Institutii Publice: Clauze abuzive
Asistenta Juridica

Prima Pagina          
Cautare generala

InfoDosar.ro
Cauta online dosarul din Instanta:
-Administratie
Institutii Publice

   Consiliile Judetene
   Judetele Romaniei
   Prefecturi
   Primarii
   Evidenta Populatiei
   Directiile de Pasapoarte
   Directiile Eliberari Pemise si Inmatriculari
   Directii de Statistica
   Arhivele Nationale
   Agentiile Domeniilor Statului
   Administratii ale Apelor Romane
   Drumurile Nationale
   Autoritati Sanitar-Veterinare
   Oficiile pentru Ameliorare si Reproductie in Zootehnie
   Oficii Judetene de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit
   A.P.I.A.
   Oficii Judetene pentru Consultanta Agricola
   Directiile de Agricultura
   Directiile FitoSanitare
   Ocoale Silvice
   Asociatii de Vanatoare si Pescuit
   Regiunile de Dezvoltare
   Agentiile pentru Protectia Mediului
   Casele de Asigurari de Sanatate
   Casele de Pensii
   Agentii de Somaj
   Asociatia Nevazatorilor
   Protectia Copilului
   Agentii Teritoriale pentru Prestatii Sociale
   Compartimente A.N.E.S.
   Consilii de Formare Profesionala
   Cartelul "Alfa"
   Administratiile financiare
   Trezorerii
   Camerele de Comert
   Curtile de Conturi
   Garzile Financiare
   Protectia Consumatorului
   Consiliul Concurentei
   Corpul Contabililor Autorizati
   Lista Contabililor Autorizati
   Lista Consultantilor Fiscali
   Tabloul arhitectilor din Romania
   Serviciile Judetene de Metrologie Legala
   Centre Evaluatori ANEVAR
   Agentiile pentru Conservarea Energiei
   CENTROCOOP
   ANCOM (ANRCTI)
   Inspectorate Scolare Judetene
   Directii Tineret
   Directii Judetene pentru Sport
   Federatii de Sport
   Biblioteci Judetene
   Directii Judetene pentru Cultura, Culte si Patrimoniul Cultural National
   Centre Judetene pentru Cultura Traditionala
   Muzee Judetene
   Biserici si Culte
   Teatre Judetene
   Federatia Sindicala "Spiru-Haret"
   Barouri de avocati
   Tabloul avocatilor
   Tabloul mediatorilor
   Birouri Avocatul Poporului
   Birouri de Cadastru
   Instante de Judecata
   Parchete
   Penitenciare
   Institute de Medicina Legala
   Notari Publici
   Executori Judecatoresti
   Lichidatori
   Consilieri Proprietate Intelectuala
   Traducatori Autorizati de MJ
   Colegiile Farmacistilor
   Colegiile Medicilor
   Colegiile Medicilor Dentisti
   Ordinul Asistentilor Medicali
   Spitale
   Centre Judetene Antidrog
   Centre de Transfuzie Sanguina
   Directiile de Sanatate Publica
   Crucea Rosie Romana
   Inspectorate de Stat in Constructii
   Auditori Energetici
   Inspectorate de Munca
   Garzile de Mediu
   Vamile
   I.S.U.
   InfoTrafic
   S.R.I.
   Birourile de Imigrari
   Autoritatile pentru Straini
   Politia Romana
   Jandarmeria Romana
   Centre Militare Judetene
   CREDITCOOP
   Casele de Ajutor Reciproc
   Retea CEC Bank
   Retea BCR
   Retea BancPost
   Retea BRD
   Retea Raiffeisen
   Retea Banca Carpatica
   Retea Banca Transilvania
   Retea Romextera Bank
   Oficii Postale
   Agentiile de Voiaj si Statiile CFR
   ARR-uri
   RAR-uri
   Statele Lumii
   Misiunile Diplomatice

 

 

Asistenta Juridica » Jurisprudenta » Tribunalul Gorj


Clauze abuziveDecizia numarul 110 din data de 09.04.2012
Pronuntata de Tribunalul Gorj


Avocat Baroul Bucuresti Asistenta si reprezentare juridica la toate instantele de judecata www.cabinetonline.ro
[Sediu cabinet]


