Institutii Publice: CERERE REEXAMINARE TAXA TIMBRU
Asistenta Juridica

Prima Pagina          
Cautare generala

InfoDosar.ro
Cauta online dosarul din Instanta:
-Administratie
Institutii Publice

   Consiliile Judetene
   Judetele Romaniei
   Prefecturi
   Primarii
   Evidenta Populatiei
   Directiile de Pasapoarte
   Directiile Eliberari Pemise si Inmatriculari
   Directii de Statistica
   Arhivele Nationale
   Agentiile Domeniilor Statului
   Administratii ale Apelor Romane
   Drumurile Nationale
   Autoritati Sanitar-Veterinare
   Oficiile pentru Ameliorare si Reproductie in Zootehnie
   Oficii Judetene de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit
   A.P.I.A.
   Oficii Judetene pentru Consultanta Agricola
   Directiile de Agricultura
   Directiile FitoSanitare
   Ocoale Silvice
   Asociatii de Vanatoare si Pescuit
   Regiunile de Dezvoltare
   Agentiile pentru Protectia Mediului
   Casele de Asigurari de Sanatate
   Casele de Pensii
   Agentii de Somaj
   Asociatia Nevazatorilor
   Protectia Copilului
   Agentii Teritoriale pentru Prestatii Sociale
   Compartimente A.N.E.S.
   Consilii de Formare Profesionala
   Cartelul "Alfa"
   Administratiile financiare
   Trezorerii
   Camerele de Comert
   Curtile de Conturi
   Garzile Financiare
   Protectia Consumatorului
   Consiliul Concurentei
   Corpul Contabililor Autorizati
   Lista Contabililor Autorizati
   Lista Consultantilor Fiscali
   Tabloul arhitectilor din Romania
   Serviciile Judetene de Metrologie Legala
   Centre Evaluatori ANEVAR
   Agentiile pentru Conservarea Energiei
   CENTROCOOP
   ANCOM (ANRCTI)
   Inspectorate Scolare Judetene
   Directii Tineret
   Directii Judetene pentru Sport
   Federatii de Sport
   Biblioteci Judetene
   Directii Judetene pentru Cultura, Culte si Patrimoniul Cultural National
   Centre Judetene pentru Cultura Traditionala
   Muzee Judetene
   Biserici si Culte
   Teatre Judetene
   Federatia Sindicala "Spiru-Haret"
   Barouri de avocati
   Tabloul avocatilor
   Tabloul mediatorilor
   Birouri Avocatul Poporului
   Birouri de Cadastru
   Instante de Judecata
   Parchete
   Penitenciare
   Institute de Medicina Legala
   Notari Publici
   Executori Judecatoresti
   Lichidatori
   Consilieri Proprietate Intelectuala
   Traducatori Autorizati de MJ
   Colegiile Farmacistilor
   Colegiile Medicilor
   Colegiile Medicilor Dentisti
   Ordinul Asistentilor Medicali
   Spitale
   Centre Judetene Antidrog
   Centre de Transfuzie Sanguina
   Directiile de Sanatate Publica
   Crucea Rosie Romana
   Inspectorate de Stat in Constructii
   Auditori Energetici
   Inspectorate de Munca
   Garzile de Mediu
   Vamile
   I.S.U.
   InfoTrafic
   S.R.I.
   Birourile de Imigrari
   Autoritatile pentru Straini
   Politia Romana
   Jandarmeria Romana
   Centre Militare Judetene
   CREDITCOOP
   Casele de Ajutor Reciproc
   Retea CEC Bank
   Retea BCR
   Retea BancPost
   Retea BRD
   Retea Raiffeisen
   Retea Banca Carpatica
   Retea Banca Transilvania
   Retea Romextera Bank
   Oficii Postale
   Agentiile de Voiaj si Statiile CFR
   ARR-uri
   RAR-uri
   Statele Lumii
   Misiunile Diplomatice

 

 

Asistenta Juridica » Jurisprudenta » Judecatoria Dragasani


CERERE REEXAMINARE TAXA TIMBRUSentinta civila din data de 20.09.2010
Pronuntata de Judecatoria Dragasani


