Institutii Publice:
Asistenta Juridica

Prima Pagina          
Cautare generala

InfoDosar.ro
Cauta online dosarul din Instanta:
-Administratie
Institutii Publice

   Consiliile Judetene
   Judetele Romaniei
   Prefecturi
   Primarii
   Evidenta Populatiei
   Directiile de Pasapoarte
   Directiile Eliberari Pemise si Inmatriculari
   Directii de Statistica
   Arhivele Nationale
   Agentiile Domeniilor Statului
   Administratii ale Apelor Romane
   Drumurile Nationale
   Autoritati Sanitar-Veterinare
   Oficiile pentru Ameliorare si Reproductie in Zootehnie
   Oficii Judetene de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit
   A.P.I.A.
   Oficii Judetene pentru Consultanta Agricola
   Directiile de Agricultura
   Directiile FitoSanitare
   Ocoale Silvice
   Asociatii de Vanatoare si Pescuit
   Regiunile de Dezvoltare
   Agentiile pentru Protectia Mediului
   Casele de Asigurari de Sanatate
   Casele de Pensii
   Agentii de Somaj
   Asociatia Nevazatorilor
   Protectia Copilului
   Agentii Teritoriale pentru Prestatii Sociale
   Compartimente A.N.E.S.
   Consilii de Formare Profesionala
   Cartelul "Alfa"
   Administratiile financiare
   Trezorerii
   Camerele de Comert
   Curtile de Conturi
   Garzile Financiare
   Protectia Consumatorului
   Consiliul Concurentei
   Corpul Contabililor Autorizati
   Lista Contabililor Autorizati
   Lista Consultantilor Fiscali
   Tabloul arhitectilor din Romania
   Serviciile Judetene de Metrologie Legala
   Centre Evaluatori ANEVAR
   Agentiile pentru Conservarea Energiei
   CENTROCOOP
   ANCOM (ANRCTI)
   Inspectorate Scolare Judetene
   Directii Tineret
   Directii Judetene pentru Sport
   Federatii de Sport
   Biblioteci Judetene
   Directii Judetene pentru Cultura, Culte si Patrimoniul Cultural National
   Centre Judetene pentru Cultura Traditionala
   Muzee Judetene
   Biserici si Culte
   Teatre Judetene
   Federatia Sindicala "Spiru-Haret"
   Barouri de avocati
   Tabloul avocatilor
   Tabloul mediatorilor
   Birouri Avocatul Poporului
   Birouri de Cadastru
   Instante de Judecata
   Parchete
   Penitenciare
   Institute de Medicina Legala
   Notari Publici
   Executori Judecatoresti
   Lichidatori
   Consilieri Proprietate Intelectuala
   Traducatori Autorizati de MJ
   Colegiile Farmacistilor
   Colegiile Medicilor
   Colegiile Medicilor Dentisti
   Ordinul Asistentilor Medicali
   Spitale
   Centre Judetene Antidrog
   Centre de Transfuzie Sanguina
   Directiile de Sanatate Publica
   Crucea Rosie Romana
   Inspectorate de Stat in Constructii
   Auditori Energetici
   Inspectorate de Munca
   Garzile de Mediu
   Vamile
   I.S.U.
   InfoTrafic
   S.R.I.
   Birourile de Imigrari
   Autoritatile pentru Straini
   Politia Romana
   Jandarmeria Romana
   Centre Militare Judetene
   CREDITCOOP
   Casele de Ajutor Reciproc
   Retea CEC Bank
   Retea BCR
   Retea BancPost
   Retea BRD
   Retea Raiffeisen
   Retea Banca Carpatica
   Retea Banca Transilvania
   Retea Romextera Bank
   Oficii Postale
   Agentiile de Voiaj si Statiile CFR
   ARR-uri
   RAR-uri
   Statele Lumii
   Misiunile Diplomatice

 

 

Asistenta Juridica » Jurisprudenta » Judecatoria Onesti

Sentinta civila numarul 3041 din data de 08.10.2007
Pronuntata de Judecatoria Onesti


Avocat Baroul Bucuresti Asistenta si reprezentare juridica la toate instantele de judecata www.cabinetonline.ro
[Sediu cabinet]


