Institutii Publice: fond funciar nulitate act
Asistenta Juridica

Prima Pagina          
Cautare generala

InfoDosar.ro
Cauta online dosarul din Instanta:
-Administratie
Institutii Publice

   Consiliile Judetene
   Judetele Romaniei
   Prefecturi
   Primarii
   Evidenta Populatiei
   Directiile de Pasapoarte
   Directiile Eliberari Pemise si Inmatriculari
   Directii de Statistica
   Arhivele Nationale
   Agentiile Domeniilor Statului
   Administratii ale Apelor Romane
   Drumurile Nationale
   Autoritati Sanitar-Veterinare
   Oficiile pentru Ameliorare si Reproductie in Zootehnie
   Oficii Judetene de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit
   A.P.I.A.
   Oficii Judetene pentru Consultanta Agricola
   Directiile de Agricultura
   Directiile FitoSanitare
   Ocoale Silvice
   Asociatii de Vanatoare si Pescuit
   Regiunile de Dezvoltare
   Agentiile pentru Protectia Mediului
   Casele de Asigurari de Sanatate
   Casele de Pensii
   Agentii de Somaj
   Asociatia Nevazatorilor
   Protectia Copilului
   Agentii Teritoriale pentru Prestatii Sociale
   Compartimente A.N.E.S.
   Consilii de Formare Profesionala
   Cartelul "Alfa"
   Administratiile financiare
   Trezorerii
   Camerele de Comert
   Curtile de Conturi
   Garzile Financiare
   Protectia Consumatorului
   Consiliul Concurentei
   Corpul Contabililor Autorizati
   Lista Contabililor Autorizati
   Lista Consultantilor Fiscali
   Tabloul arhitectilor din Romania
   Serviciile Judetene de Metrologie Legala
   Centre Evaluatori ANEVAR
   Agentiile pentru Conservarea Energiei
   CENTROCOOP
   ANCOM (ANRCTI)
   Inspectorate Scolare Judetene
   Directii Tineret
   Directii Judetene pentru Sport
   Federatii de Sport
   Biblioteci Judetene
   Directii Judetene pentru Cultura, Culte si Patrimoniul Cultural National
   Centre Judetene pentru Cultura Traditionala
   Muzee Judetene
   Biserici si Culte
   Teatre Judetene
   Federatia Sindicala "Spiru-Haret"
   Barouri de avocati
   Tabloul avocatilor
   Tabloul mediatorilor
   Birouri Avocatul Poporului
   Birouri de Cadastru
   Instante de Judecata
   Parchete
   Penitenciare
   Institute de Medicina Legala
   Notari Publici
   Executori Judecatoresti
   Lichidatori
   Consilieri Proprietate Intelectuala
   Traducatori Autorizati de MJ
   Colegiile Farmacistilor
   Colegiile Medicilor
   Colegiile Medicilor Dentisti
   Ordinul Asistentilor Medicali
   Spitale
   Centre Judetene Antidrog
   Centre de Transfuzie Sanguina
   Directiile de Sanatate Publica
   Crucea Rosie Romana
   Inspectorate de Stat in Constructii
   Auditori Energetici
   Inspectorate de Munca
   Garzile de Mediu
   Vamile
   I.S.U.
   InfoTrafic
   S.R.I.
   Birourile de Imigrari
   Autoritatile pentru Straini
   Politia Romana
   Jandarmeria Romana
   Centre Militare Judetene
   CREDITCOOP
   Casele de Ajutor Reciproc
   Retea CEC Bank
   Retea BCR
   Retea BancPost
   Retea BRD
   Retea Raiffeisen
   Retea Banca Carpatica
   Retea Banca Transilvania
   Retea Romextera Bank
   Oficii Postale
   Agentiile de Voiaj si Statiile CFR
   ARR-uri
   RAR-uri
   Statele Lumii
   Misiunile Diplomatice

 

 

Asistenta Juridica » Jurisprudenta » Judecatoria Pitesti


fond funciar nulitate actSentinta civila numarul 9717/2011 din data de 17.10.2011
Pronuntata de Judecatoria Pitesti


Avocat Baroul Bucuresti Asistenta si reprezentare juridica la toate instantele de judecata www.cabinetonline.ro
[Sediu cabinet]