Cod Operator 2443 Dosar nr. -.. R O M A N I A TRIBUNALUL GORJ SECTIA A II-A CIVILA Decizia Nr. -. Sedinta publica de la -- Completul compus din: PRESEDINTE ..... Judecator ..... Judecator ..... Grefier ..... Pe rol fiind judecarea recursului civil declarat de recurenta parata V.R. S.A. impotriva sentintei civile nr. ..... pronuntata de Judecatoria Tg-Jiu in dosarul nr. ...... La apelul nominal facut in sedinta publica a ra spuns intimatul reclamant P.V., lipsa fiind recurenta parata V.R. S.A. Procedura legal indeplinita. S-a facut referatul cauzei de catre grefier, dupa care, constatand recursul in stare de judecata, s-a acordat cuvantul. Intimatul reclamant P.V.a solicitat respingerea recursului, depunand concluzii scrise in acest sens. TRIBUNALUL Asupra recursului civil de fata: Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei Tg.Jiu sub nr. ..... reclamantul P.V.a chemat in judecata pe parata SC V.R. SA, solicitand instantei ca prin sentinta ce va pronunta, sa fie obligata aceasta la plata sumei de 1587, 71 euro reprezentand comisionul de rezerva achitat de reclamant si retinut ilegal de parata in perioada 10.07.2006 - 18.05.2009 in baza conventiei de credit nr. ....., cu cheltuieli de judecata. In motivarea cererii a aratat ca este titularul conventiei de credit mentionate, contract in baza caruia i s-a retinut suma de 1587, 71 euro cu titlu de comision de rezerva . Reclamantul mentioneaza ca in contract a fost inclusa o clauza abuziva respectiv plata comisionului de rezerva , fiind inca lcate disp. art. 4 alin. 1 din legea 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele incheiate intre comercianti si consumatori, clauza abuziva fiind acea clauza contractuala care nu a fost negociata direct cu consumatorul. Reclamantul considera ca parata nu a negociat aceasta clauza cu consumatorul neexistand o notificare scrisa prin care parata sa -l fi invitat la negociere. In drept, cererea a fost intemeiata pe disp. art. 4 alin. 1 -3 din Legea 193/2000 si prevederile Codului de procedura civila. In cauza parata V.R. SA a formulat intampinare prin care a invocat lipsa calitatii procesuale pasive a Sucursalei Tg-Jiu, exceptie ce a fost pusa in discutia partilor si admisa prin incheierea de sedinta din data de 10.03.2011. Reclamantul a solicitat introducerea in cauza a SC V.R. SA, care prin intampinarea depusa solicita respingerea actiunii formulata cu motivarea ca acea cauza contractuala cu privire la comisionul de rezerva nu reprezinta o clauza abuziva in intelesul art. 6 din L. 193/2000 deoarece nu indeplineste niciuna din cele trei conditii cumulative pentru ca aceasta a fost negociata, nu creeaza un dezechilibru intre drepturile si obligatiile partilor ca o consecinta a abuzului si nu se refera la obiectul principal al contractului. In cauza a fost efectuata o expertiza contabila de catre expert G.L., expertiza avand ca obiectiv - verificarea comisionului de rezerva pla tit de reclamant in perioada 2006 - 2009 inclusiv comision calculat in lei lunar. Prin sentinta civila nr. ..... pronuntata de Judecatoria Tg-Jiu in dosarul nr. ..... a fost admisa actiunea ulterior precizata, formulata de reclamantul P.V impotriva paratei si SC V.R. SA Bucuresti. A fost obligata parata sa restituie reclamantului suma de 5716, 76 lei, actualizata la data platii efective A fost obligata parata la plata cheltuielilor de judecata in suma de 1020 lei. Pentru a pronunta aceasta sentinta prima instanta a retinut ca la data de 12.06.2006 intre reclamant si parata s-a incheiat conventia de credit nr. -.avand ca obiect acordarea unui credit in valoare de 29790 euro. La punctul 4 lit.g din conventie s-a prevazut un comision de rezerva de 1, 85 % comision pe care reclamantul l-a achitat conform extrasului de cont. Intrucat reclamantul a considerat ca acest comision de rezerva a fost retinut ilegal, a formulat prezenta actiune pentru restituirea comisionului, dupa incheierea procesului verbal de conciliere din data de 1.11.2010 din care reiese ca reclamantul si-a mentinut pretentiile privind comisionul de rezerva. Fata de starea de fapt retinuta, instanta a constatat ca potrivit art. 4 din Legea 193/2000 actualizata " o clauza contractuala care nu a fost negociata direct cu consumatorul va fi considerata abuziva, daca prin ea insa si sau impreuna cu acte prevederi din contract creeaza, in detrimentul consumatorului si contrar bunei credinte un dezechilibru semnificativ intre drepturile si obligatiile partilor".
Verificand actele dosarului instanta a constatat ca parata nu a facut dovada existentei unei negocieri cu clientul, neexistand o notificare in acest sens, in art. 4 din Legea 193/2000 precizandu-se ca " este de datoria comerciantului sa prezinte probe in sensul in care se mentioneaza ca o clauza standard performanta ar fi fost negociata direct cu consumatorul". Avand in vedere ca parata nu a negociat cu consumatorul clauza introdusa la pct. 4 lit.g din conventie, respectiv plata comisionului de rezerva, instanta considera ca aceasta clauza este abuziva, faptul ca reclamantul a semnat contractul neavand relevanta din moment ce aceasta este o clauza existenta in contractul standard. Parata a sustinut ca acest comision de rezerva reprezinta obiectul principal al contractului si ca in consecinta trebuie aplicate prevederile art. 4 din Directiva nr. 1993/13/CEE conform carora "aprecierea caracterului abuziv nu se efectueaza asupra clauzelor care descriu obiectul principal al contractului". Instanta nu a retinut aceasta sustinere a paratei deoarece din analiza conventiei nr. .....(fila 12) reiese ca obiectul principal al contractului este creditul mentionat la pct. 1 iar comisionul de rezerva este mentionat la pct. 5 "comisioane", deci comisionul de rezerva nu este obiect principal al conventiei si reprezinta o clauza abuziva in contract. Avand in vedere ca retinerea comisionului de rezerva este o clauza abuziva, instanta a considerat actiunea intemeiata. Din raportul de expertiza reiese ca reclamantul a achitat suma de 5739, 4307 lei cu titlu de comision de rezerva conform, extraselor de cont, din aceasta suma parata a restituit reclamantului suma de 22, 66 lei, iar comisionul ce urmeaza a fi restituit de catre parata este de 5716, 76 lei Impotriva sentintei a declarat recurs recurenta-parata V.R. SA criticand-o pentru netemeinicie si nelegalitate, in esenta, invocand inca lcarea de catre instanta a disp. art.129 alin. 5 C.pr.civ. si interpretarea gresita a dispozitiilor Legii 193/2000. Impotriva acestei sentinte a declarat recurs parata, criticand-o pentru nelegalitate si netemeinicie. S-a sustinut in esenta faptul ca instanta de fond a nesocotit principiul rolului activ al judecatorului, consacrat de dispozitiile art. 129 alin. 5 C.pr.civila, deoarece in mod incorect interpreteaza si enumera ca si conditie pentru ca o clauza contractuala sa fie calificata abuziva, conditia nenegocierii directe cu consumatorul, or aceasta nu este o conditie, este o premisa, chiar permisa de lege, pentru ca o clauza care nu a fost negociata cu consumatorul sa fie abuziva, trebuie sa indeplineasca cumulativ conditiile prevazute de lege, respectiv creeaza in detrimentul consumatorului un dezechilibru semnificativ intre drepturile si obligatiile partilor, contrar cerintelor bunei credinte, or, cel ce face o propunere in fata instantei de judecata trebuie sa o dovedeasca. Deci art. 4 din Legea 193/2000 permite introducerea in contracte a unor clauze standard preformulate, fara a fi negociate cu consumatorii, insa cu indeplinirea celor doua conditii; mai mult decat atat, reclamantul a cunoscut de la data semna rii Conventiei respectivele prevederi. S-a aratat ca nu se motiveaza in nici un mod celelalte doua conditii, respectiv de ce aceasta clauza creeaza un dezechilibru semnificativ intre drepturile si obligatiile partilor. S-a mentionat de asemenea ca in mod incorect instanta de fond a retinut ca parata ar fi trebuit sa faca dovada negocierii directe cu reclamantul, deoarece legea permite introducerea in contracte a unor clauze preformulate. Pe de alta parte, s-a sustinut ca sentinta a fost pronuntata fara a se observa ca dreptul intimatului de a solicita restituirea sumelor achitate in baza clauzelor considerate ca fiind nelegale este prescris. S-a sustinut ca sanctiunea unei clauze abuzive este nulitatea relativa, deoarece interesul protejat in fiecare caz in parte este cel al fieca rui consumator, iar caracterul abuziv se apreciaza in persoana fieca ruia. Aceasta nulitate are la baza viciile de consimta mant care sunt invocate de catre clientii ba ncii, considerate a fi existente in momentul incheierii contractelor de credit. De asemenea, s-a aratat ca natura interesului protejat este una privata, astfel incat se distinge cu claritate diferenta dintre nulitatea relativa si cea absoluta, prin aceasta natura .Chiar scopul pentru care a fost edictata aceasta lege este acela de a asigura consumatorului care doreste achizitionarea produselor sau serviciilor comerciantului, posibilitatea de a-si manifesta, in relatiile cu acesta din urma, vointa reala, neafectata de vreun viciu de consimta mant. Totodata, s-a aratat ca motivele invocate de reclamanta reprezinta cauze de nulitate relativa, ceea ce atrage regimul juridic corespunza tor, din punctul de vedere al persoanelor care o pot invoca, al posibilita tii acoperirii prin confirmare, dar si al perioadei de timp in care poate fi invocata aceasta nulitate. Din acest punct de vedere, s-a sustinut si ca dreptul la actiune s-a prescris, intrucat conventia a fost incheiata la data de 12.06.2006, iar cererea de chemare in judecata a fost inregistrata la data de 29.11.2010, deci dupa expirarea termenului de 3 ani. In subsidiar s-a solicitat sa se constate ca o parte din pretentiile reclamantului sunt prescrise in sensul ca sumele achitate in perioada 10.07.2006-12.11.2007 (adica 2652, 27 lei) sunt prescrise raportat la data introducerii actiunii. Prin urmare, prescriptia dreptului la actiune pentru restituirea fieca rei sume va incepe sa curga de la data la care aceasta s-a pla tit. Pe fondul cauzei, s-a aratat ca atata vreme cat a fost semnat, contractul reprezinta legea partilor, in temeiul principiului liberta tii contractuale. Intimatul a formulat intampinare, prin care a solicitat respingerea recursului ca nefundat, ara tand ca recurenta este in eroare cu privire la natura juridica a clauzei abuzive, intrucat clauza abuziva priveste insusi obiectul contractului, ceea ce atrage nulitatea absoluta. Dosarul de recurs a fost initial inregistrat pe rolul Sectiei I Civila, iar prin incheierea din 07.03.2012 s-a dispus scoaterea cauzei de pe rol si inregistrarea acesteia pe rolul sectiei a II-a civila. Tribunalul, analizand criticile formulate prin prisma motivelor de recurs, apreciaza ca recursul este nefondat, urmand a fi respins pentru urmatoarele considerente. Se retine faptul ca intre parti s-a incheiat contractul de credit nr. 0050/12.06.2006 pentru dobandirea unui imobil apartament situat in Tg.Jiu, valoarea creditului fiind de 29.790 EUR . In cadrul acestui contract, sunt prevazute mai multe clauze contractuale, printre care si comisionul de rezerva, stipulat la art. 5 lit.g. Potrivit acestei clauze, comisionul de rezerva reprezinta "comision datorat ca urmare a obligatiei ba ncii de a constitui rezerva minima obligatorie la Banca Nationala a Romaniei. Valoarea comisionul de rezerva este stabilita in functie de valoarea obligatiei ba ncii. Banca isi rezerva dreptul de a modifica in mod corespunza tor valoarea acestui comision, in conditiile in care obligatia ba ncii fata de Banca Nationala a Romaniei creste/se diminueaza. Comisionul de rezerva se acumuleaza zilnic si se calculeaza la soldul creditului pentru un numa r de zile calendaristice ("perioada de calcul") incepand cu data primei trageri. In perioada de calcul a comisionului se include prima zi si se exclude ziua pana la care se face calculul. Comisionul de rezerva lunar se calculeaza dupa formula: (soldul creditului x rata comisionului x numa rul efectiv de zile intre scadente)/360. Rata comisionului de rezerva este exprimata in forma procentuala (ex. x%), valoarea sa fiind mentionata in Conditiile Speciale". Acest comision de rezerva reprezinta de fapt transferarea catre clienti a obligatiilor financiare ale ba ncii fata de sistemul BNR. De regula, aceste clauze sunt cuprinse in contracte preformulate, lipsindu-le caracterul negociat. Totodata, ele creeaza un dezechilibru semnificativ intre drepturile si obligatiile partilor, contrar cerintelor bunei-credinte. Din aceste motive, precum si pentru argumentele care vor fi dezvoltate in cele ce urmeaza, aceste clauze abuzive sunt nule absolut, urmand a fi eliminate din contracte. Dezechilibrul contractual indus de aceste clauze si lipsa bunei-credinte a ba ncii trebuie analizate in functie de justetea acestui comision fata de costurile suportate de banca in legatura cu activitatea sa de acordare a creditului. Disproportia dintre drepturile si obligatiile contractuale ale partilor este cu usurinta demonstrata intrucat, reclamantul a suportat, pe de o parte, cresterea ratei lunare datorita devaloriza rii leului, iar pe de alta, comisionul de rezerva pe care banca recurenta il transfera din propria sarcina, in cea a reclamantului. O astfel de justificare nu exista, acest comision nereprezentand altceva decat o dobanda mascata care, pe langa faptul ca lezeaza interesele economice ale clientilor, aduce atingere si mediului concurential bancar, dezavantajand ba ncile concurente prin prezentarea unor dobanzi doar aparent reduse, dar care, de fapt, disimuleaza un spor de dobanda sub denumirea de comision. Disimularea unei parti a dobanzii sub denumirea de comision este o dovada clara a relei credinte a ba ncii care percepe un astfel de comision, intrucat, pe de o parte, reprezinta o modalitate de inducere in eroare a clientilor, prin prezentarea de dobanzi avantajoase in raport cu ofertele altor ba nci care actionau pe aceeasi piata relevanta cu banca respectiva (dar care, in realitate, datorita ada uga rii la DAE a comisionului de administrare, nu mai erau chiar atat de avantajoase) si, pe de alta parte, reprezinta o modalitate de procurare a unui avantaj concurential contrar uzantelor cinstite ale comerciantilor. Recurenta a specificat in motivele sale de recurs faptul ca fiind in discutie acest dol ce tine de propriul consimta mant al persoanei imprumutate, este practic vorba despre un viciu de aceasta natura, ceea ce ar putea atrage eventual nulitatea relativa, fiind o clauza specifica contractului incheiat in considerarea persoanei reclamantului si vizeaza apa rarea unui interes personal. Tribunalul insa apreciaza ca inserarea in contract a unei astfel de clauze , pe langa faptul ca, intr-adeva r, lezeaza si interesul personal al reclamantului, este realizata cu inca lcarea dispozitiilor exprese ale legii, mai exact, prin ocolirea prin disimulare a dispozitiilor exprese ale legii, acesta fiind de altfel aspectul care atrage necesitatea ocrotirii interesului public, atra gand asadar nulitatea absoluta. Mai mult decat atat, clauza de acest gen este inserata in contracte preformulate, fiind identica la toate contractele de aceeasi categorie. In plus, trebuie subliniat faptul ca acest comision este prohibit in mod expres de art. 15 din Legea 190/1999, (in forma in vigoare la data incheierii contractului de credit, text mentinut de altfel si pe parcurs, pana in prezent) care indica in mod limitativ care sunt costurile pe care trebuie sa le suporte consumatorul dintr-un contract de credit imobiliar/ipotecar: "In sarcina imprumutatului vor fi puse numai cheltuielile aferente intocmirii documentatiei de credit si constituirii ipotecii si garantiilor aferente". Art. 9 din aceeasi Lege enumera clauzele pe care le poate cuprinde un contract de credit imobiliar. Prezentarea costurilor ba ncii in acest mod este cel putin confuza pentru consumatori, care, atunci cand doresc obtinerea unui credit isi directioneaza atentia asupra dobanzii, cost care ar trebui sa fie cel principal si care diferentiaza ofertele de creditare din piata bancara. Dobanda reprezinta beneficiul creditorului de a pune la dispozitie o suma de bani debitorului sa u, cuantificata sub forma unui procent din suma imprumutata, in vreme ce comisionul este un cost adiacent activita tii de creditare, separat de dobanda. In afara de aceste doua elemente, debitorul mai poate pla ti si alte taxe de genul onorariilor pentru inscrierea garantiilor sau a radierii acestora, precum si taxele notariale sau de consultanta independenta. Toate aceste elemente se regasesc in dobanda anuala efectiva (DAE) care reprezinta costul total al credita rii. Prin urmare, orice alt cost pus in sarcina clientilor, inclusiv comisionul de rezerva, este interzis in mod expres de legislatia in vigoare. Tribunalul apreciaza ca mentionarea unor astfel de comisioane (ala turi de o alta serie) incalca dreptul consumatorilor la o informare precisa si corecta, drept reglementat de art. 45 din Legea 296/2004 privind Codul Consumului, fiind totodata, si o practica comerciala incorecta, care are drept scop si ca efect deformarea substantiala a comportamentului economic al consumatorilor. Potrivit definitiei reglementate la art. 2 lit. e) din Legea 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comerciantilor in relatia cu consumatorii, deformarea substantiala a comportamentului economic al consumatorilor reprezinta folosirea unei practici comerciale ce afecteaza considerabil capacitatea consumatorilor de a lua o decizie in cunostinta de cauza, decizie pe care altfel nu ar fi luat-o. Art. 6 lit. d) din acelasi act normativ prevede ca o practica comerciala este incorecta si este considerata o actiune insela toare daca ea contine informatii false (precum calculul dobanzii anuale efective fara sa tina seama de toate costurile creditului) sau, in orice situatie, induce in eroare sau este susceptibila sa induca in eroare consumatorul mediu, astfel incat il determina sa ia o decizie pe care altfel nu ar fi luat-o, cu privire la pret sau la modul de calcul al acestuia. Concret, modul de redactare al acestei clauze face ca acest consumator sa nu aiba nicio idee in momentul semna rii contractului cu privire la valoarea obligatiei ba ncii(nu se precizeaza niciunde in contract care este valoarea rezervei minime obligatorii pentru pe care o datoreaza banca recurenta la Banca Nationala a Romaniei)si la ce anume presupune riscul rezerva rii de catre banca a dreptului de a modifica in mod corespunza tor valoarea acestui comision, in conditiile in care obligatia ba ncii fata de Banca Nationala a Romaniei creste/se diminueaza. Prin impiedicarea consumatorului sa aprecieze costurile reale ale creditului, clauza sus-mentionata se incadreaza in articolele de lege precitate, in consecinta, trebuie sanctionata ca atare cu nulitatea absoluta, nu relativa, astfel cum in mod eronat apreciaza recurenta. Instanta apreciaza ca aceasta clauza reprezinta prin ea insa si o clauza abuziva in sensul dispozitiilor art. 1 lit. a din Anexa la Legea 193/2000 republ., deoarece se rezerva dreptul comerciantului de a modifica unilateral valoarea sau perioada de aplicare a acestui comision, insa in situatia in care obligatiile sau conditiile BNR cresc/se diminueaza /se elimina (valoarea acestui comision fiind calculata in functie de valoarea obligatiei ba ncii fata de BNR), fara a se da clientului libertatea de a rezilia imediat contractul. Instanta subliniaza ca posibilitatea creditorului de a modifica unilateral durata perceperii si nivelul comisionului de rezerva in functie de obligatiile impuse de B.N.R., este de natura a crea un dezechilibru major intre partile contractului pentru ca nu este prevazut in contract nici un element de referinta care sa permita cuantificarea acestor schimba ri si care astfel sa permita debitorului sa calculeze daca majorarea este necesara si proportionala cu scopul urma rit de creditor. De asemenea, Legea 193 / 2000 privind protectia consumatorului vine in sprijinul elucida rii situatiilor contractuale care pot fi incadrate in aceasta categorie. Astfel, Legea amintita precizeaza in plus faptul ca "o clauza contractuala va fi considerata ca nefiind negociata direct cu consumatorul daca aceasta a fost stabilita fara a da posibilitate consumatorului sa influenteze natura ei, cum ar fi contractele standard preformulate sau conditiile generale de vanzare practicate de comercianti pe piata produsului sau serviciului respectiv. Faptul ca anumite aspecte ale clauzelor contractuale sau numai una dintre clauze a fost negociata direct cu consumatorul nu exclude aplicarea prevederilor prezentei legi pentru restul contractului, in cazul in care o evaluare globala a contractului evidentiaza ca acesta a fost prestabilit unilateral de comerciant. Daca un comerciant pretinde ca o clauza standard preformulata a fost negociata direct cu consumatorul, este de datoria lui sa prezinte probe in acest sens." In privinta acestui din urma aspect considera m ca furnizorul nu poate fi exonerat de ra spunderea derivata dintr-o clauza declarata abuziva prin simplul fapt al introducerii in contract a unei alte clauze in care partile declara ca au negociat contractul, daca aceasta din urma clauza incearca sa acrediteze in mod fals ideea ca partile nu au semnat un contract standard preformulat, ci unul negociat. In fine, facem precizarea ca acele clauze abuzive cuprinse in contract si constatate fie personal, fie prin intermediul organelor abilitate prin lege nu vor produce efecte asupra consumatorului, iar contractul se va derula in continuare, cu acordul consumatorului, numai daca dupa eliminarea acestora mai poate continua. De altfel, si CEJ, a observat in Cauza C-168/05 ca " Importanta protectiei consumatorului a determinat in mod particular legislatia comunitara sa prevada, in art. 6 paragraf. 1 al Directivei, ca clauzele abuzive cuprinse intr-un contract incheiat intre un consumator si un profesionist nu sunt obligatorii pentru consumator . Aceasta este o dispozitie imperativa care, avand in vedere pozitia de inferioritate a unei parti a contractului, este menita sa inlocuiasca echilibrul formal pe care contractul il stabileste intre drepturile si obligatiile partilor contractante, si are ca efect impunerea unui echilibru real, care restabileste egalitatea intre parti". De asemenea, se arata in decizia instantei europene ca "natura si importanta interesului public pe care se bazeaza protectia conferita de directiva consumatorului justifica, mai mult, ca instanta nationala sa fie obligata sa aprecieze din oficiu caracterul abuziv al unei clauze contractuale, compensand in felul acesta dezechilibrul care exista intre consumator si profesionist, vanza tor sau furnizor." Fiind deci in vorba despre o nulitate absoluta a clauzei abuzive constatate conform considerentelor anterioare, in mod corect instanta de fond a apreciat asupra necesita tii restituirii sumei solicitate, suma retinuta in temeiul unei clauze nule absolut. Cum efectul direct al constata rii nulita tii absolute a unui contract (in speta a unei clauze din contract) este restabilirea situatiei anterioare, tribunalul considera ca instanta de fond a pronuntat o sentinta temeinica, in deplina concordanta cu dispozitiile legale, recursul declarat urmand a fi respins. Va zand si dispozitiile art. 312 alin. 1 din c.pr.civila, PENTRU ACESTE MOTIVE, IN NUMELE LEGII DECIDE Respinge ca nefondat recursul declarat de recurenta parata V.R. S.A. impotriva sentintei civile nr. ..... pronuntata de Judecatoria Tg-Jiu in dosarul nr. ...... Irevocabila. Pronuntata in sedinta publica de la 09 Aprilie 2012, la Tribunalul Gorj. Presedinte, ..... Judecator, ..... Judecator, ..... Grefier, .....

