Institutii Publice: Anulare proces verbal contraventie
Asistenta Juridica

Prima Pagina          
Cautare generala

InfoDosar.ro
Cauta online dosarul din Instanta:
-Administratie
Institutii Publice

   Consiliile Judetene
   Judetele Romaniei
   Prefecturi
   Primarii
   Evidenta Populatiei
   Directiile de Pasapoarte
   Directiile Eliberari Pemise si Inmatriculari
   Directii de Statistica
   Arhivele Nationale
   Agentiile Domeniilor Statului
   Administratii ale Apelor Romane
   Drumurile Nationale
   Autoritati Sanitar-Veterinare
   Oficiile pentru Ameliorare si Reproductie in Zootehnie
   Oficii Judetene de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit
   A.P.I.A.
   Oficii Judetene pentru Consultanta Agricola
   Directiile de Agricultura
   Directiile FitoSanitare
   Ocoale Silvice
   Asociatii de Vanatoare si Pescuit
   Regiunile de Dezvoltare
   Agentiile pentru Protectia Mediului
   Casele de Asigurari de Sanatate
   Casele de Pensii
   Agentii de Somaj
   Asociatia Nevazatorilor
   Protectia Copilului
   Agentii Teritoriale pentru Prestatii Sociale
   Compartimente A.N.E.S.
   Consilii de Formare Profesionala
   Cartelul "Alfa"
   Administratiile financiare
   Trezorerii
   Camerele de Comert
   Curtile de Conturi
   Garzile Financiare
   Protectia Consumatorului
   Consiliul Concurentei
   Corpul Contabililor Autorizati
   Lista Contabililor Autorizati
   Lista Consultantilor Fiscali
   Tabloul arhitectilor din Romania
   Serviciile Judetene de Metrologie Legala
   Centre Evaluatori ANEVAR
   Agentiile pentru Conservarea Energiei
   CENTROCOOP
   ANCOM (ANRCTI)
   Inspectorate Scolare Judetene
   Directii Tineret
   Directii Judetene pentru Sport
   Federatii de Sport
   Biblioteci Judetene
   Directii Judetene pentru Cultura, Culte si Patrimoniul Cultural National
   Centre Judetene pentru Cultura Traditionala
   Muzee Judetene
   Biserici si Culte
   Teatre Judetene
   Federatia Sindicala "Spiru-Haret"
   Barouri de avocati
   Tabloul avocatilor
   Tabloul mediatorilor
   Birouri Avocatul Poporului
   Birouri de Cadastru
   Instante de Judecata
   Parchete
   Penitenciare
   Institute de Medicina Legala
   Notari Publici
   Executori Judecatoresti
   Lichidatori
   Consilieri Proprietate Intelectuala
   Traducatori Autorizati de MJ
   Colegiile Farmacistilor
   Colegiile Medicilor
   Colegiile Medicilor Dentisti
   Ordinul Asistentilor Medicali
   Spitale
   Centre Judetene Antidrog
   Centre de Transfuzie Sanguina
   Directiile de Sanatate Publica
   Crucea Rosie Romana
   Inspectorate de Stat in Constructii
   Auditori Energetici
   Inspectorate de Munca
   Garzile de Mediu
   Vamile
   I.S.U.
   InfoTrafic
   S.R.I.
   Birourile de Imigrari
   Autoritatile pentru Straini
   Politia Romana
   Jandarmeria Romana
   Centre Militare Judetene
   CREDITCOOP
   Casele de Ajutor Reciproc
   Retea CEC Bank
   Retea BCR
   Retea BancPost
   Retea BRD
   Retea Raiffeisen
   Retea Banca Carpatica
   Retea Banca Transilvania
   Retea Romextera Bank
   Oficii Postale
   Agentiile de Voiaj si Statiile CFR
   ARR-uri
   RAR-uri
   Statele Lumii
   Misiunile Diplomatice

 

 

Asistenta Juridica » Jurisprudenta » Judecatoria Sectorului 4


Anulare proces verbal contraventieSentinta civila numarul 4164 din data de 27.05.2010
Pronuntata de Judecatoria Sectorului 4


Avocat Baroul Bucuresti Asistenta si reprezentare juridica la toate instantele de judecata www.cabinetonline.ro
[Sediu cabinet]


Dosar nr. -------- JUDECATORIA SECTORULUI 4 BUCURESTI SECTIA CIVILA SENTINTA CIVILA NR. -------- SEDINTA PUBLICA DIN DATA DE ------..
Instanta constituita din:
PRESEDINTE:
- -------..
GREFIER:
- ------------..
Pe rol se afla solutionarea cauzei civile formulata de contestatorul ------.in contradictoriu cu intimata --------, avand ca obiect anulare proces-verbal de contraventie.
La apelul nominal facut in sedinta publica a ra spuns contestatorul personal si asistat de avocat -----., cu imputernicire avocatiala la fila ---- din dosar, lipsind intimata.
Procedura de citare este legal indeplinita.
S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, dupa care, Instanta, in temeiul dispozitiilor art. 192, 193, 196 si 198 Cod procedura civila, procedeaza la audierea martorului -------., declaratia acesteia fiind consemnata si atasata la dosarul cauzei.
Nemaifiind probe de administrat si exceptii de invocat instanta apreciaza cauza in stare de judecata si acorda cuvantul asupra fondului cauzei.
Avocatul contestatorului solicita admiterea plangerii si anularea procesului verbal si a sanctiunii aplicate. Agentul de politie l-a oprit abuziv, a incheiat procesul verbal in lipsa petentului, a scris cu mana lui ca nu exista obiectiuni, petentul nu a semnat procesul verbal, astfel incat nu poate fi pa strat ca valabil; de asemenea, este fals ca petentul si-a abandonat actele. Se impune aplicarea prezumtiei de nevinova tie, astfel cum rezulta din jurisprudenta CEDO; fara cheltuieli de judecata.

