Institutii Publice: Iesire indiviziune
Asistenta Juridica

Prima Pagina          
Cautare generala

InfoDosar.ro
Cauta online dosarul din Instanta:
-Administratie
Institutii Publice

   Consiliile Judetene
   Judetele Romaniei
   Prefecturi
   Primarii
   Evidenta Populatiei
   Directiile de Pasapoarte
   Directiile Eliberari Pemise si Inmatriculari
   Directii de Statistica
   Arhivele Nationale
   Agentiile Domeniilor Statului
   Administratii ale Apelor Romane
   Drumurile Nationale
   Autoritati Sanitar-Veterinare
   Oficiile pentru Ameliorare si Reproductie in Zootehnie
   Oficii Judetene de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit
   A.P.I.A.
   Oficii Judetene pentru Consultanta Agricola
   Directiile de Agricultura
   Directiile FitoSanitare
   Ocoale Silvice
   Asociatii de Vanatoare si Pescuit
   Regiunile de Dezvoltare
   Agentiile pentru Protectia Mediului
   Casele de Asigurari de Sanatate
   Casele de Pensii
   Agentii de Somaj
   Asociatia Nevazatorilor
   Protectia Copilului
   Agentii Teritoriale pentru Prestatii Sociale
   Compartimente A.N.E.S.
   Consilii de Formare Profesionala
   Cartelul "Alfa"
   Administratiile financiare
   Trezorerii
   Camerele de Comert
   Curtile de Conturi
   Garzile Financiare
   Protectia Consumatorului
   Consiliul Concurentei
   Corpul Contabililor Autorizati
   Lista Contabililor Autorizati
   Lista Consultantilor Fiscali
   Tabloul arhitectilor din Romania
   Serviciile Judetene de Metrologie Legala
   Centre Evaluatori ANEVAR
   Agentiile pentru Conservarea Energiei
   CENTROCOOP
   ANCOM (ANRCTI)
   Inspectorate Scolare Judetene
   Directii Tineret
   Directii Judetene pentru Sport
   Federatii de Sport
   Biblioteci Judetene
   Directii Judetene pentru Cultura, Culte si Patrimoniul Cultural National
   Centre Judetene pentru Cultura Traditionala
   Muzee Judetene
   Biserici si Culte
   Teatre Judetene
   Federatia Sindicala "Spiru-Haret"
   Barouri de avocati
   Tabloul avocatilor
   Tabloul mediatorilor
   Birouri Avocatul Poporului
   Birouri de Cadastru
   Instante de Judecata
   Parchete
   Penitenciare
   Institute de Medicina Legala
   Notari Publici
   Executori Judecatoresti
   Lichidatori
   Consilieri Proprietate Intelectuala
   Traducatori Autorizati de MJ
   Colegiile Farmacistilor
   Colegiile Medicilor
   Colegiile Medicilor Dentisti
   Ordinul Asistentilor Medicali
   Spitale
   Centre Judetene Antidrog
   Centre de Transfuzie Sanguina
   Directiile de Sanatate Publica
   Crucea Rosie Romana
   Inspectorate de Stat in Constructii
   Auditori Energetici
   Inspectorate de Munca
   Garzile de Mediu
   Vamile
   I.S.U.
   InfoTrafic
   S.R.I.
   Birourile de Imigrari
   Autoritatile pentru Straini
   Politia Romana
   Jandarmeria Romana
   Centre Militare Judetene
   CREDITCOOP
   Casele de Ajutor Reciproc
   Retea CEC Bank
   Retea BCR
   Retea BancPost
   Retea BRD
   Retea Raiffeisen
   Retea Banca Carpatica
   Retea Banca Transilvania
   Retea Romextera Bank
   Oficii Postale
   Agentiile de Voiaj si Statiile CFR
   ARR-uri
   RAR-uri
   Statele Lumii
   Misiunile Diplomatice

 

 

Asistenta Juridica » Jurisprudenta » Judecatoria Targu Bujor


Iesire indiviziuneSentinta civila numarul 107 din data de 08.02.2011
Pronuntata de Judecatoria Targu Bujor


Avocat Baroul Bucuresti Asistenta si reprezentare juridica la toate instantele de judecata www.cabinetonline.ro
[Sediu cabinet]


