Institutii Publice: Contestatie la executare
Asistenta Juridica

Prima Pagina          
Cautare generala

InfoDosar.ro
Cauta online dosarul din Instanta:
-Administratie
Institutii Publice

   Consiliile Judetene
   Judetele Romaniei
   Prefecturi
   Primarii
   Evidenta Populatiei
   Directiile de Pasapoarte
   Directiile Eliberari Pemise si Inmatriculari
   Directii de Statistica
   Arhivele Nationale
   Agentiile Domeniilor Statului
   Administratii ale Apelor Romane
   Drumurile Nationale
   Autoritati Sanitar-Veterinare
   Oficiile pentru Ameliorare si Reproductie in Zootehnie
   Oficii Judetene de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit
   A.P.I.A.
   Oficii Judetene pentru Consultanta Agricola
   Directiile de Agricultura
   Directiile FitoSanitare
   Ocoale Silvice
   Asociatii de Vanatoare si Pescuit
   Regiunile de Dezvoltare
   Agentiile pentru Protectia Mediului
   Casele de Asigurari de Sanatate
   Casele de Pensii
   Agentii de Somaj
   Asociatia Nevazatorilor
   Protectia Copilului
   Agentii Teritoriale pentru Prestatii Sociale
   Compartimente A.N.E.S.
   Consilii de Formare Profesionala
   Cartelul "Alfa"
   Administratiile financiare
   Trezorerii
   Camerele de Comert
   Curtile de Conturi
   Garzile Financiare
   Protectia Consumatorului
   Consiliul Concurentei
   Corpul Contabililor Autorizati
   Lista Contabililor Autorizati
   Lista Consultantilor Fiscali
   Tabloul arhitectilor din Romania
   Serviciile Judetene de Metrologie Legala
   Centre Evaluatori ANEVAR
   Agentiile pentru Conservarea Energiei
   CENTROCOOP
   ANCOM (ANRCTI)
   Inspectorate Scolare Judetene
   Directii Tineret
   Directii Judetene pentru Sport
   Federatii de Sport
   Biblioteci Judetene
   Directii Judetene pentru Cultura, Culte si Patrimoniul Cultural National
   Centre Judetene pentru Cultura Traditionala
   Muzee Judetene
   Biserici si Culte
   Teatre Judetene
   Federatia Sindicala "Spiru-Haret"
   Barouri de avocati
   Tabloul avocatilor
   Tabloul mediatorilor
   Birouri Avocatul Poporului
   Birouri de Cadastru
   Instante de Judecata
   Parchete
   Penitenciare
   Institute de Medicina Legala
   Notari Publici
   Executori Judecatoresti
   Lichidatori
   Consilieri Proprietate Intelectuala
   Traducatori Autorizati de MJ
   Colegiile Farmacistilor
   Colegiile Medicilor
   Colegiile Medicilor Dentisti
   Ordinul Asistentilor Medicali
   Spitale
   Centre Judetene Antidrog
   Centre de Transfuzie Sanguina
   Directiile de Sanatate Publica
   Crucea Rosie Romana
   Inspectorate de Stat in Constructii
   Auditori Energetici
   Inspectorate de Munca
   Garzile de Mediu
   Vamile
   I.S.U.
   InfoTrafic
   S.R.I.
   Birourile de Imigrari
   Autoritatile pentru Straini
   Politia Romana
   Jandarmeria Romana
   Centre Militare Judetene
   CREDITCOOP
   Casele de Ajutor Reciproc
   Retea CEC Bank
   Retea BCR
   Retea BancPost
   Retea BRD
   Retea Raiffeisen
   Retea Banca Carpatica
   Retea Banca Transilvania
   Retea Romextera Bank
   Oficii Postale
   Agentiile de Voiaj si Statiile CFR
   ARR-uri
   RAR-uri
   Statele Lumii
   Misiunile Diplomatice

 

 

Asistenta Juridica » Jurisprudenta » Judecatoria Slatina


Contestatie la executareSentinta civila numarul 8887 din data de 06.09.2011
Pronuntata de Judecatoria Slatina


Avocat Baroul Bucuresti Asistenta si reprezentare juridica la toate instantele de judecata www.cabinetonline.ro
[Sediu cabinet]


