Institutii Publice: Actiune in pretentii a asiguratorului impotriva administratorului drumului public.
Asistenta Juridica

Prima Pagina          
Cautare generala

InfoDosar.ro
Cauta online dosarul din Instanta:
-Administratie
Institutii Publice

   Consiliile Judetene
   Judetele Romaniei
   Prefecturi
   Primarii
   Evidenta Populatiei
   Directiile de Pasapoarte
   Directiile Eliberari Pemise si Inmatriculari
   Directii de Statistica
   Arhivele Nationale
   Agentiile Domeniilor Statului
   Administratii ale Apelor Romane
   Drumurile Nationale
   Autoritati Sanitar-Veterinare
   Oficiile pentru Ameliorare si Reproductie in Zootehnie
   Oficii Judetene de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit
   A.P.I.A.
   Oficii Judetene pentru Consultanta Agricola
   Directiile de Agricultura
   Directiile FitoSanitare
   Ocoale Silvice
   Asociatii de Vanatoare si Pescuit
   Regiunile de Dezvoltare
   Agentiile pentru Protectia Mediului
   Casele de Asigurari de Sanatate
   Casele de Pensii
   Agentii de Somaj
   Asociatia Nevazatorilor
   Protectia Copilului
   Agentii Teritoriale pentru Prestatii Sociale
   Compartimente A.N.E.S.
   Consilii de Formare Profesionala
   Cartelul "Alfa"
   Administratiile financiare
   Trezorerii
   Camerele de Comert
   Curtile de Conturi
   Garzile Financiare
   Protectia Consumatorului
   Consiliul Concurentei
   Corpul Contabililor Autorizati
   Lista Contabililor Autorizati
   Lista Consultantilor Fiscali
   Tabloul arhitectilor din Romania
   Serviciile Judetene de Metrologie Legala
   Centre Evaluatori ANEVAR
   Agentiile pentru Conservarea Energiei
   CENTROCOOP
   ANCOM (ANRCTI)
   Inspectorate Scolare Judetene
   Directii Tineret
   Directii Judetene pentru Sport
   Federatii de Sport
   Biblioteci Judetene
   Directii Judetene pentru Cultura, Culte si Patrimoniul Cultural National
   Centre Judetene pentru Cultura Traditionala
   Muzee Judetene
   Biserici si Culte
   Teatre Judetene
   Federatia Sindicala "Spiru-Haret"
   Barouri de avocati
   Tabloul avocatilor
   Tabloul mediatorilor
   Birouri Avocatul Poporului
   Birouri de Cadastru
   Instante de Judecata
   Parchete
   Penitenciare
   Institute de Medicina Legala
   Notari Publici
   Executori Judecatoresti
   Lichidatori
   Consilieri Proprietate Intelectuala
   Traducatori Autorizati de MJ
   Colegiile Farmacistilor
   Colegiile Medicilor
   Colegiile Medicilor Dentisti
   Ordinul Asistentilor Medicali
   Spitale
   Centre Judetene Antidrog
   Centre de Transfuzie Sanguina
   Directiile de Sanatate Publica
   Crucea Rosie Romana
   Inspectorate de Stat in Constructii
   Auditori Energetici
   Inspectorate de Munca
   Garzile de Mediu
   Vamile
   I.S.U.
   InfoTrafic
   S.R.I.
   Birourile de Imigrari
   Autoritatile pentru Straini
   Politia Romana
   Jandarmeria Romana
   Centre Militare Judetene
   CREDITCOOP
   Casele de Ajutor Reciproc
   Retea CEC Bank
   Retea BCR
   Retea BancPost
   Retea BRD
   Retea Raiffeisen
   Retea Banca Carpatica
   Retea Banca Transilvania
   Retea Romextera Bank
   Oficii Postale
   Agentiile de Voiaj si Statiile CFR
   ARR-uri
   RAR-uri
   Statele Lumii
   Misiunile Diplomatice

 

 

Asistenta Juridica » Jurisprudenta » Judecatoria Corabia


Actiune in pretentii a asiguratorului impotriva administratorului drumului public.Sentinta civila numarul 54 din data de 16.09.2010
Pronuntata de Judecatoria Corabia


Avocat Baroul Bucuresti Asistenta si reprezentare juridica la toate instantele de judecata www.cabinetonline.ro
[Sediu cabinet]


