Institutii Publice: Contestatie la executare. Punerea in executare de buna -voie a hotararii. Calitatea procesuala pasiva a organului de executare. Cheltuieli de executare silita si cheltuieli de judecata. Aplicabilitatea art. 6 CEDO
Asistenta Juridica

Prima Pagina          
Cautare generala

InfoDosar.ro
Cauta online dosarul din Instanta:
-Administratie
Institutii Publice

   Consiliile Judetene
   Judetele Romaniei
   Prefecturi
   Primarii
   Evidenta Populatiei
   Directiile de Pasapoarte
   Directiile Eliberari Pemise si Inmatriculari
   Directii de Statistica
   Arhivele Nationale
   Agentiile Domeniilor Statului
   Administratii ale Apelor Romane
   Drumurile Nationale
   Autoritati Sanitar-Veterinare
   Oficiile pentru Ameliorare si Reproductie in Zootehnie
   Oficii Judetene de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit
   A.P.I.A.
   Oficii Judetene pentru Consultanta Agricola
   Directiile de Agricultura
   Directiile FitoSanitare
   Ocoale Silvice
   Asociatii de Vanatoare si Pescuit
   Regiunile de Dezvoltare
   Agentiile pentru Protectia Mediului
   Casele de Asigurari de Sanatate
   Casele de Pensii
   Agentii de Somaj
   Asociatia Nevazatorilor
   Protectia Copilului
   Agentii Teritoriale pentru Prestatii Sociale
   Compartimente A.N.E.S.
   Consilii de Formare Profesionala
   Cartelul "Alfa"
   Administratiile financiare
   Trezorerii
   Camerele de Comert
   Curtile de Conturi
   Garzile Financiare
   Protectia Consumatorului
   Consiliul Concurentei
   Corpul Contabililor Autorizati
   Lista Contabililor Autorizati
   Lista Consultantilor Fiscali
   Tabloul arhitectilor din Romania
   Serviciile Judetene de Metrologie Legala
   Centre Evaluatori ANEVAR
   Agentiile pentru Conservarea Energiei
   CENTROCOOP
   ANCOM (ANRCTI)
   Inspectorate Scolare Judetene
   Directii Tineret
   Directii Judetene pentru Sport
   Federatii de Sport
   Biblioteci Judetene
   Directii Judetene pentru Cultura, Culte si Patrimoniul Cultural National
   Centre Judetene pentru Cultura Traditionala
   Muzee Judetene
   Biserici si Culte
   Teatre Judetene
   Federatia Sindicala "Spiru-Haret"
   Barouri de avocati
   Tabloul avocatilor
   Tabloul mediatorilor
   Birouri Avocatul Poporului
   Birouri de Cadastru
   Instante de Judecata
   Parchete
   Penitenciare
   Institute de Medicina Legala
   Notari Publici
   Executori Judecatoresti
   Lichidatori
   Consilieri Proprietate Intelectuala
   Traducatori Autorizati de MJ
   Colegiile Farmacistilor
   Colegiile Medicilor
   Colegiile Medicilor Dentisti
   Ordinul Asistentilor Medicali
   Spitale
   Centre Judetene Antidrog
   Centre de Transfuzie Sanguina
   Directiile de Sanatate Publica
   Crucea Rosie Romana
   Inspectorate de Stat in Constructii
   Auditori Energetici
   Inspectorate de Munca
   Garzile de Mediu
   Vamile
   I.S.U.
   InfoTrafic
   S.R.I.
   Birourile de Imigrari
   Autoritatile pentru Straini
   Politia Romana
   Jandarmeria Romana
   Centre Militare Judetene
   CREDITCOOP
   Casele de Ajutor Reciproc
   Retea CEC Bank
   Retea BCR
   Retea BancPost
   Retea BRD
   Retea Raiffeisen
   Retea Banca Carpatica
   Retea Banca Transilvania
   Retea Romextera Bank
   Oficii Postale
   Agentiile de Voiaj si Statiile CFR
   ARR-uri
   RAR-uri
   Statele Lumii
   Misiunile Diplomatice

 

 

Asistenta Juridica » Jurisprudenta » Judecatoria Alexandria


Contestatie la executare. Punerea in executare de buna -voie a hotararii. Calitatea procesuala pasiva a organului de executare. Cheltuieli de executare silita si cheltuieli de judecata. Aplicabilitatea art. 6 CEDOSentinta civila numarul 3354 din data de 08.09.2011
Pronuntata de Judecatoria Alexandria


Avocat Baroul Bucuresti Asistenta si reprezentare juridica la toate instantele de judecata www.cabinetonline.ro
[Sediu cabinet]