I N S T A N T A

Deliberand asupra cauzei civile de fata, constata urmatoarele:
Prin plangerea contraventionala inregistrata pe rolul acestei instante sub nr. ------. la data de -----.., petentul -------.. a contestat procesul verbal de contraventie seria ------ incheiat la data de ------ de catre intimata -----..
In motivarea plangerii, petentul a invederat ca procesul verbal atacat este nelegal si netemeinic intrucat a fost incheiat in lipsa sa si in lipsa orica rui martor asistent; agentul constatator a mentionat ca nu are obiectiuni, desi a refuzat semnarea procesului verbal tocmai pentru faptul ca avea obiectiuni si nu era multumit cu sanctiunea acordata; este nereala constatarea conform careia si-ar fi abandonat actele de identitate, permisul l-a predat agentului odata cu aplicarea sanctiunii, iar cartea de identitate i-a fost inapoiata dupa intocmirea procesului verbal. Petentul a invocat prezumtia de nevinova tie astfel cum rezulta din jurisprudenta CEDO impotriva Romaniei, sarcina probei fiind in sarcina intimatei. Se mentioneaza de catre petent ca nu a trecut pe culoarea rosie a semaforului, in momentul pa trunderii in intersectie aceasta fiind verde si nici nu era o zi in care traficul era aglomerat.
In drept au fost invocate disp. art. 118 alin. 1 din OUG 195/2002.
In dovedirea plangerii, petentul a solicitat proba cu acte si cu martorul -------. si a depus la dosar procesul-verbal contestat.
Prin intampinare intimata a solicitat respingerea plangerii ca neintemeiata.
In motivare s-a aratat ca petentul a savarsit contraventia retinuta in sarcina sa, procesul verbal a fost incheiat cu respectarea conditiilor de fons si de forma legale, nu este afectat de nicio nulitate, iar sanctiunea aplicata este proportionala cu gravitatea faptei savarsite.
In dovedire, s-a solicitat proba cu acte.
In cauza au fost administrate probele cu inscrisuri si cu martorul -----. declaratia acesteia data sub prestare de jura mant fiind atasata la dosar dupa semnare.
Analizand materialul probator aflat la dosar, instanta retine ca plangerea este intemeiata, urmand a o admite pentru urmatoarele considerente:
Petentul ----------. a fost sanctionat contraventional cu amenda in cuantum de ----. lei pentru savarsirea contraventiei prev. de art. 52 alin. 1 din Regulamentul de aplicare a OUG. nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice prin procesul-verbal de contraventie seria ------ incheiat la data de ------ de catre intimata -------.. Totodata, a fost aplicata sanctiunea contraventionala complementara a suspendarii exercita rii dreptului de a conduce pentru o perioada de 30 de zile in baza art. 100 alin. 3 lit. d din OUG nr. 195/2002.
S-a retinut in sarcina contravenientului ca la data de ---.., in jurul orelor ----, a condus autoturismul cu nr. de inmatriculare ---. pe B-dul ----.. iar la intersectie cu ----- a circulat pe culoarea rosie a semaforului electric care functiona normal.
Examinand modul de incheiere a procesului-verbal atacat, instanta constata ca acesta a fost intocmit cu respectarea conditiilor prevazute de lege, nefiind incident niciunul din cazurile de nulitate absoluta reglementate de OG 2/2001.
In ce priveste motivul de nelegalitate a procesului verbal referitor la inca lcarea alin. 1 si 3 ale art. 19 din OG 2/2001, respectiv incheirea procesului-verbal in lipsa petentului, situatie ce nu a fost adeverita de un martor semnatar, instanta apreciaza ca acesta nu este o neregularitate care sa conduca la nulitatea actului. Rolul martorului asistent nu este acela de a confirma situatia de fapt retinuta de catre agentul constatator, el nu trebuie sa fie prezent la constatarea faptei contraventionale, ci la intocmirea procesului-verbal. Rolul sa u este acela de a ara ta ca procesul verbal s-a incheiat in vreuna din situatiile prevazute de art. 19 din OG 2/2001, respectiv contravenientul nu se afla de fata, refuza sau nu poate sa semneze; de altfel, chiar in situatia in care agentul constatator nu a respectat dispozitiile art. 19 alin. 3, ca in speta de fata, sanctiunea este nulitatea relativa, care opezereaza doar in situatia in care se dovedeste o vatamare care sa poata fi inla turata numai prin anularea actului, vatamare pe care petentul nu a dovedit-o in cauza.
Pentru stabilirea situatiei de fapt, instanta retine pozitia procesuala a petentului, in sensul nerecunoasterii faptei imputate. De asemenea, instanta are in vedere declaratia martorului Rusu George Laurentiu, care a aratat ca petentul a trecut pe culoarea verde a semaforului.
In ceea ce priveste sustinerile petentului conform caruia beneficiaza de prezumtia de nevinova tie, astfel incat sarcina probei incumba organelor de politie, instanta retine faptul ca faptul ca domeniul contraventional este supus aplicabilita tii art. 6 CEDO, in latura sa penala, constituind o "acuzatie in materie penala" atra gand astfel incidenta tuturor garantiilor oferite de CEDO in materie penala. Asa cum a aratat ----.. "distinctia intre contraventii si infractiuni existenta in legislatia interna a unora dintre statele semnatare ale Conventiei, nu poate avea ca efect scoaterea unei categorii de fapte din sfera de aplicare a garantiilor oferite de art. 6 din Conventie acuzatiilor in materie penala" (Hotararea pronuntata in cauza┬ Ozturk contra Germaniei, 21 februarie 1984, paragr. 50-56); Astfel, faptul ca in dreptul intern faptele care constituie contraventii au fost scoase in afara ilicitului penal, nu poate avea ca efect lipsirea petentului ------ de dreptul de a beneficia de garantiile oferite de art. 6 CEDO, in latura sa penala.
Pentru a determina daca o contraventie poate fi calificata ca avand un caracter "penal" in sensul prevederilor Conventiei, prima chestiune care trebuie determinata este daca textul normei de drept care defineste fapta apartine, in sistemul legal al statului reclamat, legii penale; apoi trebuie determinata natura faptei si, in sfarsit, natura si gradul de severitate al pedepsei care poate fi aplicata persoanei care se face vinovata de comiterea contraventiei (Hotararea pronuntata in cauza┬ Ziliberberg impotriva Moldovei┬ din 1 februarie 2005, paragr. 29);
Criteriile enuntate, de regula, nu sunt analizate cumulativ, dar daca analiza separata nu permite a se ajunge la o concluzie clara, atunci se impune abordarea cumulativa (Hotararea pronuntata in cauza┬ Garyfallou AEBE contra Greciei┬ din 22 septembrie 1998, paragr. 56) In ipoteza in care norma legala pretins a fi fost inca lcata se adreseaza tuturor ceta tenilor si nu vizeaza doar o categorie de persoane cu statut special, iar scopul aplica rii sanctiunii este de prevenire si pedepsire, suntem in prezenta unei acuzatii in materie penala (Hotararea pronuntata in cauza┬ Ziliberberg impotriva Moldovei┬ din 1 februarie 2005, paragr. 32);
Natura si gravitatea sanctiunii aplicate precum si sanctiunea ce ar fi putut fi aplicata trebuie analizate prin raportare la obiectul si scopul art. 6 din Conventie (Decizia pronuntata in cauza┬ Dorota Szott-Medinska si altii impotriva Poloniei┬ din 09.10.2003);
Recent, chiar Romania a fost condamnata de Curtea Europeana a Drepturilor Omului, in cauza┬ Anghel impotriva Romaniei, pe motiv ca s-a inca lcat prezumtia de nevinova tie intr-o procedura contraventionala (paragr. 66-69 din Hotararea┬ Anghel impotriva Romaniei). In speta se constata ca norma in baza careia s-a constatat fapta are caracter general, iar amenda aplicata, precum si masura retinerii permisului nu are scop reparator, ci scop de prevenire si pedepsire.
Fata de cele expuse mai sus, acuzatia care este adusa petentului ----.. este o acuzatie penala in sensul Conventiei, iar acesta beneficiaza si in procedura contraventionala de prezumtia de nevinova tie, care a fost instituita cu scopul de a proteja indivizii fata de posibilele abuzuri din partea autorita tilor, motiv pentru care sarcina probei in procedura contraventionala desfa surata in fata instantei de judecata revine in primul rand organului constatator si nu petentului.
In privinta probatiunii, este de remarcat ca petentul ar trebui sa faca dovada contrarie celor consemnate in procesul-verbal doar in situatia in care probele administrate de organul constatator pot convinge instanta in privinta vinova tiei "acuzatului" dincolo de orice indoiala rezonabila, acesta fiind standardul Curtii EDO in materie penala.
In ceea ce priveste prezumtia de legalitate si temeinicie recunoscuta proceselor-verbale intocmite de agentii statului, Curtea Edo a aratat ca in principiu astfel de prezumtii pot sa aiba o valoare probatorie in procedura interna, insa acestea nu trebuie sa aiba o valoare absoluta. Astfel, desi, prezumtia de legalitate si temeinicie a procesului-verbal de constatare a contraventiei este recunoscuta in principiu de catre instanta, aceasta nu poate infrange prezumtia de nevinova tie, astfel cum este instituita de art. 6 paragraf 2 CEDO. Pentru a forma convingerea instantei, dincolo de orice indoiala rezonabila, ca petentul ar fi savarsit fapta retinuta in sarcina sa prin procesul-verbal de constatare a contraventiei, prezumtia de legalitate si temeinicie a acestuia ar trebui sustinuta si cu alte elemente probatorii, in vederea corobora rii acestora. Or, in cauza, intimata --------.nu a probat acuzatia adusa petentului in niciun fel. Pe de alta parte, desi nu avea obligatia de a isi proba nevinova tia, petentul a propus probe, care au fost administrate de catre instanta, declaratia martorului -----------.. fiind de natura a sustine prezumtia de nevinova tie a petentului si de a infrange prezumtia de legalitate si temeinicie a procesului-verbal de constatare a contraventiei.
In lumina consideratiilor expuse, apreciind ca plangerea petentului este intemeiata, instanta urmeaza sa o admita si sa anuleze procesul-verbal de constatare a contraventiei seria -----, intocmit la data de ---------.
De asemenea, instanta urmeaza sa ia act de faptul ca petentul nu a solicitat cheltuieli de judecata.
PENTRU ACESTE MOTIVE IN NUMELE LEGII HOTARASTE:
Admite plangerea contraventionala formulata de contestatorul --------., in contradictoriu cu intimata -----------.
Anuleaza procesul-verbal de contraventie seria ----.. intocmit la data de ------.
Ia act ca nu s-au solicitat cheltuieli de judecata.
Cu drept de recurs in termen de 15 zile de la comunicare.
Pronuntata in sedinta publica azi, -------- PRESEDINTE, GREFIER, .
1

Alte spete din domeniul Contraventii. Inchisoare contraventionala

. Nerespectarea prevederilor art. 16(7) din OG 2/2001, modificata, privind regimul juridic al contraventiilor, care obliga agentul constatator sa aduca la cunostinta contravenientului dreptul de a formula obiectiuni, atrage nulitatea relativa a p...
Decizia numarul 8R din data de 11.01.2008. Pronuntata de Tribunalul Maramures

Actiune avand ca obiect obligatie de a face - obligarea IPJArad sa restituie meterialul lemnos confiscat printr-un proces-verbal de contraventie.
Sentinta civila numarul 3382 din data de 30.08.2012. Pronuntata de Judecatoria Arad

Actiune civila. Nesolutionare.
Decizia numarul 47/A/2005 din data de 10.02.2005. Pronuntata de Tribunalul Vaslui

Actiune in constatare
Sentinta civila numarul 4684/2011 din data de 07.06.2011. Pronuntata de Judecatoria Oradea

Activitatea universitatii. Acte si fapte de comert.
Decizia numarul 56/2012 din data de 12.07.2012. Pronuntata de Tribunalul Bistrita Nasaud

Administrator societate comerciala , subiect al raspunderii contraventionale prevazute de art. 41, pct. 2, lit. b din Legea 82-1991, respectiv pentru organizarea si conducerea contabilita tii societatii comerciale
Decizia numarul 85 din data de 25.02.2008. Pronuntata de Tribunalul Braila

amenda contraventionalaaplicata de Inspectoratul Teritorial de Munca- folosirea la munca a unor persoane fara intocmirea formelor legale
Sentinta civila numarul 121 din data de 28.01.2009. Pronuntata de Judecatoria Corabia

ANULARE INSCRIS FALS. CALITATEA PROCESUALA ACTIVA A MINISTERULUI PUBLIC IN SITUATIA DISPUNERII SOLUTIEI DE SCOATERE DE SUB URMARIRE PENALA. COMPETENTA INSTANTEI CIVILE DE A CERCETA FALSUL
Sentinta civila numarul 2 din data de 04.01.2010. Pronuntata de Judecatoria Alexandria

Anulare proces - verbal de contraventie
Decizia numarul 2671 din data de 15.03.2011. Pronuntata de Tribunalul Arad

Anulare proces - verbal de contraventie
Decizia numarul 3051 din data de 29.03.2011. Pronuntata de Tribunalul Arad

Anulare proces - verbal de contraventie
Decizia numarul 571 din data de 07.06.2011. Pronuntata de Tribunalul Arad

Anulare proces verbal contraventie
Sentinta civila numarul 4164 din data de 27.05.2010. Pronuntata de Judecatoria Sectorului 4

Anulare Proces Verbal Contraventie
Sentinta civila numarul 801 din data de 01.10.2009. Pronuntata de Judecatoria Horezu

Anulare proces verbal de contraventie
Decizia numarul 1201 din data de 17.12.2008. Pronuntata de Tribunalul Suceava

Anulare proces verbal de contraventie
Decizia numarul 1204 din data de 17.12.2008. Pronuntata de Tribunalul Suceava

Anulare proces verbal de contraventie
Sentinta civila numarul 4935 din data de 24.06.2010. Pronuntata de Judecatoria Sectorului 4

Anulare proces verbal de contraventie
Sentinta civila numarul 83 din data de 12.01.2010. Pronuntata de Judecatoria Sectorului 5

anulare proces verbal de contraventie
Sentinta civila numarul 100 din data de 13.01.2010. Pronuntata de Judecatoria Sectorului 5

anulare proces verbal de contraventie
Sentinta civila numarul 688 din data de 02.02.2010. Pronuntata de Judecatoria Sectorului 5

anulare proces verbal de contraventie - inlocuire amenda
Sentinta civila numarul 1326 din data de 26.02.2010. Pronuntata de Judecatoria Sectorului 5

