Institutii Publice: CIVIL. Veniturile obtinute in acord global.
Asistenta Juridica

Prima Pagina          
Cautare generala

InfoDosar.ro
Cauta online dosarul din Instanta:
-Administratie
Institutii Publice

   Consiliile Judetene
   Judetele Romaniei
   Prefecturi
   Primarii
   Evidenta Populatiei
   Directiile de Pasapoarte
   Directiile Eliberari Pemise si Inmatriculari
   Directii de Statistica
   Arhivele Nationale
   Agentiile Domeniilor Statului
   Administratii ale Apelor Romane
   Drumurile Nationale
   Autoritati Sanitar-Veterinare
   Oficiile pentru Ameliorare si Reproductie in Zootehnie
   Oficii Judetene de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit
   A.P.I.A.
   Oficii Judetene pentru Consultanta Agricola
   Directiile de Agricultura
   Directiile FitoSanitare
   Ocoale Silvice
   Asociatii de Vanatoare si Pescuit
   Regiunile de Dezvoltare
   Agentiile pentru Protectia Mediului
   Casele de Asigurari de Sanatate
   Casele de Pensii
   Agentii de Somaj
   Asociatia Nevazatorilor
   Protectia Copilului
   Agentii Teritoriale pentru Prestatii Sociale
   Compartimente A.N.E.S.
   Consilii de Formare Profesionala
   Cartelul "Alfa"
   Administratiile financiare
   Trezorerii
   Camerele de Comert
   Curtile de Conturi
   Garzile Financiare
   Protectia Consumatorului
   Consiliul Concurentei
   Corpul Contabililor Autorizati
   Lista Contabililor Autorizati
   Lista Consultantilor Fiscali
   Tabloul arhitectilor din Romania
   Serviciile Judetene de Metrologie Legala
   Centre Evaluatori ANEVAR
   Agentiile pentru Conservarea Energiei
   CENTROCOOP
   ANCOM (ANRCTI)
   Inspectorate Scolare Judetene
   Directii Tineret
   Directii Judetene pentru Sport
   Federatii de Sport
   Biblioteci Judetene
   Directii Judetene pentru Cultura, Culte si Patrimoniul Cultural National
   Centre Judetene pentru Cultura Traditionala
   Muzee Judetene
   Biserici si Culte
   Teatre Judetene
   Federatia Sindicala "Spiru-Haret"
   Barouri de avocati
   Tabloul avocatilor
   Tabloul mediatorilor
   Birouri Avocatul Poporului
   Birouri de Cadastru
   Instante de Judecata
   Parchete
   Penitenciare
   Institute de Medicina Legala
   Notari Publici
   Executori Judecatoresti
   Lichidatori
   Consilieri Proprietate Intelectuala
   Traducatori Autorizati de MJ
   Colegiile Farmacistilor
   Colegiile Medicilor
   Colegiile Medicilor Dentisti
   Ordinul Asistentilor Medicali
   Spitale
   Centre Judetene Antidrog
   Centre de Transfuzie Sanguina
   Directiile de Sanatate Publica
   Crucea Rosie Romana
   Inspectorate de Stat in Constructii
   Auditori Energetici
   Inspectorate de Munca
   Garzile de Mediu
   Vamile
   I.S.U.
   InfoTrafic
   S.R.I.
   Birourile de Imigrari
   Autoritatile pentru Straini
   Politia Romana
   Jandarmeria Romana
   Centre Militare Judetene
   CREDITCOOP
   Casele de Ajutor Reciproc
   Retea CEC Bank
   Retea BCR
   Retea BancPost
   Retea BRD
   Retea Raiffeisen
   Retea Banca Carpatica
   Retea Banca Transilvania
   Retea Romextera Bank
   Oficii Postale
   Agentiile de Voiaj si Statiile CFR
   ARR-uri
   RAR-uri
   Statele Lumii
   Misiunile Diplomatice

 

 

Asistenta Juridica » Jurisprudenta » Judecatoria Odorheiul Secuiesc


CIVIL. Veniturile obtinute in acord global.Hotararea numarul 899 din data de 20.05.2010
Pronuntata de Judecatoria Odorheiul Secuiesc


Avocat Baroul Bucuresti Asistenta si reprezentare juridica la toate instantele de judecata www.cabinetonline.ro
[Sediu cabinet]