R O M A N I A JUDECATORIA ONESTI JUDETUL BACAU DOSAR NR. 5385/2006 PLANGERE LEGEA 18/1991 INREG.10.08.2006 SENTINTA CIVILA NR. 3041 Sedinta publica din data de 08.10.2007 COMPLETUL DE JUDECATA FORMAT DIN:
PRESEDINTE - LUMINITA ANGHEL GREFIER - MIHAELA ANDREI La ordine a venit spre solutionare pronuntarea in dosarul civil nr. 53854/2006 avand ca obiect plangerea impotriva Legii 18/1991, promovata de reclamantul STURDZA ELIE VLAD(ELIAS STURDZA MAUROCORDATO), cu domiciliul ales in BRASOV, str. MIHAIL KOGALNICEANU nr. 14, sc. A, ap. 1, judetul BRASOV, prin mandatar STURDZA MICHAEL - ANDREW, domiciliat in oras SALCEA, nr. 805, judetul SUCEAVA si avocat ADAM IOAN, domiciliat in BRASOV, str. DOBROGEA nr. 37, judetul BRASOV, in contradictoriu cu paratele COMISIA LOCALA BRUSTUROASA pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor, COMISIA LOCALA PALANCA pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor , COMISIA LOCALA ASAU pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor, COMISIA LOCALA AGAS pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor, COMISIA LOCALA DARMANESTI pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor, COMISIA LOCALA DOFTEANA pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor , COMISIA LOCALA COMANESTI pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, COMISIA LOCALA MOINESTI pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor si COMISIA JUDETEANA BACAU stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor, in contradictoriu cu intervenienta in interes propriu DIRECTIA SILVICA BACAU.
Dezbaterile au avut loc in sedinta publica din data de 02.10.2007, fiind consemnate in incheierea de amanarea pronunta rii de la acea data si care face parte integranta din prezenta hotarare.
I N S T A N T A Deliberand, Asupra cauzei civile de fata;
Prin cererea promovata pe rolul JUDECATORIEI BACAU sub nr. 7312 din 15.06.2006, reclamantul ELIAS STURDZA MAUROCORDATO(ELIE VLAD STURDZA), cu domiciliul ales in oras SALCEA, str. MARE, nr. 805, judetul SUCEAVA, a chemat in judecata pe paratele:
- COMISIA JUDETEANA BACAU stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor - COMISIA LOCALA BRUSTUROASA pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor, - COMISIA LOCALA ASAU pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor - COMISIA LOCALA AGAS pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor - COMISIA LOCALA DOFTEANA pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor - COMISIA LOCALA COMANESTI pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor - COMISIA LOCALA MOINESTI pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor - COMISIA LOCALA DARMANESTI pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor - COMISIA LOCALA PALANCA pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor solicitand :
- Anularea H.C.J. nr. 10068/3.05.2006;
- Obligarea Comisiei Judetene sa admita cererile de retrocedare in natura, sa elibereze titluri de proprietate, sa puna in posesie, cu obligarea la plata daunelor cominatorii.
Cererea este scutita de plata taxei judiciare de timbru, conform art. 42 Legea 1/2000 introdus prin Legea 247/2005.
In motivare se arata ca reclamantul, in calitate de succesor in linie descendenta dupa autorul DIMITRIE N. GHICA (na scut in anul 1839 si decedat in anul 1923) si succesor colateral dupa NICOLAE D. GHICA(na scut in anul 1875 si decedat in anul 1921), este indrepta tit la reconstituirea dreptului de proprietate pentru urmatoarele suprafete de teren:
- suprafata de 9.560 ha teren forestier situat pe raza comunelor PALANCA si BRUSTUROASA - domeniul "PALANCA";
- suprafata de 7.995 ha teren forestier situat pe raza comunelor ASAU si GOIOASA - domeniul "CIOBANUS";
- suprafata de 6.302 ha teren forestier situat pe raza comunelor DARMANESTI si DOFTEANA - domeniul "BRATULESTI";
- suprafata de 5.532 ha teren forestier situat pe raza comunelor AGAS si ASAU - domeniul "AGAS";
- suprafata de 2.218 ha teren forestier situat pe raza comunelor COMANESTI si MOINESTI - domeniul "COMANESTI", - suprafata de 50 ha teren agricol situat pe raza orasului COMANESTI;
- suprafata de 11.620 ha teren forestier situat pe raza comunei DOFTEANA - domeniul "DOFTEANA" si "BELEGHET";
In drept, au fost invocate dispozitiile art. 668, 666, 664, 700 Cod civil, Legea 18/1991 cu modifica rile ulterioare.
Prin sentinta civila nr. 4554/5.07.2006 a JUDECATORIEI BACAU, cauza a fost declinata in favoarea JUDECATORIEI ONESTI, motivat de locul situa rii imobilelor.
DIRECTIA SILVICA BACAU a formulat cerere de interventie accesorie (fila 28 dosar 7312/2006 al JUDECATORIEI BACAU). In motivare se arata ca prezenta cerere este facuta in interesul paratei COMISIA JUDETEANA BACAU stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor deoarece DIRECTIA SILVICA are desemnat un membru in aceasta comisie si un membru in comisia tehnica.
Parata COMISIA JUDETEANA BACAU stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor a depus intampinare( fila 27 dosar 5385/2006 al JUDECATORIEI ONESTI) prin care a invocat exceptia de necompetenta materiala. In motivare se arata ca potrivit art. 53 al. 2 Legea 18/1991 republicata, impotriva hotararii Comisiei Judetene se poate face plangere la judecatoria in a carei raza teritoriala este situat terenul. Astfel, in opinia paratei, competenta ar reveni JUDECATORIEI MOINESTI.
Parata COMISIA LOCALA COMANESTI pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor a depus intampinare prin care a formulat exceptia necompetentei materiale a JUDECATORIEI ONESTI (fila 30 dosar 5385/2006 al JUDECATORIEI ONESTI), intemeiata pe aceleasi argumente juridice ca intampinarea de mai sus.
Parata COMISIA LOCALA PALANCA pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor a depus intampinare prin care a invederat ca cererea reclamantului nu intruneste conditiile art. 13 al. 2 lit. e din Regulamentul aprobat prin H.G. 890/2005.
Parata COMISIA LOCALA ASAU pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor a depus intampinare (fila 62 dosar 5385/2006 al JUDECATORIEI ONESTI), invocand exceptiile necompetentei teritoriale a JUDECATORIEI ONESTI, considerand ca JUDECATORIA BACAU este competenta sa judece cauza.
Parata COMISIA LOCALA BRUSTUROASA pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor a depus intampinare (fila 63 dosar 5385/2006 al JUDECATORIEI ONESTI), precizand ca cererea reclamantului nu indeplineste conditiile art. 13 al. 2 lit. e din Regulamentul aprobat prin H.G. 890/2005.
Parata COMISIA LOCALA MOINESTI pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor a depus intampinare (fila 76 dosar 5385/2006 al JUDECATORIEI ONESTI), invocand exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a acesteia, motivat de faptul ca terenul din pct. "VASIESTI", apartine OCOLULUI SILVIC DARMANESTI.
Exceptia necompetentei materiale si teritoriale a fost pusa in discutia partilor si, prin incheierea din 6.10.2007, JUDECATORIA ONESTI s-a declarat competenta sa judece cauza. La acelasi termen, reprezentantul DIRECTIEI SILVICE a precizat ca cererea de interventie are caracter de interventie in interes propriu.
In sustinerea pretentiilor sale, reclamantul a depus la dosar inscrisuri, care, potrivit art. 167 Cod procedura civila au fost incuviintate de instanta, proba pe care instanta a considerat - o utila, pertinenta si concludenta cauzei.
Parata COMISIA JUDETEANA BACAU stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor a depus la dosar urmatoarele inscrisuri, proba, de asemenea incuviintata de instanta:
- cererea adresata COMISIEI JUDETENE de fond funciar, inregistrata sub nr. 307444/23.11.2005;
- procura pentru d-ul TRAIAN CICHI - copie pasaport ELIE VLAD STURDZA;
- certificat de nastere - traducere legalizata;
- extras - certificat nastere ZOE MAVROCORDAT;
- certificat ca sa torie STURDZA MIHAIL;
- certificat deces ZOE STURDZA MAVROCORDAT;
- extras nastere ALECSANDRU MAVROCORDAT;
- copie registru na scuti : ALECSANDRU MAVROCORDAT;
- sentinta civila nr. 138/2003 a TRIBUNALULUI BUCURESTI;
- act nastere MARIA GHICA;
- registru pentru ca sa toriti LEON MAVROCORDAT si MARIA D. GHICA;
- registru pentru morti - MARIA MAVROCORDAT;
- registru pentru na scuti : NICULAE D. GHICA;
- certificat de deces DIMITRIE GHICA;
- certificat de calitate de mostenitor;
- declaratie ELIE VLAD STURDZA;
- certificat de calitate de mostenitor dupa DIMITRIE GHICA;
- act de partaj de ascendent;
- adresa Arhivelor Nationale catre GHYKA MARIA TUDORA;
- aviz nr. 51/1947 de la MINISTERUL AGRICULTURII si DOMENIILOR;
- decizia din 18.04.1946 a Comisiei Judetene de Indrumarea Aplica rii Reformei Agrare;
- memoriul succesorilor N.D.GHICA COMANESTI nr. 2786/2606, 1946;
- actul de impa rteala a mosiei COMANESTI/25.11.1872;
- titlul de proprietate nr. 1169917/2005;
- proces-verbal de punere in posesie nr. 2094/2005;
- declaratie ELIE VLAD STURDZA;
- memoriu inregistrat la PREFECTURA sub nr. 308390;
- arborele genealogic al familiei COMANESTI;
- memoriul adresa Comisiei Locale DARMANESTI;
- conventiunea de ra manere in indiviziune;
- Monitorul Oficial (partea 1 B) nr. 250 - pag. 9950 - 995;
- Ciorna din Situatia Pa durilor la nivelul anului 1945- 1948;
- Memoriul adresat comunei DOFTEANA;
- Referatul Comisiei Locale MOINESTI;
- Proces-verbal sedinta Comisie Locale MOINESTI;
- Cererea d-lui ELIE VLAD STURDZA la CONSILIUL LOCAL MOINESTI;
- Cererea d-lui ELIE VLAD STURDZA la CONSILIUL LOCAL DARMANESTI;
- Contestatia d-lui ELIE VLAD STURDZA la CONSILIUL LOCAL DARMANESTI;
- Referatul Comisiei Locale DARMANESTI;
- Referatul Comisiei Locale BRUSTUROASA;
- Cererea adresata CONSILIUL LOCAL PALANCA;
- Cererea adresata CONSILIUL LOCAL COMANESTI;
- Cererea adresata CONSILIUL LOCAL BRUSTUROASA;
- Cererea adresata CONSILIUL LOCAL AGAS;
- Cererea adresata CONSILIUL LOCAL DOFTEANA;
- Contestatia adresata CONSILIUL LOCAL ASAU;
- Cererea adresata CONSILIUL LOCAL ASAU;
- Referatul Colectivului de Lucru al Comisiei Judetene;
- Hotararea Comisiei Judetene nr. 10068/03.05.2006.
Din analiza actelor si lucrarilor dosarului, instanta retine urmatoarea situatie de fapt:
Reclamantul a solicitat reconstituirea dreptului de proprietate pentru mai multe terenuri cu pa dure si terenuri arabile, motivandu-si vocatia de descendent dupa DIMITRIE N. GHICA, decedat in anul 1921, dupa cum urmeaza:
NICOLAE GHICA n. 1798 d. 1853 (autorul dupa care fii sa i Au facut partajul amiabil al pa durilor in 1872)in 5 loturi fiu fiu fiu fiu fiu GHEORGHE EUGEN GHICA DIMITRIE NICOLAE MARIA (IORGU) 1840-1913 ii revine N. GHICA GHICA GHICA GHICA Lotul nr. 3(Pa durile n.1839-d.1923 ii revine Lotul 4 (ca sa torita Stir- Ii revine Lotul 2 "BRATULESTI"si (autorul nostru a (pa durile"DOFTEANA bey) ii revine "AGAS")pe care le lasa dobandit prin partaj si "BELEGHET") Lotul 5 prin testament lui NICO- Lotul 1(pa durile "CO- LAE D. GHICA n. 1875 MANESTI" si"PA- d. 1921 nepotul sa u de LANCA").
frate.
Testament fiu fiica NICOLAE D.GHICA MARIA GHICA (n. 1875 d. 1921) dobandeste numai prin testament de la 1870- d. 1950 EUGEN GICA(1840-1913) pa durile"BRATULESTI"si "AGAS", Pa durea"CIOBANUS" din Lotul 2 prin cumpa rare (act neinscris) ce i-a fost expropriata M.OF.nr. 259 din 08.11.1947.
fiica ZOE MAVROCORDAT n.1890-d- 1973 Fiu fiu fiu fiica fiu NICOLAE EUGEN DIMITRIE(DEDE) YVETTE ELIE VLAD STURDZA GHICA GHICA GHICA GHICA n. 1916 (n.1920 - d.?) n.1903-d.1973 n.1908-d.1941 RECLAMANT Proprietarul intregii averi intitulata MARIA COMANESTI, a fost autorul comun NICOLAE GHICA, decedat in anul 1953.
In anul 1872, prin actul numit "Act de impa rteala a mosiei COMANESTI" fiii acestuia au impartit pe cale amiabila, averea ramasa de la tata l lor, constand in terenuri cu destinatie forestiera (pa duri) in cinci loturi, atribuirea facandu-se, dupa cum rezulta din continutul actului, prin tragere la sorti, actul fiind autentificat potrivit legii.
Sortii au decis urmatoarele:
Lotul nr. 1, mosiile COMANESTI si PALANCA, revin lui DIMITRIE N. GHICA, decedat la 1923.
Lotul nr. 2 a revenit lui MARIA GHICA ca sa torita STIRBEY si nu prezinta interes in cauza.
Lotul nr. 3 a revenit lui EUGEN GHICA, pa durile BRATULESTI si AGAS, pe care acesta le-a testat in favoarea lui N.D. GHICA, decedat in 1923, nepotul sa u.
Lotul nr. 4 a revenit lui NICOLAE GHICA, pa durile DOFTEANA si BELEGHET, pe care le-a vandut fratelui sa u DIMITRI N. GHICA, decedat in 1923, beneficiarul lotului nr. 1.
Lotul nr. 5 a revenit lui GHEORGHE (IORGU) GHICA.
Lotul nr. 1 se compune, asadar, din pa durile COMANESTI si PALANCA. Printr-un act de vanzare-cumpa rare transcris in Registrul de transcriptiuni al TRIBUNALULUI BACAU sub nr. 116/17.12.1871 DIMITRIE N. GHICA a cumpa rat drepturile de la fratele sa u NICOLAE GHICA caruia i-a revenit Lotul nr. 4, compus din pa durile DOFTEANA si BELEGHET. Actul nu a fost depus la dosar.
D. N. GHICA, decedat in anul 1923, a avut doi copii: un fiu - NICOLAE D. GHICA(na scut in anul 1875, decedat in anul 1921) si o fiica - MARIA GHICA(na scuta in anul 1870, decedata in anul 1950).
Descendenta reclamantului se explica, prin aceea ca mama reclamantului - ZOE MAVROCORDAT(na scuta in anul 1890, decedata in anul 1973), a fost fiica MARIEI GHICA.
In timpul vietii sale, DIMITRIE N. GHICA (decedat in anul 1923) face un partaj de ascendent in anul 1902 prin care, imparte o parte din averea sa, respectiv mosiile COMANESTI si PALANCA si alte bunuri mobile corporale si incorporale catre fiul sa u, NICOLAE D. GHICA (decedat in anul 1921) si catre fiica sa MARIA GHICA, ca sa torita MAVROCORDAT, bunica reclamantului.
NICOLAE D. GHICA a dobandit, exclusiv cu titlu de proprietate prin testament, pa durile BRATULESTI si AGAS, ce au compus Lotul nr. 3 din partajul amiabil din anul 1872, ca urmare a testamentului facut de EUGEN GHICA(decedat in aul 1913) beneficiarul Lotului nr. 3, catre nepotul de frate, N.D.GHICA, decedat in anul 1921.
N.D.GHICA a dobandit in timpul vietii sale si pa durea "CIOBANUS"(parte din lotul nr. 5) prin act sub semna tura privata netranscris.
Numitii YVETTE N.D. GHICA - COMANESTI, DIMITRIE N.D. GHIKA - COMANETTI, EIGEN N.D. GHICA - COMANESTI si YVONNE N.D. GHICA - COMANESTI pentru minorul NICULAI N.D. GHICA - COMANESTI au incheiat o "Conventie de ra manere in indiviziune si Regulament de administratiunea si folosinta averei indivize" la data de 27.07.1937. Primii trei sunt copii majori si cel de-al patrulea, fiul minor al lui NICOLAE D. GHICA, decedat in anul 1921.
In conventie a fost inserata averea mobila si imobila a defunctului N.D. GHICA asa cum a fost inventariata si descrisa in dosarul SUCCESIUNI din anul 1921 al TRIBUNALULUI ILFOV, sector EV C.C., dosar nr. 1659/1926, precum si deciziunea pronuntata de catre MINISTERUL de FINANTE pentru plata taxelor succesorale.
La punctul d din aceasta conventie se precizeaza ca imobilele care intra in compunerea masei succesorale sunt: domeniile BRATULESTI( comuna DARMANESTI), COMANESTI( com. COMANESTI), VASIIESTI (com. VASIIESTI), CIOBANUS (com. ASAU), AGAS(com. AGAS), si PALANCA (com. BRUSTUROASA).
In Monitorul Oficial nr. 259/8.11.1947 de precizeaza ca se expropriaza pa durile PALANCA, AGAS, CIOBANUS, SUPAN, VASIIESTI si BRATULESTI de la succesorii N.D. GHICA - COMANESTI.
Comisiunea Judeteana de Indrumare Aplica rii Reformei Agrare, din judetul BACAU, in sedinta din 18.04.1946, respinsese contestatiile facute de EUGEN N.D. GHICA si NECULAI N.D. GHICA, in contra deciziei Comisiei de Reforma Agrara din Plasa MOINESTI din 21.03.1946, in sensul ca s-a dispus:
Exproprierea a 2/3 din totalitatea bunurilor agricole, pa durilor, a viilor si cla dirilor, a intregului inventar viu si mort pe care il poseda succesiunea N.D. GHICA - COMANESTI in comunele de pe VALEA TROTUSULUI: PALANCA, DARMANESTI, AGAS, ASAU, LALOAIA, GOIOASA, MOINESTI, BRUSTUROASA si COMANESTI.
In aceeasi sedinta s-a admis in parte contestatia lui DIMITRIE N. D. GHICA - COMANESTI si i-a rezervat dreptul la 1/3 din domeniul forestier, in sensul deciziei nr. 884/1945 a MINISTERULUI AGRICULTURII si DOMENIILOR, situat pe teritoriul comunelor: PALANCA, DARMANESTI, AGAS, ASAU, LALOAIA, GOIOASA, MOINESTI, BRUSTUROASA, COMANESTI asupra careia ra mane coproprietar cu Statul, care are dreptul asupra a 2/3.
La data de 26.06.1946, succesorii N.D. GHICA - COMANESTI au adresat un memoriu prin care sustineau ca sub nicio forma si sub nici un titlu nu poate fi supusa exproprierii pa durea COMANESTI - VASIIESTI.
MINISTERUL AGRICULTURII si DOMENIILOR - COMITETUL CONSULTATIE de REFORMA AGRARA da Avizul nr. 51 din 6.12.1947 la exproprierea in proportie de 2/3 in favoarea Statului a pa durilor succesiunii N.D. GHICA - COMANESTI si la exproprierea integrala a tuturor bunurilor agricole, pa sunile, a poienilor peste 3 ha, a cla dirilor inclusiv castelul, aflate pe aceste terenuri expropriate integral, a intregului inventar viu si mort pe care il poseda succesiunea N.D. GHICA - COMANESTI in comunele de pe VALEA TROTUSULUI: PALANCA, DARMANESTI, AGAS, ASAU, LALOAIA, GOIOASA, MOINESTI, BRUSTUROASA, COMANESTI.
Fata de aceste dovezi, COMISIA JUDETEANA BACAU, prin hotararea nr. 10068/3.05.2006, s-au validat hotararile Comisiilor Locale de fond funciar BRUSTUROASA, PALANCA, ASAU, DARMANESTI, COMANESTI, MOINESTI, AGAS, DOFTEANA, de respingere a cererilor formulate de reclamant, cu motivatia ca nu sunt indeplinite conditiile art. 61 al. 1 si art. 13 al. 2 lit. e din Regulamentul aprobat prin H.G. 890/2005.
Legislatia in materie funciara a stabilit ca reconstituirea dreptului de proprietate se face pentru suprafata de teren pe care a avut-o proprietarul deposedat.
Art. 3 pct. 5 Legea 1/2000 modificata da definitia proprietarului deposedat, ca fiind persoana titulara a dreptului de proprietate in momentul deposeda rii.
Art. 61 H.G. 890/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, atributiile si functionarea Comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor, a modelului si a modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum si punerea in posesie a titularilor, prevede imperativ ca reconstituirea se va face avand in vedere structura de proprietate existenta la momentul deposeda rii abuzive a acestor terenuri de catre regimul comunist.
Asa cum s-a aratat, proprietarii deposedati au fost succesorii defunctului NICOLAE D.GHICA si anume: NICOLAE GHICA, EUGEN GHICA, DUMITRU GHICA, YVETTE GHICA, fata de care reclamantul este ruda de gradul V, mostenirea in linie colaterala fiind posibila pana la gradul patru de rudenie inclusiv.
In consecinta se va respinge plangerea reclamantului pentru reconstituirea dreptului de proprietate pentru pa durile de la PALANCA, DARMANESTI, AGAS, ASAU, LALOAIA, GOIOASA, MOINESTI, BRUSTUROASA, COMANESTI.
Sustinerea reclamantului ca pa durile DOFTEANA si BELEGHET ar fi cumpa rate de catre DIMITRIE GHICA nu este sustinuta cu nici un act. In actul de impa rteala din anul 1872, pa durile DOFTEANA si BELEGHET au ca zut in lotul nr. 4 - NICOLAE GHICA, situatie care face sa nu fie consemnate in actul de impa rteala de ascendent din anul 1902, facut de DIMITRIE GHICA (decedat in anul 1853).
Cat priveste pe MARIA GHICA (bunica reclamantului si sora lui N.D. GHICA), aceasta a primit ca mostenire numai bani, nu si pa duri, ca urmare a actului de impa rteala din anul 1902.
Suprafetele de pa dure din DOFTEANA si BELEGHET au fost expropriate din proprietatea CREDITULUI FUNCIAR RURAL - MONITORUL OFICIAL nr. 259/ 8.11.1947 - ceea ce conduce la concluzia ca aceste proprieta ti au fost ipotecate in favoarea creditorilor.
Ca urmare, se va respinge plangerea reclamantului si pentru pa durile de la DOFTEANA si BELEGHET.
Se va mentine hotararea atacata.
Se vor respinge exceptiile privind necompetenta materiala si teritoriala - a se vedea incheierea din 6.10.2006.
In conformitate cu dispozitiile art. 52 Legea 18/1991 republicata, se va respinge exceptia invocata de COMISIA LOCALA MOINESTI, aceasta avand calitate procesuala activa.
Cererea de interventie formulata de DIRECTIA SILVICA BACAU va fi respinsa ca netemeinica si nici fondata. Simpla imprejurare de a avea cate un membru in COMISIA JUDETEANA BACAU si in comisia tehnica, nu-i confera drepturi proprii asupra controlului retroceda rilor de terenuri.
Se va lua act ca nu se solicita cheltuieli de judecata. PENTRU ACESTE MOTIVE, IN NUMELE LEGII, H O T A R A S T E Respinge plangerea formulata de reclamantul STURDZA ELIE VLAD(ELIAS STURDZA MAUROCORDATO), prin mandatar STURDZA MICHAEL - ANDREW, domiciliat in oras SALCEA, nr. 805, judetul SUCEAVA, in contradictoriu cu paratele COMISIA JUDETEANA BACAU stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor, COMISIA LOCALA BRUSTUROASA pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor, COMISIA LOCALA PALANCA pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor, COMISIA LOCALA ASAU pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor, COMISIA LOCALA AGAS pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor, COMISIA LOCALA DARMANESTI pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor, COMISIA LOCALA DOFTEANA pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor , COMISIA LOCALA COMANESTI pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, COMISIA LOCALA MOINESTI pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor.
Respinge cererea de interventie formulata de DIRECTIA SILVICA .
Respinge exceptia formulata de parata COMISIA LOCALA COMANESTI pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor.
Respinge exceptia formulata de parata COMISIA LOCALA ASAU pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor.
Respinge exceptiile formulata de parata COMISIA LOCALA MOINESTI pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor.
Mentine H.C.J. nr. 10068/3.06.2006 .
Ia act ca nu se solicita cheltuieli de judecata.
Cu recurs in 15 zile de la comunicare.
Pronuntata in sedinta publica azi 08.10.2007.
PRESEDINTE, GREFIER, RED. L.A. - 15.10.2007 DACT. M.A. - 18.10.2007 EXEMPL. - 14 COM. PARTI - 22.10.2007 9

