Institutii Publice: Suplinire consimtamant - ordonanta presedintiala
Asistenta Juridica

Prima Pagina          
Cautare generala

InfoDosar.ro
Cauta online dosarul din Instanta:
-Administratie
Institutii Publice

   Consiliile Judetene
   Judetele Romaniei
   Prefecturi
   Primarii
   Evidenta Populatiei
   Directiile de Pasapoarte
   Directiile Eliberari Pemise si Inmatriculari
   Directii de Statistica
   Arhivele Nationale
   Agentiile Domeniilor Statului
   Administratii ale Apelor Romane
   Drumurile Nationale
   Autoritati Sanitar-Veterinare
   Oficiile pentru Ameliorare si Reproductie in Zootehnie
   Oficii Judetene de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit
   A.P.I.A.
   Oficii Judetene pentru Consultanta Agricola
   Directiile de Agricultura
   Directiile FitoSanitare
   Ocoale Silvice
   Asociatii de Vanatoare si Pescuit
   Regiunile de Dezvoltare
   Agentiile pentru Protectia Mediului
   Casele de Asigurari de Sanatate
   Casele de Pensii
   Agentii de Somaj
   Asociatia Nevazatorilor
   Protectia Copilului
   Agentii Teritoriale pentru Prestatii Sociale
   Compartimente A.N.E.S.
   Consilii de Formare Profesionala
   Cartelul "Alfa"
   Administratiile financiare
   Trezorerii
   Camerele de Comert
   Curtile de Conturi
   Garzile Financiare
   Protectia Consumatorului
   Consiliul Concurentei
   Corpul Contabililor Autorizati
   Lista Contabililor Autorizati
   Lista Consultantilor Fiscali
   Tabloul arhitectilor din Romania
   Serviciile Judetene de Metrologie Legala
   Centre Evaluatori ANEVAR
   Agentiile pentru Conservarea Energiei
   CENTROCOOP
   ANCOM (ANRCTI)
   Inspectorate Scolare Judetene
   Directii Tineret
   Directii Judetene pentru Sport
   Federatii de Sport
   Biblioteci Judetene
   Directii Judetene pentru Cultura, Culte si Patrimoniul Cultural National
   Centre Judetene pentru Cultura Traditionala
   Muzee Judetene
   Biserici si Culte
   Teatre Judetene
   Federatia Sindicala "Spiru-Haret"
   Barouri de avocati
   Tabloul avocatilor
   Tabloul mediatorilor
   Birouri Avocatul Poporului
   Birouri de Cadastru
   Instante de Judecata
   Parchete
   Penitenciare
   Institute de Medicina Legala
   Notari Publici
   Executori Judecatoresti
   Lichidatori
   Consilieri Proprietate Intelectuala
   Traducatori Autorizati de MJ
   Colegiile Farmacistilor
   Colegiile Medicilor
   Colegiile Medicilor Dentisti
   Ordinul Asistentilor Medicali
   Spitale
   Centre Judetene Antidrog
   Centre de Transfuzie Sanguina
   Directiile de Sanatate Publica
   Crucea Rosie Romana
   Inspectorate de Stat in Constructii
   Auditori Energetici
   Inspectorate de Munca
   Garzile de Mediu
   Vamile
   I.S.U.
   InfoTrafic
   S.R.I.
   Birourile de Imigrari
   Autoritatile pentru Straini
   Politia Romana
   Jandarmeria Romana
   Centre Militare Judetene
   CREDITCOOP
   Casele de Ajutor Reciproc
   Retea CEC Bank
   Retea BCR
   Retea BancPost
   Retea BRD
   Retea Raiffeisen
   Retea Banca Carpatica
   Retea Banca Transilvania
   Retea Romextera Bank
   Oficii Postale
   Agentiile de Voiaj si Statiile CFR
   ARR-uri
   RAR-uri
   Statele Lumii
   Misiunile Diplomatice

 

 

Asistenta Juridica » Jurisprudenta » Judecatoria Botosani


Suplinire consimtamant - ordonanta presedintialaSentinta civila numarul 41 din data de 13.11.2012
Pronuntata de Judecatoria Botosani


Avocat Baroul Bucuresti Asistenta si reprezentare juridica la toate instantele de judecata www.cabinetonline.ro
[Sediu cabinet]


