Institutii Publice: Infractiune
Asistenta Juridica

Prima Pagina          
Cautare generala

InfoDosar.ro
Cauta online dosarul din Instanta:
-Administratie
Institutii Publice

   Consiliile Judetene
   Judetele Romaniei
   Prefecturi
   Primarii
   Evidenta Populatiei
   Directiile de Pasapoarte
   Directiile Eliberari Pemise si Inmatriculari
   Directii de Statistica
   Arhivele Nationale
   Agentiile Domeniilor Statului
   Administratii ale Apelor Romane
   Drumurile Nationale
   Autoritati Sanitar-Veterinare
   Oficiile pentru Ameliorare si Reproductie in Zootehnie
   Oficii Judetene de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit
   A.P.I.A.
   Oficii Judetene pentru Consultanta Agricola
   Directiile de Agricultura
   Directiile FitoSanitare
   Ocoale Silvice
   Asociatii de Vanatoare si Pescuit
   Regiunile de Dezvoltare
   Agentiile pentru Protectia Mediului
   Casele de Asigurari de Sanatate
   Casele de Pensii
   Agentii de Somaj
   Asociatia Nevazatorilor
   Protectia Copilului
   Agentii Teritoriale pentru Prestatii Sociale
   Compartimente A.N.E.S.
   Consilii de Formare Profesionala
   Cartelul "Alfa"
   Administratiile financiare
   Trezorerii
   Camerele de Comert
   Curtile de Conturi
   Garzile Financiare
   Protectia Consumatorului
   Consiliul Concurentei
   Corpul Contabililor Autorizati
   Lista Contabililor Autorizati
   Lista Consultantilor Fiscali
   Tabloul arhitectilor din Romania
   Serviciile Judetene de Metrologie Legala
   Centre Evaluatori ANEVAR
   Agentiile pentru Conservarea Energiei
   CENTROCOOP
   ANCOM (ANRCTI)
   Inspectorate Scolare Judetene
   Directii Tineret
   Directii Judetene pentru Sport
   Federatii de Sport
   Biblioteci Judetene
   Directii Judetene pentru Cultura, Culte si Patrimoniul Cultural National
   Centre Judetene pentru Cultura Traditionala
   Muzee Judetene
   Biserici si Culte
   Teatre Judetene
   Federatia Sindicala "Spiru-Haret"
   Barouri de avocati
   Tabloul avocatilor
   Tabloul mediatorilor
   Birouri Avocatul Poporului
   Birouri de Cadastru
   Instante de Judecata
   Parchete
   Penitenciare
   Institute de Medicina Legala
   Notari Publici
   Executori Judecatoresti
   Lichidatori
   Consilieri Proprietate Intelectuala
   Traducatori Autorizati de MJ
   Colegiile Farmacistilor
   Colegiile Medicilor
   Colegiile Medicilor Dentisti
   Ordinul Asistentilor Medicali
   Spitale
   Centre Judetene Antidrog
   Centre de Transfuzie Sanguina
   Directiile de Sanatate Publica
   Crucea Rosie Romana
   Inspectorate de Stat in Constructii
   Auditori Energetici
   Inspectorate de Munca
   Garzile de Mediu
   Vamile
   I.S.U.
   InfoTrafic
   S.R.I.
   Birourile de Imigrari
   Autoritatile pentru Straini
   Politia Romana
   Jandarmeria Romana
   Centre Militare Judetene
   CREDITCOOP
   Casele de Ajutor Reciproc
   Retea CEC Bank
   Retea BCR
   Retea BancPost
   Retea BRD
   Retea Raiffeisen
   Retea Banca Carpatica
   Retea Banca Transilvania
   Retea Romextera Bank
   Oficii Postale
   Agentiile de Voiaj si Statiile CFR
   ARR-uri
   RAR-uri
   Statele Lumii
   Misiunile Diplomatice

 

 

Asistenta Juridica » Jurisprudenta » Tribunalul Brasov


InfractiuneDecizia numarul 215/R din data de 23.03.2012
Pronuntata de Tribunalul Brasov


Avocat Baroul Bucuresti Asistenta si reprezentare juridica la toate instantele de judecata www.cabinetonline.ro
[Sediu cabinet]