Alte spete din domeniul Fondul funciar

- plangere HCJ
Sentinta civila numarul 3509 din data de 07.11.2012. Pronuntata de Judecatoria Targu Carbunesti

: Constatarea nulitatii absolute a titlului de proprietate emis in conditiile legii nr. 18/1991 motivat de lipsa hotararii de validare
Sentinta civila numarul 1362 din data de 30.01.2009. Pronuntata de Judecatoria Iasi

. Incidenta dispozitiilor art. 6 alin. 22 din Legea 1/2000 cu privire la diferentele dintre terenul cuprins in actele de proprietate si terenul rezultat prin masuratore.
Sentinta civila numarul 4553 din data de 05.04.2007. Pronuntata de Judecatoria Targu Jiu

"fond funciar"
Sentinta civila numarul 1337 din data de 14.12.2010. Pronuntata de Judecatoria Costesti

1. Fond funciar. Modificarea titlului de proprietate, altul decat cel cu a carui modificare a fost investita instanta. Retractarea titlului eliberat gresit, de catre comisia judeteana in conformitate cu Lg. 169/1997
Decizia numarul 566R din data de 03.09.2010. Pronuntata de Tribunalul Teleorman

10. Validare poprire. Debit reprezentand daune cominatorii. Debitor - primar, in calitate de presedinte al Comisiei locale pentru L.18/91. Nelegalitate.
Decizia numarul 1045 din data de 14.06.2005. Pronuntata de Curtea de Apel Suceava

96 2011 anulare tl
Sentinta civila numarul 2615 din data de 22.09.2011. Pronuntata de Judecatoria Targu Carbunesti

Acceptare accesiune
Hotararea numarul 6312 din data de 15.07.2010. Pronuntata de Judecatoria Targu Mures

accesiune
Sentinta civila numarul 6626 din data de 02.09.2011. Pronuntata de Judecatoria Targu Jiu

Acordarea de despagubiri pentru diferenta de teren asupra caruia nu a fost reconstituit dreptul de proprietate ca urmare a aplicarii cotei de reducere.
Hotararea numarul 8860 din data de 24.06.2010. Pronuntata de Judecatoria Sectorului 3

Acordarea despagubiri pentru diferenta de teren neacordat situatia in care nu se poate face reconstituirea dreptului de proprietate integral in conditiile alin. 2
Decizia numarul 481 din data de 18.07.2003. Pronuntata de Tribunalul Tulcea

Act de vanzare-cumparare teren provenit dintr-un schimb, anterior anului 1990. Deposedarea cumparatorului de bun. Dreptul la reconstituire.
Decizia numarul 894 din data de 02.07.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

Actele de reconstituire a dreptului de proprietate intocmite de comisia locala si cea judeteana nu sunt lovite de nulitate chiar daca una dintre persoanele in favoarea ca reia au fost emise ar fi promis unui tert ca va vinde terenul in litigiu, aceast...
Decizia numarul 212 din data de 19.01.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

Actiune in anularea Ordinului emis de Prefect - incidenta art. 5 Lg. 18/1991 actualizata pana la data de 23 iulie 2006
Decizia numarul 1582 din data de 26.06.2009. Pronuntata de Tribunalul Iasi

Actiune in anularea Ordinului Prefectului
Sentinta civila numarul 12368 din data de 21.09.2010. Pronuntata de Judecatoria Iasi

Actiune in anularea Ordinului Prefectului
Sentinta civila numarul 14222 din data de 19.10.2010. Pronuntata de Judecatoria Iasi

Actiune in anularea unor acte de reconstituire a dreptului de proprietate, intemeiate pe dispozitiile art. III din Legea 169/1997.
Sentinta civila numarul 1923 din data de 01.03.2010. Pronuntata de Tribunalul Arad

Actiune in constatare
Sentinta civila numarul 1387 din data de 16.12.2010. Pronuntata de Judecatoria Podu Turcului

Actiune in constatare
Sentinta civila numarul 408 din data de 25.07.2011. Pronuntata de Judecatoria Intorsura Buzaului

Actiune in constatare
Sentinta civila numarul 3 din data de 10.12.2007. Pronuntata de Judecatoria Topoloveni

actiune in constatare
Sentinta civila numarul 6257 din data de 07.07.2011. Pronuntata de Judecatoria Targu Jiu

Actiune in constatare nulitate titlu de proprietate- aplicarea principiului securitatii raporturilor juridice
Decizia numarul 2198 din data de 17.11.2009. Pronuntata de Tribunalul Iasi

Actiune in constatare nulitate titlu de proprietate. Cai de atac. Hotarare supusa numai recursului
Decizia numarul 1037 din data de 25.09.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

actiune in constatare uzucapiune
Sentinta civila numarul 1350 din data de 15.12.2010. Pronuntata de Judecatoria Costesti

actiune in constatare, anulare incheiere C. F.
Sentinta civila numarul 607 din data de 21.09.2010. Pronuntata de Judecatoria Moldova Noua

Actiune in constatarea nulitatii absolute a unui antecontract de vanzare cumparare pentru lipsa consimtamantului la incheierea lui, datorata erorii obstacol asupra naturii actului incheiat (reclamantii au crezut ca incheie un contract de ...
Sentinta civila numarul 6619/2010 din data de 05.12.2011. Pronuntata de Judecatoria Bistrita

ACTIUNE IN CONSTATAREA NULITATII TITLULUI DE PROPRIETATE EMIS IN TEMEIUL LEGII FONDULUI FUNCIAR. LIPSA INTERESULUI LEGITIM IN PROMOVAREA ACTIUNII
Decizia numarul 584 din data de 04.03.2009. Pronuntata de Tribunalul Gorj

Actiune in despagubiri. Inexistenta unui titlu eliberat conform legii fondului funciar. Inadmisibilitate.
Decizia numarul 44 din data de 13.01.2004. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

Actiune in nulitate titlu de proprietate formulata de societate comerciala beneficiara a certificatului de atestare a dreptului de proprietate. Inexistenta motivelor de nulitate absoluta. Certificat de atestarea dreptului de proprietate eliberat dupa...
Decizia numarul 26 din data de 15.01.2009. Pronuntata de Tribunalul Gorj

Actiune in nulitate titlu de proprietate. Coproprietari in indiviziune. Regula unanimitatii
Decizia numarul 281 din data de 13.06.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Actiune in nulitatea partiala a titlului de proprietate asupra unui teren reconstituit reclamantului si in privinta caruia paratul a fost obligat sa recunoasca dreptul de proprietate prin hotarare irevocabila
Decizia numarul 78/R/2008 din data de 06.03.2008. Pronuntata de Tribunalul Bistrita Nasaud

Actiune in nulitatea titlului de proprietate- calitate procesuala activa conferita de validarea cererii de reconstituire, fara a fi necesara si punerea in posesie
Decizia numarul 2186 din data de 06.11.2008. Pronuntata de Tribunalul Iasi

Actiune in rectificare tiltlu de proprietate
Decizia numarul 32 din data de 12.01.2010. Pronuntata de Tribunalul Iasi

Actiune in rectificarea titlului de proprietate. Calitate procesuala pasiva.
Sentinta civila numarul 12832 din data de 06.11.2008. Pronuntata de Judecatoria Iasi

Actiune pentru anularea unui titlu de proprietate emis in baza unor hotarari judecatoresti.
Decizia numarul 1545 din data de 13.10.2005. Pronuntata de Curtea de Apel Suceava

Actiune privind obligarea comisiei locale de aplicarea Legii fondului funciar
Decizia numarul 1357 din data de 21.05.2009. Pronuntata de Tribunalul Gorj

Actiunea in nulitatea absoluta a titlului de proprietate. Justificarea interesului legitim.
Decizia numarul 354 din data de 30.03.2010. Pronuntata de Judecatoria Odorheiul Secuiesc

Actiunea in nulitatea absoluta a titlului de proprietate. Justificarea interesului legitim.
Decizia numarul 354 din data de 30.03.2010. Pronuntata de Tribunalul Dambovita

Actiunea in nulitatea absoluta a titlului de proprietate. Justificarea interesului legitim.
Decizia numarul 354 din data de 30.03.2010. Pronuntata de Tribunalul Ialomita

Actiunea prin care Comisia locala de fond funciar solicita instantei sa constate ca a procedat la punerea in posesie presupune administrarea probei cu expertiza tehnica spre a se verifica daca amplasamentul propus corespunde dispozitiilor hotararii j...
Decizia numarul 639 din data de 14.09.2011. Pronuntata de Tribunalul Giurgiu

Actiunea prin care se tinde la modificarea titlului de proprietate in privinta amplasamentului terenului nu poate fi respinsa ca inadmisibila, intrucat punerea in posesie este atributul exclusiv al Comisiei locale de fond funciar, ci, in raport de dr...
Decizia numarul 614 din data de 07.09.2011. Pronuntata de Tribunalul Giurgiu

Admisibilitate revizuire
Sentinta civila numarul 86 din data de 15.03.2010. Pronuntata de Judecatoria Vaslui

Admisibilitatea actiunii avand ca obiect anularea titlului de proprietate promovata de un mostenitor in cazul in care titlul de proprietate a fost emis tuturor mostenitorilor. Inexistenta cazului de coparticipare procesuala obligatorie.
Decizia numarul 13 din data de 09.01.2008. Pronuntata de Tribunalul Olt

Admisibilitatea probei cu martori cand nu exista inscrisuri doveditoare - dispozitiile art. 6 (1) indice 3 din Legea 1/2000 asa cum a fost introdus prin Titlul VI art. 1 pct. 8 din Legea 247/2005.
Decizia numarul 893 din data de 15.05.2008. Pronuntata de Tribunalul Olt

Agentia Domeniilor Statului Bistrita-Nasa ud nu este o asociatie ori societate, ci o structura, diferentele intre notiuni fiind evidente, astfel ca se va admite exceptia din recurs si se va decide ca aceasta nu are capacitatea de a fi parte in proces
Sentinta civila numarul 238/R/2010 din data de 24.11.2010. Pronuntata de Tribunalul Bistrita Nasaud

Anulare act
Sentinta civila numarul 1084 din data de 12.10.2010. Pronuntata de Judecatoria Buhusi

anulare act
Decizia numarul 57 din data de 27.04.2009. Pronuntata de Tribunalul Arges

anulare act
Decizia numarul 120 din data de 22.06.2010. Pronuntata de Tribunalul Arges

