Institutii Publice: Cerere de sesizare a Curtii Constitutionale cu exceptia de neconstitutionalitate. Inadmisibilitate. Lipsa incheierii. Consecinte
Asistenta Juridica

Prima Pagina          
Cautare generala

InfoDosar.ro
Cauta online dosarul din Instanta:
-Administratie
Institutii Publice

   Consiliile Judetene
   Judetele Romaniei
   Prefecturi
   Primarii
   Evidenta Populatiei
   Directiile de Pasapoarte
   Directiile Eliberari Pemise si Inmatriculari
   Directii de Statistica
   Arhivele Nationale
   Agentiile Domeniilor Statului
   Administratii ale Apelor Romane
   Drumurile Nationale
   Autoritati Sanitar-Veterinare
   Oficiile pentru Ameliorare si Reproductie in Zootehnie
   Oficii Judetene de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit
   A.P.I.A.
   Oficii Judetene pentru Consultanta Agricola
   Directiile de Agricultura
   Directiile FitoSanitare
   Ocoale Silvice
   Asociatii de Vanatoare si Pescuit
   Regiunile de Dezvoltare
   Agentiile pentru Protectia Mediului
   Casele de Asigurari de Sanatate
   Casele de Pensii
   Agentii de Somaj
   Asociatia Nevazatorilor
   Protectia Copilului
   Agentii Teritoriale pentru Prestatii Sociale
   Compartimente A.N.E.S.
   Consilii de Formare Profesionala
   Cartelul "Alfa"
   Administratiile financiare
   Trezorerii
   Camerele de Comert
   Curtile de Conturi
   Garzile Financiare
   Protectia Consumatorului
   Consiliul Concurentei
   Corpul Contabililor Autorizati
   Lista Contabililor Autorizati
   Lista Consultantilor Fiscali
   Tabloul arhitectilor din Romania
   Serviciile Judetene de Metrologie Legala
   Centre Evaluatori ANEVAR
   Agentiile pentru Conservarea Energiei
   CENTROCOOP
   ANCOM (ANRCTI)
   Inspectorate Scolare Judetene
   Directii Tineret
   Directii Judetene pentru Sport
   Federatii de Sport
   Biblioteci Judetene
   Directii Judetene pentru Cultura, Culte si Patrimoniul Cultural National
   Centre Judetene pentru Cultura Traditionala
   Muzee Judetene
   Biserici si Culte
   Teatre Judetene
   Federatia Sindicala "Spiru-Haret"
   Barouri de avocati
   Tabloul avocatilor
   Tabloul mediatorilor
   Birouri Avocatul Poporului
   Birouri de Cadastru
   Instante de Judecata
   Parchete
   Penitenciare
   Institute de Medicina Legala
   Notari Publici
   Executori Judecatoresti
   Lichidatori
   Consilieri Proprietate Intelectuala
   Traducatori Autorizati de MJ
   Colegiile Farmacistilor
   Colegiile Medicilor
   Colegiile Medicilor Dentisti
   Ordinul Asistentilor Medicali
   Spitale
   Centre Judetene Antidrog
   Centre de Transfuzie Sanguina
   Directiile de Sanatate Publica
   Crucea Rosie Romana
   Inspectorate de Stat in Constructii
   Auditori Energetici
   Inspectorate de Munca
   Garzile de Mediu
   Vamile
   I.S.U.
   InfoTrafic
   S.R.I.
   Birourile de Imigrari
   Autoritatile pentru Straini
   Politia Romana
   Jandarmeria Romana
   Centre Militare Judetene
   CREDITCOOP
   Casele de Ajutor Reciproc
   Retea CEC Bank
   Retea BCR
   Retea BancPost
   Retea BRD
   Retea Raiffeisen
   Retea Banca Carpatica
   Retea Banca Transilvania
   Retea Romextera Bank
   Oficii Postale
   Agentiile de Voiaj si Statiile CFR
   ARR-uri
   RAR-uri
   Statele Lumii
   Misiunile Diplomatice

 

 

Asistenta Juridica » Jurisprudenta » Curtea de Apel Timisoara


Cerere de sesizare a Curtii Constitutionale cu exceptia de neconstitutionalitate. Inadmisibilitate. Lipsa incheierii. ConsecinteDecizia numarul 174/R din data de 26.02.2009
Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara


Avocat Baroul Bucuresti Asistenta si reprezentare juridica la toate instantele de judecata www.cabinetonline.ro
[Sediu cabinet]


Cerere de sesizare a Curtii Constitutionale cu exceptia de neconstitutionalitate. Inadmisibilitate. Lipsa incheierii. Consecinte Legea 47/1992 republicata, art. 29 alin. (1)(6) C.proc.civ., art. 304 pct. 5

Respingerea ca inadmisibila a cererii de sesizare a Curtii Constitutionale cu o exceptie de neconstitutionalitate prin practicaua deciziei nu are drept consecinta inca lcarea dreptului la apa rare si nu atrage nulitatea hotararii atacate.
Curtea de Apel Timisoara, Sectia civila, Decizia civila nr. 174/R din 26 februarie 2009

Prin decizia civila nr. 1444/13.11.2008 pronuntata de Tribunalul Arad in dosarul nr. 705/238/2008 a fost respins recursul declarat de contestatorul V.D.T. impotriva sentintei civile nr. 574/8.08.2008 pronuntata de Judecatoria Gurahont in contradictoriu cu intimata Administratia Finantelor Publice Gurahont.
Prin aceeasi decizie - respectiv in cuprinsul practicalei - instanta a respins ca inadmisibila exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 60 alin. (5) C.proc.civ. invocata de recurentul debitor.
Impotriva incheierii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate a declarat recurs debitorul care a invocat ca incheierea trebuia pronuntata separat si sa poarte mentiunile referitoare la calea de atac si la termenul in care aceasta cale poate fi exercitata. Prin inscrisul intitulat "MEMORIU DE RECURS" depus la dosarul de fata debitorul a solicitat casarea incheierii si sesizarea Curtii Constitutionale cu exceptia invocata.
In motivare a invocat faptul ca, neprecizand vreo cale de atac impotriva solutiei de inadmisibilitate a exceptiei, instantei de recurs i-a inca lcat dreptul la apa rare.
A mai criticat respingerea cererii sale prin practica, deci cu inca lcarea dispozitiilor art. 29 din Lege 47/1992 republicata care preva d ca instanta trebuia sa pronunte o incheiere de sedinta.
Cum nu a existat o asemenea incheiere, nici cerinta semna rii dispozitivului prevazuta de dispozitiile art. 258 alin. (1) C.proc.civ. nu a fost indeplinita.
A mai invocat ca procedand in aceasta modalitate, instanta a nesocotit legea, respectiv Legea 47/1992 si Decizia nr. XXXVI din 11.12.2006 prin care Inalta Curte de Casatie si Justitie a statuat ca incheierile de respingere a cererilor de sesizare a Curtii Constitutionale sunt supuse recursului.
In drept a invocat dispozitiile art. 304 pct. 5, 9 C.proc.civ.
Examinand recursul, instanta a retinut urmatoarele:
La termenul din 13.11.2008, in sedinta publica, recurentul V.D.T. a invocat in fata Tribunalului Arad exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 60 alin. (5) C.proc.pen. Depunand inscrisul in cuprinsul caruia a dezvoltat exceptia, recurentul a solicitat sesizarea Curtii Constitutionale in vederea solutionarii.
Fa cand aplicarea dispozitiilor art. 29 I. 1, 6 din Legea 47/1992 republicata, instanta de recurs a respins ca inadmisibila exceptia, a acordat cuvantul asupra fondului si a respins recursul declarat, pronuntand decizia civila nr. 1444/13.11.2008.
Recurentul nu a criticat decizia pronuntata ci solutia de respingere exceptiei invocate si modalitatea procedurala prin care instanta a dispus in acest sens.
Este adeva rat ca, potrivit dispozitiilor art. 29 alin. (6) din Legea 47/1992 republicata, asupra respingerii ca inadmisibile a exceptiei de neconstitutionalitate instanta se pronunta printr-o incheiere motivata ce poate fi atacata separat pe calea recursului si ca, in situatia de fata, tribunalul nu a pronuntat o incheiere separata ci s-a pronuntat asupra exceptiei prin practicaua deciziei, insa criticile recurentului nu se constituie in temei de admitere a recursului.
Astfel, chiar daca exceptia a fost respinsa prin practicaua unei decizii irevocabile, accesul la justitie al debitorului nu a fost in vreun fel inca lcat. Aceasta, intrucat calea de atac este stabilita de lege (in speta art. 29 alin. (6) din Legea 47/1992 republicata) si omisiunea indica rii ei de catre o instanta nu impiedica instanta de casare sa faca aplicarea legii. In chiar speta de fata, prezentul recurs nu a fost respins ca inadmisibil, ci instanta de recurs s-a considerat legal sesizata si procedeaza la examinarea fondului criticilor formulate.
Nu s-a produs, astfel, nici inca lcarea dreptului la apa rare si nu au fost neobservate nici dispozitiile art. 29 alin. ultim din Legea 47/1992 republicata si nici cele cuprinse in Decizia XXXVI/2006 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, potrivit cu care sunt supuse recursului si incheierile de respingere ca inadmisibile a exceptiilor de neconstitutionalitate date de instantele de recurs.
Sunt nefondate si sustinerile potrivit cu care lipsind incheierea, dispozitivul hotararii nu a fost semnat conform art. 258 alin. (1) C.proc.civ., cata vreme decizia in care practicaua sus-mentionata este inclusa a fost semnata de magistratii care au solutionat recursul.
In consecinta, chiar daca instanta de recurs nu s-a conformat din punct de vedere formal dispozitiilor art. 29 alin. ultim din Legea 47/1992 republicata, debitorul a formulat prezentul recurs impotriva exceptiei retinute de instanta, iar recursul a fost examinat de instanta de control judiciar fara sa fi fost apreciat ca inadmisibil.
Astfel, debitorului nu i-a fost inca lcat dreptul la apa rare, dispozitiile art. 304 pct. 5, 9 C.proc.civ. invocate nefiind incidente.
Dupa cum s-a aratat, prin inscrisul depus la dosar, recurentul a solicitat sesizarea Curtii Constitutionale cu exceptia invocata in fata Tribunalului Arad, ca efect al admiterii prezentului recurs.
Examinand solutia de respingere a exceptiei invocate fata de dispozitiile art. 3041 C.proc.civ., Curtea a retinut ca in stadiul procesual al recursului declarat intr-o contestatie la executare, debitorul a invocat neconstitutionalitatea dispozitiilor art. 60 alin. (5) C.proc.pen. potrivit cu care incheierea prin care Inalta Curte de Casatie si Justitie dispune asupra stra muta rii nu este supusa niciunei ca i de atac.
Retinand ca sesizarea Curtii Constitutionale cu o exceptie de neconstitutionalitate presupune (si) ca asemenea exceptie sa aiba legatura cu solutionarea cauzei si respingand ca inadmisibila exceptia, in mod corect a retinut tribunalul ca aceasta conditie nu este indeplinita, cata vreme (ne)constitutionalitatea normei invocate nu ar putea influenta solutia data in recursul ce poarta asupra unei contestatii la executare (cerere cu care tribunalul a fost sesizat) ci, eventual, intr-un recurs indreptat impotriva incheierii de stra mutare.
In consecinta, instanta a facut corecta aplicare a dispozitiilor art. 29 alin. (1) din Legea 47/1992 republicata, recursul fiind respins ca nefondat.

Alte spete din domeniul Procedura civila si penala (cai de atac; competente etc.)

