Institutii Publice: Infractiunea de abuz in serviciu contra intereselor persoanelor, in forma calificata, prevazuta de art. 246 C.pen., raportat la art. 2481C.pen. si art. 258 C.pen. Infractiunile de neexecutare a hotararilor judecatoresti privind plata salariilor si re...
Asistenta Juridica

Prima Pagina          
Cautare generala

InfoDosar.ro
Cauta online dosarul din Instanta:
-Administratie
Institutii Publice

   Consiliile Judetene
   Judetele Romaniei
   Prefecturi
   Primarii
   Evidenta Populatiei
   Directiile de Pasapoarte
   Directiile Eliberari Pemise si Inmatriculari
   Directii de Statistica
   Arhivele Nationale
   Agentiile Domeniilor Statului
   Administratii ale Apelor Romane
   Drumurile Nationale
   Autoritati Sanitar-Veterinare
   Oficiile pentru Ameliorare si Reproductie in Zootehnie
   Oficii Judetene de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit
   A.P.I.A.
   Oficii Judetene pentru Consultanta Agricola
   Directiile de Agricultura
   Directiile FitoSanitare
   Ocoale Silvice
   Asociatii de Vanatoare si Pescuit
   Regiunile de Dezvoltare
   Agentiile pentru Protectia Mediului
   Casele de Asigurari de Sanatate
   Casele de Pensii
   Agentii de Somaj
   Asociatia Nevazatorilor
   Protectia Copilului
   Agentii Teritoriale pentru Prestatii Sociale
   Compartimente A.N.E.S.
   Consilii de Formare Profesionala
   Cartelul "Alfa"
   Administratiile financiare
   Trezorerii
   Camerele de Comert
   Curtile de Conturi
   Garzile Financiare
   Protectia Consumatorului
   Consiliul Concurentei
   Corpul Contabililor Autorizati
   Lista Contabililor Autorizati
   Lista Consultantilor Fiscali
   Tabloul arhitectilor din Romania
   Serviciile Judetene de Metrologie Legala
   Centre Evaluatori ANEVAR
   Agentiile pentru Conservarea Energiei
   CENTROCOOP
   ANCOM (ANRCTI)
   Inspectorate Scolare Judetene
   Directii Tineret
   Directii Judetene pentru Sport
   Federatii de Sport
   Biblioteci Judetene
   Directii Judetene pentru Cultura, Culte si Patrimoniul Cultural National
   Centre Judetene pentru Cultura Traditionala
   Muzee Judetene
   Biserici si Culte
   Teatre Judetene
   Federatia Sindicala "Spiru-Haret"
   Barouri de avocati
   Tabloul avocatilor
   Tabloul mediatorilor
   Birouri Avocatul Poporului
   Birouri de Cadastru
   Instante de Judecata
   Parchete
   Penitenciare
   Institute de Medicina Legala
   Notari Publici
   Executori Judecatoresti
   Lichidatori
   Consilieri Proprietate Intelectuala
   Traducatori Autorizati de MJ
   Colegiile Farmacistilor
   Colegiile Medicilor
   Colegiile Medicilor Dentisti
   Ordinul Asistentilor Medicali
   Spitale
   Centre Judetene Antidrog
   Centre de Transfuzie Sanguina
   Directiile de Sanatate Publica
   Crucea Rosie Romana
   Inspectorate de Stat in Constructii
   Auditori Energetici
   Inspectorate de Munca
   Garzile de Mediu
   Vamile
   I.S.U.
   InfoTrafic
   S.R.I.
   Birourile de Imigrari
   Autoritatile pentru Straini
   Politia Romana
   Jandarmeria Romana
   Centre Militare Judetene
   CREDITCOOP
   Casele de Ajutor Reciproc
   Retea CEC Bank
   Retea BCR
   Retea BancPost
   Retea BRD
   Retea Raiffeisen
   Retea Banca Carpatica
   Retea Banca Transilvania
   Retea Romextera Bank
   Oficii Postale
   Agentiile de Voiaj si Statiile CFR
   ARR-uri
   RAR-uri
   Statele Lumii
   Misiunile Diplomatice

 

 

Asistenta Juridica » Jurisprudenta » Curtea de Apel Timisoara


Infractiunea de abuz in serviciu contra intereselor persoanelor, in forma calificata, prevazuta de art. 246 C.pen., raportat la art. 2481C.pen. si art. 258 C.pen. Infractiunile de neexecutare a hotararilor judecatoresti privind plata salariilor si re...Decizia numarul 649/R din data de 18.05.2009
Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara


Avocat Baroul Bucuresti Asistenta si reprezentare juridica la toate instantele de judecata www.cabinetonline.ro
[Sediu cabinet]


Infractiunea de abuz in serviciu contra intereselor persoanelor, in forma calificata, prevazuta de art. 246 C.pen., raportat la art. 248/1C.pen. si art. 258 C.pen. Infractiunile de neexecutare a hotararilor judecatoresti privind plata salariilor si reintegrarea in munca, prevazute de art. 83 si art. 84 din Legea 168/1999 (in prezent infractiunile sunt prevazute de art. 277 si art. 278 din Codul muncii)

C.pen., art. 246, art. 2481, art. 258, art. 146
Legea 168/1999, art. 83, art. 84
Conventia pentru apa rarea drepturilor omului si a liberta tilor fundamentale, art. 6

Infractiunea de abuz in serviciu in forma calificata, prevazuta de art. 246 C.pen. raportat la art. 2481C.pen., reprezinta fapta functionarului public sau a functionarului, in conditiile aplica rii art. 258 C.pen., care, in exercitiul atributiilor de serviciu, cu stiinta, nu indeplineste un act sau il indeplineste in mod defectuos, si prin aceasta cauzeaza o vatamare a intereselor legale ale unei persoane.
Astfel, pentru intrunirea elementelor constitutive ale infractiunii este imperios sa se dovedeasca calitatea de functionar, atributiile avute de persoana acuzata in exercitiul functiei, vatamarea intereselor legale ale unei persoane, precum si o consecinta deosebit de grava, cum ar fi o tulburare a bunului mers al unita tii.
Curtea constata ca in mod corect a apreciat Tribunalul ca nu s-a facut dovada ca inculpatul a avut calitatea de functionar al societa tii. Astfel, proba cu inscrisuri si expertiza atesta ca inculpatul nu a fost numit in vreo calitate care sa ii atraga calificarea de functionar, ra manand investitor al societa tii comerciale, respectiv ca nu a exercitat atributii legate de plata salariilor cuvenite partilor vatamate sau de reintegrare in activitate a salariatilor.
In speta nu poate fi primita nici teza "functionarului de fapt", pe care si-a fundamentat solutia instanta de fond, intrucat infractiunea de serviciu sau in legatura cu serviciul are ca obiect juridic relatiile sociale referitoare la raporturile de serviciu, ceea ce presupune ca intre persoana juridica si functionar sa existe un raport de munca atat in fapt, cat si in drept, deci un raport juridic intemeiat pe un contract care trebuie sa indeplineasca toate conditiile de forma si de fond cerute de lege pentru valabilitatea sa.
Astfel, in mod corect a fost achitat inculpatul, pe motiv ca aceasta fapta nu exista.
In ceea ce priveste infractiunile prevazute de art. 83 si 84 din Legea 168/1999, se impune achitarea inculpatului pe temeiul ca aceste fapte nu au fost savarsite de inculpat, cata vreme acesta, neavand calitatea de functionar, nu putea indeplini atributii referitoare la plata salariilor si reintegrarea in munca a partilor vatamate. In schimb, Curtea nu poate primi cererea procurorului de incetare a procesului penal pe temeiul ca in privinta acestor din urma infractiuni ar fi intervenit prescriptia ra spunderii penale, intrucat, potrivit art. 13 C.pen., solutia achita rii inculpatului conform art. 11 pct. 2 lit. a) C.proc.pen. raportat la art. 10 alin. (1) lit. c) C.proc.pen., are intaietate in raport cu solutia incetarii procesului penal.

Curtea de Apel Timisoara, Sectia penala,
Decizia penala nr. 649/R din 18 mai 2009

