drept in favoarea fostului proprietar, deoarece, in acest caz, modificarea sta rii cartii funciare ar afecta insusi fondul dreptului, modificarea neputand fi efectuata decat pe calea rectifica rii funciare, in baza unei hotarari judecatoresti.
Mai arata ca prin radierea comunei SM si inscrierea municipiului B este afectat insusi fondul dreptului comunei SM, astfel ca se impune admiterea plangerii si anularea incheierii atacate.
In drept, a invocat disp. art. 50 din Legea 7/1996 si ale art. 88 din Regulamentul adoptat prin Ordinul 633/2003.
In probatiune a solicitat incuviintarea urmatoarelor probe: inscrisuri (f. 40-45 dosar conexat) expertiza tehnica si declaratii de martori.
Pentru termenul de judecata din data de 12 iunie 2008, petenta a formulat Extindere de actiune fata de intimata SC P SRL, motivat de faptul ca din actele dosarului rezulta ca este proprietarul tabular al terenului in cauza.
Prin inscrisul depus la fila 58 dosar conexat, intimata SC P SA a solicitat scoaterea sa din proces ara tand ca, litigiul dintre cele doua institutii nu o priveste desi, ii creeaza dificulta ti in relatiile cu institutiile bancare prin faptul ca litigiul este notat in cartea funciara.
In data de 23.11.2011 petenta a depus Concluzii, prin care a solicitat admiterea plangerilor formulate impotriva incheierii de indreptare a erorii materiale nr. 2387/2008 prin care s-a dispus inchiderea cartii funciare nr. 2048 SM, cu numa r cadastral 1186 in suprafata de 4.300 m.p. si transcrierea imobilului in cartea funciara nr. 17.478 B sub nr. cadastral nou 1 1.595; incheierii de indreptare a erorii materiale nr. 2386/2008 prin care s-a dispus inchiderea cartii funciare nr. 1938 SM, cu numa r cadastral 1100 in suprafata de 4.200 m.p. si transcrierea imobilului in cartea funciara nr. 17.479 B sub nr. cadastral nou 1 1.596; incheierii de indreptare a erorii materiale nr. 2381/2008 prin care s-a dispus inchiderea cartii funciare nr. 1948 SM, cu numa r cadastral 1112 in suprafata de 1.700 m.p. si transcrierea imobilului in cartea funciara nr. 17.483 B sub nr. cadastral nou 11.592; incheierii de indreptare a erorii materiale nr. 2383/2008 prin care s-a dispus inchiderea cartii funciare nr. 1945 SM, cu numa r cadastral 1105 in suprafata de 2.800 m.p. si transcrierea imobilului in cartea funciara nr. 17.480 B sub nr. cadastral nou 11.591; si pe cale de consecinta sa dispuna anularea incheierilor de indreptare a pretinselor erori materiale mai sus mentionate si ra manerea mentiunilor anterioare din cartea funciara privitoare la cuprinderea terenului in cauza in teritoriul administrativ al CSM, cu obligarea intimatului, municipiul B la plata cheltuielilor de judecata.in motivare arata ca, prin incheierile de carte funciara mentionate s-a dispus inchiderea cartilor funciare ca apartinand de CSM si imobilele au fost transcrise in c.f. noi ca apartinand MB, sub pretext ca in baza unui referat s-a constatat ca imobilele mai sus mentionate nu sunt situate pe teritoriul administrativ al CSM, ci a MB.
A invederat ca se sustine ca delimitarea pretinsa a avut loc in anul 1971, dar nu s-a facut vorbire de ea niciodata pana in anul 2008, cand a fost mutata zona industriala din B pe aceste terenuri si s-a inceput incasarea unor venituri de la aceste societa ti.
Considera ca incheierile atacate sunt netemeinice si nelegale intrucat in situatia data nu poate fi vorba de o eroare materiala, ci de o inscriere efectiva in cartea funciara, modificata prin procedura adoptata, iar pe de alta parte imprejura rile de fapt expuse, cu privire la apartenenta terenurilor in cauza de municipiul B, nu corespund adeva rului.
Petenta considera ca problema care se pune in situatia de fata este daca operatiunea de carte funciara efectuata prin incheierile atacate este una de indreptare a unei erori materiale sau o veritabila rectificare de carte funciara ce afecteaza insusi fondul dreptului.
Cu ocazia efectua rii inscrierilor in cartea funciara pot interveni greseli materiale, astfel incat, din cauza acestora, starea tabulara sa nu mai corespunda cu situatia juridica a imobilului. Legea nu enumera cazurile care pot fi apreciate ca reprezentand erori materiale insa in practica se aplica, prin asema nare, dispozitiile art. 281 Cod Procedura Civila.
Cu prilejul efectua rii unor inscrieri sau radieri arata ca este posibil sa se strecoare anumite erori materiale, in sensul de greseli, privind, de exemplu, numele partii, adresa de situare a imobilului, pretul mentionat in act, numa rul cadastral etc. a subliniat insa ca, astfel cum prevede si in dreptul comun (art.281 Cod Procedura Civila ), este vorba despre simple erori materiale si nu despre greseli de fond. Acestea din urma nu pot fi indreptate prin intermediul procedurii reglementate in dispozitiile art. 53 din lege. Astfel, daca in mod gresit s-a procedat la intabularea unui drept, desi acesta trebuia sa fie doar inscris provizoriu, nu se poate considera ca este doar o eroare materiala, ci este o veritabila greseala de fond, care nu poate fi indreptata decat prin exercitarea ca ilor de atac prevazute de lege. In acest sens, art. 88 din Regulament arata ca pot fi indreptate doar erorile materiale care nu afecteaza fondul dreptului.
Sub acest aspect, arata ca in jurisprudenta s-a decis ca greselile materiale care pot fi savarsite cu ocazia inscrierilor din cartea funciara se pot inla tura printr-o incheiere motivata, pronuntata fie la cerere, fie din oficiu, dar numai daca prin inla turarea greselii materiale nu se schimba sensul operatiunii juridice inscrise in cartea funciara, nu este afectat fondul dreptului.
Pe calea procedurii de indreptare a greselii materiale nu se poate dispune radierea dreptului de proprietate intabulat in cartea funciara si revenirea la situatia anterioara, in sensul intabula rii acelui drept in favoarea fostului proprietar, deoarece, in acest caz, modificarea sta rii cartii funciare ar afecta insusi fondul dreptului, modificarea neputand fi efectuata decat pe calea rectifica rii funciare, in baza unei hotarari judecatoresti.
Si in cazul de fata, arata ca, prin radierea comunei SM si inscrierea municipiului B este afectat insusi fondul dreptului comunei SM, astfel ca se impune admiterea plangerilor si anularea incheierilor atacate.
Pe de alta parte si aspectele de fond legate de apartenenta anterioara a terenului in cauza la CSM, petenta considera ca vin sa confirme sustinerile sale.
Se mai arata ca terenul in cauza, cunoscut sub denumirea de Ridul "Milhan" a apartinut administrativ, intotdeauna de comuna SM, respectiv de satul S, sens in care arata ca toate inscrierile in c.f. privitoare la terenurile din acest rid anterioare prezentelor modifica ri operate prin incheierile din anul 2008 si atacate cu cele opt plangeri au fost facute cu mentionarea ca apartinand comunei SM si nu municipiului B.
Odata cu desfiintarea formelor colective de proprietate dupa 1990 si aplicarea Legii 18/1991 s-a considerat ca aceasta parte de hotar apartine comunei SM si nu municipiului B.
In acest sens toate cererile formulate de ceta teni in baza Legii fondului funciar au fost inregistrate si solutionate de comuna SM. In acest sens s-au emis un numa r de peste 30 de titluri de proprietate de catre comuna SM, care au fost validate de CJBN si O.C.P.I. BN.
Apoi, arata ca majoritatea acestor terenuri au fost intabulate in C.F. in baza unor documentatii cadastrale vizate de O.C.P.I. BN ca apartinand de comuna SM si nu de municipiul B.
Potrivit anexei 45 publicata in M. Of. nr. 647 bis din 31 august 2002, comuna SM are inscris in domeniul public al comunei suprafata de 6 ha teren in ridul "Milhan". De asemenea, potrivit extrasului de c.f. nr. 32 S, aceasta localitate are in proprietate in acelasi rid o suprafata de 70.232 m.p., iar potrivit extrasului de c.f. 1523/N al comunei SM si aceasta comuna are in acelasi rid sub nr. cadastral 696 (intabulat in anul 2006) suprafata de 40.000 m.p.
Toate aceste intabula ri arata ca sunt recente si facute cu avizul O.C.P.I. BN potrivit mentiunilor din c.f. ca apartinand comunei SM, dar odata cu mutarea S.C. "T" S.A. si a altor societa ti comerciale a apa rut interesul economic de a colecta taxele si impozitele datorate de aceste societa ti astfel ca s-au facut demersuri pentru transferarea terenurilor in cauza in hotarul municipiului B.
In data de 25.11.2011 intimatul MBP, a depus Concluzii scrise, prin care a solicitat respingerea ca neintemeiate a plangerilor formulate impotriva incheierilor de carte funciara nr. 2386/2008, nr. 2383/2008 si nr. 2381/2008.
Ara ta m ca isi sustine in totalitate apa ra rile formulate prin intampina rile depuse la dosar. Prin prezentele concluzii scrise referindu-se si la alte motive de netemeinicie, care au rezultat in urma administra rii probatoriului si care nu au putut fi avute in vedere la momentul formula rii intampina rilor.
Asa cum a aratat deja, in anul 2004 s-a procedat la recunoasterea liniei de hotar dintre partile in litigiu, respectiv dintre cele doua unita ti administrativ - teritoriale. Lucrarile comisiei care a desfa surat aceasta operatiune, si din care au facut parte atat delegati ai celor doua unita ti administrative, cat si ai O.J.C.G.C. BN, au fost consemnate in procesul-verbal incheiat la 16.04.2004 si semnat de catre parti.
A mentionat ca, potrivit procesului - verbal (fila 12) si a schitei de hotar intocmita la acea data, limita de hotar privitoare la imobilul in litigiu trece prin punctele 171(81), 172(82), 173(83), iar in anul 2004, nu s-a realizat o noua delimitare teritoriala intre municipiul B si comuna SM, ci o recunoastere si reparcurgere a limitei de hotar din anul 1971.
Astfel, invedereaza ca si in anul 1970 a fost intocmit un proces-verbal (formular nr. 6) la data de 09.11.1970 de catre reprezentantii tuturor partilor, insotit de formularul nr. 5 (filele 121-122), ce contin punctele de hotar ce stabilesc limita dintre cele doua unita ti administrative: punctele 25-26-27, care cuprinde partea descriptiva a fieca rui punct ce compune linia de hotar. Sustine ca si la acea data s-a intocmit o schita de hotar (fila 124), pe care sunt pozitionate punctele susmentionate insa, schita a fost modificata de catre numitul SM, astfel incat punctul de hotar nr. 26 a fost eliminat, insa persoana care a alterat schita de hotar a «omis» sa procedeze la efectuarea «cuvenitelor modifica ri » si in formularul nr. 5 cu partea descriptiva, astfel incat este mai mult decat evident ca respectiva modificare este in contradictie cu procesul - verbal si cu formularul nr. 5.
Apreciind corecta, legala si in concordanta cu realitatea limita de hotar asa cum a fost ea modificata pe schita de hotar, reclamanta isi fundamenteaza plangerea, solicitand de fapt instantei de judecata sa legitimeze modificarea schitei de hotar, care nu are alta urmare decat modificarea delimita rii teritoriale dintre doua unita ti administrativ - teritoriale si a suprafetelor teritoriilor acestora. Or, o asemenea operatiune arata ca nu poate fi efectuata decat in conditiile art. 22 din Legea 215/2001 privind administratia publica locala.
Faptul ca modificarea schitei de hotar este efectuata cu inca lcarea legii se certifica si de catre O.C.P.I. BN prin ra spunsul de la filele 208 si urm., in care se mentioneaza ca cel care a modificat schita de hotar in anul 1970, SM, a fost angajatul institutiei in perioada respectiva, ca modificarea de pe schita nu este mentionata in procesul-verbal si ca traseul liniei de hotar trece prin punctul 26.
De asemenea, se mai arata ca la efectuarea indrepta rilor erorilor materiale s-au avut in vedere toate evidentele cadastrale ale celor doua unita ti. Astfel, din registrul cadastral cu calculul suprafetelor al comunei SM rezulta suprafata totala a comunei, care este de 5988, 60 ha si care a fost raportata la fel an de an (2005, 2006 si 2007 ).
In concluzie, arata ca suprafata comunei nu a suferit modifica ri, este aceeasi, iar in situatia in care terenul in litigiu din tarla 136 s-ar aprecia ca este situat pe teritoriul comunei, atunci suprafata totala a acesteia s-ar ma ri cu suprafata acestei tarlale, iar suprafata municipiului s-ar diminua corelativ, ceea ce ar contraveni evidentelor cadastrale ale OCPI BN, asa cum rezulta din explicatiile acesteia din ra spunsul de la fila 208. Acesta este si motivul pentru care intimatul a solicitat prin obiectiunile de la filele 161-162 ca expertul sa arate daca la introducerea datelor cadastrale conform planurilor cadastrale si registrelor cu calculul suprafetelor ale celor doua unita ti teritoriale, terenul in litigiu a fost cuprins in teritoriul administrativ al mun. Bistrita, aceasta intrucat suprafata totala a fieca rei unita ti administrative in litigiu este bine determinata si compusa dintr-un anumit numa r de parcele.