Anulare proces verbal de contraventii
Sentinta civila numarul 1214 din data de 11.10.2011. Pronuntata de Judecatoria Turnu Magurele

Anulare proces-verbal de contracentie
Decizia numarul 456 din data de 10.05.2011. Pronuntata de Tribunalul Arad

ANULARE PROCES-VERBAL DE CONTRAVENTIE
Sentinta civila numarul 1926 din data de 03.11.2009. Pronuntata de Judecatoria Rosiori de Vede

ANULARE PROCES-VERBAL DE CONTRAVENTIE
Sentinta civila numarul 1926 din data de 03.11.2009. Pronuntata de Judecatoria Rosiori de Vede

Anulare proces-verbal de contraventie
Decizia numarul 189 din data de 02.03.2010. Pronuntata de Tribunalul Arad

Anulare proces-verbal de contraventie
Decizia numarul 245 din data de 16.03.2010. Pronuntata de Tribunalul Arad

Anulare proces-verbal de contraventie
Decizia numarul 172 din data de 02.03.2010. Pronuntata de Tribunalul Arad

Anulare proces-verbal de contraventie
Decizia numarul 233 din data de 01.03.2011. Pronuntata de Tribunalul Arad

Anulare proces-verbal de contraventie
Decizia numarul 259 din data de 15.03.2011. Pronuntata de Tribunalul Arad

Anulare proces-verbal de contraventie
Decizia numarul 272 din data de 15.03.2011. Pronuntata de Tribunalul Arad

Anulare proces-verbal de contraventie
Decizia numarul 274 din data de 15.03.2011. Pronuntata de Tribunalul Arad

Anulare proces-verbal de contraventie
Decizia numarul 2981 din data de 29.03.2011. Pronuntata de Tribunalul Arad

Anulare proces-verbal de contraventie
Decizia numarul 460 din data de 10.05.2011. Pronuntata de Tribunalul Arad

Anulare proces-verbal de contraventie
Sentinta civila numarul 202 din data de 28.02.2011. Pronuntata de Judecatoria Lipova

Anulare proces-verbal de contraventie
Sentinta civila numarul 3631 din data de 07.04.2011. Pronuntata de Judecatoria Arad

Anulare proces-verbal de contraventie
Sentinta civila numarul 6565 din data de 15.06.2011. Pronuntata de Judecatoria Arad

Anulare proces-verbal de contraventie. Recurs
Decizia numarul 704 din data de 27.10.2009. Pronuntata de Tribunalul Arad

Anulare proces-verbal de contraventie. Recurs.
Decizia numarul 612 din data de 13.10.2009. Pronuntata de Tribunalul Arad

Anulare proces-verbal de contraventie. Recurs.
Decizia numarul 645 din data de 14.10.2009. Pronuntata de Tribunalul Arad

Anularea in parte a procesului verbal de contraventie
Sentinta civila numarul 1457 din data de 10.12.2009. Pronuntata de Judecatoria Adjud

anularea proceselor verbale de contraventie
Sentinta civila numarul 76 din data de 07.01.2010. Pronuntata de Judecatoria Barlad

Anularea procesului verbal de contraventie
Sentinta civila numarul 58 din data de 16.03.2009. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

Anularea procesului verbal de contraventie
Sentinta civila numarul 65 din data de 07.04.2009. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

anularea procesului verbal de contraventie
Sentinta civila numarul 114 din data de 01.07.2009. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

Anularea procesului verbal de contraventie
Sentinta civila numarul 116 din data de 02.07.2009. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

Anularea procesului verbal de contraventie
Sentinta civila numarul 1983 din data de 08.06.2011. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

Anularea procesului verbal de contraventie
Sentinta civila numarul 2181 din data de 21.06.2011. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

Anularea procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor
Hotararea numarul 838 din data de 02.06.2011. Pronuntata de Judecatoria Ineu

anularea procesului-verbal de contraventie
Sentinta civila numarul 4080 din data de 15.12.2009. Pronuntata de Judecatoria Barlad

Anularea procesului-verbal de contraventie
Sentinta civila numarul 39 din data de 22.01.2009. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

Aplicabilitatea dispozitiilor art. 320 ind. 1 din Codul de procedura penala
Sentinta penala numarul 9 din data de 13.01.2011. Pronuntata de Judecatoria Bals

Aplicarea legii noi care nu mai prevede si nu mai sanctioneazacontraventional fapta trebuie analizataprin raportare la momentul intrarii in vigoare a acesteia si la stadiul derularii cauzei. Totodata, contraventia, ca fapt antisocial, trebuie privi...
Decizia numarul 368/R/2011 din data de 30.12.2011. Pronuntata de Tribunalul Bistrita Nasaud

Aprecierea pericolului social al faptei, relevanta prevederii legale cu privire la gravitatea incalcarii normei contraventionale.
Sentinta civila numarul 144 din data de 23.01.2012. Pronuntata de Judecatoria Motru

Art. 11 OG 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor
Sentinta civila numarul 1068 din data de 04.05.2012. Pronuntata de Judecatoria Rosiori de Vede

Art. 18/1 Cod penal - Fapta care nu prezinta pericolul social al unei infractiuni
Decizia numarul 618 din data de 01.11.2005. Pronuntata de Curtea de Apel Galati

Art. 215 Cod penal
Sentinta penala numarul 28 din data de 02.03.2010. Pronuntata de Judecatoria Bals

Art. 217 Cod penal Distrugere
Sentinta civila numarul 9 din data de 21.01.2010. Pronuntata de Judecatoria Bals

Art.9 al.3 din OG 2/2001, inlocuirea amenzii contraventionale aplicata prin proces verbal de contraventie
Sentinta civila numarul 249 din data de 11.05.2011. Pronuntata de Judecatoria Baia de Arama

Asociat unic. Inexistenta obligatiei de incheiere a contractului individual de munca. Domeniu asociat Contraventii. Inchisoare contraventional─
Sentinta comerciala numarul 943/R/CA/2010 din data de 08.11.2011. Pronuntata de Tribunalul Bihor

Aspecte de nelegalitate ale procesului-verbal. Descrierea faptei. Indicarea corecta a actului normativ prin care se stabileste si se sanctioneaza contraventia.
Hotararea numarul 1561 din data de 27.02.2009. Pronuntata de Judecatoria Targu Mures

Calitate procesuala activa. Titular al plangerii contraventionale este doar persoana sanctionata.
Sentinta civila numarul 636 din data de 30.09.2008. Pronuntata de Judecatoria Faurei

Calitatea procesuala active in cadrul plangerii contraventionale
Sentinta civila numarul 179 din data de 03.02.2010. Pronuntata de Judecatoria Adjud

Cerinta imperativaca agentul constatator sa realizeze o descriere in concret a contraventiei, cu specificarea actiunii sau inactiunii autorului si a tuturor circumstantelor de natura a imprima faptei caracter contraventional
Sentinta civila numarul 948 din data de 12.12.2008. Pronuntata de Judecatoria Faurei

CIRCULATIA RUTIERA
Sentinta civila numarul 6563 din data de 15.12.2006. Pronuntata de Judecatoria Braila

CIRCULATIA RUTIERA. CALITATE PROCESUALA ACTIVA.
Sentinta civila numarul 95 din data de 04.01.2007. Pronuntata de Judecatoria Braila

CIVIL CONTRAVENTII : Inexistenta prezumtiei de nevinovatie in materie contraventionala. Jurisprudenta CEDO in cazurile contra Romaniei. Aplicarea principiilor contradictorialitatii, nemijlocirii si impartialitatii judecatorului national in materie co...
Hotararea numarul 884 din data de 17.06.2009. Pronuntata de Judecatoria Patarlagele

Cod procedura civila - cuprinsul unei hotarari. Lipsa mentiunilor prevazute la art. 261/1 cod pr. civ., sanctionata cu nelegalitatea hotararii pronuntate.
Decizia numarul 170 din data de 29.03.2007. Pronuntata de Tribunalul Olt

Confiscare. Sanctiune contraventionala. Competenta materiala a judecatoriei.
Decizia numarul 57/CA din data de 25.01.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

CONSECINTA NEINDEPLINIRII OBLIGATIEI INDICARII NUMELUI UNUI MARTOR IN PROCESUL VERBAL DE CONTRAVENTIE .
Sentinta civila numarul 21 din data de 10.01.2007. Pronuntata de Judecatoria Rosiori de Vede

CONSECINTA SEMNARII PROCESULUI VERBAL DE CONTRAVENTIE FARA OBIECTIUNI.
Sentinta civila numarul 70 din data de 24.01.2007. Pronuntata de Judecatoria Rosiori de Vede

CONT. ADM. : Contraventie prevazuta la art. 2 pct.1 si pct.26 din Legea 61/1990,republicata. Cerinta: sa varsirea faptei contraventionale intr-un loc public ori intr-un local public
Decizia din data de 31.03.2010. Pronuntata de Tribunalul Buzau

CONT. ADM. Contraventie prevazuta de OUG 195/2002. Contestatie in anulare formulata impotriva deciziei pronuntate in recurs. Cerere de suspendare a deciziei in baza art. 319/1 Cod proc.civ.
Decizia din data de 22.12.2008. Pronuntata de Tribunalul Buzau

CONT. ADM. Semnarea procesului verbal de contraventie de catre petent, desi nu cunoaste limba romana. Incidenta dispozitiilor art. 6 paragraf 3 din Conventia pentru Apararea Drepturilor Omului si Libertatilor Fundamentale
Decizia din data de 18.06.2009. Pronuntata de Tribunalul Buzau

Contencios Administrativ - Contraventii - cauzele care inlaturacaracterul contraventional al faptei. Cazul Fortuit
Sentinta comerciala numarul 575 din data de 11.04.2011. Pronuntata de Judecatoria Campulung Moldovenesc

Contencios Administrativ - Contraventii - Plangere impotriva masurii complementare a confiscarii materialului lemnos transportat fara documente de provenient─
Sentinta comerciala numarul 1277 din data de 26.09.2011. Pronuntata de Judecatoria Campulung Moldovenesc

Contencios administrativ si fiscal - anulare pv contraventie
Decizia numarul 818 din data de 25.11.2010. Pronuntata de Tribunalul Bacau

Contencios administrativ si fiscal - anulare pv contraventie
Decizia numarul 855 din data de 09.11.2010. Pronuntata de Tribunalul Bacau

