Institutii Publice: reabilitare
Asistenta Juridica

Prima Pagina          
Cautare generala

InfoDosar.ro
Cauta online dosarul din Instanta:
-Administratie
Institutii Publice

   Consiliile Judetene
   Judetele Romaniei
   Prefecturi
   Primarii
   Evidenta Populatiei
   Directiile de Pasapoarte
   Directiile Eliberari Pemise si Inmatriculari
   Directii de Statistica
   Arhivele Nationale
   Agentiile Domeniilor Statului
   Administratii ale Apelor Romane
   Drumurile Nationale
   Autoritati Sanitar-Veterinare
   Oficiile pentru Ameliorare si Reproductie in Zootehnie
   Oficii Judetene de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit
   A.P.I.A.
   Oficii Judetene pentru Consultanta Agricola
   Directiile de Agricultura
   Directiile FitoSanitare
   Ocoale Silvice
   Asociatii de Vanatoare si Pescuit
   Regiunile de Dezvoltare
   Agentiile pentru Protectia Mediului
   Casele de Asigurari de Sanatate
   Casele de Pensii
   Agentii de Somaj
   Asociatia Nevazatorilor
   Protectia Copilului
   Agentii Teritoriale pentru Prestatii Sociale
   Compartimente A.N.E.S.
   Consilii de Formare Profesionala
   Cartelul "Alfa"
   Administratiile financiare
   Trezorerii
   Camerele de Comert
   Curtile de Conturi
   Garzile Financiare
   Protectia Consumatorului
   Consiliul Concurentei
   Corpul Contabililor Autorizati
   Lista Contabililor Autorizati
   Lista Consultantilor Fiscali
   Tabloul arhitectilor din Romania
   Serviciile Judetene de Metrologie Legala
   Centre Evaluatori ANEVAR
   Agentiile pentru Conservarea Energiei
   CENTROCOOP
   ANCOM (ANRCTI)
   Inspectorate Scolare Judetene
   Directii Tineret
   Directii Judetene pentru Sport
   Federatii de Sport
   Biblioteci Judetene
   Directii Judetene pentru Cultura, Culte si Patrimoniul Cultural National
   Centre Judetene pentru Cultura Traditionala
   Muzee Judetene
   Biserici si Culte
   Teatre Judetene
   Federatia Sindicala "Spiru-Haret"
   Barouri de avocati
   Tabloul avocatilor
   Tabloul mediatorilor
   Birouri Avocatul Poporului
   Birouri de Cadastru
   Instante de Judecata
   Parchete
   Penitenciare
   Institute de Medicina Legala
   Notari Publici
   Executori Judecatoresti
   Lichidatori
   Consilieri Proprietate Intelectuala
   Traducatori Autorizati de MJ
   Colegiile Farmacistilor
   Colegiile Medicilor
   Colegiile Medicilor Dentisti
   Ordinul Asistentilor Medicali
   Spitale
   Centre Judetene Antidrog
   Centre de Transfuzie Sanguina
   Directiile de Sanatate Publica
   Crucea Rosie Romana
   Inspectorate de Stat in Constructii
   Auditori Energetici
   Inspectorate de Munca
   Garzile de Mediu
   Vamile
   I.S.U.
   InfoTrafic
   S.R.I.
   Birourile de Imigrari
   Autoritatile pentru Straini
   Politia Romana
   Jandarmeria Romana
   Centre Militare Judetene
   CREDITCOOP
   Casele de Ajutor Reciproc
   Retea CEC Bank
   Retea BCR
   Retea BancPost
   Retea BRD
   Retea Raiffeisen
   Retea Banca Carpatica
   Retea Banca Transilvania
   Retea Romextera Bank
   Oficii Postale
   Agentiile de Voiaj si Statiile CFR
   ARR-uri
   RAR-uri
   Statele Lumii
   Misiunile Diplomatice

 

 

Asistenta Juridica » Jurisprudenta » Judecatoria Targu Jiu


reabilitareSentinta penala numarul 869 din data de 12.05.2011
Pronuntata de Judecatoria Targu Jiu


Avocat Baroul Bucuresti Asistenta si reprezentare juridica la toate instantele de judecata www.cabinetonline.ro
[Sediu cabinet]


DOSAR NR.4680/318/2011 Cod operator 2444 R O M A N I A JUDECATORIA TG-JIU SENTINTA PENALA NR.869 SEDINTA PUBLICA DIN DATA DE 12.05.2011 INSTANTA CONSTITUITA DIN: PRESEDINTE:
- ANGELA ELENA GAVANESCU GREFIER:
- CLAUDIA HIRCEANU Ministerul Public - Parchetul de pe langa Judecatoria TG-JIU a fost reprezentat de procuror Pestiseanu Gheorghe.
Pe rol solutionarea cererii de reabilitare judecatoreasca formulata de petentul GIN La apelul nominal facut in sedinta publica a raspuns petentul asistat de avocat MN Procedura de citare legal indeplinita.
S-a facut referatul oral al cauzei de catre grefierul de sedinta, petentul a depus la dosar certificat de cazier judiciar rectificat, in copie cartea sa de identitate si certificat de nastere, dupa care constatand ca nu mai sunt cereri de formulat sau probe de administrat, instanta, potrivit art. 339 si 340 C.proc.pen., a apreciat terminata cercetarea judecatoreasca si a acordat cuvantul in dezbaterea cererii de reabilitare formulate de petent.
Reprezentantul Ministerului Public a solicitat admiterea cererii de reabilitare formulate de petent, intrucat in cauza sunt indeplinite conditiile de legalitate si de forma ale cererii. Aparatorul petentului solicita admiterea cererii de reabilitare astfel cum a fost formulata, cu luarea in considerare a certificatului de cazier judiciar depus la acest termen de judecata, aratand ca sunt indeplinite conditiile art. 137 Cod penal, urmand a se constata intervenita reabilitarea de drept pentru prima condamnare, sa se dispuna reabilitarea judecatoreasca pentru cea de-a doua condamnare.
I N S T A N T A