Dosar nr. 11548/280/2007 R O M A N I A JUDECATORIA PITESTI SECTIA CIVILA SENTINTA CIVILA Nr. 9717/2011 Sedinta publica de la 17 Octombrie 2011 Completul compus din: PRESEDINTE C I E Grefier A MS P Pe rol fiind pronuntarea asupra cauzei civile privind pe reclamant I E, reclamant IG si pe parat T A, parat P C, parat C I, parat C E, parat C L DE F F B, parat CJ DE FOND F A si intervenient in interesul reclamantilor - I M, avand ca obiect -fond funciar NUL. ACT.
Dezbaterile asupra exceptiilor lipsei calitatii procesuale active si a lipsei de interes, de inadmisibilitate, autorita tii de lucru judecat si sustinerile partilor au avut loc in sedinta publica de la data de 03 10 2011, fiind consemnate in incheierea de sedinta de la acea data, incheiere ce face parte integranta din prezenta sentinta, cand instanta avand nevoie de timp pentru deliberare a amanat pronuntarea asupra cauzei la data de 10 10 2010, respectiv data de azi 17 10 2011, cand deliberand a pronuntat urmatoarea sentinta. INSTANTA Constata ca prin actiunea in materie funciara inregistrata la data de 07.11.2007, reclamantii I E si I G in contradictoriu cu paratii T A, P C, C I, C E, CL DE F F B, C J DE F F A, au solicitat ca prin hotararea ce se va pronunta sa se constate nulitatea titlului de proprietate nr. 129980/20.01.2005, eliberat de CJFF Arges pe numele mostenitorilor C N, de care beneficiaza paratele P C si T A nulitatea contractului de vanzare cumpa rare cu nr. 1607/18.03.2005, in baza Lg. 247/2005. In motivarea actiunii, reclamantii arata ca potrivit sentintei civile definitive si irevocabile, prin neapelare nr. 42/05.01.1995 pronuntata de Judecatoria Pitesti in dosarul civil nr. 8753/1993, cauza care s-a judecat in contradictoriu cu T A si P M, mama paratei P C le-a fost recunoscut dreptul de proprietate asupra unui teren. In drept, actiunea a fost intemeiata pe prev. Lg. 247/2005, iar in sustinere s-au depus o serie de inscrisuri in copie: titlul de proprietate nr. 129980/20.01.2005, eliberat de CJFF Arges, contractul de vanzare cumpa rare cu garantie ipotecara nr. 1607/18.03.2005, intocmit la BNP A S, sentinta civila nr. 42/05.01.1995 pronuntata de Judecatoria Pitesti in dosarul civil nr. 8753/1993, raport de expertiza extrajudiciara intocmit in dosarul mentionat, titlul de proprietate nr. 126667/20.01.2005 eliberat pe numele de T A si P M. Reclamantii, la data de 12.11.2007 si-au precizat si completat cererea de chemare in judecata aflata la fila 13-14 din dosar, solicitand ca si in actiunea initiala, nulitatea absoluta a titlului de proprietate nr. 129980/20.01.2005, eliberat de CJFF Arges pe numele mostenitorilor C N, de care beneficiaza paratele P C si TA, cat si nulitatea contractului de vanzare cumpa rare cu nr. 1607/18.03.2005, in baza Lg. 247/2005, de care beneficiaza paratii C I si CE Acestia au reluat motivarea initiala, dar au aratat in plus ca paratii ignora hotararea judecatoreasca favorabila irevocabila civila, iar mostenitoarele parate P C si T A, carora hotararea le este opozabila, le-au recunoscut implicit dreptul de proprietate asupra terenului din satul P, com. B, jud. Arges, aflat in pct. Z, care le-a fost vandut de familia M, fiind dobanditori de buna credinta, exercitandu-si dreptul de uzucapiune de peste 50 de ani, intre anii 1956-2007. Sustin reclamantii, ca li se face o mare nedreptate, inca lcandu-li-se prevederile constitutionale, ca paratelor persoane fizice, mostenitoare ale defunctului C N, le-a fost reconstituit dreptul de proprietate in mod nelegal de parata CLFF B. Mai arata, ca sunt indrepta titi sa li se recunoasca dreptul de proprietate asupra terenului de 5000 mp este dovedit cu act autentic nr. 2099/22.02.1990 de vanzare cumpa rare, ca il sta panesc de la data cumpa ra rii pana in prezent, iar vanza torii le-au detinut la randul lor, de peste 50 de ani, conform adeverintei nr. 4185/30.10.1997 a P B. Reliefeaza ca, s-au adresat si cu plangere penala la Politia Mun. Pitesti, iar Primarul Comunei B - S G, in cadrul urmaririi penale, legat de adeverinta nr. 4185/30.10.1997 a aratat ca cele mentionate sunt reale, asa cum rezulta din registrul agricol al anilor 1956-1959, cva terenul ce a apartinut vanza torilor M a fost primit la schimb, ca se afla in satul P Mic, fapt mentionat mai sus, exercitandu-si posesia asupra acestuia. In sustinere, reclamantii au mai depus in copie inscrisuri: declaratia Primarului S G din data de 06.08.2002, adeverinta nr. 4185/30.10.1997 eliberata de Primarul Com. B, declaratia fostului Primar al Com. BD G din 08.08.2002 si adeverinta eliberata de acesta cu nr. 1333/30.04.1993, toate aflate la filele 15-20. Parata CLFF B, legal citata, a formulat intampinare, aflata la fila 32-33 din dosar, invocand exceptia lipsei calitatii procesuale active a reclamantilor, exceptia de inadmisibilitate a actiuni formulate. S-a sustinut ca reclamantii nu sunt titulari ai dreptului de proprietate dedus judecatii, ca nu hotararea irevocabila invocata de reclamanti nu atesta dreptul de proprietate, si asupra terenului in suprafata de 5000 mp, ce a facut obiectul actiunii in anul 1995, nu rezulta identitatea intre acest teren si terenul in suprafata de 9 ha, mentionata in titlul de proprietate atacat. Totodata, au aratat ca titlul de proprietate atacat de catre reclamanti este eliberat legal de parata CJFF Arges, la propunerea CLFF B, care nu a facut altceva decat sa se conformeze sentintei civile nr. 7010/1994 pronuntata de Judecatoria Pitesti in dosarul nr. 8846/1993 ramasa definitiva si irevocabila. In sustinere, s-au atasat inscrisuri in copie: sentinta civila nr. 7010/1994 pronuntata de Judecatoria Pitesti in dosarul nr. 6846/1993, sentinta civila nr. 42/1995 pronuntata de Judecatoria Pitesti in dosarul nr. 8753/1993, raportul de expertiza efectuat in dosarul mentionat, toate aflate la filele 34-39 din dosar. Reclamantii au mai depus la dosar in copie sentinta civila nr. 1463/12.03.2007 pronuntata in dosarul nr. 798/280/2005 al Judecatoriei Pitesti, avand ca obiect contestatie la executare, alata la fila 41. Paratii - persoane fizice, au fost legal citati, formuland intampinare C I si C E, aflata la fila 61-62 din dosar, prin care au solicitat respingerea actiunii, cu cheltuieli de judecata. Au aratat, ca sunt cumpa ra tori de buna credinta ai suprafetei de 31648 mp teren situat in intravilanul com. Prislop, tarlaua 4, jud. Arges, iar contractul de vanzare cumpa rare cu ipoteca autentificat sub nr. 1607/18.03.2005, intocmit la BNP Ana Stan este legal. De asemenea, au sustinut ca atunci cand s-a intocmit actul de vanzare cumpa rare mentionat, s-a verificat situatia juridica a terenului pe baza cartii funciare si a documentatiei cadastrale, actele de proprietate ale vanza torilor fiind verificate. Cei doi parati cumpa ra tori au reliefat faptul ca hotararea irevocabila invocata de catre reclamanti in sustinerea actiunii lor nu le este opozabila, ei fiind terti. La termenul din 21.04.2008, la prezenta cauza, a fost conexat dosarul nr. 11709/280/2007, care are acelasi obiect, aceeasi cauza prin care s-a solicitat nulitatea absoluta a procesului verbal de punere in posesie din 04.12.1992, care priveste reconstituirea dreptului de proprietate privind pe defunctul Nicolae Constantinescu, autorul paratelor TA si PC. Prin cererea conexa, s-a sustinut ca paratele au obtinut hotarari judecatoresti favorabile la Tribunalul Arges si Curtea de Apel Pitesti, ce au fost dobandite in baza procesului verbal mentionat, eliberat de CLFF B, pentru mama lor, G F. S-a sustinut ca, contractul pe care cele doua parate l-au intocmit in calitate de vanza toare, la 18.03.2005, cu nr. 1607 la BNP A S, le afecteaza dreptul lor de proprietate, ei afland total intampla tor de vanzare, la data cand au dorit intabularea terenului lor, al OCPI Arges. Actiunea din dosarul conexat a avut preciza ri ulterioare prin memoriile depuse de catre reclamanti, reliefand nemultumirea reclamantilor cu privire la reconstituirea dreptului de proprietate a celor doua parate, mostenitoare ale autorului comun, dar s-au invocata aceleasi motive de nelegalitate a actelor eliberate in conformitate cu Legea Fondului Funciar, inca lcarea dreptului lor de proprietate, statuat prin aceeasi sentinta civila nr. 42/05.01.1995 definitiva si irevocabila prin neapelare. Ulterior, reclamantii din nou au precizat cererile anterioare, prin cererile de la filele 67, 118, 122, 124, 138, 148, 152, 163-164, 178-179, 190, 200-202, 205-206, 222-223, 226, 231, 252, 253, 229 din dosar. Prin toate aceste cereri, reclamantii solicita atat nulitatea titlului de proprietate de care beneficiaza mostenitoarele defunctului C N, a procesului verbal de punere in posesie din data de 04.12.1992, nulitatea absoluta a contractului de vanzare cumpa rare cu garantie ipotecara nr. 1607/18.03.2005, intocmit la BNP A S, a contractului de vanzare cumpa rare nr. 2033/22.02.1990. Toate cererile au aceeasi motivare in esenta, cu precizarea ca li se incalca dreptul lor de proprietate pentru o suprafata de 5000 mp, pe care o detin, conform contractului de vanzare cumpa rare cu nr. 2099/22.02.1990, act care le este perfect valabil si real, care contrazice, care nu a figurat in Registrul Fostului Notariat de Stat al Judetului Arges si care a fost constatat nul. Ca motive de nulitate, au invocat faptul ca titlul de proprietate a fost emis cu inca lcarea legii, la fel si procesul verbal de punere in posesie din data de 04.12.1992, cu inca lcarea terenului de 5000 mp proprietatea lor, cuprins in titlu ce a fost emis, cu toate ca detin hotararile judecatoresti mentionate favorabil, cu toate ca nu le-a fost anulat actul lor de vanzare cumpa rare, hotararile fiindu-le opozabile paratilor. Totodata, prin cererile mentionate s-a sustinut de catre reclamanti ca de-a lungul timpului li se incalca dreptul lor de proprietate, ca parata CLFF B a intocmit un proces verbal de punere in posesie, ca urmare a reconstituirii dreptului de proprietate mostenitorilor autorului C N, respectiv pentru T A si P I care cuprinde o data nereala a intocmirii acestuia 4.12.1992, proces-verbal care a produs consecinte juridice negative in defavoarea acestora, care este fals. Totodata, au reliefat, ca ei au formulat plangere penala impotriva membrilor Comisiei locale de Fond Funciar B, pronuntandu-se sentinta penala nr. 522/17.02.2006, in dosarul nr. 10617/2005 al Judecatoriei Pitesti, ramasa irevocabila prin decizia penala nr. 652/R/2008 a Tribunalului Baca u din 16.09.2008, sentinta favorabila in care s-a analizat deja modul de exercitare a atributiilor privind activitatea CLFF B, a procesului verbal de punere in posesie din 14.12.1992. S-a sustinut ca aceasta hotarare penala are autoritate de lucru judecat, pentru ca s-a desfiintat rezolutia nr. 2024/P/2003 a Procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Pitesti, cauza fiind trimisa din nou la Parchet in vederea inceperii urmaririi penale fata de fa ptuitorii S G, DE, L A, I S, T A si P I. In sustinere, s-a reliefat ca in favoarea dreptului lor constituit este si actul emis de Fosta Arhiva a Notariatului de stat, din care rezulta ca, contractul de vanzare cumpa rare cu nr. 2033/22.02.1990 eliberat de Fostul Notariat de Stat nu are continutul identic cu cel al contractului de vanzare cumpa rare nr. 2099 incheiat la data de 22.02.1990, ca primul cu numa rul 2033 nu figureaza inregistrat in Registrul - Opis al anului 1990, nefiind arhivat in mapa, si ca atare trebuie constatat faptul ca este contrafacut. Reclamantii I E si I G au aratat ca nu se poate ca paratii sa ignore cele statuate prin sentinta definitiva si irevocabila nr. 42/5.01.1995 a Judecatoriei Pitesti, castigata de ei prin neapelare, deoarece in considerentele acesteia se arata ca mostenitoarelor T A si P M le-a fost reconstituit dreptul de proprietate conform Legii 18/1991, iar prin procesul verbal de punere in posesie atacat, le-a fost inca lcat dreptul de proprietate. Sustin ca hotararea irevocabila invocata, ca avand autoritate de lucru judecat, mentionata mai sus, este constitutiva de drepturi, pentru ca actul de la Arhivele Statului cu nr. 2517/11.09.1993 atesta cat teren a avut autorul celor doua persoane, care beneficiaza de reconstituirea dreptului de proprietate, respectiv 8, 48 ha, astfel incat nu li se poate lua si terenul care le apartine lor, si de care nu pot beneficia in virtutea hotararii mentionate. In sustinere s-au depus din nou inscrisuri, implicit raportul de expertiza extrajudiciar, efectuat in dosarul penal nr. P/370396/2002 al Politiei Mun.Pitesti, precum si adresa nr. 8283/15.06.2007 emisa de CLFF B .Din continutul acestei ultime adrese rezulta ca in conformitate cu Legea 1/2000, prin Hotararea C.J.FF Arges nr. 221/10.05.2007, si inregistrata la Prima ria com.B sub nr. 6893/16.05.2007, prin care a fost desfiintata validarea reclamantilor, dispusa pe Anexa 39 despa gubiri, pozitia 38, din HCJ nr. 943/2003, cu motivarea ca acestia detin terenul in zona necooperativizata in punctul P, din com.B, jud.Arges. Reclamantii au facut dovada faptului ca s-au adresat Prima riei com.B prin cererea nr. 6813/30.04.2010 pentru a fi inscris la rol, cu suprafata de 5000 mp, dobandita baza actului de vanzare cumpa rare nr. 2099/20.02.1990, care prin adresa nr. 7590/18.05.2010 comunica ca nu se poate face inscrierea pe baza hotararii irevocabile detinuta de catre acestia. Astfel, comunica ca prin decizia nr. 2390 pronuntata de Tribunalul Arges in dosarul nr. 4245/1998 este admis apelul formulat de catre PM si TA si schimbata sentinta Judecatoriei Pitesti, in sensul ca admite actiunea in revendicare formulata de catre PM si T A, constatandu-se nulitatea absoluta a actului de vanzare-cumpa rare intocmit de Notariatul de Stat intre vanza torul MGh. N, M G si reclamantii. De asemenea, arata ca impotriva acestei decizii reclamantii au formulat recurs la Curtea de Apel Pitesti, care prin decizia nr. 1774/R a respins recursul acestora, ca si contestatia in anulare impotriva acestei decizii, a fost respinsa prin decizia civila nr. 3952/R, la fel si cererea de revizuire formulata de acestia a fost respinsa prin decizia civila nr. 498/21.03.2003 pronuntata de Tribunalul Arges. Dupa conexarea celor doua dosare reclamantii au invocat exceptia autorita tii de lucru judecat, exceptie pe care de altfel au invocat-o si de a lungul cursului procesual prin cererile depuse si au aratat in mod expres, ca de altfel si prin concluziile scrise ca solicita solutionarea cauzei, deoarece sunt inscrisuri si hotarari irevocabile care duc la aceeasi concluzie, ca le este inca lcat dreptul lor de proprietate, fiind motive suficiente de analizare pe fond a cauzelor reunite, de nulitate a actelor invocate. In cauza, a fost formulata si cerere de interventie in interes propriu de catre fiul reclamantilor, I M, care de altfel, a reprezentat pe tata l sa u, conform procurii detinute, interesele acestuia. Totodata, reclamantii au precizat, ca solicita nulita tile absolute a actelor aratate, a terenului in litigiu, deoarece actul de vanzare-cumpa rare de care se prevaleaza, este perfect valabil, efectuate in alte dosare care au fost solutionate irevocabil, insotite de schite, sunt suficiente pentru solutionarea cu celeritate a cauzelor reunite, invocand autoritatea de lucru judecat. Prin incheierea din 11.08.2011, a fost respinsa exceptia autorita tii de lucru judecat si cu toate acestea, ulterior s-a invocat aceeasi exceptie. In sustinerea autorita tii de lucru judecat au aratat inca o data ca invoca sentinta civila definitiva si irevocabila nr. 42/5.01.1995 a Judecatoriei Pitesti pronuntata in dosarul nr. 8753/1993 dar si sentinta penala definitiva si irevocabila nr. 522/17.02.2006. In plus, au aratat ca in dosarul civil nr. 4777/202/2011 stra mutat la Judecatoria Ca la rasi s-a pronuntat deja sentinta civila nr. 3773/7.10.2011, prin care s-a anulat procesul verbal din 4.12.1992, fapt care a reiesit si din decizia civila nr. 2390/30.09.1998 a Tribunalului Arges, cat si a deciziei civile nr. 1774/R /18 mai 1999 a Curtii de Apel Pitesti. De asemenea, au reliefat ca terenul proprietatea lor, rezulta din expertizele extrajudiciare, efectuate de expert M C la data de 28.09.1993, in dosarul nr. 8753/1993; de expertul tehnic S I in dosarul penal pe 370296/2002, si de cea intocmita la 3.07.2002 in dos. 1263/P/2002 al Parchetului de pe langa Judecatoria Pitesti, precum si de expertiza tehnica efectuata de ing.expert I G in dosarul civil nr. 11581/1995 al Judecatoriei Pitesti. Cauza, ca urmare a cererii din data de 15.12.2008, fila 237 a fost suspendata si in raport de prev. art. 183 Cpc, s-au inaintat cele doua inscrisuri defa imate de reclamanti, respectiv contractul de vanzare cumpa rare nr. 2033/22.02.1990 si procesul verbal de punere in posesie din 04.12.1992, Parchetului de pe langa Judecatoria Pitesti. Dupa repunerea pe rol, pentru a se constatat perimarea, s-a dispus continuarea judecatii, tocmai in raport de motivul suspendarii, fiind repusa ulterior dupa ce Parchetul de pe langa Judecatoria Pitesti a emis rezolutia din 30.11.2009. La dosar, s-a depus aceasta rezolutie a Parchetului de pe langa Judecatoria Pitesti din 30.11.2009 in dos. nr. 2024/P/2003, filele 231-232, prin care s-a avut in vedere restituirea la Parchet, conform hotararii penale irevocabile prin decizia nr. 652/R/2008 a Tribunalului Baca u, prin care li s-a admis plangerea penala. Conform acestei rezolutii, rezulta ca la dosarul 2024/P/2003 au fost conexate dosarele 306/P/2009 si 1119/P/2009 prin rezolutia din 4.08.2009, si dos. nr. 5870/P/2009 prin rezolutia din 30.11.2009. Mai rezulta, ca dosarul 306/P/2009 a privit inscrierea in fals a petentilor I impotriva procesului verbal de punere in posesie din 4.12.1992, in dosarul civil nr. 11548/280/2007, unde au fost indicati autorul falsului, paratii din prezenta cauza; dosarul nr. 1119/P/2009 are ca obiect plangerea penala impotriva fa ptuitoarelor T A P C, privind falsificarea contractului de vanzare- cumpa rare autentificat sub nr. 2033/22.02.1990 de Notariatul de Stat al Judetului Arges; dos. nr. 5870/P/2009 are ca obiect plangerea acelorasi parti vatamate impotriva fa ptuitorului SG, referindu-se la procesul verbal de punere in posesie din 4.12.1992. Rezolutia Parchetului de pe langa Judecatoria Pitesti a confirmat propunerea de neincepere a urmaririi penale, pentru toti fa ptuitorii, retinandu-se ca intr-adeva r contractul de vanzare-cumpa rare nr. 2033/22.09.1990, a fost constatat nul absolut in dosarul civil nr. 11581/1995, la baza careia a stat adeverinta nr. 242/15.02.1990, care a fost declarata falsa. In acest context, instanta trebuie sa analizeze exceptia autorita tii de lucru judecat, si fondul actiunilor conexe, motivele de nulitate absoluta invocate. In vederea solutionarii cauzei au fost atasate mai multe dosare cu nr. 8753/1993, nr. 10617/2005 in care s-a pronuntat hotararea penala nr. 522/17.02.2006 a Judecatoriei Pitesti ramasa definitiva prin decizia nr. 652/R/16.09.2008 a Tribunalului Baca u, care a fost invocata in sprijinul exceptiei autorita tii de lucru judecat, precum si dosarul nr. 5877/23.05.1997. Analizand atat exceptiile invocate, cat si fondul cauzei, prin prisma actelor si lucrarilor dosarelor conexate, instanta retine in fapt urmatoarele: Reclamantii I E si I G au cumpa rat un teren de la vanza torii M N si M G, in anul 1990, conform actului de vanzare-cumpa rare nr. 2099 incheiat la fostul Notariat de Stat al Judetului Arges. Acestia au cumpa rat o suprafata de 5000 mp, conform actului mentionat, in satul P, din comuna B, jud.Arges, care nu a fost zona cooperativizata, si care nu poate face obiectul reconstituirii dreptului de proprietate in baza Legii 18/1991. Acest fapt rezulta cu certitudine din toate hotararile judecatoresti irevocabile, dar in primul rand din considerentele sentintei civile nr. 42/5.01.1995, ramasa definitiva si irevocabila prin nerecurare, hotarare pe care reclamantii o invoca ca avand autoritate de lucru judecat ala turi de hotararea penala irevocabila mentionata. Conform hotararii mentionate, civile, pronuntata in dosarul nr. 8753/1993 al Judecatoriei Pitesti, care a avut ca obiect actiunea in revendicare a reclamantelor P M si T A impotriva paratilor IG si I E, si MN si M G, precum si actiunea de nulitate a actului de vanzare-cumpa rare nr. 2033/1990 rezulta ca a fost respinsa actiunea in totalitate in mod irevocabil, din considerentele acesteia rezultand faptul ca terenul de 5000 mp ce a facut obiectul actului de vanzare cumpa rare nr. 2033/1990, nu a fost la 1.01.1990 in patrimoniul fostului CAP, ca el apartine cumpa ra torilor, respectiv reclamantilor din prezenta cauza I G si I E fiind in suprafata de 5000 mp, cumpa rat de la M N si M G, actul ra manand valabil. Potrivit aceleiasi sentinte, aflata la fila 9-10 din dosar, in considerente s-a aratat ca P M si TA s-au prevalat de reconstituirea dreptului de proprietate in conformitate cu Legea 18/1991, si de procesul verbal de punere in posesie cu referire la terenul in litigiu cuprins in suprafata de 9 ha teren situat in com.B, punctul P. Pentru a exista autoritate de lucru judecat, in ceea ce priveste sentinta civila ramasa irevocabila invocata de reclamanti trebuie sa existe tripla identitate de obiect, cauza, parti. Instanta nu le poate fi opuse paratelor cu autoritate de lucru judecat hotarare judecatoreasca invocata de catre reclamantii, pentru ca nu exista identitate de cauza cerinta obligatorie pentru existenta autorita tii de lucru judecat. In ceea ce priveste exceptia autorita tii de lucru judecat, instanta retine ca, potrivit art. 1201 C.civ este autoritate de lucru judecat, atunci cand a doua cerere de chemare in judecata are acelasi obiect, este intemeiata pe aceeasi cauza, intre aceleasi parti, facute de ele sau in contra lor in aceeasi calitate. Institutia mentionata are la baza doua reguli fundamentale, respectiv o cerere nu poate fi judecata in mod definitiv decat o singura data, iar solutia cuprinsa in hotarare este prezumata ca exprima adeva rul si nu trebuie contrazisa de o alta hotarare. Instanta, prin cauza intelege faptul juridic sau material care constituie temeiul legal al dreptului pretins fiind totodata justificarea obiectului cerut, care nu se confunda cu obiectul si nici cu mijloacele ei de sustinere .