Dosar nr. xxx/193/2012 Ordonanta presedintiala R O M A N I A JUDECATORIA BOTOSANI SECTIA CIVILA Sedinta publica din Completul compus din PRESEDINTE GREFIER S E N T I N T A C I V I L A NR. Pe rol judecata cauzei civile formulata de reclamanta Z. C. A. in contradictoriu cu paratul V. C. S., cu participarea Autorita tii Tutelare din cadrul Prima riei mun. Botosani, avand ca obiect ordonanta presedintiala. La apelul nominal facut in sedinta publica se prezinta reclamanta asistata de avocat P. B., lipsa paratul si reprezentantul autorita tii tutelare. Procedura de citare legal indeplinita. S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, care invedereaza ca paratul nu a formulat intampinare. Reclamanta face dovada achita rii unei taxe judiciare de timbru in suma de 10 lei, depune un certificat constatator pentru dosarul nr. xxx/193/2012, filele 17-18 si invedereaza ca isi insuseste cererea de chemare in judecata semnata de avocat P. B.. De asemenea, ca beneficiaza de asistenta juridica a apa ra torului P. B.. Acordand cuvantul la probe, avocatul P. B. solicita incuviintarea probei cu inscrisurile aflate la dosar si cea testimoniala, doi martori carora le-a asigurat prezenta. In temeiul art. 167 Cod procedura civila se admite nota de probe formulata de reclamanta prin apa ra tor ales si, conform 187 Cod procedura civila care prevede ca se poate ma rgini numa rul martorilor propusi, instanta apreciaza ca un martor este suficient pentru dovedirea cererii formulata de reclamanta. S-a procedat la administrarea probei testimoniale, fiind audiata martora M. C. propusa de reclamanta, sustinerile acesteia fiind consemnate in procesul verbal de la fila 19. Constatand administrat probatoriul incuviintat in cauza, instanta constata actiunea in starea de judecata si acorda cuvantul in dezbateri asupra fondului. Avocatul P. B., pentru reclamanta, solicita admiterea actiunii si pronuntarea unei hotarari prin care sa se suplineasca consimta mantul paratului pentru ca minora Z. I. A. sa ca la toreasca impreuna cu reclamanta in stra ina tate, dar si pentru emiterea pasaportului simplu pentru copil, fara cheltuieli de judecata. In temeiul art. 150 Cod procedura civila, instanta se socoteste la murita, declara dezbaterile inchise si retine cauza pentru a se pronunta pe fond I N S T A N T A Deliberand asupra cauzei civile de fata, constata urmatoarele: Prin cererea inregistrata in data de xxx sub nr. xxx/193/2012 pe rolul Judecatoriei Botosani, reclamanta Z. C. A. a chemat in judecata pe paratul V. C. S., cu participarea Autorita tii Tutelare din cadrul Prima riei mun. Botosani solicitand pe calea ordonantei presedintiale pronuntarea unei hotarari prin care: � in temeiul art. 18 alin. 2 din Legea 272/2004, sa se suplineasca acordul paratului pentru ca minora Z. I. A. sa ca la toreasca in stra ina tate impreuna cu reclamanta; � in temeiul art. 17 alin. 2 din Legea 248/2005, sa se suplineasca acordul paratului in vederea emiterii pasaportului simplu pentru minora Z. I. A.; � in temeiul art. 274 Cod procedura civila sa se oblige paratul la plata cheltuielilor de judecata. In motivare se arata ca in urma unei relatii de uniune consensuala a partilor a rezultat minora Z. I. A., na scuta la data de 14.01.2003. Din anul 2009, partile s-au separat in fapt, paratul plecand in stra ina tate, iar in toata aceasta perioada nu a contribuit la cresterea si educarea minorei, pa strand legatura doar telefonic si sporadic cu aceasta. Se precizeaza ca din anul 2009 reclamanta a plecat impreuna cu minora in stra ina tate, unde are un loc de munca, iar copilul frecventeaza cursurile scolare, fiind eleva in clasa a III-a. Se mai mentioneaza ca in cursul anului 2007, paratul si-a exprimat acordul in scris, sub forma unei procuri, ca minora sa fie inscrisa pe pasaportul reclamantei si sa poata pa ra si tara oricand, chiar in lipsa paratului insa ca aceasta procura nu ar mai fi valabila. Se argumenteaza ca este important ca atat reclamanta cat si minora sa revina in Italia pana la data de 09.01.2012 intrucat s-ar risca desfacerea contractului de munca, respectiv repercursiuni disciplinare la scoala. Se afirma ca pe rolul acestei instante exista inregistrata o actiune judecatoreasca de drept comun, prin care se solicita exercitarea singulara a autorita tii parintesti si stabilirea locuintei minorei la domiciliul reclamantei. In drept au fost invocate dispozitiile art. 18 alin. 2 din Legea 272/2004, art. 17 alin. 2 din Legea 248/2005 si art. 274 Cod procedura civila. In dovedire s-au depus copii certificatul de nastere al minorei, dovada inscrierii la cursurile scolare din Italia si a contractului de munca al reclamantei, certificat constatator al dosarului nr. xxx/193/2012 al Judecatoriei Botosani, in original procura autentificata sub nr. xxx la Biroul Notarilor Publici Asociati C.A. - S.A. Actiunea a fost legal timbrata cu timbru judiciar de 0, 30 lei si s-a achitat taxa judiciara de timbru in suma de 10 lei. Legal citat, paratul V. C. S. nu a depus intampinare si nici nu s-a prezentat in instanta pentru a propune probe sau formula apa ra ri. Pentru justa solutionare a cauzei, instanta a incuviintat si administrat proba cu inscrisurile depuse la dosar de catre reclamanta, cea testimoniala fiind audiata martora Murariu Ceclia propusa de reclamanta (depozitie - fila 19) si, din oficiu, interogatoriul paratului, care nu a putut fi administrat din lipsa acestuia. Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:
Conform certificatului de nastere depus la fila 9, minora Z. I. A. este fiica reclamantei Z. C. A. si a paratului V. C. S. rezultata dintr-o relatie de uniune consensuala. Potrivit inscrisurile depuse la dosar (filele 10-12), reclamanta este incadrata in munca pe teritoriul statului italian, iar minora frecventeaza cursurile scolare. De asemenea, s-a facut dovada existentei pe rolul acestei instante a unei actiuni in curs (dosarul nr. xxx/193/2012, cu obiect exercitare autoritate parinteasca si stabilire domiciliu minor privind aceleasi parti, cu prim termen de judecata la xxx), in cadrul careia urmeaza a se adopta masuri cu aplicare nedeterminata in timp, in baza analiza rii fondului raporturilor existente intre parti. Prin prezenta cerere de chemare in judecata, reclamanta solicita suplinirea consimta mantului paratului pentru ca minora sa ca la toreasca in stra ina tate si in vederea emiterii pasaportului simplu. Potrivit prevederilor art. 18 alin. 2 din Legea 272/2004: deplasarea copiilor in tara si in stra ina tate se realizeaza cu instiintarea si acordul ambilor parinti; orice neintelegeri intre parinti cu privire la exprimarea acestui acord se solutioneaza de catre instanta judecatoreasca, iar conform dispozitiilor art. 30 alin. 1 lit. b) din Legea 248/2005 minorilor li se permite iesirea din tara numai daca sunt insotiti de o persoana majora si, in situatia in care ca la toreste impreuna cu unul din parinti, numai daca parintele insotitor prezinta o declaratie a celuilalt parinte din care sa rezulte acordul sa u cu privire la efectuarea ca la toriei respective in statul sau statele de destinatie, precum si cu privire la perioada acesteia. Cum in speta de fata, nu s-a facut dovada ca autoritatea parinteasca asupra minorei este exercitata doar de catre reclamanta, deplasarea minorei in stra ina tate insotita de unul din parinti se poate realiza numai cu acordul celuilalt parinte. Intrucat prezenta cerere de chemare in judecata a fost formulata pe calea ordonantei, instanta urmeaza sa analize conditiile prevazute de dispozitiile art. 581 Cod procedura civila pentru admiterea unei astfel de cererii. Referitor la conditiile de admisibilitate a actiunii reclamantei, instanta constata urmatoarele: Potrivit art. 581 Cod procedura civila, procedura ordonantei presedintiale poate fi utilizata pentru masuri vremelnice in cazuri grabnice, pentru pa strarea unui drept care s-ar pa gubi prin intarziere, pentru prevenirea unei pagube iminente si care nu s-ar putea repara, precum si pentru inla turarea piedicilor ce s-ar ivi cu prilejul unei executa ri. Astfel, art. 581 Cod procedura civila prevede pentru admisibilitatea ordonantei presedintiale indeplinirea cumulativa a trei cerinte, respectiv sa existe urgenta, masura solicitata sa fie vremelnica si sa nu se prejudece fondul. Ordonanta presedintiala neavand drept scop rezolvarea fondului litigiului, rezulta ca instanta investita cu solutionarea unei asemenea cereri se ma rgineste sa stabileasca, in raport cu probele prezentate de parti, in favoarea careia dintre ele exista aparenta de drept. Urgenta Din analiza art. 581 Cod procedura civila rezulta doua situatii in care instanta poate aprecia situatia urgentei si anume: � pa strarea unui drept care s-ar pa gubi prin intarziere; � prevenirea unei pagube iminente si care nu s-ar putea repara. Raportat la aceste criterii, s-a decis ca, urgenta trebuie sa rezulte din fapte concrete, specifice fieca rui caz in parte, urmand a fi indicate imprejura rile din care se deduce urgenta. De asemenea, in cadrul ordonantei presedintiale, urgenta se apreciaza in raport de situatia de fapt la momentul introducerii cererii, precum si la momentul judeca rii cauzei. Instanta apreciaza ca aceasta conditie este indeplinita, pentru urmatoarele considerente:
� reclamanta locuieste in Italia, avand un loc de munca si a facut dovada ca minora urmeaza cursurile scolare ale Scolii Primare de Stat Carlo Collodi din localitatea Palermo; � fiind inceput deja anul scolar, minora nu poate ra mane intr-o stare de incertitudine cu privire la situatia sa scolara. Vremelnicia Pe calea ordonantei presedintiale nu se pot lua masuri definitive care privesc rezolvarea fondului, ci numai masuri provizorii care tind sa preintampine o paguba iminenta si ireparabila. Vremelnicia masurii luate reprezinta doar o conditie a ordonantei presedintiale in instanta, care se afla in stransa legatura cu neprejudecarea fondului. Astfel, instanta este datoare sa evite orice masuri care rezolva fondul litigiului si fac imposibila eventuala restabilire a situatiei de fapt anterioare. In cazul de fata, reclamanta solicita doar luarea unei masuri provizorii, de suplinire a consimta mantului paratului, avand in vedere ca reclamanta a dovedit ca mai exista o actiune, pe calea dreptului comun, prin care se solicita ca doar reclamanta sa exercite autoritatea parinteasca asupra copilului, iar locuinta minorei sa fie stabilita la domiciliul reclamantei, respectiv dosarul nr. xxx/193/2012, cu prim termen de judecata la 30.01.2012. Neprejudecarea fondului cauzei Analiza acestei conditii presupune un examen sumar al fondului cauzei, determinand astfel de partea cui este aparenta dreptului. Aparenta dreptului este in favoarea reclamantei, aspect ce rezulta din coroborarea elementelor de fapt, respectiv: minora se afla in grija reclamantei, aceasta a facut dovada ca are un loc de munca in Italia, iar minora urmeaza cursurile scolare la o unitate de invatamant din Palermo; paratul nu contribuie la cresterea si educarea minorei, pa strand legatura doar telefonic si sporadic cu aceasta. In concordanta cu jurisprudenta C.E.D.O., dar si cu prevederile art. 2 din Legea 272/2004, principiul interesului superior al copilului va prevala in toate demersurile si deciziile care privesc copiii, inclusiv in cauzele solutionate de instantele judecatoresti. Acest principiu este impus inclusiv in legatura cu drepturile si obligatiile ce revin parintilor copilului si trebuie sa prevaleze in toate cauzele solutionate de instantele judecatoresti. Ambii parinti sunt responsabili pentru cresterea si educarea copiilor lor. In masura in care exista neintelegeri intre parinti, care afecteaza in mod direct si minorul, iar instanta judecatoreasca este chemata sa se pronunte cu privire la exercitarea drepturilor si indeplinirea obligatiilor parintesti, este necesar sa fie considerat in primul rand interesul superior la copilului, astfel incat masura dispusa sa asigure buna starea materiala si spirituala a copilului, in special prin ingrijirea acestuia, prin asigurarea cresterii, educa rii si intretinerii sale, prin mentinerea copilului intr-un mediu cat mai apropiat de cel in care a fost crescut. Interesul superior al copilului urmeaza a fi stabilit prin examinarea tuturor criteriilor consacrate in acest scop de doctrina si jurisprudenta. Aceste criterii sunt: varsta copilului, posibilita tile parintelui de a-i asigura o buna dezvoltare fizica, intelectuala si morala, atasamentul fata de minor si al minorului fata de parinte, precum si grija manifestata de parinti in timpul convietuirii si dupa despartirea lor. Criteriile de apreciere a interesului superior al minorului formeaza un ansamblu guvernat de principiul egalita tii, ceea ce inseamna ca nu se poate retine caracterul primordial sau determinant al unuia sau altuia dintre criteriile respective. Altfel spus, in aprecierea interesului superior al minorului nu se poate absolutiza vreunul dintre criteriile enuntate, instanta urmand a le evalua in ansamblul lor, prin analizarea fieca rui criteriu in contextul celorlalte. Asa fiind, constatand ca in cauza sunt indeplinite cerintele prevazute de art. 581 Cod procedura civila, instanta urmeaza sa admita capa tul de cerere privind suplinirea consimta mantului paratului V. C. S. pentru ca minora Z. I. A. sa se deplaseze in stra ina tate impreuna cu reclamanta Z. C. A., pana la solutionarea irevocabila a litigiului pe fond, in cadrul dosarului nr. xxx/193/2012, aflat pe rolul Judecatoriei Botosani. Referitor la cel de al doilea capa t de cerere, instanta retine ca potrivit art. 17 alin. 1 lit. a) din Legea 248/2005 minorilor ceta teni romani-li se elibereaza pasapoarte simple sau pasapoarte simple electronice in urmatoarele conditii: a) in cazul minorului care nu a implinit varsta de 14 ani, numai la cererea ambilor parinti, a parintelui supravietuitor, a parintelui caruia i-a fost incredintat prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva si irevocabila sau, dupa caz, a reprezentantului legal. De asemenea conform alin. 2 din acelasi act normativ, emiterea pasaportului simplu sau a pasaportului simplu electronic pentru minor, in situatia in care exista neintelegeri intre parinti cu privire la exprimarea acordului ori unul dintre parinti se afla in imposibilitatea de a-si exprima vointa, cu exceptia situatiilor prevazute la art. 171 alin. 1 lit. e), se efectueaza numai dupa solutionarea acestor situatii de catre instanta de judecata, care se pronunta in conditiile legii. Avand in vedere textele legale invocate, precum si solutia ce urmeaza a fi adoptata cu privire la primul capa t de cerere, instanta urmeaza sa admita si cel de al doilea capa t de cerere privind suplinirea consimta mantului paratului V. C. S. pentru eliberarea pasaportului catre minora Z. I. A.. Se va lua act ca nu s-au solicitat cheltuieli de judecata, astfel cum s-a retinut prin concluziile formulate odata cu dezbaterea fondului. PENTRU ACESTE MOTIVE IN NUMELE LEGII ORDONA Admite cererea de chemare in judecata formulata de reclamanta Z. C. A., domiciliata in mun. Botosani, nr., scara, ap., jud. Botosani in contradictoriu cu paratul V. C. S., cu domiciliul in mun. Botosani, nr., bloc, scara, ap., jud. Botosani. Suplineste consimta mantul paratului V. C. S. pentru eliberarea pasaportului catre minora Z. I. A., na scuta la data de xx.01.2003, CNP si pentru deplasarea acesteia in stra ina tate impreuna cu mama sa, reclamanta Z. C. A.. Cu drept de recurs in termen de 5 zile de la pronuntare. Pronuntata in sedinta publica, azi xxx.
PRESEDINTE, GREFIER,

Alte spete din domeniul Cereri

apel-granituire
Decizia numarul 44 din data de 13.02.2009. Pronuntata de Tribunalul Tulcea

comercial-faliment-confirmare plan reorganizare
Sentinta civila numarul 465 din data de 11.02.2011. Pronuntata de Tribunalul Tulcea

Fond - Conflict de drepturi -drepturi salariale
Sentinta civila numarul 455 din data de 18.03.2009. Pronuntata de Tribunalul Tulcea

Fond -Contencios administrativ- sesizare Curte de Conturi-inadmisibilitate
Sentinta civila numarul 403 din data de 12.03.2009. Pronuntata de Tribunalul Tulcea

infr. de viloare de domiciliu si viol-individualizarea pedepsei
Decizia numarul 57 din data de 28.04.2009. Pronuntata de Tribunalul Tulcea

infr. de viol prev. de art. 197 alin. 3 cod penal - intretinerea unui raport sexual cu o minora
Sentinta penala numarul 110 din data de 14.04.2009. Pronuntata de Tribunalul Tulcea

inlocuire masura plasament in regim de urgenta
Sentinta civila numarul 251 din data de 16.02.2009. Pronuntata de Tribunalul Tulcea

intreruperea executarii pedepsei inchisorii-declinat
Sentinta penala numarul 85 din data de 10.03.2009. Pronuntata de Tribunalul Tulcea

intreruperea executarii pedepsei inchisorii-motive sociale
Sentinta penala numarul 80 din data de 03.03.2009. Pronuntata de Tribunalul Tulcea

plangere impotriva rezolutiei de netrimitere in judecata a procurorului - art. 2781 C.pr.pen.
Sentinta penala numarul 189 din data de 20.07.2011. Pronuntata de Tribunalul Tulcea

revizuire-fond, renuntarea la judecata
Sentinta penala numarul 82 din data de 03.03.2009. Pronuntata de Tribunalul Tulcea

revizuire-inadmisibilitatea cereri
Sentinta penala numarul 123 din data de 21.04.2009. Pronuntata de Tribunalul Tulcea