. Nesolutionarea cauzei sub aspectul tuturor capetelor de cerere. Incidenta dispozitiilor art. 312 alin. 5 Cod procedura civila
Decizia numarul 127/R din data de 14.02.2008. Pronuntata de Tribunalul Maramures

1. Aplicarea gresita a legii - tribunalul a apreciat gresit ca incheierea de admitere in principiu pronuntata la data de 8 decembrie 2004, nu mai poate fi supusa , separat, caii de atac
Decizia numarul 719 din data de 03.10.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Galati

1. Restituirea cauzei la procuror pentru refacerea urmaririi penale. Lipsa plangerii prealabile pentru una din infractiunile deduse judecatii. Solutii.
Decizia numarul 13 din data de 12.01.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Alba-Iulia

3. Reaua credinta este element subiectiv, rezultat al aprecierii de fapt a unei situatii juridice; Doctrina si jurisprudenta sunt unanime in a considera ca introducerea unei cereri in justitie impotriva celui ce poseda un bun, face sa inceteze buna-...
Decizia numarul 200 din data de 21.03.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Galati

Abuz de incredere. Fapta nu este prevazuta de Legea penala
Decizia numarul 147 din data de 28.02.2007. Pronuntata de Tribunalul Vrancea

Abuz in serviciu contra intereselor publice. Obligativitatea citarii partii vatamate.
Decizia numarul 115/A/2010 din data de 03.05.2011. Pronuntata de Tribunalul Bistrita Nasaud

Acceptarea mostenirii prin mandatar. natura juridica a mandatului.
Decizia numarul 72/R din data de 27.02.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Brasov

Accesiune. Exceptia lipsei capacitatii procesuale de folosinta a paratei Primariei
Sentinta civila numarul 9101 din data de 04.12.2009. Pronuntata de Judecatoria Sectorului 6

Accesiune. Exceptia lipsei capacitatii procesuale de folosinta a Primariei
Sentinta civila numarul 9109 din data de 04.12.2009. Pronuntata de Judecatoria Sectorului 6

Achitare
Decizia numarul 360 din data de 25.05.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Galati

Achitare - temei legal. Achitarea inculpatului in temeiul art. 10 lit. a Cod proc. penala poate fi dispusa numai cand fapta reclamata nu a existat in materialitatea ei.
Decizia numarul 38 din data de 13.03.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Galati

Achitare in baza art. 11 pct.2 lit.a raportat la art. 10 lit.b/l cod penal si 18/1 cod penal. Cheltuieli judiciare. Persoana obligata sa le suporte.
Decizia numarul 250 din data de 10.08.2004. Pronuntata de Curtea de Apel Alba-Iulia

Achitare inculpate- legalitatea probelor
Sentinta penala numarul 186 din data de 28.01.2011. Pronuntata de Judecatoria Ploiesti

Achitarea debitului in timpul judecatii
Decizia numarul 305 din data de 01.09.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Achizitii publice. Solutionarea actiunii fara a se realiza cetarea nemijlocita a actelor contestate. Rolul activ al judecatorului pricinii.
Decizia numarul 538/R din data de 25.10.2004. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Acordare cheltuieli de judecata
Decizia numarul 164/R din data de 03.03.2009. Pronuntata de Tribunalul Harghita

Acordarea de despagubiri direct de instanta de judecata in afara cadrului legal instituit de Legea 10/2001
Decizia numarul 1354/R din data de 14.10.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Brasov

Act administrativ cu caracter individual;exceptie de nelegalitate. Principiul prioritatii aplicarii dreptului UE; Principiul electa una via
Decizia numarul 1215 din data de 18.08.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti

Act administrativ. Necomunicarea acestuia persoanei vatamate. Consecinte asupra termenului de introducere a actiunii in anulare la instanta de contencios administrativ competenta.
Decizia numarul 558/R din data de 01.11.2004. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

ACTE MATERIALE DIN CONTINUTUL ACELEIASI INFRACTIUNI PENTRU CARE S-A PRONUNTAT ANTERIOR O HOTARARE DEFINITIVA. REUNIREA CAUZELOR. INUTILITATEA EXTINDERII ACTIUNII PENALE
Sentinta penala numarul 3337 din data de 04.11.2008. Pronuntata de Judecatoria Iasi

Acte premergatoare efectuate de investigatorii sub acoperire. Conditii. Consecinte
Decizia numarul 6 din data de 19.01.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Cluj

Actele de procedura trimise prin posta instantei judecatoresti, conform art. 104 C.pr.civ.
Decizia numarul 82/R din data de 05.02.2009. Pronuntata de Tribunalul Harghita

Actiune care priveste un drept real imobiliar. Cale de atac.
Decizia numarul 549 din data de 24.05.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

Actiune civila alaturata celei penale. Calitate procesuala
Decizia numarul 310 din data de 01.11.2007. Pronuntata de Tribunalul Vaslui

Actiune in anulare. Control de tutela. Principiul contradictorialitatii
Sentinta comerciala numarul 120/CA/2011 din data de 04.10.2011. Pronuntata de Tribunalul Bistrita Nasaud

Actiune in anulare. Necitarea si nesolutionarea actiunii si in contradictor cu functionarul public care a participat la elaborarea actului administrativ contestat chemat in judecata de catre reclamanti.
Decizia numarul 353/R din data de 13.09.2004. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Actiune in anularea unei hotarari arbitrale. Compunerea completului de judecata. Aplicarea art. 366 indice 1 Cod procedura civila
Decizia numarul 470 din data de 04.10.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Actiune in constatare a nulitatii tranzactiei formulata de un tert. Cai de atac.
Decizia numarul 480 din data de 03.06.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti

Actiune in constatare in temeiul art. 111 Cod procedura civila
Decizia numarul 503/R din data de 30.06.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Brasov

Actiune in constatarea existentei unui drept de proprietate. Actiune patrimoniala. Incidenta art. 2821 Cod procedura civila. Calificarea gresita a caii de atac. Consecinte.
Decizia numarul 390/C/ din data de 10.12.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Constanta

Actiune in contencios administrativ. Procedura administrativa prealabila sesizarii. Nerespectare. Consecinte.
Decizia numarul 246 din data de 04.05.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Suceava

Actiune incredintare minor. Tardivitatea apelului. Cerere repunere in termen.
Decizia numarul 120 din data de 04.04.2011. Pronuntata de Tribunalul Bacau

Actiune intemeiata pe dispozitiile art. 1073 si 1075 Cod civil, avand ca obiect obligatia de a face
Decizia numarul 120/A din data de 23.04.2009. Pronuntata de Tribunalul Maramures

Actiune intemeiata pe prevederile art. 24, 25 din Legea 554/2004. Calitate procesuala pasiva
Decizia numarul 680 din data de 08.06.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

Actiune penala nepusa in miscare in cursul urmaririi penale. Trimitere in judecata prin rechizitoriu fara punerea in miscare a actiunii penale. Consecinte.
Decizia numarul 35 din data de 03.03.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

Actiune principala avand ca obiect evacuare. Cerere reconventionala avand ca obiect obligarea reclamantilor la plata sporului de valoare adus locuintei. Respingerea actiunii principale ca fiind ramasa fara obiect si admiterea cererii reconventionale....
Decizia numarul 200/R/2010 din data de 29.01.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Cluj

Actiune privind aplicarea unei sanctiuni pentru neexecutarea unei hotarari judecatoresti date in contencios administrativ. Conditii.
Sentinta comerciala numarul 4 din data de 13.01.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Suceava

Actiunea civila exercitata in cadrul procesului penal. Calitatea procesuala. Societatea de asigurare.
Decizia numarul 52/P din data de 29.01.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Constanta

Actiunea civila in procesul penal. Admisibilitate
Decizia numarul 822/R din data de 15.12.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures

Actiunea civila in procesul penal. Solutionare. Angajarea raspunderii asiguratorului in procesul penal
Decizia numarul 199/R din data de 08.03.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures

Actiunea in constatare intemeiata pe dispozitiile art. 111 Cod procedura civila. Aplicabilitatea art. 2821 Cod procedura civila.
Decizia numarul 436 din data de 06.11.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Suceava

Actiunea introductiva prezinta un caracter complex, in acelasi timp unitar, cu capete de cerere interdependente. Astfel, pretentiile reclamantelor se refera, pe langa cererile de desfiintare a actelor juridice subsecvente antecontractului de vanzare-...
Decizia numarul 89/A/2011 din data de 07.03.2012. Pronuntata de Tribunalul Bistrita Nasaud

Actiunea legilor de procedura civila. Solutionarea conflictului in timp a normelor de procedura referitoare la ca ile de atac. Neretroactivitatea normelor de procedura civila
Decizia numarul 225/R din data de 07.04.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures

ACTIUNEA UNITATII IN ANTRENAREA RASPUNDERII PATRIMONIALE A SALARIATULUI. NERESPECTAREA PREVEDERILOR ART. 208 ALIN.1 DIN CODUL DE PROCEDURA CIVILA REFERITOARE LA MODUL DE EFECTUARE A EXPERTIZEI CONTABILE. CONSECINTE
Decizia numarul 582 din data de 02.10.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Suceava

Aderarea la apel.
Decizia numarul 116 din data de 24.01.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

Aderarea la apel. Termenul pana la care se poate formula cererea de aderare la apel. Titularul unei cereri de aderare la apel poate fi numai intimatul, nu si un alt apelant.
Decizia numarul 198/A din data de 10.12.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Alba-Iulia

Admisibilitate cerere intemeiata pe dispozitiile art. 2811 Cod procedura civila in conditiile in care se solicita in fapt modificarea dispozitivului hotararii.
Decizia numarul 463 din data de 19.09.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Galati

Admisibilitate in contextul in care instanta de fond depaseste cadrul legal prevazut de art. 300 Cod de procedura penala
Decizia numarul 139/R din data de 02.04.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures

Admisibilitate recurs. Nerespectarea procedurii aprobarii tacite conform OUG 27/2003.
Decizia numarul 1160 din data de 28.10.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Alba-Iulia

Admisibilitatea depunerii in calea de atac a inscrisului doveditor al cheltuielilor de judecata de la fond.
Decizia numarul 785/R din data de 12.10.2009. Pronuntata de Tribunalul Maramures

Admisibilitatea inlocuirii masurii preventive in recurs
Decizia numarul 219/R din data de 14.04.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Brasov

Admisibilitatea invocarii in calea de atac a partii adverse a unei exceptii analizate si respinse de prima instanta, de catre partea care nu a declarat cale de atac.
Decizia numarul 66 din data de 17.02.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti

Admisibilitatea recursului cand instanta a acordat mai mult decat s-a cerut. Art.304 pct.6 cod procedura civila.
Decizia numarul 16 din data de 16.01.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Galati

Admisibilitatea recursului declarat de o parte fata de care instanta de apel nu s-a pronuntat. Neaudierea partii in apel.
Decizia numarul 136/R din data de 02.04.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures

Admisibilitatea recursului impotriva unei decizii pronuntata de catre o instanta de recurs, urmare a recalificarii de catre instanta a caii de atac.
Decizia numarul 303 din data de 09.06.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Suceava

amanare executare pedeapsa
Hotararea numarul 8 din data de 08.01.2010. Pronuntata de Judecatoria Sectorului 6

AMANARE PRONUNTARE. LIPSA MENTIUNE PREV. DE ART. 261 AL.1 PCT.8 COD PROC. CIVILA. CONSECINTE.
Decizia numarul 1575 din data de 24.06.2005. Pronuntata de Curtea de Apel Suceava

amendajudiciara
Hotararea din data de 10.07.2007. Pronuntata de Judecatoria Bailesti

ANALIZAREA DE CATRE INSTANTA DE APEL A UNOR MOTIVE DEPUSE DUPA INCHIDEREA DEZBATERILOR. INCALCAREA PRINCIPIILOR CONTRADICTORIALITATII, PUBLICITATII SI DREPTULUI LA APARARE.
Decizia numarul 317 din data de 06.10.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti

Angajarea raspunderii materiale a membrilor organelor de conducere. Exceptia autoritatii de lucru judecat. Conditii.
Decizia numarul 173 din data de 07.02.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Suceava

Anulare act - administrativ. Aplicarea principiului disponibilitatii partilor in procesul civil
Decizia numarul 172/R din data de 08.02.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures

Anulare act fiscal. Decizie de suspendare pana la pronuntarea unei solutii definitive pe latura penala. Necomunicare ordonanta de neincepere a urmaririi penale. Nelegalitatea solutiei pronuntate pe exceptia de tardivitate a contestatiei.
Decizia numarul 418 din data de 20.03.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Suceava

Anulare contract de inchiriere. Exercitarea caii de atac. Interes
Decizia numarul 1120 din data de 13.11.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

Anulare-reabilitare art. 139 cod procedura penala
Decizia numarul 24 din data de 25.01.2008. Pronuntata de Tribunalul Vrancea