Asupra cauzei civile de fata: Prin cererea inregistrata pe rolul Tribunalului Dambovita sub nr. 1177/120/18.03.2010, reclamanta IF a chemat in judecata Casa Judeteana de Pensii Dambovita pentru ca prin sentinta ce se va pronunta sa se dispuna recalcularea pensiei prin luarea in considerare a veniturilor suplimentare realizate si evidentiate in adeverinta nr. 1299/05.08.2009 emisa de SC Avicola Tartasesti SA. In motivarea in fapt a cererii reclamantul a aratat ca prin adeverinta nr. 1299/05.08.2009 a solicitat recalcularea pensiei prin includerea acestor sume in punctajul asiguratului in conformitate cu art. 78, alin. 4 din legea 19/2000. Adeverinta cuprinde adaosuri peste salariul tarifar de incadrare inscris in carnetul de munca, pentru care s-a platit contributia la asigurarile sociale de stat, motiv pentru care reclamantul solicita sa se tina cont de principiul contributivitatii si de decizia Curtii Constitutionale nr. 736/24.10.2006. In dovedire solicita proba cu inscrisuri. S-au depus alaturat: decizia nr. 221188/17.08.2000, carnet de munca seria AH, nr. 675518, copie carte de identitate, adeverinta nr. 1299/05.08.2009 intocmita de SC Avicola Tartasesti SA, informatii din sistemul Ecris, sent civ. nr. 266/04.02.2009 pronuntata de Tribunalul Dambovita, dec. Civ. nr. 785/11.09.2007 pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti. Parata a depus intampinare la 22.04.2010 prin care a solicitat respingerea ac?iunii ca nefondata. Potrvit art. 164 din Legea 19/2000 la determinarea punctajelor anuale, pana la intrarea in vigoare a prezentei legi, se utilizeaza salariile brute sau nete, dupa caz, in conformitate cu modul de inregistrare a acestora in cartea de munca. Potrivit alin. 2 pe langa salarii, se mai au in vedere ?i sporurile care au facut parte din baza de calcul a pensiilor, conform legisla?iei anterioare ?i care sunt inregistrate in carnetul de munca. Art.4, alin. 3 din OUG 4/2001 stipuleaza ca sporurile, indemniza?iile ?i majorarile de retribu?ii tarifare care potrivit legisla?iei anterioare datei de 01.04.2001 au facut parte din baza de calcul a pensiilor sunt cele prezentate in anexa. La punctul VI din anexa se men?ioneaza ca nu sunt luate in calcul la stabilirea punctajului mediu anual, intrucat nu au facut parte din baza de calcul a pensiilor, formele de retribuire in acord sau cu bucata, in regie ori dupa timp, pe baza de tarife sau in cote procentuale. Prin urmare, s-a aratat de catre intimata, ca pentru a verifica daca un spor poate fi utilizat la stabilirea punctajului mediu anual recalculat anterior datei intrarii in vigoare a Legii 19/2000, este necesar a stabili daca a fost utilizat la stabilirea pensiei conform legislatiei anterioare, respectiv Legea 3/1977. Art.10 din legea 3/1977 arata ca baza de calcul la stabilirea pensiei este media din 5 ani lucrati consecutiv, la alegere, din ultimii 10 ani de activitate, a salariului de baza si a urmatoarelor:
- sporul de vechime in munca;
- sporul pentru lucrul in subteran, precum si pentru lucrul pe platformele marine de foraj si extractie;
- indemnizatia de zbor;
- sporul pentru conditii grele de munca;
- sporul pentru lucrul sistematic peste programul normal;
- sporul pentru exercitarea unei functii suplimentare;
- alte sporuri cu caracter permanent prevazute in contractele individuale de munca, potrivit legii. Acordul global nu reprezinta un spor, ci o forma de remunerare in func?ie de realizarea unor indicatori, reglementata de Legea 57/1974. De asemenea, veniturile realizate in acord nu se inscriu nici in cartea de munca, dupa cum rezulta din dispozitiile Decretului nr. 92/1976. A mai precizat intimata ca plata contributiei de asigurari sociale de stat era obligatia angajatorului, in vreme ce angajatul avea obligatia de a contribui la pensia suplimentara, or, angajatorul reclamantei nu a virat contributia la pensia suplimentara. In concluzie, intimata a aratat ca niciodata sumele obtinute in acord nu au fost valorificate la stabilirea pensiei nici potrivit Legii 3/1977, nici potrivit Legii 19/2000. In drept, legea 19/2000, 3/1977, precizarile nr. 181679/10.07.1992, decretul nr. 389/1972, legea 49/1992, legea 57/1974. Examinand actele si lucrarile dosarului, prin prisma dispozitiilor incidente in cauza, tribunalul constata urmatoarele: Prin decizia nr. 221188/17.03.2000 emisa de parata s-a acordat reclamantei o pensie de asigurari sociale in cuantum de 2315329 lei, drepturile fiind stabilite incepand cu data de 01.09.2000. In cuprinsul deciziei se arata ca stagiul de cotizare realizat este de 35 de ani. S-a mai retinut existenta unui stagiu in grupa a doua de munca de 23 de ani, 2 luni si 29 de zile si un stagiu in grupa a treia de munca de 5 ani, 9 luni si 22 de zile. In adeverinta nr. 1299/05.08.2009 intocmita de SC Avicola Tartasesti SA se arata ca in perioada 1976-1991 reclamanta a beneficiat de salarizare proportionale (acord global), altele decat cele inscrise in carnetul de munca, peste salariul tarifar lunar de incadrare. Pentru aceste venituri s-a platit contributia de asigurari sociale suportata de societate, in conformitate cu prevederile Legii 57/1974 si Decretului nr. 389/11.10.1972. Potrivit dispozitiilor art. 164 din Legea 19/2000 la determinarea punctajelor anuale, pana la intrarea in vigoare a prezentei legi, se utilizeaza salariile brute sau nete, dupa caz, in conformitate cu modul de inregistrare a acestora in cartea de munca. Potrivit alin. 2 pe langa salarii, se mai au in vedere ?i sporurile care au facut parte din baza de calcul a pensiilor, conform legisla?iei anterioare ?i care sunt inregistrate in carnetul de munca. Prin urmare, pentru a stabili daca un venit poate fi luat in calcul la stabilirea pensiei trebuie sa fi fost inscris in cartea de munca sau sa constituie un spor, care sa faca parte din baza de calcul a pensiei potrivit legislatiei anterioare intrarii in vigoare a Legii 19/2000. Daca veniturile obtinute de reclamanta ar constitui un spor, este necesar a stabili daca a fost utilizat la stabilirea pensiei conform legislatiei anterioare, respectiv Legea 3/1977. Art. 10 din Legea 3/1977 nu enumera si sporul pentru acord global printre cele care constituie baza de calcul a pensiei, iar, mai mult decat atat, art. 4, alin. 3 din OUG 4/2001 stipuleaza ca sporurile, indemniza?iile ?i majorarile de retribu?ii tarifare care potrivit legisla?iei anterioare datei de 01.04.2001 au facut parte din baza de calcul a pensiilor sunt cele prezentate in anexa. Or, la punctul VI din anexa se men?ioneaza ca nu sunt luate in calcul la stabilirea punctajului mediu anual, intrucat nu au facut parte din baza de calcul a pensiilor, formele de retribuire in acord sau cu bucata, in regie ori dupa timp, pe baza de tarife sau in cote procentuale. Din aceasta perspectiva, tribunalul constata ca sporul pentru acord global nu poate fi luat in calcul la stabilirea punctajului mediu anual. Tribunalul retine insa ca veniturile obtinute in acord global constituie o forma de remuneratie in functie de realizarea indicatorilor privind cresterea productivitatii muncii si eficientei economice, prevazuta de Legea 57/1974, nefiind sporuri. Veniturile in acord global nu au fost insa inscrise in carnetele de munca, intrucat nu au facut parte din retributia tarifara. Un argument in plus in sustinerea acestei opinii rezulta si din continutul dispozitiilor art. 1 alin. (1) teza finala din Decretul nr. 92/1976 privind carnetul de munca, publicat in Buletinul Oficial nr. 37 din 26 aprilie 1976, care prevad ca "prin carnetul de munca se dovedeste (-) retributia tarifara de incadrare si alte drepturi ce se includ in aceasta", in acelasi sens fiind si normele Ordinului Ministrului Muncii nr. 136/1976 pentru aprobarea metodologiei de intocmire, completare, pastrare si evidenta a carnetului de munca, publicat in Buletinul Oficial nr. 76 din 29 iulie 1976. Mai mult, faptul ca aceste venituri nu au facut parte din retributia tarifara, rezulta cu evidenta si din prevederile art. 4 alin. (3) din Legea 2/1983 cu privire la principiile de baza ale perfectionarii sistemului de retribuire a muncii si de repartitie a veniturilor oamenilor muncii, publicata in Buletinul Oficial nr. 51 din 9 iulie 1983, care dispuneau: "Pe langa retributia tarifara, personalul muncitor beneficiaza, ca parte variabila a retributiei, de venituri suplimentare, pe calea adaosului de acord, a participarii la beneficii, pensiilor si altor stimulente, sporurilor, indemnizatiilor si compensatiilor prevazute de lege". In consecinta, drepturile banesti obtinute in acord global erau venituri suplimentare, ca parte variabila a retributiei si nu au facut parte din baza de calcul a pensiilor, conform legislatiei anterioare, astfel incat nu se pot utiliza la determinarea punctajelor anuale, in lumina dispozitiilor art. 164 alin. (2) si (3) din Legea 19/2000. In raport de cele enuntate, nici sustinerile potrivit carora la recalcularea pensiilor provenite din fostul sistem al asigurarilor sociale se impune aplicarea dispozitiilor art. 78 din Legea 19/2000, nu pot fi retinute. Normele invocate sunt aplicabile persoanelor in activitate care au calitatea de asigurat, platesc contributie individuala de asigurari sociale si care se vor pensiona in temeiul Legii 19/2000, nu si celor pensionate anterior intrarii in vigoare a acestui act normativ, pentru care se aplica art. 164 din Legea 19/2000, asa cum s-a retinut. In ceea ce priveste retinerea principiul contributivitatii, constand in aceea ca angajatorul a achitat contributia de asigurari sociale, tribunalul retine ca potrivit prevederilor art. 1 din Decretul 389/1972, cu privire la contributia pentru asigurarile sociale de stat, s-a stipulat obligativitatea angajatorilor sa vireze la bugetul asigurarilor sociale de stat o contributie de 15% asupra castigului brut realizat de personalul lor salariat. Prin urmare, in lumina acestui act normativ, numai angajatorul avea obligatia de a contribui la fondul de asigurari sociale de stat, nu si angajatii. Acestia aveau la indemana posibilitatea de a contribui la pensia suplimentara. Contributia individuala de asigurari sociale, care se retine de la asigurat, si nu de la angajator, a fost introdusa prima oara in legislatia de asigurari sociale prin Legea 19/2000. In cazul in care, insa, se adevereste ca pentru veniturile suplimentare obtinute prin acord global, contributia la pensia suplimentara si cotele aferente angajatorului au fost achitate, rezulta implicit ca angajatul are dreptul ca pensia sa fie calcultata prin includerea castigurilor realizate in acord global, conform principiului contributivitatii. In speta, din adeverinta depusa de reclamanta, rezulta ca s-a achitat numai contributia de asigurari sociale suportata de societate, in conformitate cu prevederile Legii 57/1974 si Decretului nr. 389/11.10.1972, iar nu si contributia la pensia suplimentara. Fata de cele retinute, tribunalul urmeaza sa respinga actiunea ca neintemeiata. Judecator ROXANA MARES CRISTEA GRETY