Prin cererea inregistrata pe rolul acestei instante la data de 05 mai 2011, sub nr. 3784/740/2011, contestatoarele P.A., B.S. SI B.M. cu formulat contestatie la executare impotriva executarii silite declansate de intimatul B.E.J. N.V. prin emiterea somatiei nr. 192 din data de 26 aprilie 2011, prin care se urmareste punerea in executare silita a Deciziei civile nr. 596/2009 a Tribunalului Dolj si Deciziei nr. 192/2010 a Curtii de Apel Craiova, in contradictoriu cu intimatii S.A.D, S.F. si B.E.J. N.V., solicitand anularea executarii si a formelor de executare emise. In motivarea contestatiei, contestatoarele au aratat ca nu pot fi obligate la plata cheltuielilor de executare silita si nici la plata cheltuielilor de judecata, intrucat creditorii nu le-au solicitat sa paseasca impreuna la punerea in executare a hotararii judecatoresti. Aceasta hotarare este irevocabila, astfel ca ele nu se opun executarii. In privinta cheltuielilor de executare, nu exista titlu executoriu, astfel ca nu pot fi obligate. Pe acest aspect a mai existat un dosar pe rolul Judecatoriei Alexandria, inregistrat cu numarul 3236/740/2010. In cadrul procedurii de executare ce a facut obiectul acelui dosar, creditorul S.A.D a formulat cerere de renuntare la executarea silita. In drept au fost invocate dispozitiile art. 399 si urmatoarele din Codul de procedura civila. In dovedirea contestatiei au fost depuse la dosar in copie, urmatoarele inscrisuri: Somatia nr. 192 din data de 26 aprilie 2011, Proces-verbal de stabilire cheltuieli nr. 192 din data de 26 aprilie 2011 (fila 6), Decizia nr. 192 din data de 15 februarie 2010 pronuntata in dosarul nr. 3061/63/2006 de Curtea de Apel Craiova (filele 7 - 12), Sentinta civila nr. 596 din 13.10.2009 a Tribunalului Teleorman (filele 13 - 19). La termenul din data de 17.05.2011, contestatoarele au depus la dosar o cerere completatoare prin care au solicitat suspendarea executarii silite pana la solutionarea irevocabila a contestatiei la executare. La solicitarea instantei, executorul judecatoresc a inaintat, in copie, dosarul de executare (filele 30 - 69). La data de 23 iunie 2011, intimatii S.A.D si S.F., au depus la dosar intampinare, prin care s-a solicitat respingerea contestatiei la executare, avand in vedere reaua credinta si dorinta acestora de a tergiversa executarea silita. In motivarea intampinarii, intimatii au aratat ca au asteptat ca debitoarele sa-ti execute de buna-voie obligatiile, dar aceasta si discutiile purtate nu au avut un rezultat favorabil, acestea refuzand categoric indeplinirea dispozitiilor din titlul executoriu. Cheltuielile de judecata pe care contestatoarele refuza sa le plateasca au fost stabilite prin cele doua hotarari puse in executare. Cheltuielile de executare au fost stabilite printr-un proces-verbal, care, potrivit legii, constituie titlu executoriu si sunt in sarcina debitorului. Invocarea dosarului 3236/740/2010 nu are relevanta juridica in prezenta cauza. Creditorii au fost nevoiti sa renunte la executarea silita, fiind conditionati de executorul judecatoresc. Intimatii au mai sustinut ca executorul judecatoresc nu are calitate procesuala pasiva. In ziua stabilita, potrivit somatiilor, executorul judecatoresc a procedat la executarea silita, in prezenta partilor, a martorilor si a organelor de politie. In consecinta, a fost adus la indeplinire dispozitivul hotararilor puse in executare, facandu-se granituirea si punerea in posesie. In consecinta, au ramas de pus in executare doar cheltuielile de judecata si cele de executare. La data de 23.06.2011, intimatul BEJ N.V. a formulat intampinare, prin care a invocat exceptia lipsei calitatii procesuale pasive. In motivarea exceptiei, intimatul a aratat ca organul de executare are calitate procesuala pasiva doar in ipoteza prevazuta de teza finala a art. 399 alin. 1 C.proc.civ., respectiv atunci cand acesta refuza sa inceapa executarea silita sau sa indeplineasca un act de executare. In cauza nu ne aflam in ipoteza descrisa de acest text. In sensul ca organul de executare nu are calitate procesuala a fost si Curtea Constitutionala, prin considerentele Deciziei nr. 162/2003. Aceasta decizie este general-obligatorie, potrivit Deciziei nr. 1/1995 a instantei de control constitutional. In consecinta, exceptia invocata este intemeiata. In subsidiar, intimatul a solicitat respingerea contestatiei ca neintemeiata. Sub aspectul temeiniciei contestatiei, intimatul a sustinut ca instanta nu are posibilitatea reducerii onorariilor executorilor judecatoresti. A mai aratat ca debitoarele nu si-au executat de buna-voie obligatiile. La intampinare, intimatul a anexat Ordinul nr. 2550/2006 al Ministerului Justitiei si Hotararea nr. 2/2007 a Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti. De asemenea, a anexat, in copie, un certificat de grefa, decizia nr. 152R din 19.02.2010 a Tribunalului Teleorman, Decizia nr. 162/2003 a Curtii Constitutionale. La termenul din 30.06.2011, intimatii au depus Sentinta civila nr. 2913 din 11.11.2010 a Judecatoriei Alexandria. Ulterior au formulat o cerere de recuzare a judecatorului care compune completul de judecata, cerere care a fost respinsa la data de 06.07.2011. Partile au mai depus la dosar, in copie, urmatoarele inscrisuri : Proces-verbal din 13.05.2011, Decizia civila nr. 847 din 27.05.2011 a Tribunalului Teleorman, precum si planse foto. Prin Incheierea de sedinta din data de 07.10.2010, instanta a respins cererea de suspendare a executarii silite, ca neintemeiata, intrucat nu s-a depus cautiunea in cuantumul fixat de instanta. Analizand sustinerile partilor si probele administrate in cauza, instanta retine urmatoarele : Din dosarul de executare atasat, instanta retine ca executarea silita are ca obiect punerea in executare a Deciziei civile nr. 596 din 13.10.2009 a Tribunalului Dolj si Decizia nr. 192 din 15.02.2010 a Curtii de Apel Craiova. Prin Decizia civila nr. 596 din 13.10.2009 a Tribunalului Dolj, contestatoarele au fost obligate sa lase intimatilor, in deplina proprietate si pasnica posesie, suprafata de 237 m.p., identificata in schita de la Raportul de expertiza, aflata la fila 18 din dosar, intre punctele 3-4-9-10-12-3, si sa ridice constructia identificata ca C5, aflata pe aceasta portiune de teren. De asemenea, s-a stabilit ca linie de hotar intre proprietatea contestatorilor si cea a intimatilor aliniamentul care uneste punctele 4-9 din aceeasi schita. Contestatoarele au mai fost obligate si la plata sumei de 3488, 3 lei, cu titlu de cheltuieli de judecata. In acelasi timp, prin Decizia nr. 192 din 15.02.2010 a Curtii de Apel Craiova, prin care s-a respins recursul declarat de contestatoare impotriva primei hotarari, acestea au mai fost obligate la plata sumei de 1000 lei. Instanta mai are in vedere ca pentru punerea in executare a celor doua hotarari, intimatii-creditori au mai formulat o cerere de executare silita la BEJ B.G.S.. Impotriva acestei executari silite, contestatoarele-debitoare au formulat o contestatie la executare, care a fost admisa, in parte, prin Sentinta civila nr. 2913 din 11.11.2010 a Judecatoriei Alexandria. In urma pronuntarii acestei hotarari, creditorii au formulat o cerere de renuntare la executarea silita. Instanta nu poate retine ca aceasta hotarare ar avea putere de lucru judecat in prezenta cauza, nici ca exceptie procesuala si nici ca prezumtie legala, caci cele doua cauze privesc proceduri de executare silita diferite. In ce priveste exceptia lipsei calitatii procesuale exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a biroului executorului judecatoresc, instanta are in vedere ca prin contestatia formulata, a fost chemat in judecata si biroul executorului judecatoresc Mihaita Marian care a efectuat executarea silita in dosarul de executare nr. 202/2009. Contestatoarea nu a justificat chemarea acestuia in judecata, in calitate de intimat. Instanta apreciaza ca partile raportului juridic supus judecatii au calitatea procesuala necesara pentru a sta in proces ca reclamant si parat. Executorul judecatoresc nu este nici creditorul si nici debitorul creantei ce face obiectul executarii silite, ci este organul de executare, imputernicit potrivit legii sa efectueze executarea silita. Nici o prevedere a legii nu confera acestui organ obligatia si nici posibilitatea de a sta intr-un proces avand ca obiect contestatia la executare, in calitate de intimat. In consecinta, instanta apreciaza ca Biroul Executorului Judecatoresc N.V. nu are calitate procesuala pasiva in cauza, astfel ca urmeaza sa admita exceptia invocata si, pe cale de consecinta, sa respinga contestatia la executare fata de acesta ca fiind formulata impotriva unei persoane fara calitate. Obiectul contestatiei la executare il constituie exclusiv cheltuielile de judecata si cele de executare silita la care au fost obligate contestatoarele. In ce priveste cheltuielile de judecata, instanta are in vedere ca acestea au fost stabilite prin cele doua hotarari puse in executare. Astfel, prin Decizia civila nr. 596 din 13.10.2009 a Tribunalului Dolj, contestatoarele au fost obligate sa plateasca intimatilor suma de 3488, 3 lei cu acest titlu. In acelasi timp, prin Decizia nr. 192 din 15.02.2010 a Curtii de Apel Craiova, acestea au fost obligate si la plata sumei de 1000 lei, cu acelasi titlu. Ca atare, sumele pretinse de la contestatoare cu titlu de cheltuieli de judecata sunt stabilite prin titluri executorii. Suma de 4.488, 3 lei este mentionata si in procesul-verbal de stabilire a cheltuielilor de executare nr. 192 si se regaseste in sumele divizate pentru fiecare dintre debitori, potrivit somatiilor de executare. In ce priveste cheltuielile de executare silita contestate in cauza, instanta are in vedere apararea formulata de intimati, potrivit careia instanta de judecata nu ar avea posibilitatea de a se pronunta pe legalitatea si temeinicia lor, respectiv ca nu ar putea dispune reducerea onorariului executorului judecatoresc. Potrivit art. 3177 alin. 4 din Codul de procedura civila, procesul-verbal prin care se stabilesc cheltuielile de executare constituie titlu executoriu. Instanta are in vedere ca legea nu confera partii interesate o cale speciala de atac impotriva acestui act. In consecinta, sunt aplicabile dispozitiile art. 399 alin. 3 C.proc.civ., care dau posibilitatea formularii de aparari de fond cu privire la legalitatea si temeinicia acestui titlu executoriu, pe calea contestatiei la executare. Instanta apreciaza ca o astfel de interpretare este in concordanta cu prevederile art. 6 din Conventia Europeana a Drepturilor Omului, in aplicarea carora Curtea Europeana a decis ca executarea silita este parte a procesului civil si ca ii sunt aplicabile principiile si garantiile procesuale aplicabile si in faza judecatii. Cu privire la cheltuielile de judecata, instanta are in vedere ca, in mod constant, in jurisprudenta sa, Curtea a statuat ca un reclamant nu poate obtine rambursarea costurilor si cheltuielilor decat in masura in care se stabileste realitatea, necesitatea si caracterul rezonabil al cuantumului lor. Acest rationament a fost aplicat in hotararile : Gavrileanu impotriva Romaniei din 22.02.2007, Lupas si altii impotriva Romaniei din 14 decembrie 2006, Cumpana si Mazare impotriva Romaniei din 17 decembrie 2004, atat cu privire la costurile procedurilor in fata instantelor nationale, cat si in raport de cel al procedurii in fata instantei europene. In Cauza Elena Negulescu impotriva Romaniei, hotarare din 01.07.2008, ce privea exclusiv onorariul executorului judecatoresc prin prisma incalcarii art. 6 par. 1 din Conventie, Curtea Europeana a Drepturilor Omului a reluat o parte a considerentelor cauzei Kreuz impotriva Poloniei, nr. 28249/95, respectiv ca cuantumul cheltuielilor, apreciat in lumina circumstantelor unei anumite cauze, inclusiv solvabilitatea reclamantului si faza procesului in care este impusa ingradirea respectiva, sunt factori de luat in calcul pentru a stabili daca reclamantul a beneficiat de dreptul sau de acces la instanta sau daca, datorita cuantumului cheltuielilor, accesul la instanta a fost limitat in asa fel incat a fost atinsa substanta insasi a dreptului. In consecinta, instanta, pentru asigurarea unui acces efectiv la justitie, pentru garantarea dreptului la un proces echitabil, inclusiv in faza executarii hotararii judecatoresti, in lumina principiilor statuate in jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului, apreciaza ca are obligatia a analiza, pe langa legalitatea lor, si realitatea, necesitatea si caracterul rezonabil al cheltuielilor de executare stabilite in cursul acestei faze procesuale. Contestatoarele au sustinut ca au fost de acord cu executarea de buna-voie a celor doua hotarari judecatoresti irevocabile si ca acelasi lucru li s-a solicitat si de catre executorul judecatoresc, prin somatiile emise. In consecinta, au sustinut ca executorul nu poate justifica efectuarea de cheltuieli privind executarea silita si nici nu poate sa pretinda onorariu. Instanta are in vedere ca intre data pronuntarii Decizia nr. 192 din 15.02.2010 a Curtii de Apel Craiova si cea a primirii somatiilor de catre contestatoare s-a scurs mai mult de 1 an, astfel ca nu se poate retine ca acestea nu au avut suficient timp pentru a pune in executare de buna-voie aceste hotarari. De asemenea, nu se li se poate imputa intimatilor faptul ca a apelat la serviciile unui executor judecatoresc. Instanta nu poate retine argumentatia contestatoarelor, in sensul ca nu creditorii nu le-au solicitat executarea de buna-voie a hotararilor sau ca le-ar fi solicitat executarea acestora intr-o modalitate care le dezavantajau. In conditiile in care pentru predarea efectiva a suprafetei de teren specificate in titlu, era necesara ridicarea constructiei de catre contestatoare, obligatie de a face la care acestea au fost obligate, iar acestea nu au executat de buna-voie aceasta obligatie, instanta nu poate retine o intentie a acestora de a pune in executare cele doua hotarari. In acelasi timp, pentru cheltuielile de judecata, contestatoarele aveau si posibilitatea procedurii ofertei de plata, in cazul unui refuz de primire a platii din partea debitorilor. Imprejurarea ca executorul judecatoresc a procedat la stabilirea liniei de hotar si punerea in posesie asupra terenului pe care se afla constructia inca nedemolata nu poate duce la concluzia ca demolarea ulterioara a constructiei de catre debitoare ar mai fi fost de buna-voie, ci la aceea ca a fost o consecinta directa a actelor de executare intreprinse de executor. In raport de motivele expuse, instanta apreciaza ca intimatii-debitori au fost nevoiti sa apeleze la organul de executare pentru punerea in executare a acestor hotarari, pentru cea de-a doua oara. Cu privire la cuantumul cheltuielilor de executare stabilite de executorul judecatoresc prin procesul-verbal nr. 192 din 26.04.2011, instanta retine ca in sarcina contestatoarelor au fost stabilite sume de bani reprezentand contravaloarea taxelor de timbru, al indosarierii, pentru redactarea actelor de executare si pentru procedurile de comunicare. Pe langa aceste cheltuieli de executare, executorul a stabilit si un onorariu in suma totala de 3283, 52 lei, inclusiv TVA in valoare de 24 %. Instanta are in vedere dispozitiile art. 37 alin. 1 teza I din Legea 188/2000, potrivit carora executorii judecatoresti au dreptul, pentru serviciul prestat, la onorarii minimale si maximale stabilite de ministrul justitiei, cu consultarea Consiliului Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti. In conformitate cu Ordinul nr. 2550/2006 al Ministerului Justitiei, la care textul enuntat face trimitere, in anexa acestuia la punctul 2, pentru activitatea de punere in posesie si pentru cea de granituire se poate pretinde un onorariu cuprins intre 60 lei si 2200 lei. In ce priveste recuperarea creantei, potrivit punctelor 3 si 4 din anexa, onorariul maxim este de 10 % din valoarea acesteia. Din cuprinsul detaliat al procesului-verbal atacat, instanta constata ca executorul a stabilit onorariile maximale stabilite de lege, la care a aplicat TVA. Pe cale de consecinta, instanta apreciaza ca onorariile stabilite de executor sunt legale. Tinand seama si de Hotararea nr. 2 din 17.02.2007 a Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti, instanta apreciaza ca si celelalte cheltuieli de executare au o baza legala. Cu privire la caracterul real al acestor cheltuieli de executare, instanta are in vedere ca intimatii-creditori au achitat organului de executare integral suma de 3506, 66 lei. De asemenea, tinand seama de continutul procesului-verbal atacat si de actele de executare efectuate in cauza, instanta apreciaza ca toate cheltuielile de executare sunt reale si, totodata necesare pentru executarea silita. Instanta are in vedere ca la acest moment, executorul judecatoresc a intreprins punerea in posesie asupra suprafetei de teren de 237 m.p. si stabilirea liniei de hotar, care semnifica in realitate o singura operatiune tehnica. De asemenea, instanta are in vedere ca in cauza nu a mai fost necesara desfiintarea constructiei prin concursul executorului, debitoarele executandu-si in final aceasta obligatie. In raport de situatia concreta din cauza, de natura obligatiilor puse in executare, de faptul ca a fost suficienta o singura deplasare pentru punerea in executare a hotararilor, ca nu au existat piedici la executarea silita, de imprejurarea ca executorul judecatoresc a stabilit separat sumele ce reprezinta cheltuielile efective de executare si care nu au fost incluse in onorariu, instanta apreciaza ca nu se justifica stabilirea unor onorarii maxime, motiv pentru care urmeaza sa dispuna reducerea acestora. Instanta mai are in vedere ca onorariilor stabilite si cheltuielilor de executare li s-au aplicat si TVA de 24%, care a determinat cresterea proportionala a cuantumului cheltuielilor de executare care trebuie suportate de debitori. In consecinta, instanta va admite, in parte, contestatia la executare, va anula, in parte, procesul-verbal de stabilire a cheltuielilor de executare nr. 192 din 26.04.2011 intocmit de BEJ N.V., in sensul ca reduce onorariul executorului judecatoresc de la suma de 3283, 52 lei la suma de 2232 lei, inclusiv TVA, urmand ca debitoarele sa suporte in mod egal cate 744 lei din acesta si cate 70 lei, inclusiv TVA, cu titlu de alte cheltuieli de executare. Pe cale de consecinta, instanta urmeaza sa anuleze, in parte, executarea silita si formele de executare silita efectuate in dosarul de executare nr. 192/2011 de la BEJ N.V., in masura reducerii sumelor din procesul-verbal de stabilire a cheltuielilor de executare nr. 192 din 26.04.2011. In ce priveste cheltuielile de judecata solicitate de intimatii S.A.D si S.F., instanta are in vedere prevederile art. 274 si urmatoarele din Codul civil. Prin hotarare, cererea formulata de contestatoare va fi admisa doar in parte, in ce priveste onorariul executorului judecatoresc, achitat integral de catre intimati. Instanta a retinut in motivare ca celor trei contestatoare le revine culpa existentei procedurii de executare silita si, implicit, a prezentei cauze. Pe de alta parte, instanta retine ca cei doi intimati au achitat suma de 1000 lei cu titlu de onorariu de avocat, in conditiile in care acesta l-a asistat si pe intimatul BEJ N.V.. Fata de complexitatea cauzei de cele doua termene stabilite, de apararile comune formulate pentru partile asistate, instanta apreciaza ca onorariul avocatului nu reflecta munca prestata de acesta in cursul procesului, urmand a-l reduce la suma de 600 lei in ce-i priveste pe cei doi intimati. Contestatoarele sunt in culpa procesuala si in ce priveste chemarea in judecata a organului de executare, caci au chemat in judecata o persoana fara calitate, iar aceasta avea dreptul de a se apara, inclusiv apeland la o persoana specializata. In consecinta, instanta urmeaza sa oblige contestatoarele la acele cheltuieli efectuate de organul de executare in prezenta cauza, care sunt reale, necesare si rezonabile. Instanta retine ca si acesta a achitat o suma de 1000 lei reprezentand onorariu de avocat, avand angajat acelasi aparator ca si ceilalti doi intimati. Tinand seama de considerentele expuse la analiza cheltuielilor de judecata pentru ceilalti doi intimati, de pozitia procesuala a organului de executare, de imprejurarea ca prin contestatia la executare nu s-a solicitat obligarea acestuia la ceva si nici nu se pun in discutie drepturi in contradictoriu cu acesta, instanta apreciaza ca acest onorariu are un cuantum nerezonabil. Avocatul ales nu a prestat o munca deosebita, iar din problema juridica dedusa judecatii nu poate fi calificata ca fiind complexa pentru a fi justificat un onorariu substantial. In consecinta, instanta apreciaza necesara reducerea onorariului de la suma de 1000 lei la suma de 300 lei, ce urmeaza a fi suportata de contestatoare. Pentru motivele expuse mai sus, instanta va admite, in parte, cererea avand ca obiect cheltuieli de judecata, formulata de intimatii S.A.D si S.F. si va obliga contestatoarele sa plateasca acestora, suma de 600 lei, cu titlu de cheltuieli de judecata. De asemenea, va admite, in parte, cererea avand ca obiect cheltuieli de judecata, formulata de intimatul BEJ N.V. si va obliga contestatoarele sa plateasca acestuia, suma de 300 lei, cu titlu de cheltuieli de judecata. In ce priveste restituirea taxei de timbru achitata in cauza, instanta, in raport de solutia data si de dispozitiile art. 23 alin. 2 din Legea 146/2997, urmeaza sa dispuna restituirea, in parte, catre contestatoare, a taxei judiciare de timbru achitate, respectiv suma de 90 lei, achitata cu chitanta nr. 521387 din 10.06.2011.