Contencios administrativ. Plangere contraventionala. Dovada comunicarii procesului verbal de contraventie. Casare cu trimitere spre rejudecare.
Decizia numarul 454 din data de 30.09.2005. Pronuntata de Tribunalul Maramures

Contencios administrativ. Plangere contraventionala. Lipsa mentiunii in procesul verbal de contraventie privind data sa varsirii faptei contraventionale.
Decizia numarul 411 din data de 09.09.2005. Pronuntata de Tribunalul Maramures

Contestatie
Decizia numarul 1007/R din data de 29.06.2009. Pronuntata de Tribunalul Vaslui

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 1418 din data de 18.02.2013. Pronuntata de Judecatoria Targu Jiu

CONTRACT DE MUNCA
Sentinta civila numarul 6189 din data de 30.11.2006. Pronuntata de Judecatoria Braila

Contraventia. Proces-verbal intocmit in lipsa contravenientului. Semnarea procesului-verbal in calitate de martor de un alt agent constatator. Nulitate.
Decizia numarul 313/2005 din data de 12.04.2005. Pronuntata de Tribunalul Vaslui

Contraventie
Decizia numarul 393 din data de 20.04.2010. Pronuntata de Tribunalul Bacau

Contraventie
Sentinta civila numarul 14 din data de 29.05.2008. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

Contraventie
Sentinta civila numarul 20 din data de 20.11.2008. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

Contraventie
Sentinta civila numarul 61 din data de 02.02.2009. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

Contraventie
Sentinta civila numarul 121 din data de 06.07.2009. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

Contraventie
Sentinta civila numarul 125 din data de 14.07.2009. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

Contraventie
Sentinta civila numarul 193 din data de 10.03.2010. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

Contraventie
Sentinta civila numarul 230 din data de 26.05.2010. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

Contraventie
Sentinta civila numarul 242 din data de 22.06.2010. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

Contraventie
Sentinta civila numarul 246 din data de 23.07.2010. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

Contraventie
Sentinta civila numarul 1966 din data de 22.09.2010. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

Contraventie
Sentinta civila numarul 3048 din data de 15.12.2010. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

Contraventie
Sentinta civila numarul 3001 din data de 09.12.2010. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

Contraventie
Sentinta civila numarul 2904 din data de 02.12.2010. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

Contraventie
Sentinta civila numarul 479 din data de 11.02.2011. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

Contraventie
Sentinta civila numarul 1286 din data de 13.04.2011. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

Contraventie
Sentinta civila numarul 866 din data de 11.03.2011. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

Contraventie
Sentinta civila numarul 1350 din data de 20.04.2011. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

Contraventie
Sentinta civila numarul 1208 din data de 07.04.2011. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

Contraventie
Sentinta civila numarul 1718 din data de 18.05.2011. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

Contraventie
Sentinta civila numarul 1750 din data de 19.05.2011. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

Contraventie
Sentinta civila numarul 1561 din data de 05.05.2011. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

Contraventie
Sentinta penala numarul 2370 din data de 25.07.2011. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

Contraventie
Sentinta civila numarul 2308 din data de 05.07.2011. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

Contraventie
Sentinta civila numarul 2829 din data de 07.10.2011. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

Contraventie
Sentinta civila numarul 493 din data de 25.10.2011. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

Contraventie
Sentinta civila numarul 2821 din data de 06.10.2011. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

Contraventie
Sentinta civila numarul 3376 din data de 24.11.2011. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

Contraventie
Sentinta civila numarul 3244 din data de 15.11.2011. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

Contraventie
Sentinta civila numarul 3189 din data de 09.11.2011. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

Contraventie
Sentinta civila numarul 3426 din data de 02.12.2011. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

Contraventie
Sentinta civila numarul 3520 din data de 09.12.2011. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

Contraventie
Sentinta civila numarul 3437 din data de 05.12.2011. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

Contraventie
Sentinta civila numarul 155 din data de 25.01.2012. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

Contraventie
Sentinta civila numarul 640 din data de 14.03.2012. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

Contraventie continuaadmisa
Sentinta civila numarul 2048 din data de 20.06.2012. Pronuntata de Judecatoria Gaesti

Contraventie continuaLegea noua admisa
Sentinta civila numarul 2270 din data de 16.08.2012. Pronuntata de Judecatoria Gaesti

Contraventie rutier─
Sentinta civila numarul 50 din data de 25.01.2011. Pronuntata de Judecatoria Lipova

Contraventie silvica. Vanzare brazi de Craciun in piata neautorizata. Faptailicitasi vinovatie
Sentinta civila numarul 268 din data de 19.03.2012. Pronuntata de Judecatoria Lipova

Contraventie. Aplicarea sanctiunii complementare a punctelor de penalizare
Sentinta civila numarul 1791 din data de 06.09.2011. Pronuntata de Judecatoria Rosiori de Vede

Contraventie. Proces-verbal. Lipsa mentiunii privind motivul pentru care contravenientul nu a semnat procesul-verbal. Consecinte.
Decizia numarul 207/2005 din data de 08.03.2005. Pronuntata de Tribunalul Vaslui

Contraventie. Refuzul contravenientului de a semna procesul verbal de constatare si sanctionare a contraventiei . Invocarea exceptiei privind prescriptia executarii amenzii pentru necomunicarea aatului constatator,
Decizia numarul 241/R din data de 12.03.2010. Pronuntata de Tribunalul Maramures

Contraventii
Sentinta civila numarul 570 din data de 23.02.2009. Pronuntata de Judecatoria Tulcea

Contraventii
Sentinta civila numarul 437 din data de 10.02.2009. Pronuntata de Judecatoria Tulcea

Contraventii
Sentinta civila numarul 5773 din data de 10.12.2009. Pronuntata de Judecatoria Focsani

Contraventii
Decizia numarul 342 din data de 06.04.2010. Pronuntata de Tribunalul Bacau

Contraventii
Sentinta civila numarul 3379 din data de 14.04.2009. Pronuntata de Judecatoria Bacau

Contraventii
Sentinta civila numarul 3761 din data de 24.04.2008. Pronuntata de Judecatoria Bacau

Contraventii
Sentinta civila numarul 24 din data de 08.09.2008. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

Contraventii
Sentinta civila numarul 149 din data de 14.07.2009. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

Contraventii
Sentinta civila numarul 160 din data de 11.12.2009. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

Contraventii
Sentinta civila numarul 202 din data de 04.03.2010. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

Contraventii
Sentinta civila numarul 206 din data de 01.04.2010. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

Contraventii
Sentinta civila numarul 209 din data de 21.04.2010. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

Contraventii
Sentinta civila numarul 235 din data de 15.06.2010. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

Contraventii
Sentinta civila numarul 3038 din data de 15.12.2010. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

Contraventii
Sentinta civila numarul 233 din data de 26.01.2011. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

Contraventii
Sentinta civila numarul 80 din data de 14.01.2011. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

Contraventii
Sentinta civila numarul 141 din data de 19.01.2011. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

Contraventii
Sentinta civila numarul 627 din data de 23.02.2011. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

Contraventii
Sentinta civila numarul 599 din data de 22.02.2011. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

Contraventii
Sentinta civila numarul 9 din data de 09.01.2012. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

Contraventii
Sentinta civila numarul 278 din data de 06.02.2012. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

Contraventii
Sentinta civila numarul 282 din data de 07.02.2012. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

Contraventii
Sentinta civila numarul 483 din data de 29.02.2012. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

Contraventii
Sentinta civila numarul 799 din data de 02.04.2012. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

Contraventii
Sentinta civila numarul 875 din data de 10.04.2012. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

Contraventii
Sentinta civila numarul 1566 din data de 28.05.2012. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

Contraventii
Sentinta civila numarul 256 din data de 02.02.2012. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

Contraventii
Sentinta penala numarul 1848 din data de 14.06.2012. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

Contraventii
Sentinta civila numarul 1972 din data de 26.06.2012. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

Contraventii
Sentinta civila numarul 2586 din data de 26.06.2012. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

Contraventii
Sentinta civila numarul 2760 din data de 10.10.2012. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

Contraventii
Sentinta civila numarul 2220 din data de 14.08.2012. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

Contraventii
Sentinta civila numarul 2665 din data de 02.10.2012. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

Contraventii
Sentinta civila numarul 2649 din data de 18.09.2012. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

Contraventii
Sentinta civila numarul 2506 din data de 20.09.2012. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

Contraventii
Sentinta civila numarul 3020 din data de 25.10.2012. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

Contraventii
Sentinta civila numarul 2715 din data de 08.10.2012. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

Contraventii
Sentinta civila numarul 2886 din data de 18.10.2012. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

Contraventii
Sentinta civila numarul 2908 din data de 19.10.2012. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

Contraventii
Sentinta civila numarul 3399 din data de 20.11.2012. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

Contraventii
Sentinta civila numarul 3165 din data de 01.11.2012. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

Contraventii
Sentinta civila numarul 3416 din data de 21.11.2012. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

CONTRAVENTII
Sentinta civila numarul 1788 din data de 30.11.2009. Pronuntata de Judecatoria Campulung Moldovenesc

Contraventii
Sentinta civila numarul 1286 din data de 16.02.2009. Pronuntata de Judecatoria Giurgiu

Contraventii
Sentinta civila numarul 1560 din data de 26.02.2009. Pronuntata de Judecatoria Giurgiu

CONTRAVENTII
Sentinta civila numarul 737 din data de 20.04.2011. Pronuntata de Judecatoria Rosiori de Vede

CONTRAVENTII
Sentinta civila numarul 1879 din data de 20.09.2011. Pronuntata de Judecatoria Rosiori de Vede

Contraventii
Sentinta civila numarul 1744 din data de 25.08.2011. Pronuntata de Judecatoria Rosiori de Vede

CONTRAVENTII
Sentinta civila numarul 148 din data de 18.02.2010. Pronuntata de Judecatoria Turnu Magurele

contraventii
Sentinta civila numarul 58 din data de 29.01.2009. Pronuntata de Judecatoria Orsova

contraventii
Sentinta civila numarul 90 din data de 11.02.2009. Pronuntata de Judecatoria Orsova

Contraventii
Sentinta civila numarul 2 din data de 09.01.2012. Pronuntata de Judecatoria Strehaia

Contraventii
Sentinta civila numarul 1125 din data de 21.06.2012. Pronuntata de Judecatoria Strehaia