Alte spete din domeniul Asistenta si asigurari sociale

. Dreptul muncii si securitatii sociale. Calitatea de auditor de justitie. Principiul neretroactivitatii legii civile
Decizia numarul 1125 din data de 01.08.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Bacau

. Recurs - contestatie decizie suspendare pensie invaliditate grad III
Decizia numarul 1434 din data de 19.10.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Bacau

Acordarea drepturilor de pensie in raport cu data depunerii cererii
Decizia numarul 357/M din data de 20.03.2007. Pronuntata de Tribunalul Brasov

Acordarea grupelor de munca
Decizia numarul 766 din data de 20.08.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Galati

Acordarea protectiei speciale tanarului care a implinit 18 ani si se afla in continuarea studiilor .
Decizia numarul 91 din data de 08.08.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Suceava

actiune in pretentii - Se poate aprecia drept abuz de drept procesual pozitia reclamantei care, in loc sa depuna cerere de plata a pensiei sociale dupa prelungirea perioadei de pensionare, s-a adresat instantei cu o noua cerere de chemare in judecat...
Sentinta civila numarul 6779 din data de 11.11.2003. Pronuntata de Judecatoria Sectorului 2

Actiune in raspundere patrimoniala
Sentinta civila numarul 8546 din data de 05.07.2012. Pronuntata de Tribunalul Bucuresti

Actiune intemeiata pe dispozitiile art. 1073 si 1077 din Codul civil. Calitate procesuala activa. Modificarea unilaterala a clauzelor antecontrctului. Admisibilitate.
Sentinta civila numarul 181 din data de 21.10.2008. Pronuntata de Tribunalul Brasov

Actiune pentru plata diferentei de CASS pentru perioada anterioara publica rii deciziilor nr. 223 si 224 ale CCR in Monitorul Oficial, suma actualizata cu indicii de inflatie pana la data platii efective. Efectele deciziilor CCR.
Decizia numarul 2220 din data de 17.10.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Suceava

Actualizarea pensiei de invaliditate pentru magistrati in acelasi regim ca si pensiile de serviciu
Decizia numarul 885 din data de 29.04.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti

ASIGURARI SOCIALE
Sentinta civila numarul 4402 din data de 22.05.2009. Pronuntata de Tribunalul Bucuresti

Asigurari Sociale
Sentinta civila numarul 179/D din data de 04.02.2009. Pronuntata de Tribunalul Bacau

Asigurari sociale
Sentinta civila numarul 296/D din data de 20.02.2009. Pronuntata de Tribunalul Bacau

Asigurari sociale
Sentinta civila numarul 572/D din data de 03.04.2009. Pronuntata de Tribunalul Bacau

Asigurari sociale
Sentinta civila numarul 573/D din data de 03.04.2009. Pronuntata de Tribunalul Bacau

Asigurari sociale
Sentinta civila numarul 1554/D din data de 12.11.2009. Pronuntata de Tribunalul Bacau

Asigurari sociale
Sentinta civila numarul 1675 din data de 26.11.2009. Pronuntata de Tribunalul Bacau

Asigurari sociale
Sentinta civila numarul 43/D din data de 19.01.2010. Pronuntata de Tribunalul Bacau

Asigurari sociale
Sentinta civila numarul 45/D din data de 19.01.2010. Pronuntata de Tribunalul Bacau

Asigurari sociale
Sentinta civila numarul 618 din data de 21.04.2010. Pronuntata de Tribunalul Bacau