Tip document: sentinta comerciala Nr. document: 54 Data document: 30.06.2010 Domeniu asociat: asigurari auto si alte asigurari Titlu jurisprudenta: actiune in pretentii a asiguratorului impotriva administratorului drumului public. Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei Corabia sub nr. 723/21372010 din 01.04.2010 reclamanta S.C. a chemat in judecata parata Primaria C., solicitand ca prin hotararea ce se va pronunta aceasta sa fie obligata la plata sumei de 30.865 lei reprezentand contravaloarea dosarului de dauna, la care se vor adauga dobanzi de intarziere de 0, 1 %/zi, incepand cu data de 20.03.2008 (data invitatiei la conciliere), cu cheltuieli de judecata reprezentate de taxa judiciara de timbru si timbru judiciar. In motivarea cererii s-a aratat ca in data de 03.12.2006 numitul T.I. a avariat autoturismul marca Volkswagen Passat datorita unei diferente de nivel existenta de aprox. 2 luni la intersectia str. T. Vladimirescu cu str. N. Titulescu din localitatea C., care a ramas nereabilitata in urma lucrarilor de asfaltare-reabilitate. Constatarea cauzelor si imprejurarilor care au determinat avarierea autoturismului au fost consemnate in procesul verbal nr. 20655/13.12.2006, inregistrat in registrul de corespondenta al Primariei C., semnat de ing. T.G. din cadrul Serviciului Urbanism, care de altfel a si participat la vizualizarea locului accidentului, unde s-au efectuat si fotografii, procesul verbal in cauza fiind insusit si vizat de catre primarul Orasului C. S-a aratat in continuare ca pentru repararea autoturismului, care avea incheiata polita de asigurare casco la societatea reclamanta, s-a deschis dosarul de dauna nr. si s-a achitat suma de 30.865 lei catre SC S. SRL, conform OP 800/02.05.2007, in baza facturii fiscale nr. 1000B09/31.01.2007 si a devizului aferent. In drept, cererea a fost intemeiata pe disp. art. 22 din Lg. 136/1995 si art. 998-999 C. Civil, si a fost legal timbrata. In sprijinul si pentru dovedirea cererii s-a depus la dosar copie de pe dosarul de dauna.
Legal citata, parata Primaria C. a depus la dosar intampinare, prin care a solicitat respingerea actiunii pe cale de exceptie, si in subsidiar respingerea ca neintemeieata a actiunii reclamantei. S-a invocat de catre parata exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a paratei, apreciind ca parata Primaria C. este doar o structura functionala, fara pesonalitate juridica, ce nu este parte in raportul juridic dedus judecatii si nu poate sta in nume propriu in judecata, asa cum reiese si din disp. art. 35 din Decretul 31/1954 raportat la art. 77 din Lg. 215/2001. De asemenea s-a invocat de catre parata, prin intampinare, exceptia lipsei calitatii procesuale active a reclamantei, aratandu-se ca potrivit art. 43 al. (1) din Lg. 31/1990 sucursalele sunt dezmembraminte fara personalitate juridica ale societatilor comerciale, prin urmare nu pot fi titulare de drepturi si obligatii in nume propriu si nu pot sta in judecata in nume propriu. Totodata s-a invocat de catre parata exceptia prescriptiei dreptului la actiune, aratandu-se ca prin Decizia nr. 23/19.03.2007 a Sectiilor Unite ale Inaltei Curti de Casatie si Justitie s-a statuat ca actiunea in regres formulata de asigurator are caracter comercial si nu civil, si pe de alta parte ca aceasta actiune in regres isi are temeiul in contractul de asigurare. S-a apreciat ca in cauza de fata isi gasesc aplicarea disp. art. 3 al. (2) din Decretul 167/1958, potrivit carora in raporturile ce izvorasc din asigurare termenul de prescriptie este de 2 ani, si potrivit art. (8) al. (1) din acelaSi text de lege prescriptia dreptului la actiune curge de la data cand pagubitul a cunoscut sau trebuia sa cunoasca atat paguba cat pe cel care raspunde de ea. Pe cale de consecinta, facand aplicarea termenului de prescrisptie de 2 ani de la data de 14.12.2006, cand se poate retine ca reclamanta a luat la cunostinta de prejudiciul produs, solicita sa se constate prescris dreptul la actiune al reclamantei. Chiar si in ipoteza in care termenul de prescriptie ar fi cel general de 3 ani, acesta s-a implinit inainte de data introducerii actiunii, respectiv la data de 