Institutii Publice: Legalitate executare silita. Culpa partii in neschimbarea domiciliului fiscal din evidentele fiscale. Tardivitate contestatie indreptata impotriva executarii silite. Aparari de fond in contestatia la executare.
Asistenta Juridica

Prima Pagina          
Cautare generala

InfoDosar.ro
Cauta online dosarul din Instanta:
-Administratie
Institutii Publice

   Consiliile Judetene
   Judetele Romaniei
   Prefecturi
   Primarii
   Evidenta Populatiei
   Directiile de Pasapoarte
   Directiile Eliberari Pemise si Inmatriculari
   Directii de Statistica
   Arhivele Nationale
   Agentiile Domeniilor Statului
   Administratii ale Apelor Romane
   Drumurile Nationale
   Autoritati Sanitar-Veterinare
   Oficiile pentru Ameliorare si Reproductie in Zootehnie
   Oficii Judetene de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit
   A.P.I.A.
   Oficii Judetene pentru Consultanta Agricola
   Directiile de Agricultura
   Directiile FitoSanitare
   Ocoale Silvice
   Asociatii de Vanatoare si Pescuit
   Regiunile de Dezvoltare
   Agentiile pentru Protectia Mediului
   Casele de Asigurari de Sanatate
   Casele de Pensii
   Agentii de Somaj
   Asociatia Nevazatorilor
   Protectia Copilului
   Agentii Teritoriale pentru Prestatii Sociale
   Compartimente A.N.E.S.
   Consilii de Formare Profesionala
   Cartelul "Alfa"
   Administratiile financiare
   Trezorerii
   Camerele de Comert
   Curtile de Conturi
   Garzile Financiare
   Protectia Consumatorului
   Consiliul Concurentei
   Corpul Contabililor Autorizati
   Lista Contabililor Autorizati
   Lista Consultantilor Fiscali
   Tabloul arhitectilor din Romania
   Serviciile Judetene de Metrologie Legala
   Centre Evaluatori ANEVAR
   Agentiile pentru Conservarea Energiei
   CENTROCOOP
   ANCOM (ANRCTI)
   Inspectorate Scolare Judetene
   Directii Tineret
   Directii Judetene pentru Sport
   Federatii de Sport
   Biblioteci Judetene
   Directii Judetene pentru Cultura, Culte si Patrimoniul Cultural National
   Centre Judetene pentru Cultura Traditionala
   Muzee Judetene
   Biserici si Culte
   Teatre Judetene
   Federatia Sindicala "Spiru-Haret"
   Barouri de avocati
   Tabloul avocatilor
   Tabloul mediatorilor
   Birouri Avocatul Poporului
   Birouri de Cadastru
   Instante de Judecata
   Parchete
   Penitenciare
   Institute de Medicina Legala
   Notari Publici
   Executori Judecatoresti
   Lichidatori
   Consilieri Proprietate Intelectuala
   Traducatori Autorizati de MJ
   Colegiile Farmacistilor
   Colegiile Medicilor
   Colegiile Medicilor Dentisti
   Ordinul Asistentilor Medicali
   Spitale
   Centre Judetene Antidrog
   Centre de Transfuzie Sanguina
   Directiile de Sanatate Publica
   Crucea Rosie Romana
   Inspectorate de Stat in Constructii
   Auditori Energetici
   Inspectorate de Munca
   Garzile de Mediu
   Vamile
   I.S.U.
   InfoTrafic
   S.R.I.
   Birourile de Imigrari
   Autoritatile pentru Straini
   Politia Romana
   Jandarmeria Romana
   Centre Militare Judetene
   CREDITCOOP
   Casele de Ajutor Reciproc
   Retea CEC Bank
   Retea BCR
   Retea BancPost
   Retea BRD
   Retea Raiffeisen
   Retea Banca Carpatica
   Retea Banca Transilvania
   Retea Romextera Bank
   Oficii Postale
   Agentiile de Voiaj si Statiile CFR
   ARR-uri
   RAR-uri
   Statele Lumii
   Misiunile Diplomatice

 

 

Asistenta Juridica » Jurisprudenta » Judecatoria Brasov


Legalitate executare silita. Culpa partii in neschimbarea domiciliului fiscal din evidentele fiscale. Tardivitate contestatie indreptata impotriva executarii silite. Aparari de fond in contestatia la executare.Sentinta civila numarul 2082/2011 din data de 28.02.2011
Pronuntata de Judecatoria Brasov


Avocat Baroul Bucuresti Asistenta si reprezentare juridica la toate instantele de judecata www.cabinetonline.ro
[Sediu cabinet]