Alte spete din domeniul Contracte

- Reziliere contract de leasing financiar. Calitate procesuala activa.
Sentinta comerciala numarul 6747 din data de 03.06.2010. Pronuntata de Tribunalul Bucuresti

-OUG 34/2006 - privind atribuire contractelor de achizitie publica a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii
Decizia numarul 602 din data de 29.03.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti

Acceptarea ofertei in vederea perfectarii contractului.
Decizia numarul 79 din data de 29.06.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti

Achizitie publica. Anularea raportului procedurii de atribuire si a actelor subsecvente, cu consecinta reluarii procedurii de evaluare a ofertelor.
Decizia numarul 69/CA/ din data de 24.02.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Constanta

ACHIZITII PUBLICE
Decizia numarul 272 din data de 11.09.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Oradea

Achizitii publice.
Decizia numarul 2029 din data de 03.10.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti

ACHIZITII PUBLICE. LUCRARI DE IMPADURIRE. CALIFICARE CONTRACT. TERMEN DE CONTESTARE.
Decizia numarul 692/R-C din data de 16.07.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Pitesti

Achizitii publice. Oferta comuna a doua microintreprinderi
Decizia numarul 137 din data de 03.02.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Alba-Iulia

Act de vanzare-cumparare. Pret achitat in rate. Momentul transmiterii dreptului de proprietate.
Decizia numarul 1090 din data de 25.08.2004. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

Actiune avand ca obiect obligarea Consiliului Local sa -si dea acordul in vederea incheierii contractului de vanzare cumparare cu privire la un imobil ce nu a fost restituit in baza Lg 10/2001. Interpretarea dispozitiilor art. 42 alin. 3 din Legea ...
Decizia numarul 1 din data de 07.11.2008. Pronuntata de Tribunalul Bihor

Actiune in anulare
Sentinta civila numarul 353 din data de 30.09.2010. Pronuntata de Judecatoria Buhusi

Actiune in anulare ordonanta de plata
Sentinta civila numarul 23758 din data de 05.12.2011. Pronuntata de Tribunalul Bucuresti

Actiune in anularea sentintei arbitrale. Exceptia inoperabilitatii.
Sentinta comerciala numarul 307 din data de 19.03.2009. Pronuntata de Tribunalul Calarasi

Actiune in anularea unui contract de vanzare-cumparare pe considerentul ca bunul obiect al actului de unul indiviz
Decizia numarul 441/R/2008 din data de 27.11.2008. Pronuntata de Tribunalul Bistrita Nasaud

Actiune in constatare
Sentinta civila numarul 6040 din data de 06.07.2011. Pronuntata de Judecatoria Bacau

Actiune in constatare
Sentinta civila numarul 292 din data de 25.03.2010. Pronuntata de Judecatoria Buhusi

Actiune in constatare
Sentinta civila numarul 301 din data de 29.04.2010. Pronuntata de Judecatoria Buhusi

Actiune in constatare
Sentinta civila numarul 658 din data de 21.09.2010. Pronuntata de Judecatoria Buhusi

Actiune in constatare
Sentinta civila numarul 754 din data de 30.09.2010. Pronuntata de Judecatoria Buhusi

Actiune in constatare
Sentinta civila numarul 693 din data de 27.09.2011. Pronuntata de Judecatoria Buhusi

Actiune in constatare
Sentinta civila numarul 273 din data de 28.04.2010. Pronuntata de Judecatoria Podu Turcului

Actiune in constatare
Sentinta civila numarul 421 din data de 20.05.2010. Pronuntata de Judecatoria Podu Turcului

Actiune in constatare
Sentinta civila numarul 1541 din data de 14.12.2011. Pronuntata de Judecatoria Podu Turcului

Actiune in constatare
Sentinta civila numarul 2482 din data de 19.03.2009. Pronuntata de Judecatoria Sectorului 5

Actiune in constatare
Sentinta civila numarul 592 din data de 23.06.2010. Pronuntata de Judecatoria Lipova

Actiune in constatare - perfectare schimb
Sentinta civila numarul 671 din data de 21.09.2010. Pronuntata de Judecatoria Buhusi

actiune in constatare hotarare care tine loc de act autentic
Sentinta civila numarul 1569 din data de 16.05.2012. Pronuntata de Judecatoria Targu Carbunesti

actiune in constatare hotarare care tine loc de act autentic
Sentinta civila numarul 1893 din data de 08.06.2012. Pronuntata de Judecatoria Targu Carbunesti

actiune in constatare nevalabilitate procura ; admisibilitate in raport de art. 111 Cod procedura civila
Sentinta civila numarul 2985 din data de 31.03.2009. Pronuntata de Judecatoria Sectorului 2

Actiune in constatare nulitate contract de inchiriere
Decizia numarul 584 din data de 12.07.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Actiune in constatare nulitate contract de vanzare-cumparare, introdusa de creditor. Conditii (Codul civil, art. 966, art. 975)
Decizia numarul 205 din data de 16.05.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Actiune in constatare vanzare-cumparare imobil - pronuntarea unei hotarari judecatoresti care sa tina loc de act autentic de vanzare-cumparare
Decizia numarul 62 din data de 18.03.2009. Pronuntata de Tribunalul Braila

Actiune in constatare/anulare act donatie
Sentinta civila numarul 1219 din data de 24.11.2010. Pronuntata de Judecatoria Podu Turcului

Actiune in constatarea neindeplinirii obligatiilor contractuale si in constatarea depasirii limitelor mandatului.
Decizia numarul 119 din data de 08.02.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti

Actiune in constatarea nulitatii absolute a contractului de vanzare-cumparare pentru frauda la lege, consecinta a vanzarii bunului altuia si pentru lipsa consimtamantului la vanzare.
Decizia numarul 11/Ap din data de 10.02.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Brasov

Actiune in constatarea nulitatii absolute in lumina dispoz.art.948 pct.4 cod procedura civila-o cauza este nelicita cand este prohibita de lege - art. 968 cod civil
Decizia numarul 1310 din data de 12.09.2007. Pronuntata de Tribunalul Olt

Actiune in nulitatea actelor intemeiata pe fals. Cercetarea falsului de catre instanta civila.
Decizia numarul 201 din data de 21.05.2012. Pronuntata de Tribunalul Bacau

Actiune in prestatie tabulara.
Decizia numarul 1219 din data de 15.12.2005. Pronuntata de Curtea de Apel Alba-Iulia

Actiune in pretentii avand ca obiect restituirea contravalorii nudei proprietati precum si dreptul de folosinta asupra terenului indiviz aferent constructiei
Sentinta civila numarul 35 din data de 30.01.2008. Pronuntata de Tribunalul Braila

Actiune in pretentii. Contract de comodat.
Decizia numarul 936 din data de 15.11.2011. Pronuntata de Tribunalul Bacau

Actiune in raspundere contractuala
Decizia numarul 271 din data de 23.03.2011. Pronuntata de Tribunalul Bacau

Actiune in regres
Sentinta civila numarul 516 din data de 13.03.2012. Pronuntata de Judecatoria Bals

actiune in regres - penalitati
Sentinta civila numarul 617 din data de 23.01.2009. Pronuntata de Judecatoria Sectorului 2

Actiune pentru pronuntarea unei hotarari care sa tina loc de conventie raportat la OUG 79/2002. Lucrari amplasate pe un teren , ce are alt proprietar decat proprietarul terenului.
Decizia numarul 44 din data de 10.02.2012. Pronuntata de Tribunalul Bacau

Actiune privind obligatia unei societati comerciale din sectorul petrolului de a vinde imobilele cu destinatia de locuinta , titularilor contractelor de inchiriere. Modalitate de stabilire a pretului locuintei.
Decizia numarul 1055 din data de 05.10.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

Actiunea prin care se solicita incheierea contractului de vanzare-cumparare a terenului aferent activului instrainat de o fosta societate comerciala cu capital de stat. Interpretarea clauzei referitoare la pretul vanzarii.
Decizia numarul 242 din data de 12.11.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

Admisibilitatea actiunii in constatare
Decizia numarul 1076/11.05.2012 din data de 11.05.2012. Pronuntata de Tribunalul Bucuresti

Analiza manifestarii de vointa a partilor contractante in privinta executarii contractului
Decizia numarul 813/01.06.2011 din data de 01.06.2011. Pronuntata de Tribunalul Bucuresti

ANTECONTRACT DE VANZARE -CUMPARARE
Sentinta civila numarul 8 din data de 09.01.2009. Pronuntata de Judecatoria Racari

Antecontract de vanzare-cumparare apartament. Actiune in constatare. Admisibilitate
Decizia din data de 02.03.2010. Pronuntata de Tribunalul Buzau

Antecontract de vanzare-cumparare incheiat cu unul dintre mostenitorii autorului ca rora li s-a reconstituit dreptul de proprietate in conditiile Legii 18/1991 , pentru terenul ce a format obiectul acestui act. Actiune pentru obtinerea unei hotarari...
Sentinta civila numarul 3530 din data de 15.10.2007. Pronuntata de Judecatoria Caracal

Antecontract de vanzare-cumparare teren. Interpretarea contractului. Deschiderea procedurii insolventei vanzatorului. Actiunea in perfectare a vanzatorului. Obligatia instantei.
Decizia numarul 46 din data de 27.06.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Bacau

Antecontract de vanzare-cumparare. Admisibilitate. Lipsa indeplinire cerinte legale.
Sentinta civila numarul 2494 din data de 30.11.2009. Pronuntata de Judecatoria Ineu

Antecontract vanzare cumparare
Decizia numarul 331/R din data de 13.04.2010. Pronuntata de Tribunalul Bacau

Antecontract. Anulare
Sentinta civila numarul 1954 din data de 22.09.2004. Pronuntata de Judecatoria Caracal

Antecontracte vanzare-cumparare
Sentinta civila numarul 131 din data de 31.01.2012. Pronuntata de Judecatoria Strehaia

Anulare act
Sentinta civila numarul 1248 din data de 08.02.2012. Pronuntata de Judecatoria Bacau

Anulare act
Sentinta civila numarul 696 din data de 30.09.2010. Pronuntata de Judecatoria Buhusi

Anulare act
Sentinta civila numarul 602 din data de 26.10.2010. Pronuntata de Judecatoria Buhusi

anulare act
Sentinta civila numarul 229 din data de 25.01.2012. Pronuntata de Judecatoria Onesti

Anulare act
Sentinta civila numarul 156 din data de 10.03.2010. Pronuntata de Judecatoria Podu Turcului

Anulare act
Sentinta civila numarul 1599 din data de 10.12.2012. Pronuntata de Judecatoria Gura Humorului

Anulare act
Sentinta civila numarul 29 din data de 27.10.2009. Pronuntata de Judecatoria Suceava

Anulare act
Sentinta civila numarul 4560 din data de 05.04.2011. Pronuntata de Judecatoria Sectorului 2

Anulare Act
Decizia numarul 157 din data de 06.03.2009. Pronuntata de Tribunalul Teleorman

ANULARE ACT
Decizia numarul 73A din data de 09.04.2009. Pronuntata de Tribunalul Teleorman

Anulare act
Sentinta civila numarul 197/2013 din data de 22.01.2013. Pronuntata de Judecatoria Targu Carbunesti

anulare act
Sentinta civila numarul 8221 din data de 06.12.2010. Pronuntata de Judecatoria Targu Jiu

anulare act
Sentinta civila numarul 109 din data de 13.01.2011. Pronuntata de Judecatoria Targu Jiu

anulare act
Sentinta civila numarul 6061 din data de 04.04.2011. Pronuntata de Judecatoria Targu Jiu

Anulare act - rejudecare
Sentinta civila numarul 379 din data de 09.06.2011. Pronuntata de Judecatoria Intorsura Buzaului