15.12.2009. Pe fondul cauzei s-a solicitat respingerea actiunii, aratandu-se ca proprietarul autoturismului cu buna stiinta a neglijat indicatorul "STOP" care impunea obligatia de a opri la intersectia in cauza, iar reparatia autoturismului s-a facut pe baza unei adrese din 04.12.2006 a Politiei C., in care se facea in mod repetat mentiunea "conform declaratiei conducatorului auto", fara a se retine in vreun fel culpa paratei. Mai mult, se sutine ca si reclamanta este in culpa incalcand obligatiile ce-i reveneau potrivit art. 26 al. (2), art. 27 al. (1) si (2) din Lg. 136/1995, apreciindu-se ca reparatiile autovehiculului au depasit avariile cuprinse in adresa Politiei C.. In drept, intampinarea a fost intemeiata pe disp. Codului de Procedura Civila, Decretului nr. 167/1958 republicat, Decretului 31/1954, Lg. 136/1995 si OUG 195/2002. In sustinerea intampinarii, parata a depus la dosar referatul nr. 14382/14.12.2006, si decizia nr. 23/19.03.2007 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie. De asemenea s-a depus la dosar de catre parata adresa nr. 67468/04.12.2006 a Politiei C., adresa nr. 6166/19.03.2008 a Primariei C., extras din Lg. 136/1995, referatul nr. 14382/14.12.2006, si decizia nr. 23/19.03.2007 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, precum si doua planSe fotografice. La data de 25.05.2010 reclamanta a depus la dosar precizare, prin care a raspuns la intampinarea formulata de parata, invederand ca intelege sa se judece cu paratii Orasul C. prin primar si Consiliul Local C., in temeiul disp. Lg. 215/2001 republicata, totodata solicitand respingerea exceptiei lipsei calitatii procesuale pasive a reclamantei intrucat prin Decizia nr. 376 s-a acordat mandat de reprezentare pentru directorii de sucursale, acestia fiind imputerniciti sa promoveze cereri in justitie in scopul recuperarii sumelor datorate de persoanele raspunzatoare. Fata de exceptia prescriptiei dreptului la actiune, s-a aratat de catre reclamanta ca in cauza sunt aplicabile disp. art. 3 al. (1) din Decretul 167/1958 care prevede un termen general de prescriptie de 3 ani, intrucat termenul de 2 ani vizeaza exclusiv raporturile dintre asigurator si asigurat. Se arata ca acest termen curge de la data de 02.05.2007, data efectuarii platii catre asigurat, cererea de chemare in judecata fiind depusa la data de 01.04.2010, deci in termenul prevazut de lege. Pe fondul cauzei, potrivit art. 22 din Lg. 136/1995 conform caruia asiguratorul este subrogat in toate drepturile asiguratului fata de cei raspunzatori de producerea pagubei, in limita indemnizatiei achitate. In cazul de fata, culpa paratilor rezida din faptul ca nu si-au indeplinit obligatiile prevazute de Lg. 215/2001, precum si cele prevazute de OG 43/1997 si OUG 195/2002, respectiv obligatia legala de a asigura intretinerea si reabilitarea drumurilor publice, astfel ca prin subrogarea in drepturile asiguratului reclamanta este indreptatita sa recupereze de la parati despagubirea achitata. In dovedirea sustinerilor sale, reclamanta a depus la dosar, in copie dosarul de dauna 302/F/Dj0/5499/2006, ordin de plata nr. 800/02.05.2007, decizia nr. 3341/2003 a Curtii Supreme de Justitie si Decizia nr. 376/03.10.2008 privind acordarea de mandat. Prin sentinta comeriala nr. 54/30.06.2010 instanta a retinut ca la data de 03.12.2006 a avut loc un eveniment rutier, soldat cu avarierea autoturismului marca Volkswagen Passat apartinand numitului T.I., la intersectia str. T. Vladimirescu cu str. N. Titulescu din localitatea C.. Ca urmare a acestui eveniment rutier s-a intocmit dosarul de dauna de catre asiguratorul S.C., in baza contractului de asigurare facultativa. In baza dosarului de dauna mentionat anterior, s-a achitat de catre reclamanta suma de 30.865 lei catre SC S. SRL, prin OP 800/02.05.2007, in baza facturii fiscale nr. 1000B09/31.01.2007 si a devizului aferent. In temeiul art. 22 din Lg. 136/1995 reclamanta s-a subrogat in drepturile asiguratului fata de cei raspunzatori de producerea pagubei, in limita indemnizatiei achitate, chemand in judecata parata pentru recuperarea sumei achitate. Fata de exceptia lipsei calitatii procesuale active a