Institutii Publice: Contestatie la executare
Asistenta Juridica

Prima Pagina          
Cautare generala

InfoDosar.ro
Cauta online dosarul din Instanta:
-Administratie
Institutii Publice

   Consiliile Judetene
   Judetele Romaniei
   Prefecturi
   Primarii
   Evidenta Populatiei
   Directiile de Pasapoarte
   Directiile Eliberari Pemise si Inmatriculari
   Directii de Statistica
   Arhivele Nationale
   Agentiile Domeniilor Statului
   Administratii ale Apelor Romane
   Drumurile Nationale
   Autoritati Sanitar-Veterinare
   Oficiile pentru Ameliorare si Reproductie in Zootehnie
   Oficii Judetene de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit
   A.P.I.A.
   Oficii Judetene pentru Consultanta Agricola
   Directiile de Agricultura
   Directiile FitoSanitare
   Ocoale Silvice
   Asociatii de Vanatoare si Pescuit
   Regiunile de Dezvoltare
   Agentiile pentru Protectia Mediului
   Casele de Asigurari de Sanatate
   Casele de Pensii
   Agentii de Somaj
   Asociatia Nevazatorilor
   Protectia Copilului
   Agentii Teritoriale pentru Prestatii Sociale
   Compartimente A.N.E.S.
   Consilii de Formare Profesionala
   Cartelul "Alfa"
   Administratiile financiare
   Trezorerii
   Camerele de Comert
   Curtile de Conturi
   Garzile Financiare
   Protectia Consumatorului
   Consiliul Concurentei
   Corpul Contabililor Autorizati
   Lista Contabililor Autorizati
   Lista Consultantilor Fiscali
   Tabloul arhitectilor din Romania
   Serviciile Judetene de Metrologie Legala
   Centre Evaluatori ANEVAR
   Agentiile pentru Conservarea Energiei
   CENTROCOOP
   ANCOM (ANRCTI)
   Inspectorate Scolare Judetene
   Directii Tineret
   Directii Judetene pentru Sport
   Federatii de Sport
   Biblioteci Judetene
   Directii Judetene pentru Cultura, Culte si Patrimoniul Cultural National
   Centre Judetene pentru Cultura Traditionala
   Muzee Judetene
   Biserici si Culte
   Teatre Judetene
   Federatia Sindicala "Spiru-Haret"
   Barouri de avocati
   Tabloul avocatilor
   Tabloul mediatorilor
   Birouri Avocatul Poporului
   Birouri de Cadastru
   Instante de Judecata
   Parchete
   Penitenciare
   Institute de Medicina Legala
   Notari Publici
   Executori Judecatoresti
   Lichidatori
   Consilieri Proprietate Intelectuala
   Traducatori Autorizati de MJ
   Colegiile Farmacistilor
   Colegiile Medicilor
   Colegiile Medicilor Dentisti
   Ordinul Asistentilor Medicali
   Spitale
   Centre Judetene Antidrog
   Centre de Transfuzie Sanguina
   Directiile de Sanatate Publica
   Crucea Rosie Romana
   Inspectorate de Stat in Constructii
   Auditori Energetici
   Inspectorate de Munca
   Garzile de Mediu
   Vamile
   I.S.U.
   InfoTrafic
   S.R.I.
   Birourile de Imigrari
   Autoritatile pentru Straini
   Politia Romana
   Jandarmeria Romana
   Centre Militare Judetene
   CREDITCOOP
   Casele de Ajutor Reciproc
   Retea CEC Bank
   Retea BCR
   Retea BancPost
   Retea BRD
   Retea Raiffeisen
   Retea Banca Carpatica
   Retea Banca Transilvania
   Retea Romextera Bank
   Oficii Postale
   Agentiile de Voiaj si Statiile CFR
   ARR-uri
   RAR-uri
   Statele Lumii
   Misiunile Diplomatice

 

 

Asistenta Juridica » Jurisprudenta » Tribunalul Braila


Contestatie la executareDecizia numarul 24 din data de 23.01.2009
Pronuntata de Tribunalul Braila


Avocat Baroul Bucuresti Asistenta si reprezentare juridica la toate instantele de judecata www.cabinetonline.ro
[Sediu cabinet]


Prin cererea formulata la data de 12.09.2008 si depusa la Curtea de Apel Bucuresti sectia II-a penala si pentru cauze cu minori si familie, condamnatul P. G. formuleaza contestatie la executare cu privire la pedeapsa de 13 ani si 3 luni stabilita prin sentinta penala nr. 274/2007 pronuntata de C.A. Bucuresti sectia II-a Penala in dosarul penal nr. 8770/2/2007.
Prin sentinta penala nr. 246/F din 13.octombrie.2008 pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti-sectia II-a Penala si pentru cauze cu minori si de familie s-a dispus declinarea competentei de solutionare a contestatiei la executare in favoarea Judecatoriei Bra ila.
Prin sentinta penala nr. 1870 din 19.noiembrie.2008 pronuntata de Judecatoria Bra ila s-a respins ca nefondata contestatia la executare formulata de contestator, acesta fiind totodata obligat la plata sumei de 300 RON, cu titlu de cheltuieli judiciare catre stat.
Impotriva acestei sentinte, contestatorul formuleaza recurs la data de 09.12.2008.
Examinand actele si lucrarile dosarului, tribunalul a retinut urmatoarele :
Contestatorul P. G. s-a aflat in executarea unei pedepse de 13 ani si 3 luni inchisoare, aplicata prin urmatoarele hotarari judecatoresti: sentinta penala din data de 29 august 2007 a Tribunalului de Prima instanta din Bruxelles; sentinta penala din data de 30 iunie 1999 a Tribunalului de Prima instanta din Bruxelles si sentinta penala din data de 29 octombrie 2004 a Curtii de Justitie din Gent.
Prin sentinta penala nr. 274/F/2007 a Curtii de Apel Bucuresti -sectia II penala, a fost admisa sesizarea Parchetului de pe linga Curtea de Apel Bucuresti si au fost recunoscute hotararile de condamnare a contestatorului (sentinta penala din data de 29 august 2007 a Tribunalului de Prima instanta din Bruxelles; sentinta penala din data de 30 iunie 1999 a Tribunalului de Prima instanta din Bruxelles si sentinta penala din data de 29 octombrie 2004 a Curtii de Justitie din Gent), ]n vederea continua rii executa rii pedepsei in Romania.
Hotarirea a ramas definitiva prin respingerea recursului, prin decizia penala nr. 609/2008 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, ca nefondat.
In prezenta contestatie la executare formulata, contestatorul a aratat ca in mod nelegal s-a stabilit sa execute o pedeapsa de 13 ani si 3 luni inchisoare (rezultat al cumulului aritmetic al pedepselor aplicate de instantele belgiene) si ca din pedeapsa nu a fost dedusa durata efectiv executata.
Relativ la primul motiv de contestatie (gresita stabilire a pedepsei de executat), instanta de fond a retinut ca pe rolul Judecatoriei Bra ila s-a aflat o cerere de contopire a pedepselor - dosar nr. 7844/196/2008 - in care s-a pronuntat sentinta penala nr. 1623 din data de 17 octombrie 2008, prin care s-a respins cererea de contopire a pedepselor formulata de contestator. In considerentele acestei sentinte s-a retinut "ca in speta exista o singura sentinta de condamnare si ca acesta se afla in executarea unei singure pedepse cu privare de libertate - " aratandu-se totodata ca "in persoana condamnatului se afla un singur mandat de executare a pedepsei, respectiv mandatul de executare cu nr. 375/2008 emis in baza s.p. nr. 274/2007 a CAB II." Potrivit dispozitiilor art. 461 alineat 1 cod procedura penala: "Contestatia contra executa rii hotararii penale se poate face in urmatoarele cazuri: cand s-a pus in executare o hotarare care nu era definitiva; cand executarea este indreptata impotriva altei persoane decat cea prevazuta in hotararea de condamnare; cand se iveste vreo nela murire cu privire la hotararea care se executa sau vreo impiedicare la executare; cand se invoca amnistia, prescriptia, gratierea sau orice alta cauza de stingere ori de micsorare a pedepsei, precum si orice alt incident ivit in cursul executa rii." Rezulta din textul de lege mai sus citat ca modalitatea de stabilire a pedepsei de executat nu putea face obiectul unei contestatii la executare. Cu privire la al doilea motiv de contestatie - nededucerea perioadei executate - instanta a retinut ca acesta a fost nefondat, intrucat a rezultat ca a fost avuta in vedere perioada efectiv executata - contestatorul a fost arestat la data de 8 ianuarie 1998, pedeapsa urmand sa fie executata la termen la data de 30 noiembrie 2013.
In sustinerea recursului formulat s-au invocat prev.art.461 lit.d c.pr.pen, precum si incidenta prev. art. 146 din Legea 302/2004, in sensul ca in situatia cand au existat solutii in stra ina tate recunoscute prin decizii interne, respectiv C.A Bucuresti, in virtutea principiului personalitatii legii penale, trebuia sa se faca aplicarea prev.art.33-34 c.pen.
Tribunalul a constatat ca recursul este fondat, avand in vedere urmatoarele considerente:
Potrivit art. 146 din Legea 302/2004, daca felul pedepsei aplicate sau durata acesteia este incompatibila cu legislatia romana, statul roman poate, prin hotarare judecatoreasca sa adapteze aceasta pedeapsa la aceea prevazuta de legea romana, pentru faptele care au atras condamnarea.
Aceasta pedeapsa trebuie sa corespunda, atat cat este posibil, in ceea ce priveste felul pedepsei aplicate, prin hotararea statului de condamnare si, in nici un caz, nu poate sa agraveze situatia condamnatului.
Cum din actele si lucrarile dosarului, rezulta pe de o parte, ca persoanei condamnate i s-a aplicat o pedeapsa rezultanta de 13 ani si 3 luni ca urmare a cumulului aritmetic, se justifica cererea contestatorului, regulile aplicabile in legislatia romana, in materia contopirii pedepselor fiind cele referitoare la cumulul juridic potrivit prev. art. 33-34 c. pen.
In dreptul penal roman functioneaza principiul cumulului juridic (art.33-34 c.pen) si in ipoteza in care ar fi condamnat pentru aceleasi infractiuni de o instanta romaneasca, persoana condamnata ar fi putut primi, ca maxim de pedeapsa, pedeapsa cea mai grea, la care eventual se putea ada uga un spor. In ceea ce priveste admisibilitatea unei asemenea contestatii la executare, tribunalul a apreciat ca situatia conversiunii pedepsei, prevazuta in art. 146 din Legea 302/2004, poate constitui un incident de natura celor prev. de art. 461alin.1 lit.d c.pr.pen.
Cererea persoanei condamnate fiind fondata, in temeiul art. 385/15 lit.d c.pr.pen s-a admis recursul declarat de recurentul P. G., s-a casat in totalitate sentinta penala atacata si in rejudecare, s-a admis contestatia la executare formulata de recurent, s-a repus in individualitatea lor pedepsele aplicate acestuia, s-au contopit pedepsele aplicate, urmind ca acesta sa execute pedeapsa cea mai grea sporita cu doi ani, s-a aplicat pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor civile, pe durata executa rii pedepsei, s-a dedus din durata pedepsei inchisorii stabilite perioada executata la zi, s-a anulat mandatul de executare a pedepsei inchisorii nr. 375 din 04.03.2008 emis de Curtea de Apel Bucuresti sectia II a penala si pentru cauze cu minori si familie si s-a dispus emiterea unui nou mandat de executare, cu cheltuieli judiciare avansate de stat ce vor ra mane in sarcina statului.