"pretentii"
Sentinta civila numarul 7179 din data de 17.09.2010. Pronuntata de Judecatoria Pitesti

1. Functionari publici. Legea 142/1998 privind acordarea tichetelor de masa.
Sentinta comerciala numarul 357 din data de 04.03.2008. Pronuntata de Tribunalul Valcea

20 de infractiuni de furt calificat-tardivitate
Decizia numarul 43 din data de 03.03.2009. Pronuntata de Tribunalul Tulcea

8. Drept de petitionare. Formularea unei noi cereri cu acelasi obiect. Clasarea in temeiul art. 10 alin. 2 din OG 27/2002.
Sentinta comerciala numarul 596 din data de 15.04.2008. Pronuntata de Tribunalul Valcea

Accesiune imobiliara artificiala.
Sentinta civila numarul 8712 din data de 16.09.2005. Pronuntata de Judecatoria Sectorului 1

Achizitii publice. Retinerea de catre autoritatea contractanta din garantia de participare, conform dispozitiilor art. 2781 alin. 1 din OUG 34/2006, modificata prin OUG Nr. 76/2010
Decizia numarul 1490 din data de 17.06.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti

Acordare cheltuieli de judecata in recurs
Decizia numarul 985/RC din data de 18.10.2011. Pronuntata de Tribunalul Neamt

Act administrativ
Hotararea din data de 08.02.2010. Pronuntata de Judecatoria Balcesti

Act administrativ. Refuz solutionare cerere. - art. 7 si 8 din Lg. 554/2004
Decizia numarul 25 din data de 17.01.2012. Pronuntata de Tribunalul Calarasi

Actiune constatare
Sentinta civila numarul 344 din data de 10.02.2009. Pronuntata de Judecatoria Tulcea

Actiune constatare
Decizia numarul 69 din data de 28.01.2009. Pronuntata de Tribunalul Tulcea

Actiune formulata de sindicat. Anularea cererii pentru lipsa calitatii de reprezentant.
Decizia numarul 508 din data de 17.03.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti

Actiune formulata la instanta de fond in temeiul art. 581 Cod procedura civila - obligarea paratului de a permite exploatarea de prundis si nisip de pe suprafata de 1100m.p. - admitere. Recurs declarat de parati. Admiterea recursului si respingerea a...
Decizia numarul 955 din data de 11.08.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Bacau

Actiune in anularea inscrisurilor falsificate
Sentinta civila numarul 106 din data de 23.01.2012. Pronuntata de Judecatoria Oltenita

Actiune in constatare
Sentinta civila numarul 379 din data de 04.02.2009. Pronuntata de Judecatoria Tulcea

actiune in constatare
Sentinta civila numarul 764 din data de 10.03.2009. Pronuntata de Judecatoria Tulcea

actiune in constatare
Sentinta civila numarul 500 din data de 16.02.2009. Pronuntata de Judecatoria Tulcea

Actiune in constatare
Sentinta civila numarul 29 din data de 21.01.2009. Pronuntata de Tribunalul Tulcea

Actiune in constatare
Sentinta civila numarul 829 din data de 22.03.2012. Pronuntata de Judecatoria Barlad

Actiune in constatare
Sentinta civila numarul 1427 din data de 10.05.2012. Pronuntata de Judecatoria Barlad

actiune in constatare
Sentinta civila numarul 542 din data de 22.10.2009. Pronuntata de Judecatoria Podu Turcului

ACTIUNE IN CONSTATARE
Hotararea din data de 12.01.2010. Pronuntata de Judecatoria Balcesti

actiune in constatare
Sentinta civila numarul 6491 din data de 07.10.2010. Pronuntata de Judecatoria Targu Jiu

actiune in constatare
Sentinta civila numarul 6341 din data de 10.04.2012. Pronuntata de Judecatoria Targu Jiu

actiune in constatare-perimare
Sentinta civila numarul 399 din data de 09.02.2009. Pronuntata de Judecatoria Tulcea

Actiune in constatare.
Sentinta civila numarul 7940 din data de 30.11.2009. Pronuntata de Judecatoria Targu Jiu

Actiune in contencios administrativ indreptata impotriva incheierii pronuntata de Comisia de solutionare a contestatiilor din cadrul Curtii de Conturi a Romaniei. Posibilitatea Curtii de Conturi de a declara unilateral nelegale acte administrative in...
Decizia numarul 454 din data de 01.03.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti

Actiune in rectificarea cartii funciare. Conditii.
Sentinta civila numarul 9924 din data de 12.10.2005. Pronuntata de Judecatoria Sectorului 1

Actiune intemeiata pe principiul imbogatirii fara justa cauza. Prestatii succesive. Prescriptie.
Sentinta civila numarul 8714 din data de 16.09.2005. Pronuntata de Judecatoria Sectorului 1

actiune oblica perimare
Sentinta civila numarul 400 din data de 09.02.2009. Pronuntata de Judecatoria Tulcea

Actiunea civila alaturata actiunii penale. Despagubirile pentru daunele morale nu sunt menite a avea un caracter represiv, ci reparator, fara a constitui totusi o sursa injusta de imbogatire
Hotararea numarul 133 din data de 02.11.2009. Pronuntata de Judecatoria Zarnesti

Actiunea civila in procesul penal. Exercitare din oficiu.
Sentinta penala numarul 1821 din data de 20.11.2006. Pronuntata de Judecatoria Slatina

adminisbilitatea contestatiei in anulare
Decizia numarul 53 din data de 07.04.2009. Pronuntata de Tribunalul Tulcea

Admisibilitate in contextul in care fata de inculpatul necunoscator al limbii romane se omite asigurarea traducerii procesului penal posibilitatea intelegerii si comunicarii cu instanta.
Decizia numarul 100/R din data de 05.03.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures

ADMITEREA PLANGERII FORMULATE IN BAZA ART. 2781 AL. 1 COD PROCEDURA PENALA SI TRIMITEREA CAUZEI PROCURORULUI IN BAZA ART. 2781 AL. 8 LIT. B COD PROCEDURA PENALA
Sentinta penala din data de 07.01.2010. Pronuntata de Judecatoria Buzau

Adresa
Sentinta civila numarul 3364 din data de 31.10.2011. Pronuntata de Judecatoria Tulcea

Alte cereri
Sentinta civila numarul 283/CA din data de 30.11.2009. Pronuntata de Tribunalul Vaslui

Alte cereri
Sentinta civila numarul 3495 din data de 15.02.2012. Pronuntata de Judecatoria Barlad

alte cereri
Sentinta civila numarul 244 din data de 06.07.2009. Pronuntata de Tribunalul Arges

alte cereri
Sentinta civila numarul 212 din data de 05.11.2009. Pronuntata de Tribunalul Arges

alte cereri
Sentinta civila numarul 245/CAF din data de 05.03.2010. Pronuntata de Tribunalul Arges

alte cereri
Decizia numarul 1763/2011 din data de 24.05.2011. Pronuntata de Tribunalul Arges

alte cereri
Sentinta civila numarul 761 din data de 24.02.2012. Pronuntata de Tribunalul Gorj

Alte cereri - contestatie impotriva dispozitiei de sanctionare
Sentinta civila numarul 20/CA din data de 11.01.2010. Pronuntata de Tribunalul Vaslui

ALTE CERERI - PLANGERE PRIVIND INCALCAREA DISP. ART.1 DIN LEGEA NR.554/2004 - DECLINARE DE COMPETENTA
Sentinta civila numarul 908 din data de 08.04.2010. Pronuntata de Judecatoria Tecuci

Alte cererii
Decizia numarul 229/2011 din data de 27.05.2011. Pronuntata de Tribunalul Arges

Amanarea executarii pedepsei inchisorii. Relevanta motivelor invocate in sustinerea cererii
Sentinta penala numarul 458 din data de 21.07.2006. Pronuntata de Judecatoria Roman

Antecontract de vanzare cumparare. Neindeplinirea obligatiei de catre promitentul vanzator. Consecinte.
Sentinta civila numarul 3388 din data de 02.03.2009. Pronuntata de Judecatoria Iasi

Anulare
Sentinta civila numarul 234/CA din data de 19.10.2009. Pronuntata de Tribunalul Vaslui

Anulare
Sentinta civila numarul 279/CA din data de 26.11.2009. Pronuntata de Tribunalul Vaslui

Anulare act
Sentinta civila numarul 314/CA din data de 14.01.2010. Pronuntata de Tribunalul Vaslui

Anulare act
Sentinta civila numarul 383 din data de 04.02.2010. Pronuntata de Judecatoria Barlad

anulare act
Sentinta civila numarul 1100 din data de 02.07.2009. Pronuntata de Tribunalul Arges

anulare act
Sentinta civila numarul 6295 din data de 09.04.2012. Pronuntata de Judecatoria Targu Jiu

Anulare act administrativ
Sentinta civila numarul 312/CA din data de 14.12.2009. Pronuntata de Tribunalul Vaslui

anulare act administrativ
Sentinta civila numarul 216/CAF din data de 01.03.2010. Pronuntata de Tribunalul Arges

anulare act administrativ
Sentinta civila numarul 149 din data de 20.01.2012. Pronuntata de Tribunalul Gorj

anulare act administrativ
Sentinta civila numarul 805 din data de 29.02.2012. Pronuntata de Tribunalul Gorj

anulare act administrativ
Sentinta civila numarul 2778 din data de 20.06.2012. Pronuntata de Tribunalul Gorj

anulare act administrativ
Sentinta civila numarul 3529 din data de 13.09.2012. Pronuntata de Tribunalul Gorj

Anulare act.
Sentinta civila din data de 02.07.2009. Pronuntata de Judecatoria Targu Jiu

anulare acte frauduloase
Sentinta civila numarul 369 din data de 05.03.2009. Pronuntata de Tribunalul Tulcea

ANULARE CERTIFICAT MOSTENITOR, RESPINSA PENTRU LIPSA INTERESULUI - reclamantii nu justifica natura personalasi directa a interesului
Sentinta civila numarul 5704 din data de 10.04.2009. Pronuntata de Judecatoria Sectorului 1

Anulare incident plata
Sentinta comerciala numarul 1 din data de 10.01.2012. Pronuntata de Tribunalul Dolj

Anulare inscrisuri
Sentinta civila numarul 340 din data de 03.02.2009. Pronuntata de Judecatoria Tulcea

Anulare pentru netimbrare
Decizia numarul 62 din data de 28.01.2009. Pronuntata de Tribunalul Tulcea