ROMANIA TRIBUNALUL BRASOV SECTIA A II-A CIVILA, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL DECIZIE Nr. 215/R Sedinta┬ publica din data de 23 martie 2012 Completul compus din: PRESEDINTE : M. I. M.
JUDECATOR : S. O.
JUDECATOR : A. O. GREFIER : E. L. I.
Pe rol fiind solutionarea recursului formulat de recurenta-petenta BANCA COMERCIALA ROMANA impotriva sentintei civile nr. 12839/03.11.2011 pronuntata de Judecatoria Brasov in contradictoriu cu intimatul INSPECTORATUL DE POLITIE JUDETEAN BRASOV, SERVICIUL DE ORDINE PUBLICA, avand ca obiect "anulare proces verbal de contraventie".
La apelul nominal facut in sedinta publica se prezinta consilier juridic S.C.pentru recurenta-petenta BANCA COMERCIALA ROMANA, lipsa fiind intimatul INSPECTORATUL DE POLITIE JUDETEAN BRASOV, SERVICIUL DE ORDINE PUBLICA.
Procedura de citare legal indeplinita.
S-a facut referatul cauzei de catre grefier care invedereaza ca se constata depusa la dosar prin serviciul registratura al instantei, la data de 17 ianuarie 2012, din partea intimatului intampinare, un exemplar al acesteia fiind inmanat reprezentantei in instanta a recurentei-petente, potrivit dispozitiilor art. 96 Cod procedura civila.
Reprezentanta in instanta a recurentei-petente depune la dosar delegatie, arata ca nu solicita termen pentru studiul intampinarii si nu mai are alte cereri de formulat si probe de solicitat.
Nemaifiind alte cereri de formulat si probe de solicitat, instanta, in baza dispozitiilor art. 150 Cod procedura civila, declara inchise dezbaterile si acorda cuvantul pe recurs.
Reprezentanta in instanta a recurentei-petente solicita admiterea recursului, modificare in tot a sentintei recurate si anularea procesului-verbal, care depaseste cadrul legal, avand in vedere ca nu exista nici o obligatie pentru institutiile bancare de a asigura supraveghere video pentru bancomatele aflate in afara sediilor. Fara cheltuieli de judecata.
Fata de actele si lucrarile dosarului, instanta ramane in pronuntare. TRIBUNALUL Deliberand asupra recursului de fata, retine ca:
Prin sentinta civila nr. 12839 din data de 03.11.2011, Judecatoria Brasov respins plangerea formulata de petenta BANCA COMERCIALA ROMANA SA, in contradictoriu cu intimatul organ constatator INSPECTORATUL DE POLITIE AL JUDETULUI BRASOV, impotriva procesului verbal de constatare si sanctionare a contraventiei seria AP nr. 0374493/18.01.2011 intocmit de catre intimata.
Pentru a pronunta aceasta sentinta, instanta de fond a retinut urmatoarele:
Prin procesul-verbal de contraventie seria seria AP nr. 0374493 din data de 18.01.2011, petenta BANCA COMERCIALA ROMANA a fost sanctionata contraventional cu amenda in cuantum de 2000 lei si cu avertisment, pentru nerespectarea dispozitiilor art. 3, alin. 1 din Legea 333/2003 La unitatile unde nu este posibila realizarea unui sistem de paza organizat, conducatorii acestora sunt obligati sa execute imprejmuiri, grilaje, obloane, incuietori sigure, iluminat de securitate, sisteme de alarma sau alte asemenea mijloace necesare asigurarii pazei si integritatii bunurilor si art. art. 52 lit. e din Legea 333/2003 Conducatorii unitatilor prevazute la art. 2 alin. (1), in care functioneaza sisteme de paza, au urmatoarele obligatii: sigura executarea amenajarilor si a instalatiilor necesare desfasurarii serviciului de paza, precum si introducerea, intretinerea si mentinerea in stare de functionare a sistemelor tehnice de legatura, de paza si de alarma impotriva efractiei., fapte care constituie contraventii conform art. 60, lit. a din Legea 333/2002 Constituie contraventii la prezenta lege urmatoarele fapte: neluarea masurilor de organizare si functionare a pazei, prevazute la art. 3 alin. (1) si (3), art. 5 alin. (1), art. 17 alin. (1) si la art. 18 alin. (2) si (3), neindeplinirea de catre conducatorii unitatilor a obligatiilor prevazute la art. 52;
Potrivit art. 61 alin. 1 lit B din Legea 333/2002 Contraventiile prevazute la art. 60 se sanctioneaza dupa cum urmeaza: cu amenda de la 2.000 lei la 5.000 lei, contraventiile prevazute la lit. a) - d) si f).
In fapt in sarcina petentei s-a retinut ca ATM-ul situat in Ghimbav, str. Morii, nr. 105, prin faptul ca: ATM-ul nu este fixat perete sau in podea astfel incat sa nu poata fi smuls; ATM-ul nu are camera video frontala, nu are senzor de vibratie, nu are proiect STA avizat si nu este asigurat cu paza.
Procesul verbal de contraventie a fost semnat, la data de 18.01.2011, de agentul constatator si martor asistent (martor care a fost audiat la data de 27.10.2011), reprezentantului petentei nefiind de fata.
Plangerea contraventionala a fost formulata in termenul legal de 15 zile prevazut de art. 31 OG. 2/2001, fiind inregistrata pe rolul instantei la data de 04.02.2011 (data postei 02.02.2011).
Ca act administrativ, procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor se bucura de o prezumtie de legalitate. Aplicabilitatea acestei prezumtii presupune cu necesitate existenta unui proces-verbal de constatare a contraventiei incheiat cu stricta respectare a prevederilor legale si cuprinzand toate mentiunile obligatorii prevazute de art. 16 si art. 17 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001.
In ceea ce priveste critica formulata de petenta referitoare la faptul ca aceasta nu are calitate de subiect activ al contraventiei, ci conducatorul unitatii, instanta retine ca este neintemeiata, deoarece alin 2 al art. 61 din Legea 333/2002 prevede ca sanctiunea amenzii poate fi aplicata si persoanei juridice. Avand in vedere textul de lege indicat, instanta retine ca petenta poate avea calitate de subiect activ al contraventiilor sanctionate de art. 61 din Legea 333/2002.
Examinand cuprinsul procesului verbal de contraventie, instanta constata ca acesta cuprinde toate mentiunile prevazute de lege sub sanctiunea nulitatii.
In ceea ce priveste temeinicia procesului-verbal, instanta constata ca, prin raportare la jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului trebuie analizat, in fiecare caz in parte, in ce masura fapta retinuta in sarcina petentului reprezinta o "acuzatie in materie penala", in sensul art. 6 din CEDO. Aceasta analiza se realizeaza prin prisma a trei criterii alternative: 1)daca textul ce defineste contraventia apartine, conform legii nationale, dreptului penal, 2) natura faptei, 3)natura si gradul de severitate al sanctiunii aplicate.
In cauza, potrivit dreptului intern, nerespectarea dispozitiilor art. 3, alin. 3 si art. 52 din Legea 333/2003, reprezinta fapte contraventionale si nu penale. De asemenea, tratamentul sanctionator s-a realizat prin aplicarea unei amenzi in cuantum de 2000 lei, care nu prezinta o severitate deosebita, in raport de domeniul de activitate a petentei.
Pe de alta parte, ratiunea urmarita de legiuitor in incriminarea unor astfel de fapte o reprezinta protejarea intereselor consumatorilor. Fata de aceste criterii instanta concluzioneaza ca fapta reprezinta acuzatie in materie penala.
Consecintele calificarii faptei drept "acuzatie in materie penala" sunt: petentul se bucura de prezumtia de nevinovatie iar sarcina probei incumba autoritatilor statului. Insa, nici una dintre aceste garantii procesuale nu are caracter absolut, deoarece limitele pana la care functioneaza prezumtia de nevinovatie si continutul obligatiei autoritatilor de a suporta sarcina probei se raporteaza la specificul fiecarui caz in parte.
In materia faptelor scoase din sfera dreptului penal si incluse in sfera abaterilor contraventionale, Curtea europeana a admis faptul ca limitele de apreciere sub aspectul respectarii prezumtiei de nevinovatie sunt mult mai largi. Prezumtia de nevinovatie nu este una absoluta, ca de altfel nici obligatia acuzarii de a suporta intreaga sarcina a probei.
De asemenea, instanta a retinut ca agentul constatator a constatat ex propriis sensibus fapta contraventionala, astfel ca procesul-verbal contine constatarile personale ale agentului contatator, acest act bucurandu-se de forta probanta.
Cu privire la retinerea in sarcina petentei a faptei contraventionale prevazute de art. 60, lit. a si f din Legea 333/2002, instanta retine ca aceasta a fost sanctionata pentru nerespectarea art3 alin. 3 si art. 52 din Legea 333/2002.
Instanta retine ca, prin adresa nr. 13.12.2010, intimata i-a pus in vedere petentei sa asigure, in conformitate cu art. 2, alin. 1 si art. 3 alin. 3 din Legea 333/2002, conditiile minime de securitate ale bancomatului extern, respectiv sa fixeze in perete si podea ATM, astfel incat sa nu poata fi smuls; agrement tehnic; camera video frontala; senzor de vibratie montat in loc care sa poata prelua socul asupra usii; iluminat de securitate; conectare la dispeceratul de monitorizare al societatii de paza; proiect al sistemului tehnic de alarmare avizat de politie.
Apararea facuta de petenta conform careia masuri dispuse de organele de politie nu-si gasesc corespondent in legislatia aplicabila, iar singuramasura de securitate pe care trebuie sa o ia era cea prevazuta de art. 34 alin 5 din HG nr. 1010/2004, respectiv fixarea ATM-ului, astfel incat sa asigure o rezistenta la smulgere de minimum 800 daN.
In primul rand obligatia de a asigura securitatea ATM-urilor este prevazuta de Legea 333/2002, iar masurile concrete sunt prevazute de art. 3 alin. 3 din aceeasi lege, si nu de HG nr. 1010/2004. HG nr. 1010/2004 reglementeaza aprobarea normelor metodologice si a documentelor prevazute la art. 69 din Legea 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, iar art. art. 69 din Legea 333/2003 prevede ca in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, prin hotarare a Guvernului se vor stabili: normele metodologice privind eliberarea, suspendarea si anularea licentelor si a avizelor prevazute de prezenta lege;normele tehnice care trebuie respectate cu ocazia proiectarii si realizarii sistemelor de alarmare impotriva efractiei; documentele specifice necesare executarii si evidentei serviciului de paza si modelele acestora; documentele pentru organizarea si desfasurarea activitatilor de pregatire si atestare a personalului de paza.
Astfel, HG nr. 1010/2004 nu reglementeaza in concret masurile ce trebuie luate de agentii economici pentru a sigura securitatea ATM, ci reglementeaza cele enumerate in art. 69 din Legea 333/2002.
In ceea ce priveste apararea petentei conform careia agentul constatator nu poseda capacitatile/calitatile de a determina in mod stiintific, exact, precis, existenta sau inexistenta in speta analizata a unei " rezistente la smulgere de minimum 800 daN", instanta considera ca este neintemeiata. Agentul constatator a constatat faptul ca ATM nu este fixat perete sau in podea, pe langa alte nereguli constate, iar petenta la randul sau nu a probat faptul ca acesta ar fi fixat incat sa aiba o rezistenta la smulgere de minimum 800 daN.
Fata de aceste considerente, instanta apreciaza ca faptele retinute in sarcina petentei intrunesc elementele constitutive ale contraventiei prevazute de art. 60, lit. a si f din Legea 333/2002, iar fata de pericolul social al faptelor, cat si fata de faptul ca anterior intimatei i s-a pus in vedere sa-si indeplineasca obligatiile, cat fata de faptul ca s-a aplicat amenda in cuantumul minim, sanctiunile aplicate au fost corect individualizate.
Avand in vedere si dispozitiile art. 34 OG 2/2001, instanta a respins plangerea contraventionala formulata si a mentinut ca legal si temeinic procesul verbal de contraventie seria AP nr. 0374493 din data de 18.01.2011. Impotriva acestei sentinte a formulat recurs in termen legal petenta Banca Comerciala Romana SA, prin care a solicitat admiterea acestuia, modificarea in tot a hotararii atacate, in sensul anularii procesului-verbal de contraventie.
In motivarea recursului, se arata urmatoarele:
Potrivit dispozitiilor art. 3 alin. 1 din Legea 333/2003, conducatorii societatilor comerciale au obligatia de a stabili modalitatile concrete de organizare si de executare a pazei, iar conform art. 4 raspunderea pentru luarea masurilor de asigurare a pazei bunurilor si valorilor detinute cu orice titlu revine conducatorilor societatilor comerciale. Or, prin procesul-verbal, organul constator a stabilit un alt subiect de drept responsabil, decat cel expres prevazut de lege. Art.52 din Legea 333/2003: " Conducatorii unitatilor prevazute la art. 2 alin. (1), in care functioneaza sisteme de paza, au urmatoarele obligatii:
e) asigura executarea amenajarilor si a instalatiilor necesare desfasurarii serviciului de paza, precum si introducerea, intretinerea si mentinerea in stare de functionare a sistemelor tehnice de legatura, de paza si de alarma impotriva efractiei;" Art.60: "Constituie contraventii la prezenta lege urmatoarele fapte:
f) neindeplinirea de catre conducatorii unitatilor a obligatiilor prevazute la art. 52;" Agentul constatator a ignorat care este subiectul activ expres stabilit de lege al unei eventuale fapte de natura contraventionala, astfel pentru fapta omisiva ce a fost imputata BCR SA, raspunderea apartine conducatorului unitatii bancare, si nu bancii.
Pe de alta parte, instanta de fond nu a avut in vedere dispozitiile art. 69 din Legea 333/2003("Normele metodologice de aplicare a prezentei legi se aproba prin hotarare a Guvernului"), precum si dispozitiile art. 34 alin. 5 anexa 3 din HG nr. 1010/2004, care stabilesc conditiile de instalare pentru bancomatele amplasate hors-site (in afara sediilor unitatilor bancare), asa cum este cazul in speta.
Singura obligatie a bancii este cea prevazuta expres, de fixare a bancomatului astfel incat sa asigure o rezistenta la smulgere de minimum 800 daN, iar agentul constatator nu mai poate adauga alte obligatii, ci este obligat sa aplice exclusiv legea, fara o interpretare personala.
Masurile de protectie prevazute de art. 35 lit.c, anexa 3 din HG 1010/2004(respectiv:subsistemul de tgeleviziune cu circuit inchis, imagine frontala-vedere de detaliu, zonele de lucru cu publicul, inclusive bancomatele)sunt pentru bancomatele din incinta bancii.
Fapta retinuta de agentul constatator depaseste cadrul legal, intrucat nu exista nici o obligatie legala pentru institutiile bancare de a asigura supraveghere video frontala, sensor de vibratie sau paza umana pentru bancomatele amplasate in afara sediilor unitatilor bancare.
Prin adresa nr. 63895/21.10.2008, aflata la dosar, Ministerul Internelor si Reformei Administrative raspunde in mod neechivoc:"suntem de accord ca normele metodologice de aplicare a Legii 333/2003 aprobate prin HG nr. 1010/2004 nu stabilesc in mod expres masurile de securizare a bancomatelor amplasate in afara sediilor bancare, referindu-se numai laaparatele din sediile bancare-", astfel ca punctul de vedere al acestei institutii concorda cu cel al recurentei.
Mai arata recurenta ca, in alte dosare, fata de aceeasi situatie de fapt constatata si sanctionata de organul constatator, Judecatoria Brasov a admis plangerile formulate de banca si a anulat procesele.verbale de contraventie.
In drept, se invoca prevederile Codului de procedura civila, ale Legii 333/2003, ale HG nr. 1010/2004 si ale OG nr. 2/2001.
Cererea de recurs este scutita de taxa judiciara de timbru si timbru judiciar, in conformitate cu dispozitiile art. 36 din OG nr. 2/2001.
Intimatul Inspectoratul de Politie al Judetului Brasov a formulat intampinare, in conformitate cu dispozitiile art. 308 alin. 2 Cod procedura civila, prin care a solicitat respingerea recursului si mentinerea sentintei atacate ca fiind temeinica si legala.
Examinand sentinta recurata in raport de actele si lucrarile dosarului, avand in vedere si dispozitiile art. 304 indice 1 C.proc.civ. privind examinarea cauzei sub toate aspectele, instanta constata ca recursul este nefondat.
Astfel, prin procesul verbal de constatare a contraventiei seria AP nr. 0374493/18.01.2011 s-a constatat ca recurenta nu a asigurat valorile detinute in ATM-ul situat in G., str. M., nr. x (bancomatul nu este fixat in perete sau podea astfel incit sa nu poata fi smuls, nu are camera video frontala, nu are senzor de vibratie, nu are proiect STA vizat, nu e asigurat cu paza umana), savarsind astfel contraventiile prevazute de art. 3 al.3 si art. 52 lit e raportat la art. 60 lit.a si 61 lit.b din L 333/2003.
Potrivit art. 1 alin. 1 din Legea 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, "Paza si protectia se realizeaza prin forte si mijloace militare sau civile, de catre institutiile specializate ale autoritatilor administratiei publice, sau in regim privat, de catre proprietarii sau detinatorii obiectivelor, bunurilor sau valorilor, precum si de catre societatile specializate de paza si protectie." Articolul 2 alin. 1 din acelasi act normativ prevede ca:" Ministerele si celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si locale, regiile autonome, companiile si societatile nationale, institutele nationale de cercetare-dezvoltare, societatile comerciale, indiferent de natura capitalului social, precum si alte organizatii care detin bunuri ori valori cu orice titlu, denumite in prezenta lege unitati, sunt obligate sa asigure paza acestora." Conform art. 3 alin. 3 din Legea 333/2003 "La unitatile unde nu este posibila realizarea unui sistem de paza organizat, conducatorii acestora sunt obligati sa execute imprejmuiri, grilaje, obloane, incuietori sigure, iluminat de securitate, sisteme de alarma sau alte asemenea mijloace necesare asigurarii pazei si integritatii bunurilor." Potrivit art. 4 din Legea 333/2003 "raspunderea pentru luarea masurilor de asigurare a pazei bunurilor si valorilor detinute cu orice titlu revine conducatorilor unitatilor prevazute la art. 2 alin. (1)".
Intrucat art. 61 alin. 2 prevede ca "Sanctiunea amenzii poate fi aplicata si persoanei juridice", in mod corect a fost sanctionata BANCA COMERCIALA ROMANA SA pentru savarsirea contraventiilor descrise in actul constatator, motivul de recurs referitor la acest aspect fiind astfel neintemeiat.
Recurenta petenta sustine ca nu exista obligatie legala pentru institutiile bancare de a asigura supraveghere video frontala, senzor de vibratie sau paza umana pentru bancomatele amplasate in afara sediilor acestor unitati, asa cum este cazul in speta, intrucat, potrivit Normelor metodologice de aplicare a Legii 333/2003, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1010/2004, aceste masuri de protectie sunt obligatorii doar pentru bancomatele din incinta bancii.
Instanta nu poate retine aceasta aparare, intrucat obligatia de a asigura securitatea tuturor bancomatelor, indiferent de locul in care sunt situate(in incinta sau in afara bancilor), este prevazuta de Legea 333/2002, act normativ cu putere superioara, a carei aplicabilitate nu poate fi restransa printr-un act normativ cu putere inferioara, in speta, prin hotararea de guvern nr. 1010/2004.
Faptul ca in Hotararea Guvernului nr. 1010/2004 nu sunt enumerate, in mod expres, masurile necesare de paza a bancomatelor ATM situate in afara sediului bancii, nu poate duce la concluzia ca, pentru aceste bancomate, nu este obligatorie luarea masurilor de paza ptevazute de art. 3 alin. 3 din Legea 333/2003.Dimpotriva, este logic ca, atata timp cat pentru bancomatele ATM situate in interiorul bancii, unde se asigura si alte masuri de securitate constand intr-un serviciu de paza organizat, sunt stipulate o serie de masuri de securitate(precum fixarea in podea sau perete, camere video frontala, senzor de vibratie), cu atat mai mult pentru cele situate in afara bancii trebuie sa fie asigurate cel putin aceleasi masuri.
Intrucat recurenta petenta nu a luat masurile prevazute de lege pentru asigurarea pazei bunurilor si valorilor detinute in ATM-ul situat in loc.Ghimbav, str. M., nr. 105 (bancomatul nu este fixat in perete sau podea astfel incit sa nu poata fi smuls, nu are camera video frontala, nu are senzor de vibratie, nu e asigurat cu paza umana), in mod corect a fost sanctionata contraventional prin procesul-verbal contestat.
Fata de considerentele expuse anterior, in conformitate cu prevederile art. 312 alin. 1 Cod procedura civila, instanta urmeaza sa respinga recursul declarat impotriva sentintei civile nr. 12839 din data de 03.11.2011, pronuntata de Judecatoria Brasov, ca nefondat. PENTRU ACESTE MOTIVE, IN NUMELE LEGII DECIDE Respinge recursul declarat de recurenta BANCA COMERCIALA ROMANA S.A., cu sediul in mun.Bucuresti, B-dul Regina Elisabeta nr. 5, sector 3, impotriva sentintei civile nr. 12839 din data de 03.11.2011, pronuntata de Judecatoria Brasov, ca nefondat.
Irevocabila.
Pronuntata in sedinta publica azi, 23.03.2012.
PRESEDINTE, JUDECATOR, JUDECATOR, M. I. M.
S. O.
A. O. GREFIER, E. L. I. Redact. A.O./29.03.2012 Dact.E.L.I./30.03.2012 Jud.fond D. N. - 2 ex. -

Alte spete din domeniul Infractiuni

: Infractiuni contra libertatii persoanei si infractiuni contra vietii, integritatii corporale si sanatatii
Sentinta penala numarul 61 din data de 05.05.2009. Pronuntata de Judecatoria Buhusi

108 al.1 lit.a si art. 110 al.1 lit.a din Legea 46/2008 cu aplic.33 lit.a si 41 al.2 C.p
Sentinta penala numarul 15 din data de 09.02.2011. Pronuntata de Judecatoria Moldova Noua

