Institutii Publice: Incadrarea in conditii deosebite -lipsa aviz ITM
Asistenta Juridica

Prima Pagina          
Cautare generala

InfoDosar.ro
Cauta online dosarul din Instanta:
-Administratie
Institutii Publice

   Consiliile Judetene
   Judetele Romaniei
   Prefecturi
   Primarii
   Evidenta Populatiei
   Directiile de Pasapoarte
   Directiile Eliberari Pemise si Inmatriculari
   Directii de Statistica
   Arhivele Nationale
   Agentiile Domeniilor Statului
   Administratii ale Apelor Romane
   Drumurile Nationale
   Autoritati Sanitar-Veterinare
   Oficiile pentru Ameliorare si Reproductie in Zootehnie
   Oficii Judetene de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit
   A.P.I.A.
   Oficii Judetene pentru Consultanta Agricola
   Directiile de Agricultura
   Directiile FitoSanitare
   Ocoale Silvice
   Asociatii de Vanatoare si Pescuit
   Regiunile de Dezvoltare
   Agentiile pentru Protectia Mediului
   Casele de Asigurari de Sanatate
   Casele de Pensii
   Agentii de Somaj
   Asociatia Nevazatorilor
   Protectia Copilului
   Agentii Teritoriale pentru Prestatii Sociale
   Compartimente A.N.E.S.
   Consilii de Formare Profesionala
   Cartelul "Alfa"
   Administratiile financiare
   Trezorerii
   Camerele de Comert
   Curtile de Conturi
   Garzile Financiare
   Protectia Consumatorului
   Consiliul Concurentei
   Corpul Contabililor Autorizati
   Lista Contabililor Autorizati
   Lista Consultantilor Fiscali
   Tabloul arhitectilor din Romania
   Serviciile Judetene de Metrologie Legala
   Centre Evaluatori ANEVAR
   Agentiile pentru Conservarea Energiei
   CENTROCOOP
   ANCOM (ANRCTI)
   Inspectorate Scolare Judetene
   Directii Tineret
   Directii Judetene pentru Sport
   Federatii de Sport
   Biblioteci Judetene
   Directii Judetene pentru Cultura, Culte si Patrimoniul Cultural National
   Centre Judetene pentru Cultura Traditionala
   Muzee Judetene
   Biserici si Culte
   Teatre Judetene
   Federatia Sindicala "Spiru-Haret"
   Barouri de avocati
   Tabloul avocatilor
   Tabloul mediatorilor
   Birouri Avocatul Poporului
   Birouri de Cadastru
   Instante de Judecata
   Parchete
   Penitenciare
   Institute de Medicina Legala
   Notari Publici
   Executori Judecatoresti
   Lichidatori
   Consilieri Proprietate Intelectuala
   Traducatori Autorizati de MJ
   Colegiile Farmacistilor
   Colegiile Medicilor
   Colegiile Medicilor Dentisti
   Ordinul Asistentilor Medicali
   Spitale
   Centre Judetene Antidrog
   Centre de Transfuzie Sanguina
   Directiile de Sanatate Publica
   Crucea Rosie Romana
   Inspectorate de Stat in Constructii
   Auditori Energetici
   Inspectorate de Munca
   Garzile de Mediu
   Vamile
   I.S.U.
   InfoTrafic
   S.R.I.
   Birourile de Imigrari
   Autoritatile pentru Straini
   Politia Romana
   Jandarmeria Romana
   Centre Militare Judetene
   CREDITCOOP
   Casele de Ajutor Reciproc
   Retea CEC Bank
   Retea BCR
   Retea BancPost
   Retea BRD
   Retea Raiffeisen
   Retea Banca Carpatica
   Retea Banca Transilvania
   Retea Romextera Bank
   Oficii Postale
   Agentiile de Voiaj si Statiile CFR
   ARR-uri
   RAR-uri
   Statele Lumii
   Misiunile Diplomatice

 

 

Asistenta Juridica » Jurisprudenta » Tribunalul Dolj


Incadrarea in conditii deosebite -lipsa aviz ITMSentinta civila numarul 3564/15.03.2011 din data de 10.05.2011
Pronuntata de Tribunalul Dolj


Avocat Baroul Bucuresti Asistenta si reprezentare juridica la toate instantele de judecata www.cabinetonline.ro
[Sediu cabinet]


Incadrarea in conditii deosebite -lipsa aviz ITM Prin sentinta nr. 3564/15.03.2011 instanta a respins actiunea retinand urmatoarele:
Prin cererea inregistrata la data de 29.09.2010, pe rolul Tribunalului Dolj, Sectia Conflicte de Munca si Asigurari Sociale, reclamantii AS, BC, CV, NV, PM, au chemat in judecata pe parata SC Electroputere SA, solicitand instantei ca prin hotararea ce va pronunta sa constate ca activitatea desfasurata de reclamantii AS, BC in perioada 01.10.2001-10.08.2009 se incadreaza in grupa a II a de munca si obligarea paratei sa elibereze o adeverinta in acest sens, iar activitatea desfasurata de reclamantii CV, NV, PM in perioada 01.11.2001 pana in prezent si in viitor se incadreaza in grupa a II a de munca precum si obligarea paratei la efectuarea mentiunilor corespunzatoare in carnetul de munca . In motivare, reclamantii au sustinut ca au lucrat in cadrul unitatii parate la atelierul Tratamente Termice in functia de termist tratamentist, in conditii grele de munca, periculoase, cu existenta unor noxe ce au depasit pragurile valorice normale . De asemenea reclamantii au sustinut ca au beneficiat de incadrarea in grupa a II a de munca pana in data de 01.10.2001 , iar incepand cu aceasta data, desi conditiile de munca nu s-au schimbat, nu au mai beneficiat de incadrarea in grupa a II a de munca . In drept au fost invocate dispozitiile Ordinului nr. 50/1990 si Codul Muncii . Pentru dovedirea celor sustinute, reclamantii au atasat la cererea de chemare in judecata in copie carnetele de munca si contractele individuale de munca . La data de 21.11.2010, parata a formulat intampinare prin care a solicitat respingerea actiunii, intrucat solicitarile reclamantilor de a beneficia de grupa a II a de munca nu mai sunt intemeiate, Ordinul nr. 50/1990 fiind abrogat incepand cu data de 01.04.2001 . De asemenea, parata a sustinut ca incadrarea locurilor de munca in conditii speciale se realizeaza in conformitate cu dispozitiile legii nr. 19/2000, si cu respectarea HG nr. 261/2001. Parata a mentionat ca in speta nu este indeplinit criteriul prevazut de art. 2 al. 1 lit. c, respectiv in cadrul atelierului unde si-au desfasurat activitatea reclamantii in ultimii 15 ani nu s-a inregistrat nici un caz de boala profesionala . Parata a atasat la intampinare in copie contractele individuale de munca ale reclamantilor . La data de 08.11.2010 reclamantii si-au precizat actiunea in sensul ca au solicitat instantei ca prin hotararea ce va pronunta sa constate ca activitatea desfasurata in perioadele mentionate in actiune se incadreaza in conditii deosebite de munca in conformitate cu art. 15 din HG nr. 261/2001 . La data de 13.01.2011 parata a formulat raspuns la precizarea reclamantilor prin care a solicitat respingerea actiunii precizate, intrucat in speta nu este indeplinit criteriul prevazut de art. 2 din HG 261/2001, respectiv nu s-a inregistrat nici un caz de boala profesionala in cadrul atelierului in care isi desfasoara activitatea reclamantii, astfel incat ITM Dolj nu a acordat aviz de incadrare in conditii deosebite de munca a atelierului tratamente termice .
Analizand actele si lucrarile dosarului instanta retine urmatoarele:
Reclamantii au solicitat sa se constate ca incepand cu data de 01.10.2001 au lucrat in conditii deosebite de munca, iar parata sa fie obligata sa le elibereze adeverinte in acest sens sau sa efectueze mentiunile in carnetul de munca pentru reclamantii care mai sunt angajati .
Spre deosebire de vechea procedura de incadrare in grupe de munca astfel cum era reglementata de ordinul nr. 50/1990, procedura de incadrare in conditii deosebite de munca este esential diferita si presupune indeplinirea in mod cumulativ a mai multor conditii.
Potrivit disp. ART. 19 din lg. nr. 19/2000 au fost prevazute urmatoarele:
" (1) In sensul prezentei legi, locurile de munca in conditii deosebite reprezinta acele locuri care, in mod permanent sau in anumite perioade, pot afecta esential capacitatea de munca a asiguratilor datorita gradului mare de expunere la risc.
(2) Criteriile si metodologia de incadrare a locurilor de munca in conditii deosebite se stabilesc prin hotarare a Guvernului, pe baza propunerii comune a Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei si a Ministerului Sanatatii.
(3) Hotararea Guvernului prevazuta la alin. (2) se va adopta in termen de 3 luni de la publicarea prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(4) Locurile de munca in conditii deosebite se stabilesc prin contractul colectiv de munca sau, in cazul in care nu se incheie contracte colective de munca, prin decizia organului de conducere legal constituit, cu respectarea criteriilor si metodologiei de incadrare prevazute la alin. (2).
(5) Avizul inspectoratului teritorial de munca este obligatoriu pentru incadrarea locurilor de munca in conditii deosebite." In conformitate cu pct. 16 din ordinul nr. 340 din 4 mai 2001 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, nominalizarea persoanelor care lucreaza in locuri de munca in conditii deosebite, cu respectarea criteriilor prevazute de Hotararea Guvernului nr. 261/2001 privind criteriile si metodologia de incadrare a locurilor de munca in conditii deosebite, se face de catre angajator in baza avizului acordat de inspectoratul teritorial de munca. Angajatorul este obligat sa depuna la casa teritoriala de pensii, la definitivarea contractului colectiv de munca, avizul inspectoratului teritorial de munca prin care se dovedeste incadrarea locurilor de munca in conditii deosebite. Persoanele asigurate pe baza de declaratie sau de contract de asigurare, care lucreaza in locuri de munca in conditii deosebite, solicita inspectoratului teritorial de munca avizul pentru incadrarea locului de munca in conditii deosebite, cu respectarea prevederilor Hotararii Guvernului nr. 261/2001.
In temeiul art. 19 alin. 3 din Legea 19/2000, a fost adoptata H.G. nr. 261 din 22 februarie 2001 privind criteriile si metodologia de incadrare a locurilor de munca in conditii deosebite.
In raport de disp. ART. 3 din H.G. nr. 261 din 22 februarie 2001, incadrarea locurilor de munca in conditii deosebite se face in cadrul urmatoarei metodologii, alcatuita dintr-o succesiune recomandata de operatiuni specifice si care constau in: " a) nominalizarea in vederea incadrarii locurilor de munca in conditii deosebite si stabilirea criteriilor aplicabile pentru aceasta incadrare, care se face de angajator impreuna cu sindicatele reprezentative potrivit legii sau, dupa caz, cu reprezentantii salariatilor, in cadrul Comitetului de securitate si sanatate in munca, acolo unde acesta este infiintat;
b) expertizarea locurilor de munca din punct de vedere al protectiei muncii;
c) efectuarea determinarilor de noxe profesionale, in conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1); buletinele de determinari trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele date: unitatea, sectia, atelierul, locul de munca, noxa profesionala, valoarea masurata, valoarea limita admisa, metodele de masurare;
d) solicitarea de catre angajator de la institutiile abilitate de Ministerul Sanatatii si Familiei a listei cuprinzand bolile profesionale inregistrate sau a listei cuprinzand efectuarea controlului medical pentru personalul care lucreaza in locuri de munca in conditii deosebite, pentru determinarea raspunsului specific al organismului;
e) efectuarea evaluarii locurilor de munca nominalizate la lit. a), care se face de angajator impreuna cu sindicatele reprezentative potrivit legii sau, dupa caz, cu reprezentantii salariatilor, in cadrul Comitetului de securitate si sanatate in munca acolo unde acesta este infiintat, conform anexei nr. 2 sau 3;
f) stabilirea masurilor tehnice, sanitare si organizatorice de protectie a muncii corespunzator conditiilor de munca si factorilor de mediu specifici locului de munca;
g) obtinerea avizului inspectoratului teritorial de munca in conformitate cu prevederile art. 4;
i) stabilirea locurilor de munca in conditii deosebite in conformitate cu art. 19 alin. (4) din Legea 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale." Ori, potrivit reglementarilor cuprinse in Legea 19/2000, avizul inspectoratului teritorial de munca este obligatoriu pentru incadrarea locurilor de munca in conditii deosebite.
De asemenea, disp. ART. 3 din H.G. nr. 261 din 22 februarie 2001 reia ca o etapa componenta a metodologiei de incadrare a locurilor de munca in conditii deosebite "obtinerea avizului inspectoratului teritorial de munca in conformitate cu prevederile art. 4".
Dispozitiile ART. 4 din H.G. nr. 261 din 22 februarie 2001 au urmatorul continut:
" (1) Avizul inspectoratului teritorial de munca pentru incadrarea locurilor de munca in conditii deosebite va cuprinde si se va acorda in baza urmatoarelor documente:
a) determinarile de noxe, efectuate de laboratoare abilitate prevazute in anexa nr. 1, care se fac numai in prezenta inspectorilor de munca, certificand ca la data efectuarii acestora s-au aplicat masurile tehnico-organizatorice pentru normalizarea conditiilor de munca, ca toate instalatiile de protectie a muncii functioneaza normal, conform proiectului, si ca procesele tehnologice se desfasoara in conditii normale;
b) constatarile efectuate de inspectoratele teritoriale de munca, ce vor fi consemnate intr-un proces-verbal si vor face referire directa la respectarea prevederilor Normelor generale de protectie a muncii, Normelor specifice de securitate a muncii si ale celorlalte acte normative din domeniu;
c) copii de pe lista cuprinzand bolile profesionale sau sinteza analizelor medicale si fisa de evaluare prevazuta in anexa nr. 2 sau 3.
(2) Avizul acordat are o valabilitate de cel mult 3 ani, cu posibilitate de prelungire." Ori, din documentatia care a stat la baza parcurgerii de catre paratul angajator a procedurii prevazute de HG nr. 261/2001 rezulta ca procedura respectiva s-a oprit la momentul in care Directia de Sanatate Publica a comunicat paratei situatia bolilor profesionale inregistrate in ultimii 15 ani din care rezulta ca in atelierul unde isi desfasoara activitatea reclamantii nu a fost inregistrat nici un caz de boala profesionala ..
In conditiile in care nu a fost respectata metodologia prevazuta de H.G. nr. 261 din 22 februarie 2001, incadrarea in grupa II de munca pana in anul 2001 si existenta unui nivel ridicat de noxe nu sunt criterii suficiente pentru incadrarea locurilor de munca in conditii deosebite.
Instanta ar putea trece peste obligativitatea acordarii avizului de catre inspectoratul teritorial de munca, numai daca s-ar substitui vointei legiuitorului si ar incepe sa creeze norme juridice, cu incalcarea atributiilor puterii judecatoresti.
Prin decizia nr. 818/03.07.2008, Curtea Constitutionala a admis exceptia de neconstitutionalitate si a constatat ca prevederile art. 1, art. 2 alin 3 si art. 27 alin1 din OG nr. 137/2000 , republicata, sunt neconstitutionale, in masura in care din acestea se desprinde intelesul ca instantele judecatoresti au competenta sa anuleze ori sa refuze aplicarea unor acte normative cu putere de lege, considerand ca sunt discriminatorii, si sa le inlocuiasca cu norme create pe cale judiciara sau cu prevederi cuprinse in alte acte normative.
Prin decizia nr. 819/03.07.2008, Curtea Constitutionala a statuat ca intelesul prevederilor OG 137/2000 prin care se confera instantelor judecatoresti competenta de a desfiinta norme juridice instituite prin lege si de a crea in locul acestora alte norme sau de a le substitui cu norme cuprinse in alte acte normative este neconstitutional, intrucat incalca principiul separatiei puterilor consacrat in art. 1 alin 4 din Constitutie si in art. 61 alin 1 in conformitate cu care Parlamentul este unica autoritate legiuitoare.
De altfel, Curtea Constitutionala, in considerentele deciziei sus mentionate , a aratat faptul ca misiunea instantelor judecatoresti este aceea de a solutiona, aplicand legea, litigiile dintre subiectele de drept cu privire la existenta, intinderea si exercitarea drepturilor lor subiective.
In plus, nu se poate constata o culpa a angajatorului in nefinalizarea procedurii prevazute de lege, de vreme ce responsabil pentru neacordarea avizului este o parte terta fata de prezentul litigiu, inspectoratul teritorial de munca.
Astfel, angajatii aveau posibilitatea de a se adresa instantei de contencios administrativ pentru a contesta refuzul autoritatilor de a emite avizul in discutie, in temeiul legii nr. 554/2004, coroborate cu disp. art. 21 din Constitutie si art. 6 din CEDO, care garanteaza accesul la justitie.
Instanta specializata in solutionarea conflictelor de munca nu este nici investita sa analizeze refuzul paratei de a se adresa ITM pentru a emite avizul respectiv, dupa cum nici nu ar fi competenta sa se pronunte pe modul in care o autoritate publica a inteles sa isi indeplineasca atributiile conferite de lege, in raport cu anumite persoane de care nu este legata in temeiul unor contracte de munca.
Este de mentionat si ca H. G. nr. 261/2001 a fost abrogata prin H.G. nr. 246 din 7 martie 2007 privind metodologia de reinnoire a avizelor de incadrare a locurilor de munca in conditii deosebite, iar la ART. 1 din acest act normativ se prevad urmatoarele:
" (1) Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, avizele de incadrare a locurilor de munca in conditii deosebite, valabile pana la data de 6 martie 2007 inclusiv, acordate in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 261/2001 privind criteriile si metodologia de incadrare a locurilor de munca in conditii deosebite, cu modificarile si completarile ulterioare, pot fi reinnoite potrivit metodologiei stabilite in cuprinsul prezentei hotarari.
(2) Perioada de valabilitate a avizelor reinnoite potrivit prezentei hotarari nu poate depasi data de 31 decembrie 2008." Cu alte cuvinte, dupa intrarea in vigoare a H.G. nr. 246 din 7 martie 2007 nici nu se mai pune problema de acordare a unor avize de incadrare a locurilor de munca in conditii deosebite, ci numai de reinnoire a avizelor deja acordate.
H.G. nr. 246 din 7 martie 2007 este la randul ei modificata prin H.G. nr. 1622 din 10 decembrie 2008 cu privire la procedura de reinnoire a avizelor pana la data de 31 12 2009, iar ulterior prin H.G. nr. 1627 din 29 decembrie 2009, cu privire la procedura de reinnoire a avizelor pana la data de 31 12 2010.
Pentru admiterea unei actiuni de genul celei de fata, instanta ar trebui nu numai sa acorde un aviz cu incalcarea competentelor sale, dar in plus sa si reinnoiasca de trei ori avizul respectiv.
In consecinta fata de considerentele expuse, urmeaza a fi respinsa cererea privind constatarea incadrarii in locuri de munca in conditii deosebite, precum si capetele accesorii de cerere vizand eliberarea adeverintelor si efectuarea mentiunilor corespunzatoare in carnetul de munca.

