Institutii Publice: contestatie la executare
Asistenta Juridica

Prima Pagina          
Cautare generala

InfoDosar.ro
Cauta online dosarul din Instanta:
-Administratie
Institutii Publice

   Consiliile Judetene
   Judetele Romaniei
   Prefecturi
   Primarii
   Evidenta Populatiei
   Directiile de Pasapoarte
   Directiile Eliberari Pemise si Inmatriculari
   Directii de Statistica
   Arhivele Nationale
   Agentiile Domeniilor Statului
   Administratii ale Apelor Romane
   Drumurile Nationale
   Autoritati Sanitar-Veterinare
   Oficiile pentru Ameliorare si Reproductie in Zootehnie
   Oficii Judetene de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit
   A.P.I.A.
   Oficii Judetene pentru Consultanta Agricola
   Directiile de Agricultura
   Directiile FitoSanitare
   Ocoale Silvice
   Asociatii de Vanatoare si Pescuit
   Regiunile de Dezvoltare
   Agentiile pentru Protectia Mediului
   Casele de Asigurari de Sanatate
   Casele de Pensii
   Agentii de Somaj
   Asociatia Nevazatorilor
   Protectia Copilului
   Agentii Teritoriale pentru Prestatii Sociale
   Compartimente A.N.E.S.
   Consilii de Formare Profesionala
   Cartelul "Alfa"
   Administratiile financiare
   Trezorerii
   Camerele de Comert
   Curtile de Conturi
   Garzile Financiare
   Protectia Consumatorului
   Consiliul Concurentei
   Corpul Contabililor Autorizati
   Lista Contabililor Autorizati
   Lista Consultantilor Fiscali
   Tabloul arhitectilor din Romania
   Serviciile Judetene de Metrologie Legala
   Centre Evaluatori ANEVAR
   Agentiile pentru Conservarea Energiei
   CENTROCOOP
   ANCOM (ANRCTI)
   Inspectorate Scolare Judetene
   Directii Tineret
   Directii Judetene pentru Sport
   Federatii de Sport
   Biblioteci Judetene
   Directii Judetene pentru Cultura, Culte si Patrimoniul Cultural National
   Centre Judetene pentru Cultura Traditionala
   Muzee Judetene
   Biserici si Culte
   Teatre Judetene
   Federatia Sindicala "Spiru-Haret"
   Barouri de avocati
   Tabloul avocatilor
   Tabloul mediatorilor
   Birouri Avocatul Poporului
   Birouri de Cadastru
   Instante de Judecata
   Parchete
   Penitenciare
   Institute de Medicina Legala
   Notari Publici
   Executori Judecatoresti
   Lichidatori
   Consilieri Proprietate Intelectuala
   Traducatori Autorizati de MJ
   Colegiile Farmacistilor
   Colegiile Medicilor
   Colegiile Medicilor Dentisti
   Ordinul Asistentilor Medicali
   Spitale
   Centre Judetene Antidrog
   Centre de Transfuzie Sanguina
   Directiile de Sanatate Publica
   Crucea Rosie Romana
   Inspectorate de Stat in Constructii
   Auditori Energetici
   Inspectorate de Munca
   Garzile de Mediu
   Vamile
   I.S.U.
   InfoTrafic
   S.R.I.
   Birourile de Imigrari
   Autoritatile pentru Straini
   Politia Romana
   Jandarmeria Romana
   Centre Militare Judetene
   CREDITCOOP
   Casele de Ajutor Reciproc
   Retea CEC Bank
   Retea BCR
   Retea BancPost
   Retea BRD
   Retea Raiffeisen
   Retea Banca Carpatica
   Retea Banca Transilvania
   Retea Romextera Bank
   Oficii Postale
   Agentiile de Voiaj si Statiile CFR
   ARR-uri
   RAR-uri
   Statele Lumii
   Misiunile Diplomatice

 

 

Asistenta Juridica » Jurisprudenta » Judecatoria Targu Jiu


contestatie la executareSentinta civila numarul 306 din data de 20.01.2011
Pronuntata de Judecatoria Targu Jiu


Avocat Baroul Bucuresti Asistenta si reprezentare juridica la toate instantele de judecata www.cabinetonline.ro
[Sediu cabinet]


DOSAR NR. 18382/318/2010 Numar operator 2445 Contestatie la executare R O M A N I A JUDECATORIA TG - JIU SENTINTA CIVILA NR. 306 SEDINTA PUBLICA DIN DATA DE: 20.01.2011 PRESEDINTE: MIHAELA SURDOIU GREFIER: IRINA CALUGARU Pe rol fiind pronuntarea asupra dezbaterilor ce au avut loc in sedinta publica din data de 18.01.2011, cu privire la contestatia la executare formulata de contestatorul M I, cu domiciliul fiscal in.... in contradictoriu cu intimata Administratia Finantelor Publice a municipiului Tg- Jiu.
Dezbaterile si cuvantul partilor au fost consemnate in incheierea de sedinta din data de 18.01.2011, ce face parte integranta din prezenta sentinta, cand instanta, avand nevoie de timp pentru a delibera a amanat pronuntarea astazi, 20.01.2011.
Deliberand, instanta pronunta urmatoarea sentinta:

