Institutii Publice: Revizuire
Asistenta Juridica

Prima Pagina          
Cautare generala

InfoDosar.ro
Cauta online dosarul din Instanta:
-Administratie
Institutii Publice

   Consiliile Judetene
   Judetele Romaniei
   Prefecturi
   Primarii
   Evidenta Populatiei
   Directiile de Pasapoarte
   Directiile Eliberari Pemise si Inmatriculari
   Directii de Statistica
   Arhivele Nationale
   Agentiile Domeniilor Statului
   Administratii ale Apelor Romane
   Drumurile Nationale
   Autoritati Sanitar-Veterinare
   Oficiile pentru Ameliorare si Reproductie in Zootehnie
   Oficii Judetene de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit
   A.P.I.A.
   Oficii Judetene pentru Consultanta Agricola
   Directiile de Agricultura
   Directiile FitoSanitare
   Ocoale Silvice
   Asociatii de Vanatoare si Pescuit
   Regiunile de Dezvoltare
   Agentiile pentru Protectia Mediului
   Casele de Asigurari de Sanatate
   Casele de Pensii
   Agentii de Somaj
   Asociatia Nevazatorilor
   Protectia Copilului
   Agentii Teritoriale pentru Prestatii Sociale
   Compartimente A.N.E.S.
   Consilii de Formare Profesionala
   Cartelul "Alfa"
   Administratiile financiare
   Trezorerii
   Camerele de Comert
   Curtile de Conturi
   Garzile Financiare
   Protectia Consumatorului
   Consiliul Concurentei
   Corpul Contabililor Autorizati
   Lista Contabililor Autorizati
   Lista Consultantilor Fiscali
   Tabloul arhitectilor din Romania
   Serviciile Judetene de Metrologie Legala
   Centre Evaluatori ANEVAR
   Agentiile pentru Conservarea Energiei
   CENTROCOOP
   ANCOM (ANRCTI)
   Inspectorate Scolare Judetene
   Directii Tineret
   Directii Judetene pentru Sport
   Federatii de Sport
   Biblioteci Judetene
   Directii Judetene pentru Cultura, Culte si Patrimoniul Cultural National
   Centre Judetene pentru Cultura Traditionala
   Muzee Judetene
   Biserici si Culte
   Teatre Judetene
   Federatia Sindicala "Spiru-Haret"
   Barouri de avocati
   Tabloul avocatilor
   Tabloul mediatorilor
   Birouri Avocatul Poporului
   Birouri de Cadastru
   Instante de Judecata
   Parchete
   Penitenciare
   Institute de Medicina Legala
   Notari Publici
   Executori Judecatoresti
   Lichidatori
   Consilieri Proprietate Intelectuala
   Traducatori Autorizati de MJ
   Colegiile Farmacistilor
   Colegiile Medicilor
   Colegiile Medicilor Dentisti
   Ordinul Asistentilor Medicali
   Spitale
   Centre Judetene Antidrog
   Centre de Transfuzie Sanguina
   Directiile de Sanatate Publica
   Crucea Rosie Romana
   Inspectorate de Stat in Constructii
   Auditori Energetici
   Inspectorate de Munca
   Garzile de Mediu
   Vamile
   I.S.U.
   InfoTrafic
   S.R.I.
   Birourile de Imigrari
   Autoritatile pentru Straini
   Politia Romana
   Jandarmeria Romana
   Centre Militare Judetene
   CREDITCOOP
   Casele de Ajutor Reciproc
   Retea CEC Bank
   Retea BCR
   Retea BancPost
   Retea BRD
   Retea Raiffeisen
   Retea Banca Carpatica
   Retea Banca Transilvania
   Retea Romextera Bank
   Oficii Postale
   Agentiile de Voiaj si Statiile CFR
   ARR-uri
   RAR-uri
   Statele Lumii
   Misiunile Diplomatice

 

 

Asistenta Juridica » Jurisprudenta » Judecatoria Vanju Mare


RevizuireHotararea numarul 2445 din data de 06.12.2011
Pronuntata de Judecatoria Vanju Mare


Avocat Baroul Bucuresti Asistenta si reprezentare juridica la toate instantele de judecata www.cabinetonline.ro
[Sediu cabinet]


Sentinta civila numarul 2445 pronuntata de Judecatoria Vinju Mare in dosarul numarul 2885/332/2011 Pe rol, judecarea actiunii civile avind ca obiect "revizuire", formulata de revizuientul B.I., cu domiciliul in comuna Poroina Mare, sat Stignita, judetul Mehedinti, in contradictoriu cu intimatii G.I. si G.E., ambii cu domiciliul in comuna Poroina Mare, sat Stignita, judetul Mehedinti . La apelul nominal facut in sedinta publica au ra spuns prezent revizuientul si intimatii, G.E. asistata de avocat S.A. . Procedura indeplinita . S-a facut referatul oral al cauzei de catre grefierul de sedinta, apoi avocat S.A. pentru intimata G.E. a solicitat acordarea unui nou termen pentru a se depune copia sentintei pronuntate la data de 23.11.2011 in dosarul nr. 1767/54/2011 de catre Curtea de Apel Craiova, a fost respinsa cererea formulata de apa ra torul intimatei, intrucit se tergiverseaza solutionarea cauzei, dupa care constatindu-se procesul in stare de judecata, s-a acordat cuvintul in fond. Revizuientul, a solicitat admiterea cererii de revizuire si schimbarea in totalitate a hota ririi atacate . Avocat S.A. , pentru intimata G.E. , a pus concluzii de respingerea cererii de revizuire ca nefondata , cu cheltuieli de judecata si a depus concluzii scrise . Intimatul G.I., a cerut respingerea cererii de revizuire . Prin cererea adresata acestei instante la data de 16.08.2011, revizuientul B.I. a solicitat revizuirea sentintei civile nr. 1781/3.11.2010 pronuntata de Judecatoria Vinju Mare, in dosarul nr. 1079/332/2010. In motivarea cererii, revizuientul a aratat ca, dupa pronuntarea hota ririi a carei revizuire o solicita, a obtinut adeverintele nr. 670, 671 din 25.07.2011si respectiv 699/3.08.2011 eliberate de Prima ria comunei Poroina Mare, care nu au putut fi prezentate, in sensul ca daca ar fi fost cunoscute de instanta, cu ocazia judeca rii pricinii, solutia ar fi putut fi alta decit cea pronuntata . In drept, revizuientul a intemeiat cererea pe disp. art. 322 pct. 5 C.p.c, , iar in dovedirea acesteia a depus la dosar in copie s.c. nr. 2100/19.11.2008 pronuntata de Judecatoria Vinju Mare, procesul verbal intocmit la data de, contract de vanzare- cumpa rare autentificat sub nr. 8349/10.06.1994, titlu de proprietate nr. 50123/18.08.2003, adresa nr. 1/332/2004, raportul de expertiza tehnica extra judiciara intocmit de expert I.M., schita cadastrala, adeverinta nr. 670 si nr. 671/25.07.2011, adresa nr. 699/3.08.2011, s.c. nr. 1781/3.11.2010 pronuntata de Judecatoria Vinju Mare, raportul de expertiza intocmit de expert I.M., procesul verbal intocmit la data de 8.08.2011 , decizia de indrumare a Plenului Tribunalului Suprem nr. 3/20.06.1968, chitanta privind plata taxei de timbru si timbrul judiciar . Intimatii in apa rare , au formulat intimpinare prin care au solicitat, respingerea cererii de revizuire ca neintemeiata, deoarece inscrisurile invocate de catre revizuient , in speta adeverintele nr. 670 si 671 din 25.07.2011, respectiv 699/3.08.2011 nu indeplinesc cerintele prevazute de art. 322 pct. 5 C.p.c, avind in vedere ca, nu au fost retinute de catre intimati si nici nu au putut fi infa tisate dintr-o imprejurare mai presus de vointa partilor . Analizind actele si lucrarile dosarului, instanta constata si retine ca, revizuientul prin actiunea de fata solicita revizuirea sentintei civile nr. 1781/3.11.2010, definitiva si irevocabila, pronuntata in dosarul nr. 1079/332/2010, pretinzind ca, dupa pronuntarea hota ririi a carei revizuire o cere, a obtinut inscrisuri noi, in speta adeverintele nr. 670 si 671/25.07.2011 si respectiv 699/3.08.2011, care nu au putut fi prezentate, in sensul ca, daca ar fi fost cunoscute de instanta cu ocazia judeca rii pricinii, solutia ar fi fost alta decit cea pronuntata . Din cuprinsul adeverintei nr. 670/25.07.2011 emisa de Prima ria comunei Poroina Mare, reiese ca, revizuientul este inscris in registrul agricol al satului Stignita, comuna Poroina Mare, la pozitia 133, vol. I, in T.99/15, P.13, cu suprafata de 0, 12 ha cu vecinii : E- G.M., V- G.E., S- HB202 si N-Dj606, pentru care pla teste impozit, iar din continutul adeverintei nr. 671/25.07.2011, rezulta ca, intimata G.E. figureaza inscrisa in acelasi registru la pozitia 80, vol. I, cu casa de locuit si anexe gospoda resti, situate pe suprafata de 0, 10 ha conform contractului de vanzare- cumpa rare cu clauza de intretinere nr. 8349/10.06.1994, cu impozitele pla tite a zi, aspecte care au facut obiectul cercetarii judecatoresti, in sentinta supusa revizuirii . Potrivit disp. art. 322 alin., 1 pct. 5 C.p.c, revizuirea unei hotarari judecatoresti ramase definitiva in instanta de apel sau prin neapelare, precum si a unei hota riri date de o instanta de recurs atunci cind evoca fondul, se poate cere daca, dupa darea hota ririi, s-au descoperit inscrisuri doveditoare, retinute de partea potrivnica sau care nu au putut fi infa tisate dintr-o imprejurare mai presus de vointa partilor , ori daca s-a desfiintat sau s-a modificat hota rirea unei instante pe care s-a intemeiat hota rirea a carei revizuire se cere . Se retine ca, inscrisurile invocate de catre revizuient in justificarea cererii de revizuire, chiar daca sunt inscrisuri noi si care nu au fost folosite in procesul in care s-a pronuntat hotararea atacata, nu indeplinesc cerintele enuntate mai sus, intrucit pe de o parte nu au fost retinute de catre partea potrivnica, in speta intimatii, iar pe de alta parte nici nu au putut fi infa tisate dintr-o imprejurare mai presus de vointa partilor, asa cum pretinde revizuientul. Revizuirea este o cale de retractare, care se poate exercita numai in cazurile si conditiile expres prevazute de lege . Instanta apreciaza insa, ca revizuientul prin cererea de revizuire, tinde in final la reanalizarea unor elemente ce au facut obiectul judecatii, ceea ce este inadmisibil, deoarece in cadrul revizuirii, nu se poate efectua un control judiciar soldat cu reformarea hota ririi atacate . Fata de considerentele expuse, instanta apreciaza cererea ca nefondata si in consecinta urmeaza a o respinge . Va zind si disp. art. 274 C.p.c, revizuientul va fi obligat la plata catre intimata G.E., a sumei de 450 lei cheltuieli de judecata . Respinge cererea de revizuire formulata de revizuientul B.I., cu domiciliul in comuna Poroina Mare, sat Stignita, judetul Mehedinti, in contradictoriu cu intimatii G.I. si G.E., ambii cu domiciliul in comuna Poroina Mare, sat Stignita, judetul Mehedinti, privind s.c. nr. 1781 din 3.11.2010 pronuntata de Judecatoria Vinju Mare in dosarul nr. 1079/332/2010. Obliga revizuientul sa plateasca intimatei G.E. suma de 450 lei cheltuieli de judecata . Cu recurs in termen de 15 zile de la comunicare.