Anulare act. Constatarea nulitatii absolute. Principiul puterii lucrului judecata rezultand din Art.1201 Cod civil.
Decizia numarul 1556/R din data de 22.11.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures

anulare acte de vanzare-cumparare
Sentinta civila numarul 3044 din data de 16.10.2012. Pronuntata de Judecatoria Targu Carbunesti

ANULARE CONTRACT DE ASIGURARE
Decizia numarul 92 din data de 06.02.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Galati

Anulare contract de vanzare cumparare
Sentinta civila numarul 760 din data de 11.04.2012. Pronuntata de Judecatoria Buhusi

Anulare contract de vanzare-cumparare; suprapunere de terenuri; inexistenta fraudei la lege si a relei credinte.
Decizia numarul 570 din data de 24.03.2010. Pronuntata de Tribunalul Iasi

ANULARE CONTRACT IN PARTICIPATIUNE. COMPETENTA TERITORIALA
Decizia numarul 96 din data de 17.02.2005. Pronuntata de Curtea de Apel Suceava

Anulare contract vanzare cumparare
Sentinta civila numarul 1462 din data de 07.05.2008. Pronuntata de Judecatoria Zalau

anulare contract vanzare-cumparare
Sentinta civila numarul 179 din data de 19.01.2012. Pronuntata de Judecatoria Onesti

Anulare contract vanzare-cumparare
Decizia numarul 547R din data de 19.05.2009. Pronuntata de Tribunalul Botosani

Anulare contract- calitate procesuala activa
Hotararea numarul 329 din data de 26.02.2010. Pronuntata de Judecatoria Sectorului 5

ANULARE CONTRACT. SCOPUL SCOATERII BUNURILOR DE LA MASA PARTJABILA
Sentinta civila numarul 1618 din data de 23.03.2005. Pronuntata de Judecatoria Slatina

Anulare factura fiscala - respinsa ca inadmisibila
Sentinta civila numarul 5107 din data de 19.10.2009. Pronuntata de Judecatoria Slatina

Anulare fila CEC
Sentinta civila numarul 188 din data de 13.02.2013. Pronuntata de Judecatoria Gura Humorului

Anulare partiala contract de vanzare cumparare
Hotararea numarul 864 din data de 08.02.2010. Pronuntata de Judecatoria Sectorului 5

Apel - constatare nulitate contracte de vanzare-cumparare imobile constructii pentru care existau notificari de restituire in natura conform Legii 10/2001; aplicabilitatea interdictiei prevazute de Legea speciala. Limitele rejudecarii dupa casarea cu...
Decizia numarul 10 din data de 02.02.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Bacau

Apel. Contracte. Obligatia paratei Primaria Craiova prin Primar de a intocmi reclamantului contract de concesiune pt. suprafata de teren de 100 mp
Decizia numarul 190 din data de 11.04.2012. Pronuntata de Tribunalul Dolj

Aprecierea elementelor ce caracterizeazacontractul de achizitie publica. Consecintele produse de calificarea raporturilor juridice asupra cadrului procesual al cauzei. Modul de exercitare a atributiilor
Decizia numarul 520 din data de 13.05.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Bacau

Aria de reglementare a OUG 34/2006, republicata , este strict stabilita de legiuitor, iar organul administrativ jurisdictional are competenta de solutionare limitata la cadrul procesual instituit de respectivul act normativ si la procedurile de...
Decizia numarul 16R din data de 13.01.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures

Art. 46 din Legea 10/2001; competenta; aplicarea gresita a legii (art. 304 pct. 9 cod procedura civila ).
Decizia numarul 530 din data de 13.06.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Galati

Asociere in participatiune. Efecte
Decizia numarul 164 din data de 30.03.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti

Aspecte legate de executarea contractului de achizitie publica , de modul de interpretare a clauzelor contractuale privind momentul exigibilita tii creantei. Calculul penalitatilor de intarziere.
Decizia numarul 539/R din data de 28.02.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures

Atata timp cat paratul a fost chemat in judecata in nume propriu, instanta nu putea dispune obligarea sa la plata decat numai pentru obligatii personale
Sentinta civila numarul 445/R/2009 din data de 11.02.2010. Pronuntata de Tribunalul Bistrita Nasaud

Autoritate de lucru judecat cu privire la cuntumul prejudiciului
Sentinta penala numarul 416 din data de 08.06.2010. Pronuntata de Tribunalul Bucuresti

Autorizare convocare adunare generala a actionarilor data prin hotarare judecatoreasca. Autorizarea data de instanta judecatoreasca se referala convocarea unei adunari in legatura cu aspecte ce tin de modificarea actului constitutiv al societatii. O...
Decizia numarul 12/A din data de 01.03.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Brasov

calcul penalitati de intarziere
Sentinta civila numarul 262 din data de 05.11.2010. Pronuntata de Judecatoria Pascani

Calculul penalitatilor conventionale. Termenul de precriptie al acestora.
Sentinta civila numarul 536 din data de 19.09.2007. Pronuntata de Judecatoria Faurei

Calificarea actiunii - obligatie a instantei de judecata. Stabilirea caracterului patrimonial al actiunii. Incidenta art. 2821 Cod procedura civila. Inadmisibilitatea recursului la recurs.
Decizia numarul 426/C/ din data de 19.09.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Constanta

Calificarea si interpretarea actului juridic. Conditiile de validitate ale contractului de cesiune de drepturi litigioase. Distinctie fata de mandatul fara reprezentare.
Decizia numarul 17 din data de 18.02.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Alba-Iulia

Calificarea unui contract ca fiind de agent
Decizia numarul 356 din data de 30.03.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti

Calitate . procesuala activa si exceptia prescriptiei extinctive in cazul nulitatii absolute intemeiata pe cazul:"frauda la lege". Fond: obligatie de a face prev de OG 168/2001 obligatie sub termen si conditie suspensiva
Sentinta civila numarul 413 din data de 23.04.2010. Pronuntata de Judecatoria Liesti

Calitate procesuala pasiva. Contract de mandat.
Sentinta comerciala numarul 1273 din data de 21.10.2009. Pronuntata de Tribunalul Valcea

Casare cu trimitere pt. administrare de probe
Decizia numarul 601 din data de 21.03.2012. Pronuntata de Tribunalul Dolj

Cauza licita si morala a contractului.
Decizia numarul 392 din data de 18.09.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti

Cauza licita si morala a contractului.
Decizia numarul 392 din data de 18.09.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti

Cauze de nulitate absoluta. Cauza ilicitasi frauda la lege.
Decizia numarul 232 din data de 23.02.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

Cerere de chemare in judecata. Prelungire contract de inchiriere. Notare proces in cartea funciara. Admisibilitate
Decizia numarul 1395 din data de 02.11.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

Cerere de investire cu formula executorie contract de imprumut autentificat respinsa
Sentinta civila numarul - din data de 22.12.2009. Pronuntata de Judecatoria Sinaia

CERERE DESCHIDERE PROCEDURA. CONTRACT DE LEASING. CONDITII.
Decizia numarul 999 din data de 16.06.2005. Pronuntata de Curtea de Apel Suceava

Civil - anulare act - CONSTAT. NULIT. ABS. CERTIF. DE MOSTENITOR s.a.
Hotararea numarul 2959 din data de 26.03.2010. Pronuntata de Judecatoria Targu Mures

CIVIL - Contract de imprumut. Proba imprumutului.
Decizia numarul 432 din data de 24.04.2012. Pronuntata de Tribunalul Mures

CIVIL - Contract de imprumut. Proba imprumutului.
Decizia numarul 432 din data de 24.04.2012. Pronuntata de Tribunalul Dambovita

Civil - Contracte - Conditiile de existentaale erorii obstacol
Sentinta civila numarul 638 din data de 21.04.2011. Pronuntata de Judecatoria Campulung Moldovenesc

Civil - Contracte - Constatarea nulitatii absolute a contractului de vanzare-cumparare cu clauza de intretinere, neinsusit prin semnatura de sotul cumparatorului debitor al intretinerii
Sentinta civila numarul 1669 din data de 28.11.2011. Pronuntata de Judecatoria Campulung Moldovenesc

Civil - Contracte - Lipsa raporturi juridice generatoare de drepturi si obligatii
Sentinta civila numarul 1288 din data de 27.09.2011. Pronuntata de Judecatoria Campulung Moldovenesc

Civil - Contracte. Conditiile rezolutiunii contractului
Sentinta civila numarul 538 din data de 05.04.2011. Pronuntata de Judecatoria Campulung Moldovenesc

Civil - evacuare - lipsa unui contract de locatiune
Sentinta civila numarul 202 din data de 03.02.2012. Pronuntata de Judecatoria Campulung Moldovenesc

Civil - pretentii
Hotararea numarul 7350 din data de 03.10.2011. Pronuntata de Judecatoria Targu Mures

Civil - reziliere contract
Hotararea numarul 4099 din data de 28.04.2010. Pronuntata de Judecatoria Targu Mures

Civil - rezolutiune contract
Hotararea numarul 6965 din data de 09.07.2010. Pronuntata de Judecatoria Targu Mures

Civil - rezolutiune contract
Hotararea numarul 3662 din data de 02.07.2008. Pronuntata de Judecatoria Targu Mures

CIVIL- Contract de intretinere. Pluralitatea de subiecte. Indivizibilitatea obligatiei de intretinere. Neexecutarea obligatiei de catre unul dintre codebitori. Inadmisibilitatea actiunii in rezolutiune.
Sentinta civila din data de 18.03.2009. Pronuntata de Judecatoria Buzau

CIVIL- CONTRACT DE PRESTARI SERVICII. ACORDUL DE VOINTA AL PARTILOR. DOVADA INDEPLINIRII OBLIGATIILOR CONTRACTUALE
Sentinta civila din data de 25.03.2009. Pronuntata de Judecatoria Buzau

CIVIL-NULITATE CONTRACT DE INCHIRIERE
Sentinta civila din data de 16.02.2010. Pronuntata de Judecatoria Buzau

CIVIL-REZOLUTIUNE CONTRACT DE INTRETINERE
Sentinta civila din data de 16.03.2010. Pronuntata de Judecatoria Buzau

CIVIL:Inadmisibilitate rezolutiune contract vanzare cumparare cu clauza de intretinere;drepturi transmise succesiv
Decizia din data de 26.11.2008. Pronuntata de Tribunalul Buzau

CIVIL:prescriptie drept la actiune perfectare vanzare cumparare
Decizia din data de 26.11.2008. Pronuntata de Tribunalul Buzau

CIVIL. CLAUZA ABUZIVA INSERATA IN CONTRACTUL DE IMPRUMUT
Sentinta civila din data de 25.03.2009. Pronuntata de Judecatoria Buzau

CIVIL. Constatare nulitate contract de donatie. Lipsa cauzelor de nulitate absoluta
Sentinta civila din data de 26.03.2010. Pronuntata de Judecatoria Patarlagele

CIVIL. Contractul de imprumut de consumatie.
Sentinta civila din data de 10.02.2009. Pronuntata de Judecatoria Buzau

CIVIL. ORDONANTA DE PLATA. OUG 119/2007. NOTIUNEA DE CONTRACT COMERCIAL
Sentinta civila din data de 10.02.2009. Pronuntata de Judecatoria Buzau

CIVIL. REZOLUTIUNE CONTRACT DE INTRETINERE
Sentinta civila din data de 25.03.2009. Pronuntata de Judecatoria Buzau

CIVIL. REZOLUTIUNE CONTRACT DE VANZARE CUMPARARE CU CLAUZA DE INTRETINERE
Sentinta civila numarul 11734 din data de 20.06.2011. Pronuntata de Judecatoria Buzau

CIVILA II. Contract de furnizarea servicii. Clauza penala. Anulare. Interes nascut si actual.
Sentinta civila numarul 25 din data de 01.03.2012. Pronuntata de Tribunalul Buzau

Clauza de dezicere
Sentinta civila numarul 1380/2011 din data de 11.02.2011. Pronuntata de Judecatoria Brasov

Clauza ilicita
Sentinta comerciala numarul 2624 din data de 24.11.2009. Pronuntata de Tribunalul Dolj

Clauza penala. Conditiile in care creanta avand acest izvor poate fi considerata ca fiind certa, lichida si exigibila.
Decizia numarul 546 din data de 28.02.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti

Clauze abuzive
Decizia numarul 110 din data de 09.04.2012. Pronuntata de Tribunalul Gorj

clauze abuzive - protectia consumatorului
Sentinta civila numarul 2033 din data de 05.03.2009. Pronuntata de Judecatoria Sectorului 2

Clauze abuzive in contractele de credit. Competenta materiala a instantei
Sentinta comerciala numarul 219 din data de 03.06.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Suceava

clauze abuzive-contract credit bancarc
Hotararea numarul 779 din data de 21.01.2010. Pronuntata de Judecatoria Sectorului 3

Clauze abuzive. Nulitate.
Decizia numarul 124 din data de 12.09.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

CLAUZE CONTRACTUALE
Sentinta civila numarul 955 din data de 01.06.2009. Pronuntata de Judecatoria Rosiori de Vede

Clauzele indoioase trebuie interpretate dupa intentia comuna a partilor contractante si nu dupa sensul literal al termenilor.
Decizia numarul 502 din data de 11.11.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti

COMERCIAL : Actiune in plata pretului rovinietei turdn achizitionatain baza OG 15/2002, in executarea contractului incheiat intre parti. Evaluarea corecta a probatoriului administrat in cauza
Decizia numarul 778/2010 din data de 20.01.2011. Pronuntata de Tribunalul Buzau

COMERCIAL : Contract de leasing. Probe contradictorii evaluate in mod gresit de catre instanta fondului. Casarea sentintei si trimiterea cauzei spre rejudecare aceleeasi instante
Decizia numarul 44 din data de 30.04.2012. Pronuntata de Tribunalul Buzau

COMERCIAL: Clauza contractuala privind penalitatile de intirziere. Caracterul abuziv al clauzei penale. Incidenta dispoz. Legii 193/2000. PracticaCEDO
Decizia numarul 53 din data de 30.04.2012. Pronuntata de Tribunalul Buzau

Comercial: Contract de vanzare-cumparare. Afectarea consimtamantului reclamantei cumparator de viciul erorii-obstacol, la momentul incheierii actului
Decizia din data de 03.03.2010. Pronuntata de Tribunalul Buzau

COMERCIAL: Neregularitatea mandatului acordat pentru pornirea executarii silite. Incidenta dispoz. art. 68 Cod pr.civ. si art. 1546 Cod civ. Rezilierea contractelor de leasing cu incalcarea clauzei contractuale
Decizia numarul 64 din data de 29.06.2012. Pronuntata de Tribunalul Buzau

COMERCIAL:Contract de credit. Nerespectarea clauzei contractuale. Platanedatorata. Incidenta art. 1092 Codul civil
Decizia numarul 47 din data de 30.04.2012. Pronuntata de Tribunalul Buzau

Comercial:Contract de vanzare cumparare. Nerespectarea pactului comisoriu potrivit caruia, in caz de neplata a diferentei de pret , se sanctioneazacu rezolutiunea actului si pierderea avansului platit
Sentinta comerciala din data de 03.03.2010. Pronuntata de Tribunalul Buzau

COMERCIAL:Contract de vanzare-cumparare comercial. Incidenta prevederilor art. 1307 din Codul civil. Sanctiunea actului aditional la contractul de societate, privind instrainarea partilor sociale intre soti
Decizia din data de 27.10.2008. Pronuntata de Tribunalul Buzau

Compensare obligatii reciproce - mod de stingere a obligatiei iar nu izvor de obligatii.
Decizia numarul 82 din data de 26.01.2005. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

Competenta
Decizia numarul 1867 din data de 01.10.2012. Pronuntata de Tribunalul Bucuresti

Competenta materiala. Contract administrativ avand ca obiect transmiterea temporara a unor terenuri din fondul forestier proprietate publica a statului in scopul exploatarii rezervelor de titei.
Decizia numarul 1 din data de 09.01.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti

Competenta materiala. Pretentii rezultand dintr-un contract de achizitie publica.
Sentinta comerciala numarul 23 din data de 13.01.2011. Pronuntata de Judecatoria Caracal

Concediere colectiva
Decizia numarul 962 din data de 03.02.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti

CONCILIERE DIRECTA. DOVADA. LIPSA CONCILIERII. CONSECINTE
Decizia numarul 144 din data de 22.01.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Bacau

Conditii de admisibilitate a actiunii in restituirea pretului incasat pentru vanzarea imobilelor in baza Legii 112/1995, intemeiata pe dispozitiile L 10/2001 astfel cum a fost modificata prin L 1/2009.
Sentinta civila numarul 7007 din data de 23.06.2009. Pronuntata de Judecatoria Brasov

Conditii rezolutiune contract intretinere
Sentinta civila numarul 909 din data de 31.05.2012. Pronuntata de Judecatoria Bicaz

Conditiile de validitate a contractului de antrepriza. Aplicarea regulilor de drept comun prev.de art. 46 din Codul civil
Decizia numarul 194 din data de 02.04.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Galati

confectionare act autentic de vanzare-cumparare
Sentinta civila numarul 3310 din data de 07.11.2011. Pronuntata de Judecatoria Dragasani

Conform art. 6 alin. 1 din HG 925/2006 autoritatea contractanta nu poate initia o procedura daca serviciile nu sunt incluse in programul anual al achizitiilor publice si daca nu sunt identificate sursele de finantare
Decizia numarul 1341 din data de 10.07.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

Consimtamant
Decizia numarul 966 din data de 11.06.2004. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Constatare absoluta nulitate act juridic
Sentinta civila numarul 342 din data de 21.03.2013. Pronuntata de Judecatoria Gura Humorului

Constatare nulitate absoluta a contractului de vanzare-cumparare. Cerere respinsa
Sentinta civila numarul 469 din data de 31.03.2009. Pronuntata de Judecatoria Sinaia

constatare nulitate absoluta clauza abuziva - Legea 193/2000
Sentinta civila numarul 12879 din data de 13.06.2011. Pronuntata de Judecatoria Iasi

Constatare nulitate absoluta clauze contractuale.
Sentinta civila numarul 911 din data de 18.01.2012. Pronuntata de Judecatoria Iasi

Constatare nulitate absoluta contract de inchiriere. Cauza ilicita. DovadÄ
Decizia numarul 9 din data de 20.01.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

Constatare nulitate absoluta contract de intretinere ; rezolutiune contract de intretinere
Sentinta civila numarul 819 din data de 30.09.2008. Pronuntata de Judecatoria Zimnicea

Constatare nulitate absoluta contract de vanzare-cumparare incheiat in temeiul legii 112/1996. Calitate procesual pasiva
Sentinta civila numarul 6734 din data de 17.06.2008. Pronuntata de Judecatoria Ploiesti

Constatare nulitate absoluta contract de vanzare-cumparare.
Decizia numarul 1350/R din data de 09.06.2008. Pronuntata de Tribunalul Vaslui

Constatare nulitate absoluta contract pentru cauza ilicitÄ
Decizia numarul 1374 din data de 11.10.2012. Pronuntata de Tribunalul Bacau

Constatare nulitate absoluta contract vanzare cumparare. Admitere. Lipsa cauzei actului juridic civil. Art. 948 , 966 Cod civil.
Sentinta civila numarul 9537 din data de 05.12.2008. Pronuntata de Judecatoria Targu Jiu

Constatare nulitate absoluta contract vanzare-cumparare
Sentinta civila numarul 1308 din data de 16.06.2009. Pronuntata de Judecatoria Caransebes

Constatare nulitate act
Sentinta civila numarul 16 din data de 19.01.2012. Pronuntata de Judecatoria Intorsura Buzaului

Constatare nulitate act juridic
Sentinta civila numarul 289 din data de 07.03.2013. Pronuntata de Judecatoria Gura Humorului

Constatare nulitate contract
Sentinta civila numarul 861 din data de 21.07.2010. Pronuntata de Judecatoria Targu Bujor

Constatare nulitate contract
Sentinta civila numarul 2121 din data de 09.09.2010. Pronuntata de Judecatoria Targu Neamt

Constatare nulitate contract de vanzare-cumparare incheiat in temeiul Legii 112/1995. Preluare fata titlu, in baza Decretului nr.92/1950. Principiul validitatii aparentei in drept. Rea-credinta.
Decizia numarul 76R din data de 02.02.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti

Constatare nulitate contract vanzare cumparare-pentru lipsa discernimantului
Sentinta civila numarul 3560 din data de 19.09.2008. Pronuntata de Judecatoria Piatra Neamt

Constatare nulitatea absoluta contract de vanzare-cumparare spatiu medical incheiat in conditiile OUG 110/2005.
Decizia numarul 2340 din data de 12.11.2010. Pronuntata de Tribunalul Iasi

Constatare perfecta vanzare-cumparare
Sentinta civila numarul 82 din data de 01.02.2010. Pronuntata de Judecatoria Buhusi

Constatare vinzare-cumparare avind la baza contract cu clauza de intretinere
Sentinta civila numarul 3776 din data de 14.10.2011. Pronuntata de Judecatoria Calarasi

Constatarea caracterului abuziv al clauzei privind comisionul de risc in contractul de credit.
Sentinta civila numarul 2908 din data de 08.07.2011. Pronuntata de Judecatoria Caracal

Constatarea nulitatii absolute a contractului de vanzare-cumparare
Decizia numarul 63/R din data de 03.02.2009. Pronuntata de Tribunalul Harghita

Constatarea nulitatii contractului de vanzare-cumparare de actiuni, anularea anterioara a titlului de proprietate pe care s-a intemeiat vanzarea. Principiul anularii actului subsecvent ca urmare a anularii actului principal.
Decizia numarul 201 din data de 01.02.2010. Pronuntata de Tribunalul Iasi

Constatarea valabilita tii conventiei de vanzare-cumparare
Sentinta comerciala din data de 30.09.2008. Pronuntata de Tribunalul Dolj

CONT. ADM. Contraventie prevazuta de art. 8 alin. 1 din OG 15/2002. Antrenarea raspunderii contraventionale in sarcina utilizatorului autovehiculului achizitionat prin contract de leasing
Decizia din data de 31.03.2009. Pronuntata de Tribunalul Buzau

Cont. Adm. Contraventii prevazute de art. 276 alin.1 lit.e) din Codul muncii. Valabilitatea contractelor de prestari servicii pentru activitati sezoniere si nepermanente
Decizia din data de 31.03.2009. Pronuntata de Tribunalul Buzau

Contencios administrativ. Actiune in anularea contractului de asociere in participatiune introdusa de A. N. R. M. A. P. Determinarea naturii juridice a contractului
Decizia numarul 791/R din data de 10.08.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures

Contencios fiscal. Interpretarea clauzelor contractului de prestare de servicii de reclamasi publicitate, in vederea stabilirii caracterului deductibil al sumelor achitate cu titlu de pret.
Decizia numarul 69/R din data de 28.03.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Brasov

Contestatia la executare fiscala- inexistenta creantei reziliere contract locatiune
Hotararea numarul 5546 din data de 24.08.2010. Pronuntata de Judecatoria Sectorului 5

Contestatie in anulare
Sentinta civila numarul 608 din data de 08.08.2011. Pronuntata de Judecatoria Buhusi

Contestatie in anulare
Sentinta civila numarul 608 din data de 08.08.2011. Pronuntata de Judecatoria Buhusi

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 389 din data de 21.10.2010. Pronuntata de Judecatoria Buhusi

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 390 din data de 21.10.2010. Pronuntata de Judecatoria Buhusi

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 602 din data de 28.07.2011. Pronuntata de Judecatoria Buhusi

CONTESTATIE LA EXECUTARE
Sentinta civila numarul 214 din data de 05.05.2005. Pronuntata de Judecatoria Videle

Contestatie La Executare
Sentinta civila numarul 470 din data de 01.07.2010. Pronuntata de Judecatoria Zimnicea

Contestatie la executare. Girant in contractul de imprumut. Opozabilitatea contractului fata de girant. Nulitatea contractului. Admisibilitatea contestatiei in raport cu contestatorii giranti. Suspendare a executarii silite.
Sentinta civila numarul 1214 din data de 21.09.2011. Pronuntata de Judecatoria Liesti

CONTESTATIE LA EXECUTARE. IMOBIL PRELUAT DE STAT. REDOBANDIRE DE CATRE ADEVARATUL PROPRIETAR. INVOCAREA PE CALEA CONTESTATIEI LA EXECUTARE A DREPTULUI LA PRELUNGIREA DE DREPT A CONTRACTULUI DE INCHIRIERE
Sentinta civila numarul 429 din data de 22.04.2008. Pronuntata de Judecatoria Sectorului 1

Contr. garantie imobiliara si comunitatea dr. bunuri
Sentinta comerciala numarul 131/2006 din data de 04.07.2006. Pronuntata de Tribunalul Gorj

contract
Sentinta penala numarul 85/R din data de 06.09.2010. Pronuntata de Tribunalul Vaslui

CONTRACT ADMINISTRATIV. CAI DE ATAC. PROCEDURA PREALABILA. NEINDEPLINIREA OBLIGATIILOR CONTRACTUALE. CONSECINTE.
Decizia numarul 782 din data de 22.01.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Bacau

Contract autentificat. Titlu executoriu. Lipsa de interes
Sentinta civila numarul 31 din data de 11.02.2009. Pronuntata de Judecatoria Vaslui

Contract civil. Variante a contractului de locatiune. Incetarea contractului prin denuntare unilaterala.
Decizia numarul 937/R din data de 07.09.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures

Contract comercial
Sentinta comerciala numarul 279 din data de 04.02.2009. Pronuntata de Judecatoria Targu Jiu

Contract comercial incheiat in modalitatea ofertei urmata de contraoferta acceptata.
Sentinta comerciala numarul 79 din data de 29.06.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti

Contract credit. Nulitate absoluta. Interpretare. Repunere parti in situatia anterioara.
Decizia numarul 245/COM din data de 15.09.2005. Pronuntata de Curtea de Apel Constanta

Contract de achizitie publica avand ca obiect"Delegarea de gestiune prin concesionare a serviciului public de salubritate al Comunei V., jud. Hunedoara”. Inaplicabilitatea dispozitiilor H. G. nr.717/2008.
Decizia numarul 27 din data de 12.01.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Alba-Iulia