I N S T A N T A

Deliberand asupra cauzei civile de fata constata urmatoarele:
Prin actiunea inregistrata pe rolul acestei instante la data de 07.09.2010, sub numarul 18382/318/2010, contestatorul M I a formulat, in contradictoriu cu intimata Administratia Finantelor Public a municipiului Tg- Jiu contestatie impotriva titlului executoriu nr. 56931/23.08.2010, emis de intimata in dosarul de executare nr. 1M15000/18/30/1/2010/14768, prin care s-a pus in executare un debit de 29.434 lei, reprezentand dobanzi si penalitati de intarziere aferente taxei pe valoare adaugata, stabilita prin decizia de impunere nr. 6783/28.07.2010, solicitand admiterea contestatiei si anularea titlului executoriu; Pana la solutionarea contestatiei la executare, contestatorul a solicitat suspendarea executarii silite.
In motivarea contestatiei contestatorul a invocat nulitatea titlului executoriu pentru lipsa elementelor actului administrativ fiscal referitoare la data de la care isi produce efectele, semnatura persoanelor imputernicite ale organului fiscal si stampila organului emitent, deoarece titlul executoriu trebuie sa cuprinda toate elementele prevazute de articolul 43, alineat 2, asa cum prevad dispozitiile articolului 141, alineat 4 Cod de Procedura Fiscala.
Tot cu titlu de exceptie contestatorul a invocat si prematuritatea emiterii titlului executoriu si a inceperii executarii silite, avand in vedere ca titlul executoriu a fost emis in temeiul deciziei de impunere nr. 6783/28.07.2010 insa aceasta nu a ramas definitiva deoarece a contestat-o la organul emitent, fiind inregistrata sub nr. 37.779/26.08.2010.
Pe fondul cauzei contestatorul a aratat ca titlul executoriu este neintemeiat si nelegal, fiind fundamentat pe decizia de impunere nr. 6783/28.07.2010, emisa cu incalcarea dispozitiilor articolului 153 Cod Fiscal si a articolului 83, alineat 4 Cod Procedura Fiscala intrucat, decizia de impunere, din oficiu, a obligatiei de plata TVA si dobanzilor de intarziere a fost emisa prematur.
A mai aratat contestatorul ca organul fiscal a cunoscut din declaratia speciala privind veniturile realizate in 2006, inregistrata sub nr. 25.247/23.04.2007, ca incasarile estimative pentru anul 2007 erau de 166.650 lei si ca depaseau plafonul de scutire de T.V.A, cunoscand aceasta situatie si la emiterea deciziei pentru plati anticipate pe 2007 insa, nici pana la data de 18.07.2010, nu a fost instiintat ca a depasit termenul legal de depunere a declaratiei fiscale ca platitor de TVA, in lipsa instiintari cu 15 zile, apreciind ca nu se putea stabili din oficiu obligatia de plata TVA.
Contestatorul a aratat de asemenea ca decizia de impunere din oficiu a obligatiei de plata a T.V.A si a dobanzilor de intarziere trebuia emisa pentru perioada ce a urmat deciziei privind inregistrarea, din oficiu, in scopuri de T.V.A si nu pentru perioada anterioara acestei decizii deoarece, in lipsa unei solicitari exprese a sa pentru inregistrarea in scopuri de T.V.A la organul fiscal competent si a inregistrarii din oficiu nu era indreptatit sa perceapa si sa deduca TVA-ul din sumele incasate de la clienti, decizia 55695, privind inregistrarea din oficiu in scopuri de T.V.A, fiind emisa pe 16 august 2010 iar, decizia de impunere ca platitor de T.V.A a fost emisa cu nr. 6783/28.07.2010, pentru perioada 01.11.2007-30.06.2010.
Contestatorul a mai aratat ca emiterea deciziei de impunere T.V.A, pe perioada anterioara inregistrarii, din oficiu, ca platitor de T.V.A il prejudiciaza grav si il pune in imposibilitatea achitarii acestor debite, avand in vedere faptul ca sumele ce trebuiau sa reprezinte T.V.A in perioada 01.11.2007-31.12.2009, le-a inclus in veniturile nete realizate in aceea perioada, i-au fost emise decizii de impunere impozitate pe acele sume si a achitat la bugetul de stat nu numai impozitul aferent ci si majorari de intarziere la impozitul datorat.
De asemenea, contestatorul a mai aratat ca, sanctiunea pentru nedepunerea solicitarii de plata T.V.A nu constituie impunerea T.V.A- ului si a dobanzilor de intarziere, pentru perioada anterioara inregistrarii ca plata de T.V.A, ci contraventia prevazuta de articolul 219, alineat 2, litera d, Cod Procedura Fiscala, invederand instantei ca s-a ajuns la situatia ridicola ca T.V.A -ul si dobanzile de intarziere sa fie aproape echivalente cu venitul net realizat si datorita culpabilitatii organului fiscal care nu si-a indeplinit obligatia de a-l instiinta cu privire la depasirea termenului legal pentru a solicita inregistrarea cu plata de T.V.A, dar nici obligatia prevazuta de articolul 153, alineat 8 Cod Fiscal de a-l inregistra din oficiu, ca platitor de T.V.A.
Contestatorul a mai aratat ca, pentru a evita adaugarea unor dobanzi si majorari de intarziere la sumele reprezentand T.V.A, cu chitantele nr. 0210461/29.07.2010 si nr. 0452582/04.08.2010, a achitat suma de 46.227 lei organului fiscal insa, nu a inteles atitudinea organului fiscal care, dupa ce i-a impus un TVA nelegal, pentru o perioada anterioara inscrierii sale din oficiu ca platitor de TVA, ii calculeaza dobanzi si majorari intarziere pentru TVA, cand organul fiscal este culpabil pentru neinstiintarea sa cu privire la depasirea termenului legal pentru inregistrarea ca platitor de TVA si neindeplinirea obligatiei de a-l inregistra din oficiu ca platitor de TVA, la data cand avea obligatia sa constate ca a depasit plafonul de scutire de T.VA.
In drept au fost invocate dispozitiile articolului 172-174 Cod de Procedura Fiscala.
Au fost anexate, in fotocopie, titlu executoriu nr. 56931/23.08.2010, somatie nr. 18/30/2/2010/14768, decizia de impunere nr. 6783/28.07.2010, contestatia formulata de catre contestator si inregistrata la intimata sub nr. 37799/26.08.2010, declaratie speciala privind veniturile realizate, decizie de impunere pentru plati anticipate cu titlu de impozit privind venitul din activitati independente pe anul 2007, decizie privind inregistrarea din oficiu, in scopuri de T.V.A nr. 55695/16.08.2010, decizia de impunere nr. 6.784/29.07.2010 si chitantele nr. 0210461 si nr. 0452582.
S-a depus dovada achitarii taxei judiciare de timbru in valoare de 194 lei, conform chitantei nr. 0068097/07.09.2010 si timbru judiciar in cuantum de 5 lei.
Prin intampinarea formulata in cauza intimata Administratia Finantelor Publice a municipiului Tg- Jiu a solicitat respingerea contestatiei formulata de contestatorul MI ca nefondata si mentinerea formelor de executare silita ca temeinice si legale, mentionand ca pentru creante datorate si neachitate, dupa expirarea termenului de plata, a instituit formele de executare silita instituita pentru creante datorate si neachitate dupa expirarea termenului scadent de plata, creante stabilite de organul fiscal de control prin decizia nr. 6783/28.07.2010 iar, contestatia inregistrata sub nr. 37799/26.08.2010, impotriva deciziei nr. 6783/28.07.2010, i-a fost respinsa petentului, prin decizia nr. 287/23.09.2010, de catre Directia Generala a Finantelor Publice Gorj.
A mai aratat intimata ca, debitul necontestat legal pentru care Administratia Finantelor Publice Tg- Jiu a instituit executarea silita nu a fost achitat de debitor sau anulat prin sentinte emise de instanta de contencios administrativ si care sa il fi absolvit pe petent de plata acestui debit, executarea silita instituita de organul fiscal indeplinind conditiile stabilite de articolul 145, alineat 1 Cod de Procedura Fiscala.
Intimata a solicitat instantei sa constate ca debitorul avea cunostinta de aceste debite, nu le-a contestat procedural, nefacand probatorii in acest sens, debitele fiind insasi recunoscute de acesta, invocand nemotivat si nefondat nulitatea acestora, acte administrative fiscale emise in sistem electronic dupa expirarea termenului scadent de plata cu respectarea prevederilor articolului 141 Cod Procedura Fiscala, coroborat cu articolul 43 din acelasi cod.
In ceea ce priveste ce-a de-a doua exceptie invocata de catre contestator, intimata a aratat ca sfera de competenta apartine Tribunalului Gorj, Sectia Contencios Administrativ si Fiscal unde, D.G.F.P Gorj este emitentul acesteia astfel, motivat de faptul ca decizia nr. 6783/28.07.2010, i-a fost respinsa de D.G.F.P Gorj prin decizia nr. 287/23.09.2010, necontestata, rezulta astfel ca petentul recunoaste acest debit, pentru care Administratia Finantelor Publice a instituit formele de executare silita, invocand instantei de fond doar motivatii netemeinice si nefondate.
In temeiul articolului 242, alineat 2 Cod de Procedura Civila s-a solicitat judecarea cauzei in lipsa.
Au fost anexate, in fotocopie, decizia nr. 287/23.09.2010, chitanta nr. 0452582 si chitanta nr. 0210461.
Prin serviciul registratura, la data de 15.11.2010, contestatorul a depus un raspuns la intampinare, prin care a aratat ca apararile formulate de catre intimata sunt neintemeiate si nelegale, apreciind ca nerealista sustinerea paratei potrivit careia nu a contestat in termenul procedural la Tribunalul Gorj decizia nr. 287/2010 a Directiei Generale a Finantelor Publice Gorj, deoarece termenul pentru contestarea acestei decizii este de 6 luni de la data comunicarii, termen neexpirat, avand in vedere ca aceasta decizie a fost emisa pe data de 23.09.2010 iar, termenul pentru contestarea acesteia este de 6 luni si expira pe data de 23.03.2011.