Alte spete din domeniul Contestatie la executare

- titlu executoriu emis de A. N. A. F.; neutilizarea procedurii speciale de contestare reglementata de O. G.92/2003; imposibilitatea invocarii apararilor de fond in cadrul contestatiei la executare de drept comun.
Decizia numarul 1751 din data de 23.10.2009. Pronuntata de Tribunalul Iasi

-contestatie la executare-
Sentinta civila numarul 136 din data de 28.01.2010. Pronuntata de Judecatoria Brezoi

-contestatie la executare-
Sentinta civila numarul 422 din data de 25.03.2010. Pronuntata de Judecatoria Brezoi

:Contestatie la executare. Mandate de executare emise partial pentru aceleasi pedepse. Incident in cursul executarii pedepsei. Retragerea mandatelor emise anterior si emiterea unui nou mandat de executare a pedepsei.
Sentinta penala numarul 2332 din data de 10.08.2012. Pronuntata de Judecatoria Iasi

"Contestatie la executare impotriva unui titlu executoriu emis de A. F. P. GALATI. Indreptarea din oficiu a erorilor materiale cuprinse in titlu. Momentul cand titlul poate fi emis"
Sentinta civila numarul 1446 din data de 25.02.2008. Pronuntata de Judecatoria Galati

1Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 1316 din data de 02.05.2012. Pronuntata de Judecatoria Barlad

ACHIZITII PUBLICE. DATA PANA LA CARE POT FI DEPUSE CONTESTATIILE. INTERPRETAREA DISP. ART. 275 ALIN. 5 DIN OUG NR. 34/2006.
Decizia numarul 699/R-C din data de 13.08.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Pitesti

acte de executare silita - cerinte de fond si forma
Sentinta civila numarul 1234 din data de 12.02.2008. Pronuntata de Judecatoria Sectorului 2

Actiune in contencios administrativ indreptata impotriva Procesului - verbal de control emis de A. J. O. F. M. si impotriva Deciziei prin care s-a respins ca tardiva contestatia administrativa
Decizia numarul 833/R din data de 09.09.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures

Actiune posesorie in complangere-art. 674 C.civ.
Sentinta civila numarul 524 din data de 18.05.2009. Pronuntata de Judecatoria Zimnicea

Amanare plata
Hotararea numarul 11136 din data de 29.09.2008. Pronuntata de Judecatoria Sectorului 3

Anulare act
Sentinta civila numarul 5217/2012 din data de 03.04.2012. Pronuntata de Judecatoria Oradea

anulare forme de executare
Sentinta civila numarul 6474 din data de 12.04.2012. Pronuntata de Judecatoria Targu Jiu

Anulare titlu creanta
Sentinta civila numarul 1457 din data de 09.03.2010. Pronuntata de Judecatoria Focsani

Anulare titlu execuroriu.
Sentinta civila numarul 6633 din data de 24.09.2008. Pronuntata de Judecatoria Targu Jiu

Anulare titlu executoriu
Sentinta civila numarul 636 din data de 15.10.2009. Pronuntata de Judecatoria Buhusi

Anulare titlu executoriu si somatie ca urmare a constatarii prin hotarare judecatoreasca irevocabila a prescriptiei executarii sanctiunii amenzii contraventionale.
Sentinta civila numarul 1132 din data de 31.05.2011. Pronuntata de Judecatoria Rosiori de Vede

Anularea actului de adjudecare
Sentinta civila numarul 457 din data de 21.07.2010. Pronuntata de Judecatoria Baia de Arama

Anularea titlului executoriu si a tuturor formelor de executare. Tardivitatea formularii contestatiei la titlu. Imposibilitatea utilizarii apararilor de fond in cadrul contestatiei la un titlu care nu e emis de o instanta judecatoreasca.
Decizia numarul 1105/R din data de 02.10.2008. Pronuntata de Tribunalul Valcea

Art.399 c.p.civ. Contestatie la executare intemeiata pe dreptul comun concomitent cu derularea procedurii insolventei reglementata de Legea 85/2006
Decizia numarul 546 din data de 02.03.2011. Pronuntata de Tribunalul Gorj

