Institutii Publice: Revendicare imobiliara. Teren forestier inclus in amenajamentele silvice ce fac parte din fondul forestier national. Nerealizarea procedurii de restituire reglementata de Legea 1/2000. Calitatea de proprietar a reclamantei - unitatea administrati...
Asistenta Juridica

Prima Pagina          
Cautare generala

InfoDosar.ro
Cauta online dosarul din Instanta:
-Administratie
Institutii Publice

   Consiliile Judetene
   Judetele Romaniei
   Prefecturi
   Primarii
   Evidenta Populatiei
   Directiile de Pasapoarte
   Directiile Eliberari Pemise si Inmatriculari
   Directii de Statistica
   Arhivele Nationale
   Agentiile Domeniilor Statului
   Administratii ale Apelor Romane
   Drumurile Nationale
   Autoritati Sanitar-Veterinare
   Oficiile pentru Ameliorare si Reproductie in Zootehnie
   Oficii Judetene de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit
   A.P.I.A.
   Oficii Judetene pentru Consultanta Agricola
   Directiile de Agricultura
   Directiile FitoSanitare
   Ocoale Silvice
   Asociatii de Vanatoare si Pescuit
   Regiunile de Dezvoltare
   Agentiile pentru Protectia Mediului
   Casele de Asigurari de Sanatate
   Casele de Pensii
   Agentii de Somaj
   Asociatia Nevazatorilor
   Protectia Copilului
   Agentii Teritoriale pentru Prestatii Sociale
   Compartimente A.N.E.S.
   Consilii de Formare Profesionala
   Cartelul "Alfa"
   Administratiile financiare
   Trezorerii
   Camerele de Comert
   Curtile de Conturi
   Garzile Financiare
   Protectia Consumatorului
   Consiliul Concurentei
   Corpul Contabililor Autorizati
   Lista Contabililor Autorizati
   Lista Consultantilor Fiscali
   Tabloul arhitectilor din Romania
   Serviciile Judetene de Metrologie Legala
   Centre Evaluatori ANEVAR
   Agentiile pentru Conservarea Energiei
   CENTROCOOP
   ANCOM (ANRCTI)
   Inspectorate Scolare Judetene
   Directii Tineret
   Directii Judetene pentru Sport
   Federatii de Sport
   Biblioteci Judetene
   Directii Judetene pentru Cultura, Culte si Patrimoniul Cultural National
   Centre Judetene pentru Cultura Traditionala
   Muzee Judetene
   Biserici si Culte
   Teatre Judetene
   Federatia Sindicala "Spiru-Haret"
   Barouri de avocati
   Tabloul avocatilor
   Tabloul mediatorilor
   Birouri Avocatul Poporului
   Birouri de Cadastru
   Instante de Judecata
   Parchete
   Penitenciare
   Institute de Medicina Legala
   Notari Publici
   Executori Judecatoresti
   Lichidatori
   Consilieri Proprietate Intelectuala
   Traducatori Autorizati de MJ
   Colegiile Farmacistilor
   Colegiile Medicilor
   Colegiile Medicilor Dentisti
   Ordinul Asistentilor Medicali
   Spitale
   Centre Judetene Antidrog
   Centre de Transfuzie Sanguina
   Directiile de Sanatate Publica
   Crucea Rosie Romana
   Inspectorate de Stat in Constructii
   Auditori Energetici
   Inspectorate de Munca
   Garzile de Mediu
   Vamile
   I.S.U.
   InfoTrafic
   S.R.I.
   Birourile de Imigrari
   Autoritatile pentru Straini
   Politia Romana
   Jandarmeria Romana
   Centre Militare Judetene
   CREDITCOOP
   Casele de Ajutor Reciproc
   Retea CEC Bank
   Retea BCR
   Retea BancPost
   Retea BRD
   Retea Raiffeisen
   Retea Banca Carpatica
   Retea Banca Transilvania
   Retea Romextera Bank
   Oficii Postale
   Agentiile de Voiaj si Statiile CFR
   ARR-uri
   RAR-uri
   Statele Lumii
   Misiunile Diplomatice

 

 

Asistenta Juridica » Jurisprudenta » Curtea de Apel Constanta


Revendicare imobiliara. Teren forestier inclus in amenajamentele silvice ce fac parte din fondul forestier national. Nerealizarea procedurii de restituire reglementata de Legea 1/2000. Calitatea de proprietar a reclamantei - unitatea administrati...Decizia numarul 557/C/ din data de 13.12.2010
Pronuntata de Curtea de Apel Constanta