, Deliberand asupra cauzei penale de fata, constata urmatoarele:
Prin cererea formulata la data de 21.03.2011, inregistrata pe rolul Judecatoriei Tg-Jiu sub numarul 4680/318/2011, petentul GIN a solicitat instantei pronuntarea unei hotarari prin care sa se dispuna reabilitarea sa de drept cu privire la pedeapsa de un an inchisoare aplicata de Judecatoria Tg-Jiu prin sentinta penala nr. 685/09.04.1992 si reabilitarea sa judecatoreasca cu privire la pedeapsa de 3 ani inchisoare aplicata de Judecatoria Tg-Jiu prin sentinta penala nr. 284/18.04.1990.
In motivarea cererii, a precizat ca sunt indeplinite conditiile prevazute de art. 134 alin. 1 si 2 Cod penal, art. 135 alin. 1 lit.a Cod penal, art. 136, 137 Cod penal, nu a suferit alte condamnari, isi asigura existenta din practicarea agriculturii si nu exista sume de bani la care sa fi fost obligat prin hotararile judecatoresti mentionate si pe care sa nu le fi achitat.
In dovedirea cererii, a depus la dosar certificat de cazier judiciar nr. 250/14.03.2011.
Din oficiu, in temeiul art. 496 C.proc.pen., s-a dispus citarea petentului, precum si intocmirea unui referat de catre Biroul Executari Penale din cadrul Judecatoriei Tg-Jiu, cu privire la executarea pedepselor de catre petent si achitarea cheltuielilor judiciare, referatul solicitat fiind inaintat pentru primul termen de judecata (fila 9).
In cadrul probei cu inscrisuri, petentul a depus la dosar sentinta penala nr. 384/18.04.1990 a Judecatoriei Tg-Jiu, sentinta penala nr. 685/09.04.1992 a Judecatoriei Tg-Jiu, adeverinta nr. 4089/04.04.2011, acte de stare civila, caracterizari.
Ulterior, petentul a precizat cererea (fila 20) solicitand reabilitarea sa de drept cu privire la pedeapsa de 1 an inchisoare aplicata de Judecatoria TG-Jiu prin sentinta penala nr. 685/09.04.1992 si reabilitarea sa judecatoreasca cu privire la pedeapsa de 3 ani inchisoare aplicata de Judecatoria Tg-Jiu prin sentinta penala nr. 384/18.04.1990, aratand ca in certificatul de cazier judiciar exista mentiuni eronate.
In raport de aceasta precizare, instanta a pus in vedere petentului sa depuna la dosarul cauzei certificatul de cazier judiciar rectificat conform procedurii prev. de art. 32 alin. 2 din Legea 290/2004, obligatie indeplinita de acesta la ultimul termen de judecata.
Analizand materialul probator administrat in cauza, instanta retine urmatoarele:
In cauza sunt aplicabile dispozitiile art. 137 C.pen. rap. la art. 135 C.pen. si art. 494 - 498 C.proc.pen., pe cale de consecinta se va analiza daca sunt indeplinite, in mod cumulativ, conditiile prevazute de dispozitiile legale sus-mentionate.
Astfel, prin sentinta penala nr. 384/18.04.1990 a Judecatoriei Tg-Jiu, pronuntata in dosarul nr. 217/1990, ramasa definitiva prin nerecurare, in baza art. 208, 209 lit.a si g C.penal a fost condamnat petentul PN, fiul lui I si I, nascut la data de 03.07.1965 in .......... la pedeapsa de 3 ani inchisoare, iar in baza art. 3 din Decretul nr. 3/1990 s-a constatat gratiata conditionat pedeapsa aplicata acestuia, fiind obligat la 1000 lei cheltuieli judiciare statului.
Prin sentinta penala nr. 685/09.04.1992 a Judecatoriei Tg-Jiu, pronuntata in dosarul nr. 9598/1991, ramasa definitiva prin decizia penala nr. 380/27.05.1992 a Tribunalului Gorj, petentul a fost condamnat la pedeapsa de 1 an inchisoare pentru savarsirea infractiunii prev. de art. 208, 209 lit.a, e si c C.penal si obligat la 1500 lei cheltuieli judiciare statului.
La data de 27.12.2005 petentul PN a dobandit prin casatorie numele GIN, asa cum rezulta din certificatul de casatorie aflat la fila 42.
Din interpretarea coroborata a dispozitiilor art. 135-137 Cod penal, rezulta ca pentru a putea fi acordata reabilitarea judecatoreasca, la cererea fostului condamnat, trebuie indeplinite o serie de conditii referitoare la condamnarea pentru care se cere reabilitarea judecatoreasca, termenul de reabilitare si conduita fostului condamnat.
In ceea ce priveste conditia referitoare la condamnarea pentru care se poate cere reabilitarea judecatoreasca, din interpretarea per a contrario a dispozitiilor art. 134 Cod penal si literala a dispozitiilor art. 135 Cod penal, rezulta ca o astfel de cerere poate fi introdusa pentru orice condamnare care nu indeplineste conditiile reabilitarii de drept. Cum, in speta, petentul a fost condamnat la pedeapsa inchisorii de 1 an, respectiv 3 ani, iar potrivit art. 134 din Codul penal reabilitarea de drept opereaza pentru condamnari la pedeapsa amenzii sau la pedeapsa inchisorii care nu depaseste un an, rezulta ca pentru condamnarile pronuntate in privinta petentului nu poate opera reabilitarea de drept.
Retinand astfel, instanta are in vedere si faptul ca desi pentru condamnarea aplicata prin sentinta penala nr. 685/1992 a Judecatoriei Tg-Jiu ar fi fost incidenta reabilitarea de drept, intrucat reabilitarea are caracter indivizibil, iar o reabilitare partiala este lipsita de semnificatie juridica, reabilitarea de drept nu opereaza in cazul in care petentul a suferit mai multe condamnari succesive susceptibile doar unele de reabilitare de drept, iar celelalte susceptibile de reabilitare judecatoreasca, cum este cazul in speta.