Art.493 al .1 C. P. C.
Sentinta civila numarul 461/2011 din data de 22.03.2011. Pronuntata de Judecatoria Alesd

Asigurari sociale de sanatate
Sentinta civila numarul 1858 din data de 09.03.2012. Pronuntata de Judecatoria Braila

Bilet la ordin. Opozitia la executare / Contestatia la executare.
Decizia numarul 433 din data de 10.03.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti

Cai de atac. Contestatie la executare si opozitia la executare
Decizia numarul 11 din data de 12.05.2011. Pronuntata de Tribunalul Valcea

Cale de atac exercitata impotriva unei hotarari aparent favorabile. Problema interesului procesual. Prezumtia de lucru judecat
Decizia numarul 809R din data de 22.03.2011. Pronuntata de Tribunalul Bucuresti

Calificarea cererii opozitie/contestatie la executare
Decizia numarul 22 din data de 11.01.2012. Pronuntata de Tribunalul Bacau

Casarea in totalitate a sentintei prin care a fost admisa opozitia la executare in conditiile Legii 59/1934
Decizia numarul 2 din data de 25.09.2008. Pronuntata de Tribunalul Arad

Cerere de amanare/intrerupere a executarii pedepsei inchisorii in cadrul ca reia este invocata starea de graviditate. Modificarea conditiilor din penitenciare, ca urmare a aplicarii dispozitiilor Legii 275/2006. Respingerea cererii.
Sentinta penala numarul 3359 din data de 08.12.2011. Pronuntata de Judecatoria Iasi

Cerere de anulare titlului executoriu emis de Casa de Asigurari de Sanatate. Contestatie la executare. Competenta judecatoriei
Decizia numarul 810 din data de 23.02.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Cluj

Cerere de incuviintare executare silita. Solutie de respingere.
Sentinta civila numarul 96 din data de 01.02.2011. Pronuntata de Judecatoria Sinaia

CERERE DE SUSPENDARE A EXECUTARII SILITE. LIPSA CONTESTATIEI LA EXECUTARE
Sentinta civila numarul 4047 din data de 29.08.2005. Pronuntata de Judecatoria Slatina

CERERE DE SUSPENDARE A EXECUTARII. CONTESTATIE LA EXECUTARE. COMPETENTA MATERIALA.
Decizia numarul 372/R-C din data de 16.04.2005. Pronuntata de Curtea de Apel Pitesti

Cheltuieli de judecata
Decizia numarul 27 din data de 18.02.2012. Pronuntata de Tribunalul Arad

cheltuieli executare silita
Sentinta civila numarul 5338 din data de 06.05.2009. Pronuntata de Judecatoria Sectorului 3

Civil
Hotararea numarul 8547 din data de 22.09.2010. Pronuntata de Judecatoria Targu Mures

Civil
Hotararea numarul 1978 din data de 03.03.2010. Pronuntata de Judecatoria Targu Mures

Civil
Hotararea numarul 4395 din data de 05.05.2010. Pronuntata de Judecatoria Targu Mures

Civil
Hotararea numarul 1248 din data de 10.02.2010. Pronuntata de Judecatoria Targu Mures

Civil - contestatie la executare
Hotararea numarul 543 din data de 17.08.2011. Pronuntata de Tribunalul Tulcea

Civil - contestatie la executare
Hotararea numarul 8019 din data de 09.09.2010. Pronuntata de Judecatoria Targu Mures

Civil - contestatie la executare
Hotararea numarul 7574 din data de 24.08.2010. Pronuntata de Judecatoria Targu Mures

Civil - contestatie la executare
Hotararea numarul 550 din data de 24.01.2011. Pronuntata de Judecatoria Targu Mures

Civil - contestatie la executare
Hotararea numarul 3093 din data de 04.04.2011. Pronuntata de Judecatoria Targu Mures

Civil - contestatie la executare
Hotararea numarul 10607 din data de 12.11.2010. Pronuntata de Judecatoria Targu Mures

Civil - contestatie la executare
Hotararea numarul 4395 din data de 05.05.2010. Pronuntata de Judecatoria Targu Mures

Civil - contestatie la executare
Hotararea numarul 1978 din data de 03.03.2010. Pronuntata de Judecatoria Targu Mures

Civil - contestatie la executare
Hotararea numarul 1248 din data de 10.02.2010. Pronuntata de Judecatoria Targu Mures

Civil - contestatie la executare
Hotararea numarul 3602 din data de 30.06.2008. Pronuntata de Judecatoria Targu Mures

Civil - contestatie la executare
Hotararea numarul 5435 din data de 30.06.2009. Pronuntata de Judecatoria Targu Mures

Civil - contestatie la executare
Hotararea numarul 3663 din data de 12.05.2009. Pronuntata de Judecatoria Targu Mures

Civil - contestatie la executare
Hotararea numarul 8204 din data de 14.09.2010. Pronuntata de Judecatoria Targu Mures

Civil - contestatie la executare
Hotararea numarul 8848 din data de 23.11.2011. Pronuntata de Judecatoria Targu Mures

Civil - contestatie la executare
Hotararea numarul 8718 din data de 27.09.2010. Pronuntata de Judecatoria Targu Mures

Civil - contestatie la executare
Hotararea numarul 2161 din data de 08.03.2010. Pronuntata de Judecatoria Targu Mures

Civil - contestatie la executare
Hotararea numarul 5212 din data de 27.05.2010. Pronuntata de Judecatoria Targu Mures

Civil - contestatie la executare
Hotararea numarul 1542 din data de 19.02.2010. Pronuntata de Judecatoria Targu Mures

Civil - contestatie la executare
Hotararea numarul 3694 din data de 16.04.2010. Pronuntata de Judecatoria Targu Mures

Civil - contestatie la executare
Hotararea numarul 7421 din data de 05.10.2011. Pronuntata de Judecatoria Targu Mures

Civil - contestatie la executare
Hotararea numarul 7275 din data de 30.07.2010. Pronuntata de Judecatoria Targu Mures

CIVIL - contestatie la executare
Sentinta civila numarul 12896 din data de 15.04.2011. Pronuntata de Judecatoria Buzau

Civil - contestatie la executare - + INTOARCEREA EXECUTARII SILITE, RESTABILIREA SITUATIEI ANTERIOARE
Hotararea numarul 9675 din data de 22.12.2011. Pronuntata de Judecatoria Targu Mures

Civil - contestatie la executare - + SUSP. EXEC. SIL
Hotararea numarul 9742 din data de 20.10.2010. Pronuntata de Judecatoria Targu Mures

Civil - contestatie la executare - + SUSP. EXEC. SIL.
Hotararea numarul 3235 din data de 08.04.2011. Pronuntata de Judecatoria Targu Mures

Civil - contestatie la executare - + SUSP. EXEC. SIL.
Hotararea numarul 4308 din data de 13.05.2011. Pronuntata de Judecatoria Targu Mures

Civil - contestatie la executare - + SUSP. EXEC. SIL.
Hotararea numarul 8547 din data de 22.09.2010. Pronuntata de Judecatoria Targu Mures

Civil - contestatie la executare - + SUSP. EXEC. SIL.
Hotararea numarul 7550 din data de 10.10.2011. Pronuntata de Judecatoria Targu Mures

Civil - contestatie la executare - + SUSP. EXEC. SIL.
Hotararea numarul 8267 din data de 03.11.2011. Pronuntata de Judecatoria Targu Mures

Civil - contestatie la executare - + SUSP. EXEC. SIL.
Hotararea numarul 8531 din data de 20.11.2009. Pronuntata de Judecatoria Targu Mures

Civil - contestatie la executare - + SUSP. EXEC. SIL.
Hotararea numarul 6801 din data de 02.07.2010. Pronuntata de Judecatoria Targu Mures

Civil - contestatie la executare - +SUSP. EXEC. SIL.
Hotararea numarul 4946 din data de 18.05.2010. Pronuntata de Judecatoria Targu Mures

Civil - Contestatie la executare - cu garant ipotecar, beneficiul de discutiune
Sentinta civila numarul 248 din data de 27.02.2012. Pronuntata de Judecatoria Campulung Moldovenesc

Civil - contestatie la executare - REJUDECARE
Hotararea numarul 3000 din data de 01.04.2011. Pronuntata de Judecatoria Targu Mures

Civil - contestatie la executare - rejudecare
Hotararea numarul 868 din data de 31.01.2011. Pronuntata de Judecatoria Targu Mures

Civil - contestatie la executare - REJUDECARE
Hotararea numarul 587 din data de 24.01.2011. Pronuntata de Judecatoria Targu Mures

Civil - Contestatie la Executare - validare
Sentinta civila numarul 167 din data de 06.02.2012. Pronuntata de Judecatoria Campulung Moldovenesc

CIVIL- CONTESTATIE LA EXECUTARE
Sentinta civila din data de 25.03.2009. Pronuntata de Judecatoria Buzau

CIVIL-NULITATE TITLU EXECUTORIU
Sentinta civila din data de 09.04.2010. Pronuntata de Judecatoria Buzau

CIVIL. CONTESTATIE LA EXECUTARE
Sentinta civila din data de 20.01.2009. Pronuntata de Judecatoria Buzau

CIVIL. CONTESTATIE LA EXECUTARE
Sentinta civila din data de 03.04.2009. Pronuntata de Judecatoria Buzau

CIVIL. CONTESTATIE LA EXECUTARE- INTERPRETAREA ART. 411 COD PROCEDURA CIVILA
Sentinta civila numarul 16173 din data de 20.06.2011. Pronuntata de Judecatoria Buzau

CIVIL. CONTESTATIE LA EXECUTARE. CALITATE PROCESUALA PASIVA A EXECUTORULUI BANCAR. TARDIVITATE
Sentinta civila din data de 25.03.2009. Pronuntata de Judecatoria Buzau

CIVIL. CONTESTATIE LA EXECUTARE. PRESCRIPTIA DREPTULUI DE A CERE EXECUTAREA SILITA
Sentinta civila din data de 25.03.2009. Pronuntata de Judecatoria Buzau

COMERCIAL - PRINCIPIUL DISPONIBILITATII IN PROCESUL CIVIL
Sentinta civila numarul 230R din data de 26.02.2009. Pronuntata de Tribunalul Calarasi