Avocat Baroul Bucuresti Asistenta si reprezentare juridica la toate instantele de judecata www.cabinetonline.ro
[Sediu cabinet]


Terenurile forestiere, din categoria carora face parte si cel revendicat in cauza, se afla, insa, sub incidenta unei legi speciale de reparatie, respectiv a Legii 1/2000, astfel ca cel ce se pretinde proprietarul unui asemenea bun nu poate face dovada dreptului sau decat cu titlul de proprietate emis in procedura speciala la care face trimitere legea sub incidenta careia se afla, ca singur act care determina in mod concret imobilul si vecinatatile lui. Legea 1/2000 - care consacra principiul repararii integrale in natura sau, in subsidiar, prin echivalent a prejudiciului cauzat fostilor proprietari - reglementeaza imperativ modalitatea de reconstituire a dreptului de proprietate asupra celor doua categorii de terenuri la care se refera, iar in ceea ce priveste terenurile forestiere care au apartinut in proprietate comunelor, oraselor si municipiilor, si care constituie si obiect al demersul judiciar al reclamantei, art. 29 alin. 4 din lege dispune ca proprietatea se redobandeste de catre fostii proprietari doar la cererea lor expresa si in limitele probate cu actele care atesta suprafetele solicitate in conditiile art. 9 alin. 4 din Legea fondului funciar nr. 18/1991 republicata. Cod civil, art. 480 Legea 1/2000 H.G. nr. 1360/2001 Prin actiunea inregistrata la 05.02.2009, reclamanta Comuna I.C. Bratianu, judetul Tulcea a chemat in judecata pe parata Directia Silvica Tulcea pentru ca prin hotarare judecatoreasca sa fie obligata sa ii lase in deplina proprietate si posesie terenul in suprafata de 56 ha situat in tarlaua 2, parcela 24, cu categoria de folosinta pasune si sa ii restituie materialul lemnos exploatat fara drept de parata prin Ocolul Silvic Macin in zilele de 23-24 septembrie 2008 sau contravaloarea acestuia, in suma de aproximativ 20.000 lei. S-a solicitat si obligarea paratei la plata cheltuielilor de judecata. In motivare s-a aratat ca dreptul de proprietate asupra terenului in litigiu a fost inventariat in domeniul public al reclamantei conform dispozitiilor Legii 213/1998, prin H.C.L. I.C. Bratianu nr. 19/2001, a fost atestat prin H.G. nr. 1360/2001 si intabulat in cartea funciara prin incheierea nr. 2865/13.02.2007. Referitor la modalitatea de dobandire a imobilului s-a sustinut ca terenul a fost atribuit comunei I.C. Bratianu prin Ordinul nr. 1443/16.04.1938 al Administratiei Generale P.A.R.I.D. si Ordinul Administratiei Braila nr. 856/20.04.1938 si predat prin procesul verbal de predare primire din 28.04.1938. La momentul predarii era ocupat in parte cu lastari de salcie, care formeaza in prezent o liziera de arbori pe malul Dunarii, cu rol de protectie impotriva eroziunii plajei si a digului de aparare. A mai precizat reclamanta ca terenul este cunoscut sub denumirea "Plaja Insula", ca s-a aflat in administrarea sa din 1938 pana in prezent, ca nu a fost preluat niciodata in proprietatea statului si ca refuzul paratei de a-i recunoaste calitatea de proprietar al acestui imobil i-a fost adus la cunostinta cu ocazia unui litigiu anterior, ce a avut ca obiect o actiune in constatare, in cadrul caruia parata a pretins ca bunul este cuprins in amenajamentele silvice si ca se afla in proprietatea statului si in administrarea sa. Referitor la cererea de restituire a materialului lemnos s-a aratat ca in zilele de 23-24 septembrie 2008 Directia Silvica Tulcea a defrisat zona de padure situata pe malul Dunarii cu motivarea ca trebuie sa livreze urgent masa lemnoasa, desi padurea respectiva era proprietatea comunei reclamante. La primul termen de judecata reclamanta a solicitat instantei sa ia act ca renunta la judecata cererii de obligare a paratei la achitarea contravalorii materialului lemnos recoltat fara drept. Prin sentinta civila nr. 797/21.12.2009 Judecatoria Macin a admis actiunea si a obligat parata sa lase reclamantei in deplina proprietate si posesie terenul in suprafata de 56 ha situat in tarlaua 2, parcela 24, intabulat in cartea funciara 192/N, cu numar cadastral 270, astfel cum a fost identificat in schita anexa a raspunsului la obiectiunile aduse expertizei tehnice efectuata de expert B.E. Pentru a hotari in acest sens prima instanta a retinut ca din actele depuse de reclamanta rezulta in mod evident ca cel putin din 28.04.1938 terenul in suprafata de 56 ha, pe care se afla crescut un fel de mlajet mic, a trecut in proprietatea Comunei I.C. Bratianu, fiind