Contestatie la executare Data publicare portal: 28.05.2012 Prin cererea inregistrata la data de 31.05.2011 pe rolul Judecatoriei Slatina, inregistrata sub nr. 6752/311/2011 contestatoarea B. I. in contradictoriu cu intimata SC C. R. M. SRL a formulat contestatie la executare solicitand instantei ca prin hotararea ce se va pronunta sa se dispuna anularea formelor de executare intocmite de BEJ M.C.I. in dosarul de executare nr. XXX/0/2011, suspendarea executa rii silite incepute pana la solutionarea litigiului, incetarea dreptului de ipoteca al paratei asupra imobilului apartament situat in Slatina, judetul Olt, ca urmare a nerespecta rii principiului specializa rii ipotecii si obligarea acesteia la emiterea unei adrese pentru ridicarea ipotecii. In motivarea contestatiei contestatoarea a aratat ca fiul sa u, B. C. A. a incheiat cu creditoarea M. R. B. SA, sucursala Slatina, contractul de credit nr xxx/yyy, pentru suma de 20 000 euro, pe o perioada de 35 ani. Creditul a fost garantat cu apartamentul proprietatea sa, conform contractului de ipoteca autentificat sub nr xxx/yyy, contract in care a avut calitatea de creditor ipotecar. Pana in luna decembrie 2009 ratele au fost achitate in mod regulat si, pentru ca posibilita tile financiare ale fiului sa u au sca zut, a solicitat ba ncii, iar aceasta a acceptat o reesalonare a platii creditului, incheindu-se in acest sens actul aditional nr. x/y la contractul de credit initial. Creanta a fost cesionata la data de 23.07.2010 de catre banca paratei, nefiind notificata in acest sens. Considera ca actul aditional nr x/x este un nou contract de credit deoarece modifica contractul initial privitor la elementele esentiale ale acestuia, respectiv valoarea creditului. Solicita instantei sa observe ca valoarea initiala a creditului era de 20 000 euro, iar actul additional nu specifica valoarea noului credit, aceasta deducandu-se din somatia primita si fiind de 20.437 euro, deci mai mare. Contractul de ipoteca a fost incheiat in perspectiva contractului initial de 20 000 euro. Noul contract de credit ca urmare a incheierii actului aditional nu este garantat cu o noua ipoteca pe imobil, corespunza tor noii valori a creditului. A considera astfel, inseamna a se incalca principiul specializa rii ipotecii sub aspectul valorii creantei garantate. In sustinerea contestatiei au fost depuse in copii actul aditional nr. x/x la contractul de credit nr. xxx din 17.07.2008, proces verbal de situatie emis la data de 16.05.2011, somatie imobiliara nr. xxx/O/2011 emisa la daa de 16.05.2011, proces verbal de stabilire a cheltuieilor de executare nr. xxx/O/2011din data de 16.05.2011. La data de 21.06.2011 s-a depus la dosar incheierea nr. xxx din 7.06.2011 prin care s-a dispus suspendarea provizorie a executarii silite pana la solutionarea cererii de suspendare a executarii silite formulate in acest dosar. Cererea principala a fost legal timbrata cu taxa judiciara de timbru in valoare de 194 lei si timbru judiciar de 5 lei, iar cererea de suspendare a executa rii silite a fost de asemenea timbrata cu taxa judiciara de timbru de 10 lei si timbru judiciar de 0, 3 lei. La data de 21.06.2011, la solicitarea instantei de judecata a fost atasat in copie dosarul de executare nr. xxx/O/2011 privind pe contestatoarea B. I. In cauza a fost administrata proba cu inscrisuri. In ceea ce priveste cererea de suspendare a executa rii silite, intrucat aceasta este solutionata odata cu fondul cauzei instanta constata ca a ramas fara obiect intrucat suspendarea executa rii silite in conformitate cu dispozitiile art. 403 alin. 1 si 3 Cod procedura civila se poate dispune doar pana la solutionarea prezentului dosar. Analizand actele si lucrarile dosarului pe fondul cauzei, instanta retine urmatoarele:
In fapt, prin cererea de executare silita din data de 21.04.2011 intimata SC C. R. M.SRL a solicitat inceperea procedurii de executare silita impotriva debitoarei B. I.asupra imobilului apartament cu 2 camere situat in Slatina, judetul Olt, proprietatea debitorului ipotecar in vederea recupera rii creantei in suma de 20457, 91 euro la data cesiunii, la care se vor ada uga in continuare penalitati calculate pana la data achita rii integrale rezultate din titluriile executorii, respectiv contractul de credit nr. xxxx din 17.07.2008, modificat prin actul aditional nr. x din 28.01.2010 si contractul de ipoteca autentificat sub nr. xxx din 17.07.2008. Se mai arata in cerere ca aceasta creanta este detinuta de creditoarea urma ritoare impotriva debitorului B. C. A. ca urmare a cesiunii de la M. R. B. SA prin contractul de cesiune de creanta din 23.07.2010, modificat prin actul aditional nr. x din 29.09.2010. Prin contractul de credit nr. xxxx/17.07.2008 M. R. B. SA a acordat debitorului B. C. A. un credit de nevoi personale in valoare de 20.000 euro, acesta fiind semnat in calitate de garant ipotecar de catre contestatoarea B. I., care s-a obligat indivizibil si solidar cu imprumutatul (f. 4-11 din dosarul de executare) pentru restituirea creditului. Cu aceeasi ocazie a fost incheiat si contractul de ipoteca autentificat sub nr. xxxx din 17.07.2008 prin care garantul ipotecar B.I. a garantat rambursarea creditului in suma de 20.000 euro cu imobilul proprietatea sa reprezentat de apartament cu 2 camere si dependinte cu o suprafata utila de 46, 60 mp si 2, 40 mp balcon precum si cota indiviza de teren de 28, 85 mp aferenta acestuia situat in Slatina, judetul Olt. Asupra acestui imobil s-a constituit o ipoteca de rangul I. In cuprinsul acestui contract s-a mentionat faptul ca ipoteca a fost constituita in scopul garanta rii obligatiei de rambursare a creditorului in valoare de 20.000 euro, a dobanzilor si a altor costuri aferente, acordat imprumutatului in conditiile contractului de credit nr. xxxx17.07.2008. De asemenea, garantul ipotecar si-a dat acordul pentru ca banca sa poata cesiona creanta, urmand ca toate garantiile, angajamentele si obligatiile garantului ipotecar sa ra mana in vigoare si sa produca efecte fata de succesorii sau cesionarii ba ncii. La data de 23.07.2011 creanta a fost cedata intimatei xxxx, iar cesiunea de creanta a fost notificata garantului ipotecar prin adresa nr. xxx din 9.08.2010 (f. 39 dosar executare), aceasta fiind primita de catre fiul contestatoarei, confirmarea de primire purtand semna tura acestuia (f. 40 dosar de executare). De asemenea, la contractul de credit initial a fost incheiat actul aditional nr. x din 28.01.2010 ca urmare a cererii de reesalonare nr. xx din 11.01.2010, aprobata de banca, prin care conform art. 1 s-a acordat o perioada de gratie de 2 luni pentru creditul in derulare pentru principal, dobanzi si comisioane, respectiv pana la data de 26.02.2010. Ca urmare a acestei perioade de gratie s-a reproiectat principalul aferent perioadei de gratie in cuantum de 31.34 euro si principalul restant in suma de 25, 65 euro pe toata perioada de creditare ramasa, dupa expirarea perioadei de gratie. Acest act aditional a fost semnat atat de catre debitorul imprumutat cat si de catre garantul ipotecar B. I. ce a fost reprezentata de fiul sa u B. C.A. (f. 20-21 dosar executare). Prin incheierea nr. xxxx din 10.05.2011, pronuntata in dosarul nr. xxxx/311/20xx al Judecatoriei Slatina, s-a dispus incuviintarea executarii silite a titlului reprezentat de contractul de credit nr. xxxx/17.07.2008, modificat prin actul aditional nr. xdin 28.01.2011 precum si a contractului de ipoteca nr. xxx din 17.07.2008 impotriva debitorilor B.C. A. si B. I. Ca urmare a incuviinta rii executa rii silite a fost emisa somatia de executare in dosarul nr. xxx/O/2011 din data de 16.05.2011, procesul verbal de situatie nr. xxx/O/16.05.2011 si procesul verbal de stabilire a cheltuielilor de executare din aceeasi data, acte de executare impotriva carora a fost formulata prezenta contestatie la executare. Potrivit art. 399 Cod procedura civila "impotriva executa rii silite, precum si impotriva orica rui act de executare se poate face contestatie de catre cei interesati sau vatamati prin executare". De asemenea, dupa ce a inceput executarea silita, cei interesati sau vatamati pot cere, pe calea contestatiei la executare, si anularea incheierii prin care s-a dispus investirea cu formula executorie, data fara indeplinirea conditiilor legale". In conformitate cu alin. 3 "in cazul in care executarea silita se face in temeiul unui titlu executoriu care nu este emis de o instanta judecatoreasca, se pot invoca in contestatia la executare apa ra ri de fond impotriva titlului executoriu, daca legea nu prevede in acest scop o alta cale de atac." Asadar, din interpretarea dispozitiilor mai sus citate, in cadrul contestatiei la executare se pot invoca motive privind nerespectarea dispozitiilor privind executarea silita insa si sau nerespectarea dispozitiilor privitoare la efectuarea oricarui act de executare. Totodata, in situatia in care executarea a fost inceputa in baza unui titlu executoriu ce nu a fost emis de o instanta de judecata si nu exista o cale speciala prevazuta de lege pentru contestarea acestuia instanta este obligata sa analizeze si motivele de fond impotriva titlului executoriu ce a stat la baza inceperii executa rii silite. In prezenta cauza contestatoarea nu critica in niciun fel actele de executare emise de executor ci solicita doar sa se constate ca prin incheierea actului aditional la contract a fost inca lcat principiul specializa rii ipotecii sub aspectul valorii creantei si pentru acest motiv sa se dispuna anularea actelor de executare emise precum si sa se dispuna incetarea dreptului de ipoteca asupra imobilului apartinand contestatoarei reprezentat de apartament situat in Slatina, jud. Olt. Instanta retine ca intr-adeva r, ipoteca este supusa principiului specializa rii. Potrivit acestui principiu, ipoteca trebuie sa fie specializata, sub sanctiunea nulita tii, sub dublu aspect: ipoteca trebuie sa fie determinata in privinta imobilului afectat de garantie (art.1774 C.civ.) si ipoteca trebuie sa fie determinata in privinta valorii creantei garantate (art.1776 C.civ.). De asemenea, practica judiciara a statuat ca in cazul contractului de ipoteca, modificarea contractului de credit sub aspectul valorii creditului atrage necesitatea modifica rii in consecinta a contractului de ipoteca, nu numai ca o consecinta a aplicarii regulii cuprinse in art. 969 alin. (2) C. civ., dar si in scopul respecta rii principiului dublei specializa ri a ipotecii, instituit de art. 1774 raportat art. 1776 alin. (1) C. civ., sub aspectul convenirii asupra intinderii creantei garantate. Principiul specializa rii ipotecii in ceea ce priveste valoarea creantei garantate implica determinarea prin contractul de ipoteca a caracterul cert al valorii creantei garantate. Analizand situatia de fata raportat la respectarea principiului specializa rii ipotecii, instanta constata ca in cauza nu a fost modificat contractul de credit sub aspectul valorii sale, aceasta ra manand cea stabilita prin contractul de credit initial, respectiv 20.000 euro. Prin actul aditional incheiat cu banca s-a oferit imprumutatilor doar o facilitate, acestia beneficiind de o perioada de gratie de 2 luni. Nu rezulta din continutul actului aditional ca s-ar fi modificat in vreun fel valoarea initiala a creditului. Mai mult decat atat actul aditional a fost semnat prin reprezentant si de catre garantul ipotecar Ba rbulescu Ioana, aceasta fiind de acord cu clauzele contractuale. In ceea ce priveste suma de 20457, 91 euro aceasta reprezinta debitul neachitat la care se adauga dobanzile si comisioanele aferente creditului contractat, acceptate de contestatoare prin contractul initial de credit. Este de retinut ca garantul ipotecar s-a angajat sa constituie ipoteca nu doar pentru suma de 20.000 euro ci si pentru dobanzile si celelalte costuri aferente creditului acordat imprumutatului in conditiile contractului de credit nr. xxxx/17.07.2008. Asadar, avand in vedere aceste considerente, instanta apreciaza ca in cauza a fost respectat principiul specializa rii ipotecii sub aspectul creantei garantate, astfel ca motivul invocat de contestatoare este neintemeiat. In ceea ce priveste faptul ca cesiunea de creanta nu i-a fost notificata, nici acesta nu poate fi retinut deoarece din dosarul de executare atasat rezulta ca aceasta i-a fost notificata prin adresa nr. xxxx din 9.08.2010 (f. 39 dosar executare), adresa fiind primita de catre fiul contestatoarei, confirmarea de primire purtand semna tura acestuia (f. 40 dosar de executare). In consecinta, intrucat motivele invocate de contestatoare sunt neintemeiate, instanta urmeaza sa respinga contestatia la executare si sa mentina toate actele de executare ca fiind legale si temeinice. Ca urmare a respingerii acesteia, va respinge si capa tul de cerere privind incetarea drepului de ipoteca asupra imobilului, acest capa t de cerere fiind analizat doar in situatia in care s-ar fi constatat inca lcarea principiul specializa rii ipotecii.