COMERCIAL: Contestatie la executare silita. Declinarea competentei de solutionare a cauzei de catre instanta fondului. Incidenta prevederilor art. 158 alin. 3 din Codul de procedura civila
Decizia numarul 54 din data de 30.05.2012. Pronuntata de Tribunalul Buzau

COMERCIAL: Contestatie la executare silita. Nepunerea in discutia partilor a exceptiei de netimbrare a cererii. Casarea solutiei fondului si trimiterea cauzei aceleeasi instante
Decizia numarul 810/2010 din data de 20.01.2011. Pronuntata de Tribunalul Buzau

COMERCIAL: Contestatie la executarea silita a titlului fiscal. Anularea in contencios administrativ a raportului de inspectie fiscalasi a deciziei de impunere ce au facut obiectul executarii silite
Decizia numarul 57 din data de 30.05.2012. Pronuntata de Tribunalul Buzau

COMERCIAL: Contestatie la executarea silita a unei creante fiscale. Cerere de suspendare provizorie a executarii pana la solutionarea irevocabila a contestatiei. Neachitarea cautiunii stabilita de instanta
Decizia din data de 23.11.2010. Pronuntata de Tribunalul Buzau

COMERCIAL. CONTESTATIE LA EXECUTARE
Sentinta civila numarul 22797 din data de 02.03.2011. Pronuntata de Judecatoria Craiova

COMERCIAL. Natura comerciala (si nu administrativa )a contractului incheiat intre C. N. A. D. N. R. S. A. si o societate comerciala in baza caruia aceasta din urmaa achizitionat roviniete cu plata pretului esalonat in rate( art. 4 din OG 15/2002)
Decizia din data de 25.02.2009. Pronuntata de Tribunalul Buzau

Competenta de solutionare a contestatiei la executare intemeiata pe dispozitiile art. 399 alin.3 Cod procedura civila revine instantei de executare, indiferent de natura civila sau comerciala a fondului raporturilor juridice existente intre parti.
Sentinta comerciala numarul 27 din data de 25.11.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Alba-Iulia

Competenta teritoriala de solutionare a contestatiilor la executare revine instantei de executare, respectiv judecatoriei in circumscriptia ca reia se face executarea.
Sentinta civila numarul 5935/2012 din data de 10.07.2012. Pronuntata de Judecatoria Bistrita

Competenta teritoriala in solutionarea contestatiei la executare
Hotararea numarul 9304 din data de 29.04.2010. Pronuntata de Judecatoria Sectorului 3

Conditii pentru stabilirea regimului de executare a pedepselor privative de libertate. Contestatii impotriva judecatorului delegat din cadrul penitenciarului
Sentinta penala numarul 1380 din data de 29.06.2007. Pronuntata de Judecatoria Focsani

Conditiile emiterii somatiei de catre executorul judecatoresc
Sentinta civila numarul 756 din data de 28.01.2011. Pronuntata de Judecatoria Slatina

Conditiile validarii popririi
Decizia numarul 588 din data de 28.02.2012. Pronuntata de Tribunalul Bucuresti

Constatare absoluta a titlului executoriu
Sentinta civila numarul 248 din data de 02.07.2010. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

Constatia la executare. Desfiintare incheiere incuviintare executare. Anulare somatie
Sentinta civila numarul 807 din data de 29.01.2010. Pronuntata de Judecatoria Sectorului 6

cont exec
Sentinta civila numarul 1405 din data de 17.05.2011. Pronuntata de Judecatoria Targu Carbunesti

cont exec
Sentinta civila numarul 2626 din data de 23.09.2011. Pronuntata de Judecatoria Targu Carbunesti

cont exec penala
Sentinta penala numarul 248 din data de 19.05.2011. Pronuntata de Judecatoria Targu Carbunesti

cont executare
Sentinta civila numarul 2817 din data de 07.10.2011. Pronuntata de Judecatoria Targu Carbunesti

contesattie impotrive hotararii judecatorului delegat
Sentinta penala numarul 1 din data de 04.01.2012. Pronuntata de Judecatoria Tulcea

Contesctatie la executare
Sentinta civila numarul 1683 din data de 28.02.2011. Pronuntata de Judecatoria Bacau

Contesta?ie la executare+suspendare executare
Sentinta civila numarul 726 din data de 25.02.2010. Pronuntata de Judecatoria Onesti

Contestaie la executare
Sentinta civila numarul 6172 din data de 14.07.2011. Pronuntata de Judecatoria Bacau

Contestaie la executare
Sentinta civila numarul 3939 din data de 08.12.2009. Pronuntata de Judecatoria Onesti

CONTESTARE CONTRACT DE IMPRUMUT BANCAR IN INSTANTA. LIPSA SEMNATURII CONTESTATORULUI DE PE ACTELE DE IMPRUMUT. DOVADA PRIN ACTE CE EMANA DE LA CONTESTATOR SI EXPERTIZA GRAFOLOGICA
Sentinta civila numarul 3830 din data de 12.10.2009. Pronuntata de Judecatoria Drobeta Turnu Severin

Contestare la executare
Sentinta penala numarul 282 din data de 19.03.2009. Pronuntata de Judecatoria Tulcea

Contestare la executare
Sentinta civila numarul 6570 din data de 18.06.2010. Pronuntata de Judecatoria Bacau

Contestarea certitudinii creantei fiscale in cadrul contestatiei la executare intemeiata pe preved. art. 172 si urm din OG 92/2003. Respingerea contestatiei in absenta unor vicii proprii actelor de executare.
Sentinta civila numarul 1800 din data de 15.02.2010. Pronuntata de Judecatoria Brasov

Contestarea de executare prin anularea formelor de executare cuprinse in procesul verbal de vanzare la licitatie
Sentinta civila numarul 10 din data de 07.07.2008. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

Contestarea procesului-verbal de distribuire a sumelor rezultate din executare silita
Decizia numarul 769 din data de 23.03.2012. Pronuntata de Tribunalul Bucuresti

Contestate la executarae
Sentinta civila numarul 3940 din data de 08.12.2009. Pronuntata de Judecatoria Onesti

Contestatela executar
Sentinta civila numarul 6754 din data de 21.10.2009. Pronuntata de Judecatoria Onesti

Contestatia actelor de executare
Sentinta civila numarul 3444 din data de 17.11.2009. Pronuntata de Judecatoria Barlad

Contestatia la executare
Sentinta comerciala numarul 241 din data de 13.12.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti

contestatia la executare
Sentinta civila numarul 4141 din data de 17.12.2009. Pronuntata de Judecatoria Barlad

contestatia la executare
Sentinta civila numarul 1682 din data de 10.06.2010. Pronuntata de Judecatoria Barlad

contestatia la executare
Sentinta civila numarul 2539 din data de 01.03.2011. Pronuntata de Judecatoria Sectorului 3

Contestatia la executare
Sentinta civila numarul 18472 din data de 28.11.2011. Pronuntata de Judecatoria Sectorului 3

Contestatia La Executare
Sentinta civila numarul 431 din data de 26.10.2010. Pronuntata de Judecatoria Turnu Magurele

Contestatia la executare - art. 461 alin.1 lit."a" c.pr.pen.
Decizia numarul 83 din data de 27.02.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Suceava

Contestatia la executare - Cale de atac impotriva sentintei
Decizia numarul 637/R din data de 12.12.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Pitesti

Contestatia la executare - invocare de aparari de fond impotriva titlului executoriu in temeiul caruia a fost pornitaexecutarea, in cazul in care acest titlu nu este o hotarare data de o instanta judecatoreasca sau de alt organ jurisdictional
Sentinta civila numarul 3659 din data de 05.03.2009. Pronuntata de Judecatoria Iasi

CONTESTATIA LA EXECUTARE ART. 461 CPP
Sentinta penala numarul 33 din data de 10.02.2012. Pronuntata de Judecatoria Campina

Contestatia la executare formulata impotriva executarii silite initiate de CASMB. Necesitatea emiterii deciziei de impunere.
Sentinta civila numarul 14280 din data de 14.12.2010. Pronuntata de Judecatoria Sectorului 3

Contestatia la executare impotriva masurilor de executare silita intreprinse de Casa judeteana de asigurari de sanatate, pentru recuperarea unor sume cu titlu de contributie la bugetul asigurarilor de sanatate
Sentinta civila numarul 5182/2010 din data de 27.05.2011. Pronuntata de Judecatoria Bistrita

contestatia la executare impotriva titlului executoriu emis de Administratia Finantelor Publice
Sentinta civila numarul 3326 din data de 12.11.2009. Pronuntata de Judecatoria Barlad

Contestatia la executare in materie fiscala.
Sentinta civila numarul 16841 din data de 24.11.2011. Pronuntata de Judecatoria Sectorului 3

Contestatia la executare pentru actiune in constatare, anulare forme de executare silita
Hotararea numarul 860 din data de 06.06.2011. Pronuntata de Judecatoria Ineu

Contestatia la executare pentru anularea formelor de executare si suspendarea executarii silite pornite in dosar executional
Hotararea numarul 1486 din data de 03.10.2011. Pronuntata de Judecatoria Ineu

Contestatia la executare privind un titlu executoriu fiscal. Principiul disponibilitatii. Instanta competenta.
Decizia numarul 1171 din data de 21.06.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Suceava

Contestatia la executare. Anularea actelor false. Aplicarea dispozitiilor art. 445 Cod procedura penala raportat la art. 461 lit. c Cod procedura penala.
Decizia numarul 100/F din data de 20.10.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Pitesti

Contestatia la executare. Calea de atac impotriva incheierii executorii de amendare.
Decizia numarul 950/R din data de 03.11.2010. Pronuntata de Tribunalul Maramures

Contestatia la executare. Compensatia legala.
Sentinta civila numarul 11162 din data de 14.10.2010. Pronuntata de Judecatoria Sectorului 3

Contestatia la executare. Cuantumul cheltuielilor de executare.
Sentinta civila numarul 4794 din data de 07.04.2011. Pronuntata de Judecatoria Sectorului 3

Contestatia la executare. Incetare executare silita.
Sentinta civila numarul 820 din data de 01.02.2010. Pronuntata de Judecatoria Sectorului 6

CONTESTATIA LA EXECUTARE. INSTANTA COMPETENTA
Sentinta penala numarul 270 din data de 27.10.2009. Pronuntata de Tribunalul Gorj