In prima actiune, asa cum s-a mentionat si mai sus, temeiul legal este cu totul altul, art. 480 C.civ, retinandu-se din considerente ca terenul din actul de vanzare atacat nu a fost in patrimoniul CAP-lui si nu putea intra in procedura legii 18/1991, in timp ce in prezenta cauza conexa se invoca un alt temei juridic, prevederile Legii 247/2005, instanta urmand sa se raporteze la cadrul procesual, potrivit dreptului de dispozitie al reclamantilor.
La dosar exista decizia civ nr. 2390/30.09.1998 a Tribunalului Arges prin care s-a solutionat definitiv actiunea in revendicare formulate de P M si T A impotriva paratilor I E, IG, M N, M G, filele 87-90, prin care s-a schimbat sentinta Judecatoriei Pitesti nr. 10539/17.12.1997, si au fost obligatii I E, I G sa lase in deplina proprietate si posesie o suprafata de teren de 6147, 4 mp, dar s-a dispus si nulitatea absoluta a actului de vanzare-cumpa rare autentificat sub nr. 2033/22.02.1990 de Notariatul Judetean Arges, aceasta decizie ra manand irevocabila prin decizia Curtii de Apel Pitesti nr. 1774/R/18.05.1999.
Prin deciziile aratate s-a analizat titluri de proprietate al autorului reclamantelor si s-a retinut ca acesta este mai bine caracterizat in raport de parati, care s-au prevalat de actul de vanzare-cumpa rare din 22.02.1990 a carui nulitate absoluta s-a constatat, analizandu-se si procesul verbal de punere de care beneficiau P M si T A.
Cu privire la hotararea penala mentionata, nr. 522/17.02.2006 a Judecatoriei Pitesti ramasa definitiva prin decizia nr. 652/R/16.09.2008 a Tribunalului Baca u instanta retine de asemenea ca nu opereaza autoritate de lucru judecat.
Potrivit art. 22 din Cpp " Hotarare definitiva a instantei penale are autoritate de lucru judecat in fata instantei civile care judeca, actiunea civila, cu privire la existenta faptei, a persoanei care a savarsit-o si a vinova tiei acesteia" dar potrivit alin 2 " Hotararea definitiva a instantei civile prin care a fost solutionata actiunea civila nu are autoritate de lucru judecat in fata organului de urmarire penala, cu privire la existenta faptei penale, a persoanei care a savarsit-o si a vinova tiei acesteia." Or, la dosar s-a depus rezolutia Parchetului de pe langa Judecatoria Pitesti, data in dos. Nr. 2024/P/2003 prin care s-a solutionat sesizarile facute de reclamantii, care au facut obiectul unor dosare penale conexate, prin care s-a dispus propunerea de neincepere a urmaririi penale, ceea ce inseamna ca hotararea penala definitiva nu s-a pronuntat pe fondul cauzei, astfel incat nu s-a stabili existenta faptei, nici a vinova tiei, astfel incat nu opereaza autoritatea de lucru judecat, fata de obiectul cererilor conexate.
De aceea, instanta va analiza in continuare exceptia lisei calitatii procesuale active si exceptia de inadmisibilitate a actiunilor conexe.
Actiunea formulata de reclamanti, nu este admisibila, aceasta nefiind o exceptie propriu- zisa, ea raportandu-se de fapt la apa ra rile de fond.
Legea 247/2005 da posibilitatea, potrivit art. III, orica rei persoane care justifica un interes sa atace actele de proprietate, emis in baza Legii Fondului Funciar cu inca lcarea legii.
Reclamantii si fiul acestora, intervenientul in interesul acestora nu pot invoca o vatamare, intrucat reclamantii sunt proprietarii unui teren de 5.000 mp, ce se afla intr-o zona necooperativizata, chiar daca acestia detin un act de proprietate.
Astfel, reclamantii I E SI I G, conform inscrisurilor depuse la dosar rezulta ca sunt si ra man proprietarii suprafetei de 5000 mp, cumpa rata in anul 1990 de la vanza torii M Gh. N, M Gh. G, teren situat in com. Bsat P, jud. Arges. Mai mult, rezulta cu certitudine din adresa nr. 69/15.03.2010 aflata la fila 25 din dosar eliberata de Notariatul de Stat al Judetului Arges ca contractul de vanzare-cumpa rare nr. 2099 este valabil, si ca la data autentifica rii din 22.02.1990 el a fost inregistrat in Registrul Fostului Notariat de Stat ce cuprinde perioada 30.10.1989 - 19.03.1990, ca acesta este arhivat in mapa nr. 2/233/1990 existenta in arhiva.
Potrivit aceleiasi adrese rezulta ca suprafata cumpa rata de catre reclamanti de 5000 mp teren arabil situat in com. B, sat P, jud. Arges are vecina ta tile: N- paraul Satului, S- Drumul Sa tesc, E- S M, V- R C, fiind incheiat intre partile mentionate mai sus. Mai rezulta, ca in ceea ce priveste contractul de vanzare-cumpa rare nr. 2033/20.09.1990, acesta nu a figurat inregistrat in Registrul-Opis al anului 1990 si ca acesta nu este arhivat in aceasta mapa, dar exista decizia Curtii de Apel Pitesti nr. 67/R/19.01.2006 pronuntata in dosarul nr. 2004/2005, in care s-a statuat ca actul de vanzare cumpa rare nu a fost desfiintat, fiind constatat nul numai contractul de vanzare-cumpa rare cu nr. 2033/22.02.1990. De asemenea, rezulta cu certitudine ca, contractul de vanzare-cumpa rare cu nr. 2099/23.03.1990 nu a fost constatat nul absolut prin hotararile judecatoresti ulterioare, ci numai contractul de vanzare-cumpa rare cu nr. 2033/22.02.1990. Terenul reclamantilor cumpa rat in modalitatea aratata, cuprinde un teren care s-a aflat in zona necooperativizata a com. B, jud. Arges, fapt care rezulta si din schita Prima riei B nr. 3335/12.11.1993, precum si din schitele efectuate rapoartele de expertiza depuse in sustinerea actiunilor, de catre reclamanti, care insa au identificat o suprafata mai mare cu 500 m, pentru care insa acestia nu detin titlu, si nu este cuprins in suprafata cumpa rata.
De-a lungul timpului, reclamantii s-au judecat cu mostenitoarele autorului C N, punandu- se problema terenului in litigiu, in contextul in care mostenitoarele autorului mentionat beneficiaza de reconstituirea dreptului de proprietate potrivit Legii 18/1991.
In acest sens, exista decizia civila nr. 2390/30.09.1998 pronuntata de Tribunalul Arges, in dosarul nr. 4245/1998, ramasa irevocabila prin decizia Curtii de Apel Pitesti nr. 1774/R/18 mai 1999, asa cum s-a mentionat mai sus.
Aceste hotarari judecatoresti au statuat cu putere de lucru judecat nulitatea absoluta a contractului de vanzare-cumpa rare autentificat sub nr. 2033/1990, de fostul Notariat Judetean de Stat Arges, si obligati paratii I, la lipsa de folosinta, sa le lase in deplina proprietate si posesie terenul in suprafata de 5772 mp, situat in com. B, sat P, jud. Arges, iar altele au constatat nulitatea absoluta a procesului verbal de punere in posesie din 04.12.1992, nulitate constatata si in cadrul nr. 5877/1997.
Aceste hotarari judecatoresti au constatat nul absolut actul de vanzare-cumpa rare nr. 2033/22.02.1990, si nu actul de vanzare-cumpa rare 2099/23.03.1990.
De asemenea, s-au comparat titlurile de proprietate ale partilor, si titlul de proprietate eliberat potrivit Legii 18/1991 al reclamantelor P M si T A, considerandu-se ca actul acestora din urma este mai bine caracterizat, deoarece adeverinta nr. 242/15.02.1992 emisa de Prima ria B a fost declarata falsa de Parchetul de pe langa Judecatoria Pitesti, iar actul a fost incheiat cu frauda la lege.
Totodata, s-a retinut ca vanza torii M N si M Gh. G au obtinut terenul ca urmare a unui schimb, iar la data de 1.01.1990 nu fa cea parte din patrimoniul fostului CAP B, potrivit adresei nr. 1708/30.08.1993 a OCOT Arges astfel incat a ramas proprietatea acesteia, care ulterior l-au vandut reclamantelor, actul real nefiind anulat, ci numai actul care nu a fost valabil cu nr. 2033/1990 mentionat mai sus.
S-a retinut ca nu opereaza nici uzucapiunea in ceea ce priveste pe reclamantii I din prezenta cauza si ca terenul cumpa rat de acestia de 5000 m ar fi inclusi in terenul reconstituit mostenitoarelor autorului C N, actul de schimb al vanza torilor nu a fost valabil, intocmit potrivit Decretului 151/1950, pentru ca nu s-a facut dovada existentei acestuia.
In acest context, trebuie analizata calitatea procesuala activa a reclamantilor, intervenientului care sustine interesele acestora, intrucat raportat la prev. Lg. 247/2005, actul care le confera dreptul de a le solicita anularea unui titlu de proprietate si a altor acte este numai actul care se refera la reconstituirea dreptului de proprietate acestora.
In conditiile in care, reclamantii nu poseda acte emise potrivit Legii Fondului Funciar, cu privire la terenul in litigiu, ei avand valabil doar actul de vanzare cumpa rare ce nu a fost desfiintat, acestia nu justifica un interes in promovarea actiunii.
Toate hotararile judecatoresti au retinut in esenta, prin considerente acelasi fapt, concluzionand ca terenul in litigiu se afla in posesia reclamantilor, in baza unui contract de vanzare cumpa rare ce nu a fost desfiintat, iar pe de alta parte, procesul verbal a carei constatare a nulita tii o solicita, nu a produs efecte juridice, fapt care a fost analizat cu ocazia solutionarii litigiului ce a format obiectul dosarului nr. 8753/1993.
Conform deciziei nr. 530/09.05.2005 ramasa irevocabila prin decizia Curtii de Apel Pitesti nr. 67/R/19.01.2006, rezulta ca procesul verbal atacat de reclamanti nu poate produce efecte juridice fara a fi legalizata, in conformitate cu originalul, iar acest original s-a statuat ca nu exista, astfel incat ei nu au interes in constatarea nulita tii absolute a unei simple copii, ce emana de la Comisia Locala de Aplicare a Lg. 18/1991 B, respectiv procesul verbal din 04.12.1992.
Este de retinut ca sentinta pronuntata de Judecatoria Ca la rasi nu este irevocabila in privinta constata rii nulita tii absolute a procesului verbal de punere in posesie mentionat si este posibil ca instanta sa nu fi avut la dosar toate hotararile despre care s-a facut vorbire mai sus, pentru ca dosarele in care au fost pronuntate hotarari judecatoresti irevocabile au fost atasate la prezentele cauze conexate.
Pana la acest moment, cumpa ra torii reclamanti nu au formulat inca o actiune in revendicare, pentru a opune contractul de vanzare cumpa rare, ce reprezinta titlul lor de proprietate si care nu a fost desfiintat, comparativ cu suprafata de teren ce a facut obiectul reconstituirii dreptului de proprietate, sau o actiune posesorie, in cazul in care indeplinesc conditiile prev. de art. 674 Cpc.
De aceea, instanta retine ca exceptia lipsei calitatii procesuale active este intemeiata urmand a fi admisa.
Modul in care terenul in litigiu a fost folosit pe parcursul timpului, nu are relevanta in cauza, fiindca ceea ce intereseaza pentru a determina valabilitatea actelor emise in virtutea Lg. 18/1991 este situatia juridica a terenului la 01.01.1990, a faptului ca terenul s-a aflat in zona necooperativizata si a facut obiectul unui schimb, act care insa nu a fost avut in vedere la pronuntarea unei solutii irevocabile, deoarece nu s-a solicitat si nu s-a analizat in raport de disp. art. 22.
Ca urmare, singura afirmatie a reclamantilor, a intervenientului in interesul acestora ca terenul le apartine nu duce la constatarea nulita tii titlului de proprietate de care beneficiaza paratele, persoane fizice, pentru ca a fost emis in virtutea Lg. 18/1991.
In baza art. III (1) din lg. 247/2005 sunt lovite de nulitate absoluta actele de reconstituire sau constituire a dreptului de proprietate in favoarea persoanelor fizice, care nu erau indrepta tite potrivit legii, iar tertele persoane pot invoca nulitatea, numai daca justifica un interes legitim. Or, reclamantii nu au adus teren in cooperativa, in calitate de proprietari, nu au facut dovada ca vanza torului M, i-a fost reconstituit dreptul de proprietate, nu s-a facut dovada schimbului inainte de 1990, care sa nasca drept de proprietate in beneficiul posesorilor prin aplicarea legii speciale. De esenta, Lg. 247/2005 este reconstituirea dreptului de proprietate, iar constituirea acestuia este posibila doar in cazurile expres prevazute, in care reclamantii nu se incadreaza.
Sustinerile, totodata ale reclamantilor cu privire la modul in care vanza torul a primit terenul, printr-un pretins schimb, nu a fost dovedit. Or, in materia schimbului de terenuri, act translativ de proprietate, erau in vigoare prevederile Decretului nr. 151/1950, potrivit carora forma autentica este o conditie ad validitatem, iar Legea 18/1991 a recunoscut ca valabile doar actele de schimb intocmite cu respectarea legislatiei in vigoare la data perfecta rii lor.
Cu privire la nulitatea absoluta a contractului de vanzare cumpa rare cu garantie ipotecara nr. 1607/18.03.2005, intocmit la BNP A S, de care beneficiaza paratii C I si C E, instanta retine ca, atata timp cat titlul de proprietate nu poate fi constatat ca fiind lovit de nulitate absoluta, nici actul nu a fost intocmit cu fraudarea legii.
In ceea ce priveste contractul de vanzare-cumpa rare mentionat mai sus, instanta constata ca nu ne aflam in situatia unei vanza ri-cumpa ra ri a lucrului altuia (in ceea ce priveste suprafata de 5000 mp), terenul in litigiu, efectuata in cunostinta de cauza, intrucat astfel cum s-a aratat mai sus, situatia acestui teren a fost prezentata partilor chiar de catre Notarul Public. In aceste conditii partile au stabilit corect pretul intregii suprafete de teren ce a facut obiectul contractului si au inserat si o garantie conventionala contra evictiunii.
In consecinta contractul de vanzare-cumpa rare nu are o cauza ilicita, nu reprezinta o operatiune speculativa si, ca urmare nu este lovit de nulitate absoluta potrivit dispozitiilor art. 968 C.civ., reclamantii nefa cand dovada, nici cu privire la acesta a interesului.
Este cert, ca de-a lungul timpului reclamantii au incercat sa la mureasca situatia juridica a terenului cumpa rat, plangandu-se ca desi detin un bun dobandit legal, ei nu-si pot exercita dreptul de proprietate asupra acestuia, astfel incat sunt prejudiciati.
In acest sens, sunt si dispozitiile art. 13 din CEDO, potrivit carora "orice persoana, ale carei drepturi si liberta ti recunoscute au fost inca lcate, are dreptul sa se adreseze efectiv unei instante nationale, chiar si atunci cand inca lcarea s-ar datora unor persoane care au actionat in exercitarea atributiilor lor oficiale.
Este adeva rat, ca reclamantii se considera ca sunt proprietarii de drept a suprafetei de 5000 mp, pretinzand ca sunt victime ale inca lca rii art. 1 din Protocolul nr. 1 din CEDO, text potrivit caruia "Orice persoana fizica sau juridica are dreptul la respectarea bunurilor sale. Nimeni nu poate fi lipsit de proprietatea sa decat pentru cauza de utilitate publica si in conditiile prevazute de lege si de principiile generale ale dreptului international." Reclamantii atata vreme cat detin un contract de vanzare-cumpa rare care inca nu a fost constatat nul absolut, fac dovada ca nu-si pot exercita dreptul de dispozitie asupra terenului de 5000 mp, care a fost combinata cu esuarea incerca rilor de pana acum facute de-a lungul timpului pentru a remedia situatia criticata.
Instanta mai retine, ca reclamantilor nu li se aplica procedura speciala a Fondului Funciar, si tocmai de aceea se impune atata vreme cat isi dovedesc dreptul de proprietate asupra terenului de 5000 mp printr-un act de vanzare-cumpa rare valabil, sa -l poata opune numai intr-o comparare reala a acestuia, cu celelalte titluri emise, in virtutea legii speciale.
Comparand nulitatea actului de vanzare - cumpa rare nr. 2033/1990, declarata printr-o hotarare irevocabila judecatoreasca, cu actul valabil de vanzare-cumpa rare cu nr. 2099 din 22.02.1990, autentificat la Fostul Notariat de Stat al Judetului Arges, care a fost anterior, acesta din urma ra mane valabil, deoarece reglementa rile prohibitive privind consimta mantul, capacitatea, obiectul si cauza, nu au fost cercetate, in ceea ce priveste actul valabil, pe cale judecatoreasca.
De asemenea, este cert ca partile de-a lungul timpului au executat clauzele anticipatorii ale contractului valabil, pla tind pretul si predand de fapt terenul - scopul comun facand sa opereze transferul dreptului de proprietate de la vanza tor la cumpa ra tor, operand de fapt o conversiune ce permite substituirea actului nul, cu actul valabil.
Reclamantii, asa cum s-a retinut si mai sus in prezentele considerente, pot opune actul valabil in revendicare, pentru ca el nu a fost analizat pana la acest moment, ci numai actul care a fost constatat nul.
Instanta retine ca li s-a acordat dreptul reclamantilor de a sesiza instantele, dar paratii care beneficiaza de reconstituirea dreptului de proprietate detine hotarari judecatoresti prin care au dobandit autoritatea lucrului judecat, de a li se restitui proprietatea bunului, astfel incat nu se poate trece peste cele statuate, prin proceduri ulterioare pentru ca ar fi afectata nu numai securitatea juridica, dar ar fi discutabila insa si existenta sa, aceasta neavand in substanta nicio competenta sa dispuna asupra unei chestiuni juridice, care deja a fost stabilita.
Circumstantele cauzei au aratat ca hotararile favorabile, de care beneficiaza cele doua parate, unde s-a analizat reconstituirea dreptului de proprietate si caracterizarea dreptului de proprietate, au fost si executate, conform inscrisurilor aflate la dosar.
Avand in vedere toate elementele mentionate mai sus, si tinand seama de principiul potrivit caruia valabilitatea si eficienta raporturilor juridice vor fi evaluate in lumina reglementa rilor legale in vigoare, la momentul incheierii lor, rezulta ca in speta actiunile conexe urmeaza a fi respinse, neputandu-se analiza inca o data actele emise in virtutea Lg. 18/1991, reclamantii si intervenientul nejustificand interesul. Va zand si disp. art. 274 Cpc. PENTRU ACESTE MOTIVE, IN NUMELE LEGII HOTARASTE Respinge exceptia autorita tii de lucru judecat invocata de reclamanti, admite exceptia lipsei calitatii procesuale active si a lipsei de interes, respinge exceptia de inadmisibilitate invocata de parata C.L.F.F. B si paratele T A si P C, iar pe fond respinge actiunea cu preciza rile ulterioare formulata de reclamantii I E si I G, ambii cu domiciliul in com. B, sat. P M, nr., jud.Arges in contradictoriu cu paratii T A, domiciliata in C, str. C B, bl., sc., ap. jud. D, P C, domiciliata in B, str. G G, nr. 1, C I si C E, ambii cu domiciliul in P, str. G E G, bl., sc., ap., jud.Arges, C L DE F F B, cu sediul in B, jud.Arges, C J DE F F A, cu sediul in Pitesti, jud. Arges si intervenient in interesul reclamantilor - I M, domiciliat in com. B, sat. P M, nr., jud.Arges.
Obliga pe reclamanti sa plateasca paratelor mentionate mai sus suma de 2.000 de lei cheltuieli de judecata.
Cu recurs in termen de 15 zile de la comunicare la Tribunalul Arges Pronuntata in sedinta publica de la 17 Octombrie 2011. Presedinte, C I E Grefier, A M S P Red.E.C.I Tehnored.G.F/15.11.2011 11 ex