Alte spete din domeniul Revizuire

Act nou in sensul dispoz. art. 322 pct.5 c.p.c. Inscris determinant. Inscrisul care atesta o alta situatie de fapt decat cea cuprinsa in actele anterioare.
Decizia numarul 951 din data de 04.10.2010. Pronuntata de Tribunalul Olt

Admisibilitate revizuirii unei hotarari prin care s-a rezolvat cererea de ajutor public judiciar in conformitate cu OUG51/2008
Decizia numarul 131 din data de 26.01.2011. Pronuntata de Tribunalul Olt

Admiterea unei revizuiri pe motivul ca neluand in considerare un plan de situatie, expertul sa varsise infractiunea de marturie mincinoasa incalca principiul securitatii raporturilor juridice si dreptul la un proces echitabil cata vreme, desi cunoscut...
Decizia numarul 10/A/2010 din data de 03.11.2010. Pronuntata de Tribunalul Bistrita Nasaud

analiza cond. de admitere a revizuirii
Decizia numarul 40 din data de 10.04.2009. Pronuntata de Tribunalul Arges

art. 193 C.pen.
Sentinta penala numarul 912 din data de 20.05.2011. Pronuntata de Judecatoria Targu Jiu

Art. 322 pct. 7 Cod procedura civila. Revizuire. Hotarari potrivnice. Conditii.
Hotararea numarul 53 din data de 20.02.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Suceava

Art.322 c.p.c. Inadmisibilitatea cererii de revizuire impotriva unei hotararii pronuntate de o instanta de recurs in cazul in care prin decizie instanta nu evoca fondul.
Decizia numarul 596 din data de 28.04.2009. Pronuntata de Tribunalul Olt

Cai extraordinare de atac. Revizuire. Cereri de revizuire succesive, formulate de aceeasi parte, in aceeasi pricina, intemeiate pe jurisprudenta Curtii Europene de Justitie in materia taxelor fiscale. Conditii cerute pentru admiterea in principiu a c...
Decizia numarul 348/CA din data de 20.02.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Cai extraordinare de atac. Revizuire. Exceptia inadmisibilita tii. Conditii si cazuri in care devine incidentÄ
Decizia numarul 113 din data de 21.03.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Calitate procesuala intr-o cerere de revizuire
Decizia numarul 1718/R din data de 17.11.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures

Capacitate procesuala de folosinta a Consiliului Local al Municipiului Iasi.
Sentinta civila numarul 5853 din data de 17.04.2009. Pronuntata de Judecatoria Iasi

Caracterul expres si limitativ al dispozitiilor art. 394 alin. 1 lit. a-c C.pr. pen.
Sentinta penala numarul 22 din data de 24.02.2011. Pronuntata de Judecatoria Faurei

Cauza penala. Inadmisibilitatea revizuirii care se intemeiazape alte motive decat cele prev. de art. 394 C.proc. pen.
Sentinta penala numarul 266 din data de 31.01.2008. Pronuntata de Judecatoria Craiova

Cazul de revizuire prevazut de articolul 394 alin.1 lit.a Cod procedura penala.
Decizia numarul 164 din data de 26.01.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

CAZURI DE REVIZUIRE. NOTIUNEA DE"FAPTE SAU IMPREJURARI CE NU AU FOST CUNOSCUTE DE INSTANTA". SARCINA PROBEI
Sentinta penala numarul 3328 din data de 03.11.2008. Pronuntata de Judecatoria Iasi

cerere de revizuire
Decizia numarul 1411/R din data de 19.10.2010. Pronuntata de Tribunalul Vaslui

Cerere de revizuire
Sentinta penala numarul 211 din data de 19.04.2010. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

cerere de revizuire
Sentinta penala numarul 369 din data de 09.08.2010. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

Cerere de revizuire
Sentinta civila numarul 2910 din data de 18.11.2011. Pronuntata de Judecatoria Brezoi

Cerere de revizuire
Decizia numarul 104 din data de 02.04.2012. Pronuntata de Tribunalul Gorj

Cerere de revizuire
Sentinta civila numarul 2037 din data de 06.09.2012. Pronuntata de Tribunalul Arad

Cerere de revizuire a hotararii penale. Invocarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 83 Cod penal. Inadmisibilitatea cererii de sesizare a Curtii Constitutionale
Sentinta penala din data de 30.12.2009. Pronuntata de Judecatoria Pogoanele

Cerere de revizuire adresatadirect instantei.
Sentinta penala numarul 3 din data de 30.10.2008. Pronuntata de Judecatoria Vaslui

Cerere de revizuire avand ca obiect hotararea instantei de recurs
Decizia numarul 2048 din data de 17.10.2005. Pronuntata de Curtea de Apel Alba-Iulia

Cerere de revizuire ca urmare a descoperirii de inscrisuri doveditoare. Conditii
Decizia numarul 1245 din data de 07.06.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

Cerere de revizuire formulata in temeiul art. 322 pct.5 C.pr.c. Repunere in termen. Neindeplinirea cond. legale (art. 103 C.p.c.). Cererea introdusa tardiv
Sentinta civila din data de 22.09.2010. Pronuntata de Judecatoria Patarlagele

Cerere de revizuire formulata prin care se solicita revizuirea sentintei civile pronuntata de Judecatorie, in temeiul art. 322 pct. 5 si pct. 7 C.p.c. Respingere pentru neindeplinirea conditiile de admisibilitate cerute de art. 322 pct. 5 si pct. ...
Sentinta civila numarul 170 din data de 20.01.2009. Pronuntata de Judecatoria Barlad

CERERE DE REVIZUIRE INTEMEIATA PE DISPOZITIILE ART. 322 pct. 4 COD PROCEDURA CIVILA. CONDITII PENTRU A FI INCIDENT ACEST MOTIV AL CAII EXTRAORDINARE DE ATAC
Decizia numarul 200 din data de 04.03.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti

Cerere de revizuire intemeiata pe dispozitiile art. 322 pct. 5 C.pr.civ. Inscris nou care releva o situatie de fapt ce a fost avutain vedere la solutionarea cauzei de catre instanta care a pronuntat hotararea supusa revizuirii
Sentinta civila numarul 315/2007 din data de 24.09.2007. Pronuntata de Tribunalul Gorj