Asigurari sociale
Sentinta civila numarul 1083/D din data de 24.06.2010. Pronuntata de Tribunalul Bacau

Asigurari sociale
Sentinta civila numarul 1085/D din data de 24.06.2010. Pronuntata de Tribunalul Bacau

Asigurari sociale
Sentinta civila numarul 998/D din data de 16.06.2010. Pronuntata de Tribunalul Bacau

Asigurari sociale
Sentinta civila numarul 618 din data de 21.04.2010. Pronuntata de Tribunalul Bacau

Asigurari sociale
Sentinta civila numarul 1084/D din data de 24.06.2010. Pronuntata de Tribunalul Bacau

Asigurari sociale
Sentinta civila numarul 1650/D din data de 13.10.2010. Pronuntata de Tribunalul Bacau

Asigurari sociale
Sentinta civila numarul 1718/D din data de 22.10.2010. Pronuntata de Tribunalul Bacau

Asigurari sociale - contestatie la executare
Sentinta civila numarul 1859 din data de 29.11.2010. Pronuntata de Tribunalul Suceava

Asigurari sociale - grupa a II-a de munca
Sentinta civila numarul 866/D din data de 26.05.2010. Pronuntata de Tribunalul Bacau

asigurari sociale - recalculare pensie
Sentinta civila numarul 42 din data de 09.04.2009. Pronuntata de Tribunalul Arges

Asigurari sociale . Contestatie decizie de pensionare.
Sentinta civila numarul 703 din data de 05.04.2012. Pronuntata de Tribunalul Botosani

Asigurari sociale de sanatate. Magistrati. Obligativitatea platii contributiei.
Decizia numarul 1330 din data de 14.06.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

Asigurari sociale de sanatate. Obligatia virarii revine si persoanelor fizice care exercita profesii libere sau celor care sunt autorizate sa desfasoare activitati independente, iar plata unei contributii la Casa de asigurari a avocatilor, nu scutest...
Decizia numarul 3753 din data de 14.10.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Cluj

Asigurari sociale de stat. Ajutor de deces. Legitimare procesuala pasiva.
Decizia numarul 1045 din data de 02.05.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

Asigurari sociale. Adeverinta constatatoare a grupelor speciale.
Sentinta civila numarul 1631/D din data de 19.11.2009. Pronuntata de Tribunalul Bacau

Asigurari sociale. Contestatie decizie de pensionare. Valorificare activitatea desfasuratain grupa I de munca
Sentinta civila numarul 1248 din data de 06.10.2009. Pronuntata de Tribunalul Botosani

Asigurari sociale. Contestatie decizie de pensionare. Varsta standard de pensionare.
Sentinta civila numarul 168 din data de 17.02.2010. Pronuntata de Tribunalul Botosani

Asigurari sociale. Contestatie decizie impunere. Modalitatea de stabilire a contributiei de asigurari sociale
Sentinta civila numarul 186 din data de 26.01.2011. Pronuntata de Tribunalul Botosani

Asigurari sociale. Revizuirea pensiilor personalului Curtii de Conturi prin raportare la decizia 297/2012 a Curtii Constitutionale.
Sentinta civila numarul 2177 din data de 01.10.2012. Pronuntata de Tribunalul Bacau

Asigurari sociale. Scutire de plata C. A. S.
Sentinta civila numarul 20/C din data de 13.01.2005. Pronuntata de Tribunalul Bihor

Asistenta medicalaa persoanelor cu handicap grav. Limite legale.
Decizia numarul 1552 din data de 14.07.2005. Pronuntata de Curtea de Apel Alba-Iulia

Calcularea deciziei pentru munca depusa si limita de varsta
Sentinta civila numarul 269 din data de 13.02.2006. Pronuntata de Tribunalul Teleorman

Calcularea deciziei pentru munca depusa si limita de varsta
Sentinta civila numarul 332 din data de 27.02.2006. Pronuntata de Tribunalul Teleorman

Calcularea deciziei pentru munca depusa si limita de varsta
Sentinta civila numarul 269 din data de 13.02.2006. Pronuntata de Tribunalul Teleorman

Casa Judeteanade Pensii investita cu solutionarea cecerii de pensionare
Sentinta civila numarul 463 din data de 16.03.2011. Pronuntata de Tribunalul Bacau

Cerere de pensionare depusa sub imperiul legii 19/2000 si solutionatasub imperiul legii 263/2010. Legea aplicabila.
Decizia numarul 1425 din data de 17.10.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Bacau

Cerere de recalculare pensie pentru limita de varsta,. Stagiu complet de cotizare pentru pensionare in perioada 01 iulie 1997 - 31 martie 2001. Vechimea minimade 20 de ani in grupa I de munca este stagiu complet de cotizare
Sentinta civila numarul 1342 din data de 13.05.2010. Pronuntata de Tribunalul Teleorman

Cerere de recalculare pensie pentru limita de varsta. Stagiu complet de cotizare pentru pensionare in perioada 01.07.1977 - 31.03.2001, pentru grupa I de munca este de 20 ani.
Sentinta civila numarul 1511 din data de 26.05.2010. Pronuntata de Tribunalul Teleorman

Cheltuieli de spitalizare. Actiune intemeiata pe dispozitiile art. 313 din OUG 72/2006 de modificare si completare a Legii 95/2006 privind reforma in domeniul sanitar
Decizia numarul 17/R din data de 14.01.2009. Pronuntata de Tribunalul Maramures

CIVIL. DREPTUL ASIGURARILOR SOCIALE. Stagiul complet de cotizare utilizat la recalcularea pensiilor pentru cei care au lucrat in grupa a II-a de munca
Hotararea numarul 265 din data de 27.01.2011. Pronuntata de Judecatoria Odorheiul Secuiesc

CIVIL. DREPTUL ASIGURARILOR SOCIALE. Stagiul complet de cotizare utilizat la recalcularea pensiilor pentru cei care au lucrat in grupa a II-a de munca
Hotararea numarul 265 din data de 27.01.2011. Pronuntata de Tribunalul Dambovita

CIVIL. DREPTUL ASIGURARILOR SOCIALE. Stagiul complet de cotizare utilizat la recalcularea pensiilor pentru cei care au lucrat in grupa a II-a de munca
Hotararea numarul 265 din data de 27.01.2011. Pronuntata de Tribunalul Ialomita

CIVIL. Litigiu asigurari sociale Reducere pensie speciala Raport rezonabil de proportionalitate
Sentinta civila numarul 16 din data de 28.02.2012. Pronuntata de Tribunalul Buzau