A invederat ca din planul parcelar eliberat de catre OCPI reiese ca tarla 136 este situata pe raza municipiului Bistrita, pe raza comunei SM neexistand aceasta tarla, terenul din vecina tate si situat dincolo de limita de hotar se identifica in tarla 67 s.a. Din acelasi plan parcelar se observa ca, pe teritoriul comunei SM din imediata vecina tate cu limita de hotar, nici nu exista vreo tarla cu numa r mai mare de 100, in schimb pe teritoriul mun. Bistrita exista tarla 134, 135, 137 etc.
Cu toate acestea, expertul a intocmit lucrarea, in principal, raportandu-se la schita de hotar modificata, anexand raportului mai multe planse si harti, fara a le explica, care nu la muresc cu nimic situatia din litigiu. Prin ultima varianta intocmita urmare a solicita rilor sale, a intocmit o schita in baza datelor de la OCPI BN (marcate cu rosu si albastru) din care rezulta ca limita de hotar nu este cea urmare a modifica rii efectuata de catre o persoana neautorizata sa o realizeze si neinsusita de catre OCPI BN, singura institutie legal abilitata sa certifice realitatea unor astfel de date.
Din rezolutia procurorului la plangerea penala formulata impotriva numitului SM din dosarul penal nr. 2931/P/2009, rezulta ca numitul SM a facut parte din comisia de delimitare din anul 1970 ca delegat OCPI, fiind insa rcinat cu intocmirea lucrarii. Acesta mai arata ca nu a finalizat lucrarea, ci un alt specialist, intrucat a pa ra sit institutia. Potrivit declaratiei acestuia, a intocmit schita in discutie si a semnat-o in partea stanga, insa modificarea din partea dreapta nu ii apartine.
Declaratia data procurorului confirma, ala turi de ra spunsul OCPI BN anterior invocat, ca modificarea schitei de hotar, de care se prevaleaza reclamanta, nu a fost efectuata de catre o persoana autorizata de catre OCPI, ca este nelegala, astfel ca nu poate fi invocata ca proba in sustinerea plangerii.
Cu privire la declaratiile martorilor audiati in prezenta cauza (filele 221-223 ), arata ca acestea nu au adus la muriri cu privire la prezentul litigiu, intrucat nu isi amintesc de lucrarile din anul 2004, desi unul dintre martori a fost la acea vreme chiar primarul comunei, potrivit declaratiei sale, desi exista confirmarea de primire, semnata de un angajat al prima riei comunei, a invitatiei nr. 5031/11.03.2004 de participare la operatiunile de recunoastere a limitei de hotar din anul 2004.
In concluzie, avand in vedere ra spunsul OCPI BN, declaratiile numitului SM din rezolutia procurorului din dosarul nr. 2931/P/2009 si faptul ca in anul 2004 s-a procedat doar la recunoasterea limitelor de hotar, stabilite anterior in anul 1970, arata ca este evident faptul ca terenul in litigiu face parte din teritoriul administrativ al municipiului Bistrita, ca modificarea efectuata pe schita hotarelor nu este insusita de catre OCPI BN si nu este conforma cu realitatea si operatiunile de delimitare teritoriala.
Intimatul sustine ca in speta, nu se afla in situatia unei veritabile rectifica ri de C.F., intrucat nu este afectat fondul dreptului de proprietate al celor intabulati, acest drept nefiind contestat in prezentul litigiu, iar singura problema care se pune priveste limita de hotar dintre cele doua unita ti administrativ - teritoriale. Contrar celor invocate de catre reclamanta privitor la apartenenta la domeniul public al comunei SM a suprafetei de teren din ridul "Milhan ", arata ca nimic nu impiedica o unitate administrativ - teritoriala sa detina in proprietate, pe teritoriul administrativ al unei alte unita ti teritoriale, bunuri ce fac parte din domeniul public al sa u.
Asadar, nefiind afectat fondul dreptului, potrivit prevederilor art. 88 din Regulament, prin incheierile de indreptare eroare materiala, arata ca neconcordanta dintre situatia de fapt si cea de drept a acestui imobil a fost inla turata, fiind nefiresc ca faptic terenul sa fie situat pe teritoriul administrativ al municipiului Bistrita, dar inscris si identificat in C.F. 2048 SM - S, cat timp exista inscrisuri care atesta o alta situatie juridica.
Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:
Prin incheierile de indreptare a erorii materiale nr. 2387/2008 s-a dispus inchiderea cartii funciare nr. 2048 SM, cu numa r cadastral 1186 in suprafata de 4.300 m.p. si transcrierea imobilului in cartea funciara nr. 17.478 Bistrita sub nr. cadastral nou 11.595; nr. 2386/2008 s-a dispus inchiderea cartii funciare nr. 1938 SM, cu numa r cadastral 1100 in suprafata de 4.200 m.p. si transcrierea imobilului in cartea funciara nr. 17.479 Bistrita sub nr. cadastral nou 11.596; nr. 2381/2008 s-a dispus inchiderea cartii funciare nr. 1948 SM, cu numa r cadastral 1112 in suprafata de 1.700 m.p. si transcrierea imobilului in cartea funciara nr. 17.483 Bistrita sub nr. cadastral nou 11.592; nr. 2383/2008 s-a dispus inchiderea cartii funciare nr. 1945 SM, cu numa r cadastral 1105 in suprafata de 2.800 m.p. si transcrierea imobilului in cartea funciara nr. 17.480 Bistrita sub nr. cadastral nou 11.591.
Prin incheierile de carte funciara mentionate s-a dispus inchiderea cartilor funciare ca apartinand comunei SM si imobilele au fost transcrise in c.f. noi ca apartinand MB, apreciindu-se ca imobilele mai sus mentionate nu sunt situate pe teritoriul administrativ al CSM, ci a MB, sustinandu-se ca delimitarea avut loc in anul 1971, dar nu s-a facut vorbire de ea pana in anul 2008, cand parte din zona industriala a mun. Bistrita a fost transferata pe aceste terenuri, inclusiv petenta SC P SA.
Instanta apreciaza ca incheierile atacate sunt netemeinice si nelegale intrucat in speta nu este vorba de o eroare materiala, ci de o inscriere efectiva in cartea funciara, avand in vedere urmatoarele argumente:
Cu ocazia efectua rii inscrierilor in cartea funciara pot interveni greseli materiale, astfel incat, din cauza acestora, starea tabulara sa nu mai corespunda cu situatia juridica a imobilului. Legea nu enumera cazurile care pot fi apreciate ca reprezentand erori materiale, insa in practica se aplica, prin analogie, dispozitiile art. 281 Cod Procedura Civila.
In sfera acestor erori ce pot fi indreptate intra numele partii, adresa de situare a imobilului, pretul mentionat in act, numa rul cadastral etc., insa nu greseli de fond.. Astfel, daca in mod gresit s-a procedat la intabularea unui drept, desi acesta trebuia sa fie doar inscris provizoriu, nu se poate considera ca este doar o eroare materiala, ci este o veritabila greseala de fond, care nu poate fi indreptata decat prin exercitarea ca ilor de atac prevazute de lege. In acest sens, art. 88 din Regulamentul adoptat prin Ordinul 633/2003 arata ca pot fi indreptate doar erorile materiale care nu afecteaza fondul dreptului.
Pe calea procedurii de indreptare a greselii materiale nu se poate dispune radierea dreptului de proprietate intabulat in cartea funciara si revenirea la situatia anterioara, in sensul intabula rii acelui drept in favoarea fostului proprietar, deoarece, in acest caz, modificarea sta rii cartii funciare ar afecta insusi fondul dreptului, modificare ce nu poate fi efectuata decat pe calea rectifica rii cartii funciare, in baza unei hotarari judecatoresti.
In cauza, prin radierea comunei SM si inscrierea municipiului B, prin procedura adoptata de OCPI BN, este afectat insusi fondul dreptului comunei SM.
Pentru a concluziona in aceasta modalitate, relevante in cauza sunt aspectele de fond legate de apartenenta terenului in litigiu, la comuna SM, in sensul in care acestea vin sa confirme faptul ca acesta, cunoscut sub denumirea de Ridul "Milhan" a apartinut administrativ, de comuna SM, respectiv de satul S, ca toate inscrierile in c.f. privitoare la terenurile din acest rid anterioare prezentelor modifica ri operate prin incheierile din anul 2008 si atacate cu plangeri au fost facute cu mentiunea ca apartinand comunei SM si nu municipiului B, aspecte confirmate prin probatoriul testimonial administrat in cauza si expertiza tehnica topometrica, efectuata de expert PI, cu toate completa rile sale.
Prin prisma probatoriului administrat este de retinut ca, odata cu desfiintarea formelor colective de proprietate dupa 1990 si aplicarea Legii 18/1991, s-a considerat ca aceasta parte de hotar apartine comunei SM si nu municipiului B. In acest sens toate cererile formulate in baza Legii fondului funciar au fost inregistrate si solutionate de comuna SM. Astfel, s-au emis un numa r de peste 30 de titluri de proprietate de catre comuna SM. Toate aceste titluri au fost validate de CJBN si vizate de O.C.P.I. BN, fiind intabulate in CF ca apartinand de comuna SM. Potrivit anexei 45 publicata in M.Of. nr. 647 bis din 31 august 2002, comuna SM are inscris in domeniul public al comunei suprafata de 6 ha teren in ridul "Milhan". De asemenea, potrivit extrasului de c.f. nr. 32 S aceasta localitate are in proprietate, in acelasi rid , o suprafata de 70.232 m.p., iar potrivit extrasului de c.f. 1523/N al comunei SM si aceasta comuna are in acelasi rid, sub nr. cadastral 696 (intabulat in anul 2006) suprafata de 40.000 m.p..
Toate aceste intabula ri sunt recente si facute cu avizul O.C.P.I. BN potrivit mentiunilor din CF ca apartinand comunei SM.
Imprejura rile retinute mai sus nu sunt contestate in cauza, ceea ce se contesta efectiv, este sustinerea potrivit careia imobilele in litigiu sunt situate administrativ pe teritoriul com.SM, si nu pe teritoriul mun.B, apreciind ca, procedura legala pentru a se realiza neconcordanta intre situatia de fapt si cea de drept a acestora, este cea a indrepta rii erorilor materiale, deoarece potrivit sustinerilor intimatei mun.B este nefiresc ca terenul pe care este situat SC P SA, situat din punct de vedere administrativ pe teritoriul mun.B, sa fie inscris si identificat in CF 1938 SM - S.
Relevant in cauza este si aspectul ca, dupa aparitia Legii 18/1991 si respectiv aplicarea ei, pe terenurile situate in ridul "Milhan" s-au facut reconstituiri ale dreptului de proprietate in favoarea persoanelor indrepta tite de catre Comisia locala de aplicare a acestei legi, SM, ca acestea au fost operate in CF, cu viza OCPI BN, au intrat in circuitul civil ca apartinand de teritoriul com.SM teritoriu care potrivit probatoriului administrat in cauza (testimonial, expertiza, inscrisuri), nu a suferit modifica ri in timp, sub aspectul configuratiei si limitelor sale, astfel incat, a admite teza potrivit careia, pe calea indrepta rii erorii materiale se poate modifica, respectiv transfera terenul din hotarul com.SM, in cel al mun.Bistrita, odata cu transferarea unor societa ti comerciale, (cum este si intimata SC P SA), duce la concluzia ca primeaza interesul economic al intimatei - mun.Bistrita, si nu cel legal, pe de o parte, iar pe de alta parte, prin aceasta modalitate de transferare s-ar aduce atingere securita tii raporturilor juridice, sens in care s-a pronuntat si Curtea Europena a Drepturilor Omului, care prin Hotararea in cazul Bruma rescu contra Romaniei, unde s-a statuat ca, "- unul dintre elementele fundamentale ale preeminentei dreptului este principiul securita tii raporturilor juridice-.".
Asa fiind si apreciind ca, pe calea procedurii de indreptare a erorilor materiale nu se poate dispune radierea dreptului de proprietate intabulat in CF, in sensul intabula rii acelui drept in favoarea fostului proprietar, deoarece, modificarea CF afecteaza insusi fondul dreptului, intimatele avand la dispozitie o actiune de o alta natura, pe calea dreptului comun, pentru realizarea acesteia, drept urmare, instanta va constata ca plangerile formulate de petenta sunt intemeiate si in consecinta va dispune anularea incheierilor de indreptare a erorilor materiale nr. 2387/2008 prin care s-a dispus inchiderea cartii funciare nr. 2048 SM, cu numa r cadastral 1186 in suprafata de 4300 mp, nr. 2386/2008 prin care s-a dispus inchiderea cartii funciare nr. 1938 SM, cu numa r cadastral 1100 in suprafata de 4200 mp, nr. 2381/2008 prin care s-a dispus inchiderea cartii funciare nr. 1948 SM, cu numa r cadastral 1112 in suprafata de 1700 mp, nr. 2383/2008 prin care s-a dispus inchiderea cartii funciare nr. 1945 SM, cu numa r cadastral 1105 in suprafata de 2800 mp si mentinerea preciza rilor anterioare din cartea funciara.