Alte spete din domeniul Fondul funciar

- plangere HCJ
Sentinta civila numarul 3509 din data de 07.11.2012. Pronuntata de Judecatoria Targu Carbunesti

: Constatarea nulitatii absolute a titlului de proprietate emis in conditiile legii nr. 18/1991 motivat de lipsa hotararii de validare
Sentinta civila numarul 1362 din data de 30.01.2009. Pronuntata de Judecatoria Iasi

. Incidenta dispozitiilor art. 6 alin. 22 din Legea 1/2000 cu privire la diferentele dintre terenul cuprins in actele de proprietate si terenul rezultat prin masuratore.
Sentinta civila numarul 4553 din data de 05.04.2007. Pronuntata de Judecatoria Targu Jiu

"fond funciar"
Sentinta civila numarul 1337 din data de 14.12.2010. Pronuntata de Judecatoria Costesti

1. Fond funciar. Modificarea titlului de proprietate, altul decat cel cu a carui modificare a fost investita instanta. Retractarea titlului eliberat gresit, de catre comisia judeteana in conformitate cu Lg. 169/1997
Decizia numarul 566R din data de 03.09.2010. Pronuntata de Tribunalul Teleorman

10. Validare poprire. Debit reprezentand daune cominatorii. Debitor - primar, in calitate de presedinte al Comisiei locale pentru L.18/91. Nelegalitate.
Decizia numarul 1045 din data de 14.06.2005. Pronuntata de Curtea de Apel Suceava

96 2011 anulare tl
Sentinta civila numarul 2615 din data de 22.09.2011. Pronuntata de Judecatoria Targu Carbunesti

Acceptare accesiune
Hotararea numarul 6312 din data de 15.07.2010. Pronuntata de Judecatoria Targu Mures

accesiune
Sentinta civila numarul 6626 din data de 02.09.2011. Pronuntata de Judecatoria Targu Jiu

Acordarea de despagubiri pentru diferenta de teren asupra caruia nu a fost reconstituit dreptul de proprietate ca urmare a aplicarii cotei de reducere.
Hotararea numarul 8860 din data de 24.06.2010. Pronuntata de Judecatoria Sectorului 3

Acordarea despagubiri pentru diferenta de teren neacordat situatia in care nu se poate face reconstituirea dreptului de proprietate integral in conditiile alin. 2
Decizia numarul 481 din data de 18.07.2003. Pronuntata de Tribunalul Tulcea

Act de vanzare-cumparare teren provenit dintr-un schimb, anterior anului 1990. Deposedarea cumparatorului de bun. Dreptul la reconstituire.
Decizia numarul 894 din data de 02.07.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

Actele de reconstituire a dreptului de proprietate intocmite de comisia locala si cea judeteana nu sunt lovite de nulitate chiar daca una dintre persoanele in favoarea ca reia au fost emise ar fi promis unui tert ca va vinde terenul in litigiu, aceast...
Decizia numarul 212 din data de 19.01.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

Actiune in anularea Ordinului emis de Prefect - incidenta art. 5 Lg. 18/1991 actualizata pana la data de 23 iulie 2006
Decizia numarul 1582 din data de 26.06.2009. Pronuntata de Tribunalul Iasi

Actiune in anularea Ordinului Prefectului
Sentinta civila numarul 12368 din data de 21.09.2010. Pronuntata de Judecatoria Iasi

Actiune in anularea Ordinului Prefectului
Sentinta civila numarul 14222 din data de 19.10.2010. Pronuntata de Judecatoria Iasi

Actiune in anularea unor acte de reconstituire a dreptului de proprietate, intemeiate pe dispozitiile art. III din Legea 169/1997.
Sentinta civila numarul 1923 din data de 01.03.2010. Pronuntata de Tribunalul Arad

Actiune in constatare
Sentinta civila numarul 1387 din data de 16.12.2010. Pronuntata de Judecatoria Podu Turcului

Actiune in constatare
Sentinta civila numarul 408 din data de 25.07.2011. Pronuntata de Judecatoria Intorsura Buzaului

Actiune in constatare
Sentinta civila numarul 3 din data de 10.12.2007. Pronuntata de Judecatoria Topoloveni

actiune in constatare
Sentinta civila numarul 6257 din data de 07.07.2011. Pronuntata de Judecatoria Targu Jiu

Actiune in constatare nulitate titlu de proprietate- aplicarea principiului securitatii raporturilor juridice
Decizia numarul 2198 din data de 17.11.2009. Pronuntata de Tribunalul Iasi

Actiune in constatare nulitate titlu de proprietate. Cai de atac. Hotarare supusa numai recursului
Decizia numarul 1037 din data de 25.09.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

actiune in constatare uzucapiune
Sentinta civila numarul 1350 din data de 15.12.2010. Pronuntata de Judecatoria Costesti

actiune in constatare, anulare incheiere C. F.
Sentinta civila numarul 607 din data de 21.09.2010. Pronuntata de Judecatoria Moldova Noua

Actiune in constatarea nulitatii absolute a unui antecontract de vanzare cumparare pentru lipsa consimtamantului la incheierea lui, datorata erorii obstacol asupra naturii actului incheiat (reclamantii au crezut ca incheie un contract de ...
Sentinta civila numarul 6619/2010 din data de 05.12.2011. Pronuntata de Judecatoria Bistrita

ACTIUNE IN CONSTATAREA NULITATII TITLULUI DE PROPRIETATE EMIS IN TEMEIUL LEGII FONDULUI FUNCIAR. LIPSA INTERESULUI LEGITIM IN PROMOVAREA ACTIUNII
Decizia numarul 584 din data de 04.03.2009. Pronuntata de Tribunalul Gorj

Actiune in despagubiri. Inexistenta unui titlu eliberat conform legii fondului funciar. Inadmisibilitate.
Decizia numarul 44 din data de 13.01.2004. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

Actiune in nulitate titlu de proprietate formulata de societate comerciala beneficiara a certificatului de atestare a dreptului de proprietate. Inexistenta motivelor de nulitate absoluta. Certificat de atestarea dreptului de proprietate eliberat dupa...
Decizia numarul 26 din data de 15.01.2009. Pronuntata de Tribunalul Gorj

Actiune in nulitate titlu de proprietate. Coproprietari in indiviziune. Regula unanimitatii
Decizia numarul 281 din data de 13.06.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Actiune in nulitatea partiala a titlului de proprietate asupra unui teren reconstituit reclamantului si in privinta caruia paratul a fost obligat sa recunoasca dreptul de proprietate prin hotarare irevocabila
Decizia numarul 78/R/2008 din data de 06.03.2008. Pronuntata de Tribunalul Bistrita Nasaud

Actiune in nulitatea titlului de proprietate- calitate procesuala activa conferita de validarea cererii de reconstituire, fara a fi necesara si punerea in posesie
Decizia numarul 2186 din data de 06.11.2008. Pronuntata de Tribunalul Iasi

Actiune in rectificare tiltlu de proprietate
Decizia numarul 32 din data de 12.01.2010. Pronuntata de Tribunalul Iasi

Actiune in rectificarea titlului de proprietate. Calitate procesuala pasiva.
Sentinta civila numarul 12832 din data de 06.11.2008. Pronuntata de Judecatoria Iasi

Actiune pentru anularea unui titlu de proprietate emis in baza unor hotarari judecatoresti.
Decizia numarul 1545 din data de 13.10.2005. Pronuntata de Curtea de Apel Suceava

Actiune privind obligarea comisiei locale de aplicarea Legii fondului funciar
Decizia numarul 1357 din data de 21.05.2009. Pronuntata de Tribunalul Gorj

Actiunea in nulitatea absoluta a titlului de proprietate. Justificarea interesului legitim.
Decizia numarul 354 din data de 30.03.2010. Pronuntata de Judecatoria Odorheiul Secuiesc

Actiunea in nulitatea absoluta a titlului de proprietate. Justificarea interesului legitim.
Decizia numarul 354 din data de 30.03.2010. Pronuntata de Tribunalul Dambovita

Actiunea in nulitatea absoluta a titlului de proprietate. Justificarea interesului legitim.
Decizia numarul 354 din data de 30.03.2010. Pronuntata de Tribunalul Ialomita

Actiunea prin care Comisia locala de fond funciar solicita instantei sa constate ca a procedat la punerea in posesie presupune administrarea probei cu expertiza tehnica spre a se verifica daca amplasamentul propus corespunde dispozitiilor hotararii j...
Decizia numarul 639 din data de 14.09.2011. Pronuntata de Tribunalul Giurgiu

Actiunea prin care se tinde la modificarea titlului de proprietate in privinta amplasamentului terenului nu poate fi respinsa ca inadmisibila, intrucat punerea in posesie este atributul exclusiv al Comisiei locale de fond funciar, ci, in raport de dr...
Decizia numarul 614 din data de 07.09.2011. Pronuntata de Tribunalul Giurgiu

Admisibilitate revizuire
Sentinta civila numarul 86 din data de 15.03.2010. Pronuntata de Judecatoria Vaslui

Admisibilitatea actiunii avand ca obiect anularea titlului de proprietate promovata de un mostenitor in cazul in care titlul de proprietate a fost emis tuturor mostenitorilor. Inexistenta cazului de coparticipare procesuala obligatorie.
Decizia numarul 13 din data de 09.01.2008. Pronuntata de Tribunalul Olt

Admisibilitatea probei cu martori cand nu exista inscrisuri doveditoare - dispozitiile art. 6 (1) indice 3 din Legea 1/2000 asa cum a fost introdus prin Titlul VI art. 1 pct. 8 din Legea 247/2005.
Decizia numarul 893 din data de 15.05.2008. Pronuntata de Tribunalul Olt

Agentia Domeniilor Statului Bistrita-Nasa ud nu este o asociatie ori societate, ci o structura, diferentele intre notiuni fiind evidente, astfel ca se va admite exceptia din recurs si se va decide ca aceasta nu are capacitatea de a fi parte in proces
Sentinta civila numarul 238/R/2010 din data de 24.11.2010. Pronuntata de Tribunalul Bistrita Nasaud

Anulare act
Sentinta civila numarul 1084 din data de 12.10.2010. Pronuntata de Judecatoria Buhusi

anulare act
Decizia numarul 57 din data de 27.04.2009. Pronuntata de Tribunalul Arges

anulare act
Decizia numarul 120 din data de 22.06.2010. Pronuntata de Tribunalul Arges

Anulare act
Sentinta civila numarul 4583 din data de 20.05.2011. Pronuntata de Judecatoria Targu Jiu

Anulare act
Sentinta civila numarul 1564 din data de 18.02.2011. Pronuntata de Judecatoria Targu Jiu

anulare act
Sentinta civila numarul 14909 din data de 28.11.2012. Pronuntata de Judecatoria Targu Jiu

Anulare act
Sentinta civila numarul 4 din data de 12.11.2009. Pronuntata de Judecatoria Marghita

Anulare act de donatie. Incidenta art. 45 si urmatoarele din Legea 10/2001
Decizia numarul 2614 din data de 14.11.2011. Pronuntata de Tribunalul Gorj

Anulare act.
Sentinta civila numarul 6895 din data de 12.09.2011. Pronuntata de Judecatoria Targu Jiu

anulare acte fond funciar
Decizia numarul 309R din data de 17.04.2012. Pronuntata de Tribunalul Botosani

Anulare acte intocmite in baza Legii 18/1991. Cerere respinsa
Sentinta civila numarul 127 din data de 29.01.2009. Pronuntata de Judecatoria Sinaia

Anulare acte intocmite in baza Legii 18/1991. Cerere respinsa.
Sentinta civila numarul 342 din data de 06.03.2009. Pronuntata de Judecatoria Sinaia

Anulare certificat mostenitor in cadrul actiunii de partaj succesoral promovata pe cale reconventionala. Obligativitatea prezentei tuturor mostenitorilor la efectuarea impartelii in conditiile art. 730 din Codul civil de la 1864 .
Sentinta civila numarul 2122 din data de 21.09.2011. Pronuntata de Judecatoria Motru

Anulare H. C. J. de invalidare
Sentinta civila numarul 136 din data de 19.01.2012. Pronuntata de Judecatoria Motru

Anulare HCJ
Sentinta civila numarul 823 din data de 18.03.2009. Pronuntata de Judecatoria Targu Carbunesti

anulare HCJ
Sentinta civila numarul 1048 din data de 02.02.2012. Pronuntata de Judecatoria Targu Jiu

anulare HCJ - L.18/1991
Sentinta civila numarul 7553 din data de 30.09.2011. Pronuntata de Judecatoria Targu Jiu

Anulare Ordin Prefect
Sentinta civila numarul 5032 din data de 31.03.2009. Pronuntata de Judecatoria Iasi

Anulare ordin prefect.
Sentinta civila numarul 13122 din data de 10.11.2008. Pronuntata de Judecatoria Iasi

Anulare ordin Prefect.
Sentinta civila numarul 4265 din data de 16.03.2009. Pronuntata de Judecatoria Iasi

Anulare ordin Prefect.
Sentinta civila numarul 11022 din data de 22.11.2009. Pronuntata de Judecatoria Iasi

Anulare ordin Prefect. Calitate procesuala activa.
Sentinta civila numarul 3466/03.03.2009 din data de 03.03.2009. Pronuntata de Judecatoria Iasi

Anulare ordin prefect. Caracterul netranslativ de proprietate a inscrisului sub semnatura privata avand ca obiect un teren. Inadmisibilitate acordare despagubiri in cazul reconstituirii potrivit art. 36 al.5 din Legea 18/1991.
Sentinta civila numarul 15418 din data de 18.12.2008. Pronuntata de Judecatoria Iasi