Alte spete din domeniul Contracte de munca

. Recurs; contestatie decizie de concediere; obligatie plata drepturi indemnizatie incapacitate temporara de munca , ajutor deces si tichete cadou; obligatie eliberare adeverinta salariat, contract individual, carte munca si fise fiscale.
Decizia numarul 881 din data de 21.07.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Bacau

1. DECIZIE DE CONCEDIERE PENTRU MOTIVE DISCIPLINARE. NELEGALITATEA SI NETEMEINICIA SENTINTEI PRIN CARE SANCTIUNEA DESFACERII CONTRACTULUI DE MUNCA A FOST INLOCUITA CU O ALTA SANCTIUNE DISCIPLINARA MAI USOARA RAPORTAT LA GRAVITATEA DEOSEBITA A ABATERI...
Decizia numarul 523 din data de 13.06.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Suceava

2. Autonomie publica locala. Legea 215/2001. Acord/contract colectiv de munca. Depasirea competentei de catre autoritatea publica deliberativa.
Sentinta comerciala numarul 352 din data de 04.03.2008. Pronuntata de Tribunalul Valcea

2. CONCEDIEREA SALARIATULUI IN TEMEIUL PREVEDERILOR ART. 65 ALIN. 1 DIN CODUL MUNCII. NELEGALITATE A SENTINTEI DE RESPINGERE A ACTIUNII SALARIATULUI IN ANULAREA DECIZIEI DE CONCEDIERE. NERESPECTAREA DE CATRE ANGAJATOR A DISPOZITIILOR ART. 72 DIN CO...
Decizia numarul 426 din data de 09.05.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Suceava

3. Litigiu de munca - drepturi banesti. Potrivit art. 168 alin. 1 din Codul muncii plata salariului se dovedeste prin semnarea statelor de plata , precum si prin orice alte documente justificative care demonstreaza efectuarea platii catre salariatul indrep
Decizia numarul 1251/R din data de 18.07.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures

5. DECIZIA DE CONCEDIERE A SALARIATULUI IN TEMEIUL ART. 55 LIT. A DIN CODUL MUNCII. NELEGALITATE. CONSECINTE
Decizia numarul 189 din data de 28.02.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Suceava

7. DECIZIA DE CONCEDIERE IN TEMEIUL PREVEDERILOR ART. 65 DIN CODUL MUNCII. NELEGALITATEA DECIZIEI. NERESPECTAREA DE CATRE ANGAJATOR A PREVEDERILOR ART. 70 DIN CODUL MUNCII. NELEGALITATEA SENTINTEI DE RESPINGERE A CONTESTATIEI SALARIATULUI
Decizia numarul 90 din data de 07.02.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Suceava

8. ACTIUNEA UNITATII IN CONSTATAREA NULITATII ABSOLUTE A CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA AL SALARIATULUI. CONDITII DE ADMISIBILITATE. NELEGALITATEA SENTINTEI DE ADMITERE A ACTIUNII UNITATII
Decizia numarul 612 din data de 13.10.2005. Pronuntata de Curtea de Apel Suceava

Abatere disciplinara
Decizia numarul 2797 din data de 09.04.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti

Acordare premiu anual aferent an 2010 corelatie cu Legea 285/2010
Sentinta civila numarul 714/M din data de 02.05.2011. Pronuntata de Tribunalul Brasov

Acordarea aceluiasi coeficient de multiplicare care se acorda personalului din cadrul Aparatului Central, Camerei de Conturi a Municipiului Bucuresti si Autoritatii de Audit pe perioada 2005 -2008 si salariatilor personal contractual - controlori fin...
Sentinta civila numarul 2156 din data de 15.12.2008. Pronuntata de Judecatoria Odorheiul Secuiesc

Acordarea aceluiasi coeficient de multiplicare care se acorda personalului din cadrul Aparatului Central, Camerei de Conturi a Municipiului Bucuresti si Autoritatii de Audit pe perioada 2005 -2008 si salariatilor personal contractual - controlori fin...
Sentinta civila numarul 2156 din data de 15.12.2008. Pronuntata de Tribunalul Dambovita

Acordarea aceluiasi coeficient de multiplicare care se acorda personalului din cadrul Aparatului Central, Camerei de Conturi a Municipiului Bucuresti si Autoritatii de Audit pe perioada 2005 -2008 si salariatilor personal contractual - controlori fin...
Sentinta civila numarul 2156 din data de 15.12.2008. Pronuntata de Tribunalul Ialomita

Acordarea de catre angajator a sporurilor prevazute in CCM
Sentinta civila din data de 29.09.2008. Pronuntata de Tribunalul Dolj

Acordarea primelor de pasti si craciun - cuantumul acestora determinat de dispozitiile art. 168 din CCM 2005-2007
Decizia numarul 19 din data de 13.01.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti

Acordarea primelor de Pasti si de Craciun salariatilor S. C."Petrom" S. A. - membru"O. M. V. Grup", in baza contractului colectiv de munca la nivel de unitate pe anii 2004 - 2006
Decizia numarul 247 din data de 15.04.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Acordarea sporului de mobilitate si confidentialitate consilierilor juridici
Sentinta civila din data de 29.09.2008. Pronuntata de Tribunalul Dolj

Acordarea tichetelor cadou prevazute de art. 42 alin. 2 lit. b) din CCMUN pe anii 2007-2010 personalului din invatamant
Decizia numarul 512 din data de 09.09.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Acordarea tichetelor de masa prevazute in contractul colectiv de munca la nivel de unitate
Sentinta civila din data de 29.09.2008. Pronuntata de Tribunalul Dolj

Act aditional la contractul individual de munca incheiat de medicul rezident prin care se obliga ca dupa terminarea rezidentiatului sa functioneze minim 5 ani in aceasta specialitate iar, in caz contrar, se obliga sa suporte toate cheltuielile efectu...
Decizia numarul 121 din data de 27.02.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Galati

Act aditional la contractul individual de munca semnat de medicul rezident. Valabilitate.
Sentinta civila numarul 91 din data de 01.02.2007. Pronuntata de Tribunalul Braila

Actiune avand ca obiect anularea actelor administrativ-fiscale emise de autoritatea publica. Audit financiar al contului de executie bugetara. Acordare sporuri, prime si drepturi speciale functionarilor publici si personalului contractual.
Decizia numarul 257/CA din data de 30.03.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Constanta

Actiune civila - Obligarea la plata contravalorii concediului de odihna
Sentinta civila numarul 1976 din data de 25.03.2009. Pronuntata de Tribunalul Gorj

Actiune formulata de fostii salariati, avand ca obiect constatarea incadrarii activitatii desfasurate dupa intrarea in vigoare a Legii 19/2000 in categoria celei corespunzatoare locurilor de munca cu conditii speciale
Decizia numarul 782 din data de 18.11.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Actiune in constatarea incetarii contractului de munca. Sentinta civila nr. 656 din 20 iulie 2009
Sentinta civila numarul 656 din data de 20.07.2009. Pronuntata de Tribunalul Braila