Alte spete din domeniul Contestatie la executare

- titlu executoriu emis de A. N. A. F.; neutilizarea procedurii speciale de contestare reglementata de O. G.92/2003; imposibilitatea invocarii apararilor de fond in cadrul contestatiei la executare de drept comun.
Decizia numarul 1751 din data de 23.10.2009. Pronuntata de Tribunalul Iasi

-contestatie la executare-
Sentinta civila numarul 136 din data de 28.01.2010. Pronuntata de Judecatoria Brezoi

-contestatie la executare-
Sentinta civila numarul 422 din data de 25.03.2010. Pronuntata de Judecatoria Brezoi

:Contestatie la executare. Mandate de executare emise partial pentru aceleasi pedepse. Incident in cursul executarii pedepsei. Retragerea mandatelor emise anterior si emiterea unui nou mandat de executare a pedepsei.
Sentinta penala numarul 2332 din data de 10.08.2012. Pronuntata de Judecatoria Iasi

"Contestatie la executare impotriva unui titlu executoriu emis de A. F. P. GALATI. Indreptarea din oficiu a erorilor materiale cuprinse in titlu. Momentul cand titlul poate fi emis"
Sentinta civila numarul 1446 din data de 25.02.2008. Pronuntata de Judecatoria Galati

1Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 1316 din data de 02.05.2012. Pronuntata de Judecatoria Barlad

ACHIZITII PUBLICE. DATA PANA LA CARE POT FI DEPUSE CONTESTATIILE. INTERPRETAREA DISP. ART. 275 ALIN. 5 DIN OUG NR. 34/2006.
Decizia numarul 699/R-C din data de 13.08.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Pitesti

acte de executare silita - cerinte de fond si forma
Sentinta civila numarul 1234 din data de 12.02.2008. Pronuntata de Judecatoria Sectorului 2

Actiune in contencios administrativ indreptata impotriva Procesului - verbal de control emis de A. J. O. F. M. si impotriva Deciziei prin care s-a respins ca tardiva contestatia administrativa
Decizia numarul 833/R din data de 09.09.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures

Actiune posesorie in complangere-art. 674 C.civ.
Sentinta civila numarul 524 din data de 18.05.2009. Pronuntata de Judecatoria Zimnicea

Amanare plata
Hotararea numarul 11136 din data de 29.09.2008. Pronuntata de Judecatoria Sectorului 3

Anulare act
Sentinta civila numarul 5217/2012 din data de 03.04.2012. Pronuntata de Judecatoria Oradea

anulare forme de executare
Sentinta civila numarul 6474 din data de 12.04.2012. Pronuntata de Judecatoria Targu Jiu

Anulare titlu creanta
Sentinta civila numarul 1457 din data de 09.03.2010. Pronuntata de Judecatoria Focsani

Anulare titlu execuroriu.
Sentinta civila numarul 6633 din data de 24.09.2008. Pronuntata de Judecatoria Targu Jiu

Anulare titlu executoriu
Sentinta civila numarul 636 din data de 15.10.2009. Pronuntata de Judecatoria Buhusi

Anulare titlu executoriu si somatie ca urmare a constatarii prin hotarare judecatoreasca irevocabila a prescriptiei executarii sanctiunii amenzii contraventionale.
Sentinta civila numarul 1132 din data de 31.05.2011. Pronuntata de Judecatoria Rosiori de Vede

Anularea actului de adjudecare
Sentinta civila numarul 457 din data de 21.07.2010. Pronuntata de Judecatoria Baia de Arama

Anularea titlului executoriu si a tuturor formelor de executare. Tardivitatea formularii contestatiei la titlu. Imposibilitatea utilizarii apararilor de fond in cadrul contestatiei la un titlu care nu e emis de o instanta judecatoreasca.
Decizia numarul 1105/R din data de 02.10.2008. Pronuntata de Tribunalul Valcea

Art.399 c.p.civ. Contestatie la executare intemeiata pe dreptul comun concomitent cu derularea procedurii insolventei reglementata de Legea 85/2006
Decizia numarul 546 din data de 02.03.2011. Pronuntata de Tribunalul Gorj

Art.493 al .1 C. P. C.
Sentinta civila numarul 461/2011 din data de 22.03.2011. Pronuntata de Judecatoria Alesd

Asigurari sociale de sanatate
Sentinta civila numarul 1858 din data de 09.03.2012. Pronuntata de Judecatoria Braila

Bilet la ordin. Opozitia la executare / Contestatia la executare.
Decizia numarul 433 din data de 10.03.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti

Cai de atac. Contestatie la executare si opozitia la executare
Decizia numarul 11 din data de 12.05.2011. Pronuntata de Tribunalul Valcea

Cale de atac exercitata impotriva unei hotarari aparent favorabile. Problema interesului procesual. Prezumtia de lucru judecat
Decizia numarul 809R din data de 22.03.2011. Pronuntata de Tribunalul Bucuresti

Calificarea cererii opozitie/contestatie la executare
Decizia numarul 22 din data de 11.01.2012. Pronuntata de Tribunalul Bacau

Casarea in totalitate a sentintei prin care a fost admisa opozitia la executare in conditiile Legii 59/1934
Decizia numarul 2 din data de 25.09.2008. Pronuntata de Tribunalul Arad