3001 alin. 1 si 3 C.pr.pen
Jurnal numarul Incheiere din data de 02.03.2012. Pronuntata de Tribunalul Brasov

5. INFRACTIUNEA DE CONDUCERE PE DRUMURILE PUBLICE A UNUI AUTOMOBIL, FARA A POSEDA PERMIS DE CONDUCERE, PREV. DE ART. 78 ALIN.1 DIN OUG NR.195/2005. APRECIEREA PERICOLULUI SOCIAL CONCRET AL FAPTEI.
Decizia numarul 37 din data de 16.01.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti

Abrogarea actelor normative care nu atrage dezincriminarea faptelor
Sentinta penala numarul 459 din data de 23.02.2007. Pronuntata de Judecatoria Focsani

Abuz de incredere. Schimbarea incadrarii juridice in infractiunea de inselaciune. Consideratii.
Decizia numarul 520 din data de 09.10.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Alba-Iulia

Abuz in serviciu. Nedelimitarea actiunilor ce definesc latura obiectiva a infractiunii
Decizia numarul 800 din data de 13.12.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Alba-Iulia

ACHITARE DUPA RETINEREA CAUZEI SPRE JUDECARE CONFORM ART. 2781 AL. 8 LIT. C COD PROCEDURA PENALA
Sentinta penala din data de 07.01.2010. Pronuntata de Judecatoria Buzau

Achitare gresita. Grad de pericol social al infractiunii .
Decizia numarul 18 din data de 30.01.2008. Pronuntata de Tribunalul Vaslui

Achitare gresita. Tainuire repetata. Complicitate la furt calificat
Decizia numarul 30 din data de 30.01.2008. Pronuntata de Tribunalul Vaslui

Achitare intrucat fapta nu prezinta pericolul social al unei infractiuni.
Decizia numarul 223/R din data de 12.04.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Brasov

Achitare pentru taiere ilegala de arbori
Sentinta penala numarul 140 din data de 10.08.2011. Pronuntata de Judecatoria Bicaz

Achitare-art. 178 cod penal
Sentinta penala numarul 86 din data de 30.01.2012. Pronuntata de Judecatoria Sectorului 3

Achitarea inculpatului la fond. Condamnarea acestuia in recurs.
Decizia numarul 40 din data de 24.03.2009. Pronuntata de Judecatoria Odorheiul Secuiesc

Achitarea inculpatului la fond. Condamnarea acestuia in recurs.
Decizia numarul 136 din data de 17.04.2009. Pronuntata de Judecatoria Odorheiul Secuiesc

Achitarea inculpatului la fond. Condamnarea acestuia in recurs.
Decizia numarul 40 din data de 24.03.2009. Pronuntata de Tribunalul Dambovita

Achitarea inculpatului la fond. Condamnarea acestuia in recurs.
Decizia numarul 136 din data de 17.04.2009. Pronuntata de Tribunalul Dambovita

Achitarea inculpatului la fond. Condamnarea acestuia in recurs.
Decizia numarul 40 din data de 24.03.2009. Pronuntata de Tribunalul Ialomita

Achitarea inculpatului la fond. Condamnarea acestuia in recurs.
Decizia numarul 136 din data de 17.04.2009. Pronuntata de Tribunalul Ialomita

Acordarea unei prestatii periodice lunare partii care a suferit o invaliditate in urma unui accident de circulatie.
Sentinta penala numarul 189 din data de 04.10.2007. Pronuntata de Judecatoria Faurei

Act sexual cu un minor. Schimbarea incadrarii juridice din infractiunea de viol, prevazuta de art. 197 alin.3 cod penal, in infractiunea de act sexual cu un minor, prevazuta de art. 198 alin.1 cod penal.
Decizia numarul 8 din data de 12.02.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti

Actele de complicitate nu constituie infractiuni autonome, ci ele sunt indisolubil legate de cele de autorat, ca rora le sunt subordonate si cu care formeaza un intreg. Actele de complicitate nu pot fi sustrase legaturii care le uneste cu actele de ...
Sentinta penala numarul 104/F/2009 din data de 15.02.2010. Pronuntata de Tribunalul Bistrita Nasaud

ACTUL SEXUAL CU UN MINOR Art 198 cp
Sentinta penala numarul 18 din data de 04.02.2010. Pronuntata de Judecatoria Zimnicea

Admisibilitatea actiunii civile formulata de societatea de asigurare in cazul infractiunii prevazute de art. 87 alin1 din OUG 195/2002
Decizia numarul 74 din data de 18.06.2009. Pronuntata de Tribunalul Mehedinti

ADMITERE PLANGERE ART. 278/1 CPP. SCHIMBARE INCADRARE JURIDICA- TEMEIUL ACHITARII DE CATRE INSTANTA
Sentinta penala din data de 07.01.2010. Pronuntata de Judecatoria Buzau

Amanarea predarii persoanei extradate
Sentinta penala numarul 1/F/E din data de 29.09.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Brasov

Anulare act fals. Stabilire drept propietate.
Sentinta penala din data de 12.08.2009. Pronuntata de Judecatoria Targu Jiu

Anulare suspendare conditionata a executarii pedepsei.
Sentinta penala numarul 13 din data de 23.01.2013. Pronuntata de Judecatoria Rosiori de Vede

Anularea inscrisurilor falsificate. Obligatia instantei de a dispune anularea inscrisurilor falsificate in cazul sa varsirii infractiunii de fals privind identitatea prevazuta de art. 293, alin. 1 Cod penal
Decizia numarul 11311 din data de 17.11.2008. Pronuntata de Tribunalul Arad

Apel declarat tardiv
Sentinta penala numarul 273 din data de 27.05.2009. Pronuntata de Tribunalul Galati

Apel penal. Limitele rejudecarii apelului dupa casarea cu trimitere. Elemente constitutive ale infractiunii de lipsire de libertate. Concursul de infractiuni intre infractiunea de lipsire de libertate si infractiunea de viol.
Decizia numarul 2 din data de 06.03.2012. Pronuntata de Tribunalul Calarasi

APLICABILITATEA DISPOZITIILOR ART. 15 LIT."o" din LEGEA 147/1996 IN CONDITIILE IN CARE IN CAUZA NU S-A DOVEDIT SAVARSIREA VREUNEI INFRACTIUNI, ACTIUNEA CIVILA NU S-A EXERCITAT DIN OFICIU SI NICI NU S-A CONSTATAT DIN PROBE NOI CA PAGUBA SI DAUNELE MOR...
Decizia numarul 719/R din data de 05.06.2007. Pronuntata de Tribunalul Bihor

Aplicarea art. 181 Cod penal. Conditii
Decizia numarul 288/R din data de 20.05.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures

Aplicarea concomitenta a doua pedepse principale pentru acelasi fapt infractional. Inadmisibilitate
Decizia numarul 264/R din data de 20.04.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures

Aplicarea dispozitiilor art. 320/1 Cod procedura penala introdus prin Legea 202/2010, privind recunoasterea vinovatiei .
Sentinta penala numarul 72 din data de 07.12.2010. Pronuntata de Judecatoria Gura Hont

Aplicarea legii penale mai favorabile
Decizia numarul 10R din data de 13.01.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures

Aplicarea obligatorie a legii penale mai favorabile
Decizia numarul 83 din data de 31.01.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Suceava

Aplicarea pedepsei complementare a interzicerii tuturor drepturilor prev. de art. 64 Cod penal.
Decizia numarul 6R din data de 22.01.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Galati

Aprecierea gradului de pericol social concret al unei infractiuni.
Sentinta penala numarul 241 din data de 27.01.2012. Pronuntata de Judecatoria Iasi

Arestare preventiva
Sentinta penala numarul ** din data de 18.01.2010. Pronuntata de Tribunalul Brasov

Arestare preventiva
Sentinta penala numarul 4 din data de 06.02.2010. Pronuntata de Tribunalul Brasov

Arestarea preventiva. Obligativitatea indicarii temeiurilor. Nulitate absoluta
Sentinta penala numarul 785/Ap din data de 18.08.2005. Pronuntata de Curtea de Apel Brasov

Art . 208 - 209 Cod Penal
Sentinta penala numarul 261 din data de 10.03.2009. Pronuntata de Judecatoria Tulcea

Art 178 al 1,2, art. 279 al 3 cod penal
Sentinta penala numarul 138 din data de 14.04.2011. Pronuntata de Judecatoria Targu Neamt

Art 194 cp
Sentinta penala numarul 164 din data de 17.02.2009. Pronuntata de Judecatoria Tulcea

art. 108 alin. 1 lit.a si 110 al. 1 lit. a din Legea 46 2008
Sentinta penala numarul 491 din data de 10.11.2009. Pronuntata de Judecatoria Targu Carbunesti

art. 178 alin. 2 C.p
Sentinta penala numarul 110 din data de 24.11.2009. Pronuntata de Judecatoria Brezoi

Art. 180 alin. 2 Cod penal
Sentinta penala numarul 114 din data de 08.04.2010. Pronuntata de Judecatoria Targu Neamt

art. 180 alin. 2 Cod penal
Sentinta penala numarul 565 din data de 29.11.2012. Pronuntata de Judecatoria Targu Carbunesti

Art. 180 alin. 2 si Art. 183 Cod Penal
Sentinta penala numarul 260 din data de 10.03.2009. Pronuntata de Judecatoria Tulcea

Art. 180 alin.2 Cod penal
Sentinta penala numarul 206 din data de 21.07.2010. Pronuntata de Judecatoria Targu Neamt

Art. 180 C. P.
Sentinta penala numarul 115 din data de 10.12.2009. Pronuntata de Judecatoria Brezoi

Art. 180 Cod Penal
Sentinta penala numarul 59 din data de 10.03.2011. Pronuntata de Judecatoria Vanju Mare

Art. 184 Cod penal
Sentinta penala numarul 84 din data de 07.02.2011. Pronuntata de Judecatoria Piatra Neamt

Art. 193 al. 1 cu aplicarea art. 37 lit. a Cp
Sentinta penala numarul 131 din data de 27.01.2011. Pronuntata de Judecatoria Bacau

Art. 208 alineat 1 si 4- 209 alineat 1litera e Cod penal, art. 86 si art. 89 din OUG 195/2002
Sentinta penala numarul 575 din data de 06.12.2012. Pronuntata de Judecatoria Targu Carbunesti

Art. 208-209 C. P.
Sentinta penala numarul 222 din data de 03.12.2009. Pronuntata de Judecatoria Dragasani

Art. 209 Cod Penal
Sentinta penala numarul 252 din data de 10.03.2009. Pronuntata de Judecatoria Tulcea

Art. 209 Cod Penal
Sentinta penala numarul 301 din data de 24.03.2009. Pronuntata de Judecatoria Tulcea

Art. 211 Cod penal
Sentinta penala numarul 11 din data de 18.01.2012. Pronuntata de Judecatoria Piatra Neamt

Art. 211 Cod Penal
Sentinta penala numarul 64 din data de 17.03.2011. Pronuntata de Judecatoria Vanju Mare

Art. 215 1 > Penal
Sentinta penala numarul 510 din data de 09.09.2010. Pronuntata de Judecatoria Onesti

Art. 215 alin. 1,2 Cod penal
Sentinta penala numarul 102 din data de 24.03.2011. Pronuntata de Judecatoria Targu Neamt

art. 215 c.p.
Sentinta penala numarul 229 din data de 17.11.2011. Pronuntata de Judecatoria Dragasani

Art. 215 Cod penal
Sentinta penala numarul 174 din data de 03.06.2010. Pronuntata de Judecatoria Targu Neamt

art. 215 Cod penal
Sentinta penala numarul 822 din data de 01.11.2007. Pronuntata de Judecatoria Targu Carbunesti

Art. 215, 290, 291 CP
Sentinta penala numarul 302 din data de 01.11.2007. Pronuntata de Judecatoria Dragasani

Art. 215, 291 CP
Sentinta penala numarul 584 din data de 05.10.2010. Pronuntata de Judecatoria Onesti

Art. 260 alin 1 c.p.
Sentinta penala numarul 265 din data de 12.03.2009. Pronuntata de Judecatoria Tulcea

art. 278 ind. 1 C.p.p.
Sentinta penala numarul 85 din data de 13.10.2009. Pronuntata de Judecatoria Brezoi

Art. 278/1 Cod procedura penala
Sentinta penala numarul 63 din data de 23.04.2012. Pronuntata de Judecatoria Gura Humorului

Art. 278/1 Cod procedura penala
Sentinta penala numarul 73 din data de 14.05.2012. Pronuntata de Judecatoria Gura Humorului

Art. 2781 C.p.p.
Sentinta penala numarul 449 din data de 19.09.2011. Pronuntata de Judecatoria Piatra Neamt

Art. 32 alin. 1 din OG 96/98.
Sentinta penala numarul 132 din data de 26.06.2009. Pronuntata de Judecatoria Bicaz

Art. 32 alin. 3 din OG 96/98
Sentinta penala numarul 64 din data de 05.01.2009. Pronuntata de Judecatoria Bicaz

Art. 6 din Legea 241/2005
Sentinta penala numarul 170 din data de 08.03.2012. Pronuntata de Judecatoria Targu Carbunesti

