Institutii Publice: Schimbarea din functie a viceprimarului conform art. 57 alin. 4 din Legea 215/2001. Distinctie fata de eliberarea din functie dispusa ca sanctiune in temeiul art. 69 din Legea 393/2004
Asistenta Juridica

Prima Pagina          
Cautare generala

InfoDosar.ro
Cauta online dosarul din Instanta:
-Administratie
Institutii Publice

   Consiliile Judetene
   Judetele Romaniei
   Prefecturi
   Primarii
   Evidenta Populatiei
   Directiile de Pasapoarte
   Directiile Eliberari Pemise si Inmatriculari
   Directii de Statistica
   Arhivele Nationale
   Agentiile Domeniilor Statului
   Administratii ale Apelor Romane
   Drumurile Nationale
   Autoritati Sanitar-Veterinare
   Oficiile pentru Ameliorare si Reproductie in Zootehnie
   Oficii Judetene de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit
   A.P.I.A.
   Oficii Judetene pentru Consultanta Agricola
   Directiile de Agricultura
   Directiile FitoSanitare
   Ocoale Silvice
   Asociatii de Vanatoare si Pescuit
   Regiunile de Dezvoltare
   Agentiile pentru Protectia Mediului
   Casele de Asigurari de Sanatate
   Casele de Pensii
   Agentii de Somaj
   Asociatia Nevazatorilor
   Protectia Copilului
   Agentii Teritoriale pentru Prestatii Sociale
   Compartimente A.N.E.S.
   Consilii de Formare Profesionala
   Cartelul "Alfa"
   Administratiile financiare
   Trezorerii
   Camerele de Comert
   Curtile de Conturi
   Garzile Financiare
   Protectia Consumatorului
   Consiliul Concurentei
   Corpul Contabililor Autorizati
   Lista Contabililor Autorizati
   Lista Consultantilor Fiscali
   Tabloul arhitectilor din Romania
   Serviciile Judetene de Metrologie Legala
   Centre Evaluatori ANEVAR
   Agentiile pentru Conservarea Energiei
   CENTROCOOP
   ANCOM (ANRCTI)
   Inspectorate Scolare Judetene
   Directii Tineret
   Directii Judetene pentru Sport
   Federatii de Sport
   Biblioteci Judetene
   Directii Judetene pentru Cultura, Culte si Patrimoniul Cultural National
   Centre Judetene pentru Cultura Traditionala
   Muzee Judetene
   Biserici si Culte
   Teatre Judetene
   Federatia Sindicala "Spiru-Haret"
   Barouri de avocati
   Tabloul avocatilor
   Tabloul mediatorilor
   Birouri Avocatul Poporului
   Birouri de Cadastru
   Instante de Judecata
   Parchete
   Penitenciare
   Institute de Medicina Legala
   Notari Publici
   Executori Judecatoresti
   Lichidatori
   Consilieri Proprietate Intelectuala
   Traducatori Autorizati de MJ
   Colegiile Farmacistilor
   Colegiile Medicilor
   Colegiile Medicilor Dentisti
   Ordinul Asistentilor Medicali
   Spitale
   Centre Judetene Antidrog
   Centre de Transfuzie Sanguina
   Directiile de Sanatate Publica
   Crucea Rosie Romana
   Inspectorate de Stat in Constructii
   Auditori Energetici
   Inspectorate de Munca
   Garzile de Mediu
   Vamile
   I.S.U.
   InfoTrafic
   S.R.I.
   Birourile de Imigrari
   Autoritatile pentru Straini
   Politia Romana
   Jandarmeria Romana
   Centre Militare Judetene
   CREDITCOOP
   Casele de Ajutor Reciproc
   Retea CEC Bank
   Retea BCR
   Retea BancPost
   Retea BRD
   Retea Raiffeisen
   Retea Banca Carpatica
   Retea Banca Transilvania
   Retea Romextera Bank
   Oficii Postale
   Agentiile de Voiaj si Statiile CFR
   ARR-uri
   RAR-uri
   Statele Lumii
   Misiunile Diplomatice

 

 

Asistenta Juridica » Jurisprudenta » Tribunalul Iasi


Schimbarea din functie a viceprimarului conform art. 57 alin. 4 din Legea 215/2001. Distinctie fata de eliberarea din functie dispusa ca sanctiune in temeiul art. 69 din Legea 393/2004Sentinta comerciala numarul 105/CA din data de 12.02.2010
Pronuntata de Tribunalul Iasi