Contract de achizitionare a rovinietei cu plata in rate. Raspundere civila contractuala
Sentinta civila numarul 52 din data de 04.09.2009. Pronuntata de Judecatoria Vaslui

Contract de antrepriza furnizori produse si executare lucrari amenajari interioare. Refuz la plata intemeiat pe compensarea legala. Facturi neacceptate la plata. Conditii.
Decizia numarul 65 din data de 13.02.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti

Contract de antrepriza. Clauza penala pentru neexecutarea obligatiilor antreprenorului. Nulitate, invocarea acesteia pe cale de exceptie
Decizia numarul 51 din data de 08.06.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Bacau

Contract de antrepriza. Lucrari suplimentare efectuate in afara contractului.
Decizia numarul 33 din data de 13.01.2004. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Contract de antrepriza. Raspunderea pentru neexecutarea sau executarea cu intarziere a obligatiilor asumate prin contract.
Sentinta civila numarul 1413/02.02.2009 din data de 02.02.2009. Pronuntata de Judecatoria Iasi

CONTRACT DE ANTREPRIZA. SUBANTREPRENOR. RASPUNDERE.
Decizia numarul 838 din data de 22.01.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Bacau

Contract de arenda. Interpretarea clauzelor in conformitate cu dispozitiile art. 977 - 985 Cod civil.
Sentinta civila numarul 194 din data de 23.02.2011. Pronuntata de Tribunalul Calarasi

Contract de arenda. Nulitate. Instanta competenta
Sentinta civila numarul 23 din data de 25.11.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

Contract de arenda. Titlu executoriu.
Sentinta civila numarul 38 din data de 11.02.2009. Pronuntata de Judecatoria Vaslui

Contract de arendare. Legea 167/1994 modificata. Nedovedirea daunelor sau pierderilor suferite ca urmare a calamitatilor naturale, a cazurilor fortuite ori a fortei majore. Principiul disponibilitatii. Imposibilitatea instantei de a introduce din ...
Decizia numarul 1088 din data de 22.06.2009. Pronuntata de Judecatoria Odorheiul Secuiesc

Contract de arendare. Legea 167/1994 modificata. Nedovedirea daunelor sau pierderilor suferite ca urmare a calamitatilor naturale, a cazurilor fortuite ori a fortei majore. Principiul disponibilitatii. Imposibilitatea instantei de a introduce din ...
Decizia numarul 1088 din data de 22.06.2009. Pronuntata de Tribunalul Dambovita

Contract de arendare. Legea 167/1994 modificata. Nedovedirea daunelor sau pierderilor suferite ca urmare a calamitatilor naturale, a cazurilor fortuite ori a fortei majore. Principiul disponibilitatii. Imposibilitatea instantei de a introduce din ...
Decizia numarul 1088 din data de 22.06.2009. Pronuntata de Tribunalul Ialomita

Contract de asigurare viata. Daune morale.
Sentinta comerciala numarul 1839 din data de 03.11.2010. Pronuntata de Tribunalul Valcea

Contract de asigurare. Conform conditiilor de asigurare in caz de furt al marfurilor in timpul stationarii vehiculului, asiguratorul acorda despagubiri numai daca bunurile au fost sustrase intr-o parcare amenajatasi pazita, doua conditii cumulative....
Decizia numarul 34/A din data de 22.04.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Brasov

CONTRACT DE ASIGURARE. DESPAGUBIRI. FAPTA PREPUSULUI. CONDITII.
Decizia numarul 197 din data de 31.03.2005. Pronuntata de Curtea de Apel Suceava

Contract de asigurare. Plataprima de asigurare
Sentinta comerciala numarul 986 din data de 20.04.2011. Pronuntata de Tribunalul Valcea

Contract de asociere in participatiune. Majorare capital prin emitere actiuni. Inadmisibilitate. Constatare nulitate absoluta.
Decizia numarul 216/COM din data de 14.07.2005. Pronuntata de Curtea de Apel Constanta

Contract de cesiune de creanta
Decizia numarul 14/A din data de 01.06.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Alba-Iulia

Contract de cesiune de creanta. Nulitate
Decizia numarul 404 din data de 22.09.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti

contract de comision
Sentinta civila numarul 2560 din data de 19.03.2008. Pronuntata de Judecatoria Sectorului 2

Contract de comision. Efecte. Prezumtia de mandat tacit reciproc intre soti. Calitate procesuala pasiva.
Decizia numarul 30 din data de 24.01.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti

Contract de concesionare. Constatare nulitate absoluta pentru lipsa obiect.
Decizia numarul 210/COM din data de 07.07.2005. Pronuntata de Curtea de Apel Constanta

Contract de concesiune a serviciilor: Neplata serviciilor prestate. Constatarea masurii juridice a contractului. Inaplicabilitatea OG 5/2001
Sentinta civila numarul 469 din data de 03.06.2011. Pronuntata de Tribunalul Teleorman

Contract de concesiune. Naturajuridica. Raspunderea contractuala pentru intarzierea la plata redeventei.
Decizia numarul 41 din data de 12.01.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Alba-Iulia

contract de credit - clauze abuzive
Sentinta civila numarul 9940 din data de 16.12.2009. Pronuntata de Judecatoria Sectorului 2

Contract de distributie materisle promotionale
Decizia numarul 124/28.01.2011 din data de 28.01.2011. Pronuntata de Tribunalul Bucuresti

Contract de furnizare energie termica. Cabinete medicale - tarif datorat pentru energia termica.
Decizia numarul 241 din data de 12.11.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

Contract de furnizare incheiat cu Statiunea de Cercetare si Dezvoltare pentru Pomicultura. Calitatea procesuala a Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.
Sentinta comerciala numarul 2096/2010 din data de 20.12.2010. Pronuntata de Tribunalul Bistrita Nasaud

Contract de furnizare servicii de televiziune prin cablu
Decizia numarul 322/07.03.2011 din data de 07.03.2011. Pronuntata de Tribunalul Bucuresti

Contract de imprumut autentic. Titlu executoriu. Drept de retentie recunoscut in favoarea unor terti creditori. Cercetarea fondului.
Decizia numarul 615 din data de 01.04.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Oradea

Contract de imprumut incheiat intre o societate comerciala si administratorul acesteia - asociat unic.
Hotararea numarul 1 din data de 01.09.2011. Pronuntata de Tribunalul Dolj

Contract de imprumut ipotecar incheiat de o persoana sub identitate falsa, pe numele reclamantului. Pozitia reclamantului fata de act. Admisibilitatea probarii lipsei consimtamantului, a lipsei ilicitarii, si imoralitatii cauzei prin orice mijloc de ...
Decizia numarul 617 din data de 28.04.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

Contract de imprumut. Aspectul negativ al puterii lucrului judecat.
Sentinta civila numarul 74 din data de 06.01.2005. Pronuntata de Judecatoria Sectorului 1

Contract de imprumut. Daune interese. Data de la care curg
Sentinta civila numarul 485R din data de 13.11.2003. Pronuntata de Tribunalul Botosani

Contract de imprumut. Dovada contractului. Aplicarea dispozitiilor art. 1198 cod civil. Imposibilitate moralade preconstituire a contractului. Inteles.
Decizia numarul 7250 din data de 14.06.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

Contract de imprumut. Exceptia lipsei de interes a actiunii subrogatorii
Sentinta civila numarul 1937 din data de 16.05.2008. Pronuntata de Judecatoria Caracal

Contract de imprumut. Imposibilitatea moralade preconstituire a unui inscris
Sentinta civila numarul 1632 din data de 28.04.2011. Pronuntata de Judecatoria Caracal

Contract de imprumut. Intocmirea unui inscris prin care s-a recunoscut primirea unei sume de bani predate cu titlu de imprumut prin intermediul altor persoane, inscris ce are valoarea juridica a unui contract de imprumut.
Decizia numarul 2660 din data de 10.11.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Oradea

Contract de imprumut. Nerespectarea prevederilor art. 5 din Ordonanta 9/200 privind nivelul dobanzii in raporturile civile.
Sentinta civila numarul 2242 din data de 06.06.2011. Pronuntata de Judecatoria Caracal

Contract de inchiriere avand ca obiect un bun ce apartine domeniului privat al unitatii administrativ-teritoriale. Competenta materiala de solutionare a actiunii privind desfiintarea contractului.
Decizia numarul 1538 din data de 08.09.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Alba-Iulia

Contract de inchiriere incheiat in urma adjudecarii licitatiei. Clauze contractuale. Conditii de modificare.
Decizia numarul 171 din data de 03.04.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti

Contract de inchiriere incheiat intre persoane fizice cu privire la un imobil, dobandit ulterior de un comerciant. Litigiu de natura civila.
Hotararea numarul 31 din data de 22.09.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

Contract de inchiriere spatiu comercial. Evacuare.
Sentinta comerciala numarul 225 din data de 03.02.2010. Pronuntata de Tribunalul Valcea

Contract de inchiriere.
Decizia numarul 1534 din data de 08.10.2004. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Contract de inchiriere. Conditii pentru aplicarea OG 40/1999.
Decizia numarul 1886/A din data de 02.12.2004. Pronuntata de Curtea de Apel Alba-Iulia

Contract de inchiriere. Decesul titularului. Cerere de transcriere a contractului de inchiriere pe numele persoanei care a locuit cu titularul contractului, dar care detine el insusi o locuinta in baza unui alt contract de inchiriere. Respingere
Decizia numarul 938 din data de 11.03.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Cluj

Contract de inchiriere. Forma scrisa.
Decizia numarul 98 din data de 06.02.2004. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Contract de inchiriere. Neefectuarea platii chiriei la termen. Consecinte.
Decizia numarul 303 din data de 12.07.2004. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Contract de inchiriere. Neefectuarea platii chiriei la termen. Consecinte.
Decizia numarul 303 din data de 12.07.2004. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Contract de inchiriere. Obligatie sub conditie suspensiva. Perfectare. Consecinte
Decizia numarul 226 din data de 23.05.2011. Pronuntata de Tribunalul Dolj

CONTRACT DE INCHIRIERE. REZILIERE, EVACUARE, PRETENTII. CERERE DE INTERVENTIE
Sentinta civila numarul 1993 din data de 08.11.2010. Pronuntata de Judecatoria Rosiori de Vede

Contract de inchiriere. Rezilierea pentru neindeplinirea obligatiilor.
Sentinta comerciala numarul 80 din data de 12.02.2008. Pronuntata de Tribunalul Mehedinti

Contract de intermediere. Obliga?ia de a plati comision
Sentinta civila numarul sentinta civila din data de 14.01.2013. Pronuntata de Judecatoria Ploiesti

Contract de intretinere . Interpretarea conventiei conform art. 977 si urm Cod civil dupa intentia comuna a partilor si nu a denumirii actului incheiat.
Decizia numarul 991 din data de 05.10.2010. Pronuntata de Tribunalul Olt

Contract de intretinere . Pluralitate de creditori - neindeplinirea obligatiei de intretinere fata de unul din creditorii obligatiei de intretinere atrage rezolutiunea contractului de intretinere in intregime iar nu pro parte , pentru cota parte din b...
Sentinta civila numarul 469 din data de 27.01.2009. Pronuntata de Judecatoria Targu Jiu

Contract de intretinere. Rezolutiune. Refuzul creditorului obligatiei de a primi intretinerea.
Decizia numarul 1722 din data de 07.12.2004. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

Contract de ipoteca. Conditii de valabilitate.
Decizia numarul 258 din data de 19.09.2005. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

Contract de ipoteca. Desfiintare act constituitor. Efecte asupra contractului de ipotecÄ
Decizia numarul 3091 din data de 07.03.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

Contract de ipoteca. Natura dobanzii datorate. Radiere ipoteca.
Decizia numarul 210 din data de 14.10.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

Contract de ipoteca. Nulitate
Sentinta comerciala numarul 1530 din data de 04.07.2011. Pronuntata de Tribunalul Valcea

CONTRACT DE LOCATIUNE A UNUI ACTIV CU O VALOARE MAI MARE DE 20% DIN VALOAREA TOTALULUI ACTIVELOR IMOBILIZATE. SANCTIUNEA APLICABILA IN CAZUL LIPSEI APROBARII PREALABILE A ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR, PREVAZUTA DE ART 115 ALIN. 2 DIN OUG NR. 28/2...
Decizia numarul 104/A-C din data de 10.10.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Pitesti

Contract de locatiune incetat. Aplicabilitatea clauzei compromisorii in actiunea locatorului in evacuarea locatarului.
Decizia numarul 578 din data de 04.12.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti

contract de mandat - calitate procesuala pasiva
Sentinta civila numarul 10729 din data de 21.12.2007. Pronuntata de Judecatoria Sectorului 2

Contract de mandat. Anularea Deciziei emisa de conducerea asociatiei in baza hotararii luate in acest sens de adunarea generala extraordinaraa proprietarilor reconvocat
Sentinta civila numarul 1001 din data de 10.12.2009. Pronuntata de Tribunalul Valcea

CONTRACT DE MANDAT. DEPASIREA LIMITELOR MANDATULUI. CONSTATARE NULITATE ABSOLUTA A ACTELOR JURIDICE INCHEIATE CU DEPASIREA LIMITELOR MANDATULUI
Sentinta comerciala numarul 1157 din data de 11.11.2008. Pronuntata de Tribunalul Mehedinti