Contraventii
Sentinta civila numarul 887 din data de 17.05.2012. Pronuntata de Judecatoria Strehaia

Contraventii
Decizia numarul 341 din data de 15.05.2008. Pronuntata de Tribunalul Olt

Contraventii
Sentinta civila numarul 51 din data de 07.01.2010. Pronuntata de Judecatoria Slatina

Contraventii
Sentinta civila numarul 5850 din data de 18.11.2009. Pronuntata de Judecatoria Slatina

Contraventii
Sentinta civila numarul 2335 din data de 15.04.2010. Pronuntata de Judecatoria Slatina

Contraventii
Sentinta civila numarul 63 din data de 11.01.2011. Pronuntata de Judecatoria Slatina

Contraventii
Sentinta civila numarul 1152 din data de 08.02.2011. Pronuntata de Judecatoria Slatina

Contraventii
Sentinta civila numarul 1152 din data de 08.02.2011. Pronuntata de Judecatoria Slatina

Contraventii
Sentinta civila numarul 4863 din data de 07.10.2009. Pronuntata de Judecatoria Slatina

Contraventii - inlocuire munca in folosul comunitatii cu amend─
Sentinta civila numarul 249 din data de 21.01.2013. Pronuntata de Judecatoria Caracal

Contraventii - Plangere contraventionala
Sentinta civila numarul 1603 din data de 10.03.2010. Pronuntata de Judecatoria Slatina

Contraventii Codul Muncii. Conventie civila.
Decizia numarul 1010 din data de 22.09.2011. Pronuntata de Tribunalul Valcea

Contraventii la Legea 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor
Sentinta civila numarul 321 din data de 09.04.2008. Pronuntata de Judecatoria Adjud

Contraventii prev de art. 10lit b din OG/21/1992 si art. 6(1) lit.b si d din Legea 363/2007
Hotararea numarul 431 din data de 20.01.2009. Pronuntata de Judecatoria Sectorului 3

Contraventii silvice
Decizia numarul 238 din data de 09.02.2010. Pronuntata de Tribunalul Bacau

Contraventii, respins ca nefondat
Sentinta civila numarul 34 din data de 11.01.2010. Pronuntata de Judecatoria Ineu

Contraventii; Cerere de inlocuire a amenzii cu sanctiunea muncii in folosul comunitatii
Sentinta civila numarul 1346 din data de 27.10.2011. Pronuntata de Judecatoria Turnu Magurele

Contraventii; Plangere contraventionala
Sentinta civila numarul 110 din data de 28.01.2010. Pronuntata de Judecatoria Zimnicea

Contraventii. Aspecte din jurisprudenta CEDO. Indicarea gresita a vitezei in procesul verbal poate atrage nulitatea relativa a acestuia. Viteza stabilita prin mijloace tehnice nu poate fi combatutaprin proba cu martori
Sentinta civila numarul 1053 din data de 01.06.2010. Pronuntata de Judecatoria Gaesti

Contraventii. Calitatea de contravenientc
Sentinta civila numarul 1579 din data de 23.10.2008. Pronuntata de Judecatoria Campulung Moldovenesc

Contraventii. Constatarea faptei contraventionale cu mijloace tehnice.
Sentinta civila numarul 592 din data de 07.05.2010. Pronuntata de Judecatoria Adjud

Contraventii. Depasire neregulamentara. Citare martor asistent.
Decizia numarul 228 din data de 09.02.2010. Pronuntata de Tribunalul Bacau

CONTRAVENTII. DEPUNEREA DOCUMENTELOR LEGALE DE PROVENIENTA O DATA CU PLANGEREA CONTRAVENTIONALA
Sentinta civila numarul 1830 din data de 28.09.2009. Pronuntata de Judecatoria Alexandria

Contraventii. Exceptia lipsei dovezii calitatii de reprezentant
Sentinta civila numarul 701 din data de 08.02.2008. Pronuntata de Judecatoria Focsani

CONTRAVENTII. INCHEIEREA PROCESULUI-VERBAL DE CONSTATARE SI SANCTIONARE A CONTRAVENTIEI IN LIPSA CONTRAVENIENTULUI SI A UNUI MARTOR CARE SA ATESTE ACEST ASPECT. NULITATE ABSOLUTA. CONDITII.
Sentinta civila numarul 2825 din data de 06.05.2005. Pronuntata de Curtea de Apel Galati

CONTRAVENTII. INCHISOARE CONTRAVENTIONALA
Sentinta civila numarul 586 din data de 15.03.2012. Pronuntata de Judecatoria Rosiori de Vede

CONTRAVENTII. INLOCUIRE AMENDA CONTRAVENTIONALA CU SANCTIUNEA PRESTARII UNEI ACTIVITATI IN FOLOSUL COMUNITATII
Sentinta civila numarul 782 din data de 26.04.2011. Pronuntata de Judecatoria Rosiori de Vede

Contraventii. Lipsa calitati procesuale pasive in actiunile avand ca obiect inlocuirea amenzii contravebtionale cu sanctiunea obligarii contravenientului la prestarea unei activitati in folosul comunitatii
Sentinta civila numarul 2431 din data de 31.05.2012. Pronuntata de Judecatoria Caracal

Contraventii. Lipsa oricarei dovezi in contra situatiei de fapt retinute in procesul verbal de contraventie.
Sentinta civila numarul 2193 din data de 30.10.2008. Pronuntata de Judecatoria Pascani

Contraventii. Nulitate absoluta proces-verbal de contraven?ie in temeiul art. 16(7) din OG 2/2000
Sentinta civila numarul 979 din data de 08.06.2004. Pronuntata de Judecatoria Bals

Contraventii. Plangere contraventionala. Protectia consumatorilor. Sanctionarea altei persoane decat cea vinovata de sa varsirea faptei. Chemarea in garantie.
Sentinta civila numarul 925 din data de 02.02.2009. Pronuntata de Judecatoria Giurgiu

Contraventii. Plangere contraventionala. Protectia mediului. Obligatia autoritatilor locale de a infiinta serviciul de salubritate la nivelul localitatii.
Sentinta civila numarul 396 din data de 19.01.2009. Pronuntata de Judecatoria Giurgiu

Contraventii. Prescriptia executarii sanctiunii amenzii contraventionale, nu constituie cauza de nulitate a procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei.
Sentinta civila numarul 20 din data de 20.01.2005. Pronuntata de Curtea de Apel Galati

Contraventii. Prezumtia de nevinovatie a contravenientului si prezumtia de legalitate si temeinicie a procesului verbal de contraventie
Sentinta civila din data de 30.12.2009. Pronuntata de Judecatoria Patarlagele

Contraventii. Semnarea procesului verbal de contraventie de catre alta persoana decat contravenientul.
Sentinta civila numarul 2940 din data de 04.11.2008. Pronuntata de Judecatoria Pascani

Contraventiile retinute in procesul verbal, respectiv neinregistrarea la I. T. M. Bistrita-Nasa ud a contractelor de munca pentru doua persoane si neinregistrarea incetarii raporturilor de munca s-au confirmat cu certitudine in urma verificarilor facute...
Sentinta comerciala numarul 245/2008 din data de 17.08.2009. Pronuntata de Tribunalul Bistrita Nasaud

Contraventional anulare proces verbhal
Hotararea din data de 07.11.2007. Pronuntata de Judecatoria Harlau

Contrventii
Sentinta civila numarul 2584 din data de 26.09.2012. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

Criterii pentru individualizarea sanctiunii contraventionale. Aplicare avertisment
Decizia numarul 874/CA din data de 07.10.2009. Pronuntata de Tribunalul Iasi

DECIZIA COMERCIALA NR. 187/R/COM/01.03.2010
Decizia numarul 187/R/COM/2010 din data de 01.03.2010. Pronuntata de Tribunalul Bihor

Decizie contencios administrativ
Decizia numarul 872/CA din data de 04.08.2009. Pronuntata de Tribunalul Iasi

Declinare competenta plangere contravenionala
Sentinta civila numarul 958 din data de 26.03.2009. Pronuntata de Judecatoria Tulcea

Din interpretarea logico-gramaticalaa prevederilor art. 16 alin. 1 din OG 2/2001 rezulta cerinta ca organul constatator sa realizeze o descriere in concret a contraventiei, cu specificarea tuturor circumstantelor de natura a imprima faptei acest...
Decizia numarul 285/R/2010 din data de 09.12.2010. Pronuntata de Tribunalul Bistrita Nasaud

Din moment ce procesul verbal a fost intocmit in temeiul legii, respectiv in baza dispozitiilor art. 109 alin. 1 din OUG 195/2002 republicata , si cum actul sanctionator a fost semnat de catre contravenient, acesta recunoscand fapta retinuta in sa...
Sentinta comerciala numarul 511/2008 din data de 14.09.2009. Pronuntata de Tribunalul Bistrita Nasaud

Dispozitiile art. 11 din Legea 349/2002 nu trebuie interpretate in mod strict ci in cadrul general al actului normativ respectiv, al vointei legiuitorului care a stasbilit masuri pentru prevenirea si combaterea consumului produselor din tutun , prin...
Decizia numarul 233 din data de 03.04.2008. Pronuntata de Tribunalul Olt

Dispozitiile art. 7 alin. 1 din OG 15/2002 stipuleazain mod clar si neechivoc ca responsabilitatea achitarii tarifului de utilizare si detinerea rovinietei valabile revine in exclusivitate, in cazul utilizatorilor romani, detinatorilor mentiona...
Sentinta comerciala numarul 14/2008 din data de 14.09.2009. Pronuntata de Tribunalul Bistrita Nasaud

Dovada apartenentei marfurilor confiscate
Sentinta civila numarul 459 din data de 24.09.2008. Pronuntata de Judecatoria Insuratei

Drept civil. Plangere impotriva procesului verbal de contraventie.
Sentinta civila numarul 1906 din data de 13.10.2011. Pronuntata de Judecatoria Fetesti

Efectul plangerii contraventionale asupra confiscarii bunurilor dispuse prin procesul verbal de contraventie. Cerere de restituire a bunurilor confiscate pe calea ordonantei presedintiale. Conditii de admisibilitate.
Decizia numarul 139 din data de 18.02.2010. Pronuntata de Tribunalul Arad