Avocat Baroul Bucuresti Asistenta si reprezentare juridica la toate instantele de judecata www.cabinetonline.ro
[Sediu cabinet]


Schimbarea din functie a viceprimarului conform art. 57 alin. 4 din L. nr. 215/2001. Distinctie fata de eliberarea din functie dispusa ca sanctiune in temeiul art. 69 din L. nr. 393/2004 Prin sentinta nr. 105/c.a./12.02.2010 pronuntata de Tribunalul Iasi. Sectia Comerciala si de Contencios Administrativ, a fost respinsa exceptia inadmisibilita tii, invocata de paratul CL B si a fost respinsa actiunea formulata de reclamantul DA in contradictoriu cu paratul CL B, actiune prin care reclamantul a solicitat instantei anularea Hotararii CL B nr. 72 din data de 29.10.2009, prin care a fost schimbat din functia de viceprimar, repunerea sa in functia de viceprimar si suspendarea executa rii acestei hotarari pana la solutionarea irevocabila a primului capa t de cerere, obligarea paratului la plata cheltuielilor de judecata efectuate.
Pentru a se pronunta astfel, Tribunalul a retinut urmatoarele:
Exceptia inadmisibilita tii capa tului de cerere vizand repunerea reclamantului in functia de viceprimar, exceptie invocata de paratul CL B prin intampinare este neintemeiata Astfel, o atare cerere nu este de plano inadmisibila, reclamantul putand pretinde, urmare a unie eventuale nelegalita ti a hotararii de schimbare a sa din functie, sa se dispuna repunerea sa in situatia anterioara respectivei hotarari, redobandind in asa fel functia de viceprimar.
Cu referire la fondul cauzei, instanta a apreciat, verificand documentatia aferenta adopta rii hotararii CL B nr. 72/29.10.2009 dispozitiile legale incidente in cauza, ca actiunea este neintemeiata, hotararea fiind legala.
Astfel, pe ordinea de zi a sedintei din 29.10.2009 a existat prezentarea si analizarea referatului nr. 7632/22.10.2009 privind schimbarea din functia de viceprimar al comunei a reclamantului AD. Acest referat a fost inclus pe ordinea de zi ca urmare a solicita rii unui numa r de 6 consilieri locali din totalul de 15 al CL B.
Instanta a constatat ca, asa cum rezulta din procesul-verbal al sedintei de consiliu local din 29.10.2009, aceasta s-a desfa surat cu respectarea tuturor conditiilor stipulate de Sectiunea a 3-a a L. nr. 215/2001, hotararea adoptata intrunind conditiile de forma cerute de legislatia in vigoare.
Reclamantul a motivat actiunea, invederand in principal ca nu erau motive pentru schimbarea sa din fucntie, aceasta fiind una arbitrara, pe criterii politice.
Instanta a constatat ca temeiul de drept al schimba rii sale din functie l-a constituit art. 57 alin. 4 din L. nr. 215/2001 modificata si completata, potrivit careia schimbarea din functie a viceprimarului se poate face de consiliul local, prin hotarare adoptata cu votul majorita tii consilierilor in functie, la propunerea primarului sau a unei treimi din numa rul consilierilor locali in functie. Propunerea, in acest caz, s-a facut de 6 dintre cei 15 consilieri, deci mai mult de o treime, si a fost adoptata cu votul favorabil a 8 dintre cei 15 consilieri in functie (doar 14 fiind prezenti), asadar a fost intrunita majoritatea ceruta de lege.
A retinut instanta ca pentru schimbarea din functie a viceprimarului, ales tot de colegii sa i consilieri locali, art. 57 alin. 4 din L. nr. 215/2001 nu cuprinde expunerea unor anume motive pentru care sa se poata face schimbarea, fiind optiunea libera a consilierilor locali alesi, pe baza modului in care acestia au perceput activitatea ca viceprimar a celui ce ocupa aceasta functie.
Doar in situatia elibera rii din functie, ca sanctiune aplicata viceprimarului in temeiul art. 69 din L. nr. 393/2004 modificata si completata - text de lege pe care nu il rega sim in hotararea contestata si care nu este aplicabil in speta - este nevoie a se dovedi sa va rsirea unor abateri grave si repetate, comise in exercitarea mandatului, incalcarea Constitutiei si a celorlalte legi ale tarii sau prejudicierea intereselor tarii, ale unitatii administrativ-teritoriale sau ale locuitorilor din unitatea administrativ-teritoriala respectiva.
Cat priveste sustinerea reclamantului, prin avocat, cu prilejul dezbaterilor asupra fondului, cum ca la deliberare, in cazul schimba rii din functie a reclamantului, nu puteau participa o serie de consilieri locali, care ar fi fost interesati in numirea unei alte persoane in aceasta functie, instanta constata ca potrivit art. 46 din L. nr. 215/2001, nu poate lua parte la deliberare si la adoptarea hotararilor consilierul local care, fie personal, fie prin sot, sotie, afini sau rude pana la gradul al patrulea inclusiv, are un interes patrimonial in problema supusa dezbaterilor consiliului local. Cu privire la schimbarea din functie a viceprimarului nu s-a probat - fiind de altfel greu de prezumat ca ar fi existat - un eventual interes patrimonial, iar nu unul personal, al vreunuia dintre consilierii locali prezenti ori a unei rude ori afin a acestuia la adoptarea hotararii.
Cat priveste motivul invocat de reclamant, cum ca nu putea fi schimbat din functie atata timp cat era in concediu de odihna, instanta retine, pe de o parte, ca nu este vorba despre un contract de munca al reclamantului, ci de ocuparea unei functii in cadrul comunei - cea de viceprimar - pe baza alegerii colegilor consilieri locali, dispozitiile Codului Muncii nefiind incidente in cauza. Pe de alta parte, din inscrisurile aflate la dosar rezulta ca reclamantul a fost in concediu de odihna intre 23 septembrie si 23 octombrie 2009. Mai mult, la sedinta de consiliu local din 29.10.2009, cand s-a votat schimbarea sa din functie, iar nu eliberarea din functie ca sanctiune, a fost invitat sa participe si a participat, luand cuvantul si avand cunostinta nemijlocit, inca de la acea data, de hotararea luata.

