Institutii Publice: Instituire tutela minor - Noul Cod Civil
Asistenta Juridica

Prima Pagina          
Cautare generala

InfoDosar.ro
Cauta online dosarul din Instanta:
-Administratie
Institutii Publice

   Consiliile Judetene
   Judetele Romaniei
   Prefecturi
   Primarii
   Evidenta Populatiei
   Directiile de Pasapoarte
   Directiile Eliberari Pemise si Inmatriculari
   Directii de Statistica
   Arhivele Nationale
   Agentiile Domeniilor Statului
   Administratii ale Apelor Romane
   Drumurile Nationale
   Autoritati Sanitar-Veterinare
   Oficiile pentru Ameliorare si Reproductie in Zootehnie
   Oficii Judetene de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit
   A.P.I.A.
   Oficii Judetene pentru Consultanta Agricola
   Directiile de Agricultura
   Directiile FitoSanitare
   Ocoale Silvice
   Asociatii de Vanatoare si Pescuit
   Regiunile de Dezvoltare
   Agentiile pentru Protectia Mediului
   Casele de Asigurari de Sanatate
   Casele de Pensii
   Agentii de Somaj
   Asociatia Nevazatorilor
   Protectia Copilului
   Agentii Teritoriale pentru Prestatii Sociale
   Compartimente A.N.E.S.
   Consilii de Formare Profesionala
   Cartelul "Alfa"
   Administratiile financiare
   Trezorerii
   Camerele de Comert
   Curtile de Conturi
   Garzile Financiare
   Protectia Consumatorului
   Consiliul Concurentei
   Corpul Contabililor Autorizati
   Lista Contabililor Autorizati
   Lista Consultantilor Fiscali
   Tabloul arhitectilor din Romania
   Serviciile Judetene de Metrologie Legala
   Centre Evaluatori ANEVAR
   Agentiile pentru Conservarea Energiei
   CENTROCOOP
   ANCOM (ANRCTI)
   Inspectorate Scolare Judetene
   Directii Tineret
   Directii Judetene pentru Sport
   Federatii de Sport
   Biblioteci Judetene
   Directii Judetene pentru Cultura, Culte si Patrimoniul Cultural National
   Centre Judetene pentru Cultura Traditionala
   Muzee Judetene
   Biserici si Culte
   Teatre Judetene
   Federatia Sindicala "Spiru-Haret"
   Barouri de avocati
   Tabloul avocatilor
   Tabloul mediatorilor
   Birouri Avocatul Poporului
   Birouri de Cadastru
   Instante de Judecata
   Parchete
   Penitenciare
   Institute de Medicina Legala
   Notari Publici
   Executori Judecatoresti
   Lichidatori
   Consilieri Proprietate Intelectuala
   Traducatori Autorizati de MJ
   Colegiile Farmacistilor
   Colegiile Medicilor
   Colegiile Medicilor Dentisti
   Ordinul Asistentilor Medicali
   Spitale
   Centre Judetene Antidrog
   Centre de Transfuzie Sanguina
   Directiile de Sanatate Publica
   Crucea Rosie Romana
   Inspectorate de Stat in Constructii
   Auditori Energetici
   Inspectorate de Munca
   Garzile de Mediu
   Vamile
   I.S.U.
   InfoTrafic
   S.R.I.
   Birourile de Imigrari
   Autoritatile pentru Straini
   Politia Romana
   Jandarmeria Romana
   Centre Militare Judetene
   CREDITCOOP
   Casele de Ajutor Reciproc
   Retea CEC Bank
   Retea BCR
   Retea BancPost
   Retea BRD
   Retea Raiffeisen
   Retea Banca Carpatica
   Retea Banca Transilvania
   Retea Romextera Bank
   Oficii Postale
   Agentiile de Voiaj si Statiile CFR
   ARR-uri
   RAR-uri
   Statele Lumii
   Misiunile Diplomatice

 

 

Asistenta Juridica » Jurisprudenta » Judecatoria Novaci


Instituire tutela minor - Noul Cod CivilSentinta civila numarul 992 din data de 26.06.2012
Pronuntata de Judecatoria Novaci


Avocat Baroul Bucuresti Asistenta si reprezentare juridica la toate instantele de judecata www.cabinetonline.ro
[Sediu cabinet]