In consecinta, pentru condamnarile suferite, petentul poate solicita doar reabilitarea judecatoreasca, prima conditie pentru acordarea acesteia fiind, ca atare, indeplinita.
In ceea ce priveste termenul de reabilitare, din interpretarea sistematica a dispozitiilor art. 136 alin. (1) si 135 Cod penal, rezulta ca termenul de reabilitare judecatoreasca se calculeaza de la data executarii pedepsei principale.
In situatia in care o persoana a suferit mai multe condamnari, cum este cazul petentului, termenul de reabilitare judecatoreasca se stabileste in functie de pedeapsa cea mai grea si curge de la data la care ultima pedeapsa este executata sau considerata ca executata.
Transpunand aceste principii in speta, instanta constata ca pedeapsa cea mai grea aplicata petentului este cea de 3 ani aplicata prin sentinta penala nr. 384/18.04.1990 a Judecatoriei Tg-Jiu, pronuntata in dosarul nr. 217/1990, ramasa definitiva prin nerecurare, astfel ca termenul de reabilitare incident este, conform art. 135 alin. 1 lit.a C.penal, de 4 ani la care se adauga jumatate din aceasta pedeapsa, deci 5 ani si 6 luni.
Acest termen incepe sa curga de la data la care ultima pedeapsa este executata sau considerata ca executata.
Avand in vedere ca petentul a inceput executarea ultimei pedepse la data de 18.10.1991, potrivit mentiunilor din cazierul judiciar aflat la fila 11, data considerarii ca executata a pedepsei este 17.10.1992, neprezentand importanta pentru calcularea termenului de reabilitare, momentul liberarii conditionate din executarea pedepsei.
Ca atare, de la aceasta data se socoteste termenul substantial de reabilitare, ce urmeaza a fi calculat conform dispozitiilor art. 135 alin. (1) lit. a) si art. 154 din Codul penal, respectiv 4 ani la care se adauga jumatate din durata pedepsei aplicate, adica 5 ani si 6 luni, termen care s-a implinit la data de 17.04.1998. Prin urmare, retinand ca cererea de reabilitare ce face obiectul prezentului dosar a fost formulata la data de 21.03.2011, conform rezolutiei judecatorului de serviciu (fila 2), instanta constata ca, potrivit art. 497 alin. 1 lit. a C.proc.pen., interpretat per a contrario si art. 135 alin. 1 lit.a C.penal este indeplinita conditia de forma si de fond a introducerii acesteia dupa implinirea termenului legal, respectiv 17.04.1998.
Cat priveste conditiile referitoare la conduita condamnatului, grupate in art. 137 alin. (1) lit. a) - c) din Codul penal, instanta retine ca, potrivit mentiunilor certificatului de cazier judiciar nr. 384/10.05.2011, eliberat de catre IPJ G - Serviciul de cazier judiciar (fila 44), de la data la care a luat sfarsit executarea pedepsei de 1 an inchisoare si pana in prezent, petentul nu a mai suferit nicio condamnare, astfel incat este indeplinita conditia prev. de art. 137 alin. (1) lit. a) din Codul penal.
Instanta mai retine ca in prezent petentul isi are asigurata existenta din agricultura, asa cum rezulta din inscrisul aflat la fila 22, fiind astfel indeplinita si conditia prevazuta de art. 137 alin. 1 lit.b C.pen.
Din inscrisul in circumstantiere denumit "caracterizare" (fila 23) si cartea de identitate aflata la fila 45, rezulta ca petentul are domiciliul stabil in localitatea T, unde este cunoscut ca o persoana cu un comportament corespunzator atat in familie, cat si in comunitate.
In consecinta, probele administrate in cauza se coroboreaza, formand instantei convingerea ca pe toata perioada de timp de la considerarea ca executata a pedepsei si pana in prezent petentul a avut asigurata existenta prin munca si a avut o buna conduita, straduinta dovedita de acesta in a-si castiga in mod cinstit existenta, precum si in a-si intretine familia dovedind ca faptele pentru care a fost condamnat au reprezentat un incident izolat si regretabil.
Cat priveste conditia impusa de art. 137 alin. 1 lit.d C.penal, instanta retine din certificatul de atestare fiscala eliberat de AFP T nr. 5207/04.05.2011 (fila 41) ca petentul nu figureaza in evidentele administratiilor financiare cu debite neachitate reprezentand amenzi si cheltuieli judiciare la data eliberarii certificatului.
In consecinta, pentru considerentele expuse, instanta apreciaza ca petentul a probat prin conduita sa ca s-a indreptat si ca merita sa i se acorde reabilitarea, motiv pentru care va admite cererea si va dispune reabilitarea sa judecatoreasca fata de condamnarea de 3 ani inchisoare aplicata acestuia prin sentinta penala nr. 384/18.04.1990 pronuntata de Judecatoria Tg-Jiu in dosarul nr. 217/1990, definitiva prin nerecurare si fata de condamnarea de 1 an inchisoare aplicata acestuia prin sentinta penala nr. 685/09.04.1992 pronuntata de Judecatoria Tg-Jiu in dosarul nr. 9598/1991, definitiva prin decizia penala nr. 380/27.05.1992 a Tribunalului Gorj.
In temeiul art. 502 Cod procedura penala, instanta va dispune ca dupa ramanerea definitiva a prezentei sentinte penale, sa fie efectuata mentiune despre aceasta pe hotararile prin care s-au pronuntat condamnarile pentru care se va dispune reabilitarea.
De asemenea, avand in vedere ca cererea petentului va fi admisa, instanta apreciaza ca nu se poate retine vreo culpa procesuala in sarcina acestuia astfel incat, in temeiul art. 192 alin. 3 Cod procedura penala, cheltuielile judiciare vor ramane in sarcina statului.