Avocat Baroul Bucuresti Asistenta si reprezentare juridica la toate instantele de judecata www.cabinetonline.ro
[Sediu cabinet]


Dosar nr. 2916/223/2010 Operator de date cu caracter personal nr. 5695 R O M A N I A JUDECATORIA DRAGASANI-JUDETUL VALCEA -- INCHEIERE Camera de consiliu din 20 Septembrie 2010 Completul constituit din: PRESEDINTE : O. S. GREFIER: E. A.
Pe rol este solutionarea cererii de reexaminare a taxei de timbru formulata de petentul P. M., domiciliat in D., str. T. V., nr. 463, jud. V.
La apelul nominal facut in camera de consiliu a lipsit petentul P.M..
Procedura legal indeplinita.
S-a facut referatul cauzei de catre grefier, dupa care: ???INSTANTA Asupra cauzei de fata constata urmatoarele: Prin cererea formulata la data de 23.06.2010 si inregistrata pe rolul Judecatoriei Dra ga sani sub nr. 2916/223/2009, petentul P.M. a formulat cerere de reexaminare privind modul de stabilire a taxei de timbru data in incheierea de sedinta din data de 16.06.2010, in dosarul nr. 2283/223/20.05.2009. In motivare acesta a mentionat ca in sedinta din data de 16.06.2010 i s-a pus in vedere sa achite suma de 4980 lei stabilita in raport de continutul cererii de suplimentare a masei partajabile precizata la fila 181 din dosarul respectiv. Arata petentul ca incheierea este data cu inca lcarea legii deoarece cererea de chemare in judecata a fost inregistrata la data de 20.05.2009, inainte de modificarea privind majorarea taxelor de timbru, iar cererile ulterioare se timbreaza potrivit actiunii principale, in conformitate cu prevederile art. 10 din Legea 146/1997. potrivit Constitutiei Romaniei, art. 139, impozitele, taxele si orice alte venituri ale bugetului de stat se stabilesc numai prin lege; in cauza, aparitia OUG nr. 212/04.12.2008 incalca art. 139 precum si art. 115 al.4 si 6 din Constitutie potrivit carora Guvernul poate adopta ordonante de urgenta numai in situatii extraordinare, motiv pentru care nu se intrevede situatia extraordinara. De asemenea, sustine petentul ca, in conformitate cu legislatia in vigoare, ordonantele de guvern care nu au fost aprobate de parlament si promulgate de presedintele Romaniei in termen de 6 luni, devin nule. In cazul OUG nr. 212 a fost emisa la data de 04.12.2008 si promulgata de presedinte in data de 07.07.2009, deci peste termenul de 6 luni. Mai arata petentul ca, intrucat legiuitorul si-a dat seama de faptul ca exista riscul aparitiei unor condamna ri ale statului la CEDO, a initiat un proiect care urma reste evitarea inca lca rii prevederilor art. 6 din CEDO. Apreciaza petentul ca intrucat taxa fixata depa seste posibilita tile sale materiale, se impune admiterea cererii. Analizand cererea formulata prin prisma motivelor de fapt si de drept invocate instanta urmeaza sa o respinga avand in vedere urmatoarele considerente: Prin cererea formulata la data de 20.05.2009 si inregistrata pe rolul Judecatoriei Dra ga sani sub nr. 2283/223/2009, reclamantul P. M. a chemat in judecata pe parata P.V. pentru ca prin hotararea ce se va pronunta sa se dispuna partajarea bunurilor comune realizate in timpul ca sa toriei. La data de 27.04.2010 reclamantul a formulat cerere de suplimentare a masei partajabile, prin care a solicitat introducerea in masa bunurilor de partajat a mai multor bunuri omise prin actiunea principala si cererea reconventionala. Prin incheierea de sedinta din data de 16.06.2010, instanta a pus in vedere reclamantului sa timbreze