Contestatorul a mai aratat ca nu putea formula o cerere de suspendare a executarii silite a deciziei 6783/2010 a Tribunalului Gorj, din moment ce nu a introdus inca o contestatie impotriva acestei decizii la tribunal insa, a solicitat suspendarea executarii silite a titlului executor nr. 56931/23.08.2010.
A mai aratat contestatorul ca nu poate sa accepte plata dobanzilor si majorarilor pentru intarziere in plata T.V.A, in cuantum de 29434 lei, din moment ce pentru plata cu intarziere a TVA - ului se face vinovat si organul fiscal care, desi a avut cunostinta despre faptul ca este platitor de TVA inca din 23.04.2007 nu si-a indeplinit obligatia de a-l instiinta cu privire la depasirea termenului legal pentru a solicita inregistrarea ca platitor de TVA, dar nici obligatia prevazuta de articolul 153, alineat 8 Cod Fiscal, de a-l inregistra din oficiu, ca platitor TVA.
De asemenea, contestatorul a aratat ca nu contesta calculul majorarilor de intarziere facute de organul fiscal, sustinand ca nu datoreaza aceste majorari de intarziere deoarece organul fiscal are o culpa majora in neinstiintarea sa ca este platitor de TVA, de la data la care a avut cunostinta ca este platitor de TVA.
Contestatorul a mai aratat ca organul fiscal se prevaleaza de dispozitiile articolului 145, alineat 1 Cod Procedura Fiscala care-i permit sa continue masurile de executare silita daca in termen de 15 zile de la comunicarea somatiei nu se stinge debitul, prevederi legale ce nu pot fi contestate.
Prin incheierea de sedinta din data de 07.12.2010, instanta a respins cererea de suspendare a executarii silite a titlului executoriu nr. 56931/23.08.2010, retinand ca nu sunt indeplinite conditiile prevazute de art. 403, alineat 1 Cod de procedura civila, contestatorul nefacand dovada depunerii cautiunii fixata de instanta.
Pe parcursul cercetarii judecatoresti a fost administrata proba cu inscrisuri si proba cu expertiza contabila. Prin contestatia formulata, contestatorul a invocat exceptia nulitatii titlului executoriu si exceptia prematuritatii emiterii titlului executoriu si a inceperii executarii silite.
Analizand cu prioritate exceptiile invocate instanta constata ca acestea sunt neintemeiate pentru urmatoarele considerente:
In ceea ce priveste exceptia nulitatii titlului executoriu instanta constata ca prin contestatia formulata contestatorul a invocat faptul ca acesta nu cuprinde semnatura persoanelor imputernicite ale organului fiscal si stampila organului emitent, sustinand faptul ca in conformitate cu dispozitiile art. 141, alineat 4 Cod de procedura fiscala acesta trebuie sa cuprinda obligatoriu elementele prevazute de art. 43, alineat 2, fiind eliminata exceptia prevazuta de art. 43, alineat 3 Cod de procedura fiscala.
Analizand titlul executoriu contestat si dispozitiile legale incidente instanta constata ca acesta a fost emis cu respectarea dispozitiilor art. 141, alineat 4 coroborat cu art. 43, alineat 3 din Codul de procedura fiscala, neputandu-se retine sustinerea contestatorului in sensul ca in privinta titlurilor executorii nu s-ar aplica dispozitiile art. 43, alineat 3 Cod de procedura fiscala deoarece este tot un act administrativ fiscal caruia ii sunt aplicabile in intregime dispozitiile art. 43 Cod de procedura fiscala.
Mai mult instanta constata ca in conformitate cu dispozitiile art. 1 din Ordinul Ministrului Economiei si Finantelor nr. 1364/2007 privind emiterea prin intermediul mijloacelor informatice a unor acte administrative, titlurile executorii ca si acte administrative emise prin intermediul mijloacelor informatice, in procesul de colectare a creantelor fiscale, sunt valabile fara semnatura si stampila organului emitent, indeplinind cerintele legale aplicabile actelor administrative.
Astfel, avand in vedere faptul ca titlul executoriu contestat a fost emis prin intermediul sistemului informatic, acesta este valabil fara semnatura si stampila organului emitent, exceptia nulitatii fiind neintemeiata si urmeaza sa fie respinsa.
In ceea ce priveste exceptia prematuritatii emiterii titlului executoriu si a inceperii executarii silite instanta constata ca in motivarea acesteia contestatorul a aratat ca decizia de impunere nr. 6783/28.07.2010 in temeiul careia a fost emis titlul executoriu contestat nu este definitiva, fiind contestata la organul emitent, contestatie ce a fost inregistrata sub nr. 37.799/26.08.2010.
Or, in conformitate cu dispozitiile art. 215 Cod de procedura fiscala introducerea contestatiei impotriva actului administrativ fiscal pe calea administrativa de atac nu suspenda executarea acestuia, astfel ca exceptia prematuritatii invocata de contestator este neintemeiata si urmeaza sa fie respinsa.
Pe fondul cauzei instanta retine ca prin decizia de impunere nr. 6783/28.07.2010 in sarcina contestatorului a fost stabilita obligatia de plata a sumei de 46.227 lei reprezentand taxa pe valoare adaugata calculata pentru perioada 01.11.2007 - 30.06.2010 si a sumei de 29.434 lei reprezentand dobanzi de intarziere aferentei sumei de 46.227 lei, retinandu-se ca din verificarea documentelor puse la dispozitia organelor de inspectie fiscala s-a constatat ca in data de 10.09.2007 contribuabilul a depasit plafonul de TVA, realizand incasari in suma de 129.878 lei, avand obligatia ca in luna octombrie 2007 sa se inregistreze ca platitor de taxa pe valoare adaugata, urmand sa devina platitor de TVA incepand cu data ed 01.11.2007.
Conform art. 153, alineat 1, litera b Cod Fiscal persoana impozabila care are sediul activitatii economice in Romania si realizeaza venituri sau intentioneaza sa realizeze o activitate economica ce implica operatiuni taxabile si/sau scutite de taxa pe valoare adaugata cu drept de deducere trebuie sa solicite inregistrarea in scopuri de TVA la organul fiscal competent daca in cursul unui an calendaristic atinge sau depaseste plafonul de scutire prevazut la art. 152, alineat 1 (35.000 euro) in termen de 10 zile de la sfarsitul lunii in care a atins sau a depasit acest plafon.
Conform art. 153, alineat 8 din Codul Fiscal in cazul in care o persoana este obligata sa se inregistreze in scopuri de TVA in conformitate cu prevederile alineatelor 1, 2, 4 sau 5 si nu solicita inregistrarea, organele fiscale competente vor inregistra persoana respectiva din oficiu.
Instanta constata ca in speta contestatorul a depus declaratia speciala privind veniturile realizate la data de 23.04.2007, fiind inregistrata de intimata AFP Tg Jiu sub nr. 25247 (fila 12) si prin urmare intimata avea cunostinta inca din anul 2007 despre depasirea de catre contestator a plafonului de scutire de TVA insa, in lipsa solicitarii de inscriere in scopuri de TVA, nu a procedat conform art. 153, alineat 8 Cod fiscal la inregistrarea din oficiu decat la data de 16.08.2010 (decizia privind inregistrarea din oficiu in scopuri de TVA nr. 55695, fila 15), deci dupa 3 ani de la data la care a luat cunostinta despre incasarile Cabinetului de avocat Magdoiu Ion, ocazie cu care s-a procedat la calcularea retroactiva a sumelor pe care acesta le datora bugetului de stat precum si a penalitatilor la aceste sume.
Avand in vedere starea de fapt retinuta, tinand seama si de dispozitiile art. 153, alineat 8 Cod fiscal precum si de cele ale art. 7 Cod de procedura fiscala conform carora organul fiscal instiinteaza contribuabilul asupra drepturilor si obligatiilor ce ii revin in desfasurarea procedurii potrivit legii fiscale, fiind indreptatit sa examineze din oficiu starea de fapt, sa obtina si sa utilizez toate informatiile si documentele necesare pentru determinarea corecta a situatiei fiscale a contribuabilului, avand obligatia sa examineze in mod obiectiv starea de fapt precum si sa indrume contribuabilul pentru depunerea declaratiilor si a altor documente, pentru corectarea declaratiilor sau a documentelor, instanta constata ca nu poate fi retinuta culpa exclusiva a contestatorului pentru neindeplinirea obligatiei prevazuta de art. 153, alineat 1, litera b Cod Fiscal si prin urmare acesta nu poate fio obligat la plata penalitatilor calculate prin decizia de impunere nr. 6783/28.07.2010, pentru care a fost emis titlul executoriu nr. 56931/23.08.2010.
Avand in vedere cele aratate instanta urmeaza sa respinga exceptia nulitatii titlului executoriu si exceptia prematuritatii emiterii titlului executoriu si a inceperii executarii silite invocate de contestatorul M I, sa admita contestatia la executare formulata de contestatorul Magdoiu Ion in contradictoriu cu intimata Administratia Finantelor Public a municipiului Tg- Jiu si sa anuleze titlul executoriu contestat.
PENTRU ACESTE MOTIVE IN NUMELE LEGII H O T A R A S T E Respinge exceptia nulitatii titlului executoriu si exceptia prematuritatii emiterii titlului executoriu si a inceperii executarii silite invocate de contestatorul M I.
Admite contestatia la executare formulata de contestatorul M I, cu domiciliul fiscal in..., in contradictoriu cu intimata Administratia Finantelor Public a municipiului Tg- Jiu, Anuleaza titlul executoriu contestat.
Cu recurs in termen de 15 zile de la comunicare.
Pronuntata in sedinta publica azi, 20.01.2011 PRESEDINTE, GREFIER, MIHAELA SURDOIU IRINA CALUGARU RED SM/ THRED SM/ 4 EX/ 17.02.2011 1