Alte spete din domeniul Carte Funciara

. Inscrierea dreptului de proprietate in cartea funciara in temeiul unei hotarari judecatoresti opozabile proprietarului inscris in cartea funciara ; Repunerea in situatia anterioara a vechiului proprietar, conditionata de acte justificative sau de...
Decizia numarul 179 din data de 25.05.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Suceava

. PRESTATIE TABULARA. CONSTATAREA DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA UNOR BUNURI DOBANDITE IN TIMPUL CASATORIEI
Sentinta civila numarul 1189 din data de 04.09.2007. Pronuntata de Judecatoria Campulung Moldovenesc

Actiune avand ca obiect anularea documentatiei cadastrale
Sentinta civila numarul 290 din data de 20.04.2011. Pronuntata de Judecatoria Orsova

Actiune de carte funciara ; interes si calitate procesuala activa.
Decizia numarul 604 din data de 10.12.2010. Pronuntata de Tribunalul Iasi

Actiune in constatare. Radiere in cartea funciara
Sentinta civila numarul 35 din data de 17.09.2010. Pronuntata de Judecatoria Suceava

ACTIUNE IN RECTIFICARE DE CARTE FUNCIARA intemeiata pe dispozitiile art. 34 pct. 4 din Legea 7/1996
Sentinta civila numarul 6082/2011 din data de 30.05.2012. Pronuntata de Judecatoria Bistrita

ACTIUNE IN RECTIFICARE DE CARTE FUNCIARA INTEMEIATA PE DISPOZITIILE ART. 36 din LEGEA NR. 7/1996 SI ART. 35 pct. 1 din LEGEA NR. 115/1938. INSCRIERE FACUTA IN BAZA UNEI HOTARARI JUDECATORESTI INOPOZABILA RECLAMANTILOR. TITLU NEEVALUABIL.
Decizia numarul 1642 din data de 18.11.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Oradea

Actiune in rectificare de carte funciara. Caracterul subsidiar al acestei actiuni
Decizia numarul 291 din data de 01.02.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

Actiune in rectificare de carte funciara. Conditii
Decizia numarul 917 din data de 27.09.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

ACTIUNE IN RECTIFICARE DE CARTE FUNCIARA. LIPSA UNIE HOTARARII PRIVIND FONDUL DREPTULUI. CONSECINTE
Decizia numarul 247 din data de 18.03.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti

Actiune in rectificarea ca rtii funciare. Calitate procesuala pasiva
Decizia numarul 927 din data de 10.03.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Cluj

Actiune in rectificarea inscrierii din cartea funciara. Modificare a documentatiei cadastrale, respectiv a planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate. Inadmisibilitate
Sentinta civila numarul 420 din data de 16.06.2011. Pronuntata de Judecatoria Orsova