Dosar nr. 1221/316/2009 R O M A N I A JUDECATORIA TARGU BUJOR SENTINTA CIVILA NR. 107 Sedinta publica de la 08 Februarie 2011 Pentru asta zi fiind amanata pronuntarea cauzei civile privind pe reclamanta S.I, pe paratul N.A si intimatele C.J de A. A L 247/2005 G. s.a, avand ca obiect iesire indiviziune.
Dezbaterile au avut loc in sedinta publica din data de 03.02.2011 si au fost consemnate in incheierea de sedinta din aceeasi zi, cand instanta, avand nevoie de timp pentru a delibera, a amanat pronuntarea cauzei la data de 08.02.2011. INSTANTA Asupra cauzei civile de fata. Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei Tg. Bujor sub nr. 397/316/2006 la data de 23.08.2006, reclamanta S I - prin procurator N G - a chemat in judecata pe paratul N A solicitand instantei ca prin hotararea ce o va pronunta sa dispuna iesirea din indiviziune asupra suprafetei de 0, 60 ha pa dure cuprinsa in titlul de proprietate nr. 17325-52/29.05.2000 si atribuirea acesteia in cota de 100 % si asupra suprafetei de 0, 39 ha teren arabil cuprins in acelasi titlu de proprietate si atribuirea cotei de Ā?. In motivarea actiunii reclamanta a invederat urmatoarele: S-a ca sa torit cu paratul la data de 21.12.1954 si impreuna cu acesta a infiintat un rol agricol in anul 1956 compus din 3, 98 ha teren arabil si 0, 04 ha teren cu vita -de-vie. In rolul agricol infiintat nu a detinut impreuna cu paratul terenuri cu vegetatie forestiera si nici nu au dobandit impreuna astfel de terenuri. Suprafata de 0, 60 ha teren cu vegetatie forestiera inscrisa in titlul de proprietate ii apartine numai ei intrucat acest bun a fost dobandit de la parintii sa i inaintea ca sa toriei, situatie in care opereaza art. 31 Codul familiei. S-a despartit de parat in anul 1983 prin hotarare judecatoreasca irevocabila. In conformitate cu Legea 18/1991, avand rol comun a formulat cereri pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra suprafetelor de 3, 86 ha arabil si 0, 08 ha teren cu vita de vie, acestea fiind dobandite in timpul ca sa toriei. Cererea astfel formulata a depus-o pe un formular tipizat care avea rubrica pentru suprafata de pa dure, insa - dat fiind faptul ca in comun nu a avut suprafete de pa dure cu paratul nici unul dintre ei nu a completat rubrica respectiva. De asemenea, in conformitate cu prevederile art. 9 din Legea 18/1991 au completat impreuna declaratiile impuse de lege fara a completa rubrica pentru pa dure. Atat cererea cat si declaratia le-a semnat si depus la data de 19.03.1991 la P B . In data de 20.03.1991 a formulat cerere separata in nume propriu pentru a fi pusa in posesie cu suprafata de 0, 60 ha pa dure stejar, suprafata ce nu se include in categoria bunurilor comune. Paratul N A, inca din data de 17.03.1991, a inregistrat o cerere olografa la P B sub nr. 11453/17.03.1991 prin care solicita suprafata de 0, 60 ha pa dure specificand ca solicitarea este facuta in dreptul proprieta tii tata lui ei - S D - decedat in anul 1979. Intrucat erau despartiti in drept din anul 1983, paratul nu mai avea acest drept, sens in care titlul de proprietate nr. 17325-52/29.05.2000 este lovit de nulitate relativa. Fata de aceste aspecte a precizat reclamanta ca solicita iesirea din indiviziune si anularea titlului de proprietate nr. 17325/29.05.2000 pentru suprafata de 0, 60 ha pa dure. In ceea ce priveste suprafata de 0, 39 ha arabil a aratat ca este bun dobandit in comun cu paratul si reprezinta procentul de 10 % din totalul proprieta tii reconstituita prin Titlul de proprietate nr. 17325-52 eliberat la data de 29.05.2000, retinut in conformitate cu prevederile Legii 18/1991 si reconstituit in conformitate cu prevederile Legii 1/2000 pe anexa 30 a aceluiasi titlu de proprietate, drept pentru care solicita iesirea din indiviziune. In drept, si-a intemeiat actiunea pe disp. art. 728 cod civil, art. 30 si 31 lit. a Codul familiei. In dovedirea actiunii a solicitat proba cu acte. Paratul N A, legal citat, a depus la dosarul cauzei un memoriu ara tand ca datorita sta rii de sa na tate si a varstei inaintate nu se poate prezenta in instanta. A precizat paratul ca pana in prezent s-a mai judecat cu procuristul N G in peste 250 dosare penale si civile. A solicitat respingerea actiunii ca nefondata si in dovedirea sustinerilor a depus la dosar o serie de acte. Intrucat din sentinta civila nr. 1560/20.12.2000 pronuntata de Judecatoria Tg. Bujor in dosarul nr. 1214/2000 rezulta ca intre parti a mai existat un proces cu privire la suprafata de 0, 60 ha pa dure instanta a dispus atasarea dosarului nr. 1214/2000 invocand din oficiu exceptia autorita tii de lucru judecat. Prin sentinta civila nr. 184/ 28.03.2007 Judecatoria Tg. Bujor a admis exceptia autorita tii de lucru judecat si a respins actiunea civila pentru iesire din indiviziune si anulare titlu proprietate, ca fiind autoritate de lucru judecat. Pentru a pronunta aceasta solutie, instanta a retinut ca primul capa t de cerere din prezenta actiune, respectiv anularea titlului de proprietate nr. 17325-52/2000 cu privire la suprafata de 0, 60 ha pa dure, este identic cu raportul juridic dedus judecatii prin actiunea inregistrata sub nr. 1214/2000, judecata irevocabil, fiind intrunite cele trei elemente persoana, obiect si cauza, instanta constata ca sunt intrunite conditiile impuse de art. 1201 cod civil. In ceea ce priveste capa tul de cerere privind partajarea in cote de Ā? a suprafetei de 0, 39 ha teren cuprinsa in titlul de proprietate nr. 17325-52/2000, prin sentinta civila nr. 456/27.09.2005 a Judecatoriei Tg. Bujor, irevocabila prin decizia civila nr. 473/2002 a Curtii de Apel Galati, s-a dispus iesirea din indiviziune a partilor asupra suprafetelor de teren inscrise in titlul de proprietate susmentionat, operand si cu privire la acesta autoritatea de lucru judecat.
Impotriva sentintei a formulat apel S I ara tand ca nu a existat si nu exista vreo hotarare din care sa rezulte ca s-a iesit din indiviziune cu privire la suprafata de 0, 6 ha.
Prin decizia civila nr. 422/13.09.2007, Tribunalul Galati a admis apelul si a dispus trimiterea cauzei spre rejudecare aceleiasi instante. S-a apreciat ca prima instanta trebuia sa verifice daca pentru suprafata de 0, 39 ha este emis un titlu de proprietate si sa se pronunte cu privire la partajarea suprafetei de 0, 6 ha.
Ca urmare a casa rii, cauza a fost inregistrata pe rolul Judecatoriei Tg. Bujor, la data de 21.11.2007, sub nr. unic de dosar 1434/316/2007.
La data de 04.03.2008, reclamanta, prin procurator, a renuntat la judecata capa tului de cerere avand ca obiect anularea titlului de proprietate nr. 17325-52/29.05.2008 (fila 81 dosar).
Judecatoria Tg. Bujor, prin sentinta civila nr. 954/17.12.2008, a constatat renuntarea la judecata capa tului de cerere avand ca obiect anularea titlului de proprietate nr. 17325-52/29.05.2008 de catre reclamanta S I si a admis exceptia autorita tii lucrului judecat si respinge actiunea de impa rteala judiciara a terenului arabil de 0, 39 ha ca fiind autoritate de lucru judecat.
De asemenea, a respins actiunea de impa rteala judiciara a terenului de 0, 60 ha pa dure formulata de reclamanta ca fiind nefondata.
Pentru a pronunta aceasta solutie, instanta a retinut ca in rejudecare, la termenul din data de 4.03.2008 reclamanta prin procuristul N G a solicitat ca instanta sa ia act ca renunta la capa tul de cerere privind anularea titlului de proprietate nr. 17325-52/2000 in baza art. 246 Cod pr. civila.
Instanta a constatat ca prin sentinta civila nr. 456/27.09.2005 pronuntata de Judecatoria Tg. Bujor s-a dispus iesirea din indiviziune a celor doua parti asupra suprafetei de 3 ha si 5970 m.p. teren arabil si cuprinsa in titlul de proprietate nr. 17325-52/2000 si s-a mentinut starea de indiviziune asupra suprafetei de 0, 60 ha teren cu vegetatie forestiera. Sentinta civila nr. 456/2005 a ramas definitiva si irevocabila prin decizia nr. 473R/18.05.2006 pronuntata de Curtea de Apel Galati (filele 7-9 dosar nr. 397/316/2006).
Din considerentele deciziei civile nr. 422/13.09.2007 pronuntata de Tribunalul in dosarul nr. 397/316/2006 (fila 42-dosar 397/316/2006) rezulta ca instantele de judecata nu s-au pronuntat pe fond cu privire la iesirea din indiviziune asupra suprafetei de 0, 60 ha pa dure.
Analizand cererea ce face obiectul prezentei cauze si cererea ce a facut obiectul dosarului civil nr. 137/2005, instanta a retinut ca au acelasi obiect, sunt intemeiate pe aceeasi cauza si intre aceleasi parti in aceeasi calitate, cu privire la impa rteala judiciara a suprafetei de 0, 39 ha teren arabil din titlul de proprietate nr. 17325-52/2000, admitand exceptia autorita tii lucrului judecat cu privire la impa rteala judiciara a terenului arabil de 0, 39 ha.
Cu privire la impa rteala judiciara a suprafetei de 0, 60 ha pa dure, instanta a constatat ca reclamanta a solicitat atribuirea in natura catre aceasta in mod exclusiv, in procent de 100 %, fara plata vreunei sulte, motivand ca acest teren este bunul sa u propriu dobandit inaintea ca sa toriei de la parinti.
Analizand titlul de proprietate nr. 17325-52/29.05.2000 s-a retinut ca suprafata de pa dure de 0, 60 ha face obiectul acestui titlu emis pe numele celor doua parti, acest titlu fiind izvorul sta rii de indiviziune dar si faptul ca reclamanta nu a facut dovada calitatii de bun propriu al celor 0, 60 ha pa dure, ceea ce ar fi dus oricum tot la respingerea actiunii de partaj pentru ca un bun propriu nu poate face obiectul partajului.
S-a apreciat ca instanta este obligata sa se pronunte insa pe aceasta cerere intemeiata pe art. 728 cod civil si s-a constatat ca reclamanta nu a propus probe cu care sa sustina cererea de partaj a celor 0, 60 ha pa dure, respectiv o expertiza tehnica imobiliara pentru identificare, propuneri de lotizare si eventual calculul sultei pentru parat, motiv pentru care, in baza art. 1169 cod civil, instanta a respins capa tul de cerere privind partajul celor 0, 60 ha pa dure ca fiind nefondat.
Impotriva acestei hotarari a formula recurs reclamanta S . I, ara tand ca instanta de fond a facut o gresita retinere a dispozitiilor art. 1201 C.C., cu privire la suprafata de 0, 39 ha precum si aprecierea eronata a probelor care dovedesc ca terenul de 0, 60 ha a apartinut tata lui sa u, paratul Necula Anton neavand nici un drept sa ceara reconstituirea dreptului de proprietate cu privire la acesta.
Chiar daca in rolul agricol figureaza impreuna cu paratul cu aceasta suprafata de teren, acest lucru se datoreaza imprejura rii ca s-a ca sa torit in anul 1954, iar rolul agricol a fost infiintat in anul 1956, fara sa se tina seama, apreciaza reclamanta, de faptul ca terenul sus-mentionat a fost bunul sa u propriu.
Prin decizia civila nr. 486/18.06.2009, Tribunalul Galati a admis recursul, a casat sentinta civila nr. 954/17.12.2008 si a trimis cauza spre rejudecare aceleiasi instante.
S-a stabilit cu caracter obligatoriu, in sarcina instantei de rejudecare, potrivit dispozitiilor art. 315 C.P.C., sa se administreze probe cu privire la suprafata de 0, 6 ha teren, astfel incat sa se efectueze o reala cercetare a fondului, urmand ca aceasta instanta sa administreze si toate probele pe care le va considera necesare in vederea stabilirii faptelor si corecta aplicare a legii.
La data de 28.08.2009, ca urmare a trimiterii in rejudecare, cauza a fost reinregistrata pe rolul Judecatoriei Tg. Bujor, sub nr. 1221/316/2011.
Legal citat, paratul Necula Anton nu s-a prezentat in instanta, dar a depus la fiecare termen memorii.
Avand in vedere obiectul dosarului, astfel dupa cum a fost el precizat la data de la data de 04.03.2008, asupra caruia, nici reclamanta, prin recursul formulat, nu a formulat critici, nici instanta de control judiciar nu a dat dezlega ri obligatorii pentru instanta de fond cu privire la aceasta problema, s-a apreciat ca obiectul dosarului il constituie doar partajarea celor doua suprafete de 0, 60 ha pa dure cuprinsa in titlul de proprietate nr. 17325-52/29.05.2000 si atribuirea acesteia in cota de 100 % si asupra suprafetei de 0, 39 ha teren arabil cuprins in acelasi titlu de proprietate si atribuirea cotei de Ā?.
Fata de imprejurarea ca rolul agricol a fost infiintat in anul 1956, deci, dupa momentul incheierii ca sa toriei celor doua parti, astfel incat, din evidentele scriptice, rezulta ca aceasta suprafata de teren apartine ambilor soti, la cererea reclamantei a fost audiat un martor, care sa dovedeasca provenienta terenului, declaratia acestuia aflandu-se la dosarul cauzei la fila 69. De asemenea, a fost efectuat si o expertiza tehnica cadastrala, raportul aflandu-se la filele 236 - 242 dosar. Analizand intreg materialul administrat in cauza, instanta retine urmatoarele:
Partile au fost ca sa torite din anul 1954, pana in anul 1983, cand au divortat. Pe numele celor doi fosti soti, Comisia Judeteana pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor Galati a emis la data de 29.05.2000, T.P. 17352-52, in care se afla si suprafata de 0, 6 ha pa duri, situata, conform raportului de expertiza efectuat in cauza, in T 40, P 440/32 (suprafata de 0, 2 ha) si in T 79, P 1270/13 (suprafata de 0, 4 ha). Din declaratia martorului audiat in cauza, rezulta ca suprafata de 0, 6 ha teren pa duri a apartinut tata lui reclamantei, numitul S D, de la care reclamanta a primit acest teren ca si dota. Potrivit dispozitiilor art. 31 lit. a C.F., nu sunt bunuri comune, ci bunuri proprii ale fieca rui sot, bunurile dobandite inainte de incheierea ca sa toriei. Nu se poate aprecia ca bunul primit, respectiv suprafata de teren s-ar fi constituit o donatie in favoarea ambilor soti, deoarece dota/inzestrarea fiicei (reclamanta din dosar) s-a facut anterior incheierii ca sa toriei, si tocmai in acest scop. Oricum, instanta retine ca nu s-a facut din partea paratului dovezi din care sa rezulte o situatie contrara celei rezultate din declaratia martorului. Pentru aceste motive, instanta va admite capa tul de cerere referitor la partajarea suprafetei de 0, 6 ha, iar retinand ca acesta este bun propriu al reclamantei, va dispune atribuirea catre aceasta, a suprafetei de 0, 6 ha teren, aflata in T.P. nr. 17325-52 din 29.05.2000, emis pe numele paratului. In ceea ce priveste partajarea suprafetei de 0, 39 ha teren, instanta retine, pe de o parte, faptul ca nici reclamanta, nici autorita tile competente nu au avut o pozitie constanta, in ceea ce priveste existenta sau inexistenta unui titlu de proprietate emis pentru aceasta suprafata, iar in acest sens stau mai multe ra spunsuri (adrese) aflate la dosarele de judecata (filele 80 si 129 din dosar nr. 1437/316/2007). Pe de alta parte, reclamanta insa si indica in cuprinsul cererii introductive ca solicita partajarea in cote de Ā? suprafata de 0, 39 ha, cuprinsa in T.P. nr. 17352-52/29.05.2000, emis pe numele ambilor soti, iar motivarea cererii initiale introductive de instanta, confirma acest punct de vedere, desi reclamanta nu a mai facut discutii referitoare la acest teren. La data de 06.01.2010, reclamanta, prin procurator, a depus la dosarul cauzei copia T.P. nr. 17325-54, emis la data de 29.05.2000, pe numele def. S T, (fila 67 dosar), in cuprinsul caruia se afla evidentiata, chiar de catre reclamanta, suprafata de 0, 37 ha teren. Cum in acest titlu de proprietate sunt trecuti ca si mostenitori doar reclamanta, impreuna cu alti frati, fara ca paratul sa figureze in acest titlu, instanta apreciaza acest capa t de cerere ca fiind lipsit de interes si il va respinge ca atare. Ca parte cazuta in pretentii, paratul va fi obligat, potrivit prevederilor art. 274 C.P.C., la plata sumei de 627, 03 lei, cu titlu de cheltuieli de judecata, reprezentand taxe de timbru si onorariu expert efectuate de reclamanta in intreg ciclul procesual. PENTRU ACESTE MOTIVE, IN NUMELE LEGII H O T A R A S T E Admite in parte cererea privind iesire din indiviziune, formulata de reclamanta S . I, prin procurator N .G., in contradictoriu cu paratul N A. Dispune atribuirea catre reclamanta S.I, a suprafetei de m0, 6 ha teren, aflata in T.P.nr.17325- 52 din 29.05.2000, emis pe numele paratului. Respinge capa tul de cerere referitor la partajarea suprafetei de 0, 39 ha teren, aflata in T.P.nr.17325-54 din 29.05.2000, ca fiind lipsit de interes. Obliga paratul la plata sumei de 627, 03 lei, cu titlu de cheltuieli de judecata, reprezentand taxe de timbru si onorariu expert efectuate de reclamanta in intreg ciclul procesual. Cu drept de recurs in termen de 15 zile de la comunicare. Pronuntata in sedinta publica din 08.02.2011.
Presedinte, Grefier, NN/VS 6 ex./11.02.2011 Com. 4 ex./14.01.2011