Alte spete din domeniul Contestatie la executare

- titlu executoriu emis de A. N. A. F.; neutilizarea procedurii speciale de contestare reglementata de O. G.92/2003; imposibilitatea invocarii apararilor de fond in cadrul contestatiei la executare de drept comun.
Decizia numarul 1751 din data de 23.10.2009. Pronuntata de Tribunalul Iasi

-contestatie la executare-
Sentinta civila numarul 136 din data de 28.01.2010. Pronuntata de Judecatoria Brezoi

-contestatie la executare-
Sentinta civila numarul 422 din data de 25.03.2010. Pronuntata de Judecatoria Brezoi

:Contestatie la executare. Mandate de executare emise partial pentru aceleasi pedepse. Incident in cursul executarii pedepsei. Retragerea mandatelor emise anterior si emiterea unui nou mandat de executare a pedepsei.
Sentinta penala numarul 2332 din data de 10.08.2012. Pronuntata de Judecatoria Iasi

"Contestatie la executare impotriva unui titlu executoriu emis de A. F. P. GALATI. Indreptarea din oficiu a erorilor materiale cuprinse in titlu. Momentul cand titlul poate fi emis"
Sentinta civila numarul 1446 din data de 25.02.2008. Pronuntata de Judecatoria Galati

1Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 1316 din data de 02.05.2012. Pronuntata de Judecatoria Barlad

ACHIZITII PUBLICE. DATA PANA LA CARE POT FI DEPUSE CONTESTATIILE. INTERPRETAREA DISP. ART. 275 ALIN. 5 DIN OUG NR. 34/2006.
Decizia numarul 699/R-C din data de 13.08.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Pitesti

acte de executare silita - cerinte de fond si forma
Sentinta civila numarul 1234 din data de 12.02.2008. Pronuntata de Judecatoria Sectorului 2

Actiune in contencios administrativ indreptata impotriva Procesului - verbal de control emis de A. J. O. F. M. si impotriva Deciziei prin care s-a respins ca tardiva contestatia administrativa
Decizia numarul 833/R din data de 09.09.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures

Actiune posesorie in complangere-art. 674 C.civ.
Sentinta civila numarul 524 din data de 18.05.2009. Pronuntata de Judecatoria Zimnicea

Amanare plata
Hotararea numarul 11136 din data de 29.09.2008. Pronuntata de Judecatoria Sectorului 3

Anulare act
Sentinta civila numarul 5217/2012 din data de 03.04.2012. Pronuntata de Judecatoria Oradea

anulare forme de executare
Sentinta civila numarul 6474 din data de 12.04.2012. Pronuntata de Judecatoria Targu Jiu

Anulare titlu creanta
Sentinta civila numarul 1457 din data de 09.03.2010. Pronuntata de Judecatoria Focsani

Anulare titlu execuroriu.
Sentinta civila numarul 6633 din data de 24.09.2008. Pronuntata de Judecatoria Targu Jiu

Anulare titlu executoriu
Sentinta civila numarul 636 din data de 15.10.2009. Pronuntata de Judecatoria Buhusi

Anulare titlu executoriu si somatie ca urmare a constatarii prin hotarare judecatoreasca irevocabila a prescriptiei executarii sanctiunii amenzii contraventionale.
Sentinta civila numarul 1132 din data de 31.05.2011. Pronuntata de Judecatoria Rosiori de Vede

Anularea actului de adjudecare
Sentinta civila numarul 457 din data de 21.07.2010. Pronuntata de Judecatoria Baia de Arama

Anularea titlului executoriu si a tuturor formelor de executare. Tardivitatea formularii contestatiei la titlu. Imposibilitatea utilizarii apararilor de fond in cadrul contestatiei la un titlu care nu e emis de o instanta judecatoreasca.
Decizia numarul 1105/R din data de 02.10.2008. Pronuntata de Tribunalul Valcea

Art.399 c.p.civ. Contestatie la executare intemeiata pe dreptul comun concomitent cu derularea procedurii insolventei reglementata de Legea 85/2006
Decizia numarul 546 din data de 02.03.2011. Pronuntata de Tribunalul Gorj

Art.493 al .1 C. P. C.
Sentinta civila numarul 461/2011 din data de 22.03.2011. Pronuntata de Judecatoria Alesd

Asigurari sociale de sanatate
Sentinta civila numarul 1858 din data de 09.03.2012. Pronuntata de Judecatoria Braila

Bilet la ordin. Opozitia la executare / Contestatia la executare.
Decizia numarul 433 din data de 10.03.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti

Cai de atac. Contestatie la executare si opozitia la executare
Decizia numarul 11 din data de 12.05.2011. Pronuntata de Tribunalul Valcea

Cale de atac exercitata impotriva unei hotarari aparent favorabile. Problema interesului procesual. Prezumtia de lucru judecat
Decizia numarul 809R din data de 22.03.2011. Pronuntata de Tribunalul Bucuresti

Calificarea cererii opozitie/contestatie la executare
Decizia numarul 22 din data de 11.01.2012. Pronuntata de Tribunalul Bacau

Casarea in totalitate a sentintei prin care a fost admisa opozitia la executare in conditiile Legii 59/1934
Decizia numarul 2 din data de 25.09.2008. Pronuntata de Tribunalul Arad