Contract de prestari servicii. Executarea contractului. Dovezi.
Decizia numarul 128 din data de 22.03.2004. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Contract de sponsorizare si publicitate.
Sentinta comerciala numarul 1243 din data de 25.05.2011. Pronuntata de Tribunalul Valcea

Contract de telefonie mobila. Clauza penala lovita de nulitate absoluta. Somatie de plata admisa in parte.
Sentinta civila numarul 696 din data de 24.04.2009. Pronuntata de Judecatoria Corabia

CONTRACT DE TRANSPORT DE MARFURI. TERMEN DE PRESCRIPTIE A DREPTULUI LA ACTIUNE.
Decizia numarul 19/R-C din data de 21.01.2005. Pronuntata de Curtea de Apel Pitesti

CONTRACT DE VANZARE - CUMPARARE. CONSIMTAMANT. LIPSA DISCEMAMANT. DOVADA. CONSECINTE
Decizia numarul 308 din data de 02.04.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

CONTRACT DE VANZARE - CUMPARARE. OBLIGATIA CUMPARATORULUI. DOBANDA.
Decizia numarul 43/R-C din data de 28.01.2005. Pronuntata de Curtea de Apel Pitesti

Contract de vanzare cumparare actiuni .prejudiciu . Evaluare conventionala . Penalitati.
Sentinta comerciala numarul 4351 din data de 31.03.2003. Pronuntata de Tribunalul Bucuresti

Contract de vanzare cumparare incheiat in conditiile Legii 112/1995.
Decizia numarul 813-R din data de 20.07.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Oradea

Contract de vanzare cumparare incheiat in temiul Legii 112-1995. Caracterul in solidum al obligatiei de despagubire pentru sporul de valoare adus imobilului.
Sentinta civila numarul 3061 din data de 21.02.2006. Pronuntata de Judecatoria Sectorului 1

contract de vanzare cumparare locuinta ; incheiere; conditii.
Decizia numarul 39 din data de 27.01.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Galati

Contract de vanzare cumparare. Lipsa pret. Pret neserios. Lipsa hotararii adunarii generale a asociatilor. Consecinte.
Decizia numarul 48 din data de 27.10.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Bacau

Contract de vanzare-cumparare actiuni. Vicierea consimtamantului prin dol. Inexistenta. Confirmarea actului prin executarea obligatiei de catre debitor.
Decizia numarul 12 din data de 15.01.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti

Contract de vanzare-cumparare atacat pe calea actiunii pauliene. Neindeplinirea conditiilor prevazute pentru admisibilitatea actiunii.
Sentinta civila numarul 15449 din data de 19.12.2008. Pronuntata de Judecatoria Iasi

Contract de vanzare-cumparare incheiat conform art. 9 din Legea 112/1995. Obligatia unitatii administrativ teritoriale de a instraina bunul detinut de chirias constituie o obligatie in rem. Refuzul unitatii administrativ teritoriale de a instrain...
Decizia numarul 344/C/ din data de 21.10.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Constanta

CONTRACT DE VANZARE-CUMPARARE. BUNA- CREDINTA.
Decizia numarul 1290 din data de 27.03.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

Contract de vanzare-cumparare. Buna-credinta.
Decizia numarul 1396 din data de 03.11.2004. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

Contract de vanzare-cumparare. Cauza falsa. Nulitate.
Decizia numarul 864 din data de 30.04.2004. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

Contract de vanzare-cumparare. Efecte
Decizia numarul 1198/R din data de 21.09.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures

Contract de vanzare-cumparare. Plata pretului. Dovada.
Decizia numarul 1425 din data de 23.06.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

Contract de vanzare-cumparare. Vocatia chiriasului de a cumpara locuinta in baza legii 85/1992
Decizia numarul 913 din data de 04.11.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

Contract depozit
Sentinta comerciala numarul 1175 din data de 14.10.2009. Pronuntata de Tribunalul Valcea

Contract inchiriere - tacita relocatiune
Hotararea numarul 3650 din data de 14.05.2010. Pronuntata de Judecatoria Sectorului 5

Contract prestari servicii de turism, obligatia de informare, raspundere contractuala
Sentinta civila numarul 466/Rc din data de 30.04.2008. Pronuntata de Tribunalul Brasov

Contract schimb terenuri, perfectat intre un ocol silvic si o societate comerciala privata , urmare a scoaterii acestuia din circuitul civil, in scopul realizarii unui proiect de agrement. Competenta instantei de drept civil
Decizia numarul 227/Ca din data de 14.04.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Contract. Principiul relativitatii efectelor. Actiune civila. Conditii de exercitare. Lipsa calitatii procesual pasive a paratului.
Sentinta civila numarul 795 din data de 28.02.2007. Pronuntata de Judecatoria Caracal

Contracte
Decizia numarul 450/R din data de 07.05.2009. Pronuntata de Tribunalul Bacau

Contracte
Decizia numarul 565 din data de 09.06.2009. Pronuntata de Tribunalul Bacau

Contracte
Decizia numarul 102 din data de 03.02.2010. Pronuntata de Tribunalul Bacau

Contracte
Decizia numarul 472 din data de 19.05.2010. Pronuntata de Tribunalul Bacau

Contracte
Sentinta civila numarul 25 din data de 16.10.2008. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

Contracte
Sentinta civila numarul 198 din data de 08.03.2010. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

Contracte
Sentinta civila numarul 203 din data de 04.03.2010. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

Contracte
Sentinta civila numarul 86 din data de 14.01.2011. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

Contracte
Sentinta civila numarul 590 din data de 22.02.2011. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

Contracte
Sentinta civila numarul 718 din data de 28.02.2011. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

CONTRACTE
Sentinta civila numarul 1971 din data de 15.12.2008. Pronuntata de Judecatoria Campulung Moldovenesc

CONTRACTE
Sentinta civila numarul 9850 din data de 05.10.2011. Pronuntata de Judecatoria Ploiesti

Contracte
Sentinta comerciala numarul 184 din data de 04.03.2010. Pronuntata de Judecatoria Slatina

Contracte - Conditii acordare daune contractuale
Sentinta civila numarul 1382 din data de 17.10.2011. Pronuntata de Judecatoria Campulung Moldovenesc

Contracte - forma contractului de vanzare-cumparare avand ca obiect un autovehicul ( folosit) - caracterul consensual al contractului
Sentinta civila numarul 478 din data de 07.05.2010. Pronuntata de Judecatoria Turnu Magurele

Contracte bancare. Contract de credit . Modificarea unilaterala a contractului de credit in ceea ce priveste inlocuirea comisionului de risc cu cel de administrare si a dobanzii fixe in dobanavariabilacontravine art. 969 cod civil si dispozitiilor ...
Decizia numarul 103/Ap din data de 23.11.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Brasov

Contracte comerciale. Competenta materiala
Decizia numarul 197/R din data de 11.02.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures

Contracte comerciale. Contract de asociere in participatiune. Reziliere de drept. Neplata chiriei timp de 3 luni. Pact comisoriu de gradul IV. Nu constituie clauza leoninaclauza prin care s-a prevazut pentru reclamanta un procent din incasarile re...
Decizia numarul 64/Ap din data de 12.06.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Brasov

Contracte comerciale. Contract de exclusivitate a intermedierii vanzarii - cumpararii. Incheierea unui antecontract de vanzare in perioada de exclusivitate nu incalca obligatiile contractuale ale beneficiarului contractului de intermediere. Nein...
Decizia numarul 130/R din data de 30.10.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Brasov

CONTRACTE DE VANZARE CUMPARARE
Sentinta civila numarul 281 din data de 11.05.2009. Pronuntata de Tribunalul Galati

Contracte speciale. Contract de vanzare-cumparare cu clauza de intretinere. Transformarea executarii in natura a contractului in plata unor sume de bani. Posibilitate.
Decizia numarul 65 din data de 12.01.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

Contracte. Casare cu trimitere pt. administrare de probe
Decizia numarul 601 din data de 21.03.2012. Pronuntata de Tribunalul Dolj

Contracte. Efectele nulitatii absolute a unui act juridic asupra valabilita tii actelor subsecvente. Stingerea ipotecii.
Decizia numarul 132/R din data de 03.03.2009. Pronuntata de Tribunalul Satu Mare

Contracte. Hotarare care tine loc de act autentic. Cabinet medical. OUG 110/2006.
Sentinta civila numarul 581 din data de 23.02.2012. Pronuntata de Judecatoria Pascani

Contracte. Pronuntarea unei hotarari care sa tina loc de act autentic
Sentinta civila numarul 560 din data de 31.01.2013. Pronuntata de Judecatoria Caracal

Contracte. Rezolutiune contract vanzare-cumparare.
Sentinta civila numarul 102 din data de 10.11.2009. Pronuntata de Judecatoria Vaslui

CONTRACTE. SOMATIE DE PLATA. LIPSA CALITATII PROCESUALE PASIVE A ADMINISTRATORULUI SOCIETATII DEBITOARE.
Sentinta comerciala numarul 253 din data de 03.09.2009. Pronuntata de Judecatoria Alexandria

Contractele de vanzare cumparare au avut ca obiect terenuri aflate in circuitul agricol cu categoria de folosinta arabil, pasune sau fanete
Decizia numarul 608/R-CONT din data de 29.03.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Pitesti

Contractele pentru vanzarea imobilelor si contractele pentru inchirierea imobilelor sunt acte de natura civila nu acte de comert, chiar daca sunt facute in scop de speculÄ
Sentinta comerciala numarul 328/2009 din data de 10.03.2010. Pronuntata de Tribunalul Bistrita Nasaud

Contractul comercial. Clauze abuzive. Drept comercial. Proba incheierii contractului intre parti. Clauzele abuzive din contractele incheiate intre comercianti si consumatori. Valorificarea drepturilor consumatorilor impotriva clauzelor abuzive.
Decizia numarul 1277 din data de 10.12.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Bacau

Contractul de antrepriza. Dovada incheierii contractului.
Sentinta comerciala numarul 362 din data de 17.02.2010. Pronuntata de Tribunalul Valcea

Contractul de arenda. Reziliere.
Decizia numarul 348 din data de 06.04.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Galati

Contractul de depozit. Actiunile pe care le poate intenta deponentul
Decizia numarul 84Civ din data de 31.01.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

Contractul de imprumut -probele incheierii contractului si restituirii sumei imprumutate.
Decizia numarul 109 din data de 07.07.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti

Contractul de inchiriere evacuarea familiei care foloseste imobilul respectiv.
Sentinta civila numarul 926 din data de 13.02.2009. Pronuntata de Judecatoria Targu Jiu

Contractul de inchiriere. Reziliere unilaterala prin hotarare a consiliului local. Nelegalitate
Decizia numarul 14 din data de 09.01.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Alba-Iulia

Contractul de ipoteca. Consimtamant
Sentinta comerciala numarul 697 din data de 16.03.2011. Pronuntata de Tribunalul Valcea

Contractul de ipotecaautentificat de Biroul Notarial Public constituie titlu executoriu.
Sentinta civila numarul 482 din data de 27.04.2012. Pronuntata de Judecatoria Sinaia

Contractul de reasigurare.
Decizia numarul 835 din data de 11.05.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti

Contractul de vanzare-cumparare incheiat , de mandatar cu tertii dobanditori de rea-credinta ulterior incetarii mandatului ca urmare a decesului mandantului , reprezinta o operatiune speculativaprin care se urmareste de fapt micsorarea activului s...
Sentinta civila numarul 1036 din data de 13.04.2012. Pronuntata de Judecatoria Motru

Contractul incheiat sub conditie suspensiva.
Decizia numarul 176 din data de 09.04.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti

CONTRACTULUI DE VANZARE CUMPARARE INCHEIAT IN CONDITIILE LEGII NR. 112/1995. INDRITUIREA CUMPARATORILOR IN SARCINA CARORA S-A RETINUT REAUA-CREDINTA LA DESPAGUBIRI REPREZENTAND VALOAREA DE PIATA A IMOBILULUI. CARACTERUL NEFONDAT AL CERERII ACESTORA DE A
Decizia numarul 4864 din data de 08.11.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Oradea

Contraventii privind circulatia rutiera. Incidenta erorii de fapt. Sanctiune neproportionala cu pericolul social concret al faptei savarsite. Plangere admisa in parte.
Sentinta civila numarul 819 din data de 19.05.2009. Pronuntata de Judecatoria Corabia

Conventie de imprumut cu garantie mobiliara. Posibilitatea debitorului de a opta pentru renuntarea la bunul lasat in garantie cu acceptul creditorului. Predarea unui autoturism in vederea inmatricularii. Refuzul inapoierii -consecinte.
Decizia numarul 309 din data de 30.11.2004. Pronuntata de Curtea de Apel Alba-Iulia

Conventie, antecontract de vanzare-cumparare. Actiune in constatarea valabilita tii acesteia. Calitate procesuala pasiva.
Decizia numarul 1805 din data de 15.12.2004. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

Conversiunea actului juridic. Contract de vanzare-cumparare lovit de nulitatea absoluta.
Decizia numarul 455 din data de 02.04.2012. Pronuntata de Tribunalul Arad

Cum singura obligatie a paratei cumparatoare, rezultata din aceasta conventie, este aceea a platii pretului, iar achitarea pretului convenit nu se neagade parti si neexecutarea altor clauze contractuale nu s-au pus discutie, instanta constata ca nu ...
Sentinta civila numarul 623/2009 din data de 06.04.2010. Pronuntata de Tribunalul Bistrita Nasaud