Anulare ordin prefect. Caracterul netranslativ de proprietate a unui inscris sub semnatura privata ce are ca obiect (derivat) un imobil
Sentinta civila numarul 12632 din data de 04.11.2008. Pronuntata de Judecatoria Iasi

Anulare ordin Prefect. Forma si interpretarea mandatului in formularea cererii de reconstituire potrivit legislatiei fondului funciar
Sentinta civila numarul 1904 din data de 11.02.2009. Pronuntata de Judecatoria Iasi

Anulare ordin Prefect. Imposibilitatea atribuirii unui teren echivalent ori a acorda rii de despagubiri banesti in cazul cererilor de reconstituire formulate in baza art. 36 al. 5 din Lg. 18/1991.
Sentinta civila numarul 1361/30.01.2009 din data de 30.01.2009. Pronuntata de Judecatoria Iasi

Anulare partiala a hotararii comisiei judetene pentru stabilirea dreptului de proprietate
Sentinta civila numarul 4271 din data de 05.11.2008. Pronuntata de Judecatoria Piatra Neamt

Anulare partiala titlu de proprietate pentru diferente in plus constate la masura tori, fata de titlul de proprietate
Sentinta civila numarul 1010 din data de 30.01.2009. Pronuntata de Judecatoria Ploiesti

Anulare partiala titlu proprietate
Sentinta civila numarul 5354 din data de 09.07.2010. Pronuntata de Judecatoria Targu Jiu

anulare TDP
Sentinta civila numarul 1082 din data de 17.11.2008. Pronuntata de Judecatoria Segarcea

anulare titlu
Sentinta civila numarul 1111 din data de 07.04.2010. Pronuntata de Judecatoria Targu Carbunesti

anulare titlu
Sentinta civila numarul 53 din data de 12.01.2011. Pronuntata de Judecatoria Targu Carbunesti

anulare titlu
Sentinta civila numarul 608 din data de 02.03.2011. Pronuntata de Judecatoria Targu Carbunesti

Anulare titlu
Sentinta civila numarul 811/2013 din data de 06.03.2013. Pronuntata de Judecatoria Targu Carbunesti

Anulare titlu - interes legitim
Decizia numarul 1800 din data de 04.12.2008. Pronuntata de Tribunalul Olt

Anulare titlu de proprietate
Sentinta civila numarul 10943 din data de 09.10.2008. Pronuntata de Judecatoria Iasi

Anulare titlu de proprietate
Decizia numarul 526 din data de 13.05.2009. Pronuntata de Tribunalul Botosani

Anulare titlu de proprietate
Sentinta civila numarul 254 din data de 18.02.2009. Pronuntata de Judecatoria Novaci

Anulare titlu de proprietate
Sentinta civila numarul 32 din data de 11.01.2012. Pronuntata de Judecatoria Targu Carbunesti

Anulare titlu de proprietate
Sentinta civila numarul 1005 din data de 05.05.2009. Pronuntata de Judecatoria Bals

Anulare titlu de proprietate
Sentinta civila numarul 1717 din data de 27.11.2009. Pronuntata de Judecatoria Bals

Anulare titlu de proprietate
Sentinta civila numarul 567 din data de 06.04.2010. Pronuntata de Judecatoria Bals

Anulare titlu de proprietate
Sentinta civila numarul 388 din data de 16.03.2010. Pronuntata de Judecatoria Bals

Anulare titlu de proprietate
Sentinta civila numarul 96 din data de 24.01.2012. Pronuntata de Judecatoria Bals

Anulare titlu de proprietate
Sentinta civila numarul 96 din data de 24.01.2012. Pronuntata de Judecatoria Bals

Anulare titlu de proprietate . Invocarea nerespectarii vechiului amplasament.
Decizia numarul 3270 din data de 08.11.2012. Pronuntata de Tribunalul Gorj

Anulare titlu de proprietate emis dupa hotararea judecatoreasca de reconstituire in favoarea altor persoane.
Decizia numarul 2655 din data de 17.10.2005. Pronuntata de Curtea de Apel Suceava

Anulare Titlu De Proprietate Pentru Lipsa Cererii
Sentinta civila numarul 1850 din data de 15.10.2008. Pronuntata de Judecatoria Valenii de Munte

anulare titlu de proprietate si proces verbal de punere in posesie
Sentinta civila numarul 8162 din data de 02.12.2010. Pronuntata de Judecatoria Targu Jiu

Anulare titlu de proprietate. Calificarea gresita a actiunii ca plangere impotriva hotararii Comisiei Judetene de Aplicare a fondului Funciar. Semnarea actiunii doar de un singur reclamant, lipsa imputernicirii din partea celorlalti reclamanti.
Decizia numarul 3 din data de 22.03.2010. Pronuntata de Tribunalul Gorj

Anulare titlu de proprietate. Incidenta art. III lit. a din Legea 169/1997.
Decizia numarul 156/R din data de 26.02.2009. Pronuntata de Tribunalul Harghita

Anulare titlu de proprietate. Lipsa interes reclamant in promovarea actiunii
Sentinta civila numarul 2235 din data de 04.10.2011. Pronuntata de Judecatoria Motru

Anulare titlu de proprietate. Persoana indreptatita.
Sentinta civila numarul 1042 din data de 05.07.2010. Pronuntata de Judecatoria Ineu

Anulare titlu de proprietate. Vocatie succesorala pentru cote ideale. Consecinte
Decizia numarul 389 din data de 11.04.2005. Pronuntata de Curtea de Apel Suceava

Anulare titlu propietate
Sentinta civila numarul 6353 din data de 08.07.2011. Pronuntata de Judecatoria Targu Jiu

Anulare titlu proprietate
Sentinta civila numarul 1015 din data de 22.10.2010. Pronuntata de Judecatoria Buhusi

Anulare titlu proprietate
Sentinta civila numarul 804 din data de 18.09.2011. Pronuntata de Judecatoria Buhusi

anulare titlu proprietate
Sentinta civila numarul 416 din data de 07.10.2009. Pronuntata de Judecatoria Podu Turcului

Anulare titlu proprietate
Sentinta civila numarul 22 din data de 29.04.2010. Pronuntata de Judecatoria Podu Turcului

anulare titlu proprietate
Sentinta civila numarul 3688 din data de 16.11.2012. Pronuntata de Judecatoria Targu Carbunesti

anulare titlu proprietate
Sentinta civila numarul 7420 din data de 11.05.2012. Pronuntata de Judecatoria Targu Jiu

Anulare titlu proprietate
Sentinta civila numarul 1035 din data de 19.06.2007. Pronuntata de Judecatoria Vanju Mare

Anulare titlu proprietate . Respingere . Nesolutionarea cererii de reconstituire a dreptului de proprietate formulata de catre reclamanta asupra terenului in litigiu . Prematuritate . Legea 18/1991 , HG 890/2005 .
Sentinta civila numarul 10082 din data de 19.12.2008. Pronuntata de Judecatoria Targu Jiu

ANULARE TITLU PRORPIETATE
Decizia numarul 98 din data de 20.01.2009. Pronuntata de Tribunalul Gorj

Anulare titlu.
Sentinta civila numarul 7277 din data de 12.11.2009. Pronuntata de Judecatoria Targu Jiu

Anulare titlu.
Sentinta civila numarul 6718 din data de 29.10.2009. Pronuntata de Judecatoria Targu Jiu

Anulare titlu. Eliminarea unuia dintre titulari, care nu este mostenitor.
Hotararea numarul 3346 din data de 29.04.2009. Pronuntata de Judecatoria Targu Mures

anulare titlul de proprietate
Sentinta civila numarul 543 din data de 28.01.2010. Pronuntata de Judecatoria Targu Jiu

Anularea Comisiei Judetene de fond funciar, intrucat petentul a facut dovada calitatii sale de mostenitor. Completarea si eliberarea titlului de proprietate se face numai dupa ramanerea definitiva a hotararii judecatoresti.
Sentinta civila numarul 1959 din data de 08.10.2008. Pronuntata de Judecatoria Pascani

Anularea titlului de proprietate nu echivaleazacu anularea sau modificarea hotararilor emise de comisiile funciare in baza dispoz art. 55 c din Legea 18/1991
Decizia numarul 75 din data de 19.01.2011. Pronuntata de Tribunalul Olt

Anularea unui titlu de proprietate emis in baza Legii 18/1991, care a stat la baza incheierii unui contract de vanzare-cumparare
Sentinta civila numarul 823 din data de 11.02.2009. Pronuntata de Judecatoria Targu Jiu

anulre partiala a titlului de proprietate
Sentinta civila numarul 217 din data de 19.03.2009. Pronuntata de Tribunalul Prahova

anulre partiala a titlului de proprietate
Sentinta civila numarul 217 din data de 19.03.2009. Pronuntata de Judecatoria Filiasi

Apel. Contestatie la Legea 10/2001. Aspecte ce pot fi verificate in cadrul acestei proceduri. Solicitarea de a beneficia de masura despagubirii prin compensare direct in instanta , dupa refuzarea acestei modalitati in fata comisiei. Consecinte.
Decizia numarul 139 din data de 20.10.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Bacau

Aplicare legile fondului funciar
Hotararea numarul 10515 din data de 08.12.2010. Pronuntata de Judecatoria Targu Mures

Aplicarea art. 184 Cod procedura penala:" Cand nu este caz de judecata penala sau daca actiunea publica s-a stins sau s-a prescris, falsul se va cerceta de instanta civila, prin orice mijloace de dovada".
Sentinta civila numarul 304 din data de 03.02.2009. Pronuntata de Judecatoria Barlad

Aplicarea art. 36 din Legea 1/2000. Excluderea aplicarii dispozitiilor art. 1847 c.civ.
Decizia numarul 69 din data de 17.01.2011. Pronuntata de Tribunalul Gorj

Aplicarea dispozitiilor art. 24 din Legea 18/1991
Decizia numarul 981 din data de 20.11.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

Aplicarea Legii 18/1991
Sentinta civila numarul 3060 din data de 23.07.2008. Pronuntata de Judecatoria Piatra Neamt

APLICAREA LEGII MAI FAVORABILE. IN CAZUL IN CARE DE LA SAVARSIREA INFRACTIUNII PANA LA JUDECAREA DEFINITIVA A CAUZEI AU INTERVENIT UNA SAU MAI MULTE LEGI PENALE, SE APLICA CEA MAI FAVORABILA.
Decizia numarul 316 din data de 30.04.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Bacau

Aprecierea instantei de judecata asupra concludentei si utilita tii probelor ce se administreazain domeniul reconstituirii dreptului de proprietate, potrivit procedurii speciale stabilite prin art. 6alin. 13 din Legea 1/2000 modificata si comple...
Decizia numarul 606 din data de 05.03.2008. Pronuntata de Tribunalul Gorj

Art. 111 Cod procedura civila. Actiune in constatarea dreptului de proprietate pentru teren fata de care se aplica Legea fondului funciar.
Decizia numarul 526/2013 din data de 27.02.2013. Pronuntata de Tribunalul Gorj

Art. 315 indice 1 alin. 1 C.pr.civ. In caz de casare, hotararile instantei de recurs asupra problemelor de drept dezlegate sunt obligatorii pentru judecatorii fondului. Cu ocazia rejudecarii cauzei nu poate fi retinuta autoritatea de lucru judecat da...
Decizia numarul 1237/2007 din data de 17.05.2007. Pronuntata de Tribunalul Gorj

Art. 318 C.p.civ. Greseli de judecata
Decizia numarul 223 din data de 01.02.2012. Pronuntata de Tribunalul Gorj

Art. 6 alin. 1 din Legea 1/2000, republicata. Admisibilitatea probei testimoniale pentru dovedirea dreptului de proprietate asupra terenurilor cu vegetatie forestiera cand reconstituirea dreptului se solicita pe vechile amplasamente.
Decizia numarul 1003/2007 din data de 26.04.2007. Pronuntata de Tribunalul Gorj

Art.11 alin.21 din Legea 18/1991 modificata prin Legea 247/2005 si art. 39 din Normele de aplicare a legii Fondului Funciar
Decizia numarul 752 din data de 04.05.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti

Art.1201 Cod civil . Intrunirea triplei identitati -de parti , obiect si cauza - pentru a se retine autoritatea de lucru judecat.
Decizia numarul 2239 din data de 15.10.2009. Pronuntata de Tribunalul Gorj

Art.315 c.pr.civ - respectarea indrumarilor deciziei de casare. Verificarea interesului legitim al reclamatiilor in promovarea actiunii in constatarea nulitatii absolute al titlului de proprietate emis paratului , in raport de formularea cererii de r...
Sentinta civila numarul 257 din data de 05.02.2009. Pronuntata de Tribunalul Gorj

Art.35 Legea 18/91
Sentinta civila numarul 568/R din data de 05.06.2008. Pronuntata de Tribunalul Bacau

Art.42-45 din l48/1991-inexistente investitiilor la momentul emiterii titlului de prop. Consecinte
Decizia numarul 215 din data de 31.01.2012. Pronuntata de Tribunalul Gorj

Asigurarea contradictorialitatii procesului cu actualii posesori carora li s-a reconstituit dreptul de proprietate pe baza unui inscris sub semnatura privata.
Decizia numarul 480 din data de 18.07.2003. Pronuntata de Tribunalul Tulcea

Atribuire prin ordin a terenului. Aplicarea art. 36 din Legea 18/1991.
Decizia numarul 121/R/2012 din data de 12.07.2012. Pronuntata de Tribunalul Bistrita Nasaud

Autoritate de lucru judecat
Sentinta civila numarul 13044 din data de 07.11.2008. Pronuntata de Judecatoria Iasi

Autoritate de lucru judecat
Sentinta civila numarul 629 din data de 13.04.2010. Pronuntata de Judecatoria Bals

Autoritate de lucru judecat
Sentinta civila numarul 2632 din data de 18.06.2008. Pronuntata de Judecatoria Caracal

Autoritate de lucru judecat
Decizia numarul 1/R din data de 05.01.2011. Pronuntata de Tribunalul Maramures

Autoritatea de lucru judecat cunoaste doua manifestari procesuale , aceea de exceptie procesuala ( conform art. 1201 c.civ. 1864 si art. 166 c.proc.civ.) si aceea de prezumtie mijloc de probade natura sa demonstreze ceva in legatura cu raporturile j...
Sentinta civila numarul 1388 din data de 25.05.2012. Pronuntata de Judecatoria Motru

CALIFICAREA JURIDICA DIN OFICIU A ACTIUNI DUPA SCOPUL URMARIT.
Sentinta civila numarul 140 din data de 07.02.2007. Pronuntata de Judecatoria Rosiori de Vede

Calitatea procesuala activa in plangerile formulate impotriva hotararilor comisiei judetene de fond funciar, prin prisma disp. art. 53 din Legea 18/1991, republicata.
Sentinta civila numarul 10708 din data de 06.10.2008. Pronuntata de Judecatoria Iasi

Calitatea procesuala activa pentru introducerea actiunii in constatarea nulitatii absolute a unui titlu de proprietate emis de Comisia judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor Dambovita o are primarul sau prefectul
Decizia numarul 223 din data de 17.02.2009. Pronuntata de Judecatoria Odorheiul Secuiesc

Calitatea procesuala activa pentru introducerea actiunii in constatarea nulitatii absolute a unui titlu de proprietate emis de Comisia judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor Dambovita o are primarul sau prefectul
Decizia numarul 223 din data de 17.02.2009. Pronuntata de Tribunalul Dambovita

Calitatea procesuala activa pentru introducerea actiunii in constatarea nulitatii absolute a unui titlu de proprietate emis de Comisia judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor Dambovita o are primarul sau prefectul
Decizia numarul 223 din data de 17.02.2009. Pronuntata de Tribunalul Ialomita