Legalitate executare silita. Culpa partii in neschimbarea domiciliului fiscal din evidentele fiscale. Tardivitate contestatie indreptata impotriva executarii silite.Aparari de fond in contestatia la executare.
Prin sentinta civila nr. _____ din 28.02.2011, Judecatoria Brasov a respins cererea de suspendare a judecatii formulata de contestator pana la solutionarea cererii de revizuire, exceptia tardivitatii formularii contestatiei la executare invocata de intimata AFP Brasov prin intampinare ca neintemeiata, contestatia la executare formulata de contestatorul BI in contradictoriu cu intimata AFP Brasov si contestatia la executare formulata de acelasi contestator in contradictoriu cu intimata AFP Cluj ca fiind indreptata impotriva unei persoane fara calitate procesuala pasiva fata de admiterea exceptiei lipsei calitatii procesuale pasive a acesteia.
In acest sens, instanta a avut in vedere ca partea contestatoare a formulat in contradictoriu cu intimata AFP CLUJ-NAPOCA contestatie impotriva executarii silite, solicitand sa se dispuna anularea titlului executoriu si a somatiei din 14.09.2009 emisa pentru suma de 33 lei reprezentand cheltuieli judiciare stabilite prin titlul executoriu nr. X din 17.01.2009 intrucat nu mai locuieste de 10 ani in Brasov iar suma de 33 lei pentru care este executat silit a fost stabilita prin sentinta penala nr. x /2009 a Judecatoriei Brasov care nu este legala si temeinica, fiind atacata prin revizuire.
Prin precizarea verbala de la termenul din 12.01.2010 contestatorul a aratat ca intelege sa se judece si in contradictoriu cu AFP Brasov.
Intimata AFP Brasov a depus la dosar intampinare prin care a invocat exceptia tardivitatii formularii contestatiei la executare si a solicitat respingerea cererii ca neintemeiata.
In fapt, judecatoria a constatat ca executarea silita a contestatorului priveste suma de 66 lei stabilita cu titlul de cheltuieli judiciare prin titlul executoriu nr. x din 17.04.2009, la data de 14.09.2009 fiind emisa somatia de executare nr. x si nr. y in dosarul de executare silita nr. z/2009.
Titlul care sta la baza acestei executari este reprezentat de sentinta penala definitiva prin nerecurare, nr. x din 02.03.2009 a Judecatoriei Brasov prin care partea a fost obligata la plata sumei de 120 lei-cheltuieli judiciare.
Avand in vedere suprasolvirea contestatorului cu suma de 367 lei, intimata a explicat compunerea debitului ca rezultand din scaderea din aceasta a sumei de 313 lei reprezentand cheltueili judiciare comunicate de AFP Cluj-Napoca, rezultand o suprasolvire a partii de 54 de lei care prin scaderea din valoarea cheltuielilor judiciare de 120 lei a condus la emiterea actelor de executare numai pentru diferenta neachitata de 66 lei.
Acest mod de stingere a obligatiilor fiscale nu a fost contestat in cauza.
Comunicarea somatiilor a fost realizata contestatorului la domiciliul fiscal inregistrat in Brasov, la data de 18.09.2009, sub semnatura destinatarului.
Deliberand in acest context, asupra exceptiei tardivitatii contestatiei la executare invocata de initmata, instanta a constatat ca aceasta nu este intemeiata, sens in care a dispus respingerea acesteia.
Conform art. 173 alin. 1 lit. a din OG nr. 92/2003, contestatia se poate face in termen de 15 zile, sub sanctiunea decaderii, de la data cand contestatorul a luat cunostinta de executarea ori de actul de executare pe care le contesta, din comunicarea somatiei sau din alta instiintare primita ori, in lipsa acestora, cu ocazia efectuarii executarii silite sau in alt mod.
Din adresa IPJ Brasov depusa la solicitarea instantei la fila 8 dosar, judecatoria a retinut ca partea contestatoare nu mai domiciliaza la adresa din Brasov de 10 ani, respectiv din anul 2000 cand a fost evacuat de fosta lui sotie. Din coroborarea acestei adrese cu faptul ca, semnatura executata pe confirmarea de primire a somatiilor nu corespunde semnaturilor olografe realizate de contestator pe toate actele depuse de acesta personal la dosar si care reiau numele acestuia Ā«Ā BeteagĀ Ā», instanta a constatat ca debitorul nu a avut posibilitatea efectiva de a lua cunostinta de continutul actelor de silita, aflandu-se asadar in termenul legal de formulare a contestatiei la executare de fata.
In ceea ce priveste legalitatea executarii silite incepute impotrva contestatorului, judecatoria a observat ca apararile acestuia privesc modul in care s-a procedat la solutionarea cauzei penale in care s-a constituit titlul executoriu impotriva sa, apreciat ca nelegal si sprijinit pe minciuni si acte false. In acest context, partea a solicitat si inlaturarea obligatiei sale de plata a cheltuielilor judiciare.
Fata de aceste precizari si prevederile art. 172 alin. 3 C.p.civ potrivit carora contestatia poate fi facuta si impotriva titlului executoriu in temeiul caruia a fost pornita executarea, in cazul in care acest titlu nu este o hotarare data de o instanta judecatoreasca sau de un alt organ de jurisdictie si daca pentru contestarea lui nu exista o alta procedura prevazuta de lege, instanta retine ca, aspectele supuse judecatii in procedura contestatiei la executare, nu pot fi examinate de instanta de executare.
Aceasta concluzie a instantei este sustinuta de faptul ca la baza emiterii somatiei sta un titlu executoriu reprezentat de o hotarare judecatoreasca.
In consecinta, apararile formulate de contestator nu pot face obiectul examinarii de catre instanta de executare intrucat s-ar ajunge la transformarea contestatiei la executare intr-o veritabila cale de atac indreptata impotriva unei hotarari judecatoresti, cu incalcarea asadar a disp. art. 172 alin. 3 din OG nr. 92/2003 si a autoritatii de lucru judecat a acesteia.
Prin urmare, legalitatea procedurii executionale nu poate fi pusa sub semnul indoielii atat timp cat titlul executoriu, a carui valabilitate a fost contestata, nu este desfiintat, el cuprinzand obligatia neconditionata a contestatorului de a achita debitul constatat iar legalitatea si temeinicia sa fiind prezumate de lege in considerarea caracterului sau de act jurisdictional.
In plus, judecatoria a observat ca desi contestatia la executare apare drept o cale procedurala de inlaturare a unor neregularitati privind viciile actelor executionale, contestatorul nu a indicat niciun motiv concret de aceasta natura care ar afecta somatia de executare, facand referire la ilegalitatea acesteia numai prin prisma nelegalitatii titlului executoriu.
In consecinta, constatand ca in cauza nu se verifica prin prisma apararilor contestatorului, realizate sub aspectului caracterului ilegal si netemeinic al executarii silite demarate impotriva sa, vreun viciu de aceasta natura al actului executional atacat, instanta a dispus respingerea ca neintemeiata a contestatiei, eventuala cerere de revizuire neconducand automat la admiterea acesteia si desfiintarea titlului executoriu.
In acest sens, instanta a avut in vedere ca, desi potrivit art. 31 alin. 1 lit. a din OG nr. 92/2003 pentru persoanele fizice, domiciliul fiscal este reprezentat de adresa unde contribuabilii isi au domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuiesc efectiv, in cazul in care aceasta este diferita de domiciliu, in cauza nu se poate retine necompetenta teriotoriala a AFP Brasov de a proceda la executarea silita. Astfel, contestatorul se afla in culpa fata de neanuntarea schimbarii domiciliului sau fiscal cu consecinta ca actele de executare sunt legal emise si prin primsa principiului instituit de art. 108 alin. 3 C.p.civ conform caruia partea nu are dreptul sa se prevaleze de neregularitatea pricinuita prin faptul propriu.
In final, cu privire la cererea de suspendare a a judecatii formulata de contestator in cadrul dezbaterilor pe fond, pana la solutionarea cererii de revizuire, instanta a retinut ca datorita obiectului diferit al celor doua litigii nu s-a impus suspendarea judecatii, in cadrul contestatiei la executare neputand fi analizata temeinica titlului executoriu fata de disp. art. 172 alin. 3 din OG nr. 92/2003, spre deosebire de cererea de revizuire.

Alte spete din domeniul Executarea silita

. Inadmisibilitatea unei cereri de subrogare a creditorului in drepturile debitorului, direct in apel.
Decizia numarul 414 din data de 04.09.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Galati

Acordare termen de gratie. OG 22/2001
Sentinta comerciala numarul 512 din data de 15.02.2012. Pronuntata de Tribunalul Valcea

anulare mandat de executare
Sentinta civila numarul 1581 din data de 17.05.2012. Pronuntata de Judecatoria Targu Carbunesti

Apel civil. Exercitarea apelului impotriva considerentelor unei hotarari judecatoresti.
Decizia numarul 19/A din data de 06.02.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures

Aplicare amendacivila (art. 580 ind. 3 si art. 572 C. P. C.)
Sentinta civila numarul 1712 din data de 27.03.2011. Pronuntata de Judecatoria Bacau

Aspecte legate de completarea dispozitiilor Legii 544/2001 cu cele ale cadrului general in materia contenciosului administrativ conferit de reglementarile Legii 554/2004
Decizia numarul 358/R din data de 17.04.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures

ATRAGEREA RASPUNDERII ADMINISTRATORILOR. INADMISIBILITATE.
Decizia numarul 67 din data de 10.02.2005. Pronuntata de Curtea de Apel Suceava

Autorizare vanzare navaremorcher-impingator. Suspendarea vanzarii.
Decizia numarul 2872 din data de 15.09.2005. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

Bunuri comune ale sotilor. Urmarirea de catre creditori
Decizia numarul 336 din data de 04.05.2005. Pronuntata de Tribunalul Maramures

CALITATE PROCESUALA PRIMARIA - COMUNA PRIN PRIMAR
Sentinta civila numarul 1741 din data de 11.09.2012. Pronuntata de Judecatoria Valenii de Munte

Cerere de incuviintare a executarii silite in temeiul unui act notarial ce prevede daune-interese. Lipsa caracterului executoriu al actului.
Sentinta civila numarul 1248 din data de 21.03.2012. Pronuntata de Judecatoria Arad

Cerere de incuviintare a executarii silite privind evacuarea. Vanzarea nudei proprietati asupra bunului litigios in timpul solutionarii actiunii in evacuare. Transmiterea dreptului de a cere executarea silita.
Decizia numarul 6 din data de 16.01.2007. Pronuntata de Tribunalul Arad

Cerere de incuviintare a executarii silite.
Decizia numarul 18 din data de 11.01.2011. Pronuntata de Tribunalul Arad

Cerere de incuviintare a executarii silite. Executare impotriva ambilor soti a unei obligatii proprii a unuia dintre soti
Sentinta civila numarul 1978C din data de 17.12.2010. Pronuntata de Judecatoria Alexandria

Cerere de incuviintare executare silita. Recurs admis.
Decizia numarul 544 din data de 16.06.2011. Pronuntata de Tribunalul Calarasi

Cerere de intoarcerea executarii Titlu executoriu desfiintat prin casare cu trimiterea cauzei spre rejudecare. Competenta materiala a tribunalului , nu a Judecatoriei.
Sentinta civila numarul 1969 din data de 16.06.2010. Pronuntata de Tribunalul Teleorman

Cerere de suspendare a executarii silite. Lipsa indicarii motivelor ce justifica luarea masurii de suspendare a executarii silite. Consecinte.
Decizia numarul 714 din data de 25.08.2010. Pronuntata de Tribunalul Arad

Cerere formulata de catre executorul judecatoresc, de autorizare a intrarii in sediul debitoarei, precum si in alte locuri unde s-ar putea afla bunurile mobile ce fac obiectul executarii silite, prematur formulata , in conditiile nedovedirii notificarii.
Sentinta civila numarul 113 din data de 15.03.2013. Pronuntata de Judecatoria Lipova