Anularea actelor administrative ilegale, repunerea in situatia anterioara. Solutionarea capetelor de cerere accesorii.
Decizia numarul 334 din data de 09.09.2004. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Anularea hotararii cu trimiterea cauzei spre rejudecare pentru necercetarea fondului cauzei. Conditii
Decizia numarul 1261 din data de 26.04.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

Anularea hotararii si trimiterea cauzei spre rejudecare. Conditii
Decizia numarul 854 din data de 21.03.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

Aparare formalaa unui inculpat. Consecinte
Decizia numarul 384/R din data de 07.08.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures

Apel - solutii. Trimiterea cauzei spre rejudecare. Nesolutionarea fondului cauzei. Privarea partii de un grad de jurisdictie
Decizia numarul 33A din data de 11.02.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti

Apel - solutii. Trimiterea cauzei spre rejudecare. Nesolutionarea fondului cauzei. Privarea partii de un grad de jurisdictie
Decizia numarul 33A din data de 11.02.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti

APEL ANULAT CA NETIMBRAT. INVOCAREA IN RECURS A INCALCARII DREPTULUI LA APARARE SI LA UN PROCES ECHITABIL GARANTAT DE CONSTITUTIA ROMANIEI SI CONVENTIA EUROPEANA A DREPTURILOR OMULUI. RESPINGEREA CAII DE ATAC.
Decizia numarul 42 din data de 21.01.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti

Apel civil. Aplicarea dispozitiilor art. 297 alin. 1 teza a II-a Cod procedura civila
Decizia numarul 1308/R din data de 17.11.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures

Apel civil. Renuntare la dreptul dedus judecatii. Anularea hotararii pronuntate in prima instanta
Decizia numarul 77/A din data de 07.06.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures

Apel civil. Solutionarea procesului fara a intra in cercetarea fondului. Incidenta dispozitiilor art. 297 Cod pr. civila.
Decizia numarul 81/A din data de 02.07.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures

Apel declarat de tatal inculpatului in baza unei procuri speciale
Decizia numarul 605 din data de 09.10.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Alba-Iulia

Apel declarat tardiv. Inculpat prezent atat la dezbateri cat si la pronuntare. Recurs inadmisibil.
Decizia numarul 161 din data de 02.03.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti

Apel exercitat dupa emiterea mandatului de executare a pedepsei. Apel declarat in termen. Apel peste termen.
Decizia numarul 27 din data de 01.02.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti

Apel penal. Laturacivila. Infractiune de pericol. Admisibilitatea actiunii civile in contextul deciziei nr.1/2004 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie
Decizia numarul din data de 19.10.2005. Pronuntata de Tribunalul Tulcea

Apel peste termen.
Decizia numarul 441/MP/ din data de 08.10.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Constanta

Apel peste termen. Lipsa concluziilor aparatorului desemnat din oficiu si invocarea de catre acesta a refuzului inculpatei de a se prezenta la instanta. Lipsa de aparare a inculpatei motiv de nulitate absoluta conform art. 197alin.2 si 3C.p.p.; neana...
Decizia numarul 201 din data de 29.10.2008. Pronuntata de Tribunalul Olt

Apel peste termen. Recurs intemeiat.
Decizia numarul 38 din data de 15.01.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti

Apel peste termen. Respingerea apelului ca tardiv introdus.
Decizia numarul 228 din data de 24.04.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Alba-Iulia

Apel peste termen. Tardivitate.
Decizia numarul 216 din data de 01.03.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti

APEL PESTE TERMEN. TERMENUL LIMITA PANA LA CARE SE POATE DECLARA IN CAZUL SUSPENDARII CONDITIONATE A EXECUTARII PEDPSEI
Decizia numarul 119 din data de 20.02.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Suceava

Apel tardiv. Limita judecarii in recurs.
Sentinta penala numarul 529 din data de 09.03.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti

Apel. Aplicabilitatea art. 297 alin. 1 Cod procedura civila
Decizia numarul 120 din data de 26.02.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

Apel. Aplicarea gresita a prevederilor art. 297 al. 1 Cod pr. civila
Decizia numarul 786 din data de 06.10.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

Apel. Calculul termenului de apel in situatia in care ultima zi cade intr-o zi nelucratoare.
Decizia numarul 67/R din data de 11.02.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures

Apel. Cerere de acordare a ajutorului public judiciar. Necomunicarea incheierii de respingere a cererii de ajutor public judiciar anularea ca netimbrat a apelului. Nelegalitate.
Decizia numarul 5 din data de 17.01.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Alba-Iulia

Apel. Cerere de desfiintare cu trimitere spre rejudecare la prima instanta. Solutie de schimbare a sentintei in sensul respingerii cererii de chemare in judecata. Legalitate
Decizia numarul 908 din data de 21.10.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

Apel. Desfiintarea cu trimitere spre rejudecare. Cazuri. Solutia instantei de recurs dupa intrarea in vigoare a Legii 202/2010
Decizia numarul 157/R din data de 23.02.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures

Apel. Desfiintarea cu trimitere spre rejudecare. Cazuri. Solutia instantei de recurs dupa intrarea in vigoare a Legii 202/2010. Neagravarea situatiei in propriul recurs. Evitarea pronuntarii a doua hotarari diferite pentru acelasi fapt
Decizia numarul 169/R din data de 23.02.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures

Apel. Efect extensiv. Omisiunea instantei de a dispune emiterea unui nou mandat de executare conform actualelor dispozitii ale hotararii.
Decizia numarul 259 din data de 23.04.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Alba-Iulia

Apel. Inadmisibilitatea introducerii in cauza a unei alte parti cu ocazia solutionarii apelului.
Decizia numarul 166 din data de 19.05.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Galati

Apel. Limitele investirii.
Decizia numarul 292 din data de 19.03.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

Apel. Neagravarea situatiei in propria cale de atac.
Decizia numarul 1 din data de 30.04.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Constanta

Apel. Nepronuntare asupra motivelor formulate de inculpat. Consecinte
Decizia numarul 550 din data de 21.09.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Alba-Iulia

Apel. Omisiunea instantei de a analiza apararile inculpatilor privind cuantumul prejudiciului. Cazul de casare prevazut de art. 385/9 pct.10 Cod procedura penala.
Decizia numarul 107 din data de 02.02.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Alba-Iulia

Apel. Persoane care pot exercita apelul. Persoana fara calitate procesuala. Inadmisibilitate.
Decizia numarul 173 din data de 07.06.2004. Pronuntata de Curtea de Apel Cluj

Apel. Retinerea cauzei spre rejudecare dupa anularea hotararii primei instante. Precizarea actiunii prin introducerea de noi parti si formularea de capete noi de actiune direct in apel. Incalcarea dispozitiilor art. 294 C.proc.civ. si a caracterului ...
Decizia numarul 152 din data de 22.03.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Alba-Iulia

Apel. Solutii. Desfiintarea hotararii cu trimiterea cauzei spre rejudecare
Decizia numarul 35/A din data de 26.04.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures

Apel. Solutii. Desfiintarea hotararii cu trimiterea cauzei spre rejudecare
Decizia numarul 40/A din data de 03.06.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures

Apel. Solutionarea apelului fara citarea partilor civile. Consecinte
Decizia numarul 40/R din data de 25.01.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures

Apel. Soutie de admitere. Agravarea situatiei in propria cale de atac.
Decizia numarul 1183 din data de 22.05.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

Apel. Termen de declarare
Decizia numarul 312/R din data de 11.05.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures

Apelul declarat de o persoana care nu a fost parte la judecata fondului este inadmisibil, chiar daca justifica un interes in cauza
Decizia numarul 17 din data de 19.02.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Galati

Apelul peste termen. Obligativitatea instantei de a verifica, din oficiu, daca se afla in fata unui apel/ recurs peste termen.
Decizia din data de 05.03.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Suceava

Apelul peste termen. Perioada in care poate fi declarat.
Decizia numarul 39 din data de 15.01.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti

Apelul. Cereri esentiale. Obligatiile instantei de apel
Decizia numarul 561/R din data de 29.05.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

Apelul. Efectul devolutiv. Consecinte asupra probatoriilor
Decizia numarul 1762 din data de 10.05.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

Aplicabilitatea art. 315 Cod procedura civila. Calea de atac ce se solutioneazain rejudecare. Inaplicabilitatea art. 2821 Cod procedura civila
Decizia numarul 214 din data de 12.02.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

Aplicabilitatea dispozitiilor art. 7201 Cod procedura civila in cazul obligatiilor alternative: restituirea marfurilor sau plata contravalorii acestora
Decizia numarul 15 din data de 15.01.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti

Aplicabilitatea dispozitiilor art. art. 48 alin.2 teza I cod pr.civ. si efectele acestor dispozitii legale asupra unei ca i de atac tardive sau inadmisibile
Decizia numarul 167 din data de 11.09.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

Aplicarea articolului 385 indice 9 punctul 3 Cod procedura penala din perspectiva articolului 47 Cod procedura penala
Decizia numarul 611 din data de 27.11.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Oradea

Aplicarea directa a dreptului comunitar. Restituirea taxei de prima inmatriculare ca fiind contraraart. 90 alin. 1 din Tratatul C. E.
Decizia numarul 479/R din data de 11.07.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Brasov

Aplicarea disp. art. 2821 Cod proc.civ.
Decizia numarul 1008 din data de 06.12.2005. Pronuntata de Curtea de Apel Galati

Aplicarea dispozitiilor art. 2781 alin. 13 din C.pr.pen.
Decizia numarul 97/R din data de 15.04.2010. Pronuntata de Tribunalul Maramures

Aplicarea dispozitiilor art. 3001 C.proc.pen. - nemotivarea solutiei dispuse de instanta de fond determinanulitatea absoluta a incheierii pronuntate, cu consecinta casarii si trimiterii cauzei spre rejudecare aceleiasi instante, dar reprezinta si o ...
Decizia numarul 372 din data de 20.07.2011. Pronuntata de Tribunalul Iasi

Aplicarea dispozitiilor art. 5221 Cod procedura penala. Conditii
Decizia numarul 211/R din data de 22.04.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures

Aplicarea dispozitiilor art. 5221 din Codul de procedura penala , privind rejudecarea persoanei extradate care a fost judecata si condamnata in lipsa. Conditii pentru admiterea cererii de rejudecare.
Decizia numarul 763 din data de 15.12.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Galati

Aplicarea gresita de catre instanta de fond a dispozitiilor art. 332 alin. 2 din C.pr.penala referitoare la restituirea cauzei la procuror.
Decizia numarul 245/R din data de 24.08.2010. Pronuntata de Tribunalul Maramures

Aplicarea legii penale in raport cu timpul. Extraactivitatea legii penale mai favorabile (principiul"mitior lex").
Decizia numarul 269 din data de 17.03.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Bacau

Aplicarea nelegala a dispozitiilor art. 320/1 al. 7 Cod procedura penala si consecintele asupra pedepsei stabilite de instanta.
Decizia numarul 135 din data de 08.02.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Alba-Iulia

Aplicarea pedepsei complementare a interzicerii unor drepturi.
Decizia numarul 142 din data de 10.06.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

Aplicarea prev. art. 385 ind. 15 pct. 2 lit. d din Codul de procedura penala. Solutia de admitere a recursului, casarea hotararii atacate si rejudecarea cauzei de catre instanta de recurs.
Decizia numarul 313/R din data de 07.10.2010. Pronuntata de Tribunalul Maramures

Aplicarea prev. art. 385 ind. 6 alin. 3 din Codul de procedura penala. Examinarea cauzei sub toate aspectele de catre instanta de recurs in situatia in care recursul constituie singura cale ordinarade atac
Decizia numarul 329/R din data de 21.10.2010. Pronuntata de Tribunalul Maramures

Aplicarea prevederilor art. 320/1 alin.5 Cod procedura penala. Incompatibilitatea judecatorului care a solutionat unul dintre dosarele disjunse
Decizia numarul 348 din data de 12.04.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Suceava

Aplicarea prevederilor art. 3859 pct. 9,10 Cod procedura penala.
Decizia numarul 7/R din data de 09.01.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures

Aplicarea principiului"in dubio pro reo".
Decizia numarul 329 din data de 12.09.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Suceava

