Institutii Publice: pretentii
Asistenta Juridica

Prima Pagina          
Cautare generala

InfoDosar.ro
Cauta online dosarul din Instanta:
-Administratie
Institutii Publice

   Consiliile Judetene
   Judetele Romaniei
   Prefecturi
   Primarii
   Evidenta Populatiei
   Directiile de Pasapoarte
   Directiile Eliberari Pemise si Inmatriculari
   Directii de Statistica
   Arhivele Nationale
   Agentiile Domeniilor Statului
   Administratii ale Apelor Romane
   Drumurile Nationale
   Autoritati Sanitar-Veterinare
   Oficiile pentru Ameliorare si Reproductie in Zootehnie
   Oficii Judetene de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit
   A.P.I.A.
   Oficii Judetene pentru Consultanta Agricola
   Directiile de Agricultura
   Directiile FitoSanitare
   Ocoale Silvice
   Asociatii de Vanatoare si Pescuit
   Regiunile de Dezvoltare
   Agentiile pentru Protectia Mediului
   Casele de Asigurari de Sanatate
   Casele de Pensii
   Agentii de Somaj
   Asociatia Nevazatorilor
   Protectia Copilului
   Agentii Teritoriale pentru Prestatii Sociale
   Compartimente A.N.E.S.
   Consilii de Formare Profesionala
   Cartelul "Alfa"
   Administratiile financiare
   Trezorerii
   Camerele de Comert
   Curtile de Conturi
   Garzile Financiare
   Protectia Consumatorului
   Consiliul Concurentei
   Corpul Contabililor Autorizati
   Lista Contabililor Autorizati
   Lista Consultantilor Fiscali
   Tabloul arhitectilor din Romania
   Serviciile Judetene de Metrologie Legala
   Centre Evaluatori ANEVAR
   Agentiile pentru Conservarea Energiei
   CENTROCOOP
   ANCOM (ANRCTI)
   Inspectorate Scolare Judetene
   Directii Tineret
   Directii Judetene pentru Sport
   Federatii de Sport
   Biblioteci Judetene
   Directii Judetene pentru Cultura, Culte si Patrimoniul Cultural National
   Centre Judetene pentru Cultura Traditionala
   Muzee Judetene
   Biserici si Culte
   Teatre Judetene
   Federatia Sindicala "Spiru-Haret"
   Barouri de avocati
   Tabloul avocatilor
   Tabloul mediatorilor
   Birouri Avocatul Poporului
   Birouri de Cadastru
   Instante de Judecata
   Parchete
   Penitenciare
   Institute de Medicina Legala
   Notari Publici
   Executori Judecatoresti
   Lichidatori
   Consilieri Proprietate Intelectuala
   Traducatori Autorizati de MJ
   Colegiile Farmacistilor
   Colegiile Medicilor
   Colegiile Medicilor Dentisti
   Ordinul Asistentilor Medicali
   Spitale
   Centre Judetene Antidrog
   Centre de Transfuzie Sanguina
   Directiile de Sanatate Publica
   Crucea Rosie Romana
   Inspectorate de Stat in Constructii
   Auditori Energetici
   Inspectorate de Munca
   Garzile de Mediu
   Vamile
   I.S.U.
   InfoTrafic
   S.R.I.
   Birourile de Imigrari
   Autoritatile pentru Straini
   Politia Romana
   Jandarmeria Romana
   Centre Militare Judetene
   CREDITCOOP
   Casele de Ajutor Reciproc
   Retea CEC Bank
   Retea BCR
   Retea BancPost
   Retea BRD
   Retea Raiffeisen
   Retea Banca Carpatica
   Retea Banca Transilvania
   Retea Romextera Bank
   Oficii Postale
   Agentiile de Voiaj si Statiile CFR
   ARR-uri
   RAR-uri
   Statele Lumii
   Misiunile Diplomatice

 

 

Asistenta Juridica » Jurisprudenta » Judecatoria Costesti


pretentiiSentinta civila numarul 702 din data de 04.07.2011
Pronuntata de Judecatoria Costesti


Avocat Baroul Bucuresti Asistenta si reprezentare juridica la toate instantele de judecata www.cabinetonline.ro
[Sediu cabinet]


JUDECATORIA COSTESTI SENTINTA CIVILA Nr.702 /04 Iulie 2011 Pe rol se afla judecarea cauzei civile privind pe reclamantii CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI COSTESTI SI ORASUL COSTESTI si pe parata SC P M AG S R L, avand ca obiect "pretentii".
Dezbaterile si sustinerile partilor au avut loc in sedinta publica din data de 27.06:.
INSTANTA: Deliberand asupra cauzei de fata, constata urmatoarele:
Prin cererea inregistrata pe rolul acestei instante la data de 22.03.2010 sub nr. 621/214/2010, reclamantii CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI COSTESTI SI ORASUL COSTESTI, au chemat in judecata si personal la interogatoriu pe parata SC P M AG S R L, solicitand instantei ca prin hotararea ce se va pronunta sa o oblige pe parata la plata sumei de 18682 lei reprezentand debit chirie neachitata, 2592, 5 lei penalitati de intarziere pentru anul 2008 la debitul neachitat, sa dispuna evacuarea paratei din spatiul proprietate, cu cheltuieli de judecata.
In motivarea cererii, reclamantii au aratat ca la data de 14.04.2008 au incheiat cu parata un contract de inchiriere inregistrat sub nr. 19 prin care au pus la dispozitia paratei cu chirie un spatiu in suprafata de 384 mp (fosta cla dire a punctului termic PT4), stabilindu-se o chirie lunara de 3, 00 lei/mp. De la data incheierii contractului de inchiriere, parata a pla tit chiria pana in luna noiembrie inclusiv, dupa care pana la data promova rii prezentei actiuni aceasta a refuzat plata chiriei, fapt pentru care incepand cu data de 01.11.2009, in temeiul art 2.4 din contractul de inchiriere au procedat la rezilierea acestui contract de drept. Acest fapt a fost comunicat paratei prin adresa nr. 13440/13.10.2009 prin care aceasta a fost notificata sa plateasca debitul, in subsidiar cu precizarea ca in caz de neconformare, contractul de inchiriere se reziliaza de drept.
Au mentionat reclamantii ca incepand cu data de 01.11.2009 parata ocupa in mod ilegal si abuziv spatiul in baza caruia aceasta continua sa obtina profituri.
Pentru recuperarea debitelor s-a procedat la emiterea titlului executoriu si a somatiei de plata transmise cu confirmarea de primire, dar parata nu s-a conformat si nu a pla tit nimic din debit.
In drept, au fost invocate dispozitiile art 969-970 Cod civil.
Actiunea este scutita de plata taxei judiciare de timbru conform art 17 din Legea 146/1997, capa tul de cerere privind evacuarea fiind timbrat conform chitantei de la fila 4.
In dovedirea cererii, reclamantii au solicitat probele cu inscrisuri, interogatoriul paratei si alte probe pe care le vor considera pertinente in solutionarea cauzei.
Au fost anexate cererii de chemare in judecata, in copie, contract de inchiriere nr. 19/14.04.2008 (filele 5-6), document cumulativ si facturi fiscale (filele 7-14), adresa nr. 13440/13.10.2009 emisa de Prima ria Oras Costesti, somatie si instiintare de plata, insotite de confirmare de primire, titlu executoriu nr. 25/16.11.2009.
La data de 14.06.2010 (fila 29) parata a depus intampinare si cerere reconventionala prin care a solicitat respingerea actiunii, obligarea reclamantilor la plata chiriilor si a investitiilor pe care le-a achitat, si la plata cheltuielilor de judecata.
In motivare, s-a aratat ca la data de 14.04.2008 a incheiat cu Prima ria Oras Costesti contractul de inchiriere nr. 19 avand ca obiect inchirierea imobilului cla dire fosta PT4 in suprafata de 384 mp. La momentul prelua rii imobilului acesta se afla intr-un stadiu de degradare extrem de avansat, motiv pentru care in contract s-a stipulat clauza conform careia proprietarul are obligatia de a preda spatiul inchiriat in stare normala de folosinta si cura tenie in baza unui proces-verbal de predare-primire.
Nici pana in momentul actul spatiul nu a fost renovat si nici nu a fost incheiat proces-verbal de predare primire a acestuia.
Asadar, spatiul nu a fost predat in conditiile dispozitiilor contractuale.
Prin ra spunsul comunicat de Prima rie la data de 06.06.2008 la solicitarea sa facuta in vederea demara rii lucrarilor de consolidare a imobilului, aceasta a mentionat " Conform clauzei din contractul de inchiriere si a referatului intocmit de biroul de urbanism puteti demara lucrarile solicitate", mentionandu-se ca pana la prima rectificare de buget pe anul 2008 nu se poate face compensarea cu chiria, deoarece aceste reparatii trebuie prevazute in lista de investitii.
In continuare, parata a aratat ca bazandu-se pe buna credinta a reclamantei a demarat lucrarile de consolidare si renovare a spatiului, urmand ca aceste cheltuieli sa se compenseze cu chiria pe care o avea de pla tit la prima rectificare bugetara din anul 2008.
A solicitat parata sa se dispuna rezilierea contractului de inchiriere, restituirea cheltuielilor pla tite pana la data prezentei si a investitiilor facute la spatiul care face obiectul contractului, motivand ca reclamantii nu si-au respectat obligatiile asumate prin contract care nu mai este valabil, iar plata chiriei si investitiile s-au facut fara a putea beneficia de spatiu.
In drept, au fost invocate dispozitiile art 115-118 C.pr.civ., art 119-120, art 382 si 274 C.pr.civ..
Parata a solicitat probele cu inscrisuri, testimoniala, interogatoriu, expertiza si orice alta proba ar fi necesare.
La data de 13.09.2010 (fila 34) parata a depus o completare la cererea reconventionala prin care a solicitat obligarea reclamantilor la plata penalitatilor, a dobanzilor legale si a lipsei de folosinta a utilajelor achizitionate special pentru acest obiectiv.
In motivarea acestei cereri, parata a aratat ca a achizitionat o serie de utilaje si a investit in spatiul inchiriat, investitie care trebuia sa fie scazuta din cuantumul chiriei, lucru care nu s-a realizat. De aceea consider cp a achitat in avans o chirie pe care parata nu o merita avand in vedere ca nu a respectat clauzele contractuale si intelege sa solicite dobanda legala la toate aceste sume.
In drept, aceasta cerere a fost intemeiata pe dispozitiile art 112 si urma torii C.pr.civila.
Prin cererea precizatoare depusa la data de 30.09.2010 (fila 95), parata a precizat cuantumul creantei pe care o pretinde de la reclamanti ca fiind 45152, 40 lei din care 29459, 40 lei investitii, 5477 bransament tablou electric, 9216 lei chirii pla tite in avans, 1000 lei lipsa de folosinta determinata de nefolosirea utilajelor achizitionate pentru a fi folosite in spatiul inchiriat, imposibilitatea de a functiona si obligativitatea de a achita taxele si impozitele aferente persoanelor juridice.
Prin cererea completatoare la cererea reconventionala, formulata la data de 21.11.2010, parata-reclamanta a precizat cuantumul penalitatilor solicitate ca fiind 1000 lei.
La data de 09.05.2011 (fila 198) parata a depus o noua cerere completatoare la cererea reconventionala prin care a solicitat sa se constate nulitatea contractului de inchiriere si implicit a facturilor emise in baza acesteia de reclamantii - parati.
Aceasta cerere a fost precizata la data de 16.05.2011 (fila 204), in sensul ca respectivul contract de inchiriere si facturile emise in baza acesteia sunt nule avand in vedere ca obiectul pentru care acest spatiu a fost inchiriat nu a putut fi atins din culpa exclusiva a proprietarului.
In motivarea cererii precizatoare formulate la aceasta data, parata a aratat ca dispozitiile art 5.1. din contractul de inchiriere preva d ca spatiul trebuie predat de proprietar in conditii normale de folosinta si cura tenie in baza unui proces-verbal de predare primire. Contractul de inchiriere este nul deoarece reclamantii-parati a inca lcat dispozitiile imperative ale acesteia, din expertizele contabila si constructii reiesind cu exactitate ca nu exista nici un proces verbal de predare primire a spatiului.
Din concluziile expertizei in constructii reiese ca spatiul nu putea fi utilizat asa cum a fost folosit la data incheierii contractului de inchiriere si nu poate fi utilizat nici in momentul de fata intrucat prin mijlocul inca perii renovate trece un cablu de inalta tensiune care nu poate fi mutat decat de proprietar.
In drept, au fost invocate disp. art 112 si 111 C.pr.civ.
Cererea reconventionala astfel cum a fost precizata si completata a fost timbrata potrivit chitantei de la fila 40.
La termenul de judecata din data de 25.10.2010 reclamantii au depus o cerere completatoare prin care au solicitat evacuarea paratei-reclamante din spatiu si aducerea acestuia la starea initiala.
O noua cerere completatoare a fost depusa de reclamantii-parati la termenul de judecata din data de 06.12.2010 (fila 122) prin care au solicitat obligarea paratei-reclamante la plata sumelor de 14880 lei reprezentand debit chirie pentru anul 2009, 13250 lei reprezentand debit chirie pentru anul 2010, calculat pana la data de 31.10.2010, 2531 lei penalitati pentru debitul neachitat aferent anului 2010 pana la 31.10.2010, 1447 lei penalitati pentru debitul neachitat aferent anului 2010 pana la 31.10.2010, precum si obligarea paratei- reclamante la plata chiriei si penalitatile in continuare pana la data evacua rii ori preda rii spatiului inchiriat.
Au mentionat reclamantii-parati ca perioada pentru care parata- reclamanta nu si-a mai pla tit chiria este ianuarie 2009-31.10.2010 si in continuare.
Prin incheierea de sedinta din data de 14.06.2010 (fila 31) instanta a admis exceptia lipsei calitatii procesuale active a Prima riei Oras Costesti si a respins actiunea formulata de aceasta ca fiind introdusa de o persoana fara calitate procesuala activa.
Instanta a incuviintat si administrat in cauza la propunerea ambelor parti probele cu inscrisuri, interogatoriu si martori, paratei-reclamante fiindu-i incredintata si proba cu expertiza.
In cadrul acestei ultime categorii de probe, in cauza s-au intocmit rapoarte de expertiza de catre expertul constructor Iacob Andy Lorel (filel 165-179) si expertul contabil Ba nut Ion (filele 184-191.).
Analizand ansamblul materialului probator administrat in cauza, instanta retine urmatoarele:
La data de 14.04.2008, intre Prima ria Orasului Costesti si SC P M AG SRL s-a incheiat contractul de inchiriere nr. 19 (filele 5-6) avand ca obiect cla direa fosta CT4 in suprafata de 384 mp, situata in str. Pietii din orasul Costesti, judetul Arges, termenul de inchiriere convenit fiind de 5 ani cu posibilitatea prelungirii acestuia de comun acord (pct. 3).
Prin acest contract s-a stabilit o chirie lunara pe mp de 3, 00 lei.
La punctul 2.4. din contract partile au stipulat ca neplata chiriei pe termen de 3 luni consecutiv va duce la rezilierea contractului unilateral si la evacuarea fara preaviz.
Pentru sumele datorate de parata-reclamanta cu titlu de chirie au fost emise de catre Prima ria Costesti facturi care se refera la perioada 29.01.2009- 30.11.2009, respectiv 29.01.2010-26.02.2010 (filele 8-14).
Prin adresa nr. 13440/13.10.2009 8 fila 15), parata-reclamanta a fost somata sa achite debitul de 12312 lei pana la data de 31.10.2009 fiind instiintata ca in caz de neachitare a acestui debit incepand cu data de 01.11.2009, contractul de inchiriere se reziliaza de drept potrivit art 2.4. din contract.
Prin niciun mijloc de proba administrat in cauza, parata-reclamanta nu a facut dovada ca a achitat chiria dupa data de 01.11.2009.
Avand in vedere aceste considerente si fata de prevederea contractuala, in temeiul art 969 Cod civil, instanta constata ca primul capa t de cerere este intemeiat.
Sub aspectul evacua rii, instanta constata ca partile au prevazut in contract ca neplata chiriei pe termen de 3 luni consecutiv va duce la rezilierea contractului unilateral si evacuarea fara preaviz (pct. 2.4).
Clauza inserata de parti la acest articol din contract are semnificatia unui pact comisoriu de gradul II ce putea fi invocat numai daca reclamantii-parati ar fi inteles sa-si indeplineasca obligatiile contractuale .
Legat de indeplinirea de catre parti a obligatiilor contractuale, din analiza contractului de inchiriere pe care se fundamenteaza pretentiile deduse judecatii, reiese ca la pct. 5.1. s-a stabilit obligatia proprietarului de a preda spatiul inchiriat in stare normala de folosinta si cura tenie in baza unui proces-verbal de predare - primire.
Reclamantii-parati au recunoscut la interogatoriu existenta acestei obligatii contractuale, dar au sustinut ca parata-reclamanta a ocupat spatiul fara a solicita predarea acestuia.
Parata-reclamanta sustine ca spatiul nu s-a predat in stare normala de folosinta si cura tenie c u proces-verbal de predare - primire. Cu toate acestea, a inceput repararea spatiului pe cheltuiala proprie conform adresei din 29.05.2008, a referatului intocmit de Biroul de urbanism al paratei si a adresei nr. 7406/06.06.2008 (fila 113).
Din cuprinsul adresei inregistrata la Prima ria Orasului Costesti sub nr. 7144/29.05.2008 depusa in copie la fila 126 rezulta ca numitii S A si N G, in calitate de asociati ai paratei-reclamante au instiintat unitatea contractanta ca imobilul inchiriat este deteriorat in proportie de 80% si necesita reparatii capitale, fiind enumerate in adresa deficientele constatate. Prin aceasta adresa si- au exprimat disponibilitatea de a executa reparatiile capitale la spatiul inchiriat estimate la suma minima de 150000 RON pe cheltuiala societa tii, urmand a se face compensarea cheltuielilor cu chiriile si au solicitat aprobarea lucrarilor de investitii pentru aceasta cla dire cat mai urgent posibil.
Aceasta adresa poarta o rezolutie datata 02.06.2008 si semnata, semna tura care ar apartine potrivit mentiunilor din adresa depusa in copie la fila 119 contabilului sef al prima riei.
Ca ra spuns la adresa nr. 7144, Prima ria Oras Costesti a emis adresa nr. 7406/06.06.2008 a carei copie se gaseste la fila 52 din cuprinsul careia reiese ca s-a dat acordul solicitantilor pentru demararea lucrarilor solicitate si s-a mentionat ca pana la prima rectificare de buget pe anul 2008 nu se poate face compensarea cu chiria, deoarece aceste reparatii trebuie prevazute in lista de investitii.
Este informata parata-reclamanta prin reprezentant S A ca pana la aprobarea rectifica rii bugetului are obligatia de a achita chiria lunara.
Din depozitia martorului A I (fila 138) a rezultat ca spatiul inchiriat de catre parata-reclamanta era anterior inchirierii o cla dire dezafectata, fara usi si fara geamuri, cu suprafata interioara prezentand denivela ri. De asemenea, ina untru era gunoi, martorul declarand ca a participat la cura tenie.
A mai declarat acest martor ca parata-reclamanta ar fi angajat o alta societate pentru a efectua lucrari la aceasta cla dire.
Audiat in calitate de martor, reprezentantul SC A S C 2005 S R L (fila 137) a declarat ca la societatea SC P M AG S R L a efectuat o serie de lucrari la cla direa punct termic din Costesti pentru care a emis un deviz si factura.
Din declaratia acestui martor a reiesit ca inainte de inceperea lucrarilor la aceasta cla dire, a constatat ca nu era cura tenie, cla direa fiind plina de gunoaie, geamurile erau sparte, nu existau usi si nu era racordata la utilita ti, iar peretii nu erau completi, in sensul ca erau ga uri, peretele din fata fiind refacut in totalitate.
Cu depozitiile celor doi martori mai sus nominalizati parata-reclamanta a facut dovada ca locatarul nu a respectat obligatia prevazuta de art 5.1 din contract. Se impune o asemenea concluzie cu atat mai mult cu cat potrivit art 1421 alin. 1 Cod civil locatarul are obligatia de a preda lucrul inchiriat intr-o stare corespunza toare destinatiei in vederea careia a fost inchiriat.
Chiar daca aceasta destinatie nu a fost prevazuta in contract ea se poate prezuma dupa circumstante, la punctul 4.5 fiind prevazuta obligatia chiriasului ca prin desfiintarea activita tilor specifice firmei sa nu afecteze mediul inconjura tor.
Rezilierea este conditionata de intrunirea cumulativa a mai multor conditii, respectiv neexecutarea de catre una din parti a obligatiilor asumate, caracterul imputabil partii al acestei neexecuta ri, debitorul obligatiei neexecutate sa fi fost pus in intarziere in conditiile prevazute de lege.
Parata - reclamanta a facut dovada ca reclamantii-paratii nu si-au respectat obligatia prevazuta la art. 5.1. din contract, dar nu a facut dovada ca reclamantii-paratii au fost pusi in intarziere anterior introducerii actiunii.
Adresa nr. 7144/29.05.2009 nu poate fi interpretata in acest sens nici din punct de vedere al formei si nici din punct de vedere al continutului.
Avand in vedere toate aceste considerente, instanta va respinge capa tul de cerere din cererea reconventionala privind rezilierea contractului ca fiind neintemeiat, nefiind indeplinite in mod cumulativ conditiile prev. de art. 1020- 1021 Cod civil, pentru constatarea rezilierii, reclamantii -parati nefiind pusi in intarziere cu privire la executarea obligatiei prev. de art 5.1. din contract.
Faptul inexistentei unui proces-verbal de primire a spatiului nu poate fi interpretat in favoarea paratei-reclamante ca ci aceasta a acceptat aceasta situatie, a preluat spatiul si a demarat lucrarile la acesta , fiind titulara unui drept de creanta impotriva reclamantilor-parati.
Cu situatia de lucrari, depozitiile martorilor audiati in cauza si prin concluziile raportului de expertiza intocmit de expertul constructor, parata- reclamanta a facut dovada cheltuielilor efectuate pentru ducerea spatiului la o stare corespunza toare destinatiei in vederea caruia a fost inchiriat.
Intrucat potrivit clauzelor contractuale aceste lucrari erau in sarcina reclamantilor-parati acestia vor fi obligati la plata contravalorii acestor lucrari.
Plata chiriei reprezinta una dintre principalele obligatii ale locatarului astfel ca in virtutea disp. art 1439 alin. 2 Cod civil neexecutarea obligatiei da dreptul de acere executarea silita sau rezilierea contractului.
Reclamantii - parati nu au cerut rezilierea contractului care constituie pentru parata-reclamanta titlu valabil de ocupare a spatiului.
La punctul 2.4 din contract partile au convenit ca neplata chiriei pe termen de 3 luni consecutiv va duce la rezilierea contractului unilateral si evacuarea fara preaviz.
Asadar, reclamantii-parati nu puteau cere evacuarea paratei-reclamante decat in masura in care si-ar fi valorificat aceasta clauza contractuala pe care instanta o apreciaza in sensul unui pact comisoriu de gradul II.
Reclamantii-parati nu s-au prevalat de aceasta clauza si nici nu puteau sa invoce aplicarea sa deoarece in sarcina acestora se retine neindeplinirea obligatiei contractuale stipulate la pct. 5.1. din contract.
Acestia nu pot pretinde aducerea spatiului inchiriat la starea initiala prin ridicarea de catre parata-reclamanta a investitiilor efectuate ca ci partile au convenit efectuarea unor asemenea lucrari prin prevederea contractuala de la punctul 4.4.
Prin niciun mijloc de proba, parata-reclamanta nu a facut dovada unei neutiliza ri a spatiului inchiriat.
Din ra spunsurile la interogatoriu a reiesit ca aceasta detine spatiul respectiv si la ora actuala astfel ca nedesfa surarea activita tii comerciale in acel spatiu ii este imputabila, motiv pentru care acest capa t de cerere este neintemeiat.
Cu raportul de expertiza in constructii, parata-reclamanta a probat cheltuielile efectuate pentru amenajarea spatiului obiect al contractului de inchiriere invocat in cauza, lucrari necesare pentru aducerea spatiului la o stare corespunza toare destinatiei in vederea careia a fost inchiriat.
S-a concluzionat prin acest raport de expertiza ca lucrarile mentionate in situatia de lucrari se confirma la fel ca si costul fieca reia dintre acestea, astfel cum acesta este prevazut in aceasta situatie.
Fata de aceste concluzii ale raportului de expertiza, o analiza detaliata a fieca rei lucrari efectuate sub aspectul cantita tii de materiale utilizate este inutila.
Pentru aceste considerente, instanta va obliga reclamantii-parati sa plateasca paratei-reclamante suma de 39936, 4 lei din care 29459, 40 lei reprezentand contravaloare lucrari si 5477 lei contravaloare bransament tablou electric.
In privinta cererii completatoare de constatare a nulita tii contractului de inchiriere, in raport de motivarea in fapt, instanta constata ca aceasta vizeaza de fapt o reziliere a contractului pentru neindeplinirea obligatiei asumate de locatar privind efectuarea lucrarilor necesare pentru aducerea spatiului in starea normala de folosinta si cura tenie, capa t de cerere apreciat ca neintemeiat fata de aspectele mai sus amintite.
Din cererea reconventionala a reiesit ca dobanzile si penalitatile pretinse de parata-reclamanta se refera la chiriile pla tite in avans. In lipsa existentei unei asemenea constata ri, aceste capete de cerere sunt neintemeiate.
In temeiul art 274 C.pr.civ., fata de solutia admiterii partiale a cererii reconventionale va obliga pe reclamantii - parati sa plateasca paratei-reclamante cu titlu de cheltuieli de judecata suma de 700 lei reprezentand contravaloare onorariu expert constructor.
PENTRU ACESTE MOTIVE, IN NUMELE LEGII HOTARASTE: Admite in parte cererea principala astfel cum a fost precizata si completata, formulata de reclamantii CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI COSTESTI SI ORASUL COSTESTI, impotriva paratei SC P M AG S R L, cu sediul in C, str. V , 21, judetul Arges. Admite in parte cererea reconventionala astfel cum a fost precizata si completata.
Obliga parata-reclamanta sa plateasca reclamantilor-parati sumele de 14880 lei reprezentand chirie neachitata pentru anul 2009, 13250 lei chirie neachitata pentru anul 2010 (pana la data de 31.10.2010), 2531 lei penalitati pentru debitul neachitat aferent anului 2009, 1147 lei penalitati pentru debitul neachitat aferent anului 2010.
Obliga reclamantii-parati sa plateasca paratei-reclamante suma de 39936, 4 lei din care 29459, 40 lei reprezentand contravaloare lucrari si 5477 lei contravaloare bransament tablou electric.
Respinge capetele de cerere din cererea principala privind evacuarea paratei-reclamante si aducerea spatiului la starea initiala ca neintemeiate.
Respinge celelalte capete de cerere din cererea reconventionala ca neintemeiate.
Obliga reclamantii-parati sa plateasca paratei-reclamante cheltuieli de judecata in suma de 700 lei.
Cu recurs in termen de 15 zile de la comunicare.
Pronuntata in sedinta publica asta zi, 04 Iulie 2011 Red.SIT/dact.El.D 5 ex/07.07.2011