Cerere de revizuire intemeiata pe prevederile art. 322 pct. 7 Cod procedura civila. Contrarietate de hotarari. Lipsa identitatii de obiect si cauza.
Decizia numarul 409 din data de 06.10.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Alba-Iulia

Cerere de revizuire. Act administrativ ce incalca dreptul comunitar
Decizia numarul 1851 din data de 06.10.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

Cerere de revizuire. Cai de atac.
Decizia numarul 196 din data de 28.02.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

Cerere de revizuire. Cazul de revizuire de la art. 322 pct. 5 C.pr.civ.
Decizia numarul 122 din data de 25.09.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Cerere de revizuire. Conditii de admisibilitate. Notiunea de"inscris nou"
Decizia numarul 290 din data de 15.02.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

Cerere de revizuire. Decizie de respingere a recursului. Inadmisibilitate.
Decizia numarul 381/R din data de 25.04.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

Cerere de revizuire. Expertiza este o probain dosar, administratain conditii de contradictorialitate, astfel ca instanta este suveranain aprecierea ei
Decizia numarul 539/R din data de 04.04.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures

Cerere de revizuire. Inadmisibilitate
Decizia numarul 2046 din data de 17.10.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

Cerere de revizuire. Inscris doveditor in sensul prevederilor art. 322 pct. 5 teza I din Codul de procedura civila. Conditie de admisibilitate a revizuirii.
Decizia numarul 101 din data de 20.01.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Suceava

Cerere de revizuire. Inscris nou.
Decizia numarul 1222 din data de 23.11.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Alba-Iulia

Cerere de revizuire. Intelesul sintagmei"descoperirea unor fapte sau imprejurari ce nu au fost cunoscute de instanta la solutionarea cauzei.
Sentinta penala numarul 12 din data de 19.01.2012. Pronuntata de Judecatoria Oltenita

CERERE DE REVIZUIRE. MODUL DE INTERPRETARE A PREVEDERILOR ART. 322 DIN CODUL DE PROCEDURA CIVILA, COROBORAT CU CELE ALE ART. 2 PCT.1 LIT. C SI ALE ART. 289 DIN CODUL MUNCII
Decizia numarul 629 din data de 16.10.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Suceava

Cerere de revizuire. Neasigurarea asistentei judiciare obligatorii. Consecinte.
Decizia numarul 85/R din data de 18.02.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures

Cerere de revizuire. Neindeplinire conditii de admisibilitate. Actiunea principala se afla in apel la tribunal.
Sentinta civila numarul 1462/02.02.2009 din data de 02.02.2009. Pronuntata de Judecatoria Iasi

Cerere revizuire
Sentinta penala numarul 268 din data de 22.02.2011. Pronuntata de Judecatoria Bacau

Cerere revizuire
Sentinta penala numarul 268 din data de 22.02.2011. Pronuntata de Judecatoria Bacau

Cerere revizuire
Sentinta civila numarul 104 din data de 11.01.2010. Pronuntata de Judecatoria Caracal

Cerere revizuire. Act nou - decizia Curtii Constitutionale nr. 838/27.05.2009. Spor stres 50%.
Decizia numarul 578/CM/ din data de 13.10.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Constanta

Cerere revizuire. Inadmisibilitate in situatia invocarii unor motive de fond
Decizia numarul 537 din data de 10.04.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Alba-Iulia

CEREREA DE REVIZUIRE
Decizia numarul 166/R din data de 06.04.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Pitesti

Cererea de revizuire a unei hotarari judecatoresti irevocabile intemeiata pe publicarea in Monitorul Oficial a unei decizii data in recurs in interesul legii. Inadmisibilitate
Decizia numarul 265 din data de 18.02.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Suceava

Civil - revizuire prestatie tabulara
Sentinta civila numarul 478 din data de 23.04.2012. Pronuntata de Judecatoria Campulung Moldovenesc

Civil - revizuire sentinta civila - incompatibilitatea judecatorului care a solutionat fondul cauzei. Judecatorul care a solutionat cauza pe fond si este investit cu solutionarea cererii de revizuire, mai inainte de admiterea in principiu a revizuiri...
Sentinta civila numarul 538 din data de 17.06.2008. Pronuntata de Judecatoria Liesti

COMERCIAL: Cerere de revizuire tardiv introdusa. Incidenta prevederilor art. 322 pct. 2 si ale art. 324 alin. 1 pct. 1 din Codul de procedura civila
Decizia numarul 51 din data de 30.04.2012. Pronuntata de Tribunalul Buzau

Conditiile de admisibilitate ale cererii de revizuire intemeiata pe prevederile art. 322 pct. 2 din codul de procedura civila. Neincidenta in cauza a acestor conditii
Decizia numarul 74 din data de 20.01.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Suceava

Conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca inscrisul in baza caruia se poate dispune revizuirea unei hotararii definitive.
Decizia numarul 125 din data de 26.01.2011. Pronuntata de Tribunalul Olt

Conflict negativ de competenta
Sentinta penala numarul 7/F din data de 13.02.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Brasov

Constructor de rea-credinta. Obligatie de a demola constructiile edificate pe terenul altuia. Aplicabilitatea dispozitiilor art. 494 C.civil
Decizia numarul 2909 din data de 11.10.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

Contencios administrativ. Cerere de revizuire.
Decizia numarul 456 din data de 11.05.2010. Pronuntata de Tribunalul Arad

Contestatie privind revizuirea pensiei de serviciu
Sentinta civila numarul 203 din data de 13.10.2011. Pronuntata de Tribunalul Mehedinti

Decizia civila nr. 577/R/2010, Revizuire, cerere intemeiata pe disp. art. 322 pct. 5 C pr. civ
Decizia numarul 577/R/2010 din data de 11.10.2010. Pronuntata de Tribunalul Bihor

Dispozitii potrivnice. Intelesul notiunii.
Decizia numarul 13 din data de 12.01.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

Drept procesual civil. Cai extraordinare de atac. Revizuire. Cercetarea falsului. Obligatia instantei
Decizia numarul 809 din data de 18.09.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

DREPT. CIVIL. REVIZUIRE
Sentinta civila numarul 10045 din data de 18.06.2008. Pronuntata de Judecatoria Craiova

Exceptia tardivitatii formularii cererii de revizuire. Obligatia partilor de a-si exercita drepturile procesuale in cadrul termenelor statuate de lege- consecinta directa a dreptului persoanei la judecarea procesului sau in mod echitabil si intr-un t...
Decizia numarul 222 din data de 15.02.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti

Fond Funciar. Revizuire
Decizia numarul 1169 din data de 14.09.2010. Pronuntata de Tribunalul Suceava

Fond penal. Revizuire admisa.
Sentinta penala numarul 99 din data de 23.06.2011. Pronuntata de Tribunalul Calarasi

Hotarare
Sentinta penala numarul 510 din data de 10.11.2008. Pronuntata de Judecatoria Reghin

Hotarare care evocafondul. Competenta. Cazul prevazut de art. 322 alin.1 pct.4 Cod pr.civila.
Decizia numarul 14 din data de 12.01.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

Hotarare pronuntata in revizuire. Incidenta art. 328 alin.1 Cod pr.civila. Recurs declarat impotriva unei decizii irevocabile.
Decizia numarul 24 din data de 12.01.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

Hotararea judecatoreasca obtinutape baza unei actiuni introduse inainte de solutionarea definitiva a litigiului in care se cere revizuirea poate fi considerata ca act nou in sensul art. 322 pct. 5 C.pr.civ.
Sentinta civila numarul 2849 din data de 26.08.2009. Pronuntata de Judecatoria Campina

Hotarari potrivnice. Inteles
Decizia numarul 1274 din data de 20.11.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

Inadmisibilitate. Neindeplinire conditii prevazute de art. 322 pct. 5 C.pr.civ.
Sentinta civila numarul 5241 din data de 19.11.2009. Pronuntata de Judecatoria Focsani

Inadmisibilitatea cererii de revizuire formulate impotriva deciziilor din recurs care nu evocafondul
Decizia numarul 1709 din data de 25.10.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti

Inadmisibilitatea cererii de revizuire impotriva unei hotarari judecatoresti pronuntate in baza dispozitiilor art. 278 ind. 1 alin. 8 lit.a, b Cod procedura penala
Sentinta penala numarul 84 din data de 28.10.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Inadmisibilitatea cererii de revizuire in cazul in care sunt invocate inscrisuri noi, constituite ulterior pronuntarii hotararii atacate
Sentinta civila numarul 1579 din data de 26.06.2012. Pronuntata de Judecatoria Rosiori de Vede

Inadmisibilitatea revizuirii indreptata impotriva unei hotarari pronuntata in temeiul . 2781 alin.8 lit. a si b CPP este inadmisibila".
Sentinta penala numarul 175 din data de 24.01.2008. Pronuntata de Judecatoria Craiova

Inadmisibilitatea revizuirii prev.de art. 619 alin.5 cod procedura civila vizeaza doar capatul de cerere de divort nu si cererile accesorii precum cele privind incredintarea minorilor, sau plata pensiei de intretinere.
Decizia numarul 467 din data de 26.09.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Galati