Cerere de amanare/intrerupere a executarii pedepsei inchisorii in cadrul ca reia este invocata starea de graviditate. Modificarea conditiilor din penitenciare, ca urmare a aplicarii dispozitiilor Legii 275/2006. Respingerea cererii.
Sentinta penala numarul 3359 din data de 08.12.2011. Pronuntata de Judecatoria Iasi

Cerere de anulare titlului executoriu emis de Casa de Asigurari de Sanatate. Contestatie la executare. Competenta judecatoriei
Decizia numarul 810 din data de 23.02.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Cluj

Cerere de incuviintare executare silita. Solutie de respingere.
Sentinta civila numarul 96 din data de 01.02.2011. Pronuntata de Judecatoria Sinaia

CERERE DE SUSPENDARE A EXECUTARII SILITE. LIPSA CONTESTATIEI LA EXECUTARE
Sentinta civila numarul 4047 din data de 29.08.2005. Pronuntata de Judecatoria Slatina

CERERE DE SUSPENDARE A EXECUTARII. CONTESTATIE LA EXECUTARE. COMPETENTA MATERIALA.
Decizia numarul 372/R-C din data de 16.04.2005. Pronuntata de Curtea de Apel Pitesti

Cheltuieli de judecata
Decizia numarul 27 din data de 18.02.2012. Pronuntata de Tribunalul Arad

cheltuieli executare silita
Sentinta civila numarul 5338 din data de 06.05.2009. Pronuntata de Judecatoria Sectorului 3

Civil
Hotararea numarul 8547 din data de 22.09.2010. Pronuntata de Judecatoria Targu Mures

Civil
Hotararea numarul 1978 din data de 03.03.2010. Pronuntata de Judecatoria Targu Mures

Civil
Hotararea numarul 4395 din data de 05.05.2010. Pronuntata de Judecatoria Targu Mures

Civil
Hotararea numarul 1248 din data de 10.02.2010. Pronuntata de Judecatoria Targu Mures

Civil - contestatie la executare
Hotararea numarul 543 din data de 17.08.2011. Pronuntata de Tribunalul Tulcea

Civil - contestatie la executare
Hotararea numarul 8019 din data de 09.09.2010. Pronuntata de Judecatoria Targu Mures

Civil - contestatie la executare
Hotararea numarul 7574 din data de 24.08.2010. Pronuntata de Judecatoria Targu Mures

Civil - contestatie la executare
Hotararea numarul 550 din data de 24.01.2011. Pronuntata de Judecatoria Targu Mures

Civil - contestatie la executare
Hotararea numarul 3093 din data de 04.04.2011. Pronuntata de Judecatoria Targu Mures

Civil - contestatie la executare
Hotararea numarul 10607 din data de 12.11.2010. Pronuntata de Judecatoria Targu Mures

Civil - contestatie la executare
Hotararea numarul 4395 din data de 05.05.2010. Pronuntata de Judecatoria Targu Mures

Civil - contestatie la executare
Hotararea numarul 1978 din data de 03.03.2010. Pronuntata de Judecatoria Targu Mures

Civil - contestatie la executare
Hotararea numarul 1248 din data de 10.02.2010. Pronuntata de Judecatoria Targu Mures

Civil - contestatie la executare
Hotararea numarul 3602 din data de 30.06.2008. Pronuntata de Judecatoria Targu Mures

Civil - contestatie la executare
Hotararea numarul 5435 din data de 30.06.2009. Pronuntata de Judecatoria Targu Mures

Civil - contestatie la executare
Hotararea numarul 3663 din data de 12.05.2009. Pronuntata de Judecatoria Targu Mures

Civil - contestatie la executare
Hotararea numarul 8204 din data de 14.09.2010. Pronuntata de Judecatoria Targu Mures

Civil - contestatie la executare
Hotararea numarul 8848 din data de 23.11.2011. Pronuntata de Judecatoria Targu Mures

Civil - contestatie la executare
Hotararea numarul 8718 din data de 27.09.2010. Pronuntata de Judecatoria Targu Mures

Civil - contestatie la executare
Hotararea numarul 2161 din data de 08.03.2010. Pronuntata de Judecatoria Targu Mures

Civil - contestatie la executare
Hotararea numarul 5212 din data de 27.05.2010. Pronuntata de Judecatoria Targu Mures

Civil - contestatie la executare
Hotararea numarul 1542 din data de 19.02.2010. Pronuntata de Judecatoria Targu Mures

Civil - contestatie la executare
Hotararea numarul 3694 din data de 16.04.2010. Pronuntata de Judecatoria Targu Mures

Civil - contestatie la executare
Hotararea numarul 7421 din data de 05.10.2011. Pronuntata de Judecatoria Targu Mures

Civil - contestatie la executare
Hotararea numarul 7275 din data de 30.07.2010. Pronuntata de Judecatoria Targu Mures

CIVIL - contestatie la executare
Sentinta civila numarul 12896 din data de 15.04.2011. Pronuntata de Judecatoria Buzau

Civil - contestatie la executare - + INTOARCEREA EXECUTARII SILITE, RESTABILIREA SITUATIEI ANTERIOARE
Hotararea numarul 9675 din data de 22.12.2011. Pronuntata de Judecatoria Targu Mures

Civil - contestatie la executare - + SUSP. EXEC. SIL
Hotararea numarul 9742 din data de 20.10.2010. Pronuntata de Judecatoria Targu Mures

Civil - contestatie la executare - + SUSP. EXEC. SIL.
Hotararea numarul 3235 din data de 08.04.2011. Pronuntata de Judecatoria Targu Mures

Civil - contestatie la executare - + SUSP. EXEC. SIL.
Hotararea numarul 4308 din data de 13.05.2011. Pronuntata de Judecatoria Targu Mures

Civil - contestatie la executare - + SUSP. EXEC. SIL.
Hotararea numarul 8547 din data de 22.09.2010. Pronuntata de Judecatoria Targu Mures

Civil - contestatie la executare - + SUSP. EXEC. SIL.
Hotararea numarul 7550 din data de 10.10.2011. Pronuntata de Judecatoria Targu Mures

Civil - contestatie la executare - + SUSP. EXEC. SIL.
Hotararea numarul 8267 din data de 03.11.2011. Pronuntata de Judecatoria Targu Mures

Civil - contestatie la executare - + SUSP. EXEC. SIL.
Hotararea numarul 8531 din data de 20.11.2009. Pronuntata de Judecatoria Targu Mures

Civil - contestatie la executare - + SUSP. EXEC. SIL.
Hotararea numarul 6801 din data de 02.07.2010. Pronuntata de Judecatoria Targu Mures

Civil - contestatie la executare - +SUSP. EXEC. SIL.
Hotararea numarul 4946 din data de 18.05.2010. Pronuntata de Judecatoria Targu Mures

Civil - Contestatie la executare - cu garant ipotecar, beneficiul de discutiune
Sentinta civila numarul 248 din data de 27.02.2012. Pronuntata de Judecatoria Campulung Moldovenesc

Civil - contestatie la executare - REJUDECARE
Hotararea numarul 3000 din data de 01.04.2011. Pronuntata de Judecatoria Targu Mures

Civil - contestatie la executare - rejudecare
Hotararea numarul 868 din data de 31.01.2011. Pronuntata de Judecatoria Targu Mures

Civil - contestatie la executare - REJUDECARE
Hotararea numarul 587 din data de 24.01.2011. Pronuntata de Judecatoria Targu Mures

Civil - Contestatie la Executare - validare
Sentinta civila numarul 167 din data de 06.02.2012. Pronuntata de Judecatoria Campulung Moldovenesc

CIVIL- CONTESTATIE LA EXECUTARE
Sentinta civila din data de 25.03.2009. Pronuntata de Judecatoria Buzau

CIVIL-NULITATE TITLU EXECUTORIU
Sentinta civila din data de 09.04.2010. Pronuntata de Judecatoria Buzau

CIVIL. CONTESTATIE LA EXECUTARE
Sentinta civila din data de 20.01.2009. Pronuntata de Judecatoria Buzau

CIVIL. CONTESTATIE LA EXECUTARE
Sentinta civila din data de 03.04.2009. Pronuntata de Judecatoria Buzau

CIVIL. CONTESTATIE LA EXECUTARE- INTERPRETAREA ART. 411 COD PROCEDURA CIVILA
Sentinta civila numarul 16173 din data de 20.06.2011. Pronuntata de Judecatoria Buzau