PENTRU ACESTE MOTIVE,
IN NUMELE LEGII,
HOTARASTE

:
Admite cererea formulata de catre petentul G (fost P) N, fiul lui I si I, nascut la data de ....... in localitatea ........, CNP, CI seria GZ nr., cu domiciliul in orasul ..............
In baza art. 135 alin. 1 lit. a C.pen. cu aplicarea art. 137 alin. 1 lit. a -d C.pen dispune reabilitarea judecatoreasca a petentului fata de condamnarea de 3 ani inchisoare aplicata acestuia prin sentinta penala nr. 384/18.04.1990 pronuntata de Judecatoria Tg-Jiu in dosarul nr. 217/1990, definitiva prin nerecurare si fata de condamnarea de 1 an inchisoare aplicata acestuia prin sentinta penala nr. 685/09.04.1992 pronuntata de Judecatoria Tg-Jiu in dosarul nr. 9598/1991, definitiva prin decizia penala nr. 380/27.05.1992 a Tribunalului Gorj.
In baza art. 502 Cod procedura penala se vor efectua cuvenitele mentiuni pe sentinta penala nr. 384/18.04.1990 pronuntata de Judecatoria Tg-Jiu in dosarul nr. 217/1990, definitiva prin nerecurare si pe sentinta penala nr. 685/09.04.1992 pronuntata de Judecatoria Tg-Jiu in dosarul nr. 9598/1991, definitiva prin decizia penala nr. 380/27.05.1992 a Tribunalului Gorj, dupa ramanerea definitiva a prezentei hotarari.
Dispune comunicarea prezentei IGP - Directia Evidenta Operativa si Cazier Judiciar pentru efectuarea cuvenitelor mentiuni in registrele de resort, dupa ramanerea definitiva a prezentei hotarari.
In temeiul art. 192 alin. 3 Cod procedura penala, cheltuielile judiciare raman in sarcina statului.
Cu drept de recurs in termen de 10 zile de la pronuntare pentru procuror si petent.
Pronuntata in sedinta publica azi, 12.05.2011 la Judecatoria Tg-Jiu.
PRESEDINTE, GREFIER, Red.Tehn.AGE 2 ex.-23.05.2011 1

Alte spete din domeniul Reabilitare (de drept sau judecatoreasca)

Art.484 si urm. Cod penal
Sentinta penala numarul 585 din data de 11.12.2012. Pronuntata de Judecatoria Targu Carbunesti

Caracterul indivizibil al reabilitarii
Sentinta penala numarul 379 din data de 14.11.2008. Pronuntata de Judecatoria Caransebes

Cerere de reabilitare
Hotararea numarul 4 din data de 17.01.2012. Pronuntata de Judecatoria Toplita

cerere de reabilitare
Sentinta penala numarul 352 din data de 25.06.2012. Pronuntata de Judecatoria Targu Carbunesti

Cerere de reabilitare
Sentinta penala numarul 97/2013 din data de 07.03.2013. Pronuntata de Judecatoria Targu Carbunesti

cerere de reabilitare
Sentinta penala numarul 964 din data de 26.05.2011. Pronuntata de Judecatoria Targu Jiu

Cerere de reabilitare
Sentinta penala numarul 83 din data de 23.10.2011. Pronuntata de Judecatoria Baia de Arama

CERERE DE REABILITARE
Sentinta penala numarul 287 din data de 15.02.2007. Pronuntata de Judecatoria Drobeta Turnu Severin

Cerere de reabilitare (art. 494 si urmatoarele C.p.p., art. 134 si urmatoarele C.p.)
Sentinta penala numarul 60 din data de 19.02.2010. Pronuntata de Judecatoria Targu Neamt

CERERE DE REABILITARE JUDECATOREASCA; VERIFICAREA INDEPLINIRII CONDITIILOR PREVAZUTE DE LEGE
Sentinta penala numarul 154 din data de 14.08.2012. Pronuntata de Judecatoria Turnu Magurele

Cerere de reabilitare judecatoreasca. Calificarea cererii. Respingerea cererii pentru neindeplinirea conditiilor de forma.
Sentinta penala numarul 250 din data de 21.01.2011. Pronuntata de Judecatoria Iasi

Cerere de reabilitare. Competenta.
Decizia numarul 432 din data de 11.09.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Alba-Iulia

Cerere de reabilitare. Refuzul petitionarului de a achita despagubirile civile la care a fost obligat prin hotarare
Decizia numarul 158 din data de 01.03.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Alba-Iulia

Cerere pentru reabilitare cu privire la cu privire la pedeapsa amenzii penale. Admisibilitate conform art. 134 alin. 1 Cod Penal cu referire la art. 136 alin. 1 si 2 Cod Penal. Instanta va constatat intervenirea reabilitarii. Lipsa cerintei altor pr...
Sentinta penala numarul 13 din data de 07.01.2009. Pronuntata de Judecatoria Barlad

Condamnari care nu atrag starea de recidiva. Implinirea termenului de reabilitare
Decizia numarul 592 din data de 20.10.2005. Pronuntata de Curtea de Apel Galati

Conditiile de forma ale cererii de reabilitare judecatoreasca
Decizia numarul 38/R/2012 din data de 17.02.2012. Pronuntata de Tribunalul Bihor

Constatare reabilitare
Sentinta penala numarul 179 din data de 16.12.2011. Pronuntata de Judecatoria Vatra Dornei