Inadmisibilitatea unei cereri de revizuire
Decizia numarul 258 din data de 10.03.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Suceava

Incetarea procesului penal ca urmare a prescriptiei raspunderii penale. Revizuire intemeiata pe art. 394 lit. a Cod procedura penala , in sensul ca nu au avut posibilitatea sa ceara in instante de recurs continuarea procesului penal.
Decizia numarul 403 din data de 10.11.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Suceava

Instanta competenta in solutionarea cererii de revizuire. Inadmisibilitatea cererii de revizuire a unei decizii pronuntate de instanta de recurs prin care nu se evoca fondul.
Decizia numarul 341/CM/ din data de 09.10.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Constanta

Legea 10/2001 - revizuire
Sentinta civila numarul 6414 din data de 06.12.2011. Pronuntata de Judecatoria Piatra Neamt

Lipsa invocarii unor fapte si imprejurari noi necunoscute de instanta la data solutionarii cauzei si pe baza ca rora sa se poatadovedi netemeinicia hotararii de condamnare.
Sentinta penala numarul 48/2011 din data de 14.11.2012. Pronuntata de Judecatoria Beclean

Lipsa unei analize complete a cererii de revizuire formulate de catre condamnat.
Decizia numarul 24/R din data de 16.01.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures

Motivul de revizuire intemeiat pe disp. art. 322 pct. 5 C.proc.civ. Conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca inscrisul depus in calea de reformare a revizuirii pentru a putea fi considerat act nou de natura a duce la modificarea solutiei pronun...
Decizia numarul 402 din data de 12.04.2010. Pronuntata de Judecatoria Odorheiul Secuiesc

Motivul de revizuire intemeiat pe disp. art. 322 pct. 5 C.proc.civ. Conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca inscrisul depus in calea de reformare a revizuirii pentru a putea fi considerat act nou de natura a duce la modificarea solutiei pronun...
Decizia numarul 402 din data de 12.04.2010. Pronuntata de Tribunalul Dambovita

Motivul de revizuire intemeiat pe disp. art. 322 pct. 5 C.proc.civ. Conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca inscrisul depus in calea de reformare a revizuirii pentru a putea fi considerat act nou de natura a duce la modificarea solutiei pronun...
Decizia numarul 402 din data de 12.04.2010. Pronuntata de Tribunalul Ialomita

Neindeplinirea cumulativa a conditiilor prevazute de art. 322 pct. 5 Cod procedura civila in masura sa conduca la admiterea unei cereri de revizuire prin intermediul caruia se invoca un" inscris nou doveditor".
Decizia numarul 1205/RC din data de 17.11.2008. Pronuntata de Tribunalul Neamt

Obiectul revizuirii intemeiata pe art. 322 pct.2 cod procedura civila. Decizia instantei de recurs de casare cu trimitere, Inadmisibilitatea revizuirii.
Decizia numarul 667 din data de 16.05.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

Obiectul revizuirii. Hotarare prin care a fost solutionatao cerere de revizuire. Inadmisibilitate
Decizia numarul 1224 din data de 21.05.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Cluj

OMISIUNEA INSTANTEI DE RECURS DE A CERCETA UNUL DINTRE MOTIVELE DE MODIFICARE SAU DE CASARE. REVIZUIRE.
Decizia numarul 1073 din data de 26.05.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti

PENAL. INADMISIBILITATEA CERERII DE REVIZUIRE CU PRIVIRE LA SENTINTELE PENALE PRONUNTATE IN BAZA ART. 2781 COD PROCEDURA PENA
Sentinta penala din data de 26.01.2009. Pronuntata de Judecatoria Buzau

PENAL. Revizuire
Sentinta penala numarul 416 din data de 28.04.2011. Pronuntata de Judecatoria Ramnicu Sarat

PENAL. Revizuire-infractiunea de conducere a unui autoturism fara a poseda permis de conducere.
Decizia numarul 133/2010 din data de 22.12.2010. Pronuntata de Tribunalul Buzau

Plangere contraventionala
Sentinta civila numarul 88 din data de 31.01.2012. Pronuntata de Tribunalul Gorj

Plangere contraventionala
Sentinta civila numarul 224 din data de 13.02.2012. Pronuntata de Judecatoria Novaci

Plangere contraventionala. Revizuire. Omisiunea instantei de a se pronunta asupra exceptiei nulitatii procesului verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor.
Sentinta civila numarul 61 din data de 25.03.2009. Pronuntata de Judecatoria Vaslui

Potrivit art. 394 alin.1 litera a din Codul de Procedura Penalarevizuirea poate fi ceruta daca se descoperafapte sau imprejurari noi care nu au fost cunoscute instantei la solutionarea cauzei.
Sentinta penala numarul 47 din data de 27.02.2012. Pronuntata de Judecatoria Fetesti

Prin mentinerea procesului verbal de control incheiat in data de 15 iulie 2004 de organul de control al intimatei DGFP B-N la revizuienta, precum si a deciziei nr. 137/19.11.2004 s-ar ajunge la situatia unei duble impuneri
Sentinta comerciala numarul 29/CA/2010 din data de 09.07.2010. Pronuntata de Tribunalul Bistrita Nasaud

Prin sentinta civila nr.3935/22.07.2004 pronuntata de Judecatoria Galati a fost admisa actiunea formulata de catre reclamanta CM in contradictoriu cu parata Primaria mun. Galati
Sentinta civila numarul 3935 din data de 22.07.2004. Pronuntata de Judecatoria Galati

Recurs civil. Revizuire. INSCRIS NOU. art. 322 pct 5 Cod proc.civ
Decizia numarul 365/R din data de 14.04.2010. Pronuntata de Tribunalul Calarasi

Recurs. Trimiterea cauzei spre rejudecare. Cazul de casare prevazut de art. 385/9 pct.10,18,17,17/1 c.p.p.
Decizia numarul 218/r din data de 11.02.2003. Pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti

Rejudecarea dupa extradare
Decizia numarul 69 din data de 08.03.2010. Pronuntata de Tribunalul Suceava

Rejudecarea dupa extradare. Aplicabilitatea procedurii simplificate prevazute de art. 3201 Cod procedura penala
Sentinta penala numarul 35 din data de 21.02.2012. Pronuntata de Judecatoria Oltenita

Renuntarea la cererea de revizuire
Sentinta penala numarul 294 din data de 24.09.2007. Pronuntata de Judecatoria Adjud

RENUNTAREA LA JUDECATA. ADMISIBILITATEA CERERII IN CAILE DE ATAC. EFECTE.
Sentinta civila numarul 1182 din data de 22.01.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Bacau

Revendicare imobiliara. Revizuire
Decizia numarul 87 din data de 16.03.2010. Pronuntata de Tribunalul Suceava

Revizuire
Decizia numarul 1646 din data de 30.05.2011. Pronuntata de Tribunalul Bucuresti

Revizuire
Decizia numarul 2597 din data de 30.06.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Galati

Revizuire
Decizia numarul 247 din data de 23.06.2005. Pronuntata de Curtea de Apel Oradea

REVIZUIRE
Decizia numarul 1240 din data de 13.11.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Oradea

revizuire
Sentinta penala numarul 15/C din data de 19.10.2011. Pronuntata de Tribunalul Vaslui

Revizuire
Decizia numarul 478/R din data de 25.05.2010. Pronuntata de Tribunalul Bacau

Revizuire
Sentinta penala numarul 2341 din data de 14.12.2009. Pronuntata de Judecatoria Bacau

Revizuire
Sentinta penala numarul 596 din data de 29.03.2010. Pronuntata de Judecatoria Bacau

Revizuire
Sentinta civila numarul 7854 din data de 20.09.2010. Pronuntata de Judecatoria Bacau

Revizuire
Sentinta penala numarul 573 din data de 05.04.2011. Pronuntata de Judecatoria Bacau

Revizuire
Sentinta civila numarul 53 din data de 16.08.2012. Pronuntata de Judecatoria Buhusi

Revizuire
Sentinta penala numarul 239 din data de 14.06.2010. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

Revizuire
Sentinta penala numarul 28 din data de 20.01.2012. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

revizuire
Sentinta penala numarul 226 din data de 04.04.2011. Pronuntata de Judecatoria Onesti

revizuire
Sentinta penala numarul 717 din data de 12.12.2011. Pronuntata de Judecatoria Onesti

revizuire
Sentinta penala numarul 215 din data de 09.04.2012. Pronuntata de Judecatoria Onesti

REVIZUIRE
Sentinta civila numarul 291 din data de 12.03.2008. Pronuntata de Judecatoria Bicaz

Revizuire
Sentinta penala numarul 275 din data de 03.11.2009. Pronuntata de Judecatoria Horezu

Revizuire
Sentinta penala numarul 253 din data de 04.04.2011. Pronuntata de Judecatoria Piatra Neamt

