Institutii Publice: Partaj succesoral. Reductiunea liberalitatilor excesive. Prescriptia extinctiva.
Asistenta Juridica

Prima Pagina          
Cautare generala

InfoDosar.ro
Cauta online dosarul din Instanta:
-Administratie
Institutii Publice

   Consiliile Judetene
   Judetele Romaniei
   Prefecturi
   Primarii
   Evidenta Populatiei
   Directiile de Pasapoarte
   Directiile Eliberari Pemise si Inmatriculari
   Directii de Statistica
   Arhivele Nationale
   Agentiile Domeniilor Statului
   Administratii ale Apelor Romane
   Drumurile Nationale
   Autoritati Sanitar-Veterinare
   Oficiile pentru Ameliorare si Reproductie in Zootehnie
   Oficii Judetene de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit
   A.P.I.A.
   Oficii Judetene pentru Consultanta Agricola
   Directiile de Agricultura
   Directiile FitoSanitare
   Ocoale Silvice
   Asociatii de Vanatoare si Pescuit
   Regiunile de Dezvoltare
   Agentiile pentru Protectia Mediului
   Casele de Asigurari de Sanatate
   Casele de Pensii
   Agentii de Somaj
   Asociatia Nevazatorilor
   Protectia Copilului
   Agentii Teritoriale pentru Prestatii Sociale
   Compartimente A.N.E.S.
   Consilii de Formare Profesionala
   Cartelul "Alfa"
   Administratiile financiare
   Trezorerii
   Camerele de Comert
   Curtile de Conturi
   Garzile Financiare
   Protectia Consumatorului
   Consiliul Concurentei
   Corpul Contabililor Autorizati
   Lista Contabililor Autorizati
   Lista Consultantilor Fiscali
   Tabloul arhitectilor din Romania
   Serviciile Judetene de Metrologie Legala
   Centre Evaluatori ANEVAR
   Agentiile pentru Conservarea Energiei
   CENTROCOOP
   ANCOM (ANRCTI)
   Inspectorate Scolare Judetene
   Directii Tineret
   Directii Judetene pentru Sport
   Federatii de Sport
   Biblioteci Judetene
   Directii Judetene pentru Cultura, Culte si Patrimoniul Cultural National
   Centre Judetene pentru Cultura Traditionala
   Muzee Judetene
   Biserici si Culte
   Teatre Judetene
   Federatia Sindicala "Spiru-Haret"
   Barouri de avocati
   Tabloul avocatilor
   Tabloul mediatorilor
   Birouri Avocatul Poporului
   Birouri de Cadastru
   Instante de Judecata
   Parchete
   Penitenciare
   Institute de Medicina Legala
   Notari Publici
   Executori Judecatoresti
   Lichidatori
   Consilieri Proprietate Intelectuala
   Traducatori Autorizati de MJ
   Colegiile Farmacistilor
   Colegiile Medicilor
   Colegiile Medicilor Dentisti
   Ordinul Asistentilor Medicali
   Spitale
   Centre Judetene Antidrog
   Centre de Transfuzie Sanguina
   Directiile de Sanatate Publica
   Crucea Rosie Romana
   Inspectorate de Stat in Constructii
   Auditori Energetici
   Inspectorate de Munca
   Garzile de Mediu
   Vamile
   I.S.U.
   InfoTrafic
   S.R.I.
   Birourile de Imigrari
   Autoritatile pentru Straini
   Politia Romana
   Jandarmeria Romana
   Centre Militare Judetene
   CREDITCOOP
   Casele de Ajutor Reciproc
   Retea CEC Bank
   Retea BCR
   Retea BancPost
   Retea BRD
   Retea Raiffeisen
   Retea Banca Carpatica
   Retea Banca Transilvania
   Retea Romextera Bank
   Oficii Postale
   Agentiile de Voiaj si Statiile CFR
   ARR-uri
   RAR-uri
   Statele Lumii
   Misiunile Diplomatice

 

 

Asistenta Juridica » Jurisprudenta » Judecatoria Slatina


Partaj succesoral. Reductiunea liberalitatilor excesive. Prescriptia extinctiva.Sentinta civila numarul 2012 din data de 11.04.2007
Pronuntata de Judecatoria Slatina


Avocat Baroul Bucuresti Asistenta si reprezentare juridica la toate instantele de judecata www.cabinetonline.ro
[Sediu cabinet]