Pe rol fiind judecarea cauzei civile formulata de reclamantul - impotriva paratului -, in contradictoriu cu autoritatea tutelara Prima ria Comunei .., avand ca obiect stabilire program vizitare minor. La apelul nominal facut in sedinta publica se prezinta personal partile, reclamantul fiind reprezentat de avocat -, cu imputernicirea avocatiala atasata la dosar . Procedura legal indeplinita. S-a facut referatul oral al cauzei de catre grefierul de sedinta, dupa care, parata depune la dosar o intampinare, comunicandu-i-se un exemplar si apa ra torului reclamantului, prin care a solicitat suplimentarea probatoriului cu interogatoriul reclamantului, cu martori, inscrisuri si ancheta sociala. Au fost audiati martorii prezenti -.., declaratiile fiind consemnate in scris si atasate la dosar. In raport de probele solicitate de parata prin intampinarea depusa la acest termen, se constata ca au fost deja incuviintate si administrate probele cu inscrisuri, ancheta sociala si martori iar cu privire la proba cu interogatoriul reclamantului, parata nu este in masura sa prezinte intreba rile formulate in scris, ara tand ca intelege sa renunte la cererea privind aceasta proba. Nemaifiind cereri de formulat si nici probe de administrat, instanta acorda cuvantul partilor pe fond. Avocat -. pentru reclamant a solicitat admiterea actiunii, asa cum a fost formulata si precizata, fara cheltuieli de judecata. Parata, arata ca este de acord cu luarea minorei dar numai de tata, pe perioada cat este liber, sa o ia si sa o si aduca. INSTANTA Asupra cauzei civile de fata: Prin actiunea civila, cu precizarea ulterioara, inregistrata pe rolul acestei instante la data de .. mai 2012, sub numa r dosar ../267/2012, reclamantul .. a chemat in judecata pe parata -, in contradictoriu cu autoritatea tutelara Prima ria Comunei .., solicitand instantei ca prin sentinta ce se va pronunta, sa -i permita sa aiba legaturi personale cu minora - EF, na scuta al data de -. In motivarea actiunii in fapt, a aratat ca din ca sa toria cu parata au rezultat minora -. EF, care se afla in ingrijirea paratei si minora -. IL, care se afla in ingrijirea sa, parata nepermitandu-i sa aiba legaturi personale cu minora care i-a fost incredintata. Totodata, a solicitat obligarea paratei sa -i permita sa viziteze minora samba ta si duminica si sa o poata lua la domiciliul sa u pentru a se juca cu sora sa cca. 4-5 ore, iar pe perioada vacantei de vara, o sa pta mana in aceasta vacanta sa poata lua minora la domiciliul sa u si sa poata pleca cu ea in concediu. In drept, cererea a fost intemeiata pe dispozitiile art. 43 alin 3, raportat la art. 97 C.fam. Au fost depuse in copie, sentinta civila de divort nr-. din .. februarie 2012, pronuntata in dosarul cu nr-./267/2011 si cartea de identitate a reclamantului. In dovedirea cererii, a inteles sa se foloseasca de proba cu interogatoriul paratei, acte si martori. A fost incuviintata proba cu inscrisuri, astfel, la data de .. iunie 2012, prin serviciul registratura al acestei instante, a fost depusa al dosar o ancheta psihosociala emisa de Prima ria -, judetul Gorj . A fost administrata, din oficiu, proba cu interogatoriul paratei (f.16). De asemenea, a fost incuviintata si administrata proba testimoniala, fiind audiati in cauza martorii -... A fost depusa la dosar o intampinare de catre parata, prin care invedereaza instantei ca este de acord cu cererea reclamantului, prin care a solicitat stabilire program de vizita pentru minora, nefiind de acord ca aceasta sa petreaca noptile la reclamant, pe perioada cand aceasta se afla la el, intrucat considera ca nu este in interesul acesteia. Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta retine si constata urmatoarele: Prin sentinta civila nr. -/-.02.2012, pronuntata de Judecatoria Novaci in dosarul nr. -/267/2011, s-a admis actiunea principala formulata de reclamanta .., impotriva paratului - si cererea reconventionala formulata de parat, astfel cum au fost precizate ulterior. S-a dispus desfacerea ca sa toriei incheiate la data de - 2001, in comuna -, prin acordul sotilor. S-a dispus ca reclamanta sa-si reia numele purtat anterior ca sa toriei, acela de -. S-a stabilit locuinta minorei IL, na scuta la data de - 2002, la tata. S-a stabilit locuinta minorei RF, na scuta la data de - 2005, la mama. S-a dispus ca autoritatea parinteasca cu privire la minore sa fie exercitata in comun de ambii parinti. S-a stabilit ca fiecare parinte sa contribuie la cheltuielile de crestere, educare, inva ta tura si prega tire profesionala pentru minora ce i-a fost incredintata Prin prezenta cerere de chemare in judecata, reclamantul - a solicitat, in contradictoriu cu parata -, sa fie stabilit un program de vizitare pentru minora incredintata mamei, in sensul de a i se permite sa aiba legaturi personale cu aceasta, la domiciliul sa u. Parata s-a opus solicita rii reclamantului, nefiind de acord ca aceasta sa petreaca noptile la reclamant, pe perioada cand aceasta se afla la el, intrucat considera ca nu este in interesul acesteia, a apreciat ca minora nu ar fi supravegheata corespunza tor, ca mama reclamantului sufera de o boala psihica ce poate pune in pericol minora, ca reclamantul consuma alcool. In drept, instanta retine ca, potrivit potrivit art. 401 din Codul civil, in cazurile prevazute la art. 400 C.civ., respectiv atunci cand s-a stabilit locuinta minorului la unul dintre parinti, cela lalt parinte separat de copilul sa u are dreptul de a avea legaturi personale cu acesta. Toate problemele legate de cresterea si educarea minorului, dar si exercitarea acestui drept, trebuie sa fie exercitate de ambii parinti prin buna invoiala si numai atunci cand acestia nu se inteleg, instanta este cea care trebuie sa decida asupra acestora. Pa rintele separat de copil are dreptul, de a veghea, ala turi de cela lalt parinte, la cresterea si educarea corespunza toare a minorului. Art. 262 C.civ. prevede ca minorul care nu locuieste la parintii sa i sau, dupa caz, la unul dintre ei are dreptul de a avea legaturi personale cu acestia. Exercitiul acestui drept nu poate fi limitat decat in conditiile prevazute de lege, pentru motive temeinice, luand in considerare interesul superior al copilului. Dreptul de a avea legaturi cu minorul trebuie exercitat in asa fel incat sa nu aiba influenta negativa asupra cresterii acestuia. La stabilirea unei masuri care priveste copilul, in cazul in care este ascultat conform dispozitiilor legale, opiniile acestuia vor fi luate in considerare in raport cu varsta si cu gradul sa u de maturitate. Cum ambii parinti sunt responsabili pentru cresterea si educarea copiilor lor, in masura in care insa exista neintelegeri intre parinti, care afecteaza in mod direct si pe copil, iar instanta judecatoreasca este chemata sa se pronunte cu privire la exercitarea drepturilor si indeplinirea obligatiilor parintesti, este necesar sa fie considerat in primul rand interesul superior la copilului, astfel incat masura dispusa sa asigure buna starea materiala si spirituala a copilului, in special prin ingrijirea acestuia, prin asigurarea cresterii, educa rii si intretinerii sale, prin mentinerea copilului intr-un mediu cat mai apropiat de cel in care a fost crescut. Interesul superior al copilului urmeaza a fi stabilit prin examinarea tuturor criteriilor consacrate in acest scop de doctrina si jurisprudenta. Aceste criterii sunt: varsta copilului, posibilita tile parintelui de a-i asigura o buna dezvoltare fizica, intelectuala si morala, atasamentul fata de minor, precum si al minorului fata de parinte, grija manifestata de parinti in timpul convietuirii si dupa despartirea lor si altele asemenea. Criteriile de apreciere a interesului superior al minorului formeaza un ansamblu guvernat de principiul egalita tii, ceea ce inseamna ca nu se poate retine caracterul primordial sau determinant al unuia sau altuia dintre criteriile respective. Altfel spus, in aprecierea interesului superior al minorului nu se poate absolutiza vreunul dintre criteriile enuntate, instanta urmand a le evalua in ansamblul lor, prin analizarea fieca rui criteriu in contextul celorlalte. Este deci foarte important ca instanta judecatoreasca sesizata cu o cerere de stabilire program vizita sa aiba in vedere a realiza un echilibru intre respectarea dreptului parintelui de a fi ala turi de copilul sa u, pe de o parte (garantat de art. 8 din CEDO), si asigurarea respecta rii interesului superior al minorului, pe de alta parte. In speta, in raport de probele administrate, se apreciaza ca se poate stabili un program de vizitare. Astfel, se constata ca exista un refuz nejustificat al mamei careia i-a fost incredintata minora, de a permite tata lui sa aiba legaturi personale cu aceasta la domiciliul sa u, in conditiile in care motivele invocate nu au fost sustinute prin probele administrate, din declaratiile martorilor rezultand ca tata l se poate ocupa corespunza tor de supravegherea minorei pe perioada cat se afla la el, nu este consumator de alcool intr-o masura care sa -i afecteze aceasta capacitate de supraveghere sau sa creeze o stare de pericol sau un mediu nepropice pentru minora. De asemenea, nu s-a confirmat faptul ca mama reclamantului ar suferi de o boala, fizica sau psihica de natura sa puna in primejdie minora in cazul in care aceasta si-ar vizita tata l. De altfel, martorii au declarat ca, si pe timpul ca sa toriei, in perioada cat parintii se aflau la serviciu, minorele ra maneau sub supravegherea bunicilor paterni. Totodata, se mai retine si aspectul ca la desfacerea ca sa toriei minorele au fost incredintate potrivit acordului dintre parinti si celorlalte probatorii administrate in acest sens, ori nu se poate retine ca tata l se poate ocupa corespunza tor, in mod permanent, de cresterea, ingrijirea si supravegherea minorei ce i-a fost incredintata si, in acelasi mediu si aceleasi conditii, nu poate asigura supravegherea celeilalte minore pe perioada cat s-ar afla la domiciliul sa u, in vizita. La solutionarea cauzei, se mai au in vedere si concluziile anchetei psihosociale, prin care se propune ca minora EF sa-si poata vizita sora si tata l, fiind atasata de acestia si de bunicii paterni. Prin urmare, instanta apreciaza ca masura ce se solicita a fi luata este in interesul superior al minorei, urmand ca actiunea, astfel cum a fost precizata, sa fie admisa iar programul privind legaturile personale intre minora si tata sa fie stabilit in modul de mai jos. PENTRU ACESTE MOTIVE, IN NUMELE LEGII HOTARASTE Admite actiunea precizata formulata de reclamantul -., impotriva paratei -.., in contradictoriu cu autoritatea tutelara Prima ria Comunei -., judetul Gorj. Obliga parata sa permita reclamantului sa aiba legaturi personale cu minora EF, na scuta la -2005, la domiciliul sa u, in prima si a treia samba ta din luna, in a doua si a patra duminica din luna, in intervalul orar 12-17, precum si o sa pta mana in vacanta de vara. Cu drept de recurs, in termen de 15 zile de la comunicare. Pronuntata in sedinta publica de la -. iunie 2012.