CIVIL. Veniturile obtinute in acord global.
Hotararea numarul 899 din data de 20.05.2010. Pronuntata de Judecatoria Odorheiul Secuiesc

CIVIL. Veniturile obtinute in acord global.
Hotararea numarul 899 din data de 20.05.2010. Pronuntata de Tribunalul Dambovita

CIVIL. Veniturile obtinute in acord global.
Hotararea numarul 899 din data de 20.05.2010. Pronuntata de Tribunalul Ialomita

Completarea normelor speciale din OUG 8/2003 cu cele ale Legii 76 / 2002 , dreptul comun in materie de somaj si stimularea fortei de munca . Intentia legiuitorului de a lipsi persoanele vizate de aceste drepturi speciale odata cu incadrar...
Decizia numarul 873/M din data de 19.10.2006. Pronuntata de Tribunalul Brasov

Completarea prevederilor Legii 19/2000 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor cu cele ale Legii 32/1968 cu modificarile ulterioare , iar incepand cu data de 25 august 2001, cu cele ale Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul...
Decizia numarul 416/As din data de 05.03.2009. Pronuntata de Tribunalul Brasov

Completarea prevederilor Legii 19/2000 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor cu cele ale Legii 32/1968 cu modificarile ulterioare , iar incepand cu data de 25 august 2001, cu cele ale Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul...
Decizia numarul 911/M din data de 03.10.2006. Pronuntata de Tribunalul Brasov

CONFLICT DE ASIGURARI SOCIALE. INDEMNIZATIE. ART.98 ALIN.2 DIN LEGEA NR.19/2000
Decizia numarul 20/R-CA din data de 16.03.2004. Pronuntata de Curtea de Apel Pitesti

Conform OUG 4/2005, recalcularea pensiilor din fostul sistem public, provenite din fostul sistem al asigurarilor sociale de stat, stabilite in baza legislatiei in vigoare, anterior datei de 1 aprilie 2001, se face cu respectarea art. 4 alin.2 si 3 ...
Decizia numarul 2 R din data de 07.01.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti

Consilier local pensionar gradul II
Sentinta civila numarul 484 din data de 09.02.2009. Pronuntata de Tribunalul Dolj

CONTENCIOS ADMINISTRATIV. OBLIGATIA PLATII UNEI CONTRIBUTII BANESTI PENTRU ASIGURARILE DE SANATATE PROCEDURA.
Decizia numarul 100 din data de 10.03.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti

Contestatie decizie de concediere
Sentinta civila numarul 2055 din data de 10.12.2010. Pronuntata de Tribunalul Bacau

Contestatie decizie de concediere. Incalcarea dispozitiilor imperative ale art. 64 si art. 74 lit. d din Codul muncii. Nulitate decizie.
Sentinta civila numarul 1224 din data de 01.10.2009. Pronuntata de Tribunalul Calarasi

Contestatie decizie de pensie
Sentinta civila numarul 2313 din data de 01.09.2009. Pronuntata de Tribunalul Dolj

contestatie decizie de pensie
Sentinta civila numarul 3217 din data de 22.10.2009. Pronuntata de Tribunalul Dolj

contestatie decizie de pensie
Sentinta civila numarul 3630 din data de 25.11.2009. Pronuntata de Tribunalul Dolj

CONTESTATIE DECIZIE DE PENSIONARE
Sentinta civila numarul 7152/10.11.2009 din data de 05.12.2009. Pronuntata de Tribunalul Bucuresti

Contestatie decizie de pensionare
Sentinta civila numarul 1019/03.02.2011 din data de 05.03.2012. Pronuntata de Tribunalul Bucuresti

Contestatie decizie de pensionare
Sentinta civila numarul 7386/20.10.2010 din data de 05.04.2012. Pronuntata de Tribunalul Bucuresti

Contestatie decizie de pensionare
Sentinta civila numarul 941/03.02.2012 din data de 04.05.2012. Pronuntata de Tribunalul Bucuresti

Contestatie decizie de pensionare
Sentinta civila numarul 178/D din data de 04.02.2009. Pronuntata de Tribunalul Bacau

Contestatie decizie de pensionare
Sentinta civila numarul 1820/D din data de 08.11.2010. Pronuntata de Tribunalul Bacau

Contestatie decizie pensionare
Decizia numarul 772/D din data de 06.05.2009. Pronuntata de Tribunalul Bacau

Contestatie decizie pensionare
Sentinta civila numarul 1908/D din data de 19.11.2010. Pronuntata de Tribunalul Bacau

Contestatie decizie pensionare
Sentinta civila numarul 113 din data de 21.01.2011. Pronuntata de Tribunalul Bacau

Contestatie impotriva deciziei CAS prin care s-au stabilit contributii de asigurari sociale de sanatate
Sentinta comerciala numarul 190 din data de 04.06.2008. Pronuntata de Tribunalul Braila

CONTESTATIE IN ANULARE SPECIALA. MOTIVE. COD PROCEDURA CIVILA ART.318 TEZA II
Decizia numarul 589 din data de 20.08.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Bacau

Contestatie la executare - Asigurari sociale
Sentinta civila numarul 9302/10.12.2010 din data de 18.01.2011. Pronuntata de Tribunalul Bucuresti

Contributii de asigurari sociale - obligatie de plata.
Sentinta civila numarul 1363 din data de 21.08.2009. Pronuntata de Tribunalul Iasi

Cumulul pensiei anticipate partiale cu indemnizatia de consilier local
Decizia numarul 1250 din data de 16.06.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti

Data de la care se poate cere reactualizarea pensiei cu luarea in considerare a sporurilor
Decizia numarul 321 din data de 18.02.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti

Decizie de imputare. Raspunderea patrimoniala a salariatilor in conformitate cu prevederile art. 270 Codul muncii.
Sentinta civila numarul 496 din data de 25.03.2009. Pronuntata de Tribunalul Iasi

Determinarea punctajului anual al asiguratului potrivit art. 78 alin.1 din Legea 19/2000
Decizia numarul 2545 din data de 22.10.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

Drept civil . Asigurari sociale
Sentinta civila numarul 1332 din data de 24.11.2011. Pronuntata de Tribunalul Valcea

Drept procesual civil. Litigiu de asigurari sociale. Nerespectarea principiului contradictorialitatii
Decizia numarul 1316 din data de 03.10.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Bacau

Dreptul muncii si asigurarilor sociale. Drepturi salariale. Transe suplimentare de vechime in invatamant.
Sentinta civila numarul 635 din data de 15.06.2009. Pronuntata de Tribunalul Valcea