Desfiintarea sentintei primei instante in apel cu trimitere pentru rejudecare conform art. 297 alin.(l) Cod procedura civila. Nelegalitatea deciziei din apel.
Decizia numarul 197 din data de 04.02.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Bacau

Indeplinirea conditiilor legale pentru constatarea reabilitarii judecatoresti.
Sentinta penala numarul 157 din data de 12.11.2008. Pronuntata de Judecatoria Corabia

Individualizarea judiciara a pedepsei. Criterii. Reabilitarea
Decizia numarul 238/R din data de 05.03.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

Ob: reabilitare judecatoreasca. Neindeplinirea conditiei prev. de art. 137 alin.1 lit.d Cod penal. Buna - credinta a petentului - condamnat trebuie reflectataintr-o executare voluntaraa despagubirilor stabilite in sarcina sa printr-o hotarare ...
Sentinta penala numarul 22856 din data de 13.12.2012. Pronuntata de Judecatoria Iasi

Penal - cerere de reabilitare (art. 494 si urmatoarele C.p.p., art. 134 si urmatoarele C.p.)
Sentinta penala numarul 47/2009 din data de 14.05.2009. Pronuntata de Judecatoria Rupea

Penal - cerere de reabilitare (art. 494 si urmatoarele C.p.p., art. 134 si urmatoarele C.p.)
Sentinta penala numarul 350/293/2009 din data de 14.05.2009. Pronuntata de Judecatoria Rupea

Penal - cerere de reabilitare (art. 494 si urmatoarele C.p.p., art. 134 si urmatoarele C.p.)
Sentinta penala numarul 65/2009 din data de 25.06.2009. Pronuntata de Judecatoria Rupea

PENAL Cerere de reabilitare. Neimplinirea termenului de incercare a pedepsei aplicate cu suspendarea conditionata a executarii. Consecinte
Sentinta penala numarul 16821_24 din data de 25.03.2011. Pronuntata de Judecatoria Buzau

PENAL. REABILITARE
Decizia din data de 14.04.2010. Pronuntata de Tribunalul Buzau

PENAL. REABILITARE JUDECATOREASCA. INDEPLINIREA CONDITIILOR PREVAZUTE DE LEGE
Sentinta penala din data de 25.03.2009. Pronuntata de Judecatoria Buzau

PENAL. SOLUTIONARE CERERE DE REABILITARE PENTRU MAI MULTE CONDAMNARI
Sentinta penala din data de 03.04.2009. Pronuntata de Judecatoria Buzau

Rabilitare
Sentinta penala numarul 75 din data de 03.03.2011. Pronuntata de Judecatoria Targu Neamt

Reabiliatre (de drept sau judecatoreasca )
Sentinta penala numarul 1037 din data de 19.05.2009. Pronuntata de Judecatoria Bacau

Reabilitare
Sentinta penala numarul 214 din data de 02.03.2009. Pronuntata de Judecatoria Tulcea

Reabilitare
Sentinta penala numarul 239 din data de 09.03.2009. Pronuntata de Judecatoria Tulcea

Reabilitare
Sentinta penala numarul 1074 din data de 21.09.2010. Pronuntata de Judecatoria Tulcea

Reabilitare
Decizia numarul 1907 din data de 12.09.2008. Pronuntata de Tribunalul Vrancea

Reabilitare
Sentinta penala numarul 468 din data de 25.08.2009. Pronuntata de Judecatoria Barlad

reabilitare
Sentinta penala numarul 227 din data de 20.04.2010. Pronuntata de Judecatoria Barlad

Reabilitare
Sentinta penala numarul 189 din data de 06.04.2010. Pronuntata de Judecatoria Barlad

Reabilitare
Sentinta penala numarul 170 din data de 26.06.2012. Pronuntata de Tribunalul Bacau

Reabilitare
Sentinta penala numarul 95 din data de 21.01.2010. Pronuntata de Judecatoria Bacau

Reabilitare
Sentinta penala numarul 135 din data de 09.10.2009. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

Reabilitare
Sentinta penala numarul 593 din data de 08.12.2010. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

Reabilitare
Sentinta penala numarul 592 din data de 08.12.2010. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

Reabilitare
Sentinta penala numarul 167 din data de 14.01.2011. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

Reabilitare
Sentinta penala numarul 138 din data de 22.02.2010. Pronuntata de Judecatoria Onesti

Reabilitare
Sentinta penala numarul 300 din data de 06.05.2010. Pronuntata de Judecatoria Onesti

Reabilitare
Sentinta penala numarul 428 din data de 07.09.2011. Pronuntata de Judecatoria Piatra Neamt

Reabilitare
Sentinta penala numarul 41 din data de 05.02.2010. Pronuntata de Judecatoria Targu Neamt

Reabilitare
Sentinta penala numarul 132 din data de 30.04.2010. Pronuntata de Judecatoria Targu Neamt

Reabilitare
Sentinta penala numarul 104 din data de 31.03.2010. Pronuntata de Judecatoria Targu Neamt

Reabilitare
Sentinta penala numarul 660 din data de 14.04.2009. Pronuntata de Judecatoria Sectorului 5

reabilitare
Sentinta penala numarul 261 din data de 18.05.2010. Pronuntata de Judecatoria Targu Carbunesti

Reabilitare
Sentinta penala numarul 53/2013 din data de 14.02.2013. Pronuntata de Judecatoria Targu Carbunesti

reabilitare
Sentinta penala numarul 869 din data de 12.05.2011. Pronuntata de Judecatoria Targu Jiu

reabilitare
Sentinta penala numarul 816 din data de 05.05.2011. Pronuntata de Judecatoria Targu Jiu

REABILITARE - CONDITII
Sentinta penala numarul 217 din data de 27.04.2010. Pronuntata de Judecatoria Tecuci