Prin cererea de chemare in judecata inregistrata pe rolul instantei la 04.04.2006, reclamanta G.L. a chemat in judecata pe parata P.E. solicitand instantei ca prin hotarare sa se dispuna urmatoarele: sa se constate deschisa succesiunea de pe urma autorului G.I., decedat la 29.04.2003, sa se constate ca masa suc esorala se compune din 1 casa de locuit situata in comuna Ghimpeteni, jud.Olt si teren in suprafata de 3, 1200 ha, sa se constate ca parata P.E. este stra ina de mostenire prin neacceptarea succesiunii in termen de 6 luni. In motivarea actiunii se arata ca in fapt reclamanta a fost ca sa torita ci autorul G.I., iar in timpul ca sa toriei au dobandit o casa de locuit si terenul in suprafata de 3, 1200 mp. Totodata se arata ca in urma decesului autorului reclamanta a suportat toate cheltuielile de inmormantare, parata manifestand un comportament pasiv. Se arata ca parata este stra ina de mostenire prin neacceptarea succesiunii in termen de 6 luni de la data deschiderii succesiunii, aceasta din urma primind suma de 60.000 ROL orin testamentul intocmit de catre autor la 17.02.1992. In drept, se invoca dispozitiile art. 111 C.p.c. si art. 700 Cod civil. Parata P.E. a formulat intampinare si cerere reconventionala.In cadrul intampina rii a precizat ca a acceptat expres succesiunea la data de 29.10.2003 prin declaratie autentica iar in cadrul cererii reconventionale a solicitat reductiunea testamentului autentificat nr. 1433/17.02.1992 si completarea masei succesorale cu mai multe bunuri mobile si imobile: un grajd cu 4 camere cu pa tul deasupra, o anexa cu 4 camere cu pa tul si magazie deasupra, un autoturism Lada 1200 care a fost vandut dupa decesul autorului G.I., o vaca ce a fost vanduta, un ma gar, o ca ruta, un plug, o grapa, o pra sitoare, un motor electric monobloc pentru irigatii, doua aspersoare, doua fantani, 40 plopi situati in gra dina casei, 3 butelii aragaz, 2 aragazuri, 2 frigidere Arctic, un TV color si unul alb negru, o mobila sufragerie, o mobila dormitor, 4 butoaie din lemn, 3 putin si lemn si un depozit bancar de 75.000.000 ROL. Reclamanta parata G.L. a invocat exceptia prescriptiei dreptului paratei P.E. de a solicita reductiunea liberalita tii excesive ce formeaza obiectul testamentului autentificat la data de 17.02.1992, iar instanta din oficiu a invocat exceptia lipsei interesului paratei- reclamante in ceea ce priveste capa tul de cerere privitor la suplimentarea masei succesorale. Prin hotararea nr. 4133 din 26.09.2006 in dosar nr. 4303/2006, instanta a admis cele doua exceptii, a respins capa tul de cerere reconventionala avand ca obiect reductiunea liberalita tii excesive ca urmare a interventiei prescriptiei dreptului la actiune si a respins capa tul de cerere reconventionala privind suplimentarea masei partajabile ca lipsit de interes si s-a admis cererea principala constatandu-se deschisa succesiunea defunctului G.I., decedat la 29.04.2003, unic mostenitor fiind reclamanta parata G.L., masa succesorala formata din 1 casa de locuit, situata in comuna Ghimpeteni, jud.Olt si teren in suprafata de 3, 12 ha, bunuri care au fost atribuite in totalitate reclamantei parate. Prin decizia nr. 1763 din 28.11.2006 pronuntata in dosar nr. 6367/104/2006 Tribunalul Olt a admis recursul formulat de parata reclamanta P.E. si s-a dispus trimiterea cauzei spre rejudecare la aceeasi instanta. Prin aceasta decizie s-a dispus ca instanta de fond cu ocazia rejudeca rii sa aiba in vedere drepturile si obligatiile partilor si garantiile procesuale ale acestora prin punerea in discutie a tuturor exceptiilor invocate si a celorlalte motive invocate de recurenta prin examinarea termenelor de prescriptie in raport de dispozitiile legale si probele administrate in cauza. In urma rejudeca rii s-a format dosar nr. 134/2007 iar instanta avand in vedere considerentele instantei de recurs a pus in dezbaterea contradictorie a partilor exceptia prescriptiei dreptului la actiune al paratei reclamante P.E. de a solicita reductiunea liberalita tii excesive ce formeaza obiectul testamentului autentificat la 17.02.1992 si exceptia lipsei de interes a aceleiasi parate reclamante de a solicita completarea masei succesorale. Analizand ansamblul materialului probator administrat in cauza, instanta retine ca in urma decesului autorului G.I. la 29.04.2003, reclamanta- parata G.L. in calitate de sot supravietuitor a continuat sa locuiasca in casa situata in comuna Ghimpeteni, jud.Olt, iar parata reclamanta P.E. nu s-a preocupat de efectuarea lucrarilor agricole, nefiind interesata nici sa intre in posesia imobilului ramas in urma autorului. Relatiile dintre cele doua parti in calitate de sot supravietuitor si fiica au fost tensionate, aceasta situatie rezultand din administrarea probei testimoniale si a probei cu interogatoriul partilor. Inainte de deces, autorul G.I. a intocmit testamentul autentificat la data de 17.02.1992 prin care a instituit legatar universal pe sotia sa G.L., totodata donand fiicei P.E. suma de 60.000 ROL. Prin ra spunsul la interogatoriu dat in fata instantei, parata reclamanta P.E. a recunoscut ca avea cunostinta de existenta testamentului inca de la data intocmirii acestuia, respectiv 17.02.1992. Reductiunea liberalita tilor excesive este o sanctiune civila constand in ineficacitatea liberalita tilor dispuse de catre autor in favoarea unie persoane in masura necesara intregirii rezervei cuvenite mostenitorilor rezervatari. Reductiunea poate fi invocata potrivit at. 848 Cod civil numai de catre mostenitorii rezervatari. Din punct de vedere procedural dreptul la reductiunea liberalita tilor excesive se poate realiza prin buna invoiala sau pe cale judecatoreasca. Din punct de vedere al ca ii procedurale mostenitorul rezervatar asa cum este parata reclamanta P.E. poate solicita reductiunea fie pe calea unei cereri distincte pe individualitate proprie in masura in care beneficiarul liberalita tii excesive se afla in posesia acesteia, fie pe calea unei exceptii in situatia in care mostenitorul rezervatar se afla in posesia bunurilor ce formeaza obiectul liberalita tii, iar beneficiarul acesteia solicita predarea bunurilor ce formeaza obiectul liberalita tii. Din administrarea probei testimoniale se retine ca reclamanta parata G.L. a continuat sa locuiasca in imobilul situat in comuna Ghimpeteni, jud.Olt, ea fiind si cea care se ocupa de terenul in suprafata de 3, 12 ha. Astfel, atat martorul C.G. propus chiar de parata P.E. cat si aceasta din urma au precizat ca in calitate de fiica ea nu a locuit in imobilul bun succesoral, nu a contribuit la sustinerea cheltuielilor de inmormantare, relatiile dintre parti in calitate de sot supravietuitor si copil dintr-o alta ca sa torie fiind tensionata. Avand in vedere ca bunurile ce formeaza obiectul masei succesorale se afla in posesia reclamantei parate G.L., mijlocul procedural prin care parata reclamanta P.E. a solicitat reductiunea liberalita tii excesive este cererea de reductiune formulata sub forma procedurala a unei cereri reconventionale. Nu pot fi primite apa ra rile paratei-reclamante in sensul ca nu a formulat cerere de reductiune ci dimpotriva a invocat exceptia in reductiune deoarece exceptia procesuala este un mijloc de apa rare prin care se tinde la valorificarea unui drept subiectiv, in masura in care titularul dreptului a carui valorificare se cere este chemat in judecata si se prevaleaza de acel drept spre a obtine respingerea pretentiei formulate impotriva sa, fara insa a supune judecatii o pretentie anume fata de adversar. Avand in vedere cererea reconventionala formulata in mod expers de catre parata reclamanta prin care se solicita reductiunea liberalita tii excesive ce formeaza obiectul testamentului autentificat din data de 17.02.1992, instanta retine ca cererea aceasta are drept finalitate valorificarea unui drept subiectiv de sine sta ta tor, dreptul la intregirea rezervei succesorale care se cuvine paratei-reclamante in calitate de descendent de gradul I, mostenitor rezervatar. Se retine deci ca parata reclamanta solicita in mod clar valorificarea unui drept subiectiv in contradictoriu cu reclamanta parata si deci reductiunea este formulata ca o cerere distincta, o cerere incidentala in cadrul cererii principale avand ca obiect partaj sucesoral. Aceasta cerere formulata avand ca obiect reductiunea liberalita tii excesive nu poate fi calificata exceptie deoarece parata nu tinde sa se apere fata de cererea avand ca obiect partaj succesoral formulata de reclamanta parati G.L. ci dimpotriva isi valorifica un drept suboectiv distinct. Numai in masura in care se afla in posesia bunurilor succesorale ce au format obiectul testamentului autentificat, iar reclamanta parata G.L. solicita predarea acestor bunuri prevalandu-se tocmai de calitatea sa de legatar universal conferita de acest testament, parata reclamanta P.E. in calitate de mostenitor rezervatar avea posibilitatea sa se apere solicitand respingerea cererii privind predarea bunurilor si invocand exceptia reductiunii liberalita tilor excesive. Se retine de asemenea ca insesi parata reclamanta si-a intitulat pretentia sa cerere reconventionala, prevalindu-se de calitatea de mostenitor rezervatar si solicitand reductiunea testamentului autentificat la cotitatea disponibila, si in nici un caz nu si-a intitulat-o exceptie procesuala. Insa nu are relevanta din punct de vedere al prescriptiei mijlocul procedural ales pentru invocarea reductiunii, actiune principala sau incidentala sau exceptie procesuala . Sub aspect procesual, valorificarea dreptului subiectiv civil pe cale de actiune supus prescriptiei extinctive presupune incidenta prescriptiei si in situatia in care apa rarea dreptului se face pe cale de exceptie. Deci valorificarea dreptului subiectiv pe cale de exceptie este supusa prescriptiei extinctive ca si valorificarea dreptului subiectiv pe cale de actiune, astfel ca si din acest punct de vedere este neintemeiata apa rarea paratei reclamante in sensul ca daca a invocat exceptia reductiunii nu opera prescriptia. Prin testamentul autentificat la data de 17.02.1992, defunctul G.I. a instituit legatar universal pe sotia sa G.L. si totodata a prevazut o clauza prin care a donat fiicei P.E. suma de 60.000 lei. Instanta retine ca prin acest testament, reclamanta G.L. a fost instituita legatar universal tocmai pentru faptul ca i s-a conferit reclamantei parate vocatie succesorala la intreaga mostenire. Exheredarea este indirecta tocmai pentru faptul ca nu se mentioneaza in mod expres inla turarea de la mostenire a mostenitorului rezervatar P.E. ci se instituie un singur legatar care urmeaza sa culeaga intreaga mostenire la data decesului testatorului G.I., respectiv la data de 29.04.2003. Reductiunea fiind o sanctiune civila care atrage ineficacitatea liberalita tilor excesive, a celor care incalca rezerva succesorala cuvenita mostenitorilor rezervatari, nu opreaza de drept, ci ea trebuie sa fie invocata de catre cei care beneficiaza de efectele ei si carora legea le recunoaste acest drept. Reductiunea indiferent ca este solicitata pe cale separata, ca actiune principala sau pe cale incidentala sub forma cererii reconventionale astfel cum a formulat-o parata reclamanta P.E. este o actiune patrimoniala personala. Ea poate fi promovata numai in limitele cotei de rezerva cuvenite mostenitorului rezervatar si va profita numai celui care a cerut reductiunea. Actiunea in reductiune este o actiune personala patrimoniala, caracterul ei de actiune personala rezultand si din dispozitia inscrisa in art. 855 Cod civil potrivit careia donatarul este obligat daca a instra inat bunurile da ruite sa faca in urma raportul excedentului peste portiunea disponibila, dupa valoarea lucrului din momentul mortii dispuna torului. Fiind o actiune personala patrimoniala, actiunea in reductiue este supusa dispozitiilor art. 3 alin 1 din decretul nr. 167/1958 si ca atare termenul de prescriptie aplicabil este cel de 3 ani, prescriptia incepad sa curga potrivit art. 7 din acelasi decret de la data cand se naste dreptul la actiune. Intrucat mostenitorul rezervatar, in prezenta cauza parata reclamanta P.E. nu poate sa ceara rezerva pe calea actiunii in reductiune cat timp succesiunea nu s-a deschis, in caz contrar operand interdictia prevazuta la art. 965 Cod civil asupra orica rei succesiuni nedeschise, data de la care se naste dreptul la actiune este aceea la care a avut loc decesul persoanei ale carei liberalita ti urmeaza a fi reduse. In prezenta cauza se constata ca testamentul a fost incheiat la data de 17.02.1992, iar G.I. autorul comun a decedat la 29.04.2003. Pana la data decesului mostenitorul rezervatar P.E. nu a putut sa exercite dreptul de a cere reductiunea liberalita tii excesive avand in vedere ca urmare a propriei ma rturisiri efectuate in fata instantei la data de 27.06.2006 a cunoscut existenta acestuia inca de la data intocmirii, ci acest drept de a solicita reductiunea a putut fi valorificat de la data deschiderii succesiunii, 29.04.2003. Data de 29.04.2003 este punctul de pornire a curgerii termenului de prescriptie de 3 ani prev. de art 3 din Decretul nr. 167/1958 pentru exercitarea dreptului la actiune in ceea ce priveste reductiunea liberalita tii obiect al testamentului din data de 17.02.1992. Termenul de 3 ani de prescriptie s-a implinit la 29.04.2006. Cererea reconventionala avand ca obiect reductiunea liberalita tii excesive a fost formulata la data de 19.05.2006, deci dupa implinirea termenului de prescriptie. Nu pot fi primite apa ra rile formulate de parata reclamanta in sensul ca termenul de prescriptie curge de la data cand a luat cunostinta de pretentiile reclamantei deoarece din proprie ma rturisire efectuata in cadrul interogatoriului administrat de instanta la data de 27.06.2006 rezulta ca avea cunostinta de existenta testamentului inca de la data intocmirii sale, 17.02.1992. Ma rturisirea facuta de catre parata reclamanta P.E. in cadrul interogatoriului administrat in fata instantei la 27.06.2006 conform careia avea cunostinta de existenta testamentului inca de la data intocmirii acestuia este un act de vointa unilateral si irevocabil. Vointa sa a fost libera si constienta, parata-reclamanta avand capacitatea necesara pentru incheierea actelor de dispozitie, ma rturisirea efectuata fiind un act personal de dispozitie si expres. Aceasta ma rturisire judiciara privind cunoasterea existentei testamentului inca de la data intocmirii sale este irevocabila conform art. 1206 alin 2 Cod civil. In mod exceptional autorul ma rturisirii judiciare poate sa o revoce numai daca o va proba ca a facut-o din eroare de fapt. Deci, pentru a putea reveni asupra ma rturisirii judiciare cel care a facut-o trebuie sa dovedeasca eroarea de fapt si nu de drept in care s-a aflat, dovada care poate fi facuta prin orice mijloc de proba. Aceasta revenire asupra ma rturisirii va putea fi facuta cat timp hotararea