Actiune rectificare carte funciara
Decizia numarul 138/A din data de 20.04.2010. Pronuntata de Tribunalul Bacau

Admisibilitatea actiunii in despagubiri pentru imobil nationalizat si care nu mai poate fi retrocedat in natura
Sentinta civila numarul 958 din data de 03.02.2009. Pronuntata de Judecatoria Brasov

Admiterea plangerii impotriva unei incheieri de carte funciara prin care O. C. P. J. respinsese cererea de intabulare intrucat nu se facuse dovada achitarii impozitului e transferul de proprietate conform art. 77 ind. 1 C.fisc. Dobandirea dreptului de p...
Decizia numarul 956 din data de 16.05.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Anulare act
Hotararea numarul 221 din data de 02.02.2012. Pronuntata de Judecatoria Toplita

Anulare act
Sentinta civila numarul 226 din data de 15.02.2010. Pronuntata de Judecatoria Ineu

Anulare incheiere de Carte Funciara
Sentinta civila numarul 1734 din data de 07.11.2011. Pronuntata de Judecatoria Ineu

Art. 129, rol activ, nesolutionarea cauzei pe fond
Decizia numarul 1317/R din data de 27.05.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures

Art. 48 din Legea 7/1996
Decizia numarul 960 din data de 13.09.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

Art. 50 din Legea 7/1996-inadmisibilitatea plangerii impotriva incheierii de carte funciara in lipsa cererii de reexaminre a incheierii.
Sentinta civila numarul 2010 din data de 02.02.2012. Pronuntata de Judecatoria Sectorului 3

art.55 din Legea 7/1996
Sentinta civila numarul 6174 din data de 26.10.2005. Pronuntata de Judecatoria Sectorului 2

Articolul 36 aliniatul 1 din Legea 7/1996. Incetarea efectelor actului juridic in temeiul caruia s-au efectuat inscrierile in cartea funciara.
Decizia numarul 1074 din data de 19.04.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Oradea

Cadastru - intabulare. Calitatea procesuala activa si pasiva in cadrul plangerii impotriva incheierii de carte funciara
Sentinta civila numarul 958 din data de 06.11.2008. Pronuntata de Judecatoria Adjud

Cadrul procesual necesar judecarii cererii in situatia in care plangerea are caracter contencios. Consecintele nerespectarii obligatiei de a chema in judecata persoanele cu interese contrare.
Hotararea numarul 8762 din data de 26.11.2009. Pronuntata de Judecatoria Targu Mures

Calificarea obiectului actiunii. Motive de recurs. Distinctia intre actiunea in rectificare tabulara si plangerea impotriva incheierii de carte funciara.
Decizia numarul 1138 din data de 20.11.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Suceava

Carte funciara
Decizia numarul 193 din data de 25.05.2009. Pronuntata de Tribunalul Bacau

Carte funciara
Decizia numarul 47/A din data de 01.02.2010. Pronuntata de Tribunalul Bacau

Carte funciara
Decizia numarul 140/A din data de 26.04.2010. Pronuntata de Tribunalul Bacau

Carte funciara
Decizia numarul 159/A din data de 03.05.2010. Pronuntata de Tribunalul Bacau

Carte funciara
Decizia numarul 55/A din data de 05.02.2011. Pronuntata de Tribunalul Bacau

Carte funciara
Decizia numarul 8/A din data de 18.01.2010. Pronuntata de Tribunalul Bacau

Carte funciara
Decizia numarul 262 din data de 02.11.2009. Pronuntata de Tribunalul Bacau

Carte Funciara
Sentinta civila numarul 1517 din data de 30.09.2009. Pronuntata de Judecatoria Valenii de Munte

Carte funciara
Sentinta civila numarul 810 din data de 01.04.2010. Pronuntata de Judecatoria Valenii de Munte

CARTE FUNCIARA
Sentinta civila numarul 707 din data de 14.07.2009. Pronuntata de Judecatoria Zimnicea

CARTE FUNCIARA
Sentinta civila numarul 1096 din data de 09.12.2009. Pronuntata de Judecatoria Zimnicea

carte funciara
Sentinta civila numarul 5088 din data de 06.06.2011. Pronuntata de Judecatoria Targu Jiu

Carte Funciara
Sentinta civila numarul 690 din data de 04.02.2010. Pronuntata de Judecatoria Slatina

Carte funciara
Sentinta civila numarul 1056 din data de 16.02.2010. Pronuntata de Judecatoria Slatina

Carte funciara - inscrierea dreptului de existenta litigiu
Decizia numarul 607 din data de 24.05.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti

Carte funciara.
Sentinta civila numarul 2138 din data de 24.03.2009. Pronuntata de Judecatoria Targu Jiu

Carte funciara. Art. 15 din Legea 7/1996 se referaexclusiv la dreptul de proprietate dobandit prin constituire.
Sentinta civila numarul 384 din data de 22.03.2007. Pronuntata de Judecatoria Turnu Magurele

Carte funciara. Calitate procesuala activa.
Decizia numarul 344/A din data de 21.12.2009. Pronuntata de Tribunalul Bacau

Carte funciara. Contestatie formulata in baza Legii 10/2001. Notare proces
Decizia numarul 348 din data de 05.04.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

Carte funciara. Intabularea constructiilor. Conditi
Decizia numarul 1208 din data de 24.04.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

Carte funciara. Notare proces. Efect.
Decizia numarul 2709 din data de 11.10.2005. Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

Carte funciara. Notarea in cartea funciara a unei hotarari judecatoresti. Conditii
Decizia numarul 1134/R din data de 20.10.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures

Carte funciara. Plangere impotriva incheierii de carte funciara prin care s-a intabulat dreptul de proprietate asupra unui imobil notificat in temeiul Legii 10/2001. Lipsa interesului legitim al reclamantilor in promovarea actiunii.
Decizia numarul 520/C/ din data de 24.11.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Constanta

Carte funciara. Plangere. Intabularea dreptului proprietatii apartinand A. F. P.
Decizia numarul 339/A din data de 14.12.2009. Pronuntata de Tribunalul Bacau

CARTE FUNCIARA. PROCES VERBAL DE SECHESTRU. NOTARE. CONDITII.
Decizia numarul 1015/R din data de 23.06.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Pitesti

CARTE FUNCIARA. RANG PREFERENTIAL DE INSCRIERE A DREPTULUI. CONDITII DE ACORDARE.
Decizia numarul 582/R din data de 12.11.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Pitesti

CARTE FUNCIARA. RECTIFICARE
Sentinta civila numarul 19431 din data de 10.02.2011. Pronuntata de Judecatoria Craiova

Carte funciara. Rectificarea inscrierilor asupra unor imobile gresit identificate.
Sentinta civila numarul 88/S din data de 16.03.2012. Pronuntata de Tribunalul Brasov

Carti funciare. Acte si fapte a ca ror notare este permisa. Conditii necesare pentru notarea unei actiuni.
Decizia numarul 361 din data de 17.09.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Alba-Iulia

Carti funciare. Notarea unei posesii si a unui act juridic anterioare intrarii in vigoare a Legii 7/1996. Legea aplicabila.
Decizia numarul 2 din data de 07.01.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Alba-Iulia

Cerere de inscriere provizorie a dreptului de proprietate. Conditii
Decizia numarul 73 din data de 18.02.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Cerere de intabulare a dreptului de proprietate. Dovada dreptului de proprietate.
Sentinta civila numarul 1258 din data de 30.04.2009. Pronuntata de Judecatoria Iasi

Cerere de notare in CF a dreptului de proprietate in baza unui inscris sub semnatura privata , conform art. 81 punctul 22 din Decretul Lege nr. 115/1938
Decizia numarul 711/R din data de 22.11.2005. Pronuntata de Curtea de Apel Brasov

Cerere de reconstituire a ca rtii funciare, adresatabiroului de cadastru si publicitate imobiliara. Respingere.
Decizia numarul 61/R/2010 din data de 14.01.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Cluj

Cerere de rectificare a schitei cadastrale intocmitala intabularea imobilului in Cartea Funciara. Inadmisibilitate in absenta unor aspecte litigioase intre parti
Sentinta civila numarul 655 din data de 05.03.2009. Pronuntata de Judecatoria Alexandria

Cerere in constatarea nevalabilita tii titlului statului si in rectificare de carte funciara. Admisibilitate
Decizia numarul 726 din data de 11.09.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

Cerere in rectificare de carte funciara. Prin intermediul rectificarii de carte funciara este posibila numai punerea in acord a situatiei juridice preexistente, reale si actuale a imobilului cu inscrierile efectuate in cartea funciara iar nu compara...
Sentinta civila numarul 1798 din data de 15.02.2010. Pronuntata de Judecatoria Brasov

Civil - anulare act - ANULAREA PARTIALA A TITULUI DE PROPRIETATE s.a.
Hotararea numarul 3200 din data de 24.04.2009. Pronuntata de Judecatoria Targu Mures

Civil - plangere impotriva incheierii de carte funciara (Art.52 alin.2 Legea 7/1996)
Hotararea numarul 8762 din data de 26.11.2009. Pronuntata de Judecatoria Targu Mures

Civil - plangere impotriva incheierii de carte funciara (Art.52 alin.2 Legea 7/1996)
Hotararea numarul 4829 din data de 30.05.2011. Pronuntata de Judecatoria Targu Mures

Civil - rectificare carte funciara
Hotararea numarul 4074 din data de 27.04.2010. Pronuntata de Judecatoria Targu Mures

Civil - rectificare carte funciara
Hotararea numarul 10090 din data de 29.10.2010. Pronuntata de Judecatoria Targu Mures

CIVIL-PLANGERE IMPOTRIVA INCHEIERII DE CARTE FUNCIARA
Sentinta civila din data de 25.02.2010. Pronuntata de Judecatoria Buzau