Alte spete din domeniul Actiuni (in): anulare; posesorie; regres; pauliana etc.

- Masura dispusa de instanta - aceea de suspendare a judecarii cauzei in temeiul art. 1551 Cod de procedura civila - nu face decat sa o sanctioneze pe reclamanta pentru o atitudine culpabila care nu-i apartine si pe care nici nu ar putea-o schimba,...
Decizia numarul 696 din data de 24.04.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti

Accesul liber la informatiile de interes public. Refuz nejustificat al institutiei publice de a furniza informatii in temeiul legii nr.544/2001.
Decizia numarul 549 din data de 11.10.2004. Pronuntata de Curtea de Apel Alba-Iulia

acdtiune pauliana-revocare
Sentinta civila numarul 644 din data de 29.02.2012. Pronuntata de Judecatoria Onesti

Actiune anulare ordonanta de plata. Aplicare art. 153 cod procedura civila.
Sentinta civila numarul 1668 din data de 29.06.2011. Pronuntata de Tribunalul Brasov

Actiune anulare raport de expertiza
Sentinta civila numarul 3068 din data de 30.11.2011. Pronuntata de Judecatoria Brezoi

Actiune avand ca obiect"anulare act". Lipsa discernamant. Consecinte
Sentinta civila numarul 2419 din data de 04.03.2009. Pronuntata de Judecatoria Ploiesti

Actiune Cauzala. Neconservarea dreptului de regres.
Sentinta comerciala numarul 341 din data de 02.03.2009. Pronuntata de Tribunalul Valcea

Actiune civila in despagubiri. Respingerea cererii de obligare solidara cu persoana responsabila civilmente, pe considerentul neintroducerii acesteia in cauza pana la citirea actului de sesizare
Decizia numarul 217 din data de 22.04.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Alba-Iulia

Actiune civila in constatare
Sentinta civila numarul 2900 din data de 15.09.2008. Pronuntata de Judecatoria Targu Carbunesti

ACTIUNE CIVILA IN PROCESUL PENAL. DOVADA PREJUDICIULUI
Sentinta penala numarul 1260 din data de 24.06.2005. Pronuntata de Judecatoria Slatina

Actiune civila privind nulitate absoluta Ordinul Prefectului
Sentinta civila din data de 28.10.2010. Pronuntata de Judecatoria Ramnicu Sarat

Actiune civila. Conditii de admisibilitate. Interes
Decizia numarul 503 din data de 13.05.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

Actiune civila. Momentul constituirii ca parte civila. Daunele morale in cazul infractiunilor privind convietuirea sociala.
Decizia numarul 1197 din data de 24.11.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti

ACTIUNE CONFESORIE
Sentinta civila numarul 1049 din data de 02.06.2011. Pronuntata de Judecatoria Valenii de Munte

actiune confesorie
Sentinta civila numarul 10.097 din data de 07.12.2007. Pronuntata de Judecatoria Sectorului 2

Actiune constatare
Sentinta civila numarul 2396 din data de 27.11.2009. Pronuntata de Judecatoria Falticeni

Actiune Constatare
Sentinta civila numarul 3379 din data de 07.11.2008. Pronuntata de Judecatoria Campina

Actiune constitutiva de drepturi. Prematuritate retinuta eronat. Obligatiile care revin instantei in solutionarea unei astfel de cauze.
Decizia numarul 869R din data de 20.10.2009. Pronuntata de Tribunalul Botosani

Actiune de tagada a paternitatii; recunoasterea paternitatii prin hotarare judecatoreasca
Sentinta civila numarul 1675 din data de 18.10.2012. Pronuntata de Judecatoria Turnu Magurele

Actiune decizie Primar dezafectare constructii
Sentinta comerciala numarul 2273 din data de 23.11.2012. Pronuntata de Tribunalul Iasi

Actiune in anulare
Decizia numarul 358 din data de 19.04.2011. Pronuntata de Tribunalul Bacau

Actiune in anulare
Sentinta civila numarul 1372 din data de 28.11.2011. Pronuntata de Tribunalul Bacau

Actiune in anulare
Sentinta civila numarul 1202 din data de 04.11.2010. Pronuntata de Tribunalul Bacau

Actiune in anulare
Sentinta comerciala numarul 3100 din data de 16.10.2008. Pronuntata de Tribunalul Suceava

Actiune in anulare
Sentinta civila numarul 805 din data de 11.03.2011. Pronuntata de Judecatoria Campina

Actiune In Anulare
Sentinta civila numarul 1103 din data de 12.05.2009. Pronuntata de Judecatoria Valenii de Munte

ACTIUNE IN ANULARE
Sentinta comerciala numarul 43 din data de 03.02.2011. Pronuntata de Judecatoria Rosiori de Vede

actiune in anulare
Sentinta comerciala numarul 1 din data de 04.01.2011. Pronuntata de Judecatoria Campulung

Actiune in anulare
Sentinta comerciala numarul 74 din data de 08.04.2009. Pronuntata de Tribunalul Gorj

Actiune in anulare
Sentinta civila numarul 39 din data de 11.03.2010. Pronuntata de Judecatoria Motru

Actiune in anulare
Sentinta comerciala numarul 107 din data de 01.02.2010. Pronuntata de Tribunalul Olt

actiune in anulare (OG 5/2001)
Sentinta comerciala numarul 685 din data de 29.10.2010. Pronuntata de Judecatoria Campulung

Actiune in anulare a hotararii AGA
Hotararea numarul 1 din data de 08.01.2010. Pronuntata de Tribunalul Gorj

Actiune in anulare a unei hotarari arbitrale. Existenta unui contract pentru distribuirea de medicamente.
Decizia numarul 13 din data de 28.03.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti

Actiune in anulare act administrativ
Sentinta comerciala numarul 1706 din data de 05.07.2012. Pronuntata de Tribunalul Iasi

Actiune in anulare act administrativ fiscal
Sentinta civila numarul 905/CA din data de 28.10.2010. Pronuntata de Tribunalul Iasi

Actiune in anulare act administrativ fiscal
Sentinta comerciala numarul 1905 din data de 11.09.2012. Pronuntata de Tribunalul Iasi

Actiune in anulare act administrativ fiscal
Sentinta comerciala numarul 1857 din data de 11.09.2012. Pronuntata de Tribunalul Iasi

Actiune in anulare act administrativ fiscal
Sentinta comerciala numarul 174 din data de 31.01.2012. Pronuntata de Tribunalul Iasi

Actiune in anulare act administrative. Hotarare a consiliului local adoptata fara avizul comisiilor de specialitate. Nelegalitatea hotararii
Sentinta civila numarul 437 din data de 26.05.2011. Pronuntata de Tribunalul Teleorman

Actiune in anulare act autentic
Sentinta civila numarul 1982 din data de 02.06.2011. Pronuntata de Judecatoria Craiova

Actiune in anulare act.
Decizia numarul 505 din data de 13.04.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

Actiune in anulare act. Exceptie de la principiul resoluto jure dantis resolvitur jus accipiensis. Aplicare
Decizia numarul 7003 din data de 07.06.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

Actiune in anulare contract incheiat de unul dintre soti. Interes.
Decizia numarul 596 din data de 26.04.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

Actiune in anulare decizie de imputare
Sentinta comerciala numarul 2274 din data de 23.11.2012. Pronuntata de Tribunalul Iasi

Actiune in anulare decizie, impozitare suplimentara a drepturilor de pensie. Derogarea dispozitiilor legale cu repunerea primarilor in situatia anterioara. Lipsa de obiect a cererii
Sentinta civila numarul 1902 din data de 15.06.2012. Pronuntata de Tribunalul Teleorman

Actiune in anulare H. C. L. privind aprobarea normelor privind lucrarile tehnico - edilitare care se executa pe domeniul public a permisului de spargere/interventie si a Procesului - verbal de predare - primire.
Decizia numarul 1585/R din data de 20.09.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures

Actiune in anulare hotarare arbitrala. Temei juridic.
Sentinta comerciala numarul 2491 din data de 20.06.2012. Pronuntata de Tribunalul Valcea

Actiune in anulare proces verbal de punere in posesie asupra imobilului restituit in temeiul Legii 10/2001. Instanta competenta
Decizia numarul 389 din data de 04.12.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

Actiune in anulare titlu de proprietate . Necontestarea actelor premergatoare
Decizia numarul 1548 din data de 11.06.2009. Pronuntata de Tribunalul Gorj

ACTIUNE IN ANULARE- ANULARE LICITATIE PUBLICA DE ATRIBUIRE CONTRACT DE PRESTARI SERVICII
Sentinta comerciala numarul 119/Fca din data de 10.10.2006. Pronuntata de Tribunalul Braila

ACTIUNE IN ANULARE. ANULARE ACTE ADMINISTRATIV FISCALE.
Sentinta civila numarul 126 din data de 13.10.2006. Pronuntata de Tribunalul Braila

Actiune in anulare. Contract vanzare-cumparare; gresita interpretare a dip. Legii 90/2003 de catre instanta de fond.
Decizia numarul 200 din data de 09.03.2011. Pronuntata de Tribunalul Bacau