reclamantei, invocata de parata prin intampinare, instanta retine ca prin Decizia nr. 376/03.10.2008 (fila 156 din dosar) directorii sucursalelor S.C. sunt mandatati sa promoveze cereri in justitie in numele societatii in scopul recuperarii sumelor datorate de persoanele raspunzatoare respingand exceptia ca neintemeiata. Fata de exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a paratei invocata de aceasta prin intampinare, instanta a retinut ca parata, in calitate de proprietar al strazilor la intersectia carora s-a produs evenimentul, raspunde pentru prejudiciul cauzat de bunurile aflate in paza sa juridica, potritivit art. 1000 al. (1) C. Civil. Fata de aceste considerente, instanta a respins exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a paratei ca neintemeiata. In deliberare cu privire la exceptia prescriptiei dreptului la actiune invocata de parata prin intampinare, instanta a avut in vedere disp. art. 3 al. (1) din Decretul 167/1958 care prevede un termen de prescriptie de 3 ani, si avand in vedere ca subrogarea asiguratorului in drepturile asiguratului pentru despagubiri are la baza un raport juridic delictual si nu unul contractual, termenul curge de la data efectuarii platii catre asigurat, respectiv 02.05.2007, asa cum reiese din OP 800/ 02.05.2007 (fila 10 din dosar), si fata de aceste considerente a respins exceptia prescriptiei dreptului la actiune ca neintemeiata. Pe fondul cauzei, avand in vedere referatul 14382/14.12.2006 (fila 41 din dosar), instanta retine ca in urma verificarilor s-a stabilit ca evenimentul rutier a fost cauzat de existenta unei diferente de nivel la intersectia str. T. Vladimirescu cu str. N. Titulescu, care s-a creat si a ramas nereabilitatat in urma lucrarilor de asfaltare-reabilitare executate de Consiliul Local C., administrator si proprietar al domeniului public.
In considerarea temeiului juridic invocat de catre reclamant, respectiv prevederile art. 998-999 Cod civil, conditiile angajarii raspunderii civile delictuale a unei persoane sunt: existenta unei fapte ilicite, a unei persoane prin care s-au adus prejudicii materiale sau morale unei alte persoane, existenta unei legaturi de cauzalitate intre fapta ilicita Si prejudiciul cauzat Si vinovatia autorului faptei ilicite.
In cauza de fata s-a retinut existenta unei fapte ilicite in sarcina paratilor, in sensul de actiune sau inactiune prin care, incalcandu-se normele dreptului obiectiv, s-a vatamat dreptul subiectiv al altei persoane, in sensul ca prin inactiunea sa (nereabilitarea intersectiei mentionate) s-a vatamat dreptul subiectiv al asiguratului, iar potrivind art. 22 din Lg. 136/1995 asiguratorul este subrogat in drepturile asiguratului, in limita indemnizatiei achitate, fata de cei raspunzatori de producerea pagubei.
Prejudiciul produs in dauna persoanei vatamate este dovedit de inscrisurile depuse la dosar, respectiv deviz de lucrari si factura fiscala nr. 1000B09/31.01.2007, si a fost achitat de catre asigurator prin OP 800/02.05.2007.
Vinovatia paratilor reiese din faptul ca, desi potrivit art. 21 din Lg. 215/2001 unitatile administrativ-teritoriale sunt titulare ale drepturilor si obligatiilor ce decurg din contractele privind administrarea bunurilor care apartin domeniului public si privat in care acestea sunt parte, paratii nu si-au indeplinit obligatia de a reabilita si portiunea de drum pe care s-a produs evenimentul asigurat si nici pe cea prevazuta de art. 5 al. 6 din OUG 195/2002, aceea de a semnaliza corespunzator orice obstacol aflat pe partea carosabila care stanjeneste sau pune in pericol siguranta circulatiei, precum si toate masurile de inlaturare a acestuia.
Fata de considerentele expuse anterior, instanta a admis actiunea reclamantei si a obligat paratii, in baza art. 1003 C. Civil, la plata sumei de de 30.865 lei reprezentand despagubiri, si dobanda legala de la data de 20.03.2008 si pana la achitarea integrala a debitului.
In temeiul art. 274 C.P. Civila, au fost obligati paratii la plata cheltuielilor de judecata catre reclamanta, reprezentand taxa judiciara de timbru si timbru judiciar. Data publicarii pe portal : 10.09.2010.
PRESEDINTE, LASCU ELENA