CIVIL:limita terenuri agricole reconstituire pentru fiecare proprietar deposedat
Decizia din data de 26.11.2008. Pronuntata de Tribunalul Buzau

CIVIL:Plangere incheiere carte funciara
Decizia din data de 26.11.2008. Pronuntata de Tribunalul Buzau

CIVIL. Inscriere carte funciara. Notare litigiu
Decizia numarul 9686/2010 din data de 21.01.2011. Pronuntata de Tribunalul Buzau

CIVIL. Notare litigiu carte funciara. Completarea cererii in instanta de fond
Decizia numarul 4 din data de 24.02.2012. Pronuntata de Tribunalul Buzau

CIVIL. PLANGERE CARTE FUNCIARA
Sentinta civila din data de 25.03.2009. Pronuntata de Judecatoria Buzau

Civil. Plangere impotriva incheierii de carte funciara
Decizia numarul 1483/R din data de 25.09.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures

CIVIL. PLANGERE INCHEIERE CARTE FUNCIARA. LEGALITATE A INCHEIERII. DIFERENTA INTRE PLANGERE IMPOTRIVA INCHEIERII SI ACTIUNEA IN RECTIFICAREA INSCRIERILOR IN CARTEA FUNCIARA
Sentinta civila din data de 25.03.2009. Pronuntata de Judecatoria Buzau

CIVIL. Reconstituire drept de proprietate funciara. Punere in posesie. Daune cominatorii
Decizia numarul 20 din data de 28.02.2012. Pronuntata de Tribunalul Buzau

CIVIL. RECTIFICARE CARTE FUNCIARA
Sentinta civila din data de 11.03.2009. Pronuntata de Judecatoria Buzau

CIVIL. SERVITUTE DE TRECERE. NOTIUNEA DE LOC INFUNDAT POTRIVIT ART. 616 COD CIVIL
Sentinta civila din data de 01.04.2009. Pronuntata de Judecatoria Buzau

Comercial - actiune in constatare - si inscriere in C. F.
Decizia numarul 236/R din data de 26.02.2010. Pronuntata de Tribunalul Brasov

COMERCIAL: Notare litigii la cartea funciara. Modul de interpretare a dispozitiilor art. 55 alin. 4 , art. 72 alin. 2 si art. 73 alin. 2 din Ordinul nr. 633/2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a birourilor de cadastru
Decizia din data de 17.12.2008. Pronuntata de Tribunalul Buzau

Contestatie formulata in temeiul Legii 10/2001. Imobil imposibil de restituit in natura. Solicitarea de acordare de teren in compensare nu se poate face pentru prima data in fata instantei investita cu solutionarea contestatiei.
Decizia numarul 661 din data de 23.09.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Alba-Iulia

Contract de vanzare-cumparare imobil. Proces notat cu nume la imobil in cartea funciara. Efecte
Decizia numarul 376/R din data de 14.04.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

Corelatie intre plangerea impotriva incheierii de inscriere in cartea funciara si cererea de rectificare a ca rtii funciare, formulate de acelasi reclamant, care revendicaterenul sa u, asupra caruia un tert si-a inscris drepturi nevalabil dobandite
Sentinta civila numarul 611 din data de 14.05.2008. Pronuntata de Judecatoria Horezu

Decretul - Legea 115/1938. Actiunea in rectificare bazata pe nevalabilitatea titlului. Conditii si efecte.
Decizia numarul 165 din data de 16.05.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Alba-Iulia

dmisibilitatea actiunii in revendicare a imobilelor, pe calea dreptului comun, dupa intrarea in vigoare a L 10/2001
Sentinta civila numarul 12940 din data de 16.12.2008. Pronuntata de Judecatoria Brasov

DREPT CIVIL. ACTIUNE IN RECTIFICARE INTEMEIATA PE NEVALABILITATEA TITLULUI CE A STAT LA BAZA INSCRIERII IN CARTEA FUNCIARA INDREPTATA IMPOTRIVA TERTELOR PERSOANE CARE SI-AU INSCRIS UN DREPT REAL DOBANDIT CU BUNA-CREDINTA SI PRIN ACT JURIDIC CU TITLU...
Decizia numarul 1806 din data de 26.04.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Oradea

Drept civil. carte funciara.
Decizia numarul 1192 din data de 04.11.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

Drept civil. Rectificare carte funciara. Inscrierea in cartea funciara nu mai este in concordantacu situatia reala actualaa imobilului.
Sentinta civila numarul 2539 din data de 24.12.2010. Pronuntata de Judecatoria Fetesti

Drept de ipoteca. Radierea in baza uni act anulat printr-o hotarare penala. Efecte asupra inscrierilor de carte funciara
Decizia numarul 583 din data de 12.06.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

Drept de proprietate inscris in cartea funciara. Efecte
Decizia numarul 524 din data de 18.05.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

Drept de proprietate inscris in CF in favoarea Episcopiei Romane Unite a Maramuresului, in baza unui contract de donatie incheiat la data de 14.08.1945. Cerere de rectificare CF, formulata de mostenitorii donatorului, in temeiul art. 34 alin. 1 pct. ...
Decizia numarul 912 din data de 12.05.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Oradea

DREPT PROCESUAL CIVIL. ACTIUNE IN RECTIFICARE DE CARTE FUNCIARA. CALITATE PROCESUALA ACTIVA. INTERES PROCESUAL LEGITIM. EXCEPTIA AUTORITATII DE LUCRU JUDECAT. Art. 24 lit. a, 35 si 36 din Legea 7/1996 Art. 111 din Codul de procedura civila Ar
Decizia numarul 5385 din data de 29.11.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Oradea

DREPTURI REALE CARTE FUNCIARA. NOTAREA UNEI HOTARARI JUDECATORESTI PRIVIND IMOBILUL IN LITIGIU. ADMISIBILITATE.
Decizia numarul 1330 din data de 27.11.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Oradea

Drepturi reale. Cerere de inscriere in cartea funciara. Conditii de legalitate.
Decizia numarul 259 din data de 01.02.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

Drepturi reale. Pretentii decurgand din lucrari efectuate la un imobil. Cerere de notare in cartea funciara a procesului avand ca obiect aceste pretentii. Admisibilitate
Decizia numarul 1054 din data de 18.10.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

Erorile materiale sa varsite cu prilejul inscrierilor sau radierilor in cartea funciara. Delimitarea sferei lor fata de rectificarea ca rtii funciare
Decizia numarul 341 din data de 14.04.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

Fond funciar
Sentinta civila numarul 1173 din data de 16.10.2011. Pronuntata de Judecatoria Vatra Dornei

Fond funciar.
Sentinta civila numarul 7232 din data de 04.11.2010. Pronuntata de Judecatoria Targu Jiu

Fond funciar.
Sentinta civila numarul 6861 din data de 21.10.2010. Pronuntata de Judecatoria Targu Jiu

Fond funciar.
Sentinta civila numarul 7664 din data de 18.10.2010. Pronuntata de Judecatoria Targu Jiu

Fond funciar.
Sentinta civila numarul 6846 din data de 21.10.2010. Pronuntata de Judecatoria Targu Jiu

Frauda la lege
Sentinta civila numarul 1226 din data de 03.02.2010. Pronuntata de Judecatoria Brasov

ganituire
Sentinta civila numarul 3251 din data de 28.04.2010. Pronuntata de Judecatoria Targu Jiu

HOTARARE ARBITRALA - TEMEI AL INTABULARII DREPTULUI DE PROPRIETATE IN CARTEA FUNCIARA
Decizia numarul 1015 din data de 21.06.2004. Pronuntata de Curtea de Apel Bacau

Hotarare care tine loc de act autentic de vanzare-cumparare. Inscriere in carte funciara. Conditii
Decizia numarul 850 din data de 25.09.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

Iesire din indiviziune
Hotararea numarul 1144 din data de 24.11.2009. Pronuntata de Judecatoria Tarnaveni

Iesire din indiviziune si prestatie tabulara
Sentinta civila numarul 43 din data de 05.02.2011. Pronuntata de Judecatoria Intorsura Buzaului

Imobil preluat de stat printr-un act de cedare fortata.
Decizia numarul 170/R din data de 07.05.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Brasov

Imobil preluat in baza Decretului nr. 223/1974. Lipsa inscrierii titlului in cartea funciara. Incidenta dispozitiilor Legii 10/2001
Decizia numarul 2522 din data de 23.11.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

impotriva incheierii de carte fnciar
Sentinta civila numarul 8545 din data de 13.12.2010. Pronuntata de Judecatoria Targu Jiu

Inadmisibilitatea actiunii in rectificare in cazul in care prin actiunea principala nu s-a cerut in mod expres desfiintarea titlului in baza caruia s-a intabulat dreptul in cartea funciara.
Sentinta civila numarul 260 din data de 30.01.2009. Pronuntata de Judecatoria Pascani

Incheiere data de registratorul de carte funciara. Cale de atac
Decizia numarul 580 din data de 22.02.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

Incheiere de carte funciara. Cale de atac
Decizia numarul 1762 din data de 11.09.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

Incheiere de carte funciara. Plangere. Conditii de admisibilitate
Decizia numarul 508 din data de 15.05.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

Incidenta procedurii reglementate in articolul 35 indice 1 aliniatele 2 si 4 din Legea 7/1996.
Decizia numarul 2340 din data de 07.12.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Oradea

Inscriere in Cartea Funciara. Dreptul de proprietate. Granituire.
Decizia numarul 745 din data de 24.09.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

Inscrierea dreptului de proprietate in cartea funciara in temeiul art. 47 din Legea 7/1996. Calitatea de persoana interesata.
Decizia numarul 75/R din data de 28.02.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Brasov

Inscrierea dreptului de proprietate in coala de carte funciara
Decizia numarul 3 din data de 08.01.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Oradea