Cerere privind incuvintarea executarii silite a unei hotarari pronuntata intr-un stat membru CE
Sentinta civila numarul 40 din data de 11.02.2010. Pronuntata de Tribunalul Dolj

Cerere suspendare . Recurs inadmisibil
Decizia numarul 383 din data de 14.04.2006. Pronuntata de Tribunalul Teleorman

Cererea de incuviintare a executarii silite.
Decizia numarul 1070 din data de 17.11.2005. Pronuntata de Curtea de Apel Alba-Iulia

Cererea de intoarcere a executarii. Titlul executoriu defiintat prin decizia instantei de recurs, cu trimiterea cauzei spre rejudecare. Necompetenta materiala
Sentinta civila numarul 803 din data de 10.04.2012. Pronuntata de Tribunalul Teleorman

Cererea de suspendare a executarii silite
Sentinta civila numarul 1286 din data de 28.10.2010. Pronuntata de Judecatoria Turnu Magurele

Cheltuielile de efectuare a executarii silite. Interpretarea si aplicarea articolului 371 indice 7 Cod procedura civila
Decizia numarul 263 din data de 31.05.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

CIVIL. CONSTATAREA STINGERII PRIN PRESCRIPTIE EXTINCTIVA A DREPTULUI DE A CERE EXECUTAREA SILITA A SULTEI
Sentinta civila numarul 14248 din data de 20.06.2011. Pronuntata de Judecatoria Buzau

CIVIL. Incuviintare executare silita
Sentinta civila numarul 1672 din data de 19.07.2011. Pronuntata de Judecatoria Ramnicu Sarat

Comercial - opozitie la executare
Decizia numarul 3229/2010 din data de 08.04.2011. Pronuntata de Tribunalul Bacau

COMERCIAL : Admiterea exceptiei de netimbrare a contestatiei la executare silita. Depunerea la dosar a taxelor de timbru dupa ramanerea in pronuntare de catre instanta. Casarea solutiei cu trimitere
Decizia numarul 905/2010 din data de 20.01.2011. Pronuntata de Tribunalul Buzau

COMERCIAL: Contestatie la executare silita a titlului fiscal. Incidenta art. 22 Cod proc.pen. privind autoritatea de lucru judecat a hotararii definitive a instantei penale in fata instantei civile
Decizia numarul 882/2010 din data de 20.01.2011. Pronuntata de Tribunalul Buzau

COMERCIAL: Contestatie la executare silita. Renuntare la judecarea recursului. Netimbrarea recursului conform art. 20 din Lg. nr. 46/1997 si art. 9 din OG 32/1995
Decizia numarul 870/2011 din data de 20.01.2011. Pronuntata de Tribunalul Buzau

COMERCIAL: Insolventa. Antrenarea raspunderii administratorului debitoarei, in temeiul art. 138 lit. a) si d) din Legea 85/2006. Incidenta art. 142 din lege sub aspectul executarii silite
Sentinta comerciala din data de 06.08.2010. Pronuntata de Tribunalul Buzau

Competenta de solutionare a cererii de incuviintare a executarii silite
Decizia numarul 1125 din data de 19.04.2012. Pronuntata de Tribunalul Bucuresti

Competenta de solutionare a litigiului purtand asupra executarii silite a unei hotarari pronuntate in contencios administrativ.
Sentinta civila numarul 7/F din data de 31.08.2005. Pronuntata de Curtea de Apel Brasov

Competenta materiala si teritoriala a instantei de a solutiona cererea de investire a unui inscris sub semnatura privata cu formula executorie. Procedura necontencioasa.
Decizia numarul 910 din data de 25.09.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

Comunicarea prin publicitate a actului fiscal. Conditii
Decizia numarul 371/R/2011 din data de 08.11.2011. Pronuntata de Tribunalul Bistrita Nasaud

Contestatia la executare. Perimarea executarii silite. Prescrierea dreptului de a pune in executare titlul executoriu.
Decizia numarul 37 din data de 28.03.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti

Contestatie executare silita
Decizia numarul 4 /A din data de 20.01.2009. Pronuntata de Tribunalul Vaslui

Contestatie la executare
Decizia numarul 2709 din data de 07.12.2010. Pronuntata de Tribunalul Bucuresti

Contestatie la executare
Decizia numarul 5493/299/2009 din data de 22.12.2010. Pronuntata de Tribunalul Bucuresti

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 1593 din data de 11.03.2010. Pronuntata de Judecatoria Braila

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 9718 din data de 13.11.2009. Pronuntata de Judecatoria Bacau

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 98 din data de 13.01.2010. Pronuntata de Judecatoria Bacau

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 112 din data de 13.01.2010. Pronuntata de Judecatoria Bacau

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 2421 din data de 27.11.2009. Pronuntata de Judecatoria Falticeni

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 2259 din data de 13.11.2009. Pronuntata de Judecatoria Falticeni

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 7596/2011 din data de 22.06.2011. Pronuntata de Judecatoria Brasov

contestatie la executare
Sentinta civila numarul 2681 din data de 23.03.2009. Pronuntata de Judecatoria Sectorului 2

contestatie la executare
Sentinta civila numarul 197 din data de 23.02.2012. Pronuntata de Judecatoria Costesti

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 401 din data de 09.04.2012. Pronuntata de Judecatoria Costesti

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 33 din data de 11.01.2012. Pronuntata de Judecatoria Targu Carbunesti

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 25 din data de 10.02.2012. Pronuntata de Judecatoria Targu Carbunesti

contestatie la executare
Sentinta civila numarul 2462 din data de 07.09.2012. Pronuntata de Judecatoria Targu Carbunesti

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 1026/2013 din data de 26.03.2013. Pronuntata de Judecatoria Targu Carbunesti

contestatie la executare
Sentinta civila numarul 885/2013 din data de 12.03.2013. Pronuntata de Judecatoria Targu Carbunesti

CONTESTATIE LA EXECUTARE
Sentinta civila numarul 3161 din data de 18.11.2003. Pronuntata de Judecatoria Caracal

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 1808 din data de 23.08.2012. Pronuntata de Judecatoria Ineu

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 1630 din data de 05.07.2011. Pronuntata de Judecatoria Caransebes

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 1251 din data de 25.05.2011. Pronuntata de Judecatoria Caransebes

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 2063 din data de 05.10.2011. Pronuntata de Judecatoria Caransebes

Contestatie la executare - bun proprietate comuna - admisa
Sentinta civila numarul 2427 din data de 07.04.2009. Pronuntata de Judecatoria Slatina

Contestatie la executare - Dispozitiile prevazute de art. 46 din Legea 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, au prioritate fata de dispozitiile dreptului comun privind ...
Decizia numarul 66 din data de 27.02.2007. Pronuntata de Tribunalul Braila

Contestatie la executare - invocare drept de retentie - inadmisibila
Sentinta civila numarul 4172 din data de 22.06.2009. Pronuntata de Judecatoria Slatina

Contestatie la executare formulata de debitor impotriva executarii silite prin poprire. Obligatia comunicarii catre debitor a titlului executoriu. Stabilirea cuantumului consolidat al debitului in lei in scopul valorificarii.
Sentinta comerciala numarul 16 din data de 30.01.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti

contestatie la executare.
Sentinta civila numarul 187 din data de 21.02.2012. Pronuntata de Judecatoria Costesti

Contestatie la executare. Caracterul nedefinitiv al titlului executoriu. Anularea actelor de executare subsecvente.
Sentinta civila numarul 4028 din data de 16.03.2009. Pronuntata de Judecatoria Slatina

Contestatie la executare. Competenta teritoriala.
Decizia numarul 772 din data de 14.12.2006. Pronuntata de Tribunalul Vrancea

Contestatie la executare. Diminuarea onorariului de avocat si onorariului executorului judecatoresc.
Sentinta civila numarul 1768 din data de 24.06.2008. Pronuntata de Judecatoria Motru

Contestatie la executare. Exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a Biroului Executorului Judecatoresc. Anularea in parte a dispozitiilor de poprire emise catre tertii popriti
Hotararea numarul 2255 din data de 28.06.2011. Pronuntata de Judecatoria Slobozia

Contestatie la executare. Lipsa dovezii platii onorariului avocatial inclus in cheltuielile de executare.
Sentinta civila numarul 18507 din data de 20.12.2011. Pronuntata de Judecatoria Sectorului 3