Anulare proces verbal de contraventie.
Sentinta civila din data de 30.09.2009. Pronuntata de Judecatoria Targu Jiu

anulare somatie de plata
Sentinta civila numarul 758 din data de 07.03.2012. Pronuntata de Judecatoria Onesti

Anulare titlu proprietatet
Hotararea din data de 14.04.2010. Pronuntata de Judecatoria Balcesti

Anularea actiunii pentru lipsa dovezii calitatii de reprezentant. Inadmisibilitatea cererii de constatare a nulitatii unei cereri de chemare in judecata si a unei imputerniciri avocatiale pe cale separata, iar nu in cadrul procesului respectiv.
Sentinta civila numarul 1520 din data de 03.02.2009. Pronuntata de Judecatoria Iasi

anularea mandatului de executare a pedepsei
Sentinta penala numarul 1483 din data de 10.11.2011. Pronuntata de Judecatoria Tulcea

APEL - EVACUARE
Hotararea numarul 6 din data de 14.01.2009. Pronuntata de Tribunalul Tulcea

Apel -anulare ca netimbrat
Decizia numarul 38 din data de 05.02.2009. Pronuntata de Tribunalul Tulcea

Apel -validare poprire
Decizia numarul 39 din data de 11.02.2009. Pronuntata de Tribunalul Tulcea

apel civil - evacuare
Decizia numarul 85 din data de 13.07.2011. Pronuntata de Tribunalul Tulcea

Apel civil - iesire din indiviziune
Decizia numarul 100 din data de 04.10.2011. Pronuntata de Tribunalul Tulcea

Apel civil - partaj judiciar
Decizia numarul 99 din data de 04.10.2011. Pronuntata de Tribunalul Tulcea

apel civil- validare poprire
Decizia numarul 57 din data de 19.05.2011. Pronuntata de Tribunalul Tulcea

apel-granituire
Decizia numarul 42 din data de 11.02.2009. Pronuntata de Tribunalul Tulcea

apel-iesire din indiviziune. constatare drept de creanta
Decizia numarul 48 din data de 20.02.2009. Pronuntata de Tribunalul Tulcea

apel-partaj bunuri comune.netimbrare
Decizia numarul 34 din data de 05.02.2009. Pronuntata de Tribunalul Tulcea

apel-validare
Decizia numarul 40 din data de 11.02.2009. Pronuntata de Tribunalul Tulcea

Apel-validare poprire
Hotararea numarul 22 din data de 16.01.2009. Pronuntata de Tribunalul Tulcea

apel-validare poprire
Decizia numarul 41 din data de 11.02.2009. Pronuntata de Tribunalul Tulcea

apel-validare poprire-cheltuieli de judecata
Decizia numarul 35 din data de 05.02.2009. Pronuntata de Tribunalul Tulcea

Apelul Parchetului -caracterul apelului (in favoarea sau in defavoarea inculpatului) Suplimentarea, in sedinta, a motivelor de apel. In situatia in care existacontradictii se vor avea in vedere motivele scrise de apel
Decizia numarul 114 din data de 11.06.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Galati

Aplicare art. 616 Cod procedura civila. Situatia in care, cu ocazia solutionarii unei actiuni de divort, se constatala un termen de judecata ca ambele parti lipsesc ambele parti .
Decizia numarul 411 din data de 15.12.2009. Pronuntata de Tribunalul Gorj

Aplicarea art. 3201 C.pr.pen. in situatia in care inculpatul invoca aplicare textului de lege mentionat. Aplicarea principiilor"tempus regit actum" sau mitior lex".
Sentinta penala numarul 25 din data de 31.01.2011. Pronuntata de Judecatoria Motru

Art 183 Cod Penal
Sentinta penala numarul 53 din data de 13.02.2009. Pronuntata de Tribunalul Tulcea

Art 215 215 al.4 c.p. si art. 84 al.1 pact.2,3 din Lg. 59 din 1934
Sentinta penala numarul 137 din data de 10.02.2009. Pronuntata de Judecatoria Tulcea

art.
Decizia numarul 27 din data de 05.02.2009. Pronuntata de Tribunalul Tulcea

ART. 138 DIN lEGEA 85/2006
Sentinta civila numarul 479 din data de 20.03.2009. Pronuntata de Tribunalul Tulcea

Art. 174-176 lit. d Cod penal(omor deosebit de grav)-incadrarea juridica
Sentinta penala numarul 93 din data de 20.03.2009. Pronuntata de Tribunalul Tulcea

art. 180 al. 2 CP
Sentinta penala numarul 588 din data de 14.10.2010. Pronuntata de Judecatoria Onesti

art. 183 cod penal
Sentinta penala numarul 72 din data de 25.02.2009. Pronuntata de Tribunalul Tulcea

Art. 20-174 Cod Penal, tentativa la infractiunea de omor
Sentinta penala numarul 60 din data de 24.02.2009. Pronuntata de Tribunalul Tulcea

art. 208 al.1 si art. 192 al. 1 Cod penal
Hotararea din data de 03.05.2010. Pronuntata de Judecatoria Balcesti

art. 208 alin. 1-209 cod penal
Decizia numarul 26 din data de 03.02.2009. Pronuntata de Tribunalul Tulcea

Art. 208-209 C. P.
Sentinta penala numarul 502 din data de 06.09.2010. Pronuntata de Judecatoria Onesti

Art. 208-209 C.p.
Sentinta penala numarul 408 din data de 24.06.2010. Pronuntata de Judecatoria Onesti

Art. 208-209 c.p.
Sentinta penala numarul 502 din data de 06.09.2010. Pronuntata de Judecatoria Onesti

art. 208-209 cod penal - furt calificat
Decizia numarul 29 din data de 10.02.2009. Pronuntata de Tribunalul Tulcea

art. 208-209 cod penal - furt calificat
Decizia numarul 30 din data de 10.02.2009. Pronuntata de Tribunalul Tulcea

art. 208-209 cod penal - furt calificat
Decizia numarul 31 din data de 11.02.2009. Pronuntata de Tribunalul Tulcea

art. 208-209 cod penal - furt calificat
Decizia numarul 33 din data de 17.02.2009. Pronuntata de Tribunalul Tulcea

art. 211 cpd penal
Decizia numarul 32 din data de 17.02.2009. Pronuntata de Tribunalul Tulcea

Art. 211, alin.1 si 2, lit. b, c, Cod penal
Hotararea numarul 5 din data de 13.01.2009. Pronuntata de Tribunalul Tulcea

Art. 215 alin. 1,3 Cod Penal
Sentinta penala numarul 54 din data de 17.02.2009. Pronuntata de Tribunalul Tulcea

Art. 26-211 alin.1 Cod penal, confiscare
Hotararea numarul 3 din data de 09.01.2009. Pronuntata de Tribunalul Tulcea

Art. 278/1 C.p.p.
Sentinta penala numarul 329 din data de 18.05.2010. Pronuntata de Judecatoria Onesti

art. 322 pct 5 cod pr. civ.
Decizia numarul 42 din data de 16.01.2009. Pronuntata de Tribunalul Tulcea

Art. 5 din O. G. 5/2001, asa cum a fost modificat
Decizia numarul 2409 din data de 18.10.2012. Pronuntata de Judecatoria Rosiori de Vede

art. 86 alin. 1 din oug 195/2002
Sentinta penala numarul 73 din data de 26.02.2009. Pronuntata de Tribunalul Tulcea

Art. 87 al.1 din OUG 1952002, republicat
Hotararea din data de 23.03.2010. Pronuntata de Judecatoria Balcesti

art.114 C.p. Admite sesizarea
Sentinta penala numarul 168 din data de 14.07.2010. Pronuntata de Judecatoria Bailesti

art.138 din Legea 85-2006
Sentinta civila numarul 240 din data de 13.02.2009. Pronuntata de Tribunalul Tulcea

Art.175, lit. c, Cod Penal
Hotararea numarul 10 din data de 13.01.2009. Pronuntata de Tribunalul Tulcea

Art.178, alin.2, Cod penal - Uciderea din culpa - Individualizarea pedepsei;pedeapsa accesorie, latura civila
Decizia numarul 49 din data de 17.03.2009. Pronuntata de Tribunalul Tulcea

art.180 alin.2 c.p.- retragerea plangerii prealabile
Decizia numarul 46 din data de 20.03.2009. Pronuntata de Tribunalul Tulcea

art.184 cod penal
Sentinta penala numarul 616 din data de 26.05.2010. Pronuntata de Judecatoria Tulcea

art.208-209 Cod penal
Sentinta penala numarul 525 din data de 04.05.2010. Pronuntata de Judecatoria Tulcea

Art.208-209, alin.2, Cod penal - Revocare suspendare
Decizia numarul 48 din data de 17.03.2009. Pronuntata de Tribunalul Tulcea

Art.208-209, Cod penal; individualizarea pedepsei - latura civila
Decizia numarul 51 din data de 24.03.2009. Pronuntata de Tribunalul Tulcea

Art.211, alin.1 si 2, lit. b, c, Cod penal
Hotararea numarul 1 din data de 09.01.2009. Pronuntata de Tribunalul Tulcea

Art.278 ind.1 C.p.p. Desfiintarea ordonantei procurorului de caz si retinerea cauzei spre judecare , sub aspectul sa varsirii infractiunii de insusire a bunului gasit prev. de art. 216 C.p. Aprecierea eronata a procurorului de caz asupra gradului de pe...
Sentinta penala numarul 588 din data de 12.10.2009. Pronuntata de Judecatoria Sectorului 1

Art.278 ind.1 C.p.p. Plangere impotriva ordonantei procurorului de caz de netrimitere in judecata. Inadmisibilitate.
Sentinta penala numarul 603 din data de 19.10.2009. Pronuntata de Judecatoria Sectorului 1

Art.278 indice 1 C.p.p.
Sentinta penala numarul 232 din data de 05.03.2009. Pronuntata de Judecatoria Tulcea

Art.278 indice 1 C.p.p.
Hotararea numarul 58 din data de 10.03.2010. Pronuntata de Judecatoria Bailesti

Art.278" Cod procedura penala. Incalcarea drepturilor procesuale elementare
Sentinta penala numarul 86 din data de 17.03.2009. Pronuntata de Tribunalul Tulcea

Art.278", alin.8 lit.a, Cod pr. penala
Hotararea numarul 19 din data de 20.01.2009. Pronuntata de Tribunalul Tulcea

Art.303 C.p.civ.. Termenul in care se pot depune motivele de recurs in cazul in care termenul de recurs curge de la pronuntare.
Decizia numarul 129 din data de 23.02.2010. Pronuntata de Tribunalul Gorj

Art.86 si 87 din OUG 195/2002 -Inlaturare spor
Decizia numarul 46 din data de 10.03.2009. Pronuntata de Tribunalul Tulcea

asentintra civila nr 35
Hotararea numarul 35 din data de 21.01.2010. Pronuntata de Judecatoria Calafat