REABILITARE - NEINDEPLINIREA CERINTELOR LEGALE
Sentinta penala numarul 125 din data de 14.03.2007. Pronuntata de Judecatoria Caracal

Reabilitare - neindeplinirea conditiilor prevazute de art. 137 alin. 1 Cod penal
Sentinta penala numarul 332 din data de 13.12.2010. Pronuntata de Judecatoria Campulung Moldovenesc

Reabilitare (de drept sau judecatoreasca )
Sentinta penala numarul 402 din data de 04.10.2012. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

Reabilitare (de drept sau judecatoreasca)
Sentinta penala numarul 592 din data de 13.12.2012. Pronuntata de Judecatoria Targu Carbunesti

Reabilitare de drept
Sentinta penala numarul 412 din data de 07.03.2013. Pronuntata de Judecatoria Bacau

reabilitare de drept
Hotararea numarul 151 din data de 26.04.2011. Pronuntata de Judecatoria Zarnesti

Reabilitare de drept
Sentinta penala numarul 74/2013 din data de 21.02.2013. Pronuntata de Judecatoria Targu Carbunesti

Reabilitare de drept in conditiile art. 86 C.pen. Pronuntarea unei hotarari de condamnare in prima instanta pentru pretinsa sa varsire a unei noi infractiuni inauntrul termenului de incercare. Art. 500 C.proc.pen- suspendarea examinarii cererii.
Hotararea numarul * din data de 06.12.2011. Pronuntata de Judecatoria Iasi

REABILITARE DE DREPT SAU JUDECATOREASCA
Sentinta penala numarul 125 din data de 15.03.2007. Pronuntata de Judecatoria Caracal

REABILITARE DE DREPT SAU JUDECATOREASCA
Sentinta penala numarul 124 din data de 15.03.2007. Pronuntata de Judecatoria Caracal

Reabilitare de drept. Condamnare la pedeapsa inchisorii de 6 luni.
Hotararea numarul 1157 din data de 11.01.2006. Pronuntata de Judecatoria Sectorului 6

Reabilitare de drept. Dacatermenul de incercare al suspendarii conditionate, redus ca efect al gratierii, s-a implinit inainte de sa varsirea noii infractiuni, condamnatul este reabilitat de drept si, potrivit art. 38 alin. 2 Cod penal, condamnarea ...
Decizia numarul 3 din data de 08.01.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Galati

reabilitare de drept. masura de siguranta a internarii medicale. inadmisibilitate
Hotararea numarul 66 din data de 03.02.2010. Pronuntata de Judecatoria Sectorului 3

Reabilitare de drept. Recidiva postexecutorie.
Decizia numarul 106 din data de 08.03.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Oradea

Reabilitare de drept. sanctiune cu caracter administrativ. inadmisibilitate
Hotararea numarul 36 din data de 25.01.2010. Pronuntata de Judecatoria Sectorului 3

Reabilitare fata de condamnarea suferita
Sentinta penala numarul 171 din data de 13.01.2010. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

Reabilitare judecatoreasca
Sentinta penala numarul 2339 din data de 14.12.2009. Pronuntata de Judecatoria Bacau

Reabilitare judecatoreasca
Sentinta penala numarul 1364 din data de 09.09.2010. Pronuntata de Judecatoria Bacau

Reabilitare judecatoreasca
Sentinta penala numarul 114 din data de 25.01.2011. Pronuntata de Judecatoria Bacau

Reabilitare judecatoreasca
Hotararea numarul 107 din data de 04.06.2011. Pronuntata de Judecatoria Zarnesti

reabilitare judecatoreasca
Sentinta penala numarul 819 din data de 22.06.2010. Pronuntata de Judecatoria Sectorului 5

Reabilitare judecatoreasca
Sentinta civila numarul 13 din data de 13.03.2006. Pronuntata de Judecatoria Rosiori de Vede

REABILITARE JUDECATOREASCA
Sentinta penala numarul 38 din data de 12.02.2013. Pronuntata de Judecatoria Rosiori de Vede

REABILITARE JUDECATOREASCA
Sentinta penala numarul 110 din data de 16.06.2010. Pronuntata de Judecatoria Caracal

Reabilitare judecatoreasca
Sentinta penala numarul 940 din data de 17.12.2009. Pronuntata de Judecatoria Slatina

REABILITARE JUDECATOREASCA ADMISA, CONDITII
Sentinta penala numarul 348 din data de 20.03.2008. Pronuntata de Judecatoria Drobeta Turnu Severin

Reabilitare judecatoreasca respinsa pentru autoritate lucru judecat.
Sentinta penala numarul 2894 din data de 12.10.2012. Pronuntata de Judecatoria Iasi

Reabilitare judecatoreasca.
Sentinta penala numarul 2027 din data de 11.11.2010. Pronuntata de Judecatoria Targu Jiu

Reabilitare judecatoreasca.
Sentinta penala numarul 1940 din data de 04.11.2010. Pronuntata de Judecatoria Targu Jiu

Reabilitare judecatoreasca.
Sentinta penala numarul 1719 din data de 01.10.2010. Pronuntata de Judecatoria Targu Jiu

Reabilitare judecatoreasca. Analizarea dispozitiilor art. 137 Cod penal
Sentinta penala numarul 123 din data de 20.05.2010. Pronuntata de Judecatoria Bicaz

Reabilitare judecatoreasca. Competenta
Sentinta penala numarul 83 din data de 24.02.2009. Pronuntata de Tribunalul Botosani

Reabilitare judecatoreasca. Competenta
Sentinta penala numarul 124 din data de 07.06.2011. Pronuntata de Tribunalul Botosani

Reabilitare judecatoreasca. Condamnari succesive, calcul termen, lipsa conditiilor de forma
Sentinta penala numarul 3847 din data de 15.12.2009. Pronuntata de Judecatoria Iasi