Actiune in anulare. Decizie emisa in baza Legii 10/2001 de catre o persoana juridica ce nu avea calitatea de unitate detinatoare.
Sentinta civila numarul 101/S din data de 03.04.2012. Pronuntata de Tribunalul Brasov

Actiune in anulare. Sentinta pronuntata cu nerespectarea dispozitiilor legale in materia competentei materiale.
Sentinta comerciala numarul 437 din data de 13.05.2011. Pronuntata de Judecatoria Caracal

ACTIUNE IN ANULARE. SERIOZITATEA PRETULUI. DOVADA PARTICIPARII LA FRAUDA A COCONTRACTANTILOR.
Sentinta comerciala numarul 148 din data de 15.03.2007. Pronuntata de Tribunalul Dolj

Actiune in anularea deciziei de solutionare a contestatiei impotriva deciziei de impunere
Decizia numarul 268/R din data de 01.02.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures

Actiune in anularea Hotararii A. G. A. Regimul juridic aplicabil societatilor cu raspundere limitata
Decizia numarul 2140/R din data de 14.11.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures

Actiune in anularea hotararii adunarii generale
Decizia numarul 98/A din data de 23.11.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Alba-Iulia

Actiune in anularea hotararii AGA. Motive pentru care poate fi promovata dupa expirarea termenului de prescriptie.
Decizia numarul 17 din data de 25.01.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

Actiune in anularea hotararii arbitrale pronuntate intr-un litigiu avand ca obiect acordarea cheltuielilor de judecata reprezentand onorariu avocat efectuate intr-un alt dosar arbitral.
Decizia numarul 107 din data de 30.06.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti

Actiune in anularea hotararii arbitrale. Conditii
Sentinta comerciala numarul 28 din data de 09.09.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

Actiune in anularea Hotararii Consiliului Local de asociere a unui consiliu local cu o societate comerciala
Decizia numarul 266/R din data de 31.01.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures

Actiune in anularea inscrisurilor falsificate.
Sentinta civila numarul 1905 din data de 12.09.2012. Pronuntata de Judecatoria Oltenita

Actiune in anularea titlului de proprietate emis in baza Legii 18/1991 formulata de un erede renuntator.
Decizia numarul 100/2005 din data de 04.05.2005. Pronuntata de Tribunalul Vaslui

Actiune in anularea unei sanctiuni disciplinare aplicate prin Incheierea Consiliului de Disciplina din cadrul I. P. J.
Decizia numarul 400/R din data de 14.02.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures

Actiune in anularea unui certificat medico legal intocmit de IML. Inadmisibilitate. Necompetenta generala a instantelor judecatoresti in solutionarea cererii.
Hotararea numarul 3008/2.05.2007 din data de 02.05.2007. Pronuntata de Judecatoria Sectorului 6

Actiune in confectionare act
Hotararea numarul 3456 din data de 06.11.2007. Pronuntata de Judecatoria Balcesti

Actiune in confectionare act
Hotararea din data de 14.02.2007. Pronuntata de Judecatoria Balcesti

actiune in constantare
Sentinta civila numarul 1554 din data de 01.10.2009. Pronuntata de Judecatoria Campulung

Actiune in constatare
Decizia numarul 59 din data de 18.01.2010. Pronuntata de Tribunalul Vaslui

Actiune in constatare
Sentinta civila numarul 1898 din data de 29.06.2011. Pronuntata de Judecatoria Barlad

Actiune in constatare
Sentinta civila numarul 2681 din data de 17.10.2011. Pronuntata de Judecatoria Barlad

Actiune in constatare
Sentinta civila numarul 470 din data de 21.02.2012. Pronuntata de Judecatoria Barlad

actiune in constatare
Sentinta civila numarul 500 din data de 22.02.2012. Pronuntata de Judecatoria Barlad

Actiune in constatare
Sentinta civila numarul 1715 din data de 07.06.2012. Pronuntata de Judecatoria Barlad

actiune in constatare
Sentinta civila numarul 2030 din data de 27.06.2012. Pronuntata de Judecatoria Barlad

Actiune in constatare
Sentinta civila numarul 661 din data de 22.09.2011. Pronuntata de Judecatoria Husi

Actiune in constatare
Sentinta civila numarul 2385 din data de 01.09.2010. Pronuntata de Judecatoria Onesti

Actiune in constatare
Sentinta civila numarul 293 din data de 03.06.2009. Pronuntata de Judecatoria Podu Turcului

Actiune in constatare
Sentinta civila numarul 51 din data de 21.04.2013. Pronuntata de Judecatoria Bicaz

Actiune in constatare
Sentinta civila numarul 1301 din data de 23.03.2009. Pronuntata de Judecatoria Piatra Neamt

actiune in constatare
Sentinta civila numarul 2967 din data de 15.06.2009. Pronuntata de Judecatoria Piatra Neamt

Actiune in constatare
Sentinta civila numarul 4605 din data de 10.12.2009. Pronuntata de Judecatoria Piatra Neamt

actiune in constatare
Decizia numarul 323R din data de 23.04.2012. Pronuntata de Tribunalul Botosani

Actiune in constatare
Decizia numarul 130 din data de 21.05.2010. Pronuntata de Tribunalul Suceava

Actiune in constatare
Sentinta civila numarul 20 din data de 04.01.2011. Pronuntata de Judecatoria Falticeni

Actiune in constatare
Sentinta civila numarul 1504 din data de 10.11.2011. Pronuntata de Judecatoria Gura Humorului

Actiune in constatare
Sentinta civila numarul 588 din data de 25.04.2012. Pronuntata de Judecatoria Gura Humorului

actiune in constatare
Sentinta civila numarul 16 din data de 16.01.2009. Pronuntata de Tribunalul Prahova

actiune in constatare
Sentinta civila numarul 137 din data de 27.02.2009. Pronuntata de Tribunalul Prahova

Actiune in constatare
Sentinta civila numarul 4012 din data de 12.12.2008. Pronuntata de Judecatoria Campina

actiune in constatare
Sentinta civila numarul 656 din data de 28.02.2011. Pronuntata de Judecatoria Campina

ACTIUNE IN CONSTATARE
Sentinta civila numarul 211 din data de 23.01.2012. Pronuntata de Judecatoria Campina

Actiune in constatare
Sentinta civila numarul 11524 din data de 03.11.2010. Pronuntata de Judecatoria Ploiesti

Actiune In Constatare
Sentinta civila numarul 1600 din data de 12.10.2009. Pronuntata de Judecatoria Valenii de Munte

Actiune In Constatare
Sentinta civila numarul 1118 din data de 12.05.2010. Pronuntata de Judecatoria Valenii de Munte

actiune in constatare
Sentinta civila numarul 5 din data de 11.01.2010. Pronuntata de Judecatoria Sectorului 5

Actiune in constatare
Sentinta civila numarul 899 din data de 02.03.2012. Pronuntata de Judecatoria Calarasi

ACTIUNE IN CONSTATARE
Decizia numarul 158R din data de 26.02.2010. Pronuntata de Tribunalul Teleorman

ACTIUNE IN CONSTATARE
Decizia numarul 439 din data de 04.03.2011. Pronuntata de Tribunalul Teleorman

ACTIUNE IN CONSTATARE
Decizia numarul 442 din data de 01.06.2012. Pronuntata de Tribunalul Teleorman

ACTIUNE IN CONSTATARE
Sentinta civila numarul 87 din data de 16.01.2012. Pronuntata de Judecatoria Rosiori de Vede

Actiune in constatare
Sentinta civila numarul 512 din data de 12.12.2005. Pronuntata de Judecatoria Zimnicea

ACTIUNE IN CONSTATARE
Sentinta civila numarul 461/2007 din data de 11.06.2007. Pronuntata de Judecatoria Zimnicea

actiune in constatare
Decizia numarul 1551/R din data de 28.10.2009. Pronuntata de Tribunalul Arges

actiune in constatare
Decizia numarul 307/2011 din data de 03.02.2011. Pronuntata de Tribunalul Arges

Actiune in constatare
Sentinta civila numarul 1 din data de 09.09.2008. Pronuntata de Judecatoria Campulung

actiune in constatare
Sentinta civila numarul 3456 din data de 12.05.2009. Pronuntata de Judecatoria Pitesti

actiune in constatare
Sentinta civila numarul 4736 din data de 29.06.2009. Pronuntata de Judecatoria Pitesti

Actiune in constatare
Sentinta civila numarul 1312 din data de 15.05.2007. Pronuntata de Judecatoria Dragasani

actiune in constatare
Sentinta civila numarul 1553 din data de 10.05.2011. Pronuntata de Judecatoria Dragasani

actiune in constatare
Decizia numarul 2177 din data de 16.11.2011. Pronuntata de Tribunalul Dolj

actiune in constatare
Sentinta civila numarul 16 din data de 16.01.2009. Pronuntata de Judecatoria Filiasi

actiune in constatare
Sentinta civila numarul 137 din data de 27.02.2009. Pronuntata de Judecatoria Filiasi

actiune in constatare
Sentinta civila numarul 239 din data de 07.03.2008. Pronuntata de Judecatoria Segarcea

Actiune in constatare
Sentinta comerciala numarul 213 din data de 13.05.2009. Pronuntata de Tribunalul Gorj

Actiune in constatare
Sentinta civila numarul 2940 din data de 14.06.2012. Pronuntata de Tribunalul Gorj

Actiune in constatare
Sentinta civila numarul 2727 din data de 11.06.2012. Pronuntata de Tribunalul Gorj

Actiune in constatare
Sentinta civila numarul 1615/2013 din data de 21.02.2013. Pronuntata de Tribunalul Gorj

Actiune in constatare
Sentinta civila numarul 1528/2013 din data de 14.02.2013. Pronuntata de Tribunalul Gorj

actiune in constatare
Sentinta civila din data de 28.01.2009. Pronuntata de Judecatoria Targu Carbunesti

actiune in constatare
Sentinta civila numarul 2997 din data de 06.11.2009. Pronuntata de Judecatoria Targu Carbunesti

ACTIUNE IN CONSTATARE
Sentinta civila numarul 833 din data de 18.03.2011. Pronuntata de Judecatoria Targu Carbunesti

actiune in constatare
Sentinta civila numarul 1726 din data de 08.03.2010. Pronuntata de Judecatoria Targu Jiu

actiune in constatare
Sentinta civila numarul 4933 din data de 28.06.2010. Pronuntata de Judecatoria Targu Jiu

actiune in constatare
Sentinta civila numarul 657 din data de 14.06.2010. Pronuntata de Judecatoria Targu Jiu

Actiune in constatare
Sentinta civila numarul 500 din data de 07.03.2012. Pronuntata de Judecatoria Vanju Mare

Actiune in constatare
Sentinta civila numarul 1083 din data de 18.02.2010. Pronuntata de Judecatoria Slatina

Actiune in constatare
Sentinta civila numarul 6478 din data de 14.12.2010. Pronuntata de Judecatoria Slatina

Actiune in constatare
Sentinta civila numarul 1176 din data de 14.04.2010. Pronuntata de Judecatoria Slatina

Actiune in constatare
Sentinta civila numarul 4220 din data de 06.09.2010. Pronuntata de Judecatoria Slatina

Actiune in constatare
Sentinta civila numarul 3415 din data de 16.03.2011. Pronuntata de Judecatoria Slatina

actiune in constatare
Sentinta civila numarul 11764 din data de 19.05.2011. Pronuntata de Judecatoria Oradea

actiune in constatare
Sentinta civila numarul 13185 din data de 26.07.2011. Pronuntata de Judecatoria Oradea

actiune in constatare
Sentinta civila numarul 8649 din data de 01.03.2011. Pronuntata de Judecatoria Oradea

actiune in constatare
Sentinta civila numarul 14022 din data de 18.02.2011. Pronuntata de Judecatoria Oradea

actiune in constatare
Sentinta civila numarul 19648 din data de 16.05.2011. Pronuntata de Judecatoria Oradea

actiune in constatare
Sentinta civila numarul 15937 din data de 18.05.2011. Pronuntata de Judecatoria Oradea

actiune in constatare
Sentinta civila numarul 5796 din data de 18.05.2011. Pronuntata de Judecatoria Oradea