ACTIUNEA SALARIATULUI - ASISTENT JUDICIAR -PENTRU OBLIGAREA TRIBUNALULUI, A MINISTERULUI JUSTITIEI SI A CASEI DE ASIGURARI DE SANATATE A APARARII, ORDINII PUBLICE, SIGURANTEI NATIONALE SI AUTORITATII JUDECATORESTI LA RESTITUIREA CONTRIBUTIEI PENTRU ...
Decizia numarul 113 din data de 14.02.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Suceava

ACTIUNEA UNITATII IN CONSTATAREA NULITATII ABSOLUTE A CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA AL SALARIATULUI. CONDITII DE ADMISIBILITATE. NELEGALITATEA SENTINTEI DE ADMITERE A ACTIUNII UNITATII
Decizia numarul 717 din data de 03.11.2005. Pronuntata de Curtea de Apel Suceava

Activitatea in cadrul societatii parate s-a desfasurat in conditii normale de lucru si nu in conditii grele, vatamatoare, toxice, de suprasolicitare neuropsihica care sa justifice acordarea sporurilor aferente prevazute in contractul colectiv de munc...
Sentinta civila numarul 177/F/2010 din data de 07.06.2011. Pronuntata de Tribunalul Bistrita Nasaud

Admiterea actiunii. Anularea dispozitiei de respingere a cererii de inscriere in"Programul de Aur". Obligarea intimatei sa emita o decizie de incetare a contractului individual de munca al petentei in temeiul art. 55 lit.b din Codul Muncii. Obligar...
Sentinta civila numarul 3033 din data de 02.04.2008. Pronuntata de Tribunalul Gorj

Adresa de sesizare a partilor contractante ale contractului colectiv de munca , intocmitade M. M. P. S. sau dupa caz directiile generale teritoriale de munca si protectie sociala
Decizia numarul 461/R din data de 17.04.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures

Ajutor material pentru Ziua Feroviarului aferent perioadei 2004 - 2007.
Decizia numarul 343/CM/ din data de 24.04.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Constanta

Anulare act
Sentinta civila numarul 1550/2013 din data de 18.02.2013. Pronuntata de Tribunalul Gorj

anulare act si despagubiri
Sentinta civila numarul 490R din data de 11.06.2012. Pronuntata de Tribunalul Botosani

Anularea deciziei de desfacere a contractului de munca. Reintegrarea in functie, potrivit disp. art. 136 din Codul muncii (anterior modificarii sale prin Legea 53/2003)
Decizia numarul 925 din data de 08.11.2004. Pronuntata de Curtea de Apel Galati

Anularea fisei postului
Sentinta civila numarul 3570/15.03.2011 din data de 10.05.2011. Pronuntata de Tribunalul Dolj

Anularea unei clauze din acest contract colectiv de munca incheiat la nivel de unitate se poate solicita doar in contradictoriu cu semnatarii contractului, in conformitate si cu disp. art. 5.26 alin. 1 din contractul colectiv de munca , si nu cu o suc...
Decizia numarul 340 din data de 14.05.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Galati

Aplicabilitatea contractului colectiv de munca unic la nivel de ramura. Art. 21 din Legea 130/1996
Decizia numarul 522 din data de 12.05.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Aplicarea clauzelor contractului colectiv de munca la nivel national personalului din unitatile bugetare
Sentinta civila din data de 29.09.2008. Pronuntata de Tribunalul Dolj

Aplicarea contractului colectiv de ramurasocietatilor nesemnatare
Decizia numarul 882 din data de 22.10.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Aplicarea dispozitiilor CCM se face in raport de data concedierii si nu de data la care s-a hotarat reorganizarea prin desfiintarea postului
Decizia numarul 1755R din data de 19.03.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti

Aplicarea Ordinului 50/1990, ale H. G. nr. 456/1990, H. G. 261/22.02.2011 si ale Ordinului MICHP nr. 969/04.06.1990 inainte si dupa anul 2001.
Sentinta civila numarul 1207 din data de 22.09.2011. Pronuntata de Tribunalul Neamt

Aplicarea si interpretarea clauzelor contractului colectiv de munca. Respectarea cerintelor speciale si derogatorii privind platile compensatorii si dreptul de preaviz pentru salariatii disponibilizati.
Decizia numarul 95 din data de 26.01.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti

Aplicarea si interpretarea clauzelor contractului colectiv de munca. Respectarea cerintelor speciale si derogatorii privind platile compensatorii si dreptul de preaviz pentru salariatii disponibilizati.
Decizia numarul 95 din data de 26.01.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti

Art 56 din Codul Muncii,
Sentinta civila numarul 2116 din data de 01.04.2009. Pronuntata de Tribunalul Gorj

Art. 51 lit. c din contractul colectiv de munca unic la nivel national pentru anii 2005-2006. Aplicarea prevederilor acestuia in raport cu contractul colectiv de munca la nivel de ramurasau de unitate. Dispozitiile art. 241 din Codul muncii si art. ...
Decizia numarul 371 din data de 23.05.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Galati

Art. 83 din Legea 76/2002. Obligatia angajatorului de a restitui sumele incasate pentru absolventul angajat subzistasi in cazul incetarii raporturilor de munca prin acordul partilor la initiativa angajatorului.
Decizia numarul 194 din data de 20.09.2005. Pronuntata de Curtea de Apel Brasov

Asistenti judiciari - spor de risc si suprasolicitare - respingere
Decizia numarul 276/R din data de 01.04.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Brasov

Aspecte legate de legalitate acorda rii indemnizatiei de hrana si sumelor de reprezentare pentru salariatii Primariei, in baza unui contract colectiv de munca , inregistrat la D. M. S. S. F. Judetean
Decizia numarul 771/R din data de 28.04.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures

atributii de serviciu in sarcina unui functionar public
Decizia numarul 1228/R din data de 22.12.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures

AUDITORI DE JUSTITIE. PLATA BURSA
Decizia numarul 3753 din data de 06.03.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

Autodisponibilizare. Efecte. Deosebire fata de demisie.
Decizia numarul 25 din data de 15.01.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

Calcul orelor suplimentare, in activitatea de transport rutier, prin determinarea intelesului termenilor de timp de lucru si pauza
Decizia numarul 713 din data de 17.09.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Calculul stagiului de cotizare. Retinerea CAS pentru veniturile obtinute din doua contracte de munca incheiate pentru aceeasi perioada.
Decizia numarul 4/AS/ din data de 15.01.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Constanta

Calitate procesuala pasiva in conflictele de munca cu privire la executarea si incetarea contractului individual de munca
Decizia numarul 263 din data de 08.03.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Calitatea procesuala pasiva in litigiile de munca a tertilor care si-au asumat obligatii fata de societate cu scopul de a acoperi pagubele ce s-ar cauza de gestionar
Decizia numarul 59 din data de 19.01.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Suceava

Calitatea procesuala pasiva in litigiile de munca a tertilor care si-au asumat obligatii fata de societate cu scopul de a acoperi pagubele ce s-ar cauza de gestionar
Decizia numarul 59 din data de 19.01.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Suceava

Caracterul activitatii presedintelui asociatiei de proprietari. Raport de munca sau activitate desfasuratain baza unei conventii civile de prestari servicii. Distinctii
Decizia numarul 43 din data de 29.01.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Caracterul angajamentului de plata dat de salariat pentru eventualele pagube produse unitatii pe parcursul executarii contractului individual de munca. Admisibilitatea acordului partilor pentru repararea in acest mod a prejudiciului in raport de disp...
Decizia numarul 100 din data de 21.02.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Carnet de munca. Rectificare a inscrierii absentei nemotivate. Cerere de invoire.
Decizia numarul 179 din data de 19.06.2008. Pronuntata de Tribunalul Braila

CCMU la nivelul ramurii transporturi. Inaplicabilitate.
Decizia numarul 1287 din data de 01.11.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Alba-Iulia

Cererea de acordare a c/v tichetelor de masa pentru lunile noiembrie si decembrie 2008 este neintemeiata avand in vedere ca acordarea acestor tichete de masa constituie o facultate si nu o obligatie pentru angajator, conform art. 1 din Legea 148/...
Sentinta civila numarul 1472/F/2011 din data de 29.03.2012. Pronuntata de Tribunalul Bistrita Nasaud

Cererea de acordare a drepturilor de natura salariala stipulate in contractul colectiv de munca. Concediere colectiva. Plati compensatorii. Temeinicia cererii
Sentinta civila numarul 835 din data de 18.04.2012. Pronuntata de Tribunalul Teleorman

Cheltuieli de judecata. Diminuarea acestora ca urmare a disjungerii cererii de chemare in judecata si trimiterea la o instanta diferita.
Decizia numarul 389/R din data de 13.11.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Brasov

Cheltuieli de scolaritate. Caz in care restituirea lor nu este datorata
Sentinta civila numarul 393 din data de 26.04.2007. Pronuntata de Tribunalul Braila

CIVIL-Drepturi banesti reprezentand spor de vechime, de noapte, de radiatii, ore suplimentare. Admisibilitate. Obligativitatea respectarii prevederilor contractelor individuale de munca si a contractului unic la nivel national
Sentinta civila numarul 676 din data de 13.04.2010. Pronuntata de Judecatoria Odorheiul Secuiesc

CIVIL-Drepturi banesti reprezentand spor de vechime, de noapte, de radiatii, ore suplimentare. Admisibilitate. Obligativitatea respectarii prevederilor contractelor individuale de munca si a contractului unic la nivel national
Sentinta civila numarul 676 din data de 13.04.2010. Pronuntata de Tribunalul Dambovita

CIVIL-Drepturi banesti reprezentand spor de vechime, de noapte, de radiatii, ore suplimentare. Admisibilitate. Obligativitatea respectarii prevederilor contractelor individuale de munca si a contractului unic la nivel national
Sentinta civila numarul 676 din data de 13.04.2010. Pronuntata de Tribunalul Ialomita

CIVIL:Drepturi salariale solicitate de angajatii SC PETROM SA - prevazute de art. 168 alin.1 din Contractul Colectiv de MuncÄ
Decizia numarul 2 din data de 10.11.2008. Pronuntata de Tribunalul Buzau

CIVIL. COMPLET SPECIALIZAT DE LITIGII SI ASIGURARI SOCIALE. Contestatie concediere restructurare.
Hotararea din data de 07.01.2009. Pronuntata de Tribunalul Buzau

CIVIL. Desfacere CM. Continutul deciziei emise de angajator
Sentinta civila numarul 7 din data de 24.02.2012. Pronuntata de Tribunalul Buzau

CIVIL. Desfacerea disciplinara a CM . Obligativitatea cercetarii prealabile
Sentinta civila numarul 6 din data de 24.02.2012. Pronuntata de Tribunalul Buzau

CIVIL. Plangere contraventionala. Prestarea activitatii fara incheierea contractului individual de munca
Decizia numarul 17 din data de 28.02.2012. Pronuntata de Tribunalul Buzau

Clauza de neconcurenta. Nelegalitatea stabilirii anticipate a intinderii prejudiciului provocat angajatorului prin nerespectarea clauzei de neconcurenta de catre salariat
Decizia numarul 1763 din data de 11.07.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

Clauza de neconcurenta. Obligativitatea inserarii in contractul individual de munca a activitatilor interzise salariatului dupa incetarea contractului individual de munca , si a cuantumului indemnizatiei de neconcurenta lunare, pentru perioada in car...
Sentinta civila din data de 13.07.2007. Pronuntata de Tribunalul Dolj

Clauza de neconcurenta. Sanctiunea nerespectarii cerintelor legale privitoare la continutul clauzei. Consecinta neinregistrarii anexei la contractul individual de munca care cuprinde o clauza de neconcurenta
Decizia numarul 2433 din data de 16.11.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

Clauzele contractelor colective de munca produc efecte pentru toti salariatii incadrati la toti angajatorii din ramura de activitate pentru care s-a incheiat contractul colectiv de munca.
Decizia numarul 273/CM din data de 02.04.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Constanta

Clauzele contractului colectiv de munca se aplica si salariatilor institutiilor publice, atata cat timp nu existaalte dispozitii legale care sa stabileascadreptul solicitat de reclamanta
Decizia numarul 82 din data de 21.01.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Clauzele din contractul colectiv de munca ce reprezinta obligatii de diligenta se transforma in obligatii de rezultat in cazul in care angajatorul incheie acte aditionale la contractele individuale de munca prin care se obliga la aceste prestatii.
Decizia numarul 9 din data de 12.01.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti

Codul muncii-art.68,74,76. Directiva Consiliului 98/59/CE din 20 iulie 1998 privind aproprierea legislatiilor statelor membre cu privire la concedierile colective
Decizia numarul 4837 din data de 04.10.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