Exceptie de nelegalitate a procesului verbal de contraventie. Inadmisibilitate.
Decizia numarul 481 din data de 06.12.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Galati

Exceptie de nelegalitate. Contraventie reglementata prin hotararea Consiliului local. Limitele competentei autoritatii locale.
Decizia numarul 818 din data de 14.03.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Suceava

exceptie tardivitate admisa
Sentinta civila numarul 1055 din data de 22.05.2008. Pronuntata de Judecatoria Ineu

Faptacontraventionala. Savarsirea faptei in public - lipsa unui element constitutiv din continutul laturii obiective
Sentinta civila numarul 222 din data de 09.01.2009. Pronuntata de Judecatoria Iasi

Faptul ca si comisariatele judetene care, spre deosebire de cele regionale, nu au personalitate juridica , sunt competente a aplica sanctiunea contraventionalaa amenzii prevazute de art. 15 alin. 2 (temeiul sanctionarii in prezenta cauza ) rezulta din...
Decizia numarul 287/R/2010 din data de 14.02.2011. Pronuntata de Tribunalul Bistrita Nasaud

Garda Financiar─
Sentinta civila numarul 4888 din data de 03.10.2006. Pronuntata de Judecatoria Braila

Gratiere. Concurs de infractiuni. Revocare.
Decizia numarul 10/A/2005 din data de 13.01.2005. Pronuntata de Tribunalul Vaslui

Gratiere. Omisiunea constatarii acesteia.
Decizia numarul 25/A/2005 din data de 20.01.2005. Pronuntata de Tribunalul Vaslui

Gratiere. Revocare. Pluralitate intermediara.
Decizia numarul 101/A/2005 din data de 16.03.2005. Pronuntata de Tribunalul Vaslui

Imposibilitatea prepusului-conducator auto de a face obiectiuni pe motivul lipsei calitatii de reprezentant al comitentului-societate comerciala de transport rutier
Sentinta civila numarul 950 din data de 10.12.2008. Pronuntata de Judecatoria Faurei

Imposibilitatea retinerii starii de necesitate sau legitimei aparari drept cauze exoneratoare de raspundere in conditiile sa varsirii faptei cu premeditare
Sentinta civila numarul 231 din data de 01.04.2009. Pronuntata de Judecatoria Faurei

In conditiile in care procesul verbal de constatare s-a incheiat la sediul organului constatator, agentul s-a aflat intr-o imposibilitate obiectiva de a aduce la cunostinta contravenientului dreptul de a face obiectiuni cu privire la continutul actul...
Sentinta comerciala numarul 451/2008 din data de 14.09.2009. Pronuntata de Tribunalul Bistrita Nasaud

Incadrare juridica gresita. Infractiuni la regimul silvic.
Decizia numarul 79/A/2005 din data de 03.03.2005. Pronuntata de Tribunalul Vaslui

Individualizare sanctiune aplicata
Sentinta civila numarul 838 din data de 19.11.2008. Pronuntata de Judecatoria Faurei

Inlocuire amendacontraventionalacu munca in folosul comunitatii
Sentinta civila numarul 808 din data de 19.06.2012. Pronuntata de Judecatoria Gura Humorului

Inlocuire amendacontraventionalacu munca in folosul comunitatii
Sentinta civila numarul 500 din data de 29.09.2009. Pronuntata de Judecatoria Orsova

Inlocuire sanctiune amend─
Sentinta civila numarul 2048 din data de 08.03.2010. Pronuntata de Judecatoria Bacau

Inlocuire sanctiune amendacontraventionalacu avertisment
Decizia numarul 1270/R din data de 13.11.2009. Pronuntata de Tribunalul Brasov

Inlocuire sanctiune contraventionala. Exceptie de neconstitutionalitate
Sentinta civila numarul 286 din data de 22.02.2012. Pronuntata de Judecatoria Novaci

Inlocuire sanctiune contraventionala. Exceptie de neconstitutionalitate
Sentinta civila numarul 398 din data de 14.03.2012. Pronuntata de Judecatoria Novaci

Inlocuire sanctiune contravetionalacu amenda in avertisment
Decizia numarul 913/R/C din data de 09.10.2009. Pronuntata de Tribunalul Brasov

Inlocuirea amenzii
Hotararea din data de 04.01.2010. Pronuntata de Judecatoria Gura Humorului

Inlocuirea amenzii contraventionale cu desfasurarea unei activitati in folosul comunitatii. Interventia prescriptiei dreptului.
Sentinta civila numarul 686 din data de 12.02.2010. Pronuntata de Judecatoria Caracal

Inlocuirea amenzii contraventionale cu munca in folosul comunitatii
Sentinta civila numarul 1549 din data de 19.11.2011. Pronuntata de Judecatoria Gura Humorului

INLOCUIREA AMENZII CONTRAVENTIONALE CU MUNCA IN FOLOSUL COMUNITATII
Hotararea numarul 1475 din data de 16.11.2012. Pronuntata de Judecatoria Gura Humorului

Inlocuirea amenzii contraventionale cu munca in folosul comunitatii
Hotararea numarul 174 din data de 08.02.2013. Pronuntata de Judecatoria Gura Humorului

Inlocuirea amenzii cu munca in folosul comunitatii
Sentinta civila numarul 182 din data de 02.02.2010. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

Inlocuirea sanctiunii amenzii cu sanctiunea avertismentului
Sentinta civila numarul 167 din data de 29.01.2010. Pronuntata de Judecatoria Adjud

Inlocuirea sanctiunii amenzii cu sanctiunea avertismentului.
Sentinta civila numarul 318 din data de 05.03.2010. Pronuntata de Judecatoria Adjud

Inlocuirea sanctiunii efectuarii muncii in folosul comunitatii cu sanctiunea amenzii
Sentinta civila numarul 956 din data de 03.10.2012. Pronuntata de Judecatoria Gura Humorului

Inlocuirea sanctiunii efectuarii muncii in folosul comunitatii cu sanctiunea amenzii
Sentinta civila numarul 956 din data de 03.10.2012. Pronuntata de Judecatoria Gura Humorului

Judecatoria este competenta sa se pronunte asupra suspendarii sanctiunilor contraventionale complementare aplicate prin proces-verbal, in temeiul art. 88 din OUG 50/2010, ca cerere accesorie cererii principale avand ca obiect anularea procesului-...
Decizia numarul 150/R/2011 din data de 29.03.2012. Pronuntata de Tribunalul Bistrita Nasaud

Legalitatea proc verbal de contraventie in cazul existentei unor cauze de nulitate relativa
Sentinta civila numarul 615 din data de 05.09.2007. Pronuntata de Judecatoria Adjud

Legalitatea si temeinicia procesului verbal de contraventie
Sentinta civila numarul 23 din data de 08.01.2009. Pronuntata de Judecatoria Adjud

Legea 61/1991. Inlaturare declaratie martor. Individualizare sanctiune.
Hotararea numarul 183-246-2010 din data de 22.01.2010. Pronuntata de Judecatoria Ineu

Legea 61/1991. Temeinicia prosesului verbal de contraventie. Individualizare sanctiune.
Hotararea numarul 2686/246/2009 din data de 26.10.2009. Pronuntata de Judecatoria Ineu

Legea 656/2002
Hotararea numarul 2634/2466/2009 din data de 20.01.2009. Pronuntata de Judecatoria Ineu

Legea 82/1991. Individualizare sanctiune. Avertisment
Hotararea numarul 40-246-2010 din data de 07.01.2010. Pronuntata de Judecatoria Ineu

lipsa formulare probe, netemeinicie
Sentinta civila numarul 1886 din data de 09.09.2010. Pronuntata de Judecatoria Pascani

Mentionarea eronata a temeiului aplicarii sanctiunii. Consecintele acestei erori in lipsa unei vatamari create petentului
Sentinta civila numarul 997 din data de 19.12.2008. Pronuntata de Judecatoria Faurei

Munca in folosul comunitatii
Sentinta civila numarul 4072 din data de 15.12.2009. Pronuntata de Judecatoria Barlad

Neacordare de prioritate. Gradul de pericol social concret al faptei
Decizia numarul 637/R/CA/2009 din data de 04.05.2009. Pronuntata de Tribunalul Bihor

Neincadrea in drept a faptelor comise atrage nulitatea absoluta a procesului verbal in conditiile art. 17 cu ref. la art. 16 alin.1 din OG 2/2001
Decizia numarul 129 din data de 13.03.2007. Pronuntata de Tribunalul Vrancea

Neindeplinirea masurilor dispuse de autoritatea competenta : asigurarea de sisteme de protectie fonica a surselor generatoare de zgomot si solicitarea si obtinerea autorizatiei de mediu pentru activitatile de hotel si restaurant. Contraventie prevazu...
Sentinta civila numarul 1490 din data de 07.11.2008. Pronuntata de Judecatoria Corabia

Neintrunirea elementelor constitutive ale contraventiei
Sentinta civila numarul 57 din data de 28.01.2009. Pronuntata de Judecatoria Faurei

NELEGALITATEA PROCESULUI VERBAL DE CONSTATARE SI SANCTIONARE A CONTRAVENTIILOR INTCMIT DE AGENTUL CONSTATATOR DUPA ANULAREA UNUI ALT PROCES VERBAL INTOCMIT PENTRU ACEEASI FAPTA
Sentinta civila numarul 44 din data de 12.03.2009. Pronuntata de Judecatoria Vaslui

Nesemnarea cererii de chemare in judecata. Consecinte juridice
Sentinta civila numarul 12643 din data de 04.11.2008. Pronuntata de Judecatoria Iasi

Nu poate fi retinuta nelegalitatea actului pentru ca s-ar fi incalcat dispozitiile art. 60 alin. 5 si 51 din OG 43/1997, asa cum gresit a retinut instanta de fond, deoarece aceste prevederi se referala modalitatea de imobilizare ori de transport...
Sentinta comerciala numarul 47/2008 din data de 14.09.2009. Pronuntata de Tribunalul Bistrita Nasaud

Nulitate absoluta proces-verbal. Obiectiuni contravenient.
Decizia numarul 434/R/CA/2009 din data de 06.04.2009. Pronuntata de Tribunalul Bihor

Nulitate absoluta. Lipsa datei. Prescrierea dreptului de a constata si de a aplica amenda.
Sentinta civila numarul 274 din data de 02.02.2009. Pronuntata de Judecatoria Pascani