Alte spete din domeniul Primari; primarii

Acces la informatii de interes public. Calitatea procesuala pasiva a autoritatii competente a furniza informatiile, in lumina Legii 215/2001 privind administratia publica locala
Decizia numarul 540/CA din data de 08.12.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Actiune avand ca obiect constatarea dizolvarii de drept a autoritatii publice locale.
Decizia numarul 122/CA din data de 23.02.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Constanta

Actiune avand ca obiect constatarea incetarii de drept a mandatului de primar.
Decizia numarul 19/CA din data de 19.01.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Constanta

Actiune in constatare; obligarea paratei sa incheie contract cu societatea reclamanta; daune cominatorii
Sentinta civila numarul 903 din data de 30.08.2005. Pronuntata de Tribunalul Teleorman

Actiune in Contencios Administrativ sume datorate bugetului local stabilite in mod nelegal.
Sentinta civila numarul 570 din data de 29.06.2005. Pronuntata de Tribunalul Teleorman

Actiune in contencios administrativ. Primar. Calitate procesuala activa.
Decizia numarul 1022 din data de 17.11.2005. Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

Actiune in contencios administrativ. Primar. Calitate procesuala activa.
Decizia numarul 1022 din data de 17.11.2005. Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

Alegeri locale
Sentinta civila numarul 2225 din data de 10.08.2012. Pronuntata de Tribunalul Galati

Ales local. Conditiile in care acesta ar putea beneficia de stimulente financiare pentru implicarea sa in gestionarea fondurilor comunitare
Decizia numarul 525/CA din data de 06.06.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Calitate procesuala pasiva in actiunile avand ca obiect contravaloare servicii de utilitate publica.
Decizia numarul 76 din data de 20.03.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

Capacitate de folosinta primarii. Rolul activ al instantei de judecata.
Decizia numarul 815 din data de 14.06.2012. Pronuntata de Tribunalul Valcea

Certificat de urbanism. Calitate procesuala pasiva
Decizia numarul 815 din data de 26.05.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