Alte spete din domeniul Familie (infractiuni si alte probleme in legatura cu familia)

Acord de mediere divort
Sentinta civila numarul 12490 din data de 02.11.2010. Pronuntata de Judecatoria Brasov

Actiune in constatarea calitatii de bun propriu a unui bun dobandit in timpul ca sa toriei.
Sentinta civila numarul 15332 din data de 17.12.2008. Pronuntata de Judecatoria Iasi

AMANARE EXECUTARE PEDEAPSA
Sentinta penala numarul 235 din data de 26.11.2010. Pronuntata de Judecatoria Racari

ASOCIATIE FAMILIALA. ACT IN ANTRENAREA RASPUNDERII ORGANELOR DE CONDUCERE.
Decizia numarul 201/R-C din data de 17.03.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Pitesti

Aspecte privitoare la competenta instantelor romane in dosarele ce au ca obiect desfacerea ca sa toriei
Sentinta civila numarul 5 din data de 05.01.2009. Pronuntata de Judecatoria Iasi

Casatorie
Decizia numarul 47/A-MIF din data de 19.02.2010. Pronuntata de Tribunalul Valcea

Civil - Familie. Divort cu copii
Sentinta civila numarul 1760 din data de 15.12.2011. Pronuntata de Judecatoria Campulung Moldovenesc

Competenta prevazuta de art. 3 din Regulamentul 2201/2003 al Comunitatii Europene este exclusivasi nu alternativasi ca atare partile nu pot deroga de la ea. Caracterul exclusiv rezulta cu certitudine din art. 6 al aceluiasi regulament, care are ca ...
Decizia numarul 132 din data de 12.05.2009. Pronuntata de Tribunalul Dolj

Competenta teritoriala a instantei in materie de divort
Sentinta civila numarul 1310 din data de 03.12.2008. Pronuntata de Judecatoria Husi

Completare act stare cvila
Sentinta civila numarul 844 din data de 17.03.2009. Pronuntata de Judecatoria Tulcea

Conditiile de exercitare a dreptului de a avea legaturi personale cu minorul. Limitarea dreptului la vizita - masura cu caracter exceptional ce poate fi dispusa numai in conditiile art. 16 alin. 1 din Legea 272/2004.
Decizia numarul 6/FM/ din data de 23.01.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Constanta

Criterii de incredintare a minorilor cand sunt doi sau mai multi frati.
Decizia numarul 723 din data de 05.12.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Galati

Culpa procesuala. Gresita obligare a Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului la plata cheltuielilor de judecata.
Decizia numarul 49 din data de 19.05.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Alba-Iulia

CuratelÄ
Decizia numarul 73/R/MF din data de 28.09.2012. Pronuntata de Tribunalul Mehedinti

Curatela este o masura de ocrotire a persoanelor adulte capabile si se referala acte de administrare a bunurilor sau de aparare a intereselor acestora si nu la acte de dispozitie.
Sentinta civila numarul 2413/2012 din data de 10.07.2012. Pronuntata de Judecatoria Bistrita

Decaderea din drepturile pamantesti. Motive
Decizia numarul 178 din data de 24.02.2004. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

declarare judecatoreasca a disparitiei
Sentinta civila numarul 326 din data de 03.03.2010. Pronuntata de Judecatoria Brezoi

Desfacere ca sa torie
Sentinta civila numarul 42 din data de 22.01.2009. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

Desfacere ca sa torie
Sentinta civila numarul 5609 din data de 03.11.2011. Pronuntata de Judecatoria Piatra Neamt

Desfacere ca sa torie, obligarea paratului la plata pensiei de intretinere
Sentinta civila numarul 13 din data de 13.06.2007. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

Desfacerea ca sa toriei
Sentinta civila numarul 74 din data de 04.02.2009. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

Desfacerea ca sa toriei
Sentinta civila numarul 127 din data de 22.07.2009. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

Desfacerea ca sa toriei din vina exclusivaa unuia dintre soti. Incredintarea copilului minor spre crestere si educare.
Sentinta civila numarul 2054 din data de 17.11.2009. Pronuntata de Judecatoria Gaesti

Desfacerea casatoriei din culpa unuia dintre soti
Hotararea numarul 12573 din data de 10.11.2010. Pronuntata de Judecatoria Sectorului 3

desfacerea casatoriei partilor din culpa paratului
Sentinta civila numarul 1893 din data de 29.06.2010. Pronuntata de Judecatoria Barlad

Divor?
Sentinta civila numarul 398 din data de 06.04.2012. Pronuntata de Judecatoria Costesti

Divort
Decizia numarul 202/A din data de 16.11.2010. Pronuntata de Tribunalul Vaslui

divort
Decizia numarul 153/A din data de 02.11.2011. Pronuntata de Tribunalul Vaslui

Divort
Sentinta civila numarul 1243 din data de 11.02.2010. Pronuntata de Judecatoria Bacau

Divort
Sentinta civila numarul 3105 din data de 08.04.2008. Pronuntata de Judecatoria Bacau

Divort
Sentinta civila numarul 588 din data de 19.07.2010. Pronuntata de Judecatoria Buhusi

Divort
Sentinta civila numarul 588 din data de 19.07.2010. Pronuntata de Judecatoria Buhusi

Divort
Sentinta civila numarul 657 din data de 21.09.2010. Pronuntata de Judecatoria Buhusi

Divort
Sentinta civila numarul 907 din data de 06.02.2012. Pronuntata de Judecatoria Buhusi

Divort
Sentinta civila numarul 368 din data de 22.02.2012. Pronuntata de Judecatoria Buhusi

Divort
Sentinta civila numarul 1213 din data de 14.02.2012. Pronuntata de Judecatoria Buhusi

Divort
Sentinta civila numarul 897 din data de 21.05.2012. Pronuntata de Judecatoria Buhusi

divort
Sentinta civila numarul 809 din data de 30.04.2012. Pronuntata de Judecatoria Buhusi

Divort
Sentinta civila numarul 827 din data de 03.05.2012. Pronuntata de Judecatoria Buhusi