Alte spete din domeniul Impozite si taxe

2. Cheltuieli efectuate anterior inceperii activitatii taxabile, daca ulterior, din motive obiective acest lucru nu a mai fost posibil; Intentia persoanei la momentul achizitiei de a utiliza bunurile/serviciile in folosul activitatii taxabile ulteri...
Sentinta civila numarul 1017 din data de 17.07.2010. Pronuntata de Tribunalul Dolj

3. Cheltuieli deductibile - conditii
Sentinta civila numarul 1479 din data de 11.11.2009. Pronuntata de Tribunalul Dolj

3. Cheltuieli deductibile - conditii
Sentinta civila numarul 1479 din data de 11.11.2009. Pronuntata de Tribunalul Dolj

ACTIUNE IN ANULAREA ACTELOR ADMINISTRATIVE CARE PRIVESC TAXE SI IMPOZITE. TERMEN DE SOLUTIONARE. DEPASIREA TERMENULUI. CONSECINTE.
Decizia numarul 12 din data de 24.04.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Bacau

actiune in constatare, obligatia de a face si pretentii.
Sentinta civila numarul 3780 din data de 26.04.2011. Pronuntata de Judecatoria Targu Jiu

Actiune in restituirea cotelor de impozit pe salarii formulata de ofiterii si subofiterii de politie decorati cu ordine si medalii
Decizia numarul 623 din data de 10.10.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Actiune intemeiata pe dispozitiile OG 79/2003. Competenta materiala a tribunalului
Decizia numarul 33 din data de 26.01.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

Actiune nefondata. Act administrativ-fiscal desfiintat de emitentul sa u
Decizia numarul 2263 din data de 25.09.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

Actiune privind restituirea taxei de poluare. Calitatea procesuala pasiva
Decizia numarul 2745 din data de 24.05.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Suceava

Ajutor de stat acordat sub forma scutirii de la plata impozitului pe teren"potrivit legii". Conditii
Decizia numarul 3146 din data de 05.04.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Suceava

Amanarea la plata a obligatiilor fiscale. Pierderea valabilita tii amanarii.
Decizia numarul 89 din data de 17.01.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti

Anulare act administrativ
Sentinta civila numarul 113 din data de 20.01.2012. Pronuntata de Tribunalul Gorj

anulare act administrativ
Sentinta civila numarul 222 din data de 20.01.2012. Pronuntata de Tribunalul Gorj

Anulare act administrativ emis de autoritatea locala privind taxa pentru cresterea gradului de liniste si siguranta in derularea activitatilor economice. Tardivitatea procedurii prealabile. Inadmisibilitate actiune.
Decizia numarul 791/CA/ din data de 03.11.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Constanta

Anulare act administrativ emis de autoritatea publica locala - decizie de impunere. Examinare conditii scutire.
Decizia numarul 755/CA/ din data de 27.10.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Constanta