inventariat si in 1944 in proprietatea acesteia. De asemenea, din chestionarul nr. 4 Plaja Cocuta intocmit de Ministerul Inventarului Avutiilor Publice rezulta ca terenul de 56 ha s-a dobandit "prin improprietarire din anul 1887 si recastigata in anul 1938 de la PARID, de catre care era acaparata". S-a constatat, pe de alta parte, ca la dosar nu exista documente din care sa rezulte ca reclamanta ar fi instrainat aceasta suprafata sau ca ar fi fost deposedata de ea in alta modalitate, din actele depuse de parata reiesind ca ar fi vorba de paduri ce au apartinut statului, nu si ca unitatea administrativ teritoriala a pierdut posesia terenului, situatie care ar fi impus necesitatea unei reconstituiri a dreptului de proprietate in favoarea reclamantei. Apelul declarat impotriva acestei sentinte de parata Directia Silvica Tulcea a fost respins ca nefondat de Tribunalul Tulcea prin decizia civila nr. 109/22.09.2010, in considerentele careia s-au retinut urmatoarele:
- expertiza tehnica efectuata in cauza a identificat terenul in litigiu pe teritoriul comunei I.C. Bratianu, tarlaua 2, parcela 24; el este intabulat in cartea funciara in favoarea reclamantei si a fost inventariat in domeniul public al localitatii in baza H.G. nr. 1360/2001, anexa 25, sub denumirea de Plaja Cocuta, dobandita in 1944. - potrivit aceleiasi expertize, predarea terenului in litigiu catre reclamanta s-a facut din 28.04.1938, iar la 06.04.1940 s-a efectuat inventarierea si verificarea lui, in referire la suprafata care deservea plaja si izlazul comunal. - parata nu a dovedit ca acest imobil a iesit din proprietatea comunei sau ca reclamanta l-a instrainat sau a fost deposedata in vreun fel, actele depuse vizand doar istoricul si modul lui de exploatare. - trecerea terenului din domeniul public al unitatii administrativ teritoriale in cel al statului nu s-a realizat, din actele dosarului reiesind ca reclamanta exercita in continuare dreptul de proprietate asupra acestuia. - nu este intemeiata sustinerea referitoare la inadmisibilitatea actiunii in revendicare intemeiata pe dispozitiile dreptului comun, ca urmare a neutilizarii procedurii speciale instituita de legea fondului funciar, pentru ca reclamanta nu a fost niciodata deposedata de aceasta suprafata de teren si, pe cale de consecinta, nu era necesar sa recurga la procedura reconstituirii dreptului de proprietate conform Legii 18/1991. Impotriva acestei decizii a declarat recurs parata Regia Nationala a Padurilor "Romsilva" - Directia Silvica Tulcea si a criticat-o pentru nelegalitate conform art. 304 pct. 9 din Codul de procedura civila sub urmatoarele aspecte:
- gresita stabilire a regimului juridic al terenului in litigiu, care a fost proprietate de stat atat anterior anului 1948, cat si ulterior, cand apartenenta la proprietatea publica a statului era intemeiata pe dispozitiile art. 6 alin. 1 din Constitutia Romaniei din 1948. A sustinut recurenta ca potrivit art. 6 alin. 1 si 2 din Constitutia mentionata, intreaga suprafata a padurilor facea parte din proprietatea statului si cum bunul in litigiu nu se afla in proprietatea privata a unei persoane fizice sau juridice, nu a existat o lege speciala de preluare, trecerea lui din proprietatea reclamantei in cea a statului realizandu-se "ope legis", astfel cum rezulta si din mentiunile primului amenajament silvic intocmit editia 1955/1956, unde la rubrica "relatiunile de proprietate din trecut a padurilor" se arata ca " trupurile Plaja Galati - au fost si in trecut padurile statului". Prin urmare, chiar daca modalitatea de preluare a bunului in proprietatea statului prin legi anterioare nu este conforma dispozitiilor sau legilor actuale, dreptul de proprietate constituit in temeiul acestor reglementari in favoarea statului nu s-a stins ca efect al intrarii in vigoare a legii noi, indiferent de modificarile aduse regimului juridic al proprietatii. - detinerea de catre reclamanta intimata a unui titlu legal de proprietate a fost in mod gresit retinuta pentru ca H.C.L. nr. 19/2001 si H.G. nr. 1360/2001 nu au o astfel de semnificatie juridica. A aratat recurenta ca simpla inscriere a unui bun intr-un inventar nu confera subiectului de drept beneficiar al acestei inscrieri dreptul de proprietate asupra bunului respectiv si ca exercitarea actiunii in revendicare, ca mijloc de aparare a dreptului de proprietate, era posibila numai dupa constituirea sau reconstituirea dreptului de proprietate in beneficiul unitatii administrativ teritoriale, care in cauza nu a fost dovedita. - gresita solutionare a exceptiei de inadmisibilitate a actiunii in raport de obligativitatea recunoasterii dreptului de proprietate pretins de reclamanta in conditiile si procedura impuse de legile fondului funciar, astfel cum s-au succedat acestea in timp. S-a sustinut, sub acest aspect, ca dreptul de proprietate nu se naste in mod automat in patrimoniul celor indreptatiti, ci este necesara parcurgerea etapelor impuse de lege in acest scop, respectiv formularea unei cereri de reconstituire de catre persoana indreptatita si probarea dreptului astfel pretins prin mijloacele prevazute de aceste acte normative, ori reclamanta nu a probat urmarea aceste proceduri in referire la terenul revendicat, pe care nu l-a mai posedat dupa intrarea lui in proprietatea publica a statului. - gresita stabilire a regimului juridic pentru suprafata de 34, 8 ha din totalul celor revendicate, care este inclusa in amenajamentul silvic si, potrivit art. 5 coroborat cu art. 35 alin. 1 din Legea 18/1991, se afla in proprietatea statului de la 01.01.1990. Cum acest teren nu a facut obiectul vreunei solicitari de reconstituire a dreptului de proprietate s-a sustinut ca este indeplinita si conditia impusa de pct. 4 din anexa I a Legii 213/1998, de a fi parte a domeniului public al statului conform art. 3 alin. 2 din lege, care dispune ca sunt bunuri apartinand domeniului public de interes national "padurile (-) incluse in amenajamentele silvice care fac parte din fondul forestier national si nu sunt proprietate privata". S-a pretins, in sustinerea acestei critici, ca instantele nu au tinut seama de constatarile expertizei efectuata in cauza - in concluziile careia s-a aratat ca cele 34, 8 ha sunt terenuri fond forestier cuprinse in amenajamente silvice si aflate in administrarea Regiei Nationale a Padurilor "R" - si nu au respectat prevederile art. 9 alin. 1 din Legea 213/1998, in conditiile in care reclamanta nu a prezentat vreo dovada referitoare la excluderea bunului din domeniul public al statului, iar pana la data introducerii actiunii in revendicare recurenta nu a fost deranjata in exercitarea dreptului de administrare a terenului. - gresita aplicare a dispozitiilor Legii 146/1997 prin solutionarea pe fond a actiunii, desi obligatia de achitare a taxei judiciare de timbru corespunzatoare evaluarii facuta de intimata reclamanta nu a fost indeplinita. A sustinut recurenta ca la instanta de fond intimata a invocat caracterul netimbrabil al actiunii - motivat de faptul ca are ca obiect material terenuri aflate in domeniul public; in apel, insa, instanta a impus obligatia timbrarii caii de atac conform evaluarii facuta de titulara actiunii in acest ciclu procesual, dar nu a dispus si asupra sanctiunii aplicabila cereii de chemare in judecata pentru nerespectarea obligatiei de timbrare, respectiv asupra anularii acesteia ca netimbrata. Analizand legalitatea hotararii atacate in raport cu criticile formulate instanta retine urmatoarele:
Prin cererea de chemare in judecata reclamanta a dedus judecatii incalcarea dreptului sau de proprietate asupra terenului in suprafata de 56 ha situat in tarlaua 2, parcela 24 si a pretins, in temeiul art. 480 si 481 din Codul civil, recunoasterea acestui drept, pe care parata il contesta invocand calitatea sa de administrator al bunului si pe cea de proprietar a statului. In sustinerea dreptului sau de proprietate, titulara actiunii a invocat Ordinul nr. 1443/16.04.1938 a Administratiei Generale P.A.R.I.D. si Ordinul nr. 856/20.04.1938 al Administratiei Braila, precum si H.C.L. I.C. Bratianu nr. 19/2001 si H.G. nr. 1360/2001, prin care terenul a fost inventariat in domeniul public al comunei conform Legii 213/1998. Terenurile forestiere, din categoria carora face parte si cel revendicat in cauza, se afla, insa, sub incidenta unei legi speciale de reparatie, respectiv a Legii 1/2000, astfel ca cel ce se pretinde proprietarul unui asemenea bun nu poate face dovada dreptului sau decat cu titlul de proprietate emis in procedura speciala la care face trimitere legea sub incidenta careia se afla, ca singur act care determina in mod concret imobilul si vecinatatile lui. Legea 1/2000 - care consacra principiul repararii integrale in natura sau, in subsidiar, prin echivalent a prejudiciului cauzat fostilor proprietari - reglementeaza imperativ modalitatea de reconstituire a dreptului de proprietate asupra celor doua categorii de terenuri la care se refera, iar