Aprecierea indeplinirii conditiei privind existenta hotararilor potrivnice, prevazute de dispozitiile art. 322 pct. 7 cod procedura civila pentru incidenta acestui caz de revizuire.
Decizia numarul 104 din data de 26.01.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Bacau

Aprecierea pericolului concret pentru ordinea publica in raport de timpul scurs de la comiterea faptei
Hotararea numarul 33/2012 din data de 13.06.2012. Pronuntata de Tribunalul Bihor

Aprecierea termenului prev. de art. 27 din Legea 85/2006 privind procedura insolventei si sanctiunea nerespectarii acestuia de catre inculpatul trimis in judecata pentru sa varsirea infractiunii prev. de art. 143 din aceeasi lege.
Sentinta penala numarul 637 din data de 29.10.2009. Pronuntata de Tribunalul Iasi

Aratarea titularului dreptului - art. 64 Cod de procedura civila. Cerinte specifice.
Decizia numarul 806A din data de 17.11.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti

Arbitraj. Necesitatea unei conventii arbitrale clare. Art.343 ind.4 alin.2 lit.b Cod procedura civila prevede ca instanta nu va retine spre solutionare procesul daca conventia arbitralaeste lovitade nulitate ori este inoperanta.
Decizia numarul 628/R din data de 15.12.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Brasov

Arestare preventiva. Gresita mentionare a temeiului de drept al mentinerii arestarii preventive nu vatamadrepturile procesuale ale inculpatilor. Nu constituie incalcare a principiului prezumtiei de nevinovatie formularea judecatorului fondului prin ...
Decizia numarul 125/R din data de 17.02.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Brasov

Arestare preventiva. Respingerea propunerii de arestare preventiva a inculpatului pentru ca temeiul de fapt al arestarii preventive, propuse a se lua de catre instanta , este diferit de cel aratat de parchet.
Sentinta penala numarul 22/R din data de 03.03.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Brasov

Arestare preventiva. Respingerea propunerii de arestare preventiva a inculpatului pentru ca temeiul de fapt al masurii propuse a se lua diferade cel aratat de parchet
Sentinta penala numarul 12/R din data de 15.02.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Brasov

Arestare preventiva. Respingerea propunerii de arestare preventiva a inculpatului, pentru ca temeiul de fapt al masurii prepuse a se lua este diferitade cel aratat de parchet
Sentinta penala numarul 19/R din data de 01.03.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Brasov

Arestare preventiva. Temeiurile masurii.
Decizia numarul 493/R din data de 11.09.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Brasov

Arestarea preventiva a inculpatului. Ascultarea inculpatului de catre procuror, in vederea formularii propunerii de arestare preventiva, este obligatorie. Aceastaconditie nu este indeplinitadaca persoana a fost ascultataca invinuit in ziua in...
Hotararea numarul 85 din data de 27.10.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Brasov

Arestarea preventiva. Respingerea propunerii de arestare preventiva a inculpatului pentru ca nu existaprobe sau indicii privind sa varsirea faptei. Temeiurile de drept ale masurii preventive
Sentinta penala numarul 11/R din data de 14.02.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Brasov

Arestarea preventiva. Respingerea propunerii de arestare preventiva a inculpatului pentru neefectuarea vreunui act de urmarire penala de la luarea masurii preventive pana la sesizarea instantei cu prelungirea masurii preventive.
Sentinta penala numarul 10/R din data de 10.02.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Brasov

art 278 1 C.pr.penala
Sentinta penala numarul 20 din data de 03.02.2010. Pronuntata de Judecatoria Dragasani

Art 86.1 c.p.
Decizia numarul 2650 din data de 10.10.2008. Pronuntata de Tribunalul Vrancea

Art. 103 c.p.civ. - Neexercitarea oricarei ca i de atac si neindeplinirea oricarui alt act de procedura in termenul legal atrage decaderea afarade cazul cind Legea dispune altfel sau cind partea dovedeste ca a fost impiedicataprintr-o imprejurare ma...
Decizia numarul 97 din data de 03.02.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti

Art. 137 Cod procedura civila. Ordinea in care se solutioneazaexceptiile procesuale.
Decizia numarul 514/R din data de 13.04.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures

Art. 254 Cod penal. Continutul constitutiv al infractiunii. Lipsa conditiei esentiale ca banii sau foloasele sa fie pretinse de functionar in scopul prev. de art. 254 Cod penal; consecinte
Sentinta penala numarul 27/F din data de 05.03.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Brasov

Art. 261 alin. 5 Cod procedura civila. Necesitatea motivarii hotararii judecatoresti pronuntate, pentru ca instanta de control judiciar sa -si poataexercita atributiile corespunzatoare in vederea analizarii temeiniciei si legalitatii hotararii care f...
Decizia numarul 526/R din data de 15.04.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures

Art. 278 1 Cod procedura penala , plangere penala inadmisibila. Societate in lichidare, administrator (petent) fara calitate procesuala , inadmisibilitate.
Sentinta penala numarul 117 din data de 12.11.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Galati

art. 278 Cod Procedura penal
Sentinta penala numarul 119 din data de 01.06.2009. Pronuntata de Judecatoria Dragasani

Art. 278 ind 1 C.pr.pen.- plangere ordonanta procuror - admitere
Sentinta penala numarul 57 din data de 02.07.2007. Pronuntata de Judecatoria Vaslui

Art. 278 ind. 1 alin. 7 lit. b) C.pr.pen. Admiterea plangerii petentului, desfiintarea rezolutiilor procurorului. Trimiterea cauzei la procuror
Sentinta penala numarul 5 din data de 14.01.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

art. 2781 C.proc.pen. Plangerea in fata judecatorului impotriva rezolutiilor sau ordonantelor procurorului de netrimitere in judecata
Sentinta penala numarul 17 din data de 28.01.2009. Pronuntata de Judecatoria Sinaia

Art. 2781 Cod procedura penala. Obligatiile procurorului in situatia admiterii plangerii, desfiintarii rezolutiei de neincepere a urmaririi penale si restituirii cauzei la parchet in vederea inceperii urmaririi penale.
Decizia numarul 26 din data de 15.11.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Suceava

Art. 2812 alin. 1 Cod procedura civila. Omisiunea instantei de a se pronunta asupra unui capat de cerere al actiunii. Cale de atac. Solutie.
Hotararea numarul 22 din data de 25.02.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Suceava

Art. 2821 Cod procedura civila. Valoarea obiectului pricinii, in raport de care se stabileste calea de atac. Recurs la recurs. Solutie.
Decizia numarul 119 din data de 24.09.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Suceava

Art. 301 c.pr.civ. si art. 103 c.pr.civ. Tardivitate recurs. Calculul termenului de declarare a acestei ca i de atac.
Decizia numarul 350 din data de 04.05.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti

Art. 304 pct. 7, 8 si 9 Cod procedura civila
Decizia numarul 11 din data de 17.01.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Alba-Iulia

Art. 461 lit. c) C.pr.pen. Incident ivit cu ocazia executarii
Sentinta penala numarul 104 din data de 02.12.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Art.129 Cod procedura civila. Rolul activ al instantei in clarificarea temeiului juridic al actiunii, in stabilirea cadrului procesual dedus judecatii, al obiectului cauzei.
Decizia numarul 506/R din data de 13.04.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures

Art.160h alin.3
Hotararea numarul 6096 din data de 10.12.2008. Pronuntata de Tribunalul Vrancea

art.278/1 CPP -inadmisibilitatea cererii de revizuire
Sentinta penala numarul 459 din data de 16.12.2008. Pronuntata de Judecatoria Campina

art.2781 Cod procedura penala
Sentinta penala numarul 68 din data de 13.04.2010. Pronuntata de Judecatoria Dragasani

Art.332 alin.2 Cod procedura penala -Trimiterea cauzei pentru continuarea judecatii.
Decizia numarul 917 din data de 06.09.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Oradea

Art.86 si art. 90 Cod procedura civila. Citarea la o adresagresita impiedica partea sa -si exercite dreptul la aparare.
Decizia numarul 523/R din data de 15.04.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures

Articolul 317 Cod procedura civila stabileste regula dupa care hotararile irevocabile pot fi atacate cu contestatie in anulare pentru neregularitatea procedurii de citare numai daca acest motiv nu a putut fi invocat pe calea apelului sau recursului. ...
Decizia numarul 1235/R-FM din data de 13.08.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Pitesti

Asigurator. Obligare de despagubiri civile. Intinderea daunelor morale.
Decizia numarul 264/R din data de 04.05.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Brasov

Asiguratorul de raspundere civila pentru pagube produse prin accidente. Lipsa calitatii de parte in procesul penal. Obligarea doar a inculpatului asigurat la plata de despagubiri civile
Decizia numarul 59 din data de 09.02.2009. Pronuntata de Tribunalul Iasi

Asiguratorul de raspundere civila. Calitatea in procesul penal.
Decizia numarul 131 din data de 23.01.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti

Aspecte de drept procesual aplicabile in litigiile cu profesionisti
Sentinta civila numarul 55 din data de 03.05.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti

Aspecte legate de citarea administratorului statutar in vederea solutionarii cererii de angajare a raspunderii personale patrimoniale. Consecintele citarii gresite a paratului
Decizia numarul 594/R din data de 06.03.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures

Aspecte procedurale legate de judecarea pricinii in complet de divergentÄ
Decizia numarul 80/R din data de 22.01.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures

Aspecte procedurale. Renuntarea la judecata si renuntarea la drept (art. 246 - 247 Cod procedura civila ). Revenirea partii asupra renuntarii la drept sau la judecata.
Decizia numarul 504/R din data de 08.11.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Brasov

Atat timp cat unul dintre inculpati si-a asumat constient pozitia procesuala si nu a exercitat ca ile de atac legale impotriva hotararii instantei de fond, acceptand punerea in executare a hotararii definitive, viciul de procedura privind citarea sa ...
Decizia numarul 520 din data de 01.07.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Alba-Iulia

Atribuirea provizorie a folosintei apartamentului proprietate comuna a sotilor - unuia dintre soti si evacuarea celuilalt sot. Nelegalitate.
Decizia numarul 38 din data de 22.03.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Alba-Iulia

Auritate de lucru judecat
Decizia numarul 165 din data de 04.05.2009. Pronuntata de Tribunalul Bacau

Autoritate de lucru judecat
Decizia numarul 415/R din data de 08.04.2009. Pronuntata de Tribunalul Maramures

Autoritate de lucru judecat. Aprecierea in rem a obiectului si a cauzei.
Decizia numarul 1675 din data de 18.12.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

Autoritate de lucru judecat. Conditii
Decizia numarul 141 din data de 01.03.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

Autoritate de lucru judecat. Conditii.
Decizia numarul 289 din data de 15.03.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

Autoritate de lucru judecat. Conditiile in care opereaza aceasta exceptie sunt cele prevazute de art. 1201 C. civ. Dacainstanta de trimitere nu se conformeaza hotararii prin care s-a dispus trimiterea spre rejudecare, se impune din nou trimiterea pe...
Decizia numarul 905 din data de 03.09.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Autoritate de lucru judecat. Neexecutarea unei hotarari judecatoresti prin care s-a solutionat o contestatie formulata in temeiul Legii 10/2001. Consecinte.
Decizia numarul 6/A din data de 22.01.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures

Autoritatea de lucru judecat in ce priveste latura penala
Decizia numarul 138 din data de 24.01.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti

Autoritatea de lucru judecat. Respectarea dreptul de proprietate garantat de art. 1 din Protocolul 1 Aditional la Conventia Europeana a Drepturilor Omului.
Decizia numarul 2693 din data de 29.02.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

� Cod procedura civila. Omisiunea solutionarii exceptiilor de procedura si de fond. Efectul neintocmirii practicalei incheierii de sedinta pentru termenul la care s-a respins exceptia tardivitatii si s-a repus pe rol cauza.
Decizia numarul 176/R din data de 19.02.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures

� Competenta de solutionare a unei decizii emise de Casa de Asigurari de Sanatate in baza unui titlu executoriu emis anterior pentru plata contributiei de asigurari de sanatate. Natura juridica a deciziei si a raportului juridic dedus judecatii.
Decizia numarul 225/R din data de 10.03.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures

Cadru procesual. Obligatia institutiei de a pune in discutie formarea acestuia
Decizia numarul 27 din data de 12.01.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

Cadrul procesual sub aspectul partilor din proces, in procedura judiciara desfasurata conform art. 26 din Legea 10/2001. Lipsa calitatii procesuale pasive a Comisiei Centrale pentru stabilirea despagubirilor.
Decizia numarul 135/C/ din data de 04.06.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Constanta

Cai de atac. Dreptul la aparare. Conditii.
Decizia numarul 788 din data de 07.06.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

Cai de atac. Neagravarea situatiei partii in propria cale de atac
Decizia numarul 576 din data de 25.11.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Cai de atac. Termen de declarare. Eroarea instantei.
Decizia numarul 1585 din data de 23.09.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Suceava

Cai ordinare de atac
Sentinta civila numarul 24 din data de 09.01.2013. Pronuntata de Judecatoria Novaci

Cai ordinare de atac. Apel. Judecata. Condamnare dupa achitare. Obligativitatea audierii inculpatului. Proces echitabil.
Decizia numarul 170/P/ din data de 10.04.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Constanta

CAILE DE ATAC ORDINARE. APELUL. SOLUTIILE LA JUDECATA IN APEL. DESFIINTAREA SENTINTEI PRIMEI INSTANTE SI TRIMITEREA CAUZEI PENTRU REJUDECARE DE CATRE INSTANTA A CAREI HOTARARE A FOST DESFIINTATA.
Decizia numarul 831 din data de 19.11.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti

calcul termen impotriva solutiilor prevazute de art. 278 cod procedura penala
Decizia numarul 479/R din data de 10.12.2009. Pronuntata de Tribunalul Vaslui

Calcularea termenului de declarare a apelului. Termenul de declarare a apelului este de 10 zile de la pronuntare sau de la comunicare si se calculeazaconform art. 186 alin. 2 Cod procedura penala.
Decizia numarul 140 din data de 24.02.2004. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Cale de atac impotriva sentintei prin care s-a luat act de renuntarea la judecata capatului principal de cerere. Solutionare gresita ca apel, in loc de recurs
Decizia numarul 1231/R din data de 26.05.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Cluj

Cale de atac impotriva unei hotarari intermediare cu caracter interlocutoriu. Inadmisibilitate.
Decizia numarul 803 din data de 14.10.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti

Cale de atac. Aplicarea principiului accesorium sequitur principale. Respingerea capatului principal de cerere ca ramas fara obiect. Consecinte.
Decizia numarul 311 din data de 01.04.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti

Cale de atac. Recurs impotriva incheierii date de instanta de recurs prin care s-a respins cererea de suspendare. Admisibilitate
Decizia numarul 859 din data de 13.12.2006. Pronuntata de Tribunalul Vaslui

Cale de atac. Recurs. Inadmisibilitate
Decizia numarul 1370/R din data de 06.11.2009. Pronuntata de Tribunalul Maramures

Cale extraordinara de atac - revizuirea
Sentinta penala numarul 17/R din data de 04.05.2012. Pronuntata de Judecatoria Braila

Cale ordinarade atac inadmisibila. Hotarare definitiva.
Decizia numarul 108 din data de 02.02.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti

CALEA DE ATAC IMPOTRIVA DECLINARII DE COMPETENTA A UNUI CAPAT DE CERERE IN TIMPUL JUDECATII
Decizia numarul 227 din data de 24.04.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Bacau

Calea de atac impotriva sentintei. Actiune in rezolutiunea unui antecontract de vanzare-cumparare cu privire la un teren pentru pretul de 4.500 lei. Recursul, iar nu si apelul
Decizia numarul 1959 din data de 01.06.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Cluj

Calea de atac impotriva sentintei. Valoarea obiectului litigiului de peste 100.000 lei. Apel, iar nu recurs
Decizia numarul 1250/R din data de 28.05.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Cluj

CALEA DE ATAC IN CAZUL PREV. DE ART.278/1 ALIN. 8 LIT. E COD PROCEDURA PENALA
Decizia numarul 119 din data de 23.02.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Bacau

Calea de atac in litigiile intemeiate pe Legea 272/2004
Decizia numarul 286 din data de 11.04.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti

Calificare cale de atac. Criteriul valoric
Decizia numarul 245 din data de 08.06.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Calificarea caii de atac in functie de valoarea imobilului. Criterii
Decizia numarul 788 din data de 05.10.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

Calificarea caii de atac in functie de valoarea imobilului. Criterii
Decizia numarul 2473 din data de 29.11.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

Calificarea caii de atac in raport cu valoarea obiectului litigiului-art. 2821 cod procedura civila
Decizia numarul 111 din data de 29.05.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

Calificarea caii de atac si in lipsa partii care se considera ca a luat termen in cunostinta.
Decizia numarul 534 din data de 28.02.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti

Calificarea caii de atac. Indicarea gresita in dispozitiv.
Decizia numarul 713 din data de 26.10.2005. Pronuntata de Tribunalul Valcea

Calificarea caii de atac. Obligatiile instantei de judecata
Decizia numarul 1768 din data de 21.11.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Calificarea gresita a ca ilor de atac formulata de catre condamnat impotriva sentintei prin care s-a dispus revocarea suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere, ca fiind apel si solutionarea acestuia in complet de doi judecatori, desi Legea pre...
Decizia numarul 22 din data de 12.02.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Calitate procesual activa.
Decizia numarul 1086/A din data de 14.07.2005. Pronuntata de Curtea de Apel Alba-Iulia

Calitate procesual pasiva justificata prin argumentul opozabilita tii hotararii, paratii nefiind parti ale raportului juridic de munca
Decizia numarul 2406 din data de 06.12.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti

Calitate procesuala
Decizia numarul 812 din data de 02.11.2005. Pronuntata de Curtea de Apel Galati

Calitate procesuala
Decizia numarul 122 din data de 16.04.2007. Pronuntata de Tribunalul Bacau

Calitate procesuala activa. Normajuridica speciala.
Decizia numarul 359 din data de 05.03.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

Calitate procesuala activa. Primarie/Primar. Reprezentare judiciara
Decizia numarul 34 din data de 27.01.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Calitate procesuala activa. Transmisiunea conventionala a acesteia.
Decizia numarul 39 din data de 20.01.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Galati

Calitate procesuala pasiva in actiunea de obligare la"rebransare la reteaua electrica". Furnizorul serviciului sau cel ce a efectuat debransarea, ca titular al aparatelor de masurare - distribuitorul.
Decizia numarul 1531 din data de 08.12.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

Calitate procesuala. Recurs declarat de o persoana care nu a fost parte la judecata in fond. Lipsa calitatii de reprezentant
Decizia numarul 834 din data de 25.02.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Cluj

Calitatea de reprezentant legal . Legea 51/1995
Decizia numarul 1655/R din data de 28.10.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures

Calitatea procesual pasiva a Ministerului Finantelor Publice in litigiile avand ca obiect restituirea pretului actualizat in temeiul dispozitiilor art. 501 din Legea 10/2001, astfel cum au fost modificate prin Legea 1/2009
Decizia numarul 1 din data de 09.01.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti

Calitatea procesuala a I. G. P. in cauzele avand ca obiect infractiunea de ultraj. Gresita apreciere realizata de parchet si de prima instanta in sensul ca in cauza nu sunt intrunite elementele constitutive ale infractiunii de ultraj
Decizia numarul 10/R din data de 15.01.2009. Pronuntata de Tribunalul Maramures

Calitatea procesuala a societatii furnizoare ce a primit filaCEC, pentru produsele livrate si a fost refuzatala plata de banca, in cazul infractiunii prev.de art. 84 alin.1 pct.2 din Legea 59/1934 (Legea CEC-ului). Admisibilitatea actiunii civile
Decizia numarul 631 din data de 12.07.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

Calitatea procesuala activa a procurorului de a exercita actiunea civila pentru desfiintarea totala sau partiala a unui inscris fals
Decizia numarul 168 din data de 15.02.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti

Calitatea procesuala pasiva a Ministerului Public de a solicita anularea unui inscris. Aplicarea dispozitiilor art. 45 Cod procedura civila coroborat cu art. 245 lit.c1 Cod procedura penala.
Decizia numarul 10 din data de 08.01.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Alba-Iulia

Calitatea procesuala pasiva in actiunile intemeiate pe Lg.10/2001. Actionar - persoana fizica -lipsa calitatii procesuale pasive.
Decizia numarul 653 din data de 03.05.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

Calitatea procesuala pasiva. Lipsa unui protocol din care sa rezulte modul de preluare a patrimoniului.
Decizia numarul 237/A din data de 10.09.2004. Pronuntata de Curtea de Apel Alba-Iulia

Cand una dintre circumstantele agravante este prevazuta de lege ca element circumstantial in continutul infractiunii, ea nu mai poate fi retinuta ca circumstantaagravantain caracterizarea aceleiasi infractiuni; omisiunea aplicarii prevederilor art. ...
Decizia numarul 108/R din data de 06.06.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Brasov

Caracterul devolutiv al ca i de atac a apelului. Stabilirea cadrului procesual dedus judecatii si a caii de atac tinand cont de efectele Deciziei nr. 33/2008 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie
Decizia numarul 936/R din data de 29.03.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures

Caracterul echitabil al procedurii desfasurate in fata instantei de fond - art. 6 din Conventia Europeana a Drepturilor Omului. Obligatia instantei de a"veghea ca toate elementele susceptibile sa influenteze solutionarea pe fond a litigiului sa faca...
Decizia numarul 76/C/ din data de 09.04.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Constanta

Casare cu rejudecare. Lipsa motivare
Decizia numarul 108/R/2012 din data de 30.03.2012. Pronuntata de Tribunalul Bihor

Casare cu trimitere spre rejudecare. Limitele rejudecarii. Respectarea deciziei instantei de recurs.
Decizia numarul 185 din data de 01.02.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti

Casare cu trimitere spre rejudecare. Neefectuarea cercetarii judecatoresti.
Sentinta penala numarul 613 din data de 27.11.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Oradea

Casare cu trimitere spre rejudecare. Pronuntarea pentru o alta fapta decat cea pentru care inculpatul a fost trimis in judecata.
Decizia numarul 196 din data de 10.04.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Oradea

Casare cu trimitere. Art.385/9 pct.10 teza a II-a Cod procedura penala
Decizia numarul 331 din data de 27.03.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Oradea

Casare cu trimitere. Cazurile de casare prevazute de articolul 385/9 pct. 9 si 10 din Codul de procedura penala.
Decizia numarul 222 din data de 17.04.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Oradea

Casare cu trimitere. Gresita restituire a cauzei la procuror
Decizia numarul 631 din data de 23.08.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Oradea

Casare cu trimitere. Gresita restituire a cauzei la procuror in vederea refacerii urmaririi penale
Decizia numarul 701 din data de 11.09.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Oradea

CASAREA DECIZIEI TRIBUNALULUI SI ANULAREA SENTINTEI PRIMEI INSTANTE CU TRIMITEREA CAUZEI SPRE REJUDECARE ACESTEIA DIN URMA. CAUZA SOLUTIONATA IN TEMEIUL EXCEPTIEI DE INADMISIBILITATE, ERONAT RETINUTE. CALIFICAREA GRESITA A ACTIUNII DEDUSE JUDEC...
Decizia numarul 1340 din data de 29.03.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Oradea

Casarea sentintei si trimiterea cauzei spre rejudecare aceleiasi instante ca urmare a necercetarii fondului.
Decizia numarul 185/RC din data de 24.02.2009. Pronuntata de Tribunalul Neamt

Categoriile de hotarari straine supuse recunoasterii conform dispozitiilor art. 2 lit.k si m din Legea 302/2004 (republicata). Recunoasterea in parte, pe cale incidentala, a unei hotarari straine. Modificare pedepse. Recunoasterea pe cale incidenta...
Sentinta penala numarul 3536 din data de 28.11.2012. Pronuntata de Judecatoria Iasi

Cauza cu mai multi inculpati, dintre care unii sunt minori si altii majori. Sedinta fara publicitate. Consecinte.
Decizia numarul 49 din data de 30.03.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