ANULARE ACT ADMINISTRATIV FISCAL. CALCUL ACCESORII. LEGALITATE.
Decizia numarul 756 din data de 22.01.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Bacau

Anulare act administrativ fiscal. Lipsa declaratiei fiscale privind plata impozitului pe venit in calitate de microintreprindere.
Decizia numarul 23/CA/ din data de 21.01.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Constanta

Anulare act administrativ fiscal. Taxa hoteliera datorata de operatorii din turism, stabilita prin acte normative ce nu au fost contestate.
Decizia numarul 12/CA/ din data de 20.01.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Constanta

Anulare act administrativ. CompentetÄ
Sentinta civila numarul 7221 din data de 29.07.2008. Pronuntata de Judecatoria Ploiesti

Anulare act control taxe si impozite
Hotararea numarul 3240 din data de 06.11.2008. Pronuntata de Tribunalul Suceava

Anulare decizie de impunere
Sentinta civila numarul 2140 din data de 30.09.2011. Pronuntata de Tribunalul Gorj

Anulare decizie de impunere
Sentinta civila numarul 3621 din data de 25.11.2011. Pronuntata de Tribunalul Gorj

Anulare decizie de impunere
Sentinta civila numarul 166 din data de 20.01.2012. Pronuntata de Tribunalul Gorj

Aspecte legate de calificarea actelor contestate, de stabilirea naturii juridice a acestora sub aspectul incidentei Legii contenciosului administrativ
Decizia numarul 1306/R din data de 02.05.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures

Aspecte legate de posibilitatea de investire a instantei de judecata in conditiile impuse de actuala reglementare a organizarii si functionarii Curtii de Conturi. Aplicarea prevederilor Legii 217/2008 in raport de prevederile OUG 117/2003.
Decizia numarul 6R din data de 13.01.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures

Cadrul legal de instituire a unor taxe speciale aferente activitatilor desfasurate de serviciile publice comunitare judetene de evidenta a persoanelor
Decizia numarul 386/R din data de 14.02.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures

Cerere creditor de a fi inscris in tabelul creditorilor cu un cuantum al creantei mai mare decat cel declarat initial, motive ce rezulta din declaratia de impunere a reprezentantilor societatii comerciale debitoare si calcul aplicat la impozit cladir...
Decizia numarul 27 din data de 12.01.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Bacau

Cerere de indreptare a erorii materiale cu privire la modificarea cuantumului sumei la care parata a fost obligata sa o plateascareclamantului
Decizia numarul 829/R din data de 09.09.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures

Cerere de restituire a taxei de poluare
Decizia numarul 462/R din data de 23.02.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures

CERERE DE RESTITUIRE IMPOZIT PE VENITURI DIN PRIMA PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP
Sentinta civila numarul 3722 din data de 18.11.2010. Pronuntata de Tribunalul Teleorman

Cerere pentru compensarea unor datorii fiscale. Momentul stingerii datoriilor
Decizia numarul 824 din data de 13.09.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

CIVIL. Neacordarea cheltuielilor de judecata in conditiile in care nu existaidentitate intre emitenta facturii si persoana care a reprezentat reclamanta in baza delegatiei de reprezentare.
Decizia numarul 416/R din data de 29.04.2010. Pronuntata de Tribunalul Calarasi

Conditii antrenare raspundere solidara a administratorului cu societatea debitoare
Sentinta civila numarul 259 din data de 02.02.2010. Pronuntata de Tribunalul Dolj

Conform art. 131 lit. c din Normele Metodologice aprobate prin Ordinul Ministerului Justitiei nr. 2594/C/2008, cererea de inregistrare a mentiunilor privind transmiterea conventionala a partilor sociale la societatea cu raspundere limitata este insot...
Decizia numarul 434 din data de 21.08.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Galati

Conform prevederilor pct. 2.4 si 2.5 din Instructiunile privind metodologia de calcul a impozitului pe profit aprobate prin HG 859/ 2002 pentru a beneficia de cota redusa de impozit pe profit trebuie ca transformarea materiei prime in produse finite...
Decizia numarul 302 din data de 24.03.2005. Pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti

Contencios administrativ
Decizia numarul 117/FCA din data de 26.02.2009. Pronuntata de Tribunalul Braila

Contencios administrativ fiscal - taxa de prima inmatriculare.
Sentinta civila numarul 431/CA din data de 08.10.2008. Pronuntata de Tribunalul Satu Mare

Contencios administrativ si fiscal. Decizie de impunere fiscala. Persoana impozabilain Romania.
Decizia numarul 1529 din data de 20.11.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Suceava

Contencios administrativ. Acces la informatii de interes public. Conditii
Decizia numarul 162 din data de 03.07.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Contencios administrativ. Acces la informatii de interes public. Conditii
Decizia numarul 160 din data de 03.07.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Contencios administrativ. Control fiscal nefinalizat. Inadmisibilitatea sesizarii instantei
Decizia numarul 192/C.A. din data de 02.10.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Contencios administrativ. Hotarare de consiliu local de incadrare a terenurilor in categoria celor scutite de impozite. Taxe de inchiriere si pe veniturile din concesiuni. Inexistenta unor creante fiscale
Decizia numarul 616 din data de 04.06.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Bacau

Contencios administrativ. Inaplicabilitatea normelor speciale - privind procedura de restituire a taxei pe poluare - pentru situatii anterioare intrarii in vigoare a H. G. nr. 686/2008. Inadmisibilitatea compensarii taxei speciale de prima inmatricula...
Decizia numarul 318/R din data de 04.03.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures

CONTENCIOS ADMINISTRATIV. OBLIGATII FISCALE CONSTAND IN PLATA TAXEI PENTRU CULTURA SI SPORT. NELEGALITATEA HOTARARII IN CEEA CE-I PRIVESTE PE AVOCATI.
Decizia numarul 810/R-C din data de 26.09.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Pitesti

Contencios fiscal . Regimul juridic al impozitului pe dividende . Completarea incorecta a declaratiilor fiscale - efecte . Aprecierea concluziilor raportului de expertiza judiciara
Decizia numarul 2055 din data de 08.06.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

Contestatie acte fiscale
Sentinta comerciala numarul 1566 din data de 05.09.2012. Pronuntata de Tribunalul Olt

Contestatie administrativ-fiscala. Actiune in instanta indreptata direct impotriva deciziilor de impunere emise de organul fiscal. Inadmisibilitate.
Sentinta comerciala numarul 35 din data de 31.01.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Suceava

Contestatie fiscala. Declaratii rectificative neconcordante.
Hotararea numarul 274/Fca din data de 20.12.2007. Pronuntata de Tribunalul Braila

contestatie la executare
Sentinta civila numarul 306 din data de 20.01.2011. Pronuntata de Judecatoria Targu Jiu

Contestatii impotriva hotararii Consiliului Local prin care s-a stabilit impozitul pe cladiri datorat de persoanele juridice.
Sentinta civila numarul 367 din data de 07.03.2006. Pronuntata de Tribunalul Teleorman