in ceea ce priveste terenurile forestiere care au apartinut in proprietate comunelor, oraselor si municipiilor, si care constituie si obiect al demersul judiciar al reclamantei, art. 29 alin. 4 din lege dispune ca proprietatea se redobandeste de catre fostii proprietari doar la cererea lor expresa si in limitele probate cu actele care atesta suprafetele solicitate in conditiile art. 9 alin. 4 din Legea fondului funciar nr. 18/1991 republicata. Reclamanta nu a facut dovada ca a urmat procedura stabilita de lege pentru redobandirea dreptului de proprietate asupra terenului revendicat, iar in lipsa unei astfel de solicitari si, pe cale de consecinta, a insusi titlului de proprietate, in mod gresit au retinut instantele ca dreptul a carui incalcare a fost dedusa judecatii poate fi in mod valabil intemeiat pe actele depuse in sustinerea actiunii. Aceste inscrisuri, respectiv procesul verbal de predare primire din 28.04.1938, procesul verbal din 1939 al Comisiei preliminare de verificare si constatare a bunurilor care apartin Comunei I.C. Bratianu, recapitulatia din 1944 a terenurilor Comunei 23 August si chestionarul nr. 4 privitor la bunurile imobiliare ale comunei I.C. Bratianu, respectiv Plaja Cocuta, intocmit de Ministerul Inventarului Avutiilor Publice, puteau sustine probator doar cererea de redobandire a dreptului de proprietate formulata in conditiile legii speciale de reparatie pentru ca fac parte din categoria celor prevazute de art. 9 alin. 4 lit. b din Legea 18/1991, respectiv sunt acte referitoare la existenta si intinderea dreptului a carui reconstituire se putea cere. In mod gresit au apreciat instantele si ca excluderea bunului din patrimoniul reclamantei nu poate fi retinuta in absenta unei legi speciale de preluare a lui in proprietatea statului pentru ca, potrivit art. 6 alin. 1 din Constitutia din 1948, padurile apartineau statului, ca bunuri comune ale intregului popor, iar potrivit alin. 2 al aceluiasi text, modalitatea de trecere in proprietatea statului se stabilea prin lege doar in privinta celor care la data intrarii in vigoare a acestei Constitutii "se aflau in maini particulare", conditie care in cauza de fata nu este intrunita. Calitatea reclamantei, de proprietar al bunului revendicat, nu poate fi intemeiata nici pe prevederile H.C.L. I.C. Bratianu nr. 19/2001 - pentru ca prin aceasta s-a realizat doar o inventariere a bunurilor ce se pretind a apartine domeniului public al unitatii administrativ teritoriale reclamante - sau pe cele ale H.G. nr. 1360/2001 - care doar atesta apartenenta bunurilor inventariate la nivelul unitatii administrativ teritoriale la domeniul public de interes local - pentru ca reglementarile in vigoare stabilesc in mod expres ca aceasta era obligata sa solicite reconstituirea dreptului de proprietate dupa procedura prevazuta de Legea 18/1991 si Legea 1/2000, cu excluderea actiunii in revendicare intemeiata pe dreptul comun, demers procesual care poate fi exercitat doar dupa eliberarea titlului de proprietate in conditiile alin. 5 al art. 29 din Legea 1/2000. In raport de considerentele expuse se constata ca nu se mai impune examinarea criticii referitoare la regimul juridic al terenului revendicat in raport de includerea sa in amenajamentele silvice care fac parte din fondul forestier national, cu atat mai mult cu cat, in masura respectarii procedurii speciale de reconstituire a dreptului de proprietate stabilita de legea speciala de reparatie, exista posibilitatea ca si suprafata de 34, 8 ha, desi inclusa in amenajamentele silvice, sa apartina domeniului public al unitatii administrativ teritoriale, conform Anexei III pct. 9 a Legii 213/1998. Nu poate fi retinuta ca intemeiata critica referitoare la gresita aplicare a dispozitiilor Legii 146/1997 deoarece dispozitiile art. 20 alin. 5 din actul normativ mentionat nu permit instantei de control judiciar anularea ca netimbrata a actiunii pentru care obligatia de plata a taxei judiciare de timbru nu a fost legal indeplinita, deci nu-i confera posibilitatea cenzurarii modului de stabilire a taxei judiciare de timbru si a constatarilor referitoare la indeplinirea acestei obligatii de plata in calea de atac.
Pentru motivele aratate si conform art. 312 alin. 3 coroborat cu art. 304 pct. 9 din Codul de procedura civila, instanta va admite recursul si va modifica in tot decizia atacata in sensul ca va admite apelul, cu consecinta schimbarii hotararii de fond si a respingerii actiunii reclamantei ca nefondata.