Revizuire
Sentinta civila numarul 593 din data de 03.03.2011. Pronuntata de Judecatoria Targu Neamt

Revizuire
Decizia numarul 158 din data de 13.09.2010. Pronuntata de Tribunalul Suceava

Revizuire
Sentinta civila numarul 2630 din data de 30.11.2011. Pronuntata de Judecatoria Falticeni

Revizuire
Sentinta civila numarul 511 din data de 31.08.2011. Pronuntata de Judecatoria Intorsura Buzaului

Revizuire
Sentinta penala numarul 33 din data de 01.08.2011. Pronuntata de Judecatoria Intorsura Buzaului

Revizuire
Sentinta penala numarul 55 din data de 18.11.2011. Pronuntata de Judecatoria Intorsura Buzaului

revizuire
Sentinta penala numarul 12 din data de 18.01.2007. Pronuntata de Tribunalul Prahova

revizuire
Sentinta civila numarul 983 din data de 14.12.2009. Pronuntata de Tribunalul Prahova

Revizuire
Sentinta civila numarul 1015 din data de 10.12.2009. Pronuntata de Tribunalul Prahova

REVIZUIRE
Sentinta penala numarul 7 din data de 19.12.2011. Pronuntata de Judecatoria Valenii de Munte

revizuire
Sentinta penala numarul 990 din data de 12.05.2010. Pronuntata de Judecatoria Sectorului 4

Revizuire
Sentinta penala numarul 429 din data de 05.03.2009. Pronuntata de Judecatoria Sectorului 5

revizuire
Hotararea numarul 65 din data de 29.01.2010. Pronuntata de Judecatoria Sectorului 6

REVIZUIRE
Sentinta penala numarul 79 din data de 06.04.2011. Pronuntata de Judecatoria Rosiori de Vede

REVIZUIRE
Sentinta civila numarul 149 din data de 31.01.2011. Pronuntata de Judecatoria Rosiori de Vede

Revizuire
Sentinta civila numarul 2177 din data de 18.10.2011. Pronuntata de Judecatoria Rosiori de Vede

revizuire
Sentinta civila numarul 804 din data de 02.07.2009. Pronuntata de Judecatoria Curtea de Arges

Revizuire
Sentinta penala numarul 176 din data de 02.06.2009. Pronuntata de Judecatoria Horezu

Revizuire
Sentinta penala din data de 06.07.2009. Pronuntata de Judecatoria Ramnicu Valcea

Revizuire
Sentinta civila numarul 2716 din data de 01.09.2009. Pronuntata de Tribunalul Dolj

Revizuire
Sentinta civila numarul 3492/11.03.2011 din data de 10.05.2011. Pronuntata de Tribunalul Dolj

revizuire
Sentinta penala numarul 12 din data de 18.01.2007. Pronuntata de Judecatoria Filiasi

revizuire
Sentinta civila numarul 983 din data de 14.12.2009. Pronuntata de Judecatoria Filiasi

Revizuire
Sentinta civila numarul 1015 din data de 10.12.2009. Pronuntata de Judecatoria Filiasi

Revizuire
Decizia numarul 29 din data de 06.02.2012. Pronuntata de Tribunalul Gorj

revizuire
Sentinta civila numarul 1045 din data de 07.04.2011. Pronuntata de Judecatoria Targu Carbunesti

Revizuire
Sentinta civila numarul 4/2013 din data de 07.01.2013. Pronuntata de Judecatoria Targu Carbunesti

Revizuire
Sentinta civila numarul 24/2013 din data de 22.01.2013. Pronuntata de Judecatoria Targu Carbunesti

revizuire
Sentinta civila numarul 427 din data de 25.01.2010. Pronuntata de Judecatoria Targu Jiu

revizuire
Sentinta civila numarul 1869 din data de 01.03.2013. Pronuntata de Judecatoria Targu Jiu

Revizuire
Decizia numarul 9/R/REV din data de 10.03.2011. Pronuntata de Tribunalul Mehedinti

Revizuire
Hotararea numarul 2445 din data de 06.12.2011. Pronuntata de Judecatoria Vanju Mare

Revizuire
Sentinta civila numarul 502 din data de 17.09.2008. Pronuntata de Tribunalul Olt

Revizuire
Sentinta civila numarul 5515 din data de 02.11.2010. Pronuntata de Judecatoria Slatina

Revizuire
Sentinta civila numarul 855 din data de 01.02.2011. Pronuntata de Judecatoria Slatina

Revizuire - art. 290 C.pr.p.
Decizia numarul 76/A din data de 22.04.2009. Pronuntata de Tribunalul Vaslui

Revizuire - art. 322 alin. 1 Cod procedura civila
Decizia numarul 153 din data de 23.02.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Alba-Iulia

Revizuire - cale extraordinara de atac. Inscris nou - notiune. Inexistenta unui"defect fundamental". Distinctie intre"circumstante noi" si"circumstante nou descoperite" in jurisprudenta CEDO.
Decizia numarul 58/FM/ din data de 06.07.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Constanta

Revizuire - cazul de revizuire prev. de art. 394 lit. a C.proc.pen.; conditii de aplicabilitate a textului pentru stabilirea admisibilita tii cererii de revizuire; intelesul notiunii de"probe noi"; conditiile in care lipsa de discernamant a inculpatu...
Sentinta penala numarul 505 din data de 01.10.2010. Pronuntata de Tribunalul Iasi

Revizuire - cererea recurentului a fost examinatade instanta , fiind respinsa , situatie in care nu este indeplinitaconditia ceruta de art. 322 pct.8 cod proc. civila , aceea a impiedicarii partii de a incunostiinta instanta despre imposibilitatea prez...
Decizia numarul 283 din data de 02.03.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

REVIZUIRE - inadmisibilitate
Sentinta penala numarul 82 din data de 09.03.2010. Pronuntata de Judecatoria Vaslui

Revizuire - procedura civila
Decizia numarul 1006 din data de 30.05.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti

revizuire - tardivitate
Sentinta civila numarul 4409 din data de 19.05.2009. Pronuntata de Judecatoria Sectorului 2

Revizuire - termenul de exercitare a caii de atac extraordinare este un termen de decadere - art. 324 al.1 lit.d Cod pr.civila
Decizia numarul 342/C din data de 06.07.2005. Pronuntata de Curtea de Apel Constanta

Revizuire . Conditiile prevazute de motivul de revizuire de la art. 322 pct.4 teza a II - a sunt cumulative. Sensul sintagmei" inscris declarat fals"
Decizia numarul 528 din data de 28.04.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Bacau

revizuire a sentintei
Sentinta penala numarul 432 din data de 14.07.2009. Pronuntata de Judecatoria Barlad

revizuire art. 322 pct.5 Cod procedura civila. inscris doveditor
Sentinta civila numarul 289 din data de 19.01.2004. Pronuntata de Judecatoria Sectorului 2

revizuire civila
Sentinta civila numarul 80 din data de 01.02.2013. Pronuntata de Judecatoria Onesti

revizuire civila
Sentinta civila numarul 1884 din data de 09.06.2010. Pronuntata de Judecatoria Targu Carbunesti

Revizuire civila. Motivul de revizuire prevazut de art. 322 pct. 1 C.pr.civ.
Decizia numarul 60 din data de 24.04.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Revizuire civila. Neinvocarea fondului in decizia de recurs.
Decizia numarul 21/R din data de 13.01.2010. Pronuntata de Tribunalul Calarasi

Revizuire formulata in temeiul art. 322 pct. 5 C.pr.civ.
Sentinta comerciala numarul 42/F din data de 13.01.2010. Pronuntata de Tribunalul Bihor

Revizuire formulata in temeiul art. 322 pct.5 C.pr.c. Lipsa de diligenta a revizuentei in procurarea inscrisurilor invocate in cerere
Sentinta civila din data de 22.09.2010. Pronuntata de Judecatoria Patarlagele

Revizuire impotriva unei hotarari prin care s-a respins contestatia in anulare. Inadmisibilitate.
Decizia numarul 2353 din data de 16.11.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

REVIZUIRE IN MATERIE PENALA. CONDITII DE ADMISIBILITATE, CATEGORIA HOTARARILOR CE POT FI REVIZUITE
Sentinta penala numarul 269 din data de 06.03.2008. Pronuntata de Judecatoria Drobeta Turnu Severin

Revizuire in temeiul dispozitiilor art. 21 alin.1 din Legea 554/2004. Principiul prioritatii dreptului comunitar. Proceduri prealabile
Decizia numarul 1484 din data de 17.06.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti

Revizuire intemeiata pe art. 322 pct. 4 C.proc.civ.
Decizia numarul 125/R/2010 din data de 11.03.2011. Pronuntata de Tribunalul Bistrita Nasaud

Revizuire intemeiata pe art. 322 pct. 5 C.proc.civ. Inscris nou. Imposibilitate de prezentare.
Decizia numarul 62/R/2012 din data de 12.07.2012. Pronuntata de Tribunalul Bistrita Nasaud