Contestatie la executare. Obligatia executorului de a emite somatie la executare in cazul in care titlul executoriu reprezentat de o hotarare judecatoreasca obtinuta in cadrul ordonantei presedintiale nu prevede executarea fara somatie art. 581 (4)...
Decizia numarul 1709 din data de 13.11.2008. Pronuntata de Tribunalul Olt

Contestatie la executare. Prescriptia executarii sanctiunii contraventionale
Sentinta civila numarul 5064 din data de 07.11.2006. Pronuntata de Judecatoria Slatina

Contestatie la executare. Refuzul executorului judecatoresc de a incheia actul de adjudecare . Aplicabilitatea disp . art. 1303 Cod Civil in cazul vanzarii la licitatie publica.e
Hotararea numarul 9011 din data de 01.07.2010. Pronuntata de Judecatoria Sectorului 3

Contestatie la executare. Reunirea executarilor. Cheltuieli de execuatare.
Sentinta civila numarul 2011 din data de 19.12.2011. Pronuntata de Judecatoria Corabia

contestatie la procesul verbal de distribuire a pretului
Sentinta civila numarul 9815 din data de 18.11.2009. Pronuntata de Judecatoria Bacau

Contestatii
Sentinta civila numarul 1809 din data de 12.12.2012. Pronuntata de Judecatoria Novaci

Contestatoarea nu a fost convocataadecvat si nu s-a efectuat o cercetare disciplinara prealabila in sensul impus de legiuitor si aceasta pentru ca dupa cum s-a reliefat contestatoarea nu a fost convocatacorespunzator, in scris, cu indicarea expre...
Sentinta civila numarul 414/R/2009 din data de 11.03.2010. Pronuntata de Tribunalul Bistrita Nasaud

Cuantum cautiune. Acces liber in instanta - Art 6 CEDO.
Sentinta civila numarul 305 din data de 16.03.2009. Pronuntata de Judecatoria Slatina

Cuantum onorariu executor judecatoresc
Sentinta civila numarul 432 din data de 02.04.2010. Pronuntata de Judecatoria Sinaia

Dacatransferul bunului nu s-a mai produs ca urmare a rezilierii conventiei si restituirii avansului (ratelor achitate, in speta) sumele retinute de organul de control cu titlu de TVA nu sunt datorate si cu atat mai putin majorarile de intarziere
Sentinta civila numarul 381/CA/2009 din data de 06.04.2010. Pronuntata de Tribunalul Bistrita Nasaud

Daune cominatorii. Executare silita
Sentinta civila numarul 4129 din data de 16.12.2008. Pronuntata de Judecatoria Roman

Declansarea procedurii de executare silita apartine creditorului, in spetareclamantei, instanta neavand atributia de a exercita drepturi in numele vreunei parti
Sentinta civila numarul 4231/F/2010 din data de 09.07.2010. Pronuntata de Tribunalul Bistrita Nasaud

Drept civil. Partea Generala. Executare silita. Tert dobanditor al bunului ce a format obiect al gajului. Efectele bunei sale credinte
Decizia numarul 294 din data de 19.03.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

Drept de preemtiune asupra bunului urmarit. Cerinte pentru a prelua bunul scos la licitatie
Decizia numarul 113/2011 din data de 17.01.2012. Pronuntata de Tribunalul Bistrita Nasaud

Drepturi salariale. Debitor institutie publica. Executare silita. Aplicarea jurisprudentei CEDO
Decizia numarul 1349 R din data de 06.05.2011. Pronuntata de Tribunalul Bucuresti

Evacuare
Sentinta civila numarul 1224 din data de 27.01.2011. Pronuntata de Judecatoria Buhusi

Evacuare - inadmisibilitate acordare daune cominatorii
Sentinta civila numarul 2176 din data de 05.11.2008. Pronuntata de Judecatoria Sfantu Gheorghe

Evacuare, executare silita
Sentinta civila numarul 5643/5 din data de 05.12.2012. Pronuntata de Judecatoria Piatra Neamt

EXCEPTIA DE NECOMPETENTA MATERIALA A INSTANTEI
Sentinta civila numarul 406 din data de 04.05.2010. Pronuntata de Judecatoria Lipova

Executare silita
Decizia numarul 10/R din data de 11.01.2010. Pronuntata de Tribunalul Bacau

Executare silita
Sentinta civila numarul 219 din data de 18.05.2010. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

Executare Silita
Sentinta civila numarul 2226 din data de 22.11.2010. Pronuntata de Judecatoria Falticeni

Executare Silita
Sentinta civila numarul 1552 din data de 14.04.2010. Pronuntata de Judecatoria Falticeni

Executare silita
Decizia numarul 21/R din data de 26.01.2010. Pronuntata de Tribunalul Harghita

EXECUTARE SILITA
Sentinta civila numarul 215 din data de 06.03.2012. Pronuntata de Judecatoria Rosiori de Vede

Executare silita
Decizia numarul 1108 din data de 28.05.2012. Pronuntata de Tribunalul Dolj

EXECUTARE SILITA
Sentinta comerciala numarul 520 din data de 29.08.2008. Pronuntata de Judecatoria Drobeta Turnu Severin

Executare silita
Sentinta comerciala numarul 1067 din data de 19.10.2010. Pronuntata de Tribunalul Olt

Executare silita
Sentinta civila numarul 648 din data de 05.07.2011. Pronuntata de Judecatoria Lipova

executare silita - debitor institutie bugetarÄ
Sentinta civila numarul 1191 din data de 15.02.2007. Pronuntata de Judecatoria Sectorului 2

Executare silita - Repunere in termenul de a cere executarea silita
Sentinta civila numarul 1218/29.01.2009 din data de 29.01.2009. Pronuntata de Judecatoria Iasi

Executare silita , art. 373 alin.2 C.pr.civ si art. 5803 C.pr.civ.
Sentinta civila numarul 779 din data de 25.09.2008. Pronuntata de Tribunalul Valcea

Executare silita imobiliara. Anulare licitatie
Decizia numarul 309 din data de 07.04.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Alba-Iulia

Executare silita Investirea cu formula executorie a biletului la ordin. Inaplicabilitatea art. 36 din Legea 85/2006.
Decizia numarul 2831 din data de 04.10.2012. Pronuntata de Tribunalul Gorj

EXECUTARE SILITA- OPOZITIE LA EXECUTARE
Sentinta civila numarul 86 din data de 12.01.2011. Pronuntata de Judecatoria Tecuci

Executare silita, incuviintare
Decizia numarul 943/R/2009 din data de 08.06.2010. Pronuntata de Tribunalul Bihor

Executare silita. Aplicarea dispoz. art. 371 (2) c.p.c. pentru executarea hotararilor judecatoresti prin care s-a stabilit hotarul dintre doua proprietati.
Decizia numarul 1282 din data de 07.12.2010. Pronuntata de Tribunalul Olt

Executare silita. Biletul la ordin. Conditiile esentiale pe care trebuie sa le indeplineasca biletul la ordin. Lipsa uneia din conditiile esentiale. Sanctiune.
Decizia numarul 212R din data de 13.02.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti

Executare silita. Cererea formulata de executorul judecatoresc, pentru autorizarea intrarii in incaperile ce reprezinta sediul debitoarei societate comerciala. Aplicare art. 384 1 alin.2 din Codul de procedura civila.
Sentinta civila numarul 4/C din data de 15.01.2009. Pronuntata de Judecatoria Barlad

Executare silita. Constatarea starii de insolvabilitate. Consecinte.
Decizia numarul 19/R din data de 21.01.2008. Pronuntata de Tribunalul Satu Mare

Executare silita. Debitori institutii publice. IncidentaOUG 22/2002.
Sentinta civila numarul 624 din data de 19.03.2012. Pronuntata de Tribunalul Bacau

Executare silita. Incuviintare executare silita. Termenul de prescriptie in cazul creantelor bugetare.
Decizia numarul 358 din data de 14.04.2010. Pronuntata de Tribunalul Giurgiu

Executare silita. Neexecutarea unei obligatii de a face constand in faptul personal al debitorului. Invocarea imposibilitatii executarii acesteia.
Sentinta civila numarul 3762 din data de 19.04.2005. Pronuntata de Judecatoria Sectorului 1

Executare silita. Partajul bunurilor comune in cadrul executarii. Nemotivarea apararilor invocate de parti.
Decizia numarul 138R din data de 19.02.2010. Pronuntata de Tribunalul Teleorman