Inscrierea in cartea funciara in care este intabulat imobilul proprietatea devalmasaa sotilor a somatiei emise doar impotriva unuia dintre soti. Principiul relativitatii inscrierilor in cartea funciara consacrat de art. 22 din Legea 7/1996 (art. ..
Decizia numarul 1144 din data de 26.10.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Suceava

Inscrierea in cartea funciara in care este intabulat imobilul proprietatea devalmasaa sotilor a somatiei emise doar impotriva unuia dintre soti. Principiul relativitatii inscrierilor in cartea funciara consacrat de art. 22 din Legea 7/1996 (art. ..
Decizia numarul 1144 din data de 26.10.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Suceava

Inscrierea in cartea funciara. Plangerea impotriva incheierii de carte funciara.
Decizia numarul 992 din data de 22.09.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti

Intabulare drept real de proprietate in CF pe numere cadastrale noi. Necesitatea consimtamantului coproprietarului pentru terenul aflat in indiviziune fortata:
Decizia numarul 84/R din data de 03.02.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Brasov

Judecata. Incheiere de carte funciara. Incidenta dispozitiilor privind rectificarea inscrisurilor din cartea funciara.
Decizia numarul 959/R din data de 12.09.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures

Legea 7/1996. Plangere impotriva incheierii de carte funciara privind notarea unui proces. Nelegalitatea notarii procesului care viza nerespectarea unor obligatii personale contractuale, obligatii personale altele decat prevazute de art. 84 alin....
Decizia numarul 1069 din data de 04.06.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Oradea

Legea 7/1996. Actiune in rectificarea documentatiei cadastrale si actiune in rectificarea inscrisurilor din cartea funciara. Distinctii.
Decizia numarul 893 din data de 30.10.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

Legea 7/1996. Plangere impotriva incheierii de carte funciara.
Sentinta civila numarul 7599 din data de 20.11.2009. Pronuntata de Judecatoria Targu Jiu

Limitele controlului de legalitate efectuat de instanta cu privire la incheierea de notare a ipotecii in cartea funciara
Decizia numarul 105 din data de 30.03.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Suceava

Litigiu aflat pe rolul instantelor. Notare in cartea funciara. Efecte
Decizia numarul 1806 din data de 18.09.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

Masuri asiguratorii prevazute de Codul de procedura fiscala. Inscriere in cartea funciara. Opozabilitate.
Decizia numarul 723 din data de 18.09.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

Necomunicarea incheierii de carte funciara in termenul prevazut de art. 50 din Legea 7/1996. Natura juridica a acestui termen. Inaplicabilitatea sanctiunii nulitatii incheierii.
Decizia numarul 1053 din data de 03.05.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

Notarea actiunilor in cartea funciara. Conditii
Decizia numarul 22 din data de 19.01.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

Notarea in cartea funciara a litigiului ce are ca obiect nulitatea titlului de proprietate emis in baza Legii 18/1991. Limitele si conditiile legale ale notarii. Corelatia institutiei notarii litigiului cu interdictia de instrainare a terenurilor...
Decizia numarul 106/C/ din data de 09.04.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Constanta

NOTAREA UNUI PROCES IN CARTEA FUNCIARA
Decizia numarul 2/Ap din data de 13.01.2009. Pronuntata de Tribunalul Brasov

Opozabilitatea dreptului de proprietate dobandit prin uzucapiune fata de terti fara inscrierea in cartea funciara
Decizia numarul 868/R din data de 16.10.2009. Pronuntata de Tribunalul Maramures

Plangere - Legea 7/1996 intabulare drept proprietate
Decizia numarul 119A din data de 29.06.2011. Pronuntata de Tribunalul Botosani

Plangere carte funciara
Decizia numarul 140/A din data de 26.04.2010. Pronuntata de Tribunalul Bacau

Plangere carte funciara. Calitatea procesuala activa a notarului public. Calitatea procesuala pasiva a Oficiului de Cadastru si Publicitate imobiliara.
Decizia numarul 1/R din data de 31.01.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Brasov

Plangere de carte funciara. Nelegalitatea incheierii de respingere a cererii de intabulare a dreptului de proprietate cu privire la o constructie pentru lipsa formei autentice a actului de dobandire a dreptului de proprietate.
Sentinta civila numarul 713 din data de 21.01.2009. Pronuntata de Judecatoria Iasi

Plangere de carte funciara. Notarea unui proces. Interesul celui ce solicita notarea trebuie verificat atat la momentul depunerii cererii, cat si la momentul solutionarii cererii.
Decizia numarul 512 din data de 01.09.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Alba-Iulia

Plangere impotriva incheieri de carte funciara.
Sentinta civila numarul 6323 din data de 21.10.2009. Pronuntata de Judecatoria Targu Jiu

Plangere impotriva incheierii C. F. Limitele competentelor registratorului de carte funciara.
Decizia numarul 352 din data de 15.12.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Suceava

Plangere impotriva incheierii CF
Sentinta civila numarul 566 din data de 28.09.2011. Pronuntata de Judecatoria Intorsura Buzaului

Plangere impotriva incheierii CF. Eroare materiala vizand inscrierea efectiva in cartea funciara a unui drept real, ca efect al reorganizarii administrative. Inadmisibilitate.
Sentinta civila numarul 10972/2011 din data de 02.03.2012. Pronuntata de Judecatoria Bistrita

Plangere impotriva incheierii date de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara , prin care s-a inscris privilegiul imobiliar cu rang prioritar asupra apartamentului pentru sumele datorate cu titlu de contributie la cheltuielile asociatiei de prop...
Decizia numarul 362 din data de 07.07.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

plangere impotriva incheierii de carte funciara
Decizia numarul 528 din data de 10.05.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti

plangere impotriva incheierii de carte funciara
Decizia numarul 105/A din data de 01.06.2010. Pronuntata de Tribunalul Vaslui

Plangere impotriva incheierii de carte funciara
Sentinta civila numarul 4939 din data de 27.03.2009. Pronuntata de Judecatoria Iasi

Plangere impotriva incheierii de carte funciara
Sentinta civila numarul 190 din data de 20.01.2009. Pronuntata de Judecatoria Piatra Neamt

Plangere impotriva incheierii de carte funciara
Sentinta civila numarul 4968 din data de 11.10.2011. Pronuntata de Judecatoria Piatra Neamt

Plangere impotriva incheierii de carte funciara
Hotararea numarul 2632 din data de 24.11.2011. Pronuntata de Judecatoria Toplita

Plangere impotriva incheierii de carte funciara
Hotararea numarul 157 din data de 26.01.2012. Pronuntata de Judecatoria Toplita

plangere impotriva incheierii de carte funciara
Decizia numarul 47 din data de 05.05.2009. Pronuntata de Tribunalul Arges

plangere impotriva incheierii de carte funciara
Decizia numarul 141 din data de 10.09.2010. Pronuntata de Tribunalul Arges

plangere impotriva incheierii de carte funciara
Sentinta civila numarul 148 din data de 28.09.2010. Pronuntata de Tribunalul Arges

Plangere impotriva incheierii de carte funciara
Decizia numarul 144/2011 din data de 07.06.2011. Pronuntata de Tribunalul Arges

Plangere impotriva incheierii de Carte Funciara
Sentinta civila numarul 2020 din data de 18.03.2010. Pronuntata de Judecatoria Targu Jiu

Plangere impotriva incheierii de carte funciara
Decizia numarul 152/A din data de 11.10.2012. Pronuntata de Tribunalul Mehedinti

Plangere impotriva incheierii de carte funciara
Sentinta civila numarul 1933 din data de 06.12.2007. Pronuntata de Judecatoria Vanju Mare

Plangere impotriva incheierii de carte funciara
Sentinta civila numarul 2012 din data de 10.11.2009. Pronuntata de Judecatoria Caransebes

Plangere impotriva incheierii de carte funciara
Sentinta civila numarul 9676/2011 din data de 04.10.2011. Pronuntata de Judecatoria Oradea

PLANGERE IMPOTRIVA INCHEIERII DE CARTE FUNCIARA - ADMISIBILITATE
Decizia numarul 1163/R din data de 13.06.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Brasov

Plangere impotriva incheierii de carte funciara - cu consecinta admiterii cererii de intabulare a dreptului de proprietate dobandit printr-un act de adjudecare
Sentinta civila numarul 448 din data de 18.02.2010. Pronuntata de Judecatoria Tecuci

Plangere impotriva incheierii de carte funciara - Legea 7/1996
Sentinta civila numarul 52 din data de 12.01.2011. Pronuntata de Judecatoria Motru

plangere impotriva incheierii de carte funciara , intemeiata pe dispozitiile art. 50 din Legea 7/1996 a cadastrului si publicitatii imobiliare, republicata
Sentinta civila numarul xxx din data de 17.09.2009. Pronuntata de Judecatoria Baia Mare

Plangere impotriva incheierii de carte funciara (Art.52 alin.2 Legea 7/1996)
Sentinta civila numarul 736 din data de 31.01.2011. Pronuntata de Judecatoria Targu Jiu

plangere impotriva incheierii de carte funciara (Art.52 alin.2 Legea 7/1996).
Sentinta civila numarul 3 din data de 21.03.2011. Pronuntata de Judecatoria Oradea

PLANGERE IMPOTRIVA INCHEIERII DE CARTE FUNCIARA, REFUZUL OCPI DE A NOTA EXISTENTA UNUI LITIGIU, PE MOTIV CA TERENUL FACE PARTE DINTR-UN LOT MAI MARE; ADMITEREA CERERII
Sentinta civila numarul 7946 din data de 12.06.2009. Pronuntata de Judecatoria Sectorului 1

PLANGERE IMPOTRIVA INCHEIERII DE CARTE FUNCIARA; NOTAREA UNUI PROCES IN CARTEA FUNCIARA.
Decizia numarul 2/Ap din data de 13.01.2009. Pronuntata de Tribunalul Brasov