Divort
Sentinta civila numarul 843 din data de 09.05.2012. Pronuntata de Judecatoria Buhusi

Divort
Sentinta civila numarul 876 din data de 16.05.2012. Pronuntata de Judecatoria Buhusi

divort
Sentinta civila numarul 283 din data de 23.01.2009. Pronuntata de Judecatoria Onesti

Divort
Sentinta civila numarul 160 din data de 11.03.2010. Pronuntata de Judecatoria Podu Turcului

Divort
Decizia numarul 114A din data de 29.06.2011. Pronuntata de Tribunalul Botosani

DIVORT
Sentinta civila din data de 06.04.2010. Pronuntata de Judecatoria Ramnicu Sarat

DIVORT
Sentinta civila numarul 2015 din data de 04.10.2011. Pronuntata de Judecatoria Rosiori de Vede

DIVORT
Sentinta civila numarul 204 din data de 01.02.2006. Pronuntata de Judecatoria Alexandria

divort
Sentinta civila numarul 1347 din data de 22.11.2011. Pronuntata de Judecatoria Curtea de Arges

divort
Sentinta civila numarul 1193 din data de 25.10.2011. Pronuntata de Judecatoria Curtea de Arges

divort
Sentinta civila numarul 110/2011 din data de 14.02.2011. Pronuntata de Judecatoria Topoloveni

Divort
Sentinta civila numarul 8447 din data de 24.11.2011. Pronuntata de Judecatoria Targu Jiu

Divort
Sentinta civila numarul 8857 din data de 31.10.2011. Pronuntata de Judecatoria Targu Jiu

Divort
Sentinta civila numarul 8448 din data de 24.10.2011. Pronuntata de Judecatoria Targu Jiu

Divort
Decizia numarul 18/A/MF din data de 07.03.2011. Pronuntata de Tribunalul Mehedinti

divort
Sentinta civila numarul 5789 din data de 02.02.2011. Pronuntata de Judecatoria Oradea

divort
Sentinta civila numarul 4149 din data de 06.05.2011. Pronuntata de Judecatoria Oradea

divort acord
Hotararea numarul 7034 din data de 17.05.2010. Pronuntata de Judecatoria Sectorului 3

Divort acord cu copii
Sentinta civila numarul 3996 din data de 01.03.2012. Pronuntata de Judecatoria Sectorului 3

Divort cu acord
Sentinta civila numarul 144 din data de 19.01.2012. Pronuntata de Judecatoria Caransebes

Divort cu copii
Decizia numarul 1/A din data de 06.01.2010. Pronuntata de Tribunalul Vaslui

divort cu copii
Decizia numarul 179/A din data de 07.12.2011. Pronuntata de Tribunalul Vaslui

Divort cu copii
Sentinta civila numarul 553 din data de 07.06.2011. Pronuntata de Judecatoria Darabani

divort cu copii
Sentinta civila numarul 1059 din data de 15.11.2011. Pronuntata de Judecatoria Costesti

Divort cu copii
Sentinta civila numarul 1634 din data de 15.06.2007. Pronuntata de Judecatoria Dragasani

Divort cu copii
Sentinta civila numarul 857 din data de 24.03.2010. Pronuntata de Judecatoria Dragasani

Divort cu copii
Sentinta civila numarul 422/2013 din data de 07.02.2013. Pronuntata de Judecatoria Targu Carbunesti

Divort cu copii
Sentinta civila numarul 2150 din data de 07.03.2011. Pronuntata de Judecatoria Targu Jiu

Divort cu copii minori. Criterii de apreciere a interesului superior al minorului.
Sentinta civila numarul 6 din data de 18.10.2007. Pronuntata de Judecatoria Vaslui

divort cu minori
Sentinta civila numarul 1211 din data de 09.12.2008. Pronuntata de Tribunalul Prahova

divort cu minori
Sentinta civila numarul 32 din data de 27.01.2009. Pronuntata de Tribunalul Prahova

Divort cu minori
Sentinta civila numarul 126 din data de 14.03.2006. Pronuntata de Judecatoria Zimnicea

divort cu minori
Sentinta civila numarul 1508 din data de 15.12.2011. Pronuntata de Judecatoria Curtea de Arges

divort cu minori
Sentinta civila numarul 1211 din data de 09.12.2008. Pronuntata de Judecatoria Filiasi

divort cu minori
Sentinta civila numarul 32 din data de 27.01.2009. Pronuntata de Judecatoria Filiasi

Divort cu minori
Sentinta civila numarul 4597 din data de 01.11.2012. Pronuntata de Judecatoria Caracal

divort culpa exclusiva a unuia din soti. disputare copii rezultati din casatorie.
Hotararea din data de 07.05.2008. Pronuntata de Judecatoria Turda

DIVORT DIN VINA COMUNA A SOTILOR. RELUAREA DE CATRE RECLAMANTA A NUMELUI PURTAT ANTERIOR CASATORIEI. INCREDINTAREA CATRE RECLAMANTA A MINORILOR. OBLIGAREA PIRITULUI LA PLATA PENSIEI DE INTRETINERE.
Sentinta civila din data de 18.11.2009. Pronuntata de Judecatoria Buzau

DIVORT FARA COPII
Hotararea numarul 98 din data de 09.02.2007. Pronuntata de Judecatoria Ludus

Divort fara copii
Sentinta civila numarul 1275 din data de 16.08.2011. Pronuntata de Judecatoria Ineu

Divort fara copii,respingere ca nesustinuta
Sentinta civila numarul 627 din data de 22.03.2012. Pronuntata de Judecatoria Ineu

Divort pentru motive privind convingerile religioase ale paratei. Lipsa dovezilor. Consecinte.
Decizia numarul 390 din data de 09.12.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Suceava

Divort.
Sentinta civila din data de 29.06.2009. Pronuntata de Judecatoria Targu Jiu

Divort. Actiune promovata in perioada de aplicabilitate a Codului familiei. Lege aplicabila in apel.
Decizia numarul 28/A/2012 din data de 14.05.2012. Pronuntata de Tribunalul Bistrita Nasaud

Divort. Casare cu trimitere spre rejudecare . Incalcarea principiului dreptului la aparare si a principiului contradictorialitatii.
Decizia numarul 85 din data de 06.10.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Alba-Iulia

Divort. Conflict de jurisdictie. Competenta instantei romane sesizate anterior dobandirii de catre Romania a calitatii de membru al U. E. Exceptia litispendentei internationale.
Decizia numarul 95 din data de 23.10.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Alba-Iulia

Divort. Efectele divortului cu privire la numele sotilor
Decizia numarul 9 din data de 22.01.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Alba-Iulia

Divort. Incredintarea spre crestere si educare a minorului. Analizarea probelor
Sentinta civila numarul 10077 din data de 02.07.2007. Pronuntata de Judecatoria Craiova

Divort. Motive.
Decizia numarul 1145 din data de 30.06.2004. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Divort. Nelegala citare a paratei.
Decizia numarul 53/A/2012 din data de 14.05.2012. Pronuntata de Tribunalul Bistrita Nasaud