Alte spete din domeniul Asigurari auto si alte asigurari

Absenta unei polite de asigurare pentru autoturismul implicat intr-un accident auto.
Sentinta penala numarul 198 din data de 27.10.2009. Pronuntata de Judecatoria Arad

Accident de circulatie. Societatea de asigurare-Calitatea procesuala a acesteia in procesul penal. Obligarea la cheltuieli judiciare catre stat.
Decizia numarul 198 din data de 12.04.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Galati

Actiune in despagubiri pentru daune materiale si morale. Persoane indreptatite. Cuantum
Decizia numarul 81 din data de 14.09.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Actiune in pretentii a asiguratorului impotriva administratorului drumului public.
Sentinta civila numarul 54 din data de 16.09.2010. Pronuntata de Judecatoria Corabia

Actiune in pretentii. Asigurator
Sentinta civila numarul 1042 din data de 21.06.2011. Pronuntata de Judecatoria Bicaz

Actiune in raspundere delictuala. Citarea partilor in temeiul legii 202/2010. Casarea sentintei si trimiterea cauzei spre rejudecare.
Decizia numarul 993 din data de 07.12.2011. Pronuntata de Tribunalul Calarasi

actiune in regres
Sentinta civila numarul 792 din data de 15.03.2012. Pronuntata de Judecatoria Targu Carbunesti

actiune in regres a asiguratorului CASCO impotriva asiguratorului de raspundere civila obligatorie
Sentinta civila numarul 10552 din data de 01.07.2011. Pronuntata de Judecatoria Iasi

Actiunea civila in procesul penal. Raspunderea asiguratorului.
Decizia numarul 59 din data de 19.03.2008. Pronuntata de Tribunalul Vaslui

Actiunea civila. Cheltuieli spitalizare. Calitatea procesuala a Casei de Asigurari de Sanatate. Gresita obligare a inculpatului catre unitatile de spitalizare.
Decizia numarul 91 din data de 16.03.2004. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Admis recurs despagubiri asigurare.
Sentinta civila numarul 106/R din data de 23.10.2009. Pronuntata de Tribunalul Brasov

AGENT DE ASIGURARE. RASPUNDEREA PENTRU NEPREDAREA IN TERMEN A ASIGURARILOR INCHEIATE SI PRIMELOR INCASATE. CAUZA CONTRACTUALA
Decizia numarul 69 din data de 11.10.2005. Pronuntata de Curtea de Apel Bacau

ASIGURARE DOVEZI . CONDITII . EFECTUAREA UNEI INVENTARIERI PRINTR-UN ACT AL EXECUTORULUI JUDECATORESC INCHEIAT ANTERIOR . RESPINGEREA CERERII CA FIIND RAMASA FARA OBIECT
Decizia numarul 1005 din data de 30.03.2009. Pronuntata de Judecatoria Tecuci

Asigurari auto si alte asigurari
Decizia numarul 433/A din data de 02.11.2010. Pronuntata de Tribunalul Bacau

Asigurari sociale
Sentinta civila numarul 338 din data de 24.02.2009. Pronuntata de Tribunalul Arad

asigurari, actiune in regres. probe
Sentinta civila numarul 3177 din data de 11.04.2006. Pronuntata de Judecatoria Sectorului 2

Asigurari. Accident produs in Romania de un autoturism inmatriculat in alt stat membru UE
Sentinta civila numarul 2082 din data de 02.08.2012. Pronuntata de Judecatoria Slobozia

asigurari. In conditiile in care nici Legea 136/1995 si nici Ordinul nr.3113/2003 pentru aprobarea Normelor privind aplicarea legii in domeniul asigurarilor obligatorii pentru raspundere civila pentru pagubele produse tertilor prin accidente, nu i...
Sentinta civila numarul 3611 din data de 28.04.2005. Pronuntata de Judecatoria Sectorului 2