Asigurari Sociale
Sentinta civila numarul 153 din data de 04.02.2009. Pronuntata de Tribunalul Tulcea

asigurari sociale - contestatie decizie de pensionare
Sentinta civila numarul 367 din data de 04.03.2009. Pronuntata de Tribunalul Tulcea

Asigurari sociale - pensie de urmas
Sentinta civila numarul 4898 din data de 25.11.2011. Pronuntata de Tribunalul Tulcea

asigurari sociale - recalculare pensie
Sentinta civila numarul 366 din data de 04.03.2009. Pronuntata de Tribunalul Tulcea

asigurari sociale -contestatie decizie pensionare
Sentinta civila numarul 89 din data de 23.01.2009. Pronuntata de Tribunalul Tulcea

Asigurari sociale-contestatie decizie pensionare
Sentinta civila numarul 2291 din data de 15.06.2011. Pronuntata de Tribunalul Tulcea

Asigurari sociale-recalculare pensie
Sentinta civila numarul 3228 din data de 14.09.2011. Pronuntata de Tribunalul Tulcea

atragerea raspunderii organelor
Sentinta civila numarul 150 din data de 30.01.2009. Pronuntata de Tribunalul Tulcea

atribuire beneficiu contract
Sentinta civila numarul 693 din data de 03.03.2009. Pronuntata de Judecatoria Tulcea

Autoritate de lucru judecat cand tranzactia realizata intr-un partaj de bunuri comune a fost cenzuratade instanta.
Sentinta civila numarul 5982 din data de 22.04.2009. Pronuntata de Judecatoria Iasi

Autorizarea executarii obligatiei de a face (art. 580 2 C.p.c.). Cerere de chemare in garantie
Sentinta civila numarul - din data de 31.10.2008. Pronuntata de Judecatoria Sinaia

Calea de atac, in materia cererilor solutionate conform dispozitiilor art. 581 cod procedura civila
Decizia numarul 250 din data de 14.03.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Galati

Calificarea juridica a memoriilor depuse de terte persoane la instanta de fond, in lumina dispozitiilor codului de procedura civila si art. 6 din Conventie priviind dreptul de acces la justitie care include si dreptul de a sesiza o instanta
Decizia numarul 856/2007 din data de 12.04.2007. Pronuntata de Tribunalul Gorj

Calitate procesuala pasiva in cazul actiunilor avand ca obiect acordarea de despagubiri formulate de persoane fizice care au constituit depozite la Casa de Economii si Consemnatiuni C. E. C.-S. A. in vederea achizitionarii de autoturisme - actiuni int...
Sentinta civila numarul 14993 din data de 28.10.2010. Pronuntata de Judecatoria Iasi

Calitate procesuala pasiva. Vacanta succesorala. Mijloace de proba.
Sentinta civila numarul 4867 din data de 18.05.2005. Pronuntata de Judecatoria Sectorului 1

cere de contopire a pedepselor
Sentinta penala numarul 1058 din data de 18.06.2009. Pronuntata de Judecatoria Pitesti

Cerere
Sentinta civila numarul 3276 din data de 25.11.2011. Pronuntata de Judecatoria Tulcea

Cerere
Sentinta civila numarul 3454 din data de 08.12.2011. Pronuntata de Judecatoria Tulcea

Cerere
Sentinta civila numarul 3006 din data de 21.10.2011. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

Cerere
Sentinta civila numarul 3152 din data de 04.11.2011. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

Cerere
Sentinta civila numarul 402 din data de 21.02.2012. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

Cerere
Sentinta civila numarul 604 din data de 14.03.2012. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

Cerere
Sentinta penala numarul 205 din data de 23.04.2012. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

Cerere
Sentinta penala numarul 204 din data de 23.04.2012. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

Cerere
Sentinta civila numarul 972 din data de 17.04.2012. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

Cerere
Sentinta penala numarul 258 din data de 21.05.2012. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

Cerere
Rezolutia numarul 1254 din data de 08.05.2012. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

Cerere ajutor public judiciar-respinsa.
Hotararea din data de 28.06.2010. Pronuntata de Judecatoria Bailesti

cerere anulare
Sentinta civila numarul 926 din data de 04.02.2013. Pronuntata de Judecatoria Targu Jiu

Cerere de achitare a inculpatului in baza art. 11 pct.2 lit."a" rap. la art. 10 lit."b" c.p.p. rap. la art. 18/1 c.p. in ceea ce priveste fapta de amenintare prev. de art. 193 c.p. Respingere; Pericol social sporit al faptei de amenintare
Sentinta penala numarul 303 din data de 21.12.2010. Pronuntata de Judecatoria Oltenita

Cerere de acordare indemnizatie concediu odihna fara aplicare diminuarii prevazuta de Legea 118/2010.
Sentinta civila numarul 72 din data de 13.01.2011. Pronuntata de Tribunalul Calarasi

Cerere de amanare de executare a pedepsei
Sentinta penala numarul 228 din data de 25.05.2010. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

Cerere de anulare a certificatului de mostenitor
Sentinta penala numarul 1589 din data de 09.05.2011. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

CERERE DE ANULARE A MAI MULTOR ACTE, LIPSA INTERESULUI RECLAMANTULUI IN PROMOVAREA ACTIUNII, RESPINGERE
Sentinta civila numarul 7599 din data de 05.06.2009. Pronuntata de Judecatoria Sectorului 1

Cerere de anulare a unei sentinte civile
Sentinta civila numarul 173 din data de 13.01.2010. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

Cerere de anulare a unor inscrisuri defaimate ca false in conditiile neinceperii urmaririi penale pentru infractiunile de inselaciune si fals datoritaprescriptiei raspunderii penale
Sentinta penala numarul 15 din data de 02.02.2009. Pronuntata de Judecatoria Zarnesti

Cerere de aplicare a unei amenzi civile debitoarei. Respingerea cererii ca fiind prescrisa
Sentinta civila numarul 2159 din data de 16.09.2010. Pronuntata de Judecatoria Alexandria

cerere de chemare in judecatA
Sentinta civila numarul 3268 din data de 24.10.2011. Pronuntata de Judecatoria Tulcea

Cerere de chemare in judecata
Hotararea numarul 259 din data de 05.02.2010. Pronuntata de Tribunalul Tulcea

Cerere de chemare in judecata
Sentinta civila numarul 168 din data de 14.01.2010. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

Cerere de chemare in judecata
Sentinta civila numarul 223 din data de 06.05.2010. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

Cerere de chemare in judecata
Sentinta civila numarul 1091 din data de 29.03.2011. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

Cerere de chemare in judecata
Sentinta civila numarul 2034 din data de 10.06.2011. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

Cerere de chemare in judecata
Sentinta civila numarul 2350 din data de 13.07.2011. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

Cerere de completare a unei decizii irevocabile
Decizia numarul 337 din data de 03.05.2004. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

cerere de contopire a executarii
Sentinta penala numarul 273/2011 din data de 08.02.2011. Pronuntata de Judecatoria Pitesti

cerere de contopire a executarii pedepselor (alte modificari de pedepse) (art. 449 C.p.p.)
Sentinta penala numarul 3 din data de 19.01.2009. Pronuntata de Judecatoria Pitesti

cerere de contopire a executarii pedepselor prev. de art. 449 c.pr.pen
Sentinta penala numarul 1495/2011 din data de 02.08.2011. Pronuntata de Judecatoria Pitesti

cerere de contopire a executarii pedepselor(alte modificari de pedepse art. 449 C.p.p.)
Decizia numarul 144 din data de 28.02.2011. Pronuntata de Tribunalul Arges

cerere de contopire a pedepselor (art. 449 C.pr.pen.).
Sentinta penala numarul 7 din data de 27.01.2009. Pronuntata de Judecatoria Pitesti

cerere de contopire pedepse
Sentinta penala numarul 2063 din data de 20.10.2010. Pronuntata de Judecatoria Sectorului 4

CERERE DE DESCHIDERE A PROCEDURII INSOLVENTEI. SCHIMBAREA SEDIULUI DEBITOAREI PE PARCURSUL JUDECATII. INSTANTA COMPETENTA SA SOLUTIONEZE CEREREA.
Decizia numarul 702/R-C din data de 13.08.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Pitesti

Cerere de desfacere a casatoriei
Sentinta civila numarul 213 din data de 06.04.2010. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

Cerere de desfacere a casatoriei
Sentinta civila numarul 1951 din data de 22.09.2010. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

Cerere de desfacere a casatoriei
Sentinta civila numarul 14 din data de 10.01.2012. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

Cerere de divort si cerere reconventionala - respinse ca nesustinute
Hotararea din data de 17.03.2010. Pronuntata de Judecatoria Balcesti

Cerere de eliberare sub control judiciar respinsa
Hotararea numarul 103 din data de 30.03.2011. Pronuntata de Judecatoria Zarnesti

Cerere de emitere a unei somatii de plata anulatapentru neplata taxelor de timbru. Atacarea hotararii de catre creditor. Inadmisibilitate
Decizia numarul 1530 din data de 13.09.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

Cerere de incuviintare executare civila. Cai de atac. Inadmisibilitatea recursului declarat de organul de executare.
Decizia numarul 45 din data de 19.01.2010. Pronuntata de Tribunalul Gorj

Cerere de inlocuire a administratorului judiciar formulata de catre creditorul ce detine cel putin 50% din valoarea creantelor.
Decizia numarul 820 din data de 28.10.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Alba-Iulia

Cerere de inlocuire arestare preventiva cu masura obligarii de a nu parasi localitatea. Motivele legate de persoana inculpatului au fost avute in vedere la momentul arestarii preventive si nu reprezinta o schimbare a temeiurilor arestarii preventive....
Rezolutia din data de 18.11.2009. Pronuntata de Judecatoria Sectorului 1

Cerere de internare medicala. Inlaturarea caracterului penal al faptei.
Sentinta penala din data de 29.09.2009. Pronuntata de Judecatoria Targu Jiu

Cerere de interventie formulata conform prevederilor art. 46 alin.2) din Legea 31/1990
Sentinta comerciala numarul 542 din data de 17.03.2010. Pronuntata de Tribunalul Valcea

Cerere de intrerupere a executarii pedepsei
Sentinta penala numarul 118 din data de 04.02.2009. Pronuntata de Judecatoria Tulcea

Cerere de intrerupere a executarii pedepsei
Sentinta penala numarul 254 din data de 10.03.2009. Pronuntata de Judecatoria Tulcea

Cerere de intrerupere a executarii pedepsei
Sentinta penala numarul 298 din data de 23.03.2009. Pronuntata de Judecatoria Tulcea

cerere de intrerupere a executarii pedepsei (art. 455 C.p.p.)
Sentinta penala numarul 10 din data de 03.02.2009. Pronuntata de Judecatoria Pitesti

cerere de intrerupere a pedepsei
Sentinta penala numarul 1460 din data de 31.10.2011. Pronuntata de Judecatoria Tulcea

Cerere de intrerupere executare pedeapsa ramasa fara obiect
Sentinta penala numarul 981 din data de 13.05.2008. Pronuntata de Judecatoria Ploiesti