pronuntata nu a devenit irevocabila. In prezenta cauza civila se retine ca parata P.E. a recunoscut in mod expres si irevocabil faptul ca a luat cunostinta de existenta testamentului inca de la data intocmirii sale 17.02.1992, recunoastere pe care nu a comba tura prin nici un mijloc de proba si asupra careia nu a revenit in nici un moment, dovedind prin orice mijloc de proba ca s-a aflat in eroare de fapt. Conform dispozitiilor art. 965 Cod civil care interzic orice pact asupra unei succesiuni nedeschise inca, sub sanctiunea nulita tii absolute, dreptul paratei de a solicita reductiunea nu a putut fi exercitat decat de la data deschiderii succesiunii autorului G.I., 29.04.2003, data de la care a inceputa sa curga termenul de prescriptie de 3 ani prevazut de art. 3 din Decretul nr. 167/1958. Este neintemeiata apa rarea paratei-reclamante in sensul ca desi a luat cunostinta de existenta testamentului inca de la data intocmiri, de continutul acestuia a luat cunostinta de abia in cursul procesului de fata. Astfel, nu se poate pretinde reclamantei G.L. sa administraze probe din care sa rezulte ca parata reclamanta P.E. a luat cunostinta de continutul testamentului concomitent cu momentul cunoasterii existentei acestuia, ci aceasta proba incumba celui care formuleaza pretentia. Conform dispozitiilor art. 1169 Cod civil si art. 129 alin 1 Cod procedura civila, cel care formuleaza o pretentie sau o apa rare in fata instantei, trebuie sa o dovedeasca. Or, parata reclamanta s-a apa rat invocand disocierea momentelor cunoasterii existentei testamentului si respectiv cunoasterii continutului acesteia, apa rare pe care nu a dovedit-o prin nici un mijloc de proba. Avand in vedere exceptia prescriptiei dreptului la actiune in ceea ce priveste reductiunea liberalita ti excesive, exceptie invocata de catre reclamanta parata G.L., parata reclamanta P.E. ar fi trebuit sa administreze probe din care sa rezulte ca nu s-a implinit termenul de prescriptie depoarece momentul de plecare al termenului de prescriptie era cel invocat, anume cunoasterea continutului nu numai a existentei testamentului. In aceasta cauza civila, instanta retine ca parata nu a administrat nicio proba care sa duca la prorogarea momentului de incepere a curgerii termenului de prescriptie a dreptului de a solicita reductiunea liberalita tii excesive. Astfel, prin coroborarea prevederilor art. 7 din Decretul nr. 167/1958 care prevede ca momentul de incepere al curgerii termenului de prescriptie este cel la care se naste dreptul la actiune, in prezenta cauza data decesului autorului G.I., 29.04.2003, cu ma rturisirea deplina si irevocabila a paratei P.E. privind cunoasterea existentei testamentului inca de la data intocmirii 17.02.1992, deci anterior deschiderii succesiunii, instanta retine ca prescriptia dreptului la actiune al paratei reclamante P.E. de a solicita reductiunea liberalita tii ce formeaza obiectul testamentului autentificat a inceput sa curga la data deschiderii succesiunii 29.04.2003 si s-a implinit conform art. 3 din Decretul nr. 167/1958 la 29.04.2006. Este neintemeiata si apa rarea paratei-reclamante privind tardivitatea invoca rii exceptiei, aceasta in motivele de recurs invederand faptul ca exceptiile au fost invocate dupa administrarea probelor. Exceptia prescriptiei este o exceptie de fond deoarece prin intermediul ei se invoca neregularita ti procesuale privind conditiile exercita rii dreptului la actiune, absoluta in sensul ca ea poate fi invocata de orice parte din proces, de instanta din oficiu avand in vedere ca este reglementata de norme imperative, de ordine publica si peremptorie, avand ca efect stingerea procesului si respingerea cererii prin care se tinde la valorificarea unui drept subiectiv prescris. Avand in vedere dispozitiile art. 18 din Decretul nr. 167/1958: instanta judecatoreasca si organul arbitral sint obligate ca, din oficiu, sa cerceteze, daca dreptul la actiune sau la executarea silita este prescris precum si dispozitiile art. 1 din Decretul nr. 167/1958: dreptul la actiune, avind un obiect patrimonial, se stinge prin prescriptie, daca nu a fost exercitat in termenul stabilit in lege; orice clauza care se abate de la reglementarea legala a prescriptiei este nula, rezulta ca exceptia prescriptiei poate fi invocata datorita caracterului ei absolut in orice stadiu procesual, inainte sau dupa faza procesuala a administra rii probelor. Nu se poate astfel retine o inca lcare a dispozitiilor legale care reglementeaza organizarea procesului civil, exceptia prescriptiei, o exceptie absoluta fiind obligatorie pentru instanta conform art. 18 din Decretul nr. 167/1958. Rezerva succesorala este acea parte din mostenire la care mostenitorii rezervatari au dreptul in virtutea legii, chiar impotriva vointei dispuna torului manifestata prin liberalita ti. Rezerva este o parte a mostenirii, deci are caracter succesoral si totodata caracter imperativ, in sensul ca atat cercul mostenitorilor rezervatari cat si cuantumul rezervei sunt stabilite in mod obligatoriu de lege, neputand fi modificate de cel care lasa mostenirea. Legea stabileste imperativ numai dreptul la rezerva dar nu si obligatia exercita rii acestui drept, adtfel ca dupa deschiderea mostenirii succesibilul rezervatar poate renunta total sau partial la dreptul conferit de lege, sau poate fi sanctionat de lege daca nu-si exercita acest drept in termenul legal imperativ. Astfel, chiar daca acest drept este prevazut in mod imperativ de lege, totusi exercitarea acestui drept nu poate ra mane la latitudinea subiectiva a titularului. Dreptul la intregirea rezervei este un drept personal patrimonial exercitarea sa fiind supusa prescriptiei extinctive prevazute de art. 3 si 7 din Decretul nr. 167/1958, neputand fi exercitat in mod abuziv de catre mostenitorul rezervatar, respectiv oricand deoarece s-ar da nastere la un dezichilibru in cadrul raporturilor juridice de drept civil, afectandu-se certitudinea si securitatea circuitului juridic civil. Exceptia prescriptiei dreptului mostenitorului rezervatar P.E. de a solicita reductiunea liberalita tii excesive ce formeaza obiectul testamentului autentificat la 17.02.1992 este o exceptie absoluta de fond si peremptorie. Avand in vedere ca prescriptia dreptului de a cere reductiunea liberalita tii excesive al carui titular este parata reclamanta P.E. a inceput sa curga la data de 29.04.2003, data deschiderii succesiunii dupa autorul G.I., s-a implinit la 29.04.2006, data pana la care parata reclamanta nu a solicitat reductiunea, acest drept exercitandu-l la 19.05.2006, deci dupa implinirea acestui termen, se va admite exceptia prescriptiei invocata de catre reclamanta-parata G.L. si se va respinge capa tul de cerere reconventional avand ca obiect reductiunea liberalita tii , ca prescris. Prescriptia dreptului de a solicita reductiunea liberalita tii excesive nu afecteaza calitatea de mostenitor legal al paratei reclamante P.E., insa nu va mai permite acesteia sa exercite drepturile care decurg din calitatea sa de mostenitor rezervatar. Urmarea intocmirii testamentului autentificat la data de 17.02.1992 prin care s-a instituit legalar universal reclamanta parata G.L., sot supravietuitor, instituirea acestui legatar universal echivaleaza cu o exheredare indirecta a mostenitorilor care au vocatie succesorala legala concreta, utila. In privinta mostenitorului P.E. in calitate de descendent de gradul I, instituirea legatului universal a avut ca urmare exheredarea indirecta a acesteia insa in vitrutea calitatii de mostentor rezervatar exheredarea indirecta ii afecteaza numai cota sa succesorala in calitate de mostenitor legal nu si partea din mostenire care i se cuvine in calitate de mostenitor rezervatar. Parata reclamanta P.E. avea dreptul a prelua rezerva sa succesorala care i se cuvenea in temeiul legii, insa cu conditia respecta rii termenului de prescriptie prevazut de lege pentru exercitarea dreptului la intregirea rezervei prin reductiunea liberalita tii excesive ce a format obiectul legatului universal instituit prin testamentul din 17.02.1992. Ca urmare a implinirii termenului de prescriptie a dreptului de a cere intregirea rezervei prin reductiunea liberalita tii excesive, parata rexclamanta nu mai poate sa preia nici partea din mostenire care i se cuvine in calitate de mostenitor rezervatar, drept la intregirea rezervei prescris incepand cu data de 29.04.2006. Urmare a inla tura rii de la mostenire in ceea ce priveste cota de mostenire legala care i se cuvenea paratei reclamante descendent de gradu I, inla turare efectuata prin instituirea unui legatar universal in persoana reclamantei parate G.L. si urmare a implinirii termenului de prescriptie de 3 ani prevazut de lege, art. 3 si 7 din Decretul Lege 167/1958 pentu exercitarea dreptului paratei P.E. de a solicita intregirea rezervei prin reductiunea liberalita tii excesive, aceasta din urma nu mai poate sa i se recunoasca un folos personal si direct prin intregirea masei succesorale. Astfel, pentru exercitarea dreptului la actiune in justitie orice persoana trebuie sa indeplineasca mai multe conditi: calitatea procesuala activa, respectiv identitatea dintre persoana reclamantului si titularul dreptului subiectiv ce se tinde a fi valorificat, calitate procesuala pasiva - identitate intre persoana paratului si subiectul pasiv al raportului juridic obligational, afirmarea unui drept subiectiv civil sau prevalarea de o situatie juridica pentru a carei realizare calea judecatii este obligatorie si interesul celui care formuleaza pretentia. Interesul este o conditie de fond esentiala constand in folosul practic urma rit de cel care exercita dreptul la actiune in justitie. Folosul practic urma rit trebuie sa indeplineasca la randul sa u mai multe conditii: sa fie legitim, juridic, sa fie na scut si actual si sa fie personal si direct. Interesul trebuie sa fie na scut si actual adica sa existe in momentul in care se exercita dreptul la actiune si trebuie sa fie personal si direct in sensul ca folosul practic trebuie sa il vizeze pe cel care recurge la forma procedurala, iar nu pe altcineva. Deci, pentru exercitarea dreptului la actiune este necesar ca folosul practic urma rit sa vizeze chiar persoana si patrimoniul reclamantului. Or, in prezenta cauza civila, ca urmare a inla tura rii paratei reclamante de la mostenirea legala a lui G.I. ca urmare a instituirii legatului universal, obiect al testamentului autentificat la 17.02.1992 si ca urmare a implinirii termenului de prescriptie extinctiva a dreptului paratei reclamante de a solicita intregirea rezervei succesorale prin reductiunea liberalita tii excesive, acesteia din urma nu i se mai poate recunoaste un folos practic personal si direct in a solicita intregirea masei succesorale. Fiind inla turata de la mostenire ca urmare a exhereda rii indirecte pe de o parte ca mostenitor legal si respectiv ca urmare a implinirii prescriptiei extintive a dreptului de a cere intregirea rezervei in baza calitatii sale de mostenitor rezervatar (descendent de gradul I) paratei reclamante P.E. nu i se mai poate recunoaste un folos practic direct si personal deoarece ea nu mai poate beneficia de nici un bun ce formeaza obiectul masei succesorale deci nu mai poate beneficia de exercitarea drepturilor care i se cuvin in calitate de mostenitor legal rezervatar dar totodata nu poate fi obligata la exercitarea indatoririlor care decurg din aceeasi calitate. Exceptia lipsei de interes este o exceptie absoluta, in sensul ca poate fi invocata de orice parte din proces si de instanta din oficiu in orice stadiu al cauzei, de fond, deoarece vizeaza una dintre conditiile exercita rii dreptului la actiune si permptorie avand ca efect respingerea cererii pentru lipsa interesului. Se va respinge asadar cererea reconventionala in ceea ce priveste suplimentarea masei partajabile, ca lipsita de interes deoarece paratei reclamante P.E. nu i se mai poate recunoaste vreun folos practic care decurge din exercitarea drepturilor pe care le pretinde in calitate de mostenitor legal. Imprejurarea ca prin legatul la sat de defunct in favoarea reclamantei G.L. a fost atinsa rezerva descendentei nu are relevanta atata timp cat mostenitorul rezervatar in cauza parata reclamanta P.E. pretins lezata in rezerva succesorala nu a formulat in termenul legal o actiune in reductiunea testamentului. In conditiile aratate dreptul de proprietate asupra bunurilor la sate prin testament nu poate fi contestat, beneficiarul legatului, sotoa supravietuitoare fiind indrepta tita sa pretinda atribuirea in deplina proprietate si linistita posesie bunurile ce formeaza obiectul masei succesorale. Avand in vedere recunoasterea expresa deplina si neechivoca a paratei P.E. privind dobandirea bunurilor prevazute in cererea principala in timpul ca sa toriei de catre reclamanta si autorul G.I., recunoastere efectuata in cadrul interogatoriului administrat de catre instanta la 27.06.2006 precum si proba testimoniala administrata la cererea partilor, instanta retine ca masa partajabila este compusa din 1 casa de locuit si teren in suprafata de 3, 12 ha. Casa de locuit situata in comuna Ghimpeteni a fost dobandita de catre soti in timpul ca sa toriei, astfel incat in masa succesorala va intra numai 1 din aceasta deoarece la data incetarii ca sa toriei prin decesul unuia dintre soti comunitatea de bunuri inceteaza urmand ca toate bunurile dobandite de soti in timpul ca sa toriei sa se imparta potrivit cotelor parti stabilite in urma contributiei fieca ruia dintre ei la dobandirea si conservarea bunurilor comune. In lipsa orica rei probei privind contributia mai mare a unuia dintre soti se aplica prezumtia potrivit careia sotii au contribuit fiecare cu o cota egala la dobandirea si conservarea bunurilor comune, in speta a casei de locuit. In ceea ce priveste suprafata de teren de 3, 12 ha conform titlului de proprietate nr. 46528/39 din 27.01.2006, aceasta a format obiectul reconstituirii dreptului de proprietate in favoarea autorului G.I. de pe urma autorului Bordei Nedelcu. In temeiul art. 31 lit b din Codul familiei aceasta suprafata de teren fiind un bun dobandit prin mostenire nu este un bun comun ci un bun propriu, astfel incat va intra in intregime in masa succesorala ce se va atribui mostenitorului indrepta tit. Urmare a testamentului autentificat la 17.02.1992 prin care a fost instituita legatar universal reclamanta parata G.L. care a avut totodata ca efect exheredarea indirecta a paratei reclamante P.E. si urmare a implinirii termenului de prescriptie a dreptului de a cere intregirea rezervei prin reductiunea liberalita tii excesive, instanta va constata ca reclamanta parata G.L. are calitatea de unic mostenitor legal si testamentar dupa autorul G.I.. In calitate de unic mostenitor reclamantei parate G.L. i se va atribui intreaga masa succesorala formata din 1 casa de locuit si terenul in suprafata de 3, 12 ha.