Anulare act
Sentinta civila numarul 4583 din data de 20.05.2011. Pronuntata de Judecatoria Targu Jiu

Anulare act
Sentinta civila numarul 1564 din data de 18.02.2011. Pronuntata de Judecatoria Targu Jiu

anulare act
Sentinta civila numarul 14909 din data de 28.11.2012. Pronuntata de Judecatoria Targu Jiu

Anulare act
Sentinta civila numarul 4 din data de 12.11.2009. Pronuntata de Judecatoria Marghita

Anulare act de donatie. Incidenta art. 45 si urmatoarele din Legea 10/2001
Decizia numarul 2614 din data de 14.11.2011. Pronuntata de Tribunalul Gorj

Anulare act.
Sentinta civila numarul 6895 din data de 12.09.2011. Pronuntata de Judecatoria Targu Jiu

anulare acte fond funciar
Decizia numarul 309R din data de 17.04.2012. Pronuntata de Tribunalul Botosani

Anulare acte intocmite in baza Legii 18/1991. Cerere respinsa
Sentinta civila numarul 127 din data de 29.01.2009. Pronuntata de Judecatoria Sinaia

Anulare acte intocmite in baza Legii 18/1991. Cerere respinsa.
Sentinta civila numarul 342 din data de 06.03.2009. Pronuntata de Judecatoria Sinaia

Anulare certificat mostenitor in cadrul actiunii de partaj succesoral promovata pe cale reconventionala. Obligativitatea prezentei tuturor mostenitorilor la efectuarea impartelii in conditiile art. 730 din Codul civil de la 1864 .
Sentinta civila numarul 2122 din data de 21.09.2011. Pronuntata de Judecatoria Motru

Anulare H. C. J. de invalidare
Sentinta civila numarul 136 din data de 19.01.2012. Pronuntata de Judecatoria Motru

Anulare HCJ
Sentinta civila numarul 823 din data de 18.03.2009. Pronuntata de Judecatoria Targu Carbunesti

anulare HCJ
Sentinta civila numarul 1048 din data de 02.02.2012. Pronuntata de Judecatoria Targu Jiu

anulare HCJ - L.18/1991
Sentinta civila numarul 7553 din data de 30.09.2011. Pronuntata de Judecatoria Targu Jiu

Anulare Ordin Prefect
Sentinta civila numarul 5032 din data de 31.03.2009. Pronuntata de Judecatoria Iasi

Anulare ordin prefect.
Sentinta civila numarul 13122 din data de 10.11.2008. Pronuntata de Judecatoria Iasi

Anulare ordin Prefect.
Sentinta civila numarul 4265 din data de 16.03.2009. Pronuntata de Judecatoria Iasi

Anulare ordin Prefect.
Sentinta civila numarul 11022 din data de 22.11.2009. Pronuntata de Judecatoria Iasi

Anulare ordin Prefect. Calitate procesuala activa.
Sentinta civila numarul 3466/03.03.2009 din data de 03.03.2009. Pronuntata de Judecatoria Iasi

Anulare ordin prefect. Caracterul netranslativ de proprietate a inscrisului sub semnatura privata avand ca obiect un teren. Inadmisibilitate acordare despagubiri in cazul reconstituirii potrivit art. 36 al.5 din Legea 18/1991.
Sentinta civila numarul 15418 din data de 18.12.2008. Pronuntata de Judecatoria Iasi

Anulare ordin prefect. Caracterul netranslativ de proprietate a unui inscris sub semnatura privata ce are ca obiect (derivat) un imobil
Sentinta civila numarul 12632 din data de 04.11.2008. Pronuntata de Judecatoria Iasi

Anulare ordin Prefect. Forma si interpretarea mandatului in formularea cererii de reconstituire potrivit legislatiei fondului funciar
Sentinta civila numarul 1904 din data de 11.02.2009. Pronuntata de Judecatoria Iasi

Anulare ordin Prefect. Imposibilitatea atribuirii unui teren echivalent ori a acorda rii de despagubiri banesti in cazul cererilor de reconstituire formulate in baza art. 36 al. 5 din Lg. 18/1991.
Sentinta civila numarul 1361/30.01.2009 din data de 30.01.2009. Pronuntata de Judecatoria Iasi

Anulare partiala a hotararii comisiei judetene pentru stabilirea dreptului de proprietate
Sentinta civila numarul 4271 din data de 05.11.2008. Pronuntata de Judecatoria Piatra Neamt

Anulare partiala titlu de proprietate pentru diferente in plus constate la masura tori, fata de titlul de proprietate
Sentinta civila numarul 1010 din data de 30.01.2009. Pronuntata de Judecatoria Ploiesti

Anulare partiala titlu proprietate
Sentinta civila numarul 5354 din data de 09.07.2010. Pronuntata de Judecatoria Targu Jiu

anulare TDP
Sentinta civila numarul 1082 din data de 17.11.2008. Pronuntata de Judecatoria Segarcea

anulare titlu
Sentinta civila numarul 1111 din data de 07.04.2010. Pronuntata de Judecatoria Targu Carbunesti

anulare titlu
Sentinta civila numarul 53 din data de 12.01.2011. Pronuntata de Judecatoria Targu Carbunesti

anulare titlu
Sentinta civila numarul 608 din data de 02.03.2011. Pronuntata de Judecatoria Targu Carbunesti

Anulare titlu
Sentinta civila numarul 811/2013 din data de 06.03.2013. Pronuntata de Judecatoria Targu Carbunesti

Anulare titlu - interes legitim
Decizia numarul 1800 din data de 04.12.2008. Pronuntata de Tribunalul Olt

Anulare titlu de proprietate
Sentinta civila numarul 10943 din data de 09.10.2008. Pronuntata de Judecatoria Iasi

Anulare titlu de proprietate
Decizia numarul 526 din data de 13.05.2009. Pronuntata de Tribunalul Botosani

Anulare titlu de proprietate
Sentinta civila numarul 254 din data de 18.02.2009. Pronuntata de Judecatoria Novaci

Anulare titlu de proprietate
Sentinta civila numarul 32 din data de 11.01.2012. Pronuntata de Judecatoria Targu Carbunesti

Anulare titlu de proprietate
Sentinta civila numarul 1005 din data de 05.05.2009. Pronuntata de Judecatoria Bals

Anulare titlu de proprietate
Sentinta civila numarul 1717 din data de 27.11.2009. Pronuntata de Judecatoria Bals

Anulare titlu de proprietate
Sentinta civila numarul 567 din data de 06.04.2010. Pronuntata de Judecatoria Bals

Anulare titlu de proprietate
Sentinta civila numarul 388 din data de 16.03.2010. Pronuntata de Judecatoria Bals

Anulare titlu de proprietate
Sentinta civila numarul 96 din data de 24.01.2012. Pronuntata de Judecatoria Bals

Anulare titlu de proprietate
Sentinta civila numarul 96 din data de 24.01.2012. Pronuntata de Judecatoria Bals

Anulare titlu de proprietate . Invocarea nerespectarii vechiului amplasament.
Decizia numarul 3270 din data de 08.11.2012. Pronuntata de Tribunalul Gorj

Anulare titlu de proprietate emis dupa hotararea judecatoreasca de reconstituire in favoarea altor persoane.
Decizia numarul 2655 din data de 17.10.2005. Pronuntata de Curtea de Apel Suceava

Anulare Titlu De Proprietate Pentru Lipsa Cererii
Sentinta civila numarul 1850 din data de 15.10.2008. Pronuntata de Judecatoria Valenii de Munte

anulare titlu de proprietate si proces verbal de punere in posesie
Sentinta civila numarul 8162 din data de 02.12.2010. Pronuntata de Judecatoria Targu Jiu

Anulare titlu de proprietate. Calificarea gresita a actiunii ca plangere impotriva hotararii Comisiei Judetene de Aplicare a fondului Funciar. Semnarea actiunii doar de un singur reclamant, lipsa imputernicirii din partea celorlalti reclamanti.
Decizia numarul 3 din data de 22.03.2010. Pronuntata de Tribunalul Gorj

Anulare titlu de proprietate. Incidenta art. III lit. a din Legea 169/1997.
Decizia numarul 156/R din data de 26.02.2009. Pronuntata de Tribunalul Harghita

Anulare titlu de proprietate. Lipsa interes reclamant in promovarea actiunii
Sentinta civila numarul 2235 din data de 04.10.2011. Pronuntata de Judecatoria Motru

Anulare titlu de proprietate. Persoana indreptatita.
Sentinta civila numarul 1042 din data de 05.07.2010. Pronuntata de Judecatoria Ineu

Anulare titlu de proprietate. Vocatie succesorala pentru cote ideale. Consecinte
Decizia numarul 389 din data de 11.04.2005. Pronuntata de Curtea de Apel Suceava

Anulare titlu propietate
Sentinta civila numarul 6353 din data de 08.07.2011. Pronuntata de Judecatoria Targu Jiu

Anulare titlu proprietate
Sentinta civila numarul 1015 din data de 22.10.2010. Pronuntata de Judecatoria Buhusi

Anulare titlu proprietate
Sentinta civila numarul 804 din data de 18.09.2011. Pronuntata de Judecatoria Buhusi

anulare titlu proprietate
Sentinta civila numarul 416 din data de 07.10.2009. Pronuntata de Judecatoria Podu Turcului

Anulare titlu proprietate
Sentinta civila numarul 22 din data de 29.04.2010. Pronuntata de Judecatoria Podu Turcului

anulare titlu proprietate
Sentinta civila numarul 3688 din data de 16.11.2012. Pronuntata de Judecatoria Targu Carbunesti

anulare titlu proprietate
Sentinta civila numarul 7420 din data de 11.05.2012. Pronuntata de Judecatoria Targu Jiu

Anulare titlu proprietate
Sentinta civila numarul 1035 din data de 19.06.2007. Pronuntata de Judecatoria Vanju Mare

Anulare titlu proprietate . Respingere . Nesolutionarea cererii de reconstituire a dreptului de proprietate formulata de catre reclamanta asupra terenului in litigiu . Prematuritate . Legea 18/1991 , HG 890/2005 .
Sentinta civila numarul 10082 din data de 19.12.2008. Pronuntata de Judecatoria Targu Jiu

ANULARE TITLU PRORPIETATE
Decizia numarul 98 din data de 20.01.2009. Pronuntata de Tribunalul Gorj

Anulare titlu.
Sentinta civila numarul 7277 din data de 12.11.2009. Pronuntata de Judecatoria Targu Jiu

Anulare titlu.
Sentinta civila numarul 6718 din data de 29.10.2009. Pronuntata de Judecatoria Targu Jiu

Anulare titlu. Eliminarea unuia dintre titulari, care nu este mostenitor.
Hotararea numarul 3346 din data de 29.04.2009. Pronuntata de Judecatoria Targu Mures

anulare titlul de proprietate
Sentinta civila numarul 543 din data de 28.01.2010. Pronuntata de Judecatoria Targu Jiu

Anularea Comisiei Judetene de fond funciar, intrucat petentul a facut dovada calitatii sale de mostenitor. Completarea si eliberarea titlului de proprietate se face numai dupa ramanerea definitiva a hotararii judecatoresti.
Sentinta civila numarul 1959 din data de 08.10.2008. Pronuntata de Judecatoria Pascani

Anularea titlului de proprietate nu echivaleazacu anularea sau modificarea hotararilor emise de comisiile funciare in baza dispoz art. 55 c din Legea 18/1991
Decizia numarul 75 din data de 19.01.2011. Pronuntata de Tribunalul Olt

Anularea unui titlu de proprietate emis in baza Legii 18/1991, care a stat la baza incheierii unui contract de vanzare-cumparare
Sentinta civila numarul 823 din data de 11.02.2009. Pronuntata de Judecatoria Targu Jiu

anulre partiala a titlului de proprietate
Sentinta civila numarul 217 din data de 19.03.2009. Pronuntata de Tribunalul Prahova

anulre partiala a titlului de proprietate
Sentinta civila numarul 217 din data de 19.03.2009. Pronuntata de Judecatoria Filiasi

Apel. Contestatie la Legea 10/2001. Aspecte ce pot fi verificate in cadrul acestei proceduri. Solicitarea de a beneficia de masura despagubirii prin compensare direct in instanta , dupa refuzarea acestei modalitati in fata comisiei. Consecinte.
Decizia numarul 139 din data de 20.10.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Bacau

Aplicare legile fondului funciar
Hotararea numarul 10515 din data de 08.12.2010. Pronuntata de Judecatoria Targu Mures

Aplicarea art. 184 Cod procedura penala:" Cand nu este caz de judecata penala sau daca actiunea publica s-a stins sau s-a prescris, falsul se va cerceta de instanta civila, prin orice mijloace de dovada".
Sentinta civila numarul 304 din data de 03.02.2009. Pronuntata de Judecatoria Barlad

Aplicarea art. 36 din Legea 1/2000. Excluderea aplicarii dispozitiilor art. 1847 c.civ.
Decizia numarul 69 din data de 17.01.2011. Pronuntata de Tribunalul Gorj

Aplicarea dispozitiilor art. 24 din Legea 18/1991
Decizia numarul 981 din data de 20.11.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