Revizuire intemeiata pe art. 322 pct. 5 Cod procedura civila. Conditii de admisibilitate.
Decizia numarul 81/CM/ din data de 05.02.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Constanta

Revizuire intemeiata pe art. 322 pct. 5 CP. civ/ Trimitere la jurisprudente CEDO
Decizia numarul 226 din data de 01.02.2012. Pronuntata de Tribunalul Gorj

Revizuire intemeiata pe articolul 322 punctul 5 Cod procedura civila. Conditii
Decizia numarul 557 din data de 15.11.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Revizuire intemeiata pe cazul prev. de art. 394 al.1 lit. e Cpp-douasau mai multe hotarari judecatoresti definitive nu se pot concilia.
Sentinta penala numarul 816 din data de 03.11.2011. Pronuntata de Judecatoria Sectorului 3

Revizuire intemeiata pe disp. art. 322 alin.1 pct.2 cod pr.civila. Nepronuntarea asupra unei exceptii invocata dupa inchiderea dezbaterilor.
Decizia numarul 73 din data de 29.01.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti

Revizuire intemeiata pe dispozitiile art. 322 pct. 2 Cod procedura civila
Decizia numarul 2197 din data de 14.12.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti

REVIZUIRE INTEMEIATA PE DISPOZITIILE ART. 322 PCT. 9 COD PROCEDURA CIVILA. CONDITII DE ADMISIBILITATE.
Decizia numarul 484 din data de 08.02.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Oradea

Revizuire intemeiata pe dispozitiile art. 322 pct.1, 2 si 5 Cod procedura civila.
Decizia numarul 492 din data de 27.04.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Alba-Iulia

Revizuire intemeiata pe dispozitiile art. 322 pct.2 cod pr.civ. Limitele exercitarii acestei ca i extraordinare de atac.
Decizia numarul 1220 din data de 15.06.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti

Revizuire intemeiata pe dispozitiile art. 394 lit. e Cod procedura penala. Inadmisibilitatea revizuirii in situatia in care hotararile definitive care nu se pot concilia sunt pronuntate de aceeasi instanta , in acelasi dosar.
Decizia numarul 499 din data de 04.10.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Suceava

Revizuire intemeiata pe prevederile art. 322 pct. 7 Cod procedura civila.
Decizia numarul 757 din data de 29.04.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Oradea

revizuire materiala civil
Sentinta civila numarul 268 din data de 03.02.2009. Pronuntata de Judecatoria Targu Carbunesti

Revizuire penal
Sentinta penala numarul 369 din data de 03.12.2009. Pronuntata de Judecatoria Targu Neamt

Revizuire penala
Sentinta penala numarul 173 din data de 30.11.2011. Pronuntata de Judecatoria Gura Humorului

Revizuire penala - necesitatea ca sentinta atacata cu revizuire sa fi rezolvat fondul cauzei
Sentinta penala numarul 642 din data de 13.05.2005. Pronuntata de Judecatoria Caracal

Revizuire Penala.
Sentinta penala numarul 230 din data de 20.09.2010. Pronuntata de Judecatoria Caracal

Revizuire penala. Cazuri. Imprejurari necunoscute de instanta la solutionarea cauzei.
Decizia numarul 149 A din data de 30.06.2009. Pronuntata de Tribunalul Botosani

Revizuire pentru contrarietate de hotarari. Conditii de admisibilitate
Decizia numarul 186/R din data de 26.02.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

Revizuire pentru contrarietate de hotarari. Inadmisibilitate
Decizia numarul 468 din data de 06.05.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

Revizuire Plangere contraventionala
Sentinta civila numarul 1004 din data de 28.06.2012. Pronuntata de Judecatoria Bicaz

Revizuire respinsa.
Sentinta penala numarul 1 din data de 12.01.2012. Pronuntata de Tribunalul Calarasi

Revizuire sentinta civila
Sentinta civila numarul 2529 din data de 01.11.2011. Pronuntata de Judecatoria Motru

revizuire sentinta civila
Sentinta civila numarul 2742 din data de 26.09.2012. Pronuntata de Judecatoria Targu Carbunesti

Revizuire sentinta civila - act nou
Sentinta civila numarul 668 din data de 20.03.2012. Pronuntata de Judecatoria Tecuci

revizuire sentinta penala
Sentinta penala numarul 42 din data de 25.03.2010. Pronuntata de Judecatoria Brezoi

REVIZUIRE SENTINTA PENALA - CONDITII
Sentinta penala numarul 243 din data de 13.05.2010. Pronuntata de Judecatoria Tecuci

REvizuire- conditii de admisibilitate-
Hotararea numarul 5205 din data de 19.06.2009. Pronuntata de Judecatoria Sectorului 5

revizuire, art. 322 pct. 5 C.p.c.
Sentinta civila numarul 902 din data de 20.10.2009. Pronuntata de Judecatoria Brezoi

Revizuire, cale de atac.
Decizia numarul 943 din data de 29.06.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti

Revizuire, contrarietate de hotarari. Instanta competenta cu solutionarea cererii.
Decizia numarul 6 din data de 08.01.2004. Pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti

Revizuire.
Decizia numarul 2675 din data de 10.11.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti

Revizuire. Act nou in sensul art. 322 pct. 5 C. pr. civ. Hotarare judecatoreasca.
Decizia numarul 1039 din data de 23.11.2005. Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

Revizuire. Act nou in sensul art. 322 pct. 5 C. pr. civ. Hotarare judecatoreasca.
Decizia numarul 1039 din data de 23.11.2005. Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

Revizuire. Act nou. Sentinta pronuntata ulterior celei revizuite
Decizia numarul 1326 din data de 21.09.2005. Pronuntata de Curtea de Apel Suceava

Revizuire. Admisibilitate pentru contrarietate de hotarari.
Decizia numarul 220 din data de 16.05.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Suceava

Revizuire. Admisibilitate. Pronuntarea instantei de recurs asupra unor lucruri care nu s-au cerut.
Decizia numarul 1206 din data de 13.07.2009. Pronuntata de Judecatoria Odorheiul Secuiesc

Revizuire. Admisibilitate. Pronuntarea instantei de recurs asupra unor lucruri care nu s-au cerut.
Decizia numarul 1206 din data de 13.07.2009. Pronuntata de Tribunalul Dambovita

Revizuire. Admisibilitate. Pronuntarea instantei de recurs asupra unor lucruri care nu s-au cerut.
Decizia numarul 1206 din data de 13.07.2009. Pronuntata de Tribunalul Ialomita

Revizuire. Admisibilitatea acesteia numai in cazurile si conditiile expres si limitativ prevazute de art. 322 Cod procedura civila.
Decizia numarul 314 din data de 12.03.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti

Revizuire. Art. 322 pct. 2 C. pr. civ. Conditii.
Decizia numarul 459 din data de 10.05.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

Revizuire. Art. 322 pct. 4 C.proc.civ. Momentul curgerii termenului de o luna.
Decizia numarul 199/R/2012 din data de 12.07.2012. Pronuntata de Tribunalul Bistrita Nasaud

Revizuire. Art. 322 pct. 5 C.proc.civ.
Sentinta comerciala numarul 29/2010 din data de 27.10.2010. Pronuntata de Tribunalul Bistrita Nasaud

Revizuire. Art. 322 pct. 5 C.proc.civ. Cerinter
Sentinta civila numarul 1878/F/2011 din data de 24.11.2011. Pronuntata de Tribunalul Bistrita Nasaud

Revizuire. Art. 322 pct. 9 C.proc.civ. Conditii
Decizia numarul 292Civ din data de 18.03.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

Revizuire. Art.322 alin.1 pct.5 cod procedura civila. Conditii de admisibilitate.
Decizia numarul 2190 din data de 04.08.2004. Pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti

Revizuire. Art.322 alin.1 pct.5 cod procedura civila. Conditii de admisibilitate.
Decizia numarul 368 din data de 27.08.2004. Pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti

Revizuire. Art.322 pct.2 Cod de procedura civila.
Decizia numarul 1496 din data de 08.11.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti

REVIZUIRE. ART.322, ALIN.1 COD PROCEDURA CIVILA. COMPETENTA.
Decizia numarul 243/R din data de 27.09.2004. Pronuntata de Curtea de Apel Pitesti

Revizuire. Cai de atac. Cazul prevazut de art. 394 alin.1 lit.a Cod procedura penala. Prescriptia raspunderii penale.
Decizia numarul 446 din data de 22.03.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Alba-Iulia

Revizuire. Cai de atac. Recurs declarat impotriva sentintei pronuntata in prima instanta de judecatorie dupa intrarea in vigoare a Legii 202/2010. Instanta competenta.
Decizia numarul 60 din data de 10.04.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Alba-Iulia

Revizuire. Calitate procesuala.
Decizia numarul 211/R din data de 01.04.2009. Pronuntata de Tribunalul Satu Mare

Revizuire. Cazul de revizuire reglementat de articolul 322 punctul 5 Cod procedura civila. Conditii.
Decizia numarul 249 din data de 17.05.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Revizuire. Cazul prevazut de art. 322 alin. 1 punctul 2 Cod procedura civila.
Decizia numarul 544 din data de 07.10.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Galati