Cerere de intrerupere executarea pedepsei
Sentinta penala numarul 117 din data de 26.01.2009. Pronuntata de Judecatoria Tulcea

Cerere de intrrupere a executarii pedepsei
Sentinta penala numarul 297 din data de 23.03.2009. Pronuntata de Judecatoria Tulcea

Cerere de investire cu formula executorie bilet la ordin admisa. Recurs respins.
Decizia numarul 415 din data de 10.05.2011. Pronuntata de Tribunalul Calarasi

Cerere de investire cu formula executorie. Analiza conditiilor formale
Decizia numarul 692 din data de 17.05.2012. Pronuntata de Tribunalul Valcea

cerere de liberare provizorie sub control judiciar
Sentinta penala numarul _ din data de 15.06.2012. Pronuntata de Judecatoria Iasi

CERERE DE LIBERARE PROVIZORIE SUB CONTROL JUDICIAR
Hotararea din data de 25.01.2010. Pronuntata de Judecatoria Balcesti

cerere de liberare provizorie sub control judiciar (art. 160 ind.2 C.p.p.)
Sentinta penala numarul 70 din data de 12.06.2009. Pronuntata de Tribunalul Arges

CERERE DE LIBERARE PROVIZORIE SUB CONTROL JUDICIAR; CONDITII DE ADMISIBILITATE
Sentinta penala numarul 3323 din data de 21.12.2012. Pronuntata de Judecatoria Turnu Magurele

Cerere de liberare provizorie sub control judiciar. Netemeinicie.
Sentinta penala din data de 30.12.2009. Pronuntata de Judecatoria Pogoanele

Cerere de pronuntare a instantei a unei hotarari care sa tina loc de act autentic de vanzare-cumparare
Sentinta civila numarul 37 din data de 01.08.2008. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

Cerere de radiere autoutilitare
Sentinta civila numarul 51 din data de 17.01.2012. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

Cerere de reabilitare
Sentinta penala din data de 18.05.2009. Pronuntata de Judecatoria Gherla

Cerere de reexaminare
Hotararea din data de 02.06.2009. Pronuntata de Tribunalul Gorj

Cerere de rejudecare
Sentinta penala numarul 1178 din data de 04.06.2010. Pronuntata de Judecatoria Sectorului 4

Cerere de repunere in termen.
Decizia numarul 273 din data de 09.12.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Galati

CERERE DE REPUNERE IN TERMENUL DE RECURS
Decizia numarul 340 din data de 25.09.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Oradea

CERERE DE REPUNERE IN TERMENUL DE RECURS. PARTE PENTRU CARE A FOST DESEMNAT CURATOR. NECOMUNICAREA HOTARARII CURATORULUI. ADMITERE.
Decizia numarul 981 din data de 23.06.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti

Cerere de restituire a sprijinului financiar . Neutilizarea ajutorului in scopul pentru care a fost acordat. Legalitatea cererii
Sentinta civila numarul 349 din data de 28.04.2012. Pronuntata de Tribunalul Teleorman

Cerere de restituire a taxei de poluare . Lipsa plangerii prealabile ti a procedurii administrative prevazuta de art. 205 - 209 din Codul de Procedura fiscala. Admisibiliatea cererii
Sentinta civila numarul 222 din data de 01.03.2012. Pronuntata de Tribunalul Teleorman

Cerere de revizuire
Sentinta penala numarul 852 din data de 09.04.2010. Pronuntata de Judecatoria Brasov

CERERE DE REVIZUIRE
Sentinta civila numarul 374 din data de 16.03.2009. Pronuntata de Judecatoria Rosiori de Vede

CERERE DE REVIZUIRE INTEMEIATA PE DISPOZITIILE ART. 322 PCT. 1 SI 2 COD PROC. CIVILA. CONDITII DE ADMISIBILITATE.
Decizia numarul 582/R-C din data de 25.05.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Pitesti

CERERE DE REVIZUIRE INTEMEIATA PE DISPOZITIILE ART. 322 PCT.5 COD PROCEDURA CIVILA
Decizia numarul 41 din data de 15.01.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Oradea

Cerere de revizuire intemeiata pe dispozitiile art. 322 pct.5 Cod procedura civila. Conditii de admisibilitate.
Decizia numarul 868 din data de 27.05.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Oradea

Cerere de revizuire. Invocarea necunoasterii starii de minoritate la data sa varsirii faptei. Respingerea cererii.
Decizia numarul 697/R din data de 11.12.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Pitesti

Cerere de transfer de procedura in materie penala (Legea 302/2004).
Hotararea din data de 30.06.2008. Pronuntata de Judecatoria Sectorului 1

Cerere in anulare
Sentinta civila numarul 807 din data de 11.02.2009. Pronuntata de Judecatoria Tulcea

Cerere in anulare
Sentinta civila numarul 807 din data de 11.02.2009. Pronuntata de Judecatoria Tulcea

Cerere in anulare
Sentinta civila numarul 360 din data de 11.04.2011. Pronuntata de Judecatoria Buhusi

cerere in anulare
Sentinta civila numarul 2989 din data de 26.10.2010. Pronuntata de Judecatoria Onesti

Cerere in anulare
Sentinta civila numarul 5877 din data de 02.12.2010. Pronuntata de Judecatoria Piatra Neamt

CERERE IN ANULARE
Sentinta civila numarul 165 din data de 15.12.2009. Pronuntata de Judecatoria Rosiori de Vede

Cerere in anulare - OG 5/2001 privind procedura somatiei de plata, modificata si republicata.
Decizia numarul 2343 din data de 10.11.2005. Pronuntata de Curtea de Apel Suceava

Cerere in anulare. Plataefectuata dupa emiterea ordonantei
Sentinta comerciala numarul 5 din data de 11.01.2012. Pronuntata de Tribunalul Dolj

Cerere in constatarea nulitatii unei hotarari judecatoresti irevocabile.
Decizia numarul 1253/R din data de 20.05.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures

Cerere in evacuare formulata de proprietar impotriva persoanei ce ocupa imobilul fara titlu. Admisibilitate
Decizia numarul 1029 din data de 04.04.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

Cerere in vederea radierii din evidenta a autoturismului
Sentinta civila numarul 225 din data de 13.05.2010. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

Cerere intemeiata pe dispozitiile art. 580 indice 3 Cod procedura civila. Solutionarea gresita a cauzei pe fond.
Decizia numarul 1330 din data de 12.12.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Oradea

Cerere intemeiata pe OG 5/2001. Raspundere solidara. Solutie de admitere
Sentinta civila numarul 327 din data de 23.03.2012. Pronuntata de Judecatoria Sinaia

Cerere intemeiata pe OUG 119/2007. Admitere in parte. Clauze abuzive
Sentinta civila numarul 696 din data de 26.05.2010. Pronuntata de Judecatoria Sinaia

cerere intrerupere executare pedeapsa
Sentinta penala numarul 157 din data de 16.02.2009. Pronuntata de Judecatoria Tulcea

Cerere intrerupere pedepse
Sentinta penala numarul 24 din data de 11.01.2012. Pronuntata de Judecatoria Tulcea

Cerere investire cu formula executorie a actului autentificat de notarul public. Lipsa de interes a cererii.
Decizia numarul 635 din data de 10.11.2011. Pronuntata de Judecatoria Turnu Magurele

cerere necontencioasac
Decizia numarul 1255 din data de 11.05.2012. Pronuntata de Judecatoria Targu Jiu

Cerere pentru emiterea somatiei de plata
Sentinta civila numarul 224 din data de 13.05.2010. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

Cerere pentru liberare conditionata.
Sentinta penala din data de 03.12.2009. Pronuntata de Judecatoria Targu Jiu

Cerere pentru recuperarea debitelor
Sentinta civila numarul 250 din data de 13.07.2010. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

Cerere privind acordarea de masuri reparatorii in echivalent pentru actiunile detinute la o societate preluata in mod abuziv de stat.
Decizia numarul 154 din data de 16.10.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Oradea

Cerere privind eliberarea titlului executoriu european.
Hotararea numarul 10711/303/2007 din data de 12.11.2008. Pronuntata de Judecatoria Sectorului 6

Cerere reactualizare creanta dupa deschiderea procedurii.
Sentinta comerciala numarul 731/F din data de 14.10.2008. Pronuntata de Tribunalul Neamt

Cerere reconventionala
Decizia numarul 5/AC din data de 11.01.2007. Pronuntata de Tribunalul Neamt

Cerere restituire oi
Sentinta civila numarul 2678 din data de 26.09.2011. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

Cererea creditorului de numire a lichidatorului judiciar in baza art. 31 din Legea 359/2009 in procedura dizolvarii de drept nu intrerupe cursul prescriptiei extinctive.
Decizia numarul 895 din data de 05.11.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Alba-Iulia

Cererea de completare a deciziei civile pronuntate in apel. Redactarea cererii in comun pentru cazuri diferite de erori sau omisiuni. Admisibilitatea cererii gresit motivatain drept . Obligativitatea citarii partilor.
Decizia numarul 2018/A din data de 22.12.2004. Pronuntata de Curtea de Apel Alba-Iulia

Cererea de intoarcere a executarii. Titlul executoriu defiintat prin decizia instantei de recurs, cu trimiterea cauzei spre rejudecare. Admisibilitate si temeinicie
Sentinta civila numarul 317 din data de 08.02.2012. Pronuntata de Tribunalul Teleorman

CEREREA DE LIBERARE PROVIZORIE SUB CONTROL JUDICIAR . ADMISIBILITATEA IN PRINCIPIU A CERERII.
Hotararea numarul 30 din data de 30.03.2009. Pronuntata de Tribunalul Teleorman

Cererea de rejudecare formulata in temeiul art. 522.1 C.proc.pen. Conditia judecarii si condamnarii in lipsa.
Sentinta penala numarul 1 din data de 28.01.2010. Pronuntata de Tribunalul Gorj

Cererea de repunere in termenul de formulare a cererii de admitere a creantei nu se confundacu cererea de repunere in termenul de a formula contestatie la tabelul de creante
Decizia numarul 441/R din data de 21.02.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures

CEREREA DE REVIZUIRE INTEMEIATA PE DISPOZITIILE ART. 322 pct. 2 COD PROCEDURA CIVILA. CONDITIE.
Decizia numarul 1508 din data de 28.10.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Oradea

Cererea in anulare. Procedura somatiei de plata. Reducerea onorariului avocatului.
Sentinta comerciala numarul 731 din data de 14.04.2010. Pronuntata de Tribunalul Valcea

cererea privind contopirea pedepselor
Sentinta penala numarul 161 din data de 16.09.2011. Pronuntata de Tribunalul Vaslui

Cereri
Sentinta penala numarul 1220 din data de 15.07.2010. Pronuntata de Judecatoria Bacau

Cereri
Sentinta penala numarul 1110 din data de 17.06.2010. Pronuntata de Judecatoria Bacau

Cereri
Sentinta civila numarul 210 din data de 21.04.2010. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