Data la care incepe sa curga termenul de 6 luni pentru introducerea actiunii in contencios administrativ avand ca obiect contracte administrative
Decizia numarul 1411/R din data de 30.06.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures

Daune
Decizia numarul 376 din data de 19.12.2008. Pronuntata de Tribunalul Suceava

DAUNE INTERESE - C/VAL BANESTI
Sentinta comerciala numarul 12990 din data de 12.11.2009. Pronuntata de Tribunalul Bucuresti

DAUNE INTERESE - C/VAL BANESTI
Sentinta comerciala numarul 12989 din data de 12.11.2009. Pronuntata de Tribunalul Bucuresti

DAUNE INTERESE COMPENSATORII. DENUNTARE ABUZIVA A CONTRACTULUI
Sentinta comerciala numarul 3762 din data de 14.03.2008. Pronuntata de Tribunalul Bucuresti

Decizia civila nr.485
Decizia numarul 485 din data de 17.04.2007. Pronuntata de Tribunalul Bucuresti

Declarare simulatie
Sentinta civila numarul 478/2013 din data de 12.02.2013. Pronuntata de Judecatoria Targu Carbunesti

Delegatie imperfecta
Decizia numarul 208R din data de 25.04.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti

Desfacere contract de munca in perioada incapacitatii de munca , doveditacu inscrisuri
Decizia numarul 132/R din data de 02.05.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Brasov

Desfacerea contractului de munca. Nerespectare duratapreaviz. Sanctiune
Decizia numarul 3104 din data de 07.03.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

Dispozitiile art. III alin. ultim din contract ii permit recurentei deducerea sumelor datorate de prestator beneficiarului din sumele pe care beneficiarul le datoreaza prestatorului in baza contractului, astfel ca aceasta i-a achitat intimatului dife...
Decizia numarul 277/2010 din data de 11.01.2011. Pronuntata de Tribunalul Bistrita Nasaud

DISTINCTIA DINTRE DESFIINTAREA CONTRACTULUI PENTRU IMPOSIBILITATE OBIECTIVA DE EXECUTARE (ART. 1156, ALIN. 4 COD CIVIL SI ART. 1094 COD CIVIL) SI REZOLUTIUNEA CONVENTIEI PENTRU NEEXECUTAREA PRESTATIEI DE INTRETINERE DE CATRE SUCCESORII DEBITORULUI O...
Sentinta civila numarul 50 din data de 02.03.2009. Pronuntata de Judecatoria Vaslui

Dobanda contractuala prevazuta in contractul de imprumut care constituie obiectul infractiunii de inselaciune prev. de art. 215 alin. 1,2,3 Cod penal pentru care este trimis in judecata inculpatul, incheiat prin inducerea in eroare a reprezentantilo...
Decizia numarul 253/R din data de 16.03.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Brasov

Dovedirea informatiei de risc bancar
Sentinta civila numarul 18997 din data de 10.12.2012. Pronuntata de Tribunalul Bucuresti

Drept civil - contracte - interpretarea contractului
Sentinta civila numarul 123 din data de 24.01.2012. Pronuntata de Judecatoria Valenii de Munte

DREPT CIVIL-PLATI CONTRACTE
Sentinta civila numarul 3162 din data de 02.12.2011. Pronuntata de Judecatoria Campina

DREPT CIVIL. DOMENIUL DE APLICARE A DISPOZITILOR LEGII NR. 10/2001, ART. 45, ALIN.2,4 SI 5
Decizia numarul 4R din data de 11.01.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti

Drept civil. Nulitate absoluta
Decizia numarul 234 din data de 22.11.2011. Pronuntata de Tribunalul Valcea

Drept comercial -Contracte - Mentiunile facute in facturi in sensul ca pentru intarzierea in plata se aplica penalitati intr-un anumit cuantum pe zi de intarziere nu constituie o clauza penala , neexistand acordul partilor exprimat de persoane ce sunt...
Sentinta civila numarul 543 din data de 17.02.2011. Pronuntata de Judecatoria Campina

Efectele juridice ale aplicarii dispozitiilot art. 494 alin.3) Cod Civil referitoare la constructorul de buna-credinta
Sentinta comerciala numarul 1111 din data de 07.10.2009. Pronuntata de Tribunalul Valcea

Efectele obligatiilor. Aplicarea art. 1073 cod civil .
Decizia numarul 564 din data de 01.09.2005. Pronuntata de Curtea de Apel Alba-Iulia

Eroare viciu de consimtamant. Conditiile in care poate fi invocata.
Decizia numarul 207 din data de 01.10.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

evacuare
Sentinta civila numarul 7577 din data de 03.04.2012. Pronuntata de Judecatoria Iasi

Evacuare
Sentinta civila numarul 2476 din data de 19.03.2009. Pronuntata de Judecatoria Sectorului 5

Evacuare chiriasului in temeiul art. 480 Cod civil. Incidenta art. 14 din OUG 40/1999 privind reinnoirea contractului de inchiriere
Decizia numarul 157 din data de 27.03.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Alba-Iulia

Evacuare-incetarea contractului de locatiune prin denuntarea unilaterala a acestuia de catre locator.
Sentinta comerciala din data de 18.02.2009. Pronuntata de Tribunalul Dolj

Evacuare. Contract de inchiriere pe duratadeterminata. Tacita relocatiune in conditiile OUG 40/1999. Contract de inchiriere ulterior
Decizia numarul 1169 din data de 05.07.2005. Pronuntata de Curtea de Apel Suceava

Exceptia lipsei de interes in promovarea unei actiuni in pretentii in conditiile existentei unui contract de imprumut incheiat in forma autenticÄ
Sentinta civila numarul 48 din data de 12.01.2011. Pronuntata de Judecatoria Caracal

Exceptie de neexecutare a contractului. Omisiunea primei instante de a se pronunta in mod expres asupra acesteia. Irelevanta
Decizia numarul 157 din data de 19.09.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

Exceptie de nelegalitate. Nu pot forma obiect al exceptiei de nelegalitate in baza art. 4 din Legea nr.554/2004, actele unilaterale care fie nu au natura juridica administrativa, fie sunt exceptate de la controlul exercitat pe calea contencisoului adm...
Decizia numarul 1417 din data de 19.09.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Oradea

Executarea obligatiilor contractuale
Decizia numarul 518 din data de 25.02.2009. Pronuntata de Tribunalul Bucuresti

EXISTENTA UNOR CLAUZE ABUZIVE. sANCTIUNE
Sentinta civila numarul 4031 din data de 22.09.2011. Pronuntata de Judecatoria Drobeta Turnu Severin

Fictivitatea contractului de vanzare-cumpare, cauza de nulitate absoluta.
Sentinta comerciala numarul 387 din data de 11.03.2009. Pronuntata de Tribunalul Valcea

FilaCEC introdusa la plata inainte de scadenta. Efecte privind interdictia bancara.
Decizia numarul 79 din data de 20.03.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

FInalitatea actiunii in justitie este reprezentata de obtinerea unui titlu executoriu impotriva celui chemat in judecata. Or, atata timp cat reclamanta are deja un titlu executoriu impotriva paratei, reprezentat de fila CEC refuzatala plata , s-ar aj...
Sentinta civila numarul 1013 din data de 27.05.2011. Pronuntata de Judecatoria Bals

Garantia pentru evictiune
Sentinta civila numarul 1228 din data de 03.02.2011. Pronuntata de Judecatoria Sectorului 3

Hotarare care sa tina loc de act autentic
Sentinta civila numarul 1380 din data de 09.11.2010. Pronuntata de Judecatoria Buhusi

Hotarare care sa tina loc de act autentic
Sentinta civila numarul 989 din data de 07.07.2012. Pronuntata de Judecatoria Buhusi

Hotarare care sa tina loc de act autentic
Sentinta civila numarul 989 din data de 12.06.2012. Pronuntata de Judecatoria Buhusi

Hotarare care sa tina loc de act autentic
Sentinta civila numarul 1031 din data de 28.10.2010. Pronuntata de Judecatoria Podu Turcului

Hotarare care sa tina loc de act autentic
Sentinta civila numarul 1551 din data de 23.12.2010. Pronuntata de Judecatoria Podu Turcului

Hotarare care sa tina loc de act autentic
Sentinta civila numarul 1576 din data de 21.12.2011. Pronuntata de Judecatoria Podu Turcului

Hotarare care sa tina loc de act autentic
Sentinta civila numarul 622 din data de 05.07.2012. Pronuntata de Judecatoria Podu Turcului

Hotarare care sa tina loc de act autentic
Sentinta civila numarul 688 din data de 13.09.2012. Pronuntata de Judecatoria Podu Turcului

Hotarare care sa tina loc de act autentic
Sentinta civila numarul 17 din data de 28.10.2008. Pronuntata de Judecatoria Suceava

Hotarare care sa tina loc de contract de vanzare-cumparare. Conditii.
Sentinta civila numarul 1202 din data de 25.05.2012. Pronuntata de Judecatoria Oltenita

Hotarare care tine loc de act autentic
Sentinta civila numarul 27 din data de 16.06.2009. Pronuntata de Judecatoria Suceava

Hotarare care tine loc de act de vanzare-cumparare a unui autovehicul. Inadmisibilitatea cererii privind radierea autoturismului din evidentele fiscale si din cele ale politiei
Sentinta civila numarul 5373 din data de 09.04.2012. Pronuntata de Judecatoria Sectorului 2

Imbogatire fara justa cauza
Sentinta civila numarul 15345 din data de 12.12.2011. Pronuntata de Judecatoria Sectorului 2

Imobil care nu intrasub incidenta Legii 112/1995 vandut chiriasilor. Nulitatea absoluta a contractului de vanzare-cumparare.
Decizia numarul 1803 din data de 11.10.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

IMOBIL DETINUT IN BAZA UNUI CONTRACT DE LOCATIUNE. INADMISIBILITATEA EXERCITARII ACTIUNII POSESORII IMPOTRIVA CELUI CARE S-A SUBSTITUIT LOCATORULUI.
Decizia numarul 125/R-C din data de 06.02.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Pitesti

Imobil nationalizat. Contract de vanzare-cumparare incheiat cu nerespectarea prevederilor legale. Nulitate.
Decizia numarul 81/R din data de 09.02.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Targu MuresComentarii ref. Decizia numarul 110 din data de 09.04.2012 pronuntata de Tribunalul Gorj

nicu spune...
Baieti de nota 10
4th March 2013
Pagina 1 of 1  (1 comentariu)

 

 

Ultimele comentarii:
Florin S comenteza: ''Cnventiile civile sunt greu de deosebit de un contrcat de munca mai ales atunci cand obiectul de activitate al conventii ... »»''

Laurentiu Galca comenteza: ''Sunt angajat la firma URBAN PROTECT din sinaia jud Prahova In urma controalelor pe care ati facut la firma respectiva si ... »»''

cornel comenteza: ''Doresc sa achizitionez un autoturism Skoda, fabricat octombrie 2006 diesel 1,9 norma poluare E3, emisii co2 140.Va rog s ... »»''

daragiu petre comenteza: ''buna zioa.am o mica problema .am avut o oprire pe salariu meu.iar deaci eu am platit totii banii care trebuia prin ing b ... »»''

stefania comenteza: ''Buna seara , numarul de telefon numai este valabil cum as putea intra in posesia celui nou ,
Multumesc
... »»''

Jebelean Lidia comenteza: ''Buna ziua,

Detin un Titlu de proprietate comun pentru suprafata de 9,088 ... »»''

dan comenteza: ''DNA SA SE SESISEZE IN LEGATURA CU ABUZURLE FACUTE LA COMANDA DE MORIE COMANDANTUL DE LA SADU IN FAVOAREA LUI FANE DOGARU ... »»''

 

 

Harta administrativa a Romaniei Judetul Satu-Mare Judetul Bihor Judetul Salaj Judetul Cluj Judetul Alba Judetul Hunedoara Judetul Arad Judetul Timis Judetul Caras-Severin Judetul Mehedinti Judetul Dolj Judetul Olt Judetul Gorj Judetul Vâlcea Judetul Arges Judetul Dâmbovita Judetul Teleorman Judetul Giurgiu Judetul Calarasi Judetul Constanta Judetul Ialomita Judetul Prahova Judetul Brasov Judetul Sibiu Judetul Buzau Judetul Braila Judetul Tulcea Judetul Vrancea Judetul Galati Judetul Mures Judetul Covasna Judetul Harghita Judetul Bacau Judetul Vaslui Judetul Neamt Judetul Iasi Judetul Bistrita-Nasaud Judetul Maramures Judetul Suceava Judetul Botosani Judetul Bucuresti Judetul Ilfov Judetul Ilfov

 

 

 

Prima Pagina          Sitemap          Harta Site          Mergi sus


Toate datele afisate sunt informatii publice, publicate de autoritatile si institutiile publice sau in cadrul documentelor destinate publicului (Monitorul Oficial, Acte ale autoritatilor publice s.a.).
Consimtamantul persoanei vizate nu este cerut atunci cand prelucrarea priveste date obtinute din documente accesibile publicului, conform legii. (art.5, alin.2, lit.f din Legea nr. 677/2001, pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date). Notificare Operator de date cu caracter personal nr. 2447/2015.
Reclamatie date cu caracter personal