Contencios administrativ. Viceprimar. Eliberare din functie. Neindeplinirea conditiei de cvorum de sedinta. ConsecintÄ
Decizia numarul 233/C.A. din data de 06.11.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Contestatie la Legea electoralÄ
Sentinta civila numarul 811 din data de 02.05.2012. Pronuntata de Judecatoria Buhusi

desfiintare lucrari executate fara autorizatie-calitate procesuala
Hotararea numarul 2040 din data de 11.02.2010. Pronuntata de Judecatoria Sectorului 3

Dispozitie emisa de primar in conditiile Legii 10/2001. Inadmisibilitatea exceptiei de nelegalitate
Decizia numarul 5345 din data de 06.12.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

Hotararea de Consiliu Local. Nulitatea hotararii adoptate cu incalcarea art. 46 alin.1 din Legea 215/2001
Decizia numarul 1922 din data de 12.04.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Suceava

Legea 10/2001. Contestatie formulata impotriva dispozitiei emisa de primar. Calitatea de persoana indreptatita
Decizia numarul 71/A din data de 12.06.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures

Legea 10/2001. Imobil teren aflat in proprietatea unitatii administrativ teritoriala (orasul Mangalia) si concesionat C. N. C. F. SA. Calitatea procesual pasiva a Municipiului Mangalia prin primar, in calitate de unitate detinatoare. Acordarea masu...
Decizia numarul 33/C/ din data de 29.01.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Constanta

LIPSA CAPACITATE DE FOLOSINTA PRIMARIE
Decizia numarul 39 din data de 13.04.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Bacau

Lipsa capacitatii procesuale a Primariei
Decizia numarul 255/R din data de 11.03.2009. Pronuntata de Tribunalul Maramures

Litigiu comercial. Parat obligat la plata , desi nu a fost chemat in judecata. Consecinte
Decizia numarul 137 din data de 17.05.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

litigiu functionari publici
Sentinta comerciala numarul 155 din data de 10.02.2010. Pronuntata de Tribunalul Botosani

Motive de anulare a Hotararii Consiliului Local
Decizia numarul 6/R din data de 11.01.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures

Obligatia de a face. Legea 112/1995. Calitatea procesuala pasiva
Sentinta civila numarul 12840 din data de 06.11.2008. Pronuntata de Judecatoria Iasi

Primar si Consiliul local
Decizia numarul 21 din data de 09.01.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Alba-Iulia

Primar. Cerere privind acordarea sporului de vechime si a premiului anual. Discriminare
Decizia numarul 5928 din data de 05.10.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti

Primar. Drepturi salariale. Competenta instantei.
Decizia numarul 9 din data de 12.01.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

Primar. Drepturi salariale. Instanta competenta.
Decizia numarul 636 din data de 14.03.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

Primari. Functii de demnitate publica. Remunerare
Decizia numarul 606 din data de 28.10.2005. Pronuntata de Curtea de Apel Galati

Prin acordarea nejustificata a sporului pentru conditii pretins vatamatoare in cuantum de 10% si prin includerea acestuia in salariul de baza , precum si prin neimpozitarea si neretinerea contributiilor individuale de asigurari sociale de sanatate pen...
Sentinta comerciala numarul 777/2011 din data de 30.12.2011. Pronuntata de Tribunalul Bistrita Nasaud

Purtare abuziva , elemente constitutive, individualizare pedeapsa
Sentinta penala numarul 86 din data de 12.01.2010. Pronuntata de Judecatoria Iasi

Rectificare act de stare civila. Competenta. Obiect. Admisibilitatea probei testimoniale in cadrul acestor litigii.
Decizia numarul 942 din data de 21.04.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

Reprezentarea in instanta a consiliului local. Lipsa calitatii de reprezentant a primarului si a consilierilor care au semnat recursul, in lipsa unei hotarari de consiliu care sa le confere acest drept.
Decizia numarul 75 din data de 20.01.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Bacau

Reprezentarea in justitie a unitatii administrativ teritoriale constituie una dintre atributiile statornicite de lege in exercitarea functiei de Primar.
Decizia numarul 927/R din data de 28.03.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures

Schimbarea din functie a viceprimarului conform art. 57 alin. 4 din Legea 215/2001. Distinctie fata de eliberarea din functie dispusa ca sanctiune in temeiul art. 69 din Legea 393/2004
Sentinta comerciala numarul 105/CA din data de 12.02.2010. Pronuntata de Tribunalul Iasi