Cereri
Sentinta civila numarul 218 din data de 01.04.2010. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

Cereri
Sentinta civila numarul 226 din data de 19.05.2010. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

Cereri
Sentinta penala numarul 601 din data de 13.12.2010. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

Cereri
Sentinta civila numarul 351 din data de 01.02.2011. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

Cereri
Sentinta civila numarul 1319 din data de 19.04.2011. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

Cereri
Sentinta civila numarul 201 din data de 24.01.2012. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

Cereri
Sentinta civila numarul 61 din data de 18.01.2012. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

Cereri
Sentinta civila numarul 465 din data de 21.02.2012. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

Cereri
Sentinta civila numarul 328 din data de 15.02.2012. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

Cereri
Sentinta civila numarul 544 din data de 07.03.2012. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

CERERI
Sentinta civila numarul 579 din data de 15.03.2012. Pronuntata de Judecatoria Rosiori de Vede

Cereri - Curatela. Indeplinirea conditiilor potrivit dispozitiilor Noului Cod Civil
Decizia numarul 3 din data de 29.11.2011. Pronuntata de Judecatoria Campulung Moldovenesc

Cereri - Curatelaspeciala. Indeplinirea conditiilor potrivit dispozitiilor Noului Cod Civil
Decizia numarul 4 din data de 19.12.2011. Pronuntata de Judecatoria Campulung Moldovenesc

Cereri (Obligatie de a face-putere de lucru judecat)
Sentinta civila numarul 2169 din data de 06.04.2010. Pronuntata de Judecatoria Slatina

Cereri de punere sub interdictie
Sentinta civila numarul 1401 din data de 26.04.2011. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

CERERI FORMULATE DE APARATORII INCULPATILOR DE ACHITARE A LOR IN BAZA ART.10 LIT."b" C. P. P. IN CEEA CE PRIVESTE FAPTELE PREVAZUTE DE ART.321 C. P. SI ART.239 AL.1 C. P.; STABILIREA SI EVALUAREA IN CONCRET DE CATRE INSTANTA DE JUDECATA A PERICOLULUI SOC...
Sentinta penala numarul 20 din data de 29.01.2010. Pronuntata de Judecatoria Oltenita

cereri in anulare
Sentinta civila numarul 294 din data de 29.01.2009. Pronuntata de Judecatoria Tulcea

Cereri noi facute la instanta de apel. Art.294 cod procedura civila
Decizia numarul 6 din data de 09.01.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Galati

Cereri. Cerere de emitere somatie de plata. Conditii creanta.
Sentinta comerciala numarul 173 din data de 01.10.2009. Pronuntata de Judecatoria Turnu Magurele

Cereri. Obligatia de a face
Sentinta civila numarul 4621 din data de 22.09.2010. Pronuntata de Judecatoria Slatina

CERERII IN ANULARE
Sentinta comerciala numarul 89 din data de 23.06.2009. Pronuntata de Judecatoria Rosiori de Vede

Cheltuieli de judecata
Decizia numarul 56 din data de 28.01.2009. Pronuntata de Tribunalul Tulcea

Cheltuieli de judecata - neacordarea de catre instanta a cheltuielilor de judecata nu inseamnanepronuntarea asupra unui capat de cerere si nu atrage incidenta vreunui motiv de casarea hotararii.
Decizia numarul 1410/R din data de 05.11.2008. Pronuntata de Tribunalul Vaslui

Cheltuieli de judecata constand in onorariu avocatial. Culpa procesuala.
Decizia numarul 36 din data de 12.01.2011. Pronuntata de Tribunalul Arad

Cheltuieli de judecata. Cerere separata. Acordarea lor in masura dovedirii de catre partea castigatoare
Decizia numarul 21 din data de 14.01.2010. Pronuntata de Tribunalul Gorj

Cheltuieli de judecata. Sensul sintagmei"cade in pretentii".
Decizia numarul 842 din data de 20.10.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

cheltuieli de spitalizare
Sentinta civila numarul 3502 din data de 11.11.2011. Pronuntata de Judecatoria Tulcea

Cheltuieli judiciare
Sentinta penala din data de 15.10.2009. Pronuntata de Judecatoria Ramnicu Valcea

Cheltuielile de judecata
Sentinta civila numarul 935 din data de 12.05.2011. Pronuntata de Judecatoria Rosiori de Vede

civil - anulare decizie adunare generala a asociatiei de proprietari - declinare competenta
Sentinta civila numarul 324 din data de 27.02.2009. Pronuntata de Tribunalul Tulcea

Civil - asigurare dovezi - -INVENTARIERE BUNURI
Decizia numarul 542 din data de 17.08.2011. Pronuntata de Tribunalul Tulcea

Civil - Cereri - Cererea in anularea somatie de plata. Conditii pentru repunerea in termenul de formulare a cererii in anulare.
Sentinta civila numarul 298 din data de 21.02.2011. Pronuntata de Judecatoria Campulung Moldovenesc

Civil - contestatie la executare
Sentinta civila numarul 4663 din data de 18.11.2011. Pronuntata de Tribunalul Tulcea

Civil - evacuare
Hotararea numarul 1860 din data de 28.02.2011. Pronuntata de Judecatoria Targu Mures

Civil - evacuare -pretentii
Decizia numarul 107 din data de 12.10.2011. Pronuntata de Tribunalul Tulcea

Civil - masura de protectie speciala
Hotararea numarul 2957 din data de 12.01.2009. Pronuntata de Tribunalul Tulcea

CIVIL - MASURA DE PROTECTIE SPECIALA
Hotararea numarul 9 din data de 09.01.2009. Pronuntata de Tribunalul Tulcea

Civil - obligatie de a face
Hotararea numarul 9182 din data de 11.12.2009. Pronuntata de Judecatoria Targu Mures

Civil - pretentii
Hotararea numarul 1122 din data de 07.02.2011. Pronuntata de Judecatoria Targu Mures

Civil - rezolutiune contract
Hotararea numarul 3106 din data de 04.04.2011. Pronuntata de Judecatoria Targu Mures

Civil - testarea in favoarea unui mostenitor legal il scuteste pe acesta de raport, in conditiile in care intentia testatorului a fost aceea de avantajare a legatorului in raport cu ceilalti mostenitori, fara insaca liberalitatea facuta sa fie exc...
Sentinta civila numarul 707 din data de 25.10.2007. Pronuntata de Judecatoria Liesti

Civil - validare poprire
Decizia numarul 101 din data de 05.10.2011. Pronuntata de Tribunalul Tulcea

Civil -despagubiri Lg. 221-2009
Sentinta civila numarul 3543 din data de 23.09.2011. Pronuntata de Tribunalul Tulcea

Civil -legaturi personale cu minor
Decizia numarul 118 din data de 27.10.2011. Pronuntata de Tribunalul Tulcea

Civil -Legea 10_2001
Sentinta civila numarul 4047 din data de 14.10.2011. Pronuntata de Tribunalul Tulcea

Civil -Legea 10/2001
Sentinta civila numarul 4164 din data de 21.10.2011. Pronuntata de Tribunalul Tulcea

Civil -obligatia de a face
Decizia numarul 119 din data de 27.10.2011. Pronuntata de Tribunalul Tulcea

Civil -obligatie de a face
Decizia numarul 103 din data de 05.10.2011. Pronuntata de Tribunalul Tulcea

Civil -opozitie cambiala
Decizia numarul 121 din data de 27.10.2011. Pronuntata de Tribunalul Tulcea

Civil -revendicare imobiliara
Sentinta civila numarul 4787 din data de 22.11.2011. Pronuntata de Tribunalul Tulcea

Civil -validare poprire
Decizia numarul 106 din data de 12.10.2011. Pronuntata de Tribunalul Tulcea

Civil -validare poprire
Decizia numarul 108 din data de 12.10.2011. Pronuntata de Tribunalul Tulcea

civil exequator
Sentinta civila numarul 27 din data de 04.02.2010. Pronuntata de Tribunalul Arges

civil Legea 221-2009
Sentinta civila numarul 544 din data de 17.02.2011. Pronuntata de Tribunalul Tulcea

Civil- anulare act
Sentinta civila numarul 4426 din data de 09.11.2011. Pronuntata de Tribunalul Tulcea

CIVIL- ART. 10 CEDO. RAPORTUL DINTRE DREPTUL LA VIATA PRIVATA SI DREPTUL LA LIBERTATE DE EXPRIMARE
Sentinta civila din data de 21.05.2009. Pronuntata de Judecatoria Buzau

Civil- completare carnet munca
Sentinta civila numarul 862 din data de 30.11.2011. Pronuntata de Tribunalul Tulcea

Civil- constatare nulitate absoluta
Sentinta civila numarul 921 din data de 21.12.2011. Pronuntata de Tribunalul Tulcea

Civil- constatare nulitate act
Sentinta civila numarul 855 din data de 28.11.2011. Pronuntata de Tribunalul Tulcea

Civil- contestatie la executare
Sentinta civila numarul 748 din data de 20.10.2011. Pronuntata de Tribunalul Tulcea

Civil- contestatie la executare
Sentinta civila numarul 777 din data de 27.10.2011. Pronuntata de Tribunalul Tulcea

Civil- contestatie la executare
Sentinta civila numarul 781 din data de 02.11.2011. Pronuntata de Tribunalul Tulcea

Civil- contestatie la executare
Sentinta civila numarul 813 din data de 16.11.2011. Pronuntata de Tribunalul Tulcea

Civil- contestatie la executare
Sentinta civila numarul 830 din data de 17.11.2011. Pronuntata de Tribunalul Tulcea

Civil- contestatie la executare
Sentinta civila numarul 837 din data de 17.11.2011. Pronuntata de Tribunalul Tulcea

Civil- contestatie la executare
Sentinta civila numarul 883 din data de 09.12.2011. Pronuntata de Tribunalul Tulcea

Civil- evacuare
Sentinta civila numarul 812 din data de 11.11.2011. Pronuntata de Tribunalul Tulcea

Civil- evacuare
Decizia numarul 123 din data de 28.10.2011. Pronuntata de Tribunalul Tulcea

Civil- fond funciar
Sentinta civila numarul 835 din data de 17.11.2011. Pronuntata de Tribunalul Tulcea

Civil- fond funciar
Sentinta civila numarul 842 din data de 23.11.2011. Pronuntata de Tribunalul Tulcea

Civil- hotarare care sa tina loc de act autentic
Sentinta civila numarul 863 din data de 30.11.2011. Pronuntata de Tribunalul Tulcea

Civil- hotarare care sa tina loc de act autentic
Sentinta civila numarul 884 din data de 09.12.2011. Pronuntata de Tribunalul Tulcea

Civil- hotarare care sa tina loc de act autentic
Sentinta civila numarul 896 din data de 13.12.2011. Pronuntata de Tribunalul Tulcea

CIVIL- NULITATE CERTIFICAT DE MOSTENITOR
Sentinta civila din data de 03.04.2009. Pronuntata de Judecatoria Buzau