Art. 84 alin. 1 pct. 2 din Legea 59/1934
Sentinta penala numarul 107 din data de 01.04.2010. Pronuntata de Judecatoria Targu Neamt

Art. 85 al 1 si art. 86 al 2 OUG 195/2002
Sentinta penala numarul 143 din data de 13.05.2011. Pronuntata de Judecatoria Targu Neamt

art. 86 alin. 2 din OUG 195/2002
Sentinta penala numarul 4 din data de 12.01.2010. Pronuntata de Judecatoria Targu Carbunesti

Art. 86 alineat 1 si art. 87 alineat 1 OUG 195/2002
Sentinta penala numarul 256 din data de 19.04.2012. Pronuntata de Judecatoria Targu Carbunesti

art. 87 alin. 1 din OUG 195/2002
Sentinta penala numarul 325 din data de 07.06.2012. Pronuntata de Judecatoria Targu Carbunesti

art. 87 alin. 1 din OUG 195/2002 R
Sentinta penala numarul 319 din data de 05.06.2012. Pronuntata de Judecatoria Targu Carbunesti

art. 87 alin. 5 din OUG 195/2002
Sentinta penala numarul 73 din data de 12.02.2009. Pronuntata de Judecatoria Targu Carbunesti

Art. art. 197 alin.1 si 2 Cod penal cu aplic. art. 41 alin.2 Cod penal, art. 189 alin.1 si 2 Cod penal si art. 211 alin.1, alin.2 lit.b si alin.2/1 lit.a Cod penal, toate cu art. 33 lit.a Cod penal.
Sentinta penala numarul 53 din data de 15.03.2010. Pronuntata de Judecatoria Bicaz

art.108 alin.1 lit."a" din Legea 46/2008
Sentinta penala numarul 659 din data de 10.12.2010. Pronuntata de Judecatoria Piatra Neamt

art.180 alin.2 C.penal - lovire
Sentinta penala numarul 293 din data de 15.05.2012. Pronuntata de Judecatoria Targu Carbunesti

art.180 C.penal - lovire
Sentinta penala numarul 261 din data de 23.04.2012. Pronuntata de Judecatoria Targu Carbunesti

art.180 C.penal - lovire si alte violente
Sentinta penala numarul 140 din data de 20.02.2012. Pronuntata de Judecatoria Targu Carbunesti

ART.181 C. P.
Sentinta penala numarul 287 din data de 19.03.2009. Pronuntata de Judecatoria Tulcea

ART.184 ALIN.2 SI 4 COD PENAL - DAUNE MORALE
Sentinta penala numarul 378 din data de 10.08.2010. Pronuntata de Judecatoria Tecuci

Art.208 - art. 209 Cod penal
Sentinta penala numarul 73 din data de 28.01.2011. Pronuntata de Judecatoria Piatra Neamt

ART.208 ALIN.1 -209 ALIN.1 LIT. G COD PENAL - INCULPAT MINOR - MASURA LIBERTATII SUPRAVEGHEATE
Sentinta penala numarul 254 din data de 19.05.2010. Pronuntata de Judecatoria Tecuci

ART.208 ALIN.1 C. PEN
Sentinta penala numarul 1 din data de 10.01.2012. Pronuntata de Judecatoria Targu Carbunesti

ART.208-209
Sentinta penala numarul 173 din data de 17.02.2009. Pronuntata de Judecatoria Tulcea

Art.208-209 C. P
Sentinta penala numarul 18 din data de 24.02.2012. Pronuntata de Judecatoria Baia de Arama

ART.208-209 C. P.
Sentinta penala numarul 216 din data de 02.03.2009. Pronuntata de Judecatoria Tulcea

art.215 ind.1 Cod penal
Sentinta penala numarul 652 din data de 10.12.2010. Pronuntata de Judecatoria Piatra Neamt

art.239 alin. 2 Cod penal"
Sentinta penala numarul 4 din data de 15.01.2010. Pronuntata de Judecatoria Brezoi

art.2721, art. 217 C.p.
Sentinta penala numarul 225 din data de 15.11.2011. Pronuntata de Judecatoria Dragasani

Art.279, 208, 5 din L.103/96R-
Sentinta penala numarul 158 din data de 28.04.2008. Pronuntata de Judecatoria Targu Neamt

Art.292 CP fals in declaratii. Neincepere urmarire penala.
Decizia numarul 4 din data de 19.01.2009. Pronuntata de Tribunalul Calarasi

ART.293
Sentinta penala numarul 230 din data de 05.03.2009. Pronuntata de Judecatoria Tulcea

Art.3 alin.1 din Legea 143/2000 privind introducerea in tarade droguri de risc, fara drept. Latura obiectiva si subiectiva.
Sentinta penala numarul 457 din data de 28.09.2006. Pronuntata de Tribunalul Mehedinti

Art.32 ali. 1 OG 96 din 1998
Sentinta penala numarul 133 din data de 10.09.2008. Pronuntata de Judecatoria Bicaz

art.44 alin.3 din Legea 161/2003, art. 194 alin. 1 C.p. art. 216 alin. 1 C.p cu aplic. art. 33 Lit a C.p.
Sentinta penala numarul 1212/2011 din data de 07.06.2011. Pronuntata de Judecatoria Pitesti

Art.7 din Legea 39/2003 raportat la art. 2 lit. b pct. 5 din Legea 39/2003
Sentinta penala numarul 324/S din data de 25.11.2011. Pronuntata de Tribunalul Brasov

Art.86 alin 1 din OUG 195/2002. Concurs de infractiuni. Contopire
Sentinta penala numarul 102 din data de 21.06.2010. Pronuntata de Judecatoria Videle

art.86 alin.1 si art. 87 alin.1 din OUG 195/2002 R
Sentinta penala numarul 579 din data de 06.12.2012. Pronuntata de Judecatoria Targu Carbunesti

Art.86 alin.2 tezele I si II si art. 87 alin1 din OUG 195/2002, republicata , cu aplicarea art. 33 lit.b C.p.
Sentinta penala numarul 144 din data de 14.10.2011. Pronuntata de Judecatoria Brezoi

art.87 alin.1 O. U. G nr. 195/2002 Rep.
Sentinta penala numarul 122 din data de 14.02.2012. Pronuntata de Judecatoria Targu Carbunesti

Art.87 alin.1 OUG.195/2002
Sentinta penala numarul 92 din data de 31.03.2009. Pronuntata de Judecatoria Bicaz

Asocierea pentru sa varsirea de infractiuni prev. de art. 323 C.p
Hotararea numarul 53 din data de 05.02.2008. Pronuntata de Tribunalul Gorj

Asocierea pentru sa varsirea de infractiuni. Intrunirea elementelor constitutive.
Decizia numarul 74 din data de 01.03.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

Aspecte practice referitoare la infractiunile de inselaciune, fals intelectual si uz de fals.
Sentinta penala numarul 288 din data de 17.06.2009. Pronuntata de Tribunalul Galati

Aspecte practice referitoare la rezolvarea antecedentelor penale in situatia existentei starii de recidiva
Sentinta penala numarul 229 din data de 11.05.2009. Pronuntata de Tribunalul Galati

Atunci cand talharia este comisain imprejurarile agravante mentionate in alineatele 2- ale art. 211 Cod penal
Decizia numarul 22/R din data de 17.01.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Brasov

Calitatea speciala a subiectului pasiv a infractiunii de"sfidare a organelor judiciare". Calitatea speciala a subiectului pasiva infractiunii prevazuta de art. 272 ind. 1 teza a II-a C.pen. Politistul comunitar nu are calitatea de"politist" in sens...
Sentinta penala numarul 826 din data de 20.03.2012. Pronuntata de Judecatoria Iasi

Cand activitatea infractionalas-a desfasurat in mai multe locuri, citatia se afiseazala sediul consiliului local
Decizia numarul 592/R din data de 07.09.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Brasov

Casarea cu trimitere spre rejudecare. Nerezolvarea fondului cauzei.
Decizia numarul 304 din data de 18.05.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Oradea

Cauza cu un inculpat minor, judecat alaturi de alti inculpati majori. Publicitatea sedintei de judecata. Strigarea cauzei in sedinta nepublica, consecinte
Decizia numarul 346R din data de 11.11.2010. Pronuntata de Tribunalul Teleorman

Cauza de reducere a pedepsei. Aplicarea art. 16 din Legea 143/2000. Conditii.
Decizia numarul 6/A din data de 16.01.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures

Cauze care inlaturacaracterul penal al faptei. Expertiza psihiatrica. Indoialaasupra starii psihice a inculpatului. Achitarea acestuia. Discernamant abolit la data comiterii infractiunii.
Decizia numarul 76 din data de 09.03.2004. Pronuntata de Curtea de Apel Cluj

Cazul de casare prevazut de art. 3859 alin. 1 pct. 10 Cod de procedura penala. Infractiunea prevazuta de art. 2721 Cod penal
Decizia numarul 458 din data de 09.05.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Suceava

Cerere de contopire a pedepselor
Sentinta penala numarul 54 din data de 19.04.2010. Pronuntata de Judecatoria Buhusi

Cerere de liberare provizorie sub control judiciar (art. 160 ind.2 C.p.p.)
Decizia numarul 461 din data de 19.12.2011. Pronuntata de Tribunalul Gorj

Cheltuieli judiciare. Nu se impune plata acestora de inculpat in solidar cu partile responsabile civilmente
Decizia numarul 96 din data de 10.04.2009. Pronuntata de Tribunalul Braila

Cheltuieli ocazionate de efectuarea raportului de expertiza medico-legala
Decizia numarul 117/A din data de 06.11.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Alba-Iulia

Chiar daca inculpatul nu are antecedente penale si a recunoscut obiectiv sa varsirea faptei, tribunalul apreciaza ca in favoarea acestuia nu pot fi retinute circumstantele atenuante prev.de art. 74 lit."a" si"b" Cod penal, deoarece, pe de o parte, si...
Sentinta penala numarul 100/F/2009 din data de 15.02.2010. Pronuntata de Tribunalul Bistrita Nasaud

Ciculatie rutier─
Sentinta penala numarul 225 din data de 17.04.2012. Pronuntata de Judecatoria Caransebes

circulatie pe drumurile publice fara a detine permis de conducere
Sentinta penala numarul 1578 din data de 04.09.2012. Pronuntata de Judecatoria Targu Jiu

Circulatie rutiera
Sentinta penala numarul 28 din data de 11.02.2009. Pronuntata de Judecatoria Sighisoara

Circumstante agravante legale. Savarsirea infractiunii prin violente asupra membrilor familiei. Savarsirea infractiunii din motive josnice
Decizia numarul 622/R din data de 18.10.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures

Circumstante atenuante. Atitudinea infractorului dupa sa varsirea infractiunii, neprezentarea acestuia la instanta de fond unde a fost legal citat si procedura indeplinita.
Decizia numarul 157/R din data de 08.03.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Pitesti

Competenta materiala. cerere de asistenta juridica internationala - comisie rogatorie (audiere martori)
Sentinta penala numarul 1080 din data de 28.03.2011. Pronuntata de Judecatoria Iasi

Concurs de infractiuni
Decizia numarul 685/R din data de 27.10.2004. Pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures

CONCURS DE INFRACTIUNI
Sentinta penala numarul 186 din data de 30.09.2011. Pronuntata de Judecatoria Rosiori de Vede

Concurs de infractiuni, lipsa gradului de pericol social al unei infractiuni.
Decizia numarul 94 din data de 31.01.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti

Concurs de infractiuni: conducere pe drumurile publice a unui autovehicul de catre o persoana ca reia i-a fost suspendataexercitarea dreptului de a conduce, - art. 86 alin. 2 din OUG 195/2002, conducere pe drumurile publice a unui autovehicul ...
Sentinta penala numarul 490 din data de 17.02.2012. Pronuntata de Judecatoria Iasi

Concurs de infractiuni. Aplicarea pedepsei in cazul in care pentru infractiunile concurente s-au stabilit o pedeapsa cu inchisoare si alte pedepse cu amend─
Decizia numarul 647/R din data de 19.10.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures

Concurs de infractiuni. Apreciere spor la pedeapsa cea mai grea. Recurs declarat de inculpat pe netemeinicie si respins ca nefondat.
Decizia numarul 120 din data de 27.02.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Galati

Concurs de infractiuni. Aprecierea sporului de pedeapsa adaugat la pedeapsa cea mai grea. Recurs declarat de inculpat pe netemeinicie si respins ca nefondat
Decizia numarul 338 din data de 18.06.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Galati

Concurs de infractiuni. Faptacare nu prezinta gradul de pericol social al unei infractiuni.
Decizia numarul 236 din data de 02.07.2007. Pronuntata de Tribunalul Vaslui

Concurs de infractiuni. Infractiunea de sfidare a organelor judiciare si infractiunea de ultraj contra bunurilor moravuri. Aplicarea dispozitiilor art. 3201 alin. 7 Cod procedura penala
Sentinta penala numarul 450 din data de 17.12.2010. Pronuntata de Judecatoria Alexandria

CONCURS REAL DE INFRACTIUNI
Sentinta penala numarul 8 din data de 02.02.2011. Pronuntata de Judecatoria Faurei

Concursul intre cauzele de agravare si de atenuare
Decizia numarul 244/R din data de 21.03.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures

Condamnare - art. 184 alin. 2 si 4 Cod penal
Sentinta penala numarul 175 din data de 30.10.2009. Pronuntata de Judecatoria Sinaia

Condamnare gresita pentru infractiunea prev. de art. 272 alin.1 pct.2 din Legea 31/1990.
Decizia numarul 903 din data de 25.10.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Oradea

Condamnare gresita. Infractiunea prevazuta de art. 1 ind. 1 alin. 1 pct. 1 din Legea 61/1991. Obiectul material
Decizia numarul 140 din data de 25.06.2008. Pronuntata de Tribunalul Vaslui

Condamnare gresita. Vinovatie-culpa medicala.
Decizia numarul 40 din data de 20.02.2008. Pronuntata de Tribunalul Vaslui

CONDAMNARE LA O PEDEAPSA PRIVATIVA DE LIBERTATE. PEDEPSE ACCESORII. NATURA INFRACTIUNII COMISE.
Sentinta penala numarul 3312 din data de 30.10.2008. Pronuntata de Judecatoria Iasi

Condamnare pentru infractiuni concurente, concomitent, cu infractiuni pentru care s-au aplicat pedepse cu inchisoarea, din executarea ca rora inculpatul a fost liberat conditionat, si cu infractiuni comise in termenul de definitivare a liberarii condi...
Sentinta penala numarul 596 din data de 05.10.2010. Pronuntata de Judecatoria Sectorului 3

Condamnari multiple/Solutionarea antecedentelor penale
Sentinta penala numarul 774 din data de 27.04.2009. Pronuntata de Judecatoria Braila

Conducere autovehicul pe drumurile publice cu alcoolemie peste limite legale. Fapta care prezinta pericol specific infractiunii
Decizia din data de 02.03.2010. Pronuntata de Tribunalul Buzau

Conducere fara permis.
Sentinta penala din data de 07.07.2009. Pronuntata de Judecatoria Targu Jiu

Conducere pe drumurile publice a unui autovehicul, cu imbibatie alcoolica ce depaseste limita legala,
Sentinta penala numarul 93 din data de 08.12.2009. Pronuntata de Judecatoria Lipova

Conducere sub influenta alcoolului
Sentinta penala numarul 1939 din data de 02.11.2009. Pronuntata de Judecatoria Bacau

Conducerea pe drumurile publice a unui autoturism ale carui numere de inmatriculare sunt expirate intruneste doar elementele constitutive ale infractiunii prev. de art. 85 al. 1 din OUG 195/2002, nu si pe cele ale infractiunii prev. de art. 85 al...
Decizia numarul 468 din data de 22.06.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Alba-Iulia

Conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul avand in sange o alcoolemie peste limita legala.
Sentinta penala numarul ** din data de 18.01.2010. Pronuntata de Tribunalul Brasov

Conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul avand in sange o imbibatie alcolica peste limita legala, infractiune prev de art. 87 alin 1 din OUG 195/2002
Sentinta penala numarul 182 din data de 02.04.2009. Pronuntata de Tribunalul Galati

Conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de catre o persoana avand in sange o imbibatie alcoolicace depaseste limita legala prevazuta de art. 79 din OUG 195/2000 . Elemente constitutive ale infractiunii
Decizia numarul 812/R din data de 15.12.2004. Pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures

conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de catre o persoana in conditiile in care prezenta o imbibatie alcoolicapeste limita legala
Decizia numarul 188/A din data de 14.10.2009. Pronuntata de Tribunalul Vaslui

Conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul neinmatriculat de catre o persoana care nu poseda permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule, fapte comise in stare de recidiva postcondamnatorie.
Hotararea numarul 431 din data de 08.05.2012. Pronuntata de Judecatoria Sectorului 3

Confiscare speciala. Masuradispusa in solidar
Decizia numarul 277 din data de 13.03.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Oradea

Confiscarea speciala in cazul infractiunii de contraband─
Decizia numarul 1016 din data de 17.10.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Suceava

Confiscarea sumelor de bani, provenite din infractiune
Sentinta penala numarul 240 din data de 18.11.2009. Pronuntata de Judecatoria Rosiori de Vede

Constrangere morala. Modalitate de sa varsire a infractiunii
Decizia numarul 149 din data de 23.09.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Constrangere morala. Modalitate de sa varsire a infractiunii
Decizia numarul 162 din data de 19.10.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

CONT. ADM. Contraventie silvica. Neintroducerea in proces a Directiei Silvice Buzau. Aplicabilitatea dispozitiilor art. 10 pct. 1 lit. a ) din Legea 31/2000. Casarea sentintei si trimiterea cauzei spre rejudecare aceleiasi instante
Decizia din data de 03.08.2010. Pronuntata de Tribunalul Buzau

Contestatie la executare
Sentinta penala numarul 272 din data de 03.04.2012. Pronuntata de Tribunalul Bucuresti

CONTINUT CONSTITUTIV AL INFRACTIUNII DE TALHARIE
Sentinta penala numarul 998 din data de 05.12.2006. Pronuntata de Judecatoria Caracal

Contopire
Hotararea numarul 1315 din data de 28.09.2010. Pronuntata de Judecatoria Sectorului 5

Contopire de pedepse concurente. Regula aplicabila
Decizia numarul 184/R/2008 din data de 31.07.2009. Pronuntata de Tribunalul Bistrita Nasaud

Contopire pedeapsa
Sentinta penala numarul 405 din data de 17.03.2009. Pronuntata de Judecatoria Gherla

Contopire pedepse
Sentinta penala numarul 631 din data de 06.03.2008. Pronuntata de Judecatoria Brasov

contopire pedepse
Sentinta penala numarul 1345 din data de 25.06.2010. Pronuntata de Judecatoria Sectorului 4

contopire pedepse
Sentinta penala numarul 1463 din data de 21.07.2010. Pronuntata de Judecatoria Sectorului 4

Contopire pedepse
Sentinta penala numarul 62 din data de 11.01.2010. Pronuntata de Judecatoria Sectorului 4

Contopire pedepse
Sentinta penala numarul 445 din data de 25.02.2010. Pronuntata de Judecatoria Sectorului 4

Contopire pedepse
Sentinta penala numarul 227 din data de 15.05.2007. Pronuntata de Judecatoria Calarasi

Contopire pedepse
Decizia numarul 14 din data de 16.01.2012. Pronuntata de Tribunalul Gorj

Contopire pedepse
Decizia numarul 119/R/2008 din data de 31.07.2009. Pronuntata de Tribunalul Bistrita Nasaud

Contopire pedepse concurente. Mentinere spor aplicat prin hotarare definitiva
Sentinta penala numarul 179/F/2008 din data de 31.07.2009. Pronuntata de Tribunalul Bistrita Nasaud

Contopire pedepse.
Sentinta penala numarul 1955 din data de 28.10.2009. Pronuntata de Judecatoria Targu Jiu

Contopire pedepse. Infractiuni concurente
Sentinta penala numarul 117/F/2008 din data de 31.07.2009. Pronuntata de Tribunalul Bistrita Nasaud

Contopire pedepse. Omisiunea includerii uneia din pedepsele aplicate pentru faptele concurente.
Decizia numarul 43 din data de 27.02.2008. Pronuntata de Tribunalul Vaslui

Contopire. Pedeapsa aplicata in strainatate pentru un concurs de infractiuni
Sentinta penala numarul 1180 din data de 24.04.2012. Pronuntata de Judecatoria Slobozia

Contopirea pedepsei aplicate pentru infractiunea dedusa judecatii cu pedepse aplicate pentru infractiuni concurente, stabilite prin condamnari anterioare. Instanta competenta. Modul de solutionare a cauzei intr-o cale de atac ordinara.
Decizia numarul 163A din data de 01.10.2008. Pronuntata de Tribunalul Gorj

Contopirea pedepselor aplicate pentru infractiuni concurente. Interdictia de efectuare a contopirii direct in calea de atac a recursului intrucat partea ar fi lipsita de un grad de jurisdictie privind controlul modului in care s-a facut o atare opera...
Decizia numarul 507/R din data de 29.05.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Pitesti

Contopirea pedepselor conform prevederile art. 61 alin.1 Cod penal.
Decizia numarul 133 din data de 08.02.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Alba-Iulia

Contopirea pedepselor cu inchisoare
Sentinta penala numarul 751 din data de 22.04.2010. Pronuntata de Judecatoria Bacau

Contopirea pedepselor cu inchisoarea aplicate de instantele romanesti cu o pedeapsa aplicata de o autoritate judiciara straina. Imposibilitatea inlocuirii modalitatii de stabilire a pedepsei rezultante pe calea cuantumului aritmetic cata vreme felul ...
Decizia numarul 628 din data de 08.09.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Galati

Contopiri pedepse. Mentinerea revocarii suspendarii conditionate a executarii pedepsei
Sentinta penala numarul 1986 din data de 26.10.2007. Pronuntata de Judecatoria Focsani

Contradictie intre minutasi dispozitiv. Consecinte
Decizia numarul 309R din data de 28.10.2010. Pronuntata de Tribunalul Teleorman

Cumparare influenta
Sentinta penala numarul 204 din data de 17.08.2012. Pronuntata de Tribunalul Bacau

Cumparator de buna credinta. Obligarea inculpatului la despagubiri civile.
Decizia numarul 181 A din data de 01.07.2009. Pronuntata de Tribunalul Gorj

Declaratii necorespunzatoare adevarului facute de martori in fata notarului public in cadrul procedurii succesorale-incadrare juridica.
Sentinta penala numarul 788 din data de 27.10.2011. Pronuntata de Judecatoria Sectorului 3

Declinare competenta teritoriala - reclamanti detinuti in penitenciar
Decizia numarul 20 din data de 26.02.2010. Pronuntata de Tribunalul Dolj

Denuntare calomnioasa. Elemente constitutive
Decizia numarul 433/R din data de 31.05.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures

Desi este incontestabilasuferinta incercatade sora si fratele victimei, la cuantificarea daunelor morale cuvenite acestora trebuie avut in vedere ca , prin evolutia lor fireascaviitoare, nu vor resimti lipsa surorii in aceeasi masura ca tatal lor, ...
Decizia numarul 324/R din data de 28.04.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Brasov

Dezincriminarea faptelor de detinere si pescuit cu plase monofilament
Sentinta penala numarul 164 din data de 20.05.2008. Pronuntata de Judecatoria Adjud

Diferenta dintre retragerea plangerii prealabile si impacarea partilor in cazul infractiunii prevazute de art 184 alin 2 si 4 C.pen. partea vatamata fiind un minor sub 14 ani
Sentinta penala numarul 308 din data de 05.08.2011. Pronuntata de Judecatoria Alexandria

DIFERENTIERE INTRE INFRACTIUNEA DE TALHARIE SI TAINUIRE
Sentinta penala din data de 08.01.2010. Pronuntata de Judecatoria Buzau

Din succesiunea derularii secventelor evenimentului rutier produs rezulta ca , inculpata a ales manevra cea mai neinspirata, continuand depasirea autoturismului ce rula in fata sa, in ciuda faptului ca soferul acestuia a accelerat, iar in fata sa se ...
Sentinta penala numarul 23/2010 din data de 03.05.2010. Pronuntata de Tribunalul Bistrita Nasaud

DREPT PENAL
Hotararea din data de 05.07.2006. Pronuntata de Judecatoria Buftea

Drept penal procesual. Plangere impotriva rezolutiei procurorului. Nestabilirea corecta a situatiei de fapt si neadministrarea tuturor probelor utile cauzei.
Sentinta penala numarul 507 din data de 20.11.2009. Pronuntata de Tribunalul Galati

Drept penal. Complicitatea la sa varsirea infractiunii de complicitate la fals material in inscrisuri oficiale.
Sentinta penala numarul 192 din data de 20.06.2011. Pronuntata de Judecatoria Fetesti

DREPT PENAL. FAPTA CARE NU PREZINTA GRADUL DE PERICOL SOCIAL CONCRET AL UNEI INFRACTIUNI. CRITERII DE APRECIERE IN PRIVINTA INFRACTIUNILOR RELATIVE LA VIATA SEXUALA.
Decizia numarul 664 din data de 09.10.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti

Drept penal. Infractiunile de rele tratamente aplicate minorului si vatamare corporala grava absorbite in infractiunea de omor deosebit de grav. Individualizarea judiciara a pedepsei
Decizia numarul 323 din data de 27.05.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Bacau

Drept penal. Nerespectarea regimului armelor si munitiilor,
Sentinta penala numarul 321 din data de 12.02.2011. Pronuntata de Judecatoria Fetesti

Drept penal. Partea speciala. Infractiuni de serviciu sau in legatura cu serviciul. Infractiunea de abuz in serviciu contra intereselor persoanelor - art. 246 cod penal. Latura subiectiva.
Decizia numarul 1137 din data de 09.11.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti

Drept penal. Prescriptia speciala a raspunderii penale fata de infractiunea reclamata printr-o plangere formulata in temeiul art. 278 c. p. pen
Sentinta penala numarul 15 din data de 14.01.2010. Pronuntata de Tribunalul Galati

Drept procesual penal. Indreptare erorilor materiale (art 195 c p pen). Normele legale prevayute de art 195 c pr pen privind reglementarea erorilor materiale nu pot fi aplicate la dispozitii ce tin deliberare, respective schimbare de incadrare juridi...
Sentinta penala numarul 25 din data de 26.01.2010. Pronuntata de Tribunalul Galati