Aplicarea Legii 18/1991
Sentinta civila numarul 3060 din data de 23.07.2008. Pronuntata de Judecatoria Piatra Neamt

APLICAREA LEGII MAI FAVORABILE. IN CAZUL IN CARE DE LA SAVARSIREA INFRACTIUNII PANA LA JUDECAREA DEFINITIVA A CAUZEI AU INTERVENIT UNA SAU MAI MULTE LEGI PENALE, SE APLICA CEA MAI FAVORABILA.
Decizia numarul 316 din data de 30.04.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Bacau

Aprecierea instantei de judecata asupra concludentei si utilita tii probelor ce se administreazain domeniul reconstituirii dreptului de proprietate, potrivit procedurii speciale stabilite prin art. 6alin. 13 din Legea 1/2000 modificata si comple...
Decizia numarul 606 din data de 05.03.2008. Pronuntata de Tribunalul Gorj

Art. 111 Cod procedura civila. Actiune in constatarea dreptului de proprietate pentru teren fata de care se aplica Legea fondului funciar.
Decizia numarul 526/2013 din data de 27.02.2013. Pronuntata de Tribunalul Gorj

Art. 315 indice 1 alin. 1 C.pr.civ. In caz de casare, hotararile instantei de recurs asupra problemelor de drept dezlegate sunt obligatorii pentru judecatorii fondului. Cu ocazia rejudecarii cauzei nu poate fi retinuta autoritatea de lucru judecat da...
Decizia numarul 1237/2007 din data de 17.05.2007. Pronuntata de Tribunalul Gorj

Art. 318 C.p.civ. Greseli de judecata
Decizia numarul 223 din data de 01.02.2012. Pronuntata de Tribunalul Gorj

Art. 6 alin. 1 din Legea 1/2000, republicata. Admisibilitatea probei testimoniale pentru dovedirea dreptului de proprietate asupra terenurilor cu vegetatie forestiera cand reconstituirea dreptului se solicita pe vechile amplasamente.
Decizia numarul 1003/2007 din data de 26.04.2007. Pronuntata de Tribunalul Gorj

Art.11 alin.21 din Legea 18/1991 modificata prin Legea 247/2005 si art. 39 din Normele de aplicare a legii Fondului Funciar
Decizia numarul 752 din data de 04.05.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti

Art.1201 Cod civil . Intrunirea triplei identitati -de parti , obiect si cauza - pentru a se retine autoritatea de lucru judecat.
Decizia numarul 2239 din data de 15.10.2009. Pronuntata de Tribunalul Gorj

Art.315 c.pr.civ - respectarea indrumarilor deciziei de casare. Verificarea interesului legitim al reclamatiilor in promovarea actiunii in constatarea nulitatii absolute al titlului de proprietate emis paratului , in raport de formularea cererii de r...
Sentinta civila numarul 257 din data de 05.02.2009. Pronuntata de Tribunalul Gorj

Art.35 Legea 18/91
Sentinta civila numarul 568/R din data de 05.06.2008. Pronuntata de Tribunalul Bacau

Art.42-45 din l48/1991-inexistente investitiilor la momentul emiterii titlului de prop. Consecinte
Decizia numarul 215 din data de 31.01.2012. Pronuntata de Tribunalul Gorj

Asigurarea contradictorialitatii procesului cu actualii posesori carora li s-a reconstituit dreptul de proprietate pe baza unui inscris sub semnatura privata.
Decizia numarul 480 din data de 18.07.2003. Pronuntata de Tribunalul Tulcea

Atribuire prin ordin a terenului. Aplicarea art. 36 din Legea 18/1991.
Decizia numarul 121/R/2012 din data de 12.07.2012. Pronuntata de Tribunalul Bistrita Nasaud

Autoritate de lucru judecat
Sentinta civila numarul 13044 din data de 07.11.2008. Pronuntata de Judecatoria Iasi

Autoritate de lucru judecat
Sentinta civila numarul 629 din data de 13.04.2010. Pronuntata de Judecatoria Bals

Autoritate de lucru judecat
Sentinta civila numarul 2632 din data de 18.06.2008. Pronuntata de Judecatoria Caracal

Autoritate de lucru judecat
Decizia numarul 1/R din data de 05.01.2011. Pronuntata de Tribunalul Maramures

Autoritatea de lucru judecat cunoaste doua manifestari procesuale , aceea de exceptie procesuala ( conform art. 1201 c.civ. 1864 si art. 166 c.proc.civ.) si aceea de prezumtie mijloc de probade natura sa demonstreze ceva in legatura cu raporturile j...
Sentinta civila numarul 1388 din data de 25.05.2012. Pronuntata de Judecatoria Motru

CALIFICAREA JURIDICA DIN OFICIU A ACTIUNI DUPA SCOPUL URMARIT.
Sentinta civila numarul 140 din data de 07.02.2007. Pronuntata de Judecatoria Rosiori de Vede

Calitatea procesuala activa in plangerile formulate impotriva hotararilor comisiei judetene de fond funciar, prin prisma disp. art. 53 din Legea 18/1991, republicata.
Sentinta civila numarul 10708 din data de 06.10.2008. Pronuntata de Judecatoria Iasi

Calitatea procesuala activa pentru introducerea actiunii in constatarea nulitatii absolute a unui titlu de proprietate emis de Comisia judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor Dambovita o are primarul sau prefectul
Decizia numarul 223 din data de 17.02.2009. Pronuntata de Judecatoria Odorheiul Secuiesc

Calitatea procesuala activa pentru introducerea actiunii in constatarea nulitatii absolute a unui titlu de proprietate emis de Comisia judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor Dambovita o are primarul sau prefectul
Decizia numarul 223 din data de 17.02.2009. Pronuntata de Tribunalul Dambovita

Calitatea procesuala activa pentru introducerea actiunii in constatarea nulitatii absolute a unui titlu de proprietate emis de Comisia judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor Dambovita o are primarul sau prefectul
Decizia numarul 223 din data de 17.02.2009. Pronuntata de Tribunalul Ialomita

Carte funciara
Decizia numarul 243 din data de 21.09.2010. Pronuntata de Tribunalul Bacau

Carte funciara
Sentinta civila numarul 236 din data de 13.09.2010. Pronuntata de Tribunalul Bacau

Casare cu retinere.
Decizia numarul 127 din data de 16.02.2011. Pronuntata de Tribunalul Bacau

Casare cu trimitere pentru completarea probelor. Lipsa de rol activ a instantei.
Decizia numarul 68 din data de 07.02.2003. Pronuntata de Tribunalul Tulcea

Cerere de acordare de despagubiri la L 18 /91 pentru terenurile ocupate de utilita ti publice. Imposibilitatea acorda rii de despagubiri sau de teren echivalent in cererile de reconstituire a dreptului de proprietate formulate in baza L 18 /91 , art. ..
Sentinta civila numarul 477 din data de 03.02.2009. Pronuntata de Judecatoria Iasi

Cerere de acordare de despagubiri la L 18 /91 pentru terenurile ocupate de utilita ti publice. Imposibilitatea acorda rii de despagubiri sau de teren echivalent in cererile de reconstituire a dreptului de proprietate formulate in baza L 18 /91 , art. ..
Sentinta civila numarul 477 din data de 03.02.2009. Pronuntata de Judecatoria Iasi

Cerere de constatare a dobandirii dreptului de proprietate prin donatie. Teren cooperativizat.
Decizia numarul 389/R/2008 din data de 05.11.2008. Pronuntata de Tribunalul Bistrita Nasaud

Cerere de constatare a nulitatii absolute a Titlului de proprietate pentru lipsa Hotararii de validare.
Sentinta civila numarul 5047 din data de 31.03.2009. Pronuntata de Judecatoria Iasi

Cerere de reconstituire a dreptului de proprietate formulata de mostenitorul cetatean strain al fostului proprietar. Incidenta dispozitiilor art. 48 din Legea 18/1991, republicata
Decizia numarul 48/R/2008 din data de 20.03.2008. Pronuntata de Tribunalul Bistrita Nasaud

Cerere de reconstituire a dreptului de proprietate privind teren situat in perimetrul Gradinii Botanice
Decizia numarul 2675 din data de 10.12.2010. Pronuntata de Tribunalul Iasi

Cerere de reconstituire formulata numai de un mostenitor, inexistenta mandatului tacit
Decizia numarul 1335 din data de 21.06.2010. Pronuntata de Tribunalul Iasi

Cerere de reconstituire in baza legii 247/2005
Decizia numarul 1001 din data de 21.06.2012. Pronuntata de Tribunalul Bacau

Cerere de reconstituire intemeiata pe dispozitiile art. 1 pct. 37 din titlu VI din Legea 247/2005 s-a modificat art. 33 din Legea 1/2000
Decizia numarul 61/R/2008 din data de 21.02.2008. Pronuntata de Tribunalul Bistrita Nasaud

Cerere de reconstituire nesolutionata de catre organele administrative - acces la instanta
Decizia numarul 2435 din data de 23.11.2010. Pronuntata de Tribunalul Iasi

Cerere de reconstituire. Stabilirea temeiului de drept al cererii. Conditia dovezii preluarii terenului de catre stat
Sentinta civila numarul 8231 din data de 29.04.2011. Pronuntata de Judecatoria Iasi

Cerere principala avand obiect revendicare si comparare titluri admisa, cerere conexa avand obiect anulare titlu si revendicare respinsa
Hotararea numarul 5582 din data de 02.07.2009. Pronuntata de Judecatoria Targu Mures

Cerere privind reconstituirea dreptului de proprietate pentru terenuri forestiere. Cerintele ce trebuie indeplinite pentru ca petentul sa beneficieze de prevederile art. 36 din Legea 1/2000 astfel cum a fost modificat prin Legea 212 din 24 oc...
Decizia numarul 84/RC din data de 26.01.2009. Pronuntata de Tribunalul Neamt

Cerere sesizare CJUE - conditii de admisibilitate -Fond Funciar - inadmisibilitate sesizare
Hotararea numarul 765 din data de 04.02.2010. Pronuntata de Judecatoria Sectorului 5

Cererea de constituire a dreptului de proprietate pentru terenul intravilan aferent casei de locuit. Dobandirea dreptului de proprietate opereaza"ope legis" conform art. 23 alin.1 din Legea 18/1991, fara a fi obligatorie cererea de reconstituire d...
Sentinta civila numarul 1367 din data de 11.08.2009. Pronuntata de Judecatoria Videle

Cererea formulate in temeiul Legii 18/1991 pentru un teren care nu a facut obiectul legilor funciare
Sentinta civila numarul 441 din data de 05.02.2009. Pronuntata de Judecatoria Campina

Cheltuieli de judecata. Culpa procesuala.
Decizia numarul 12/2005 din data de 25.01.2005. Pronuntata de Tribunalul Vaslui

Chiar daca , interpretat literal, textul de lege (64 din Legea 18/1991) nu se referaexpres la situatia de fapt concreta din speta, instanta apreciaza ca , pentru identitate de ratiune, in baza acestui text de lege, in cazul in care comisia locala...
Sentinta civila numarul 2335 din data de 10.12.2010. Pronuntata de Judecatoria Bals

Civil
Hotararea numarul 7168 din data de 21.07.2010. Pronuntata de Judecatoria Targu Mures

Civil - fond funciar
Hotararea numarul 8021 din data de 09.09.2010. Pronuntata de Judecatoria Targu Mures

Civil - fond funciar
Hotararea numarul 2958 din data de 26.03.2010. Pronuntata de Judecatoria Targu Mures

Civil - fond funciar
Hotararea numarul 3234 din data de 08.04.2011. Pronuntata de Judecatoria Targu Mures

Civil - fond funciar
Hotararea numarul 7168 din data de 21.07.2010. Pronuntata de Judecatoria Targu Mures

Civil - fond funciar
Hotararea numarul 5802 din data de 07.07.2009. Pronuntata de Judecatoria Targu Mures

Civil - fond funciar
Hotararea numarul 1333 din data de 05.03.2008. Pronuntata de Judecatoria Targu Mures

Civil - fond funciar
Hotararea numarul 2046 din data de 05.03.2010. Pronuntata de Judecatoria Targu Mures

Civil - fond funciar
Hotararea numarul 6202 din data de 31.07.2009. Pronuntata de Judecatoria Targu Mures

Civil - fond funciar
Hotararea numarul 4485 din data de 07.05.2010. Pronuntata de Judecatoria Targu Mures

Civil - fond funciar
Hotararea numarul 6960 din data de 09.07.2010. Pronuntata de Judecatoria Targu Mures

Civil - fond funciar
Hotararea numarul 1069 din data de 04.02.2011. Pronuntata de Judecatoria Targu Mures

Civil - plangere impotriva incheierii de carte funciara (Art.52 alin.2 Legea 7/1996)
Hotararea numarul 4703 din data de 26.05.2011. Pronuntata de Judecatoria Targu Mures

Civil - revendicare imobiliara
Hotararea numarul 12005 din data de 15.12.2010. Pronuntata de Judecatoria Targu Mures

Civil - revendicare imobiliara
Hotararea numarul 3349 din data de 29.04.2009. Pronuntata de Judecatoria Targu Mures

Civil Fond funciar ANULARE TITLU DE PROPRIETATE
Hotararea numarul 2250 din data de 09.03.2010. Pronuntata de Judecatoria Targu Mures