Actiune in constatare
Sentinta civila numarul 4041/2012 din data de 13.03.2012. Pronuntata de Judecatoria Oradea

Actiune in constatare
Decizia numarul 82/A din data de 31.03.2009. Pronuntata de Tribunalul Maramures

Actiune in constatare - capacitate procesuala
Decizia numarul 105/A din data de 13.10.2009. Pronuntata de Tribunalul Vaslui

actiune in constatare - hotarare care tine loc de act autentic
Sentinta civila numarul 1301 din data de 26.02.2010. Pronuntata de Judecatoria Sectorului 5

actiune in constatare - hotarare care tine loc de act autentic
Sentinta civila numarul 1301 din data de 26.02.2010. Pronuntata de Judecatoria Sectorului 5

Actiune In Constatare - Perimare
Sentinta civila numarul 371 din data de 16.02.2010. Pronuntata de Judecatoria Valenii de Munte

ACTIUNE IN CONSTATARE ,DOBINDIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE CA EFECT AL UZUCAPIUNII DE SCURTA DURATA . LIPSA JUSTULUI TITLU, CONDITIE NECESARA PENTRU DOBINDIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE PRIN UZUCAPIUNEA DE SCURTA DURATA.
Sentinta civila numarul 9267 din data de 26.11.2008. Pronuntata de Judecatoria Targu Jiu

Actiune in constatare a dreptului de proprietate. Lipsa calitatii procesuale pasive.
Decizia numarul 190 din data de 08.02.2007. Pronuntata de Tribunalul Dolj

Actiune in constatare cu caracter interogatoriu. Calitate procesuala pasiva
Decizia numarul 231 din data de 06.09.2005. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

Actiune in constatare declaratorie . Actiune in constatare interogatorie. Regimul juridic al bunurilor dobandite in concubinaj.
Decizia numarul 232 din data de 22.02.2007. Pronuntata de Tribunalul Neamt

Actiune in constatare declaratorie, art. 111 Cod procedura civila si art. 109 Cod procedura civila
Decizia numarul 1248/R din data de 19.05.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures

Actiune in constatare intemeiata pe dispozitiile art. 111 Cod pr.civila. Inadmisibilitate.
Decizia numarul 1033 din data de 18.05.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Suceava

Actiune in constatare intemeiata pe dispozitiile articolului 111 Cod procedura civila.
Decizia numarul 111 din data de 10.03.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti

ACTIUNE IN CONSTATARE INVOCATA DE PRIMARIE
Decizia numarul 980 R din data de 03.12.2010. Pronuntata de Tribunalul Teleorman

Actiune in constatare nulitate absolute contract de vanzare cumparare
Sentinta civila numarul 864 din data de 17.03.2011. Pronuntata de Judecatoria Campina

Actiune in constatare nulitate contract vanzare cumparare promovata de un tert. Cauze de nulitate
Decizia numarul 591 din data de 04.05.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

Actiune in constatare-apel- civil
Decizia numarul 177 din data de 11.04.2007. Pronuntata de Tribunalul Dolj

actiune in constatare-hotarare care tine loc de act autentic
Sentinta civila numarul 1302 din data de 26.02.2010. Pronuntata de Judecatoria Sectorului 5

Actiune in constatare.
Sentinta civila numarul 74 din data de 21.01.2010. Pronuntata de Tribunalul Gorj

Actiune in constatare.
Sentinta civila numarul 5162 din data de 05.07.2010. Pronuntata de Judecatoria Targu Jiu

Actiune in constatare. Admisibilitate (C.pr.civ. art. 111)
Decizia numarul 301 din data de 09.07.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Actiune in constatare. Admisibilitate. Art.111 cod de procedura civila.
Sentinta civila numarul 6068/2012 din data de 10.07.2012. Pronuntata de Judecatoria Bistrita

Actiune in constatare. Admisibilitate. Calitate procesuala pasiva. Prescriptia dreptului la actiune. Stabilirea cadrului procesual. Temeinicia cererii. Caracterul declarativ al actiunii in constatare.
Sentinta civila numarul 1210/R din data de 16.10.2008. Pronuntata de Tribunalul Valcea

Actiune in constatare. Admisibilitate. Calitate procesuala pasiva. Prescriptia dreptului la actiune. Stabilirea cadrului procesual. Temeinicia cererii. Caracterul declarativ al actiunii in constatare.
Decizia numarul 1210/R din data de 16.10.2008. Pronuntata de Tribunalul Valcea

Actiune in constatare. Admisibilitate. Cauza actiunii
Sentinta civila numarul 158 din data de 11.02.2009. Pronuntata de Judecatoria Horezu

Actiune in constatare. Art. 111 Cod procedura civila. Admisibilitate
Sentinta civila numarul 15039 din data de 10.12.2008. Pronuntata de Judecatoria Iasi

Actiune in constatare. Autoritate de lucru judecat. Recurs respins. - art. 1201 c. civil
Decizia numarul 11 din data de 18.01.2012. Pronuntata de Tribunalul Calarasi

Actiune in constatare. Calitate procesuala pasiva.
Sentinta civila numarul 192 din data de 17.02.2009. Pronuntata de Judecatoria Horezu

Actiune in constatare. Cauze de nulitate absoluta a actelor juridice
Sentinta civila numarul 1032/2008 din data de 10.10.2007. Pronuntata de Judecatoria Sinaia

Actiune in constatare. Conditii. Inadmisibilitate.
Sentinta comerciala numarul 4 din data de 16.01.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti

Actiune in constatare. Constatare fals
Sentinta civila numarul 243 din data de 09.02.2009. Pronuntata de Judecatoria Campulung Moldovenesc

ACTIUNE IN CONSTATARE. Constatarea dreptului de proprietate asupra terenului aferent casei de locuit. Admisibilitatea cererii
Sentinta civila numarul 821 din data de 04.08.2010. Pronuntata de Judecatoria Turnu Magurele

Actiune in constatare. Efectele caracterului echivoc al posesiei in dobandirea dreptului de proprietate prin uzucapiunea de 30 de ani.
Decizia numarul 15R din data de 09.01.2009. Pronuntata de Tribunalul Teleorman

Actiune in constatare. Inadmisibilitate.
Sentinta civila numarul 11670 din data de 24.11.2009. Pronuntata de Judecatoria Iasi

Actiune in constatare. Inadmisibilitate.
Sentinta comerciala numarul 520 din data de 06.04.2009. Pronuntata de Tribunalul Valcea

Actiune in constatare. Inadmisibilitatea constatarii unei situatii de fapt
Sentinta civila numarul 794 din data de 30.09.2008. Pronuntata de Judecatoria Adjud

Actiune in constatare. Inscriere imobil
Decizia numarul 577 din data de 25.03.2011. Pronuntata de Tribunalul Teleorman

actiune in constatare. Inscris sub semnatura privata
Sentinta civila numarul 3272 din data de 19.03.2009. Pronuntata de Judecatoria Ploiesti

Actiune in constatare. Lipsa unui antecontract de vanzare-cumparare valabil incheiat intre parti.
Sentinta civila numarul 4078 din data de 16.11.2010. Pronuntata de Judecatoria Caracal

Actiune in constatare.neindeplinirea conditiilor prevazute de art. 1895 c.civ. Consecinte
Sentinta civila numarul 4164 din data de 08.04.2009. Pronuntata de Judecatoria Ploiesti

ACTIUNE IN CONSTATAREA CALITATII DE MOSTENITOR. PROCEDURA CONTENCIOASA. LIPSA CALITATE PROCESUALA PASIVA.
Decizia numarul 973 din data de 22.06.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti

Actiune in constatarea caracterului fals al unui contract de vanzare-cumparare. Lipsa sesizarii prealabile a organelor de cercetare penala cu privire la infractiunea de fals si lipsa dovezii ca actiunea publica s-a stins sau s-a prescris. Consecinte.
Decizia numarul 24 din data de 21.01.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti

Actiune in constatarea dobandirii dreptului de proprietate asupra unui teren
Sentinta civila numarul 1308 din data de 02.12.2008. Pronuntata de Judecatoria Husi

Actiune in constatarea dobandirii dreptului de proprietate prin uzucapiunea de 30 de ani cu privire la o suprafata de teren intravilan. Calitatea procesuala pasiva apartine unitatii administrative de la locul unde este situat imobilul, reprezentata p...
Sentinta civila numarul 1347 din data de 04.08.2009. Pronuntata de Judecatoria Videle

Actiune in constatarea dreptului de proprietate dobandit conform art. 496 Cod civil (aluviune)
Sentinta civila numarul 1406 din data de 28.11.2008. Pronuntata de Judecatoria Sinaia

Actiune in constatarea existentei dreptului de proprietate al reclamantei asupra imobilului cu destinatie comerciala
Decizia numarul 412 din data de 07.11.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti

Actiune in constatarea existentei dreptului la scutirea de la plata taxelor vamale de import, intemeiata pe dispozitiile art. 111 din Codul de procedura civila. Inadmisibilitate
Decizia numarul 696 din data de 08.09.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

Actiune in constatarea nelegalitatii masurii de nationalizare a imobilului si restituirea lui in natura. Admisibilitate. Conditii.
Decizia numarul 127/A din data de 04.09.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Alba-Iulia

Actiune in constatarea nulitatii absolute a hotararii AGEA pentru incalcarea dreptului de participare la sedinta AGEA si a dreptului de vot.
Decizia numarul 1806 din data de 27.09.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti

Actiune in constatarea nulitatii absolute a hotararii Consiliului de administratie al Asocierii in participatiune privind excluderea unui asociat
Decizia numarul 55/A din data de 03.04.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Alba-Iulia

Actiune in constatarea nulitatii absolute a unui contract de cesiune, formulata de un tert. Conditia dovedirii interesului legitim, protejat de lege, nascut si actual. Consecinte.
Decizia numarul 103 din data de 24.02.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti

Actiune in constatarea nulitatii absolute pentru frauda la lege.
Decizia numarul 106 din data de 04.02.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti

Actiune in constatarea nulitatii actului de adjudecare si pentru evacuare promovata de tertul care se pretinde proprietar. Admisibilitate.
Decizia numarul 687 din data de 22.05.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

Actiune in constatarea nulitatii actului fals promovata de Parchet. Inadmisibilitate.
Decizia numarul 148 din data de 15.05.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Suceava

Actiune in constatarea nulitatii contractului de imprumut cu garantie imobiliara. Aplicarea de catre instanta a principiului nemo auditur propriam turpitudinem allegans (nimanui nu ii este ingaduit sa se prevaleze de propria incorectitudine sau imora...
Sentinta civila numarul 3688/02.06.2008 din data de 21.09.2009. Pronuntata de Judecatoria Sectorului 6

Actiune in constatarea nulitatii dispozitiei de retrocedare in natura a unui imobil in temeiul Legii 10/2001 si rectificare de carte funciara
Decizia numarul 329/A din data de 06.12.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Alba-Iulia

Actiune in constatarea prescriptiei dreptului de a cere executarea silita , intemeiata pe dispozitiile art. 111 Cod procedura civila
Decizia numarul 17 din data de 06.03.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Alba-Iulia

actiune in constatatare
Sentinta civila numarul 2468 din data de 08.09.2010. Pronuntata de Judecatoria Targu Carbunesti

Actiune in constatatre
Decizia numarul 143/A din data de 02.12.2009. Pronuntata de Tribunalul Vaslui

actiune in constatre
Sentinta civila numarul 733 din data de 08.10.2012. Pronuntata de Tribunalul Prahova

actiune in constatre
Sentinta civila numarul 733 din data de 08.10.2012. Pronuntata de Judecatoria Filiasi

Actiune in contencios administrativ admisa. Nepronuntarea primei instante asupra exceptiei peremptorii a tardivitatii si a autoritatii de lucru judecat, precum si nepronuntarea asupra tuturor cererilor formulate. Solutionarea cererii de completare a ...
Decizia numarul 830/R din data de 09.09.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures

Actiune in contencios administrativ pentru plata primelor de vacanta ale functionarilor publici cu statut special
Decizia numarul 27 din data de 21.05.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Alba-Iulia

ACTIUNE IN CONTENCIOS ADMINISTRATIV. CARACTER SUBSIDIAR IN RAPORT CU O PROCEDURA JUDICIARA SPECIALA
Decizia numarul 2201/R-C din data de 07.09.2005. Pronuntata de Curtea de Apel Pitesti