Alte spete din domeniul Proprietate privata

Abuzul de drept in situatia constructiei edificate pe teren PUC. Inadmisibilitatea actiunii de demolare.
Decizia numarul 9/Ap din data de 30.01.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Brasov

Accesiune imobiliara artificiala
Sentinta civila numarul 8462 din data de 14.05.2012. Pronuntata de Judecatoria Sectorului 3

Accesiune imobiliara artificiala.
Sentinta civila numarul 1177 din data de 21.05.2012. Pronuntata de Judecatoria Oltenita

ACCESIUNEA IMOBILIARA ARTIFICIALA
Decizia numarul 2339 din data de 07.12.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Oradea

Actiune constatare vanzare-cumparare imobiliara. Actul juridic al cumpararii terenului de catre autorul reclamantului, din data de 15.05.1942, este deplin valabil, nefiind necesara, la acea perioada, incheierea unui contract in forma autentica.
Sentinta civila numarul 3437 din data de 20.12.2007. Pronuntata de Judecatoria Barlad

actiune in anulare
Sentinta civila numarul 3068 din data de 13.04.2011. Pronuntata de Judecatoria Sectorului 4

Actiune in anulare antecontract.
Sentinta civila numarul 1542 din data de 23.09.2010. Pronuntata de Judecatoria Bals

actiune in constatare
Sentinta civila numarul 294 din data de 20.01.2011. Pronuntata de Judecatoria Barlad

Actiune in constatare
Sentinta civila numarul 1319 din data de 13.05.2010. Pronuntata de Judecatoria Barlad

Actiune in constatare
Sentinta civila numarul 38 din data de 12.01.2011. Pronuntata de Judecatoria Podu Turcului

Actiune in constatare
Hotararea numarul 643 din data de 27.05.2010. Pronuntata de Judecatoria Gura Humorului

Actiune in constatare
Hotararea numarul 56 din data de 16.01.2012. Pronuntata de Judecatoria Gura Humorului

Actiune in constatare
Hotararea numarul 174 din data de 08.02.2012. Pronuntata de Judecatoria Gura Humorului

Actiune in constatare
Hotararea numarul 253 din data de 16.02.2012. Pronuntata de Judecatoria Gura Humorului

Actiune in constatare
Hotararea numarul 309 din data de 24.02.2012. Pronuntata de Judecatoria Gura Humorului

actiune in constatare
Sentinta civila numarul 649 din data de 01.02.2010. Pronuntata de Judecatoria Targu Jiu

actiune in constatare
Sentinta civila numarul 4318 din data de 07.06.2010. Pronuntata de Judecatoria Targu Jiu

actiune in constatare
Sentinta civila numarul 651 din data de 01.02.2010. Pronuntata de Judecatoria Targu Jiu

actiune in constatare
Sentinta civila numarul 39 din data de 11.01.2011. Pronuntata de Judecatoria Targu Jiu

actiune in constatare
Sentinta civila numarul 578 din data de 25.01.2012. Pronuntata de Judecatoria Targu Jiu

Actiune in constatare a dreptului de proprietate
Sentinta civila numarul 375 din data de 12.05.2009. Pronuntata de Judecatoria Buhusi

Actiune in constatare a dreptului de proprietate asupra unui imobil. Titluri provenind de la autori diferiti. Aplicarea art. 1 din Protocolul nr.1 al Conventiei Europene a Drepturilor Omului
Sentinta civila numarul 8178 din data de 20.10.2006. Pronuntata de Judecatoria Craiova

Actiune in constatare dobandirii dreptului de proprietate prin uzucapiune. Persoana care are legitimare procesuala. Hotarare care sa tina loc de contract de vanzare-cumparare in conditiile prev.de art. 5 alin. 2 al titlul x din Legea 247/2005
Sentinta civila numarul 347 din data de 13.02.2008. Pronuntata de Judecatoria Valenii de Munte

ACTIUNE IN CONSTATARE DREPT DE PROPRIETATE
Sentinta civila numarul 382 din data de 18.02.2011. Pronuntata de Judecatoria Tecuci

Actiune in constatare.
Sentinta civila numarul 5347 din data de 01.09.2009. Pronuntata de Judecatoria Targu Jiu

Actiune in constatare. Actiune in constatarea dreptului de proprietate pe constructie in baza accesiunii imobiliare artificiale. Reclamantul este proprietar la terenului pe care edifica o constructie fara autorizatie.
Decizia numarul 462 din data de 01.10.2008. Pronuntata de Tribunalul Dolj

Actiune in constatarea nulitatii titlului de proprietate. Amplasament.
Decizia numarul 156 din data de 15.02.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Actiune in daune formulata in conformitate cu dispozitiile art. 22 din Legea 1/2000. Exceptie de necompetenta materiala.
Sentinta civila numarul 245/CA din data de 06.10.2006. Pronuntata de Tribunalul Neamt

Actiune in evacuare.
Decizia numarul 79 din data de 09.04.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

Actiune in evacuare. Imobil restituit fostului proprietar in baza Legii 10/2001. Protectia chiriasilor conform OUG 40/1999 si Legii 10/2001. Limite.
Decizia numarul 12/C/ din data de 16.01.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Constanta

Actiune in revendicare imobiliara. Comparare titluri de proprietate.
Decizia numarul 827 din data de 16.10.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

Actiune in revendicare. Calitate procesuala pasiva. Drept de folosinta dobandit de parat in temeiul Legii 58/1974 pentru terenul pentru care nu s-a emis Ordinul Prefectului in baza art. 36 din Legea 18/1991.
Decizia numarul 631 din data de 07.07.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

Actiune in revendicare. Casarea sentintei cu retinerea spre rejudecare de catre instanta de control judiciar.
Sentinta civila numarul 1164/R din data de 18.11.2009. Pronuntata de Tribunalul Calarasi

Actiune in revendicare. Comparare titluri de proprietate.
Sentinta civila numarul 810 din data de 13.05.2010. Pronuntata de Judecatoria Bals

Actiune in revendicare. Compararea titlurilor de proprietate.
Sentinta civila numarul 811 din data de 13.05.2010. Pronuntata de Judecatoria Bals

Actiune prin care se solicita sa se constate ca reclamantul este proprietarul unei cote indivize de teren, aferenta apartamentului detinut in imobilul edificat pe teren. Admisibilitate. Caracterul unei actiuni provocatorii.
Sentinta civila numarul 3034/14.04.2009 din data de 21.09.2009. Pronuntata de Judecatoria Sectorului 6

Actiunea in constatarea dreptului de proprietate asupra unui bun imobil. Posesia bunului, conditie de admisibilitatea a actiunii. Caracterul subsidiar al acesteia.
Sentinta civila numarul 8546 din data de 04.11.2008. Pronuntata de Judecatoria Targu Jiu

actiuni in constatare
Sentinta civila numarul 2120 din data de 07.03.2011. Pronuntata de Judecatoria Targu Jiu

actiuni in constatare
Sentinta civila numarul 5087 din data de 06.06.2011. Pronuntata de Judecatoria Targu Jiu

anulare act
Sentinta civila numarul 7669 din data de 01.11.2011. Pronuntata de Judecatoria Sectorului 4

anulare act
Sentinta civila numarul 5363 din data de 25.07.2011. Pronuntata de Judecatoria Sectorului 4

Anulare act administrativ Lg. 9/1998
Sentinta civila numarul 2141 din data de 17.12.2008. Pronuntata de Tribunalul Calarasi

Anulare titlu de proprietate
Sentinta civila numarul 229 din data de 06.02.2012. Pronuntata de Judecatoria Ineu

Anulare titlu proprietate
Decizia numarul 508 din data de 19.05.2005. Pronuntata de Curtea de Apel Oradea

anulare Titlu Proprietate
Sentinta civila numarul 2917 din data de 06.10.2011. Pronuntata de Judecatoria Onesti