cererea de suplimentare a masei partajabile cu suma de 5678, 07 lei si timbru judiciar de 5 lei, calculata la valoarea de 189.269 lei. Instanta retine ca, desi la data introducerii actiunii, taxa de timbru aferenta cererilor de partaj avea un cuantum fix, anume 19 lei, urmare a modifica rilor survenite prin intrarea in vigoare a OUG nr. 212/2008, taxa de timbru reprezinta 3% din valoarea masei partajabile, reglementare aplicabila inclusiv cererilor noi formulate, de suplimentare a masei partajabile, formulate in cadrul aceluiasi dosar. Solutia se impune intrucat, potrivit prevederilor exprese ale art. 44 al.2 din Normele metodologice pentru aplicarea legii, in situatia in care actiunea sau cererea a fost introdusa in justitie anterior intra rii in vigoare a Legii 146/1997, taxele judiciare de timbru se stabilesc in raport cu legea noua in cazul plusului de pretentii solicitat ulterior intra rii in vigoare a acesteia. Reglementarea este logica si in concordanta cu principiul aplica rii imediate a legii civile noi, cererile ulterioare, vizand pretentii noi, fiind supuse, in mod evident, legii in vigoare sub aspectul timbrajului. Nici criticile aduse de catre petent cu privire la neconstitutionalitatea prevederilor OUG nr. 212/2008, prin raportare la art. 139, art. 115 al.4 si 6 din Constitutie nu sunt de natura a conduce la adoptarea unei solutii contrare. Prin prevederile art. 146 din Constitutie si, in dezvoltarea acestora, prin dispozitiile Legii 47/1992, au fost prevazute atributiile Curtii Constitutionale, intre care si cele ce vizeaza controlul de constitutionalitate al legilor si ordonantelor in vigoare. Or, in cauza, instanta nu constata existenta unei decizii a Curtii prin care prevederile cu relevanta in cauza sa fi fost declarate neconstitutionale. Cum instanta de drept comun nu are atributii in acest sens, criticile aduse de catre petent cu privire la acest aspect sunt lipsite de relevanta. Prin Legea 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative a fost prevazuta procedura privitoare la elaborarea ordonantelor de urgenta, motivarea necorespunza toare a urgentei in cuprinsul ordonantei constituind motiv de neconstitutionalitate a acesteia si, prin urmare, in raport si de cele invederate mai sus, argumentele aduse de catre petent in sensul ca nu se intrevede situatia extraordinara care sa justifice adoptarea OUG nr. 212/2008 urmeaza a fi inla turate. Criticile petentului cu privire la modul de adoptare si intrare in vigoare a ordonantei sunt lipsite de fundament juridic. Sub acest aspect instanta retine ca, pana la data de 29 octombrie 2003, in Romania, intrarea in vigoare a normelor juridice cuprinse intr-un act normativ (lege, ordonanta, hotarare a Guvernului etc.) avea loc la data publica rii acestora in "Monitorul Oficial al Romaniei", Partea I, sau la o data ulterioara cuprinsa in textul actului normativ. Dupa aceasta data, Constitutia Romaniei introduce, prin art. 78, o noua regula, potrivit careia "Legea se publica in Monitorul Oficial al Romaniei si intra in vigoare la 3 zile de la data publica rii sau la o data ulterioara prevazuta in textul ei".