Actiune in daune contra statului.
Decizia numarul 657 din data de 14.11.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Galati

actiune in daune contractuale
Sentinta civila numarul 2947 din data de 30.03.2010. Pronuntata de Judecatoria Pitesti

Actiune in declararea simulatiei
Hotararea numarul 95 din data de 17.01.2012. Pronuntata de Judecatoria Toplita

Actiune in declararea simulatiei
Sentinta civila numarul 2947 din data de 15.11.2007. Pronuntata de Judecatoria Dragasani

Actiune in despagubiri constand in pretul de piata al imobilului cumparat in baza Legii 112/1995. Conditiile restituirii pretului de piata.
Decizia numarul 27 din data de 20.01.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti

ACTIUNE IN DESPAGUBIRI RESPINSA CA INADMISIBILA
Decizia numarul 213 din data de 12.02.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Oradea

Actiune in evacuare
Decizia numarul 805 din data de 28.10.2005. Pronuntata de Curtea de Apel Galati

Actiune in evacuare chiriasi. Inaplicabilitatea dispozitiilor OUG 8/2004
Decizia numarul 980 din data de 20.11.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

Actiune in evacuare respinsa ca inadmisibila in conditiile in care partea indica art. 480 Cod civil ca temei juridic al cererii. Desfiintare cu trimitere pentru lamurirea obiectului si solutionarea fondului.
Decizia numarul 322 din data de 27.11.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

Actiune in evacuare. Admisibilitate.
Decizia numarul 353 din data de 19.04.2004. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Actiune in evacuare. Admisibilitate. Parte titulara a dreptului de abitatie
Decizia numarul 75 din data de 17.02.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Actiune in evacuare. Apartament bun comun al sotilor. Inadmisibilitate.
Decizia numarul 114 din data de 16.01.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

Actiune in evacuare. Calitate procesuala activa. Exceptii de la regula unanimitatii in exercitarea actelor cu privire la bun in cazul coproprietatii pe cote pati.
Decizia numarul 558 din data de 29.02.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti

Actiune in evacuare. Cerere reconventionala
Decizia numarul 917 din data de 09.06.2004. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Actiune in evacuare. Invocarea unui drept de proprietate de catre ambele parti
Decizia numarul 86 din data de 22.02.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Alba-Iulia

Actiune in evacuare. Invocarea unui titlu de catre parati. Admisibilitate
Decizia numarul 68/R din data de 28.01.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

Actiune in evacuare. Protectia chiriasilor in conditiile OUG 40/1999. Limite. Respectarea unui just echilibru intre modul de exercitare a dreptului de proprietate si dreptul chiriasului la un trai decent si la o locuinta. Caracterul obligatoriu a...
Decizia numarul 186/C/ din data de 14.04.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Constanta

Actiune in evacuarea fostului sot, tolerat in locuinta. Admisibilitate
Decizia numarul 705 din data de 01.06.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

Actiune in granituire
Decizia numarul 222/A din data de 05.11.2009. Pronuntata de Tribunalul Maramures

Actiune in granituire
Decizia numarul 22/A din data de 29.01.2009. Pronuntata de Tribunalul Maramures

Actiune in nulitate absoluta
Sentinta civila numarul 940 din data de 30.03.2010. Pronuntata de Judecatoria Dragasani

Actiune in nulitate absoluta a actului juridic. Rectificare CF
Decizia numarul 68 din data de 14.02.2011. Pronuntata de Tribunalul Caras Severin

Actiune in nulitate act juridic prescrisa. Cerere de repunere in termen. Nerespectarea cerintelor legale. Cauza Golder contra Regatului Unit
Sentinta civila numarul 11581 din data de 18.10.2004. Pronuntata de Judecatoria Craiova

Actiune in nulitate.
Decizia numarul 1358 din data de 16.09.2004. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Actiune in nulitate. Contract de vanzare-cumparare
Decizia numarul 1464 din data de 01.10.2004. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Actiune in obligatie de a face.
Decizia numarul 651 din data de 10.05.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

ACTIUNE IN PRETENTII
Sentinta civila numarul 3823 din data de 17.02.2012. Pronuntata de Judecatoria Iasi

Actiune in pretentii
Sentinta civila numarul 71 din data de 30.01.2013. Pronuntata de Judecatoria Bicaz

ACTIUNE IN PRETENTII - EXCEPTIA LIPSEI CALITATII PROCESUALE PASIVE
Sentinta civila numarul 768 din data de 19.03.2010. Pronuntata de Judecatoria Tecuci

Actiune in pretentii introdusa de asigurator. Raspunderea civila contractuala atrasa de nedepunerea la termen a primei de asigurare de catre agentul autorizat sa incheie contracte de asigurare
Sentinta civila din data de 31.12.2009. Pronuntata de Judecatoria Pogoanele

Actiune in pretentii pentru penalitati. Data scadentei. Data de la care incep sa curga penalitatile contractuale. Neincluderea in calcul a datei la care s-a facut plata in contul debitoarei. Folosirea ca uzanta a principiului intervalului inchis la u...
Decizia numarul 47 din data de 29.01.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti

Actiune in pretentii,
Sentinta civila numarul 1886 din data de 06.11.2008. Pronuntata de Judecatoria Novaci

Actiune in pretentii. Exceptia prescriptiei dreptului la actiune. Solutionarea exceptiei prin raportare la considerentele unei hotarari cazuta in puterea lucrului judecat. Efectul pozitiv al puterii de lucru judecat. Opozabilitatea efectelor unei hot...
Decizia numarul 48 din data de 15.01.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti

Actiune in pretentii. Lipsa calitate procesuala activa.
Sentinta comerciala numarul 260 din data de 16.02.2009. Pronuntata de Tribunalul Valcea

Actiune in pretentii. Lipsa de calitate procesuala pasiva a paratului CONSILIUL LOCAL GALATI. Raspundere civila delictuala. Neindeplinirea conditiilor raspunderii
Sentinta civila numarul 1256/2008 din data de 10.04.2008. Pronuntata de Judecatoria Galati

Actiune in pretentii. Novatia obligatiei de restituire. Art. 1130 Cod civil. Conditii care trebuie respectate.
Decizia numarul 29/A din data de 26.02.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Alba-Iulia

Actiune in pretentii. Recurs.
Decizia numarul 339 din data de 08.12.2009. Pronuntata de Tribunalul Bacau

ACTIUNE IN RASPUNDERE CIVILA DELICTUALA - ADMITEREA ACTIUNII
Sentinta civila numarul 917 din data de 08.04.2010. Pronuntata de Judecatoria Tecuci

Actiune in raspundere civila delictuala , in conditiile prevazute de art. 998,999 C.civil raportat la disp. art. 42 al. 1 din Legea 188/2000. Analizarea indeplinirii conditiilor antrenarii acestei raspunderi in persoana paratului, in functie de stabilire...
Sentinta civila numarul 4200 din data de 30.05.2012. Pronuntata de Judecatoria Bistrita

ACTIUNE IN RASPUNDERE CIVILA DELICTUALA. PAGUBE PRODUSE PRINTR-UN ACCIDENT DE CIRCULATIE. ASIGURARE DE RASPUNDERE CIVILA AUTO OBLIGATORIE. OBLIGATIA PENTRU PAGUBIT DE A CHEMA IN JUDECATA SOCIETATE DE ASIGURARE. CALITATEA DE INTERVENIENT FORTAT A PERS...
Sentinta comerciala numarul 96 din data de 04.02.2010. Pronuntata de Judecatoria Alexandria

Actiune in raspundere contractuala
Sentinta comerciala numarul 579 din data de 02.09.2010. Pronuntata de Judecatoria Alexandria

actiune in raspundere delictuala
Sentinta civila numarul 150 din data de 19.01.2012. Pronuntata de Judecatoria Barlad

Actiune in raspundere delictuala
Sentinta civila numarul 4874 din data de 07.10.2011. Pronuntata de Judecatoria Piatra Neamt

actiune in raspundere delictuala
Sentinta civila numarul 1505 din data de 22.02.2011. Pronuntata de Judecatoria Sectorului 4

Actiune in raspundere delictuala
Sentinta civila numarul 2477 din data de 19.03.2009. Pronuntata de Judecatoria Sectorului 5

actiune in raspundere delictuala - Recurs
Decizia numarul 8 din data de 27.03.2008. Pronuntata de Tribunalul Arges

Actiune in raspundere delictuala. Daune morale.
Sentinta civila numarul 6199 din data de 21.03.2012. Pronuntata de Judecatoria Iasi

actiune in raspundere patrimoniala
Sentinta civila numarul 567/2011 din data de 30.03.2011. Pronuntata de Tribunalul Arges

Actiune in raspundere patrimoniala
Sentinta civila numarul 1371/2013 din data de 11.02.2013. Pronuntata de Tribunalul Gorj

Actiune in raspundere pentru repararea erorilor judiciare. Achitarea persoanei cercetate in fata primei instante de judecata, in apel si in recurs
Decizia numarul 359 din data de 01.04.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti

Actiune in regres
Sentinta civila numarul 664 din data de 20.03.2012. Pronuntata de Judecatoria Tecuci

Actiune in regres
Sentinta civila numarul 3252 din data de 08.06.2010. Pronuntata de Judecatoria Piatra Neamt

Actiune in regres
Sentinta civila numarul 3623 din data de 14.10.2009. Pronuntata de Judecatoria Piatra Neamt

Actiune in regres
Sentinta civila numarul 2468 din data de 16.11.2011. Pronuntata de Judecatoria Falticeni

Actiune in regres
Sentinta civila numarul 43 din data de 23.06.2011. Pronuntata de Judecatoria Suceava

actiune in regres
Sentinta civila numarul 394 din data de 03.03.2011. Pronuntata de Judecatoria Campulung

Actiune in regres asigurator
Hotararea numarul 1 din data de 12.11.2012. Pronuntata de Judecatoria Botosani

Actiune in regres promovata de FONDUL DE PROTECTIE AL VICTIMELOR STRAZII. Solutie de admitere.
Sentinta civila numarul 1028 din data de 14.09.2011. Pronuntata de Judecatoria Sinaia

ACTIUNE IN REGRES- CONDITII DE ADMISIBILITATE
Sentinta civila numarul 481 din data de 02.03.2011. Pronuntata de Judecatoria Tecuci

Actiune in regres- contravaloare indemnizatie de asigurare
Sentinta civila numarul 51 din data de 13.01.2009. Pronuntata de Judecatoria Piatra Neamt

Actiune in regres.
Sentinta comerciala numarul 1317 din data de 05.10.2009. Pronuntata de Judecatoria Targu Jiu

Actiune in regres. Exercitarea atributiilor de serviciu in limitele legii
Decizia numarul 181 din data de 18.11.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Actiune in revendicare
Decizia numarul 1427 din data de 28.09.2004. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Actiune in revendicare
Sentinta civila numarul 1359 din data de 10.06.2010. Pronuntata de Judecatoria Falticeni

Actiune in revendicare
Sentinta civila numarul 1 din data de 26.04.2006. Pronuntata de Judecatoria Rosiori de Vede

Actiune in revendicare imobil teren. Constatare nulitate absoluta titlu de proprietate emis in baza Legii 18/1991. Certificat de mostenitor. Lipsa titlu proprietate, in sensul prevazut de art. 480 Cod civil. Exceptia autoritate de lucru judecat.
Sentinta civila numarul 110 din data de 27.01.2009. Pronuntata de Judecatoria Corabia

Actiune in revendicare intemeiata pe dispozitiile OUG 190/2000. Minereurile aurifere pot fi revendicate in temeiul acestui act normativ.
Decizia numarul 147 din data de 11.03.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Alba-Iulia

Actiune in revendicare promovata dupa intrarea in vigoare a Legii 10/2001. Aplicarea gresita a dispozitiilor art. 480 Cod civil si a art. 1 din Protocolul nr.1 aditional la C. E. D. O. in favoarea reclamantului. Consecinte.
Decizia numarul 466 din data de 19.12.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Alba-Iulia