Anulare Titlu Proprietate
Sentinta civila numarul 1745 din data de 25.06.2007. Pronuntata de Judecatoria Dragasani

Anularea in parte a unei hotararii emisa de Comisia judeteana privind drepturile de proprietate privata asupra terenurilor
Sentinta civila numarul 365 din data de 21.01.2008. Pronuntata de Judecatoria Piatra Neamt

Aplicarea dispozitiilor art. 725 alin.3 cod procedura civila
Decizia numarul 90 din data de 08.02.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Galati

Art. 285 C. pr.pen. drept de recurs in 3 zile de la pronuntare
Sentinta penala numarul 327 din data de 10.10.2008. Pronuntata de Judecatoria Caransebes

art.480 Cod civil
Sentinta civila numarul 9917 din data de 19.12.2006. Pronuntata de Judecatoria Sectorului 2

Bunuri mobile pentru care Legea 10/2001 prevede acordarea de masuri reparatorii. Bunuri mobile devenite imobile prin incorporare, utilajele si instalatiile preluate odata cu imobilul. Distinctii. Conditia existentei instalatiilor si utilajelor
Decizia numarul 187 din data de 20.05.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

Cauza de nulitate a titlului de proprietate conform art. III al.1 lit."a" pct."i" din Lg.169/1997
Sentinta civila numarul 1010 din data de 22.09.2008. Pronuntata de Judecatoria Husi

Cerere de reconstituire a dreptului de proprietate. Natura juridica a terenurilor dobandite de soti anterior anului 1954.
Decizia numarul 1851 din data de 14.11.2005. Pronuntata de Curtea de Apel Suceava

Cerere de schimbare a incadrarii juridice formulata in cadrul dezbaterilor. Inlocuirea dispozitiilor art. 41 alin. 2 Cod penal cu cele ale art. 33 lit. a Cod penal
Sentinta penala numarul 3616 din data de 24.11.2009. Pronuntata de Judecatoria Iasi

Certificatul de mostenitor, proba in dosarul de reconstituire a dreptului de proprietate, in baza legilor fondului funciar
Decizia numarul 400/R din data de 08.04.2009. Pronuntata de Tribunalul Maramures

Civil - revendicare imobiliara - DECLINARE
Hotararea numarul 1625 din data de 21.02.2011. Pronuntata de Judecatoria Targu Mures

CIVIL:Inadmisibilitate actiune constatare existenta drept de proprietate
Decizia din data de 26.11.2008. Pronuntata de Tribunalul Buzau

CIVIL. ACTIUNE PRIVIND CONSTATAREA DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA UNEI SUPRAFETE DE TEREN ATUNCI CAND S-A INCHEIAT DOAR UN ANTECONTRACT DE VANZARE CUMPARARE
Sentinta civila din data de 25.03.2009. Pronuntata de Judecatoria Buzau

CIVIL. APLICABILITATEA ART. 23 DIN LEGEA 18/1991 IN CAZUL INSTRAINARII IMOBILELOR PRIN INSCRIS SUB SEMNATURA PRIVATA
Sentinta civila din data de 10.02.2009. Pronuntata de Judecatoria Buzau

CIVIL. DOBANDIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE PRIN UZUCAPINEA DE LA 10 LA 20 DE ANI
Sentinta civila din data de 25.03.2009. Pronuntata de Judecatoria Buzau

CIVIL. DREPT DE PROPRIETATE. DOBANDIRE PRIN UZUCAPIUNE. ADMISIBILITATE
Sentinta civila din data de 20.01.2009. Pronuntata de Judecatoria Buzau

CIVIL. Intinderea dreptului de proprietate asupra terenului aferent constructiei instrainate sub imperiul Legii 58/1974. Nulitate absoluta pentru vanzarea lucrului altuia in conditiile existentei unui"concern fraudulos"
Sentinta civila din data de 15.02.2010. Pronuntata de Judecatoria Patarlagele

Comparare titluri proprietate
Sentinta civila numarul 1239 din data de 07.07.2010. Pronuntata de Judecatoria Bals

Concesiune. Nerespectarea termenului de finalizare a constructiei. Intabulare. Subrogare in dreptului concesionarului.
Decizia numarul 138 din data de 12.02.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

Conditiile necesare pentru admisibilitatea actiunii. Proba dreptului de proprietate cu privire la terenurile pentru care nu existainscrisuri doveditoare.
Decizia numarul 510 din data de 05.05.2008. Pronuntata de Tribunalul Neamt

Constatare drept de proprietate
Decizia numarul 375 din data de 10.12.2008. Pronuntata de Tribunalul Suceava

Constatare Drept de Proprietate
Sentinta civila numarul 55 din data de 12.01.2009. Pronuntata de Judecatoria Campina

Constatare nulitate absoluta partiala a titlului de proprietate - solutie de respingere ca urmare a faptului ca terenul in litigiu nu face parte din proprietatea reclamantului.
Sentinta civila numarul 9 din data de 05.01.2009. Pronuntata de Judecatoria Husi

Constatare nulitate absoluta partiala a titlului de proprietate.
Decizia numarul 45R din data de 29.01.2010. Pronuntata de Tribunalul Teleorman

Constatare nulitate titlu proprietate
Sentinta civila numarul 353 din data de 28.01.2010. Pronuntata de Judecatoria Onesti

constatare nulitatte
Sentinta civila numarul 2948 din data de 11.04.2011. Pronuntata de Judecatoria Sectorului 4

Constatarea dreptului de proprietate prin accesiune imobiliara artificiala
Sentinta civila numarul 519 din data de 29.03.2010. Pronuntata de Judecatoria Bals

Constatarea dreptului de proprietate, prin uzucapiune asuprea unui imobil teren si constructii.
Decizia numarul 160 din data de 05.05.2011. Pronuntata de Tribunalul Braila

Contencios administrativ. Cerere anulare partiala certificat atestare drept de proprietate asupra terenurilor. Conditii de admisibilitate
Decizia numarul 159 din data de 03.07.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Contestatie impotriva Dispozitiei emise in baza Legii 10/2001
Sentinta civila numarul 1034 din data de 21.12.2009. Pronuntata de Tribunalul Braila

Criterii de cuantificare a datoriei reprezentand contravaloarea folosintei constructiilor
Decizia numarul 750/R din data de 15.09.2010. Pronuntata de Tribunalul Maramures

Dat fiind caracterul translativ de proprietate al conventiei de vanzare-cumparare, se impune ca vanzatorii sa fie proprietarii lucrurilor vandute, aplicandu-se principiul potrivit caruia nimeni nu poate transmite altuia un lucru pe care nu il are. Va...
Sentinta civila numarul 1240 din data de 08.10.2010. Pronuntata de Judecatoria Bals

Desi in cartea funciara proprietari ai imobilelor expropriate, identificate cu nr. top. 272/1, casasi teren aferent de 256 mp, figureazaG. G., G. I., G. S., G. M., G. V. (antecesoarea reclamantei) si G. M., in cote egale de cate 1/6 parti, probator...
Sentinta civila numarul 322/F/2008 din data de 14.09.2009. Pronuntata de Tribunalul Bistrita Nasaud

Din perspectiva legii, a echitatii juridice, concursul intre vechiul proprietar si un tert interesat in obtinerea bunului in natura se poate rezolva numai in beneficiul persoanei deposedate
Sentinta civila numarul 499/R/2008 din data de 14.09.2009. Pronuntata de Tribunalul Bistrita Nasaud

Dispozitia prin care se solutioneazanotificarea formulata in temeiul Legii 10/2001. Caracteristici. Irevocabilitatea dispozitiei
Decizia numarul 159 din data de 22.04.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

Dobandirea dreptului de proprietate prin uzucapiunea de scurtaduratÄ
Sentinta civila numarul 1864 din data de 04.02.2009. Pronuntata de Judecatoria Ploiesti

Dobandirea proprietatii asupra terenurilor dobandite in temeiul Legii 112 din 1995. Inaplicabilitatea dispozitiilor art. 37 din Normele metodologice privind aplicarea Legii 112/1995 raportat la art. 26 din Legea 112/1995. Obligativitatea parcurge...
Sentinta civila numarul 1140 din data de 09.09.2008. Pronuntata de Judecatoria Vatra Dornei

Drept civil - proprietate privata
Sentinta civila numarul 3370 din data de 06.11.2008. Pronuntata de Judecatoria Campina

Drept civil - proprietate privata
Sentinta civila numarul 1453 din data de 08.05.2008. Pronuntata de Judecatoria Campina

Drept Civil. Drept de proprietate privata. Solutia in cazul in care reclamantul nu este aceiasi persoana cu promitentul-cumparator
Sentinta civila numarul 174 din data de 25.01.2010. Pronuntata de Judecatoria Fetesti

Drept de autor. Angajarea raspunderii civile pentru incalcarea acestui drept. Stabilirea despagubirilor. Criterii
Decizia numarul 1127/R din data de 20.10.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures

Drept de folosinta special asupra terenurilor reglementat in favoarea cetatenilor straini .
Decizia numarul 1129/A din data de 16.09.2005. Pronuntata de Curtea de Apel Alba-Iulia

Drept de proprietate . Stingerea dreptului de proprietate inscris in cartea funciara. Radierea dreptului de proprietate in baza unei hotarari judecatoresti
Decizia numarul 288/R din data de 27.04.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures

Drept de proprietate imobiliara. Comparare titluri.
Decizia numarul 293/Ap din data de 28.03.2005. Pronuntata de Curtea de Apel Brasov

Drept de proprietate. Accesiune imobiliara. Imobil construit de soti pe terenul proprietatea parintilor unuia dintre soti.
Decizia numarul 97/R din data de 25.01.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures

Drept de proprietate. Schimbarea destinatiei unui apartament . Abuz de drept
Decizia numarul 453/R din data de 20.04.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures

Dreptul chiriasului de a opta pentru cumpararea locuintei inchiriate prevazut de art. 9 din Lg.112/1995 si dreptul de preemtiune al chiriasului la cumpararea locuintei din imobilul care nu s-a restituit persoanelor indreptatite, drept prevazut de art. ...
Decizia numarul 377 din data de 24.04.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

Dreptul de proprietate asupra terenului prin efectul uzucapiunii de lungaduratÄ
Decizia numarul 806 din data de 13.10.2004. Pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti

Emitere titlu de proprietate
Hotararea numarul 1129 din data de 25.06.2010. Pronuntata de Judecatoria Bals

Este relevanta sentinta civila nr. 1727/2001 a Judecatoriei Bistrita ramasa irevocabila, prin care s-a reconstituit contestatoarei dreptul de proprietate asupra suprafetei de 298 mp in calitate de mostenitoare a defunctilor S. G. si S. A., astfel ca...
Sentinta civila numarul 435/F/2008 din data de 17.08.2009. Pronuntata de Tribunalul Bistrita Nasaud

evacuare
Sentinta civila numarul 860 din data de 10.02.2009. Pronuntata de Judecatoria Sectorului 4

evacuare
Sentinta civila numarul 4671 din data de 21.06.2011. Pronuntata de Judecatoria Sectorului 4

evacuare
Sentinta civila numarul 3318 din data de 03.05.2010. Pronuntata de Judecatoria Targu Jiu

Evacuare in urma desfiintarii titlului detinut. Notiunea de proprietate privata si atributele conferite de dreptul de proprietate
Sentinta civila numarul 538 din data de 28.08.2008. Pronuntata de Judecatoria Faurei

Evacuare pe calea ordonantei presedintiale. Conditii de admisibilitate.
Sentinta civila numarul 540/R din data de 23.08.2007. Pronuntata de Tribunalul Brasov

evacuare si obligatie de a face - incheiere contract de inchiriere
Sentinta civila numarul 2423 din data de 21.03.2012. Pronuntata de Judecatoria Sectorului 4

evacuare si pretentii
Sentinta civila numarul 4161 din data de 30.05.2011. Pronuntata de Judecatoria Sectorului 4

Evacuare. Actiune de partaj si drept de creanta.
Decizia numarul 326/A din data de 14.12.2009. Pronuntata de Tribunalul Bacau

Evacuarea toleratului din imobil. Imbunatatiri aduse imobilului cu acordul proprietarului. Solicitarea restituirii c./val. actualizate a imbunatatirilor aduse imobilului. Solicitarea ridicarii constructiilor.
Sentinta civila numarul 403 din data de 14.02.2008. Pronuntata de Judecatoria Calarasi

Existenta unor capacitati energetice pe terenul proprietate privata a unui tert. Limitare legala a dreptului de proprietate.
Decizia numarul 279 din data de 18.06.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti

Fond funciar
Sentinta civila numarul 290 din data de 25.03.2010. Pronuntata de Judecatoria Buhusi

Fond funciar
Sentinta civila numarul 773 din data de 18.09.2011. Pronuntata de Judecatoria Buhusi

FOND FUNCIAR. CONSTATAREA NULITATII ABSOLUTE A TITLULUI DE PROPRIETATE. INADMISIBILITATE
Decizia numarul 433/R din data de 14.10.2004. Pronuntata de Curtea de Apel Pitesti

granituire
Sentinta civila numarul 654 din data de 01.02.2010. Pronuntata de Judecatoria Targu Jiu

granituire, revendicare
Sentinta civila numarul 6255 din data de 27.09.2010. Pronuntata de Judecatoria Targu Jiu

granituire, revendicare si obligatie de a face
Sentinta civila numarul 6137 din data de 05.07.2011. Pronuntata de Judecatoria Targu Jiu

Hotarare care sa tina loc de act autentic
Sentinta civila numarul 321 din data de 04.03.2010. Pronuntata de Judecatoria Bals

Hotarare care sa tina loc de act autentic de vanzare-cumparare. Conditii de admisibilitate
Sentinta civila numarul 1427 din data de 04.05.2011. Pronuntata de Judecatoria Slobozia

Hotarare care sa tina loc de act autentic. Dovada calitatii de proprietar.
Sentinta civila numarul 595 din data de 08.04.2010. Pronuntata de Judecatoria Bals

hotarare care sa tina loc de act de vanazare cumparare
Sentinta civila numarul 1807 din data de 02.03.2011. Pronuntata de Judecatoria Sectorului 4

hotarare care sa tina loc de act de vanzare cumparare
Sentinta civila numarul 7670 din data de 01.11.2011. Pronuntata de Judecatoria Sectorului 4

Iesire din indiviziune
Sentinta civila numarul 1003 din data de 30.10.2009. Pronuntata de Judecatoria Horezu

Iesire din indiviziune.
Sentinta civila numarul 6273 din data de 21.10.2009. Pronuntata de Judecatoria Targu Jiu

Iesire din indiviziune. Invocarea exceptiei autoritatii de lucru judecat.
Sentinta civila numarul 2034 din data de 17.09.2008. Pronuntata de Judecatoria Motru

Iesire indiviziune
Sentinta civila numarul 107 din data de 08.02.2011. Pronuntata de Judecatoria Targu Bujor

Iesirea din indiviziune. Cota de participare a partilor la suportarea cheltuielilor de judecata
Decizia numarul 590/R din data de 18.05.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures

Iesirea din indiviziune. Respectarea dispozitiilor art. 673/9 cod procedura civila
Decizia numarul 286 din data de 15.05.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Galati

Imobil cumparat cu buna credinta anterior intrarii in vigoare a Legii 10/2001. Valabilitatea intabularii dreptului de proprietate astfel dobandit. Incidenta dispozitiilor art. 21 alin.5 din Legea 10/2001.
Decizia numarul 344 din data de 02.10.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Alba-Iulia

Imobil prin destinatie intrat abuziv in proprietatea statului. Cerere privind acordarea de masuri reparatorii. Aplicabilitatea art. 6 din Legea 10/2001. Conditii.
Decizia numarul 45 din data de 04.02.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

Imobile ce fac obiectul art. 29(fost 27) din Legea 10/2001. Aplicarea in timp a legii.
Decizia numarul 135 din data de 01.04.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

Imobilele ce fac obiectul legii nr. 550/2002. Inaplicabilitatea legii in privinta bunurilor ce apartin domeniului privat al unitatilor administrativ-teritoriale.
Decizia numarul 466 din data de 27.09.2004. Pronuntata de Curtea de Apel Alba-Iulia

In conformitate cu art. 24 din Legea 10/2001 republicata"in absenta unor probe contrare, existente si dupa caz, intinderea dreptului de proprietate se prezumaa fi cea recunoscuta in actul normativ sau de autoritate prin care s-a dispus masura p...
Sentinta civila numarul 109/F/2008 din data de 14.09.2009. Pronuntata de Tribunalul Bistrita Nasaud

In lipsa unui titlu de proprietate autentificat de o autoritate competenta ca atare, din care sa rezulte proprietatea terenului nu se poate considera ca autorul reclamantului a detinut teren in proprietate
Sentinta civila numarul 2367 din data de 08.12.2010. Pronuntata de Judecatoria Fetesti

Incetarea efectelor contractului de intretinere
Sentinta civila numarul 1011 din data de 22.09.2008. Pronuntata de Judecatoria Husi

Inselaciune in conventii. Fals in declaratii. Latura civila. Anularea actelor juridice
Sentinta penala numarul 491 din data de 10.02.2011. Pronuntata de Judecatoria Iasi

Inselaciune. Continutului constitutiv al infractiuni sub aspectul laturii obiective
Sentinta penala numarul 3606 din data de 20.11.2009. Pronuntata de Judecatoria Iasi

Instanta a pus in vedere in repetate randuri mandatarului petentului necesitatea de a depune la dosarul cauzei si alte acte de stare civila , din care sa rezulte existenta unei legaturi de rudenie a tatalui petentului cu proprietarul de CF aratat, ins...
Sentinta civila numarul 401/2008 din data de 17.08.2009. Pronuntata de Tribunalul Bistrita Nasaud

Instrainare teren cu chitanta de mana .aplicabilitatea disp.art. 1073-1077 c.civ
Sentinta civila numarul 467 din data de 19.02.2008. Pronuntata de Judecatoria Valenii de Munte

Intabularea dreptului de proprietate
Decizia numarul 38 din data de 10.01.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti

Intinderea dreptului de proprietate asupra terenului aferent constructiilor dobandite in baza L. 112/1995. Notiunea de teren aferent in contextul art. 33 din H. G. 20/1996 raportat la art. 26 din Legea 112/1995.
Decizia numarul 655 din data de 07.10.2008. Pronuntata de Tribunalul Alba

Intoarcere executare. Cerere reconventionala. Admisibilitate.
Decizia numarul 783 din data de 08.10.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Bacau

Legea 10-2001. Notificare depusa la o persoana juridica fara calitate.
Decizia numarul 1144/A din data de 27.09.2005. Pronuntata de Curtea de Apel Alba-Iulia

Legea 10/2001
Decizia numarul 321 din data de 13.11.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Galati

Legea 10/2001. Dovada calitatii de persoana indreptatita la beneficiul acestui act normativ.
Decizia numarul 278 din data de 13.10.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Galati

Legea 10/2001. Dovada dreptului de proprietate
Sentinta civila numarul 161/2008 din data de 31.07.2009. Pronuntata de Tribunalul Bistrita Nasaud

Legea 10/2001. Imobil confiscat prin hotarare penala pronuntata in baza Legii 284/1947. Caracterul abuziv al masurii. Consecinte.
Decizia numarul 252 din data de 14.11.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Galati

Legea 10/2001. Masuri reparatorii prin echivalent. Teren in compensare.
Decizia numarul 182 din data de 13.05.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

Legea 10/2001. Plangere impotriva deciziei de restituire in natura.
Decizia numarul 305 din data de 05.11.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Galati

Legea 10/2001. Procedura prealabila cererii de chemare in judecata
Decizia numarul 50/A din data de 18.04.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures

Legea 10/2001. Restituire in natura. Teren liber de constructii
Sentinta civila numarul 721/F/2008 din data de 31.07.2009. Pronuntata de Tribunalul Bistrita Nasaud

Legea 10/2001 - Acordarea masurilor reparatorii in echivalent se realizeaza in conditiile si de autoritatile inscrise in dispozitiile art. 36- art. 38 si art. 40 din Legea 10/2001 (si nu de catre instanta).
Decizia numarul 760/C din data de 13.07.2005. Pronuntata de Curtea de Apel Constanta