Asigurari. Obligatia asiguratorului de a plati tertilor despagubiri ( materiale si morale) in baza contractului de asigurare ( politaRCA)
Sentinta civila numarul 112 din data de 08.02.2011. Pronuntata de Judecatoria Turnu Magurele

Asigurator de raspundere civila. Limitele obligatiei acestuia.
Decizia numarul 291 din data de 18.10.2007. Pronuntata de Tribunalul Vaslui

Cheltuieli judiciare. Asigurator.
Decizia numarul 31 din data de 14.02.2008. Pronuntata de Tribunalul Vaslui

CHELTUIELI JUDICIARE. SOCIETATE DE ASIGURARE.
Decizia numarul 306 din data de 24.05.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti

Cheltuielile judiciare suportate de pagubit revin in sarcina asiguratorului
Decizia numarul 163 din data de 17.02.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Bacau

CIVIL. ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE MAGISTRATI
Sentinta civila din data de 03.04.2009. Pronuntata de Judecatoria Buzau

Constataca , prin contestatia inregistratala 27 august 2010, contestatoarea NSG a solicitat in contradictoriu cu intimata Casa judeteana de Pensii V recalcularea pensiei conform adeverintei nr.151/29.04.2010 eliberata de S. C. P S. A. V incepand cu da...
Decizia numarul 43 R CM din data de 11.01.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Pitesti

CONSTRACT DE ASIGURARI-DESPAGUBIRI
Sentinta comerciala numarul 28 din data de 13.01.2010. Pronuntata de Tribunalul Bucuresti

CONT. ADM. Restituirea taxei auto de prima inmatriculare. Incidenta dispozitiilor art. 214/1 alin.1 -5 si ale art. 214/2 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal. Prioritatea dreptului comunitar
Sentinta comerciala din data de 23.12.2008. Pronuntata de Tribunalul Buzau

Contestatie decizie
Sentinta civila numarul 2049/D din data de 09.12.2010. Pronuntata de Tribunalul Bacau

Contract de asigurare. Aplicabilitatea dispozitiilor art. 37 din Legea nr.32/2000.
Decizia numarul 242/A din data de 01.10.2004. Pronuntata de Curtea de Apel Alba-Iulia

Contract de asigurare. Interpretarea clauzelor contractului de asigurare referitoare la expertizarea medico-legala a asiguratului , in conditiile og nr.1/2000, in situatia in care acesta detine decizie medicala eliberata de comisia de expertiza medic...
Sentinta comerciala numarul 359 din data de 24.05.2006. Pronuntata de Tribunalul Olt

Contract de asigurare. Interpretarea clauzelor.
Decizia numarul 182 din data de 01.10.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

Daune
Decizia numarul 476/R din data de 01.06.2012. Pronuntata de Tribunalul Brasov

Drept civil. Asigurari sociale.
Sentinta civila numarul 1282 din data de 17.11.2011. Pronuntata de Tribunalul Valcea

Existenta unei obligatii legale de plata a contributiilor datorate bugetului asigurarilor sociale de stat pentru veniturile realizate de persoanele ce au calitatea de consilier local.
Decizia numarul 28 din data de 16.01.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

IN CADRUL CONTRACTELOR DE ASIGURARE, OBLIGATIA RECLAMANTEI DE A PLATI SUMA REPREZENTAND PRIMA DE ASIGURARE ESTE INDEPLINITA IN CONDITIILE IN CARE PLATA A FOST FACUTA VALABIL PRIN MANDATARUL BENEFICIARULUI PLATII
Decizia numarul 5/Ap din data de 24.01.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Brasov

Introducerea in cauza a Biroului Asiguratorilor de Autovehicule din Romania si nu a Fondului de Protectie a Victimelor Strazii, in cazul accidentelor de circulatie soldate cu vatamarea corporala a unei persoane
Decizia numarul 163 din data de 09.10.2012. Pronuntata de Tribunalul Teleorman

Lipsa procedurii prealabile. Platafransiza contract de asigurari tip casco
Sentinta civila numarul 863 din data de 04.03.2011. Pronuntata de Judecatoria Calarasi

Masura asiguratorie. Cerere de restituire a autoturismului de catre cumparator.
Decizia numarul 458 din data de 21.07.2005. Pronuntata de Curtea de Apel Alba-Iulia