Actiune in revendicare. Admisibilitate. Cerere formulata ulterior adoptarii Legii 10/2001
Decizia numarul 193 din data de 09.12.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Actiune in revendicare. Comparare titluri de proprietate
Decizia numarul 827 din data de 16.10.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

Actiune in revendicare. Comparare titluri.
Sentinta civila numarul 1243 din data de 23.11.2006. Pronuntata de Judecatoria Bicaz

Actiune in revendicare. Netemeinicie
Sentinta civila din data de 31.12.2009. Pronuntata de Judecatoria Pogoanele

Actiune in revendicare. Teoria proprietarului aparent
Sentinta comerciala numarul 131 din data de 20.01.2010. Pronuntata de Tribunalul Valcea

Actiune in rezolutiune contract. Clauza de arvuna cu rol de dezicere
Decizia numarul 25/A din data de 25.02.2009. Pronuntata de Tribunalul Maramures

Actiune in simulatie prin interpunere de persoane si prin deghizarea actului secret
Sentinta comerciala numarul 736 din data de 27.05.2009. Pronuntata de Tribunalul Valcea

Actiune intemeiata pe dispozitiile art. 5 alin.2 din titlul X al Legii 247/2005. Interesul in formularea actiunii pentru pronuntarea unei hotarari judecatoresti care sa tina loc de contract de vanzare-cumparare a unui teren
Decizia numarul 336 din data de 02.12.2009. Pronuntata de Tribunalul Braila

Actiune negatorie , admisibilitate
Hotararea numarul 367 din data de 18.01.2010. Pronuntata de Judecatoria Targu Mures

Actiune oblica
Sentinta civila numarul 595 din data de 27.01.2010. Pronuntata de Judecatoria Bacau

actiune oblica
Sentinta civila numarul 3530 din data de 17.11.2011. Pronuntata de Judecatoria Onesti

actiune oblica
Sentinta civila numarul 891 din data de 16.03.2012. Pronuntata de Judecatoria Onesti

ACTIUNE OBLICA INTENTATA DE BENEFICIARUL PROMISIUNII DE VANZARE CUMPARARE, FOND FUNCIAR - OBLIGAREA COMISIEI LOCALE SI A COMISIEI JUDETENE DE FOND FUNCIAR SA INTOCMEASCA DOCUMENTATIA NECESARA IN VEDEREA ELIBERARII TITLULUI DE PROPRIETATE PE NUMELE P...
Sentinta civila numarul 571 din data de 15.03.2012. Pronuntata de Judecatoria Rosiori de Vede

Actiune oblica. Calitatea de creditor - art. 974 C.civ.
Decizia numarul 215 din data de 25.05.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Actiune oblica. Conditii de promovare.
Hotararea numarul 9330 din data de 29.06.2009. Pronuntata de Judecatoria Targu Mures

Actiune oblica. Conditii legale de exercitare. Calitatea procesual activa.
Decizia numarul 97/C/ din data de 14.02.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Constanta

Actiune oblica. Dreptul creditorilor de a solicita partajarea unui bun detinut de debitor in coproprietate, drept izvorat dintr-un antecontract de vanzare-cumparare cu privire la acel teren. Obiect determinabil. Pret determinabil.
Decizia numarul 314 din data de 08.09.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Galati

Actiune oblica. Neindeplinirea conditiilor de admisibilitate prevazute de art. 974 Cod civil. Consecinte
Decizia numarul 614/R din data de 19.05.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures

Actiune Pauliana
Sentinta civila numarul 657 din data de 27.01.2009. Pronuntata de Judecatoria Braila

Actiune pauliana
Decizia numarul 806 din data de 20.10.2011. Pronuntata de Tribunalul Bacau

actiune pauliana
Sentinta civila numarul 3230 din data de 27.04.2011. Pronuntata de Judecatoria Sectorului 4

Actiune pauliana
Sentinta civila numarul 11752 din data de 04.11.2011. Pronuntata de Judecatoria Slatina

actiune pauliana - Recurs
Decizia numarul 9 din data de 19.10.2007. Pronuntata de Tribunalul Arges

Actiune pauliana -revocatorie
Sentinta civila numarul 656 din data de 19.03.2012. Pronuntata de Judecatoria Tecuci

Actiune pauliana (revocatorie)
Decizia numarul 1211 din data de 08.11.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Oradea

Actiune pauliana. Actiunea in declararea simulatiei. Consecinta crearii unei stari de insolvabilitate prin instrainarea la un pret derizoriu a unui bun, care se afla in patrimoniul societatii debitoare.
Decizia numarul 132 din data de 11.02.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti

Actiune pauliana. Calitate procesuala pasiva (art. 975 C.civ., art. 41 C.pr.civ.)
Decizia numarul 357 din data de 05.09.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Actiune pauliana. Conditii de admisibilitate. Proba relei credinte a partilor contractante.
Sentinta civila numarul 3052 din data de 15.11.2007. Pronuntata de Judecatoria Roman

Actiune pauliana. Conditii. Exceptie de la conditia dovedirii prejudiciului prin probarea starii de insolvabilitate. Creanta specializata.
Decizia numarul 1175 din data de 01.11.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

Actiune pauliana. Imprumut incheiat formal pentru achitarea altor debite. Executarea silita a obligatiilor din contractul de imprumut cu garantie imobiliara si mobiliara si adjudecarea tuturor activelor apartinand debitoarei.
Decizia numarul 752 din data de 12.10.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Galati

Actiune pauliana. Indeplinirea conditiei complicitatii la frauda a tertului care este ruda si locuieste impreuna cu debitorul.
Decizia numarul 1309 din data de 12.06.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

Actiune pauliana. Neindeplinirea conditiilor intentarii actiunii
Sentinta civila numarul 1786/2011 din data de 27.05.2011. Pronuntata de Judecatoria Bistrita

ACTIUNE PAULIANA. REVOCARE CONTRACT DE DONATIE INCHEIAT IN CURSUL EXECUTARII SILITE
Sentinta civila numarul 156 din data de 31.01.2006. Pronuntata de Judecatoria Campulung Moldovenesc

Actiune pentru anularea deciziei Comisiei speciale de retrocedare a unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din Romania. Instanta competenta
Decizia numarul 28 din data de 23.01.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Alba-Iulia

Actiune pentru anularea permisului sau de conducere
Sentinta civila numarul 4798/CA din data de 19.09.2012. Pronuntata de Tribunalul Brasov

Actiune posesorie
Sentinta civila numarul 2153 din data de 03.08.2010. Pronuntata de Judecatoria Barlad

actiune posesorie
Sentinta civila numarul 789 din data de 02.07.2010. Pronuntata de Judecatoria Costesti

actiune posesorie
Sentinta civila numarul 163 din data de 10.02.2010. Pronuntata de Judecatoria Curtea de Arges

actiune posesorie
Sentinta civila numarul 228 din data de 24.02.2011. Pronuntata de Judecatoria Curtea de Arges

ACTIUNE POSESORIE intemeiata pe dispozitiile art. 674 C.pr.civ., art. 1846, 1847 C.civ
Sentinta civila numarul 1201/2011 din data de 27.05.2011. Pronuntata de Judecatoria Bistrita

Actiune posesorie.
Decizia numarul 25 din data de 07.01.2011. Pronuntata de Tribunalul Iasi

Actiune posesorie.
Sentinta civila numarul 4988 din data de 05.03.2012. Pronuntata de Judecatoria Iasi

Actiune posesorie. Condi?ii de admisibilitate.
Decizia numarul 62 din data de 21.02.2011. Pronuntata de Tribunalul Dolj

Actiune posesorie. Conditii. Calitate procesuala pasiva.
Sentinta civila numarul 9900 din data de 06.10.2009. Pronuntata de Judecatoria Iasi

actiune posesorie. prescriptia dreptului la actiune
Sentinta civila numarul xxx din data de 12.11.2009. Pronuntata de Judecatoria Baia Mare

Actiune pretentii. Casa de Asigurari de sanatate - neindeplinirea obligatiilor proprii ale reclamantei - consecinte
Sentinta civila numarul 873 din data de 14.06.2011. Pronuntata de Judecatoria Campulung Moldovenesc

Actiune prin care se solicita obligarea paratilor de a-si da consimtamantul. Criterii de apreciere a bunei credinte.
Decizia numarul 114 din data de 01.03.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Alba-Iulia

Actiune prin care se solicita obligarea unei institutii de invatamant superior sa elibereze diplome de licenta. Instanta competenta.
Sentinta civila numarul 98 din data de 07.03.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Alba-Iulia

Actiune prin care se solicita obligarea unitatii detinatoare sa solutioneze notificarea depusa in temeiul Legii 10/2001. Persoanele care pot avea calitate procesuala activa.
Decizia numarul 768 din data de 20.10.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Alba-Iulia

Actiune prin care se solicita restituirea contravalorii valutei confiscate in anul 1955. Natura juridica a actiunii. Modul de calcul al termenului de prescriptie. Calitatea procesuala activa a mostenitorului de a solicita aceasta restituire, cand au...
Decizia numarul 468 din data de 18.11.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Alba-Iulia

Actiune privind anularea unei ordonante de urgenta. Inadmisibilitate
Sentinta comerciala numarul 6 din data de 11.01.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Suceava

Actiune ramasa fara obiect
Sentinta civila numarul 12042 din data de 27.10.2008. Pronuntata de Judecatoria Iasi

Actiune Regres
Sentinta civila numarul 947 din data de 18.03.2009. Pronuntata de Judecatoria Campina

Actiune Revendicare
Sentinta civila numarul 1064 din data de 13.04.2009. Pronuntata de Judecatoria Campina

Actiune revocatorie
Sentinta comerciala numarul 84 din data de 20.01.2010. Pronuntata de Tribunalul Dolj

Actiune revocatorie. Conditii de admisibilitate.
Decizia numarul 3538 din data de 16.11.2005. Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

Actiune revocatorie. Conditii de admisibilitate.
Sentinta civila numarul 17 din data de 02.12.2008. Pronuntata de Judecatoria Vaslui

Actiunea civila
Decizia numarul 188/R din data de 18.04.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Pitesti

Actiunea civila este actul procedural pin care reclamantul investeste instanta cu o problema litigioasa. Dupa stabilirea limitelor sesizarii, instanta nu poate schimba, impotriva vointei partii, temeiul de drept al actiunii si deci calea procedurala...
Decizia numarul 132/A din data de 29.09.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Alba-Iulia

Actiunea civila in constatare. Situatia in care vanzatorul nu detine acte de proprietate cu privire la imobilul instrainat.
Sentinta civila numarul 6399 din data de 18.09.2008. Pronuntata de Judecatoria Targu Jiu

Actiunea civila prin care un tert ataca dispozitia Primarului emisa conform dispozitiilor Legii 10/2001 este de competenta instantei de drept comun
Decizia numarul 114/A din data de 16.04.2009. Pronuntata de Tribunalul Maramures

Actiunea de excludere a unui asociat din cadrul unei societati cu raspundere limitata
Sentinta comerciala numarul 1265 din data de 12.10.2009. Pronuntata de Tribunalul Valcea

Actiunea in anulare act administrativ fiscal . Deciziza de impunere pentru cheltuieli nedectubile. Legalitatea deciziei.
Sentinta civila numarul 49 din data de 20.01.2012. Pronuntata de Tribunalul Teleorman

Actiunea in anularea renuntarii formulata de creditor in conditiile art. 699 cod civil. Cesiunea drepturilor succesorale atrage acceptarea succesiunii.
Decizia numarul 595 din data de 31.05.2010. Pronuntata de Tribunalul Olt

Actiunea in anularea unui act juridic este o actiune (cerere) in realizare, indiferent ca ar fi vorba de o nulitate absoluta sau o nulitate relativa
Decizia numarul 35 din data de 09.04.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Galati

Actiunea in constatare. Admisibilitate.
Decizia numarul 864 din data de 22.09.2005. Pronuntata de Tribunalul Valcea

Actiunea in constatarea calitatii de mostenitor este admisibila.
Decizia numarul 372 din data de 01.10.2008. Pronuntata de Judecatoria Odorheiul Secuiesc

Actiunea in constatarea calitatii de mostenitor este admisibila.
Decizia numarul 372 din data de 01.10.2008. Pronuntata de Tribunalul Dambovita