Civil Fond funciar DECLINARE
Hotararea numarul 2665 din data de 19.03.2010. Pronuntata de Judecatoria Targu Mures

Civil Fond funciar plangere la Legea 1/2000
Hotararea numarul 5190 din data de 26.05.2010. Pronuntata de Judecatoria Targu Mures

Civil Fond funciar PLG. L NR. 247/2005
Hotararea numarul 4303 din data de 13.05.2011. Pronuntata de Judecatoria Targu Mures

CIVIL FOND FUNCIAR: Obligatiile de a face a comisiilor de aplicarea a legilor fondului funciar. Admisibilitate.
Hotararea numarul 992 din data de 16.09.2008. Pronuntata de Judecatoria Patarlagele

CIVIL- FOND FUNCIAR. NULITATE ABSOLUTA PARTIALA TITLU DE PROPRIETATE ART. 8 DIN LEGEA 18/1991 SI ART. 30. AL. 2 DIN LEGEA 58/1974 SI ART. 36 PCT. 3 LEGEA 18/1991
Sentinta civila din data de 10.02.2009. Pronuntata de Judecatoria Buzau

CIVIL- FOND FUNCIAR. RECONSTITUIRE DREPT PROPRIETATE
Sentinta civila din data de 10.02.2009. Pronuntata de Judecatoria Buzau

CIVIL-Nulitate titlu de proprietate. Legi successive ale fondului funciar. Necesitatea verificarii valabilita tii titlului de proprietate in raport cu dispozitia legala in vigoare la data emiterii lui.
Decizia numarul 860 din data de 28.09.2010. Pronuntata de Judecatoria Odorheiul Secuiesc

CIVIL-Nulitate titlu de proprietate. Legi successive ale fondului funciar. Necesitatea verificarii valabilita tii titlului de proprietate in raport cu dispozitia legala in vigoare la data emiterii lui.
Decizia numarul 860 din data de 28.09.2010. Pronuntata de Tribunalul Dambovita

CIVIL-Nulitate titlu de proprietate. Legi successive ale fondului funciar. Necesitatea verificarii valabilita tii titlului de proprietate in raport cu dispozitia legala in vigoare la data emiterii lui.
Decizia numarul 860 din data de 28.09.2010. Pronuntata de Tribunalul Ialomita

CIVIL-REVIZUIRE FOND FUNCIAR
Sentinta civila din data de 02.06.2010. Pronuntata de Judecatoria Buzau

CIVIL:Fond funciar limita rec. terenuri agricole
Decizia din data de 26.11.2008. Pronuntata de Tribunalul Buzau

CIVIL. ART. 8 AL. 1 DIN LEGEA 10/2001. EXCEPTIE DE LA APLICAREA PREVEDERILOR LEGII 18/1991
Sentinta civila din data de 26.01.2009. Pronuntata de Judecatoria Buzau

CIVIL. DAUNE COMINATORII ACORDATE IN CONFORMITATE CU DISPOZITIILE ART. 64 AL. 2 DIN LEGEA NR. 18/1991 REPUBLICATA PRIN LEGEA NR. 247/2005
Sentinta civila din data de 19.01.2009. Pronuntata de Judecatoria Buzau

CIVIL. Fond funciar
Sentinta civila numarul 1748 din data de 28.04.2011. Pronuntata de Judecatoria Ramnicu Sarat

CIVIL. Fond funciar
Sentinta civila numarul 2824 din data de 28.04.2011. Pronuntata de Judecatoria Ramnicu Sarat

CIVIL. Fond Funciar
Sentinta civila numarul 1781 din data de 29.04.2011. Pronuntata de Judecatoria Ramnicu Sarat

CIVIL. Fond funciar
Sentinta civila numarul 002 din data de 27.10.2011. Pronuntata de Judecatoria Ramnicu Sarat

CIVIL. FOND FUNCIAR
Sentinta civila numarul 6346 din data de 20.06.2011. Pronuntata de Judecatoria Buzau

Civil. Fond funciar
Sentinta civila numarul 223 din data de 06.02.2009. Pronuntata de Judecatoria Calarasi

CIVIL. FOND FUNCIAR. ANULARE TITLU DE PROPRIETATE- TEMEI ART. III DIN LEGEA 169/1997
Sentinta civila din data de 25.03.2009. Pronuntata de Judecatoria Buzau

CIVIL. FOND FUNCIAR. CERERE DE RECONSTITUIRE FORMULATA DE UN CETATEAN STRAIN IN CAUZA DE FOND FUNCIAR
Sentinta civila din data de 01.04.2009. Pronuntata de Judecatoria Buzau

CIVIL. Fond funciar. Completare anexa 39 in obste de mosneni. Existenta cererii de reconstituire a dreptului de propr. formulata in termen de catre reclamant. Admisibilitatea actiunii
Sentinta civila din data de 26.03.2010. Pronuntata de Judecatoria Patarlagele

CIVIL. FOND FUNCIAR. DOVADA DREPTULUI DE PROPRIETATE PENTRU TERENUL SOLICITAT
Sentinta civila din data de 25.03.2009. Pronuntata de Judecatoria Buzau

CIVIL. FOND FUNCIAR. Inscrierea in titlul de proprietate, in calitate de mostenitor, a unei persoane care nu a formulat cerere de reconstituire a dreptului de proprietate pentru terenurile ce au fost proprietatea defunctului sau autor
Sentinta civila din data de 15.02.2010. Pronuntata de Judecatoria Patarlagele

CIVIL. FOND FUNCIAR. REFUZUL COMISIEI LOCALE DE A PROCEDA LA PUNEREA IN POSESIE
Sentinta civila din data de 25.03.2009. Pronuntata de Judecatoria Buzau

CIVIL. Fondul funciar
Sentinta civila numarul 004 din data de 27.10.2011. Pronuntata de Judecatoria Ramnicu Sarat

CIVIL. Nulitate absoluta-Fond Funciar
Sentinta civila din data de 31.03.2010. Pronuntata de Judecatoria Ramnicu Sarat

CIVIL. Plangere formulata in baza Legii 247/2005. Teren preluat in mod abuziv de stat, fara titlu
Sentinta civila din data de 26.01.2009. Pronuntata de Judecatoria Buzau

Comisia judeteana Bistrita-Nasa ud nu-si poate anula sau revoca propria hotarare, chiar daca aceasta ar fi nelegala , ci aceasta poate fi cenzuratadoar de judecatorie, fie la solicitarea celor directi interesati fie chiar la cererea comisiei care a em...
Sentinta civila numarul 52/R/2009 din data de 11.02.2010. Pronuntata de Tribunalul Bistrita Nasaud

COMISIA JUDETEANA DE APLICARE A LEGII 18/1991. CALITATE PROCESUALA. RASPUNDEREA PROCEDURALA
Decizia numarul 669 din data de 22.07.2005. Pronuntata de Curtea de Apel Bacau

Comisiile de aplicare a L.18/1991 nu au calitate procesuala pasiva in cererile avand ca obiect L.10/2001.
Sentinta civila numarul 288/2007 din data de 04.09.2007. Pronuntata de Tribunalul Gorj

Comisiile locale de fond funciar nu au obligatia comunicarii solutiei Comisiei Judetene privind cererea de reconstituire a dreptului de proprietate daca nu s-a contestat propunerea comisiei locale.
Decizia numarul 229 din data de 17.02.2009. Pronuntata de Judecatoria Odorheiul Secuiesc

Comisiile locale de fond funciar nu au obligatia comunicarii solutiei Comisiei Judetene privind cererea de reconstituire a dreptului de proprietate daca nu s-a contestat propunerea comisiei locale.
Decizia numarul 229 din data de 17.02.2009. Pronuntata de Tribunalul Dambovita

Comisiile locale de fond funciar nu au obligatia comunicarii solutiei Comisiei Judetene privind cererea de reconstituire a dreptului de proprietate daca nu s-a contestat propunerea comisiei locale.
Decizia numarul 229 din data de 17.02.2009. Pronuntata de Tribunalul Ialomita

Competenta. Atribuire in proprietate a terenului intravilan. Legea fondului funciar. Legea 10/2001
Sentinta civila numarul 9 din data de 29.09.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Concursul dintre reconstituire si constituire este rezolvat de articolul 19 alin. 1 partea finaladin Legea 18/1991 republicata , unde se statueazaca suprafata atribuitain proprietate membrilor cooperatori activi se va determina tinand seama de...
Decizia numarul 293/R/2010 din data de 30.12.2011. Pronuntata de Tribunalul Bistrita Nasaud

Conditiile exercitarii actiunii in rectificare de carte funciara potrivit dispozitiilor art. 34 Lg. 7/1996 cu referire la dispozitiile art. 33 din acelasi act normativ
Sentinta civila numarul 9527 din data de 17.05.2011. Pronuntata de Judecatoria Iasi

Consecintele juridice ale cererii de reconstituire formulata in temeiul Legii 18/1991
Sentinta civila numarul 2975 din data de 14.10.2010. Pronuntata de Judecatoria Campina

Constatare drept de superficie. Conditii de admisibilitate. Pentru constituirea dreptului de superficie se cere in primul rand dovedirea dreptului de proprietate asupra constructiei, iar in al doilea rand, fie existenta unei dispozitii legale, fie o ...
Sentinta civila numarul 2386 din data de 18.10.2011. Pronuntata de Judecatoria Motru

Constatare nulitate absoluta
Sentinta civila numarul 543 din data de 24.08.2009. Pronuntata de Judecatoria Buhusi

Constatare nulitate absoluta
Sentinta civila numarul 437 din data de 21.04.2009. Pronuntata de Judecatoria Horezu

Constatare nulitate absoluta a documentatiei cadastrale
Sentinta civila numarul 116 din data de 09.02.2010. Pronuntata de Judecatoria Buhusi

Constatare nulitate absoluta adeverinta de proprietate
Sentinta civila numarul 7025 din data de 06.11.2009. Pronuntata de Judecatoria Targu Jiu

constatare nulitate absoluta HCJ si anulare titlu de proprietate
Sentinta civila numarul 680 din data de 26.01.2012. Pronuntata de Judecatoria Targu Jiu

Constatare nulitate absoluta HCJ, anulare titlu de proprietate si adeverinta de proprietate
Sentinta civila numarul 1692 din data de 05.03.2010. Pronuntata de Judecatoria Targu Jiu

constatare nulitate absoluta partiala a titlului de proprietate
Sentinta civila numarul 1118 din data de 15.02.2010. Pronuntata de Judecatoria Targu Jiu

Constatare nulitate absoluta partiala a titlului de proprietate emis in baza Legilor fondului funciar
Sentinta civila numarul 1163 din data de 07.10.2010. Pronuntata de Judecatoria Turnu Magurele

Constatare nulitate absoluta partiala si obligatie de a face
Sentinta civila numarul 1017/2013 din data de 25.03.2013. Pronuntata de Judecatoria Targu Carbunesti

constatare nulitate absoluta partiala titlu de proprietate
Sentinta civila numarul 8467 din data de 09.12.2010. Pronuntata de Judecatoria Targu Jiu

Constatare nulitate absoluta titlu de proprietate
Sentinta civila numarul 2845 din data de 19.12.2008. Pronuntata de Judecatoria Targu Neamt

constatare nulitate absoluta titlu de proprietate
Sentinta civila numarul 6249 din data de 07.07.2011. Pronuntata de Judecatoria Targu Jiu

Constatare nulitate absoluta titlu de proprietate
Sentinta civila numarul 4042 din data de 28.05.2011. Pronuntata de Judecatoria Targu Jiu

Constatare nulitate absoluta titlu de proprietate si obligatia de a face
Sentinta civila numarul 7492 din data de 29.09.2011. Pronuntata de Judecatoria Targu Jiu

constatare nulitate absoluta titlu de proprietate si obligatia de a face
Sentinta civila numarul 5022 din data de 02.06.2011. Pronuntata de Judecatoria Targu Jiu

Constatare nulitate absoluta titlu de proprietate. Dovada calitatii de proprietar deposedat potrivit prevederilor art. 8 alin. 1 - 3 si art. 11 din Legea 18/1991.
Decizia numarul 15/RC din data de 18.01.2010. Pronuntata de Tribunalul Neamt

Constatare nulitate absoluta titlu propietate.
Sentinta civila numarul 6399 din data de 23.10.2009. Pronuntata de Judecatoria Targu Jiu

Constatare nulitate absoluta titlu proprietate
Sentinta civila numarul 881 din data de 21.05.2007. Pronuntata de Judecatoria Targu Neamt

Constatare nulitate absoluta titlu proprietate
Sentinta civila numarul 677 din data de 24.03.2009. Pronuntata de Judecatoria Falticeni

constatare nulitate absoluta titlul de proprietate
Sentinta civila numarul 4808 din data de 24.06.2010. Pronuntata de Judecatoria Targu Jiu

constatare nulitate acte de reconstituire
Sentinta civila numarul 2827 din data de 02.10.2012. Pronuntata de Judecatoria Targu Carbunesti

Constatare nulitate acte, obligatie de a face
Sentinta civila numarul 3866 din data de 29.10.2007. Pronuntata de Judecatoria Targu Carbunesti