CIVIL. CONTESTATIE LA EXECUTARE. CALITATE PROCESUALA PASIVA A EXECUTORULUI BANCAR. TARDIVITATE
Sentinta civila din data de 25.03.2009. Pronuntata de Judecatoria Buzau

CIVIL. CONTESTATIE LA EXECUTARE. PRESCRIPTIA DREPTULUI DE A CERE EXECUTAREA SILITA
Sentinta civila din data de 25.03.2009. Pronuntata de Judecatoria Buzau

COMERCIAL - PRINCIPIUL DISPONIBILITATII IN PROCESUL CIVIL
Sentinta civila numarul 230R din data de 26.02.2009. Pronuntata de Tribunalul Calarasi

COMERCIAL: Contestatie la executare silita. Declinarea competentei de solutionare a cauzei de catre instanta fondului. Incidenta prevederilor art. 158 alin. 3 din Codul de procedura civila
Decizia numarul 54 din data de 30.05.2012. Pronuntata de Tribunalul Buzau

COMERCIAL: Contestatie la executare silita. Nepunerea in discutia partilor a exceptiei de netimbrare a cererii. Casarea solutiei fondului si trimiterea cauzei aceleeasi instante
Decizia numarul 810/2010 din data de 20.01.2011. Pronuntata de Tribunalul Buzau

COMERCIAL: Contestatie la executarea silita a titlului fiscal. Anularea in contencios administrativ a raportului de inspectie fiscalasi a deciziei de impunere ce au facut obiectul executarii silite
Decizia numarul 57 din data de 30.05.2012. Pronuntata de Tribunalul Buzau

COMERCIAL: Contestatie la executarea silita a unei creante fiscale. Cerere de suspendare provizorie a executarii pana la solutionarea irevocabila a contestatiei. Neachitarea cautiunii stabilita de instanta
Decizia din data de 23.11.2010. Pronuntata de Tribunalul Buzau

COMERCIAL. CONTESTATIE LA EXECUTARE
Sentinta civila numarul 22797 din data de 02.03.2011. Pronuntata de Judecatoria Craiova

COMERCIAL. Natura comerciala (si nu administrativa )a contractului incheiat intre C. N. A. D. N. R. S. A. si o societate comerciala in baza caruia aceasta din urmaa achizitionat roviniete cu plata pretului esalonat in rate( art. 4 din OG 15/2002)
Decizia din data de 25.02.2009. Pronuntata de Tribunalul Buzau

Competenta de solutionare a contestatiei la executare intemeiata pe dispozitiile art. 399 alin.3 Cod procedura civila revine instantei de executare, indiferent de natura civila sau comerciala a fondului raporturilor juridice existente intre parti.
Sentinta comerciala numarul 27 din data de 25.11.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Alba-Iulia

Competenta teritoriala de solutionare a contestatiilor la executare revine instantei de executare, respectiv judecatoriei in circumscriptia ca reia se face executarea.
Sentinta civila numarul 5935/2012 din data de 10.07.2012. Pronuntata de Judecatoria Bistrita

Competenta teritoriala in solutionarea contestatiei la executare
Hotararea numarul 9304 din data de 29.04.2010. Pronuntata de Judecatoria Sectorului 3

Conditii pentru stabilirea regimului de executare a pedepselor privative de libertate. Contestatii impotriva judecatorului delegat din cadrul penitenciarului
Sentinta penala numarul 1380 din data de 29.06.2007. Pronuntata de Judecatoria Focsani

Conditiile emiterii somatiei de catre executorul judecatoresc
Sentinta civila numarul 756 din data de 28.01.2011. Pronuntata de Judecatoria Slatina

Conditiile validarii popririi
Decizia numarul 588 din data de 28.02.2012. Pronuntata de Tribunalul Bucuresti

Constatare absoluta a titlului executoriu
Sentinta civila numarul 248 din data de 02.07.2010. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

Constatia la executare. Desfiintare incheiere incuviintare executare. Anulare somatie
Sentinta civila numarul 807 din data de 29.01.2010. Pronuntata de Judecatoria Sectorului 6

cont exec
Sentinta civila numarul 1405 din data de 17.05.2011. Pronuntata de Judecatoria Targu Carbunesti

cont exec
Sentinta civila numarul 2626 din data de 23.09.2011. Pronuntata de Judecatoria Targu Carbunesti

cont exec penala
Sentinta penala numarul 248 din data de 19.05.2011. Pronuntata de Judecatoria Targu Carbunesti

cont executare
Sentinta civila numarul 2817 din data de 07.10.2011. Pronuntata de Judecatoria Targu Carbunesti

contesattie impotrive hotararii judecatorului delegat
Sentinta penala numarul 1 din data de 04.01.2012. Pronuntata de Judecatoria Tulcea

Contesctatie la executare
Sentinta civila numarul 1683 din data de 28.02.2011. Pronuntata de Judecatoria Bacau

Contesta?ie la executare+suspendare executare
Sentinta civila numarul 726 din data de 25.02.2010. Pronuntata de Judecatoria Onesti

Contestaie la executare
Sentinta civila numarul 6172 din data de 14.07.2011. Pronuntata de Judecatoria Bacau

Contestaie la executare
Sentinta civila numarul 3939 din data de 08.12.2009. Pronuntata de Judecatoria Onesti

CONTESTARE CONTRACT DE IMPRUMUT BANCAR IN INSTANTA. LIPSA SEMNATURII CONTESTATORULUI DE PE ACTELE DE IMPRUMUT. DOVADA PRIN ACTE CE EMANA DE LA CONTESTATOR SI EXPERTIZA GRAFOLOGICA
Sentinta civila numarul 3830 din data de 12.10.2009. Pronuntata de Judecatoria Drobeta Turnu Severin

Contestare la executare
Sentinta penala numarul 282 din data de 19.03.2009. Pronuntata de Judecatoria Tulcea

Contestare la executare
Sentinta civila numarul 6570 din data de 18.06.2010. Pronuntata de Judecatoria Bacau

Contestarea certitudinii creantei fiscale in cadrul contestatiei la executare intemeiata pe preved. art. 172 si urm din OG 92/2003. Respingerea contestatiei in absenta unor vicii proprii actelor de executare.
Sentinta civila numarul 1800 din data de 15.02.2010. Pronuntata de Judecatoria Brasov

Contestarea de executare prin anularea formelor de executare cuprinse in procesul verbal de vanzare la licitatie
Sentinta civila numarul 10 din data de 07.07.2008. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

Contestarea procesului-verbal de distribuire a sumelor rezultate din executare silita
Decizia numarul 769 din data de 23.03.2012. Pronuntata de Tribunalul Bucuresti

Contestate la executarae
Sentinta civila numarul 3940 din data de 08.12.2009. Pronuntata de Judecatoria Onesti

Contestatela executar
Sentinta civila numarul 6754 din data de 21.10.2009. Pronuntata de Judecatoria Onesti

Contestatia actelor de executare
Sentinta civila numarul 3444 din data de 17.11.2009. Pronuntata de Judecatoria Barlad

Contestatia la executare
Sentinta comerciala numarul 241 din data de 13.12.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti

contestatia la executare
Sentinta civila numarul 4141 din data de 17.12.2009. Pronuntata de Judecatoria Barlad

contestatia la executare
Sentinta civila numarul 1682 din data de 10.06.2010. Pronuntata de Judecatoria Barlad

contestatia la executare
Sentinta civila numarul 2539 din data de 01.03.2011. Pronuntata de Judecatoria Sectorului 3

Contestatia la executare
Sentinta civila numarul 18472 din data de 28.11.2011. Pronuntata de Judecatoria Sectorului 3

Contestatia La Executare
Sentinta civila numarul 431 din data de 26.10.2010. Pronuntata de Judecatoria Turnu Magurele

Contestatia la executare - art. 461 alin.1 lit."a" c.pr.pen.
Decizia numarul 83 din data de 27.02.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Suceava

Contestatia la executare - Cale de atac impotriva sentintei
Decizia numarul 637/R din data de 12.12.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Pitesti

Contestatia la executare - invocare de aparari de fond impotriva titlului executoriu in temeiul caruia a fost pornitaexecutarea, in cazul in care acest titlu nu este o hotarare data de o instanta judecatoreasca sau de alt organ jurisdictional
Sentinta civila numarul 3659 din data de 05.03.2009. Pronuntata de Judecatoria Iasi

CONTESTATIA LA EXECUTARE ART. 461 CPP
Sentinta penala numarul 33 din data de 10.02.2012. Pronuntata de Judecatoria Campina