Publicarea legii in "Monitorul Oficial al Romaniei" se face in virtutea decretului Presedintelui Romaniei de promulgare a legii. Decretul nu are nici un efect direct asupra intra rii in vigoare a legii, el fiind doar actul prin care seful statului constata ca procedura legislativa a luat sfarsit, legea este adoptata cu respectarea procedurii constitutionale si se instituie obligatia publica rii legii in "Monitorul Oficial al Romaniei", Partea I. Ca atare, data intra rii in vigoare a legii nu rezulta din decretul prezidential de promulgare, solutie pe care incearca sa o induca petentul, ci din cuprinsul legii sau din aplicarea dispozitiilor constitutionale.
Art. 115 alin. 5 al Constitutiei mentioneaza procedura de adoptare a ordonantei. In cazul acestora insa, avand in vedere ca sunt justificate pe plan constitutional de existenta unei situatii a carei reglementare nu poate fi amanata, intrarea in vigoare este derogatorie de la prevederile art. 78, in sensul ca ea opereaza de la data publica rii in "Monitorul Oficial al Romaniei", dupa ce aceasta a fost depusa la Camera Parlamentului, care este prima competenta sa examineze ordonanta de urgenta. Prin urmare, "nulitatea" la care face referire petentul in cerere este lipsita de temei legal, critica urmand a fi inla turata. Proiectul de act normativ invocat de catre petent este lipsit de relevanta juridica la acest moment, iar posibilita tile materiale reduse ale acestuia de achitare a taxei de timbru justificau, in masura in care se verificau, urmarea unei proceduri diferite.
In cauza Weisssman impotriva Romaniei, Curtea EDO a amintit ca ea nu a exclus niciodata posibilitatea ca interesele unei bune administra ri a justitiei sa poata justifica impunerea unei restrictii financiare in accesul unei persoane la justitie; insa, cu toata marja de apreciere de care dispune Statul in materie, Curtea a subliniat ca o limitare a accesului la justitie nu se impaca cu art. 6 Ā§ 1, decat daca ea tinde catre un scop legitim si daca exista un raport rezonabil de proportionalitate intre mijloacele folosite si scopul vizat.
Totodata, tinand cont de principiul conform caruia Conventia are scopul de a proteja drepturi care nu sunt teoretice sau iluzorii, ci concrete si efective, Curtea a reiterat ca suma costurilor, apreciata in lumina circumstantelor unui caz dat, intelegand aici si solvabilitatea solicitantului si faza procedurii prin care restrictia in chestiune ii este impusa, sunt factori de care trebuie tinut cont pentru a determina faptul daca persoana respectiva a beneficiat de dreptul de acces la justitie, sau daca, din cauza sumei totale a cheltuielilor, accesul la justitie a fost restrans pana in punctul in care accesul la justitie s-a ga sit atins in esenta lui.
In acord cu practica Curtii si in vederea transpunerii Directivei Consiliului Uniunii Europene 2003/8/CE privind imbuna ta tirea accesului la justitie, la data de 21.04.2008 a fost adoptata OUG nr. 51, care a instituit procedura acorda rii ajutorului public judiciar in materie civila, pe care petentul nu a inteles sa o urmeze.
Pentru toate motivele de fapt si de drept retinute, instanta urmeaza sa respinga cererea de reexaminare a taxei de timbru ca neintemeiata. PENTRU ACESTE MOTIVE, IN NUMELE LEGII DISPUNE Respinge cererea de reexaminare a taxei de timbru privitoare la modul de stabilire a taxei de timbru prin incheierea de sedinta din data de 16.06.2010, in cadrul dosarului nr. 2283/223/2010 aflat pe rolul Judecatoriei Dra ga sani, formulata de petentul P.M. domiciliat in D., str. T. V., nr., jud. V., ca neintemeiata. Irevocabila.
Data in Camera de Consiliu si pronuntata in sedinta publica, azi, 20.09.2010.
Presedinte, Grefier, Red.O.S./22.09.2010 Tehnored.AE/3 ex.