Carte funciara
Decizia numarul 243 din data de 21.09.2010. Pronuntata de Tribunalul Bacau

Carte funciara
Sentinta civila numarul 236 din data de 13.09.2010. Pronuntata de Tribunalul Bacau

Casare cu retinere.
Decizia numarul 127 din data de 16.02.2011. Pronuntata de Tribunalul Bacau

Casare cu trimitere pentru completarea probelor. Lipsa de rol activ a instantei.
Decizia numarul 68 din data de 07.02.2003. Pronuntata de Tribunalul Tulcea

Cerere de acordare de despagubiri la L 18 /91 pentru terenurile ocupate de utilita ti publice. Imposibilitatea acorda rii de despagubiri sau de teren echivalent in cererile de reconstituire a dreptului de proprietate formulate in baza L 18 /91 , art. ..
Sentinta civila numarul 477 din data de 03.02.2009. Pronuntata de Judecatoria Iasi

Cerere de acordare de despagubiri la L 18 /91 pentru terenurile ocupate de utilita ti publice. Imposibilitatea acorda rii de despagubiri sau de teren echivalent in cererile de reconstituire a dreptului de proprietate formulate in baza L 18 /91 , art. ..
Sentinta civila numarul 477 din data de 03.02.2009. Pronuntata de Judecatoria Iasi

Cerere de constatare a dobandirii dreptului de proprietate prin donatie. Teren cooperativizat.
Decizia numarul 389/R/2008 din data de 05.11.2008. Pronuntata de Tribunalul Bistrita Nasaud

Cerere de constatare a nulitatii absolute a Titlului de proprietate pentru lipsa Hotararii de validare.
Sentinta civila numarul 5047 din data de 31.03.2009. Pronuntata de Judecatoria Iasi

Cerere de reconstituire a dreptului de proprietate formulata de mostenitorul cetatean strain al fostului proprietar. Incidenta dispozitiilor art. 48 din Legea 18/1991, republicata
Decizia numarul 48/R/2008 din data de 20.03.2008. Pronuntata de Tribunalul Bistrita Nasaud

Cerere de reconstituire a dreptului de proprietate privind teren situat in perimetrul Gradinii Botanice
Decizia numarul 2675 din data de 10.12.2010. Pronuntata de Tribunalul Iasi

Cerere de reconstituire formulata numai de un mostenitor, inexistenta mandatului tacit
Decizia numarul 1335 din data de 21.06.2010. Pronuntata de Tribunalul Iasi

Cerere de reconstituire in baza legii 247/2005
Decizia numarul 1001 din data de 21.06.2012. Pronuntata de Tribunalul Bacau

Cerere de reconstituire intemeiata pe dispozitiile art. 1 pct. 37 din titlu VI din Legea 247/2005 s-a modificat art. 33 din Legea 1/2000
Decizia numarul 61/R/2008 din data de 21.02.2008. Pronuntata de Tribunalul Bistrita Nasaud

Cerere de reconstituire nesolutionata de catre organele administrative - acces la instanta
Decizia numarul 2435 din data de 23.11.2010. Pronuntata de Tribunalul Iasi

Cerere de reconstituire. Stabilirea temeiului de drept al cererii. Conditia dovezii preluarii terenului de catre stat
Sentinta civila numarul 8231 din data de 29.04.2011. Pronuntata de Judecatoria Iasi

Cerere principala avand obiect revendicare si comparare titluri admisa, cerere conexa avand obiect anulare titlu si revendicare respinsa
Hotararea numarul 5582 din data de 02.07.2009. Pronuntata de Judecatoria Targu Mures

Cerere privind reconstituirea dreptului de proprietate pentru terenuri forestiere. Cerintele ce trebuie indeplinite pentru ca petentul sa beneficieze de prevederile art. 36 din Legea 1/2000 astfel cum a fost modificat prin Legea 212 din 24 oc...
Decizia numarul 84/RC din data de 26.01.2009. Pronuntata de Tribunalul Neamt

Cerere sesizare CJUE - conditii de admisibilitate -Fond Funciar - inadmisibilitate sesizare
Hotararea numarul 765 din data de 04.02.2010. Pronuntata de Judecatoria Sectorului 5

Cererea de constituire a dreptului de proprietate pentru terenul intravilan aferent casei de locuit. Dobandirea dreptului de proprietate opereaza"ope legis" conform art. 23 alin.1 din Legea 18/1991, fara a fi obligatorie cererea de reconstituire d...
Sentinta civila numarul 1367 din data de 11.08.2009. Pronuntata de Judecatoria Videle

Cererea formulate in temeiul Legii 18/1991 pentru un teren care nu a facut obiectul legilor funciare
Sentinta civila numarul 441 din data de 05.02.2009. Pronuntata de Judecatoria Campina

Cheltuieli de judecata. Culpa procesuala.
Decizia numarul 12/2005 din data de 25.01.2005. Pronuntata de Tribunalul Vaslui

Chiar daca , interpretat literal, textul de lege (64 din Legea 18/1991) nu se referaexpres la situatia de fapt concreta din speta, instanta apreciaza ca , pentru identitate de ratiune, in baza acestui text de lege, in cazul in care comisia locala...
Sentinta civila numarul 2335 din data de 10.12.2010. Pronuntata de Judecatoria Bals

Civil
Hotararea numarul 7168 din data de 21.07.2010. Pronuntata de Judecatoria Targu Mures

Civil - fond funciar
Hotararea numarul 8021 din data de 09.09.2010. Pronuntata de Judecatoria Targu Mures

Civil - fond funciar
Hotararea numarul 2958 din data de 26.03.2010. Pronuntata de Judecatoria Targu Mures

Civil - fond funciar
Hotararea numarul 3234 din data de 08.04.2011. Pronuntata de Judecatoria Targu Mures

Civil - fond funciar
Hotararea numarul 7168 din data de 21.07.2010. Pronuntata de Judecatoria Targu Mures

Civil - fond funciar
Hotararea numarul 5802 din data de 07.07.2009. Pronuntata de Judecatoria Targu Mures

Civil - fond funciar
Hotararea numarul 1333 din data de 05.03.2008. Pronuntata de Judecatoria Targu Mures

Civil - fond funciar
Hotararea numarul 2046 din data de 05.03.2010. Pronuntata de Judecatoria Targu Mures

Civil - fond funciar
Hotararea numarul 6202 din data de 31.07.2009. Pronuntata de Judecatoria Targu Mures

Civil - fond funciar
Hotararea numarul 4485 din data de 07.05.2010. Pronuntata de Judecatoria Targu Mures

Civil - fond funciar
Hotararea numarul 6960 din data de 09.07.2010. Pronuntata de Judecatoria Targu Mures

Civil - fond funciar
Hotararea numarul 1069 din data de 04.02.2011. Pronuntata de Judecatoria Targu Mures

Civil - plangere impotriva incheierii de carte funciara (Art.52 alin.2 Legea 7/1996)
Hotararea numarul 4703 din data de 26.05.2011. Pronuntata de Judecatoria Targu Mures

Civil - revendicare imobiliara
Hotararea numarul 12005 din data de 15.12.2010. Pronuntata de Judecatoria Targu Mures

Civil - revendicare imobiliara
Hotararea numarul 3349 din data de 29.04.2009. Pronuntata de Judecatoria Targu Mures

Civil Fond funciar ANULARE TITLU DE PROPRIETATE
Hotararea numarul 2250 din data de 09.03.2010. Pronuntata de Judecatoria Targu Mures

Civil Fond funciar DECLINARE
Hotararea numarul 2665 din data de 19.03.2010. Pronuntata de Judecatoria Targu Mures

Civil Fond funciar plangere la Legea 1/2000
Hotararea numarul 5190 din data de 26.05.2010. Pronuntata de Judecatoria Targu Mures

Civil Fond funciar PLG. L NR. 247/2005
Hotararea numarul 4303 din data de 13.05.2011. Pronuntata de Judecatoria Targu Mures

CIVIL FOND FUNCIAR: Obligatiile de a face a comisiilor de aplicarea a legilor fondului funciar. Admisibilitate.
Hotararea numarul 992 din data de 16.09.2008. Pronuntata de Judecatoria Patarlagele

CIVIL- FOND FUNCIAR. NULITATE ABSOLUTA PARTIALA TITLU DE PROPRIETATE ART. 8 DIN LEGEA 18/1991 SI ART. 30. AL. 2 DIN LEGEA 58/1974 SI ART. 36 PCT. 3 LEGEA 18/1991
Sentinta civila din data de 10.02.2009. Pronuntata de Judecatoria Buzau

CIVIL- FOND FUNCIAR. RECONSTITUIRE DREPT PROPRIETATE
Sentinta civila din data de 10.02.2009. Pronuntata de Judecatoria Buzau

CIVIL-Nulitate titlu de proprietate. Legi successive ale fondului funciar. Necesitatea verificarii valabilita tii titlului de proprietate in raport cu dispozitia legala in vigoare la data emiterii lui.
Decizia numarul 860 din data de 28.09.2010. Pronuntata de Judecatoria Odorheiul Secuiesc

CIVIL-Nulitate titlu de proprietate. Legi successive ale fondului funciar. Necesitatea verificarii valabilita tii titlului de proprietate in raport cu dispozitia legala in vigoare la data emiterii lui.
Decizia numarul 860 din data de 28.09.2010. Pronuntata de Tribunalul Dambovita

CIVIL-Nulitate titlu de proprietate. Legi successive ale fondului funciar. Necesitatea verificarii valabilita tii titlului de proprietate in raport cu dispozitia legala in vigoare la data emiterii lui.
Decizia numarul 860 din data de 28.09.2010. Pronuntata de Tribunalul Ialomita

CIVIL-REVIZUIRE FOND FUNCIAR
Sentinta civila din data de 02.06.2010. Pronuntata de Judecatoria Buzau

CIVIL:Fond funciar limita rec. terenuri agricole
Decizia din data de 26.11.2008. Pronuntata de Tribunalul Buzau

CIVIL. ART. 8 AL. 1 DIN LEGEA 10/2001. EXCEPTIE DE LA APLICAREA PREVEDERILOR LEGII 18/1991
Sentinta civila din data de 26.01.2009. Pronuntata de Judecatoria Buzau

CIVIL. DAUNE COMINATORII ACORDATE IN CONFORMITATE CU DISPOZITIILE ART. 64 AL. 2 DIN LEGEA NR. 18/1991 REPUBLICATA PRIN LEGEA NR. 247/2005
Sentinta civila din data de 19.01.2009. Pronuntata de Judecatoria Buzau

CIVIL. Fond funciar
Sentinta civila numarul 1748 din data de 28.04.2011. Pronuntata de Judecatoria Ramnicu Sarat

CIVIL. Fond funciar
Sentinta civila numarul 2824 din data de 28.04.2011. Pronuntata de Judecatoria Ramnicu Sarat

CIVIL. Fond Funciar
Sentinta civila numarul 1781 din data de 29.04.2011. Pronuntata de Judecatoria Ramnicu Sarat

CIVIL. Fond funciar
Sentinta civila numarul 002 din data de 27.10.2011. Pronuntata de Judecatoria Ramnicu Sarat

CIVIL. FOND FUNCIAR
Sentinta civila numarul 6346 din data de 20.06.2011. Pronuntata de Judecatoria Buzau

Civil. Fond funciar
Sentinta civila numarul 223 din data de 06.02.2009. Pronuntata de Judecatoria Calarasi

CIVIL. FOND FUNCIAR. ANULARE TITLU DE PROPRIETATE- TEMEI ART. III DIN LEGEA 169/1997
Sentinta civila din data de 25.03.2009. Pronuntata de Judecatoria Buzau

CIVIL. FOND FUNCIAR. CERERE DE RECONSTITUIRE FORMULATA DE UN CETATEAN STRAIN IN CAUZA DE FOND FUNCIAR
Sentinta civila din data de 01.04.2009. Pronuntata de Judecatoria Buzau

CIVIL. Fond funciar. Completare anexa 39 in obste de mosneni. Existenta cererii de reconstituire a dreptului de propr. formulata in termen de catre reclamant. Admisibilitatea actiunii
Sentinta civila din data de 26.03.2010. Pronuntata de Judecatoria Patarlagele

CIVIL. FOND FUNCIAR. DOVADA DREPTULUI DE PROPRIETATE PENTRU TERENUL SOLICITAT
Sentinta civila din data de 25.03.2009. Pronuntata de Judecatoria Buzau

CIVIL. FOND FUNCIAR. Inscrierea in titlul de proprietate, in calitate de mostenitor, a unei persoane care nu a formulat cerere de reconstituire a dreptului de proprietate pentru terenurile ce au fost proprietatea defunctului sau autor
Sentinta civila din data de 15.02.2010. Pronuntata de Judecatoria Patarlagele

CIVIL. FOND FUNCIAR. REFUZUL COMISIEI LOCALE DE A PROCEDA LA PUNEREA IN POSESIE
Sentinta civila din data de 25.03.2009. Pronuntata de Judecatoria Buzau

CIVIL. Fondul funciar
Sentinta civila numarul 004 din data de 27.10.2011. Pronuntata de Judecatoria Ramnicu Sarat

CIVIL. Nulitate absoluta-Fond Funciar
Sentinta civila din data de 31.03.2010. Pronuntata de Judecatoria Ramnicu Sarat

CIVIL. Plangere formulata in baza Legii 247/2005. Teren preluat in mod abuziv de stat, fara titlu
Sentinta civila din data de 26.01.2009. Pronuntata de Judecatoria Buzau

Comisia judeteana Bistrita-Nasa ud nu-si poate anula sau revoca propria hotarare, chiar daca aceasta ar fi nelegala , ci aceasta poate fi cenzuratadoar de judecatorie, fie la solicitarea celor directi interesati fie chiar la cererea comisiei care a em...
Sentinta civila numarul 52/R/2009 din data de 11.02.2010. Pronuntata de Tribunalul Bistrita Nasaud

COMISIA JUDETEANA DE APLICARE A LEGII 18/1991. CALITATE PROCESUALA. RASPUNDEREA PROCEDURALA
Decizia numarul 669 din data de 22.07.2005. Pronuntata de Curtea de Apel Bacau

Comisiile de aplicare a L.18/1991 nu au calitate procesuala pasiva in cererile avand ca obiect L.10/2001.
Sentinta civila numarul 288/2007 din data de 04.09.2007. Pronuntata de Tribunalul Gorj

Comisiile locale de fond funciar nu au obligatia comunicarii solutiei Comisiei Judetene privind cererea de reconstituire a dreptului de proprietate daca nu s-a contestat propunerea comisiei locale.
Decizia numarul 229 din data de 17.02.2009. Pronuntata de Judecatoria Odorheiul Secuiesc

Comisiile locale de fond funciar nu au obligatia comunicarii solutiei Comisiei Judetene privind cererea de reconstituire a dreptului de proprietate daca nu s-a contestat propunerea comisiei locale.
Decizia numarul 229 din data de 17.02.2009. Pronuntata de Tribunalul Dambovita

Comisiile locale de fond funciar nu au obligatia comunicarii solutiei Comisiei Judetene privind cererea de reconstituire a dreptului de proprietate daca nu s-a contestat propunerea comisiei locale.
Decizia numarul 229 din data de 17.02.2009. Pronuntata de Tribunalul Ialomita

Competenta. Atribuire in proprietate a terenului intravilan. Legea fondului funciar. Legea 10/2001
Sentinta civila numarul 9 din data de 29.09.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Concursul dintre reconstituire si constituire este rezolvat de articolul 19 alin. 1 partea finaladin Legea 18/1991 republicata , unde se statueazaca suprafata atribuitain proprietate membrilor cooperatori activi se va determina tinand seama de...
Decizia numarul 293/R/2010 din data de 30.12.2011. Pronuntata de Tribunalul Bistrita Nasaud