Neindeplinirea cerintelor prevazute de lege in cazul schimbarii proprietarului unui vehicul in materia asigurarii obligatorii de raspundere civila auto. Consecinte
Decizia numarul 295 din data de 30.03.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Suceava

obligatie de a face. interes.
Sentinta civila numarul 8258 din data de 26.10.2005. Pronuntata de Judecatoria Sectorului 2

Obligatie de plata - asigurari
Sentinta civila numarul 971 din data de 13.12.2011. Pronuntata de Judecatoria Buhusi

Obligativitatea introducerii in cauza a persoanei raspunzatoare de producerea accidentului si a citarii acesteia - art. 57 din Legea 136/1995. Nulitatea hotararii.
Decizia numarul 594 din data de 20.04.2005. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

Pretentii
Sentinta civila numarul 1243 din data de 04.05.2009. Pronuntata de Judecatoria Targu Neamt

Pretentii
Decizia numarul 604 din data de 10.11.2010. Pronuntata de Tribunalul Suceava

pretentii
Sentinta civila numarul 27 din data de 18.01.2010. Pronuntata de Judecatoria Targu Jiu

pretentii
Sentinta civila numarul 4489 din data de 14.05.2010. Pronuntata de Judecatoria Targu Jiu

pretentii
Sentinta comerciala numarul 700 din data de 09.09.2010. Pronuntata de Judecatoria Targu Jiu

pretentii
Sentinta civila numarul 6931 din data de 13.09.2011. Pronuntata de Judecatoria Targu Jiu

Pretentii
Sentinta civila numarul 537 din data de 22.03.2012. Pronuntata de Judecatoria Bals

Pretentii - asigurare auto
Sentinta civila numarul 270 din data de 18.01.2013. Pronuntata de Judecatoria Piatra Neamt

Pretentii asigurare locuinta parte
Sentinta civila numarul 2019 din data de 23.04.2013. Pronuntata de Judecatoria Piatra Neamt

Pretentii din asigurare
Sentinta civila numarul 6455 din data de 20.09.2011. Pronuntata de Judecatoria Braila

pretentii intre societati de asigurare
Sentinta civila numarul 8777 din data de 06.10.2008. Pronuntata de Judecatoria Sectorului 3

pretentii intre societati de asigurare
Sentinta civila numarul 8405 din data de 29.09.2008. Pronuntata de Judecatoria Sectorului 3

pretentii RCD
Sentinta civila numarul 1509 din data de 20.02.2009. Pronuntata de Judecatoria Sectorului 2

Pretentii. Raspunderea civila contractuala. Refuzul asiguratorului RCA de a plati despagubirile.
Sentinta civila numarul 165 din data de 12.05.2010. Pronuntata de Judecatoria Calarasi

Respingerea ca nefondata a cererii privind emiterea ordonantei de plata , pentru neindeplinirea conditiilor speciale prevazute de OUG 119/2007.
Sentinta civila numarul 74/2011 din data de 27.01.2011. Pronuntata de Judecatoria Beclean

Retinerea contributiilor la asigurarile sociale de sanatate de catre un cetatean roman stabilit in strainatate si care a renuntat la cetatenia romana.
Decizia numarul 159/AS/ din data de 27.04.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Constanta

Rovinieta isi mentine valabilitatea, in cazul schimbarii utilizatorului, numai in conditiile in care utilizatorul informeaza in scris C. N. A. D. N. R. S. A. cu privire la schimbarea numarului de inmatriculare.
Hotararea numarul 3363 din data de 16.12.2011. Pronuntata de Judecatoria Bals

Rovinieta isi mentine valabilitatea, in cazul schimbarii utilizatorului, numai in conditiile in care utilizatorul informeaza in scris C. N. A. D. N. R. S. A. cu privire la schimbarea numarului de inmatriculare.
Hotararea numarul 3363 din data de 16.12.2011. Pronuntata de Judecatoria Bals

Sinteza penala nr. 950/a/23.11.2006
Sentinta penala numarul 950/a/23.11.2006 din data de 15.05.2008. Pronuntata de Tribunalul Bucuresti

Societate de asigurare - regimul juridic al RCA si CASCO. Fondul de protectie al victimelor strazii.
Decizia numarul 572/R din data de 29.09.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Pitesti

SOCIETATE DE ASIGURARE. OBLIGAREA INCULPATULUI IN CONTRADICTORIU CU SOCIETATEA DE ASIGURARE LA PLATA DESPAGUBIRILOR CATRE PARTEA CIVILA REPREZENTAND DAUNE MATERIALE SI MORALE, IAR NU NUMAI LA CONTRAVALOAREA MOPEDULUI DISTRUS.
Sentinta penala numarul 14 din data de 26.01.2012. Pronuntata de Tribunalul Teleorman