Contestatia la executare formulata impotriva executarii silite initiate de CASMB. Necesitatea emiterii deciziei de impunere.
Sentinta civila numarul 14280 din data de 14.12.2010. Pronuntata de Judecatoria Sectorului 3

Contestatia la executare impotriva masurilor de executare silita intreprinse de Casa judeteana de asigurari de sanatate, pentru recuperarea unor sume cu titlu de contributie la bugetul asigurarilor de sanatate
Sentinta civila numarul 5182/2010 din data de 27.05.2011. Pronuntata de Judecatoria Bistrita

contestatia la executare impotriva titlului executoriu emis de Administratia Finantelor Publice
Sentinta civila numarul 3326 din data de 12.11.2009. Pronuntata de Judecatoria Barlad

Contestatia la executare in materie fiscala.
Sentinta civila numarul 16841 din data de 24.11.2011. Pronuntata de Judecatoria Sectorului 3

Contestatia la executare pentru actiune in constatare, anulare forme de executare silita
Hotararea numarul 860 din data de 06.06.2011. Pronuntata de Judecatoria Ineu

Contestatia la executare pentru anularea formelor de executare si suspendarea executarii silite pornite in dosar executional
Hotararea numarul 1486 din data de 03.10.2011. Pronuntata de Judecatoria Ineu

Contestatia la executare privind un titlu executoriu fiscal. Principiul disponibilitatii. Instanta competenta.
Decizia numarul 1171 din data de 21.06.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Suceava

Contestatia la executare. Anularea actelor false. Aplicarea dispozitiilor art. 445 Cod procedura penala raportat la art. 461 lit. c Cod procedura penala.
Decizia numarul 100/F din data de 20.10.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Pitesti

Contestatia la executare. Calea de atac impotriva incheierii executorii de amendare.
Decizia numarul 950/R din data de 03.11.2010. Pronuntata de Tribunalul Maramures

Contestatia la executare. Compensatia legala.
Sentinta civila numarul 11162 din data de 14.10.2010. Pronuntata de Judecatoria Sectorului 3

Contestatia la executare. Cuantumul cheltuielilor de executare.
Sentinta civila numarul 4794 din data de 07.04.2011. Pronuntata de Judecatoria Sectorului 3

Contestatia la executare. Incetare executare silita.
Sentinta civila numarul 820 din data de 01.02.2010. Pronuntata de Judecatoria Sectorului 6

CONTESTATIA LA EXECUTARE. INSTANTA COMPETENTA
Sentinta penala numarul 270 din data de 27.10.2009. Pronuntata de Tribunalul Gorj

Contestatia la executare. Interpretarea gresita a dispozitiilor prevazut de art. 461 alin.1 lit. d Cod procedura penala
Decizia numarul 193/R din data de 29.05.2012. Pronuntata de Tribunalul Maramures

Contestatia la executare. Invocarea unor aparari de fond.
Sentinta civila numarul 14285 din data de 14.12.2010. Pronuntata de Judecatoria Sectorului 3

Contestatia la executare. Judecarea cauzei fara citarea tuturor partilor implicate in faza executarii silite. Nelegalitatea hotararii.
Decizia numarul 380/2005 din data de 10.05.2005. Pronuntata de Tribunalul Vaslui

Contestatia la executare. Titlu executoriu - ordonanta presedintiala - desfiintat dupa realizarea executarii
Sentinta civila din data de 22.09.2010. Pronuntata de Judecatoria Patarlagele

Contestatia la executare. Titlu executoriu reprezentat de un Bilet la Ordin. Admisibilitatea formula ri unor aparari de fond in cadrul contestatiei la executare in situatia exercitarii de catre debitoare a caii de atac speciale - opozitia la executare -
Sentinta civila numarul 1992 din data de 07.06.2010. Pronuntata de Judecatoria Calarasi

Contestatia la titlu. Intinderea clarificarii, interpretarii si explicarii dispozitivului hotararii.
Decizia numarul 866 din data de 28.04.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti

Contestatia la titlu. Lamurirea dispozitivului
Decizia numarul 56 din data de 25.01.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti

Contestatia se poate face in termen de 15 zile de la data cand debitorul care contestaexecutarea insasi a primit somatia ori de la data cand a luat cunostintade primul act de executare, in cazurile in care nu a primit somatia sau executarea se face...
Sentinta civila numarul 2144 din data de 27.10.2011. Pronuntata de Judecatoria Fetesti

Contestatie
Decizia numarul 1027/R din data de 07.07.2009. Pronuntata de Tribunalul Vaslui

contestatie
Sentinta civila numarul 1679 din data de 10.06.2010. Pronuntata de Judecatoria Barlad

Contestatie
Sentinta civila numarul 2832 din data de 13.10.2010. Pronuntata de Judecatoria Barlad

Contestatie
Sentinta civila numarul 1992 din data de 23.09.2010. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

Contestatie
Sentinta civila numarul 2927 din data de 17.10.2011. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

Contestatie
Sentinta penala numarul 160 din data de 26.03.2012. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

Contestatie
Sentinta civila numarul 595 din data de 13.03.2012. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

Contestatie
Sentinta civila numarul 1087 din data de 25.04.2012. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

Contestatie
Sentinta civila numarul 1040 din data de 19.04.2012. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

Contestatie
Sentinta civila numarul 1214 din data de 03.05.2012. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

Contestatie
Sentinta civila numarul 431 din data de 23.02.2012. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

contestatie (Plangere) cu privire la masurile asiguratorii
Sentinta penala numarul 276 din data de 31.05.2011. Pronuntata de Tribunalul Arges

Contestatie administrativa. Obiectul investirii organului de solutionare a contestatiei. Limitele investirii instantei
Decizia numarul 727 din data de 09.03.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Pitesti

Contestatie decizie de imputatie
Sentinta civila numarul 1326 din data de 24.10.2011. Pronuntata de Tribunalul Mehedinti

CONTESTATIE EXECUTARE
Sentinta penala numarul 1499 din data de 14.12.2010. Pronuntata de Judecatoria Tulcea

Contestatie executare
Sentinta penala numarul 111 din data de 19.04.2011. Pronuntata de Judecatoria Adjud

Contestatie executare
Sentinta civila numarul 2472 din data de 09.09.2010. Pronuntata de Judecatoria Onesti

contestatie executare
Sentinta penala numarul 456 din data de 18.07.2011. Pronuntata de Judecatoria Onesti

Contestatie Executare
Sentinta civila numarul 3886 din data de 28.12.2009. Pronuntata de Judecatoria Campina

Contestatie executare, opozitie la executare
Sentinta civila numarul 508 din data de 10.02.2010. Pronuntata de Judecatoria Onesti

Contestatie exeecutare
Sentinta civila numarul 2447 din data de 08.09.2010. Pronuntata de Judecatoria Onesti

Contestatie formulata de Penitenciarul Iasi impotriva incheierii judecatorului delegat, respinsa
Sentinta penala numarul 988 din data de 24.05.2012. Pronuntata de Judecatoria Iasi

Contestatie formulata impotriva incheierii judecatorului delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate din cadrul Penitenciarului
Sentinta penala numarul 12 din data de 16.04.2009. Pronuntata de Judecatoria Bacau

contestatie impotriva adresei de infiintare a popririi pentru necomunicarea in termen legal a deciziilor referitoare la impozitele anuale de regularizat
Sentinta civila numarul 189 din data de 15.02.2010. Pronuntata de Judecatoria Corabia

Contestatie impotriva hotararii judecatorului delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate privind schimbarea regimului de executare a pedepsei privative de libertate. Criterii de apreciere.
Sentinta penala numarul 92 din data de 18.03.2010. Pronuntata de Judecatoria Vaslui

Contestatie impotriva incheierii judecatorului delegat
Sentinta penala numarul 757 din data de 22.04.2009. Pronuntata de Judecatoria Bacau

Contestatie impotriva incheierii judecatorului delegat
Sentinta penala numarul 1246 din data de 26.07.2010. Pronuntata de Judecatoria Bacau

Contestatie impotriva Incheierii judecatorului delegat
Sentinta penala numarul 1000 din data de 12.05.2010. Pronuntata de Judecatoria Sectorului 4

Contestatie impotriva incheierii judecatorului delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate potrivit Legii 275/2006 privind executarea pedepselor.
Sentinta penala numarul 1232 din data de 28.06.2010. Pronuntata de Judecatoria Braila