Alte spete din domeniul Succesiuni; mosteniri

ACCEPTARE SUCCESIUNE IN MOD TACIT
Sentinta civila numarul 4 din data de 09.01.2009. Pronuntata de Judecatoria Racari

Acceptare tacita.
Decizia numarul 1063 din data de 23.06.2004. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

ACCEPTAREA EXPRESA A SUCESIUNII IN CUPRINSUL UNEI IMPUTERNICIRI ULTERIOR REVOCATA
Decizia numarul 41/Ap din data de 12.02.2009. Pronuntata de Tribunalul Brasov

Acceptarea tacita a succesiunii. Semnificatia unor acte materiale de folosinta asupra unor bunuri succesorale. Caracterul irevocabil a actelor de optiune succesorala.
Decizia numarul 1061 din data de 06.04.2004. Pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti

Actiune in anulare a certificatului de mostenitor. Calitate procesuala activa.
Decizia numarul 139 din data de 08.02.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

Actiune in constatare
Sentinta civila numarul 5937 din data de 01.07.2011. Pronuntata de Judecatoria Bacau

Actiune in constatare a dreptului de proprietate . Actiune in constatarea calitatii de unic mostenitor
Hotararea numarul 2540 din data de 08.07.2009. Pronuntata de Judecatoria Slobozia

Actiune in constatare, constatare nulitate absoluta a certificatului de mostenitor si a declaratiei de renuntare la succesiune, stabilire masa succesorala
Sentinta civila numarul 1787 din data de 17.11.2011. Pronuntata de Judecatoria Ineu

Actiune in constatarea calitatii de mostenitor; cerere de reconstituire a dreptului de proprietate in conditiile Legii 247/2005;repunerea in termenul de acceptare a succesiunii in conformitate cu dispozitiile art. 13 din Legea 18/1991; efectele ac...
Decizia numarul 45 din data de 25.01.2010. Pronuntata de Tribunalul Iasi

Actiune in constatarea calitatii de mostenitor. Admisibilitate. Repunerea in termenul de acceptare a succesiunii prin legile ce reglementeaza regimul juridic al terenurilor
Decizia numarul 384 din data de 14.07.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

actiune in constatarem
Sentinta civila numarul 4594 din data de 15.06.2011. Pronuntata de Judecatoria Sectorului 4

Actiune in reductiune. Testament. Calitate procesuala.
Decizia numarul 1177 din data de 06.07.2004. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Actiunea in constatarea calitatii de unic mostenitor. Lipsa calitatii procesuale pasive a unitatii administrativ-teritoriale.
Decizia numarul 16 din data de 14.01.2010. Pronuntata de Judecatoria Odorheiul Secuiesc

Actiunea in constatarea calitatii de unic mostenitor. Lipsa calitatii procesuale pasive a unitatii administrativ-teritoriale.
Decizia numarul 16 din data de 14.01.2010. Pronuntata de Tribunalul Dambovita

Actiunea in constatarea calitatii de unic mostenitor. Lipsa calitatii procesuale pasive a unitatii administrativ-teritoriale.
Decizia numarul 16 din data de 14.01.2010. Pronuntata de Tribunalul Ialomita

Ajutor cuvenit sotului supravietuitor. Legea 578/2004.
Decizia numarul 739 din data de 16.11.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti

Anulare act
Sentinta civila numarul 384 din data de 27.01.2011. Pronuntata de Judecatoria Podu Turcului

Anulare Act
Sentinta civila numarul 2294 din data de 21.10.1999. Pronuntata de Judecatoria Falticeni

anulare act
Sentinta civila numarul 129 din data de 15.02.2007. Pronuntata de Tribunalul Prahova

Anulare act
Sentinta civila numarul 1339 din data de 16.02.2011. Pronuntata de Judecatoria Sectorului 4

anulare act
Sentinta civila numarul 129 din data de 15.02.2007. Pronuntata de Judecatoria Filiasi

Anulare certificat de mostenitor
Decizia numarul 146 din data de 27.09.2007. Pronuntata de Tribunalul Braila

anulare certificat de mostenitor
Sentinta civila numarul 99 din data de 08.02.2007. Pronuntata de Tribunalul Prahova

anulare certificat de mostenitor
Sentinta civila numarul 99 din data de 08.02.2007. Pronuntata de Judecatoria Filiasi

anulare certificat de mostenitor - calitate procesuala activa
Sentinta civila numarul 2745 din data de 24.03.2009. Pronuntata de Judecatoria Sectorului 2

anulare certificat de mostenitor - frauda la lege si cauza imoralÄ
Sentinta civila numarul 1120 din data de 10.02.2009. Pronuntata de Judecatoria Sectorului 2

Anulare certificat de mostenitor.
Sentinta civila numarul 1140/28.01.2009 din data de 28.01.2009. Pronuntata de Judecatoria Iasi

Anulare certificat de mostenitor. Renuntare la succesiune; consecinte juridice.
Sentinta civila numarul 15020 din data de 09.12.2008. Pronuntata de Judecatoria Iasi

Anulare certificat de mostenitor. Valoarea certificatului de mostenitor. Efecte fata de terti.
Decizia numarul 178/C/ din data de 13.05.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Constanta

Anulare certificat mostenitor
Sentinta civila numarul 18 din data de 18.11.2008. Pronuntata de Judecatoria Suceava

anulare certificat mostenitor
Sentinta civila numarul 4558 din data de 14.06.2011. Pronuntata de Judecatoria Sectorului 4

anulare certificat mostenitor
Sentinta civila numarul 1621 din data de 03.03.2010. Pronuntata de Judecatoria Targu Jiu

Anulare certificat mostenitor
Sentinta civila numarul 132 din data de 20.01.2010. Pronuntata de Judecatoria Caransebes

Anulare certificat mostenitor, constatare masa succesorala , constatare calitate mostenitor, iesire din indiviziune
Sentinta civila numarul 482 din data de 18.05.2011. Pronuntata de Judecatoria Mizil

Anulare certificat mostenitor, constatare masa succesorala , constatare calitate mostenitor, iesire din indiviziune
Sentinta civila numarul 482 din data de 18.05.2011. Pronuntata de Judecatoria Lehliu Gara

Anulare certificat mostenitor. Cererea respinsa. Pasivul succesoral cuprinde datoriile defunctului, iar nu ale mostenitorilor, astfel incat instanta nu poate retine ca in pasivul succesoral notarul public trebuia sa mentioneze obligatia mostenitoarei...
Sentinta civila numarul 7063/01.11.2007 din data de 21.09.2009. Pronuntata de Judecatoria Sectorului 6

ANULARE TITLU DE PROPRIETATE
Sentinta civila numarul 84 din data de 12.02.2008. Pronuntata de Judecatoria Insuratei

Anularea certificatelor de mostenitor. Anularea incheierilor de intabulare a acestora in cartea funciara. Mentinerea contractului de vanzare cumparare incheiat intre unul dintre comostenitori cu un tert.
Decizia numarul 1586 din data de 21.12.2004. Pronuntata de Curtea de Apel Alba-Iulia

Aplicarea dispozitiilor art. 2821 Cod procedura civila. Calificarea caii de atac in cazul actiunii ce are ca obiect partaj succesoral
Decizia numarul 99 din data de 05.02.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Galati

Aplicarea dispozitiilor art. 6735 si 67310 Cod procedura civila.
Decizia numarul 514 din data de 23.09.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Galati

Autoritatea de lucru judecat
Sentinta civila numarul 1811 din data de 24.11.2009. Pronuntata de Judecatoria Videle