Revizuire. Cazul prevazut de art. 322 alin. 1 punctul 7 Cod procedura civila.
Decizia numarul 589 din data de 21.10.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Galati

Revizuire. Cazul prevazut de art. 322 pct.7 Cod procedura civila.
Decizia numarul 675 din data de 19.11.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Galati

Revizuire. Cazul prevazut de art. 4082 din Codul de procedura penala
Decizia numarul 153 din data de 26.06.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Galati

REVIZUIRE. CAZURI DE REVIZUIRE . CONDITII CE SE CER A FI INDEPLINITE.
Sentinta penala numarul 29 din data de 02.06.2009. Pronuntata de Judecatoria Sectorului 3

REVIZUIRE. CERERE INTEMEIATA PE DISPOZITIILE ART.322, PCT.7 COD PROCEDURA CIVILA . PRICINI DIFERITE.
Decizia numarul 77/R din data de 08.04.2004. Pronuntata de Curtea de Apel Pitesti

Revizuire. Competenta materiala
Sentinta penala numarul 3 din data de 07.01.2009. Pronuntata de Judecatoria Horezu

Revizuire. Competenta materiala. Instanta care a judecat cauza in prima instanta. Modificarea ulterioara a competentei materiale.
Decizia numarul 682/P din data de 15.06.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

Revizuire. Conditii de admisibilitate
Decizia numarul 441 din data de 24.04.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

Revizuire. Conditii de admisibilitate si de temeinicie.
Decizia numarul 491 din data de 28.10.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Galati

Revizuire. Conditii. Delimitarea revizuirii de contestatia in anulare
Decizia numarul 708 din data de 23.09.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

Revizuire. Contrarietate de hotarari
Decizia numarul 196/R/2010 din data de 28.01.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Cluj

Revizuire. Data de la care curge termenul de formulare a cererii
Decizia numarul 412 din data de 05.05.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Alba-Iulia

Revizuire. Decizie pronuntata in recurs, prin care nu s-a evocat fondul. Inadmisibilitate
Decizia numarul 67/R/2010 din data de 15.02.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Cluj

Revizuire. Desfiintare cu trimitere spre rejudecare.
Decizia numarul 81-A din data de 03.07.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Oradea

Revizuire. Dispozitiile art. 322 pct. 9 Cod procedura civila
Decizia numarul 1501 din data de 20.06.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti

Revizuire. Efectuarea actelor de cercetare.
Decizia numarul 529/P din data de 30.10.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Constanta

REVIZUIRE. EVACUARE
Decizia numarul 1255 din data de 18.09.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Oradea

Revizuire. Examinare conditii admisibilitate cerere.
Decizia numarul 2043/COM/ din data de 24.11.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Constanta

Revizuire. Examinare conditii admisibilitate formulare cerere in calea extraordinara de atac. Neevocarea fondului prin hotararea a carei revizuire se solicita. Consecinte.
Decizia numarul 90/COM/ din data de 20.02.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Constanta

Revizuire. Existenta unor hotarari care nu se pot concilia pronuntate in recurs. Instanta competenta.
Decizia numarul 70/F din data de 07.07.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Pitesti

REVIZUIRE. HOTARARE A INSTANTEI DE RECURS CARE NU EVOCA FONDUL . CONSECINTE .
Decizia numarul 173 din data de 14.02.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti

Revizuire. Hotarare C. E. D. O.
Decizia numarul 1100 din data de 13.10.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

Revizuire. Hotarare de Guvern. Act normativ.
Decizia numarul 284 din data de 30.03.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

Revizuire. Hotararea obtinutaulterior - inscris nou.
Decizia numarul 136 din data de 06.10.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

REVIZUIRE. HOTARARI CONTRADICTORII.
Decizia numarul 1258 din data de 19.11.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

Revizuire. Hotarari definitive potrivnice date de instante de acelasi grad sau de grade deosebite in una si aceeasi pricina, intre aceleasi persoane, avand aceeasi calitate.
Decizia numarul 677 din data de 14.12.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Galati

Revizuire. Hotarari judecatoresti definitive ce nu se pot concilia
Decizia numarul 113/A din data de 26.04.2005. Pronuntata de Curtea de Apel Pitesti

Revizuire. Hotarari potrivnice (art. 322 pct. 7 C.pr.civ.)
Decizia numarul 465 din data de 24.10.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Revizuire. Hotarari potrivnice date in recurs. Tardivitate
Decizia numarul 1572 din data de 14.07.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Suceava

Revizuire. Hotararii Pronuntate In Temeiul Art. 2781 C. Pr. Pen. Inadmisibilitate.
Decizia numarul 26 din data de 24.01.2008. Pronuntata de Tribunalul Giurgiu

Revizuire. Hotararile judecatoresti ce pot face obiectul revizuirii.
Decizia numarul 3373 din data de 13.12.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

Revizuire. Imprejurari noi care nu au fost cunoscute de instanta la solutionarea cauzei
Decizia numarul 562 din data de 20.11.2006. Pronuntata de Tribunalul Vrancea

Revizuire. Inadmisibilitatea formularii caii extraordinare de atac a revizuirii impotriva unei decizii pronuntata de instanta de recurs intr-o contestatie in anulare.
Decizia numarul 1477 din data de 07.12.2004. Pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti

Revizuire. Inadmisibilitatea revizuirii pe temeiul art. 321 pct.7 Cod procedura civila , hotararile contrare neevocand fondul cauzei; ci, vizand solutii pronuntate pe exceptia necompetentei teritoriale
Decizia numarul 1839 din data de 10.12.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Oradea

Revizuire. Inadmisibilitatea schimbarii temeiului juridic al cererii de revizuire in recurs
Decizia numarul 322 din data de 30.03.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

Revizuire. Inaplicabilitatea disp. art. 322 pct. 1, 5, 7 din Codul de procedura civila.
Decizia numarul 1007 din data de 15.12.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Alba-Iulia

Revizuire. Incadrarea cererii in raport de situatia de fapt expusa. Efecte
Decizia numarul 186 din data de 14.01.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Revizuire. Incidenta dispozitiilor art. 322 pct. 5 Cod procedura civila
Decizia numarul 1383/R din data de 08.12.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures

REVIZUIRE. INCOMPATIBILITATE.
Decizia numarul 524 din data de 20.08.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Bacau

Revizuire. Indicarea in mod gresit a caii de atac in hotararea instantei de fond nu constituie o greseala materiala
Decizia numarul 771 din data de 14.12.2006. Pronuntata de Tribunalul Vrancea

Revizuire. Inexistenta conditiilor prevazute de lege
Sentinta penala numarul 116/F/2010 din data de 29.04.2011. Pronuntata de Tribunalul Bistrita Nasaud

Revizuire. Instanta competenta
Decizia numarul 59/R/2010 din data de 14.01.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Cluj

Revizuire. Instanta competenta.
Decizia numarul 71/A din data de 19.06.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Pitesti

Revizuire. Intelesul sintagmei" mai presus de vointa partilor" din art. 322 pct.5 cod pr.civila.
Decizia numarul 1607 din data de 12.09.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Suceava

Revizuire. Interpretarea si aplicarea art. 394 (1) lit. a) C. pr. pen.
Decizia numarul 48 din data de 10.05.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Revizuire. Invocarea art. 322 pct.7 Cod procedura civila. Conditii.
Decizia numarul 1076 din data de 04.10.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

REVIZUIRE. INVOCAREA GRESITA A PREVEDERILOR ART. 322 PCT. 8 DIN CODUL DE PROCEDURA CIVILA. CONSECINTE
Decizia numarul 603 din data de 05.09.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Suceava

Revizuire. Invocarea unor motive care au facut obiectul recursului
Decizia numarul 1310 din data de 28.09.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

Revizuire. Motivul constand in nepronuntarea asupra unui lucru care s-a cerut.
Decizia numarul 356 din data de 09.02.2011. Pronuntata de Tribunalul Arad

Revizuire. Motivul inscris in art. 322 pct. 1 Cod pr. civila.
Decizia numarul 49 din data de 22.01.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti

Revizuire. Neevocarea fondului in recurs. Inadmisibilitate.
Decizia numarul 1248 din data de 31.05.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

Revizuire. Neintrunirea cumulativa a conditiilor necesare pentru ca un inscris sa fie considerat" nou".
Sentinta civila numarul 2465 din data de 28.11.2008. Pronuntata de Judecatoria Pascani

Revizuire. Nerespectarea procedurii privind efectuarea actelor de cercetare , potrivit art. 399 c.pr.pen.
Sentinta penala numarul 31 din data de 06.02.2008. Pronuntata de Tribunalul Braila

Revizuire. Nu se poate cere revizuirea pentru contrarietate intre hotararea pronuntata in fond si in recurs in aceeasi cauza.
Decizia numarul 97 din data de 07.02.2007. Pronuntata de Tribunalul Vrancea