Constatare nulitate HCJ.
Sentinta civila numarul 8109 din data de 04.12.2009. Pronuntata de Judecatoria Targu Jiu

constatare nulitate partiala a titlului de proprietate
Sentinta civila numarul 3830 din data de 28.04.2011. Pronuntata de Judecatoria Targu Jiu

Constatare nulitate titlu
Sentinta civila numarul 608/2013 din data de 20.02.2013. Pronuntata de Judecatoria Targu Carbunesti

constatare nulitate titlu de propietate
Sentinta civila numarul 2936 din data de 21.10.2010. Pronuntata de Judecatoria Onesti

constatare nulitate titlu de proprietate
Sentinta civila numarul 4751 din data de 26.05.2011. Pronuntata de Judecatoria Targu Jiu

Constatare nulitate titlu de proprietate si acte juridice subsecvente
Sentinta civila numarul 1313 din data de 17.06.2009. Pronuntata de Judecatoria Caransebes

Constatare nulitate titlu de proprietate, putere de lucru judecat derivata dintr-o judecata anterioara avand acelasi obiect, introdusa la cererea unui alt reclamant
Decizia numarul 1592 din data de 26.08.2010. Pronuntata de Tribunalul Iasi

Constatare nulitate titlu de proprietate. Renuntatori expres la succesiune. Cerere de reconstituire facuta conform Legii 18/1991. Efecte.
Decizia numarul 139 din data de 27.01.2005. Pronuntata de Curtea de Apel Suceava

Constatare nulitate titlu proprietate
Sentinta civila numarul 773 din data de 13.11.2009. Pronuntata de Judecatoria Buhusi

constatare nulitate titlu proprietate
Sentinta civila numarul 1172 din data de 12.04.2011. Pronuntata de Judecatoria Onesti

constatare nulitate titlu proprietate
Sentinta civila numarul 3105 din data de 17.10.2012. Pronuntata de Judecatoria Targu Carbunesti

constatare nulitate TP
Sentinta civila numarul 2765 din data de 06.10.2010. Pronuntata de Judecatoria Onesti

constatare nulitate TP
Sentinta civila numarul 1620 din data de 11.05.2012. Pronuntata de Judecatoria Onesti

Constatare proprietate
Sentinta civila numarul 1236 din data de 09.04.2010. Pronuntata de Judecatoria Onesti

constatarea nulitatii absolute a titlului de proprietate
Sentinta civila numarul 7491 din data de 29.09.2011. Pronuntata de Judecatoria Targu Jiu

CONSTATAREA NULITATII ABSOLUTE PARTIALE PENTRU O SUPRAFATA DE TEREN ATRIBUITA UNEI PERSOANE NEINDREPTATITA .
Sentinta civila numarul 189 din data de 19.02.2007. Pronuntata de Judecatoria Rosiori de Vede

Constatarea nulitatii partiale a titlului de proprietate, in sensul inscrierii petentei pe titlu. Lipsa cererii de reconstituire a dreptului de proprietate conform art. 11 alin. (3) din Legea 18/1991
Sentinta civila numarul 288 din data de 16.03.2012. Pronuntata de Tribunalul Teleorman

constatate nulitate titlu
Sentinta civila numarul 707 din data de 05.03.2010. Pronuntata de Judecatoria Targu Carbunesti

Constatatre nulitate partiala titlu de proprietate + obligatia de a face
Sentinta civila numarul 694 din data de 15.12.2006. Pronuntata de Judecatoria Salonta

Constituirea dreptului de proprietate pentru terenurile aferente casei de locuit si anexelor.
Sentinta civila numarul 1773 din data de 17.11.2009. Pronuntata de Judecatoria Videle

CONT. ADM. Contraventie prevazuta de art. 110 alin.1 lit.a) din Legea 18/1991 privind fondul funciar. Practicaneunitarala nivelul comisiilor locale si judetene in oferta facuta pentru cel de al doilea amplasament al terenului
Decizia din data de 07.01.2009. Pronuntata de Tribunalul Buzau

Contestatia la Legea 10/2001. Intelesul notiunii de"unitate detinatoare" si de"entitate investita cu solutionarea notificarilor". Filialele lipsite de personalitate juridica nu pot avea aceste calitati chiar daca sunt inregistrate in registrul ...
Sentinta civila numarul 807 din data de 26.11.2008. Pronuntata de Tribunalul Neamt

Contestatie HCJ de invalidare
Sentinta civila numarul 386 din data de 13.03.2012. Pronuntata de Judecatoria Novaci

contestatie la executare -fond funciar.admisibilitate
Decizia numarul 41 din data de 13.05.2009. Pronuntata de Tribunalul Arges

CONTESTATIE LA EXECUTARE. SUSPENDARE EXECUTARE SILITA.
Sentinta civila numarul 905/2008 din data de 29.03.2008. Pronuntata de Judecatoria Racari

COPARTICIPARE PROCESUALA. INTERES LEGITIM PENTRU A SOLICITA CONSTATAREA NULITATII ABSOLUTE A TITLULUI DE PROPRIETATE
Sentinta civila numarul 1490 din data de 03.02.2009. Pronuntata de Judecatoria Iasi

CTIUNE CIVILA INTEMEIATA PE DISPOZITILE ART.5 ALIN.2 DIN TITLUL X AL LEGII NR.247/2005. ANTECONTRACT DE VANZARE-CUMPARARE SAU DE INTRETINERE. VOINTA REALA A PARTILOR.
Sentinta civila numarul 629/2008 din data de 16.06.2008. Pronuntata de Judecatoria Pogoanele

daune cominatorii
Sentinta civila numarul 5907 din data de 30.03.2012. Pronuntata de Judecatoria Targu Jiu

DAUNE COMINATORII ADMISE IN MATERIA FONDULUI FUNCIAR PENTRU NEINDEPLINIREA UNOR OBLIGATII DE PUNERE EFECTIVA IN POSESIE
Sentinta civila numarul 3516 din data de 10.07.2007. Pronuntata de Judecatoria Drobeta Turnu Severin

Daune interese pentru neexecutarea obligatiei de punere in posesie, amplasament situat pe raza altei localitati
Decizia numarul 1193 din data de 04.06.2010. Pronuntata de Tribunalul Iasi

daune-interese moratorii
Sentinta civila numarul 8376 din data de 01.06.2012. Pronuntata de Judecatoria Targu Jiu

DECIZIA CIVILA
Decizia numarul 148 din data de 08.02.2007. Pronuntata de Tribunalul Bucuresti

Decizia civila nr 214/R
Decizia numarul 214/R din data de 03.06.2008. Pronuntata de Tribunalul Covasna

Decizia civila nr. 139/R
Decizia numarul 139/R din data de 01.04.2008. Pronuntata de Tribunalul Covasna

Decizia civila nr. 271/R
Decizia numarul 271/R din data de 26.06.2008. Pronuntata de Tribunalul Covasna

Decizia civila nr. 273/R
Decizia numarul 273/R din data de 03.07.2008. Pronuntata de Tribunalul Covasna

Decizia civila nr. 282/R
Decizia numarul 282/R din data de 16.09.2008. Pronuntata de Tribunalul Covasna

Decizia civila nr. 287/R
Decizia numarul 287/R din data de 16.09.2008. Pronuntata de Tribunalul Covasna

Decizia civila nr. 357/R/2011
Sentinta civila numarul 357 din data de 01.12.2011. Pronuntata de Tribunalul Bihor

Decizia civila nr. 636/R/2011
Sentinta civila numarul 636 din data de 15.02.2011. Pronuntata de Tribunalul Bihor

despagubiri pentru lipsa de folosinta
Sentinta civila numarul 2875 din data de 08.12.2010. Pronuntata de Judecatoria Pascani

Din perspectiva dezlegarilor de drept date de instanta de recurs, retinerea in considerentele hotararii primei instante a inexistentei vreunui motiv pentru care constituirea dreptului de proprietate pentru petent ar fi fost efectuata cu incalcarea pr...
Decizia numarul 166/R/2010 din data de 11.02.2011. Pronuntata de Tribunalul Bistrita Nasaud

Dispozitiile art. 13 din Legea 18/1991 republicata sunt aplicabile numai in cazul fostilor proprietari decedati pana la data de 20 februarie 1991, deoarece contin o normaspeciala de strictainterpretare si aplicare. In cazul celor decedati dupa...
Decizia numarul 91/R/2010 din data de 11.02.2011. Pronuntata de Tribunalul Bistrita Nasaud

dobandire drept de proprietate
Sentinta civila numarul 3483 din data de 14.04.2011. Pronuntata de Judecatoria Targu Jiu

Dobandirea dreptului de proprietate asupra terenului ca efect al uzucapiunii in lumina dispozitiilor Legii 18/1991 - fond funciar.
Sentinta civila numarul 13585 din data de 19.01.2009. Pronuntata de Judecatoria Iasi

Dobandirea terenului aferent se realizeaza in aceleasi conditii ca si dobandirea constructiei, adicaprin vanzare-cumparare, si nicidecum prin atribuire cu titlu gratuit prin Ordin al Prefectului
Sentinta civila numarul 452/2009 din data de 03.05.2010. Pronuntata de Tribunalul Bistrita Nasaud

Dosar nrf. 1026/322/2008, sentinta civila nr. 1196 din 2 decembrie 2009, mentinutain recurs prin decizia civila nr. 213/R/13 aprilie 2010 a Tribunalului Covasna
Sentinta civila numarul 1196 din data de 02.12.2009. Pronuntata de Judecatoria Targu Secuiesc

Dovada dreptului de proprietate in actiunea de partaj. Actele emise in procesul reconstituirii dreptului de proprietate. Necesitatea eliberarii titlului de proprietate pentru terenurile ce fac obiectul legilor fondului funciar.
Sentinta civila numarul 4556 din data de 13.07.2006. Pronuntata de Judecatoria Targu Jiu

Dovada dreptului de proprietate pentru reconstituirea dreptului de proprietate
Sentinta civila numarul 1005 din data de 30.09.2011. Pronuntata de Judecatoria Slatina

DREPT CIVIL - FOND FUNCIAR
Sentinta civila numarul 1903 din data de 28.05.2012. Pronuntata de Judecatoria Calarasi

DREPT CIVIL-FOND FUNCIAR - Anulare Ordin privind atribuirea de teren
Sentinta civila numarul 2260 din data de 26.06.2012. Pronuntata de Judecatoria Calarasi

DREPT CIVIL. - Legea 169/1997, art. III, alin. 2 .
Sentinta civila numarul 2203 din data de 08.11.2010. Pronuntata de Judecatoria Oltenita

Drept civil. Fond funciar
Sentinta civila numarul 1391 din data de 25.06.2010. Pronuntata de Judecatoria Fetesti

Drept civil. Fond funciar
Decizia numarul 429 din data de 22.03.2011. Pronuntata de Tribunalul Valcea

Drept civil. Fond funciar. Plangere impotriva unei hotarari a comisiei judetene de fond funciar.
Sentinta civila numarul 691 din data de 06.04.2011. Pronuntata de Judecatoria Fetesti

Drept civil. Legea 18/1991 Rep. art. 23 si art. 24 C. civil , art. 1201. - reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenului atribuit de CAP ca lot in folosinta.
Sentinta civila numarul 1936 din data de 08.10.2010. Pronuntata de Judecatoria Oltenita

Drept de propietate
Sentinta civila numarul 448 din data de 01.02.2012. Pronuntata de Judecatoria Buhusi

drept de proprietate
Sentinta civila numarul 3806 din data de 03.12.2008. Pronuntata de Judecatoria Campina

Drept proprietate
Sentinta civila numarul 643 din data de 16.12.2009. Pronuntata de Judecatoria Podu Turcului

Dreptul de proprietate privata asupra terenurilor
Sentinta civila numarul 106 din data de 17.02.2010. Pronuntata de Judecatoria Podu Turcului

Efecte juridice ale unui inscris sub semnatura privata ce are ca obiect imobile
Sentinta civila numarul 10967 din data de 09.10.2008. Pronuntata de Judecatoria Iasi

Emitere a unei alte oferte in termenul prescris de lege, conditie esentialapentru epuizarea procedurii de reconstituire a dreptului de proprietate cu referire la atribuirea efectiva a terenului
Decizia numarul 321/R/2008 din data de 02.10.2008. Pronuntata de Tribunalul Bistrita Nasaud

Emitere titlu de proprietate
Sentinta civila numarul 82 din data de 26.01.2010. Pronuntata de Judecatoria Bals

Emitere titlu de proprietate
Sentinta civila numarul 679 din data de 23.04.2010. Pronuntata de Judecatoria Bals

emitere titlu proprietate
Sentinta civila numarul 15258 din data de 04.12.2012. Pronuntata de Judecatoria Targu Jiu

Emitere titlu proprietate
Hotararea numarul 667 din data de 03.04.2012. Pronuntata de Judecatoria Bals

Emitere titlu proprietate
Sentinta civila numarul 454 din data de 06.03.2012. Pronuntata de Judecatoria Bals

Emiterea adeverintei de proprietate pentru un anume amplasament obliga comisiile de fond funciar la emiterea titlului de proprietate pentru acelasi amplasament.
Sentinta civila numarul 174 din data de 06.03.2008. Pronuntata de Judecatoria Faurei

Emiterea titlului de proprietate
Sentinta civila numarul 782 din data de 27.01.2012. Pronuntata de Judecatoria Braila