Prin sentinta penala nr. 79/09.03.2007, pronuntata in dosar nr. 5376/290/2005, Judecatoria Resita, in baza art. 11 pct. 2 lit. b) raportat la art. 10 alin. (1) lit. g) C.proc.pen. a incetat procesul penal pornit impotriva inculpatului C.G. pentru savarsirea infractiunilor prevazute de art. 83, 84 din Legea 168/1999.
In baza art. 246 C.pen. raportat la art. 2481 C.pen., cu aplicarea art. 74 alin. (1) lit. a), art. 76 alin. (1) lit. b) C.pen. a condamnat pe acelasi inculpat la pedeapsa de 1 an inchisoare.
In baza art. 81 C.pen. a dispus suspendarea conditionata a executa rii pedepsei pe durata unui termen de incercare de 3 ani, termen de incercare stabilit in conditiile art. 82 C.pen.
In baza art. 359 C.proc.pen. a atras atentia inculpatului asupra dispozitiilor art. 83 C.pen. cu privire la revocarea suspendarii.
In baza art. 14, 346 C.proc.pen. raportat la art. 998 si urm. C.civ. a admis in parte actiunile civile formulate de catre partile civile si a obligat inculpatul, in solidar cu partea responsabila civilmente - societate comerciala -, sa plateasca fieca rei parti civile despa gubiri constand in salariul cuvenit de la data de 15.05.2000 pana la reintegrarea in munca, la care se adauga compensa rile si indexa rile intervenite in aceasta perioada, cu deducerea din cuantumul despa gubirii a sumelor de bani ce au fost deja incasate de catre partile civile cu acest titlu.
In baza art. 191 alin. (1), (3) C.proc.pen. a obligat inculpatul, in solidar cu partea responsabila civilmente, la plata sumei de 2000 RON cheltuieli judiciare avansate de stat.
Pentru a hota ri astfel, prima instanta a retinut in fapt urmatoarele:
Prin contractul de vanzare-cumpa rare nr. 828 din 14 decembrie 1998 incheiat intre Fondul Proprieta tii de Stat in calitate de vanza tor si S.C. "B.S."- S.R.L. O. reprezentata de P.R.E. in calitate de cumpa ra tor, au fost vandute 77, 71% din actiunile societa tii comerciale.
Dupa privatizare, planurile de reorganizare nu au condus la redresarea societa tii comerciale, datorita managementului slab si a lipsei permanente de bani.
Pe fondul deteriora rii continue a activita tii si performantelor societa tii, coroborat cu mai multe misca ri de protest din partea sindicatului, numita P.R.E. a luat hotararea de a conduce ea insa si activitatea firmei prin asumarea atributiilor functiei de director general la data de 1 martie 2000.
La fel ca si ceilalti directori generali care au condus societatea comerciala inaintea sa, nici P.R.E. nu a reusit sa redreseze societatea. In aceste imprejura ri s-au acutizat tensiunile dintre conducerea societa tii si sindicatul muncitorilor nemultumiti de neplata drepturilor salariale, tensiuni care au condus la evenimentele din data de 12 mai 2000, evenimente soldate cu lovirea directorului general P.R.E. de catre angajati.
Motivand ca in aceste conditii nu se poate desfa sura activitatea in conditii normale, P.R.E. se stabileste in localitatea O. unde isi avea domiciliul si a dispus desfacerea contractelor de munca la un numa r de 609 angajati. Ulterior, directorul general al firmei P.R.E. revine asupra unor decizii, astfel ca ra man 533 de muncitori, carora le-a fost desfacut contractul de munca pe motive disciplinare.
Fiind nemultumiti de deciziile primite, angajatii au atacat deciziile in instanta, unde, prin sentinte civile definitive, au fost anulate deciziile de desfacere disciplinara a contractelor de munca, dispunandu-se reintegrarea contestatorilor pe postul avut anterior si obligarea intimatei societa tii comerciale in discutie sa plateasca contestatorilor salariile cuvenite de la data desfacerii contractelor de munca si pana la reintegrare, cu compensa rile si indexa rile intervenite in aceasta perioada.
In perioada solutionarii contestatiilor impotriva deciziilor de desfacere a contractelor de munca, functia de director general era detinuta de P.R.E. care a exercitat atributiile acestei functii pana la data de 12 septembrie 2000, data la care acesta si-a dat demisia. Cu aceeasi data a fost numit in functia de director general inculpatul C.G., reprezentantul holdingului din Olanda si care avea relatii de afaceri cu societatea comerciala in discutie.
Dupa obtinerea hotararilor judecatoresti definitive prin care s-a dispus reintegrarea pe posturile avute anterior si plata drepturilor salariale restante, 50 de muncitori au depus cereri scrise la societatea comerciala, prin care solicitau executarea dispozitiilor hota ra sti pronuntate de instanta de judecata , aspect confirmat si de tabelul intocmit de secretara P.C., angajata societa tii comerciale.
Ulterior, muncitorii au sesizat organele de urmarire penala deoarece nu au fost respectate dispozitiile hotararilor pronuntate ca urmare a contestatiilor depuse impotriva deciziilor de desfacere a contractelor de munca, fiind audiate in faza de urmarire penala 533 parti vatamate, care au solicitat reintegrarea in munca si plata drepturilor salariale restante.
In drept, s-a apreciat ca faptele comise de catre inculpat in conditiile mai sus mentionate intrunesc elementele constitutive ale infractiunilor de neexecutare a unei hotarari judecatoresti definitive privind plata salariilor, de neexecutare a unei hotarari judecatoresti definitive privind reintegrarea in munca a unui salariat si infractiunea de abuz in serviciu contra intereselor persoanelor in forma calificata, fapte prevazute de art. 83, art. 84 din Legea 168/1999, art. 246 C.pen. combinat cu art. 2481 C.pen., ambele cu aplicarea art. 33 lit. b) C.pen.
Subiect activ al infractiunii de abuz in serviciu contra intereselor persoanelor este functionarul public mentionat ca atare in textul de lege, dar, in conformitate cu dispozitiile art. 258 C.pen., fapta poate fi comisa de orice functionar, in intelesul dat de art. 147 alin. (2) C.pen., aceasta din urma situatie fiind aplicabila in speta.
Pe latura subiectiva, instanta de fond a retinut intentia ca forma a vinova tiei in cazul tuturor faptelor.
Cu privire la infractiunile prevazute de art. 83, art. 84 din Legea 168/1999, instanta de fond a constatat ca de la data savarsii faptelor si pana in prezent au trecut mai mult de 4 ani si 6 luni, astfel incat inculpatul nu mai poate fi tras la ra spundere penala pentru comiterea acestor infractiuni, in cauza operand, conform art. 122 lit. e, art. 124 C.pen., prescriptia speciala a ra spunderii penale.
Impotriva acestei sentinte, in termen legal, a declarat apel inculpatul C.G.
In motivarea apelului sa u inculpatul a aratat ca sentinta primei instante este netemeinica si nelegala intrucat instanta a dispus condamnarea inculpatului pentru infractiunea de abuz in serviciu in forma calificata, desi in considerentele hotararii se arata ca sunt aplicabile dispozitiile art. 258 C.pen., considerandu-se ca inculpatul are calitatea de functionar, in dispozitivul aceleasi hotarari se dispune condamnarea retinandu-se calitatea de functionar public;inculpatul mai arata ca nu are nici calitatea de functionar public si nici calitatea de functionar, in intelesul art. 147 din Codul penal, intrucat nu a existat intre societatea comerciala si inculpat un contract de munca si inculpatul nu a fost salarizat de aceasta societate; se mai arata de catre inculpat in apelul sa u ca, desi instanta de fond retine aplicabilitatea dispozitiilor art. 258 C.pen., in rechizitoriul parchetului nu se mentioneaza acest text de lege, astfel incat prima instanta a dispus schimbarea incadra rii juridice a faptei fara a o pune in discutie; se mai sustine in apelul inculpatului ca, instanta de fond, in mod gresit a considerat ca acesta a avut calitatea de director general, avand in vedere faptul ca numirea sa nu s-a facut in conditiile legii, inculpatul nu a acceptat aceasta numire; cu privire la infractiunea de abuz in serviciu se mai arata ca nu sunt intrunite nici elementele laturii obiective si nici cele ale laturii subiective ale acesteia; referitor la cealalta infractiune retinuta in sarcina sa, in apelul formulat, inculpatul arata ca nu a avut atributii privind reincadrarea in munca a salariatilor si ca instanta de fond, desi a retinut ca inculpatul a fost numit director general incepand cu data de 16.10.2000, l-a obligat la repararea unor prejudicii care s-au na scut anterior, respectiv la 15.05.2000, in concluzie, inculpatul a solicitat achitarea sa si respingerea actiunilor civile formulate.
In apel a fost audiat inculpatul si au fost administrate probe noi, cu inscrisuri, testimoniale si cu expertiza contabila.
Prin decizia penala nr. 105 din 01.07.2008 pronuntata de Tribunalul Caras-Severin in dosarul nr. 5376/290/2005, in baza art. 379 pct. 2 lit. a) C.proc.pen., a fost admis apelul declarat de inculpat impotriva sentintei penale nr. 79/09.03.2007, pronuntata de Judecatoria Resita, in dosar nr. 5376/290/2005, pe care a desfiintat-o si rejudecand:
In baza art. 11 pct. 2 lit. a) raportat la art. 10 lit. c) C.proc.pen. a fost achitat inculpatul pentru savarsirea infractiunilor prevazute de art. 83, art. 84 din Legea 168/1999.
In baza art. 11 pct. 2 lit. a) raportat la art. 10 lit. a) C.proc.pen. a fost achitat inculpatul pentru savarsirea infractiunii prevazuta si pedepsita de art. 246 raportat la art. 2481 si art. 258 C.pen.
In primul rand, s-a retinut de instanta de apel ca exista contradictie intre considerentele si dispozitivul hotararii atacate, in sensul ca, desi in considerentele hotararii se arata ca inculpatul are calitatea de functionar, in intelesul art. 147 alin. (2) C.pen. si ca in speta sunt aplicabile dispozitiile art. 258 din Codul penal, in dispozitivul aceleasi hotarari nu mai apare aceeasi mentiune, instanta de fond condamnandu-l pe inculpat pentru savarsirea infractiunii de abuz in serviciu in forma calificata, cu retinerea calitatii de functionar public a acestuia.
Pe de alta parte, s-a retinut ca prin rechizitoriul Parchetului de pe langa Judecatoria Caransebes inculpatul a fost trimis in judecata pentru savarsirea infractiunii de abuz in serviciu in forma calificata, prevazuta si pedepsita de art. 246 raportat la art. 2481 C.pen., luandu-se in considerare calitatea acestuia de functionar public, iar instanta de fond, considerand ca inculpatul are calitatea de functionar si facand aplicarea dispozitiilor art. 258 C.pen. a procedat, in fapt, la schimbarea incadra rii juridice, pe care insa nu a pus-o in discutia partilor, contrar dispozitiilor art. 334 C.proc.pen.
S-a mai retinut si ca, pentru a dispune condamnarea inculpatului, prima instanta s-a bazat in mod exclusiv pe mijloacele de proba existente la dosarul de urmarire penala , nu a audiat inculpatul si nu a administrat nici un fel de probe (probe testimoniale si probe cu expertiza) care sa duca la aflarea adeva rului si justa solutionare a cauzei.
S-a considerat ca, procedand in modurile aratate, prima instanta a pronuntat o hotarare fara ca, in fapt, sa aiba loc o judecata si a inca lcat dreptul la apa rare al inculpatului, precum si dreptul la un proces echitabil de care se bucura acesta, drepturi garantate de art. 6 din Conventia Europeana a Drepturilor Omului.
S-a apreciat ca motivele de apel mai sus analizate sunt motive de nulitate relativa, ce au fost invocate la primul termen cu procedura completa, conform dispozitiilor art. 197 alin. (4) C.proc.pen., insa, intrucat nu se constituie in motive de desfiintare cu trimitere a hotararii atacate, se impune desfiintarea hotararii primei instante cu retinerea cauzei spre rejudecare in apel, conform probelor administrate de instanta de apel si pe baza probelor administrate in faza de urmarire penala.
Pe fondul cauzei, cu privire la infractiunea de abuz in serviciu in forma calificata prevazuta si pedepsita de art. 246 C.pen. raportat la art. 2481 C.pen., pentru care a fost condamnat inculpatul, s-a retinut de catre instanta de apel, in fapt, urmatoarele:
Prin incheierea sedintei publice din data de 20 noiembrie 2007, avandu-se in vedere faptul ca societatea comerciala este o societate pe actiuni, cu capital privat, si ca nu se incadreaza in categoria societa tilor la care se refera dispozitiile art. 145 C.pen., s-a dispus de catre tribunal schimbarea incadra rii juridice a faptei inculpatului din infractiunea prevazuta si pedepsita de art. 246 C.pen. raportat la art. 2481 C.pen., in infractiunea prevazuta si pedepsita de art. 246 C.pen. raportat la art. 2481 C.pen. si art. 258 C.pen.
Fata de preciza rile parchetului si noua incadrare stabilita, s-a dispus efectuarea unei expertize tehnice.
S-a apreciat ca starea de fapt retinuta de instanta de fond cu referire atat la infractiunea de abuz in serviciu, cat si cu privire la celelalte doua infractiuni retinute in sarcina inculpatului, este insa contrazisa de probele administrate.
Infractiunea de abuz in serviciu prevazuta si pedepsita de art. 246 C.pen. consta in fapta functionarului public (sau a functionarului, in conditiile aplica rii dispozitiilor art. 258 C.pen.), care, in exercitiul atributiilor de serviciu, cu stiinta, nu indeplineste un act sau il indeplineste in mod defectuos, si prin aceasta cauzeaza o vatamare a intereselor legale ale unei persoane.
S-a retinut de catre tribunal ca in considerentele sentintei apelate, prima instanta a retinut calitatea de functionar a inculpatului. Pentru a retine calitatea de functionar a inculpatului, prima instanta a aratat ca inculpatul, in perioada 16.10.200 - 22.12.2000, a dispus incadrarea de personal, semnand contracte individuale de munca in calitate de director general, a dispus reintegrarea in munca a numitului M.P. prin executare silita, a semnat procesul-verbal din dosarul executional, a initiat demersuri la inspectoratul teritorial de munca pentru identificarea modalita tii de punere in executare a sentintelor definitive, a dispus efectuarea de pla ti pentru munca prestata, a dispus vanzarea ma rfii produse si incasarea pretului acesteia, exercitand efectiv prerogativele functiei de director general al societa tii comerciale in discutie.
S-a considerat ca aceste retineri ale instantei de fond se bazeaza insa pe o interpretare eronata a probelor administrate in faza de urmarire penala si nu poate fi primita, avand in vedere probele administrate in fata instantei de apel si inscrisurile existente, atat la dosarul de urmarire penala, cat si la dosarul fondului.
Astfel, s-a retinut ca, potrivit prevederilor statutului societa tii comerciale, societatea respectiva este o societate pe actiuni.
In acelasi statut, la capitolul IV, art. 13, se prevede ca desemnarea membrilor consiliului de administratie si a managerilor este atributia Aduna rii Generale a Actionarilor, iar la art. 13 cap.V se prevede ca societatea este administrata de un Consiliu managerial desemnat de Adunarea Generala.
S-a retinut ca pentru dovedirea calitatii de director general a inculpatului, parchetul s-a prevalat de extrasul procesului-verbal al sedintei Consiliului de Administratie, in care se arata ca inculpatul ar fi fost numit director general.
S-a mai retinut insa de catre tribunal ca, in primul rand respectivul extras nu specifica data la care a avut loc aceasta sedinta a Consiliului de Administratie, nici data numirii inculpatului ca director general si, pe fila 2 a acestuia, la consemnarea "accept numirile in functii" nu exista semna tura inculpatului.
Pe de alta parte, s-a retinut ca la dosarul cauzei nu s-a putut depune de catre societatea comerciala, aflata in prezent in procedura de lichidare judiciara, originalul respectivului proces-verbal si nici dovada faptului ca, sedinta consiliului de administratie a avut loc in conditiile expres specificate de art. 146 din Legea 31/1990 republicata la 29 ianuarie 1998, aplicabila la acea data, respectiv ca a existat un convocator care sa prevada pe ordinea de zi numirea in calitate de director general a inculpatului.
Totodata, s-a retinut si ca din continutul aceluiasi extras rezulta ca, in aceeasi sedinta, s-a aprobat si demisia din functia de administrator a numitului S.H., situatie in care consiliul de administratie nu mai era legal constituit si nu mai putea hota ri asupra problemelor puse in discutie, cu atat mai mult asupra numirii unui director general.
Mai mult, s-a constatat ca din continutul aceluiasi extras nu rezulta ca la respectiva sedinta ar fi fost convocati si cenzorii societa tii, asa cum preva d imperativ dispozitiile art. 146 alin. (5) din Legea 31/1990, in extras specificandu-se ca la sedinta au participat doar membrii consiliului de administratie, respectiv: S.I., P.R.E. si P.O.Z.
De asemenea, tribunalul a retinut ca, desi in extrasul procesului-verbal se consemneaza participarea celor trei membrii ai Consiliului de Administratie, acesta este semnat numai de catre P.R.E.
Avand in vedere toate aspectele mai sus relevate, tribunalul a considerat ca inscrisul de la dosarul de urmarire penala nu se poate constitui intr-o dovada a numirii in functia de director general a inculpatului, cu atat mai mult cu cat, conform prevederilor din statutul societa tii mai sus citate, numirea managerilor (deci si a directorului general) era de competenta exclusiva a Aduna rii Generale a Actionarilor si nu de competenta Consiliului de Administratie, iar la dosarul cauzei nu exista o hotarare a Aduna rii Generale a Actionarilor prin care inculpatul sa fi fost desemnat director general si nici nu s-a putut depune o astfel de hotarare de catre societatea comerciala.
Totodata, s-a retinut si ca la art. 13 cap. V din statutul societa tii se prevede ca societatea este administrata de un consiliu managerial, in conditiile art. 3 alin. ultim din Legea 66/1993 si ale art. 26 din Normele metodologice privind contractul de management nr. 1/1994, ceea ce inseamna ca managerii (directorii) din consiliul managerial trebuiau selectati conform procedurilor expres prevazute de aceste acte normative, ceea ce in speta s-a considerat ca nu s-a dovedit cu privire la desemnarea inculpatului ca director general.
Cu privire la acest aspect s-a retinut si ca, art. 3 din Legea 66/1993 defineste contractul de management ca fiind acel contract prin care persoana juridica incredinteaza unui manager organizarea, conducerea si gestionarea activita tii sale, pe baza unor obiective si criterii de performanta, cuantificabile, in schimbul unei pla ti, iar in art. 9 din aceeasi lege, precum si in art. 24 din Normele nr. 1/1994 emise de Fondul Proprieta tii de Stat se prevede obligativitatea incheierii acestui contract in forma scrisa si obligativitatea inregistra rii lui la Oficiul Registrului Comertului din raza teritoriala a sediului societa tii.
Ori, in speta, din inscrisurile comunicate de Oficiul Registrului Comertului si cele comunicate in apel, s-a retinut ca nu s-au inregistrat nici un fel de mentiuni cu privire la desemnarea ca director general a inculpatului, iar din adresa nr. 65/27.01.2006 a inspectoratului teritorial de munca s-a constatat ca la aceasta institutie nu exista inregistrat in evidente un contract individual de munca incheiat intre C.G. si societatea comerciala in discutie si nici state de plata care sa ateste ca acesta ar fi fost remunerat in aceasta calitate, prin aceste inscrisuri facandu-se dovada, o data in plus, in opinia tribunalului, ca inculpatul nu a avut calitatea de director general, intrucat nu a fost numit, asa cum se prevede in statutul societa tii de catre Adunarea Generala a Actionarilor, nu a participat la o procedura de selectie prevazuta expres de dispozitiile legii si a normelor metodologice privind contractul de management, conform prevederilor aceluiasi statut, nu i s-au determinat prin contract scris drepturile si obligatiile si nu a fost remunerat.
S-a retinut ca, pentru a putea determina existenta elementului material al infractiunii de abuz in serviciu prevazuta si pedepsita de art. 246 C.pen., este esential a determina ce atributii a avut persoana acuzata de savarsirea acestei infractiuni, in vederea determina rii cu exactitate a faptului neindeplinirii ori indeplinirii defectuoase a acestora.
In speta, tribunalul a constatat ca instanta de fond a retinut ca inculpatul a avut ca atributie reintegrarea in munca si dispunerea platii drepturilor salariatilor societa tii comerciale, bazandu-se, in principal, pe declaratia numitei P.R.E., care la data lua rii declaratiei avea calitatea de invinuita in acest dosar si avea si calitatea de administrator cu puteri depline, purtand in fapt, in solidar cu ceilalti administratori, ra spunderea pentru actele societa tii, conform art. 144 din Legea 31/1998 republicata.
Aceasta declaratie a fost inla turata de tribunal, avand in vedere ca este subiectiva, fiind data in conditiile specificate mai sus si ca nu se coroboreaza cu celelalte probe din dosar.
Astfel, din declaratiile martorilor: M.G., fost director economic al societa tii, B.C., fost sef serviciu administrativ si S.C.T. s-a retinut ca inculpatul a venit la societatea comerciala in calitate de investitor, ca s-a ocupat efectiv de realizarea obiectivelor contractelor semnate intre societatea acestuia si societatea comerciala in discutie si ca, in perioada specificata in actul de inculpare, functia de director general era detinuta de numitul L.I.
Tribunalul a constatat ca aceste declaratii se coroboreaza cu cele ale inculpatului, dar si cu probele cu inscrisuri mai sus specificate, care arata ca intre inculpat si societatea comerciala nu s-a incheiat niciodata un contract de munca prin care sa se prevada, in sarcina acestuia, atributii de director general.
De asemenea, probele mai sus enuntate, s-a apreciat de catre instanta de apel ca se coroboreaza si cu concluziile expertizei efectuate in cauza, care in ra spunsul la obiectivele 1 si 2 precizeaza ca nu au fost identificate nici un fel de documente care sa ateste ca intre inculpat si societatea comerciala s-a incheiat un contract de munca sau de management sau documente care sa ateste ca inculpatul a fost salariat al acestei societa ti ori mandatat sa indeplineasca functii de conducere sau executie pentru aceasta societate.
S-a apreciat ca nu poate fi primita nici teza "functionarului de fapt" pe care si-a fundamentat solutia instanta de fond, intrucat in speta este vorba despre o infractiune de serviciu sau in legatura cu serviciul, care are ca obiect juridic tocmai relatiile sociale referitoare la raporturile de serviciu, ceea ce presupune ca, intre persoana juridica si salariat sa existe un raport de munca atat in fapt, cat si in drept, adica un raport de munca ce se fundamenteaza pe un contract care trebuie sa indeplineasca toate conditiile de forma si de fond cerute de lege pentru valabilitatea sa.
In concluzie, avand in vedere analiza probelor mai sus efectuata, sub aspectul laturii obiective a infractiunii analizate, instanta de apel a apreciat ca in conditiile date, neexistand probe care sa faca dovada numirii in conditii de legalitate a inculpatului in functia de director general si neincheindu-se, in conditiile de forma si de fond expres prevazute de textele de lege mai sus enuntate, un contract scris care sa prevada care erau atributiile pe care trebuia sa le indeplineasca inculpatul C.G., nu se poate retine in sarcina acestuia ca nu le-a indeplinit sau ca le-a indeplinit in mod defectuos si nici ca a avut calitatea de functionar, in conditiile cerute de art. 147 alin. 2 din Codul penal.
S-a considerat ca, sub aspectul calitatii pe care a avut-o inculpatul C.G. in cadrul societa tii, acesta a avut calitatea de investitor si ca, in perioada 16.10.2000-22.12.2000 a analizat daca este profitabil sa investeasca in societatea comerciala in discutie si a urma rit livrarea catre societatea proprie a ma rfii pe care o comandase. Aceasta concluzie a tribunalului a fost inta rita si de ra spunsul la obiectivul 7 din expertiza efectuata in cauza, care arata ca inculpatul a investit in societate suma de 4.822.561.740 lei.
Tot sub aspectul laturii obiective, s-a retinut si ca din expertiza efectuata in cauza (ra spunsul la obiectivele 5, 6, 7) rezulta ca inculpatul nu a produs nici un prejudiciu in dauna societa tii, din raport rezultand ca inculpatul a investit in aceasta societate si ca societatea respectiva ii datoreaza, pentru marfa pla tita si nelivrata suma de 1.060.430.156 lei.
Avand in vedere concluziile expertizei mai sus mentionate, Tribunalul Caras-Severin nu a putut retine in sarcina inculpatului nici ca ar fi produs o tulburare a bunului mers al societa tii.
In ce priveste pretinsul prejudiciu produs partilor vatamate care s-au constituit parti civile in aceasta cauza, constand in neplata salariilor restante si neexecutarea dispozitiilor unor sentinte irevocabile de reintegrare in munca , s-a apreciat de catre tribunal ca acesta nu poate fi imputat inculpatului; astfel, prejudiciul constand in drepturile salariale restante s-au na scut anterior venirii inculpatului ca investitor la societatea comerciala in discutie si datorita actiunii numitei P.R.E., care a dispus desfacerea contractelor de munca ale partilor civile , in conditii care ulterior, prin hotarari judecatoresti irevocabile, s-au constatat a fi nelegale; in ce priveste prejudiciul constand in neexecutarea sentintelor judecatoresti irevocabile de reincadrare in munca, acestea, de asemenea, s-a considerat ca nu pot fi imputate inculpatului, intrucat , asa cum s-a retinut mai sus, inculpatul nu avea calitatea de functionar al societa tii comerciale si nu avea atributii in ce priveste reincadrarea in munca a persoanelor respective, acest atribut revenind, conform statutului societa tii si dispozitiilor Legii 31/1990 administratorilor societa tii (art. 20 , Capitolul VII din statut).
Instanta de apel a apreciat ca, potrivit considerentelor anterioare infractiunea de abuz in serviciu in forma calificata, prevazuta si pedepsita de art. 246 raportat la art. 2481 si art. 258 C.pen., nu exista in materialitatea sa si s-a dispus, in temeiul art. 11 pct. 2 lit. a) raportat la art. 10 lit. a) C.proc.pen., achitarea inculpatului pentru savarsirea acestei infractiuni.
In ce priveste infractiunile prevazuta si pedepsita de art. 83 si art. 84 din Legea 168/1999, s-a apreciat ca acestea nu au fost savarsite de inculpat, iar in temeiul art. 11 pct. 2 lit. a) raportat la art. 10 lit. c) C.proc.pen., s-a dispus achitarea inculpatului pentru savarsirea acestor infractiuni.
In ce priveste latura civila a cauzei, avand in vedere temeiurile pentru care s-a dispus achitarea inculpatului si dispozitiile art. 346 alin. (3) C.proc.pen., tribunalul a dispus respingerea actiunilor civile formulate de partile vatamate in cauza.
Impotriva deciziei penale nr. 105 din 01.06.2008 a Tribunalului Caras-Severin pronuntata in dosarul nr. 5376/290/2005 a declarat recurs, Parchetul de pe langa Tribunalul Caras-Severin, in termenul prevazut de lege, inregistrat pe rolul Curtii de Apel Timisoara la data de 27.01.2009 sub nr. 5376/290/2005.
In motivele de recurs s-a aratat ca decizia recurata este netemeinica si nelegala sub aspectul achita rii inculpatului, deoarece probatoriul administrat in cauza demonstreaza faptul ca inculpatul , desi avea competente in a angaja si concedia personalul , nu a reintegrat in munca salariatii care au depus cereri de reintegrare si nu a dispus plata drepturilor salariale restante in termen de 15 zile calculate de la data cererii de executare adresate unita tii , conform sentintelor civile definitive, cauzand prin aceasta o vatamare intereselor legale ale salariatilor, faptele intrunind elementele constitutive ale infractiunilor prevazuta de art. 83, 84 din Legea 168/1999 cu aplicarea art. 33, 34 C.pen.
De asemenea parchetul a solicitat sa se constate incetarea procesului penal pentru aceste fapte, deoarece a intervenit prescriptia speciala a ra spunderii penale.
In ceea ce priveste infractiunea prevazuta de art. 246 raportat la art. 2481 C.pen. aceasta nu poate fi retinuta, intrucat s-ar ajunge la incriminarea aceleiasi fapte atat prin legea speciala cat si prin legea generala.
Din analiza deciziei recurate, prin prisma motivelor de recurs invocate si analizate din oficiu, Curtea constata ca recursul declarat este nefondat, pentru considerentele ce urmeaza.
Starea de fapt retinuta este corecta, fiind rezultatul corobora rii intregului materialul probator administrat in cauza din care rezulta ca inculpatul a comis faptele imputate prin rechizitoriu, stare de fapt care nu a fost contestata de catre inculpat.
Infractiunea de abuz in serviciu in forma calificata, prevazuta de art. 246 C.pen., raportat la art. 2481 C.pen., reprezinta fapta functionarului public care, in exercitiul atributiilor de serviciu, cu stiinta, nu indeplineste un act sau il indeplineste in mod defectuos, si prin aceasta cauzeaza o vatamare a intereselor legale ale unei persoane.
In cauza, in mod corect tribunalul a retinut ca inculpatul nu are calitatea de functionar interpretand intregul material probator administrat, inclusiv in fata instantei de apel, astfel incat, in baza inscrisului de la fila 140 vol. I dosar urmarire penala nu se face dovada faptului ca inculpatul ar fi fost numit in functia de director general al societa tii comerciale, numirea managerilor, deci si a directorului general era de competenta exclusiva a Aduna rii Generale a Actionarilor si nu de competenta Consiliului de administratie, iar la dosarul cauzei nu exista o hotarare a Aduna rii Generale a Actionarilor prin care inculpatul sa fi fost numit director general.
Mai mult decat atat, conform adreselor trimise de la Oficiul Registrului Comertului si Inspectoratului de Munca Caras-Severin, rezulta faptul ca nu s-au inregistrat nici un fel de mentiuni cu privire la desemnarea ca director general a inculpatului si respectiv nici un contract individual de munca incheiat intre inculpat societatea comerciala in discutie si nici state de plata care sa ateste ca acesta ar fi fost remunerat in aceasta calitate.
Astfel, este important pentru intrunirea elementelor constitutive ale infractiunii sa se dovedeasca nu numai calitatea de functionar ci si atributiile avute de persoana acuzata, or, in speta, nu s-a facut dovada ca inculpatul ar fi indeplinit chiar si in fapt functia de director, aspect care rezulta atat din declaratiile martorilor, ale inculpatului, cat si din concluziile expertizei efectuate in cauza.
Mai mult decat atat, s-a facut dovada ca inculpatul a avut calitatea de investitor la societatea comerciala, si nu se poate retine in sarcina acestuia ca ar fi produs o tulburare a bunului mers al societa tii, conform expertizei efectuate, iar prejudiciul produs partilor vatamate s-a na scut anterior venirii inculpatului. In ceea ce priveste neexecutarea sentintelor judecatoresti irevocabile de incadrare in munca a salariatilor, neavand calitatea de functionar, inculpatul nu putea indeplini aceste atributii.
Astfel, in mod corect a fost achitat inculpatul pentru aceasta infractiune, pe motiv ca fapta nu exista, iar in cea ce priveste infractiunile prevazute de art. 83 si 84 din Legea 168/1999 s-a retinut ca acestea nu au fost savarsite de catre inculpat.
Motivele invocate de catre parchet sunt astfel nefondate, pentru considerentele retinute in mod corect de catre tribunal, prin analizarea materialului probator.
In ceea ce priveste constatarea prescriptiei solicitata de catre parchet pentru infractiunile prevazute de art. 83, art. 84 din Legea 168/1999, cu aplicarea art. 33 si 34 lit. c) C.pen., instanta nu le poate da intaietate, avand in vedere faptul ca in cauza este justificat temeiul de achitare prevazut de art. 11 pct. 2 lit. a), raportat la art. 10 lit. c) C.proc.pen., potrivit dispozitiilor art. 13 C.proc.pen.
Avand in vedere cele expuse in baza art. 38515 pct. 1 lit. b) C.proc.pen a fost respins ca nefondat recursul declarat de Parchetul de pe langa Tribunalul Caras-Severin impotriva deciziei penale nr. 105 din 01.07.2008 a Tribunalului Caras-Severin pronuntata in dosarul nr. 5376/290/2005.