DREPTUL LA APARARE AL PARTILOR
Decizia numarul 202/R/ din data de 24.04.2007. Pronuntata de Tribunalul Teleorman

Elementele constitutive ale infractiunii de tulburare de posesie prevazuta de art. 220 alin. 1 C.p.
Decizia numarul 4 din data de 14.01.2010. Pronuntata de Tribunalul Olt

Elementele constitutive ale infractiunii de ucidere din culpa. Comportamentul inculpatului de a parasi locul accidentului fara sa acorde primul ajutor victimei. Legatura de cauzalitate intre aceasta conduitaculpabilasi decesul victimei.
Decizia numarul 496/R din data de 22.05.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Pitesti

ELEMENTELE CONSTITUTIVE ALE INFRACTIUNII DE ULTRAJ PREV. DE ART. 239 ALIN. 2 SI 5 COD PENAL
Sentinta penala din data de 08.01.2010. Pronuntata de Judecatoria Buzau

Elementele constitutive ale infractiunii de vatamare corporala
Sentinta penala numarul 461 din data de 20.12.2010. Pronuntata de Judecatoria Alexandria

Elementele constitutive ale infractiunii prevazute de art. 85 alin. 4 din OUG 195/2002. Concurs de infractiuni.
Decizia numarul 40/R din data de 17.01.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Pitesti

Emiterea unei file CEC cu data nespecificatade catre inculpat - administrator al unei societati comerciale, cu ocazia incheierii unui contract de vanzare-cumparare, in vederea garantarii platii marfurilor ce urmau a fi livrate, se circumscrie emit...
Decizia numarul 420 din data de 08.06.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Alba-Iulia

Evaziune fiscal─
Sentinta penala numarul 450 din data de 27.10.2011. Pronuntata de Tribunalul Arad

Evaziune fiscal─
Sentinta penala numarul 492 din data de 05.12.2011. Pronuntata de Tribunalul Arad

Exceptie de necompetenta teritoriala -stramutarea canzei. Trimiterea cauzei la I. C. CJ. pentru regulator de competenta
Sentinta penala numarul 27 din data de 09.01.2009. Pronuntata de Judecatoria Vaslui

Exceptie de neconstitutionalitate. Elemente constitutive ale infractiunii de" comunicare publica a operelor sau produselor purtatoare cu drepturi conexe" prev. de art. 140 alin. 1 lit.c) din Legea 8/1996.
Sentinta penala numarul 647 din data de 15.03.2012. Pronuntata de Judecatoria Iasi

Exceptie de neconstitutionalitate. Lege speciala - Cod proc. penala , prevalenta legii speciale. Termen de declarare a recursului impotriva incheierii prin care s-a respins cererea de sesizare a Curtii Constitutionale cu exceptia invocata.
Decizia numarul 210 din data de 13.04.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Galati

Exercitarea fara drept a unei profesii. Elemente constitutive.
Decizia numarul 273 din data de 25.06.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Suceava

Existenta pericolului social. Circulatie pe drumurile publice. Infractiunea de conducere a unui autovehicul avand in sange o imbibatie alcoolicade 1,69 gr.ÔÇ░. Relevanta.
Decizia numarul 553 din data de 14.09.2004. Pronuntata de Curtea de Apel Cluj

Extradare activa in vederea executarii unei pedepse private de libertate
Decizia numarul 147 din data de 18.05.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Fals in inscrisuri sub semnatura privata
Decizia numarul 43 din data de 24.01.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Alba-Iulia

Falsul si uzul de fals sa varsite in scopul de a ascunde comiterea unei dintre infractiunile de coruptie sau asimilate infractiunilor de coruptie. Infractiuni impotriva intereselor financiare ale Comunitatilor Europene. Elemente constitutive
Decizia numarul 369/R din data de 10.09.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures

Fapta administratorului unei societati comerciale, de a-si insusi sumele de bani cuvenite societatii si de a le folosi in scopuri care contravin intereselor acesteia, intruneste elementele constitutive ale infractiunii prev. de art. 272 pct. 2 din Le...
Decizia numarul 450 din data de 15.06.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Alba-Iulia

Fapta care nu prezinta pericolul social al unei infractiuni. Existenta pericolului social.
Decizia numarul 401/R din data de 03.07.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Pitesti

FAPTA CARE NU PREZINTA PERICOLUL SOCIAL AL UNEI INFRACTIUNI. INCIDENTA ART.18/1 C. P. RETINEREA GRESITA A TEMEIULUI DE DREPT IN BAZA CARUIA SE DISPUNE ACHITAREA
Decizia numarul 476 din data de 01.07.2005. Pronuntata de Curtea de Apel Galati

Fapta inculpatului de a fi luat cutitul si de a fi patruns in curtea partii vatamate, intr-un loc in care putea sa puna in primejdie viata sau integritatea corporala a persoanelor din locuinta, ar fi intrunit elementele constitutive ale infr. prev. d...
Decizia numarul 64A din data de 15.03.2006. Pronuntata de Tribunalul Teleorman

Fapta persoanei care, in baza aceleiasi rezolutii infractionale, a pretins de la doi martori, iar prin intermediul acestora de la alte sase persoane, cate 2000 euro (in total 16.000 euro) pentru a le obtine permise de conducere auto eliberate de auto...
Decizia numarul 48/Ap din data de 30.03.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Brasov

Fapta retinuta in sarcina inculpatului de a aplica lovituri partii vatamate, intr-o zonavitala(cap), cu un corp dur, apt sa provoace moartea (bata) si cu intensitate sporita, fapt ce a provocat leziuni grave, cu punerea in primejdie a vietii victim...
Sentinta penala numarul 72/F/2009 din data de 15.02.2010. Pronuntata de Tribunalul Bistrita Nasaud

Faptacare nu este prevazuta de Legea penala. Achitare.
Decizia din data de 27.11.2008. Pronuntata de Tribunalul Dolj

Faptacare nu prezinta pericolul social al unei infractiuni
Decizia numarul 52 din data de 14.04.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Galati

Favorizarea infractorului. Elemente constitutive
Decizia numarul 83R din data de 24.02.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures

FOND PENAL. Tentativa la omor calificat. Inculpat minor. Provocare. Suspendarea pedepsei sub supraveghere
Sentinta penala numarul 3069 din data de 21.01.2011. Pronuntata de Tribunalul Buzau

Furt
Sentinta penala numarul 41 din data de 02.03.2009. Pronuntata de Judecatoria Sighisoara

Furt
Sentinta civila numarul 224 din data de 17.04.2012. Pronuntata de Judecatoria Caransebes

furt - inculpat minor
Sentinta penala numarul 58 din data de 13.09.2010. Pronuntata de Judecatoria Corabia

FURT CALIFICAT
Sentinta penala numarul 221 din data de 03.03.2009. Pronuntata de Judecatoria Tulcea

furt calificat
Sentinta penala numarul 181 din data de 15.03.2012. Pronuntata de Judecatoria Targu Carbunesti

Furt calificat
Sentinta penala numarul 64 din data de 29.03.2011. Pronuntata de Judecatoria Corabia

Furt calificat (art 208 Cp)
Sentinta penala numarul 87 din data de 24.01.2011. Pronuntata de Judecatoria Bacau

Furt calificat si talharie
Sentinta penala numarul 93 din data de 24.01.2011. Pronuntata de Judecatoria Bacau

Furt calificat, amenintare si distrugere
Sentinta penala numarul 409 din data de 07.03.2013. Pronuntata de Judecatoria Bacau

Furt calificat. Achitare in temeiul art. 10, lit.c, Cod Procedura Penal─
Sentinta penala numarul 989 din data de 17.07.2008. Pronuntata de Judecatoria Braila

FURT, VIOLARE DE DOMICILIU
Sentinta penala numarul 27 din data de 06.02.2013. Pronuntata de Judecatoria Rosiori de Vede

Furt. Participatie improprie.
Decizia numarul 544 din data de 26.04.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti

Furtul
Hotararea numarul 75 din data de 06.04.2011. Pronuntata de Judecatoria Vanju Mare

Furtul calificat
Sentinta penala numarul 104 din data de 19.07.2010. Pronuntata de Judecatoria Buhusi

Gradul concret de pericol social al faptei prevazute de Legea penala. Criterii de apreciere
Decizia numarul 1665 R din data de 23.06.2009. Pronuntata de Tribunalul Botosani

Gratiere . Termen de incercare . Efecte.
Decizia numarul 117/R din data de 12.03.2008. Pronuntata de Tribunalul Vaslui

Gratiere conditionata. Efecte. Inlaturarea starii de recidiva
Decizia numarul 624 din data de 02.10.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Alba-Iulia

Gratierea pedepselor a ca ror executare a fost suspendataconditionat. Revocarea suspendarii conditionate urmare a sa varsirii unei noi infractiuni dupa expirarea termenului de incercare redus potrivit art. 120 alin.2 Cod penal
Decizia numarul 644 din data de 04.12.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Galati

Gresita achitare pentru infractiunea prev. si ped. de art. 61 lit.h din L.192/2001 modificata prin L.42/2003. Dezincriminare. Fapta de pescuit prin orice mijloace sau metode a pestilor sau al altor vietuitoarelor acvatice si al reproducatorilor in pe...
Decizia numarul 257 din data de 27.04.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Oradea

Gresita desfiintare a sentintei de fond de catre instanta de apel Trimiterea spre rejudecare - nemotivare;Limitele rejudecarii si nerespectarea disp. art. 385 Cod proc.pen.
Sentinta penala numarul 649 din data de 27.10.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Galati

Gresita incadrare juridica a faptei
Decizia numarul 167 din data de 14.02.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Oradea

Gresita incadrare juridica data faptei in infractiunea de tentativa la talharie, prev. de art. 20 raportat la art. 211 al.1 si 2 lit.b din Codul penal in loc de infractiunea de talharie prev. de art. 211 al.1 si 2 lit.b din Codul penal.
Decizia numarul 114 din data de 20.06.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Oradea

Grup infractional organizat
Decizia numarul 65 din data de 16.03.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

Impacarea partilor. Lasarea nesolutionataa actiunii civile formulate de unitatea sanitaraconstituitaparte civila
Sentinta penala numarul 2 din data de 13.01.2009. Pronuntata de Judecatoria Insuratei

Imputatia platii in cazul pensiei de intretinere
Decizia numarul 20 din data de 26.02.2010. Pronuntata de Tribunalul Dolj

In apelul declarat de Parchet in defavoarea inculpatului, instanta nu poate crea acestuia o situatie mai favorabil─
Decizia numarul 21 din data de 02.03.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Galati

In cazul in care infractiunile sunt simultan atat concurente intre ele, cat si in concurs sau recidiva cu unele anterioare,"sfera concursului se intrerupe prin aparitia unei recidive", astfel, tot ce precede hotararii care constituie primul termen a...
Decizia numarul 305 din data de 26.10.2006. Pronuntata de Tribunalul Braila

In verificarea dispozitiilor art. 64 alin. 2/2 Cod procedura penala , procedura stabilirii alcoolemiei inculpatului a fost una legala si cu respectarea dispozitiilor in materie. Potrivit art. 14 alin.3 din OMS nr. 376 din 10 aprilie 2006, in situati...
Decizia numarul 895/R din data de 03.11.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Brasov

Incadrare juridica gresita. Lovire. Vatamare corporala grava. Dinti din fata
Decizia numarul 337 din data de 26.11.2007. Pronuntata de Tribunalul Vaslui

Incadrare juridica OUG 55/2002
Sentinta penala numarul 514 din data de 22.03.2010. Pronuntata de Judecatoria Brasov

Incadrare juridica. Furt forma calificataa infractiunii.
Decizia numarul 254 din data de 06.09.2007. Pronuntata de Tribunalul Vaslui

Incadrare juridica. Obligativitatea instantei de a lamuri calificarea faptei. Consecinte.
Decizia numarul 257/A din data de 08.09.2005. Pronuntata de Curtea de Apel Alba-Iulia

Incadrarea gresita. Vatamarea corporala grava. Coautorat.
Decizia numarul 79 din data de 20.04.2008. Pronuntata de Tribunalul Vaslui

Incadrarea juridica a infractiunii de inselaciune in cazul mijlocului fraudulos constand in file CEC care nu intrunesc conditiile de valabilitate prevazute de art. 1 pct. 6 din Legea 59/1934
Decizia numarul 83 din data de 18.05.2011. Pronuntata de Tribunalul Olt

Incadrarea juridica a infractiunilor de omor calificat si tentativa de omor calificat
Sentinta penala numarul 61 din data de 12.05.2009. Pronuntata de Tribunalul Olt

Incadrari juridice gresite (art. 3859 pct. 17 Cod procedura penala ) - complicele
Decizia numarul 224 din data de 15.03.2004. Pronuntata de Curtea de Apel Galati

Incidenta cauzei de nepedepsire cu caracter special prevazuta de art. 260 alin. 2 C.p. privind retractarea marturiei mincinoase
Decizia numarul 102 din data de 11.03.2010. Pronuntata de Tribunalul Olt