CONTESTATIE IMPOTRIVA JUDECATORULUI DELEGAT IN PENITENCIARUL BISTRITA ADMISA. TRECEREA LA UN REGIM INFERIOR CA SI GRAD DE SEVERITATE. CONDITII.
Sentinta penala numarul 1326/2010 din data de 08.09.2011. Pronuntata de Judecatoria Bistrita

Contestatie impotriva procesului-verbal de distribuire a sumei rezultate din executarea silita intemeiata pe art. 570 Cod pr. civ.
Sentinta civila numarul 5576/2011 din data de 16.09.2011. Pronuntata de Judecatoria Bistrita

Contestatie impotriva Raportului de distribuire si la planului de distribuire
Sentinta civila numarul 362/sind din data de 11.02.2013. Pronuntata de Tribunalul Brasov

Contestatie in anulare. Motive de recurs reluate si pe calea contestatiei in anulare
Decizia numarul 258 din data de 02.03.2012. Pronuntata de Tribunalul Teleorman

Contestatie in executare
Sentinta civila numarul 450 din data de 10.02.2009. Pronuntata de Judecatoria Tulcea

Contestatie la excutare
Sentinta penala numarul 113 din data de 03.10.2012. Pronuntata de Judecatoria Gura Humorului

contestatie la execurare
Sentinta civila numarul 391 din data de 27.02.2009. Pronuntata de Judecatoria Tulcea

Contestatie la executare
Decizia numarul 1756 din data de 06.09.2010. Pronuntata de Tribunalul Bucuresti

Contestatie la executare
Decizia numarul 8159/299/2009 din data de 03.06.2011. Pronuntata de Tribunalul Bucuresti

Contestatie la executare
Decizia numarul 1756 din data de 06.09.2011. Pronuntata de Tribunalul Bucuresti

Contestatie la executare
Decizia numarul 729 din data de 03.10.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Alba-Iulia

Contestatie la executare
Decizia numarul 776 din data de 07.06.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

contestatie la executare
Sentinta civila numarul 401 din data de 09.02.2009. Pronuntata de Judecatoria Tulcea

Contestatie la executare
Sentinta penala numarul 283 din data de 19.03.2009. Pronuntata de Judecatoria Tulcea

Contestatie la executare
Sentinta penala numarul 255 din data de 10.03.2009. Pronuntata de Judecatoria Tulcea

contestatie la executare
Sentinta civila numarul 727 din data de 05.03.2009. Pronuntata de Judecatoria Tulcea

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 728 din data de 05.03.2009. Pronuntata de Judecatoria Tulcea

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 857 din data de 19.03.2009. Pronuntata de Judecatoria Tulcea

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 720 din data de 04.03.2009. Pronuntata de Judecatoria Tulcea

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 580 din data de 23.02.2009. Pronuntata de Judecatoria Tulcea

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 856 din data de 19.03.2009. Pronuntata de Judecatoria Tulcea

Contestatie la executare
Sentinta penala numarul 26 din data de 11.01.2012. Pronuntata de Judecatoria Tulcea

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 390 din data de 08.02.2012. Pronuntata de Judecatoria Tulcea

Contestatie la executare
Decizia numarul 24 din data de 23.01.2009. Pronuntata de Tribunalul Braila

Contestatie la executare
Decizia numarul 3 din data de 09.01.2008. Pronuntata de Tribunalul Galati

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 154 din data de 27.01.2010. Pronuntata de Tribunalul Galati

Contestatie la executare
Decizia numarul 184 din data de 21.01.2010. Pronuntata de Tribunalul Galati

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 121 din data de 14.02.2011. Pronuntata de Judecatoria Targu Bujor

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 399 din data de 02.04.2009. Pronuntata de Judecatoria Adjud

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 1093 din data de 22.10.2009. Pronuntata de Judecatoria Adjud

Contestatie la executare
Decizia numarul 1004/R din data de 24.06.2009. Pronuntata de Tribunalul Vaslui

contestatie la executare
Decizia numarul 247/R din data de 08.02.2011. Pronuntata de Tribunalul Vaslui

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 724 din data de 11.03.2010. Pronuntata de Judecatoria Barlad

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 135 din data de 11.01.2011. Pronuntata de Judecatoria Barlad

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 109 din data de 06.01.2011. Pronuntata de Judecatoria Barlad

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 3848 din data de 30.11.2010. Pronuntata de Judecatoria Barlad

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 175 din data de 12.01.2011. Pronuntata de Judecatoria Barlad

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 176 din data de 12.01.2011. Pronuntata de Judecatoria Barlad

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 196 din data de 13.01.2011. Pronuntata de Judecatoria Barlad

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 63 din data de 05.01.2011. Pronuntata de Judecatoria Barlad

Contestatie la executare
Sentinta penala numarul 157 din data de 15.03.2011. Pronuntata de Judecatoria Barlad

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 1199 din data de 20.04.2011. Pronuntata de Judecatoria Barlad

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 923 din data de 28.03.2011. Pronuntata de Judecatoria Barlad

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 821 din data de 15.03.2011. Pronuntata de Judecatoria Barlad

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 782 din data de 10.03.2011. Pronuntata de Judecatoria Barlad

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 1020 din data de 07.04.2011. Pronuntata de Judecatoria Barlad

CONTESTATIE LA EXECUTARE
Sentinta civila numarul 1426 din data de 23.05.2011. Pronuntata de Judecatoria Barlad

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 1406 din data de 19.05.2011. Pronuntata de Judecatoria Barlad

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 1725 din data de 16.06.2011. Pronuntata de Judecatoria Barlad

Contestatie la Executare
Sentinta civila numarul 2746 din data de 20.10.2011. Pronuntata de Judecatoria Barlad

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 1649 din data de 09.06.2011. Pronuntata de Judecatoria Barlad

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 1717 din data de 16.06.2011. Pronuntata de Judecatoria Barlad

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 2491 din data de 04.10.2011. Pronuntata de Judecatoria Barlad

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 2070 din data de 16.08.2011. Pronuntata de Judecatoria Barlad

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 2855 din data de 31.10.2011. Pronuntata de Judecatoria Barlad

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 1958 din data de 12.06.2011. Pronuntata de Judecatoria Barlad

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 2027 din data de 09.08.2011. Pronuntata de Judecatoria Barlad

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 2946 din data de 03.11.2011. Pronuntata de Judecatoria Barlad

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 3027 din data de 10.11.2011. Pronuntata de Judecatoria Barlad

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 3121 din data de 16.11.2011. Pronuntata de Judecatoria Barlad

contestatie la executare
Sentinta civila numarul 253 din data de 26.01.2012. Pronuntata de Judecatoria Barlad

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 233 din data de 26.01.2012. Pronuntata de Judecatoria Barlad

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 3548 din data de 15.12.2011. Pronuntata de Judecatoria Barlad

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 3432 din data de 13.12.2011. Pronuntata de Judecatoria Barlad

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 397 din data de 09.02.2012. Pronuntata de Judecatoria Barlad

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 272 din data de 31.01.2012. Pronuntata de Judecatoria Barlad

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 317 din data de 02.02.2012. Pronuntata de Judecatoria Barlad

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 1261 din data de 25.04.2012. Pronuntata de Judecatoria Barlad

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 965 din data de 04.04.2012. Pronuntata de Judecatoria Barlad

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 863 din data de 26.03.2012. Pronuntata de Judecatoria Barlad

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 1179 din data de 17.04.2012. Pronuntata de Judecatoria Barlad

contestatie la executare
Sentinta civila numarul 1123 din data de 12.04.2012. Pronuntata de Judecatoria Barlad

CONTESTATIE LA EXECUTARE
Sentinta civila numarul 1043 din data de 10.04.2012. Pronuntata de Judecatoria Barlad

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 1581 din data de 24.05.2012. Pronuntata de Judecatoria Barlad

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 778 din data de 20.03.2012. Pronuntata de Judecatoria Barlad

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 2966 din data de 17.10.2012. Pronuntata de Judecatoria Barlad

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 2025 din data de 27.06.2012. Pronuntata de Judecatoria Barlad

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 3482 din data de 22.11.2012. Pronuntata de Judecatoria Barlad

Contestatie la executare
Sentinta penala numarul 37 din data de 11.02.2008. Pronuntata de Judecatoria Vaslui

contestatie la executare
Sentinta civila numarul 13324 din data de 16.09.2011. Pronuntata de Judecatoria Iasi

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 11722 din data de 21.06.2011. Pronuntata de Judecatoria Iasi