Alte spete din domeniul Taxa de timbru

Actiune in pretentii. Obligativitatea timbrarii cererii de recurs de catre institutii publice in cazul in care obiectul cauzei nu este reprezentat de venituri publice - art. 17 din Legea 146/14997.
Decizia numarul 242 din data de 11.02.2008. Pronuntata de Tribunalul Olt

Actiune in revendicarea unui teren reconstituit in baza Legii 10/2001. Exonerare de la plata taxei de timbru
Decizia numarul 183/R/2010 din data de 28.01.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Cluj

Actiunea in revendicare a unui imobil preluat de stat in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 este scutita de plata taxei de timbru
Decizia numarul 803 din data de 28.10.2005. Pronuntata de Curtea de Apel Galati

Ajutor public judiciar
Sentinta civila numarul 1843 din data de 29.10.2009. Pronuntata de Judecatoria Zalau

Ajutor public judiciar
Sentinta civila numarul 90 din data de 14.01.2010. Pronuntata de Judecatoria Zalau

Ajutor public judiciar. Conditii
Sentinta civila numarul 326/2010 din data de 10.05.2010. Pronuntata de Judecatoria Ineu

Art. 318 teza I Cod procedura civila. Gresealamateriala in intelesul textului de lege aratat.
Decizia numarul 11 din data de 12.01.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Galati

Art.20 alin. 3 din Legea 146/1997. Invocarea din oficiu a exceptiei netimbrarii.
Decizia numarul 1130 din data de 02.05.2011. Pronuntata de Tribunalul Gorj

ASPECTE PRIVIND TAXA JUDICIARA DE TIMBRU CALCULATA LA CERERILE AVAND CA OBIECT DAUNE MORALE
Decizia numarul 97 din data de 26.01.2010. Pronuntata de Judecatoria Rosiori de Vede

AUTORITATE DE LUCRU JUDECAT. IMPOSIBILITATEA PUNERII IN DISCUTIE IN CAILE DE ATAC A TIMBRAJULUI PENTRU UN CAPAT DE CERERE ADMIS PRINTR-O HOTARARE INTRATA IN PUTEREA LUCRULUI JUDECAT
Decizia numarul 1750 din data de 02.09.2005. Pronuntata de Curtea de Apel Galati

Cerere de ajutor public judiciar - OUG 51/21.04.2008
Hotararea numarul 11.03.2009 din data de 11.03.2009. Pronuntata de Judecatoria Iasi

Cerere de reexaminare a taxei de timbru
Sentinta civila din data de 20.09.2010. Pronuntata de Judecatoria Dragasani

Cerere de reexaminare taxa de timbru. Incheiere
Sentinta civila numarul 1767/215/2010 din data de 08.11.2011. Pronuntata de Tribunalul Dolj

Cerere privind pronuntarea ordonantei ce contine somatia de plata formulata de creditor prin lichidator pe perioada solutionarii exceptiei de neconstitutionalitate, invocata de debitoare in referire la achitarea taxei judiciare de timbru.
Decizia numarul 91/COM/ din data de 20.02.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Constanta

CERERE REEXAMINARE TAXA TIMBRU
Sentinta civila din data de 20.09.2010. Pronuntata de Judecatoria Dragasani

COMERCIAL : Actiune in pretentii netimbratalegal pana la primul termen de judecata. Incidenta prevederilor art. 20 alin. 4 din Legea 146/1997 privind taxele judiciare de timbru
Decizia din data de 05.08.2010. Pronuntata de Tribunalul Buzau

COMERCIAL : Cerere de scutire /reducere/ reesalonare/amanare a taxelor de timbru datorate de recurenta. Incidenta prevederilor art. 211 din Legea 146/1997 si ale art. 15 alin.1 si 2 din OUG 51/2008
Decizia din data de 17.11.2010. Pronuntata de Tribunalul Buzau

COMERCIAL: Cerere de scutire ori reducere, esalonare sau amanare pentru plata taxelor judiciare de timbru. Conditii impuse de art. 21 din Legea 146/1997 privind taxele judiciare de timbru
Decizia din data de 06.08.2010. Pronuntata de Tribunalul Buzau

COMERCIAL: Cheltuieli de judecata facute intr-un proces anterior, solicitate printr-o cerere principala. Taxe de timbru.
Decizia din data de 11.11.2008. Pronuntata de Tribunalul Buzau

Concursul intre exceptia netimbrarii si exceptia necompetentei. Ordinea de solutionare.
Decizia numarul 315 din data de 09.09.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Alba-Iulia

Constatare nulitate pentru neachitarea taxei de timbru
Decizia numarul 298 din data de 31.08.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Galati

Dacataxa judiciara de timbru a fost achitata intr-un cuantum mai mic decat cel datorat, actiunea nu va putea fi anulataintegral ci va trebui solutionatain limitele in care taxa judiciara de timbru s-a platit
Decizia numarul 215 din data de 11.04.2012. Pronuntata de Tribunalul Dolj

Despagubiri solicitate Statului Roman. Taxa judiciara de timbru. Situatie in care scutirea prevazuta de art. 15 lit.o din Legea 146/1997 nu opereaza
Decizia numarul 215 din data de 05.07.2007. Pronuntata de Tribunalul Braila