Cerere de amanare/intrerupere a executarii pedepsei inchisorii in cadrul ca reia este invocata starea de graviditate. Modificarea conditiilor din penitenciare, ca urmare a aplicarii dispozitiilor Legii 275/2006. Respingerea cererii.
Sentinta penala numarul 3359 din data de 08.12.2011. Pronuntata de Judecatoria Iasi

Cerere de anulare titlului executoriu emis de Casa de Asigurari de Sanatate. Contestatie la executare. Competenta judecatoriei
Decizia numarul 810 din data de 23.02.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Cluj

Cerere de incuviintare executare silita. Solutie de respingere.
Sentinta civila numarul 96 din data de 01.02.2011. Pronuntata de Judecatoria Sinaia

CERERE DE SUSPENDARE A EXECUTARII SILITE. LIPSA CONTESTATIEI LA EXECUTARE
Sentinta civila numarul 4047 din data de 29.08.2005. Pronuntata de Judecatoria Slatina

CERERE DE SUSPENDARE A EXECUTARII. CONTESTATIE LA EXECUTARE. COMPETENTA MATERIALA.
Decizia numarul 372/R-C din data de 16.04.2005. Pronuntata de Curtea de Apel Pitesti

Cheltuieli de judecata
Decizia numarul 27 din data de 18.02.2012. Pronuntata de Tribunalul Arad

cheltuieli executare silita
Sentinta civila numarul 5338 din data de 06.05.2009. Pronuntata de Judecatoria Sectorului 3

Civil
Hotararea numarul 8547 din data de 22.09.2010. Pronuntata de Judecatoria Targu Mures

Civil
Hotararea numarul 1978 din data de 03.03.2010. Pronuntata de Judecatoria Targu Mures

Civil
Hotararea numarul 4395 din data de 05.05.2010. Pronuntata de Judecatoria Targu Mures

Civil
Hotararea numarul 1248 din data de 10.02.2010. Pronuntata de Judecatoria Targu Mures

Civil - contestatie la executare
Hotararea numarul 543 din data de 17.08.2011. Pronuntata de Tribunalul Tulcea

Civil - contestatie la executare
Hotararea numarul 8019 din data de 09.09.2010. Pronuntata de Judecatoria Targu Mures

Civil - contestatie la executare
Hotararea numarul 7574 din data de 24.08.2010. Pronuntata de Judecatoria Targu Mures

Civil - contestatie la executare
Hotararea numarul 550 din data de 24.01.2011. Pronuntata de Judecatoria Targu Mures

Civil - contestatie la executare
Hotararea numarul 3093 din data de 04.04.2011. Pronuntata de Judecatoria Targu Mures

Civil - contestatie la executare
Hotararea numarul 10607 din data de 12.11.2010. Pronuntata de Judecatoria Targu Mures

Civil - contestatie la executare
Hotararea numarul 4395 din data de 05.05.2010. Pronuntata de Judecatoria Targu Mures

Civil - contestatie la executare
Hotararea numarul 1978 din data de 03.03.2010. Pronuntata de Judecatoria Targu Mures

Civil - contestatie la executare
Hotararea numarul 1248 din data de 10.02.2010. Pronuntata de Judecatoria Targu Mures

Civil - contestatie la executare
Hotararea numarul 3602 din data de 30.06.2008. Pronuntata de Judecatoria Targu Mures

Civil - contestatie la executare
Hotararea numarul 5435 din data de 30.06.2009. Pronuntata de Judecatoria Targu Mures

Civil - contestatie la executare
Hotararea numarul 3663 din data de 12.05.2009. Pronuntata de Judecatoria Targu Mures

Civil - contestatie la executare
Hotararea numarul 8204 din data de 14.09.2010. Pronuntata de Judecatoria Targu Mures

Civil - contestatie la executare
Hotararea numarul 8848 din data de 23.11.2011. Pronuntata de Judecatoria Targu Mures

Civil - contestatie la executare
Hotararea numarul 8718 din data de 27.09.2010. Pronuntata de Judecatoria Targu Mures

Civil - contestatie la executare
Hotararea numarul 2161 din data de 08.03.2010. Pronuntata de Judecatoria Targu Mures

Civil - contestatie la executare
Hotararea numarul 5212 din data de 27.05.2010. Pronuntata de Judecatoria Targu Mures

Civil - contestatie la executare
Hotararea numarul 1542 din data de 19.02.2010. Pronuntata de Judecatoria Targu Mures

Civil - contestatie la executare
Hotararea numarul 3694 din data de 16.04.2010. Pronuntata de Judecatoria Targu Mures

Civil - contestatie la executare
Hotararea numarul 7421 din data de 05.10.2011. Pronuntata de Judecatoria Targu Mures

Civil - contestatie la executare
Hotararea numarul 7275 din data de 30.07.2010. Pronuntata de Judecatoria Targu Mures

CIVIL - contestatie la executare
Sentinta civila numarul 12896 din data de 15.04.2011. Pronuntata de Judecatoria Buzau

Civil - contestatie la executare - + INTOARCEREA EXECUTARII SILITE, RESTABILIREA SITUATIEI ANTERIOARE
Hotararea numarul 9675 din data de 22.12.2011. Pronuntata de Judecatoria Targu Mures

Civil - contestatie la executare - + SUSP. EXEC. SIL
Hotararea numarul 9742 din data de 20.10.2010. Pronuntata de Judecatoria Targu Mures

Civil - contestatie la executare - + SUSP. EXEC. SIL.
Hotararea numarul 3235 din data de 08.04.2011. Pronuntata de Judecatoria Targu Mures

Civil - contestatie la executare - + SUSP. EXEC. SIL.
Hotararea numarul 4308 din data de 13.05.2011. Pronuntata de Judecatoria Targu Mures

Civil - contestatie la executare - + SUSP. EXEC. SIL.
Hotararea numarul 8547 din data de 22.09.2010. Pronuntata de Judecatoria Targu Mures

Civil - contestatie la executare - + SUSP. EXEC. SIL.
Hotararea numarul 7550 din data de 10.10.2011. Pronuntata de Judecatoria Targu Mures

Civil - contestatie la executare - + SUSP. EXEC. SIL.
Hotararea numarul 8267 din data de 03.11.2011. Pronuntata de Judecatoria Targu Mures

Civil - contestatie la executare - + SUSP. EXEC. SIL.
Hotararea numarul 8531 din data de 20.11.2009. Pronuntata de Judecatoria Targu Mures

Civil - contestatie la executare - + SUSP. EXEC. SIL.
Hotararea numarul 6801 din data de 02.07.2010. Pronuntata de Judecatoria Targu Mures

Civil - contestatie la executare - +SUSP. EXEC. SIL.
Hotararea numarul 4946 din data de 18.05.2010. Pronuntata de Judecatoria Targu Mures

Civil - Contestatie la executare - cu garant ipotecar, beneficiul de discutiune
Sentinta civila numarul 248 din data de 27.02.2012. Pronuntata de Judecatoria Campulung Moldovenesc

Civil - contestatie la executare - REJUDECARE
Hotararea numarul 3000 din data de 01.04.2011. Pronuntata de Judecatoria Targu Mures

Civil - contestatie la executare - rejudecare
Hotararea numarul 868 din data de 31.01.2011. Pronuntata de Judecatoria Targu Mures

Civil - contestatie la executare - REJUDECARE
Hotararea numarul 587 din data de 24.01.2011. Pronuntata de Judecatoria Targu Mures

Civil - Contestatie la Executare - validare
Sentinta civila numarul 167 din data de 06.02.2012. Pronuntata de Judecatoria Campulung Moldovenesc

CIVIL- CONTESTATIE LA EXECUTARE
Sentinta civila din data de 25.03.2009. Pronuntata de Judecatoria Buzau