Alte spete din domeniul Infractiuni

: Infractiuni contra libertatii persoanei si infractiuni contra vietii, integritatii corporale si sanatatii
Sentinta penala numarul 61 din data de 05.05.2009. Pronuntata de Judecatoria Buhusi

108 al.1 lit.a si art. 110 al.1 lit.a din Legea 46/2008 cu aplic.33 lit.a si 41 al.2 C.p
Sentinta penala numarul 15 din data de 09.02.2011. Pronuntata de Judecatoria Moldova Noua

3001 alin. 1 si 3 C.pr.pen
Jurnal numarul Incheiere din data de 02.03.2012. Pronuntata de Tribunalul Brasov

5. INFRACTIUNEA DE CONDUCERE PE DRUMURILE PUBLICE A UNUI AUTOMOBIL, FARA A POSEDA PERMIS DE CONDUCERE, PREV. DE ART. 78 ALIN.1 DIN OUG NR.195/2005. APRECIEREA PERICOLULUI SOCIAL CONCRET AL FAPTEI.
Decizia numarul 37 din data de 16.01.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti

Abrogarea actelor normative care nu atrage dezincriminarea faptelor
Sentinta penala numarul 459 din data de 23.02.2007. Pronuntata de Judecatoria Focsani

Abuz de incredere. Schimbarea incadrarii juridice in infractiunea de inselaciune. Consideratii.
Decizia numarul 520 din data de 09.10.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Alba-Iulia

Abuz in serviciu. Nedelimitarea actiunilor ce definesc latura obiectiva a infractiunii
Decizia numarul 800 din data de 13.12.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Alba-Iulia

ACHITARE DUPA RETINEREA CAUZEI SPRE JUDECARE CONFORM ART. 2781 AL. 8 LIT. C COD PROCEDURA PENALA
Sentinta penala din data de 07.01.2010. Pronuntata de Judecatoria Buzau

Achitare gresita. Grad de pericol social al infractiunii .
Decizia numarul 18 din data de 30.01.2008. Pronuntata de Tribunalul Vaslui

Achitare gresita. Tainuire repetata. Complicitate la furt calificat
Decizia numarul 30 din data de 30.01.2008. Pronuntata de Tribunalul Vaslui

Achitare intrucat fapta nu prezinta pericolul social al unei infractiuni.
Decizia numarul 223/R din data de 12.04.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Brasov

Achitare pentru taiere ilegala de arbori
Sentinta penala numarul 140 din data de 10.08.2011. Pronuntata de Judecatoria Bicaz

Achitare-art. 178 cod penal
Sentinta penala numarul 86 din data de 30.01.2012. Pronuntata de Judecatoria Sectorului 3

Achitarea inculpatului la fond. Condamnarea acestuia in recurs.
Decizia numarul 40 din data de 24.03.2009. Pronuntata de Judecatoria Odorheiul Secuiesc

Achitarea inculpatului la fond. Condamnarea acestuia in recurs.
Decizia numarul 136 din data de 17.04.2009. Pronuntata de Judecatoria Odorheiul Secuiesc

Achitarea inculpatului la fond. Condamnarea acestuia in recurs.
Decizia numarul 40 din data de 24.03.2009. Pronuntata de Tribunalul Dambovita

Achitarea inculpatului la fond. Condamnarea acestuia in recurs.
Decizia numarul 136 din data de 17.04.2009. Pronuntata de Tribunalul Dambovita

Achitarea inculpatului la fond. Condamnarea acestuia in recurs.
Decizia numarul 40 din data de 24.03.2009. Pronuntata de Tribunalul Ialomita

Achitarea inculpatului la fond. Condamnarea acestuia in recurs.
Decizia numarul 136 din data de 17.04.2009. Pronuntata de Tribunalul Ialomita

Acordarea unei prestatii periodice lunare partii care a suferit o invaliditate in urma unui accident de circulatie.
Sentinta penala numarul 189 din data de 04.10.2007. Pronuntata de Judecatoria Faurei

Act sexual cu un minor. Schimbarea incadrarii juridice din infractiunea de viol, prevazuta de art. 197 alin.3 cod penal, in infractiunea de act sexual cu un minor, prevazuta de art. 198 alin.1 cod penal.
Decizia numarul 8 din data de 12.02.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti

Actele de complicitate nu constituie infractiuni autonome, ci ele sunt indisolubil legate de cele de autorat, ca rora le sunt subordonate si cu care formeaza un intreg. Actele de complicitate nu pot fi sustrase legaturii care le uneste cu actele de ...
Sentinta penala numarul 104/F/2009 din data de 15.02.2010. Pronuntata de Tribunalul Bistrita Nasaud