Executare silita. Posibilitatea de a se invoca incidente care fac inutilaexecutarea prin ca ile de atac exercitate impotriva incheierii de incuviintare a executarii silite sau numai pe calea contestatiei la executare.
Decizia numarul 1356 din data de 03.12.2004. Pronuntata de Curtea de Apel Alba-Iulia

Executare silita. Retineri din drepturile salariale efectuate in temeiul unui angajament de plata. Inadmisibilitate.
Decizia numarul 760 din data de 28.03.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

Executare titluri executorii, debituri institutii publice OUG 22/2002
Sentinta civila numarul 1626 din data de 06.07.2012. Pronuntata de Tribunalul Bacau

Executarea creantelor datorate de institutiile publice. Solicitare de suspendare a executarii pana la acordarea unor noi termene de gratie. Respingere
Decizia numarul 3944 din data de 16.05.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Cluj

Executarea silita
Sentinta civila numarul 1119/C din data de 26.05.2012. Pronuntata de Tribunalul Brasov

Executarea silita a obligatiilor de a face "intuituu personae" in lumina aplicarii prevederilor art. 5803 Cod procedura civila -
Decizia numarul 1323 din data de 23.08.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti

Executarea silita a titlurilor emise in materia actiunilor reale imobiliare
Decizia numarul 401 din data de 04.05.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Alba-Iulia

Executarea silita a unor creante impotriva institutiilor publice . Aplicabilitatea prevederilor OG 22/2002
Sentinta civila numarul 3037 din data de 07.12.2006. Pronuntata de Judecatoria Roman

Executarea silita multipla.
Decizia numarul 80 din data de 29.06.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti

Executarea silita. Prescriptia dreptului de a cere executarea silita. Momentul de la care incepe sa curga termenul de prescriptie.
Decizia numarul 1065 din data de 16.06.2009. Pronuntata de Judecatoria Odorheiul Secuiesc

Executarea silita. Prescriptia dreptului de a cere executarea silita. Momentul de la care incepe sa curga termenul de prescriptie.
Decizia numarul 1065 din data de 16.06.2009. Pronuntata de Tribunalul Dambovita

Executarea silita. Prescriptia dreptului de a cere executarea silita. Momentul de la care incepe sa curga termenul de prescriptie.
Decizia numarul 1065 din data de 16.06.2009. Pronuntata de Tribunalul Ialomita

Executarea silita. Suspendare de drept conform art. 36 din Legea 85/2006
Decizia numarul 533/R din data de 14.04.2011. Pronuntata de Tribunalul Valcea

Fiscalitate. Executare silita a creantelor bugetare. Inexistenta titlului executoriu.
Sentinta civila numarul 1593 din data de 12.05.2011. Pronuntata de Judecatoria Slobozia

In conformitate cu prevederile art. 10 alin.2 din OG 5/2001 privind procedura somatiei de plata , prin contestatia la executare debitorul poate invoca aparari de fond impotriva titlului executoriu, cu exceptia cazului in care a formulat, potrivit a...
Sentinta civila numarul 2007 din data de 26.10.2010. Pronuntata de Judecatoria Fetesti

Incheiere - Investire cu formula executorie
Hotararea numarul IIII din data de 22.02.2010. Pronuntata de Judecatoria Bacau

Incheiere de suspendare a actului administrativ conform art. 15 din Legea 554/2004. Interesul investirii cu formula executorie.
Decizia numarul 17 din data de 03.09.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Suceava

Incheiere investire cu formula executorie
Sentinta civila numarul 3956 din data de 22.03.2010. Pronuntata de Judecatoria Bacau

INCHEIEREA ULTERIOARA A UNUI PROCES VERBAL DE COMPLETARE A PROCESULUI-VERBAL DE LICITATIE PRIN CARE SE MENTIONEAZA SI NUMELE SOTIEI ADJUDECATARULUI, PRECUM SI FAPTUL CA ADJUDECATARUL - CETATEAN SARB, DOBANDESTE DREPT DE PROPRIETATE ASUPRA CONSTRUCTIE...
Sentinta civila numarul 4991 din data de 17.11.2009. Pronuntata de Judecatoria Drobeta Turnu Severin

incident la executare
Sentinta civila numarul 4471 din data de 20.05.2009. Pronuntata de Judecatoria Sectorului 2

Incuviintare executare hotarare care instituie masuri asiguratorii, pronuntata intr-un stat membru al CE. Inadmisibilitate. Cale de atac impotriva hotararii de fond a tribunalului.
Decizia numarul 1039 din data de 05.10.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

Incuviintare executare silita
Decizia numarul 1781 din data de 07.09.2010. Pronuntata de Tribunalul Bucuresti

Incuviintare executare silita
Decizia numarul 1781 din data de 07.09.2011. Pronuntata de Tribunalul Bucuresti

Incuviintare executare silita
Decizia numarul 80 din data de 21.01.2010. Pronuntata de Tribunalul Galati

Incuviintare executare silita
Sentinta civila numarul 1920 din data de 11.04.2012. Pronuntata de Judecatoria Barlad

Incuviintare executare silita
Decizia numarul 831 din data de 24.10.2011. Pronuntata de Tribunalul Bacau

Incuviintare executare silita
Rezolutia numarul 135 din data de 04.02.2011. Pronuntata de Judecatoria Buhusi

INCUVIINTARE EXECUTARE SILITA
Decizia numarul 489R din data de 14.08.2009. Pronuntata de Tribunalul Teleorman

INCUVIINTARE EXECUTARE SILITA
Decizia numarul 488R din data de 14.08.2009. Pronuntata de Tribunalul Teleorman

INCUVIINTARE EXECUTARE SILITA
Sentinta civila numarul 368 din data de 27.04.2012. Pronuntata de Tribunalul Teleorman

incuviintare executare silita
Decizia numarul 2351/2011 din data de 04.07.2011. Pronuntata de Tribunalul Arges

Incuviintare executare silita
Decizia numarul 1390/2011 din data de 19.05.2011. Pronuntata de Tribunalul Arges

Incuviintare executare silita
Decizia numarul 1510 din data de 04.05.2012. Pronuntata de Tribunalul Gorj

Incuviintare executare silita - lipsa de interes
Sentinta civila numarul 21806 din data de 07.12.2010. Pronuntata de Judecatoria Sectorului 6

Incuviintare executare silita - somatie europeana de plata
Sentinta civila numarul 24931 din data de 22.12.2010. Pronuntata de Judecatoria Sectorului 6

Incuviintare executare silita a hotararii pronuntate de o instanta straina a unui stat membru al Uniunii Europene . Modalitatile de depunere a cererii de incuviintare a executarii silite.
Decizia numarul 1796/COM/ din data de 14.10.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Constanta

Incuviintare executare silita contract de asistenta juridica. Declinare de competenta
Sentinta civila numarul 1627 din data de 15.11.2012. Pronuntata de Judecatoria Bicaz

Incuviintare executare silita.
Decizia numarul 544 din data de 16.06.2011. Pronuntata de Tribunalul Calarasi

Incuviintare executare silita. Conditii..
Sentinta civila numarul 5336 din data de 25.02.2011. Pronuntata de Judecatoria Craiova

INCUVIINTARE EXECUTARE SILITA. GRESITA RESPINGERE A CERERII PENTRU NEINDEPLINIREA CONDITIILOR PREVAZUTE DE ART. 373/1 COD PROCEDURA CIVILA IN CONDITIILE IN CARE INSTANTA DE RECURS NU A DISPUS SUSPENDAREA EXECUTARII.
Decizia numarul 105R din data de 05.02.2010. Pronuntata de Tribunalul Teleorman

Incuviintare executare silita. Inadmisibilitatea invocarii prescriptiei executarii in cadrul unei proceduri necontencioase.
Decizia numarul 784 din data de 14.12.2006. Pronuntata de Tribunalul Vrancea

incuviintare executare silita. Lipsa investire cu formula executorie. Consecinte
Decizia numarul - din data de 03.05.2010. Pronuntata de Judecatoria Ploiesti

Incuviintare executare silita. Sulta prescriptia dreptului de a cere executarea silita
Decizia numarul 99 din data de 07.02.2007. Pronuntata de Tribunalul Vrancea

Incuviintarea executarii silite
Decizia numarul 1608 din data de 13.10.2009. Pronuntata de Tribunalul Bucuresti