Detinere de produse accizabile in afara antrepozitului fiscal
Sentinta penala numarul 43 din data de 11.04.2011. Pronuntata de Judecatoria Buhusi

Drept procesual civil. Imobil preluat de Statul Roman fara titlu valabil. Revendicare. Timbrarea actiunii
Decizia numarul 804/R din data de 17.09.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

Exceptia netimbrarii cererii, solutinarea acestei exceptii prevaleazaasupra fondului cauzei
Decizia numarul 1291/R din data de 21.06.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures

Incheiere prin care s-a solutionat cererea de reexaminare a taxei judiciare de timbru
Decizia numarul 1963 din data de 26.09.2005. Pronuntata de Curtea de Apel Alba-Iulia

Incidenta concomitenta in cauza a dispozitiilor art. 242 pct. 2 cod procedura civila
Decizia numarul 129 din data de 15.02.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Alba-Iulia

Modul de stabilire a taxei de timbru in calea de atac a apelului, in situatia in care apelul vizeaza in cadrul procesului de divort, numai masura incredinta rii minorului spre crestere si educare.
Decizia numarul 222 din data de 17.10.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

Neachitare taxa judiciara de timbru. Efecte
Decizia numarul 1617 din data de 11.09.2003. Pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti

Neachitare timbru judiciar. Sanctiuni.
Decizia numarul 1159 din data de 14.09.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

Obligare la plata taxelor de timbru. Cerere de reexaminare respinsa. Efecte
Decizia numarul 466 din data de 14.02.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

Obligatia achitarii taxei de timbru in cuantumul prevazut de lege nu reprezinta o obligatie cu caracter personal
Decizia numarul 22 din data de 12.01.2009. Pronuntata de Judecatoria Odorheiul Secuiesc

Obligatia achitarii taxei de timbru in cuantumul prevazut de lege nu reprezinta o obligatie cu caracter personal
Decizia numarul 22 din data de 12.01.2009. Pronuntata de Tribunalul Dambovita

Obligatia achitarii taxei de timbru in cuantumul prevazut de lege nu reprezinta o obligatie cu caracter personal
Decizia numarul 22 din data de 12.01.2009. Pronuntata de Tribunalul Ialomita

Obligatia legala de achitare a taxei de timbru. acte de procedura trimise prin posta instantelor judecatoresti
Decizia numarul 1529/R din data de 11.11.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures

Obligatie de timbrare stabilita de instanta. Neurmarea procedurii reglementate de dispozitiile art. 18 alin. (2) din Legea 146/1997. Consecinte
Decizia numarul 2048 din data de 17.10.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

Ordinea de solutionare a exceptiilor aprocesuale (de netimbrare ori de necompetenta). Caracterul imperativ al dispozitiilor privind taxele judiciare de timbru.
Decizia numarul 1799 din data de 13.12.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti

Plata taxele judiciare de timbru in cazul formularii unei cereri adresate instantelor de judecata de persoane cu domiciliul in strainatate.
Decizia numarul 1392 din data de 27.09.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti

Proces-verbal de contraventie. Scutire de timbraj. Conditii.
Decizia numarul 32 din data de 13.01.2004. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Procese funciare. Taxa de timbru.
Decizia numarul 72 din data de 25.01.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Recurs admis ca urmare a anularii de catre prima instanta a cererii de chemare in judecata ca netimbrate, fara ca reclamantii sa fi fost citati cu aceasta mentiune
Decizia numarul 896 din data de 01.10.2012. Pronuntata de Tribunalul Dolj

RECURS COMERCIAL. CERERE DE DESCHIDERE A PROCEDURII INSOLVENTEI FORMULATA DE ADMINISTRATORUL JUDICIAR IN REPREZENTAREA SOCIETATII RECLAMANTE, IMPOTRIVA CAREIA S-A DISPUS DESCHIDEREA PROCEDURII INSOLVENTEI, ANULATA CA NETIMBRATA. INCIDENTA PREVEDERIL...
Decizia numarul 728 din data de 05.12.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Oradea