CIVIL-NULITATE TITLU EXECUTORIU
Sentinta civila din data de 09.04.2010. Pronuntata de Judecatoria Buzau

CIVIL. CONTESTATIE LA EXECUTARE
Sentinta civila din data de 20.01.2009. Pronuntata de Judecatoria Buzau

CIVIL. CONTESTATIE LA EXECUTARE
Sentinta civila din data de 03.04.2009. Pronuntata de Judecatoria Buzau

CIVIL. CONTESTATIE LA EXECUTARE- INTERPRETAREA ART. 411 COD PROCEDURA CIVILA
Sentinta civila numarul 16173 din data de 20.06.2011. Pronuntata de Judecatoria Buzau

CIVIL. CONTESTATIE LA EXECUTARE. CALITATE PROCESUALA PASIVA A EXECUTORULUI BANCAR. TARDIVITATE
Sentinta civila din data de 25.03.2009. Pronuntata de Judecatoria Buzau

CIVIL. CONTESTATIE LA EXECUTARE. PRESCRIPTIA DREPTULUI DE A CERE EXECUTAREA SILITA
Sentinta civila din data de 25.03.2009. Pronuntata de Judecatoria Buzau

COMERCIAL - PRINCIPIUL DISPONIBILITATII IN PROCESUL CIVIL
Sentinta civila numarul 230R din data de 26.02.2009. Pronuntata de Tribunalul Calarasi

COMERCIAL: Contestatie la executare silita. Declinarea competentei de solutionare a cauzei de catre instanta fondului. Incidenta prevederilor art. 158 alin. 3 din Codul de procedura civila
Decizia numarul 54 din data de 30.05.2012. Pronuntata de Tribunalul Buzau

COMERCIAL: Contestatie la executare silita. Nepunerea in discutia partilor a exceptiei de netimbrare a cererii. Casarea solutiei fondului si trimiterea cauzei aceleeasi instante
Decizia numarul 810/2010 din data de 20.01.2011. Pronuntata de Tribunalul Buzau

COMERCIAL: Contestatie la executarea silita a titlului fiscal. Anularea in contencios administrativ a raportului de inspectie fiscalasi a deciziei de impunere ce au facut obiectul executarii silite
Decizia numarul 57 din data de 30.05.2012. Pronuntata de Tribunalul Buzau

COMERCIAL: Contestatie la executarea silita a unei creante fiscale. Cerere de suspendare provizorie a executarii pana la solutionarea irevocabila a contestatiei. Neachitarea cautiunii stabilita de instanta
Decizia din data de 23.11.2010. Pronuntata de Tribunalul Buzau

COMERCIAL. CONTESTATIE LA EXECUTARE
Sentinta civila numarul 22797 din data de 02.03.2011. Pronuntata de Judecatoria Craiova

COMERCIAL. Natura comerciala (si nu administrativa )a contractului incheiat intre C. N. A. D. N. R. S. A. si o societate comerciala in baza caruia aceasta din urmaa achizitionat roviniete cu plata pretului esalonat in rate( art. 4 din OG 15/2002)
Decizia din data de 25.02.2009. Pronuntata de Tribunalul Buzau

Competenta de solutionare a contestatiei la executare intemeiata pe dispozitiile art. 399 alin.3 Cod procedura civila revine instantei de executare, indiferent de natura civila sau comerciala a fondului raporturilor juridice existente intre parti.
Sentinta comerciala numarul 27 din data de 25.11.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Alba-Iulia

Competenta teritoriala de solutionare a contestatiilor la executare revine instantei de executare, respectiv judecatoriei in circumscriptia ca reia se face executarea.
Sentinta civila numarul 5935/2012 din data de 10.07.2012. Pronuntata de Judecatoria Bistrita

Competenta teritoriala in solutionarea contestatiei la executare
Hotararea numarul 9304 din data de 29.04.2010. Pronuntata de Judecatoria Sectorului 3

Conditii pentru stabilirea regimului de executare a pedepselor privative de libertate. Contestatii impotriva judecatorului delegat din cadrul penitenciarului
Sentinta penala numarul 1380 din data de 29.06.2007. Pronuntata de Judecatoria Focsani

Conditiile emiterii somatiei de catre executorul judecatoresc
Sentinta civila numarul 756 din data de 28.01.2011. Pronuntata de Judecatoria Slatina

Conditiile validarii popririi
Decizia numarul 588 din data de 28.02.2012. Pronuntata de Tribunalul Bucuresti

Constatare absoluta a titlului executoriu
Sentinta civila numarul 248 din data de 02.07.2010. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

Constatia la executare. Desfiintare incheiere incuviintare executare. Anulare somatie
Sentinta civila numarul 807 din data de 29.01.2010. Pronuntata de Judecatoria Sectorului 6

cont exec
Sentinta civila numarul 1405 din data de 17.05.2011. Pronuntata de Judecatoria Targu Carbunesti

cont exec
Sentinta civila numarul 2626 din data de 23.09.2011. Pronuntata de Judecatoria Targu Carbunesti

cont exec penala
Sentinta penala numarul 248 din data de 19.05.2011. Pronuntata de Judecatoria Targu Carbunesti

cont executare
Sentinta civila numarul 2817 din data de 07.10.2011. Pronuntata de Judecatoria Targu Carbunesti

contesattie impotrive hotararii judecatorului delegat
Sentinta penala numarul 1 din data de 04.01.2012. Pronuntata de Judecatoria Tulcea

Contesctatie la executare
Sentinta civila numarul 1683 din data de 28.02.2011. Pronuntata de Judecatoria Bacau

Contesta?ie la executare+suspendare executare
Sentinta civila numarul 726 din data de 25.02.2010. Pronuntata de Judecatoria Onesti

Contestaie la executare
Sentinta civila numarul 6172 din data de 14.07.2011. Pronuntata de Judecatoria Bacau

Contestaie la executare
Sentinta civila numarul 3939 din data de 08.12.2009. Pronuntata de Judecatoria Onesti

CONTESTARE CONTRACT DE IMPRUMUT BANCAR IN INSTANTA. LIPSA SEMNATURII CONTESTATORULUI DE PE ACTELE DE IMPRUMUT. DOVADA PRIN ACTE CE EMANA DE LA CONTESTATOR SI EXPERTIZA GRAFOLOGICA
Sentinta civila numarul 3830 din data de 12.10.2009. Pronuntata de Judecatoria Drobeta Turnu Severin

Contestare la executare
Sentinta penala numarul 282 din data de 19.03.2009. Pronuntata de Judecatoria Tulcea

Contestare la executare
Sentinta civila numarul 6570 din data de 18.06.2010. Pronuntata de Judecatoria Bacau

Contestarea certitudinii creantei fiscale in cadrul contestatiei la executare intemeiata pe preved. art. 172 si urm din OG 92/2003. Respingerea contestatiei in absenta unor vicii proprii actelor de executare.
Sentinta civila numarul 1800 din data de 15.02.2010. Pronuntata de Judecatoria Brasov

Contestarea de executare prin anularea formelor de executare cuprinse in procesul verbal de vanzare la licitatie
Sentinta civila numarul 10 din data de 07.07.2008. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

Contestarea procesului-verbal de distribuire a sumelor rezultate din executare silita
Decizia numarul 769 din data de 23.03.2012. Pronuntata de Tribunalul Bucuresti

Contestate la executarae
Sentinta civila numarul 3940 din data de 08.12.2009. Pronuntata de Judecatoria Onesti

Contestatela executar
Sentinta civila numarul 6754 din data de 21.10.2009. Pronuntata de Judecatoria Onesti

Contestatia actelor de executare
Sentinta civila numarul 3444 din data de 17.11.2009. Pronuntata de Judecatoria Barlad