Incompatibilitatea judecatorului de a mai solutiona fondul cauzei , indiferent de solutia pronuntata la solutionarea propunerii de arestare preventiva.
Decizia numarul 115 A din data de 09.09.2010. Pronuntata de Tribunalul Teleorman

Incompatibilitatea judecatorului. Situatia reglementata de dispozitiile art. 47 Cod procedura penala. Judecator care si-a exprimat anterior parerea cu privire la solutia care ar putea fi data in cauza.
Decizia numarul 15/AP din data de 20.01.2009. Pronuntata de Tribunalul Neamt

Inculpatul le-a obligat pe partile vatamate sa fure in folosul sau si astfel, in cauza , sunt incidente dispozitiile de la art. 2 pct. 2 literele b si e din Legea 678/2001. Aceasta, deoarece art. 2 pct. 2 lit. b prevede ca prin exploatare se intelege ...
Sentinta penala din data de 30.09.2008. Pronuntata de Tribunalul Dolj

Indeplinirea conditiilor starii de necesitate cu caracter de cauza care inlatura caracterul penal al faptei,Neagravarea situatiei inculpatului in propria cale de atac. Neincidenta pedepsei accesorii prevazuta de art. 71 C.p. rap. la art. 64 alin. 1 l...
Decizia numarul 77 din data de 07.04.2010. Pronuntata de Tribunalul Olt

Individualizarea corespunzatoare a pedepsei si a modalitatii de executare a acesteia in conformitate cu criteriile prev de art. 72 cod penal.
Sentinta penala numarul 187 din data de 09.04.2009. Pronuntata de Tribunalul Galati

Individualizarea necorespunzatoare a amenzii cu caracter administrativ aplicata de catre instanta de fond
Sentinta penala numarul 279 din data de 12.06.2009. Pronuntata de Tribunalul Galati

Individualizarea pedepsei in situatia retinerii starii de recidiva postexecutorie prev. de art. 37 lit b cod penal.
Sentinta penala numarul 226 din data de 11.05.2009. Pronuntata de Tribunalul Galati

Individualizarea pedepsei infractiune silvic─
Sentinta penala numarul 10 din data de 17.01.2012. Pronuntata de Judecatoria Bicaz

infr. de violare de domiciliu si furt prev. si ped. de art. 192 Cod penal cu aplic art. 41 al.2 Cod penal art. 208-209 lit. a, g Cod penal cu aplic. art. 41 al 2 Cod penal si art. 33 lit. a Cod penal
Sentinta penala numarul 255 din data de 08.10.2010. Pronuntata de Judecatoria Campulung

infr. prev. de art. 20 rap. la art. 208, 209 C.pen.
Sentinta penala numarul 1873 din data de 11.11.2009. Pronuntata de Judecatoria Pitesti

infr. prev. de art. 211 al.1,2 C.pen, art. 221 C.pen
Sentinta penala numarul 518/2011 din data de 08.03.2011. Pronuntata de Judecatoria Pitesti

infr. prev. de art. 49/1 din Lg. 161/2003
Sentinta penala numarul 1872 din data de 10.11.2009. Pronuntata de Judecatoria Pitesti

Infractiune
Decizia numarul   din data de 03.03.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Alba-Iulia

Infractiune
Decizia numarul 107 din data de 03.03.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Alba-Iulia

Infractiune
Sentinta penala numarul 245 din data de 15.05.2012. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

Infractiune
Decizia numarul 215/R din data de 23.03.2012. Pronuntata de Tribunalul Brasov

Infractiune - Conducerea pe drumurile publice a autovehiculelor fara permis de conducere
Sentinta penala numarul 79 din data de 13.04.2009. Pronuntata de Judecatoria Dragasani

Infractiune - Ucidere din Culpa
Sentinta penala numarul 39 din data de 04.03.2009. Pronuntata de Judecatoria Dragasani

INFRACTIUNE CONTINUATA . CONCURS DE INFRACTIUNI. CONDITII
Sentinta penala numarul 690 din data de 13.09.2006. Pronuntata de Judecatoria Caracal

Infractiune continuata. Actiuni ori inactiuni care prezinta , fiecare in parte, continutul aceleiasi infractiuni.
Decizia numarul 50 din data de 05.03.2008. Pronuntata de Tribunalul Vaslui

Infractiune continuata. Delapidare
Decizia numarul 330 din data de 22.11.2007. Pronuntata de Tribunalul Vaslui

Infractiune de conducere a unui autovehicul pe drumurile publice avand in sange o imbibatie alcoolicapeste limita legala -art. 87 al.1-OUG 195/2002 republicata - lipsa pericolului social al unei infractiuni - rejudecare
Sentinta penala numarul 35 din data de 04.02.2008. Pronuntata de Judecatoria Vaslui

Infractiune de coruptie
Sentinta penala numarul 986 din data de 03.04.2012. Pronuntata de Judecatoria Craiova

Infractiune de furt savarsita pe timp de noapte si prin efractie dintr-un magazin
Decizia numarul 63 din data de 03.02.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Alba-Iulia

Infractiune de inselaciune. Emiterea de file C. E. C. fara acoperire.
Sentinta penala numarul 302 din data de 26.10.2006. Pronuntata de Judecatoria Vatra Dornei

infractiune de marturie mincinoasa prev. de art. 260 C.p.
Sentinta penala numarul 937/2011 din data de 03.05.2011. Pronuntata de Judecatoria Pitesti

Infractiune de ucidere din culpa si vatamare corporala din culpa. Latura civila. Pozitia procesuala a asiguratorului. Natura juridica a raspunderii asiguratorului pentru recuperarea prejudiciului produs prin infractiune.
Decizia numarul 528 din data de 14.10.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Alba-Iulia

Infractiune la Legea 50/1991. Exceptie de nelegalitate privind procesele verbale de inspectie
Decizia numarul 131 din data de 28.02.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Alba-Iulia

Infractiune prevazuta de art. 139/9 din Legea 8/1996
Decizia numarul 10/A din data de 24.01.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Alba-Iulia

Infractiune prevazuta de art. 83 al.1 lit. b din Legea 84/1998
Decizia numarul 142/A din data de 04.10.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Alba-Iulia

Infractiune prevazuta de art. 108 alin.1 lit.a din Legea 46/2008 art. 37 lit.b Cod penal cu aplicare art. 13 Cod penal
Sentinta penala numarul 60 din data de 24.02.2009. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

Infractiune prevazuta de art. 6 din Legea 241/2005. Retinerea contributiilor la sursa scriptic si nu faptic
Decizia numarul 225 din data de 23.04.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Alba-Iulia

Infractiune silvica
Sentinta penala numarul 237 din data de 12.04.2011. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

Infractiune silvic─
Sentinta penala numarul 509 din data de 04.10.2010. Pronuntata de Judecatoria Piatra Neamt

Infractiune silvica. Determinarea obiectului material al infractiunii.
Decizia numarul 421/R din data de 06.10.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures

Infractiune silvica. Incadrare juridica. Lege mai favorabila.
Decizia numarul 261 din data de 13.09.2007. Pronuntata de Tribunalul Vaslui

Infractiune silvica. Prejudiciu. Mod de calcul. Lege mai favorabila.
Decizia numarul 21/A/2009 din data de 03.08.2010. Pronuntata de Tribunalul Bistrita Nasaud

Infractiunea continuata. Concurs de infractiuni. Diferentiere
Decizia numarul 243 din data de 11.07.2007. Pronuntata de Tribunalul Vaslui

Infractiunea de abuz de incredere
Sentinta penala numarul 104 din data de 21.07.2009. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

Infractiunea de abuz in serviciu contra intereselor persoanelor, in forma calificata, prevazuta de art. 246 C.pen., raportat la art. 2481C.pen. si art. 258 C.pen. Infractiunile de neexecutare a hotararilor judecatoresti privind plata salariilor si re...
Decizia numarul 649/R din data de 18.05.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

INFRACTIUNEA DE ABUZ IN SERVICIU CONTRA INTERESELOR PERSOANELOR. CONDITII DE EXISTENTA A LATURII OBIECTIVE
Decizia numarul 549 din data de 05.12.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Suceava

Infractiunea de abuz in serviciu.
Decizia numarul 405/P/ din data de 24.09.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Constanta

Infractiunea de braconaj.
Sentinta penala numarul 147 din data de 08.06.2012. Pronuntata de Judecatoria Oltenita

Infractiunea de conducere a unui autovehicul pe drumurile publice avand in sange o imbibatie alcoolicapeste limita Iegala.( art. 87 alin. 1 OUG 195/2002). Nerespectarea procedurii de prelevare a probelor biologice de sange in vederea stabilir...
Sentinta penala numarul 26 din data de 29.02.2008. Pronuntata de Judecatoria Vaslui

Infractiunea de conducere pe drumurile publice a unui autoturism, soferul avand in sange o imbibatie alcoolicapeste limita legala
Sentinta penala numarul 2 din data de 05.01.2009. Pronuntata de Judecatoria Zarnesti

Infractiunea de conducere pe un drum public fara permis de conducere
Sentinta penala numarul 209 din data de 01.04.2011. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

Infractiunea de constituirea unui grup infractional organizat prev. si ped. de art. 7 din L.nr. 39/2003 - pentru existenta acesteia trebuie sa existe probe din care sa rezulte ca suntem in prezenta unui grup infractional organizat, care sa aiba o s...
Sentinta penala numarul 308/S din data de 08.11.2011. Pronuntata de Tribunalul Brasov

Infractiunea de constituirea unui grup infractional organizat prev. si ped. de art. 7 din L.nr. 39/2003 - pentru existenta acesteia trebuie sa existe probe din care sa rezulte ca suntem in prezenta unui grup infractional organizat, care sa aiba o s...
Sentinta penala numarul 308/S din data de 08.11.2011. Pronuntata de Tribunalul Brasov

Infractiunea de consum fara drept de droguri, solutie de condamnare; infractiunea de trafic de droguri - solutie de achitare, dubiul profitainculpatului
Sentinta penala numarul 269/S din data de 23.05.2007. Pronuntata de Tribunalul Brasov

Infractiunea de delapidare si alte violente
Sentinta penala numarul 40 din data de 20.02.2008. Pronuntata de Judecatoria Zarnesti

Infractiunea de denuntare calomnioasa. Latura subiectiva
Decizia numarul 32 din data de 16.01.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Suceava

Infractiunea de detinere de droguri de mare risc in vederea consumului propriu - solutie de condamnare
Sentinta penala numarul 564/S din data de 26.10.2007. Pronuntata de Tribunalul Brasov

Infractiunea de detinere de droguri pentru consum propriu, prev. de art. 4 al 1, cu aplicarea art. 16 din Legea 143/2000, art. 37 lit. a Cod Penal - solutie de achitare, fapta nu prezinta gradul de pericol social al unei infractiuni
Sentinta penala numarul 94 din data de 21.02.2007. Pronuntata de Tribunalul Brasov

Infractiunea de detinere in scop de comercializare si oferire spre vanzare de droguri de risc, fara drept, solutie de condamnare
Sentinta penala numarul 284/S din data de 30.05.2007. Pronuntata de Tribunalul Brasov

Infractiunea de distrugere
Sentinta penala numarul 207 din data de 14.04.2010. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

Infractiunea de distrugere prev. de art. 217 alin.1, 4 C.p.
Sentinta penala numarul 252 din data de 25.01.2011. Pronuntata de Judecatoria Craiova

Infractiunea de distrugere prin incendiereprevazuta de art. 217 alin.1 si 4 Cod Penal. Schimbarea incadrarii juridice a faptei in temeiul prevederilor art. 334 C. Pr. P. Lipsa pericolului public
Sentinta penala din data de 30.12.2009. Pronuntata de Judecatoria Pogoanele

Infractiunea de distrugere si semnalizare falsa, comisadin culpa. Elemente constitutive.
Decizia numarul 1284 din data de 15.12.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti

Infractiunea de evadare. Stabilirea pedepsei. Nelegalitate
Decizia numarul 3/A din data de 13.01.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Alba-Iulia

Infractiunea de furt calificat - latura obiectiva; lipsa scopului insusirii pe nedrept
Sentinta penala numarul 134 din data de 11.04.2008. Pronuntata de Judecatoria Adjud

Infractiunea de furt de folosinta. Valorificarea depozitiilor martorilor din faza de urmarire penala si cercetare judecatoreasca in pofida declaratiilor extrajudiciare prezentate de inculpat.
Decizia numarul 222 din data de 14.05.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Suceava

Infractiunea de furt: elemente constitutive. Fals in inscrisuri sub semnatura privata : modalitate concreta de realizare a actiunilor de falsificare. Uz de fals. Extinderea procesului penal pentru alte fapte.
Sentinta penala numarul 1911 din data de 26.06.2012. Pronuntata de Judecatoria Iasi

Infractiunea de inselaciune - latura subiectiva
Sentinta penala numarul 32 din data de 28.01.2008. Pronuntata de Judecatoria Adjud

Infractiunea de inselaciune prin cecuri, prev. de art. 215 alin.4 Cod penal. Elemente constitutive.
Decizia numarul 205 din data de 23.04.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Suceava

Infractiunea de inselaciune, art. 215 Cod Penal
Sentinta penala numarul 334/S din data de 05.12.2011. Pronuntata de Tribunalul Brasov