Recurs litigii cu profesionistii. Restituirea taxei judiciare de timbru in temeiul art. 23 alin.1 lit.c din Legea nr.146/1997. Consfintirea invoielii partilor printr-o hotarare judecatoreasca in conditiile art. 273 cod procedura civila nu este echivale...
Decizia numarul 220 din data de 04.04.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Oradea

Reexaminare a modului de stabilire a taxei de timbru
Sentinta civila numarul 5349 din data de 14.06.2012. Pronuntata de Judecatoria Bacau

Reexaminare Taxa de Timbru
Hotararea numarul 7179 din data de 15.04.2011. Pronuntata de Judecatoria Oradea

Reexaminare taxa judiciara de timbru. Petitionar consiliul local municipal. Litigiu privind recuperarea chiriei restante de la chiriasii unor locuinta aflate in proprietatea privata a municipiului. Exonerare
Sentinta civila numarul fn din data de 09.05.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Cluj

Restituire taxa judiciara de timbru
Hotararea din data de 12.05.2010. Pronuntata de Judecatoria Gura Humorului

Scutire taxa timbru actiune in revendicare imobiliara ( art. 15, lit. r, Legea 146/1997)
Decizia numarul 85 din data de 16.04.2008. Pronuntata de Tribunalul Braila

SECTIA A II - A CIVILA, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL. RECURS LITIGII CU PROFESIONISTI. INSOLVENTA. CONTESTATIE IMPOTRIVA HOTARARII ADUNARII CREDITORILOR. CALITATE PROCESUALA ACTIVA. LIPSA MOTIVELOR DE NELEGALITATE. -art.3, art. 14, art. 96 din L
Decizia numarul 203 din data de 15.03.2013. Pronuntata de Curtea de Apel Oradea

Taxa de timbre. Scutire. Categorii de actiuni.
Decizia numarul 381/2010 din data de 17.01.2012. Pronuntata de Tribunalul Bistrita Nasaud

Taxa de timbru . Nedepunerea chitantei justificative echivaleaza cu refuzul de a achita taxa de timbru conform L 146/1997 numai in cazul in care partea a cunoscut masura dispusa de instanta . Lipsa aparatorului ales la termenul la care s-...
Decizia numarul 734 din data de 28.05.2009. Pronuntata de Tribunalul Olt

Taxa de timbru. Ajutor social in temeiul Legii 416/2001
Decizia numarul 174 din data de 13.02.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Alba-Iulia

TAXA JUDICIARA DE TIMBRU
Sentinta penala numarul 44 din data de 10.01.2012. Pronuntata de Judecatoria Rosiori de Vede

Taxa judiciara de timbru nu se plateste in actiunile si cererile referitoare la cauze penale, inclusiv despagubirile civile pentru daunele morale si materiale decurgand din acestea - art. 15 lit.o din Legea 146/1997.
Decizia numarul 729/C din data de 01.07.2005. Pronuntata de Curtea de Apel Constanta

TAXA JUDICIARA DE TIMBRU. INTERPRETAREA DISPOZITIILOR ART. 17 DIN LEGEA NR. 146/1997.
Decizia numarul 20 din data de 03.02.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Suceava

Taxe de timbru. Anularea cererii ca netimbrata. Instanta va dispune anularea cererii ca netimbratanumai dupa ce in prealabil a calculat taxa ce urmeaza a se achita si a pus in vedere reclamantilor la termen sau prin citatie sa achite taxa judiciara...
Sentinta civila numarul 354 din data de 14.05.2008. Pronuntata de Judecatoria Liesti

Taxe de timbru. Parte in proces aflata in executarea pedepsei inchisorii
Decizia numarul 254 din data de 30.05.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Taxe judiciare de timbru. Achitare partiala. Anularea cererii ca insuficient timbratÄ
Decizia numarul 926 din data de 10.03.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Cluj

Taxe judiciare de timbru. Actiuni ce au ca obiect venituri publice.
Decizia numarul 338 din data de 09.02.2011. Pronuntata de Tribunalul Arad