ACTUL SEXUAL CU UN MINOR Art 198 cp
Sentinta penala numarul 18 din data de 04.02.2010. Pronuntata de Judecatoria Zimnicea

Admisibilitatea actiunii civile formulata de societatea de asigurare in cazul infractiunii prevazute de art. 87 alin1 din OUG 195/2002
Decizia numarul 74 din data de 18.06.2009. Pronuntata de Tribunalul Mehedinti

ADMITERE PLANGERE ART. 278/1 CPP. SCHIMBARE INCADRARE JURIDICA- TEMEIUL ACHITARII DE CATRE INSTANTA
Sentinta penala din data de 07.01.2010. Pronuntata de Judecatoria Buzau

Amanarea predarii persoanei extradate
Sentinta penala numarul 1/F/E din data de 29.09.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Brasov

Anulare act fals. Stabilire drept propietate.
Sentinta penala din data de 12.08.2009. Pronuntata de Judecatoria Targu Jiu

Anulare suspendare conditionata a executarii pedepsei.
Sentinta penala numarul 13 din data de 23.01.2013. Pronuntata de Judecatoria Rosiori de Vede

Anularea inscrisurilor falsificate. Obligatia instantei de a dispune anularea inscrisurilor falsificate in cazul sa varsirii infractiunii de fals privind identitatea prevazuta de art. 293, alin. 1 Cod penal
Decizia numarul 11311 din data de 17.11.2008. Pronuntata de Tribunalul Arad

Apel declarat tardiv
Sentinta penala numarul 273 din data de 27.05.2009. Pronuntata de Tribunalul Galati

Apel penal. Limitele rejudecarii apelului dupa casarea cu trimitere. Elemente constitutive ale infractiunii de lipsire de libertate. Concursul de infractiuni intre infractiunea de lipsire de libertate si infractiunea de viol.
Decizia numarul 2 din data de 06.03.2012. Pronuntata de Tribunalul Calarasi

APLICABILITATEA DISPOZITIILOR ART. 15 LIT."o" din LEGEA 147/1996 IN CONDITIILE IN CARE IN CAUZA NU S-A DOVEDIT SAVARSIREA VREUNEI INFRACTIUNI, ACTIUNEA CIVILA NU S-A EXERCITAT DIN OFICIU SI NICI NU S-A CONSTATAT DIN PROBE NOI CA PAGUBA SI DAUNELE MOR...
Decizia numarul 719/R din data de 05.06.2007. Pronuntata de Tribunalul Bihor

Aplicarea art. 181 Cod penal. Conditii
Decizia numarul 288/R din data de 20.05.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures

Aplicarea concomitenta a doua pedepse principale pentru acelasi fapt infractional. Inadmisibilitate
Decizia numarul 264/R din data de 20.04.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures

Aplicarea dispozitiilor art. 320/1 Cod procedura penala introdus prin Legea 202/2010, privind recunoasterea vinovatiei .
Sentinta penala numarul 72 din data de 07.12.2010. Pronuntata de Judecatoria Gura Hont

Aplicarea legii penale mai favorabile
Decizia numarul 10R din data de 13.01.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures

Aplicarea obligatorie a legii penale mai favorabile
Decizia numarul 83 din data de 31.01.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Suceava

Aplicarea pedepsei complementare a interzicerii tuturor drepturilor prev. de art. 64 Cod penal.
Decizia numarul 6R din data de 22.01.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Galati

Aprecierea gradului de pericol social concret al unei infractiuni.
Sentinta penala numarul 241 din data de 27.01.2012. Pronuntata de Judecatoria Iasi

Arestare preventiva
Sentinta penala numarul ** din data de 18.01.2010. Pronuntata de Tribunalul Brasov

Arestare preventiva
Sentinta penala numarul 4 din data de 06.02.2010. Pronuntata de Tribunalul Brasov

Arestarea preventiva. Obligativitatea indicarii temeiurilor. Nulitate absoluta
Sentinta penala numarul 785/Ap din data de 18.08.2005. Pronuntata de Curtea de Apel Brasov

Art . 208 - 209 Cod Penal
Sentinta penala numarul 261 din data de 10.03.2009. Pronuntata de Judecatoria Tulcea

Art 178 al 1,2, art. 279 al 3 cod penal
Sentinta penala numarul 138 din data de 14.04.2011. Pronuntata de Judecatoria Targu Neamt

Art 194 cp
Sentinta penala numarul 164 din data de 17.02.2009. Pronuntata de Judecatoria Tulcea

art. 108 alin. 1 lit.a si 110 al. 1 lit. a din Legea 46 2008
Sentinta penala numarul 491 din data de 10.11.2009. Pronuntata de Judecatoria Targu Carbunesti

art. 178 alin. 2 C.p
Sentinta penala numarul 110 din data de 24.11.2009. Pronuntata de Judecatoria Brezoi

Art. 180 alin. 2 Cod penal
Sentinta penala numarul 114 din data de 08.04.2010. Pronuntata de Judecatoria Targu Neamt

art. 180 alin. 2 Cod penal
Sentinta penala numarul 565 din data de 29.11.2012. Pronuntata de Judecatoria Targu Carbunesti

Art. 180 alin. 2 si Art. 183 Cod Penal
Sentinta penala numarul 260 din data de 10.03.2009. Pronuntata de Judecatoria Tulcea

Art. 180 alin.2 Cod penal
Sentinta penala numarul 206 din data de 21.07.2010. Pronuntata de Judecatoria Targu Neamt

Art. 180 C. P.
Sentinta penala numarul 115 din data de 10.12.2009. Pronuntata de Judecatoria Brezoi

Art. 180 Cod Penal
Sentinta penala numarul 59 din data de 10.03.2011. Pronuntata de Judecatoria Vanju Mare

Art. 184 Cod penal
Sentinta penala numarul 84 din data de 07.02.2011. Pronuntata de Judecatoria Piatra Neamt

Art. 193 al. 1 cu aplicarea art. 37 lit. a Cp
Sentinta penala numarul 131 din data de 27.01.2011. Pronuntata de Judecatoria Bacau

Art. 208 alineat 1 si 4- 209 alineat 1litera e Cod penal, art. 86 si art. 89 din OUG 195/2002
Sentinta penala numarul 575 din data de 06.12.2012. Pronuntata de Judecatoria Targu Carbunesti

Art. 208-209 C. P.
Sentinta penala numarul 222 din data de 03.12.2009. Pronuntata de Judecatoria Dragasani

Art. 209 Cod Penal
Sentinta penala numarul 252 din data de 10.03.2009. Pronuntata de Judecatoria Tulcea

Art. 209 Cod Penal
Sentinta penala numarul 301 din data de 24.03.2009. Pronuntata de Judecatoria Tulcea

Art. 211 Cod penal
Sentinta penala numarul 11 din data de 18.01.2012. Pronuntata de Judecatoria Piatra Neamt

Art. 211 Cod Penal
Sentinta penala numarul 64 din data de 17.03.2011. Pronuntata de Judecatoria Vanju Mare

Art. 215 1 > Penal
Sentinta penala numarul 510 din data de 09.09.2010. Pronuntata de Judecatoria Onesti

Art. 215 alin. 1,2 Cod penal
Sentinta penala numarul 102 din data de 24.03.2011. Pronuntata de Judecatoria Targu Neamt

art. 215 c.p.
Sentinta penala numarul 229 din data de 17.11.2011. Pronuntata de Judecatoria Dragasani

Art. 215 Cod penal
Sentinta penala numarul 174 din data de 03.06.2010. Pronuntata de Judecatoria Targu Neamt

art. 215 Cod penal
Sentinta penala numarul 822 din data de 01.11.2007. Pronuntata de Judecatoria Targu Carbunesti

Art. 215, 290, 291 CP
Sentinta penala numarul 302 din data de 01.11.2007. Pronuntata de Judecatoria Dragasani

Art. 215, 291 CP
Sentinta penala numarul 584 din data de 05.10.2010. Pronuntata de Judecatoria Onesti

Art. 260 alin 1 c.p.
Sentinta penala numarul 265 din data de 12.03.2009. Pronuntata de Judecatoria Tulcea

art. 278 ind. 1 C.p.p.
Sentinta penala numarul 85 din data de 13.10.2009. Pronuntata de Judecatoria Brezoi

Art. 278/1 Cod procedura penala
Sentinta penala numarul 63 din data de 23.04.2012. Pronuntata de Judecatoria Gura Humorului

Art. 278/1 Cod procedura penala
Sentinta penala numarul 73 din data de 14.05.2012. Pronuntata de Judecatoria Gura Humorului

Art. 2781 C.p.p.
Sentinta penala numarul 449 din data de 19.09.2011. Pronuntata de Judecatoria Piatra Neamt

Art. 32 alin. 1 din OG 96/98.
Sentinta penala numarul 132 din data de 26.06.2009. Pronuntata de Judecatoria Bicaz

Art. 32 alin. 3 din OG 96/98
Sentinta penala numarul 64 din data de 05.01.2009. Pronuntata de Judecatoria Bicaz

Art. 6 din Legea 241/2005
Sentinta penala numarul 170 din data de 08.03.2012. Pronuntata de Judecatoria Targu Carbunesti

Art. 84 alin. 1 pct. 2 din Legea 59/1934
Sentinta penala numarul 107 din data de 01.04.2010. Pronuntata de Judecatoria Targu Neamt

Art. 85 al 1 si art. 86 al 2 OUG 195/2002
Sentinta penala numarul 143 din data de 13.05.2011. Pronuntata de Judecatoria Targu Neamt

art. 86 alin. 2 din OUG 195/2002
Sentinta penala numarul 4 din data de 12.01.2010. Pronuntata de Judecatoria Targu Carbunesti

Art. 86 alineat 1 si art. 87 alineat 1 OUG 195/2002
Sentinta penala numarul 256 din data de 19.04.2012. Pronuntata de Judecatoria Targu Carbunesti

art. 87 alin. 1 din OUG 195/2002
Sentinta penala numarul 325 din data de 07.06.2012. Pronuntata de Judecatoria Targu Carbunesti

art. 87 alin. 1 din OUG 195/2002 R
Sentinta penala numarul 319 din data de 05.06.2012. Pronuntata de Judecatoria Targu Carbunesti

art. 87 alin. 5 din OUG 195/2002
Sentinta penala numarul 73 din data de 12.02.2009. Pronuntata de Judecatoria Targu Carbunesti

Art. art. 197 alin.1 si 2 Cod penal cu aplic. art. 41 alin.2 Cod penal, art. 189 alin.1 si 2 Cod penal si art. 211 alin.1, alin.2 lit.b si alin.2/1 lit.a Cod penal, toate cu art. 33 lit.a Cod penal.
Sentinta penala numarul 53 din data de 15.03.2010. Pronuntata de Judecatoria Bicaz

art.108 alin.1 lit."a" din Legea 46/2008
Sentinta penala numarul 659 din data de 10.12.2010. Pronuntata de Judecatoria Piatra Neamt

art.180 alin.2 C.penal - lovire
Sentinta penala numarul 293 din data de 15.05.2012. Pronuntata de Judecatoria Targu Carbunesti

art.180 C.penal - lovire
Sentinta penala numarul 261 din data de 23.04.2012. Pronuntata de Judecatoria Targu Carbunesti

art.180 C.penal - lovire si alte violente
Sentinta penala numarul 140 din data de 20.02.2012. Pronuntata de Judecatoria Targu Carbunesti

ART.181 C. P.
Sentinta penala numarul 287 din data de 19.03.2009. Pronuntata de Judecatoria Tulcea

ART.184 ALIN.2 SI 4 COD PENAL - DAUNE MORALE
Sentinta penala numarul 378 din data de 10.08.2010. Pronuntata de Judecatoria Tecuci

Art.208 - art. 209 Cod penal
Sentinta penala numarul 73 din data de 28.01.2011. Pronuntata de Judecatoria Piatra Neamt

ART.208 ALIN.1 -209 ALIN.1 LIT. G COD PENAL - INCULPAT MINOR - MASURA LIBERTATII SUPRAVEGHEATE
Sentinta penala numarul 254 din data de 19.05.2010. Pronuntata de Judecatoria Tecuci

ART.208 ALIN.1 C. PEN
Sentinta penala numarul 1 din data de 10.01.2012. Pronuntata de Judecatoria Targu Carbunesti

ART.208-209
Sentinta penala numarul 173 din data de 17.02.2009. Pronuntata de Judecatoria Tulcea

Art.208-209 C. P
Sentinta penala numarul 18 din data de 24.02.2012. Pronuntata de Judecatoria Baia de Arama

ART.208-209 C. P.
Sentinta penala numarul 216 din data de 02.03.2009. Pronuntata de Judecatoria Tulcea

art.215 ind.1 Cod penal
Sentinta penala numarul 652 din data de 10.12.2010. Pronuntata de Judecatoria Piatra Neamt

art.239 alin. 2 Cod penal"
Sentinta penala numarul 4 din data de 15.01.2010. Pronuntata de Judecatoria Brezoi

art.2721, art. 217 C.p.
Sentinta penala numarul 225 din data de 15.11.2011. Pronuntata de Judecatoria Dragasani

Art.279, 208, 5 din L.103/96R-
Sentinta penala numarul 158 din data de 28.04.2008. Pronuntata de Judecatoria Targu Neamt

Art.292 CP fals in declaratii. Neincepere urmarire penala.
Decizia numarul 4 din data de 19.01.2009. Pronuntata de Tribunalul Calarasi

ART.293
Sentinta penala numarul 230 din data de 05.03.2009. Pronuntata de Judecatoria Tulcea

Art.3 alin.1 din Legea 143/2000 privind introducerea in tarade droguri de risc, fara drept. Latura obiectiva si subiectiva.
Sentinta penala numarul 457 din data de 28.09.2006. Pronuntata de Tribunalul Mehedinti

Art.32 ali. 1 OG 96 din 1998
Sentinta penala numarul 133 din data de 10.09.2008. Pronuntata de Judecatoria Bicaz

art.44 alin.3 din Legea 161/2003, art. 194 alin. 1 C.p. art. 216 alin. 1 C.p cu aplic. art. 33 Lit a C.p.
Sentinta penala numarul 1212/2011 din data de 07.06.2011. Pronuntata de Judecatoria Pitesti

Art.7 din Legea 39/2003 raportat la art. 2 lit. b pct. 5 din Legea 39/2003
Sentinta penala numarul 324/S din data de 25.11.2011. Pronuntata de Tribunalul Brasov

Art.86 alin 1 din OUG 195/2002. Concurs de infractiuni. Contopire
Sentinta penala numarul 102 din data de 21.06.2010. Pronuntata de Judecatoria Videle

art.86 alin.1 si art. 87 alin.1 din OUG 195/2002 R
Sentinta penala numarul 579 din data de 06.12.2012. Pronuntata de Judecatoria Targu Carbunesti