Civil- partaj bunuri comune
Sentinta civila numarul 794 din data de 04.11.2011. Pronuntata de Tribunalul Tulcea

Civil- Plangere contraventionala
Sentinta civila numarul 740 din data de 20.10.2011. Pronuntata de Tribunalul Tulcea

Civil- Plangere contraventionala
Sentinta civila numarul 763 din data de 26.10.2011. Pronuntata de Tribunalul Tulcea

Civil- Plangere contraventionala
Sentinta civila numarul 788 din data de 03.11.2011. Pronuntata de Tribunalul Tulcea

Civil- Plangere contraventionala
Rezolutia numarul 803 din data de 09.11.2011. Pronuntata de Tribunalul Tulcea

Civil- Plangere contraventionala
Sentinta civila numarul 806 din data de 09.11.2011. Pronuntata de Tribunalul Tulcea

Civil- Plangere contraventionala
Sentinta civila numarul 860 din data de 30.11.2011. Pronuntata de Tribunalul Tulcea

Civil- Plangere contraventionala
Sentinta civila numarul 874 din data de 07.12.2011. Pronuntata de Tribunalul Tulcea

Civil- Plangere contraventionala
Sentinta civila numarul 920 din data de 20.12.2011. Pronuntata de Tribunalul Tulcea

CIVIL- Plangere contraventionala
Sentinta civila din data de 03.04.2009. Pronuntata de Judecatoria Buzau

Civil- pretentii
Sentinta civila numarul 780 din data de 27.10.2011. Pronuntata de Tribunalul Tulcea

Civil- pretentii
Sentinta civila numarul 836 din data de 17.11.2011. Pronuntata de Tribunalul Tulcea

Civil- pretentii
Sentinta civila numarul 922 din data de 21.12.2011. Pronuntata de Tribunalul Tulcea

Civil- pretentii-revizuire
Sentinta civila numarul 838 din data de 17.11.2011. Pronuntata de Tribunalul Tulcea

Civil- revendicare imobiliara
Sentinta civila numarul 755 din data de 26.10.2011. Pronuntata de Tribunalul Tulcea

Civil- revendicare imobiliara
Sentinta civila numarul 864 din data de 30.11.2011. Pronuntata de Tribunalul Tulcea

Civil- somatie de plata
Sentinta civila numarul 4451 din data de 10.11.2011. Pronuntata de Tribunalul Tulcea

Civil-actiune in constatare
Sentinta civila numarul 904 din data de 15.12.2011. Pronuntata de Tribunalul Tulcea

Civil-actiune in constatarea nulitatii
Sentinta civila numarul 4272 din data de 28.10.2011. Pronuntata de Tribunalul Tulcea

Civil-evacuare
Sentinta civila numarul 745 din data de 20.10.2011. Pronuntata de Tribunalul Tulcea

CIVIL-IMBOGATIRE FARA JUSTA CAUZA
Sentinta civila din data de 25.02.2010. Pronuntata de Judecatoria Buzau

Civil-Legea 10-2001
Hotararea numarul 22 din data de 09.01.2009. Pronuntata de Tribunalul Tulcea

Civil-Legea 272/2004
Hotararea numarul 113 din data de 30.01.2009. Pronuntata de Tribunalul Tulcea

Civil-obligatia de a face
Sentinta civila numarul 4331 din data de 01.11.2011. Pronuntata de Tribunalul Tulcea

Civil-Plangere impotriva refuzului executorului judecatoresc
Decizia numarul 183 din data de 03.03.2011. Pronuntata de Tribunalul Tulcea

Civil-pretentii
Sentinta civila numarul 4420 din data de 04.11.2011. Pronuntata de Tribunalul Tulcea

Civil-pretentii
Sentinta civila numarul 898 din data de 14.12.2011. Pronuntata de Tribunalul Tulcea

Civil-revendicare imobiliara si granituire
Sentinta civila numarul 744 din data de 20.10.2011. Pronuntata de Tribunalul Tulcea

Civil-somatie de plata
Sentinta civila numarul 423 din data de 25.01.2012. Pronuntata de Tribunalul Tulcea

Civil, conflict de drepturi-muncaprestatapeste norma didactica
Hotararea numarul 2 din data de 07.01.2009. Pronuntata de Tribunalul Tulcea

CIVIL:Admisibilitate cerere vechime in munca
Sentinta civila din data de 27.11.2008. Pronuntata de Tribunalul Buzau

CIVIL:Prime de vacanta grefieri 2005-2006
Sentinta civila din data de 27.11.2008. Pronuntata de Tribunalul Buzau

CIVIL. Autoritate de lucru judecat
Sentinta civila din data de 10.02.2009. Pronuntata de Judecatoria Buzau

CIVIL. Autoritate de lucru judecat in cazul hotararii de expedient. Inexistenta efectului pozitiv al autoritatii lucrului judecat manifestat ca prezumtie
Sentinta civila numarul 1556 din data de 31.01.2012. Pronuntata de Judecatoria Patarlagele

CIVIL. Cerere de indreptare a erorii materiale strecurate in cuprinsul incheierii de carte funciara respinsa. Plangere impotriva incheierii prin care s-a respins aceasta cerere, formulata de o persoana care nu justifica un interes propriu si nu are m...
Sentinta civila din data de 01.04.2009. Pronuntata de Judecatoria Buzau

CIVIL. CESIUNE DE CREANTA- OBLIGATIE DE GARANTIE
Sentinta civila din data de 20.01.2009. Pronuntata de Judecatoria Buzau

CIVIL. CHELTUIELI DE JUDECATA
Sentinta civila din data de 03.04.2009. Pronuntata de Judecatoria Buzau

CIVIL. DIVORT. CULPA EXCLUSIVA
Sentinta civila din data de 25.03.2009. Pronuntata de Judecatoria Buzau

CIVIL. DIVORT. DESFACEREA CASATORIEI DIN CULPA COMUNA. ACORDUL SOTILOR PRIVIND INCREDINTAREA COPIILOR, INCUVIINTAT DE INSTANTA. LEGATURI PERSONALE CU MINORII INCUVIINTATE DE INSTANTA IN BAZA ART. 43 AL. 3 CODUL FAMILIEI
Sentinta civila din data de 10.02.2009. Pronuntata de Judecatoria Buzau

CIVIL. Divort. Retinewrea culpei exclusive a unuia dintre soti (sotul parat), incredintare minor
Sentinta civila din data de 01.04.2009. Pronuntata de Judecatoria Buzau

CIVIL. DIZOLVARE C. A. R
Sentinta civila din data de 03.04.2009. Pronuntata de Judecatoria Buzau

CIVIL. LIPSA CALITATE PROCESUALA ACTIVA
Sentinta civila numarul 1040 din data de 31.01.2012. Pronuntata de Judecatoria Patarlagele

CIVIL. Litigiu de munca. Ajutoare materiale pentru ziua Feroviarului ,pentru Paste si Craciun
Sentinta civila numarul 8 din data de 24.02.2012. Pronuntata de Tribunalul Buzau

CIVIL. Obligatia de a face
Sentinta civila numarul 2826 din data de 28.04.2011. Pronuntata de Judecatoria Ramnicu Sarat

CIVIL. OBLIGATIA DE A FACE
Sentinta civila din data de 03.04.2009. Pronuntata de Judecatoria Buzau

CIVIL. Plangere contraventionala
Sentinta civila numarul 006 din data de 27.10.2011. Pronuntata de Judecatoria Ramnicu Sarat

CIVIL. Plangere contraventionala. CONDUCEREA AUTOTURISMULUI SUB INFLUENTA BAUTURILOR ALCOOLICE. MODALITATEA DE INGERARE A BAUTURILOR ALCOOLICE
Sentinta civila din data de 10.02.2009. Pronuntata de Judecatoria Buzau

CIVIL. Plangere contraventionala. Forta probanta a unor inscrisuri sub semnatura privata si a declaratiilor de martori. Dreptul de a face obiectiuni la continutul procesului verbal de contraventie. Conditii
Sentinta civila numarul 12205_1273 din data de 04.04.2011. Pronuntata de Judecatoria BuzauComentarii ref. Sentinta civila numarul 41 din data de 13.11.2012 pronuntata de Judecatoria Botosani

Fii primul care comenteaza.

 

 

Ultimele comentarii:
POPESCU MIHAELA comenteza: ''Buna seara.
Daca sunteti absolvent al inst. Ion Mincu in anul 1975 va anunt cu entuziasm ca avem intalnirea promo
... »»''

Alexandra comenteza: ''mai vin cu una. de ani de zile ca 1 pers platesc cel mai mult apa din tot blocul. la una din sedinte s-a votat schimbare ... »»''

Alexandra comenteza: ''buna ziua
am schimbat o butelie, tipul a venit cu una si cand sa porneasca aragazul nu ardea. a curatat din tub si
... »»''

Florin S comenteza: ''Cnventiile civile sunt greu de deosebit de un contrcat de munca mai ales atunci cand obiectul de activitate al conventii ... »»''

Laurentiu Galca comenteza: ''Sunt angajat la firma URBAN PROTECT din sinaia jud Prahova In urma controalelor pe care ati facut la firma respectiva si ... »»''

cornel comenteza: ''Doresc sa achizitionez un autoturism Skoda, fabricat octombrie 2006 diesel 1,9 norma poluare E3, emisii co2 140.Va rog s ... »»''

daragiu petre comenteza: ''buna zioa.am o mica problema .am avut o oprire pe salariu meu.iar deaci eu am platit totii banii care trebuia prin ing b ... »»''

 

 

Harta administrativa a Romaniei Judetul Satu-Mare Judetul Bihor Judetul Salaj Judetul Cluj Judetul Alba Judetul Hunedoara Judetul Arad Judetul Timis Judetul Caras-Severin Judetul Mehedinti Judetul Dolj Judetul Olt Judetul Gorj Judetul Vâlcea Judetul Arges Judetul Dâmbovita Judetul Teleorman Judetul Giurgiu Judetul Calarasi Judetul Constanta Judetul Ialomita Judetul Prahova Judetul Brasov Judetul Sibiu Judetul Buzau Judetul Braila Judetul Tulcea Judetul Vrancea Judetul Galati Judetul Mures Judetul Covasna Judetul Harghita Judetul Bacau Judetul Vaslui Judetul Neamt Judetul Iasi Judetul Bistrita-Nasaud Judetul Maramures Judetul Suceava Judetul Botosani Judetul Bucuresti Judetul Ilfov Judetul Ilfov

 

 

 

Prima Pagina          Sitemap          Harta Site          Mergi sus


Toate datele afisate sunt informatii publice, publicate de autoritatile si institutiile publice sau in cadrul documentelor destinate publicului (Monitorul Oficial, Acte ale autoritatilor publice s.a.).
Consimtamantul persoanei vizate nu este cerut atunci cand prelucrarea priveste date obtinute din documente accesibile publicului, conform legii. (art.5, alin.2, lit.f din Legea nr. 677/2001, pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date). Notificare Operator de date cu caracter personal nr. 2447/2015.
Reclamatie date cu caracter personal