Compensatie prevazuta de art. 78 din contractul colectiv de munca unic la nivel national pe anii 2007 - 2010 pentru salariatii institutiilor publice
Decizia numarul 534 din data de 18.06.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Concediere colectiva dispusa de angajator cu respectarea dispozitiilor art. 65 alin. 2 Codul muncii. Interpretarea eronata a textului de lege de catre instanta de fond. Consecinte.
Decizia numarul 29 din data de 24.01.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Concediere colectiva. Acordarea platilor compensatorii
Decizia numarul 517 din data de 27.09.2005. Pronuntata de Curtea de Apel Suceava

Concediere colectiva. Criterii de selectie a personalului prevazute in contractul colectiv de munca. Consecinta nerespectarii acestora.
Decizia numarul 1421 din data de 09.12.2004. Pronuntata de Curtea de Apel Alba-Iulia

CONCEDIERE COLECTIVA. INCALCAREA PREV. ART.70 SI 74 DIN CODUL MUNCII. CONSECINTE
Decizia numarul 725 din data de 11.10.2004. Pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti

Concediere colectiva. Obligativitatea consultarii sindicatului si a punerii la dispozitie a informatiilor relevante.
Decizia numarul 1318 din data de 13.06.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

CONCEDIERE DISCIPLINARA A CONTRACTULUI DE MUNCA. ABATERI DISCIPLINARE SAVARSITE DE SALARIAT IN CONCEDIUL DE ODIHNA
Decizia numarul 1071 din data de 10.07.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Suceava

Concediere disciplinara. Conditii. Criterii de apreciere a gravitatii faptei
Decizia numarul 197/R din data de 17.03.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures

Concediere dispusa cu nerespectarea procedurii prevazute de lege. Nulitate absoluta. Consecinte.
Sentinta civila din data de 23.09.2008. Pronuntata de Tribunalul Vaslui

Concediere in baza dispozitiilor art. 65 alin. 1 Codul muncii. Lipsa cauzei reale si serioase a desfiintarii locului de munca atrage nelegalitatea concedierii
Decizia numarul 947 din data de 09.11.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Concediere individuala. Cauza reala si serioasaa concedierii.
Decizia numarul 1067 din data de 25.05.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti

Concediere individualapentru motive care nu tin de persoana salariatului. Desfiintarea locului de munca. Conditii.
Sentinta civila numarul 526 din data de 28.02.2008. Pronuntata de Tribunalul Mehedinti

Concediere pentru motive care nu tin de persoana salariatului. Aplicarea prevederilor art. 65 din Codul muncii
Decizia numarul 727/R din data de 14.07.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures

Concediere pentru motive care tin de persoana salariatului .
Decizia numarul 4101 din data de 05.07.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

CONCEDIERE PENTRU MOTIVE CARE TIN DE PERSOANA SALARIATULUI. CONDITII.
Decizia numarul 1631 din data de 11.08.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti

CONCEDIERE PENTRU MOTIVE CARE TIN DE PERSOANA SALARIATULUI. CONDITII.
Decizia numarul 1631 din data de 11.08.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti

CONCEDIERE. NULITATEA ABSOLUTA A DECIZIEI
Decizia numarul 200 din data de 05.04.2005. Pronuntata de Curtea de Apel Suceava

Concedierea colectiva.
Decizia numarul 220 din data de 14.09.2004. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Concedierea colectiva. Conditii
Decizia numarul 2570 din data de 28.02.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

Concedierea individualÄ
Decizia numarul 330 din data de 07.10.2004. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Concedierea individualÄ
Decizia numarul 492 din data de 07.05.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Galati

Concedierea pentru abatere grava prevazuta de art. 61 lit.a din Codul Muncii
Decizia numarul 1102 din data de 10.12.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Concedierea pentru motive care nu tin de persoana salariatului (art. 65 din Codul muncii)
Decizia numarul 584 din data de 01.10.2004. Pronuntata de Curtea de Apel Galati

Concedierea reclamantului fara efectuarea cercetarii disciplinare prealabile. Consecinte. Anularea deciziei de concediere astfel emisa. Reintegrarea reclamantului pe postul detinut anterior in ipoteza existentei demisiei acestuia, anterioare emiterii...
Decizia numarul 126 din data de 28.02.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Concedierea salariatului conform prevederilor art. 264 alin. 1 lit. f din codul muncii. Solicitarea salariatului de a se constata ca raporturile sale de munca cu angajatorul au incetat prin demisie. Incidenta in cauza a prevederilor art. 75 alin. 1 s...
Decizia numarul 74 din data de 31.01.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Suceava

Concedierea salariatului conform prevederilor art. 65 din codul muncii. Nerespectarea de catre angajator a prevederilor art. 69 si 70 din codul muncii anterior emiterii deciziei de concediere. Consecinte
Decizia numarul 97 din data de 07.02.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Suceava

Concedierea salariatului pe durata incapacitatii temporare de munca. Incalcarea dispozitiilor art. 60 alin. 1 lit. a din Codul muncii
Decizia numarul 1368/R din data de 08.12.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures

Concedierea salariatului pentru motive disciplinare conform art. 61 lit. a din codul muncii. Inlocuirea sanctiunii disciplinare a concedierii cu o alta sanctiune disciplinara mai usoara. Efecte asupra cuantumului despagubirilor acordate salariatului
Decizia numarul 40 din data de 24.01.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Suceava

Concediu de odihna. Compensare in bani. Conditii.
Decizia numarul 119 din data de 18.01.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

Conditii speciale de munca. Aplicarea Legii 226/2006
Decizia numarul 5031 din data de 11.04.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

Conflict de drepturi avand ca obiect plata de drepturi salariale prevazute prin clauze ale contractului colectiv de munca valabil la nivel de unitate angajatoare. Netemeinicia pretentiilor angajatilor privind acordarea unui salariu de baza mai mare p...
Decizia numarul 7813 din data de 29.11.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti

Conflict de drepturi. Obligativitatea introducerii cuantumului lunar al primei de stabilitate aferenta anului 2009 in salariul de baza cuvenit personalului sanitar in anul 2010, in conformitate cu prevederile Legii 330/2009. Nelegalitatea decizii...
Decizia numarul 7731 din data de 25.11.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti

Conflict de drepturi. Pretentii banesti. Baza legala de salarizare in lipsa contractului colectiv de munca la nivelul angajatorului
Decizia numarul 95/R/2010 din data de 18.01.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Cluj

Conflict de munca . Notificarea prin executorul judecatoresc nu reprezinta o decizie de concediere
Decizia numarul 1753R din data de 19.03.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti

Conflict de munca avand ca obiect anulare decizie de reincadrare emisa in conformitate cu prevederile Legii 329/2009 si OUG 1/2010. Inexistenta obligatiei legale privind reincadrarea prin asimilare cu o functie aferenta unui post efectiv ocup...
Decizia numarul 107 din data de 11.01.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti

Conflict de munca avand ca obiect constatare nulitate contract individual de munca si restituire drepturi salariale incasate. Aplicarea sanctiunii prescriptiei extinctive a dreptului material la actiune in ce priveste pretentia referitoare la constat...
Decizia numarul 166 din data de 12.01.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti

Conflict de munca Efectele nerespectarii dispozitiilor CCM la nivel national privind aplicarea sanctiunii disciplinare si relatia cu dispozitiile similare din Codul Muncii
Decizia numarul 567R din data de 30.01.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti

Conflict de munca. Anulare decizie de sanctionare si reintegrare in munca , in functia detinuta anterior.
Decizia numarul 492/R din data de 04.05.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures

Conflict de munca. Exceptia de neexecutare a contractului nu este aplicabila contractului individual de munca
Decizia numarul 738R din data de 06.02.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti

Conflict de munca. Modificarea contractului individual de munca se poate face numai cu acordul partilor
Decizia numarul 1709 din data de 18.03.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti

Conflict de munca. Neretroactivitatea legii ce prevede noi conditii de ocupare a postului. Modul de acordare a despagubirilor in cazul anularii deciziei de inlaturare din functie
Decizia numarul 1187R din data de 26.02.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti

Conflict de munca. Tichetele de masa se acorda conform prevederilor legale si intelegerii partilor Faptul ca in contractele de munca s-ar fi prevazut obligatiile de fidelitate si de confidentialitate nu genereaza nicio obligatie corelativa in sarcina...
Decizia numarul 1287 din data de 02.03.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti

Conflict de munca. Transferul intreprinderii. Interdictia concedierii angajatilor
Decizia numarul 720R din data de 06.02.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti

Constatare nulitate absoluta decizie desfacere contract de munca
Sentinta civila numarul 255 din data de 19.06.2009. Pronuntata de Tribunalul Arad

Constatarea nulitatati contractului individual de munca
Sentinta civila numarul 3456 din data de 15.10.2009. Pronuntata de Tribunalul Gorj

Constatarea nulitatii deciziei prin care s-a dispus incetarea contractului individual de munca
Sentinta civila numarul 766 din data de 20.04.2010. Pronuntata de Tribunalul Arad

CONT. ADM. : Contraventie prevazuta la art. 276 alin. 1 lit. e) din Codul Muncii. Primirea la munca de catre agentul economic a unui numar de 11 persoane pentru care nu a incheiat contracte de munca
Decizia numarul 42 din data de 15.03.2012. Pronuntata de Tribunalul Buzau

CONT. ADM. : Primirea la munca a unei persoane pentru care nu s-a incheiat contract individual de munca. Contraventie prevazuta la art. 276 alin. 1 lit. e) din Codul muncii. Individualizarea sanctiunii
Decizia numarul 2324 din data de 29.04.2011. Pronuntata de Tribunalul Buzau

CONT. ADM.: Plangere formulata impotriva deciziei de eliberare din functia publica de agent comunitar . Neindeplinirea procedurii prealabile . Incidenta dispozitiilor art. 89 din Legea nr.188/1999
Sentinta comerciala numarul 1153/2010 din data de 21.12.2010. Pronuntata de Tribunalul Buzau

Contencios administrativ si fiscal - litigiu privind functionarii publici (Legea Nr.188/1999) - - revocare masura diminuare salariu cu 25%
Sentinta civila numarul 422 din data de 10.02.2011. Pronuntata de Tribunalul Tulcea

Contencios Administrativ- plata primei de vacanta - functionari publici
Sentinta civila numarul 476 din data de 29.02.2008. Pronuntata de Tribunalul Tulcea

Contencios administrativ. Functionari publici indepartati din functie pe motiv de reorganizare a unor servicii, fara ca sfera lor de activitate sa se fi modificat in mod esential
Decizia numarul 263/ din data de 27.11.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

contestaiie decizie concediere ?šn concediu medical
Sentinta civila numarul 4051 din data de 18.12.2009. Pronuntata de Tribunalul Dolj

CONTESTARE DECIZIE DE CONCEDIERE
Sentinta civila numarul 3727 din data de 18.11.2010. Pronuntata de Tribunalul Teleorman

contestare somaj
Sentinta civila numarul 3580 din data de 13.12.2010. Pronuntata de Judecatoria Onesti

Contestatie decizi de concediere
Sentinta civila numarul 726 din data de 18.02.2010. Pronuntata de Tribunalul Dolj

CONTESTATIE DECIZIE CONCEDIERE
Sentinta civila numarul 4235/18.05.2010 din data de 03.06.2010. Pronuntata de Tribunalul Bucuresti

Contestatie decizie concediere
Sentinta civila numarul 4622/28.05.2010 din data de 25.06.2010. Pronuntata de Tribunalul Bucuresti

Contestatie decizie concediere
Sentinta civila numarul 266 din data de 15.02.2011. Pronuntata de Tribunalul Bacau

Contestatie decizie concediere
Sentinta civila din data de 29.09.2008. Pronuntata de Tribunalul Dolj

Contestatie decizie concediere
Sentinta civila numarul 42 din data de 17.11.2009. Pronuntata de Tribunalul Dolj

Contestatie decizie concediere
Sentinta civila numarul 1798 din data de 07.05.2009. Pronuntata de Tribunalul Dolj

contestatie decizie de concedere neacordarea preavizului in natura
Sentinta civila numarul 277 din data de 25.01.2010. Pronuntata de Tribunalul Dolj

CONTESTATIE DECIZIE DE CONCEDIERE
Sentinta civila numarul 204/12.01.2010 din data de 08.02.2010. Pronuntata de Tribunalul Bucuresti

CONTESTATIE DECIZIE DE CONCEDIERE
Sentinta civila numarul 8837/24.10.2012 din data de 12.11.2012. Pronuntata de Tribunalul Bucuresti

Contestatie decizie de concediere
Sentinta civila din data de 29.09.2008. Pronuntata de Tribunalul Dolj

Contestatie decizie de concediere
Sentinta civila din data de 29.09.2008. Pronuntata de Tribunalul Dolj

Contestatie decizie de concediere
Sentinta civila numarul 43 din data de 17.11.2009. Pronuntata de Tribunalul Dolj

Contestatie decizie de concediere
Sentinta civila numarul 1854/2013 din data de 28.02.2013. Pronuntata de Tribunalul Gorj

contestatie decizie de concediere disciplinara
Sentinta civila numarul 3209 din data de 21.10.2009. Pronuntata de Tribunalul Dolj