DIVORT. NULITATE CASATORIE. CONEXITATE. Prescriptia actiunii in anulare. Netemeinicie.
Hotararea numarul 15694 din data de 24.02.2010. Pronuntata de Judecatoria Sectorului 3

Divort. Respingere ca nesustinut.
Decizia numarul 29/A/2012 din data de 14.05.2012. Pronuntata de Tribunalul Bistrita Nasaud

DIVORT.iNCREDINTARE MINOR.iNTERESUL SUPERIOR AL MINORULUI
Sentinta civila numarul 2882 din data de 12.06.2009. Pronuntata de Judecatoria Drobeta Turnu Severin

DOMENIU ASOCIAT : DESEMNARE TUTORE MINORI
Rezolutia numarul 485 din data de 24.01.2012. Pronuntata de Judecatoria Calarasi

DOMENIU ASOCIAT : INSTITUIRE CURATELA
Rezolutia numarul 94 din data de 09.01.2012. Pronuntata de Judecatoria Calarasi

Dovada culpei.
Decizia numarul 1797 din data de 16.02.2004. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

DREPT CIVIL - DESFACEREA CASATORIEI
Sentinta civila numarul 2247 din data de 21.06.2012. Pronuntata de Judecatoria Calarasi

Drept penal. Abandonul de familie
Sentinta penala numarul 96 din data de 26.05.2010. Pronuntata de Judecatoria Fetesti

Dreptul copilului de a beneficia de protectie speciala dupa dobandirea capacitatii depline de exercitiu. Dovada continuarii studiilor intr-o forma de invatamant de zi.
Decizia numarul 12 din data de 19.01.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Suceava

DREPTUL FAMILIEI. DIVORT. EFECTELE DESFACERII CASATORIEI ASUPRA NUMELUI SOTILOR SI EXERCITARII AUTORITATII PARINTESTI SUB IMPERIUL NOULUI COD CIVIL
Sentinta civila numarul 15352 din data de 20.10.2011. Pronuntata de Judecatoria Craiova

Dreptul familiei. Legaturi personale cu minorul. Cerere reconventionala avand ca obiect plata restantaa pensiei de intretinere.
Sentinta civila numarul 2709/23.02.2009 din data de 23.02.2009. Pronuntata de Judecatoria Iasi

Dreptul familiei. Ocrotirea minorului prin masura plasamentului in regim de urgenta. Necesitatea cenzurarii masurii si dupa luarea acesteia prin aplicarea principiului interesului superior al copilului
Decizia numarul 39-R din data de 25.03.2005. Pronuntata de Curtea de Apel Brasov

Dreptul familiei. Pastrarea numelui avut in timpul ca sa toriei. Intelesul notiunii de"motive temeinice" pentru care instanta poate admite cererea.
Decizia numarul 50/R din data de 06.05.2005. Pronuntata de Curtea de Apel Brasov

Dreptul familiei. Stabilire paternitate
Sentinta civila numarul 2487 din data de 27.11.2008. Pronuntata de Judecatoria Fetesti

Dreptul la nume - Drept subiectiv. Necesitatea acordului sotului ca sotia sa poarte pe viitor numele dobandit prin casatorie. Existenta unor"motive temeinice" - Inteles.
Decizia numarul 36 din data de 06.03.2005. Pronuntata de Curtea de Apel Suceava

DREPTUL LA NUME - DREPT SUBIECTIV. NECESITATEA ACORDULUI SOTULUI CA SOTIA SA POARTE PE VIITOR NUMELE DOBANDIT PRIN CASATORIE. EXISTENTA UNOR"MOTIVE TEMEINICE" - INTELES.c
Decizia numarul 36 din data de 06.03.2005. Pronuntata de Curtea de Apel Suceava

Dreptului copilului la educatie
Decizia numarul 114 din data de 16.03.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

EVACUARE
Sentinta civila numarul 241 din data de 07.02.2012. Pronuntata de Judecatoria Valenii de Munte

Exceptia de nelegalitate a dispozitiilor art. 2 al. 1 din H. G. nr. 1025/2006 privind aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor OUG 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului.
Decizia numarul 116 din data de 18.06.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Alba-Iulia

Exercitarea autoritatii parintesti
Decizia numarul 111/A/MF din data de 19.10.2012. Pronuntata de Tribunalul Mehedinti

EXERCITAREA AUTORITATII PARINTESTI DE CATRE UN SINGUR PARINTE
Sentinta civila numarul 978 din data de 24.04.2012. Pronuntata de Judecatoria Rosiori de Vede

Exercitarea drepturilor si obligatiilor parintesti reglementate de Legea 272-2004
Decizia numarul 186 din data de 25.10.2005. Pronuntata de Curtea de Apel Alba-Iulia

Exercitarea in comun a autoritatii parintesti
Sentinta civila numarul 5000 din data de 22.03.2012. Pronuntata de Judecatoria Sectorului 3

Familie
Sentinta civila numarul 195 din data de 24.03.2010. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

Familie
Sentinta civila numarul 3031 din data de 25.10.2011. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

Familie
Sentinta civila numarul 3465 din data de 05.12.2011. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

Familie
Sentinta civila numarul 2147 din data de 15.11.2010. Pronuntata de Judecatoria Falticeni

Familie
Sentinta civila numarul 266 din data de 02.02.2010. Pronuntata de Judecatoria Falticeni

FAMILIE
Sentinta civila numarul 105 din data de 10.02.2010. Pronuntata de Judecatoria Turnu Magurele

Familie
Sentinta civila numarul 3074 din data de 26.07.2012. Pronuntata de Judecatoria Caracal

Familie
Sentinta civila numarul 3738 din data de 02.10.2012. Pronuntata de Judecatoria Caracal

Familie - Divort cu copii - conditii in noul Cod Civil
Sentinta civila numarul 1416 din data de 24.10.2011. Pronuntata de Judecatoria Campulung Moldovenesc

Familie. Autoritate parinteasca.
Sentinta civila numarul 9768 din data de 05.12.2011. Pronuntata de Judecatoria Ploiesti

Familie. Divort si exercitarea autoritatii parintesti
Sentinta civila numarul 1431 din data de 04.05.2012. Pronuntata de Judecatoria Caracal

Familie. Majorare pensie de intretinere
Decizia numarul 906 din data de 06.07.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

Inapiere minor
Decizia numarul 96A din data de 20.09.2012. Pronuntata de Tribunalul Botosani

Incheiere De Indreptare Eroare Materiala
Decizia numarul - din data de 12.10.2009. Pronuntata de Judecatoria Valenii de Munte

Includerea normei de hrana in salariul lunar net al debitorului
Decizia numarul 244 din data de 01.10.2008. Pronuntata de Tribunalul Braila

Incredintare minor
Sentinta civila numarul 634 din data de 25.08.2010. Pronuntata de Judecatoria Podu Turcului

INCREDINTARE MINOR INTERESUL SUPERIOR AL COPILULUI
Sentinta civila numarul 2060 din data de 22.01.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Bacau

Incredintare minor si obligare la plata pensiei de intretinere
Sentinta civila numarul 34 din data de 16.12.2008. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

Incredintare minor; art. 42 alin.1, 65 si 100 Cod fam
Sentinta civila numarul 2453 din data de 09.12.2010. Pronuntata de Judecatoria Rosiori de Vede

incredintare minor. Criterii de apreciere a interesului superior al minorului.
Sentinta civila numarul 5 din data de 03.06.2007. Pronuntata de Judecatoria Vaslui