Plangere impotriva incheierii de carte funciara.
Decizia numarul 254 din data de 11.09.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Alba-Iulia

Plangere impotriva incheierii de carte funciara.
Sentinta civila numarul 7439 din data de 17.11.2009. Pronuntata de Judecatoria Targu Jiu

Plangere impotriva incheierii de carte funciara. Art. 47 al. 1 din Legea 7/1996."Copie legalizata" de pe inscrisul original prin care se constata actul sau faptul juridic a carui inscriere se cere.
Decizia numarul 351 din data de 21.12.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Suceava

Plangere impotriva incheierii de carte funciara. Caracterul contencios sau necontencios al plangerii intemeiate pe prevederile art. 50 din Legea 7/1996
Decizia numarul 218/R din data de 31.03.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures

Plangere impotriva incheierii de carte funciara. Cerere de notare a antecontractului de vanzare-cumparare asupra unui apartament neconstruit si neinscris in cartea funciara. Respingere
Decizia numarul 383 din data de 02.02.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Cluj

Plangere impotriva incheierii de carte funciara. Delimitarea sferei sintagmei"persoana interesata". Lipsa calitatii procesuale a Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara
Decizia numarul 219 din data de 28.02.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

Plangere impotriva incheierii de carte funciara. Exceptia lipsei de interes
Sentinta civila numarul 4163 din data de 28.03.2011. Pronuntata de Judecatoria Sectorului 2

Plangere impotriva incheierii de carte funciara. Intabulare in conformitate cu hotararea judecatoreasca definitiva si irevocabila. Respingere
Decizia numarul 1895 din data de 26.05.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Cluj

Plangere impotriva incheierii de carte funciara. Limitele in care se poate sesiza instanta de judecata pe aceasta cale.
Decizia numarul 471 din data de 19.11.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Alba-Iulia

Plangere impotriva incheierii de carte funciara. Nelegalitatea incheierii care a dispus intabularea unui drept de proprietate fara ca intabularea sa se fi dispus prin hotarare judecatoreasca si fara ca proprietarul terenului sa fi fost parte in acea ...
Decizia numarul 1059 din data de 04.06.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Oradea

Plangere impotriva incheierii de carte funciara. Neobligativitatea persoanelor inteesate de a depuneplagerea direct la OCPI,norma ce ar incalca art. 21 din Constitutia Romaniei. Temeinicia radierii notarii unui litigiu anterior ca urmare a vanzarii im...
Sentinta civila numarul 1578 din data de 05.02.2008. Pronuntata de Judecatoria Craiova

Plangere impotriva incheierii de carte funciara. Notarea in cartea funciara.
Sentinta civila numarul 11852 din data de 24.10.2008. Pronuntata de Judecatoria Iasi

Plangere impotriva incheierii de carte funciara. Notarea, din oficiu, in cartea funciara, a unei situatii de fapt cu privire la imobil.
Decizia numarul 80 din data de 24.02.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti

PLANGERE IMPOTRIVA INCHEIERII DE CARTE FUNCIARA. OBLIGATIA PENTRU PETENTA DE A DOVEDI INTREGUL SIR AL ACTELOR JURIDICE PE CARE ISI INTEMEIAZA CEREREA IN SITUATIA IN CARE TRANSFERURILE ANTERIOARE ALE DREPTULUI DE PROPRIETATE NU AU FOST INSCRISE IN CA...
Sentinta civila numarul 327 din data de 02.02.2010. Pronuntata de Judecatoria Alexandria

Plangere impotriva incheierii de carte funciara. Titlul prezentat in vederea notarii. Analiza formala a acestuia.
Sentinta civila numarul 468 din data de 19.01.2010. Pronuntata de Judecatoria Brasov

Plangere impotriva incheierii de respingere a notarii unui proces. Notarea unui proces nu este supusa prevederilor legale care reglementeaza notarea unui drept.
Decizia numarul 315 din data de 24.09.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Alba-Iulia

Plangere impotriva incheierii prin care s-a dispus inscrierea unui act in cartea funciara
Decizia numarul 225 din data de 12.05.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Plangere impotriva incheierii prin care s-a dispus notarea in cartea funciara a unei notificari. Caracterul contencios al cererii de rectificare, aceasta fiind totdeauna indreptata impotriva celui in favoarea caruia opereaza notarea, cu exceptia situ...
Hotararea numarul 10393/303/2007 din data de 13.02.2008. Pronuntata de Judecatoria Sectorului 6

Plangere impotriva incheierii prin care s-a respins cererea de inscriere in cartea funciara. Obiectul cererii
Decizia numarul 91 din data de 24.02.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Plangere impotriva notarii in cartea funciara a tranzactiei incheiate la notariat pentru a se stinge un proces de partaj aflat pe rolul instantei. Admisibilitate. Efecte
Decizia numarul 498 din data de 13.10.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Plangere incheiere carte funciara
Hotararea numarul 4971 din data de 02.07.2010. Pronuntata de Judecatoria Sectorului 5

Plangere incheiere carte funciara
Sentinta civila numarul 1952 din data de 02.11.2010. Pronuntata de Judecatoria Bals

Plangere incheiere Carte Funciara admisa. Intabularea dreptului de proprietate pe baza hotararii pronuntata in actiunea in revendicare.
Hotararea numarul ?ncheierea din 05.01.2009 din data de 22.09.2009. Pronuntata de Judecatoria Sectorului 6

Plangere incheiere in carte funciara. Efectele notariei schimbarii denumirii persoanei juridice
Decizia numarul 276/Ap din data de 11.11.2011. Pronuntata de Tribunalul Brasov

Plangere incheire CF
Sentinta civila numarul 462 din data de 18.03.2009. Pronuntata de Judecatoria Gherla

Plangere indreptata impotriva incheierii de carte funciara prin care s-a radiat notatiunea unui proces si respectiv notarea deschiderii procedurii insolventei impotriva debitoarei societate comerciala.
Decizia numarul 888 din data de 07.05.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Oradea

plangere O. C. P. I. art. 24 lit.a din Legea 7/1996
Sentinta civila numarul 8264 din data de 26.10.2005. Pronuntata de Judecatoria Sectorului 2

plangere OCPI- distinctia intre act autentic si act incheiat in forma autentic
Sentinta civila numarul 2438 din data de 17.03.2009. Pronuntata de Judecatoria Sectorului 2

plangerea formulata de petentul D C impotriva incheierii nr. din 2009 a oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara
Sentinta civila numarul 2598 din data de 30.09.2009. Pronuntata de Judecatoria Barlad

PRACTICA NEUNITARA. PLANGERE INCHEIERE CARTE FUNCIARA
Sentinta civila numarul 1652 din data de 14.08.2012. Pronuntata de Judecatoria Valenii de Munte

Prestatie tabulara
Sentinta civila numarul 634 din data de 03.03.2010. Pronuntata de Judecatoria Caransebes

Prestatie tabulara
Sentinta civila numarul 770 din data de 05.06.2009. Pronuntata de Judecatoria Gherla

Prestatie tabulara. Admisibilitate. Conditii
Decizia numarul 109 din data de 26.05.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

PRESTATIE TABULARA. HOTARARE CARE TINE LOC DE ACT AUTENTIC
Sentinta civila numarul 435 din data de 27.02.2008. Pronuntata de Judecatoria Campulung Moldovenesc

Privilegiul special imobiliar al copartasilor. Inscrierea privilegiului in cartea funciara.
Decizia numarul 320/R din data de 12.04.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures

Procedura de solutionare a plangerii formulate impotriva incheierii de carte funciara
Decizia numarul 341/R din data de 14.04.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures

Procedura inscrierii in cartea funciara are caracter necontencios, intrucat nu tinde la stabilirea unui drept potrivnic fata de alt subiect de drept. Acest caracter il are si procedura plangerii impotriva incheierii de respingere intemeiata pe dispoz...
Decizia numarul 44 din data de 28.01.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Alba-Iulia

Procedura necontencioasaa inscrierilor in cartea funciara reglementata de Legea 7/1996
Hotararea numarul 212 din data de 18.04.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Galati

Procedura prealabila formularii unei plangeri care vizeaza inscrierea in cartea funciara. Plangere impotriva incheierii de carte funciara
Decizia numarul 22/R din data de 12.01.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures

Radiere ipotecaca urmare a admiterii plangerii impotriva incheierii de carte funciara
Sentinta civila numarul 1335 din data de 03.06.2011. Pronuntata de Judecatoria Caransebes

Radierea dreptului de proprietate din Cartea funciara
Decizia numarul 293 din data de 01.06.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Alba-Iulia

Radierea drepturilor reale din cartea funciara. Conditii
Decizia numarul 389 din data de 03.05.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Alba-Iulia

Radierea inscriptiei ipotecare. Nelegalitatea incheierii Biroului de Carte Funciara prin care s-a dispus radierea ipotecii, in absenta consimtamantului expres al titularului dreptului, sau a unei hotarari judecatoresti irevocabile privind rectificare...
Decizia numarul 292 din data de 22.02.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

Rectificare carte funciara
Decizia numarul 138/A din data de 20.04.2010. Pronuntata de Tribunalul Bacau

Rectificare carte funciara
Decizia numarul 341 din data de 29.11.2011. Pronuntata de Tribunalul Bacau

Rectificare carte funciara
Sentinta civila numarul 6739 din data de 23.06.2010. Pronuntata de Judecatoria Bacau

rectificare carte funciara
Sentinta civila numarul 470 din data de 14.02.2012. Pronuntata de Judecatoria Onesti

Rectificare carte funciara
Decizia numarul 520 din data de 16.03.2010. Pronuntata de Tribunalul Suceava

Rectificare carte funciara
Sentinta civila numarul 667 din data de 15.05.2012. Pronuntata de Judecatoria Gura Humorului