Actiunea in constatarea calitatii de mostenitor este admisibila.
Decizia numarul 372 din data de 01.10.2008. Pronuntata de Tribunalul Ialomita

Actiunea in constatarea dreptului
Decizia numarul 41 din data de 31.03.2009. Pronuntata de Tribunalul Harghita

ACTIUNEA IN CONSTATAREA NULITATII ABSOLUTE PARTIALE A TITLULUI DE PROPRIETATE COMPARAREA TITLURILOR DE PROPRIETATE
Sentinta civila numarul 502 din data de 18.03.2010. Pronuntata de Judecatoria Oltenita

Actiunea in declararea simulatiei
Sentinta civila numarul 2838 din data de 21.12.2011. Pronuntata de Judecatoria Falticeni

Actiunea in despagubiri formulata potrivit art. 19 din Legea 554/2004
Decizia numarul 1475 din data de 20.11.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Alba-Iulia

Actiunea in evacuare
Decizia numarul 1767 din data de 19.11.2004. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Actiunea in evacuare a doua societati comerciale. Natura civila sau comerciala a litigiului dedus judecatii.
Decizia numarul 221 din data de 03.03.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti

Actiunea in evacuare. Calitate procesuala activa.
Decizia numarul 413 din data de 31.03.2004. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Actiunea in evacuare. Ocuparea imobilului fara titlu locativ.
Decizia numarul 1757 din data de 07.12.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti

Actiunea in justitie
Decizia numarul 220 din data de 01.06.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Suceava

Actiunea in pretentii
Sentinta civila numarul 1019 din data de 25.04.2012. Pronuntata de Judecatoria Vanju Mare

Actiunea in raspundere pentru viciile ascunse ale lucrului. Prescriptie.
Decizia numarul 258 din data de 30.10.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

Actiunea in rectificare intemeiata pe art. 34 pct. 1 si 2 din Decretul Lege nr.115/1938, isi produce efectele si fata de tertele persoane care au dobandit cu buna -credinta si cu titlu oneros un drept real intemeindu-se pe cuprinsul ca rtii funciare.
Decizia numarul 457 din data de 11.12.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Alba-Iulia

Actiunea in regres a asiguratorului impotriva tertului vinovat de producerea pagubei.
Decizia numarul 350 din data de 24.09.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti

Actiunea in regres exercitata de asigurator in temeiul contractului de asigurare este o actiune comerciala.
Decizia numarul 679 din data de 17.09.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Alba-Iulia

Actiunea in revendicare este acea actiune reala prin care proprietarul care a pierdut posesia bunului sau cere restituirea acestui bun de la posesorul neproprietar
Sentinta civila numarul 2076 din data de 25.09.2007. Pronuntata de Judecatoria Tecuci

Actiunea in revendicare si granituire
Sentinta civila numarul 185 din data de 17.02.2011. Pronuntata de Judecatoria Adjud

Actiunea in revendicare. Prevalenta titlului fostului proprietar al imobilului in conditiile existentei unei hotarari judecatoresti anterioare
Decizia numarul 79 din data de 31.01.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti

Actiunea pauliana, revocatorie. Admisibilitate chiar si atunci cand conventia partilor este consfintita printr-o hotarare judecatoreasca , fie ea sau nu hotarari de expedient, fara ca in astfel de cazuri sa se puna problema incalcarii autoritatii de l...
Decizia numarul 1775 din data de 03.12.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Oradea

Actiunea pauliana. Neindicarea temeiului de drept. Efecte.
Decizia numarul 387 din data de 24.03.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

Actiunea revocatorie (pauliana ) prevazuta de art. 975 C.civ. Efecte. Ridicarea sechestrului asigurator.
Decizia numarul 1613 din data de 02.12.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

Actiuni
Sentinta civila numarul 31 din data de 14.10.2009. Pronuntata de Tribunalul Bacau

Actiuni in anulare
Sentinta civila numarul 6889 din data de 29.06.2010. Pronuntata de Judecatoria Bacau

ACTIUNI IN ANULARE
Sentinta civila numarul 4289 din data de 25.06.2009. Pronuntata de Judecatoria Slatina

Actiuni in constatare
Sentinta civila numarul 582 din data de 01.02.2010. Pronuntata de Judecatoria Slatina

Actiuni in constatare
Sentinta civila numarul 582 din data de 01.02.2010. Pronuntata de Judecatoria Slatina

Actiunile in anularea actelor frauduloase ale debitorului. Analiza conditiilor de admisibilitate din perspectiva art. 79 - 80 din Legea 85/2006.
Decizia numarul 601 din data de 23.09.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Alba-Iulia

Admis cerere de ordonanta presedentiala
Sentinta civila numarul 2667/sind din data de 15.12.2011. Pronuntata de Tribunalul Brasov

Admisibilitatea actiunii in constatare
Hotararea din data de 06.11.2007. Pronuntata de Judecatoria Balcesti

Admisibilitatea actiunii in constatare
Hotararea din data de 12.03.2007. Pronuntata de Judecatoria Balcesti

Admisibilitatea actiunii in constatare a dreptului de proprietate formulata de posesorul imobilului, ca efect al imposibilitatii formularii actiunii in realizare
Sentinta civila numarul 4645 din data de 03.04.2007. Pronuntata de Judecatoria Craiova

Admisibilitatea actiunii in constatare. Conditii.
Sentinta civila numarul 1473 din data de 17.03.2005. Pronuntata de Judecatoria Targu Jiu

Admisibilitatea actiunii intemeiate pe dispozitiile art. 166 din Legea 84/1995
Decizia numarul 427A din data de 19.04.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti

Admisibilitatea actiunii. Actiune in anulare a unei hotarari date in procedura necontencioasa. Admisibilitate. Calitatea de persoana indreptatita a unui tert.
Decizia numarul 543 din data de 22.10.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Galati

ADMISIBILITATEA CERERII IN ANULAREA ACTELOR DE RECONSTITUIRE A DREPTULUI DE PROPRIETATE
Sentinta civila numarul 1223 din data de 02.12.2009. Pronuntata de Judecatoria Horezu

Analizarea clauzelor contractuale nu semnifica depasirea atributiilor
Decizia numarul 273 din data de 25.06.2012. Pronuntata de Tribunalul Galati

Antecontract de vanzare-cumparare. Promitent cumparator decedat intre timp. Actiune in constatare formulata, in contradictoriu cu promitentul vanzator, de concubina promitentului cumparator. Cerere de interventie accesorie formulata de mostenitorii p...
Sentinta civila numarul 554 din data de 20.06.2007. Pronuntata de Judecatoria Corabia

Anulare act
Sentinta civila numarul 553 din data de 19.02.2009. Pronuntata de Judecatoria Tulcea

Anulare act
Sentinta civila numarul 1033 din data de 01.04.2009. Pronuntata de Judecatoria Tulcea

Anulare act
Sentinta civila numarul 3454 din data de 14.12.2011. Pronuntata de Judecatoria Barlad

anulare act
Sentinta civila numarul 459 din data de 16.02.2012. Pronuntata de Judecatoria Barlad

Anulare act
Decizia numarul 151 din data de 23.02.2011. Pronuntata de Tribunalul Bacau

Anulare act
Decizia numarul 403 din data de 11.05.2011. Pronuntata de Tribunalul Bacau

Anulare act
Sentinta civila numarul 8457 din data de 08.10.2010. Pronuntata de Judecatoria Bacau

Anulare act
Sentinta civila numarul 1313 din data de 16.02.2011. Pronuntata de Judecatoria Bacau

Anulare act
Sentinta civila numarul 2616 din data de 13.03.2012. Pronuntata de Judecatoria Bacau

Anulare act
Sentinta civila numarul 592 din data de 20.02.2009. Pronuntata de Judecatoria Onesti

anulare act
Sentinta civila numarul 777 din data de 09.03.2012. Pronuntata de Judecatoria Onesti

ANULARE ACT
Sentinta civila numarul 1041 din data de 05.06.2008. Pronuntata de Judecatoria Campulung Moldovenesc

ANULARE ACT
Sentinta civila numarul 1041 din data de 05.06.2008. Pronuntata de Judecatoria Campulung Moldovenesc

Anulare Act
Sentinta civila numarul 1486 din data de 15.06.2011. Pronuntata de Judecatoria Falticeni

Anulare act
Sentinta civila numarul 34 din data de 10.09.2010. Pronuntata de Judecatoria Suceava

Anulare act
Sentinta civila numarul 42 din data de 14.04.2011. Pronuntata de Judecatoria Suceava

Anulare act
Hotararea numarul 7170 din data de 21.07.2010. Pronuntata de Judecatoria Targu Mures

Anulare act
Hotararea numarul 1008 din data de 27.10.2009. Pronuntata de Judecatoria Tarnaveni

Anulare act
Sentinta civila numarul 387 din data de 17.05.2011. Pronuntata de Tribunalul Prahova

Anulare act
Sentinta civila numarul 2556 din data de 20.03.2009. Pronuntata de Judecatoria Sectorului 5

ANULARE ACT
Sentinta civila numarul 1610 din data de 09.03.2012. Pronuntata de Judecatoria Alexandria

anulare act
Sentinta civila numarul 1633 din data de 25.10.2011. Pronuntata de Judecatoria Campulung

anulare act
Sentinta civila numarul 162 din data de 04.02.2009. Pronuntata de Judecatoria Curtea de ArgesComentarii ref. Sentinta civila numarul 702 din data de 04.07.2011 pronuntata de Judecatoria Costesti

Fii primul care comenteaza.

 

 

Ultimele comentarii:
Florin S comenteza: ''Cnventiile civile sunt greu de deosebit de un contrcat de munca mai ales atunci cand obiectul de activitate al conventii ... »»''

Laurentiu Galca comenteza: ''Sunt angajat la firma URBAN PROTECT din sinaia jud Prahova In urma controalelor pe care ati facut la firma respectiva si ... »»''

cornel comenteza: ''Doresc sa achizitionez un autoturism Skoda, fabricat octombrie 2006 diesel 1,9 norma poluare E3, emisii co2 140.Va rog s ... »»''

daragiu petre comenteza: ''buna zioa.am o mica problema .am avut o oprire pe salariu meu.iar deaci eu am platit totii banii care trebuia prin ing b ... »»''

stefania comenteza: ''Buna seara , numarul de telefon numai este valabil cum as putea intra in posesia celui nou ,
Multumesc
... »»''

Jebelean Lidia comenteza: ''Buna ziua,

Detin un Titlu de proprietate comun pentru suprafata de 9,088 ... »»''

dan comenteza: ''DNA SA SE SESISEZE IN LEGATURA CU ABUZURLE FACUTE LA COMANDA DE MORIE COMANDANTUL DE LA SADU IN FAVOAREA LUI FANE DOGARU ... »»''

 

 

Harta administrativa a Romaniei Judetul Satu-Mare Judetul Bihor Judetul Salaj Judetul Cluj Judetul Alba Judetul Hunedoara Judetul Arad Judetul Timis Judetul Caras-Severin Judetul Mehedinti Judetul Dolj Judetul Olt Judetul Gorj Judetul Vālcea Judetul Arges Judetul Dāmbovita Judetul Teleorman Judetul Giurgiu Judetul Calarasi Judetul Constanta Judetul Ialomita Judetul Prahova Judetul Brasov Judetul Sibiu Judetul Buzau Judetul Braila Judetul Tulcea Judetul Vrancea Judetul Galati Judetul Mures Judetul Covasna Judetul Harghita Judetul Bacau Judetul Vaslui Judetul Neamt Judetul Iasi Judetul Bistrita-Nasaud Judetul Maramures Judetul Suceava Judetul Botosani Judetul Bucuresti Judetul Ilfov Judetul Ilfov

 

 

 

Prima Pagina          Sitemap          Harta Site          Mergi sus


Toate datele afisate sunt informatii publice, publicate de autoritatile si institutiile publice sau in cadrul documentelor destinate publicului (Monitorul Oficial, Acte ale autoritatilor publice s.a.).
Consimtamantul persoanei vizate nu este cerut atunci cand prelucrarea priveste date obtinute din documente accesibile publicului, conform legii. (art.5, alin.2, lit.f din Legea nr. 677/2001, pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date). Notificare Operator de date cu caracter personal nr. 2447/2015.
Reclamatie date cu caracter personal