INCREDINTARE MINOR. OBLIGATIA DE INTRETINERE. LOCUINTA MINOR. Codul civil (Legea 287/2009)art. 397, 398, 505 alin. 2, 496, 497, 499, 529, 530
Decizia numarul 5121 din data de 20.11.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Oradea

Incredintarea copiilor altor persoane decat parintii - art. 42 alin 2 c fam. - motive temeinice
Sentinta civila numarul 4511 din data de 19.03.2009. Pronuntata de Judecatoria Iasi

Incredintata spre crestere si educare minora
Sentinta civila numarul 746 din data de 11.03.2009. Pronuntata de Judecatoria Barlad

Incuviintare incheiere ca sa torie
Sentinta civila numarul 2688 din data de 06.12.2011. Pronuntata de Judecatoria Caransebes

Incuviintarea executarii silite a certificatului emis de o instanta straina. Inadmisibilitate.
Sentinta civila numarul 105 din data de 25.03.2010. Pronuntata de Tribunalul Dolj

Infractiunea de bigamie, elemente constitutive
Sentinta penala numarul 1321 din data de 27.03.2009. Pronuntata de Judecatoria Iasi

Inlocuirea masurii de plasament
Sentinta civila numarul 137 din data de 09.02.2010. Pronuntata de Tribunalul Botosani

inregistrare tardiva a nasterii
Sentinta civila numarul 134 din data de 19.01.2009. Pronuntata de Judecatoria Tulcea

Inregistrare tardiva nastere. Prematuritatea introducerii cererii
Sentinta civila numarul 4671 din data de 23.03.2009. Pronuntata de Judecatoria Iasi

Instituire curatelÄ
Sentinta civila numarul 951/2013 din data de 19.03.2013. Pronuntata de Judecatoria Targu Carbunesti

Instituire tutela
Sentinta civila numarul 2901 din data de 21.12.2011. Pronuntata de Judecatoria Caransebes

Instituire tutela minor
Sentinta civila numarul - din data de 24.01.2012. Pronuntata de Judecatoria Novaci

Instituire tutela minor - Noul Cod Civil
Sentinta civila numarul 992 din data de 26.06.2012. Pronuntata de Judecatoria Novaci

Instituirea tutelei minorului lipsit de ocrotirea parinteasca
Sentinta civila numarul 1284 din data de 08.10.2007. Pronuntata de Judecatoria Craiova

Interdictia judecatoreasca - masura de ocrotire fata de persoana
Decizia numarul 43 din data de 26.01.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

INTRERUPERE EXECUTARE PEDEAPSA
Sentinta penala numarul 950 din data de 02.07.2007. Pronuntata de Judecatoria Drobeta Turnu Severin

Intreruperea executarii pedepsei. Consecinte grave pentru familia condamnatului. Intelesul termenului de familie
Decizia numarul 50/A din data de 07.04.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures

INTRERUPEREA EXECUTARII PEDEPSEI. CRITERII LEGALE. IMPREJURARI SPECIALE, CONSECINTE GRAVE
Sentinta penala numarul 3906 din data de 18.12.2008. Pronuntata de Judecatoria Iasi

Legea 272/2004. Delegarea exercitarii drepturilor si obligatiilor parintesti.
Decizia numarul 30/R din data de 14.06.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Brasov

Luarea in considerare a opiniilor minorului in cauze privind incredintarea minorului spre crestere si educare.
Sentinta civila numarul 2298 din data de 10.08.2010. Pronuntata de Judecatoria Slobozia

Majorare pensie
Sentinta civila numarul 313 din data de 17.06.2009. Pronuntata de Judecatoria Podu Turcului

Majorare pensie.
Sentinta civila din data de 25.05.2009. Pronuntata de Judecatoria Targu Jiu

Masuri de protectie speciala a copilului lipsit, temporar sau definitiv, de ocrotirea parintilor sa i. Urmarirea interesului superior al copilului.
Decizia numarul 99 din data de 17.11.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Alba-Iulia

Mentinerea masurii plasamentului la asistent maternal profesionist. Respingerea cererii mamei de reintegrare in familie si a unchiului matern de plasament la familia extinsa.
Decizia numarul 317 din data de 10.09.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Galati

Minor libertate supravegheata
Sentinta penala numarul 402 din data de 08.03.2010. Pronuntata de Judecatoria Brasov

Minori si familie - divort - CU COPII
Hotararea numarul 5152 din data de 08.06.2011. Pronuntata de Judecatoria Targu Mures

Minori si familie - divort - CU COPII s.a.
Hotararea numarul 8388 din data de 17.09.2010. Pronuntata de Judecatoria Targu Mures

MINORI SI FAMILIE - DIVORT FARA MINORI
Sentinta civila numarul 249 din data de 11.03.2009. Pronuntata de Judecatoria Mizil

MINORI SI FAMILIE - DIVORT FARA MINORI
Sentinta civila numarul 249 din data de 11.03.2009. Pronuntata de Judecatoria Lehliu Gara

Minori si familie.
Sentinta civila din data de 02.06.2009. Pronuntata de Judecatoria Targu Jiu

minori si familie. Legaturi personale cu minorul. Codul familiei , atr 43.
Sentinta civila numarul 975 din data de 26.04.2010. Pronuntata de Judecatoria Racari

Modalitatea de exercitare a drepturilor si obligatiilor parintesti cu privire la bunurile copilului pe perioada instituirii plasamentului.
Decizia numarul 313 din data de 17.11.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Suceava

Modalitati de desfacere a ca sa toriei si efectele acesteia conform noului cod civil
Sentinta civila numarul 810 din data de 06.10.2011. Pronuntata de Judecatoria Faurei

modificare program vizitare
Sentinta civila numarul 573 din data de 10.07.2012. Pronuntata de Tribunalul Prahova

modificare program vizitare
Sentinta civila numarul 573 din data de 10.07.2012. Pronuntata de Judecatoria Filiasi

Neincluderea in calculul pensiei de intretinere a unor prestatii sociale cu afectatiune speciala
Sentinta civila numarul 911 din data de 13.05.2010. Pronuntata de Judecatoria Gaesti

NULITATE ACT CASATORIE
Sentinta civila numarul 1573 din data de 21.10.2008. Pronuntata de Judecatoria Rosiori de Vede

nulitate ca sa torie
Sentinta civila numarul 3384 din data de 08.04.2009. Pronuntata de Judecatoria Sectorului 2

Nulitate relativa act de instrainare a unui bun comun de catre unul dintre soti - Confirmare tacita - Consecinte.
Decizia numarul 210 din data de 21.02.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Bacau

Nulitatea ca sa toriei. In cazul bigamiei ,cea de-a doua ca sa torie este lovitade nulitatea prev. de art. 5 C.fam.
Sentinta civila numarul 2484 din data de 05.03.2007. Pronuntata de Judecatoria Craiova

Numele sotilor dupa desfacerea ca sa toriei prin divort. Interpretarea si aplicarea disp. art. 40 Codul familiei.
Decizia numarul 180 din data de 12.02.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