Contestatia la executare. Interpretarea gresita a dispozitiilor prevazut de art. 461 alin.1 lit. d Cod procedura penala
Decizia numarul 193/R din data de 29.05.2012. Pronuntata de Tribunalul Maramures

Contestatia la executare. Invocarea unor aparari de fond.
Sentinta civila numarul 14285 din data de 14.12.2010. Pronuntata de Judecatoria Sectorului 3

Contestatia la executare. Judecarea cauzei fara citarea tuturor partilor implicate in faza executarii silite. Nelegalitatea hotararii.
Decizia numarul 380/2005 din data de 10.05.2005. Pronuntata de Tribunalul Vaslui

Contestatia la executare. Titlu executoriu - ordonanta presedintiala - desfiintat dupa realizarea executarii
Sentinta civila din data de 22.09.2010. Pronuntata de Judecatoria Patarlagele

Contestatia la executare. Titlu executoriu reprezentat de un Bilet la Ordin. Admisibilitatea formula ri unor aparari de fond in cadrul contestatiei la executare in situatia exercitarii de catre debitoare a caii de atac speciale - opozitia la executare -
Sentinta civila numarul 1992 din data de 07.06.2010. Pronuntata de Judecatoria Calarasi

Contestatia la titlu. Intinderea clarificarii, interpretarii si explicarii dispozitivului hotararii.
Decizia numarul 866 din data de 28.04.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti

Contestatia la titlu. Lamurirea dispozitivului
Decizia numarul 56 din data de 25.01.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti

Contestatia se poate face in termen de 15 zile de la data cand debitorul care contestaexecutarea insasi a primit somatia ori de la data cand a luat cunostintade primul act de executare, in cazurile in care nu a primit somatia sau executarea se face...
Sentinta civila numarul 2144 din data de 27.10.2011. Pronuntata de Judecatoria Fetesti

Contestatie
Decizia numarul 1027/R din data de 07.07.2009. Pronuntata de Tribunalul Vaslui

contestatie
Sentinta civila numarul 1679 din data de 10.06.2010. Pronuntata de Judecatoria Barlad

Contestatie
Sentinta civila numarul 2832 din data de 13.10.2010. Pronuntata de Judecatoria Barlad

Contestatie
Sentinta civila numarul 1992 din data de 23.09.2010. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

Contestatie
Sentinta civila numarul 2927 din data de 17.10.2011. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

Contestatie
Sentinta penala numarul 160 din data de 26.03.2012. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

Contestatie
Sentinta civila numarul 595 din data de 13.03.2012. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

Contestatie
Sentinta civila numarul 1087 din data de 25.04.2012. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

Contestatie
Sentinta civila numarul 1040 din data de 19.04.2012. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

Contestatie
Sentinta civila numarul 1214 din data de 03.05.2012. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

Contestatie
Sentinta civila numarul 431 din data de 23.02.2012. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

contestatie (Plangere) cu privire la masurile asiguratorii
Sentinta penala numarul 276 din data de 31.05.2011. Pronuntata de Tribunalul Arges

Contestatie administrativa. Obiectul investirii organului de solutionare a contestatiei. Limitele investirii instantei
Decizia numarul 727 din data de 09.03.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Pitesti

Contestatie decizie de imputatie
Sentinta civila numarul 1326 din data de 24.10.2011. Pronuntata de Tribunalul Mehedinti

CONTESTATIE EXECUTARE
Sentinta penala numarul 1499 din data de 14.12.2010. Pronuntata de Judecatoria Tulcea

Contestatie executare
Sentinta penala numarul 111 din data de 19.04.2011. Pronuntata de Judecatoria Adjud

Contestatie executare
Sentinta civila numarul 2472 din data de 09.09.2010. Pronuntata de Judecatoria Onesti

contestatie executare
Sentinta penala numarul 456 din data de 18.07.2011. Pronuntata de Judecatoria Onesti

Contestatie Executare
Sentinta civila numarul 3886 din data de 28.12.2009. Pronuntata de Judecatoria Campina

Contestatie executare, opozitie la executare
Sentinta civila numarul 508 din data de 10.02.2010. Pronuntata de Judecatoria Onesti

Contestatie exeecutare
Sentinta civila numarul 2447 din data de 08.09.2010. Pronuntata de Judecatoria Onesti

Contestatie formulata de Penitenciarul Iasi impotriva incheierii judecatorului delegat, respinsa
Sentinta penala numarul 988 din data de 24.05.2012. Pronuntata de Judecatoria Iasi

Contestatie formulata impotriva incheierii judecatorului delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate din cadrul Penitenciarului
Sentinta penala numarul 12 din data de 16.04.2009. Pronuntata de Judecatoria Bacau

contestatie impotriva adresei de infiintare a popririi pentru necomunicarea in termen legal a deciziilor referitoare la impozitele anuale de regularizat
Sentinta civila numarul 189 din data de 15.02.2010. Pronuntata de Judecatoria Corabia

Contestatie impotriva hotararii judecatorului delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate privind schimbarea regimului de executare a pedepsei privative de libertate. Criterii de apreciere.
Sentinta penala numarul 92 din data de 18.03.2010. Pronuntata de Judecatoria Vaslui

Contestatie impotriva incheierii judecatorului delegat
Sentinta penala numarul 757 din data de 22.04.2009. Pronuntata de Judecatoria Bacau

Contestatie impotriva incheierii judecatorului delegat
Sentinta penala numarul 1246 din data de 26.07.2010. Pronuntata de Judecatoria Bacau

Contestatie impotriva Incheierii judecatorului delegat
Sentinta penala numarul 1000 din data de 12.05.2010. Pronuntata de Judecatoria Sectorului 4

Contestatie impotriva incheierii judecatorului delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate potrivit Legii 275/2006 privind executarea pedepselor.
Sentinta penala numarul 1232 din data de 28.06.2010. Pronuntata de Judecatoria Braila

CONTESTATIE IMPOTRIVA JUDECATORULUI DELEGAT IN PENITENCIARUL BISTRITA ADMISA. TRECEREA LA UN REGIM INFERIOR CA SI GRAD DE SEVERITATE. CONDITII.
Sentinta penala numarul 1326/2010 din data de 08.09.2011. Pronuntata de Judecatoria Bistrita

Contestatie impotriva procesului-verbal de distribuire a sumei rezultate din executarea silita intemeiata pe art. 570 Cod pr. civ.
Sentinta civila numarul 5576/2011 din data de 16.09.2011. Pronuntata de Judecatoria Bistrita

Contestatie impotriva Raportului de distribuire si la planului de distribuire
Sentinta civila numarul 362/sind din data de 11.02.2013. Pronuntata de Tribunalul Brasov

Contestatie in anulare. Motive de recurs reluate si pe calea contestatiei in anulare
Decizia numarul 258 din data de 02.03.2012. Pronuntata de Tribunalul Teleorman

Contestatie in executare
Sentinta civila numarul 450 din data de 10.02.2009. Pronuntata de Judecatoria Tulcea

Contestatie la excutare
Sentinta penala numarul 113 din data de 03.10.2012. Pronuntata de Judecatoria Gura Humorului

contestatie la execurare
Sentinta civila numarul 391 din data de 27.02.2009. Pronuntata de Judecatoria Tulcea

Contestatie la executare
Decizia numarul 1756 din data de 06.09.2010. Pronuntata de Tribunalul Bucuresti

Contestatie la executare
Decizia numarul 8159/299/2009 din data de 03.06.2011. Pronuntata de Tribunalul Bucuresti

Contestatie la executare
Decizia numarul 1756 din data de 06.09.2011. Pronuntata de Tribunalul Bucuresti

Contestatie la executare
Decizia numarul 729 din data de 03.10.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Alba-Iulia

Contestatie la executare
Decizia numarul 776 din data de 07.06.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

contestatie la executare
Sentinta civila numarul 401 din data de 09.02.2009. Pronuntata de Judecatoria Tulcea

Contestatie la executare
Sentinta penala numarul 283 din data de 19.03.2009. Pronuntata de Judecatoria Tulcea

Contestatie la executare
Sentinta penala numarul 255 din data de 10.03.2009. Pronuntata de Judecatoria Tulcea

contestatie la executare
Sentinta civila numarul 727 din data de 05.03.2009. Pronuntata de Judecatoria Tulcea

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 728 din data de 05.03.2009. Pronuntata de Judecatoria Tulcea

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 857 din data de 19.03.2009. Pronuntata de Judecatoria Tulcea

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 720 din data de 04.03.2009. Pronuntata de Judecatoria Tulcea

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 580 din data de 23.02.2009. Pronuntata de Judecatoria Tulcea

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 856 din data de 19.03.2009. Pronuntata de Judecatoria Tulcea

Contestatie la executare
Sentinta penala numarul 26 din data de 11.01.2012. Pronuntata de Judecatoria Tulcea

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 390 din data de 08.02.2012. Pronuntata de Judecatoria Tulcea

Contestatie la executare
Decizia numarul 24 din data de 23.01.2009. Pronuntata de Tribunalul Braila

Contestatie la executare
Decizia numarul 3 din data de 09.01.2008. Pronuntata de Tribunalul Galati

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 154 din data de 27.01.2010. Pronuntata de Tribunalul Galati

Contestatie la executare
Decizia numarul 184 din data de 21.01.2010. Pronuntata de Tribunalul Galati

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 121 din data de 14.02.2011. Pronuntata de Judecatoria Targu Bujor

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 399 din data de 02.04.2009. Pronuntata de Judecatoria Adjud

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 1093 din data de 22.10.2009. Pronuntata de Judecatoria Adjud

Contestatie la executare
Decizia numarul 1004/R din data de 24.06.2009. Pronuntata de Tribunalul Vaslui

contestatie la executare
Decizia numarul 247/R din data de 08.02.2011. Pronuntata de Tribunalul Vaslui

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 724 din data de 11.03.2010. Pronuntata de Judecatoria Barlad

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 135 din data de 11.01.2011. Pronuntata de Judecatoria Barlad

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 109 din data de 06.01.2011. Pronuntata de Judecatoria Barlad

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 3848 din data de 30.11.2010. Pronuntata de Judecatoria Barlad

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 175 din data de 12.01.2011. Pronuntata de Judecatoria Barlad

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 176 din data de 12.01.2011. Pronuntata de Judecatoria Barlad

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 196 din data de 13.01.2011. Pronuntata de Judecatoria Barlad