Contestatia la executare
Sentinta comerciala numarul 241 din data de 13.12.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti

contestatia la executare
Sentinta civila numarul 4141 din data de 17.12.2009. Pronuntata de Judecatoria Barlad

contestatia la executare
Sentinta civila numarul 1682 din data de 10.06.2010. Pronuntata de Judecatoria Barlad

contestatia la executare
Sentinta civila numarul 2539 din data de 01.03.2011. Pronuntata de Judecatoria Sectorului 3

Contestatia la executare
Sentinta civila numarul 18472 din data de 28.11.2011. Pronuntata de Judecatoria Sectorului 3

Contestatia La Executare
Sentinta civila numarul 431 din data de 26.10.2010. Pronuntata de Judecatoria Turnu Magurele

Contestatia la executare - art. 461 alin.1 lit."a" c.pr.pen.
Decizia numarul 83 din data de 27.02.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Suceava

Contestatia la executare - Cale de atac impotriva sentintei
Decizia numarul 637/R din data de 12.12.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Pitesti

Contestatia la executare - invocare de aparari de fond impotriva titlului executoriu in temeiul caruia a fost pornitaexecutarea, in cazul in care acest titlu nu este o hotarare data de o instanta judecatoreasca sau de alt organ jurisdictional
Sentinta civila numarul 3659 din data de 05.03.2009. Pronuntata de Judecatoria Iasi

CONTESTATIA LA EXECUTARE ART. 461 CPP
Sentinta penala numarul 33 din data de 10.02.2012. Pronuntata de Judecatoria Campina

Contestatia la executare formulata impotriva executarii silite initiate de CASMB. Necesitatea emiterii deciziei de impunere.
Sentinta civila numarul 14280 din data de 14.12.2010. Pronuntata de Judecatoria Sectorului 3

Contestatia la executare impotriva masurilor de executare silita intreprinse de Casa judeteana de asigurari de sanatate, pentru recuperarea unor sume cu titlu de contributie la bugetul asigurarilor de sanatate
Sentinta civila numarul 5182/2010 din data de 27.05.2011. Pronuntata de Judecatoria Bistrita

contestatia la executare impotriva titlului executoriu emis de Administratia Finantelor Publice
Sentinta civila numarul 3326 din data de 12.11.2009. Pronuntata de Judecatoria Barlad

Contestatia la executare in materie fiscala.
Sentinta civila numarul 16841 din data de 24.11.2011. Pronuntata de Judecatoria Sectorului 3

Contestatia la executare pentru actiune in constatare, anulare forme de executare silita
Hotararea numarul 860 din data de 06.06.2011. Pronuntata de Judecatoria Ineu

Contestatia la executare pentru anularea formelor de executare si suspendarea executarii silite pornite in dosar executional
Hotararea numarul 1486 din data de 03.10.2011. Pronuntata de Judecatoria Ineu

Contestatia la executare privind un titlu executoriu fiscal. Principiul disponibilitatii. Instanta competenta.
Decizia numarul 1171 din data de 21.06.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Suceava

Contestatia la executare. Anularea actelor false. Aplicarea dispozitiilor art. 445 Cod procedura penala raportat la art. 461 lit. c Cod procedura penala.
Decizia numarul 100/F din data de 20.10.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Pitesti

Contestatia la executare. Calea de atac impotriva incheierii executorii de amendare.
Decizia numarul 950/R din data de 03.11.2010. Pronuntata de Tribunalul Maramures

Contestatia la executare. Compensatia legala.
Sentinta civila numarul 11162 din data de 14.10.2010. Pronuntata de Judecatoria Sectorului 3

Contestatia la executare. Cuantumul cheltuielilor de executare.
Sentinta civila numarul 4794 din data de 07.04.2011. Pronuntata de Judecatoria Sectorului 3

Contestatia la executare. Incetare executare silita.
Sentinta civila numarul 820 din data de 01.02.2010. Pronuntata de Judecatoria Sectorului 6

CONTESTATIA LA EXECUTARE. INSTANTA COMPETENTA
Sentinta penala numarul 270 din data de 27.10.2009. Pronuntata de Tribunalul Gorj

Contestatia la executare. Interpretarea gresita a dispozitiilor prevazut de art. 461 alin.1 lit. d Cod procedura penala
Decizia numarul 193/R din data de 29.05.2012. Pronuntata de Tribunalul Maramures

Contestatia la executare. Invocarea unor aparari de fond.
Sentinta civila numarul 14285 din data de 14.12.2010. Pronuntata de Judecatoria Sectorului 3

Contestatia la executare. Judecarea cauzei fara citarea tuturor partilor implicate in faza executarii silite. Nelegalitatea hotararii.
Decizia numarul 380/2005 din data de 10.05.2005. Pronuntata de Tribunalul Vaslui

Contestatia la executare. Titlu executoriu - ordonanta presedintiala - desfiintat dupa realizarea executarii
Sentinta civila din data de 22.09.2010. Pronuntata de Judecatoria Patarlagele

Contestatia la executare. Titlu executoriu reprezentat de un Bilet la Ordin. Admisibilitatea formula ri unor aparari de fond in cadrul contestatiei la executare in situatia exercitarii de catre debitoare a caii de atac speciale - opozitia la executare -
Sentinta civila numarul 1992 din data de 07.06.2010. Pronuntata de Judecatoria Calarasi

Contestatia la titlu. Intinderea clarificarii, interpretarii si explicarii dispozitivului hotararii.
Decizia numarul 866 din data de 28.04.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti

Contestatia la titlu. Lamurirea dispozitivului
Decizia numarul 56 din data de 25.01.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti

Contestatia se poate face in termen de 15 zile de la data cand debitorul care contestaexecutarea insasi a primit somatia ori de la data cand a luat cunostintade primul act de executare, in cazurile in care nu a primit somatia sau executarea se face...
Sentinta civila numarul 2144 din data de 27.10.2011. Pronuntata de Judecatoria Fetesti

Contestatie
Decizia numarul 1027/R din data de 07.07.2009. Pronuntata de Tribunalul Vaslui

contestatie
Sentinta civila numarul 1679 din data de 10.06.2010. Pronuntata de Judecatoria Barlad

Contestatie
Sentinta civila numarul 2832 din data de 13.10.2010. Pronuntata de Judecatoria Barlad

Contestatie
Sentinta civila numarul 1992 din data de 23.09.2010. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

Contestatie
Sentinta civila numarul 2927 din data de 17.10.2011. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

Contestatie
Sentinta penala numarul 160 din data de 26.03.2012. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

Contestatie
Sentinta civila numarul 595 din data de 13.03.2012. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

Contestatie
Sentinta civila numarul 1087 din data de 25.04.2012. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

Contestatie
Sentinta civila numarul 1040 din data de 19.04.2012. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

Contestatie
Sentinta civila numarul 1214 din data de 03.05.2012. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

Contestatie
Sentinta civila numarul 431 din data de 23.02.2012. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

contestatie (Plangere) cu privire la masurile asiguratorii
Sentinta penala numarul 276 din data de 31.05.2011. Pronuntata de Tribunalul Arges

Contestatie administrativa. Obiectul investirii organului de solutionare a contestatiei. Limitele investirii instantei
Decizia numarul 727 din data de 09.03.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Pitesti

Contestatie decizie de imputatie
Sentinta civila numarul 1326 din data de 24.10.2011. Pronuntata de Tribunalul Mehedinti

CONTESTATIE EXECUTARE
Sentinta penala numarul 1499 din data de 14.12.2010. Pronuntata de Judecatoria Tulcea

Contestatie executare
Sentinta penala numarul 111 din data de 19.04.2011. Pronuntata de Judecatoria Adjud