CONTESTATIE LA EXECUTARE
Sentinta civila numarul 16235 din data de 23.09.2011. Pronuntata de Judecatoria Iasi

contestatie la executare
Sentinta civila numarul 21975 din data de 05.12.2011. Pronuntata de Judecatoria Iasi

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 7870 din data de 06.04.2012. Pronuntata de Judecatoria Iasi

Contestatie la executare
Decizia numarul 49 din data de 14.01.2009. Pronuntata de Tribunalul Bacau

Contestatie la executare
Decizia numarul 429 din data de 29.04.2009. Pronuntata de Tribunalul Bacau

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 735/D din data de 29.04.2009. Pronuntata de Tribunalul Bacau

Contestatie la executare
Decizia numarul 212/A din data de 18.06.2008. Pronuntata de Tribunalul Bacau

Contestatie la executare
Decizia numarul 691 din data de 15.07.2009. Pronuntata de Tribunalul Bacau

Contestatie la executare
Decizia numarul 910/R din data de 18.11.2009. Pronuntata de Tribunalul Bacau

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 147 din data de 03.03.2010. Pronuntata de Tribunalul Bacau

Contestatie la executare
Decizia numarul 926/R din data de 15.11.2010. Pronuntata de Tribunalul Bacau

Contestatie la executare
Decizia numarul 374 din data de 03.05.2011. Pronuntata de Tribunalul Bacau

Contestatie la executare
Decizia numarul 799 din data de 18.10.2011. Pronuntata de Tribunalul Bacau

Contestatie la executare
Sentinta penala numarul 76 din data de 07.03.2013. Pronuntata de Tribunalul Bacau

Contestatie la executare
Sentinta penala numarul 1057 din data de 20.05.2009. Pronuntata de Judecatoria Bacau

Contestatie la executare
Sentinta penala numarul 1205 din data de 11.06.2009. Pronuntata de Judecatoria Bacau

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 1603 din data de 12.11.2009. Pronuntata de Judecatoria Bacau

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 357 din data de 20.01.2010. Pronuntata de Judecatoria Bacau

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 484 din data de 22.01.2010. Pronuntata de Judecatoria Bacau

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 6804 din data de 25.06.2010. Pronuntata de Judecatoria Bacau

Contestatie la executare
Sentinta penala numarul 1187 din data de 29.06.2010. Pronuntata de Judecatoria Bacau

Contestatie la executare
Sentinta penala numarul 1245 din data de 26.07.2010. Pronuntata de Judecatoria Bacau

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 31 CamerÄ Consiliu din data de 02.07.2010. Pronuntata de Judecatoria Bacau

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 6890 din data de 29.06.2010. Pronuntata de Judecatoria Bacau

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 7941 din data de 22.09.2010. Pronuntata de Judecatoria Bacau

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 8057 din data de 27.09.2010. Pronuntata de Judecatoria Bacau

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 9316 din data de 03.11.2010. Pronuntata de Judecatoria Bacau

Contestatie la executare
Sentinta penala numarul 1779 din data de 15.11.2010. Pronuntata de Judecatoria Bacau

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 6138 din data de 08.06.2010. Pronuntata de Judecatoria Bacau

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 9535 din data de 10.11.2010. Pronuntata de Judecatoria Bacau

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 1751 din data de 01.03.2011. Pronuntata de Judecatoria Bacau

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 291 din data de 18.01.2011. Pronuntata de Judecatoria Bacau

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 7853 din data de 27.01.2012. Pronuntata de Judecatoria Bacau

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 241 din data de 12.01.2011. Pronuntata de Judecatoria Bacau

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 7759 din data de 10.10.2012. Pronuntata de Judecatoria Bacau

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 306 din data de 30.03.2011. Pronuntata de Judecatoria Buhusi

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 16 din data de 10.10.2008. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 22 din data de 17.11.2008. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 26 din data de 06.10.2008. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

Contestatie la executare
Sentinta penala numarul 28 din data de 25.07.2007. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 53 din data de 12.01.2009. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 111 din data de 01.06.2009. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 129 din data de 28.09.2009. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 152 din data de 09.11.2009. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 165 din data de 15.01.2010. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 167 din data de 03.12.2009. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 205 din data de 23.02.2010. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 2685 din data de 16.11.2010. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 670 din data de 24.02.2011. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 1313 din data de 27.04.2011. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 1313 din data de 27.04.2011. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 1413 din data de 26.04.2011. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 1495 din data de 03.05.2011. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 2296 din data de 30.06.2011. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 972 din data de 08.09.2012. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 2343 din data de 12.09.2012. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

Contestatie la executare
Decizia numarul 7470 din data de 02.10.2012. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 2315 din data de 11.09.2012. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 972 din data de 17.09.2012. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 2959 din data de 24.10.2012. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 435 din data de 24.10.2012. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 3257 din data de 08.11.2012. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 3549 din data de 16.12.2008. Pronuntata de Judecatoria Onesti

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 710 din data de 05.01.2009. Pronuntata de Judecatoria Onesti

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 709 din data de 04.03.2009. Pronuntata de Judecatoria Onesti

contestatie la executare
Sentinta civila numarul 1952 din data de 19.06.2009. Pronuntata de Judecatoria Onesti

contestatie la executare
Sentinta civila numarul 1701 din data de 02.06.2009. Pronuntata de Judecatoria Onesti

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 1017 din data de 31.03.2009. Pronuntata de Judecatoria Onesti

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 1019 din data de 31.03.2009. Pronuntata de Judecatoria Onesti

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 709 din data de 04.03.2009. Pronuntata de Judecatoria Onesti

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 2714 din data de 30.09.2009. Pronuntata de Judecatoria Onesti

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 2698 din data de 25.09.2009. Pronuntata de Judecatoria Onesti

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 2699 din data de 25.09.2009. Pronuntata de Judecatoria Onesti

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 2705 din data de 29.09.2009. Pronuntata de Judecatoria Onesti

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 2706 din data de 29.09.2009. Pronuntata de Judecatoria Onesti

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 2715 din data de 30.09.2009. Pronuntata de Judecatoria Onesti

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 2800 din data de 02.09.2009. Pronuntata de Judecatoria Onesti

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 3911 din data de 08.12.2009. Pronuntata de Judecatoria Onesti

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 4143 din data de 18.12.2009. Pronuntata de Judecatoria Onesti

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 654 din data de 19.02.2010. Pronuntata de Judecatoria Onesti

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 875 din data de 10.03.2010. Pronuntata de Judecatoria Onesti

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 1154 din data de 06.04.2010. Pronuntata de Judecatoria Onesti

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 1484 din data de 06.05.2010. Pronuntata de Judecatoria Onesti

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 1674 din data de 25.05.2010. Pronuntata de Judecatoria Onesti

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 1663 din data de 21.05.2010. Pronuntata de Judecatoria Onesti

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 1533 din data de 25.05.2010. Pronuntata de Judecatoria Onesti

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 1775 din data de 03.06.2010. Pronuntata de Judecatoria Onesti

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 2261 din data de 13.08.2010. Pronuntata de Judecatoria Onesti

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 2262 din data de 13.08.2010. Pronuntata de Judecatoria Onesti

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 2315 din data de 24.08.2010. Pronuntata de Judecatoria Onesti

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 2256 din data de 13.08.2010. Pronuntata de Judecatoria Onesti

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 2352 din data de 27.08.2010. Pronuntata de Judecatoria Onesti

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 2560 din data de 17.09.2010. Pronuntata de Judecatoria Onesti