Cauza temeinicade impiedicare in exercitarea caii de atac.
Decizia numarul 20 din data de 13.01.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Suceava

Cauze reunite de judecatorie. Anulare titlu de proprietate si revendicare imobiliara. Consecinte juridice in planul ca ilor de atac.
Decizia numarul 1520 din data de 29.06.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Suceava

Caz de casare prevazut de art. 3859 alin. 1 pct.9 Cod procedura penala. Nemotivarea hotararii.
Decizia numarul 377/P/ din data de 24.06.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Constanta

Cazul de casare prevazut de art. 3859 pct. 2 cod procedura penala. Instanta nelegal sesizata.
Decizia numarul 585/P/ din data de 12.10.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Constanta

Cazul de casare prevazut de art. 3859 pct. 21 Cod procedura penala. Nedovedirea de catre inculpat a faptului ca a fost in imposibilitate de a instiinta instanta despre imprejurarea ca nu se poate prezenta la judecata ; Gresita retinere a prevederilor ...
Decizia numarul 532 din data de 12.10.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Galati

Cazul de casare prevazut de art. 3859 pct.10 Cod procedura penala. Nerespectarea prevederilor art. dispozitiile art. 301 Cod procedura penala si celorlalte dispozitii legale care stabilesc drepturile partilor in instanta , precum si dispozitiile art. 174...
Decizia numarul 614 din data de 12.11.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Galati

Cazul de casare prevazut de dispozitiile art. 38515 pct.2 lit. a Cod procedura penala , privind gresita solutie de achitare a inculpatului R. G., pentru sa varsirea infractiunilor prevazute de art. 178 alin.2 si de art. 184 alin.1, 3 Cod penal
Decizia numarul 578 din data de 30.10.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Galati

Cazul de incompatibilitate prevazut de art. 48 alin.1 lit. a Cod procedura penala. Incompatibilitatea judecatorului de a solutiona cauza daca a solutionat propunerea de arestare preventiva ori de prelungire a masurii preventive, in cursul urmaririi ...
Decizia numarul 247/R din data de 13.07.2012. Pronuntata de Tribunalul Maramures

Cazul de incompatibilitate prevazut de art. 48 alin.1 lit. a Cod procedura penala. Incompatibilitatea judecatorului de a solutiona cauza daca a solutionat propunerea de arestare preventiva ori de prelungire a masurii preventive, in cursul urmaririi ...
Decizia numarul 249/R din data de 13.07.2012. Pronuntata de Tribunalul Maramures

Cazuri de aplicabilitate ale dispozitiilor art. 250 alin. 1 cod proc. CivilÄ
Sentinta civila numarul 38 din data de 15.01.2010. Pronuntata de Judecatoria Horezu

Cazuri de casare in recursul penal: judecata in prima instanta s-a desfasurat in lipsa unei parti, nelegal citate
Decizia numarul 40R din data de 10.02.2011. Pronuntata de Tribunalul Maramures

CAZURI DE INCOMPATIBILITATE
Decizia numarul 627 din data de 24.10.2005. Pronuntata de Curtea de Apel Suceava

CAZURILE IN CARE SE POATE FACE RECURS
Decizia numarul 318 din data de 28.03.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti

Cazurile in care se poate face recurs. Incidenta cazului de casare prev.de art. 3859 alin.1 pct.14 din Codul de procedura penala.
Decizia numarul 537 din data de 10.03.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti

Cerere amanare executare pedeapsa , instanta competenta. Instanta de executare
Decizia numarul 452 din data de 02.07.2010. Pronuntata de Tribunalul Dolj

CERERE DE ACORDARE A CHELTUIELILOR JUDICIARE. BUNA CREDINTA.
Decizia numarul 760/R din data de 04.10.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Cluj

Cerere de apel formulata de o persoana fara calitate procesuala
Decizia numarul 234 din data de 03.04.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Alba-Iulia

Cerere de apel inregistratala administratia locului de detinere. Apel formulat in termen. Revenirea inculpatului de la declaratia asupra renuntarii la calea de atac.
Decizia numarul 17 din data de 13.01.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Suceava

Cerere de chemare in garantie. Conditii de admisibilitate
Decizia numarul 157 din data de 14.05.2009. Pronuntata de Tribunalul Iasi

Cerere de chemare in judecata. Temei juridic. Principiul disponibilitatii partilor. Incidenta prevederilor art. 129 alin. 6 Cod pr. civila.
Decizia numarul 168/A din data de 05.10.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures

Cerere de contopire a pedepselor intemeiata pe disp. art. 449 din Codul de procedura penala. Operatiune gresita realizata de instanta de fond prin nerepunerea in individualitatea lor, a tuturor pedepselor aplicate prin mai multe hotarari definitive
Decizia numarul 292/r din data de 21.12.2011. Pronuntata de Tribunalul Maramures

Cerere de esalonare a platii debitului. Interpretarea sintagmei"stare de insolvabilitate indeobste cunoscuta" prev. de art. 263 Cod procedura civila in cazul unei unitati spitalicesti finantatade la bugetul de stat. Art. 296 Cod procedura civila.
Decizia numarul 124 din data de 07.11.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Suceava

CERERE DE INLOCUITE A MASURII ARESTARII PREVENTIVE CU OBLIGAREA DE A NU PARASI LOCALITATEA , RESPINSA. RECURS INADMISIBIL. APLICAREA ART.141 COD PROCEDURA PENALA. DECIZIA NR.15/20 IANUARIE 2005 A CURTII CONSTITUTIONALE .
Decizia numarul 20 din data de 16.03.2005. Pronuntata de Curtea de Apel Suceava

CERERE DE INTRERUPERE A EXECUTARII PEDEPSEI. NEINDEPLINIREA CONDITIILOR PREV. DE ART. 453 LIT. C COD PENAL
Sentinta penala numarul xxx din data de 29.01.2009. Pronuntata de Judecatoria Baia Mare

Cerere de investire cu formula executorie. Calitate procesuala activa in raport de dispozitiile art. 269 Cod procedura civila
Decizia numarul 172 din data de 19.01.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Suceava

Cerere de liberare provizorie sub control judiciar formulata a doua zi dupa arestarea preventiva. Aprecierea asupra temeiurilor in baza ca rora s-a dispus masura privativade libertate, precum si asupra conditiilor prev. de art. 1602 alin.2 Cod proced...
Sentinta penala numarul 3/F din data de 29.01.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Brasov

Cerere de liberare provizorie sub control judiciar. Solutionarea acesteia in conditiile nerespectarii procedurii prev. de art. 1608 si 1608a din Codul de procedura penala
Decizia numarul 274/r din data de 06.12.2011. Pronuntata de Tribunalul Maramures

Cerere de preluare a judecatii in cadrul procedurilor instituite prin Legea 302/2004
Decizia numarul 321/45/2008 din data de 29.08.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Cerere de reabilitare de drept. Nesolutionarea cererii pe fond de catre judecatorie ca urmare a verificarii insuficiente a actelor depuse de petent.
Decizia numarul 242/r din data de 25.10.2011. Pronuntata de Tribunalul Maramures

Cerere de reabilitare judecatoreasca. Nesolutionarea cererii pe fond de catre judecatorie datoritaneanalizarii indeplinirii conditiilor prev. de art. 137 Cod penal
Decizia numarul 243/r din data de 25.10.2011. Pronuntata de Tribunalul Maramures

Cerere de reaudiere formulata de inculpat in apel. Respingere. Nelegalitate
Decizia numarul 434 din data de 11.09.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Alba-Iulia

Cerere de recurs. Perimare. Cerere de repunere pe rol anulataca netimbrata. Consecinte
Decizia numarul 249 din data de 23.02.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

Cerere de recuzare. Pronuntare asupra fondului cauzei. Efecte.
Decizia numarul 22/A din data de 29.01.2004. Pronuntata de Curtea de Apel Alba-Iulia

Cerere de reexaminare. Inadmisibilitatea recursului.
Decizia numarul 113/R/2010 din data de 16.02.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Cluj

Cerere de rejudecare a unei cauze penale intemeiata pe dispozitiile art. 522 ind. 1 din Codul de procedura penala. Inadmisibilitatea cererii in cazul in care nu sunt indeplinite, cumulativ, cele doua conditii inscrise in art. 522 ind. 1alin. 1
Sentinta penala numarul 77 din data de 11.08.2008. Pronuntata de Tribunalul Iasi

CERERE DE REJUDECARE CA URMARE A CONDAMNARII IN LIPSA. CONDITII DE ADMISIBILITATE
Sentinta penala numarul 3696 din data de 25.11.2008. Pronuntata de Judecatoria Iasi

CERERE DE REJUDECARE DUPA EXTRADARE CA URMARE A CONDAMNARII IN LIPSA. CONDITIA JUDECARII SI CONDAMNARII IN LIPSA. NECESITATEA EXISTENTEI UNOR INCALCARI ESENTIALE ALE DREPTURILOR PERSOANEI
Sentinta penala numarul 3414 din data de 11.11.2008. Pronuntata de Judecatoria Iasi

Cerere de rejudecare dupa extradare. Conditiile legale pentru rejudecarea cauzei
Sentinta penala numarul 460 din data de 07.03.2008. Pronuntata de Judecatoria Ploiesti

Cerere de repunere in termen. Conditii
Decizia numarul 73 din data de 17.01.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

Cerere de repunere in termenul de apel . Interpretarea sintagmei"imprejurare mai presus de vointa partii" prev. de art. 103 Cod pr. civila.
Decizia numarul 82 din data de 02.07.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Suceava

Cerere de repunere in termenul de declarare a apelului
Decizia numarul 16 din data de 09.02.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Galati

Cerere de repunere in termenul de recurs. Conditiile si termenul in care poate fi formulata cererea."Imprejurare mai presus de vointa partii" in acceptiunea art. 103, alin. 1, teza a II-a Cod procedura civila.
Decizia numarul 147/C/ din data de 07.05.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Constanta

Cerere de revizuire intemeiata pe art. 322 pct.6 Cod Proc. Civ., in ipoteza apararii cu viclenie a incapabilului.
Decizia numarul 34 din data de 20.01.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti

Cerere de revizuire intemeiata pe prevederile art. 322 alin. 1 pct. 5 teza intai Cod procedura civila. Inscris nou
Decizia numarul 717/R din data de 07.07.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures

Cerere de schimbare a incadrarii juridice. Respingerea cererii inainte de solutionarea cauzei in fond. Antepronuntare.
Decizia numarul 18 din data de 12.01.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

Cerere de schimbare a incadrarii juridice. Solutionarea cererii inainte de solutionarea cauzei in fond. Antepronuntare.
Decizia numarul 18/P din data de 12.01.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

Cerere de sesizare a Curtii Constitutionale cu exceptia de neconstitutionalitate. Inadmisibilitate. Lipsa incheierii. Consecinte
Decizia numarul 174/R din data de 26.02.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

Cerere de sesizare a Curtii Europene de Justitie. Inadmisibilitate
Sentinta penala numarul 31 din data de 01.03.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Suceava

Cerere de transfer al urmaririi penale in baza art. 124 alin.1 si art. 124 alin.2 din Legea 302/2004 privind cooperarea judiciara internationalain materie penala - inceperea urmararii penale in rem sau in personam, conditie de admisibilitate a cereri...
Hotararea numarul 12730 din data de 31.10.2011. Pronuntata de Tribunalul Iasi

Cerere formulata in baza Legii 10/2011 impotriva secretarului comunei. Calitate procesuala pasiva.
Sentinta civila numarul 464/F/2011 din data de 16.03.2011. Pronuntata de Tribunalul Bistrita Nasaud

CERERE IN ANULARE - OG NR.5/2001 PRIVIND PROCEDURA SOMATIEI DE PLATA, MODIFICATA SI REPUBLICATA. RECURS. INADMISIBILITATE. CONDITII.
Decizia numarul 2343 din data de 10.11.2005. Pronuntata de Curtea de Apel Suceava

Cerere in anulare. Netemeinicie.
Sentinta civila numarul 13440 din data de 13.11.2008. Pronuntata de Judecatoria Iasi

Cerere in obligatie de a face si evacuare. Calea de atac impotriva sentintei. Recurs la recurs. Admisibilitate
Decizia numarul 227 din data de 10.03.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