Art.86 alin.2 tezele I si II si art. 87 alin1 din OUG 195/2002, republicata , cu aplicarea art. 33 lit.b C.p.
Sentinta penala numarul 144 din data de 14.10.2011. Pronuntata de Judecatoria Brezoi

art.87 alin.1 O. U. G nr. 195/2002 Rep.
Sentinta penala numarul 122 din data de 14.02.2012. Pronuntata de Judecatoria Targu Carbunesti

Art.87 alin.1 OUG.195/2002
Sentinta penala numarul 92 din data de 31.03.2009. Pronuntata de Judecatoria Bicaz

Asocierea pentru sa varsirea de infractiuni prev. de art. 323 C.p
Hotararea numarul 53 din data de 05.02.2008. Pronuntata de Tribunalul Gorj

Asocierea pentru sa varsirea de infractiuni. Intrunirea elementelor constitutive.
Decizia numarul 74 din data de 01.03.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

Aspecte practice referitoare la infractiunile de inselaciune, fals intelectual si uz de fals.
Sentinta penala numarul 288 din data de 17.06.2009. Pronuntata de Tribunalul Galati

Aspecte practice referitoare la rezolvarea antecedentelor penale in situatia existentei starii de recidiva
Sentinta penala numarul 229 din data de 11.05.2009. Pronuntata de Tribunalul Galati

Atunci cand talharia este comisain imprejurarile agravante mentionate in alineatele 2- ale art. 211 Cod penal
Decizia numarul 22/R din data de 17.01.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Brasov

Calitatea speciala a subiectului pasiv a infractiunii de"sfidare a organelor judiciare". Calitatea speciala a subiectului pasiva infractiunii prevazuta de art. 272 ind. 1 teza a II-a C.pen. Politistul comunitar nu are calitatea de"politist" in sens...
Sentinta penala numarul 826 din data de 20.03.2012. Pronuntata de Judecatoria Iasi

Cand activitatea infractionalas-a desfasurat in mai multe locuri, citatia se afiseazala sediul consiliului local
Decizia numarul 592/R din data de 07.09.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Brasov

Casarea cu trimitere spre rejudecare. Nerezolvarea fondului cauzei.
Decizia numarul 304 din data de 18.05.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Oradea

Cauza cu un inculpat minor, judecat alaturi de alti inculpati majori. Publicitatea sedintei de judecata. Strigarea cauzei in sedinta nepublica, consecinte
Decizia numarul 346R din data de 11.11.2010. Pronuntata de Tribunalul Teleorman

Cauza de reducere a pedepsei. Aplicarea art. 16 din Legea 143/2000. Conditii.
Decizia numarul 6/A din data de 16.01.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures

Cauze care inlaturacaracterul penal al faptei. Expertiza psihiatrica. Indoialaasupra starii psihice a inculpatului. Achitarea acestuia. Discernamant abolit la data comiterii infractiunii.
Decizia numarul 76 din data de 09.03.2004. Pronuntata de Curtea de Apel Cluj

Cazul de casare prevazut de art. 3859 alin. 1 pct. 10 Cod de procedura penala. Infractiunea prevazuta de art. 2721 Cod penal
Decizia numarul 458 din data de 09.05.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Suceava

Cerere de contopire a pedepselor
Sentinta penala numarul 54 din data de 19.04.2010. Pronuntata de Judecatoria Buhusi

Cerere de liberare provizorie sub control judiciar (art. 160 ind.2 C.p.p.)
Decizia numarul 461 din data de 19.12.2011. Pronuntata de Tribunalul Gorj

Cheltuieli judiciare. Nu se impune plata acestora de inculpat in solidar cu partile responsabile civilmente
Decizia numarul 96 din data de 10.04.2009. Pronuntata de Tribunalul Braila

Cheltuieli ocazionate de efectuarea raportului de expertiza medico-legala
Decizia numarul 117/A din data de 06.11.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Alba-Iulia

Chiar daca inculpatul nu are antecedente penale si a recunoscut obiectiv sa varsirea faptei, tribunalul apreciaza ca in favoarea acestuia nu pot fi retinute circumstantele atenuante prev.de art. 74 lit."a" si"b" Cod penal, deoarece, pe de o parte, si...
Sentinta penala numarul 100/F/2009 din data de 15.02.2010. Pronuntata de Tribunalul Bistrita Nasaud

Ciculatie rutierÄ
Sentinta penala numarul 225 din data de 17.04.2012. Pronuntata de Judecatoria Caransebes

circulatie pe drumurile publice fara a detine permis de conducere
Sentinta penala numarul 1578 din data de 04.09.2012. Pronuntata de Judecatoria Targu Jiu

Circulatie rutiera
Sentinta penala numarul 28 din data de 11.02.2009. Pronuntata de Judecatoria Sighisoara

Circumstante agravante legale. Savarsirea infractiunii prin violente asupra membrilor familiei. Savarsirea infractiunii din motive josnice
Decizia numarul 622/R din data de 18.10.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures

Circumstante atenuante. Atitudinea infractorului dupa sa varsirea infractiunii, neprezentarea acestuia la instanta de fond unde a fost legal citat si procedura indeplinita.
Decizia numarul 157/R din data de 08.03.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Pitesti

Competenta materiala. cerere de asistenta juridica internationala - comisie rogatorie (audiere martori)
Sentinta penala numarul 1080 din data de 28.03.2011. Pronuntata de Judecatoria Iasi

Concurs de infractiuni
Decizia numarul 685/R din data de 27.10.2004. Pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures

CONCURS DE INFRACTIUNI
Sentinta penala numarul 186 din data de 30.09.2011. Pronuntata de Judecatoria Rosiori de Vede

Concurs de infractiuni, lipsa gradului de pericol social al unei infractiuni.
Decizia numarul 94 din data de 31.01.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti

Concurs de infractiuni: conducere pe drumurile publice a unui autovehicul de catre o persoana ca reia i-a fost suspendataexercitarea dreptului de a conduce, - art. 86 alin. 2 din OUG 195/2002, conducere pe drumurile publice a unui autovehicul ...
Sentinta penala numarul 490 din data de 17.02.2012. Pronuntata de Judecatoria Iasi

Concurs de infractiuni. Aplicarea pedepsei in cazul in care pentru infractiunile concurente s-au stabilit o pedeapsa cu inchisoare si alte pedepse cu amendÄ
Decizia numarul 647/R din data de 19.10.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures

Concurs de infractiuni. Apreciere spor la pedeapsa cea mai grea. Recurs declarat de inculpat pe netemeinicie si respins ca nefondat.
Decizia numarul 120 din data de 27.02.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Galati

Concurs de infractiuni. Aprecierea sporului de pedeapsa adaugat la pedeapsa cea mai grea. Recurs declarat de inculpat pe netemeinicie si respins ca nefondat
Decizia numarul 338 din data de 18.06.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Galati

Concurs de infractiuni. Faptacare nu prezinta gradul de pericol social al unei infractiuni.
Decizia numarul 236 din data de 02.07.2007. Pronuntata de Tribunalul Vaslui

Concurs de infractiuni. Infractiunea de sfidare a organelor judiciare si infractiunea de ultraj contra bunurilor moravuri. Aplicarea dispozitiilor art. 3201 alin. 7 Cod procedura penala
Sentinta penala numarul 450 din data de 17.12.2010. Pronuntata de Judecatoria Alexandria

CONCURS REAL DE INFRACTIUNI
Sentinta penala numarul 8 din data de 02.02.2011. Pronuntata de Judecatoria Faurei

Concursul intre cauzele de agravare si de atenuare
Decizia numarul 244/R din data de 21.03.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures

Condamnare - art. 184 alin. 2 si 4 Cod penal
Sentinta penala numarul 175 din data de 30.10.2009. Pronuntata de Judecatoria Sinaia

Condamnare gresita pentru infractiunea prev. de art. 272 alin.1 pct.2 din Legea 31/1990.
Decizia numarul 903 din data de 25.10.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Oradea

Condamnare gresita. Infractiunea prevazuta de art. 1 ind. 1 alin. 1 pct. 1 din Legea 61/1991. Obiectul material
Decizia numarul 140 din data de 25.06.2008. Pronuntata de Tribunalul Vaslui

Condamnare gresita. Vinovatie-culpa medicala.
Decizia numarul 40 din data de 20.02.2008. Pronuntata de Tribunalul Vaslui

CONDAMNARE LA O PEDEAPSA PRIVATIVA DE LIBERTATE. PEDEPSE ACCESORII. NATURA INFRACTIUNII COMISE.
Sentinta penala numarul 3312 din data de 30.10.2008. Pronuntata de Judecatoria Iasi

Condamnare pentru infractiuni concurente, concomitent, cu infractiuni pentru care s-au aplicat pedepse cu inchisoarea, din executarea ca rora inculpatul a fost liberat conditionat, si cu infractiuni comise in termenul de definitivare a liberarii condi...
Sentinta penala numarul 596 din data de 05.10.2010. Pronuntata de Judecatoria Sectorului 3

Condamnari multiple/Solutionarea antecedentelor penale
Sentinta penala numarul 774 din data de 27.04.2009. Pronuntata de Judecatoria Braila

Conducere autovehicul pe drumurile publice cu alcoolemie peste limite legale. Fapta care prezinta pericol specific infractiunii
Decizia din data de 02.03.2010. Pronuntata de Tribunalul Buzau

Conducere fara permis.
Sentinta penala din data de 07.07.2009. Pronuntata de Judecatoria Targu Jiu

Conducere pe drumurile publice a unui autovehicul, cu imbibatie alcoolica ce depaseste limita legala,
Sentinta penala numarul 93 din data de 08.12.2009. Pronuntata de Judecatoria Lipova

Conducere sub influenta alcoolului
Sentinta penala numarul 1939 din data de 02.11.2009. Pronuntata de Judecatoria Bacau

Conducerea pe drumurile publice a unui autoturism ale carui numere de inmatriculare sunt expirate intruneste doar elementele constitutive ale infractiunii prev. de art. 85 al. 1 din OUG 195/2002, nu si pe cele ale infractiunii prev. de art. 85 al...
Decizia numarul 468 din data de 22.06.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Alba-Iulia

Conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul avand in sange o alcoolemie peste limita legala.
Sentinta penala numarul ** din data de 18.01.2010. Pronuntata de Tribunalul Brasov

Conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul avand in sange o imbibatie alcolica peste limita legala, infractiune prev de art. 87 alin 1 din OUG 195/2002
Sentinta penala numarul 182 din data de 02.04.2009. Pronuntata de Tribunalul Galati

Conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de catre o persoana avand in sange o imbibatie alcoolicace depaseste limita legala prevazuta de art. 79 din OUG 195/2000 . Elemente constitutive ale infractiunii
Decizia numarul 812/R din data de 15.12.2004. Pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures

conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de catre o persoana in conditiile in care prezenta o imbibatie alcoolicapeste limita legala
Decizia numarul 188/A din data de 14.10.2009. Pronuntata de Tribunalul Vaslui

Conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul neinmatriculat de catre o persoana care nu poseda permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule, fapte comise in stare de recidiva postcondamnatorie.
Hotararea numarul 431 din data de 08.05.2012. Pronuntata de Judecatoria Sectorului 3

Confiscare speciala. Masuradispusa in solidar
Decizia numarul 277 din data de 13.03.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Oradea

Confiscarea speciala in cazul infractiunii de contrabandÄ
Decizia numarul 1016 din data de 17.10.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Suceava

Confiscarea sumelor de bani, provenite din infractiune
Sentinta penala numarul 240 din data de 18.11.2009. Pronuntata de Judecatoria Rosiori de Vede

Constrangere morala. Modalitate de sa varsire a infractiunii
Decizia numarul 149 din data de 23.09.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Constrangere morala. Modalitate de sa varsire a infractiunii
Decizia numarul 162 din data de 19.10.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

CONT. ADM. Contraventie silvica. Neintroducerea in proces a Directiei Silvice Buzau. Aplicabilitatea dispozitiilor art. 10 pct. 1 lit. a ) din Legea 31/2000. Casarea sentintei si trimiterea cauzei spre rejudecare aceleiasi instante
Decizia din data de 03.08.2010. Pronuntata de Tribunalul Buzau

Contestatie la executare
Sentinta penala numarul 272 din data de 03.04.2012. Pronuntata de Tribunalul Bucuresti

CONTINUT CONSTITUTIV AL INFRACTIUNII DE TALHARIE
Sentinta penala numarul 998 din data de 05.12.2006. Pronuntata de Judecatoria Caracal

Contopire
Hotararea numarul 1315 din data de 28.09.2010. Pronuntata de Judecatoria Sectorului 5

Contopire de pedepse concurente. Regula aplicabila
Decizia numarul 184/R/2008 din data de 31.07.2009. Pronuntata de Tribunalul Bistrita Nasaud

Contopire pedeapsa
Sentinta penala numarul 405 din data de 17.03.2009. Pronuntata de Judecatoria Gherla

Contopire pedepse
Sentinta penala numarul 631 din data de 06.03.2008. Pronuntata de Judecatoria Brasov

contopire pedepse
Sentinta penala numarul 1345 din data de 25.06.2010. Pronuntata de Judecatoria Sectorului 4

contopire pedepse
Sentinta penala numarul 1463 din data de 21.07.2010. Pronuntata de Judecatoria Sectorului 4

Contopire pedepse
Sentinta penala numarul 62 din data de 11.01.2010. Pronuntata de Judecatoria Sectorului 4

Contopire pedepse
Sentinta penala numarul 445 din data de 25.02.2010. Pronuntata de Judecatoria Sectorului 4

Contopire pedepse
Sentinta penala numarul 227 din data de 15.05.2007. Pronuntata de Judecatoria Calarasi

Contopire pedepse
Decizia numarul 14 din data de 16.01.2012. Pronuntata de Tribunalul Gorj

Contopire pedepse
Decizia numarul 119/R/2008 din data de 31.07.2009. Pronuntata de Tribunalul Bistrita Nasaud

Contopire pedepse concurente. Mentinere spor aplicat prin hotarare definitiva
Sentinta penala numarul 179/F/2008 din data de 31.07.2009. Pronuntata de Tribunalul Bistrita Nasaud

Contopire pedepse.
Sentinta penala numarul 1955 din data de 28.10.2009. Pronuntata de Judecatoria Targu Jiu

Contopire pedepse. Infractiuni concurente
Sentinta penala numarul 117/F/2008 din data de 31.07.2009. Pronuntata de Tribunalul Bistrita Nasaud

Contopire pedepse. Omisiunea includerii uneia din pedepsele aplicate pentru faptele concurente.
Decizia numarul 43 din data de 27.02.2008. Pronuntata de Tribunalul Vaslui

Contopire. Pedeapsa aplicata in strainatate pentru un concurs de infractiuni
Sentinta penala numarul 1180 din data de 24.04.2012. Pronuntata de Judecatoria Slobozia

Contopirea pedepsei aplicate pentru infractiunea dedusa judecatii cu pedepse aplicate pentru infractiuni concurente, stabilite prin condamnari anterioare. Instanta competenta. Modul de solutionare a cauzei intr-o cale de atac ordinara.
Decizia numarul 163A din data de 01.10.2008. Pronuntata de Tribunalul Gorj