Legea 10/2001 - pentru acordarea de masuri reparatorii sau restituirea in natura, Legea instituie in sarcina persoanei indreptatita obligatia sa depuna actele doveditoare ale dreptului de proprietate - prin acte doveditoare se intelege orice ac...
Decizia numarul 738/C din data de 04.07.2005. Pronuntata de Curtea de Apel Constanta

Legea 10/2001. Actiune in constatarea nulitatii Dispozitiei de restituire in natura a terenului, promovata de terti. Admisibilitate.
Decizia numarul 279 din data de 26.03.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

Legea 10/2001. Contestatie formulata impotriva dispozitiei prin s-a solutionat notificarea formulata de persoanele indreptatite . Nerespectarea termenului prevazut de art. 26 din lege
Decizia numarul 119/A din data de 15.05.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures

Legea 10/2001. Dovedirea calitatii de persoana indreptatita. Notiunea de"acte doveditoare" prevazuta de art. 23 din lege.
Decizia numarul 203 din data de 09.06.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

Legea 10/2001. Interpretarea sintagmei"acte doveditoare".
Decizia numarul 76 din data de 01.07.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Suceava

Legea 112/1995. Interpretarea art. 26 din lege. Actiune in prestatie tabulara intemeiata pe art. 26 din Legea 112/1995, respinsa.
Sentinta civila numarul 2766/2011 din data de 16.09.2011. Pronuntata de Judecatoria Bistrita

LEGEA NR. 18/1991 PRIVIND FONDUL FUNCIAR. INCIDENTA DISPOZITIILOR ART. 23(1) DIN LEGE
Decizia numarul 1274 din data de 15.10.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Oradea

LEGEA NR.10/2001. REGULI APLICABILE IN PRIVINTA DOVEDIRII DREPTULUI DE PROPRIETATE AL PERSOANEI INDREPTATITA A SOLICITA RESTITUIREA IMOBILELOR.
Decizia numarul 364/A din data de 18.10.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Pitesti

Lipsa schitei de identificare a bunului in vederea punerii in executare
Decizia numarul 44/2011 din data de 08.11.2011. Pronuntata de Tribunalul Bistrita Nasaud

Metale pretioase. Confiscare abuziva. Cerere de restituire
Decizia numarul 76/R/2010 din data de 15.01.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Cluj

Mijlocul eficace de valorificare de catre proprietar a dreptului de acces la terenul proprietatea sa si a dreptului de trecere pe terenul proprietatea unei alte persoane.
Decizia numarul 970 din data de 15.06.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Bacau

modificare titlu proprietate
Sentinta civila numarul 2281 din data de 05.08.2011. Pronuntata de Judecatoria Onesti

modificare titlu proprietate
Sentinta civila numarul 2334 din data de 26.07.2012. Pronuntata de Judecatoria Onesti

Modificare titlu proprietate
Sentinta civila numarul 603 din data de 26.11.2008. Pronuntata de Judecatoria Podu Turcului

modificare titlu proprietate
Sentinta civila numarul 31 din data de 12.01.2010. Pronuntata de Judecatoria Targu Carbunesti

Modificare TP
Sentinta civila numarul 614 din data de 17.02.2010. Pronuntata de Judecatoria Onesti

Nici o prevedere din HG nr.250/2007 privind normele metodologice de aplicare a legii nr. 10/2001 republicata nu instituie in sarcina persoanelor indreptatite la restituirea in natura a imobilelor ce nu au destinatia de locuinta obligatia de restituir...
Sentinta civila numarul 481/2009 din data de 06.04.2010. Pronuntata de Tribunalul Bistrita Nasaud

Notiunea "act doveditor" in intelesul Legii 10/2001, respectiv H. G. nr.250/2007 (norme de aplicare).
Decizia numarul 1846 din data de 15.12.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti

Nulitate absoluta
Decizia numarul 691 din data de 26.04.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti

nulitate absoluta
Sentinta civila numarul 4309 din data de 06.06.2011. Pronuntata de Judecatoria Sectorului 4

Nulitate absoluta partiala titlu de proprietate. Revendicare. Art. 36 alin. 2 din Legea 18/1991; art. 111 alin. 1 lit. a, pct. ii din Legea 169/1997; art. 480 Cod civil
Decizia numarul 244 din data de 29.09.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Suceava

nulitate absoluta titlu
Sentinta civila numarul 3138 din data de 24.10.2011. Pronuntata de Judecatoria Dragasani

Nulitate certificat de mostenitor.
Sentinta civila numarul 4955 din data de 02.07.2009. Pronuntata de Judecatoria Targu Jiu

nulitate titlu
Sentinta civila numarul 2901 din data de 14.10.2011. Pronuntata de Judecatoria Targu Carbunesti

Nulitate titlu de proprietate constand in ordin al prefectului - nulitate absoluta partiala - motive - inadmisibilitate cererea de obligare la emiterea unui nou ordin
Sentinta civila numarul 17497 din data de 18.11.2008. Pronuntata de Judecatoria Craiova

Nulitatea absoluta partiala a titlului de proprietate
Sentinta civila numarul 3769 din data de 11.10.2007. Pronuntata de Judecatoria Piatra Neamt

Obligarea autoritatii nationale pentru restituirea proprietatilor la plata despagubirilor cuvenite in baza Legii 290/2003. Instanta competenta.
Decizia numarul 1030 din data de 21.10.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Pitesti

OBLIGAREA DE DESFIINTARE A IMPREJMUIRII. INGERINTA IN DREPTUL DE PROPRIETATE CARE VIZEAZA UN SCOP LEGITIM. RESPINGERE
Sentinta civila numarul 778 din data de 22.01.2009. Pronuntata de Judecatoria Craiova

obligarea paratului sa permita reclamantului sa se racordeze la instalatia de apa ce trece pe terenul proprietatea reclamantului
Sentinta civila numarul 1327 din data de 13.05.2010. Pronuntata de Judecatoria Barlad

Obligatia de a face
Sentinta civila numarul 292 din data de 28.04.2010. Pronuntata de Judecatoria Podu Turcului

Obligatia de a face
Decizia numarul 271/R din data de 10.05.2012. Pronuntata de Tribunalul Covasna

obligatia de a face
Sentinta civila numarul 4077 din data de 31.05.2010. Pronuntata de Judecatoria Targu Jiu

obligatia de a face
Sentinta civila numarul 2340 din data de 29.03.2010. Pronuntata de Judecatoria Targu Jiu

obligatia de a face
Sentinta civila numarul 2674 din data de 12.04.2010. Pronuntata de Judecatoria Targu Jiu

obligatia de a face
Sentinta civila numarul 3172 din data de 26.04.2010. Pronuntata de Judecatoria Targu Jiu

obligatia de a face
Sentinta civila numarul 5162 din data de 07.06.2011. Pronuntata de Judecatoria Targu Jiu

Obligatia de a face - eliberare act administrativ. Autoritatea emitentaa autorizatiei de construire poate fi obligata sa emita autorizatie pentru consolidarea, extinderea unor constructii la cererea proprietarului imobilului, neavand relevanta daca...
Decizia numarul 647/R din data de 14.10.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Brasov

Obligatia de a face.
Sentinta civila numarul 4993 din data de 03.07.2009. Pronuntata de Judecatoria Targu Jiu

OBLIGATIE DE A FACE
Sentinta civila numarul 1136/06.04.2010 din data de 12.05.2010. Pronuntata de Tribunalul Bucuresti

obligatie de a face
Sentinta civila numarul 7008 din data de 11.10.2011. Pronuntata de Judecatoria Sectorului 4

obligatie de a face
Sentinta civila numarul 1055 din data de 15.05.2012. Pronuntata de Judecatoria Ineu

Obligatie de a face
Sentinta civila numarul 1980 din data de 12.03.2012. Pronuntata de Judecatoria Ineu

Obligatie de a face - deblocarea caii de acces secundare in scara blocului de locuinte. Regim juridic. Izvorul obligatiei.
Decizia numarul 267 din data de 30.09.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Suceava

Obligatie de a face. Nelegalitatea masurii instrainarii imobilului in litigiu, ulterior promovarii actiunii in revendicare de catre mostenitorii fostului proprietar tabular si a declararii imobilului monument istoric.
Decizia numarul 1907 din data de 17.12.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Oradea

Obligatie de a face. Revendicare drept de proprietate asupra unui teren in litigiu in baza Legii 18/1991
Decizia numarul 1557/R din data de 23.11.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures

ordonanta presedintiala - evacuare
Sentinta civila numarul 2060 din data de 08.03.2012. Pronuntata de Judecatoria Sectorului 4

Ordonanta presedintiala. Intrunirea conditiilor cerute de dispozitiile art. 581 C.p.c. . Necontestarea valabilita tii titlului de proprietate la instanta de fond.
Sentinta civila numarul 2426 din data de 28.09.2009. Pronuntata de Judecatoria Calarasi

Partaj de bunuri comune. Aplicarea art. 741 Cod civil
Decizia numarul 69 din data de 01.06.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Partaj judiciar -iesire din indiviziune
Decizia numarul 1828 din data de 21.12.2010. Pronuntata de Tribunalul Suceava

Perfectare schimb
Sentinta civila numarul 1652 din data de 20.05.2010. Pronuntata de Judecatoria Onesti

Plangere contraventionala
Sentinta civila numarul 1220 din data de 24.11.2010. Pronuntata de Judecatoria Podu Turcului

Plangere formulata in baza art. 278 ind.1 c.p.p. - respingerea pentru nedovedirea calitatii de proprietar asupra terenului
Sentinta penala numarul 4 din data de 06.01.2009. Pronuntata de Judecatoria Husi

PLANGERE LEGEA 18/1991
Sentinta civila numarul 488 din data de 22.03.2006. Pronuntata de Judecatoria Alexandria

Plangeri privind Cartea Funciara. Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara. Lipsa calitatii procesuale pasive.
Decizia numarul 91 din data de 31.01.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

Potrivit art. 1 din Protocolul 1 din CEDO, orice persoana fizica sau juridica are dreptul la respectarea bunurilor sale si nimeni nu poate fi lipsit de proprietatea sa decat pentru cauza de utilitate publica si in conditiile prevazute de lege si de p...
Sentinta civila numarul 1714 din data de 23.09.2011. Pronuntata de Judecatoria Fetesti