Curtea de Conturi. Conditiile investirii instantei cu solutionarea litigiilor nascute din activitatea acesteia.
Decizia numarul 374/R din data de 20.09.2004. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Decizia de impunere emisa de organul administrativ fiscal, reprezinta un act administrativ fiscal si contestarea actului trebuie facuta in limita termenelor si a procedurii speciale prev. de art. 205 alin. 1, 206, 207 si 209 cod procedura fiscala, i...
Decizia numarul 432 din data de 10.03.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti

Decizie a Directiei Generale a Finantelor Publice a Judetului Bistrita-Nasaud de angajare a raspunderii pentru sumele datorate bugetului consolidat al statului. Contestare.
Sentinta civila numarul 971/CA/2008 din data de 16.12.2008. Pronuntata de Tribunalul Bistrita Nasaud

Decizie de impunere mijloace de transport
Hotararea numarul 199 din data de 05.05.2010. Pronuntata de Tribunalul Olt

Drept fiscal. Cheltuieli deductibile la calculul impozitului pe profit .
Decizia numarul 1944 din data de 19.09.2005. Pronuntata de Curtea de Apel Alba-Iulia

Dubla impunere la impozitele pe venit si pe capital
Sentinta civila numarul 145 din data de 18.02.2009. Pronuntata de Tribunalul Olt

Efectele deciziei de solutionare a contestetiei care are ca obiect un act care nu are caracteristica unui titlu de creanta , in situatia in care aceasta nu este anulatÄ
Decizia numarul 722/R din data de 15.04.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures

Exceptie de nelegalitate a hotararii Consiliului Judetean pentru instituire taxa de utilizare a drumurilor judetene.
Decizia numarul 574/CA/ din data de 22.09.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Constanta

Faptul ca nu s-a contestat decizia de calcul al taxei de poluare nu poate constitui motiv de respingere a cererii de restituire a acestei taxe, deoarece nu se aplica dispozitiile art. 205 si urm. C. P. F
Decizia numarul 2172/R din data de 17.11.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures

Formulare cu regim special procurate din alta sursa decat cele legale. Valoare probanta. Efecte asupra deducerii cheltuielilor.
Decizia numarul 542 din data de 11.10.2004. Pronuntata de Curtea de Apel Alba-Iulia

Hotarare a consiliului local de majorare a impozitului pe cladiri peste cota de 1,50% prevazuta de art. 253 Cod fiscal. Nelegalitate.
Decizia numarul 326 din data de 14.02.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti

Identificarea contribuabilului prin CNP , in loc de CIF - cabinet de insolventa, conduce la anularea deciziilor de impunere intrucat persoana fizica, identificata prin CNP, nu datoreaza acele obligatii fiscale
Hotararea numarul 1352/CA/2011 din data de 01.06.2011. Pronuntata de Tribunalul Bihor

Impozit pe cladiri datorat de persoane fizice. Obligatia calcularii de catre contribuabil. Consecinte.
Sentinta comerciala numarul 287/CA din data de 01.11.2005. Pronuntata de Tribunalul Bihor

Impozit pe cladiri. Aplicarea prevederilor art. 253 alin. (5) din Codul fiscal
Decizia numarul 810 din data de 13.09.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

Impozit pe profit si taxa pe valoarea adaugata. Admiterea contestatiei impotriva procesului-verbal de control de organul administrativ si dispunerea efectuarii unui nou control de o alta echipade inspectie fiscala, pentru aceleasi obiective si aceea...
Decizia numarul 243/CA din data de 21.04.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

IMPOZIT PE PROFIT STABILIT PRIN RAPORTUL FISCAL NECONTESTAT IN TERMEN LEGAL. IMPOSIBILITATEA DEPUNERE UNEI DECLARATII RECTIFICATOARE SAU A REGULARIZARII ULTERIOARE PERIOADEI CONTESTATE.
Decizia numarul 358 din data de 11.06.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti

IMPOZIT PE PROFIT. TAXA PE VALOAREA ADAUGATA. CONDITII PENTRU DEDUCEREA CHELTUIELILOR DIN CONTRACTUL DE COMISION.
Decizia numarul 21/R-C din data de 16.01.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Pitesti

Impozit pe salarii din activitatea de creare de programe de calculator. Conditiile acorda rii de scutiri la plata.
Decizia numarul 567/R din data de 01.11.2004. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

impozit pentru tichete cadou
Decizia numarul 1177 din data de 25.08.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Galati

Impozitarea veniturilor din activitatile societatilor comerciale in primul an de functionare. Optiunea intre impozitul de venitul microintreprinderilor si impozitul pe profit.
Decizia numarul 684 din data de 01.11.2004. Pronuntata de Curtea de Apel Alba-Iulia

Impozite si taxe locale.
Decizia numarul 2038 din data de 03.10.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti

Impozite si taxe.
Decizia numarul 1415 din data de 23.06.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti

Impozite si taxe. Obligatia de a face. Inmatriculare autovehicul fara plata taxei de prima inmatriculare
Sentinta civila numarul 83/CA din data de 19.03.2008. Pronuntata de Tribunalul Neamt

Impozite si taxe. Obligatia de a face. Inmatriculare autovehicul fara plata taxei de prima inmatriculare
Sentinta civila numarul 83/CA din data de 19.03.2008. Pronuntata de Tribunalul Neamt

IMPOZITE SI TAXE. SCUTIRE ACORDATA FUNCTIONARILOR PUBLICI SAU PERSONALULUI CONTRACTUAL DIN CADRUL AUTORITATILOR ADMINISTRATIVE LOCALE. LIMITE.
Decizia numarul 560/R-C din data de 30.05.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Pitesti

IMPOZITUL PE VENITURILE SUB FORMA DE DIVIDENDE. APLICAREA IN TIMP SI INTERPRETAREA DISPOZITIILOR CODULUI FISCAL INCIDENTE MATERIEI
Decizia numarul 209 din data de 25.02.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Bacau

Inadmisibilitatea actiunii de restituire a taxei de poluare in conditiile in care reclamantul nu a facut dovada procedurii prealabile.
Decizia numarul 125 din data de 26.01.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti

INMATRICULARE AUTOVEHICUL FARA PLATA TAXEI DE POLUARE
Sentinta civila numarul 1 din data de 01.01.2012. Pronuntata de Tribunalul Dolj

Inmatricularea autovehiculelor fara plata taxei de poluare ulterior datei de 13.02.2010. Conformitatea dreptului intern cu art. 110 din Tratatul pentru functionarea Uniunii Europene.
Decizia numarul 1657 din data de 21.09.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Alba-Iulia

Inregistrarea in contabilitate a operatiunilor economice si faptul ca s-au platit la stat impozitele aferenta nu constituie motiv intemeiat de a eluda disp. OG 3/1992 care reglementeaza modul in care pot tinute documentele justificative si regimul jur...
Decizia numarul 1075 din data de 03.03.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti

Instanta este obligata sa solutioneze cauza in cadrul juridic determinat de reclamant, nefiind permis sa se procedeze la schimbarea calitatii sau obiectului pricinii stabilit de acesta.
Decizia numarul 1598/R din data de 22.09.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures

Instituirea unor taxe speciale de ordine publica prin hotarare a Consiliului Local
Hotararea numarul 1364/CA/2010 din data de 09.12.2010. Pronuntata de Tribunalul Bihor

Natura juridica a deciziei de calcul al taxei de poluare. Acest act nu reprezinta un titlu de creanta ci cuprinde modul de efectuare a unui calcul aritmetic cu aplicarea criteriilor prevazute de OUG 50/2008, republicata.
Decizia numarul 193/R din data de 26.01.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures

Natura juridica a dispozitiilor de impunere pe baza ca rora s-a emis titlu executor. Susceptibilitatea acestora de a face obiectul unei exceptii de nelegalitate invocate in temeiul art. 4 din Legea 554/2004.
Decizia numarul 487/R din data de 27.05.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures

Nelegalitatea H. C. L. de stabilire a unor taxe speciale pentru functionarea unor servicii publice locale, diferentiate sub aspectul cuantumului in raport de varsta locuitorilor comunei, deci cu incalcarea dispozitiilor cuprinse in OG 137/2000
Decizia numarul 776/R din data de 28.04.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures

Neobligativitatea inregistrarii ca platitor de TVA. Nelegalitatea calcularii de dobanzi si penalitati aferente TVA
Hotararea numarul 1978/CA/2011 din data de 14.09.2011. Pronuntata de Tribunalul Bihor

Obligarea autoritatii publice competente de a deschide rol fiscal si incasarea impozitului aferent imobilului(teren) detinut de actualii mostenitori ai defunctului proprietar, in baza certificatului de mostenitor.
Decizia numarul 901 din data de 29.10.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Galati

Obligarea autoritatii publice la inmatricularea autoturismului second-hand fara plata taxei de poluare.
Decizia numarul 43/CA din data de 20.01.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Constanta

Obligarea autoritatii publice la inmatricularea autoturismului second-hand fara plata taxei de poluare.
Decizia numarul 107/CA din data de 17.02.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Constanta

Obligarea autoritatii publice la inmatricularea autoturismului second-hand fara plata taxei de poluare. Examinarea aspectelor privind lipsa procedurii prealabile.
Decizia numarul 65/CA din data de 26.01.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Constanta

obligatia de a face
Sentinta civila numarul 4406 din data de 10.05.2010. Pronuntata de Judecatoria Targu Jiu

OBLIGATIA DE A FACE. iNMATRICULAREA FARA TAXA A AUTOVEHICULULUI SECOND-HAND. cALITATE PROCESUAL PASIVA A ORGANELOR ADMINISTRATIVE ALE STATULUI.
Sentinta civila numarul 3445 din data de 02.09.2008. Pronuntata de Judecatoria Drobeta Turnu Severin

OBLIGATII BUGETARE. ACCESORII. SOCIETATE AFLATA IN PROCEDURA INSOLVENTEI. SUCCESIUNEA LEGILOR IN TIMP. LEGEA APLICABILA
Decizia numarul 95 din data de 24.04.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Bacau

Obligativitatea depunerii declaratiei privind achizitia terenului la compartimentul de specialitate al autoritatii administrative publice locale in termen de 30 de zile de la data achizitiei
Decizia numarul 1817 din data de 12.09.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti

Operatiuni de vanzari - cumparari de bunuri imobile. TVA. Nelegalitatea deciziilor de impunere, emise pe numele fiecarui reclamant, prin care s-a stabilit in sarcina lor sume diferite de plata , in conditiile in care acestia sunt soti si au realizat ...
Hotararea numarul 167/CA/2011 din data de 27.01.2011. Pronuntata de Tribunalul Bihor

OUG 24/1998. Persoana fizica autorizata.
Decizia numarul 565 din data de 13.03.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Alba-Iulia

PATRIMONIUL PERSOANEI FIZICE AUTORIZATE
Sentinta civila numarul 386 din data de 22.02.2011. Pronuntata de Tribunalul Dolj

Pentru functionarea unor servicii publice locale create in interesul persoanelor fizice si juridice, consiliile locale, pot adopta taxe speciale. Persoana fizica sau juridicatrebuie sa beneficieze in mod direct si nemijlocit de acel serviciu.
Sentinta comerciala numarul 376/ca din data de 12.05.2009. Pronuntata de Tribunalul Iasi

Plata obligatie fiscala.
Decizia numarul 2592 din data de 07.11.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti

Potrivit HG 831/1997 pentru aprobarea modelelor , formularelor comune privind activitatea financiara si contabila coroborate cu Normele metodologice privind intocmirea si utilizarea acestora persoanele juridice si fizice prev la art. 1 din Legea con...
Decizia numarul 1369 din data de 11.03.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti

Pretentii
Hotararea numarul 3131 din data de 16.10.2008. Pronuntata de Tribunalul Suceava

Procedura insolventei. Plan de distributie. Cheltuieli de conservare si administrare a imobilelor. Situatia impozitelor pe imobile.
Decizia numarul 181/R-COM din data de 25.01.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Pitesti

Profit. Cheltuieli deductibile
Decizia numarul 1024 din data de 06.05.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti

RECURS CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL. SCUTIREA DE LA PLATA IMPOZITULUI PE CLADIRI SE APLICA, CONFORM PREVEDERILOR ART.284 ALIN.4, 6 SI 7 DIN CODUL FISCAL RAPORTAT LA ART.26 ALIN.1 LIT. B DIN LEGEA NR.448/2006, DOAR CLADIRII SI TERENULUI AFERENT F...
Decizia numarul 2228 din data de 07.11.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Oradea

RECURS CONTENCIOS ADMINISTRATIV. PLATA IMPOZITULUI PE VENITUL REALIZAT DIN ACTIVITATI AGRICOLE. DREPTUL DE A BENEFICIA DE INDEMNIZATIA PENTRU CRESTEREA COPILULUI
Decizia numarul 307 din data de 14.11.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Oradea

Reevaluarea cladirilor in vederea impozitarii si inregistrarea noii valori in contabilitate
Hotararea numarul 467/CA/2010 din data de 12.05.2010. Pronuntata de Tribunalul Bihor

Refuzul de a plati taxa de poluare. Inexistenta obligatiei legale de inmatriculare a unui autoturism
Decizia numarul 1002 din data de 15.06.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

Restituire impozit de angajator. Plati compensatorii
Sentinta comerciala numarul 880/2011 din data de 24.11.2011. Pronuntata de Tribunalul Bistrita Nasaud

RETINEREA DE IMPOZITE SI CONTRIBUTII DIN VENITURILE OBTINUTE DE INVENTATOR IN URMA CESIONARII DREPTULUI LA OBTINEREA BREVETULUI DE INVENTIE.
Decizia numarul 593 din data de 18.09.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Bacau

scutire de impozit
Sentinta civila numarul 7177 din data de 19.08.2008. Pronuntata de Judecatoria Sectorului 2