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 63 din data de 05.01.2011. Pronuntata de Judecatoria Barlad

Contestatie la executare
Sentinta penala numarul 157 din data de 15.03.2011. Pronuntata de Judecatoria Barlad

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 1199 din data de 20.04.2011. Pronuntata de Judecatoria Barlad

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 923 din data de 28.03.2011. Pronuntata de Judecatoria Barlad

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 821 din data de 15.03.2011. Pronuntata de Judecatoria Barlad

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 782 din data de 10.03.2011. Pronuntata de Judecatoria Barlad

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 1020 din data de 07.04.2011. Pronuntata de Judecatoria Barlad

CONTESTATIE LA EXECUTARE
Sentinta civila numarul 1426 din data de 23.05.2011. Pronuntata de Judecatoria Barlad

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 1406 din data de 19.05.2011. Pronuntata de Judecatoria Barlad

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 1725 din data de 16.06.2011. Pronuntata de Judecatoria Barlad

Contestatie la Executare
Sentinta civila numarul 2746 din data de 20.10.2011. Pronuntata de Judecatoria Barlad

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 1649 din data de 09.06.2011. Pronuntata de Judecatoria Barlad

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 1717 din data de 16.06.2011. Pronuntata de Judecatoria Barlad

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 2491 din data de 04.10.2011. Pronuntata de Judecatoria Barlad

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 2070 din data de 16.08.2011. Pronuntata de Judecatoria Barlad

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 2855 din data de 31.10.2011. Pronuntata de Judecatoria Barlad

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 1958 din data de 12.06.2011. Pronuntata de Judecatoria Barlad

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 2027 din data de 09.08.2011. Pronuntata de Judecatoria Barlad

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 2946 din data de 03.11.2011. Pronuntata de Judecatoria Barlad

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 3027 din data de 10.11.2011. Pronuntata de Judecatoria Barlad

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 3121 din data de 16.11.2011. Pronuntata de Judecatoria Barlad

contestatie la executare
Sentinta civila numarul 253 din data de 26.01.2012. Pronuntata de Judecatoria Barlad

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 233 din data de 26.01.2012. Pronuntata de Judecatoria Barlad

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 3548 din data de 15.12.2011. Pronuntata de Judecatoria Barlad

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 3432 din data de 13.12.2011. Pronuntata de Judecatoria Barlad

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 397 din data de 09.02.2012. Pronuntata de Judecatoria Barlad

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 272 din data de 31.01.2012. Pronuntata de Judecatoria Barlad

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 317 din data de 02.02.2012. Pronuntata de Judecatoria Barlad

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 1261 din data de 25.04.2012. Pronuntata de Judecatoria Barlad

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 965 din data de 04.04.2012. Pronuntata de Judecatoria Barlad

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 863 din data de 26.03.2012. Pronuntata de Judecatoria Barlad

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 1179 din data de 17.04.2012. Pronuntata de Judecatoria Barlad

contestatie la executare
Sentinta civila numarul 1123 din data de 12.04.2012. Pronuntata de Judecatoria Barlad

CONTESTATIE LA EXECUTARE
Sentinta civila numarul 1043 din data de 10.04.2012. Pronuntata de Judecatoria Barlad

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 1581 din data de 24.05.2012. Pronuntata de Judecatoria Barlad

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 778 din data de 20.03.2012. Pronuntata de Judecatoria Barlad

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 2966 din data de 17.10.2012. Pronuntata de Judecatoria Barlad

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 2025 din data de 27.06.2012. Pronuntata de Judecatoria Barlad

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 3482 din data de 22.11.2012. Pronuntata de Judecatoria Barlad

Contestatie la executare
Sentinta penala numarul 37 din data de 11.02.2008. Pronuntata de Judecatoria Vaslui

contestatie la executare
Sentinta civila numarul 13324 din data de 16.09.2011. Pronuntata de Judecatoria Iasi

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 11722 din data de 21.06.2011. Pronuntata de Judecatoria Iasi

CONTESTATIE LA EXECUTARE
Sentinta civila numarul 16235 din data de 23.09.2011. Pronuntata de Judecatoria Iasi

contestatie la executare
Sentinta civila numarul 21975 din data de 05.12.2011. Pronuntata de Judecatoria Iasi

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 7870 din data de 06.04.2012. Pronuntata de Judecatoria Iasi

Contestatie la executare
Decizia numarul 49 din data de 14.01.2009. Pronuntata de Tribunalul Bacau

Contestatie la executare
Decizia numarul 429 din data de 29.04.2009. Pronuntata de Tribunalul Bacau

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 735/D din data de 29.04.2009. Pronuntata de Tribunalul Bacau

Contestatie la executare
Decizia numarul 212/A din data de 18.06.2008. Pronuntata de Tribunalul Bacau

Contestatie la executare
Decizia numarul 691 din data de 15.07.2009. Pronuntata de Tribunalul Bacau

Contestatie la executare
Decizia numarul 910/R din data de 18.11.2009. Pronuntata de Tribunalul Bacau

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 147 din data de 03.03.2010. Pronuntata de Tribunalul Bacau

Contestatie la executare
Decizia numarul 926/R din data de 15.11.2010. Pronuntata de Tribunalul Bacau

Contestatie la executare
Decizia numarul 374 din data de 03.05.2011. Pronuntata de Tribunalul Bacau

Contestatie la executare
Decizia numarul 799 din data de 18.10.2011. Pronuntata de Tribunalul Bacau

Contestatie la executare
Sentinta penala numarul 76 din data de 07.03.2013. Pronuntata de Tribunalul Bacau

Contestatie la executare
Sentinta penala numarul 1057 din data de 20.05.2009. Pronuntata de Judecatoria Bacau

Contestatie la executare
Sentinta penala numarul 1205 din data de 11.06.2009. Pronuntata de Judecatoria Bacau

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 1603 din data de 12.11.2009. Pronuntata de Judecatoria Bacau

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 357 din data de 20.01.2010. Pronuntata de Judecatoria Bacau

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 484 din data de 22.01.2010. Pronuntata de Judecatoria Bacau

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 6804 din data de 25.06.2010. Pronuntata de Judecatoria Bacau

Contestatie la executare
Sentinta penala numarul 1187 din data de 29.06.2010. Pronuntata de Judecatoria Bacau

Contestatie la executare
Sentinta penala numarul 1245 din data de 26.07.2010. Pronuntata de Judecatoria Bacau

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 31 CamerÄ Consiliu din data de 02.07.2010. Pronuntata de Judecatoria Bacau

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 6890 din data de 29.06.2010. Pronuntata de Judecatoria Bacau

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 7941 din data de 22.09.2010. Pronuntata de Judecatoria Bacau

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 8057 din data de 27.09.2010. Pronuntata de Judecatoria Bacau

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 9316 din data de 03.11.2010. Pronuntata de Judecatoria Bacau

Contestatie la executare
Sentinta penala numarul 1779 din data de 15.11.2010. Pronuntata de Judecatoria Bacau

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 6138 din data de 08.06.2010. Pronuntata de Judecatoria Bacau

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 9535 din data de 10.11.2010. Pronuntata de Judecatoria Bacau

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 1751 din data de 01.03.2011. Pronuntata de Judecatoria Bacau

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 291 din data de 18.01.2011. Pronuntata de Judecatoria Bacau

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 7853 din data de 27.01.2012. Pronuntata de Judecatoria Bacau

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 241 din data de 12.01.2011. Pronuntata de Judecatoria Bacau

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 7759 din data de 10.10.2012. Pronuntata de Judecatoria Bacau

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 306 din data de 30.03.2011. Pronuntata de Judecatoria Buhusi

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 16 din data de 10.10.2008. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 22 din data de 17.11.2008. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 26 din data de 06.10.2008. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

Contestatie la executare
Sentinta penala numarul 28 din data de 25.07.2007. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 53 din data de 12.01.2009. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 111 din data de 01.06.2009. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 129 din data de 28.09.2009. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 152 din data de 09.11.2009. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 165 din data de 15.01.2010. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 167 din data de 03.12.2009. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 205 din data de 23.02.2010. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 2685 din data de 16.11.2010. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 670 din data de 24.02.2011. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 1313 din data de 27.04.2011. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 1313 din data de 27.04.2011. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 1413 din data de 26.04.2011. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 1495 din data de 03.05.2011. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 2296 din data de 30.06.2011. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 972 din data de 08.09.2012. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 2343 din data de 12.09.2012. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

Contestatie la executare
Decizia numarul 7470 din data de 02.10.2012. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 2315 din data de 11.09.2012. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 972 din data de 17.09.2012. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 2959 din data de 24.10.2012. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 435 din data de 24.10.2012. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 3257 din data de 08.11.2012. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 3549 din data de 16.12.2008. Pronuntata de Judecatoria Onesti

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 710 din data de 05.01.2009. Pronuntata de Judecatoria Onesti

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 709 din data de 04.03.2009. Pronuntata de Judecatoria Onesti

contestatie la executare
Sentinta civila numarul 1952 din data de 19.06.2009. Pronuntata de Judecatoria Onesti

contestatie la executare
Sentinta civila numarul 1701 din data de 02.06.2009. Pronuntata de Judecatoria Onesti

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 1017 din data de 31.03.2009. Pronuntata de Judecatoria Onesti

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 1019 din data de 31.03.2009. Pronuntata de Judecatoria Onesti

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 709 din data de 04.03.2009. Pronuntata de Judecatoria Onesti

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 2714 din data de 30.09.2009. Pronuntata de Judecatoria Onesti

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 2698 din data de 25.09.2009. Pronuntata de Judecatoria Onesti

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 2699 din data de 25.09.2009. Pronuntata de Judecatoria Onesti

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 2705 din data de 29.09.2009. Pronuntata de Judecatoria Onesti

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 2706 din data de 29.09.2009. Pronuntata de Judecatoria Onesti

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 2715 din data de 30.09.2009. Pronuntata de Judecatoria Onesti

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 2800 din data de 02.09.2009. Pronuntata de Judecatoria Onesti

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 3911 din data de 08.12.2009. Pronuntata de Judecatoria Onesti

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 4143 din data de 18.12.2009. Pronuntata de Judecatoria Onesti

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 654 din data de 19.02.2010. Pronuntata de Judecatoria Onesti

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 875 din data de 10.03.2010. Pronuntata de Judecatoria Onesti