Dreptul muncii si securitatii sociale. Litigiu de asigurari sociale. Stagiu de cotizare. Luarea in considerare a unei perioade ca fiind lucratain grupa a-II-a de munca. Conditii.
Decizia numarul 61 din data de 25.01.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Bacau

Drepturi pensie - venituri acord global
Sentinta civila numarul 205 din data de 24.02.2010. Pronuntata de Tribunalul Braila

Imputare costuri bilete de tratament pentru pensionari , in conditiile neacordarii in fapt a acestora . Infractiuni savarsite de angajatii C. J. P. . Daune morale .
Decizia numarul 54/M din data de 29.01.2009. Pronuntata de Tribunalul Brasov

In aplicarea prevederilor art. 35 al. 2 din Legea 76/2002, pentru persoanele ca rora le-a incetat activitatea ca urmare a pensionarii pentru invaliditate si care, ulterior, au redobandit capacitatea de munca si nu au reusit sa se incadreze in munc...
Decizia numarul 313 din data de 05.05.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Galati

In cazul cand un cadru militar nu a beneficiat de solda de merit si indemnizatia de comanda, la data trecerii in rezerva, nu se poate face aplicarea dispozitiilor art. 79 din Legea 164/2001.
Decizia numarul 61 R din data de 11.01.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti

Inadmisibilitatea stabilirii modului de calcul al pensie anterior depunerii cererii de pensionare ca si a restituirii a contributiilor de asigurari sociale anterior valorificarii acestora prin pensionare .
Decizia numarul 460/M din data de 10.03.2009. Pronuntata de Tribunalul Brasov

Indemnizatie crestere copil. Stagiu de cotizare pe baza de contract de asigurare sociala. Inadmisibilitatea acorda rii acestui drept dupa intrarea in vigoare a OUG 148/2005
Decizia numarul 53 din data de 22.01.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Suceava

Indemnizatie pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani. Stagiul de cotizatie necesar
Decizia numarul 628 din data de 13.03.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

Indemnizatie pentru cresterea copilului in varsta de pana la doi ani. Obligatia angajatorului de a plati despagubiri echivalente cu indemnizatia in cazul in care persoana indreptatita nu a beneficiat de aceasta datoritaculpei lui. Calitatea procesua...
Sentinta civila numarul 428 din data de 18.05.2007. Pronuntata de Tribunalul Braila

Indemnizatii de asigurari sociale de sanatate. Restituire. OUG 36/2010.
Decizia numarul 2651 din data de 18.06.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Alba-Iulia

Interpretarea dispozitiilor art. 5 alin. (1) pct. II, art. 94 alin. (1) lit. d) din Legea 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari in sensul posibilitatii cumulului pensiei de invaliditate de gradul II cu venituri r...
Decizia numarul 602/M din data de 26.03.2009. Pronuntata de Tribunalul Brasov

LEGEA 76/2002. SUBVENTIONAREA LOCURILOR DE MUNCA. ABSOLVENT. DATA ABSOLVIRII. CALITATE PROCESUALA ACTIVA.
Decizia numarul 771 din data de 22.01.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Bacau

Litigii asdigurari sociale. Contestatie recalculare pensie.
Sentinta civila numarul 451 din data de 15.03.2011. Pronuntata de Tribunalul Bacau

Litigii de munca - contestatie decizie de concediere intemeiata pe dispozitiile art. 65 C. M.; analizarea de catre instanta a aplicabilita tii art. 68 C. M. , aspect invocat in cuprinsul actiunii.
Sentinta civila numarul 360 din data de 24.02.2010. Pronuntata de Tribunalul Iasi

Litigiu de asigurari sociale. Asigurarea de risc profesional de care beneficiaza magistratii. Conditii
Decizia numarul 586/R din data de 29.05.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures

Litigiu de asigurari sociale. Dreptul magistratilor de a beneficia de asigurare de viata , sanatate si bunuri. Conditii
Decizia numarul 526/R din data de 10.05.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures

Litigiu de asigurari sociale. Stagiul complet de cotizare luat in considerare in calculul pensiei. Stagiul complet de cotizare nu este numai o conditie pentru a se putea deschide drepturile la pensie, ci prezinta relevanta in ce priveste calculu...
Decizia numarul 212 din data de 17.01.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti

Luarea in calcul la stabilirea dreptrurilor de pensiei a veniturilor realizate cu titlu de aacord global . Activitate desfasurtaa in coditii de grupa superioara de munca naterior intrarii in vigoare a Legii 19/2000 dovedita cu adeverinta emisa de ang...
Decizia numarul 1033/M din data de 11.06.2009. Pronuntata de Tribunalul Brasov

Luarea in calcul la stabilirea drepturilor de pensie a veniturilor obtinute cu titlu de spor peste programul normal de lucru
Sentinta civila numarul 59 din data de 29.01.2009. Pronuntata de Tribunalul Brasov

Magistrati. Asigurare de viata si bunuri.
Decizia numarul 173/CM/ din data de 29.05.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Constanta

Modificarea masurii plasamentului in ideea de a se da eficientaprincipiului cresterii impreuna a doua surori. Copiii se afla in sistemul de protectie din 2002 la asistenti maternali diferiti.
Decizia numarul 166 din data de 23.03.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Galati

Modul de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate
Decizia numarul 1183 din data de 25.08.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Galati

Nereglementarea legala a cazurilor in care poate interveni suspendarea dreptului la asistenta sociala sub forma de prestatii sociale. Consecinte.
Decizia numarul 2774 din data de 25.10.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Alba-Iulia

Nesocotirea principiului constitutional al neretroactivitatii legii si afectarea in substanta lui, a principiului securitatii raporturilor juridice, fundamental intr-un stat de drept.
Decizia numarul 1890 din data de 20.10.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti

Obligarea Casei Teritoriale de Pensii de a elibera adeverinte cu privire la date referitoare la calitatea de salariat a fostilor salariati din societati desfiintate
Decizia numarul 1021 din data de 01.09.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Galati

OBLIGATIA DE A FACE
Sentinta civila numarul 1936/05.03.2010 din data de 25.03.2010. Pronuntata de Tribunalul Bucuresti

Obligatia de a face
Sentinta civila numarul 2123 din data de 28.12.2010. Pronuntata de Tribunalul Bacau

Obligatia de a face
Sentinta civila numarul 1140 din data de 23.06.2011. Pronuntata de Tribunalul Bacau

Ordonanta presedintiala
Sentinta civila numarul 8863/26.11.2010 din data de 20.12.2010. Pronuntata de Tribunalul Bucuresti