Alte spete din domeniul Restituiri; Taxa de timbruComentarii ref. Decizia numarul 557/C/ din data de 13.12.2010 pronuntata de Curtea de Apel Constanta

Fii primul care comenteaza.

 

 

Ultimele comentarii:
Alexandra comenteza: ''mai vin cu una. de ani de zile ca 1 pers platesc cel mai mult apa din tot blocul. la una din sedinte s-a votat schimbare ... »»''

Alexandra comenteza: ''buna ziua
am schimbat o butelie, tipul a venit cu una si cand sa porneasca aragazul nu ardea. a curatat din tub si
... »»''

Florin S comenteza: ''Cnventiile civile sunt greu de deosebit de un contrcat de munca mai ales atunci cand obiectul de activitate al conventii ... »»''

Laurentiu Galca comenteza: ''Sunt angajat la firma URBAN PROTECT din sinaia jud Prahova In urma controalelor pe care ati facut la firma respectiva si ... »»''

cornel comenteza: ''Doresc sa achizitionez un autoturism Skoda, fabricat octombrie 2006 diesel 1,9 norma poluare E3, emisii co2 140.Va rog s ... »»''

daragiu petre comenteza: ''buna zioa.am o mica problema .am avut o oprire pe salariu meu.iar deaci eu am platit totii banii care trebuia prin ing b ... »»''

stefania comenteza: ''Buna seara , numarul de telefon numai este valabil cum as putea intra in posesia celui nou ,
Multumesc
... »»''

 

 

Harta administrativa a Romaniei Judetul Satu-Mare Judetul Bihor Judetul Salaj Judetul Cluj Judetul Alba Judetul Hunedoara Judetul Arad Judetul Timis Judetul Caras-Severin Judetul Mehedinti Judetul Dolj Judetul Olt Judetul Gorj Judetul Vālcea Judetul Arges Judetul Dāmbovita Judetul Teleorman Judetul Giurgiu Judetul Calarasi Judetul Constanta Judetul Ialomita Judetul Prahova Judetul Brasov Judetul Sibiu Judetul Buzau Judetul Braila Judetul Tulcea Judetul Vrancea Judetul Galati Judetul Mures Judetul Covasna Judetul Harghita Judetul Bacau Judetul Vaslui Judetul Neamt Judetul Iasi Judetul Bistrita-Nasaud Judetul Maramures Judetul Suceava Judetul Botosani Judetul Bucuresti Judetul Ilfov Judetul Ilfov

 

 

 

Prima Pagina          Sitemap          Harta Site          Mergi sus


Toate datele afisate sunt informatii publice, publicate de autoritatile si institutiile publice sau in cadrul documentelor destinate publicului (Monitorul Oficial, Acte ale autoritatilor publice s.a.).
Consimtamantul persoanei vizate nu este cerut atunci cand prelucrarea priveste date obtinute din documente accesibile publicului, conform legii. (art.5, alin.2, lit.f din Legea nr. 677/2001, pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date). Notificare Operator de date cu caracter personal nr. 2447/2015.
Reclamatie date cu caracter personal