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 1154 din data de 06.04.2010. Pronuntata de Judecatoria Onesti

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 1484 din data de 06.05.2010. Pronuntata de Judecatoria Onesti

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 1674 din data de 25.05.2010. Pronuntata de Judecatoria Onesti

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 1663 din data de 21.05.2010. Pronuntata de Judecatoria Onesti

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 1533 din data de 25.05.2010. Pronuntata de Judecatoria Onesti

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 1775 din data de 03.06.2010. Pronuntata de Judecatoria Onesti

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 2261 din data de 13.08.2010. Pronuntata de Judecatoria Onesti

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 2262 din data de 13.08.2010. Pronuntata de Judecatoria Onesti

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 2315 din data de 24.08.2010. Pronuntata de Judecatoria Onesti

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 2256 din data de 13.08.2010. Pronuntata de Judecatoria Onesti

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 2352 din data de 27.08.2010. Pronuntata de Judecatoria Onesti

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 2560 din data de 17.09.2010. Pronuntata de Judecatoria Onesti

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 2375 din data de 01.09.2010. Pronuntata de Judecatoria Onesti

contestatie la executare
Sentinta civila numarul 3008 din data de 27.10.2010. Pronuntata de Judecatoria Onesti

contestatie la executare
Sentinta civila numarul 2829 din data de 12.10.2010. Pronuntata de Judecatoria Onesti

contestatie la executare
Sentinta civila numarul 2851 din data de 13.10.2010. Pronuntata de Judecatoria Onesti

contestatie la executare
Sentinta civila numarul 3113 din data de 04.11.2010. Pronuntata de Judecatoria Onesti

contestatie la executare
Sentinta civila numarul 3622 din data de 14.12.2010. Pronuntata de Judecatoria Onesti

contestatie la executare
Sentinta civila numarul 413 din data de 09.02.2011. Pronuntata de Judecatoria Onesti

contestatie la executare
Sentinta civila numarul 120 din data de 17.01.2011. Pronuntata de Judecatoria Onesti

contestatie la executare
Sentinta civila numarul 350 din data de 04.02.2011. Pronuntata de Judecatoria Onesti

contestatie la executare
Sentinta civila numarul 111 din data de 14.01.2011. Pronuntata de Judecatoria Onesti

contestatie la executare
Sentinta civila numarul 299 din data de 31.01.2011. Pronuntata de Judecatoria Onesti

contestatie la executare
Sentinta civila numarul 499 din data de 14.01.2011. Pronuntata de Judecatoria Onesti

contestatie la executare
Sentinta civila numarul 413 din data de 09.02.2011. Pronuntata de Judecatoria Onesti

contestatie la executare
Sentinta civila numarul 1040 din data de 30.03.2011. Pronuntata de Judecatoria Onesti

contestatie la executare
Sentinta civila numarul 1311 din data de 22.04.2011. Pronuntata de Judecatoria Onesti

contestatie la executare
Sentinta civila numarul 1365 din data de 29.04.2011. Pronuntata de Judecatoria Onesti

contestatie la executare
Sentinta civila numarul 1321 din data de 26.04.2011. Pronuntata de Judecatoria Onesti

contestatie la executare
Sentinta civila numarul 1142 din data de 08.04.2011. Pronuntata de Judecatoria Onesti

contestatie la executare
Sentinta civila numarul 2365 din data de 22.08.2011. Pronuntata de Judecatoria Onesti

contestatie la executare
Sentinta civila numarul 2232 din data de 21.07.2011. Pronuntata de Judecatoria Onesti

contestatie la executare
Sentinta civila numarul 2233 din data de 21.07.2011. Pronuntata de Judecatoria Onesti

contestatie la executare
Sentinta civila numarul 2301 din data de 08.08.2011. Pronuntata de Judecatoria Onesti

contestatie la executare
Sentinta civila numarul 2206 din data de 20.07.2011. Pronuntata de Judecatoria Onesti

contestatie la executare
Sentinta civila numarul 2191 din data de 14.07.2011. Pronuntata de Judecatoria Onesti

contestatie la executare
Sentinta civila numarul 2736 din data de 22.09.2011. Pronuntata de Judecatoria Onesti

contestatie la executare
Sentinta civila numarul 2826 din data de 29.09.2011. Pronuntata de Judecatoria Onesti

contestatie la executare
Sentinta civila numarul 2928 din data de 07.10.2011. Pronuntata de Judecatoria Onesti

contestatie la executare
Sentinta civila numarul 3207 din data de 27.10.2011. Pronuntata de Judecatoria Onesti

contestatie la executare
Sentinta civila numarul 3603 din data de 23.11.2011. Pronuntata de Judecatoria Onesti

contestatie la executare
Sentinta civila numarul 83 din data de 13.01.2012. Pronuntata de Judecatoria Onesti

contestatie la executare
Sentinta civila numarul 196 din data de 20.01.2012. Pronuntata de Judecatoria Onesti

contestatie la executare
Sentinta civila numarul 112 din data de 16.01.2012. Pronuntata de Judecatoria Onesti

contestatie la executare
Sentinta civila numarul 45 din data de 11.01.2012. Pronuntata de Judecatoria Onesti

contestatie la executare
Sentinta civila numarul 571 din data de 23.02.2012. Pronuntata de Judecatoria Onesti

contestatie la executare
Sentinta penala numarul 121 din data de 20.02.2012. Pronuntata de Judecatoria Onesti

contestatie la executare
Sentinta civila numarul 890 din data de 16.03.2012. Pronuntata de Judecatoria Onesti

contestatie la executare
Sentinta civila numarul 824 din data de 12.03.2012. Pronuntata de Judecatoria Onesti

contestatie la executare
Sentinta civila numarul 940 din data de 21.03.2012. Pronuntata de Judecatoria Onesti

contestatie la executare
Sentinta civila numarul 710 din data de 05.03.2012. Pronuntata de Judecatoria Onesti

contestatie la executare
Sentinta civila numarul 1415 din data de 25.04.2012. Pronuntata de Judecatoria Onesti

contestatie la executare
Sentinta civila numarul 1806 din data de 28.05.2012. Pronuntata de Judecatoria Onesti

contestatie la executare
Sentinta civila numarul 2310 din data de 23.07.2012. Pronuntata de Judecatoria Onesti

contestatie la executare
Sentinta penala numarul 391 din data de 16.07.2012. Pronuntata de Judecatoria Onesti

contestatie la executare
Sentinta civila numarul 2403 din data de 09.08.2012. Pronuntata de Judecatoria Onesti

contestatie la executare
Sentinta civila numarul 2710 din data de 13.09.2012. Pronuntata de Judecatoria Onesti

contestatie la executare
Sentinta civila numarul 2674 din data de 11.09.2012. Pronuntata de Judecatoria Onesti

contestatie la executare
Sentinta civila numarul 2808 din data de 21.09.2012. Pronuntata de Judecatoria Onesti

contestatie la executare
Sentinta civila numarul 2620 din data de 07.09.2012. Pronuntata de Judecatoria Onesti

contestatie la executare
Sentinta civila numarul 2709 din data de 13.09.2012. Pronuntata de Judecatoria Onesti

contestatie la executare
Sentinta civila numarul 2749 din data de 18.09.2012. Pronuntata de Judecatoria Onesti

contestatie la executare
Sentinta civila numarul 3474 din data de 01.10.2012. Pronuntata de Judecatoria OnestiComentarii ref. Sentinta civila numarul 3354 din data de 08.09.2011 pronuntata de Judecatoria Alexandria

Fii primul care comenteaza.

 

 

Ultimele comentarii:
Alexandra comenteza: ''mai vin cu una. de ani de zile ca 1 pers platesc cel mai mult apa din tot blocul. la una din sedinte s-a votat schimbare ... »»''

Alexandra comenteza: ''buna ziua
am schimbat o butelie, tipul a venit cu una si cand sa porneasca aragazul nu ardea. a curatat din tub si
... »»''

Florin S comenteza: ''Cnventiile civile sunt greu de deosebit de un contrcat de munca mai ales atunci cand obiectul de activitate al conventii ... »»''

Laurentiu Galca comenteza: ''Sunt angajat la firma URBAN PROTECT din sinaia jud Prahova In urma controalelor pe care ati facut la firma respectiva si ... »»''

cornel comenteza: ''Doresc sa achizitionez un autoturism Skoda, fabricat octombrie 2006 diesel 1,9 norma poluare E3, emisii co2 140.Va rog s ... »»''

daragiu petre comenteza: ''buna zioa.am o mica problema .am avut o oprire pe salariu meu.iar deaci eu am platit totii banii care trebuia prin ing b ... »»''

stefania comenteza: ''Buna seara , numarul de telefon numai este valabil cum as putea intra in posesia celui nou ,
Multumesc
... »»''

 

 

Harta administrativa a Romaniei Judetul Satu-Mare Judetul Bihor Judetul Salaj Judetul Cluj Judetul Alba Judetul Hunedoara Judetul Arad Judetul Timis Judetul Caras-Severin Judetul Mehedinti Judetul Dolj Judetul Olt Judetul Gorj Judetul Vālcea Judetul Arges Judetul Dāmbovita Judetul Teleorman Judetul Giurgiu Judetul Calarasi Judetul Constanta Judetul Ialomita Judetul Prahova Judetul Brasov Judetul Sibiu Judetul Buzau Judetul Braila Judetul Tulcea Judetul Vrancea Judetul Galati Judetul Mures Judetul Covasna Judetul Harghita Judetul Bacau Judetul Vaslui Judetul Neamt Judetul Iasi Judetul Bistrita-Nasaud Judetul Maramures Judetul Suceava Judetul Botosani Judetul Bucuresti Judetul Ilfov Judetul Ilfov

 

 

 

Prima Pagina          Sitemap          Harta Site          Mergi sus


Toate datele afisate sunt informatii publice, publicate de autoritatile si institutiile publice sau in cadrul documentelor destinate publicului (Monitorul Oficial, Acte ale autoritatilor publice s.a.).
Consimtamantul persoanei vizate nu este cerut atunci cand prelucrarea priveste date obtinute din documente accesibile publicului, conform legii. (art.5, alin.2, lit.f din Legea nr. 677/2001, pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date). Notificare Operator de date cu caracter personal nr. 2447/2015.
Reclamatie date cu caracter personal