Incuviintarea executarii silite
Decizia numarul 164 din data de 24.02.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Alba-Iulia

Incuviintarea executarii silite a contractelor bancare si a garantiilor imobiliare. Inadmisibilitatea invocarii unor motive de fond in dosarul de incuviintare a executarii silite si in ca ile de atac impotriva incheierii judecatoresti.
Decizia numarul 1589 din data de 21.12.2004. Pronuntata de Curtea de Apel Alba-Iulia

Incuviintarea executarii silite. Antecontract de vanzare-cumparare. Lipsa unui titlu executoriu.
Sentinta civila numarul 747/19.05.2011 din data de 11.11.2011. Pronuntata de Judecatoria Urziceni

Incuviintarea executarii silite. Conditii de admisibilitate
Decizia numarul 722 din data de 18.10.2005. Pronuntata de Curtea de Apel Galati

Incuviintarea executarii silite. Inadmisibilitate. Urmarirea silita mobiliara a partilor detinute de debitor la o societate comerciala
Hotararea numarul Incheiere din Camera Consiliu din data de 24.11.2011. Pronuntata de Judecatoria Slobozia

Incuviintarea executarii silite. Limitele verificarilor realizate de instanta in aceasta procedura
Decizia numarul 529 din data de 23.04.2012. Pronuntata de Tribunalul Arad

Incuvintarea executarii silite. Condit
Sentinta civila numarul 1791 din data de 10.12.2004. Pronuntata de Judecatoria Liesti

Individualizarea judiciara a executarii pedepsei.
Decizia numarul 512/R din data de 18.10.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Pitesti

Inlocuire amendapenala
Sentinta penala numarul 78 din data de 31.01.2012. Pronuntata de Judecatoria Targu Carbunesti

Instanta competenta potrivit art. 404/2 alin.3 cod procedura civila sa dispuna restabilirea situatiei anterioare este instanta de fond si nu cea de apel.
Decizia numarul 91 din data de 29.03.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Galati

Instrainarea unui imobil asupra caruia a fost pornita procedura executarii silite nu este nula, chiar daca a fost facuta dupa ce se pornise procedura vanzarii silite imobiliare de creditor.
Decizia numarul 337 din data de 16.06.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti

Intoarcere executare
Sentinta civila numarul 829 din data de 17.03.2009. Pronuntata de Judecatoria Onesti

intoarcere executare
Sentinta civila numarul 3519 din data de 08.12.2010. Pronuntata de Judecatoria Onesti

Intoarcere executare
Sentinta civila numarul 665 din data de 12.03.2010. Pronuntata de Judecatoria Falticeni

intoarcere executare
Sentinta civila numarul 13740 din data de 05.11.2012. Pronuntata de Judecatoria Targu Jiu

INTOARCERE EXECUTARE SILITA
Sentinta civila numarul 557 din data de 03.04.2007. Pronuntata de Judecatoria Targu Neamt

Intoarcere executare silita
Sentinta civila numarul 592/2013 din data de 20.02.2013. Pronuntata de Judecatoria Targu Carbunesti

Intoarcere executare silita. Recuperarea creantei la valoarea ei reala - art. 1084 Cod civil anterior
Decizia numarul 858 din data de 21.12.2012. Pronuntata de Tribunalul Teleorman

Intoarcere executare silita. Solicitarea compensarii judecatoresti pe cale reconventionala.
Sentinta civila numarul 12439 din data de 30.06.2011. Pronuntata de Judecatoria Iasi

Intoarcerea executare-repunere in situatia anterioara.
Sentinta civila numarul 1701/11.02.2008 din data de 11.02.2008. Pronuntata de Judecatoria Iasi

Intoarcerea executarii
Decizia numarul 265 din data de 03.11.2006. Pronuntata de Tribunalul Braila

Intoarcerea executarii silite
Decizia numarul 117/2010 din data de 17.01.2012. Pronuntata de Tribunalul Bistrita Nasaud

Intoarcerea executarii silite.
Sentinta civila numarul 72 din data de 17.02.2010. Pronuntata de Judecatoria Vaslui

Intoarcerea executarii. Instanta competenta in solutionarea cererii intemeiate pe dispozitiile art. 404 ind. 2 alin. 3 C.pr.civ. Judecatoria ca instanta de executare de drept comun sau instanta in care s-a obtinut titlul executoriu?
Decizia numarul 255 din data de 26.05.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Intoarcerea executarii. Instanta competenta in solutionarea cererii intemeiate pe dispozitiile art. 404 ind. 2 alin. 3 C.pr.civ. Judecatoria ca instanta de executare de drept comun sau instanta in care s-a obtinut titlul executoriu?
Decizia numarul 225 din data de 26.05.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Introducerea in cuprinsul Legii 64/1995 rep. a textului art. 140 alin. 2 este interpretat diferit de creditorii bugetari pe de o parte si de judecatorul sindic, administrator sau lichidator judiciar pe de alta parte . Legiuitorul a avut intentia de a...
Decizia numarul 375/R din data de 16.05.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures

Investire cu formula executorie a biletului la ordin.
Decizia numarul 1016 din data de 17.09.2009. Pronuntata de Tribunalul Valcea

Investire cu formula executorie a ordonantei emise in temeiul O. G. 5/2001 . Conditii.
Decizia numarul 300 din data de 18.03.2005. Pronuntata de Tribunalul Iasi

Investire cu formula executorie bilet la ordin. Avizarea debitorilor de regres.
Decizia numarul 255/CC/2010 din data de 05.11.2010. Pronuntata de Tribunalul Bistrita Nasaud

Investire cu formula executorie-necompetenta teritoriala
Sentinta civila numarul 2020 din data de 09.06.2010. Pronuntata de Judecatoria Slatina

Investire cu formula executorie. Conditii.
Decizia numarul 762 din data de 24.09.2009. Pronuntata de Tribunalul Arad

Investire cu formula executorie. Somatie necomunicata prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire
Sentinta civila din data de 30.12.2009. Pronuntata de Judecatoria Pogoanele

Investire cu formula obligatorie
Decizia numarul 172 din data de 15.02.2011. Pronuntata de Judecatoria Buhusi

Investirea cu formula executorie a unei hotarari pronuntate in materia conflictelor de drepturi. Conditii.
Decizia numarul 239/C/ din data de 02.05.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Constanta

Investirea cu formula executorie a unui inscris neautentificat. Inadmisibilitate.
Decizia numarul 4128 din data de 20.10.2005. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

Legalitate executare silita. Culpa partii in neschimbarea domiciliului fiscal din evidentele fiscale. Tardivitate contestatie indreptata impotriva executarii silite. Aparari de fond in contestatia la executare.
Sentinta civila numarul 2082/2011 din data de 28.02.2011. Pronuntata de Judecatoria Brasov

Legea 85/2006 - Autorizarea executarii silite a asociatilor cu raspundere nelimitata reglementata de art. 126 din Legea privind procedura insolventei.
Sentinta civila numarul 419/F din data de 20.05.2005. Pronuntata de Tribunalul Neamt

LIBERARE CONDITIONATA.
Sentinta penala numarul 3856 din data de 16.12.2009. Pronuntata de Judecatoria Iasi

Limitele cheltuielilor de executare silita
Sentinta civila numarul 934 din data de 03.11.2011. Pronuntata de Judecatoria Faurei

LIPSA CALITATII PROCESUALE PASIVE A BIROULUI EXECUTORULUI JUDECATORESC IN CADRUL CONTESTATIEI LA EXECUTARE CARE PRIVESTE MODALITATEA DE EXECUTARE
Sentinta civila numarul 3506 din data de 27.08.2009. Pronuntata de Judecatoria Drobeta Turnu Severin

Lipsa interes incuviintare executare silita
Decizia numarul 1093 din data de 25.07.2012. Pronuntata de Tribunalul Bacau

Luarea unor masuri asiguratorii prev.de disp.art.139 alin.6 din Legea 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, asa cum a fost modificata prin OUG 123/2005
Decizia numarul 618 din data de 28.08.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Galati

Materie civila - sanctiuni judiciare
Sentinta civila numarul 108 din data de 13.08.2010. Pronuntata de Judecatoria Vaslui

Mentinere poprire. Art. 150 din Codul de procedura fiscala
Sentinta civila numarul 9966 din data de 12.10.2009. Pronuntata de Judecatoria Iasi