Nulitatea absoluta a procesului verbal de contraventie.
Decizia numarul 372/RCA din data de 22.09.2008. Pronuntata de Tribunalul Neamt

Nulitatea prevazuta de art. 16 alin. 7 din OG 2/2001, nu este nicidecum o nulitate absoluta , ci una relativa , dupa cum s-a stabilit si prin Decizia nr. XX din 19 martie 2007, a Inaltei Curti de Casatie si Justitie
Sentinta comerciala numarul 35/2008 din data de 17.08.2009. Pronuntata de Tribunalul Bistrita Nasaud

Nulitatea procesului verbal de contraventie pentru neindeplinirea prevederilor art. 16 alin 1. din OG 2/2001- descrierea generica a faptei
Decizia numarul 49 din data de 31.01.2008. Pronuntata de Tribunalul Olt

O. G. 15/2002 Individualizare sanctiune. Avertisment
Hotararea numarul 2384/256/2009 din data de 15.09.2009. Pronuntata de Judecatoria Ineu

O. G.nr.2/2001-anularea procesului verbal de contraventie
Sentinta civila numarul 310 din data de 27.06.2011. Pronuntata de Judecatoria Baia de Arama

Obiectiuni la procesul-verbal de contraventie. Form─
Decizia numarul 282 din data de 12.09.2005. Pronuntata de Tribunalul Braila

Obligativitatea mentionarii( in conformitate cu dispozitiile art. 15 alin.1/ 1) in certificatul de inmatriculare sau de inregistrare si a datelor de identificare ale detinatorului mandatat conform unui contract de leasing.
Decizia numarul 391 din data de 27.09.2007. Pronuntata de Tribunalul Olt

OG 19/2002 Nelegalitate proces verbal de contraventie. Lipsa descrieri faptei confort art. 16 alin.1 OG 2/2001
Hotararea numarul 613 din data de 25.03.2010. Pronuntata de Judecatoria Ineu

OG 19/2002 Nelegalitate proces verbal de contraventie. Lipsa descrieri faptei confort art. 16 alin.1 OG 2/2001
Hotararea numarul 613 din data de 25.03.2010. Pronuntata de Judecatoria Ineu

OG 19/2002 Nelegalitate proces verbal de contraventie. Lipsa descrieri faptei confort art. 16 alin.1 OG 2/2001
Hotararea numarul 613 din data de 25.03.2010. Pronuntata de Judecatoria Ineu

OG 19/2002 Nelegalitate proces verbal de contraventie. Lipsa descrieri faptei confort art. 16 alin.1 OG 2/2001
Hotararea numarul 613 din data de 25.03.2010. Pronuntata de Judecatoria Ineu

OUG 195/2002R
Sentinta civila numarul 1464 din data de 15.03.2011. Pronuntata de Judecatoria Piatra Neamt

OUG 195 /2002
Hotararea numarul 433 din data de 09.03.2009. Pronuntata de Judecatoria Sectorului 5

OUG 195/2002. Aprecierea temeiniciei procesului verbal de contraventi. Individualizare sanctiune.
Hotararea numarul 107 din data de 06.11.2009. Pronuntata de Judecatoria Ineu

Perimarea. Conditii.
Decizia numarul 370/2005 din data de 03.05.2005. Pronuntata de Tribunalul Vaslui

Planeitatea trecerii la nivel de calea feratasi viabilitatea partii carosabile.
Sentinta comerciala numarul 25/2010 din data de 24.11.2010. Pronuntata de Tribunalul Bistrita Nasaud

plang. contrav.
Sentinta civila numarul 397 din data de 06.02.2009. Pronuntata de Judecatoria Tulcea

Plangere
Sentinta civila numarul 1017 din data de 31.03.2009. Pronuntata de Judecatoria Tulcea

Plangere
Sentinta civila numarul 190 din data de 19.01.2010. Pronuntata de Judecatoria Barlad

Plangere
Sentinta civila numarul 187 din data de 19.01.2010. Pronuntata de Judecatoria Barlad

plangere contrav.
Sentinta civila numarul 829 din data de 16.03.2009. Pronuntata de Judecatoria Tulcea

plangere contrav.
Sentinta civila numarul 831 din data de 16.03.2009. Pronuntata de Judecatoria Tulcea

plangere contrav.
Sentinta civila numarul 3141 din data de 07.04.2008. Pronuntata de Judecatoria Sectorului 2

Plangere contraventie . Omisiunea audierii martorilor propusi prin actiune introductiva fara a fi nominalizati si a celui consemnat in actul sanctionator . Necercetarea fondului . Lipsa rol activ . Incalcarea prezumtiei de nevinovatie a petentului
Sentinta civila din data de 07.05.2008. Pronuntata de Tribunalul Dolj

Plangere contraventionala
Sentinta civila numarul 410 din data de 09.02.2009. Pronuntata de Judecatoria Tulcea

Plangere contraventionala
Sentinta civila numarul 301 din data de 02.02.2009. Pronuntata de Judecatoria Tulcea

Plangere contraventionala
Sentinta civila numarul 303 din data de 02.02.2009. Pronuntata de Judecatoria Tulcea

Plangere contraventionala
Sentinta civila numarul 303 din data de 02.02.2009. Pronuntata de Judecatoria Tulcea

Plangere contraventionala
Sentinta civila numarul 567 din data de 23.02.2009. Pronuntata de Judecatoria Tulcea

Plangere contraventionala
Sentinta civila numarul 568 din data de 23.02.2009. Pronuntata de Judecatoria Tulcea

Plangere contraventionala
Sentinta civila numarul 298 din data de 02.02.2009. Pronuntata de Judecatoria Tulcea

Plangere contraventionala
Sentinta civila numarul 299 din data de 02.02.2009. Pronuntata de Judecatoria Tulcea

Plangere contraventionala
Sentinta civila numarul 300 din data de 02.02.2009. Pronuntata de Judecatoria Tulcea

Plangere contraventionala
Sentinta civila numarul 302 din data de 02.02.2009. Pronuntata de Judecatoria Tulcea

Plangere contraventionala
Sentinta civila numarul 485 din data de 16.02.2009. Pronuntata de Judecatoria Tulcea

Plangere contraventionala
Sentinta civila numarul 381 din data de 04.02.2009. Pronuntata de Judecatoria Tulcea

Plangere contraventionala
Sentinta civila numarul 382 din data de 04.02.2009. Pronuntata de Judecatoria Tulcea

Plangere contraventionala
Sentinta civila numarul 621 din data de 24.02.2009. Pronuntata de Judecatoria Tulcea

Plangere contraventionala
Sentinta civila numarul 373 din data de 03.02.2009. Pronuntata de Judecatoria Tulcea

Plangere contraventionala
Sentinta civila numarul 374 din data de 03.02.2009. Pronuntata de Judecatoria Tulcea

Plangere contraventionala
Sentinta civila numarul 375 din data de 03.02.2009. Pronuntata de Judecatoria Tulcea

Plangere contraventionala
Sentinta civila numarul 376 din data de 03.02.2009. Pronuntata de Judecatoria Tulcea

Plangere contraventionala
Sentinta civila numarul 377 din data de 03.02.2009. Pronuntata de Judecatoria Tulcea

Plangere contraventionala
Sentinta civila numarul 463 din data de 10.02.2009. Pronuntata de Judecatoria Tulcea

Plangere contraventionala
Sentinta civila numarul 464 din data de 10.02.2009. Pronuntata de Judecatoria Tulcea

Plangere contraventionala
Sentinta civila numarul 465 din data de 10.02.2009. Pronuntata de Judecatoria Tulcea

Plangere contraventionala
Sentinta civila numarul 467 din data de 10.02.2009. Pronuntata de Judecatoria Tulcea

Plangere contraventionala
Sentinta civila numarul 476 din data de 12.02.2009. Pronuntata de Judecatoria Tulcea

Plangere contraventionala
Sentinta civila numarul 477 din data de 12.02.2009. Pronuntata de Judecatoria Tulcea

Plangere contraventionala
Sentinta civila numarul 524 din data de 17.02.2009. Pronuntata de Judecatoria Tulcea

Plangere contraventionala
Sentinta civila numarul 532 din data de 17.02.2009. Pronuntata de Judecatoria Tulcea

Plangere contraventionala
Sentinta civila numarul 306 din data de 02.02.2009. Pronuntata de Judecatoria Tulcea

Plangere contraventionala
Sentinta civila numarul 307 din data de 02.02.2009. Pronuntata de Judecatoria Tulcea

Plangere contraventionala
Sentinta civila numarul 308 din data de 02.02.2009. Pronuntata de Judecatoria Tulcea

Plangere contraventionala
Sentinta civila numarul 309 din data de 02.02.2009. Pronuntata de Judecatoria Tulcea

Plangere contraventionala
Sentinta civila numarul 310 din data de 02.02.2009. Pronuntata de Judecatoria Tulcea

Plangere contraventionala
Sentinta civila numarul 311 din data de 02.02.2009. Pronuntata de Judecatoria Tulcea

Plangere contraventionala
Sentinta civila numarul 412 din data de 09.02.2009. Pronuntata de Judecatoria Tulcea

Plangere contraventionala
Sentinta civila numarul 413 din data de 09.02.2009. Pronuntata de Judecatoria Tulcea

Plangere contraventionala
Sentinta civila numarul 489 din data de 16.02.2009. Pronuntata de Judecatoria Tulcea

Plangere contraventionala
Sentinta civila numarul 490 din data de 16.02.2009. Pronuntata de Judecatoria Tulcea

Plangere contraventionala
Sentinta civila numarul 491 din data de 16.02.2009. Pronuntata de Judecatoria Tulcea

Plangere contraventionala
Sentinta civila numarul 492 din data de 16.02.2009. Pronuntata de Judecatoria Tulcea

Plangere contraventionala
Sentinta civila numarul 493 din data de 16.02.2009. Pronuntata de Judecatoria Tulcea

Plangere contraventionala
Sentinta civila numarul 494 din data de 16.02.2009. Pronuntata de Judecatoria Tulcea

Plangere contraventionala
Sentinta civila numarul 495 din data de 16.02.2009. Pronuntata de Judecatoria Tulcea

Plangere contraventionala
Sentinta civila numarul 616 din data de 24.02.2009. Pronuntata de Judecatoria Tulcea