Reabilitare judecatoreasca. Condamnari succesive. Conditii
Decizia numarul 574 din data de 19.09.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Alba-Iulia

Reabilitare judecatoreasca. Conditii de acordare. Lipsa conditiilor prev. de art. 137 alin. 1 Cod penal
Sentinta penala numarul 139 din data de 19.01.2012. Pronuntata de Judecatoria Iasi

Reabilitare judecatoreasca. Conditii de admisibilitate
Sentinta penala numarul 6 din data de 13.01.2009. Pronuntata de Judecatoria Alexandria

Reabilitare judecatoreasca. Conditii impuse de lege pentru a se dispune aceasta. Cale de atac.
Decizia numarul 52 din data de 22.02.2007. Pronuntata de Tribunalul Olt

Reabilitare judecatoreasca. Dovada bunei credinte cu privire la imposibilitatea achitarii despagubirilor civile
Decizia numarul 14 din data de 19.02.2013. Pronuntata de Tribunalul Teleorman

Reabilitare judecatoreasca. Dovada indeplinirii conditiei prevazute in art. 137 alin. (1) lit. d) Cod penal privind achitarea despagubirilor civile prin orice mijloc de proba.
Decizia numarul 719 din data de 21.09.2010. Pronuntata de Tribunalul Iasi

Reabilitare judecatoreasca. Gresita retinere a existentei relei credinte a condamnatului, conditie prevazuta de art. 137 alin. 1 lit. d din Codul penal, in lipsa unui probatoriu complet.
Decizia numarul 374/R din data de 01.10.2007. Pronuntata de Tribunalul Maramures

Reabilitare judecatoreasca. Indeplinirea conditiilor de fond
Sentinta penala numarul 443 din data de 29.08.2008. Pronuntata de Judecatoria Roman

REABILITARE JUDECATOREASCA. NEINDEPLINIREA CONDITIILOR DE FOND
Sentinta penala numarul 275 din data de 16.10.2008. Pronuntata de Judecatoria Campulung Moldovenesc

Reabilitare judecatoreasca. Plata despagubirilor civile.
Decizia numarul 461 din data de 01.10.2010. Pronuntata de Tribunalul Dolj

Reabilitare judecatoreasca. Respingerea cererii pentru neintrunirea conditiilor de forma
Sentinta penala numarul 58 din data de 13.03.2012. Pronuntata de Tribunalul Botosani

Reabilitare judecatorescÄ
Sentinta penala numarul 405 din data de 01.03.2010. Pronuntata de Judecatoria Bacau

Reabilitare judiciara. Indeplinirea conditiilor legale
Sentinta penala numarul 86 din data de 15.01.2008. Pronuntata de Judecatoria Craiova

Reabilitare. Cerere formulata dupa decesul condamnatului
Sentinta penala numarul 9 din data de 03.04.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures

Reabilitare. Condamnare pentru fapte comise din minorat. Inadmisibilitate
Sentinta penala numarul 698 din data de 03.11.2010. Pronuntata de Judecatoria Sectorului 3

Reabilitare. Condamnari succesive din care ultima cu suspendarea conditionata a executarii
Sentinta penala numarul 1769 din data de 18.09.2008. Pronuntata de Judecatoria Ploiesti

REABILITARE. CONDITII
Sentinta penala numarul 187 din data de 04.05.2007. Pronuntata de Judecatoria Alexandria

Reabilitare. Data de la care se calculeazatermenul.
Decizia numarul 89 din data de 23.04.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

Reabilitare. Gra?iere condi?ionata. Curgerea termenului de reabilitare
Sentinta penala numarul 1040 din data de 20.05.2008. Pronuntata de Judecatoria Ploiesti

Reabilitare( de drept sau judecatoreasca )
Sentinta penala numarul 99 din data de 11.05.2010. Pronuntata de Judecatoria Vaslui

Reabilitarea
Hotararea numarul 326 din data de 17.02.2009. Pronuntata de Judecatoria Sectorului 5

REABILITAREA DE DREPT
Decizia numarul 5/R din data de 13.01.2009. Pronuntata de Tribunalul Teleorman

Reabilitarea de drept
Decizia numarul 345 din data de 22.05.2009. Pronuntata de Tribunalul Dolj

Reabilitarea de drept
Decizia numarul 345 din data de 22.05.2009. Pronuntata de Tribunalul Dolj

Reabilitarea de drept in cazuri speciale-Gratierea conditionata a pedepsei dupa ramanerea definitiva a hotararii de condamnare cu suspendarea conditionata a executarii pedepsei-Reducerea termenului de incercare cu durata pedepsei gratiate conditionat
Sentinta penala numarul 230 din data de 10.02.2009. Pronuntata de Judecatoria Ploiesti

reabilitarea judecatoreasca
Hotararea din data de 23.04.2009. Pronuntata de Judecatoria Balcesti

Reabilitarea judecatoreasca fata de pedeapsa de 1 an si 2 luni
Sentinta civila numarul 1659 din data de 06.06.2012. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

Reabilitarea judecatoreasca in cazul condamnarilor succesive la pedeapsa inchisorii cu suspendare sub supraveghere a executarii pedepsei si suspendare conditionata, in termenul de incercare al condamnarilor anterioare
Decizia numarul 97 din data de 04.03.2010. Pronuntata de Tribunalul Olt

Reabilitarea judecatoreasca. Termen.
Decizia numarul 610/R din data de 11.11.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Pitesti

Reabilitarea. Data de la care se socoteste termenul de reabilitare.
Sentinta penala numarul 112 din data de 12.06.2006. Pronuntata de Tribunalul Olt

Reabilitatea judecatoreasca. Conditii de acordare a acesteia
Decizia numarul 21 din data de 12.01.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Alba-Iulia