Societate comerciala. Remunerarea actionarilor pentru participarea la AGA. Cheltuieli nedeductibile fiscal
Decizia numarul 681 din data de 08.06.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

T. V. A. DOCUMENTE JUSTIFICATIVE. DREPT DE DEDUCERE. CONDITII.
Decizia numarul 814 din data de 22.01.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Bacau

Taxa de poluare perceputa in temeiul OUG 50/2008, in forma initiala.
Decizia numarul 852/R din data de 14.09.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures

Taxa de poluare reglementata de OUG 50/2008 modificata prin OUG 218/2008.
Decizia numarul 21R din data de 13.01.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures

Taxa de poluare. Compatibilitatea dispozitiilor OUG 50/2008 cu dispozitiile dreptului comunitar.
Decizia numarul 1402 din data de 03.07.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Suceava

Taxa de poluare. Discriminarea instituitaincepand cu data de 9.12.2008 prin scutirea unei categorii de autovehicule de la plata taxei, conduce la incalcarea art. 90 din Tratatul Comunitatii Europene.
Decizia numarul 1946 din data de 06.11.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Suceava

Taxa de poluare. Discriminarea instituitaincepand cu data de 9.12.2008 prin scutirea unei categorii de autovehicule de la plata taxei, conduce la incalcarea art. 90 din Tratatul Comunitatii Europene.
Decizia numarul 1946 din data de 06.11.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Suceava

Taxa de poluarea. Exceptia inadmisibilita tii actiunii in contencios adminitrativ situatia de necontestarea deciziei de calcul al taxei de poluare
Decizia numarul 1251/R din data de 26.04.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures

Taxa de prima inmatriculare
Hotararea numarul 2997 din data de 28.04.2010. Pronuntata de Tribunalul Gorj

Taxa de prima inmatriculare achitata. Cerere de restituire solutionatasub imperiul OUG 50/2008. Consecinte
Decizia numarul 516/CA din data de 17.11.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Taxa de prima inmatriculare pentru autovehiculele si autoturismele aduse din statele membre ale Uniunii Europene. Legalitatea masurii de restituire. Preeminenta dreptului comunitar fata de normele de drept national (Cod fiscal).
Decizia numarul 501 din data de 25.09.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Galati

Taxa de prima inmatriculare restituita. Calitate procesuala pasiva. Incidenta dispozitii OUG 50/2008
Sentinta civila numarul 835 c.a. din data de 03.10.2008. Pronuntata de Tribunalul Iasi

Taxa de salubritate. Actiune in anularea hotararii Consiliului Local prin care s-a stabilit taxa de salubritate. Aplicabilitatea dispozitiilor speciale cuprinse in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 45/2003. Legalitatea instituirii taxei.
Decizia numarul 1210 din data de 30.12.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Bacau

Taxa inmatriculare.
Decizia numarul 702 din data de 20.02.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti

taxa pe teren in cazul unui contract de concesiune
Hotararea numarul 803/CA/2010 din data de 22.09.2010. Pronuntata de Tribunalul Bihor

Taxa speciala de prima de inmatriculare auto platitade reclamant a fost platitain baza unui titlu nelegal in baza art. 214/1 si 2 Cod fiscal care incalca prevederile comunitare din domeniu fiind stabilita discriminatoriu
Sentinta comerciala numarul 465/2008 din data de 13.06.2008. Pronuntata de Tribunalul Bistrita Nasaud

Taxa speciala prima inmatriculare
Hotararea numarul 253 din data de 11.09.2008. Pronuntata de Tribunalul Braila

Taxare inversa. Rambursare TVA
Hotararea numarul 802/CA/2010 din data de 22.09.2010. Pronuntata de Tribunalul Bihor

Taxe si impozite locale. Investitii efectuate de neproprietarul imobilelor.
Decizia numarul 54 din data de 12.01.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

Taxe si impozite.
Decizia numarul 1715 din data de 15.09.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti

Venit net anual. Calculul acestuia functie de optiunea expresaa contribuabilului
Decizia numarul 1027 din data de 24.04.2012. Pronuntata de Curtea de Apel TimisoaraComentarii ref. Sentinta civila numarul 306 din data de 20.01.2011 pronuntata de Judecatoria Targu Jiu

Fii primul care comenteaza.

 

 

Ultimele comentarii:
POPESCU MIHAELA comenteza: ''Buna seara.
Daca sunteti absolvent al inst. Ion Mincu in anul 1975 va anunt cu entuziasm ca avem intalnirea promo
... »»''

Alexandra comenteza: ''mai vin cu una. de ani de zile ca 1 pers platesc cel mai mult apa din tot blocul. la una din sedinte s-a votat schimbare ... »»''

Alexandra comenteza: ''buna ziua
am schimbat o butelie, tipul a venit cu una si cand sa porneasca aragazul nu ardea. a curatat din tub si
... »»''

Florin S comenteza: ''Cnventiile civile sunt greu de deosebit de un contrcat de munca mai ales atunci cand obiectul de activitate al conventii ... »»''

Laurentiu Galca comenteza: ''Sunt angajat la firma URBAN PROTECT din sinaia jud Prahova In urma controalelor pe care ati facut la firma respectiva si ... »»''

cornel comenteza: ''Doresc sa achizitionez un autoturism Skoda, fabricat octombrie 2006 diesel 1,9 norma poluare E3, emisii co2 140.Va rog s ... »»''

daragiu petre comenteza: ''buna zioa.am o mica problema .am avut o oprire pe salariu meu.iar deaci eu am platit totii banii care trebuia prin ing b ... »»''

 

 

Harta administrativa a Romaniei Judetul Satu-Mare Judetul Bihor Judetul Salaj Judetul Cluj Judetul Alba Judetul Hunedoara Judetul Arad Judetul Timis Judetul Caras-Severin Judetul Mehedinti Judetul Dolj Judetul Olt Judetul Gorj Judetul Vālcea Judetul Arges Judetul Dāmbovita Judetul Teleorman Judetul Giurgiu Judetul Calarasi Judetul Constanta Judetul Ialomita Judetul Prahova Judetul Brasov Judetul Sibiu Judetul Buzau Judetul Braila Judetul Tulcea Judetul Vrancea Judetul Galati Judetul Mures Judetul Covasna Judetul Harghita Judetul Bacau Judetul Vaslui Judetul Neamt Judetul Iasi Judetul Bistrita-Nasaud Judetul Maramures Judetul Suceava Judetul Botosani Judetul Bucuresti Judetul Ilfov Judetul Ilfov

 

 

 

Prima Pagina          Sitemap          Harta Site          Mergi sus


Toate datele afisate sunt informatii publice, publicate de autoritatile si institutiile publice sau in cadrul documentelor destinate publicului (Monitorul Oficial, Acte ale autoritatilor publice s.a.).
Consimtamantul persoanei vizate nu este cerut atunci cand prelucrarea priveste date obtinute din documente accesibile publicului, conform legii. (art.5, alin.2, lit.f din Legea nr. 677/2001, pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date). Notificare Operator de date cu caracter personal nr. 2447/2015.
Reclamatie date cu caracter personal