Plangere contraventionala
Sentinta civila numarul 683 din data de 03.03.2009. Pronuntata de Judecatoria Tulcea

Plangere contraventionala
Sentinta civila numarul 684 din data de 03.03.2009. Pronuntata de Judecatoria Tulcea

Plangere contraventionala
Sentinta civila numarul 685 din data de 03.03.2009. Pronuntata de Judecatoria Tulcea

Plangere contraventionala
Sentinta civila numarul 686 din data de 03.03.2009. Pronuntata de Judecatoria Tulcea

Plangere contraventionala
Sentinta civila numarul 687 din data de 03.03.2009. Pronuntata de Judecatoria Tulcea

Plangere contraventionala
Sentinta civila numarul 424 din data de 09.02.2009. Pronuntata de Judecatoria Tulcea

Plangere contraventionala
Sentinta civila numarul 598 din data de 23.02.2009. Pronuntata de Judecatoria Tulcea

Plangere contraventionala
Sentinta civila numarul 676 din data de 02.03.2009. Pronuntata de Judecatoria Tulcea

Plangere contraventionala
Sentinta civila numarul 361 din data de 03.02.2009. Pronuntata de Judecatoria Tulcea

Plangere contraventionala
Sentinta civila numarul 519 din data de 17.02.2009. Pronuntata de Judecatoria Tulcea

Plangere contraventionala
Sentinta civila numarul 343 din data de 03.02.2009. Pronuntata de Judecatoria Tulcea

Plangere contraventionala
Sentinta civila numarul 809 din data de 13.03.2009. Pronuntata de Judecatoria Tulcea

Plangere contraventionala
Sentinta civila numarul 903 din data de 24.03.2009. Pronuntata de Judecatoria Tulcea

Plangere contraventionala
Sentinta civila numarul 904 din data de 24.03.2009. Pronuntata de Judecatoria Tulcea

Plangere contraventionala
Sentinta civila numarul 905 din data de 24.03.2009. Pronuntata de Judecatoria Tulcea

Plangere contraventionala
Sentinta civila numarul 694 din data de 03.03.2009. Pronuntata de Judecatoria Tulcea

Plangere contraventionala
Sentinta civila numarul 828 din data de 16.03.2009. Pronuntata de Judecatoria Tulcea

Plangere contraventionala
Sentinta civila numarul 940 din data de 25.03.2009. Pronuntata de Judecatoria Tulcea

Plangere contraventionala
Sentinta civila numarul 625 din data de 24.02.2009. Pronuntata de Judecatoria Tulcea

Plangere contraventionala
Sentinta civila numarul 657 din data de 02.03.2009. Pronuntata de Judecatoria Tulcea

Plangere contraventionala
Sentinta civila numarul 658 din data de 02.03.2009. Pronuntata de Judecatoria Tulcea

Plangere contraventionala
Sentinta civila numarul 659 din data de 02.03.2009. Pronuntata de Judecatoria Tulcea

Plangere contraventionala
Sentinta civila numarul 753 din data de 09.03.2009. Pronuntata de Judecatoria Tulcea

Plangere contraventionala
Sentinta civila numarul 628 din data de 24.02.2009. Pronuntata de Judecatoria Tulcea

Plangere contraventionala
Sentinta civila numarul 635 din data de 26.02.2009. Pronuntata de Judecatoria Tulcea

Plangere contraventionala
Sentinta civila numarul 707 din data de 03.03.2009. Pronuntata de Judecatoria Tulcea

Plangere contraventionala
Sentinta civila numarul 708 din data de 03.03.2009. Pronuntata de Judecatoria Tulcea

Plangere contraventionala
Sentinta civila numarul 783 din data de 10.03.2009. Pronuntata de Judecatoria Tulcea

Plangere contraventionala
Sentinta civila numarul 784 din data de 10.03.2009. Pronuntata de Judecatoria Tulcea

Plangere contraventionala
Sentinta civila numarul 787 din data de 10.03.2009. Pronuntata de Judecatoria Tulcea

Plangere contraventionala
Sentinta civila numarul 994 din data de 30.03.2009. Pronuntata de Judecatoria Tulcea

Plangere contraventionala
Sentinta civila numarul 995 din data de 30.03.2009. Pronuntata de Judecatoria Tulcea

Plangere contraventionala
Sentinta civila numarul 550 din data de 19.02.2009. Pronuntata de Judecatoria Tulcea

Plangere contraventionala
Sentinta civila numarul 575 din data de 23.02.2009. Pronuntata de Judecatoria Tulcea

Plangere contraventionala
Sentinta civila numarul 549 din data de 19.02.2009. Pronuntata de Judecatoria Tulcea

Plangere contraventionala
Sentinta civila numarul 660 din data de 02.03.2009. Pronuntata de Judecatoria Tulcea

Plangere contraventionala
Sentinta civila numarul 768 din data de 10.03.2009. Pronuntata de Judecatoria Tulcea

Plangere contraventionala
Sentinta civila numarul 769 din data de 10.03.2009. Pronuntata de Judecatoria Tulcea

Plangere contraventionala
Sentinta civila numarul 642 din data de 02.03.2009. Pronuntata de Judecatoria Tulcea

Plangere contraventionala
Sentinta civila numarul 643 din data de 02.03.2009. Pronuntata de Judecatoria Tulcea

Plangere contraventionala
Sentinta civila numarul 644 din data de 02.03.2009. Pronuntata de Judecatoria Tulcea

Plangere contraventionala
Sentinta civila numarul 645 din data de 02.03.2009. Pronuntata de Judecatoria Tulcea

Plangere contraventionala
Sentinta civila numarul 653 din data de 02.03.2009. Pronuntata de Judecatoria Tulcea

Plangere contraventionala
Sentinta civila numarul 655 din data de 02.03.2009. Pronuntata de Judecatoria Tulcea

Plangere contraventionala
Sentinta civila numarul 726 din data de 04.03.2009. Pronuntata de Judecatoria Tulcea

Plangere contraventionala
Sentinta civila numarul 750 din data de 09.03.2009. Pronuntata de Judecatoria Tulcea

Plangere contraventionala
Sentinta civila numarul 751 din data de 09.03.2009. Pronuntata de Judecatoria Tulcea

Plangere contraventionala
Sentinta civila numarul 754 din data de 09.03.2009. Pronuntata de Judecatoria Tulcea

Plangere contraventionala
Sentinta civila numarul 814 din data de 16.03.2009. Pronuntata de Judecatoria Tulcea

Plangere contraventionala
Sentinta civila numarul 870 din data de 23.03.2009. Pronuntata de Judecatoria Tulcea

Plangere contraventionala
Sentinta civila numarul 871 din data de 23.03.2009. Pronuntata de Judecatoria Tulcea

Plangere contraventionala
Sentinta civila numarul 877 din data de 23.03.2009. Pronuntata de Judecatoria Tulcea

Plangere contraventionala
Sentinta civila numarul 880 din data de 23.03.2009. Pronuntata de Judecatoria Tulcea

Plangere contraventionala
Sentinta civila numarul 983 din data de 30.03.2009. Pronuntata de Judecatoria Tulcea

Plangere contraventionala
Sentinta civila numarul 984 din data de 30.03.2009. Pronuntata de Judecatoria Tulcea

Plangere contraventionala
Sentinta civila numarul 988 din data de 30.03.2009. Pronuntata de Judecatoria TulceaComentarii ref. Sentinta civila numarul 4164 din data de 27.05.2010 pronuntata de Judecatoria Sectorului 4

Fii primul care comenteaza.

 

 

Ultimele comentarii:
Alexandra comenteza: ''mai vin cu una. de ani de zile ca 1 pers platesc cel mai mult apa din tot blocul. la una din sedinte s-a votat schimbare ... »»''

Alexandra comenteza: ''buna ziua
am schimbat o butelie, tipul a venit cu una si cand sa porneasca aragazul nu ardea. a curatat din tub si
... »»''

Florin S comenteza: ''Cnventiile civile sunt greu de deosebit de un contrcat de munca mai ales atunci cand obiectul de activitate al conventii ... »»''

Laurentiu Galca comenteza: ''Sunt angajat la firma URBAN PROTECT din sinaia jud Prahova In urma controalelor pe care ati facut la firma respectiva si ... »»''

cornel comenteza: ''Doresc sa achizitionez un autoturism Skoda, fabricat octombrie 2006 diesel 1,9 norma poluare E3, emisii co2 140.Va rog s ... »»''

daragiu petre comenteza: ''buna zioa.am o mica problema .am avut o oprire pe salariu meu.iar deaci eu am platit totii banii care trebuia prin ing b ... »»''

stefania comenteza: ''Buna seara , numarul de telefon numai este valabil cum as putea intra in posesia celui nou ,
Multumesc
... »»''

 

 

Harta administrativa a Romaniei Judetul Satu-Mare Judetul Bihor Judetul Salaj Judetul Cluj Judetul Alba Judetul Hunedoara Judetul Arad Judetul Timis Judetul Caras-Severin Judetul Mehedinti Judetul Dolj Judetul Olt Judetul Gorj Judetul VÔlcea Judetul Arges Judetul DÔmbovita Judetul Teleorman Judetul Giurgiu Judetul Calarasi Judetul Constanta Judetul Ialomita Judetul Prahova Judetul Brasov Judetul Sibiu Judetul Buzau Judetul Braila Judetul Tulcea Judetul Vrancea Judetul Galati Judetul Mures Judetul Covasna Judetul Harghita Judetul Bacau Judetul Vaslui Judetul Neamt Judetul Iasi Judetul Bistrita-Nasaud Judetul Maramures Judetul Suceava Judetul Botosani Judetul Bucuresti Judetul Ilfov Judetul Ilfov

 

 

 

Prima Pagina          Sitemap          Harta Site          Mergi sus


Toate datele afisate sunt informatii publice, publicate de autoritatile si institutiile publice sau in cadrul documentelor destinate publicului (Monitorul Oficial, Acte ale autoritatilor publice s.a.).
Consimtamantul persoanei vizate nu este cerut atunci cand prelucrarea priveste date obtinute din documente accesibile publicului, conform legii. (art.5, alin.2, lit.f din Legea nr. 677/2001, pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date). Notificare Operator de date cu caracter personal nr. 2447/2015.
Reclamatie date cu caracter personal