Calitatea procesuala pasiva a statului
Decizia numarul 3158 din data de 07.12.2011. Pronuntata de Tribunalul Bucuresti

Casare cu trimitere pentru solutionarea fondului
Decizia numarul 428/2011 din data de 01.04.2011. Pronuntata de Tribunalul Dolj

Casare patiala - iesire indiviziune
Decizia numarul 355 din data de 19.04.2011. Pronuntata de Tribunalul Calarasi

Certificat de mostenitor. Actiune in anulare. Calitate procesuala activa.
Decizia numarul 974 din data de 10.09.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

Chemarea in judecata a unei persoane fizice decedate. Neindeplinirea conditiilor de validitate a actiunii civile cu consecinta constatarii nulitatii absolute a acesteia
Sentinta civila numarul 1857 din data de 14.09.2007. Pronuntata de Judecatoria Roman

Civil - succesiune
Hotararea numarul 1849 din data de 01.03.2010. Pronuntata de Judecatoria Targu Mures

Civil - succesiune
Hotararea numarul 12140 din data de 17.12.2010. Pronuntata de Judecatoria Targu Mures

Civil - succesiune
Hotararea numarul 7079 din data de 26.09.2011. Pronuntata de Judecatoria Targu Mures

Civil - succesiune
Hotararea numarul 7529 din data de 10.10.2011. Pronuntata de Judecatoria Targu Mures

Civil - succesiune - IESIRE DIN INDIVIZIUNE-STRAMUTARE
Hotararea numarul 12121 din data de 17.12.2010. Pronuntata de Judecatoria Targu Mures

Civil - succesiune - PARTAJ SUCCESORAL
Hotararea numarul 3016 din data de 01.04.2011. Pronuntata de Judecatoria Targu Mures

Civil - succesiune - partaj succesoral
Hotararea numarul 8759 din data de 21.11.2011. Pronuntata de Judecatoria Targu Mures

Civil - succesiune - PARTAJ SUCCESORAL
Hotararea numarul 4886 din data de 01.06.2011. Pronuntata de Judecatoria Targu Mures

Civil - succesiune - partaj succesoral
Hotararea numarul 4762 din data de 14.05.2010. Pronuntata de Judecatoria Targu Mures

Civil - succesiune - PARTAJ SUUC.
Hotararea numarul 1552 din data de 19.02.2010. Pronuntata de Judecatoria Targu Mures

Civil - succesiune - s.a.
Hotararea numarul 2045 din data de 05.03.2010. Pronuntata de Judecatoria Targu Mures

CIVIL. Nulitatea titlului de proprietate. Renuntarea la succesiune
Decizia numarul 15 din data de 24.02.2012. Pronuntata de Tribunalul Buzau

Competenta teritoriala in cazul in care se solicita dezbaterea mai multor succesiuni. Lipsa calitate procesuala activa
Decizia numarul 784 din data de 01.10.2012. Pronuntata de Tribunalul Dolj

Conditiile declararii vacantei succesorale in faza de judecata.
Decizia numarul 529/28.09.2010 din data de 28.09.2010. Pronuntata de Tribunalul Satu Mare

Consecintele dreptului de sezinÄ
Sentinta civila numarul 4208 din data de 18.06.2007. Pronuntata de Judecatoria Sectorului 5

Constatare calitate mostenitor
Sentinta civila numarul 566 din data de 01.03.2011. Pronuntata de Judecatoria Targu Neamt

Constatare nulitate absoluta a certifiactului de mostenitor.
Sentinta civila numarul 926 din data de 05.07.2010. Pronuntata de Judecatoria Ineu

CONSTATAREA CALITATII DE CONTINUATOR IN DREPTURI
Decizia numarul 103/A din data de 09.04.2009. Pronuntata de Tribunalul Brasov

constatarea calitatii de unic mostenitor
Sentinta civila numarul 743 din data de 28.06.2007. Pronuntata de Judecatoria Segarcea

Constatarea calitatii de unic mostenitor acceptant. Dovada calitatii de mostenitor in conditiile Leg.10/2001.
Decizia numarul 9 din data de 12.01.2004. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

Contestatie Legea 10/2001. Art. 4 alin. 3 din Legea 10/2001 care stipuleazaconditiile in care opereaza dreptul de acrescamant in favoarea mostenitorului care depune cerere de restituire, are aplicabilitate in situatia celor care nu au acceptat m...
Sentinta civila numarul 273/C din data de 03.03.2010. Pronuntata de Tribunalul Neamt

De principiu, sarcina ca modalitate a legatului, este o obligatie impusa de testator legatarului, care, dupa acceptarea legatului, este tinut s-o execute, testatorul neputand impune legatarului obligatii care sa fie prestate in timpul vietii lui, deo...
Sentinta civila numarul 2754 din data de 15.03.2010. Pronuntata de Judecatoria Baia Mare

Decesul unei parti in timpul procesului se dovedeste cu certificatul de deces. Calitatea de mostenitor se probeazacu acte de stare civila sau certificat de calitate de mostenitor, nefiind suficientasimpla afirmatie a partii potrivnice in acest sens...
Decizia numarul 183/A din data de 09.12.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Alba-Iulia

Declararea disparitiei
Sentinta civila numarul 1992 din data de 20.08.2009. Pronuntata de Judecatoria Targu Neamt

Depasirea termenului general de prescriptie de trei ani in raport cu dat deschiderii celor doua succesiuni.
Decizia numarul 157/AC din data de 21.07.2010. Pronuntata de Tribunalul Neamt

Desi prezumtia legala a mandatului tacit reciproc de reprezentare instituitaprin art. 35 din acelasi cod produce efecte relativ la actele de administrare in sens larg, de folosinta si de dispozitie doar asupra bunurilor comune, nu se poate inlatura c...
Decizia numarul 27/R/2010 din data de 03.11.2010. Pronuntata de Tribunalul Bistrita Nasaud

Desi se ordonapartajul imobilelor, deducandu-se ca s-a efectuat operatiunea ce presupune ca dreptul indiviz al fiecarui comostenitor asupra masei de impartit, transmisaerezilor in puterea legii, la data si prin efectul decesului antecesorilor sa i, ...
Sentinta civila numarul 341/R2009 din data de 11.03.2010. Pronuntata de Tribunalul Bistrita Nasaud

DEZBATERE SUCCESIUNE
Sentinta civila numarul 150 din data de 14.01.2010. Pronuntata de Judecatoria Barlad

Dezbatere succesiune
Sentinta civila numarul 538 din data de 18.02.2010. Pronuntata de Judecatoria Barlad

Dezbatere succesiune
Sentinta civila numarul 605 din data de 25.02.2010. Pronuntata de Judecatoria Barlad

dezbatere succesiune
Sentinta civila numarul 729 din data de 11.03.2010. Pronuntata de Judecatoria Barlad

dezbatere succesiune
Sentinta civila numarul 792 din data de 17.03.2010. Pronuntata de Judecatoria Barlad

Dezbatere succesiuni succesive. Stabilire masa succesorala. Reductiunea testamentara. potrivit art. 847 Cod civil, liberalitatile prin act sau intre vii sau prin testament, cand vor trece peste partea disponibila vor fi reduse, iar conform art. 841 C...
Sentinta civila numarul 3350 din data de 23.12.2008. Pronuntata de Judecatoria Barlad

Dezbatere succesorala
Sentinta civila numarul 1652 din data de 09.06.2010. Pronuntata de Judecatoria Barlad

Dezbatere succesorala -nulitate absoluta testamen
Sentinta civila numarul 636 din data de 29.06.2011. Pronuntata de Judecatoria Mizil

Dezbatere succesorala -nulitate absoluta testamen
Sentinta civila numarul 636 din data de 29.06.2011. Pronuntata de Judecatoria Lehliu Gara

Dezbatere succesorala. Raport donatii . Obligarea unui coeredesa aduca la masa de impartit suprafata de teren pe care ea a primit-o ca zestre de la parintii. Incidenta prev. art. 751 din Codul civil, potrivit carora fiul sau descendentul care vine la ...
Sentinta civila numarul 597 din data de 26.02.2009. Pronuntata de Judecatoria Barlad

Dezbatere succesorala. Repunerea in termenul de optiune. Vacanta succesorala
Sentinta civila numarul 7005/31.07.2007 din data de 21.09.2009. Pronuntata de Judecatoria Sectorului 6

Dezbaterea succesiunii pe cale notariala. Lipsa incheierii finale. Pact asupra succesiunilor viitoare. Contract de intretinere subsecvent eliberarii certificatului de mostenitor. Anulare pentru vicierea consimtamantului prin dol. Conditii.
Sentinta civila numarul 722 din data de 13.02.2006. Pronuntata de Judecatoria Oradea

dezbaterea succesiunii ramase de pe urma defunctului G, iesirea din indiviziune cu atribuirea bunurilor ramase de pe urma defunctului paratei D, constatarea vanzarii cumpararii intre parata D si paratul T si pronuntarea unei hotarari care sa tina lo...
Sentinta civila numarul 3308 din data de 11.11.2009. Pronuntata de Judecatoria Barlad

Dezbaterea succesiunilor
Sentinta civila numarul 1259 din data de 22.04.2009. Pronuntata de Judecatoria Barlad

Dezbaterea succesiunilor succesive
Sentinta civila numarul 1055 din data de 06.04.2009. Pronuntata de Judecatoria Barlad

Dezbaterea succesorala. Competenta.
Decizia numarul 1029 din data de 18.06.2004. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Donatii
Sentinta civila numarul 2107 din data de 10.10.2011. Pronuntata de Judecatoria Caransebes

Drept civil,rezolutiune contract de intretinere
Sentinta civila numarul 425 din data de 15.03.2010. Pronuntata de Judecatoria Ineu

Drept civil. Prescriptia dreptului de optiune succesorala.
Sentinta civila numarul 771 din data de 08.03.2010. Pronuntata de Judecatoria Calarasi

Drept civil. Succesiuni. Acceptare succesiune. Termen. Repunere in termenul de acceptare a succesiunii
Decizia numarul 83Civ din data de 31.01.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

Evacuare
Sentinta civila numarul 983 din data de 08.04.2010. Pronuntata de Judecatoria Barlad

Evacuare
Sentinta civila numarul 983 din data de 08.04.2010. Pronuntata de Judecatoria Barlad

Garantarea dreptului la un proces echitabil implicasi obligatia instantei de a efectua un examen efectiv al mijloacelor de probÄ
Decizia numarul 714/R din data de 02.09.2010. Pronuntata de Tribunalul Maramures

Hotarare c are sa tina loc de act autentic
Sentinta civila numarul 66 din data de 13.01.2010. Pronuntata de Judecatoria Racari