Infractiunea de inselaciune, prev. de art. 215 al. 1,4 Cod penal - lipsa intentie.
Decizia numarul 373 din data de 20.10.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Suceava

Infractiunea de lipsire de libertate. Elemente constitutive. Latura obiectiva.
Decizia numarul 612 din data de 16.10.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Bacau

infractiunea de lovire sau alte violente
Sentinta penala numarul 9 din data de 23.10.2008. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

Infractiunea de lovire sau alte violente
Sentinta penala numarul 510 din data de 04.10.2010. Pronuntata de Judecatoria Piatra Neamt

INFRACTIUNEA DE LOVIRE SAU ALTE VIOLENTE; NERETINEREA CIRCUMSTANTELOR ATENUANTE
Sentinta penala numarul 60 din data de 27.03.2012. Pronuntata de Judecatoria Turnu Magurele

INFRACTIUNEA DE LOVIRE SAU ALTE VIOLENTE; SOLUTIE DE CONDAMNARE; INDIVIDUALIZAREA JUDICIARA A PEDEPSELOR
Sentinta penala numarul 162 din data de 22.05.2012. Pronuntata de Judecatoria Turnu Magurele

Infractiunea de loviri sau vatamari cauzatoare de moarte, fapta prev. si ped. de art. 183 Cod penal.
Sentinta penala numarul 354/S din data de 20.12.2011. Pronuntata de Tribunalul Brasov

INFRACTIUNEA DE NERESPECTARE A HOTARARII JUDECATORESTI. SUBIECT ACTIV AL INFRACTIUNII
Decizia numarul 103 din data de 15.02.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Suceava

Infractiunea de nerespectare a hotararilor judecatoresti, prev. de art. 271 alin.2 Cod penal. Continutul laturii obiective.
Decizia numarul 268 din data de 28.05.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Suceava

Infractiunea de nerespectare a hotararilor judecatoresti, prevazuta de art. 271 Cod penal. Diferentiere fata de infractiunea de tulburare de posesie, prevazuta de art. 220 Cod penal.
Decizia numarul 147/R din data de 27.02.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Pitesti

Infractiunea de nerespectare a hotararilor judecatoresti.
Decizia numarul 27 din data de 15.01.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Suceava

Infractiunea de nerespectare a regimului armelor si munitiilor
Sentinta penala numarul 156 din data de 14.12.2009. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

Infractiunea de omor prevazuta de art. 174 Cod Penal.
Sentinta penala numarul 265/S din data de 05.10.2011. Pronuntata de Tribunalul Brasov

Infractiunea de omor prevazuta de art. 174 Cod Penal.
Sentinta penala numarul 265/S din data de 05.10.2011. Pronuntata de Tribunalul Brasov

Infractiunea de port fara drept de armaalb─
Sentinta penala numarul 873 din data de 15.10.2007. Pronuntata de Judecatoria Adjud

Infractiunea de port ilegal de obiecte taietoare in locuri publice, prev. de art. 11 pct. 1 din Legea 61/1991 cu aplicarea art. 99 si urm. c.p.
Sentinta penala numarul 874 din data de 30.11.2009. Pronuntata de Judecatoria Slatina

Infractiunea de profanare de morminte
Sentinta penala numarul 301 din data de 13.05.2011. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

Infractiunea de rele tratamente aplicate minorului. Obligativitatea aplicarii pedepsei complementare
Decizia numarul 917 din data de 02.06.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Cluj

INFRACTIUNEA DE SANTAJ
Sentinta penala numarul 147 din data de 06.07.2011. Pronuntata de Judecatoria Rosiori de Vede

INFRACTIUNEA DE SANTAJ
Sentinta penala numarul 147 din data de 06.07.2011. Pronuntata de Judecatoria Rosiori de Vede

Infractiunea de sustragere de sub sechestru. Elemente constitutive.
Decizia numarul 631 din data de 20.11.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Suceava

Infractiunea de talharie prev. de art. 211 C.p.
Sentinta penala numarul 1036 din data de 12.04.2011. Pronuntata de Judecatoria Craiova

Infractiunea de tentativa de omor. Deosebirea dintre infractiunea de tentativa la omor si infractiunea de vatamare corporala grava.
Sentinta penala numarul 131/P din data de 07.12.2011. Pronuntata de Tribunalul Neamt

Infractiunea de trafic de droguri
Sentinta penala numarul 85/S din data de 18.02.2010. Pronuntata de Tribunalul Brasov

Infractiunea de trafic de droguri de risc prev. de art. 2 alin.1 din Legea 143/2000
Sentinta penala numarul 274/S din data de 12.10.2011. Pronuntata de Tribunalul Brasov

Infractiunea de trafic de droguri de risc prev.de art. 2 alin.1 din Legea 143/2000. Jud ACT.
Sentinta penala numarul 261/S din data de 29.09.2011. Pronuntata de Tribunalul Brasov

Infractiunea de trafic de droguri de risc, condamnarea inculpatului si respectiv achitarea inculpatului pentru infractiunea fata de care nu sunt intrunite elementele constitutive ale infractiunii
Sentinta penala numarul 772/S din data de 09.10.2008. Pronuntata de Tribunalul Brasov

Infractiunea de trafic de droguri de risc, in forma continuata, patru acte materiale, solutie de condamnare
Sentinta penala numarul 598/S din data de 14.11.2007. Pronuntata de Tribunalul Brasov

Infractiunea de trafic de droguri de risc"prevazute de art. 2 alin.1 din Legea 143/2000
Sentinta penala numarul 85/S din data de 28.02.2011. Pronuntata de Tribunalul Brasov

Infractiunea de trafic de minori, prev. de art. 13 din Legea 678/2001. Incadrarea juridica. Aplicarea legii in timp.
Sentinta penala numarul 207/P din data de 18.11.2009. Pronuntata de Tribunalul Neamt

Infractiunea de trafic de persoane prevazuta de Legea 678/2001 sau infractiunea de proxenetism.
Decizia numarul 33 din data de 14.01.2004. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

Infractiunea de tulburare de posesie prevazuta de art. 220 alin.3 C.penal
Sentinta penala numarul 26 din data de 05.07.2011. Pronuntata de Judecatoria Intorsura Buzaului

Infractiunea de ultraj contra bunelor moravuri si tulburarea linistii publice
Sentinta penala numarul 175 din data de 23.02.2009. Pronuntata de Judecatoria Piatra Neamt

Infractiunea de vatamare corporala din culpa , prev.de art. 184 alin.2 si 4 Cod penal. Posibilitatea obligarii asiguratorului de raspundere civila la plata daunelor morale
Decizia numarul 60 din data de 05.02.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Galati

Infractiunea de viol prev. de art. 197 alin. 1 si 2 CP
Sentinta penala numarul 759 din data de 17.03.2011. Pronuntata de Judecatoria Craiova

Infractiunea de violare de domiciliu - latura obiectiva
Sentinta penala numarul 154 din data de 05.05.2008. Pronuntata de Judecatoria Adjud

infractiunea prev. de art. 208-209 Cod penal
Decizia numarul 155/A din data de 29.06.2010. Pronuntata de Tribunalul Vaslui

infractiunea prev. de art. 239 alin.2 Cod penal
Decizia numarul 145/A din data de 23.06.2010. Pronuntata de Tribunalul Vaslui

Infractiunea prev. de art. 2961 alin. 1 lit. l din Legea 571/2003. Elemente constitutive
Decizia numarul 22 din data de 23.01.2012. Pronuntata de Tribunalul Botosani

infractiunea prev. de art. 87 alin.1 din OUG 195/2002
Decizia numarul 149/A din data de 23.06.2010. Pronuntata de Tribunalul Vaslui

Infractiunea prevazuta de art. 181 al.1 Cod penal
Sentinta penala numarul 23 din data de 18.11.2008. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

Infractiunea prevazuta de art. 279 alin.2 Cod penal
Sentinta penala numarul 208 din data de 01.04.2011. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

Infractiunea prevazuta de art. 37 al.1,2 din Legea 319/2006
Sentinta penala numarul 207 din data de 01.04.2011. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

Infractiunea prevazuta de art. 38 din Legea 319/2006 . Elemente constuitutive. Circumstante atenuante judiciare.
Decizia numarul 629 din data de 10.05.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Alba-Iulia

Infractiunea prevazuta de art. 84 pct.2 din Legea 59/1934.
Decizia numarul 102/AP din data de 19.03.2009. Pronuntata de Tribunalul Neamt

Infractiunea prevazuta de art. 86 al.1 din OUG 195/2002
Sentinta penala numarul 179 din data de 03.02.2010. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

Infractiunea prevazuta de art. 87 al. 1 din OUG 195/2002
Decizia numarul 3 din data de 08.01.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Alba-Iulia

Infractiunea prevazuta de art. 87 al.1 din OUG 195/2002
Sentinta penala numarul 401 din data de 28.10.2008. Pronuntata de Judecatoria Husi

Infractiunea prevazuta de art. 87 alin.1 din OUG 195/2002. Interpretarea dispozitiilor art. 6 lit. d din Ordinul nr. 376/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind prelevarea probelor biologice in vederea stabil...
Sentinta penala numarul 139/P din data de 14.12.2011. Pronuntata de Tribunalul Neamt

Infractiunea silvica- aplicarea art. 41 alin.2 Cod penal.
Decizia numarul 271/R din data de 06.05.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Pitesti

Infractiuni
Decizia numarul 385 din data de 10.04.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Oradea

Infractiuni
Decizia numarul 471 din data de 08.05.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Oradea

Infractiuni
Decizia numarul 588 din data de 19.06.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Oradea

infractiuni
Sentinta penala numarul 486 din data de 25.10.2011. Pronuntata de Judecatoria Barlad

Infractiuni
Sentinta penala numarul 335 din data de 26.06.2012. Pronuntata de Judecatoria Barlad

Infractiuni
Sentinta penala numarul 100 din data de 21.04.2010. Pronuntata de Judecatoria Vaslui

Infractiuni
Decizia numarul 348/A din data de 13.10.2009. Pronuntata de Tribunalul Bacau

Infractiuni
Sentinta penala numarul 1083 din data de 25.05.2009. Pronuntata de Judecatoria Bacau

Infractiuni
Sentinta penala numarul 1112 din data de 01.06.2009. Pronuntata de Judecatoria BacauComentarii ref. Decizia numarul 215/R din data de 23.03.2012 pronuntata de Tribunalul Brasov

Fii primul care comenteaza.

 

 

Ultimele comentarii:
POPESCU MIHAELA comenteza: ''Buna seara.
Daca sunteti absolvent al inst. Ion Mincu in anul 1975 va anunt cu entuziasm ca avem intalnirea promo
... »»''

Alexandra comenteza: ''mai vin cu una. de ani de zile ca 1 pers platesc cel mai mult apa din tot blocul. la una din sedinte s-a votat schimbare ... »»''

Alexandra comenteza: ''buna ziua
am schimbat o butelie, tipul a venit cu una si cand sa porneasca aragazul nu ardea. a curatat din tub si
... »»''

Florin S comenteza: ''Cnventiile civile sunt greu de deosebit de un contrcat de munca mai ales atunci cand obiectul de activitate al conventii ... »»''

Laurentiu Galca comenteza: ''Sunt angajat la firma URBAN PROTECT din sinaia jud Prahova In urma controalelor pe care ati facut la firma respectiva si ... »»''

cornel comenteza: ''Doresc sa achizitionez un autoturism Skoda, fabricat octombrie 2006 diesel 1,9 norma poluare E3, emisii co2 140.Va rog s ... »»''

daragiu petre comenteza: ''buna zioa.am o mica problema .am avut o oprire pe salariu meu.iar deaci eu am platit totii banii care trebuia prin ing b ... »»''

 

 

Harta administrativa a Romaniei Judetul Satu-Mare Judetul Bihor Judetul Salaj Judetul Cluj Judetul Alba Judetul Hunedoara Judetul Arad Judetul Timis Judetul Caras-Severin Judetul Mehedinti Judetul Dolj Judetul Olt Judetul Gorj Judetul VÔlcea Judetul Arges Judetul DÔmbovita Judetul Teleorman Judetul Giurgiu Judetul Calarasi Judetul Constanta Judetul Ialomita Judetul Prahova Judetul Brasov Judetul Sibiu Judetul Buzau Judetul Braila Judetul Tulcea Judetul Vrancea Judetul Galati Judetul Mures Judetul Covasna Judetul Harghita Judetul Bacau Judetul Vaslui Judetul Neamt Judetul Iasi Judetul Bistrita-Nasaud Judetul Maramures Judetul Suceava Judetul Botosani Judetul Bucuresti Judetul Ilfov Judetul Ilfov

 

 

 

Prima Pagina          Sitemap          Harta Site          Mergi sus


Toate datele afisate sunt informatii publice, publicate de autoritatile si institutiile publice sau in cadrul documentelor destinate publicului (Monitorul Oficial, Acte ale autoritatilor publice s.a.).
Consimtamantul persoanei vizate nu este cerut atunci cand prelucrarea priveste date obtinute din documente accesibile publicului, conform legii. (art.5, alin.2, lit.f din Legea nr. 677/2001, pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date). Notificare Operator de date cu caracter personal nr. 2447/2015.
Reclamatie date cu caracter personal