OUG 59/2011
Decizia numarul 1335 din data de 12.06.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Galati

Penalitati de plata catre Directia Generalade Asistenta Sociala si Protectia Copilului
Sentinta civila numarul 12 din data de 29.01.2008. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

pensie
Sentinta civila numarul 1233 din data de 01.04.2009. Pronuntata de Tribunalul Dolj

Pensie
Sentinta civila numarul 928 din data de 12.03.2009. Pronuntata de Tribunalul Dolj

Pensie de serviciu - art. 82 alin. 5 din Legea 303/2004
Decizia numarul 694 din data de 03.02.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

pensie de serviciu informaticieni
Decizia numarul 28032 din data de 02.03.2009. Pronuntata de Tribunalul Dolj

Pensie de urmas solicitata de pe urma sotului care a avut calitatea de magistrat si a beneficiat de pensie de serviciu. Aplicarea dispozitiilor speciale din Legea 303/2004 privind statutul magistratilor in virtutea principiului de drept specialia ...
Decizia numarul 1276 din data de 18.06.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti

Pensie pentru limita de varsta cu reducerea varstelor standard de pensionare
Decizia numarul 290 din data de 20.01.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

Pensionar pentru limita de varsta. Plata contributiei la asigurarile sociale de sanatate. Legalitatea contributiei pentru veniturile din pensii ce depasesc 740 lei.
Sentinta civila numarul 2105 din data de 20.05.2011. Pronuntata de Tribunalul Teleorman

Persoane care prezinta un handicap vizual dar nu o cecitate practicasi absoluta.
Decizia numarul 335 din data de 08.02.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Suceava

Plata cheltuieli medicale
Decizia numarul 541/R din data de 28.06.2012. Pronuntata de Tribunalul Brasov

plata indemnizatiei concediului medical
Decizia numarul 1791 din data de 22.11.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Galati

Prematuritatea actiunii de recalculare a pensiei de serviciu cuvenite magistratilor de catre casa judeteana de pensii in cazul nerespectarii procedurii prevazute de art. 18 (1) din HG nr. 1275/2005. Posibilitatea includerii in adeverintele nominale a ...
Sentinta civila numarul 1441 din data de 28.06.2009. Pronuntata de Judecatoria Odorheiul Secuiesc

Prematuritatea actiunii de recalculare a pensiei de serviciu cuvenite magistratilor de catre casa judeteana de pensii in cazul nerespectarii procedurii prevazute de art. 18 (1) din HG nr. 1275/2005. Posibilitatea includerii in adeverintele nominale a ...
Sentinta civila numarul 1441 din data de 28.06.2009. Pronuntata de Tribunalul Dambovita

Prematuritatea actiunii de recalculare a pensiei de serviciu cuvenite magistratilor de catre casa judeteana de pensii in cazul nerespectarii procedurii prevazute de art. 18 (1) din HG nr. 1275/2005. Posibilitatea includerii in adeverintele nominale a ...
Sentinta civila numarul 1441 din data de 28.06.2009. Pronuntata de Tribunalul Ialomita

Pretentii
Decizia numarul 891/R din data de 01.11.2010. Pronuntata de Tribunalul Bacau

Pretentii
Sentinta civila numarul 1343 din data de 16.09.2011. Pronuntata de Tribunalul Bacau

Pretentii - asigurari sociale
Decizia numarul 2090 din data de 20.12.2011. Pronuntata de Tribunalul Bacau

Pretentii. Evacuare.
Decizia numarul 929/D din data de 15.11.2010. Pronuntata de Tribunalul Bacau

Pretentii. Evacuare.
Decizia numarul 969/R din data de 29.11.2010. Pronuntata de Tribunalul Bacau

Principiul contributivitatii reglementat de art. 2 lit. e din Legea 19/2000, modificata si completata, principiul egalitatii prevazut de art. 2 lit. b din acelasi act normativ.
Sentinta civila numarul 766/C din data de 14.11.2008. Pronuntata de Tribunalul Neamt

Principiul securitatii raporturilor juridice, element fundamental al principiului preeminentei dreptului.
Decizia numarul 388 din data de 22.04.2009. Pronuntata de Tribunalul Iasi

Profesie liberala. Obligatia de a plati contributia pentru asigurari sociale de sanatate
Decizia numarul 1046 din data de 24.04.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

Recalculare avand in vedere grupa a II-a de munca. Probe.
Sentinta civila numarul 142/D din data de 02.02.2010. Pronuntata de Tribunalul Bacau

RECALCULARE PENSIE
Sentinta civila numarul 8002/15.12.2009 din data de 22.12.2009. Pronuntata de Tribunalul Bucuresti

Recalculare pensie
Sentinta civila numarul 1723/D din data de 22.10.2010. Pronuntata de Tribunalul Bacau

Recalculare pensie
Sentinta civila numarul 1800/D din data de 05.11.2010. Pronuntata de Tribunalul Bacau

Recalculare pensie
Sentinta civila numarul 114 din data de 21.01.2011. Pronuntata de Tribunalul Bacau

Recalculare pensie. Venituri obtinute suplimentar. Introducerea lor in baza de calcul a contributiei de asigurari sociale
Decizia numarul 107/R/2010 din data de 19.01.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Cluj

Recalcularea drepturilor de pensie
Sentinta civila numarul 2546 din data de 24.09.2012. Pronuntata de Tribunalul Covasna

Recalcularea drepturilor de pensie in conditiile OUG 19/2007 si a punctajului aferent perioadei 01.12.1946 - 01- 09.1947, potrivit Certificatului emis de Facultatea de Medicina din Bucuresti, in completarea punctajului rezultat ca urmare...
Sentinta civila numarul 1403/M din data de 17.12.2007. Pronuntata de Tribunalul Brasov

Recalcularea pensiilor militare in temeiul OUG 1/2011, nu constituie incalcarea dispozitiilor Protocolului nr. 1 la CEDO
Sentinta civila numarul 403 din data de 27.02.2013. Pronuntata de Tribunalul Bacau

RECURS CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL. CALITATEA DE ASIGURAT. ASIGURARILE SOCIALE DE SANATATE SUNT OBLIGATORII SI FUNCTIONEAZA CA UN TOT UNITAR, OBLIGATIA PLATII CONTRIBUTIEI PENTRU ASIGURAREA SOCIALA DE SANATATE, NEFIIND EXCLUSA DE ASIGURAREA VO...
Decizia numarul 2725 din data de 12.12.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Oradea