Contopirea pedepselor aplicate pentru infractiuni concurente. Interdictia de efectuare a contopirii direct in calea de atac a recursului intrucat partea ar fi lipsita de un grad de jurisdictie privind controlul modului in care s-a facut o atare opera...
Decizia numarul 507/R din data de 29.05.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Pitesti

Contopirea pedepselor conform prevederile art. 61 alin.1 Cod penal.
Decizia numarul 133 din data de 08.02.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Alba-Iulia

Contopirea pedepselor cu inchisoare
Sentinta penala numarul 751 din data de 22.04.2010. Pronuntata de Judecatoria Bacau

Contopirea pedepselor cu inchisoarea aplicate de instantele romanesti cu o pedeapsa aplicata de o autoritate judiciara straina. Imposibilitatea inlocuirii modalitatii de stabilire a pedepsei rezultante pe calea cuantumului aritmetic cata vreme felul ...
Decizia numarul 628 din data de 08.09.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Galati

Contopiri pedepse. Mentinerea revocarii suspendarii conditionate a executarii pedepsei
Sentinta penala numarul 1986 din data de 26.10.2007. Pronuntata de Judecatoria Focsani

Contradictie intre minutasi dispozitiv. Consecinte
Decizia numarul 309R din data de 28.10.2010. Pronuntata de Tribunalul Teleorman

Cumparare influenta
Sentinta penala numarul 204 din data de 17.08.2012. Pronuntata de Tribunalul Bacau

Cumparator de buna credinta. Obligarea inculpatului la despagubiri civile.
Decizia numarul 181 A din data de 01.07.2009. Pronuntata de Tribunalul Gorj

Declaratii necorespunzatoare adevarului facute de martori in fata notarului public in cadrul procedurii succesorale-incadrare juridica.
Sentinta penala numarul 788 din data de 27.10.2011. Pronuntata de Judecatoria Sectorului 3

Declinare competenta teritoriala - reclamanti detinuti in penitenciar
Decizia numarul 20 din data de 26.02.2010. Pronuntata de Tribunalul Dolj

Denuntare calomnioasa. Elemente constitutive
Decizia numarul 433/R din data de 31.05.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures

Desi este incontestabilasuferinta incercatade sora si fratele victimei, la cuantificarea daunelor morale cuvenite acestora trebuie avut in vedere ca , prin evolutia lor fireascaviitoare, nu vor resimti lipsa surorii in aceeasi masura ca tatal lor, ...
Decizia numarul 324/R din data de 28.04.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Brasov

Dezincriminarea faptelor de detinere si pescuit cu plase monofilament
Sentinta penala numarul 164 din data de 20.05.2008. Pronuntata de Judecatoria Adjud

Diferenta dintre retragerea plangerii prealabile si impacarea partilor in cazul infractiunii prevazute de art 184 alin 2 si 4 C.pen. partea vatamata fiind un minor sub 14 ani
Sentinta penala numarul 308 din data de 05.08.2011. Pronuntata de Judecatoria Alexandria

DIFERENTIERE INTRE INFRACTIUNEA DE TALHARIE SI TAINUIRE
Sentinta penala din data de 08.01.2010. Pronuntata de Judecatoria Buzau

Din succesiunea derularii secventelor evenimentului rutier produs rezulta ca , inculpata a ales manevra cea mai neinspirata, continuand depasirea autoturismului ce rula in fata sa, in ciuda faptului ca soferul acestuia a accelerat, iar in fata sa se ...
Sentinta penala numarul 23/2010 din data de 03.05.2010. Pronuntata de Tribunalul Bistrita Nasaud

DREPT PENAL
Hotararea din data de 05.07.2006. Pronuntata de Judecatoria Buftea

Drept penal procesual. Plangere impotriva rezolutiei procurorului. Nestabilirea corecta a situatiei de fapt si neadministrarea tuturor probelor utile cauzei.
Sentinta penala numarul 507 din data de 20.11.2009. Pronuntata de Tribunalul Galati

Drept penal. Complicitatea la sa varsirea infractiunii de complicitate la fals material in inscrisuri oficiale.
Sentinta penala numarul 192 din data de 20.06.2011. Pronuntata de Judecatoria Fetesti

DREPT PENAL. FAPTA CARE NU PREZINTA GRADUL DE PERICOL SOCIAL CONCRET AL UNEI INFRACTIUNI. CRITERII DE APRECIERE IN PRIVINTA INFRACTIUNILOR RELATIVE LA VIATA SEXUALA.
Decizia numarul 664 din data de 09.10.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti

Drept penal. Infractiunile de rele tratamente aplicate minorului si vatamare corporala grava absorbite in infractiunea de omor deosebit de grav. Individualizarea judiciara a pedepsei
Decizia numarul 323 din data de 27.05.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Bacau

Drept penal. Nerespectarea regimului armelor si munitiilor,
Sentinta penala numarul 321 din data de 12.02.2011. Pronuntata de Judecatoria Fetesti

Drept penal. Partea speciala. Infractiuni de serviciu sau in legatura cu serviciul. Infractiunea de abuz in serviciu contra intereselor persoanelor - art. 246 cod penal. Latura subiectiva.
Decizia numarul 1137 din data de 09.11.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti

Drept penal. Prescriptia speciala a raspunderii penale fata de infractiunea reclamata printr-o plangere formulata in temeiul art. 278 c. p. pen
Sentinta penala numarul 15 din data de 14.01.2010. Pronuntata de Tribunalul Galati

Drept procesual penal. Indreptare erorilor materiale (art 195 c p pen). Normele legale prevayute de art 195 c pr pen privind reglementarea erorilor materiale nu pot fi aplicate la dispozitii ce tin deliberare, respective schimbare de incadrare juridi...
Sentinta penala numarul 25 din data de 26.01.2010. Pronuntata de Tribunalul Galati

DREPTUL LA APARARE AL PARTILOR
Decizia numarul 202/R/ din data de 24.04.2007. Pronuntata de Tribunalul Teleorman

Elementele constitutive ale infractiunii de tulburare de posesie prevazuta de art. 220 alin. 1 C.p.
Decizia numarul 4 din data de 14.01.2010. Pronuntata de Tribunalul Olt

Elementele constitutive ale infractiunii de ucidere din culpa. Comportamentul inculpatului de a parasi locul accidentului fara sa acorde primul ajutor victimei. Legatura de cauzalitate intre aceasta conduitaculpabilasi decesul victimei.
Decizia numarul 496/R din data de 22.05.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Pitesti

ELEMENTELE CONSTITUTIVE ALE INFRACTIUNII DE ULTRAJ PREV. DE ART. 239 ALIN. 2 SI 5 COD PENAL
Sentinta penala din data de 08.01.2010. Pronuntata de Judecatoria Buzau

Elementele constitutive ale infractiunii de vatamare corporala
Sentinta penala numarul 461 din data de 20.12.2010. Pronuntata de Judecatoria Alexandria

Elementele constitutive ale infractiunii prevazute de art. 85 alin. 4 din OUG 195/2002. Concurs de infractiuni.
Decizia numarul 40/R din data de 17.01.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Pitesti

Emiterea unei file CEC cu data nespecificatade catre inculpat - administrator al unei societati comerciale, cu ocazia incheierii unui contract de vanzare-cumparare, in vederea garantarii platii marfurilor ce urmau a fi livrate, se circumscrie emit...
Decizia numarul 420 din data de 08.06.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Alba-Iulia

Evaziune fiscalÄ
Sentinta penala numarul 450 din data de 27.10.2011. Pronuntata de Tribunalul Arad

Evaziune fiscalÄ
Sentinta penala numarul 492 din data de 05.12.2011. Pronuntata de Tribunalul Arad

Exceptie de necompetenta teritoriala -stramutarea canzei. Trimiterea cauzei la I. C. CJ. pentru regulator de competenta
Sentinta penala numarul 27 din data de 09.01.2009. Pronuntata de Judecatoria Vaslui

Exceptie de neconstitutionalitate. Elemente constitutive ale infractiunii de" comunicare publica a operelor sau produselor purtatoare cu drepturi conexe" prev. de art. 140 alin. 1 lit.c) din Legea 8/1996.
Sentinta penala numarul 647 din data de 15.03.2012. Pronuntata de Judecatoria Iasi

Exceptie de neconstitutionalitate. Lege speciala - Cod proc. penala , prevalenta legii speciale. Termen de declarare a recursului impotriva incheierii prin care s-a respins cererea de sesizare a Curtii Constitutionale cu exceptia invocata.
Decizia numarul 210 din data de 13.04.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Galati

Exercitarea fara drept a unei profesii. Elemente constitutive.
Decizia numarul 273 din data de 25.06.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Suceava

Existenta pericolului social. Circulatie pe drumurile publice. Infractiunea de conducere a unui autovehicul avand in sange o imbibatie alcoolicade 1,69 gr.‰. Relevanta.
Decizia numarul 553 din data de 14.09.2004. Pronuntata de Curtea de Apel Cluj

Extradare activa in vederea executarii unei pedepse private de libertate
Decizia numarul 147 din data de 18.05.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Fals in inscrisuri sub semnatura privata
Decizia numarul 43 din data de 24.01.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Alba-Iulia

Falsul si uzul de fals sa varsite in scopul de a ascunde comiterea unei dintre infractiunile de coruptie sau asimilate infractiunilor de coruptie. Infractiuni impotriva intereselor financiare ale Comunitatilor Europene. Elemente constitutive
Decizia numarul 369/R din data de 10.09.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures

Fapta administratorului unei societati comerciale, de a-si insusi sumele de bani cuvenite societatii si de a le folosi in scopuri care contravin intereselor acesteia, intruneste elementele constitutive ale infractiunii prev. de art. 272 pct. 2 din Le...
Decizia numarul 450 din data de 15.06.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Alba-Iulia

Fapta care nu prezinta pericolul social al unei infractiuni. Existenta pericolului social.
Decizia numarul 401/R din data de 03.07.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Pitesti

FAPTA CARE NU PREZINTA PERICOLUL SOCIAL AL UNEI INFRACTIUNI. INCIDENTA ART.18/1 C. P. RETINEREA GRESITA A TEMEIULUI DE DREPT IN BAZA CARUIA SE DISPUNE ACHITAREA
Decizia numarul 476 din data de 01.07.2005. Pronuntata de Curtea de Apel Galati

Fapta inculpatului de a fi luat cutitul si de a fi patruns in curtea partii vatamate, intr-un loc in care putea sa puna in primejdie viata sau integritatea corporala a persoanelor din locuinta, ar fi intrunit elementele constitutive ale infr. prev. d...
Decizia numarul 64A din data de 15.03.2006. Pronuntata de Tribunalul Teleorman

Fapta persoanei care, in baza aceleiasi rezolutii infractionale, a pretins de la doi martori, iar prin intermediul acestora de la alte sase persoane, cate 2000 euro (in total 16.000 euro) pentru a le obtine permise de conducere auto eliberate de auto...
Decizia numarul 48/Ap din data de 30.03.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Brasov

Fapta retinuta in sarcina inculpatului de a aplica lovituri partii vatamate, intr-o zonavitala(cap), cu un corp dur, apt sa provoace moartea (bata) si cu intensitate sporita, fapt ce a provocat leziuni grave, cu punerea in primejdie a vietii victim...
Sentinta penala numarul 72/F/2009 din data de 15.02.2010. Pronuntata de Tribunalul Bistrita Nasaud

Faptacare nu este prevazuta de Legea penala. Achitare.
Decizia din data de 27.11.2008. Pronuntata de Tribunalul Dolj

Faptacare nu prezinta pericolul social al unei infractiuni
Decizia numarul 52 din data de 14.04.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Galati

Favorizarea infractorului. Elemente constitutive
Decizia numarul 83R din data de 24.02.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures

FOND PENAL. Tentativa la omor calificat. Inculpat minor. Provocare. Suspendarea pedepsei sub supraveghere
Sentinta penala numarul 3069 din data de 21.01.2011. Pronuntata de Tribunalul Buzau

Furt
Sentinta penala numarul 41 din data de 02.03.2009. Pronuntata de Judecatoria Sighisoara

Furt
Sentinta civila numarul 224 din data de 17.04.2012. Pronuntata de Judecatoria Caransebes

furt - inculpat minor
Sentinta penala numarul 58 din data de 13.09.2010. Pronuntata de Judecatoria Corabia

FURT CALIFICAT
Sentinta penala numarul 221 din data de 03.03.2009. Pronuntata de Judecatoria Tulcea

furt calificat
Sentinta penala numarul 181 din data de 15.03.2012. Pronuntata de Judecatoria Targu Carbunesti

Furt calificat
Sentinta penala numarul 64 din data de 29.03.2011. Pronuntata de Judecatoria Corabia

Furt calificat (art 208 Cp)
Sentinta penala numarul 87 din data de 24.01.2011. Pronuntata de Judecatoria Bacau

Furt calificat si talharie
Sentinta penala numarul 93 din data de 24.01.2011. Pronuntata de Judecatoria Bacau

Furt calificat, amenintare si distrugere
Sentinta penala numarul 409 din data de 07.03.2013. Pronuntata de Judecatoria Bacau

Furt calificat. Achitare in temeiul art. 10, lit.c, Cod Procedura PenalÄ
Sentinta penala numarul 989 din data de 17.07.2008. Pronuntata de Judecatoria Braila

FURT, VIOLARE DE DOMICILIU
Sentinta penala numarul 27 din data de 06.02.2013. Pronuntata de Judecatoria Rosiori de Vede

Furt. Participatie improprie.
Decizia numarul 544 din data de 26.04.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti

Furtul
Hotararea numarul 75 din data de 06.04.2011. Pronuntata de Judecatoria Vanju Mare

Furtul calificat
Sentinta penala numarul 104 din data de 19.07.2010. Pronuntata de Judecatoria Buhusi

Gradul concret de pericol social al faptei prevazute de Legea penala. Criterii de apreciere
Decizia numarul 1665 R din data de 23.06.2009. Pronuntata de Tribunalul Botosani

Gratiere . Termen de incercare . Efecte.
Decizia numarul 117/R din data de 12.03.2008. Pronuntata de Tribunalul Vaslui

Gratiere conditionata. Efecte. Inlaturarea starii de recidiva
Decizia numarul 624 din data de 02.10.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Alba-Iulia

Gratierea pedepselor a ca ror executare a fost suspendataconditionat. Revocarea suspendarii conditionate urmare a sa varsirii unei noi infractiuni dupa expirarea termenului de incercare redus potrivit art. 120 alin.2 Cod penal
Decizia numarul 644 din data de 04.12.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Galati

Gresita achitare pentru infractiunea prev. si ped. de art. 61 lit.h din L.192/2001 modificata prin L.42/2003. Dezincriminare. Fapta de pescuit prin orice mijloace sau metode a pestilor sau al altor vietuitoarelor acvatice si al reproducatorilor in pe...
Decizia numarul 257 din data de 27.04.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Oradea