Conditiile exercitarii actiunii in rectificare de carte funciara potrivit dispozitiilor art. 34 Lg. 7/1996 cu referire la dispozitiile art. 33 din acelasi act normativ
Sentinta civila numarul 9527 din data de 17.05.2011. Pronuntata de Judecatoria Iasi

Consecintele juridice ale cererii de reconstituire formulata in temeiul Legii 18/1991
Sentinta civila numarul 2975 din data de 14.10.2010. Pronuntata de Judecatoria Campina

Constatare drept de superficie. Conditii de admisibilitate. Pentru constituirea dreptului de superficie se cere in primul rand dovedirea dreptului de proprietate asupra constructiei, iar in al doilea rand, fie existenta unei dispozitii legale, fie o ...
Sentinta civila numarul 2386 din data de 18.10.2011. Pronuntata de Judecatoria Motru

Constatare nulitate absoluta
Sentinta civila numarul 543 din data de 24.08.2009. Pronuntata de Judecatoria Buhusi

Constatare nulitate absoluta
Sentinta civila numarul 437 din data de 21.04.2009. Pronuntata de Judecatoria Horezu

Constatare nulitate absoluta a documentatiei cadastrale
Sentinta civila numarul 116 din data de 09.02.2010. Pronuntata de Judecatoria Buhusi

Constatare nulitate absoluta adeverinta de proprietate
Sentinta civila numarul 7025 din data de 06.11.2009. Pronuntata de Judecatoria Targu Jiu

constatare nulitate absoluta HCJ si anulare titlu de proprietate
Sentinta civila numarul 680 din data de 26.01.2012. Pronuntata de Judecatoria Targu Jiu

Constatare nulitate absoluta HCJ, anulare titlu de proprietate si adeverinta de proprietate
Sentinta civila numarul 1692 din data de 05.03.2010. Pronuntata de Judecatoria Targu Jiu

constatare nulitate absoluta partiala a titlului de proprietate
Sentinta civila numarul 1118 din data de 15.02.2010. Pronuntata de Judecatoria Targu Jiu

Constatare nulitate absoluta partiala a titlului de proprietate emis in baza Legilor fondului funciar
Sentinta civila numarul 1163 din data de 07.10.2010. Pronuntata de Judecatoria Turnu Magurele

Constatare nulitate absoluta partiala si obligatie de a face
Sentinta civila numarul 1017/2013 din data de 25.03.2013. Pronuntata de Judecatoria Targu Carbunesti

constatare nulitate absoluta partiala titlu de proprietate
Sentinta civila numarul 8467 din data de 09.12.2010. Pronuntata de Judecatoria Targu Jiu

Constatare nulitate absoluta titlu de proprietate
Sentinta civila numarul 2845 din data de 19.12.2008. Pronuntata de Judecatoria Targu Neamt

constatare nulitate absoluta titlu de proprietate
Sentinta civila numarul 6249 din data de 07.07.2011. Pronuntata de Judecatoria Targu Jiu

Constatare nulitate absoluta titlu de proprietate
Sentinta civila numarul 4042 din data de 28.05.2011. Pronuntata de Judecatoria Targu Jiu

Constatare nulitate absoluta titlu de proprietate si obligatia de a face
Sentinta civila numarul 7492 din data de 29.09.2011. Pronuntata de Judecatoria Targu Jiu

constatare nulitate absoluta titlu de proprietate si obligatia de a face
Sentinta civila numarul 5022 din data de 02.06.2011. Pronuntata de Judecatoria Targu Jiu

Constatare nulitate absoluta titlu de proprietate. Dovada calitatii de proprietar deposedat potrivit prevederilor art. 8 alin. 1 - 3 si art. 11 din Legea 18/1991.
Decizia numarul 15/RC din data de 18.01.2010. Pronuntata de Tribunalul Neamt

Constatare nulitate absoluta titlu propietate.
Sentinta civila numarul 6399 din data de 23.10.2009. Pronuntata de Judecatoria Targu Jiu

Constatare nulitate absoluta titlu proprietate
Sentinta civila numarul 881 din data de 21.05.2007. Pronuntata de Judecatoria Targu Neamt

Constatare nulitate absoluta titlu proprietate
Sentinta civila numarul 677 din data de 24.03.2009. Pronuntata de Judecatoria Falticeni

constatare nulitate absoluta titlul de proprietate
Sentinta civila numarul 4808 din data de 24.06.2010. Pronuntata de Judecatoria Targu Jiu

constatare nulitate acte de reconstituire
Sentinta civila numarul 2827 din data de 02.10.2012. Pronuntata de Judecatoria Targu Carbunesti

Constatare nulitate acte, obligatie de a face
Sentinta civila numarul 3866 din data de 29.10.2007. Pronuntata de Judecatoria Targu Carbunesti

Constatare nulitate HCJ.
Sentinta civila numarul 8109 din data de 04.12.2009. Pronuntata de Judecatoria Targu Jiu

constatare nulitate partiala a titlului de proprietate
Sentinta civila numarul 3830 din data de 28.04.2011. Pronuntata de Judecatoria Targu Jiu

Constatare nulitate titlu
Sentinta civila numarul 608/2013 din data de 20.02.2013. Pronuntata de Judecatoria Targu Carbunesti

constatare nulitate titlu de propietate
Sentinta civila numarul 2936 din data de 21.10.2010. Pronuntata de Judecatoria Onesti

constatare nulitate titlu de proprietate
Sentinta civila numarul 4751 din data de 26.05.2011. Pronuntata de Judecatoria Targu Jiu

Constatare nulitate titlu de proprietate si acte juridice subsecvente
Sentinta civila numarul 1313 din data de 17.06.2009. Pronuntata de Judecatoria Caransebes

Constatare nulitate titlu de proprietate, putere de lucru judecat derivata dintr-o judecata anterioara avand acelasi obiect, introdusa la cererea unui alt reclamant
Decizia numarul 1592 din data de 26.08.2010. Pronuntata de Tribunalul Iasi

Constatare nulitate titlu de proprietate. Renuntatori expres la succesiune. Cerere de reconstituire facuta conform Legii 18/1991. Efecte.
Decizia numarul 139 din data de 27.01.2005. Pronuntata de Curtea de Apel Suceava

Constatare nulitate titlu proprietate
Sentinta civila numarul 773 din data de 13.11.2009. Pronuntata de Judecatoria Buhusi

constatare nulitate titlu proprietate
Sentinta civila numarul 1172 din data de 12.04.2011. Pronuntata de Judecatoria Onesti

constatare nulitate titlu proprietate
Sentinta civila numarul 3105 din data de 17.10.2012. Pronuntata de Judecatoria Targu Carbunesti

constatare nulitate TP
Sentinta civila numarul 2765 din data de 06.10.2010. Pronuntata de Judecatoria Onesti

constatare nulitate TP
Sentinta civila numarul 1620 din data de 11.05.2012. Pronuntata de Judecatoria Onesti

Constatare proprietate
Sentinta civila numarul 1236 din data de 09.04.2010. Pronuntata de Judecatoria Onesti

constatarea nulitatii absolute a titlului de proprietate
Sentinta civila numarul 7491 din data de 29.09.2011. Pronuntata de Judecatoria Targu Jiu

CONSTATAREA NULITATII ABSOLUTE PARTIALE PENTRU O SUPRAFATA DE TEREN ATRIBUITA UNEI PERSOANE NEINDREPTATITA .
Sentinta civila numarul 189 din data de 19.02.2007. Pronuntata de Judecatoria Rosiori de Vede

Constatarea nulitatii partiale a titlului de proprietate, in sensul inscrierii petentei pe titlu. Lipsa cererii de reconstituire a dreptului de proprietate conform art. 11 alin. (3) din Legea 18/1991
Sentinta civila numarul 288 din data de 16.03.2012. Pronuntata de Tribunalul Teleorman

constatate nulitate titlu
Sentinta civila numarul 707 din data de 05.03.2010. Pronuntata de Judecatoria Targu Carbunesti

Constatatre nulitate partiala titlu de proprietate + obligatia de a face
Sentinta civila numarul 694 din data de 15.12.2006. Pronuntata de Judecatoria Salonta

Constituirea dreptului de proprietate pentru terenurile aferente casei de locuit si anexelor.
Sentinta civila numarul 1773 din data de 17.11.2009. Pronuntata de Judecatoria Videle

CONT. ADM. Contraventie prevazuta de art. 110 alin.1 lit.a) din Legea 18/1991 privind fondul funciar. Practicaneunitarala nivelul comisiilor locale si judetene in oferta facuta pentru cel de al doilea amplasament al terenului
Decizia din data de 07.01.2009. Pronuntata de Tribunalul Buzau

Contestatia la Legea 10/2001. Intelesul notiunii de"unitate detinatoare" si de"entitate investita cu solutionarea notificarilor". Filialele lipsite de personalitate juridica nu pot avea aceste calitati chiar daca sunt inregistrate in registrul ...
Sentinta civila numarul 807 din data de 26.11.2008. Pronuntata de Tribunalul Neamt

Contestatie HCJ de invalidare
Sentinta civila numarul 386 din data de 13.03.2012. Pronuntata de Judecatoria Novaci

contestatie la executare -fond funciar.admisibilitate
Decizia numarul 41 din data de 13.05.2009. Pronuntata de Tribunalul Arges

CONTESTATIE LA EXECUTARE. SUSPENDARE EXECUTARE SILITA.
Sentinta civila numarul 905/2008 din data de 29.03.2008. Pronuntata de Judecatoria Racari

COPARTICIPARE PROCESUALA. INTERES LEGITIM PENTRU A SOLICITA CONSTATAREA NULITATII ABSOLUTE A TITLULUI DE PROPRIETATE
Sentinta civila numarul 1490 din data de 03.02.2009. Pronuntata de Judecatoria Iasi

CTIUNE CIVILA INTEMEIATA PE DISPOZITILE ART.5 ALIN.2 DIN TITLUL X AL LEGII NR.247/2005. ANTECONTRACT DE VANZARE-CUMPARARE SAU DE INTRETINERE. VOINTA REALA A PARTILOR.
Sentinta civila numarul 629/2008 din data de 16.06.2008. Pronuntata de Judecatoria Pogoanele

daune cominatorii
Sentinta civila numarul 5907 din data de 30.03.2012. Pronuntata de Judecatoria Targu Jiu

DAUNE COMINATORII ADMISE IN MATERIA FONDULUI FUNCIAR PENTRU NEINDEPLINIREA UNOR OBLIGATII DE PUNERE EFECTIVA IN POSESIE
Sentinta civila numarul 3516 din data de 10.07.2007. Pronuntata de Judecatoria Drobeta Turnu Severin

Daune interese pentru neexecutarea obligatiei de punere in posesie, amplasament situat pe raza altei localitati
Decizia numarul 1193 din data de 04.06.2010. Pronuntata de Tribunalul Iasi

daune-interese moratorii
Sentinta civila numarul 8376 din data de 01.06.2012. Pronuntata de Judecatoria Targu Jiu

DECIZIA CIVILA
Decizia numarul 148 din data de 08.02.2007. Pronuntata de Tribunalul Bucuresti

Decizia civila nr 214/R
Decizia numarul 214/R din data de 03.06.2008. Pronuntata de Tribunalul Covasna

Decizia civila nr. 139/R
Decizia numarul 139/R din data de 01.04.2008. Pronuntata de Tribunalul Covasna

Decizia civila nr. 271/R
Decizia numarul 271/R din data de 26.06.2008. Pronuntata de Tribunalul Covasna

Decizia civila nr. 273/R
Decizia numarul 273/R din data de 03.07.2008. Pronuntata de Tribunalul Covasna

Decizia civila nr. 282/R
Decizia numarul 282/R din data de 16.09.2008. Pronuntata de Tribunalul Covasna

Decizia civila nr. 287/R
Decizia numarul 287/R din data de 16.09.2008. Pronuntata de Tribunalul Covasna

Decizia civila nr. 357/R/2011
Sentinta civila numarul 357 din data de 01.12.2011. Pronuntata de Tribunalul Bihor

Decizia civila nr. 636/R/2011
Sentinta civila numarul 636 din data de 15.02.2011. Pronuntata de Tribunalul Bihor

despagubiri pentru lipsa de folosinta
Sentinta civila numarul 2875 din data de 08.12.2010. Pronuntata de Judecatoria Pascani

Din perspectiva dezlegarilor de drept date de instanta de recurs, retinerea in considerentele hotararii primei instante a inexistentei vreunui motiv pentru care constituirea dreptului de proprietate pentru petent ar fi fost efectuata cu incalcarea pr...
Decizia numarul 166/R/2010 din data de 11.02.2011. Pronuntata de Tribunalul Bistrita Nasaud

Dispozitiile art. 13 din Legea 18/1991 republicata sunt aplicabile numai in cazul fostilor proprietari decedati pana la data de 20 februarie 1991, deoarece contin o normaspeciala de strictainterpretare si aplicare. In cazul celor decedati dupa...
Decizia numarul 91/R/2010 din data de 11.02.2011. Pronuntata de Tribunalul Bistrita Nasaud

dobandire drept de proprietate
Sentinta civila numarul 3483 din data de 14.04.2011. Pronuntata de Judecatoria Targu Jiu

Dobandirea dreptului de proprietate asupra terenului ca efect al uzucapiunii in lumina dispozitiilor Legii 18/1991 - fond funciar.
Sentinta civila numarul 13585 din data de 19.01.2009. Pronuntata de Judecatoria Iasi

Dobandirea terenului aferent se realizeaza in aceleasi conditii ca si dobandirea constructiei, adicaprin vanzare-cumparare, si nicidecum prin atribuire cu titlu gratuit prin Ordin al Prefectului
Sentinta civila numarul 452/2009 din data de 03.05.2010. Pronuntata de Tribunalul Bistrita Nasaud

Dosar nrf. 1026/322/2008, sentinta civila nr. 1196 din 2 decembrie 2009, mentinutain recurs prin decizia civila nr. 213/R/13 aprilie 2010 a Tribunalului Covasna
Sentinta civila numarul 1196 din data de 02.12.2009. Pronuntata de Judecatoria Targu Secuiesc

Dovada dreptului de proprietate in actiunea de partaj. Actele emise in procesul reconstituirii dreptului de proprietate. Necesitatea eliberarii titlului de proprietate pentru terenurile ce fac obiectul legilor fondului funciar.
Sentinta civila numarul 4556 din data de 13.07.2006. Pronuntata de Judecatoria Targu Jiu

Dovada dreptului de proprietate pentru reconstituirea dreptului de proprietate
Sentinta civila numarul 1005 din data de 30.09.2011. Pronuntata de Judecatoria Slatina

DREPT CIVIL - FOND FUNCIAR
Sentinta civila numarul 1903 din data de 28.05.2012. Pronuntata de Judecatoria Calarasi

DREPT CIVIL-FOND FUNCIAR - Anulare Ordin privind atribuirea de teren
Sentinta civila numarul 2260 din data de 26.06.2012. Pronuntata de Judecatoria Calarasi

DREPT CIVIL. - Legea 169/1997, art. III, alin. 2 .
Sentinta civila numarul 2203 din data de 08.11.2010. Pronuntata de Judecatoria Oltenita

Drept civil. Fond funciar
Sentinta civila numarul 1391 din data de 25.06.2010. Pronuntata de Judecatoria Fetesti

Drept civil. Fond funciar
Decizia numarul 429 din data de 22.03.2011. Pronuntata de Tribunalul Valcea

Drept civil. Fond funciar. Plangere impotriva unei hotarari a comisiei judetene de fond funciar.
Sentinta civila numarul 691 din data de 06.04.2011. Pronuntata de Judecatoria Fetesti