NUMIRE CURATOR
Sentinta civila numarul 500 din data de 24.07.2012. Pronuntata de Judecatoria Rosiori de Vede

Obligatia de intretinere. Parinte bolnav fara mijloace materiale.
Decizia numarul 463 din data de 27.06.2003. Pronuntata de Tribunalul Tulcea

Obligatie de intretinere. Cerere de stabilire a pensiei de intretinere in cota procentuala. Calculul valoric a pensiei de catre instanta de judecata. Caracterul normei de hrana. Neluare in considerare.
Decizia numarul 54 din data de 02.06.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Alba-Iulia

Ocrotirea persoanei fizice. Instituire curatela
Sentinta civila numarul 12719 din data de 13.12.2011. Pronuntata de Judecatoria Arad

Odataexprimat acordul in sensul de a se da o hotarare nemotivatacu privire la divort, nu se mai poate reveni asupra acestuia in ca ile de atac decat daca se invoca vreun viciu de consimtamant.
Decizia numarul 59 din data de 03.03.2009. Pronuntata de Tribunalul Dolj

ORDIN DE PROTECTIE
Sentinta civila numarul 197 din data de 08.02.2013. Pronuntata de Judecatoria Rosiori de Vede

Ordonanta presedintiala
Sentinta civila numarul 283/2013 din data de 29.01.2013. Pronuntata de Judecatoria Targu Carbunesti

Ordonanta prezidentiala - calatorie minori in strainatate
Decizia numarul 805R din data de 17.10.2011. Pronuntata de Tribunalul Botosani

Partaj - inadmisibilitate aplicarea art. 109 alin. 4 C.pr.civ.
Sentinta civila numarul 2039 din data de 06.12.2011. Pronuntata de Judecatoria Valenii de Munte

Partaj bunuri comune. Conventie contraracomunitatii matrimoniale
Sentinta civila numarul 496 din data de 27.01.2010. Pronuntata de Judecatoria Slatina

Partaj bunuri comune. Criterii de apreciere a cotei maj orate.
Sentinta civila numarul 8 din data de 13.03.2008. Pronuntata de Judecatoria Vaslui

Partaj bunuri comune. Criterii de apreciere a cotei majorate.
Sentinta civila numarul 7 din data de 20.12.2007. Pronuntata de Judecatoria Vaslui

Pastrare legaturi cu minorul.
Sentinta civila din data de 08.04.2009. Pronuntata de Judecatoria Targu Jiu

Pedeapsa accesorie. Interzicerea drepturilor parintesti. Conditii in care se dispune.
Decizia numarul 94/P din data de 01.03.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

Pensia de intretinere
Sentinta civila numarul 1912 din data de 23.02.2010. Pronuntata de Judecatoria Baia Mare

pensie intretinere
Sentinta civila numarul 429 din data de 07.10.2009. Pronuntata de Judecatoria Podu Turcului

Pensie intretinere
Sentinta civila numarul 26 din data de 14.01.2010. Pronuntata de Judecatoria Podu Turcului

Pensie intretinere
Sentinta civila numarul 223 din data de 15.04.2010. Pronuntata de Judecatoria Podu Turcului

Pensie intretinere - stabilire pensie
Sentinta civila numarul 176 din data de 24.03.2010. Pronuntata de Judecatoria Podu Turcului

Pensie intretinere major
Sentinta civila numarul 490 din data de 03.06.2010. Pronuntata de Judecatoria Podu Turcului

Pensie intrtinere
Sentinta civila numarul 587 din data de 19.07.2010. Pronuntata de Judecatoria Buhusi

Plangere contraventionala
Sentinta civila numarul 4 din data de 09.01.2012. Pronuntata de Judecatoria Lipova

Plangerea prealabila tardiva
Sentinta penala numarul 4 din data de 18.10.2010. Pronuntata de Tribunalul Dolj

Pretentii. Majorare pensie.
Sentinta civila din data de 15.06.2009. Pronuntata de Judecatoria Targu Jiu

PRETENTII. RASPUNDEREA PARINTILOR PENTRU COPII LOR MINORI.
Sentinta civila numarul 2343/2007 din data de 13.09.2007. Pronuntata de Judecatoria Racari

PROBLEME IN LEGATURA CU FAMILIA. Incredintarea minorilor unui parinte cu o afectiune psihica.
Decizia numarul 427 din data de 29.03.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

Pronuntarea divortului din culpa exclusivaa sotului reclamant in temeiul Noului Cod Civil.
Decizia numarul 2245 din data de 23.10.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Suceava

Punere sub interdictie
Sentinta civila numarul 1137 din data de 10.02.2010. Pronuntata de Judecatoria Bacau

PUNERE SUB INTERDICTIE
Sentinta civila numarul 141/2013 din data de 21.01.2013. Pronuntata de Judecatoria Campina

Punere sub interdictie
Hotararea numarul 3793/06.04.2005 din data de 08.03.2006. Pronuntata de Judecatoria Sectorului 6

PUNEREA SUB INTERDICTIE
Sentinta civila numarul 2203/05.08.2008 din data de 05.08.2008. Pronuntata de Judecatoria Racari

punerea sub interdictie
Hotararea numarul 9302 din data de 29.07.2010. Pronuntata de Judecatoria Sectorului 3

Raspundere civila delictuala. Parintii majori nu raspund pentru faptele copilului lor major lipsit de discernamant.
Decizia numarul 17/RC din data de 09.01.2012. Pronuntata de Tribunalul Neamt

Realizarea obiectivului final al masurilor de protectie speciala : reintegrarea copilului in familie in acord cu respectarea principiului interesului superior al copilului.
Decizia numarul 101 din data de 03.03.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

Rectificare acte stare civila
Sentinta civila numarul 7 din data de 28.04.2006. Pronuntata de Judecatoria Rosiori de Vede

Reducere pensie de intretinere
Sentinta civila numarul 12544 din data de 09.09.2009. Pronuntata de Judecatoria Iasi

Regimul juridic al bunurilor dobandite anterior casatoriei, in timpul concubinajului so?ilor.
Decizia numarul 1708 din data de 29.11.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti

Reincredintare minor
Sentinta civila numarul 635 din data de 25.08.2010. Pronuntata de Judecatoria Podu Turcului

Reincredintare minor
Sentinta civila numarul 1111 din data de 10.11.2010. Pronuntata de Judecatoria Podu Turcului

Reincredintare minor
Sentinta civila numarul 3736 din data de 02.10.2012. Pronuntata de Judecatoria Caracal

Reincredintare minor - stabilire program vizita
Sentinta civila numarul 147 din data de 19.11.2011. Pronuntata de Judecatoria Podu Turcului

REINCREDINTARE MINOR. LIPSA CALITATII PROCESUALE ACTIVE
Sentinta civila numarul 5415 din data de 01.11.2005. Pronuntata de Judecatoria Slatina

Respingerea actiunii de divort ca nesustinutÄ
Decizia numarul 825 din data de 02.06.2004. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Respingerea plangerii formulata in baza art. 278 ind.1 c.p.p., intrucat nu a fost doveditareaua credinta la comiterea infractiunii la abandon de familie.
Sentinta penala numarul 5 din data de 06.01.2009. Pronuntata de Judecatoria Husi