Gresita desfiintare a sentintei de fond de catre instanta de apel Trimiterea spre rejudecare - nemotivare;Limitele rejudecarii si nerespectarea disp. art. 385 Cod proc.pen.
Sentinta penala numarul 649 din data de 27.10.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Galati

Gresita incadrare juridica a faptei
Decizia numarul 167 din data de 14.02.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Oradea

Gresita incadrare juridica data faptei in infractiunea de tentativa la talharie, prev. de art. 20 raportat la art. 211 al.1 si 2 lit.b din Codul penal in loc de infractiunea de talharie prev. de art. 211 al.1 si 2 lit.b din Codul penal.
Decizia numarul 114 din data de 20.06.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Oradea

Grup infractional organizat
Decizia numarul 65 din data de 16.03.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

Impacarea partilor. Lasarea nesolutionataa actiunii civile formulate de unitatea sanitaraconstituitaparte civila
Sentinta penala numarul 2 din data de 13.01.2009. Pronuntata de Judecatoria Insuratei

Imputatia platii in cazul pensiei de intretinere
Decizia numarul 20 din data de 26.02.2010. Pronuntata de Tribunalul Dolj

In apelul declarat de Parchet in defavoarea inculpatului, instanta nu poate crea acestuia o situatie mai favorabilÄ
Decizia numarul 21 din data de 02.03.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Galati

In cazul in care infractiunile sunt simultan atat concurente intre ele, cat si in concurs sau recidiva cu unele anterioare,"sfera concursului se intrerupe prin aparitia unei recidive", astfel, tot ce precede hotararii care constituie primul termen a...
Decizia numarul 305 din data de 26.10.2006. Pronuntata de Tribunalul Braila

In verificarea dispozitiilor art. 64 alin. 2/2 Cod procedura penala , procedura stabilirii alcoolemiei inculpatului a fost una legala si cu respectarea dispozitiilor in materie. Potrivit art. 14 alin.3 din OMS nr. 376 din 10 aprilie 2006, in situati...
Decizia numarul 895/R din data de 03.11.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Brasov

Incadrare juridica gresita. Lovire. Vatamare corporala grava. Dinti din fata
Decizia numarul 337 din data de 26.11.2007. Pronuntata de Tribunalul Vaslui

Incadrare juridica OUG 55/2002
Sentinta penala numarul 514 din data de 22.03.2010. Pronuntata de Judecatoria Brasov

Incadrare juridica. Furt forma calificataa infractiunii.
Decizia numarul 254 din data de 06.09.2007. Pronuntata de Tribunalul Vaslui

Incadrare juridica. Obligativitatea instantei de a lamuri calificarea faptei. Consecinte.
Decizia numarul 257/A din data de 08.09.2005. Pronuntata de Curtea de Apel Alba-Iulia

Incadrarea gresita. Vatamarea corporala grava. Coautorat.
Decizia numarul 79 din data de 20.04.2008. Pronuntata de Tribunalul Vaslui

Incadrarea juridica a infractiunii de inselaciune in cazul mijlocului fraudulos constand in file CEC care nu intrunesc conditiile de valabilitate prevazute de art. 1 pct. 6 din Legea 59/1934
Decizia numarul 83 din data de 18.05.2011. Pronuntata de Tribunalul Olt

Incadrarea juridica a infractiunilor de omor calificat si tentativa de omor calificat
Sentinta penala numarul 61 din data de 12.05.2009. Pronuntata de Tribunalul Olt

Incadrari juridice gresite (art. 3859 pct. 17 Cod procedura penala ) - complicele
Decizia numarul 224 din data de 15.03.2004. Pronuntata de Curtea de Apel Galati

Incidenta cauzei de nepedepsire cu caracter special prevazuta de art. 260 alin. 2 C.p. privind retractarea marturiei mincinoase
Decizia numarul 102 din data de 11.03.2010. Pronuntata de Tribunalul Olt

Incompatibilitatea judecatorului de a mai solutiona fondul cauzei , indiferent de solutia pronuntata la solutionarea propunerii de arestare preventiva.
Decizia numarul 115 A din data de 09.09.2010. Pronuntata de Tribunalul Teleorman

Incompatibilitatea judecatorului. Situatia reglementata de dispozitiile art. 47 Cod procedura penala. Judecator care si-a exprimat anterior parerea cu privire la solutia care ar putea fi data in cauza.
Decizia numarul 15/AP din data de 20.01.2009. Pronuntata de Tribunalul Neamt

Inculpatul le-a obligat pe partile vatamate sa fure in folosul sau si astfel, in cauza , sunt incidente dispozitiile de la art. 2 pct. 2 literele b si e din Legea 678/2001. Aceasta, deoarece art. 2 pct. 2 lit. b prevede ca prin exploatare se intelege ...
Sentinta penala din data de 30.09.2008. Pronuntata de Tribunalul Dolj

Indeplinirea conditiilor starii de necesitate cu caracter de cauza care inlatura caracterul penal al faptei,Neagravarea situatiei inculpatului in propria cale de atac. Neincidenta pedepsei accesorii prevazuta de art. 71 C.p. rap. la art. 64 alin. 1 l...
Decizia numarul 77 din data de 07.04.2010. Pronuntata de Tribunalul Olt

Individualizarea corespunzatoare a pedepsei si a modalitatii de executare a acesteia in conformitate cu criteriile prev de art. 72 cod penal.
Sentinta penala numarul 187 din data de 09.04.2009. Pronuntata de Tribunalul Galati

Individualizarea necorespunzatoare a amenzii cu caracter administrativ aplicata de catre instanta de fond
Sentinta penala numarul 279 din data de 12.06.2009. Pronuntata de Tribunalul Galati

Individualizarea pedepsei in situatia retinerii starii de recidiva postexecutorie prev. de art. 37 lit b cod penal.
Sentinta penala numarul 226 din data de 11.05.2009. Pronuntata de Tribunalul Galati

Individualizarea pedepsei infractiune silvicÄ
Sentinta penala numarul 10 din data de 17.01.2012. Pronuntata de Judecatoria Bicaz

infr. de violare de domiciliu si furt prev. si ped. de art. 192 Cod penal cu aplic art. 41 al.2 Cod penal art. 208-209 lit. a, g Cod penal cu aplic. art. 41 al 2 Cod penal si art. 33 lit. a Cod penal
Sentinta penala numarul 255 din data de 08.10.2010. Pronuntata de Judecatoria Campulung

infr. prev. de art. 20 rap. la art. 208, 209 C.pen.
Sentinta penala numarul 1873 din data de 11.11.2009. Pronuntata de Judecatoria Pitesti

infr. prev. de art. 211 al.1,2 C.pen, art. 221 C.pen
Sentinta penala numarul 518/2011 din data de 08.03.2011. Pronuntata de Judecatoria Pitesti

infr. prev. de art. 49/1 din Lg. 161/2003
Sentinta penala numarul 1872 din data de 10.11.2009. Pronuntata de Judecatoria Pitesti

Infractiune
Decizia numarul   din data de 03.03.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Alba-Iulia

Infractiune
Decizia numarul 107 din data de 03.03.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Alba-Iulia

Infractiune
Sentinta penala numarul 245 din data de 15.05.2012. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

Infractiune
Decizia numarul 215/R din data de 23.03.2012. Pronuntata de Tribunalul Brasov

Infractiune - Conducerea pe drumurile publice a autovehiculelor fara permis de conducere
Sentinta penala numarul 79 din data de 13.04.2009. Pronuntata de Judecatoria Dragasani

Infractiune - Ucidere din Culpa
Sentinta penala numarul 39 din data de 04.03.2009. Pronuntata de Judecatoria Dragasani

INFRACTIUNE CONTINUATA . CONCURS DE INFRACTIUNI. CONDITII
Sentinta penala numarul 690 din data de 13.09.2006. Pronuntata de Judecatoria Caracal

Infractiune continuata. Actiuni ori inactiuni care prezinta , fiecare in parte, continutul aceleiasi infractiuni.
Decizia numarul 50 din data de 05.03.2008. Pronuntata de Tribunalul Vaslui

Infractiune continuata. Delapidare
Decizia numarul 330 din data de 22.11.2007. Pronuntata de Tribunalul Vaslui

Infractiune de conducere a unui autovehicul pe drumurile publice avand in sange o imbibatie alcoolicapeste limita legala -art. 87 al.1-OUG 195/2002 republicata - lipsa pericolului social al unei infractiuni - rejudecare
Sentinta penala numarul 35 din data de 04.02.2008. Pronuntata de Judecatoria Vaslui

Infractiune de coruptie
Sentinta penala numarul 986 din data de 03.04.2012. Pronuntata de Judecatoria Craiova

Infractiune de furt savarsita pe timp de noapte si prin efractie dintr-un magazin
Decizia numarul 63 din data de 03.02.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Alba-Iulia

Infractiune de inselaciune. Emiterea de file C. E. C. fara acoperire.
Sentinta penala numarul 302 din data de 26.10.2006. Pronuntata de Judecatoria Vatra Dornei

infractiune de marturie mincinoasa prev. de art. 260 C.p.
Sentinta penala numarul 937/2011 din data de 03.05.2011. Pronuntata de Judecatoria Pitesti

Infractiune de ucidere din culpa si vatamare corporala din culpa. Latura civila. Pozitia procesuala a asiguratorului. Natura juridica a raspunderii asiguratorului pentru recuperarea prejudiciului produs prin infractiune.
Decizia numarul 528 din data de 14.10.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Alba-Iulia

Infractiune la Legea 50/1991. Exceptie de nelegalitate privind procesele verbale de inspectie
Decizia numarul 131 din data de 28.02.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Alba-Iulia

Infractiune prevazuta de art. 139/9 din Legea 8/1996
Decizia numarul 10/A din data de 24.01.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Alba-Iulia

Infractiune prevazuta de art. 83 al.1 lit. b din Legea 84/1998
Decizia numarul 142/A din data de 04.10.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Alba-Iulia

Infractiune prevazuta de art. 108 alin.1 lit.a din Legea 46/2008 art. 37 lit.b Cod penal cu aplicare art. 13 Cod penal
Sentinta penala numarul 60 din data de 24.02.2009. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

Infractiune prevazuta de art. 6 din Legea 241/2005. Retinerea contributiilor la sursa scriptic si nu faptic
Decizia numarul 225 din data de 23.04.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Alba-Iulia

Infractiune silvica
Sentinta penala numarul 237 din data de 12.04.2011. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

Infractiune silvicÄ
Sentinta penala numarul 509 din data de 04.10.2010. Pronuntata de Judecatoria Piatra Neamt

Infractiune silvica. Determinarea obiectului material al infractiunii.
Decizia numarul 421/R din data de 06.10.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures

Infractiune silvica. Incadrare juridica. Lege mai favorabila.
Decizia numarul 261 din data de 13.09.2007. Pronuntata de Tribunalul Vaslui

Infractiune silvica. Prejudiciu. Mod de calcul. Lege mai favorabila.
Decizia numarul 21/A/2009 din data de 03.08.2010. Pronuntata de Tribunalul Bistrita Nasaud

Infractiunea continuata. Concurs de infractiuni. Diferentiere
Decizia numarul 243 din data de 11.07.2007. Pronuntata de Tribunalul Vaslui

Infractiunea de abuz de incredere
Sentinta penala numarul 104 din data de 21.07.2009. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

Infractiunea de abuz in serviciu contra intereselor persoanelor, in forma calificata, prevazuta de art. 246 C.pen., raportat la art. 2481C.pen. si art. 258 C.pen. Infractiunile de neexecutare a hotararilor judecatoresti privind plata salariilor si re...
Decizia numarul 649/R din data de 18.05.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

INFRACTIUNEA DE ABUZ IN SERVICIU CONTRA INTERESELOR PERSOANELOR. CONDITII DE EXISTENTA A LATURII OBIECTIVE
Decizia numarul 549 din data de 05.12.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Suceava

Infractiunea de abuz in serviciu.
Decizia numarul 405/P/ din data de 24.09.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Constanta

Infractiunea de braconaj.
Sentinta penala numarul 147 din data de 08.06.2012. Pronuntata de Judecatoria Oltenita

Infractiunea de conducere a unui autovehicul pe drumurile publice avand in sange o imbibatie alcoolicapeste limita Iegala.( art. 87 alin. 1 OUG 195/2002). Nerespectarea procedurii de prelevare a probelor biologice de sange in vederea stabilir...
Sentinta penala numarul 26 din data de 29.02.2008. Pronuntata de Judecatoria Vaslui

Infractiunea de conducere pe drumurile publice a unui autoturism, soferul avand in sange o imbibatie alcoolicapeste limita legala
Sentinta penala numarul 2 din data de 05.01.2009. Pronuntata de Judecatoria Zarnesti

Infractiunea de conducere pe un drum public fara permis de conducere
Sentinta penala numarul 209 din data de 01.04.2011. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

Infractiunea de constituirea unui grup infractional organizat prev. si ped. de art. 7 din L.nr. 39/2003 - pentru existenta acesteia trebuie sa existe probe din care sa rezulte ca suntem in prezenta unui grup infractional organizat, care sa aiba o s...
Sentinta penala numarul 308/S din data de 08.11.2011. Pronuntata de Tribunalul Brasov

Infractiunea de constituirea unui grup infractional organizat prev. si ped. de art. 7 din L.nr. 39/2003 - pentru existenta acesteia trebuie sa existe probe din care sa rezulte ca suntem in prezenta unui grup infractional organizat, care sa aiba o s...
Sentinta penala numarul 308/S din data de 08.11.2011. Pronuntata de Tribunalul Brasov

Infractiunea de consum fara drept de droguri, solutie de condamnare; infractiunea de trafic de droguri - solutie de achitare, dubiul profitainculpatului
Sentinta penala numarul 269/S din data de 23.05.2007. Pronuntata de Tribunalul Brasov

Infractiunea de delapidare si alte violente
Sentinta penala numarul 40 din data de 20.02.2008. Pronuntata de Judecatoria Zarnesti

Infractiunea de denuntare calomnioasa. Latura subiectiva
Decizia numarul 32 din data de 16.01.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Suceava

Infractiunea de detinere de droguri de mare risc in vederea consumului propriu - solutie de condamnare
Sentinta penala numarul 564/S din data de 26.10.2007. Pronuntata de Tribunalul Brasov

Infractiunea de detinere de droguri pentru consum propriu, prev. de art. 4 al 1, cu aplicarea art. 16 din Legea 143/2000, art. 37 lit. a Cod Penal - solutie de achitare, fapta nu prezinta gradul de pericol social al unei infractiuni
Sentinta penala numarul 94 din data de 21.02.2007. Pronuntata de Tribunalul Brasov

Infractiunea de detinere in scop de comercializare si oferire spre vanzare de droguri de risc, fara drept, solutie de condamnare
Sentinta penala numarul 284/S din data de 30.05.2007. Pronuntata de Tribunalul Brasov

Infractiunea de distrugere
Sentinta penala numarul 207 din data de 14.04.2010. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

Infractiunea de distrugere prev. de art. 217 alin.1, 4 C.p.
Sentinta penala numarul 252 din data de 25.01.2011. Pronuntata de Judecatoria Craiova