RECURS CONTENCIOS ADMINISTRATIV. COMPETENTA CURTII DE CONTURI PRIVIND VERIFICAREA MODULUI DE CALCULARE, RETINERE SI VIRARE A IMPOZITULUI DATORAT PE VENITURILE DIN SALARII SI A CONTRIBUTIEI INDIVIDUALE LA ASIGURARI DE SANATATE
Decizia numarul 91-CA din data de 11.04.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Oradea

Reducerea varstelor standard de pensionare
Sentinta civila numarul 894/D din data de 29.10.2008. Pronuntata de Tribunalul Bacau

Revizuire pensie. Venituri neluate in calcul
Sentinta civila numarul 145/F/2011 din data de 08.11.2011. Pronuntata de Tribunalul Bistrita Nasaud

Salarizare personal
Sentinta civila numarul 5536/CA din data de 17.10.2012. Pronuntata de Tribunalul Brasov

SOLUTIONAREA CONFLICTELOR DE MUNCA SI ASIGURARI SOCIALE
Hotararea numarul 236/M din data de 31.01.2008. Pronuntata de Tribunalul Brasov

solutionarea litigiilor de munca si asigurari sociale
Sentinta civila numarul 61/M din data de 29.01.2009. Pronuntata de Tribunalul Brasov

solutionarea litigiilor de munca si asigurari sociale
Sentinta civila numarul 125/M din data de 05.02.2009. Pronuntata de Tribunalul Brasov

solutionarea litigiilor de munca si asigurari sociale
Sentinta civila numarul 133/M din data de 05.02.2009. Pronuntata de Tribunalul Brasov

solutionarea litigiilor de munca si asigurari sociale
Sentinta civila numarul 462/M din data de 10.03.2009. Pronuntata de Tribunalul Brasov

Stagiu de cotizare.
Decizia numarul 109/AS/ din data de 15.05.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Constanta

Stagiu de cotizare.
Sentinta civila numarul 821/D din data de 19.10.2009. Pronuntata de Tribunalul Satu Mare

Stagiu de cotizare. Obligativitatea aplicarii Deciziei nr.40/22 septembrie 2008 a Sectiilor Unite a ICCJ in sensul ca singurele facilita ti oferite de Legea 3/1977 persoanelor care au lucrat in grupa I sau II de munca sunt acordarea sporului de gru...
Decizia numarul 52 din data de 19.01.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti

Stagiul complet de cotizare in raport de care se calculeaza drepturile de pensie pentru persoanele ce au desfasurat activitate in grupa superioara de munca .
Decizia numarul 2046 din data de 18.12.2008. Pronuntata de Tribunalul Brasov

Suspendare decizie de recalculare pensie in cond. art. 581 c.p.c.
Sentinta civila numarul 1561/D din data de 08.10.2010. Pronuntata de Tribunalul Bacau

Trecerea de la pensia anticipatapartiala la pensia pentru limita de varsta.
Decizia numarul 1281 din data de 21.06.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti

Utilizarea stagiului complet de cotizare la calcularea pensiei pentru persoanele cu handicap prevazut de art. 77 alin.2 raportat la art. 47 alin.1 lit. c din Legea 19/2001 si nu a celui rezultat din anexa 3 a acestei legi .
Decizia numarul 596/M din data de 17.05.2007. Pronuntata de Tribunalul Brasov

Venituri suplimentare cu caracter permanent. Luarea lor in calcul la determinarea punctajului anual
Decizia numarul 414/R/2010 din data de 22.02.2010. Pronuntata de Curtea de Apel ClujComentarii ref. Hotararea numarul 899 din data de 20.05.2010 pronuntata de Judecatoria Odorheiul Secuiesc

Fii primul care comenteaza.

 

 

Ultimele comentarii:
POPESCU MIHAELA comenteza: ''Buna seara.
Daca sunteti absolvent al inst. Ion Mincu in anul 1975 va anunt cu entuziasm ca avem intalnirea promo
... »»''

Alexandra comenteza: ''mai vin cu una. de ani de zile ca 1 pers platesc cel mai mult apa din tot blocul. la una din sedinte s-a votat schimbare ... »»''

Alexandra comenteza: ''buna ziua
am schimbat o butelie, tipul a venit cu una si cand sa porneasca aragazul nu ardea. a curatat din tub si
... »»''

Florin S comenteza: ''Cnventiile civile sunt greu de deosebit de un contrcat de munca mai ales atunci cand obiectul de activitate al conventii ... »»''

Laurentiu Galca comenteza: ''Sunt angajat la firma URBAN PROTECT din sinaia jud Prahova In urma controalelor pe care ati facut la firma respectiva si ... »»''

cornel comenteza: ''Doresc sa achizitionez un autoturism Skoda, fabricat octombrie 2006 diesel 1,9 norma poluare E3, emisii co2 140.Va rog s ... »»''

daragiu petre comenteza: ''buna zioa.am o mica problema .am avut o oprire pe salariu meu.iar deaci eu am platit totii banii care trebuia prin ing b ... »»''

 

 

Harta administrativa a Romaniei Judetul Satu-Mare Judetul Bihor Judetul Salaj Judetul Cluj Judetul Alba Judetul Hunedoara Judetul Arad Judetul Timis Judetul Caras-Severin Judetul Mehedinti Judetul Dolj Judetul Olt Judetul Gorj Judetul Vālcea Judetul Arges Judetul Dāmbovita Judetul Teleorman Judetul Giurgiu Judetul Calarasi Judetul Constanta Judetul Ialomita Judetul Prahova Judetul Brasov Judetul Sibiu Judetul Buzau Judetul Braila Judetul Tulcea Judetul Vrancea Judetul Galati Judetul Mures Judetul Covasna Judetul Harghita Judetul Bacau Judetul Vaslui Judetul Neamt Judetul Iasi Judetul Bistrita-Nasaud Judetul Maramures Judetul Suceava Judetul Botosani Judetul Bucuresti Judetul Ilfov Judetul Ilfov

 

 

 

Prima Pagina          Sitemap          Harta Site          Mergi sus


Toate datele afisate sunt informatii publice, publicate de autoritatile si institutiile publice sau in cadrul documentelor destinate publicului (Monitorul Oficial, Acte ale autoritatilor publice s.a.).
Consimtamantul persoanei vizate nu este cerut atunci cand prelucrarea priveste date obtinute din documente accesibile publicului, conform legii. (art.5, alin.2, lit.f din Legea nr. 677/2001, pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date). Notificare Operator de date cu caracter personal nr. 2447/2015.
Reclamatie date cu caracter personal