Contestatie executare
Sentinta civila numarul 2472 din data de 09.09.2010. Pronuntata de Judecatoria Onesti

contestatie executare
Sentinta penala numarul 456 din data de 18.07.2011. Pronuntata de Judecatoria Onesti

Contestatie Executare
Sentinta civila numarul 3886 din data de 28.12.2009. Pronuntata de Judecatoria Campina

Contestatie executare, opozitie la executare
Sentinta civila numarul 508 din data de 10.02.2010. Pronuntata de Judecatoria Onesti

Contestatie exeecutare
Sentinta civila numarul 2447 din data de 08.09.2010. Pronuntata de Judecatoria Onesti

Contestatie formulata de Penitenciarul Iasi impotriva incheierii judecatorului delegat, respinsa
Sentinta penala numarul 988 din data de 24.05.2012. Pronuntata de Judecatoria Iasi

Contestatie formulata impotriva incheierii judecatorului delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate din cadrul Penitenciarului
Sentinta penala numarul 12 din data de 16.04.2009. Pronuntata de Judecatoria Bacau

contestatie impotriva adresei de infiintare a popririi pentru necomunicarea in termen legal a deciziilor referitoare la impozitele anuale de regularizat
Sentinta civila numarul 189 din data de 15.02.2010. Pronuntata de Judecatoria Corabia

Contestatie impotriva hotararii judecatorului delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate privind schimbarea regimului de executare a pedepsei privative de libertate. Criterii de apreciere.
Sentinta penala numarul 92 din data de 18.03.2010. Pronuntata de Judecatoria Vaslui

Contestatie impotriva incheierii judecatorului delegat
Sentinta penala numarul 757 din data de 22.04.2009. Pronuntata de Judecatoria Bacau

Contestatie impotriva incheierii judecatorului delegat
Sentinta penala numarul 1246 din data de 26.07.2010. Pronuntata de Judecatoria Bacau

Contestatie impotriva Incheierii judecatorului delegat
Sentinta penala numarul 1000 din data de 12.05.2010. Pronuntata de Judecatoria Sectorului 4

Contestatie impotriva incheierii judecatorului delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate potrivit Legii 275/2006 privind executarea pedepselor.
Sentinta penala numarul 1232 din data de 28.06.2010. Pronuntata de Judecatoria Braila

CONTESTATIE IMPOTRIVA JUDECATORULUI DELEGAT IN PENITENCIARUL BISTRITA ADMISA. TRECEREA LA UN REGIM INFERIOR CA SI GRAD DE SEVERITATE. CONDITII.
Sentinta penala numarul 1326/2010 din data de 08.09.2011. Pronuntata de Judecatoria Bistrita

Contestatie impotriva procesului-verbal de distribuire a sumei rezultate din executarea silita intemeiata pe art. 570 Cod pr. civ.
Sentinta civila numarul 5576/2011 din data de 16.09.2011. Pronuntata de Judecatoria Bistrita

Contestatie impotriva Raportului de distribuire si la planului de distribuire
Sentinta civila numarul 362/sind din data de 11.02.2013. Pronuntata de Tribunalul Brasov

Contestatie in anulare. Motive de recurs reluate si pe calea contestatiei in anulare
Decizia numarul 258 din data de 02.03.2012. Pronuntata de Tribunalul Teleorman

Contestatie in executare
Sentinta civila numarul 450 din data de 10.02.2009. Pronuntata de Judecatoria Tulcea

Contestatie la excutare
Sentinta penala numarul 113 din data de 03.10.2012. Pronuntata de Judecatoria Gura Humorului

contestatie la execurare
Sentinta civila numarul 391 din data de 27.02.2009. Pronuntata de Judecatoria Tulcea

Contestatie la executare
Decizia numarul 1756 din data de 06.09.2010. Pronuntata de Tribunalul Bucuresti

Contestatie la executare
Decizia numarul 8159/299/2009 din data de 03.06.2011. Pronuntata de Tribunalul Bucuresti

Contestatie la executare
Decizia numarul 1756 din data de 06.09.2011. Pronuntata de Tribunalul Bucuresti

Contestatie la executare
Decizia numarul 729 din data de 03.10.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Alba-Iulia

Contestatie la executare
Decizia numarul 776 din data de 07.06.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

contestatie la executare
Sentinta civila numarul 401 din data de 09.02.2009. Pronuntata de Judecatoria Tulcea

Contestatie la executare
Sentinta penala numarul 283 din data de 19.03.2009. Pronuntata de Judecatoria Tulcea

Contestatie la executare
Sentinta penala numarul 255 din data de 10.03.2009. Pronuntata de Judecatoria Tulcea

contestatie la executare
Sentinta civila numarul 727 din data de 05.03.2009. Pronuntata de Judecatoria Tulcea

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 728 din data de 05.03.2009. Pronuntata de Judecatoria Tulcea

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 857 din data de 19.03.2009. Pronuntata de Judecatoria Tulcea

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 720 din data de 04.03.2009. Pronuntata de Judecatoria Tulcea

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 580 din data de 23.02.2009. Pronuntata de Judecatoria Tulcea

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 856 din data de 19.03.2009. Pronuntata de Judecatoria Tulcea

Contestatie la executare
Sentinta penala numarul 26 din data de 11.01.2012. Pronuntata de Judecatoria Tulcea

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 390 din data de 08.02.2012. Pronuntata de Judecatoria Tulcea

Contestatie la executare
Decizia numarul 24 din data de 23.01.2009. Pronuntata de Tribunalul Braila

Contestatie la executare
Decizia numarul 3 din data de 09.01.2008. Pronuntata de Tribunalul Galati

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 154 din data de 27.01.2010. Pronuntata de Tribunalul Galati

Contestatie la executare
Decizia numarul 184 din data de 21.01.2010. Pronuntata de Tribunalul Galati

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 121 din data de 14.02.2011. Pronuntata de Judecatoria Targu Bujor

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 399 din data de 02.04.2009. Pronuntata de Judecatoria Adjud

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 1093 din data de 22.10.2009. Pronuntata de Judecatoria Adjud

Contestatie la executare
Decizia numarul 1004/R din data de 24.06.2009. Pronuntata de Tribunalul Vaslui

contestatie la executare
Decizia numarul 247/R din data de 08.02.2011. Pronuntata de Tribunalul Vaslui

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 724 din data de 11.03.2010. Pronuntata de Judecatoria Barlad

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 135 din data de 11.01.2011. Pronuntata de Judecatoria Barlad

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 109 din data de 06.01.2011. Pronuntata de Judecatoria Barlad

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 3848 din data de 30.11.2010. Pronuntata de Judecatoria Barlad

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 175 din data de 12.01.2011. Pronuntata de Judecatoria Barlad

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 176 din data de 12.01.2011. Pronuntata de Judecatoria Barlad

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 196 din data de 13.01.2011. Pronuntata de Judecatoria Barlad

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 63 din data de 05.01.2011. Pronuntata de Judecatoria Barlad

Contestatie la executare
Sentinta penala numarul 157 din data de 15.03.2011. Pronuntata de Judecatoria Barlad

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 1199 din data de 20.04.2011. Pronuntata de Judecatoria Barlad

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 923 din data de 28.03.2011. Pronuntata de Judecatoria Barlad

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 821 din data de 15.03.2011. Pronuntata de Judecatoria Barlad

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 782 din data de 10.03.2011. Pronuntata de Judecatoria Barlad

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 1020 din data de 07.04.2011. Pronuntata de Judecatoria Barlad

CONTESTATIE LA EXECUTARE
Sentinta civila numarul 1426 din data de 23.05.2011. Pronuntata de Judecatoria Barlad

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 1406 din data de 19.05.2011. Pronuntata de Judecatoria Barlad

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 1725 din data de 16.06.2011. Pronuntata de Judecatoria Barlad