Infractiunea de distrugere prin incendiereprevazuta de art. 217 alin.1 si 4 Cod Penal. Schimbarea incadrarii juridice a faptei in temeiul prevederilor art. 334 C. Pr. P. Lipsa pericolului public
Sentinta penala din data de 30.12.2009. Pronuntata de Judecatoria Pogoanele

Infractiunea de distrugere si semnalizare falsa, comisadin culpa. Elemente constitutive.
Decizia numarul 1284 din data de 15.12.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti

Infractiunea de evadare. Stabilirea pedepsei. Nelegalitate
Decizia numarul 3/A din data de 13.01.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Alba-Iulia

Infractiunea de furt calificat - latura obiectiva; lipsa scopului insusirii pe nedrept
Sentinta penala numarul 134 din data de 11.04.2008. Pronuntata de Judecatoria Adjud

Infractiunea de furt de folosinta. Valorificarea depozitiilor martorilor din faza de urmarire penala si cercetare judecatoreasca in pofida declaratiilor extrajudiciare prezentate de inculpat.
Decizia numarul 222 din data de 14.05.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Suceava

Infractiunea de furt: elemente constitutive. Fals in inscrisuri sub semnatura privata : modalitate concreta de realizare a actiunilor de falsificare. Uz de fals. Extinderea procesului penal pentru alte fapte.
Sentinta penala numarul 1911 din data de 26.06.2012. Pronuntata de Judecatoria Iasi

Infractiunea de inselaciune - latura subiectiva
Sentinta penala numarul 32 din data de 28.01.2008. Pronuntata de Judecatoria Adjud

Infractiunea de inselaciune prin cecuri, prev. de art. 215 alin.4 Cod penal. Elemente constitutive.
Decizia numarul 205 din data de 23.04.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Suceava

Infractiunea de inselaciune, art. 215 Cod Penal
Sentinta penala numarul 334/S din data de 05.12.2011. Pronuntata de Tribunalul Brasov

Infractiunea de inselaciune, prev. de art. 215 al. 1,4 Cod penal - lipsa intentie.
Decizia numarul 373 din data de 20.10.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Suceava

Infractiunea de lipsire de libertate. Elemente constitutive. Latura obiectiva.
Decizia numarul 612 din data de 16.10.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Bacau

infractiunea de lovire sau alte violente
Sentinta penala numarul 9 din data de 23.10.2008. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

Infractiunea de lovire sau alte violente
Sentinta penala numarul 510 din data de 04.10.2010. Pronuntata de Judecatoria Piatra Neamt

INFRACTIUNEA DE LOVIRE SAU ALTE VIOLENTE; NERETINEREA CIRCUMSTANTELOR ATENUANTE
Sentinta penala numarul 60 din data de 27.03.2012. Pronuntata de Judecatoria Turnu Magurele

INFRACTIUNEA DE LOVIRE SAU ALTE VIOLENTE; SOLUTIE DE CONDAMNARE; INDIVIDUALIZAREA JUDICIARA A PEDEPSELOR
Sentinta penala numarul 162 din data de 22.05.2012. Pronuntata de Judecatoria Turnu Magurele

Infractiunea de loviri sau vatamari cauzatoare de moarte, fapta prev. si ped. de art. 183 Cod penal.
Sentinta penala numarul 354/S din data de 20.12.2011. Pronuntata de Tribunalul Brasov

INFRACTIUNEA DE NERESPECTARE A HOTARARII JUDECATORESTI. SUBIECT ACTIV AL INFRACTIUNII
Decizia numarul 103 din data de 15.02.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Suceava

Infractiunea de nerespectare a hotararilor judecatoresti, prev. de art. 271 alin.2 Cod penal. Continutul laturii obiective.
Decizia numarul 268 din data de 28.05.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Suceava

Infractiunea de nerespectare a hotararilor judecatoresti, prevazuta de art. 271 Cod penal. Diferentiere fata de infractiunea de tulburare de posesie, prevazuta de art. 220 Cod penal.
Decizia numarul 147/R din data de 27.02.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Pitesti

Infractiunea de nerespectare a hotararilor judecatoresti.
Decizia numarul 27 din data de 15.01.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Suceava

Infractiunea de nerespectare a regimului armelor si munitiilor
Sentinta penala numarul 156 din data de 14.12.2009. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

Infractiunea de omor prevazuta de art. 174 Cod Penal.
Sentinta penala numarul 265/S din data de 05.10.2011. Pronuntata de Tribunalul Brasov

Infractiunea de omor prevazuta de art. 174 Cod Penal.
Sentinta penala numarul 265/S din data de 05.10.2011. Pronuntata de Tribunalul Brasov

Infractiunea de port fara drept de armaalbÄ
Sentinta penala numarul 873 din data de 15.10.2007. Pronuntata de Judecatoria Adjud

Infractiunea de port ilegal de obiecte taietoare in locuri publice, prev. de art. 11 pct. 1 din Legea 61/1991 cu aplicarea art. 99 si urm. c.p.
Sentinta penala numarul 874 din data de 30.11.2009. Pronuntata de Judecatoria Slatina

Infractiunea de profanare de morminte
Sentinta penala numarul 301 din data de 13.05.2011. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

Infractiunea de rele tratamente aplicate minorului. Obligativitatea aplicarii pedepsei complementare
Decizia numarul 917 din data de 02.06.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Cluj

INFRACTIUNEA DE SANTAJ
Sentinta penala numarul 147 din data de 06.07.2011. Pronuntata de Judecatoria Rosiori de Vede

INFRACTIUNEA DE SANTAJ
Sentinta penala numarul 147 din data de 06.07.2011. Pronuntata de Judecatoria Rosiori de Vede

Infractiunea de sustragere de sub sechestru. Elemente constitutive.
Decizia numarul 631 din data de 20.11.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Suceava

Infractiunea de talharie prev. de art. 211 C.p.
Sentinta penala numarul 1036 din data de 12.04.2011. Pronuntata de Judecatoria Craiova

Infractiunea de tentativa de omor. Deosebirea dintre infractiunea de tentativa la omor si infractiunea de vatamare corporala grava.
Sentinta penala numarul 131/P din data de 07.12.2011. Pronuntata de Tribunalul Neamt

Infractiunea de trafic de droguri
Sentinta penala numarul 85/S din data de 18.02.2010. Pronuntata de Tribunalul Brasov

Infractiunea de trafic de droguri de risc prev. de art. 2 alin.1 din Legea 143/2000
Sentinta penala numarul 274/S din data de 12.10.2011. Pronuntata de Tribunalul Brasov

Infractiunea de trafic de droguri de risc prev.de art. 2 alin.1 din Legea 143/2000. Jud ACT.
Sentinta penala numarul 261/S din data de 29.09.2011. Pronuntata de Tribunalul Brasov

Infractiunea de trafic de droguri de risc, condamnarea inculpatului si respectiv achitarea inculpatului pentru infractiunea fata de care nu sunt intrunite elementele constitutive ale infractiunii
Sentinta penala numarul 772/S din data de 09.10.2008. Pronuntata de Tribunalul Brasov

Infractiunea de trafic de droguri de risc, in forma continuata, patru acte materiale, solutie de condamnare
Sentinta penala numarul 598/S din data de 14.11.2007. Pronuntata de Tribunalul Brasov

Infractiunea de trafic de droguri de risc"prevazute de art. 2 alin.1 din Legea 143/2000
Sentinta penala numarul 85/S din data de 28.02.2011. Pronuntata de Tribunalul Brasov

Infractiunea de trafic de minori, prev. de art. 13 din Legea 678/2001. Incadrarea juridica. Aplicarea legii in timp.
Sentinta penala numarul 207/P din data de 18.11.2009. Pronuntata de Tribunalul Neamt

Infractiunea de trafic de persoane prevazuta de Legea 678/2001 sau infractiunea de proxenetism.
Decizia numarul 33 din data de 14.01.2004. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

Infractiunea de tulburare de posesie prevazuta de art. 220 alin.3 C.penal
Sentinta penala numarul 26 din data de 05.07.2011. Pronuntata de Judecatoria Intorsura Buzaului

Infractiunea de ultraj contra bunelor moravuri si tulburarea linistii publice
Sentinta penala numarul 175 din data de 23.02.2009. Pronuntata de Judecatoria Piatra Neamt

Infractiunea de vatamare corporala din culpa , prev.de art. 184 alin.2 si 4 Cod penal. Posibilitatea obligarii asiguratorului de raspundere civila la plata daunelor morale
Decizia numarul 60 din data de 05.02.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Galati

Infractiunea de viol prev. de art. 197 alin. 1 si 2 CP
Sentinta penala numarul 759 din data de 17.03.2011. Pronuntata de Judecatoria Craiova

Infractiunea de violare de domiciliu - latura obiectiva
Sentinta penala numarul 154 din data de 05.05.2008. Pronuntata de Judecatoria Adjud

infractiunea prev. de art. 208-209 Cod penal
Decizia numarul 155/A din data de 29.06.2010. Pronuntata de Tribunalul Vaslui

infractiunea prev. de art. 239 alin.2 Cod penal
Decizia numarul 145/A din data de 23.06.2010. Pronuntata de Tribunalul Vaslui

Infractiunea prev. de art. 2961 alin. 1 lit. l din Legea 571/2003. Elemente constitutive
Decizia numarul 22 din data de 23.01.2012. Pronuntata de Tribunalul Botosani

infractiunea prev. de art. 87 alin.1 din OUG 195/2002
Decizia numarul 149/A din data de 23.06.2010. Pronuntata de Tribunalul Vaslui

Infractiunea prevazuta de art. 181 al.1 Cod penal
Sentinta penala numarul 23 din data de 18.11.2008. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

Infractiunea prevazuta de art. 279 alin.2 Cod penal
Sentinta penala numarul 208 din data de 01.04.2011. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

Infractiunea prevazuta de art. 37 al.1,2 din Legea 319/2006
Sentinta penala numarul 207 din data de 01.04.2011. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

Infractiunea prevazuta de art. 38 din Legea 319/2006 . Elemente constuitutive. Circumstante atenuante judiciare.
Decizia numarul 629 din data de 10.05.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Alba-Iulia

Infractiunea prevazuta de art. 84 pct.2 din Legea 59/1934.
Decizia numarul 102/AP din data de 19.03.2009. Pronuntata de Tribunalul Neamt

Infractiunea prevazuta de art. 86 al.1 din OUG 195/2002
Sentinta penala numarul 179 din data de 03.02.2010. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

Infractiunea prevazuta de art. 87 al. 1 din OUG 195/2002
Decizia numarul 3 din data de 08.01.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Alba-Iulia

Infractiunea prevazuta de art. 87 al.1 din OUG 195/2002
Sentinta penala numarul 401 din data de 28.10.2008. Pronuntata de Judecatoria Husi

Infractiunea prevazuta de art. 87 alin.1 din OUG 195/2002. Interpretarea dispozitiilor art. 6 lit. d din Ordinul nr. 376/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind prelevarea probelor biologice in vederea stabil...
Sentinta penala numarul 139/P din data de 14.12.2011. Pronuntata de Tribunalul Neamt

Infractiunea silvica- aplicarea art. 41 alin.2 Cod penal.
Decizia numarul 271/R din data de 06.05.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Pitesti

Infractiuni
Decizia numarul 385 din data de 10.04.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Oradea

Infractiuni
Decizia numarul 471 din data de 08.05.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Oradea

Infractiuni
Decizia numarul 588 din data de 19.06.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Oradea

infractiuni
Sentinta penala numarul 486 din data de 25.10.2011. Pronuntata de Judecatoria Barlad

Infractiuni
Sentinta penala numarul 335 din data de 26.06.2012. Pronuntata de Judecatoria Barlad

Infractiuni
Sentinta penala numarul 100 din data de 21.04.2010. Pronuntata de Judecatoria Vaslui

Infractiuni
Decizia numarul 348/A din data de 13.10.2009. Pronuntata de Tribunalul Bacau

Infractiuni
Sentinta penala numarul 1083 din data de 25.05.2009. Pronuntata de Judecatoria Bacau

Infractiuni
Sentinta penala numarul 1112 din data de 01.06.2009. Pronuntata de Judecatoria BacauComentarii ref. Decizia numarul 649/R din data de 18.05.2009 pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

Fii primul care comenteaza.

 

 

Ultimele comentarii:
Alexandra comenteza: ''mai vin cu una. de ani de zile ca 1 pers platesc cel mai mult apa din tot blocul. la una din sedinte s-a votat schimbare ... »»''

Alexandra comenteza: ''buna ziua
am schimbat o butelie, tipul a venit cu una si cand sa porneasca aragazul nu ardea. a curatat din tub si
... »»''

Florin S comenteza: ''Cnventiile civile sunt greu de deosebit de un contrcat de munca mai ales atunci cand obiectul de activitate al conventii ... »»''

Laurentiu Galca comenteza: ''Sunt angajat la firma URBAN PROTECT din sinaia jud Prahova In urma controalelor pe care ati facut la firma respectiva si ... »»''

cornel comenteza: ''Doresc sa achizitionez un autoturism Skoda, fabricat octombrie 2006 diesel 1,9 norma poluare E3, emisii co2 140.Va rog s ... »»''

daragiu petre comenteza: ''buna zioa.am o mica problema .am avut o oprire pe salariu meu.iar deaci eu am platit totii banii care trebuia prin ing b ... »»''

stefania comenteza: ''Buna seara , numarul de telefon numai este valabil cum as putea intra in posesia celui nou ,
Multumesc
... »»''

 

 

Harta administrativa a Romaniei Judetul Satu-Mare Judetul Bihor Judetul Salaj Judetul Cluj Judetul Alba Judetul Hunedoara Judetul Arad Judetul Timis Judetul Caras-Severin Judetul Mehedinti Judetul Dolj Judetul Olt Judetul Gorj Judetul Vâlcea Judetul Arges Judetul Dâmbovita Judetul Teleorman Judetul Giurgiu Judetul Calarasi Judetul Constanta Judetul Ialomita Judetul Prahova Judetul Brasov Judetul Sibiu Judetul Buzau Judetul Braila Judetul Tulcea Judetul Vrancea Judetul Galati Judetul Mures Judetul Covasna Judetul Harghita Judetul Bacau Judetul Vaslui Judetul Neamt Judetul Iasi Judetul Bistrita-Nasaud Judetul Maramures Judetul Suceava Judetul Botosani Judetul Bucuresti Judetul Ilfov Judetul Ilfov

 

 

 

Prima Pagina          Sitemap          Harta Site          Mergi sus


Toate datele afisate sunt informatii publice, publicate de autoritatile si institutiile publice sau in cadrul documentelor destinate publicului (Monitorul Oficial, Acte ale autoritatilor publice s.a.).
Consimtamantul persoanei vizate nu este cerut atunci cand prelucrarea priveste date obtinute din documente accesibile publicului, conform legii. (art.5, alin.2, lit.f din Legea nr. 677/2001, pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date). Notificare Operator de date cu caracter personal nr. 2447/2015.
Reclamatie date cu caracter personal