Contestatie decizie de concediere.
Sentinta civila numarul 4678 din data de 27.09.2012. Pronuntata de Tribunalul Gorj

contestatie decizie de imputare emisa de AJOFM privind prima de instalare
Sentinta civila numarul 765 din data de 22.02.2010. Pronuntata de Tribunalul Dolj

Contestatie decizie de sanctionare
Sentinta civila numarul 6525 din data de 08.12.2008. Pronuntata de Tribunalul Dolj

Contestatie decizie de sanctionare
Sentinta civila numarul 487 din data de 09.02.2009. Pronuntata de Tribunalul Dolj

Contestatie decizie de sanctionare disciplinara
Sentinta civila numarul 733 din data de 19.02.2010. Pronuntata de Tribunalul Dolj

Contestatie decizie debit
Sentinta civila numarul 934 din data de 12.03.2009. Pronuntata de Tribunalul Dolj

Contestatie decizie incetare de drept . Contract de munca.
Decizia numarul 1836/D din data de 10.11.2010. Pronuntata de Tribunalul Bacau

Contestatie decizie modificare contract individual de munca
Hotararea numarul 14022/3/2010 din data de 11.04.2011. Pronuntata de Tribunalul Bucuresti

Contestatie decizie modificare unilaterala contract de munca
Sentinta civila numarul 237 din data de 25.01.2012. Pronuntata de Tribunalul Gorj

contestatie decizie sanctionare disciplinara
Sentinta civila numarul 3965 din data de 10.12.2009. Pronuntata de Tribunalul Dolj

Contestatie decizie suspendare contract de munca
Sentinta civila numarul 1237/2013 din data de 07.02.2013. Pronuntata de Tribunalul Gorj

CONTESTATIE DECIZIE SUSPENDARE CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCA
Sentinta civila numarul 5833 din data de 12.08.2009. Pronuntata de Tribunalul Bucuresti

Contestatie impotriva deciziei de concedie. Potrivit art. 252 alin. 2 Codul muncii decizia de sanctionare trebuie sa cuprinda, sub sanctiunea nulitatii absolute, descrierea faptei care constituie abatere disciplinara , precizarea prevederilor din statutul
Decizia numarul 1279/R din data de 21.08.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures

Contestatie in anulare
Sentinta civila numarul 1236 din data de 01.04.2009. Pronuntata de Tribunalul Dolj

CONTESTATIE LA TITLU PRIVIND INTELESUL, INTINDEREA SI APLICAREA DISPOZITIVULUI- NEINCADRARE IN CONDITIILE DE ADMISIBILITATE A CONTESTATIEI
Decizia numarul 589 din data de 16.09.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Galati

contestatie modificare unilaterala contract individual de munca
Sentinta civila numarul 3606 din data de 23.11.2009. Pronuntata de Tribunalul Dolj

Contestatiei de modificare unilaterala contact de munca
Sentinta civila numarul 211 din data de 19.01.2012. Pronuntata de Tribunalul Gorj

Contract colectiv de munca anual. Drepturi salariale, rezultate din acesta, achitate prin includerea in salariul de baza.
Decizia numarul 2391 din data de 13.04.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti

Contract colectiv de munca incheiat la nivel de unitate. Reprezentarea salariatilor la incheierea unui astfel de contract. Limitarea legala a numarului de contracte colective de munca la nivelul angajatorului.
Decizia numarul 2 din data de 09.01.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

Contract colectiv de munca la nivel de ramura. Obligativitatea respectarii clauzelor de catre angajator
Decizia numarul 28/R din data de 19.01.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures

Contract colectiv de munca la nivel de unitate. Cauza de nulitate. Efectele clauzelor sale. Natura contractuala a obligatiei angajatorului de retinere a cotizatiei platitade membrii de sindicat
Decizia numarul 2230 din data de 03.10.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

Contract colectiv de munca la nivel de unitate. Efecte. Posibilitatea cumularii masurilor de protectie din partea statului cu compensatiile prevazute in contractul colectiv de munca la nivel de unitate.
Decizia numarul 634 din data de 22.08.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

Contract colectiv de munca. Efecte.
Decizia numarul 8 din data de 09.01.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

Contract colectiv de munca. Stabilire drepturi la nivel inferior celor stabilite in contractele colective de munca incheiate la nivel superior. Consecinte.
Decizia numarul 76 din data de 21.01.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Bacau

Contract de munca
Sentinta civila numarul 98/D din data de 19.01.2009. Pronuntata de Tribunalul Bacau

Contract de munca - obligatie de a incheia contractul individual de munca
Sentinta civila numarul 1187/LM/2010 din data de 09.03.2011. Pronuntata de Tribunalul Bihor

Contract de munca. Raportul intre contractul individual si cel colectiv.
Sentinta civila numarul 474/D din data de 18.05.2009. Pronuntata de Tribunalul Satu Mare

Contract de munca. Suspendarea contractului de munca incheiat cu o asociatie constituitain temeiul OG 26/2000. Organul competent sa dispuna masura suspendarii
Decizia numarul 284/R din data de 07.04.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures

Contract individual de munca incheiat cu o persoana pusa sub interdictie. Sanctiune. Conditiile incetarii de drept
Decizia numarul 1815 din data de 18.08.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

Contract individual de munca pe perioada determinataincheiat cu incalcarea dispozitiilor imperative prevazute de art. 82 alin. 1 Codul muncii. Continuarea raporturilor de munca cu angajatorul
Decizia numarul 458 din data de 04.07.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Contract individual de munca. Cerere de constatare a nulitatii unei clauze din contract
Decizia numarul 960/R din data de 20.09.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures

Contract individual de munca. Conditii de fond si de forma. Durata. Validitate
Decizia numarul 1110 din data de 10.12.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Contract individual de munca. Continut. Clauza de mobilitate.
Decizia numarul 561 din data de 07.03.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

Contract individual de munca. Contract civil.
Decizia numarul 1548/R din data de 13.10.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures

Contract individual de munca. Desfacerea disciplinara a contractului in perioada de probÄ
Decizia numarul 83/R din data de 15.02.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures

Contract individual de munca. Dovada clauzelor contractuale
Decizia numarul 652 din data de 07.05.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Alba-Iulia

Contract individual de munca. Incapacitate temporara de munca. Inadmisibilitatea suspendarii contractului din initiativa angajatorului.
Decizia numarul 831 din data de 05.04.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

Contract individual de munca. Incheiere
Decizia numarul 387 din data de 13.03.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Alba-Iulia

Contract individual de munca. Modificarea ulterioara a obiectivelor contractului individual de munca , care a fost facuta fara a se aduce la cunostinta angajatului
Decizia numarul 640/R din data de 20.04.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures

Contract individual de munca. Neincheiere in forma scrisa. Consecinte.
Decizia numarul 1071 din data de 03.05.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

Contract individual de munca. Perioadade proba. Incetarea contractului prin notificarea emisa de angajator
Decizia numarul 1034 din data de 09.05.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

Contract individual de munca. Plangere penala formulata de angajator. Efecte.
Decizia numarul 1117 din data de 10.05.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

CONTRACTE COLECTIVE DE MUNCA LA NIVEL SUPERIOR. CLAUZELE OBLIGATORII ALE ACESTORA
Decizia numarul 968 din data de 12.05.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti

Contracte colective de munca. Acordarea unor drepturi speciale.
Decizia numarul 468/CA/ din data de 07.07.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Constanta

Contracte colective de munca. Efecte juridice. Momentul la care se poate formula cerere pentru constatarea nulitatii absolute a unei clauze din contractul colectiv de munca. Calitate procesual pasiva.
Sentinta civila numarul 2394 din data de 13.12.2010. Pronuntata de Judecatoria Odorheiul Secuiesc

Contracte colective de munca. Efecte juridice. Momentul la care se poate formula cerere pentru constatarea nulitatii absolute a unei clauze din contractul colectiv de munca. Calitate procesual pasiva.
Sentinta civila numarul 2394 din data de 13.12.2010. Pronuntata de Tribunalul Dambovita

Contracte colective de munca. Efecte juridice. Momentul la care se poate formula cerere pentru constatarea nulitatii absolute a unei clauze din contractul colectiv de munca. Calitate procesual pasiva.
Sentinta civila numarul 2394 din data de 13.12.2010. Pronuntata de Tribunalul Ialomita

Contracte de munca
Sentinta civila numarul 955 din data de 19.04.2010. Pronuntata de Tribunalul Mehedinti

Contracte de munca ( tichete de masa )
Sentinta civila numarul 565/D din data de 03.04.2009. Pronuntata de Tribunalul Bacau

Contractul individual de munca - Conditii de incheiere
Decizia numarul 669 din data de 16.10.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Galati

Contractul individual de munca pe duratadeterminata. Incetarea de drept a contractului la expirarea termenului. Inaplicabilitatea interdictiilor cu caracter temporar privitoare la concediere
Decizia numarul 2338 din data de 09.10.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

Cum sase dispozitii de plata nu au fost semnate de reclamant, prin invocarea acestor dispozitii reclamanta nu a probat cuantumul sumei primite efectiv de reclamant pentru fiecare cursadar cum, prin actiune reclamantul recunoaste ca , la plecarea in f...
Sentinta civila numarul 460/F/2009 din data de 11.02.2010. Pronuntata de Tribunalul Bistrita Nasaud

Cumul de func?ii. Angajatorul care are obliga?ia de a acorda salariatului concediul de odihna.
Sentinta civila numarul 1171/M din data de 26.08.2011. Pronuntata de Tribunalul Brasov

Cumul de functii. Contract de munca la alt angajator pe perioada litigiului privind desfacerea disciplinara a contractului de munca.
Decizia numarul 2706 din data de 06.11.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

Cumulul in drept si in fapt a doua contracte de munca pentru aceeasi persoana si acelasi timp de lucru. Desfacerea contractului de munca, urmare a modificarii organigramei institutiei.
Sentinta civila numarul 187 din data de 22.01.2009. Pronuntata de Judecatoria Odorheiul Secuiesc

Cumulul in drept si in fapt a doua contracte de munca pentru aceeasi persoana si acelasi timp de lucru. Desfacerea contractului de munca, urmare a modificarii organigramei institutiei.
Sentinta civila numarul 187 din data de 22.01.2009. Pronuntata de Tribunalul Dambovita

Cumulul in drept si in fapt a doua contracte de munca pentru aceeasi persoana si acelasi timp de lucru. Desfacerea contractului de munca, urmare a modificarii organigramei institutiei.
Sentinta civila numarul 187 din data de 22.01.2009. Pronuntata de Tribunalul Ialomita

CURS DE FORMARE PROFESIONALA. CONVENTIE ACCESORIE LA CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCA.
Decizia numarul 1140 din data de 02.06.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti

Data de la care se calculeazatermenul de 6 luni reglementat de dispozitiile art. 283 lit. e din Codul muncii
Decizia numarul 1470 din data de 24.11.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Suceava

DAUNE MORALE . TEMEI DE DREPT. LIPSA UNUI PROBATORIU ADECVAT. CONSECINTE
Decizia numarul 1964/M din data de 26.10.2005. Pronuntata de Curtea de Apel Brasov

Daune-interese. Clauza de agravare a raspunderii civile contractuale. Efecte.
Decizia numarul 1319 din data de 13.06.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

Decizia de concediere adoptata de un organ necompetent. Nulitate. Recurs respins.
Decizia numarul 4160 din data de 14.07.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti

Decizia de concediere contestata reprezinta o decizie unilaterala a angajatorului referitoare la incetarea contractului individual de munca si, potrivit art. 283 alin. 1 litera"a" din Codul muncii cererea prin care se solicita anularea acestei deciz...
Sentinta civila numarul 5022/F/2010 din data de 11.01.2011. Pronuntata de Tribunalul Bistrita Nasaud

Decizia de desfiintare a postului salariatei, prealabila concedierii, nu reprezinta o decizie de concediere si este cenzurata de catre instanta de judecata doar incidental, ca act premergator emiterii deciziei de concediere.
Decizia numarul 3723 din data de 07.06.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti

Decizie concediere
Sentinta civila numarul 1689/D din data de 02.12.2009. Pronuntata de Tribunalul Bacau

Decizie de concediere (ca act juridic de dreptul muncii) necomunicatasalariatului. incidenta in cauza a prevederilor art. 75 si 76 din Codul muncii.
Decizia numarul 244 din data de 10.03.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Suceava

Decizie de concediere colectiva. Incidenta in cauza a prevederilor art. 68 lit. b si 69 din Codul muncii.
Decizia numarul 120 din data de 05.02.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Suceava

Decizie de concediere disciplinara a unui salariat. Obligativitatea procedurii de comunicare a unei astfel de decizii si dovedirea indeplinirii ei doar prin inscrisuri. Gresita admitere a exceptiei de tardivitate a formularii contestatiei. Casarea ho...
Decizia numarul 7675 din data de 23.11.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti

DECIZIE DE CONCEDIERE IN BAZA ART. 65 DIN CODUL MUNCII - ADMISIBILITATE
Decizia numarul 549/R din data de 16.03.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Brasov

Decizie de concediere individuala. Continut
Decizia numarul 901 din data de 20.04.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

Decizie de concediere. Acordarea preavizului. Efecte. Revocarea deciziei de concediere
Decizia numarul 723/R din data de 13.07.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures

Decizie de concediere. Desfiintare post. Invocarea calitatii de post unic. Documentatie incompleta. Efecte
Decizia numarul 1589 din data de 07.06.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Suceava

Decizie de concediere. Termen de contestare.
Decizia numarul 696 din data de 31.05.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Alba-Iulia

Decizie de desfacere disciplinara a contractului de munca. Lipsa unora dintre mentiunile prevazute de art. 268 alin. 2 din Codul muncii. Nulitate absoluta.
Decizia numarul 42/R din data de 20.01.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures

Decizie de incetare a contractului de munca prin acordul partilor.
Decizia numarul 967 din data de 31.01.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

Decizie de incetare a contractului de munca prin acordul partilor.
Decizia numarul 2561 din data de 28.02.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

Decizie de incetare a contractului de munca. Lipsa preavizului. Sanctiunea nulitatii
Decizia numarul 681/R/2010 din data de 01.04.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Cluj

Decizie de sanctionare disciplinara
Sentinta civila numarul 712/28.01.2011 din data de 10.05.2011. Pronuntata de Tribunalul Dolj

Decizie de sanctionare disciplinara. Continut. Sanctiunea aplicabila pentru lipsa unor mentiuni
Decizia numarul 1152 din data de 16.07.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

Decizie de sanctionare. Continut. Neconcordantaintre temeiul de fapt si temeiul de drept. Consecinte.
Decizia numarul 1441 din data de 09.12.2004. Pronuntata de Curtea de Apel Alba-Iulia

Decizie de sanctionare. Nulitate absoluta
Decizia numarul 42 din data de 21.01.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Galati

Decizie de suspendare a contractului individual de munca din initiativa angajatorului pe perioada cercetarii disciplinare. Momentul la care se poate dispune
Decizia numarul 1774 din data de 30.07.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

Decizii de sanctionare. Cauze de nulitate.
Decizia numarul 974 din data de 17.12.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Galati

Demisia salariatului. Dreptul angajatorului de a renunta total sau partial la dreptul de preaviz.
Decizia numarul 239 din data de 20.03.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

Demisie. Clauza de agravare a raspunderii contractuale. Conditii.
Decizia numarul 1123 din data de 10.05.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

Demisie. Data incetarii contractului individual de munca in situatia in care angajatorul renuntala termenul de preaviz. Nelegalitatea deciziei de concediere a salariatului dupa depunerea demisiei"la ziā€.
Decizia numarul 905 din data de 09.10.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Alba-Iulia

Demisie. Preaviz. Efecte. Nulitatea deciziei de sanctionare disciplinara emisa dupa incetarea contractului individual de munca ca urmare a demisiei
Decizia numarul 3491 din data de 03.12.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

Demisie. Valabilitatea consimtamantului. Caracterul irevocabil al manifestarii de vointa al salariatului privind incetarea, din initiativa sa, a contractului individual de munca.
Decizia numarul 1067 din data de 18.02.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti

DESFACERE CONTRACT DE MUNCA PENTRU REDUCERE DE PERSONAL. NERESPECTAREA PREVEDERILOR ART. 73 SI 74 DIN CODUL MUNCII. CONSECINTE
Decizia numarul 880 din data de 29.11.2005. Pronuntata de Curtea de Apel Suceava

Desfacere contract de munca. Nulitate masura
Decizia numarul 164 din data de 15.03.2004. Pronuntata de Curtea de Apel Suceava

DESFACERE CONTRACT DE MUNCA. NULITATE MASURA
Decizia numarul 164 din data de 15.03.2005. Pronuntata de Curtea de Apel Suceava

Desfacere disciplinara a contractului de munca. Procedura de efectuare a cercetarii disciplinare prealabile. Cerinte.
Decizia numarul 282/R din data de 07.04.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures

Desfacere disciplinara contract de munca
Sentinta civila numarul 676 din data de 14.10.2008. Pronuntata de Tribunalul Arad

Desfacerea a contractului individual de munca conform art. 65 din Codul muncii
Decizia numarul 723 din data de 17.09.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Desfacerea contractului de munca
Decizia numarul 4157 din data de 08.07.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

Desfacerea contractului de munca a salariatului conform prevederilor art. 264 lit. f din codul muncii. Incidenta in cauza a prevederilor art. 287 si 266 din codul muncii
Decizia numarul 105 din data de 14.02.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Suceava

Desfacerea contractului de munca ā€?ca urmare a dificultatilor economice, a transforma rilor tehnologice sau a reorganizarii activitatii", conform art. 65 din Codul muncii. Imposibilitatea reintegrarii contestatorului in cazul anularii deciziei de conce...
Decizia numarul 739 din data de 19.06.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Desfacerea contractului de munca. Contracte de munca. Raporturi de munca. Codul muncii-art.63,art.74 ,art.76. CCM la nivel de unitate
Decizia numarul 4575 din data de 20.09.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

Desfacerea contractului de munca. Lider sindical. Angajator aflat in procedura insolventei. Legalitatea deciziei de concediere.
Decizia numarul 192 din data de 12.01.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

desfacerea contractului individual de munca
Decizia numarul 1188/R din data de 03.12.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures

Desfacerea contractului individual de munca in perioada in care contractul este suspendat
Decizia numarul 598 din data de 02.07.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Desfacerea contractului individual de munca in temeiul art. 55 litera b din Codul muncii
Decizia numarul 25 din data de 14.01.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Alba-Iulia

Desfacerea contractului individual de munca in temeiul art. 65 alin. 1 din Codul muncii. Legalitatea deciziei emisa de angajator. Lipsa obligatiei angajatorului de a indica locurile disponibile din societate in cazul concedierii individuale.
Decizia numarul 1074 din data de 13.11.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Alba-Iulia

Desfacerea contractului individual de munca pentru motive ce nu tin de persoana salariatului. Aplicarea prevederilor art. 65 din Codul muncii. Conditii
Decizia numarul 1323/R din data de 06.12.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures

Desfacerea disciplinara a contractului de munca. Decizie de concediere. Nulitate
Decizia numarul 925/R din data de 15.09.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures

DESFACEREA DISCIPLINARA A CONTRACTULUI DE MUNCA. INOPERABILITATEA IN CAUZA A NULITATILOR PREVAZUTE DE ART. 268 ALIN. 2 LIT. B SI F DIN CODUL MUNCII
Decizia numarul 612 din data de 13.10.2005. Pronuntata de Curtea de Apel Suceava

Desfacerea disciplinara a contractului de munca. Nulitatea deciziei.
Decizia numarul 48 din data de 11.01.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

Desfacerea disciplinara a contractului de munca. Situatia consultarii organului sindical, conform art. 132 din Codul muncii
Decizia numarul 2/R din data de 05.01.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures

Desfacerea disciplinara a contractului individual de munca. Nerespectarea prevederilor art. 267 din Codul muncii. Decizie lovitade nulitate absoluta.
Decizia numarul 16 din data de 08.01.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Suceava

Desfiintarea punctului de lucru, dispusa de Consiliul de administratie si inregistratade angajator la Oficiul Registrului comertului constituie o cauza reala si serioasapentru desfiintarea locului de munca al salariatului
Decizia numarul 777 din data de 18.11.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Despagubire
Sentinta civila numarul 489 din data de 09.02.2009. Pronuntata de Tribunalul Dolj

Determinarea punctajului anual al angajatului in conditiile art. 78 alin 1 din Legea 19/2000
Decizia numarul 92/R din data de 29.01.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Brasov

Dispozitiuni din Codul muncii aplicabile in raporturile de munca ale cadrelor didactice. Procedura prealabila desfacerii disciplinare a contractului de munca. Dreptul la aparare.
Sentinta civila numarul 121 din data de 17.10.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Galati

Divergentade interpretare a sintagmei"verificare profesionala periodica" inscrise in contractul colectiv de munca.
Decizia numarul 7431 din data de 20.06.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

Dizolvare societate comerciala. Incetarea contractului de munca de catre lichidator
Decizia numarul 590 din data de 02.09.2005. Pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures

Dreptul la concediu de odihna al salariatului care cumuleazadoua functii la angajatori diferiti
Decizia numarul 529 din data de 22.02.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Suceava

Dreptul muncii. Abatere disciplinara. Termenul de aplicare al sanctiunii disciplinare. Nulitatea deciziei de sanctionare disciplinara pentru neindicarea prevederilor din statutul personal, regulamentul intern ori contractul colectiv de munca aplicabi...
Decizia numarul 1 din data de 13.01.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

DREPTUL MUNCII. ANULAREA DECIZIEI DE CONCEDIERE EMISA DE MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR - CORPUL DE CONTROL AL MINISTRULUI. REINTEGRAREA CONTESTATORULUI IN FUNCTIA DETINUTA ANTERIOR CONCEDIERII, ACEEA DE EXPERT GRADUL I A, CU PLATA TUTUROR D...
Decizia numarul 2313 din data de 28.05.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Oradea

Dreptul muncii. Contract de adaptare profesionala. Admisibilitatea clauzei penale in contractele de adaptare profesionala. Modalitatea de calcul a sumei cuvenite drept clauza penala.
Sentinta civila numarul 109 din data de 14.01.2010. Pronuntata de Judecatoria Odorheiul Secuiesc

Dreptul muncii. Contract de adaptare profesionala. Admisibilitatea clauzei penale in contractele de adaptare profesionala. Modalitatea de calcul a sumei cuvenite drept clauza penala.
Sentinta civila numarul 109 din data de 14.01.2010. Pronuntata de Tribunalul Dambovita

Dreptul muncii. Contract de adaptare profesionala. Admisibilitatea clauzei penale in contractele de adaptare profesionala. Modalitatea de calcul a sumei cuvenite drept clauza penala.
Sentinta civila numarul 109 din data de 14.01.2010. Pronuntata de Tribunalul Ialomita

Dreptul salariatilor din cadrul societatilor comerciale, regiilor autonome si din sectorul bugetar, precum si din cadrul unitatilor cooperatiste si al celorlalte persoane juridice sau fizice care incadreazapersonal prin incheierea unui contract indi...
Decizia numarul 1545/R din data de 17.10.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures

Dreptul salariatilor la cote parti din profitul societatii. Conditii pentru acordarea cotei parti din profit.
Decizia numarul 187/CM/ din data de 20.04.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Constanta

DREPTURI BANESTI
Sentinta civila numarul 3400/20.04.2010 din data de 27.04.2010. Pronuntata de Tribunalul Bucuresti

Drepturi banesti
Sentinta civila numarul 32/CA din data de 03.02.2009. Pronuntata de Tribunalul Vaslui

Drepturi banesti
Sentinta civila numarul 63/CA din data de 23.02.2009. Pronuntata de Tribunalul Vaslui

Drepturi banesti
Sentinta civila numarul 8 din data de 07.01.2010. Pronuntata de Tribunalul Suceava

Drepturi banesti
Sentinta civila numarul 1895 din data de 26.09.2011. Pronuntata de Tribunalul Covasna

drepturi banesti
Sentinta civila numarul 1122/CM din data de 30.09.2009. Pronuntata de Tribunalul Arges

drepturi banesti
Sentinta civila numarul 1228/AS din data de 16.10.2009. Pronuntata de Tribunalul Arges

Drepturi banesti
Sentinta civila numarul 1794 din data de 07.05.2009. Pronuntata de Tribunalul Dolj

drepturi banesti - accident de munca
Sentinta civila numarul 3871 din data de 03.12.2009. Pronuntata de Tribunalul Dolj

Drepturi banesti din CCM
Sentinta civila numarul 2726 din data de 01.09.2009. Pronuntata de Tribunalul Dolj

Drepturi banesti neachitate pe o luna, integral ca urmare a unor absente nemotivate.
Sentinta civila numarul 187 din data de 14.04.2005. Pronuntata de Tribunalul Olt

Drepturi banesti prevazute in contractele colective de munca. Obligativitatea acorda rii acestora
Decizia numarul 643 din data de 14.11.2005. Pronuntata de Curtea de Apel Galati

Drepturi banesti. Contractele colective produc efecte pentru toti salariatii incadrati in unitatile din ramura de activitate
Decizia numarul 68/R din data de 24.01.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures

Drepturi rezultate din aplicarea contractului colectiv de munca la nivel de ramurasi grupa de unitati. Drepturi banesti constand in contravaloarea a 4000 m3 de gaze naturale
Decizia numarul 248 din data de 12.03.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Drepturi salariale
Sentinta civila numarul 819/26.01.2011 din data de 03.02.2011. Pronuntata de Tribunalul Bucuresti