Sentinta civila nr. 721
Sentinta civila numarul 721 din data de 22.05.2007. Pronuntata de Tribunalul Bucuresti

Solutionarea actiunii pe exceptie. Motiv de casare a sentintei cu trimitere spre rejudecare conform art. 312 alin. (2) si (3) C. proc. civ.
Decizia numarul 1059 din data de 16.06.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

Stabilirea masei pasive in procedura insolventei. Sunt exceptate de la sanctiunea decaderii din dreptul de a formula cerere de inregistrare a creantei cazurile in care notificarea deschiderii procedurii s-a facut cu incalcarea art. 7 (art. 90 alin. 1...
Decizia numarul 326 din data de 14.04.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Galati

Taxe locale. Hotarari a consiliului local prin care se stabilesc taxe pe un teren proprietate publica a statului
Decizia numarul 1087 din data de 10.07.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Alba-Iulia

Tutela administrativa
Decizia numarul 822/R din data de 27.03.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures

Unitatile administrativ teritoriale pot avea capacitate procesuala si sunt numai reprezentate de primarii, care, insanu pot avea calitate procesuala in cauzele supuse judecatii
Decizia numarul 441 din data de 04.03.2010. Pronuntata de Curtea de Apel PloiestiComentarii ref. Sentinta comerciala numarul 105/CA din data de 12.02.2010 pronuntata de Tribunalul Iasi

Fii primul care comenteaza.

 

 

Ultimele comentarii:
POPESCU MIHAELA comenteza: ''Buna seara.
Daca sunteti absolvent al inst. Ion Mincu in anul 1975 va anunt cu entuziasm ca avem intalnirea promo
... »»''

Alexandra comenteza: ''mai vin cu una. de ani de zile ca 1 pers platesc cel mai mult apa din tot blocul. la una din sedinte s-a votat schimbare ... »»''

Alexandra comenteza: ''buna ziua
am schimbat o butelie, tipul a venit cu una si cand sa porneasca aragazul nu ardea. a curatat din tub si
... »»''

Florin S comenteza: ''Cnventiile civile sunt greu de deosebit de un contrcat de munca mai ales atunci cand obiectul de activitate al conventii ... »»''

Laurentiu Galca comenteza: ''Sunt angajat la firma URBAN PROTECT din sinaia jud Prahova In urma controalelor pe care ati facut la firma respectiva si ... »»''

cornel comenteza: ''Doresc sa achizitionez un autoturism Skoda, fabricat octombrie 2006 diesel 1,9 norma poluare E3, emisii co2 140.Va rog s ... »»''

daragiu petre comenteza: ''buna zioa.am o mica problema .am avut o oprire pe salariu meu.iar deaci eu am platit totii banii care trebuia prin ing b ... »»''

 

 

Harta administrativa a Romaniei Judetul Satu-Mare Judetul Bihor Judetul Salaj Judetul Cluj Judetul Alba Judetul Hunedoara Judetul Arad Judetul Timis Judetul Caras-Severin Judetul Mehedinti Judetul Dolj Judetul Olt Judetul Gorj Judetul Vâlcea Judetul Arges Judetul Dâmbovita Judetul Teleorman Judetul Giurgiu Judetul Calarasi Judetul Constanta Judetul Ialomita Judetul Prahova Judetul Brasov Judetul Sibiu Judetul Buzau Judetul Braila Judetul Tulcea Judetul Vrancea Judetul Galati Judetul Mures Judetul Covasna Judetul Harghita Judetul Bacau Judetul Vaslui Judetul Neamt Judetul Iasi Judetul Bistrita-Nasaud Judetul Maramures Judetul Suceava Judetul Botosani Judetul Bucuresti Judetul Ilfov Judetul Ilfov

 

 

 

Prima Pagina          Sitemap          Harta Site          Mergi sus


Toate datele afisate sunt informatii publice, publicate de autoritatile si institutiile publice sau in cadrul documentelor destinate publicului (Monitorul Oficial, Acte ale autoritatilor publice s.a.).
Consimtamantul persoanei vizate nu este cerut atunci cand prelucrarea priveste date obtinute din documente accesibile publicului, conform legii. (art.5, alin.2, lit.f din Legea nr. 677/2001, pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date). Notificare Operator de date cu caracter personal nr. 2447/2015.
Reclamatie date cu caracter personal