Cererea de suspendare a executarii actului administrativ fiscal in baza art. 15 din Legea 554/2004 se solutioneazaraportat la circumstantele concrete ale cauzei, verificandu-se conditia �pagubei iminente" si existenta �cazului jusitificat".
Decizia numarul 953/R din data de 22.10.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Brasov

Cereri noi in recurs. Inadmisibilitate
Decizia numarul 3238 din data de 28.09.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Cluj

Cereri noi in recurs. Inadmisibilitate
Decizia numarul 3238 din data de 28.09.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Cluj

Certificat de vacanta succesorala. Cerere in nulitate absoluta. Conditia interesului
Decizia numarul 351/R din data de 07.04.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

Cheltuieli de judecata acordate in cazul in care actiunea fost respinsa ca fiind ramasa fara obiect. Indeplinirea obligatiilor de catre parat .
Decizia numarul 962 din data de 04.10.2010. Pronuntata de Tribunalul Olt

Cheltuieli de judecata din actiunea in granituire. Culpa partilor
Decizia numarul 60/R din data de 28.01.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures

Cheltuieli de judecata stabilite in sarcina paratului in cazul neopunerii acestuia la admiterea actiunii
Decizia numarul 540/R din data de 03.08.2011. Pronuntata de Tribunalul Maramures

Cheltuieli de judecata. Art.274 cod procedura civila
Decizia numarul 11 din data de 10.01.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Galati

Cheltuieli de judecata. Neacordarea lor de catre Consiliul National de Solutionarea Contestatiilor prin decizia pronuntata. Admiterea plangerii in instanta si obligarea autoritatii contractante la plata cheltuielilor de judecata.
Decizia numarul 677 din data de 06.11.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Galati

Cheltuieli de judecata. Necesitatea dovedirii faptului ca platile cu acest titlu au fost realizate in cadrul dosarului care face obiectul judecatii, iar nu in cadrul unui alt litigiu, chiar daca acesta are obiect asemanator si se poartaintre aceleas...
Decizia numarul 711 din data de 18.02.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Cluj

Cheltuieli de judecata. Notiunile de parte ca zutain pretentii si culpa procesuala.
Decizia numarul 208 din data de 12.04.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Alba-Iulia

Cheltuieli de judecata. Potrivit art. 274 alin. 1 Cod procedura civila partea care cade in pretentii va fi obligata , la cerere, sa plateascacheltuielile de judecata.
Decizia numarul 405/R din data de 12.05.2010. Pronuntata de Tribunalul Maramures

Cheltuieli de judecata. Renuntare la judecata apelului. Obligarea apelantei la plata cheltuielilor de judecata in favoarea intimatelor in suma de 10% din valoarea onorariului de avocat . Nelegalitate
Decizia numarul 73/R/2010 din data de 15.01.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Cluj

Cheltuieli de judecata. Stabilirea culpei procesuale a uneia dintre parti, in situatia in care cererea de chemare in judecata se respinge ca ramasa fara obiect.
Decizia numarul 7491 din data de 21.06.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

Cheltuieli de judecata. Stabilirea culpei procesuale in obligatia de plata a cheltuielilor de judecata i’n conditiile art. 275 Cod pr. civila.
Decizia numarul 6/Ap din data de 29.01.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Brasov

Cheltuieli judiciare - daca apelul inculpatului este admis, cheltuielile judiciare raman in sarcina statului, art. 192 alin. 3 Cod procedura penala.
Decizia numarul 132 din data de 02.11.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Galati

Cheltuieli judiciare. Partile responsabile civilmente pot fi obligate in solidar cu inculpatii la plata cheltuielilor judiciare numai in masura in care sunt obligate in solidar cu acestia la repararea pagubei.
Decizia numarul 270 din data de 03.08.2004. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Cheltuielile judiciare. Plata cheltuielilor judiciare avansate de stat in caz de condamnare. Obligarea Fondului de protectie a victimelor strazii la suportarea, alaturi de inculpat a cheltuielilor judiciare avansate de stat in cauza.
Decizia numarul 175/R din data de 23.02.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures

Citare
Decizia numarul 92 din data de 02.03.2009. Pronuntata de Tribunalul Vrancea

Citarea prin publicitate cu rea credinta. Efecte.
Decizia numarul 235 din data de 25.11.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

Cod procedura civila. Neindicarea motivelor de fapt si de drept pentru care s-a pronuntat o sentinta
Decizia numarul 2024/R din data de 01.11.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures

Cod procedura civila. Principiul disponibilitatii partilor. Necercetarea fondului cauzei dedus judecatii, in intregul ei
Decizia numarul 1493/R din data de 08.09.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures

Cod procedura civila. Respectarea principiului disponibilitatii partilor in procesul civil
Decizia numarul 1340/R din data de 04.05.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures

Cod silvic
Decizia numarul 1151 din data de 03.10.2008. Pronuntata de Tribunalul Vrancea

Cod Silvic-art.13C. P.
Decizia numarul 1009 din data de 13.06.2007. Pronuntata de Tribunalul Vrancea

Codul de procedura civila. Incalcarea principiului contradictorialitatii si a principiului dreptului la aparare din perspectiva art. 6 din Conventia Europeana a Drepturilor Omului.
Decizia numarul 1270 din data de 13.09.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti

Comisie rogatorie avand ca obiect ascultarea unui martor. Cererea adresatain cursul judecatii autoritatilor judiciare romane. Instanta competenta
Sentinta penala numarul 27 din data de 06.06.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures

Comisie rogatorie internationala. Competenta functionala, materiala si teritoriala
Sentinta penala numarul 27/P/2012 din data de 07.02.2012. Pronuntata de Tribunalul Bihor

Comisie rogatorie internationala. Competenta functionala, materiala si teritoriala
Sentinta penala numarul 27/P/2012 din data de 07.02.2012. Pronuntata de Tribunalul Bihor

Comisie rogatorie nationala. Inculpat arestat. Reprezentare obligatorie.
Hotararea numarul Nr. 3 din data de 06.01.2012. Pronuntata de Tribunalul Ilfov

Compatibilitatea normelor de procedura reglementata de Codul de procedura civila. Incompatibilitatea dispozitiilor art. 244 alin. 1 pct. 1 C. proc. civ. in materia insolventei
Decizia numarul 399/R din data de 10.03.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures

Competenta de solutionare a cauzelor avand ca obiect decaderea din drepturile parintesti si instituirea tutelei
Decizia numarul 216 din data de 16.12.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Suceava

Competenta de solutionare a cererilor evaluabile in bani in cazul in care din raportul de expertiza administrat ca probain dosar rezulta o valoare mai mare decat cea indicatain cererea de chemare in judecata , ce ar atrage competenta materiala a alt...
Decizia numarul 760 din data de 06.10.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti

COMPETENTA DE SOLUTIONARE A PLANGERII FORMULATE IMPOTRIVA SOLUTIEI PROCURORULUI DE NETRIMITERE IN JUDECATA, IN IPOTEZA IN CARE PROCURORUL IERARHIC SUPERIOR INFIRMA PARTIAL SOLUTIA PROCURORULUI DE CAZ, DAR SE PRONUNTA CU DEPASIREA TERMENULUI DE 20 DE ...
Sentinta penala numarul 892 din data de 26.03.2012. Pronuntata de Judecatoria Iasi

Competenta de solutionare in prima instanta a cauzelor avand ca obiect evacuarea unei societati comerciale dintr-un spatiu comercial. Natura comerciala a cauzei
Sentinta comerciala numarul 166 din data de 14.05.2009. Pronuntata de Tribunalul Iasi

Competenta de solutionarea a cererii de recuzare a judecatorului sindic, depusa odata cu cererea de completare a motivelor de recurs in exercitarea acestei ca i de atac impotriva hotararii pronuntate de judecatorul sindic
Decizia numarul 174/R din data de 24.01.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures

Competenta in cazul cererii de intrerupere a executarii pedepsei si procedura administrativa aplicabila.
Sentinta penala numarul 54 din data de 20.03.2012. Pronuntata de Tribunalul Olt

Competenta in materie de divort cu elemente de extraneitate
Decizia numarul 2033 din data de 16.10.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

Competenta instantei de recurs in cazul schimbari incadrarii juridice a faptei
Decizia numarul 127 din data de 20.09.2012. Pronuntata de Tribunalul Olt

Competenta instantelor judecatoresti de a solutiona cererile avand ca obiect atribuirea beneficiului contractului de inchiriere incheiat in baza Legii 152/1998 .
Sentinta civila numarul 15190 din data de 12.12.2008. Pronuntata de Judecatoria Iasi

Competenta materiala a solutionarii sesizarii privind revocarea beneficiului liberarii provizorii sub control judiciar acordata inculpatului de catre instanta de recurs
Decizia numarul - din data de 01.06.2010. Pronuntata de Judecatoria Ploiesti

Competenta materiala a solutionarii unei contestatii in anulare in temeiata pe dispozitiile art. 386 alin. 1 lit. a Cod de procedura penala in cazul in care aceasta este indreptata impotriva unei sentinte ramase definitive in apel
Decizia numarul 62/A/2011 din data de 21.02.2011. Pronuntata de Tribunalul Bihor

Competenta materiala a solutionarii unei contestatii in anulare in temeiata pe dispozitiile art. 386 alin. 1 lit. a Cod de procedura penala in cazul in care aceasta este indreptata impotriva unei sentinte ramase definitive in apel
Decizia numarul 62/A/2011 din data de 21.02.2011. Pronuntata de Tribunalul Bihor

Competenta materiala de a solutiona cererea de constatare a falsului, formulata prin rezolutia procurorului. Instanta competenta. Lipsa distinctiei in raport de emitentul actului pentru care se solicita constatarea falsului.
Decizia numarul 2199 din data de 13.12.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

Competenta materiala de solutionare a cererii vizand anularea unei masuri complementare aplicarii unei sanctiuni contraventionale
Sentinta comerciala numarul 489 din data de 19.06.2009. Pronuntata de Tribunalul Iasi

Competenta materiala in recurs impotriva sentintelor pronuntate in baza art. 2781 alin. 8 lit. a si b Cpp prin raportare la reglementarea introdusa prin Legea 202/2010
Decizia numarul 198 din data de 30.06.2011. Pronuntata de Tribunalul Olt

COMPETENTA MATERIALA SPECIALA, DEROGATORIE DE LA NORMELE DE COMPETENTA MATERIALA GENERALA, PREVAZUTE DE ART.2 LIT. C DIN CODUL DE PROCEDURA CIVILA. ACTIUNILE PERSONALULUI SALARIAT POTRIVIT OUG NR. 27/2006, NEMULTUMIT DE MODUL DE STABILIRE A DREPTURIL...
Decizia numarul 523 din data de 11.09.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Suceava

Competenta teritoriala
Sentinta penala numarul 14 din data de 06.01.2011. Pronuntata de Judecatoria Ploiesti

Competenta tribunalului de a solutiona apeluri impotriva hotararilor pronuntate de judecatorii in prima instanta in materie comerciala.
Decizia numarul 169 din data de 05.09.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

Completare dispozitiv. Hotarare care a fost supusa controlului judiciar
Decizia numarul 695 din data de 23.02.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Cluj

Completare hotarare. Solicitare de constatare a uzucapiunii, formulata de paratacu titlu de aparare. Inadmisibilitatei
Decizia numarul 69 din data de 13.06.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Cluj

Completarea dispozitiilor hotararii judecatoresti. Cerinte
Decizia numarul 610 din data de 08.09.2005. Pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures

COMPLETAREA PROBATORIULUI IN APEL . FACULTATEA INSTANTEI DE APEL IN ACEST SENS SI NU OBLIGATIVITATEA ACESTEIA .
Decizia numarul 422 din data de 11.05.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti

Composesorat. Modificare statut. Dispozitii legale aplicabile
Decizia numarul 368/R din data de 01.04.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures

COMPUNEREA COMPLETULUI DE JUDECATA. HOTARARE JUDECATOREASCA
Decizia numarul 551/R din data de 22.09.2005. Pronuntata de Curtea de Apel Bacau

Compunerea instantei - Nulitate absoluta
Decizia numarul 316 din data de 17.10.2005. Pronuntata de Curtea de Apel Suceava