Iesire din Indiviziune
Sentinta civila numarul 380 din data de 04.02.2009. Pronuntata de Judecatoria Tulcea

iesire din indiviziune
Sentinta civila numarul 969 din data de 27.03.2009. Pronuntata de Judecatoria Tulcea

iesire din indiviziune
Sentinta civila numarul 459 din data de 10.02.2009. Pronuntata de Judecatoria Tulcea

Iesire din indiviziune
Sentinta civila numarul 943 din data de 25.02.2009. Pronuntata de Judecatoria Tulcea

Iesire din indiviziune
Sentinta civila numarul 674 din data de 02.03.2009. Pronuntata de Judecatoria Tulcea

Iesire din indiviziune
Decizia numarul 7/A din data de 20.01.2009. Pronuntata de Tribunalul Vaslui

Iesire din indiviziune
Sentinta civila numarul 790 din data de 13.01.2011. Pronuntata de Judecatoria Buhusi

Iesire din indiviziune
Sentinta civila numarul 1239 din data de 02.12.2010. Pronuntata de Judecatoria Podu Turcului

Iesire din indiviziune
Sentinta civila numarul 1515 din data de 07.12.2011. Pronuntata de Judecatoria Podu Turcului

Iesire indiviziune
Sentinta civila numarul 435 din data de 10.02.2009. Pronuntata de Judecatoria Tulcea

iesire indiviziune-perimare
Sentinta civila numarul 562 din data de 23.02.2009. Pronuntata de Judecatoria Tulcea

iesirea partilor din indiviziune
Sentinta civila numarul 4013 din data de 10.12.2009. Pronuntata de Judecatoria Barlad

Imprescriptibilitatea actiunii civile prin care se solicita fructe civile produse de un bun succesoral, dupa deschiderea succesiunii.
Decizia numarul 479 din data de 02.10.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Galati

Incheiere premergatoare- anulare certificat mostenitor, constatare masa succesorala , constatare calitate mostenitor, iesire din indiviziune.
Rezolutia numarul F.N. din data de 13.04.2011. Pronuntata de Judecatoria Mizil

Incheiere premergatoare- anulare certificat mostenitor, constatare masa succesorala , constatare calitate mostenitor, iesire din indiviziune.
Rezolutia numarul F.N. din data de 13.04.2011. Pronuntata de Judecatoria Lehliu Gara

Incheiere pronunta in procedura imparteli judiciare in temeiul art. 6736 din Codul de procedura civila
Sentinta civila numarul ds 1818/740/2009 din data de 28.07.2010. Pronuntata de Judecatoria Alexandria

Instanta de rejudecare. Dezbatere succesiune, anulare certificat de mostenitor
Decizia numarul 551/R din data de 12.05.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures

Legea 10/2001. Valoarea certificatului de mostenitor. Coexistenta calitatii de succesor testamentar cu cea de succesor legal. Valoarea notificarii. Repunerea in termenul legal de acceptare a succesiunii.
Decizia numarul 272/C/ din data de 25.11.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Constanta

Lipsa calitatii procesuale active a reclamantelor in actiunea de nulitate a certificatului de mostenitor si a testamentelor intocmite in favoarea unicului succesibil acceptant
Decizia numarul 154 din data de 20.04.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Lipsa calitatii procesuale pasive a Statului Roman in cadrul actiunilor de partaj succesoral promovate de mostenitorul legal sau testamentar. Vocatia succesorala a statului in lumina dispozitiilor art. 680 Cod civil. Consecintele nedeclansarii proced...
Decizia numarul 1310 din data de 15.09.2008. Pronuntata de Tribunalul Olt

Modificare titlu de proprietate. Mostenitori care nu au acceptat mostenirea cu privire la celelalte bunuri ale autorului, dar care au formulat in termen cerere de reconstituire a dreptului de proprietate. Admisibilitatea cererii de reconstituire.
Decizia numarul 477/RC din data de 17.05.2010. Pronuntata de Tribunalul Neamt

Mostenire
Sentinta civila numarul 949 din data de 21.02.2012. Pronuntata de Judecatoria Buhusi

Mostenire lasatade un defunct decedat fara copii, unica succesoare fiind sotia supravietuitoare. Renuntare la mostenire ca catre fratii si surorile defunctului. Vocatia descendentei surorii renuntatoare la mostenirea unchiului ei, in temeiul legii n...
Decizia numarul 1912 din data de 27.05.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Cluj

Mostenire vacanta. Dovada calitatii de mostenitor a statului
Decizia numarul 2064 din data de 17.10.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

Mostenirea prin retransmitere
Decizia numarul 1216 din data de 12.12.2012. Pronuntata de Tribunalul Mures

Notificare formulata numai de unii dintre mostenitorii proprietarului expropriat. Conditiile prevazute de art. 4 alin. 1 din lege pentru constatarea sau stabilirea dreptului de proprietate pe cote - parti ideale si cazurile de aplicare a prevederilor...
Sentinta civila numarul 511 din data de 03.09.2008. Pronuntata de Tribunalul Neamt

Nulitate absoluta certificat de mostenitor
Sentinta civila numarul 161 din data de 17.02.2011. Pronuntata de Judecatoria Mizil

Nulitate absoluta certificat de mostenitor
Sentinta civila numarul 161 din data de 17.02.2011. Pronuntata de Judecatoria Lehliu Gara

Nulitate absoluta.
Decizia numarul 1763 din data de 03.12.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti

Nulitate certificat de mostenitor. Calitate procesuala activa.
Hotararea numarul 1298 din data de 28.01.2010. Pronuntata de Judecatoria Sectorului 3

Nulitate certificat mostenitor
Decizia numarul 289/A din data de 16.11.2009. Pronuntata de Tribunalul Bacau

Nulitate donatie
Sentinta civila numarul 907 din data de 08.02.2007. Pronuntata de Judecatoria Sectorului 5

Nulitate testament. Art. 859 Cod civil.
Decizia numarul 321A/2007 din data de 29.08.2007. Pronuntata de Tribunalul Gorj

obligatie de a face
Sentinta civila numarul 624 din data de 25.01.2012. Pronuntata de Judecatoria Sectorului 4

Optiune succesorala. Acceptare tacita a succesiunii.
Decizia numarul 1030 din data de 10.12.2009. Pronuntata de Tribunalul Bacau

partaj avere succesorala
Sentinta civila numarul 700 din data de 12.11.2009. Pronuntata de Judecatoria Buhusi

partaj judiciar
Sentinta civila numarul 498 din data de 16.02.2009. Pronuntata de Judecatoria Tulcea

Partaj judiciar
Sentinta civila numarul 133 din data de 18.01.2008. Pronuntata de Judecatoria Falticeni

Partaj judiciar ,iesire din indiviziune
Sentinta civila numarul 684 din data de 25.11.2010. Pronuntata de Judecatoria Baia de Arama

PARTAJ JUDICIAR SI IESIRE DIN INDIVIZIUNE
Sentinta civila numarul 59 din data de 14.01.2010. Pronuntata de Judecatoria Rosiori de Vede

Partaj masa succesorala
Decizia numarul 144/Ap din data de 17.09.2010. Pronuntata de Tribunalul Satu Mare

partaj succesoral
Sentinta civila numarul 698 din data de 03.03.2009. Pronuntata de Judecatoria Tulcea

Partaj succesoral
Sentinta civila numarul 800 din data de 10.03.2009. Pronuntata de Judecatoria Tulcea

Partaj succesoral
Sentinta civila numarul 1035 din data de 01.04.2009. Pronuntata de Judecatoria Tulcea

Partaj succesoral
Sentinta civila numarul 677 din data de 01.11.2011. Pronuntata de Judecatoria Buhusi

Partaj succesoral
Sentinta civila numarul 941 din data de 14.02.2012. Pronuntata de Judecatoria Buhusi

Partaj succesoral
Sentinta civila numarul 126 din data de 24.02.2010. Pronuntata de Judecatoria Podu Turcului

Partaj succesoral
Sentinta civila numarul 1218 din data de 24.11.2010. Pronuntata de Judecatoria Podu Turcului

Partaj succesoral
Sentinta civila numarul 733 din data de 09.02.2011. Pronuntata de Judecatoria Piatra Neamt

Partaj succesoral
Sentinta civila numarul 817 din data de 15.02.2013. Pronuntata de Judecatoria Piatra Neamt

partaj succesoral
Sentinta civila numarul 227 din data de 12.03.2008. Pronuntata de Tribunalul Prahova

Partaj Succesoral
Sentinta civila numarul 283 din data de 05.04.2011. Pronuntata de Tribunalul Prahova

Partaj succesoral
Sentinta civila numarul 289 din data de 06.04.2011. Pronuntata de Tribunalul Prahova

partaj succesoral
Sentinta civila numarul 227 din data de 12.03.2008. Pronuntata de Judecatoria Filiasi

Partaj Succesoral
Sentinta civila numarul 283 din data de 05.04.2011. Pronuntata de Judecatoria Filiasi

Partaj succesoral
Sentinta civila numarul 289 din data de 06.04.2011. Pronuntata de Judecatoria Filiasi

PARTAJ SUCCESORAL. CALITATE PROCESUALA ACTIVA
Sentinta civila numarul 1778 din data de 11.04.2006. Pronuntata de Judecatoria Slatina

Partaj succesoral. Calitate procesuala activa.
Sentinta civila numarul 1976 din data de 10.04.2007. Pronuntata de Judecatoria Slatina

Partaj succesoral. Hotarare partiala art. 270 cod procedura civila
Sentinta civila numarul 588 din data de 05.07.2010. Pronuntata de Judecatoria Videle

Partaj succesoral. Netemeinicia actiunii mostenitorului legal indreptata impotriva statului roman atata timp cat nu s-a emis certificat de vacanta succesorala.
Decizia numarul 679 din data de 18.04.2007. Pronuntata de Tribunalul Olt

Partaj succesoral. Reductiunea liberalitatilor excesive. Prescriptia extinctiva.
Sentinta civila numarul 2012 din data de 11.04.2007. Pronuntata de Judecatoria Slatina

PARTAJ SUCCESORAL. REPUNERE IN TERMENUL DE ACCEPTARE A SUCCESIUNII
Sentinta civila numarul 1617 din data de 23.03.2005. Pronuntata de Judecatoria Slatina

Pasiv succesoral. Limite de acordare.
Sentinta civila numarul 268 din data de 15.01.2008. Pronuntata de Judecatoria Gaesti

Petitia de ereditate este prescriptibila - art. 21 din Decretul nr.167/1958 este o norma de exceptie fata de norma generala inscrisa in art. 1 din acelasi act normativ.
Decizia numarul 378/C din data de 12.09.2005. Pronuntata de Curtea de Apel Constanta