Sentinta civila
Sentinta civila numarul 29 din data de 07.01.2010. Pronuntata de Judecatoria Harlau

Sentinta civila
Sentinta civila numarul 111 din data de 02.02.2010. Pronuntata de Judecatoria Harlau

Sentinta civila
Sentinta civila numarul 1877 din data de 15.06.2009. Pronuntata de Judecatoria Cornetu

Sentinta civila 1027
Sentinta civila numarul 1027 din data de 11.05.2009. Pronuntata de Judecatoria Calafat

Sentinta civila 1265
Sentinta civila numarul 1265 din data de 23.06.2009. Pronuntata de Judecatoria Calafat

Singura data de la care mostenitorii isi exprima optiunea succesorala este aceea a pronuntarii hotararii de declarare a mortii pentru calcularea termenului de prescriptie de 3 ani, si nu de la data declararii disparitiei autorului comun.
Decizia numarul 1222/R-CM din data de 27.07.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Pitesti

Sistare pensie de intretinere
Sentinta civila numarul 3654 din data de 15.11.2012. Pronuntata de Judecatoria Targu Carbunesti

Sistare pensie intretinere
Sentinta civila numarul 1324 din data de 11.10.2010. Pronuntata de Judecatoria Buhusi

sistare pensie intretinere
Sentinta civila numarul 3430 din data de 01.11.2012. Pronuntata de Judecatoria Targu Carbunesti

Stabilire domiciliu
Sentinta civila numarul 3740 din data de 02.10.2012. Pronuntata de Judecatoria Caracal

Stabilire domiciliu minor
Sentinta civila numarul 978 din data de 07.06.2012. Pronuntata de Judecatoria Buhusi

stabilire domiciliu minor
Sentinta civila numarul 1204 din data de 26.10.2011. Pronuntata de Judecatoria Curtea de Arges

Stabilire domiciliu minor - pensie intretinere
Sentinta civila numarul 141 din data de 19.01.2011. Pronuntata de Judecatoria Podu Turcului

Stabilire paternitate minor
Sentinta civila numarul 582 din data de 04.07.2011. Pronuntata de Judecatoria Buhusi

Stabilire pensie intretinere minor
Sentinta civila numarul 611 din data de 11.08.2011. Pronuntata de Judecatoria Buhusi

STABILIRE PROGRAM VIZITA MINOR. RESTRANGEREA DREPTULUI PARINTELUI DE A AVEA LEGATURI PERSONALE CU MINORUL.
Sentinta civila numarul 3891 din data de 15.10.2009. Pronuntata de Judecatoria Drobeta Turnu Severin

Stabilire program vizitare minor
Sentinta civila numarul 1910/11.02.2009 din data de 11.02.2009. Pronuntata de Judecatoria Iasi

Stabilire program vizitare minor
Sentinta civila numarul 905 din data de 23.11.2011. Pronuntata de Judecatoria Buhusi

STABILIRE PROGRAM VIZITARE MINOR
Sentinta civila numarul 290 din data de 26.03.2012. Pronuntata de Judecatoria Drobeta Turnu Severin

Stabilire program vizitare minor.
Sentinta civila din data de 02.12.2009. Pronuntata de Judecatoria Targu Jiu

Stabilirea cuantumului pensiei de intretinere datorata copiilor se face prin raportare la dispozitiile legii, dar si la nevoile concrete ale tuturor
Decizia numarul 372 din data de 01.03.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti

Stabilirea paternitatii. Valoarea probatorie a expertizelor medico-legale de stabilire a legaturii de filiatie.
Decizia numarul 24/R din data de 21.04.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Brasov

Stabilirea resedintei pe teritoriul Romaniei. Returnarea cetateanului strain intrucat a incheiat o ca sa torie de convenienta.
Sentinta comerciala numarul 121 din data de 03.06.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Suceava

Tagada paternitatii. Modificari Codul Familiei.
Sentinta civila numarul 5704 din data de 16.03.2009. Pronuntata de Judecatoria Slatina

Tutela
Sentinta civila numarul 387 din data de 09.01.2009. Pronuntata de Judecatoria Onesti

Tutela incetare
Sentinta civila numarul 793 din data de 10.03.2009. Pronuntata de Judecatoria TulceaComentarii ref. Sentinta civila numarul 992 din data de 26.06.2012 pronuntata de Judecatoria Novaci

Fii primul care comenteaza.

 

 

Ultimele comentarii:
Florin S comenteza: ''Cnventiile civile sunt greu de deosebit de un contrcat de munca mai ales atunci cand obiectul de activitate al conventii ... »»''

Laurentiu Galca comenteza: ''Sunt angajat la firma URBAN PROTECT din sinaia jud Prahova In urma controalelor pe care ati facut la firma respectiva si ... »»''

cornel comenteza: ''Doresc sa achizitionez un autoturism Skoda, fabricat octombrie 2006 diesel 1,9 norma poluare E3, emisii co2 140.Va rog s ... »»''

daragiu petre comenteza: ''buna zioa.am o mica problema .am avut o oprire pe salariu meu.iar deaci eu am platit totii banii care trebuia prin ing b ... »»''

stefania comenteza: ''Buna seara , numarul de telefon numai este valabil cum as putea intra in posesia celui nou ,
Multumesc
... »»''

Jebelean Lidia comenteza: ''Buna ziua,

Detin un Titlu de proprietate comun pentru suprafata de 9,088 ... »»''

dan comenteza: ''DNA SA SE SESISEZE IN LEGATURA CU ABUZURLE FACUTE LA COMANDA DE MORIE COMANDANTUL DE LA SADU IN FAVOAREA LUI FANE DOGARU ... »»''

 

 

Harta administrativa a Romaniei Judetul Satu-Mare Judetul Bihor Judetul Salaj Judetul Cluj Judetul Alba Judetul Hunedoara Judetul Arad Judetul Timis Judetul Caras-Severin Judetul Mehedinti Judetul Dolj Judetul Olt Judetul Gorj Judetul Vālcea Judetul Arges Judetul Dāmbovita Judetul Teleorman Judetul Giurgiu Judetul Calarasi Judetul Constanta Judetul Ialomita Judetul Prahova Judetul Brasov Judetul Sibiu Judetul Buzau Judetul Braila Judetul Tulcea Judetul Vrancea Judetul Galati Judetul Mures Judetul Covasna Judetul Harghita Judetul Bacau Judetul Vaslui Judetul Neamt Judetul Iasi Judetul Bistrita-Nasaud Judetul Maramures Judetul Suceava Judetul Botosani Judetul Bucuresti Judetul Ilfov Judetul Ilfov

 

 

 

Prima Pagina          Sitemap          Harta Site          Mergi sus


Toate datele afisate sunt informatii publice, publicate de autoritatile si institutiile publice sau in cadrul documentelor destinate publicului (Monitorul Oficial, Acte ale autoritatilor publice s.a.).
Consimtamantul persoanei vizate nu este cerut atunci cand prelucrarea priveste date obtinute din documente accesibile publicului, conform legii. (art.5, alin.2, lit.f din Legea nr. 677/2001, pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date). Notificare Operator de date cu caracter personal nr. 2447/2015.
Reclamatie date cu caracter personal