Exceptie inadmisibilitate cerere in constatarea nulitatii absolute a titlului de proprietate.
Sentinta civila numarul 7523 din data de 16.03.2009. Pronuntata de Judecatoria Slatina

Exceptiile procesuale in calea de atac
Decizia numarul 2446 din data de 11.10.2011. Pronuntata de Tribunalul Bucuresti

Excludere persoane neindreptatite din TP
Sentinta civila numarul 8848 din data de 09.10.2009. Pronuntata de Judecatoria Ploiesti

expropiere
Sentinta civila numarul 181 din data de 16.10.2009. Pronuntata de Tribunalul Arges

Fon funciar
Sentinta civila numarul 5716 din data de 12.11.2009. Pronuntata de Judecatoria Slatina

fond dunciar
Sentinta civila numarul 1071 din data de 11.04.2011. Pronuntata de Judecatoria Targu Carbunesti

Fond funcar
Sentinta civila numarul 3148 din data de 30.05.2012. Pronuntata de Judecatoria Calarasi

Fond funciar
Decizia numarul 1138 din data de 14.05.2010. Pronuntata de Tribunalul Bucuresti

fond funciar
Sentinta civila numarul 417 din data de 27.02.2009. Pronuntata de Judecatoria Tulcea

Fond funciar
Sentinta civila numarul 632 din data de 25.02.2009. Pronuntata de Judecatoria Tulcea

Fond funciar
Sentinta civila numarul 862 din data de 19.03.2009. Pronuntata de Judecatoria Tulcea

Fond funciar
Sentinta civila numarul 941 din data de 25.03.2009. Pronuntata de Judecatoria Tulcea

Fond Funciar
Sentinta civila numarul 49 din data de 11.01.2012. Pronuntata de Judecatoria Tulcea

Fond Funciar
Decizia numarul 57 din data de 28.01.2008. Pronuntata de Tribunalul Galati

Fond funciar
Decizia numarul 122/R din data de 27.01.2010. Pronuntata de Tribunalul Vaslui

Fond funciar
Sentinta civila numarul 234 din data de 21.01.2010. Pronuntata de Judecatoria Barlad

Fond funciar
Sentinta civila numarul 237 din data de 21.01.2010. Pronuntata de Judecatoria Barlad

Fond funciar
Sentinta civila numarul 2706 din data de 05.10.2010. Pronuntata de Judecatoria Barlad

Fond funciar
Sentinta civila numarul 470 din data de 08.02.2011. Pronuntata de Judecatoria Barlad

Fond funciar
Sentinta civila numarul 134 din data de 11.01.2011. Pronuntata de Judecatoria Barlad

Fond funciar
Sentinta civila numarul 279 din data de 20.01.2011. Pronuntata de Judecatoria Barlad

fond funciar
Sentinta civila numarul 340 din data de 27.01.2011. Pronuntata de Judecatoria Barlad

Fond Funciar
Sentinta civila numarul 996 din data de 05.04.2011. Pronuntata de Judecatoria Barlad

Fond funciar
Sentinta civila numarul 1109 din data de 19.04.2011. Pronuntata de Judecatoria Barlad

Fond funciar
Sentinta civila numarul 989 din data de 04.04.2011. Pronuntata de Judecatoria Barlad

Fond funciar
Sentinta civila numarul 1042 din data de 12.04.2011. Pronuntata de Judecatoria Barlad

Fond funciar
Sentinta civila numarul 1284 din data de 10.05.2011. Pronuntata de Judecatoria Barlad

Fond funciar
Sentinta civila numarul 1460 din data de 26.05.2011. Pronuntata de Judecatoria Barlad

Fond funciar
Sentinta civila numarul 2000 din data de 16.06.2011. Pronuntata de Judecatoria Barlad

Fond funciar
Sentinta civila numarul 2194 din data de 13.09.2011. Pronuntata de Judecatoria Barlad

Fond funciar
Sentinta civila numarul 1672 din data de 14.06.2011. Pronuntata de Judecatoria Barlad

Fond funciar
Sentinta civila numarul 1978 din data de 26.07.2011. Pronuntata de Judecatoria Barlad

fond funciar
Sentinta civila numarul 2496 din data de 04.10.2011. Pronuntata de Judecatoria Barlad

fond funciar
Sentinta civila numarul 2575 din data de 06.10.2011. Pronuntata de Judecatoria Barlad

Fond Funciar
Sentinta civila numarul 3133 din data de 17.11.2011. Pronuntata de Judecatoria Barlad

Fond funciar
Sentinta civila numarul 3267 din data de 29.11.2011. Pronuntata de Judecatoria Barlad

Fond funciar
Sentinta civila numarul 2883 din data de 01.11.2011. Pronuntata de Judecatoria Barlad

Fond funciar
Sentinta civila numarul 3073 din data de 15.11.2011. Pronuntata de Judecatoria Barlad

fond funciar
Sentinta civila numarul 3022 din data de 10.11.2011. Pronuntata de Judecatoria Barlad

Fond funciar
Sentinta civila numarul 2983 din data de 08.11.2011. Pronuntata de Judecatoria Barlad

FOND FUNCIAR
Sentinta civila numarul 504 din data de 22.02.2012. Pronuntata de Judecatoria Barlad

fond funciar
Sentinta civila numarul 305 din data de 02.02.2012. Pronuntata de Judecatoria Barlad

Fond funciar
Sentinta civila numarul 356 din data de 07.02.2012. Pronuntata de Judecatoria Barlad

Fond funciar
Sentinta civila numarul 270 din data de 31.01.2012. Pronuntata de Judecatoria Barlad

Fond funciar
Sentinta civila numarul 3538 din data de 20.12.2011. Pronuntata de Judecatoria Barlad

Fond funciar
Sentinta civila numarul 3539 din data de 20.12.2011. Pronuntata de Judecatoria Barlad

Fond funciar
Sentinta civila numarul 25 din data de 10.01.2012. Pronuntata de Judecatoria Barlad

FOND FUNCIAR
Sentinta civila numarul 617 din data de 06.03.2012. Pronuntata de Judecatoria Barlad

Fond funciar
Sentinta civila numarul 737 din data de 15.03.2012. Pronuntata de Judecatoria Barlad

Fond funciar
Sentinta civila numarul 1240 din data de 24.04.2012. Pronuntata de Judecatoria Barlad

Fond funciar
Sentinta civila numarul 692 din data de 13.03.2012. Pronuntata de Judecatoria Barlad

Fond Funciar
Sentinta civila numarul 1344 din data de 03.05.2012. Pronuntata de Judecatoria Barlad

Fond Funciar
Sentinta civila numarul 2279 din data de 04.09.2012. Pronuntata de Judecatoria Barlad

Fond funciar
Sentinta civila numarul 2546 din data de 05.10.2012. Pronuntata de Judecatoria Barlad

Fond funciar
Sentinta civila numarul 2691 din data de 02.02.2012. Pronuntata de Judecatoria Barlad

Fond funciar
Sentinta civila numarul 10725 din data de 06.06.2011. Pronuntata de Judecatoria Iasi

fond funciar
Sentinta civila numarul 9702 din data de 19.05.2011. Pronuntata de Judecatoria Iasi

FOND FUNCIAR
Sentinta civila numarul 16256 din data de 16.12.2011. Pronuntata de Judecatoria Iasi

FOND FUNCIAR
Sentinta civila numarul 17243 din data de 20.10.2011. Pronuntata de Judecatoria Iasi

FOND FUNCIAR
Sentinta civila numarul 20773 din data de 30.11.2011. Pronuntata de Judecatoria Iasi

Fond funciar
Decizia numarul 342 din data de 02.04.2009. Pronuntata de Tribunalul Bacau

Fond funciar
Decizia numarul 380 din data de 08.04.2009. Pronuntata de Tribunalul Bacau

Fond funciar
Decizia numarul 419 din data de 22.04.2009. Pronuntata de Tribunalul Bacau

Fond funciar
Decizia numarul 656/R din data de 01.07.2009. Pronuntata de Tribunalul Bacau

Fond funciar
Decizia numarul 708 din data de 29.07.2009. Pronuntata de Tribunalul Bacau

Fond funciar
Decizia numarul 560 din data de 04.06.2009. Pronuntata de Tribunalul Bacau

Fond funciar
Decizia numarul 537 din data de 02.06.2009. Pronuntata de Tribunalul Bacau

Fond funciar
Decizia numarul 705 din data de 29.07.2009. Pronuntata de Tribunalul Bacau

Fond funciar
Decizia numarul 329/R din data de 01.04.2008. Pronuntata de Tribunalul Bacau

Fond funciar
Decizia numarul 690 din data de 15.07.2009. Pronuntata de Tribunalul Bacau

Fond funciar
Decizia numarul 987/R din data de 12.11.2008. Pronuntata de Tribunalul Bacau

Fond funciar
Decizia numarul 688 din data de 15.07.2009. Pronuntata de Tribunalul Bacau

Fond funciar
Decizia numarul 380 din data de 08.04.2009. Pronuntata de Tribunalul Bacau

Fond funciar
Decizia numarul 580 din data de 12.06.2009. Pronuntata de Tribunalul Bacau

Fond funciar
Decizia numarul 503 din data de 27.05.2009. Pronuntata de Tribunalul Bacau

Fond funciar
Decizia numarul 1084/R din data de 09.12.2008. Pronuntata de Tribunalul Bacau

Fond funciar
Decizia numarul 559 din data de 04.06.2009. Pronuntata de Tribunalul Bacau

Fond funciar
Decizia numarul 715/R din data de 17.08.2009. Pronuntata de Tribunalul Bacau

Fond funciar
Decizia numarul 549/R din data de 04.06.2009. Pronuntata de Tribunalul Bacau

Fond funciar
Decizia numarul 449/R din data de 07.05.2009. Pronuntata de Tribunalul Bacau

Fond funciar
Decizia numarul 1027 din data de 10.12.2009. Pronuntata de Tribunalul Bacau

Fond funciar
Decizia numarul 105/R din data de 04.02.2010. Pronuntata de Tribunalul Bacau

Fond funciar
Decizia numarul 52/R din data de 25.01.2010. Pronuntata de Tribunalul Bacau

Fond funciar
Decizia numarul 108/R din data de 04.02.2010. Pronuntata de Tribunalul Bacau

Fond funciar
Decizia numarul 75/R din data de 28.01.2010. Pronuntata de Tribunalul BacauComentarii ref. Sentinta civila numarul 3041 din data de 08.10.2007 pronuntata de Judecatoria Onesti

Fii primul care comenteaza.

 

 

Ultimele comentarii:
POPESCU MIHAELA comenteza: ''Buna seara.
Daca sunteti absolvent al inst. Ion Mincu in anul 1975 va anunt cu entuziasm ca avem intalnirea promo
... »»''

Alexandra comenteza: ''mai vin cu una. de ani de zile ca 1 pers platesc cel mai mult apa din tot blocul. la una din sedinte s-a votat schimbare ... »»''

Alexandra comenteza: ''buna ziua
am schimbat o butelie, tipul a venit cu una si cand sa porneasca aragazul nu ardea. a curatat din tub si
... »»''

Florin S comenteza: ''Cnventiile civile sunt greu de deosebit de un contrcat de munca mai ales atunci cand obiectul de activitate al conventii ... »»''

Laurentiu Galca comenteza: ''Sunt angajat la firma URBAN PROTECT din sinaia jud Prahova In urma controalelor pe care ati facut la firma respectiva si ... »»''

cornel comenteza: ''Doresc sa achizitionez un autoturism Skoda, fabricat octombrie 2006 diesel 1,9 norma poluare E3, emisii co2 140.Va rog s ... »»''

daragiu petre comenteza: ''buna zioa.am o mica problema .am avut o oprire pe salariu meu.iar deaci eu am platit totii banii care trebuia prin ing b ... »»''

 

 

Harta administrativa a Romaniei Judetul Satu-Mare Judetul Bihor Judetul Salaj Judetul Cluj Judetul Alba Judetul Hunedoara Judetul Arad Judetul Timis Judetul Caras-Severin Judetul Mehedinti Judetul Dolj Judetul Olt Judetul Gorj Judetul Vālcea Judetul Arges Judetul Dāmbovita Judetul Teleorman Judetul Giurgiu Judetul Calarasi Judetul Constanta Judetul Ialomita Judetul Prahova Judetul Brasov Judetul Sibiu Judetul Buzau Judetul Braila Judetul Tulcea Judetul Vrancea Judetul Galati Judetul Mures Judetul Covasna Judetul Harghita Judetul Bacau Judetul Vaslui Judetul Neamt Judetul Iasi Judetul Bistrita-Nasaud Judetul Maramures Judetul Suceava Judetul Botosani Judetul Bucuresti Judetul Ilfov Judetul Ilfov

 

 

 

Prima Pagina          Sitemap          Harta Site          Mergi sus


Toate datele afisate sunt informatii publice, publicate de autoritatile si institutiile publice sau in cadrul documentelor destinate publicului (Monitorul Oficial, Acte ale autoritatilor publice s.a.).
Consimtamantul persoanei vizate nu este cerut atunci cand prelucrarea priveste date obtinute din documente accesibile publicului, conform legii. (art.5, alin.2, lit.f din Legea nr. 677/2001, pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date). Notificare Operator de date cu caracter personal nr. 2447/2015.
Reclamatie date cu caracter personal