Petitie de ereditate. Actiune patrimoniala. Competenta in prima instanta si caile de atac impotriva sentintei sunt determinate de valoarea masei succesorale. Incidenta art. 2821 Cod procedura civila.
Decizia numarul 116/C din data de 08.02.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Constanta

Plangere la Legea 18/1991. Conditiile ce trebuie indeplinite pentru ca un mostenitor sa beneficieze de reconstituirea dreptului de proprietate in baza actelor normative care au modificat si completat Legea 18/1991.
Decizia numarul 1272/RC din data de 02.11.2009. Pronuntata de Tribunalul Neamt

PRESTATIE TABULARA. INADMISIBILITATE ACTIUNE
Sentinta civila numarul 765 din data de 17.04.2008. Pronuntata de Judecatoria Campulung Moldovenesc

Promovarea actiunii in petitie de ereditate consta in constatarea calitatii sale de mostenitor si predarea unui bun imobil succesoral;
Decizia numarul 1616R din data de 28.09.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti

Pronuntarea unei hotarari prin care sa fie obligati sa-i lase in deplina proprietate si linistita posesie o suprafata de teren
Sentinta civila numarul 915 din data de 31.03.2010. Pronuntata de Judecatoria Barlad

Pronuntarea unei hotarari prin care sa se dezbata succesiunea ramasa de pe urma defunctei
Sentinta civila numarul 813 din data de 17.03.2009. Pronuntata de Judecatoria Barlad

Reconstituirea dreptului de proprietate pe vechiul amplasament conform Legii 1/2000. Conditii de realizare. Eliberarea unor titluri de proprietate in favoarea unor terti.
Decizia numarul 429/C/ din data de 10.10.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Constanta

Recurs civil. Nulitate absoluta partiala Titlu de proprietate
Decizia numarul 230/R din data de 10.03.2010. Pronuntata de Tribunalul Calarasi

RENUNTARE LA SUCCESIUNE PESTE TERMENUL DE OPTIUNE SUCCESORALA . CONSECINTA
Sentinta civila numarul 407 din data de 28.03.2007. Pronuntata de Judecatoria Rosiori de Vede

Repunere in termenul de acceptare a succesiunii. Motive temeinice. Ascunderea datei decesului
Decizia numarul 475 din data de 06.10.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Revizuire
Sentinta civila numarul 315 din data de 08.04.2010. Pronuntata de Judecatoria Buhusi

Revizuire
Sentinta civila numarul 851 din data de 08.09.2010. Pronuntata de Judecatoria Buhusi

Revocare donatie
Sentinta civila numarul 822 din data de 06.10.2010. Pronuntata de Judecatoria Podu Turcului

Sentinta civila nr. 1024/14.10.2009 pronuntata in dosarul nr. 58/322/2005
Sentinta civila numarul 1024 din data de 14.10.2009. Pronuntata de Judecatoria Targu Secuiesc

SENTINTA CIVILA NR. 495/2010
Sentinta civila numarul 495/2010 din data de 05.05.2010. Pronuntata de Judecatoria Alesd

Societate comerciala. Cerere de radiere mentiune privind sediul social. Conditii
Decizia numarul 707 din data de 01.06.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

Solutionarea gresita a cauzei pe exceptie deoarece instanta a respins ca fiind ramas fara obiect exceptia prescriptiei dreptului de a cere reductiunea si nulitatea testamentului autentificat, determina desfiintarea cu trimitere pentru solutionarea un...
Decizia numarul 1613R din data de 28.09.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti

Stabilire Masa Succesorala
Sentinta civila numarul 1415 din data de 25.11.2009. Pronuntata de Judecatoria Sighisoara

Stabilire masa succesorala
Sentinta civila numarul 738 din data de 26.05.2009. Pronuntata de Judecatoria Sighisoara

Stabilire masa succesorala
Sentinta civila numarul 734 din data de 26.05.2009. Pronuntata de Judecatoria Sighisoara

STABILIRE MASA SUCCESORALA Mostenitor rezervatar - Legea 319/1944, art. 659, 669, 676 Cod civil Sotie supravietuitoare, unicamostenitoare si legatarauniversala. Nedemnitatea succesorala - art. 655 Cod civil Revocare testament - art. 920 - 923, 93
Decizia numarul 5390 din data de 04.12.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Oradea

Stabilire masa succesorala si anulare act
Sentinta civila numarul 2001 din data de 18.09.2012. Pronuntata de Judecatoria Ineu

Succesiune
Decizia numarul 1380 din data de 15.06.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti

Succesiune
Decizia numarul 21/R din data de 13.01.2009. Pronuntata de Tribunalul Vaslui

Succesiune
Decizia numarul 1408/R din data de 28.10.2009. Pronuntata de Tribunalul Vaslui

Succesiune
Sentinta civila numarul 2370 din data de 08.09.2010. Pronuntata de Judecatoria Barlad

Succesiune
Sentinta civila numarul 2507 din data de 16.09.2010. Pronuntata de Judecatoria Barlad

Succesiune
Sentinta civila numarul 201 din data de 13.01.2011. Pronuntata de Judecatoria Barlad

Succesiune
Sentinta civila numarul 1072 din data de 13.04.2011. Pronuntata de Judecatoria Barlad

Succesiune
Sentinta civila numarul 786 din data de 10.03.2011. Pronuntata de Judecatoria Barlad

Succesiune
Sentinta civila numarul 901 din data de 24.03.2011. Pronuntata de Judecatoria Barlad

succesiune
Sentinta civila numarul 1925 din data de 30.06.2011. Pronuntata de Judecatoria Barlad

Succesiune
Sentinta civila numarul 2293 din data de 19.09.2011. Pronuntata de Judecatoria Barlad

Succesiune
Sentinta civila numarul 2980 din data de 08.11.2011. Pronuntata de Judecatoria Barlad

Succesiune
Sentinta civila numarul 479 din data de 21.02.2012. Pronuntata de Judecatoria Barlad

succesiune
Sentinta civila numarul 68 din data de 12.01.2012. Pronuntata de Judecatoria Barlad

succesiune
Sentinta civila numarul 110 din data de 17.01.2012. Pronuntata de Judecatoria Barlad

Succesiune
Sentinta civila numarul 3474 din data de 15.12.2011. Pronuntata de Judecatoria Barlad

Succesiune
Sentinta civila numarul 215 din data de 06.02.2012. Pronuntata de Judecatoria Barlad

Succesiune
Sentinta civila numarul 163 din data de 19.01.2012. Pronuntata de Judecatoria Barlad

Succesiune
Sentinta civila numarul 3483 din data de 15.12.2011. Pronuntata de Judecatoria Barlad

Succesiune
Sentinta civila numarul 677 din data de 08.03.2012. Pronuntata de Judecatoria Barlad

Succesiune
Sentinta civila numarul 1469 din data de 15.05.2012. Pronuntata de Judecatoria Barlad

Succesiune
Sentinta civila numarul 1856 din data de 04.10.2012. Pronuntata de Judecatoria Barlad

Succesiune
Decizia numarul 148 din data de 23.02.2011. Pronuntata de Tribunalul Bacau

Succesiune
Sentinta civila numarul 5301 din data de 15.06.2011. Pronuntata de Judecatoria Bacau

succesiune
Sentinta civila numarul 475 din data de 15.10.2009. Pronuntata de Judecatoria Podu Turcului

Succesiune
Sentinta civila numarul 122 din data de 18.03.2010. Pronuntata de Judecatoria Podu Turcului

Succesiune
Sentinta civila numarul 551 din data de 03.06.2010. Pronuntata de Judecatoria Podu Turcului

Succesiune
Sentinta civila numarul 1323 din data de 20.10.2011. Pronuntata de Judecatoria Podu Turcului

Succesiune
Sentinta civila numarul 1563 din data de 15.12.2011. Pronuntata de Judecatoria Podu Turcului

Succesiune
Sentinta civila numarul 1056 din data de 23.06.2011. Pronuntata de Judecatoria Podu Turcului

Succesiune
Sentinta civila numarul 488 din data de 30.05.2012. Pronuntata de Judecatoria Podu Turcului

Succesiune
Sentinta civila numarul 690 din data de 13.09.2012. Pronuntata de Judecatoria Podu Turcului

Succesiune
Sentinta civila numarul 790 din data de 19.05.2010. Pronuntata de Judecatoria Zarnesti

succesiune
Sentinta civila numarul 3516 din data de 15.04.2009. Pronuntata de Judecatoria Sectorului 2

succesiune
Sentinta civila numarul 630 din data de 25.01.2011. Pronuntata de Judecatoria Sectorului 4

succesiune
Sentinta civila numarul 2063 din data de 09.03.2011. Pronuntata de Judecatoria Sectorului 4

succesiune
Sentinta civila numarul 2490 din data de 23.03.2011. Pronuntata de Judecatoria Sectorului 4

succesiune
Sentinta civila numarul 9187 din data de 12.12.2011. Pronuntata de Judecatoria Sectorului 4

SUCCESIUNE
Decizia numarul 849 din data de 27.05.2011. Pronuntata de Tribunalul Teleorman

SUCCESIUNE
Decizia numarul 1217 din data de 11.11.2011. Pronuntata de Tribunalul Teleorman

SUCCESIUNE
Decizia numarul 489 din data de 22.06.2012. Pronuntata de Tribunalul Teleorman

SUCCESIUNE
Sentinta civila numarul 265 din data de 14.04.2010. Pronuntata de Judecatoria Zimnicea

Succesiune
Sentinta civila numarul 722 din data de 08.04.2009. Pronuntata de Judecatoria Caransebes

succesiune
Sentinta civila numarul 3731 din data de 17.05.2011. Pronuntata de Judecatoria Oradea

Succesiune
Sentinta civila numarul 525/2011 din data de 25.02.2011. Pronuntata de Judecatoria Beclean

succesiune - iesire din indiviziune
Sentinta civila numarul 576 din data de 04.11.2009. Pronuntata de Judecatoria Podu Turcului

Succesiune - iesire din indiviziune
Sentinta civila numarul 1296 din data de 09.12.2010. Pronuntata de Judecatoria Podu Turcului

Succesiune inadmisibilitatea actiunii
Hotararea numarul 1733 din data de 19.11.2008. Pronuntata de Judecatoria Gura Humorului

succesiune-partaj succesoral
Sentinta civila numarul 583 din data de 05.11.2009. Pronuntata de Judecatoria Podu Turcului

Succesiune. Acceptare tacita. Exteriorizarea intentiei de a accepta succesiunea.
Decizia numarul 2065 din data de 26.10.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