Drepturi salariale
Sentinta civila numarul 1297/09.02.2011 din data de 10.02.2011. Pronuntata de Tribunalul Bucuresti

Drepturi salariale
Decizia numarul 45 din data de 23.01.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Galati

Drepturi salariale
Decizia numarul 2773 din data de 13.11.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

Drepturi salariale
Sentinta civila numarul 433 din data de 21.02.2008. Pronuntata de Tribunalul Tulcea

Drepturi Salariale
Sentinta civila numarul 643 din data de 19.03.2008. Pronuntata de Tribunalul Tulcea

Drepturi Salariale
Sentinta civila numarul 749 din data de 02.04.2008. Pronuntata de Tribunalul Tulcea

Drepturi salariale
Sentinta civila din data de 29.09.2008. Pronuntata de Tribunalul Dolj

Drepturi salariale
Sentinta civila numarul 50 din data de 17.11.2009. Pronuntata de Tribunalul Dolj

Drepturi salariale
Sentinta civila numarul 1237 din data de 02.04.2009. Pronuntata de Tribunalul Dolj

Drepturi salariale
Sentinta civila numarul 1243 din data de 02.04.2009. Pronuntata de Tribunalul Dolj

DREPTURI SALARIALE - ASISTENTI MEDICALI
Decizia numarul 1351/M din data de 26.11.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Brasov

Drepturi Salariale - Functionari publici
Sentinta civila numarul 1020 din data de 09.05.2008. Pronuntata de Tribunalul Tulcea

Drepturi salariale - functionari publici
Sentinta civila numarul 835 din data de 10.04.2008. Pronuntata de Tribunalul Tulcea

Drepturi Salariale - personal didactic
Sentinta civila numarul 55 din data de 09.01.2008. Pronuntata de Tribunalul Tulcea

Drepturi salariale - personalului M. A. I.
Sentinta civila numarul 601 din data de 14.03.2008. Pronuntata de Tribunalul Tulcea

Drepturi salariale - prime, concedii functionari publici - Contengios administrativ
Sentinta civila numarul 202 din data de 25.01.2008. Pronuntata de Tribunalul Tulcea

drepturi salariale -personal contractual
Sentinta civila numarul 599 din data de 07.03.2008. Pronuntata de Tribunalul Tulcea

Drepturi salariale prevazute de art. 50 din Legea 128/1997 privind Statutul Personalului Didactic
Sentinta civila din data de 29.09.2008. Pronuntata de Tribunalul Dolj

Drepturi salariale rezultand din contractele colective de munca incheiate la nivel superior
Decizia numarul 603 din data de 05.05.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Galati

drepturi salariale si daune morale
Sentinta civila numarul 4050 din data de 18.12.2009. Pronuntata de Tribunalul Dolj

Drepturi salariale speciale pentru refacerea capacitatii de munca si drepturi reprezentand contravaloarea unei mese calde conform CCM la nivel de unitate
Decizia numarul 3780 din data de 14.06.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

Drepturi salariale. Indemnizatia de concediu de odihna
Sentinta civila numarul 12 din data de 17.11.2009. Pronuntata de Tribunalul Dolj

Dupa intrarea in vigoare a Codului muncii (martie 2003) raspunderea salariatilor pentru pagube materiale produse angajatorului poate fi stabilita numai prin promovarea unei actiuni in raspundere patrimoniala, conform art. 270 si urmatoarele din Codul...
Sentinta civila numarul 2439/F/2010 din data de 07.06.2011. Pronuntata de Tribunalul Bistrita Nasaud

Efectele art. 289 din Codul muncii privitoare la reintegrarea in functie.
Decizia numarul 209/CM/ din data de 17.05.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Constanta

Efectele constatarii nulitatii contractului, in cazul in care s-ar constata aceasta nulitate, se produc numai pentru viitor, neputand fi anulate prestatiile executate de parti referitoare la plata salariului, prestarea muncii, celelalte drepturi si o...
Decizia numarul 1838 din data de 24.11.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti

Efectele contactului colectiv de munca la nivel de ramurade activitate, potrivit art. 11 alin. 1 lit. c din Legea 130/1996 si art. 241 alin. 1 lit. c Codul muncii.
Decizia numarul 421 din data de 03.05.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Efectele demisiei
Decizia numarul 138 din data de 14.02.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Efectele modificarii unor clauze ale contractului colectiv de munca unic la nivel national asupra contractului colectiv de munca de la nivelul angajatorului.
Decizia numarul 143 din data de 06.03.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

Efectele suspendarii de drept a unui contract individual de munca , in temeiul art. 50 lit. h din Codul muncii, si ale suspendarii din initiativa angajatorului, in baza art. 52 alin.1 lit. c din Codul muncii.
Decizia numarul 55 din data de 18.01.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

Efectivitatea desfiintarii locului de munca
Decizia numarul 822 din data de 03.07.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Executarea clauzelor din contractul colectiv de munca
Sentinta civila numarul 6520 din data de 05.12.2008. Pronuntata de Tribunalul Dolj

Faptul ca in aceasta perioada (16.11.1978 - 1.03.1990) reclamanta a beneficiat de spor la salariul de baza si de zile suplimentare de concediu pentru conditii periculoase, nocive, nu poate determina incadrarea in grupa II de munca cat timp conditia e...
Sentinta civila numarul 3091/F/2010 din data de 03.11.2010. Pronuntata de Tribunalul Bistrita Nasaud

Faptul ca santierul nu era imprejmuit, existand astfel riscul disparitiei in orice moment al bunurilor nu poate exonera paratul de raspundere, atata timp cat paratul si-a asumat obligatia executarii lucrarilor incredintate desi a constatat ca santier...
Sentinta civila numarul 18/F/2010 din data de 07.06.2011. Pronuntata de Tribunalul Bistrita Nasaud

Functionarul public nu incheie cu autoritatea publica un contract individual de munca in acceptiunea legislatiei muncii, ci numirea sa in functia publica se face in realizarea unui contract de drept public sau de drept administrativ, in cadrul caruia...
Sentinta civila numarul 2363 din data de 11.11.2008. Pronuntata de Tribunalul Gorj

Grupa a II a de munca pentru salariati la SC AVIOANE SA, in perioada in care societatea nu a avut comenzi
Sentinta civila numarul 3569/15.03.2011 din data de 10.05.2011. Pronuntata de Tribunalul Dolj

Grupa de munca
Decizia numarul 121 din data de 26.01.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Alba-Iulia

Grupa de munca
Sentinta civila numarul 49 din data de 17.11.2009. Pronuntata de Tribunalul Dolj

Imprejurarea ca nu s-a comunicat contestatorului actul de imputernicire al persoanei desemnata sa realizeze cercetarea disciplinara nu poate atrage nulitatea dispozitiei de sanctionare, atata timp cat niciun text legal nu prevede o asemenea obligatie...
Sentinta civila numarul 65/2010 din data de 09.12.2010. Pronuntata de Tribunalul Bistrita Nasaud

In conformitate cu art. 140 alin.2 Codul muncii, salariatul are dreptul al un concediu platit proportional cu timpul efectiv lucrat. Timpul prezumat lucrat este cel specificat in contractul colectiv de munca daca unitatea paratanu face dovada contra...
Decizia numarul 1171 din data de 27.05.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti

In contextul in care contestatorul luand cunostintade convocarea angajatorului, a participat la cercetarea disciplinara prealabila, nu se poate conchide ca ar fi viciata procedura indeplinitapentru considerentul ca ar fi avut loc imediat dupa termi...
Sentinta civila numarul 1423/F/2010 din data de 03.11.2010. Pronuntata de Tribunalul Bistrita Nasaud

IN MASURA IN CARE INSTANTA DE FOND, INLOCUIND SANCTIUNEA DISCIPLINARA A DESFACERII CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA CU O ALTA SANCTIUNE MAI USOARA, A RETINUT CA RECLAMANTUL A SAVARSIT TOTUSI O ABATERE DISCIPLINARA, ESTE FIRESC CA UNITATEA PARATA SA F...
Decizia numarul 643 din data de 16.10.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Suceava

INCADRARE GRUPA DE MUNCA
Decizia numarul 739/M din data de 02.07.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Brasov

Incadrarea in conditii deosebite -lipsa aviz ITM
Sentinta civila numarul 3564/15.03.2011 din data de 10.05.2011. Pronuntata de Tribunalul Dolj

Incadrarea in grupa de munca se realizeaza in functie de conditiile concrete de munca insaeste vorba de conditiile de munca , nivelul noxelor existente la locurile (activitatile, meseriile, functiile) prevazute in aceste grupe reglementate in anexel...
Decizia numarul 1011 din data de 14.04.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Suceava

Incadrarea locurilor de munca in conditii speciale.
Decizia numarul 2199 din data de 22.02.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

Incadrarea salariatilor in grupe de munca - atributul exclusiv al unitatii
Decizia numarul 62 din data de 23.01.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Incadrarea unui loc de munca in categoria celor aflate in conditii speciale de munca. Obligativitatea urmarii procedurii administrative
Decizia numarul 2493 din data de 23.11.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

Incalcarea de catre angajator a dispozitiilor art. 32 alin. 1 si 2 din Codul muncii, referitoare la stabilirea perioadei de proba, prin neinformarea salariatului anterior modificarii contractului individual de munca , conduce la imposibilitatea verifi...
Decizia numarul 259 din data de 22.04.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Incalcarea fara vinovatie a dispozitiilor din regulamentul de ordine interioara - neinformarea salariatilor cu privire la modificarea regulamentului
Decizia numarul 1023 din data de 01.03.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

Incetare contract de munca din initiativa salariatului. Spor de fidelitate.
Decizia numarul 1858 din data de 05.09.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

Incetarea contractului de munca conform art. 61 lit. c Codul muncii. Continutul deciziei de concediere
Decizia numarul 567 din data de 15.05.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Alba-Iulia

Incetarea contractului de munca incheiat pe durata determinata
Decizia numarul 1677 din data de 08.12.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Suceava

Incetarea contractului individual de munca in temeiul acordului partilor
Decizia numarul 814 din data de 03.06.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Suceava

Incetarea contractului individual de munca in temeiul art. 55 lit. b C. Muncii
Decizia numarul 546 din data de 10.04.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Alba-Iulia

Incetarea contractului individual de munca. Aplicarea art. 65 din Codul muncii. Conditii
Decizia numarul 1358/R din data de 07.12.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures

Incetarea contractului individual de munca. Reorganizarea activitatii. Caracterul real si efectiv al desfiintari locului de munca ocupat de salariat.
Sentinta civila numarul 361 din data de 14.02.2008. Pronuntata de Tribunalul Mehedinti

Incetarea de drept a contractului individual de munca al unui preot paroh ca urmare a caterisirii
Decizia numarul 853 din data de 18.10.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Incetarea de drept a contractului individual de munca in cazul prevazut de art. 56 lit. b din Codul muncii
Decizia numarul 174 din data de 27.02.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Incetarea de drept a contractului individual de munca incheiat pe duratadeterminatÄ
Decizia numarul 809 din data de 08.10.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Incetarea de drept a contractului individual de munca. Stabilirea varstei standard de pensionare.
Decizia numarul 414 din data de 20.02.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Pitesti

Incetarea de drept a contractului si concedierea pentru motive care nu tin de persoana salariatului. Consecinta confundarii celor doua institutii si gresita indicare a temeiului de drept al deciziei emise de angajator.
Decizia numarul 685 din data de 06.04.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti

incheiere contract de munca cu angajatorul ce a preluat prin protocol salariati de la alt angajator
Sentinta civila numarul 743 din data de 17.02.2010. Pronuntata de Tribunalul Dolj

Incheiere contract de munca. Admisibilitatea actiunii
Decizia numarul 212 din data de 05.04.2005. Pronuntata de Curtea de Apel Suceava

INCHEIERE CONTRACT DE MUNCA. ADMISIBILITATEA ACTIUNII
Decizia numarul 212 din data de 05.04.2005. Pronuntata de Curtea de Apel Suceava

Incheierea contractului individual de munca in forma scrisa. Inadmisibilitatea probei cu martori pentru dovedirea unui alt salariu decat cel inscris in contractul individual de munca.
Decizia numarul 1331 din data de 17.05.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Suceava

INDEMNIZATIE DE DISPOZITIV
Decizia numarul 1024/M din data de 01.10.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Brasov

Inlocuirea sanctiunii concedierii disciplinare cu reducerea salariului. Consecinte asupra acordarii despagubirilor urmare a neintegrarii in postul detinut anterior
Decizia numarul 796 din data de 15.11.2005. Pronuntata de Curtea de Apel Suceava

INLOCUIREA SANCTIUNII DISCIPLINARE A DESFACERII CONTRACTULUI DE MUNCA CU O ALTA SANCTIUNE DISCIPLINARA MAI USOARA. IMPLICATII SUB ASPECTUL CUANTUMULUI DESPAGUBIRILOR ACORDATE SALARIATULUI REINTEGRAT IN MUNCA
Decizia numarul 796 din data de 15.11.2005. Pronuntata de Curtea de Apel Suceava