Rectificare carte funciara
Sentinta civila numarul 395 din data de 19.05.2011. Pronuntata de Tribunalul Prahova

Rectificare carte funciara
Sentinta civila numarul 276 din data de 22.03.2011. Pronuntata de Judecatoria Mizil

Rectificare carte funciara
Sentinta civila numarul 7733 din data de 20.11.2007. Pronuntata de Judecatoria Sectorului 5

Rectificare carte funciara
Sentinta civila numarul 276 din data de 22.03.2011. Pronuntata de Judecatoria Lehliu Gara

rectificare carte funciara
Decizia numarul 88/2011 din data de 05.04.2011. Pronuntata de Tribunalul Arges

rectificare carte funciara
Sentinta civila numarul 5718 din data de 28.06.2010. Pronuntata de Judecatoria Pitesti

Rectificare carte funciara
Sentinta civila numarul 395 din data de 19.05.2011. Pronuntata de Judecatoria Filiasi

Rectificare carte funciara
Sentinta civila numarul 134/2013 din data de 16.01.2013. Pronuntata de Judecatoria Targu Carbunesti

Rectificare carte funciara
Sentinta civila numarul 1662 din data de 13.10.2009. Pronuntata de Judecatoria Caransebes

Rectificare carte funciara
Sentinta civila numarul 285 din data de 22.04.2008. Pronuntata de Judecatoria Salonta

Rectificare carte funciara , actiune in rectificare tabulara
Sentinta civila numarul 476 din data de 25.02.2010. Pronuntata de Judecatoria Targu Neamt

Rectificare carte funciara realizata in baza unui act unilateral
Decizia numarul 256 din data de 16.03.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

RECTIFICARE CARTE FUNCIARA-CALITATE PROCESUALA PASIVA A OFICIULUI DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA, SOLUTIE DE ADMITERE
Sentinta civila numarul 1342 din data de 11.03.2008. Pronuntata de Judecatoria Drobeta Turnu Severin

Rectificare carte funciara.
Sentinta civila numarul 3745/05.03.2009 din data de 05.03.2009. Pronuntata de Judecatoria Iasi

Rectificare carte funciara. Hotarare de admitere a unui recurs in anulare. Respingerea cererii de chemare in judecata formulata de reclamanta. Temei pentru promovarea unei cereri in rectificarea ca rtii funciare.
Decizia numarul 2702 din data de 07.12.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

Rectificare carte funciara. Potrivit art. 984 Codul civil liberalitatea este actul juridic prin care o persoana dispune cu titlu gratuit de bunurile sale, in tot sau in parte, in favoarea unei alte persoane.
Decizia numarul 758/R din data de 17.05.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures

Rectificare CF
Hotararea numarul 1573 din data de 30.06.2011. Pronuntata de Judecatoria Zarnesti

RECTIFICARE CF
Sentinta civila numarul 1698 din data de 14.10.2009. Pronuntata de Judecatoria Caransebes

Rectificare CF. Actiunea in rectificare de CF prescriptibilain termen de 3 ani fata de subdobanditorul de buna credinta. Existenta unei inscrieri gresite ce nu mai poate fi reparatape calea actiunii in rectificare, data fiind prescriptia dreptului ...
Decizia numarul 646 din data de 09.04.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Oradea

Rectificare CF. Lipsa interesului procesual al Asociatilor de proprietatii, in privinta schimbarii destinatiei partilor comune ce nu au facut obiectul contractelor de inchiriere, respectiv de vanzare-cumparare. In cazul ipotetic ca ar fi fost mentio...
Decizia numarul 1906 din data de 17.12.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Oradea

Rectificare de carte funciara. Competenta
Decizia numarul 188/A din data de 06.06.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Alba-Iulia

Rectificare inscriere carte funciara
Sentinta civila numarul 690 din data de 04.03.2009. Pronuntata de Judecatoria Targu Neamt

Rectificare suprafata
Sentinta civila numarul 2250 din data de 24.02.2010. Pronuntata de Judecatoria Brasov

Rectificarea ca rtii funciare - solutionarea cauzei fara a se cerceta fondul, pe baza exceptiilor privind lipsa calitatii procesuale pasive a paratilor si lipsa interesului reclamantilor, exceptii neverificate.
Decizia numarul 1538 din data de 17.12.2004. Pronuntata de Curtea de Apel Alba-Iulia

Rectificarea inscrierii in cartea funciara cu privire la titularul dreptului de proprietate. Dispozitii legale aplicabile. Interpretarea dispozitiilor art. 34 alin. (1) din Legea 7/1996.
Decizia numarul 2423 din data de 15.11.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Suceava

Rectificarea inscrisurilor de carte funciara.
Decizia numarul 255/R din data de 08.10.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Brasov

Rectificarea suprafetei terenului inscrisa in cartea funciara. Admisibilitate
Decizia numarul 417 din data de 14.04.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

Respingerea cererii de intabulare in cf a dreptului de proprietate al adjudecatarului pentru neplata impozitului aferent transferului dreptului de proprietate de catre debitorul executat silit -sarcina disproportionata
Sentinta civila numarul 2715 din data de 17.03.2009. Pronuntata de Judecatoria Brasov

Revenire la situatia anterioara din cartea funciara
Sentinta civila numarul 439 din data de 18.02.2011. Pronuntata de Judecatoria Caransebes

Reziliere contract de cesiune. Notarea procesului in cartea funciara.
Decizia numarul 550/R din data de 12.05.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures

Rezolutiune contract
Sentinta civila numarul 305/C din data de 18.03.2009. Pronuntata de Tribunalul Brasov

SENTINTA CIVILA NR. 309/2010
Sentinta civila numarul 309/2010 din data de 05.05.2010. Pronuntata de Judecatoria Alesd

SISTARE INDIVIZIUNE; IMOBIL FOLOSIT NUMAI DE UNUL DIN COPROPRIETARI; INSCRIEREA IN CF A DREPTURILOR DE PROPRIETATE REZULATE IN URMA PARTAJARII IMPLICA INSCRIEREA DREPTURILOR OBTINUTE DE TOTI COPROPRIETARII, CHIAR DACA NUMAI UNII AU FORMULAT CERERE IN...
Decizia numarul 117/Ap din data de 28.04.2008. Pronuntata de Tribunalul Brasov

Somatie de plata. Inscriere in cartea funciara. Conditii cerute pentru valabilitatea inscrierii
Decizia numarul 670 din data de 01.07.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

STABILIRE DREPT DE PROPRIETATE
Sentinta civila numarul 19 din data de 14.01.2009. Pronuntata de Judecatoria Rosiori de Vede

Vanzare succesivateren prin acte autentice. Neindeplinirea conditiilor legale privind nulitatea contractului pentru cauza ilicita. Inexisten?a inscrierii dreptului in cartea funciara , anterior vanzarii.
Decizia numarul 72/R din data de 28.01.2011. Pronuntata de Tribunalul BrasovComentarii ref. Sentinta civila numarul 10972/2011 din data de 02.03.2012 pronuntata de Judecatoria Bistrita

Fii primul care comenteaza.

 

 

Ultimele comentarii:
Alexandra comenteza: ''mai vin cu una. de ani de zile ca 1 pers platesc cel mai mult apa din tot blocul. la una din sedinte s-a votat schimbare ... »»''

Alexandra comenteza: ''buna ziua
am schimbat o butelie, tipul a venit cu una si cand sa porneasca aragazul nu ardea. a curatat din tub si
... »»''

Florin S comenteza: ''Cnventiile civile sunt greu de deosebit de un contrcat de munca mai ales atunci cand obiectul de activitate al conventii ... »»''

Laurentiu Galca comenteza: ''Sunt angajat la firma URBAN PROTECT din sinaia jud Prahova In urma controalelor pe care ati facut la firma respectiva si ... »»''

cornel comenteza: ''Doresc sa achizitionez un autoturism Skoda, fabricat octombrie 2006 diesel 1,9 norma poluare E3, emisii co2 140.Va rog s ... »»''

daragiu petre comenteza: ''buna zioa.am o mica problema .am avut o oprire pe salariu meu.iar deaci eu am platit totii banii care trebuia prin ing b ... »»''

stefania comenteza: ''Buna seara , numarul de telefon numai este valabil cum as putea intra in posesia celui nou ,
Multumesc
... »»''

 

 

Harta administrativa a Romaniei Judetul Satu-Mare Judetul Bihor Judetul Salaj Judetul Cluj Judetul Alba Judetul Hunedoara Judetul Arad Judetul Timis Judetul Caras-Severin Judetul Mehedinti Judetul Dolj Judetul Olt Judetul Gorj Judetul Vlcea Judetul Arges Judetul Dmbovita Judetul Teleorman Judetul Giurgiu Judetul Calarasi Judetul Constanta Judetul Ialomita Judetul Prahova Judetul Brasov Judetul Sibiu Judetul Buzau Judetul Braila Judetul Tulcea Judetul Vrancea Judetul Galati Judetul Mures Judetul Covasna Judetul Harghita Judetul Bacau Judetul Vaslui Judetul Neamt Judetul Iasi Judetul Bistrita-Nasaud Judetul Maramures Judetul Suceava Judetul Botosani Judetul Bucuresti Judetul Ilfov Judetul Ilfov

 

 

 

Prima Pagina          Sitemap          Harta Site          Mergi sus


Toate datele afisate sunt informatii publice, publicate de autoritatile si institutiile publice sau in cadrul documentelor destinate publicului (Monitorul Oficial, Acte ale autoritatilor publice s.a.).
Consimtamantul persoanei vizate nu este cerut atunci cand prelucrarea priveste date obtinute din documente accesibile publicului, conform legii. (art.5, alin.2, lit.f din Legea nr. 677/2001, pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date). Notificare Operator de date cu caracter personal nr. 2447/2015.
Reclamatie date cu caracter personal