Taxe judiciare de timbru. Cerere de restituire. Instanta competenta
Hotararea numarul 0 din data de 14.05.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Taxe judiciare de timbru. Citarea apelantului fara mentiunea achitarii taxei judiciare de timbru. Anularea apelului ca netimbrat. Nelegalitate
Decizia numarul 2861 din data de 07.09.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Cluj

Taxe judiciare de timbru. Respingerea cererii de reexaminare. Consecinte
Decizia numarul 51/R din data de 22.01.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

Taxe judiciare de timbru. Restituirea taxei judiciare de timbru in cazul incheierii tranzactiei
Decizia numarul 30 din data de 22.02.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Taxe judiciare de timbru. Trimiterea dovezii de achitare prin fax concomitent cu cererea de amanare a judecatii.
Decizia numarul 698 din data de 18.08.2010. Pronuntata de Tribunalul Arad

Timbraj. Cai de atac. Modificarea modalitatii de calcul al taxei de timbru datorate in timpul procesului.
Decizia numarul 26/R din data de 09.09.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Alba-Iulia

Timbru judiciar
Decizia numarul 336 din data de 16.11.2009. Pronuntata de Tribunalul DoljComentarii ref. Sentinta civila din data de 20.09.2010 pronuntata de Judecatoria Dragasani

Fii primul care comenteaza.

 

 

Ultimele comentarii:
POPESCU MIHAELA comenteza: ''Buna seara.
Daca sunteti absolvent al inst. Ion Mincu in anul 1975 va anunt cu entuziasm ca avem intalnirea promo
... »»''

Alexandra comenteza: ''mai vin cu una. de ani de zile ca 1 pers platesc cel mai mult apa din tot blocul. la una din sedinte s-a votat schimbare ... »»''

Alexandra comenteza: ''buna ziua
am schimbat o butelie, tipul a venit cu una si cand sa porneasca aragazul nu ardea. a curatat din tub si
... »»''

Florin S comenteza: ''Cnventiile civile sunt greu de deosebit de un contrcat de munca mai ales atunci cand obiectul de activitate al conventii ... »»''

Laurentiu Galca comenteza: ''Sunt angajat la firma URBAN PROTECT din sinaia jud Prahova In urma controalelor pe care ati facut la firma respectiva si ... »»''

cornel comenteza: ''Doresc sa achizitionez un autoturism Skoda, fabricat octombrie 2006 diesel 1,9 norma poluare E3, emisii co2 140.Va rog s ... »»''

daragiu petre comenteza: ''buna zioa.am o mica problema .am avut o oprire pe salariu meu.iar deaci eu am platit totii banii care trebuia prin ing b ... »»''

 

 

Harta administrativa a Romaniei Judetul Satu-Mare Judetul Bihor Judetul Salaj Judetul Cluj Judetul Alba Judetul Hunedoara Judetul Arad Judetul Timis Judetul Caras-Severin Judetul Mehedinti Judetul Dolj Judetul Olt Judetul Gorj Judetul Vālcea Judetul Arges Judetul Dāmbovita Judetul Teleorman Judetul Giurgiu Judetul Calarasi Judetul Constanta Judetul Ialomita Judetul Prahova Judetul Brasov Judetul Sibiu Judetul Buzau Judetul Braila Judetul Tulcea Judetul Vrancea Judetul Galati Judetul Mures Judetul Covasna Judetul Harghita Judetul Bacau Judetul Vaslui Judetul Neamt Judetul Iasi Judetul Bistrita-Nasaud Judetul Maramures Judetul Suceava Judetul Botosani Judetul Bucuresti Judetul Ilfov Judetul Ilfov

 

 

 

Prima Pagina          Sitemap          Harta Site          Mergi sus


Toate datele afisate sunt informatii publice, publicate de autoritatile si institutiile publice sau in cadrul documentelor destinate publicului (Monitorul Oficial, Acte ale autoritatilor publice s.a.).
Consimtamantul persoanei vizate nu este cerut atunci cand prelucrarea priveste date obtinute din documente accesibile publicului, conform legii. (art.5, alin.2, lit.f din Legea nr. 677/2001, pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date). Notificare Operator de date cu caracter personal nr. 2447/2015.
Reclamatie date cu caracter personal