Societatea de asigurare are calitatea de asigurator si nu cea de parte responsabila civilmente.
Decizia numarul 441/P din data de 24.07.2005. Pronuntata de Curtea de Apel Constanta

Stagiu de cotizare. Obligativitatea aplicarii Deciziei nr.40/22 septembrie 2008 a Sectiilor Unite a ICCJ in sensul ca singurele facilita ti oferite de Legea 3/1977 persoanelor care au lucrat in grupa I sau II de munca sunt acordarea sporului de gru...
Decizia numarul 52 din data de 19.01.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti

Taxa de poluare. Legalitatea incasarii taxei de poluare achitata in perioada 1.07.- 8.12.2008 sub imperiul OUG 50/2008, forma initiala.
Decizia numarul 1862 din data de 02.11.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Suceava

Ucidere din culpa
Decizia numarul 116 din data de 19.04.2010. Pronuntata de Tribunalul Suceava

Vatamare corporala din culpa - art. 184 cod penal
Sentinta penala numarul 153 din data de 08.11.2011. Pronuntata de Judecatoria Vatra DorneiComentarii ref. Sentinta civila numarul 54 din data de 16.09.2010 pronuntata de Judecatoria Corabia

Fii primul care comenteaza.

 

 

Ultimele comentarii:
POPESCU MIHAELA comenteza: ''Buna seara.
Daca sunteti absolvent al inst. Ion Mincu in anul 1975 va anunt cu entuziasm ca avem intalnirea promo
... »»''

Alexandra comenteza: ''mai vin cu una. de ani de zile ca 1 pers platesc cel mai mult apa din tot blocul. la una din sedinte s-a votat schimbare ... »»''

Alexandra comenteza: ''buna ziua
am schimbat o butelie, tipul a venit cu una si cand sa porneasca aragazul nu ardea. a curatat din tub si
... »»''

Florin S comenteza: ''Cnventiile civile sunt greu de deosebit de un contrcat de munca mai ales atunci cand obiectul de activitate al conventii ... »»''

Laurentiu Galca comenteza: ''Sunt angajat la firma URBAN PROTECT din sinaia jud Prahova In urma controalelor pe care ati facut la firma respectiva si ... »»''

cornel comenteza: ''Doresc sa achizitionez un autoturism Skoda, fabricat octombrie 2006 diesel 1,9 norma poluare E3, emisii co2 140.Va rog s ... »»''

daragiu petre comenteza: ''buna zioa.am o mica problema .am avut o oprire pe salariu meu.iar deaci eu am platit totii banii care trebuia prin ing b ... »»''

 

 

Harta administrativa a Romaniei Judetul Satu-Mare Judetul Bihor Judetul Salaj Judetul Cluj Judetul Alba Judetul Hunedoara Judetul Arad Judetul Timis Judetul Caras-Severin Judetul Mehedinti Judetul Dolj Judetul Olt Judetul Gorj Judetul Vālcea Judetul Arges Judetul Dāmbovita Judetul Teleorman Judetul Giurgiu Judetul Calarasi Judetul Constanta Judetul Ialomita Judetul Prahova Judetul Brasov Judetul Sibiu Judetul Buzau Judetul Braila Judetul Tulcea Judetul Vrancea Judetul Galati Judetul Mures Judetul Covasna Judetul Harghita Judetul Bacau Judetul Vaslui Judetul Neamt Judetul Iasi Judetul Bistrita-Nasaud Judetul Maramures Judetul Suceava Judetul Botosani Judetul Bucuresti Judetul Ilfov Judetul Ilfov

 

 

 

Prima Pagina          Sitemap          Harta Site          Mergi sus


Toate datele afisate sunt informatii publice, publicate de autoritatile si institutiile publice sau in cadrul documentelor destinate publicului (Monitorul Oficial, Acte ale autoritatilor publice s.a.).
Consimtamantul persoanei vizate nu este cerut atunci cand prelucrarea priveste date obtinute din documente accesibile publicului, conform legii. (art.5, alin.2, lit.f din Legea nr. 677/2001, pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date). Notificare Operator de date cu caracter personal nr. 2447/2015.
Reclamatie date cu caracter personal