Potrivit prescriptiilor Legii 10/2001 cu modificarile si completarile ulterioare stabilirea cuantumului despagubirilor nu este in sarcina Primarului, acesta avand doar abilitatea de a face propuneri in acest sens. Sarcina exclusivaa stabilirii c...
Sentinta civila numarul 4972/F/2010 din data de 24.11.2010. Pronuntata de Tribunalul Bistrita Nasaud

Pretentii
Sentinta civila numarul 939/C din data de 11.04.2011. Pronuntata de Tribunalul Brasov

pretentii
Sentinta civila numarul 2485 din data de 13.02.2012. Pronuntata de Judecatoria Targu Jiu

Prin actiunea civila inregistrata la nr.2087/313/2009, reclamantul M. G. C.se constata dobandit prin uzucapiunea de drept comun, dreptul de proprietate asupra suprafetei de 130 m.p. teren situat in intravilanul satului Susita , comuna Grozesti, jud. ...
Sentinta civila numarul 789 din data de 17.05.2010. Pronuntata de Judecatoria Strehaia

Prin hotarare judecatoreasca irevocabila s-a statuat in sensul ca apartamentele situate la mansarda imobilului din Bistrita, strada N. B., nr. 30, au fost construite din fondurile statului, neintrand sub incidenta legii speciale reparatorii
Sentinta civila numarul 284/2008 din data de 17.08.2009. Pronuntata de Tribunalul Bistrita Nasaud

Prin modificarea de actiune s-a inlocuit temeiul juridic initial (art. 23 din Legea 18/1991, republicata ) cu cel ulterior invocat (uzucapiune si jonctiunea posesiilor - art. 1860, 1895 si urm. C. civil), astfel ca de la data depunerii cererii de ...
Sentinta civila numarul 334/R/2009 din data de 11.02.2010. Pronuntata de Tribunalul Bistrita Nasaud

PROBELE IN ACTIUNE AVAND CA OBIECT PRONUNTAREA UNEI HOTARARI CARE SA TINA LOC DE ACT AUTENTI C DE VANZARE- CUMPARARE
Sentinta civila numarul 937 din data de 03.11.2011. Pronuntata de Judecatoria Faurei

propietate privata
Sentinta civila numarul 4761 din data de 22.06.2010. Pronuntata de Judecatoria Targu Jiu

propietate privata
Sentinta civila numarul 5356 din data de 13.07.2010. Pronuntata de Judecatoria Targu Jiu

propietate privata
Sentinta civila numarul 5212 din data de 06.07.2010. Pronuntata de Judecatoria Targu Jiu

Proprietate comuna pe cote parti, fortatasi perpetua. Suportarea cheltuielilor pentru intretinerea partilor comune din imobil.
Decizia numarul 1148 din data de 30.06.2004. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Proprietate comuna pe cote-parti. Regula unanimitatii.
Decizia numarul 417 din data de 13.05.2005. Pronuntata de Tribunalul Valcea

Proprietate comuna. Indiviza. Cheltuieli de intretinere
Decizia numarul 444 din data de 19.05.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Proprietate privata
Hotararea numarul 868 din data de 27.11.2008. Pronuntata de Judecatoria Harlau

Proprietate privata
Sentinta civila numarul 406 din data de 03.05.2010. Pronuntata de Judecatoria Buhusi

Proprietate privata
Sentinta civila numarul 101 din data de 02.06.2009. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

Proprietate privata
Sentinta civila numarul 51 din data de 13.01.2011. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

Proprietate privata
Sentinta civila numarul 349 din data de 01.02.2011. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

Proprietate privata
Sentinta civila numarul 264 din data de 27.01.2011. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

Proprietate privata
Sentinta civila numarul 1717 din data de 18.05.2011. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

Proprietate privata
Sentinta civila numarul 2319 din data de 07.07.2011. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

Proprietate privata. Eliberare spatiu locativ
Sentinta civila numarul 2148 din data de 14.10.2011. Pronuntata de Judecatoria Rosiori de Vede

PROPRIETATE PRIVATA. TRECEREA UNOR IMOBILE CU DESTINATIA DE LOCUINTA SOCIALA DIN PROPRIETATE JURIDICA IN PROPIETATEA PRIVATA A C. L. M. BRAILA
Sentinta comerciala numarul 129/Fca din data de 19.10.2006. Pronuntata de Tribunalul Braila

Proprietate. Aplicabilitatea prevederilor art. 36 din Legea 18/1991 si in cazul dreptului de superficie stabilit prin Hotarare judecatoreasca.
Decizia numarul 1011 din data de 12.12.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Oradea

Reconstituirea dreptului de proprietate in cazul suprafetelor forestiere aflate in proprietatea comuna a formelor asociative
Decizia numarul 311/R din data de 07.04.2011. Pronuntata de Tribunalul Maramures

Recunoastere drept de proprietate
Decizia numarul 290/R din data de 13.04.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures

Recunoasterea dreptului de proprietate in indiviziune prin includerea pe Ordinul prefectului de constituire a dreptului de proprietate.
Decizia numarul 1264 din data de 16.09.2005. Pronuntata de Curtea de Apel Suceava

Recurs impotriva unei hotarari de partajare a unor imobile aflate in indiviziune fortata. Conditiile ce ar putea justifica inlaturarea starii de coproprietate fortata; sarcina probei.
Decizia numarul 617 din data de 05.05.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Bacau

Recurs. Schimbarea cauzei. Consecinte.
Decizia numarul 79/R din data de 28.02.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Brasov

Regia autonoma nu este proprietara bunurilor din patrimoniul sau, in conditiile in care, la data infiintarii recurentei reclamante, imobilul in litigiu fusese predat spre folosinta autoarei paratei, astfel ca nu mai putea fi transmis in patrimoniu...
Decizia numarul 920R din data de 10.05.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti

Retrocedarea in natura a unor apartamente ce compun casa din litigiu este conditionata imperativ de indeplinirea sarcinii de restituire a sumelor aferente acestor apartamente, incasate in baza actului normativ mentionat, indiferent de procedura, admi...
Sentinta civila numarul 317/2008 din data de 14.09.2009. Pronuntata de Tribunalul Bistrita Nasaud

Revendicare
Sentinta civila numarul 5016 din data de 11.10.2006. Pronuntata de Judecatoria Braila

revendicare
Sentinta civila numarul 3498 din data de 10.05.2010. Pronuntata de Judecatoria Targu Jiu

Revendicare
Sentinta civila numarul 6880 din data de 12.09.2011. Pronuntata de Judecatoria Targu Jiu

revendicare
Sentinta civila numarul 1845 din data de 28.02.2011. Pronuntata de Judecatoria Targu Jiu

Revendicare
Sentinta civila numarul 1317 din data de 01.06.2011. Pronuntata de Judecatoria Caransebes

Revendicare imobiliara
Sentinta civila numarul 385 din data de 27.01.2011. Pronuntata de Judecatoria Podu Turcului

Revendicare imobiliara
Sentinta civila numarul 309 din data de 26.01.2011. Pronuntata de Judecatoria Podu Turcului

revendicare imobiliara
Sentinta civila numarul 2185 din data de 13.03.2012. Pronuntata de Judecatoria Sectorului 4

revendicare imobiliara
Sentinta civila numarul 414 din data de 08.02.2012. Pronuntata de Judecatoria Targu Carbunesti

revendicare imobiliara
Sentinta civila numarul 464 din data de 15.02.2012. Pronuntata de Judecatoria Targu Carbunesti

revendicare imobiliara
Sentinta civila numarul 1396 din data de 02.05.2012. Pronuntata de Judecatoria Targu Carbunesti

revendicare imobiliara
Sentinta civila numarul 1819 din data de 06.06.2012. Pronuntata de Judecatoria Targu Carbunesti

revendicare imobiliara
Sentinta civila numarul 5248 din data de 07.07.2010. Pronuntata de Judecatoria Targu Jiu

revendicare imobiliara
Sentinta civila numarul 3694 din data de 17.05.2010. Pronuntata de Judecatoria Targu Jiu

revendicare imobiliara
Sentinta civila numarul 8914 din data de 20.12.2010. Pronuntata de Judecatoria Targu Jiu

revendicare imobiliara
Sentinta comerciala numarul 347 din data de 12.04.2010. Pronuntata de Judecatoria Targu Jiu

revendicare imobiliara
Sentinta civila numarul 8531 din data de 13.12.2010. Pronuntata de Judecatoria Targu Jiu

revendicare imobiliara
Sentinta civila numarul 2116 din data de 22.03.2010. Pronuntata de Judecatoria Targu Jiu

revendicare imobiliara
Sentinta civila numarul 7658 din data de 04.10.2011. Pronuntata de Judecatoria Targu Jiu

Revendicare imobiliara
Sentinta civila numarul 444 din data de 23.01.2012. Pronuntata de Judecatoria Targu Jiu

Revendicare imobiliara
Sentinta civila numarul 726 din data de 30.01.2012. Pronuntata de Judecatoria Targu Jiu

revendicare imobiliara
Sentinta civila numarul 6406 din data de 30.07.2011. Pronuntata de Judecatoria Targu Jiu

revendicare imobiliara , granituire, pretentii
Sentinta civila numarul 1614 din data de 18.05.2012. Pronuntata de Judecatoria Targu Carbunesti

revendicare imobiliara , pretentii
Sentinta civila numarul 1013 din data de 03.04.2012. Pronuntata de Judecatoria Targu Carbunesti

revendicare imobiliara si granituire
Sentinta civila numarul 481 din data de 16.02.2012. Pronuntata de Judecatoria Targu Carbunesti

revendicare imobiliara si pretentii
Sentinta civila numarul 4909 din data de 31.05.2011. Pronuntata de Judecatoria Targu Jiu

Revendicare mobiliara
Sentinta civila numarul 1930 din data de 06.09.2012. Pronuntata de Judecatoria Ineu

revendicare si actiune in constatare
Sentinta civila numarul 486 din data de 25.01.2011. Pronuntata de Judecatoria Targu Jiu

revendicare si evacuare
Sentinta civila numarul 4912 din data de 28.06.2010. Pronuntata de Judecatoria Targu Jiu

revendicareimobiliara
Sentinta civila numarul 8231 din data de 06.12.2010. Pronuntata de Judecatoria Targu Jiu