Revizuire. Obligativitatea depunerii inscrisurilor noi de catre revizuent.
Decizia numarul 406 din data de 09.05.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

Revizuire. Partaj bunuri comune. Admisibilitate.
Decizia numarul 42 din data de 23.02.2010. Pronuntata de Tribunalul Dolj

Revizuire. Principiul legalitatii ca ilor de atac si al unicitatii dreptului de a exercita o cale de atac. Inadmisibilitatea cererii de a revizui prin aceeasi hotarare doua hotarari judecatoresti diferite. Disjungerea cererii de revizuire.
Decizia numarul 819 din data de 14.06.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

Revizuire. Prioritatea normei speciale de competenta prevazuta de art. 323 cod pr.civilafata de regulile generale cuprinse in art. 725 alin.1,2 cod pr.civila.
Decizia numarul 145 din data de 25.04.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Suceava

Revizuire. Procedura. Asistenta judiciara
Decizia numarul 112/R din data de 17.02.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures

Revizuire. Sentinta pronuntata in solutionarea cererii in anulare formulate in baza prevederilor OUG nr 119/2007. Inadmisibilitate. Caracterul necontencios al procedurii si care nu priveste solutionarea fondului pretentiilor.
Sentinta civila numarul 857 din data de 01.10.2012. Pronuntata de Judecatoria Lipova

Revizuire. Situatia in care s-a desfiintat hotararea unei instante pe care s-a intemeiat hotararea a ca rei revizuire se cere
Sentinta civila numarul 589 din data de 24.01.2005. Pronuntata de Judecatoria Sectorului 1

Revizuire. Termen - art. 324 alin.1 Cod procedura civila
Decizia numarul 327 din data de 20.08.2004. Pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti

Revizuirea - cale extraordinarade atac si principiul disponibilitatii
Decizia numarul 15 din data de 11.01.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti

Revizuirea - cazul prevazut de art. 322 pct. 5 Cod procedura civila. Lipsa calitatii procesuale active
Decizia numarul 219 din data de 08.09.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Galati

Revizuirea hotararilor civile in baza art. 322 pct. 8 C.procedura civila
Decizia numarul 965 din data de 17.12.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Galati

Revizuirea hotararilor potrivnice. Conditii
Decizia numarul 423 din data de 14.04.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

REVIZUIREA HOTARARILOR. CAZURI. LIPSA INCULPATULUI IN FAZA DE URMARIRE PENALA SI DE JUDECATA
Decizia numarul 97 din data de 11.08.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Bacau

Revizuirea hotararilor. Temeiul de drept. Conditii.
Decizia numarul 252 din data de 17.05.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Alba-Iulia

Revizuirea intemeiata pe art. 322 pct.5 Cod procedura civila
Decizia numarul 810 din data de 07.04.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti

Revizuirea intemeiata pe dispozitiile art. 322 pct.5 din Codul de procedura civila.
Decizia numarul 323 din data de 24.02.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti

Revizuirea pentru contrarietate de hotarari. Conditii de admisibilitate
Decizia numarul 78 din data de 03.02.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

Revizuirea promovata ca urmare a deciziei CEDO in cauza Daniel Constantin vs. Romania
Decizia numarul 434 din data de 19.09.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Galati

Revizuirea unei hotarari data de o instanta de recurs atunci cand evocafondul, intemeiata pe dispozitiile art. 322 pct. 2 din Codul de procedura civila , potrivit caruia instanta s-a pronuntat asupra unor lucruri care nu s-au cerut sau nu s-a pronun...
Decizia numarul 15 din data de 11.01.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti

Revizuirea unei hotarari judecatoresti. Cazul de revizuire prevazut de art. 322 pct. 2 Cod procedura civila.
Decizia numarul 6622 din data de 24.05.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

Revizuirea unei hotarari judecatoresti. Principiul securitatii juridice.
Decizia numarul 1270 din data de 18.11.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

Revizuirea unei hotarari pronuntate in recurs.
Decizia numarul 357 din data de 09.02.2011. Pronuntata de Tribunalul Arad

Revizuirea unei hotarari ramasa definitiva cand hotararea s-a dat in temeiul unui inscris declarat fals, in cursul sau in urma judecatii
Sentinta civila numarul 420 din data de 02.02.2012. Pronuntata de Judecatoria Caracal

REVIZUIREA UNEI SENTINTE PENALE
Decizia numarul 81 A din data de 28.07.2009. Pronuntata de Tribunalul Teleorman

Revizuirea, intemeiata pe dispozitiile art. 394 alin.1 lit.a Cod procedura penala.
Decizia numarul 211/R din data de 27.04.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Pitesti

Revizuirea. Calea de atac in cazul retragerii cererii
Sentinta penala numarul 1454 din data de 16.10.2009. Pronuntata de Judecatoria Focsani

REVIZUIREA. HOTARARI CE POT FACE OBIECTUL REVIZUIRII. HOTARARE PRONUNTATA DE INSTANTA DE RECURS CE NU EVOCA FONDUL. INADMISIBILITATE.
Decizia numarul 188 din data de 05.06.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti

SENTINTA COMERCIALA NR. 674/F/10.03.2010r
Sentinta comerciala numarul 674/F/2010 din data de 10.03.2010. Pronuntata de Tribunalul Bihor

Sentintele instantei de revizure, date potrivit art. 403 alin3 si art. 406 alin 1 C. Pr. Pen. sunt supuse acelorasi ca i de atac ca si hotararea la care se referahotararea
Sentinta penala numarul 92 ??i 94 din 2007 din data de 03.04.2007. Pronuntata de Tribunalul Gorj

solutionarea amanarii pronuntarii cauzei civile, avand ca obiect"revizuire sentinta civila"
Sentinta civila numarul 981 din data de 25.11.2009. Pronuntata de Judecatoria Mizil

solutionarea amanarii pronuntarii cauzei civile, avand ca obiect"revizuire sentinta civila"
Sentinta civila numarul 981 din data de 25.11.2009. Pronuntata de Judecatoria Lehliu GaraComentarii ref. Hotararea numarul 2445 din data de 06.12.2011 pronuntata de Judecatoria Vanju Mare

Fii primul care comenteaza.

 

 

Ultimele comentarii:
POPESCU MIHAELA comenteza: ''Buna seara.
Daca sunteti absolvent al inst. Ion Mincu in anul 1975 va anunt cu entuziasm ca avem intalnirea promo
... »»''

Alexandra comenteza: ''mai vin cu una. de ani de zile ca 1 pers platesc cel mai mult apa din tot blocul. la una din sedinte s-a votat schimbare ... »»''

Alexandra comenteza: ''buna ziua
am schimbat o butelie, tipul a venit cu una si cand sa porneasca aragazul nu ardea. a curatat din tub si
... »»''

Florin S comenteza: ''Cnventiile civile sunt greu de deosebit de un contrcat de munca mai ales atunci cand obiectul de activitate al conventii ... »»''

Laurentiu Galca comenteza: ''Sunt angajat la firma URBAN PROTECT din sinaia jud Prahova In urma controalelor pe care ati facut la firma respectiva si ... »»''

cornel comenteza: ''Doresc sa achizitionez un autoturism Skoda, fabricat octombrie 2006 diesel 1,9 norma poluare E3, emisii co2 140.Va rog s ... »»''

daragiu petre comenteza: ''buna zioa.am o mica problema .am avut o oprire pe salariu meu.iar deaci eu am platit totii banii care trebuia prin ing b ... »»''

 

 

Harta administrativa a Romaniei Judetul Satu-Mare Judetul Bihor Judetul Salaj Judetul Cluj Judetul Alba Judetul Hunedoara Judetul Arad Judetul Timis Judetul Caras-Severin Judetul Mehedinti Judetul Dolj Judetul Olt Judetul Gorj Judetul Vālcea Judetul Arges Judetul Dāmbovita Judetul Teleorman Judetul Giurgiu Judetul Calarasi Judetul Constanta Judetul Ialomita Judetul Prahova Judetul Brasov Judetul Sibiu Judetul Buzau Judetul Braila Judetul Tulcea Judetul Vrancea Judetul Galati Judetul Mures Judetul Covasna Judetul Harghita Judetul Bacau Judetul Vaslui Judetul Neamt Judetul Iasi Judetul Bistrita-Nasaud Judetul Maramures Judetul Suceava Judetul Botosani Judetul Bucuresti Judetul Ilfov Judetul Ilfov

 

 

 

Prima Pagina          Sitemap          Harta Site          Mergi sus


Toate datele afisate sunt informatii publice, publicate de autoritatile si institutiile publice sau in cadrul documentelor destinate publicului (Monitorul Oficial, Acte ale autoritatilor publice s.a.).
Consimtamantul persoanei vizate nu este cerut atunci cand prelucrarea priveste date obtinute din documente accesibile publicului, conform legii. (art.5, alin.2, lit.f din Legea nr. 677/2001, pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date). Notificare Operator de date cu caracter personal nr. 2447/2015.
Reclamatie date cu caracter personal