Interdictia emiterii deciziei de concediere pe durata cat salariatul se afla in incapacitate temporara de munca. Conditiile in care opereaza.
Decizia numarul 650 din data de 21.03.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti

Interpretare sistematicaa dispozitiilor art. 84 din Codul muncii prin raportare la dispozitiile imperative ale art. 30 alin. 1 din Codul muncii potrivit ca rora incadrarea salariatilor la institutiile si autoritatile publice si la alte unitati bugeta...
Decizia numarul 7421 din data de 20.06.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

Interpretarea dispozitiilor art. 1 Legea 142/1998 privind acordarea tichetelor de masa pentru anumite categorii de salariati din sistemul bugetar - personal auxiliar de specialitate al instantelor
Decizia numarul 305/R din data de 20.06.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Brasov

INTERPRETAREA PREVEDERILOR ART. 117 DIN CONTRACTELE COLECTIVE DE MUNCA LA NIVEL DE RAMURA PE ANII 2005-2006 SI 2007. NEINCIDENTA PREVEDERILOR ART. 21 ALIN. 4 DIN CONSTITUTIA ROMANIEI (REVIZUITA
Decizia numarul 1121 din data de 02.09.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Suceava

intoarcerea executarii
Sentinta civila numarul 3636 din data de 25.11.2009. Pronuntata de Tribunalul Dolj

Legea 19/2000. Stagiu de cotizare. Ucenicie la locul de munca
Decizia numarul 778/R din data de 20.07.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures

LEGEA NR. 19/2000. DECIZIE DE IMPUTARE. NELEGALITATEA DECIZIEI
Decizia numarul 153 din data de 08.03.2005. Pronuntata de Curtea de Apel Suceava

Lider sindical. Interdictia accesului in unitate dupa expirarea mandatului de vicepresedinte.
Decizia numarul 391/CM/ din data de 05.11.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Constanta

Lipsa de interes in promovarea unei actiuni in constatarea grupei de munca , in conditiile in care angajatorul a certificat aceasta situatie prin mentiunile din carnetul de munca.
Decizia numarul 1780 din data de 20.03.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

Litigii de munca
Sentinta civila numarul 1690/D din data de 02.12.2009. Pronuntata de Tribunalul Bacau

Litigii de munca - actiune in raspundere patrimoniala
Sentinta civila numarul 1858 din data de 29.11.2010. Pronuntata de Tribunalul Suceava

Litigii de munca - anulare act. Desfacerea contractul individual de munca in temeiul art. 65 alin. 1 din Codul muncii.
Decizia numarul 1382/R din data de 05.10.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures

Litigii de munca. Calitate procesuala pasiva a consiliului local in actiunile personalului didactic privind drepturi salariale.
Decizia numarul 2691 din data de 06.11.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

LITIGII DE MUNCA. Indeplinirea conditiilor pentru acordarea indemnizatiei minime de concediere prevazuta de contractul colectiv de munca incheiat la nivelul societatii OMV Petrom
Sentinta civila numarul 1920 din data de 23.06.2010. Pronuntata de Tribunalul Calarasi

litigiu de munca
Sentinta civila numarul 181 din data de 11.02.2010. Pronuntata de Tribunalul Vaslui

Litigiu de munca - Constatarea nulitatii absolute a clauzei cuprinse in contractul colectiv de munca prin care se stabilesc alte clauze de suspendare a contractului individual de munca decat cele ale art. 52 alin.1 codul muncii. Anularea deciziei prin...
Decizia numarul 428/MC din data de 13.07.2005. Pronuntata de Curtea de Apel Constanta

Litigiu de munca - drepturi banesti. Recurs impotriva Incheierii de suspendare formulata in temeiul art. 244 alin. 1 pct. 1 Cod procedura civila
Decizia numarul 740/R din data de 19.07.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures

Litigiu de munca - Drepturile banesti datorate pentru sarbatorile de Pasti si Craciun
Sentinta civila numarul 235 din data de 26.03.2008. Pronuntata de Tribunalul Braila

Litigiu de munca - functionari publici
Sentinta civila numarul 317 din data de 06.02.2008. Pronuntata de Tribunalul Tulcea

Litigiu de munca - obligatie de a face. Constatarea faptului ca locul de munca in care este incadrat reclamantul se incadreazain grupa I de munca , conform prevederilor art. 3, art. 6 si art. 7 din Ordinul nr. 50/1990
Decizia numarul 1451/R din data de 20.09.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures

LITIGIU DE MUNCA. ABATERE DISCIPLINARA. RECUNOASTEREA PRIN NOTA EXPLICATIVA A STARII DE FAPT DE CATRE CONTESTATOR. NECUPRINDEREA MOTIVELOR DE CATRE ANGAJATOR IN DECIZIA DE SANCTIONARE. NEINCIDENTA DISPOZITIILOR ART.268 ALIN.2 LIT. C CODUL MUNCII IN A...
Decizia numarul 757/R-CM din data de 18.12.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Pitesti

Litigiu de munca. Acordare de zile de concediu suplimentar, prevazute prin contractul de munca la nivel de unitate.
Sentinta civila numarul 1397 din data de 16.10.2009. Pronuntata de Tribunalul Calarasi

Litigiu de munca. Acordarea venitului in completare, egal cu diferenta dintre salariul mediu net pe economie pe ultimele trei luni inainte de concediere si nivelul indemnizatiei de somaj.
Sentinta civila numarul 463/LM/AS din data de 11.12.2007. Pronuntata de Tribunalul Giurgiu

Litigiu de munca. Contestatie decizie de concediere. Nulitatea absoluta decizie
Sentinta civila numarul 906 din data de 26.05.2010. Pronuntata de Tribunalul Botosani

Litigiu de munca. Contestatie decizie de sanctionare disciplinara
Sentinta civila numarul 1941 din data de 19.06.2012. Pronuntata de Tribunalul Botosani

Litigiu de munca. Contestatie formulata impotriva decizie de concediere
Decizia numarul 885/R din data de 29.05.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures

Litigiu de munca. Contestatie formulata impotriva deciziei de concediere, solicitarea reclamantului la reintegrarea sa efectiva pe functia si postul ocupat la momentul concedierii
Decizia numarul 1268/R din data de 21.08.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures

Litigiu de munca. Contestatie impotriva deciziei de concediere, art. 69 alin. 2 lit. d prevede faptul ca decizia de concediere trebuie sa continain mod obligatoriu, in cazul concedierilor colective, criteriile de stabilire a ordinii de prioritati
Decizia numarul 1228/R din data de 12.07.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures

Litigiu de munca. Contract individual de munca incheiat pe duratadeterminata. Incetarea raportului de munca.
Decizia numarul 977/R din data de 19.09.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures

LITIGIU DE MUNCA. CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCA. MODIFICARE. LIPSA ACORDULUI PARTILOR. CONSECINTE
Decizia numarul 459/R-CM din data de 12.09.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Pitesti

Litigiu de munca. Decizie de sanctionare. Nulitate absoluta
Decizia numarul 235/R din data de 11.04.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures

LITIGIU DE MUNCA. DECIZIE DE SANCTIONARE. NULITATEA ABSOLUTA. NESOCOTIREA PREVEDERILOR ART.267 CODUL MUNCII
Decizia numarul 1188 din data de 04.09.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Oradea

LITIGIU DE MUNCA. DESFACEREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA DIN MOTIVE CE NU TIN DE PERSOANA SALARIATULUI. INCALCAREA OBLIGATIEI ANGAJATORULUI. CONSECINTE.
Decizia numarul 507/R din data de 17.10.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Pitesti

Litigiu de munca. Desfacerea disciplinara a contractului de munca
Decizia numarul 591 din data de 02.09.2005. Pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures

Litigiu de munca. Functionar public. Cerere de anulare a deciziilor de incadrare intr-o anumitafunctie si intr-o anumitacategorie. Competenta instantei
Decizia numarul 595/R din data de 29.05.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures

Litigiu de munca. Obligatie de a face. Reincadrarea pe post a reclamantei, ca urmare a absolvirii unor studii
Decizia numarul 1365/R din data de 11.09.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures

Litigiu de munca. Potrivit art. 581 Cod procedura civila nu se poate retine o pagubaiminentasi care nu s-ar putea repara altfel, daca existaposibilitatea ca reclamanta sa -si recupereze integral prejudiciul in situatia in care cererea sa de anulare a or
Decizia numarul 1250/R din data de 13.07.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures

Litigiu de munca. Raporturi de munca dintre organizatiile cooperatiste si persoane incadrate in aceste organizatii pe baza unui contract de munca. Aplicabilitatea Legii 53/2003.
Decizia numarul 230/R din data de 26.02.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures

Litigiu de munca. Raspunderea patrimoniala a salariatului reglementata de art. 270 din Codul muncii. Inadmisibilitatea emiterii unei decizii de imputare
Decizia numarul 261/R din data de 18.04.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures

Litigiu de munca. Reorganizarea societatii. Concediere individualÄ
Decizia numarul 605 din data de 08.09.2005. Pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures

Litigiu de munca. Reprezentantul ales in organul de conducere al sindicatului. Interdictia desfacerii contractului de munca , pentru motive care nu tin de persoana salariatului
Decizia numarul 584/R din data de 16.05.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures

Litigiu de munca. Suspendarea contractului de munca. Invatamant de stat. Conditii
Decizia numarul 556 din data de 08.07.2005. Pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures

Litigiu de munca. Termen de preaviz. Suspendare. Incetarea contractului de munca prin acordul partilor
Decizia numarul 667/R din data de 14.06.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures

Litigiu functionari publici. Indemnizatie dispozitiv primar
Decizia numarul 802/R din data de 19.11.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Brasov

Litigiu functionari publici. Spor de confidentialitate si mobilitate pentru consilierii juridici. Imposibilitatea negocierii acestor sporuri . Promovarea in clasa, grad, treaptasuperioarase realizeaza prin concurs.
Decizia numarul 25/R din data de 16.01.2009. Pronuntata de Curtea de Apel BrasovComentarii ref. Sentinta civila numarul 3564/15.03.2011 din data de 10.05.2011 pronuntata de Tribunalul Dolj

Fii primul care comenteaza.

 

 

Ultimele comentarii:
POPESCU MIHAELA comenteza: ''Buna seara.
Daca sunteti absolvent al inst. Ion Mincu in anul 1975 va anunt cu entuziasm ca avem intalnirea promo
... »»''

Alexandra comenteza: ''mai vin cu una. de ani de zile ca 1 pers platesc cel mai mult apa din tot blocul. la una din sedinte s-a votat schimbare ... »»''

Alexandra comenteza: ''buna ziua
am schimbat o butelie, tipul a venit cu una si cand sa porneasca aragazul nu ardea. a curatat din tub si
... »»''

Florin S comenteza: ''Cnventiile civile sunt greu de deosebit de un contrcat de munca mai ales atunci cand obiectul de activitate al conventii ... »»''

Laurentiu Galca comenteza: ''Sunt angajat la firma URBAN PROTECT din sinaia jud Prahova In urma controalelor pe care ati facut la firma respectiva si ... »»''

cornel comenteza: ''Doresc sa achizitionez un autoturism Skoda, fabricat octombrie 2006 diesel 1,9 norma poluare E3, emisii co2 140.Va rog s ... »»''

daragiu petre comenteza: ''buna zioa.am o mica problema .am avut o oprire pe salariu meu.iar deaci eu am platit totii banii care trebuia prin ing b ... »»''

 

 

Harta administrativa a Romaniei Judetul Satu-Mare Judetul Bihor Judetul Salaj Judetul Cluj Judetul Alba Judetul Hunedoara Judetul Arad Judetul Timis Judetul Caras-Severin Judetul Mehedinti Judetul Dolj Judetul Olt Judetul Gorj Judetul Vālcea Judetul Arges Judetul Dāmbovita Judetul Teleorman Judetul Giurgiu Judetul Calarasi Judetul Constanta Judetul Ialomita Judetul Prahova Judetul Brasov Judetul Sibiu Judetul Buzau Judetul Braila Judetul Tulcea Judetul Vrancea Judetul Galati Judetul Mures Judetul Covasna Judetul Harghita Judetul Bacau Judetul Vaslui Judetul Neamt Judetul Iasi Judetul Bistrita-Nasaud Judetul Maramures Judetul Suceava Judetul Botosani Judetul Bucuresti Judetul Ilfov Judetul Ilfov

 

 

 

Prima Pagina          Sitemap          Harta Site          Mergi sus


Toate datele afisate sunt informatii publice, publicate de autoritatile si institutiile publice sau in cadrul documentelor destinate publicului (Monitorul Oficial, Acte ale autoritatilor publice s.a.).
Consimtamantul persoanei vizate nu este cerut atunci cand prelucrarea priveste date obtinute din documente accesibile publicului, conform legii. (art.5, alin.2, lit.f din Legea nr. 677/2001, pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date). Notificare Operator de date cu caracter personal nr. 2447/2015.
Reclamatie date cu caracter personal