COMPUNEREA INSTANTEI - NULITATE ABSOLUTA
Decizia numarul 316 din data de 17.10.2005. Pronuntata de Curtea de Apel Suceava

Compunerea instantei. Complet de divergenta. Neconstituire. Sanctiunile procedurale penale.
Decizia numarul 15 din data de 10.03.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Suceava

Comunicare informatii interes public. Legitimare procesuala - calitate procesuala pasiva. Principiul rolului activ al judecatorului.
Decizia numarul 13/CA/ din data de 20.01.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Constanta

Comunicare informatii interes public. Legitimare procesuala - calitate procesuala pasiva. Principiul rolului activ al judecatorului.
Decizia numarul 13/CA/ din data de 20.01.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Constanta

Comunicarea hotararii. Schimbarea sediului. Nerespectarea dispozitiilor art. 98 C.proc.civ. Consecinte
Decizia numarul 310R din data de 01.03.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti

Concurs de cauze de scoatere de sub urmarire penala si de incetare a urmaririi penale.
Decizia numarul 447 din data de 11.11.2010. Pronuntata de Tribunalul Olt

Concurs intre cauza de reducere a pedepsei prevazuta de art. 320 ind.1 C. pr. pen. si circumstantele atenuante generale. Ordinea de aplicare
Decizia numarul 244/R din data de 13.04.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures

Concurs intre circumstante atenuante judiciare si starea de recidiva.
Decizia numarul 293 din data de 20.03.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti

Concursul intre cauzele de agravare si de atenuare. Efecte.
Decizia numarul 200 din data de 29.02.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Suceava

CONDAMNARE. NEMOTIVARE. CONSECINTE
Decizia numarul 326 din data de 04.10.2005. Pronuntata de Curtea de Apel Bacau

Condamnarea inculpatului pentru alte infractiuni decat acelea retinute in actul de trimitere in judecata ; in conditiile in care nu s-au aplicat dispozitiile art. 334 din Codul de procedura penala
Decizia numarul 300/r din data de 22.12.2011. Pronuntata de Tribunalul Maramures

CONDAMNAREA INCULPATULUI PENTRU SAVARSIREA UNEI INFRACTIUNI NERETINUTA IN ACTUL DE SESIZARE. LATURA SUBIECTIVA A INFRACTIUNII DE INSELACIUNE.
Decizia numarul 476 din data de 22.10.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Suceava

Condamnarea la o pedeapsa cu executare in regim de detentie pentru o infractiune intentionatacomisain termenul de incercare al liberarii conditionate. Mentinerea liberarii conditionate dispuse anterior. Compatibilitatea celor doua institutii de drept
Decizia numarul Nr. 58 din data de 12.03.2012. Pronuntata de Tribunalul Ilfov

Conditiile de exercitiu ale actiunii civile. Interesul actual.
Decizia numarul 183 din data de 26.02.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

Conditiile de exercitiu ale actiunii civile. Interesul.
Decizia numarul 64 din data de 07.02.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti

Conditiile desfiintarii sentintei apelate si trimiterii cauzei spre rejudecare. Necercetarea fondului de catre prima instanta.
Decizia numarul 69 din data de 17.02.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti

Conditiile in care se poate constata perimarea unei cereri de chemare in jude cata, al carui curs a fost intrerupt, ca urmare a suspendarii judecatii pe temeiul dispozitiilor art. 244 alin.1 pct.2 din Codul de procedura civila
Decizia numarul 1035 din data de 24.11.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Conflict negativ de competenta.
Sentinta penala numarul 47/F din data de 22.09.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Brasov

Conflict negativ de competenta. Instanta competenta in solutionarea unei cereri privind obligatia de a face izvoratadin prevederile Legii 10/2001.
Sentinta civila numarul 4/F din data de 26.04.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Brasov

Consecinta nerespectarii dispozitiilor art. 375 alin. 2 Cod procedura penala de catre instanta de apel. Constatarea de catre instanta de recurs a incidentei in cauza a dispozitiilor art. 385/9 pct. 21 Cod procedura penala
Decizia numarul 40/R din data de 25.01.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures

Consecintele juridice ale contradictiei dintre dispozitiv si motivare. Considerentele unei sentinte trebuie sa explice dispozitivul acesteia, iar cata vreme actul administrativ anulat prin dispozitiv nu coincide cu cel care a facut obiectul cercetar...
Decizia numarul 527/R din data de 15.04.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures

Consiliul Judetean Brasov a dat Hotararea nr. 35/1999 prin care a modificat Decizia nr. 184/1993 in acord cu decizia nr. 102/21.01.1999 a Curtii Supreme de Justitie. Ulterior, hotararea care a stat la baza emiterii HCJ a fost revizuitaprin decizia ...
Decizia numarul 1246/R din data de 26.11.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Brasov

Consimtamantul. Lipsa discernamantului. Nulitate relativa
Decizia numarul 702 din data de 10.09.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

Constatarea creantei prin titlu executoriu nu este conditie de admisibilitate a cererii de deschidere a procedurii insolventei prevazuta de Legea 85/2006.
Decizia numarul 580 din data de 26.06.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Alba-Iulia

Constatarea exceptiei de necompetenta materiala a Curtii de Apel Brasov ca instanta de recurs pentru a judeca recursurile impotriva contestatiilor la executare in materia executarii silite, impotriva titlurilor executorii emise de organul fiscal. Sta...
Decizia numarul 450/R din data de 01.07.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Brasov

Constituire de parte civila
Sentinta penala numarul 142 din data de 29.01.2008. Pronuntata de Tribunalul Braila

Constituire de parte civila. Momentul pana la care poate fi realizata. Rolul activ al organelor judiciare in situatia pasivitatii persoanei vatamate.
Decizia numarul 139 din data de 16.02.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Alba-Iulia

Constituirea ca parte civila. Obligatiile instantei. Calitatea procesuala a asiguratorului.
Decizia numarul 232R din data de 25.05.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures

Contencios administrativ. Concesionarul, persoana cu interes legitim in promovarea unei actiuni de natura sa reglementeze situatia juridica a terenului concesionat.
Decizia numarul 107/R din data de 25.04.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Brasov

Contencios administrativ. Principiul neretroactivitatii legii civile noi -"tempus regit actum"
Decizia numarul 112/R din data de 02.05.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Brasov

Contencios fiscal. Conditii de suspendare a solutionarii contestatiei de catre organul competent - aplicarea dispozitiilor art. 183 alin. 1 pct. a din Codul de procedura fiscala.
Decizia numarul 81/R din data de 11.04.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Brasov

CONTESTARE PROCES VERBAL DE PERCHEZITIE DOMICILIARA. BUNURI SUPUSE CONFISCARII. APLICAREA DISPOZITIILOR ART.109 AL.4 COD PROCEDURA PENALA. DISTINCTIE DE PREV. 163 SI URMATOARELE COD PROCEDURA PENALA .
Decizia numarul 10 din data de 16.02.2005. Pronuntata de Curtea de Apel Suceava

CONTESTARE PROCES VERBAL DE PERCHEZITIE DOMICILIARA. BUNURI SUPUSE CONFISCARII. APLICAREA DISPOZITIILOR ART.109 AL.4 COD PROCEDURA PENALA. DISTINCTIE DE PREV. 163 SI URMATOARELE COD PROCEDURA PENALA .
Decizia numarul 10 din data de 16.02.2005. Pronuntata de Curtea de Apel Suceava

Contestarea semnaturii aplicate pe dovada de comunicare a hotararii judecatoresti atacate.
Decizia numarul 99/A/2010 din data de 03.05.2011. Pronuntata de Tribunalul Bistrita Nasaud

contestatie executare
Hotararea numarul 117 din data de 31.01.2007. Pronuntata de Judecatoria Bailesti

CONTESTATIE IN ANULARE
Decizia numarul 450/R din data de 23.04.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Brasov

CONTESTATIE IN ANULARE - CITARE NELEGALA
Decizia numarul 562 din data de 26.09.2005. Pronuntata de Curtea de Apel Suceava

CONTESTATIE IN ANULARE - LITIGIU CU PROFESIONISTI. ART.317 (1) PCT.1 COD PROCEDURA CIVILA NU ARE IN VEDERE IPOTEZA IN CARE PARTEA CARE A AVUT INTERESUL SA PARTICIPE INTR-UN LITIGIU, NU A FOST INTRODUSA IN CAUZA, VIZAND DOAR PARTILE DIN PROCES. -art.31
Decizia numarul 130 din data de 19.02.2013. Pronuntata de Curtea de Apel Oradea

Contestatie in anulare - termen
Decizia numarul 54 din data de 02.05.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

Contestatie in anulare speciala. Notiunea de"gresealamateriala" in sensul art. 318 teza I Cod procedura civila
Decizia numarul 746 din data de 04.10.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti

Contestatie in anulare.
Decizia numarul 218 din data de 04.05.2010. Pronuntata de Tribunalul Bacau

Contestatie in anulare. Citarea partii in ordonanta presedintiala formulata in temeiul art. 403 alin.4 Cod procedura civila.
Hotararea numarul 96/F din data de 26.04.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Brasov

CONTESTATIE IN ANULARE. COMPETENTA DE ORDINE PUBLICA.
Decizia numarul 167 din data de 24.04.2007. Pronuntata de Curtea de Apel BacauComentarii ref. Decizia numarul 174/R din data de 26.02.2009 pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

Fii primul care comenteaza.

 

 

Ultimele comentarii:
POPESCU MIHAELA comenteza: ''Buna seara.
Daca sunteti absolvent al inst. Ion Mincu in anul 1975 va anunt cu entuziasm ca avem intalnirea promo
... »»''

Alexandra comenteza: ''mai vin cu una. de ani de zile ca 1 pers platesc cel mai mult apa din tot blocul. la una din sedinte s-a votat schimbare ... »»''

Alexandra comenteza: ''buna ziua
am schimbat o butelie, tipul a venit cu una si cand sa porneasca aragazul nu ardea. a curatat din tub si
... »»''

Florin S comenteza: ''Cnventiile civile sunt greu de deosebit de un contrcat de munca mai ales atunci cand obiectul de activitate al conventii ... »»''

Laurentiu Galca comenteza: ''Sunt angajat la firma URBAN PROTECT din sinaia jud Prahova In urma controalelor pe care ati facut la firma respectiva si ... »»''

cornel comenteza: ''Doresc sa achizitionez un autoturism Skoda, fabricat octombrie 2006 diesel 1,9 norma poluare E3, emisii co2 140.Va rog s ... »»''

daragiu petre comenteza: ''buna zioa.am o mica problema .am avut o oprire pe salariu meu.iar deaci eu am platit totii banii care trebuia prin ing b ... »»''

 

 

Harta administrativa a Romaniei Judetul Satu-Mare Judetul Bihor Judetul Salaj Judetul Cluj Judetul Alba Judetul Hunedoara Judetul Arad Judetul Timis Judetul Caras-Severin Judetul Mehedinti Judetul Dolj Judetul Olt Judetul Gorj Judetul Vâlcea Judetul Arges Judetul Dâmbovita Judetul Teleorman Judetul Giurgiu Judetul Calarasi Judetul Constanta Judetul Ialomita Judetul Prahova Judetul Brasov Judetul Sibiu Judetul Buzau Judetul Braila Judetul Tulcea Judetul Vrancea Judetul Galati Judetul Mures Judetul Covasna Judetul Harghita Judetul Bacau Judetul Vaslui Judetul Neamt Judetul Iasi Judetul Bistrita-Nasaud Judetul Maramures Judetul Suceava Judetul Botosani Judetul Bucuresti Judetul Ilfov Judetul Ilfov

 

 

 

Prima Pagina          Sitemap          Harta Site          Mergi sus


Toate datele afisate sunt informatii publice, publicate de autoritatile si institutiile publice sau in cadrul documentelor destinate publicului (Monitorul Oficial, Acte ale autoritatilor publice s.a.).
Consimtamantul persoanei vizate nu este cerut atunci cand prelucrarea priveste date obtinute din documente accesibile publicului, conform legii. (art.5, alin.2, lit.f din Legea nr. 677/2001, pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date). Notificare Operator de date cu caracter personal nr. 2447/2015.
Reclamatie date cu caracter personal