Drept civil. Legea 18/1991 Rep. art. 23 si art. 24 C. civil , art. 1201. - reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenului atribuit de CAP ca lot in folosinta.
Sentinta civila numarul 1936 din data de 08.10.2010. Pronuntata de Judecatoria Oltenita

Drept de propietate
Sentinta civila numarul 448 din data de 01.02.2012. Pronuntata de Judecatoria Buhusi

drept de proprietate
Sentinta civila numarul 3806 din data de 03.12.2008. Pronuntata de Judecatoria Campina

Drept proprietate
Sentinta civila numarul 643 din data de 16.12.2009. Pronuntata de Judecatoria Podu Turcului

Dreptul de proprietate privata asupra terenurilor
Sentinta civila numarul 106 din data de 17.02.2010. Pronuntata de Judecatoria Podu Turcului

Efecte juridice ale unui inscris sub semnatura privata ce are ca obiect imobile
Sentinta civila numarul 10967 din data de 09.10.2008. Pronuntata de Judecatoria Iasi

Emitere a unei alte oferte in termenul prescris de lege, conditie esentialapentru epuizarea procedurii de reconstituire a dreptului de proprietate cu referire la atribuirea efectiva a terenului
Decizia numarul 321/R/2008 din data de 02.10.2008. Pronuntata de Tribunalul Bistrita Nasaud

Emitere titlu de proprietate
Sentinta civila numarul 82 din data de 26.01.2010. Pronuntata de Judecatoria Bals

Emitere titlu de proprietate
Sentinta civila numarul 679 din data de 23.04.2010. Pronuntata de Judecatoria Bals

emitere titlu proprietate
Sentinta civila numarul 15258 din data de 04.12.2012. Pronuntata de Judecatoria Targu Jiu

Emitere titlu proprietate
Hotararea numarul 667 din data de 03.04.2012. Pronuntata de Judecatoria Bals

Emitere titlu proprietate
Sentinta civila numarul 454 din data de 06.03.2012. Pronuntata de Judecatoria Bals

Emiterea adeverintei de proprietate pentru un anume amplasament obliga comisiile de fond funciar la emiterea titlului de proprietate pentru acelasi amplasament.
Sentinta civila numarul 174 din data de 06.03.2008. Pronuntata de Judecatoria Faurei

Emiterea titlului de proprietate
Sentinta civila numarul 782 din data de 27.01.2012. Pronuntata de Judecatoria Braila

Exceptie inadmisibilitate cerere in constatarea nulitatii absolute a titlului de proprietate.
Sentinta civila numarul 7523 din data de 16.03.2009. Pronuntata de Judecatoria Slatina

Exceptiile procesuale in calea de atac
Decizia numarul 2446 din data de 11.10.2011. Pronuntata de Tribunalul Bucuresti

Excludere persoane neindreptatite din TP
Sentinta civila numarul 8848 din data de 09.10.2009. Pronuntata de Judecatoria Ploiesti

expropiere
Sentinta civila numarul 181 din data de 16.10.2009. Pronuntata de Tribunalul Arges

Fon funciar
Sentinta civila numarul 5716 din data de 12.11.2009. Pronuntata de Judecatoria Slatina

fond dunciar
Sentinta civila numarul 1071 din data de 11.04.2011. Pronuntata de Judecatoria Targu Carbunesti

Fond funcar
Sentinta civila numarul 3148 din data de 30.05.2012. Pronuntata de Judecatoria Calarasi

Fond funciar
Decizia numarul 1138 din data de 14.05.2010. Pronuntata de Tribunalul Bucuresti

fond funciar
Sentinta civila numarul 417 din data de 27.02.2009. Pronuntata de Judecatoria Tulcea

Fond funciar
Sentinta civila numarul 632 din data de 25.02.2009. Pronuntata de Judecatoria Tulcea

Fond funciar
Sentinta civila numarul 862 din data de 19.03.2009. Pronuntata de Judecatoria Tulcea

Fond funciar
Sentinta civila numarul 941 din data de 25.03.2009. Pronuntata de Judecatoria Tulcea

Fond Funciar
Sentinta civila numarul 49 din data de 11.01.2012. Pronuntata de Judecatoria Tulcea

Fond Funciar
Decizia numarul 57 din data de 28.01.2008. Pronuntata de Tribunalul Galati

Fond funciar
Decizia numarul 122/R din data de 27.01.2010. Pronuntata de Tribunalul Vaslui

Fond funciar
Sentinta civila numarul 234 din data de 21.01.2010. Pronuntata de Judecatoria Barlad

Fond funciar
Sentinta civila numarul 237 din data de 21.01.2010. Pronuntata de Judecatoria Barlad

Fond funciar
Sentinta civila numarul 2706 din data de 05.10.2010. Pronuntata de Judecatoria Barlad

Fond funciar
Sentinta civila numarul 470 din data de 08.02.2011. Pronuntata de Judecatoria Barlad

Fond funciar
Sentinta civila numarul 134 din data de 11.01.2011. Pronuntata de Judecatoria Barlad

Fond funciar
Sentinta civila numarul 279 din data de 20.01.2011. Pronuntata de Judecatoria Barlad

fond funciar
Sentinta civila numarul 340 din data de 27.01.2011. Pronuntata de Judecatoria Barlad

Fond Funciar
Sentinta civila numarul 996 din data de 05.04.2011. Pronuntata de Judecatoria Barlad

Fond funciar
Sentinta civila numarul 1109 din data de 19.04.2011. Pronuntata de Judecatoria Barlad

Fond funciar
Sentinta civila numarul 989 din data de 04.04.2011. Pronuntata de Judecatoria Barlad

Fond funciar
Sentinta civila numarul 1042 din data de 12.04.2011. Pronuntata de Judecatoria Barlad

Fond funciar
Sentinta civila numarul 1284 din data de 10.05.2011. Pronuntata de Judecatoria Barlad

Fond funciar
Sentinta civila numarul 1460 din data de 26.05.2011. Pronuntata de Judecatoria Barlad

Fond funciar
Sentinta civila numarul 2000 din data de 16.06.2011. Pronuntata de Judecatoria Barlad

Fond funciar
Sentinta civila numarul 2194 din data de 13.09.2011. Pronuntata de Judecatoria Barlad

Fond funciar
Sentinta civila numarul 1672 din data de 14.06.2011. Pronuntata de Judecatoria Barlad

Fond funciar
Sentinta civila numarul 1978 din data de 26.07.2011. Pronuntata de Judecatoria Barlad

fond funciar
Sentinta civila numarul 2496 din data de 04.10.2011. Pronuntata de Judecatoria Barlad

fond funciar
Sentinta civila numarul 2575 din data de 06.10.2011. Pronuntata de Judecatoria Barlad

Fond Funciar
Sentinta civila numarul 3133 din data de 17.11.2011. Pronuntata de Judecatoria Barlad

Fond funciar
Sentinta civila numarul 3267 din data de 29.11.2011. Pronuntata de Judecatoria Barlad

Fond funciar
Sentinta civila numarul 2883 din data de 01.11.2011. Pronuntata de Judecatoria Barlad

Fond funciar
Sentinta civila numarul 3073 din data de 15.11.2011. Pronuntata de Judecatoria Barlad

fond funciar
Sentinta civila numarul 3022 din data de 10.11.2011. Pronuntata de Judecatoria Barlad

Fond funciar
Sentinta civila numarul 2983 din data de 08.11.2011. Pronuntata de Judecatoria Barlad

FOND FUNCIAR
Sentinta civila numarul 504 din data de 22.02.2012. Pronuntata de Judecatoria Barlad

fond funciar
Sentinta civila numarul 305 din data de 02.02.2012. Pronuntata de Judecatoria Barlad

Fond funciar
Sentinta civila numarul 356 din data de 07.02.2012. Pronuntata de Judecatoria Barlad

Fond funciar
Sentinta civila numarul 270 din data de 31.01.2012. Pronuntata de Judecatoria Barlad

Fond funciar
Sentinta civila numarul 3538 din data de 20.12.2011. Pronuntata de Judecatoria Barlad

Fond funciar
Sentinta civila numarul 3539 din data de 20.12.2011. Pronuntata de Judecatoria Barlad

Fond funciar
Sentinta civila numarul 25 din data de 10.01.2012. Pronuntata de Judecatoria Barlad

FOND FUNCIAR
Sentinta civila numarul 617 din data de 06.03.2012. Pronuntata de Judecatoria Barlad

Fond funciar
Sentinta civila numarul 737 din data de 15.03.2012. Pronuntata de Judecatoria Barlad

Fond funciar
Sentinta civila numarul 1240 din data de 24.04.2012. Pronuntata de Judecatoria Barlad

Fond funciar
Sentinta civila numarul 692 din data de 13.03.2012. Pronuntata de Judecatoria Barlad

Fond Funciar
Sentinta civila numarul 1344 din data de 03.05.2012. Pronuntata de Judecatoria Barlad

Fond Funciar
Sentinta civila numarul 2279 din data de 04.09.2012. Pronuntata de Judecatoria Barlad

Fond funciar
Sentinta civila numarul 2546 din data de 05.10.2012. Pronuntata de Judecatoria Barlad

Fond funciar
Sentinta civila numarul 2691 din data de 02.02.2012. Pronuntata de Judecatoria Barlad

Fond funciar
Sentinta civila numarul 10725 din data de 06.06.2011. Pronuntata de Judecatoria Iasi

fond funciar
Sentinta civila numarul 9702 din data de 19.05.2011. Pronuntata de Judecatoria Iasi

FOND FUNCIAR
Sentinta civila numarul 16256 din data de 16.12.2011. Pronuntata de Judecatoria Iasi

FOND FUNCIAR
Sentinta civila numarul 17243 din data de 20.10.2011. Pronuntata de Judecatoria Iasi

FOND FUNCIAR
Sentinta civila numarul 20773 din data de 30.11.2011. Pronuntata de Judecatoria Iasi

Fond funciar
Decizia numarul 342 din data de 02.04.2009. Pronuntata de Tribunalul Bacau

Fond funciar
Decizia numarul 380 din data de 08.04.2009. Pronuntata de Tribunalul Bacau

Fond funciar
Decizia numarul 419 din data de 22.04.2009. Pronuntata de Tribunalul Bacau

Fond funciar
Decizia numarul 656/R din data de 01.07.2009. Pronuntata de Tribunalul Bacau

Fond funciar
Decizia numarul 708 din data de 29.07.2009. Pronuntata de Tribunalul Bacau

Fond funciar
Decizia numarul 560 din data de 04.06.2009. Pronuntata de Tribunalul Bacau

Fond funciar
Decizia numarul 537 din data de 02.06.2009. Pronuntata de Tribunalul Bacau

Fond funciar
Decizia numarul 705 din data de 29.07.2009. Pronuntata de Tribunalul Bacau

Fond funciar
Decizia numarul 329/R din data de 01.04.2008. Pronuntata de Tribunalul Bacau

Fond funciar
Decizia numarul 690 din data de 15.07.2009. Pronuntata de Tribunalul Bacau

Fond funciar
Decizia numarul 987/R din data de 12.11.2008. Pronuntata de Tribunalul Bacau

Fond funciar
Decizia numarul 688 din data de 15.07.2009. Pronuntata de Tribunalul Bacau

Fond funciar
Decizia numarul 380 din data de 08.04.2009. Pronuntata de Tribunalul Bacau

Fond funciar
Decizia numarul 580 din data de 12.06.2009. Pronuntata de Tribunalul Bacau

Fond funciar
Decizia numarul 503 din data de 27.05.2009. Pronuntata de Tribunalul Bacau

Fond funciar
Decizia numarul 1084/R din data de 09.12.2008. Pronuntata de Tribunalul Bacau

Fond funciar
Decizia numarul 559 din data de 04.06.2009. Pronuntata de Tribunalul Bacau

Fond funciar
Decizia numarul 715/R din data de 17.08.2009. Pronuntata de Tribunalul Bacau

Fond funciar
Decizia numarul 549/R din data de 04.06.2009. Pronuntata de Tribunalul Bacau

Fond funciar
Decizia numarul 449/R din data de 07.05.2009. Pronuntata de Tribunalul Bacau

Fond funciar
Decizia numarul 1027 din data de 10.12.2009. Pronuntata de Tribunalul Bacau

Fond funciar
Decizia numarul 105/R din data de 04.02.2010. Pronuntata de Tribunalul Bacau

Fond funciar
Decizia numarul 52/R din data de 25.01.2010. Pronuntata de Tribunalul Bacau

Fond funciar
Decizia numarul 108/R din data de 04.02.2010. Pronuntata de Tribunalul Bacau

Fond funciar
Decizia numarul 75/R din data de 28.01.2010. Pronuntata de Tribunalul BacauComentarii ref. Sentinta civila numarul 9717/2011 din data de 17.10.2011 pronuntata de Judecatoria Pitesti

Fii primul care comenteaza.

 

 

Ultimele comentarii:
POPESCU MIHAELA comenteza: ''Buna seara.
Daca sunteti absolvent al inst. Ion Mincu in anul 1975 va anunt cu entuziasm ca avem intalnirea promo
... »»''

Alexandra comenteza: ''mai vin cu una. de ani de zile ca 1 pers platesc cel mai mult apa din tot blocul. la una din sedinte s-a votat schimbare ... »»''

Alexandra comenteza: ''buna ziua
am schimbat o butelie, tipul a venit cu una si cand sa porneasca aragazul nu ardea. a curatat din tub si
... »»''

Florin S comenteza: ''Cnventiile civile sunt greu de deosebit de un contrcat de munca mai ales atunci cand obiectul de activitate al conventii ... »»''

Laurentiu Galca comenteza: ''Sunt angajat la firma URBAN PROTECT din sinaia jud Prahova In urma controalelor pe care ati facut la firma respectiva si ... »»''

cornel comenteza: ''Doresc sa achizitionez un autoturism Skoda, fabricat octombrie 2006 diesel 1,9 norma poluare E3, emisii co2 140.Va rog s ... »»''

daragiu petre comenteza: ''buna zioa.am o mica problema .am avut o oprire pe salariu meu.iar deaci eu am platit totii banii care trebuia prin ing b ... »»''

 

 

Harta administrativa a Romaniei Judetul Satu-Mare Judetul Bihor Judetul Salaj Judetul Cluj Judetul Alba Judetul Hunedoara Judetul Arad Judetul Timis Judetul Caras-Severin Judetul Mehedinti Judetul Dolj Judetul Olt Judetul Gorj Judetul Vālcea Judetul Arges Judetul Dāmbovita Judetul Teleorman Judetul Giurgiu Judetul Calarasi Judetul Constanta Judetul Ialomita Judetul Prahova Judetul Brasov Judetul Sibiu Judetul Buzau Judetul Braila Judetul Tulcea Judetul Vrancea Judetul Galati Judetul Mures Judetul Covasna Judetul Harghita Judetul Bacau Judetul Vaslui Judetul Neamt Judetul Iasi Judetul Bistrita-Nasaud Judetul Maramures Judetul Suceava Judetul Botosani Judetul Bucuresti Judetul Ilfov Judetul Ilfov

 

 

 

Prima Pagina          Sitemap          Harta Site          Mergi sus


Toate datele afisate sunt informatii publice, publicate de autoritatile si institutiile publice sau in cadrul documentelor destinate publicului (Monitorul Oficial, Acte ale autoritatilor publice s.a.).
Consimtamantul persoanei vizate nu este cerut atunci cand prelucrarea priveste date obtinute din documente accesibile publicului, conform legii. (art.5, alin.2, lit.f din Legea nr. 677/2001, pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date). Notificare Operator de date cu caracter personal nr. 2447/2015.
Reclamatie date cu caracter personal