Necesitatea investirii cu formula executorie a hotararii judecatoresti pronuntata in materie comerciala.
Sentinta civila numarul 203 din data de 24.02.2011. Pronuntata de Tribunalul Calarasi

Neexecutarea unei hotarari judecatoresti irevocabile in termenul prevazut de art. 24 alin. 1 din Legea 554/2004. Lipsa dovezilor in sensul ca paratii refuza sa execute hotararea. Nelegalitate.nn
Decizia numarul 2605 din data de 24.11.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti

Nerespectarea hotararilor judecatoresti. Necesitatea executarii hotararii civile cu respectarea dispozitiilor legale.
Decizia numarul 152 din data de 13.04.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Suceava

Netemenicia contestatiei la executare prin care se invoca executarea de buna voie a obligatiei prevazuta in titlul executoriu,in conditiile in care debitorul l-a invitat, printr-o somatie pe creditor la o intelegere amiabila.fara sa facavreun demers...
Sentinta civila numarul 2512 din data de 17.09.2008. Pronuntata de Judecatoria Campina

Notificare formulata in temeiul Legii 10/2001. Finalizarea procedurii administrative de solutionare a notificarii. Faza executionala.
Decizia numarul 995 din data de 22.09.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti

Obiectul judecatii
Decizia numarul 174 din data de 06.12.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Obligatia solidara in cadrul raportului obligational trebuie prevazuta in mod expres.
Decizia numarul 331/R din data de 27.04.2011. Pronuntata de Tribunalul Maramures

Opozitie cambiala respinsa. Inexistenta raportului juridic fundamentat pe care se intemeiaza reclamanta oponenta.
Hotararea numarul 4037 din data de 22.05.2009. Pronuntata de Judecatoria Targu Mures

OPOZITIE LA EXECUTARE
Hotararea numarul 442 din data de 21.02.2011. Pronuntata de Judecatoria Zalau

Opozitie la executare bilet la ordin neinvestit cu formula executorie
Sentinta civila numarul 8685 din data de 23.07.2009. Pronuntata de Judecatoria Sectorului 3

OPOZITIE LA EXECUTARE. TARDIVITATE
Sentinta comerciala numarul 1716 din data de 26.11.2007. Pronuntata de Judecatoria Campulung Moldovenesc

Opozitie la hotararea asociatilor de transmitere a partilor sociale, formulata de un creditor ce detine titlu executoriu.
Decizia numarul 1519 din data de 21.10.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti

Ordonanta presedintiala
Sentinta civila numarul 207 din data de 09.03.2011. Pronuntata de Judecatoria Buhusi

Ordonanta presedintiala
Sentinta penala numarul 40 din data de 06.04.2011. Pronuntata de Judecatoria Buhusi

Partaj bunuri comune solicitat de creditor in cadrul contestatiei la executare. Beneficiu de discutiune.
Sentinta civila numarul 2743 din data de 05.05.2010. Pronuntata de Judecatoria Slatina

Perimarea executarii silite
Decizia numarul 1503 din data de 27.08.2009. Pronuntata de Tribunalul Bucuresti

Perimarea executarii silite
Sentinta civila numarul 14678/2011 din data de 02.12.2011. Pronuntata de Judecatoria Brasov

Plangere ampotriva refuzului executorului judecatoresc de a continua executarea silita.
Decizia numarul 364/R din data de 05.05.2010. Pronuntata de Tribunalul Maramures

Plangere impotriva refuzului executorului judecatoresc de a efectua executarea silita a procentului de 25% prevazut ca venit extrabugetar pentru petentadin amenda contraventionalaaplicata societatii contravenientÄ
Sentinta civila numarul . din data de 24.09.2012. Pronuntata de Judecatoria Rosiori de Vede

Plangere impotriva refuzului executorului judecatoresc de a proceda la executarea silita pentru realizarea creantei constand in plata drepturi salariale. Incidenta OUG 71/2009. Procedura in cadrul careia se analizeaza compatibilitatea acestui ...
Sentinta civila numarul 3192 din data de 11.03.2011. Pronuntata de Judecatoria Sectorului 3

Plangere rezuf executor judecatoresc
Sentinta civila numarul 3709 din data de 22.03.2011. Pronuntata de Judecatoria Sectorului 3

Prescriptia dreptului de a cere executarea silita. Lipsa autoritatii de lucru judecat.
Sentinta civila numarul 4309 din data de 16.03.2009. Pronuntata de Judecatoria Slatina

prescriptie executare
Sentinta civila numarul 1467 din data de 26.02.2007. Pronuntata de Judecatoria Sectorului 2

Pretentii civile. Imposibilitatea angajarii raspunderii civile a BEJ-ului ca forma de exercitare a profesiei, pentru cauzarea de prejudicii, de catre executorul judecatoresc, prin incalcarea obligatiilor sale profesionale.
Hotararea numarul 8109 din data de 08.06.2010. Pronuntata de Judecatoria Sectorului 3

Pretentii civile. Imposibilitatea angajarii raspunderii civile a BEJ-ului ca forma de exercitare a profesiei, pentru cauzarea de prejudicii, de catre executorul judecatoresc, prin incalcarea obligatiilor sale profesionale.
Hotararea numarul 8109 din data de 08.06.2010. Pronuntata de Judecatoria Sectorului 3

PROCEDURA CIVILA. EXECUTARE SILITA. CONTESTATIE LA EXECUTARE SILITA. JUDECAREA DE URGENTA SI CU PRECADERE NU PRESUPUNE JUDECAREA CAUZEI IN ASTEFEL DE CONDITII INCAT SA FIE INCALCATE DREPTURILE PARTII.
Sentinta civila numarul 155R din data de 10.01.2007. Pronuntata de Judecatoria Turnu Magurele

Procedura insolventei. Executarea sentintei privind atragerea raspunderii fostului administrator al debitorului, conform art. 138 din Legea nr.85/2006
Decizia numarul 1168 din data de 21.06.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Suceava

Procedura necontencioasa . Inadmisibilitatea investirii cu formula executorie a unei hotarari judecatoresti ce nu poarta mentiunea ca ramasa definitiva ori a devenit irevocabila
Decizia numarul 395 din data de 12.03.2009. Pronuntata de Tribunalul Olt

PROCEDURA SOMATIEI DE PLATA. CONDITII.
Decizia numarul 86 din data de 17.02.2005. Pronuntata de Curtea de Apel Suceava

Proces verbal de licitatie. Actiune in constatarea nulitatii actului. Calificarea naturii actului si a actiunii.
Decizia numarul 556 din data de 19.04.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

Punerea in executare a unei hotarari judecatoresti
Sentinta civila numarul 1502 din data de 14.06.2011. Pronuntata de Tribunalul Arad

RASPUNDERE CIVILA DELICTUALA A PERSOANEI JURIDICE
Sentinta civila numarul 1239 din data de 29.06.2010. Pronuntata de Judecatoria Rosiori de Vede

Realizarea prin executare silita a unei creante fiscale de catre executorul de drept comun.
Decizia numarul 118/2010 din data de 17.01.2012. Pronuntata de Tribunalul Bistrita Nasaud

Recunoasterea si incuviintarea executarii unei hotarari pronuntate intr-un stat membru al Uniunii Europene pe teritoriul Romaniei. Conditii. Aplicabilitate. Regulamentul European nr. 44/2001.
Decizia numarul 230/C/ din data de 09.07.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Constanta

Refuz de punere in executare a unei sentinte irevocabile pronuntata in contencios administrativ. Daune materiale si morale.
Decizia numarul 508 din data de 30.08.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

refuzul executorului de continuare a executarii silite; executare imobiliara - imobil atribuit debitorului in baza Legii 42/1990
Sentinta civila numarul 2349 din data de 13.03.2009. Pronuntata de Judecatoria Sectorului 2

refuzulu biroului executorului judecatoresc de a inregistra cererea prin care petenta a solicitat executarea silita
Sentinta civila numarul 4144 din data de 17.12.2009. Pronuntata de Judecatoria Barlad

Regulamentul de aplicare a Legii 188/2000. Actiune diciplinaraintemeiata pe predeverile art. 45 alin. 1 coroborat cu art. 44 lit."e"si art. 46 lit."e si c". Hotararea Comisiei Superioare de disciplina.
Decizia numarul 573/R din data de 01.03.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures

Renuntare la executarea silita. Recuperare cheltuieli de executare
Decizia numarul 241 din data de 20.02.2009. Pronuntata de Judecatoria Odorheiul Secuiesc

Renuntare la executarea silita. Recuperare cheltuieli de executare
Decizia numarul 241 din data de 20.02.2009. Pronuntata de Tribunalul Dambovita

Renuntare la executarea silita. Recuperare cheltuieli de executare
Decizia numarul 241 din data de 20.02.2009. Pronuntata de Tribunalul Ialomita

repunerea in termenul de executare a titlului executoriu e
Sentinta civila numarul 3799 din data de 31.03.2009. Pronuntata de Judecatoria Sectorului 3

Repunerea partilor in situatia anterioara. Intoarcerea executarii silite. Conflict negativ de competenta. Instanta competenta
Sentinta civila numarul 30 din data de 06.12.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Respinge cererea formulata , in cauza nefiind facuta dovada indeplinirii conditiilor expres prev. de art. 235 si 239 Cod procedura civila.
Sentinta civila numarul 1323/2011 din data de 09.09.2011. Pronuntata de Judecatoria Beclean

Respingere investire cu formula executorie
Hotararea numarul 0 din data de 23.01.2009. Pronuntata de Judecatoria Motru

Respingerea cererii de incuviintare executare silita cand obligatia debitorului reprezinta un fapt personal
Hotararea numarul 0 din data de 25.05.2010. Pronuntata de Judecatoria Sectorului 3

Reunirea executarilor silite incepute de ambele parti, la doua birouri de executori judecatoresti diferite
Sentinta civila numarul 951 din data de 16.09.2010. Pronuntata de Judecatoria Corabia

Rezolutiune contract de executare silita
Sentinta civila numarul 5452 din data de 19.04.2011. Pronuntata de Judecatoria Sectorului 3

Rolul activ al judecatorului in procesul civil, nu trebuie sa afecteze principiul disponibilitatii si echilibrul procesual dintre parti, ci trebuie sa dea eficientaintereselor generale consacrate prin normele imperative, menite sa concureze la solut...
Sentinta civila numarul 406/R/2009 din data de 11.03.2010. Pronuntata de Tribunalul Bistrita Nasaud

Solidaritatea debitorilor pentru recuperarea unei pagube - art. 1003 Cod civil
Decizia numarul 142 din data de 10.02.2004. Pronuntata de Curtea de Apel Galati

Solutionarea cererii de reluare executare silita formulata de catre contestatorul Stroescu V Vasile impotriva intimatului Umbres Mihai, privind titlul executoriu reprezentat de decizia civila nr.1027/A/2002 a Tribunalului Mehedinti
Sentinta civila numarul 1384 din data de 27.10.2008. Pronuntata de Judecatoria Strehaia

Somarea debitorului
Sentinta civila numarul 73 din data de 19.02.2010. Pronuntata de Judecatoria Rosiori de Vede

Suspendare de drept a actiunilor judiciare, extrajudiciare sau masurilor de executare silita pentru realizaea creantelor asupra debitorului sau bunurilor sale, in temeiul art. 36 din Legea nr.85/2006. Executare silita pornitaimpotriva tertului poprit
Decizia numarul 520 din data de 29.09.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Oradea

Suspendare executare silita. OG 22/2002
Sentinta comerciala numarul 1115/2011 din data de 08.11.2011. Pronuntata de Tribunalul Bistrita Nasaud

Suspendarea executarii silite
Hotararea numarul - din data de 27.11.2012. Pronuntata de Tribunalul Covasna

Suspendarea executarii. Necesitatea luarii unor masuri de supraveghere pe durata termenului de incercare
Sentinta civila numarul 145 din data de 26.03.2007. Pronuntata de Judecatoria Caracal

Suspendarea provizorie a executarii silite - art. 403 alin. 4 Cod procedura civila. Recurs inadmisibil.
Decizia numarul 678 din data de 26.10.2012. Pronuntata de Tribunalul Teleorman

Termenul de prescriptie special, de 5 ani, a dreptului de a cere executarea silita a creantelor fiscale. Aplicabilitate.
Decizia numarul 292 din data de 14.06.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Titlu executoriu emanand de la o instanta straina. Incuviintarea executarii silite. Limitele investirii. Dispozitii aplicabile.
Decizia numarul 389 din data de 28.06.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Alba-Iulia

Titlu executoriu. Imposibilitatea executarii silite a institutiilor bugetare.
Decizia numarul 1790/A din data de 18.11.2004. Pronuntata de Curtea de Apel Alba-Iulia

Titlu executoriu. Investire. Cai de atac.
Decizia numarul 965 din data de 10.09.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

Titlurile executorii accesorii urmeaza soarta principalului.
Decizia numarul 625 din data de 08.04.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti

Validare poprire
Decizia numarul 198 din data de 09.03.2011. Pronuntata de Tribunalul Bacau

Validare poprire
Sentinta civila numarul 1603 din data de 18.10.2011. Pronuntata de Judecatoria Novaci

Validare poprire tardiv introdusa.
Sentinta civila numarul 10317 din data de 18.08.2011. Pronuntata de Judecatoria Sectorului 3

Validare poprire. Proba platii partiale a debitorului.
Decizia numarul 1197 din data de 12.09.2012. Pronuntata de Tribunalul BacauComentarii ref. Sentinta civila numarul 2082/2011 din data de 28.02.2011 pronuntata de Judecatoria Brasov

Fii primul care comenteaza.

 

 

Ultimele comentarii:
POPESCU MIHAELA comenteza: ''Buna seara.
Daca sunteti absolvent al inst. Ion Mincu in anul 1975 va anunt cu entuziasm ca avem intalnirea promo
... »»''

Alexandra comenteza: ''mai vin cu una. de ani de zile ca 1 pers platesc cel mai mult apa din tot blocul. la una din sedinte s-a votat schimbare ... »»''

Alexandra comenteza: ''buna ziua
am schimbat o butelie, tipul a venit cu una si cand sa porneasca aragazul nu ardea. a curatat din tub si
... »»''

Florin S comenteza: ''Cnventiile civile sunt greu de deosebit de un contrcat de munca mai ales atunci cand obiectul de activitate al conventii ... »»''

Laurentiu Galca comenteza: ''Sunt angajat la firma URBAN PROTECT din sinaia jud Prahova In urma controalelor pe care ati facut la firma respectiva si ... »»''

cornel comenteza: ''Doresc sa achizitionez un autoturism Skoda, fabricat octombrie 2006 diesel 1,9 norma poluare E3, emisii co2 140.Va rog s ... »»''

daragiu petre comenteza: ''buna zioa.am o mica problema .am avut o oprire pe salariu meu.iar deaci eu am platit totii banii care trebuia prin ing b ... »»''

 

 

Harta administrativa a Romaniei Judetul Satu-Mare Judetul Bihor Judetul Salaj Judetul Cluj Judetul Alba Judetul Hunedoara Judetul Arad Judetul Timis Judetul Caras-Severin Judetul Mehedinti Judetul Dolj Judetul Olt Judetul Gorj Judetul Vālcea Judetul Arges Judetul Dāmbovita Judetul Teleorman Judetul Giurgiu Judetul Calarasi Judetul Constanta Judetul Ialomita Judetul Prahova Judetul Brasov Judetul Sibiu Judetul Buzau Judetul Braila Judetul Tulcea Judetul Vrancea Judetul Galati Judetul Mures Judetul Covasna Judetul Harghita Judetul Bacau Judetul Vaslui Judetul Neamt Judetul Iasi Judetul Bistrita-Nasaud Judetul Maramures Judetul Suceava Judetul Botosani Judetul Bucuresti Judetul Ilfov Judetul Ilfov

 

 

 

Prima Pagina          Sitemap          Harta Site          Mergi sus


Toate datele afisate sunt informatii publice, publicate de autoritatile si institutiile publice sau in cadrul documentelor destinate publicului (Monitorul Oficial, Acte ale autoritatilor publice s.a.).
Consimtamantul persoanei vizate nu este cerut atunci cand prelucrarea priveste date obtinute din documente accesibile publicului, conform legii. (art.5, alin.2, lit.f din Legea nr. 677/2001, pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date). Notificare Operator de date cu caracter personal nr. 2447/2015.
Reclamatie date cu caracter personal