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 2375 din data de 01.09.2010. Pronuntata de Judecatoria Onesti

contestatie la executare
Sentinta civila numarul 3008 din data de 27.10.2010. Pronuntata de Judecatoria Onesti

contestatie la executare
Sentinta civila numarul 2829 din data de 12.10.2010. Pronuntata de Judecatoria Onesti

contestatie la executare
Sentinta civila numarul 2851 din data de 13.10.2010. Pronuntata de Judecatoria Onesti

contestatie la executare
Sentinta civila numarul 3113 din data de 04.11.2010. Pronuntata de Judecatoria Onesti

contestatie la executare
Sentinta civila numarul 3622 din data de 14.12.2010. Pronuntata de Judecatoria Onesti

contestatie la executare
Sentinta civila numarul 413 din data de 09.02.2011. Pronuntata de Judecatoria Onesti

contestatie la executare
Sentinta civila numarul 120 din data de 17.01.2011. Pronuntata de Judecatoria Onesti

contestatie la executare
Sentinta civila numarul 350 din data de 04.02.2011. Pronuntata de Judecatoria Onesti

contestatie la executare
Sentinta civila numarul 111 din data de 14.01.2011. Pronuntata de Judecatoria Onesti

contestatie la executare
Sentinta civila numarul 299 din data de 31.01.2011. Pronuntata de Judecatoria Onesti

contestatie la executare
Sentinta civila numarul 499 din data de 14.01.2011. Pronuntata de Judecatoria Onesti

contestatie la executare
Sentinta civila numarul 413 din data de 09.02.2011. Pronuntata de Judecatoria Onesti

contestatie la executare
Sentinta civila numarul 1040 din data de 30.03.2011. Pronuntata de Judecatoria Onesti

contestatie la executare
Sentinta civila numarul 1311 din data de 22.04.2011. Pronuntata de Judecatoria Onesti

contestatie la executare
Sentinta civila numarul 1365 din data de 29.04.2011. Pronuntata de Judecatoria Onesti

contestatie la executare
Sentinta civila numarul 1321 din data de 26.04.2011. Pronuntata de Judecatoria Onesti

contestatie la executare
Sentinta civila numarul 1142 din data de 08.04.2011. Pronuntata de Judecatoria Onesti

contestatie la executare
Sentinta civila numarul 2365 din data de 22.08.2011. Pronuntata de Judecatoria Onesti

contestatie la executare
Sentinta civila numarul 2232 din data de 21.07.2011. Pronuntata de Judecatoria Onesti

contestatie la executare
Sentinta civila numarul 2233 din data de 21.07.2011. Pronuntata de Judecatoria Onesti

contestatie la executare
Sentinta civila numarul 2301 din data de 08.08.2011. Pronuntata de Judecatoria Onesti

contestatie la executare
Sentinta civila numarul 2206 din data de 20.07.2011. Pronuntata de Judecatoria Onesti

contestatie la executare
Sentinta civila numarul 2191 din data de 14.07.2011. Pronuntata de Judecatoria Onesti

contestatie la executare
Sentinta civila numarul 2736 din data de 22.09.2011. Pronuntata de Judecatoria Onesti

contestatie la executare
Sentinta civila numarul 2826 din data de 29.09.2011. Pronuntata de Judecatoria Onesti

contestatie la executare
Sentinta civila numarul 2928 din data de 07.10.2011. Pronuntata de Judecatoria Onesti

contestatie la executare
Sentinta civila numarul 3207 din data de 27.10.2011. Pronuntata de Judecatoria Onesti

contestatie la executare
Sentinta civila numarul 3603 din data de 23.11.2011. Pronuntata de Judecatoria Onesti

contestatie la executare
Sentinta civila numarul 83 din data de 13.01.2012. Pronuntata de Judecatoria Onesti

contestatie la executare
Sentinta civila numarul 196 din data de 20.01.2012. Pronuntata de Judecatoria Onesti

contestatie la executare
Sentinta civila numarul 112 din data de 16.01.2012. Pronuntata de Judecatoria Onesti

contestatie la executare
Sentinta civila numarul 45 din data de 11.01.2012. Pronuntata de Judecatoria Onesti

contestatie la executare
Sentinta civila numarul 571 din data de 23.02.2012. Pronuntata de Judecatoria Onesti

contestatie la executare
Sentinta penala numarul 121 din data de 20.02.2012. Pronuntata de Judecatoria Onesti

contestatie la executare
Sentinta civila numarul 890 din data de 16.03.2012. Pronuntata de Judecatoria Onesti

contestatie la executare
Sentinta civila numarul 824 din data de 12.03.2012. Pronuntata de Judecatoria Onesti

contestatie la executare
Sentinta civila numarul 940 din data de 21.03.2012. Pronuntata de Judecatoria Onesti

contestatie la executare
Sentinta civila numarul 710 din data de 05.03.2012. Pronuntata de Judecatoria Onesti

contestatie la executare
Sentinta civila numarul 1415 din data de 25.04.2012. Pronuntata de Judecatoria Onesti

contestatie la executare
Sentinta civila numarul 1806 din data de 28.05.2012. Pronuntata de Judecatoria Onesti

contestatie la executare
Sentinta civila numarul 2310 din data de 23.07.2012. Pronuntata de Judecatoria Onesti

contestatie la executare
Sentinta penala numarul 391 din data de 16.07.2012. Pronuntata de Judecatoria Onesti

contestatie la executare
Sentinta civila numarul 2403 din data de 09.08.2012. Pronuntata de Judecatoria Onesti

contestatie la executare
Sentinta civila numarul 2710 din data de 13.09.2012. Pronuntata de Judecatoria Onesti

contestatie la executare
Sentinta civila numarul 2674 din data de 11.09.2012. Pronuntata de Judecatoria Onesti

contestatie la executare
Sentinta civila numarul 2808 din data de 21.09.2012. Pronuntata de Judecatoria Onesti

contestatie la executare
Sentinta civila numarul 2620 din data de 07.09.2012. Pronuntata de Judecatoria Onesti

contestatie la executare
Sentinta civila numarul 2709 din data de 13.09.2012. Pronuntata de Judecatoria Onesti

contestatie la executare
Sentinta civila numarul 2749 din data de 18.09.2012. Pronuntata de Judecatoria Onesti

contestatie la executare
Sentinta civila numarul 3474 din data de 01.10.2012. Pronuntata de Judecatoria OnestiComentarii ref. Decizia numarul 24 din data de 23.01.2009 pronuntata de Tribunalul Braila

Fii primul care comenteaza.

 

 

Ultimele comentarii:
Laurentiu Galca comenteza: ''Sunt angajat la firma URBAN PROTECT din sinaia jud Prahova In urma controalelor pe care ati facut la firma respectiva si ... »»''

cornel comenteza: ''Doresc sa achizitionez un autoturism Skoda, fabricat octombrie 2006 diesel 1,9 norma poluare E3, emisii co2 140.Va rog s ... »»''

daragiu petre comenteza: ''buna zioa.am o mica problema .am avut o oprire pe salariu meu.iar deaci eu am platit totii banii care trebuia prin ing b ... »»''

stefania comenteza: ''Buna seara , numarul de telefon numai este valabil cum as putea intra in posesia celui nou ,
Multumesc
... »»''

Jebelean Lidia comenteza: ''Buna ziua,

Detin un Titlu de proprietate comun pentru suprafata de 9,088 ... »»''

dan comenteza: ''DNA SA SE SESISEZE IN LEGATURA CU ABUZURLE FACUTE LA COMANDA DE MORIE COMANDANTUL DE LA SADU IN FAVOAREA LUI FANE DOGARU ... »»''

iON comenteza: ''CAUTATI PE NET CE A FACUT LA HERCULANE IN 2008, GALERIILE MOBILEI.....MULTE AFACERI DUBIOASE SI CUNOSC DIN SURSE SIGURE ... »»''

 

 

Harta administrativa a Romaniei Judetul Satu-Mare Judetul Bihor Judetul Salaj Judetul Cluj Judetul Alba Judetul Hunedoara Judetul Arad Judetul Timis Judetul Caras-Severin Judetul Mehedinti Judetul Dolj Judetul Olt Judetul Gorj Judetul Vālcea Judetul Arges Judetul Dāmbovita Judetul Teleorman Judetul Giurgiu Judetul Calarasi Judetul Constanta Judetul Ialomita Judetul Prahova Judetul Brasov Judetul Sibiu Judetul Buzau Judetul Braila Judetul Tulcea Judetul Vrancea Judetul Galati Judetul Mures Judetul Covasna Judetul Harghita Judetul Bacau Judetul Vaslui Judetul Neamt Judetul Iasi Judetul Bistrita-Nasaud Judetul Maramures Judetul Suceava Judetul Botosani Judetul Bucuresti Judetul Ilfov Judetul Ilfov

 

 

 

Prima Pagina          Sitemap          Harta Site          Mergi sus


Toate datele afisate sunt informatii publice, publicate de autoritatile si institutiile publice sau in cadrul documentelor destinate publicului (Monitorul Oficial, Acte ale autoritatilor publice s.a.).
Consimtamantul persoanei vizate nu este cerut atunci cand prelucrarea priveste date obtinute din documente accesibile publicului, conform legii. (art.5, alin.2, lit.f din Legea nr. 677/2001, pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date). Notificare Operator de date cu caracter personal nr. 2447/2015.
Reclamatie date cu caracter personal