Recurs nefondat. Reabilitare judecatoreasca. Caracterul indivizibil al reabilitarii judecatoresti. Modalitatea de calcul a termenului de reabilitare in cazul condamnarilor succesive si data de la care incepe sa curga acest termen.
Decizia numarul 652 din data de 13.10.2008. Pronuntata de Tribunalul Iasi

Recurs. Cerere de reabilitare (art. 494 si urmatoarele din Codul de procedura penala art. 134 si urmatoarele din Codul de procedura penala)
Decizia numarul 596 din data de 22.03.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti

RECURS. COMPETENTA DE SOLUTIONARE A CERERII DE REABILITARE
Decizia numarul 356 din data de 15.06.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Oradea

Recurs. Respingerea in mod gresit ca ramasa fara obiect a cererii de constatare a intervenirii reabilitarii de drept.
Decizia numarul 8 din data de 18.01.2008. Pronuntata de Tribunalul Tulcea

Respingerea cererii de reabilitate ca fiind prematur introdusa.
Sentinta civila numarul 99 din data de 02.04.2010. Pronuntata de Judecatoria Caracal

Respingerea cererii formulata de catre petent ca fiind introdusa inainte de termenul legal
Sentinta penala numarul 137/2010 din data de 27.01.2011. Pronuntata de Judecatoria Beclean

Respingerea cererii formulata de catre petent ca fiind introdusa inainte de termenul legal
Sentinta penala numarul 137/2010 din data de 02.06.2011. Pronuntata de Judecatoria Beclean

Revocarea suspendarii conditionate a executarii pedepsei ca urmare a unei condamnari intervenite dupa implinirea termenului de incercare. Lipsirea de efecte a constatarii intervenirii reabilitarii de drept si in consecinta retinerea recidivei postcon...
Sentinta penala numarul 1374 din data de 08.04.2009. Pronuntata de Judecatoria Iasi

REVOCAREA SUSPENDARII CONDITIONATE A EXECUTARII PEDEPSEI IN CAZUL RECIDIVEI PREV. DE ART.37 A CP
Sentinta penala numarul 348 din data de 19.10.2012. Pronuntata de Judecatoria Campina

Sentinta penala 35
Sentinta penala numarul 35 din data de 19.03.2009. Pronuntata de Judecatoria Calafat

Sentinta penala Nr. 191
Sentinta penala numarul 191 din data de 23.11.2011. Pronuntata de Judecatoria Calafat

SENTINTA PENALA Nr. 43
Hotararea numarul 43 din data de 18.03.2011. Pronuntata de Judecatoria Calafat

Solicitarea reabilitarii fata de efectele sentintei penale a Tribunalului Bacau
Sentinta penala numarul 75 din data de 15.04.2009. Pronuntata de Judecatoria MoinestiComentarii ref. Sentinta penala numarul 869 din data de 12.05.2011 pronuntata de Judecatoria Targu Jiu

Fii primul care comenteaza.

 

 

Ultimele comentarii:
Laurentiu Galca comenteza: ''Sunt angajat la firma URBAN PROTECT din sinaia jud Prahova In urma controalelor pe care ati facut la firma respectiva si ... »»''

cornel comenteza: ''Doresc sa achizitionez un autoturism Skoda, fabricat octombrie 2006 diesel 1,9 norma poluare E3, emisii co2 140.Va rog s ... »»''

daragiu petre comenteza: ''buna zioa.am o mica problema .am avut o oprire pe salariu meu.iar deaci eu am platit totii banii care trebuia prin ing b ... »»''

stefania comenteza: ''Buna seara , numarul de telefon numai este valabil cum as putea intra in posesia celui nou ,
Multumesc
... »»''

Jebelean Lidia comenteza: ''Buna ziua,

Detin un Titlu de proprietate comun pentru suprafata de 9,088 ... »»''

dan comenteza: ''DNA SA SE SESISEZE IN LEGATURA CU ABUZURLE FACUTE LA COMANDA DE MORIE COMANDANTUL DE LA SADU IN FAVOAREA LUI FANE DOGARU ... »»''

iON comenteza: ''CAUTATI PE NET CE A FACUT LA HERCULANE IN 2008, GALERIILE MOBILEI.....MULTE AFACERI DUBIOASE SI CUNOSC DIN SURSE SIGURE ... »»''

 

 

Harta administrativa a Romaniei Judetul Satu-Mare Judetul Bihor Judetul Salaj Judetul Cluj Judetul Alba Judetul Hunedoara Judetul Arad Judetul Timis Judetul Caras-Severin Judetul Mehedinti Judetul Dolj Judetul Olt Judetul Gorj Judetul Vālcea Judetul Arges Judetul Dāmbovita Judetul Teleorman Judetul Giurgiu Judetul Calarasi Judetul Constanta Judetul Ialomita Judetul Prahova Judetul Brasov Judetul Sibiu Judetul Buzau Judetul Braila Judetul Tulcea Judetul Vrancea Judetul Galati Judetul Mures Judetul Covasna Judetul Harghita Judetul Bacau Judetul Vaslui Judetul Neamt Judetul Iasi Judetul Bistrita-Nasaud Judetul Maramures Judetul Suceava Judetul Botosani Judetul Bucuresti Judetul Ilfov Judetul Ilfov

 

 

 

Prima Pagina          Sitemap          Harta Site          Mergi sus


Toate datele afisate sunt informatii publice, publicate de autoritatile si institutiile publice sau in cadrul documentelor destinate publicului (Monitorul Oficial, Acte ale autoritatilor publice s.a.).
Consimtamantul persoanei vizate nu este cerut atunci cand prelucrarea priveste date obtinute din documente accesibile publicului, conform legii. (art.5, alin.2, lit.f din Legea nr. 677/2001, pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date). Notificare Operator de date cu caracter personal nr. 2447/2015.
Reclamatie date cu caracter personal