Succesiune. Acceptare tacita. Forme de manifestare.
Decizia numarul 155 din data de 02.02.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

Succesiune. Acceptarea mostenirii. Presciptia dreptului de optiune succesorala. Descendent care nu a pastrat legatura cu de cujus. Repunere in termenul de acceptare. Conditii.
Decizia numarul 442/C/ din data de 13.10.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Constanta

Succesiune. Acceptarea tacita a succesiunii. Dovada calitatii de erede a succesibililor.
Decizia numarul 535 din data de 11.03.2011. Pronuntata de Tribunalul Teleorman

succesiune. actiunea in anularea legatului pentru violenta.
Sentinta civila numarul 7732 din data de 11.12.2003. Pronuntata de Judecatoria Sectorului 2

Succesiune. Autoritate de lucru judecat
Sentinta civila numarul 4067 din data de 16.11.2010. Pronuntata de Judecatoria Caracal

SUCCESIUNE. CALIATE PROCESUALA PASIVA A STATULUI
Decizia numarul 573R din data de 29.01.2010. Pronuntata de Tribunalul Teleorman

Succesiune. Calitate de mostenitor legal. Filiatie stabilita de o instanta judecatoreasca inainte de intrarea in vigoare a actualului Cod al familiei si a Decretului nr. 32/1954.
Decizia numarul 82/R din data de 22.01.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures

SUCCESIUNE. CERTIFICAT DE MOSTENITOR. EXCEPTIA LIPSEI CALITATII PROCESUALE ACTIVE SI EXCEPTIA LIPSEI DE INTERES. ADMITEREA ACESTOR EXCEPTII FACE DE PRISOS CERCETAREA IN FOND A PRICINII
Decizia numarul 3077 din data de 09.12.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Oradea

succesiune. competenta solutionare petitie de ereditate
Sentinta civila numarul 6660 din data de 06.11.2003. Pronuntata de Judecatoria Sectorului 2

Succesiune. Declaratie de renuntare la succesiune, formulata dupa expirarea termenului de 6 luni prevazut de art. 700 alin. (1) C.civ. Nulitate
Decizia numarul 1204 din data de 20.05.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Cluj

SUCCESIUNE. DREPTUL LA UN PROCES ECHITABIL. ACORDAREA DE CATRE INSTANTA A MAI MULT DECAT S-A CERUT (PLUS PETITE).
Decizia numarul 109R din data de 05.02.2010. Pronuntata de Tribunalul Teleorman

Succesiune. Imparteala. Incheiere de admitere in principiu - continut.
Decizia numarul 496 din data de 28.05.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

Succesiune. Legat. Caducitate. Culegerea legatului.
Decizia numarul 590 din data de 25.06.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

Succesiune. Lipsa calitatii procesuale active a reclamantelor in actiunea de partaj succesoral.
Sentinta civila numarul 66 din data de 24.01.2012. Pronuntata de Judecatoria Turnu Magurele

Succesiune. Prescriptia dreptului material la actiune pentru cererea in restituirea cheltuielilor efectuate cu imbunatatirile aduse de un succesibil, in timpul vietii defunctului, imobilului ce face parte din masa succesorala.
Decizia numarul 86 din data de 03.03.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti

Succesiune. Raportul donatiilor. Prescriptibilitate in 3 ani de la deschiderea succesiunii.
Decizia numarul 649 din data de 09.04.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Oradea

Succesiune. Stabilire masa succesorala. Exceptia insuficientei timbrari invocate de instanta din oficiu
Decizia numarul 1496/R din data de 27.10.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures

Succesiuni
Sentinta civila numarul 1828 din data de 23.06.2010. Pronuntata de Judecatoria Barlad

Succesiuni
Decizia numarul 460/R din data de 13.05.2009. Pronuntata de Tribunalul Bacau

Succesiuni
Decizia numarul 26/A din data de 25.01.2010. Pronuntata de Tribunalul Bacau

Succesiuni
Decizia numarul 450/R din data de 17.05.2010. Pronuntata de Tribunalul Bacau

Succesiuni
Sentinta civila numarul 598 din data de 05.03.2010. Pronuntata de Judecatoria Falticeni

SUCCESIUNI
Sentinta civila numarul 1579 din data de 02.10.2009. Pronuntata de Judecatoria Rosiori de Vede

SUCCESIUNI
Sentinta civila numarul 1252 din data de 24.05.2012. Pronuntata de Judecatoria Rosiori de Vede

Succesiuni
Sentinta civila numarul 1430 din data de 11.03.2013. Pronuntata de Judecatoria Caracal

Succesiuni ,mosteniri-constatare caducitate testament
Sentinta civila numarul 804 din data de 14.10.2008. Pronuntata de Judecatoria Adjud

Succesiuni . Mosteniri
Sentinta civila numarul 13042 din data de 21.12.2009. Pronuntata de Judecatoria Brasov

Succesiuni, mosteniri
Decizia numarul 649 din data de 10.05.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

Succesiuni, mosteniri
Sentinta civila numarul 246 din data de 15.01.2008. Pronuntata de Judecatoria Bacau

SUCCESIUNI, MOSTENIRI
Sentinta civila numarul 1529 din data de 07.07.2011. Pronuntata de Judecatoria Rosiori de Vede

Succesiuni, mosteniri
Sentinta civila numarul 878 din data de 16.05.2012. Pronuntata de Judecatoria Strehaia

Succesiuni. Cerere anulare certificat vacanta succesorala , emis in anul 1988. Efectele formularii de catre reclamant a cererii de reconstituire a dreptului de proprietate conform Legii 18/1991. Lipsa calitatii de mostenitor cu privire la bunurile me...
Decizia numarul 342 din data de 08.03.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

Succesiuni. Certificat de calitate de mostenitor. Conditii de emitere. Efecte
Decizia numarul 1051 din data de 18.10.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

Succesiuni. Iesirea din indiviziune. Criterii de atribuire loturi. Desi piritul a solicitat ca imobilul sa ramina in indiviziune insa potrivit disp.art.728 Cod civil nimeni nu poate fi obligat a ramine in indiviziune , astfel ca, dupa stabilirea ma...
Sentinta civila numarul 545 din data de 23.02.2009. Pronuntata de Judecatoria Barlad

succesiuni. legatul lucrului mostenitorului legal
Sentinta civila numarul 8679 din data de 03.11.2005. Pronuntata de Judecatoria Sectorului 2

SUCCESIUNI. MOSTENIRI
Sentinta civila numarul 897 din data de 27.05.2009. Pronuntata de Judecatoria Campulung Moldovenesc

SUCCESIUNI. MOSTENIRI
Sentinta civila numarul 1731 din data de 13.10.2010. Pronuntata de Judecatoria Rosiori de Vede

Testament olograf. Conditii de valabilitate. Lipsa mentiunii privind datarea actului. Consecinte.
Decizia numarul 376 din data de 16.03.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

Testament. Substitutie fideicomisara. Neintrunirea conditiilor in cazul cand liberalitatile nu sunt succesive ci se realizeaza in acelasi moment si au obiect diferit.
Decizia numarul 1115 din data de 17.10.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

Testament. Substitutie fideicomisara. Nulitate absoluta.
Sentinta civila numarul 1666/02.03.2009 din data de 21.09.2009. Pronuntata de Judecatoria Sectorului 6

Uzucapiune
Sentinta civila numarul 1223 din data de 24.11.2010. Pronuntata de Judecatoria Podu Turcului

Vacanta succesorala. Calitatea Statului Roman de mostenitor legal.
Decizia numarul 164 din data de 27.01.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti

Vocatie succesorala concreta la succesiune
Decizia numarul 251R din data de 07.02.2012. Pronuntata de Curtea de Apel BucurestiComentarii ref. Sentinta civila numarul 2012 din data de 11.04.2007 pronuntata de Judecatoria Slatina

Fii primul care comenteaza.

 

 

Ultimele comentarii:
Florin S comenteza: ''Cnventiile civile sunt greu de deosebit de un contrcat de munca mai ales atunci cand obiectul de activitate al conventii ... »»''

Laurentiu Galca comenteza: ''Sunt angajat la firma URBAN PROTECT din sinaia jud Prahova In urma controalelor pe care ati facut la firma respectiva si ... »»''

cornel comenteza: ''Doresc sa achizitionez un autoturism Skoda, fabricat octombrie 2006 diesel 1,9 norma poluare E3, emisii co2 140.Va rog s ... »»''

daragiu petre comenteza: ''buna zioa.am o mica problema .am avut o oprire pe salariu meu.iar deaci eu am platit totii banii care trebuia prin ing b ... »»''

stefania comenteza: ''Buna seara , numarul de telefon numai este valabil cum as putea intra in posesia celui nou ,
Multumesc
... »»''

Jebelean Lidia comenteza: ''Buna ziua,

Detin un Titlu de proprietate comun pentru suprafata de 9,088 ... »»''

dan comenteza: ''DNA SA SE SESISEZE IN LEGATURA CU ABUZURLE FACUTE LA COMANDA DE MORIE COMANDANTUL DE LA SADU IN FAVOAREA LUI FANE DOGARU ... »»''

 

 

Harta administrativa a Romaniei Judetul Satu-Mare Judetul Bihor Judetul Salaj Judetul Cluj Judetul Alba Judetul Hunedoara Judetul Arad Judetul Timis Judetul Caras-Severin Judetul Mehedinti Judetul Dolj Judetul Olt Judetul Gorj Judetul Vālcea Judetul Arges Judetul Dāmbovita Judetul Teleorman Judetul Giurgiu Judetul Calarasi Judetul Constanta Judetul Ialomita Judetul Prahova Judetul Brasov Judetul Sibiu Judetul Buzau Judetul Braila Judetul Tulcea Judetul Vrancea Judetul Galati Judetul Mures Judetul Covasna Judetul Harghita Judetul Bacau Judetul Vaslui Judetul Neamt Judetul Iasi Judetul Bistrita-Nasaud Judetul Maramures Judetul Suceava Judetul Botosani Judetul Bucuresti Judetul Ilfov Judetul Ilfov

 

 

 

Prima Pagina          Sitemap          Harta Site          Mergi sus


Toate datele afisate sunt informatii publice, publicate de autoritatile si institutiile publice sau in cadrul documentelor destinate publicului (Monitorul Oficial, Acte ale autoritatilor publice s.a.).
Consimtamantul persoanei vizate nu este cerut atunci cand prelucrarea priveste date obtinute din documente accesibile publicului, conform legii. (art.5, alin.2, lit.f din Legea nr. 677/2001, pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date). Notificare Operator de date cu caracter personal nr. 2447/2015.
Reclamatie date cu caracter personal