Scutirile la plata impozitelor pe cladiri si terenuri din parcurile industriale nu constituie ajutor de stat, fiind pe deplin aplicabile dispozitiilor art. 250 pct. 9 si art. 257 pct. 1 din Codul fiscal.
Decizia numarul 506/R din data de 08.08.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Brasov

Sentinta civila Nr. 128
Hotararea numarul 128 din data de 08.02.2012. Pronuntata de Judecatoria Calafat

SENTINTA CIVILA Nr. 1355
Sentinta civila numarul 1355 din data de 08.07.2009. Pronuntata de Judecatoria Calafat

SENTINTA CIVILA Nr. 1861
Sentinta civila numarul 1861 din data de 03.11.2009. Pronuntata de Judecatoria Calafat

SENTINTA CIVILA Nr. 1862
Sentinta civila numarul 1862 din data de 03.11.2009. Pronuntata de Judecatoria Calafat

SENTINTA CIVILA Nr. 558
Hotararea numarul 558 din data de 19.04.2010. Pronuntata de Judecatoria Calafat

Societate comerciala. Societate pe actiuni. Convocare A. G. A. In aprecierea calitatii unei persoane de a cere convocarea adunarii generale nu intereseazadaca acea persoana va putea si vota in acea adunare generala persoanei. Art.119 alin.3 si art. ..
Decizia numarul 4/Ap din data de 22.01.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Brasov

Societati comerciale. Societate pe actiuni.
Decizia numarul 10/Ap din data de 05.02.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Brasov

Somatie de plata
Sentinta civila numarul 163 din data de 31.01.2012. Pronuntata de Judecatoria Bals

Stabilire linie de hotar
Decizia numarul 549/R din data de 12.05.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures

Subsol al unui bloc de apartamente aflat in coproprietate fortata. Amenajare boxe fara acordul coproprietarilor. Evacuare.
Decizia numarul 171 din data de 22.05.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Suceava

Succesiune. Acceptare, prin formularea cererii pentru reconstituirea dreptului de proprietate
Decizia numarul 827/R din data de 20.04.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Brasov

Suprafata de teren in discutie, de 1864 mp, nu a fost transmisain patrimoniul asociatiei enuntate din dispozitia contestata , astfel ca nu subzistaconsiderentul pentru care a fost refuzataretrocedarea acesteia in natura
Sentinta civila numarul 399/F/2008 din data de 17.08.2009. Pronuntata de Tribunalul Bistrita Nasaud

Talharie. Violenta pe care o presupune actul in sine al smulgerii bunului din mainile victimei
Sentinta penala numarul 3353 din data de 02.11.2009. Pronuntata de Judecatoria Iasi

Teren afectat de existenta retelelor de electricitate. Concursul intre drepturile de uz si servitute legale si dreptul proprietarului de a se bucura de dreptul de proprietate in deplinatatea lui. Dreptul la despagubiri pentru prejudiciul adus.
Decizia numarul 145 din data de 15.03.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Alba-Iulia

Teren proprietate privata a statului. Procedura de concesionare initiata de agentia domeniilor statului. Excluderea competentei instantelor de contencios administrativ.
Decizia numarul 1027 din data de 21.10.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Pitesti

Terenurile ce constituie spatiu verde, restituite in natura in temeiul Legii 10/2001, republicata , nu intrasub incidenta art. 20 alin. 3 din Legea 24/2007, intrucat in cazul restituirii proprietatii preluate abuziv nu suntem in prezenta unei...
Sentinta civila numarul 784/F/2008 din data de 17.08.2009. Pronuntata de Tribunalul Bistrita Nasaud

Titularul dreptului de proprietate asupra apartamentului vandut chiriasului printr-un contract care nu a fost desfiintat, iar fostii proprietari, fie nu l-au revendicat, fie au primit despagubiri. Protectia dreptului
Decizia numarul 37/R din data de 27.01.2010. Pronuntata de Tribunalul Satu Mare

Tranzactia partilor privind renuntarea la punerea in executare a unei hotarari judecatoresti. Consecinte.
Hotararea numarul 197 din data de 03.04.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Galati

Tulburare de posesie
Sentinta penala numarul 18 din data de 30.09.2010. Pronuntata de Judecatoria Buhusi

Unitatea notificata avea obligatia de a transmite notificarea referitoare la imobilele ale ca ror regim juridic este reglementat de Legea 18/1991, respectiv Legea 1/2000, Comisiei municipale pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra te...
Sentinta civila numarul 59/2008 din data de 14.09.2009. Pronuntata de Tribunalul Bistrita Nasaud

Uzucapiune
Sentinta civila numarul 567 din data de 23.06.2010. Pronuntata de Judecatoria Podu Turcului

Uzucapiune
Sentinta civila numarul 488 din data de 03.06.2010. Pronuntata de Judecatoria Podu Turcului

Uzucapiune
Sentinta civila numarul 1227 din data de 24.11.2010. Pronuntata de Judecatoria Podu Turcului

Uzucapiune
Sentinta civila numarul 135 din data de 19.01.2011. Pronuntata de Judecatoria Podu Turcului

Uzucapiune
Sentinta civila numarul 1130 din data de 28.06.2011. Pronuntata de Judecatoria Novaci

Uzucapiune
Sentinta civila numarul 1305 din data de 01.06.2011. Pronuntata de Judecatoria Caransebes

Uzucapiune potrivit art 28 al1 Dl 115/1938
Hotararea numarul 1577 din data de 30.06.2011. Pronuntata de Judecatoria Zarnesti

Uzucapiune, calitate procesuala pasiva.
Decizia numarul 549 din data de 28.04.2004. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Uzucapiune. Accesiune imobiliara artificiala
Sentinta civila numarul 289 din data de 03.02.2009. Pronuntata de Judecatoria Valenii de Munte

Uzucapiune. Antecontract.
Decizia numarul 442 din data de 06.04.2004. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Uzucapiune. Calitate procesuala pasiva.
Sentinta civila numarul 2567 din data de 10.10.2007. Pronuntata de Judecatoria Bals

Uzucapiune. Conditii pentru dobandirea dreptului de proprietate. Just titlu
Decizia numarul 572/R din data de 12.05.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures

Uzucapiunea. Intreruperea termenului de prescriptie prin adoptarea Legilor nr.58/1974 si nr.59/1974.
Decizia numarul 299 din data de 12.02.2004. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Violare de domiciliu
Decizia numarul 17/A din data de 27.01.2010. Pronuntata de Tribunalul Vaslui

violare de domiciliu
Sentinta penala numarul 73 din data de 17.03.2010. Pronuntata de Tribunalul Vaslui

ZONE NATURALE PROTEJATE. TEREN PROPRIETATE PRIVATA. REGIM JURIDIC APLICABIL.
Decizia numarul 562/R-C din data de 30.05.2008. Pronuntata de Curtea de Apel PitestiComentarii ref. Sentinta civila numarul 107 din data de 08.02.2011 pronuntata de Judecatoria Targu Bujor

petrov paul spune...
buna seara ! doresc sa stiu daca drumul dintre comuna Scanteia jud. Ialomita si municipiul Slobozia, la data de 15.02.2012 este desfundat si sepoate circula cu autoturismul ! cu stima! Paul Petrov. mun .Braila
15th February 2012
Pagina 1 of 1  (1 comentariu)

 

 

Ultimele comentarii:
POPESCU MIHAELA comenteza: ''Buna seara.
Daca sunteti absolvent al inst. Ion Mincu in anul 1975 va anunt cu entuziasm ca avem intalnirea promo
... »»''

Alexandra comenteza: ''mai vin cu una. de ani de zile ca 1 pers platesc cel mai mult apa din tot blocul. la una din sedinte s-a votat schimbare ... »»''

Alexandra comenteza: ''buna ziua
am schimbat o butelie, tipul a venit cu una si cand sa porneasca aragazul nu ardea. a curatat din tub si
... »»''

Florin S comenteza: ''Cnventiile civile sunt greu de deosebit de un contrcat de munca mai ales atunci cand obiectul de activitate al conventii ... »»''

Laurentiu Galca comenteza: ''Sunt angajat la firma URBAN PROTECT din sinaia jud Prahova In urma controalelor pe care ati facut la firma respectiva si ... »»''

cornel comenteza: ''Doresc sa achizitionez un autoturism Skoda, fabricat octombrie 2006 diesel 1,9 norma poluare E3, emisii co2 140.Va rog s ... »»''

daragiu petre comenteza: ''buna zioa.am o mica problema .am avut o oprire pe salariu meu.iar deaci eu am platit totii banii care trebuia prin ing b ... »»''

 

 

Harta administrativa a Romaniei Judetul Satu-Mare Judetul Bihor Judetul Salaj Judetul Cluj Judetul Alba Judetul Hunedoara Judetul Arad Judetul Timis Judetul Caras-Severin Judetul Mehedinti Judetul Dolj Judetul Olt Judetul Gorj Judetul Vālcea Judetul Arges Judetul Dāmbovita Judetul Teleorman Judetul Giurgiu Judetul Calarasi Judetul Constanta Judetul Ialomita Judetul Prahova Judetul Brasov Judetul Sibiu Judetul Buzau Judetul Braila Judetul Tulcea Judetul Vrancea Judetul Galati Judetul Mures Judetul Covasna Judetul Harghita Judetul Bacau Judetul Vaslui Judetul Neamt Judetul Iasi Judetul Bistrita-Nasaud Judetul Maramures Judetul Suceava Judetul Botosani Judetul Bucuresti Judetul Ilfov Judetul Ilfov

 

 

 

Prima Pagina          Sitemap          Harta Site          Mergi sus


Toate datele afisate sunt informatii publice, publicate de autoritatile si institutiile publice sau in cadrul documentelor destinate publicului (Monitorul Oficial, Acte ale autoritatilor publice s.a.).
Consimtamantul persoanei vizate nu este cerut atunci cand prelucrarea priveste date obtinute din documente accesibile publicului, conform legii. (art.5, alin.2, lit.f din Legea nr. 677/2001, pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date). Notificare Operator de date cu caracter personal nr. 2447/2015.
Reclamatie date cu caracter personal