Contestatie la Executare
Sentinta civila numarul 2746 din data de 20.10.2011. Pronuntata de Judecatoria Barlad

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 1649 din data de 09.06.2011. Pronuntata de Judecatoria Barlad

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 1717 din data de 16.06.2011. Pronuntata de Judecatoria Barlad

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 2491 din data de 04.10.2011. Pronuntata de Judecatoria Barlad

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 2070 din data de 16.08.2011. Pronuntata de Judecatoria Barlad

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 2855 din data de 31.10.2011. Pronuntata de Judecatoria Barlad

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 1958 din data de 12.06.2011. Pronuntata de Judecatoria Barlad

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 2027 din data de 09.08.2011. Pronuntata de Judecatoria Barlad

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 2946 din data de 03.11.2011. Pronuntata de Judecatoria Barlad

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 3027 din data de 10.11.2011. Pronuntata de Judecatoria Barlad

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 3121 din data de 16.11.2011. Pronuntata de Judecatoria Barlad

contestatie la executare
Sentinta civila numarul 253 din data de 26.01.2012. Pronuntata de Judecatoria Barlad

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 233 din data de 26.01.2012. Pronuntata de Judecatoria Barlad

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 3548 din data de 15.12.2011. Pronuntata de Judecatoria Barlad

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 3432 din data de 13.12.2011. Pronuntata de Judecatoria Barlad

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 397 din data de 09.02.2012. Pronuntata de Judecatoria Barlad

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 272 din data de 31.01.2012. Pronuntata de Judecatoria Barlad

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 317 din data de 02.02.2012. Pronuntata de Judecatoria Barlad

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 1261 din data de 25.04.2012. Pronuntata de Judecatoria Barlad

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 965 din data de 04.04.2012. Pronuntata de Judecatoria Barlad

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 863 din data de 26.03.2012. Pronuntata de Judecatoria Barlad

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 1179 din data de 17.04.2012. Pronuntata de Judecatoria Barlad

contestatie la executare
Sentinta civila numarul 1123 din data de 12.04.2012. Pronuntata de Judecatoria Barlad

CONTESTATIE LA EXECUTARE
Sentinta civila numarul 1043 din data de 10.04.2012. Pronuntata de Judecatoria Barlad

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 1581 din data de 24.05.2012. Pronuntata de Judecatoria Barlad

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 778 din data de 20.03.2012. Pronuntata de Judecatoria Barlad

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 2966 din data de 17.10.2012. Pronuntata de Judecatoria Barlad

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 2025 din data de 27.06.2012. Pronuntata de Judecatoria Barlad

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 3482 din data de 22.11.2012. Pronuntata de Judecatoria Barlad

Contestatie la executare
Sentinta penala numarul 37 din data de 11.02.2008. Pronuntata de Judecatoria Vaslui

contestatie la executare
Sentinta civila numarul 13324 din data de 16.09.2011. Pronuntata de Judecatoria Iasi

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 11722 din data de 21.06.2011. Pronuntata de Judecatoria Iasi

CONTESTATIE LA EXECUTARE
Sentinta civila numarul 16235 din data de 23.09.2011. Pronuntata de Judecatoria Iasi

contestatie la executare
Sentinta civila numarul 21975 din data de 05.12.2011. Pronuntata de Judecatoria Iasi

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 7870 din data de 06.04.2012. Pronuntata de Judecatoria Iasi

Contestatie la executare
Decizia numarul 49 din data de 14.01.2009. Pronuntata de Tribunalul Bacau

Contestatie la executare
Decizia numarul 429 din data de 29.04.2009. Pronuntata de Tribunalul Bacau

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 735/D din data de 29.04.2009. Pronuntata de Tribunalul Bacau

Contestatie la executare
Decizia numarul 212/A din data de 18.06.2008. Pronuntata de Tribunalul Bacau

Contestatie la executare
Decizia numarul 691 din data de 15.07.2009. Pronuntata de Tribunalul Bacau

Contestatie la executare
Decizia numarul 910/R din data de 18.11.2009. Pronuntata de Tribunalul Bacau

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 147 din data de 03.03.2010. Pronuntata de Tribunalul Bacau

Contestatie la executare
Decizia numarul 926/R din data de 15.11.2010. Pronuntata de Tribunalul Bacau

Contestatie la executare
Decizia numarul 374 din data de 03.05.2011. Pronuntata de Tribunalul Bacau

Contestatie la executare
Decizia numarul 799 din data de 18.10.2011. Pronuntata de Tribunalul Bacau

Contestatie la executare
Sentinta penala numarul 76 din data de 07.03.2013. Pronuntata de Tribunalul Bacau

Contestatie la executare
Sentinta penala numarul 1057 din data de 20.05.2009. Pronuntata de Judecatoria Bacau

Contestatie la executare
Sentinta penala numarul 1205 din data de 11.06.2009. Pronuntata de Judecatoria Bacau

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 1603 din data de 12.11.2009. Pronuntata de Judecatoria Bacau

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 357 din data de 20.01.2010. Pronuntata de Judecatoria Bacau

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 484 din data de 22.01.2010. Pronuntata de Judecatoria Bacau

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 6804 din data de 25.06.2010. Pronuntata de Judecatoria Bacau

Contestatie la executare
Sentinta penala numarul 1187 din data de 29.06.2010. Pronuntata de Judecatoria Bacau

Contestatie la executare
Sentinta penala numarul 1245 din data de 26.07.2010. Pronuntata de Judecatoria Bacau

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 31 CamerÄ Consiliu din data de 02.07.2010. Pronuntata de Judecatoria Bacau

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 6890 din data de 29.06.2010. Pronuntata de Judecatoria Bacau

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 7941 din data de 22.09.2010. Pronuntata de Judecatoria Bacau

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 8057 din data de 27.09.2010. Pronuntata de Judecatoria Bacau

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 9316 din data de 03.11.2010. Pronuntata de Judecatoria Bacau

Contestatie la executare
Sentinta penala numarul 1779 din data de 15.11.2010. Pronuntata de Judecatoria Bacau

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 6138 din data de 08.06.2010. Pronuntata de Judecatoria Bacau

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 9535 din data de 10.11.2010. Pronuntata de Judecatoria Bacau

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 1751 din data de 01.03.2011. Pronuntata de Judecatoria Bacau

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 291 din data de 18.01.2011. Pronuntata de Judecatoria Bacau

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 7853 din data de 27.01.2012. Pronuntata de Judecatoria Bacau

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 241 din data de 12.01.2011. Pronuntata de Judecatoria Bacau

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 7759 din data de 10.10.2012. Pronuntata de Judecatoria Bacau

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 306 din data de 30.03.2011. Pronuntata de Judecatoria Buhusi

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 16 din data de 10.10.2008. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 22 din data de 17.11.2008. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 26 din data de 06.10.2008. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

Contestatie la executare
Sentinta penala numarul 28 din data de 25.07.2007. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 53 din data de 12.01.2009. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 111 din data de 01.06.2009. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 129 din data de 28.09.2009. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 152 din data de 09.11.2009. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 165 din data de 15.01.2010. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 167 din data de 03.12.2009. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 205 din data de 23.02.2010. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 2685 din data de 16.11.2010. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 670 din data de 24.02.2011. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 1313 din data de 27.04.2011. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 1313 din data de 27.04.2011. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 1413 din data de 26.04.2011. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 1495 din data de 03.05.2011. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 2296 din data de 30.06.2011. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 972 din data de 08.09.2012. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 2343 din data de 12.09.2012. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

Contestatie la executare
Decizia numarul 7470 din data de 02.10.2012. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 2315 din data de 11.09.2012. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 972 din data de 17.09.2012. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 2959 din data de 24.10.2012. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 435 din data de 24.10.2012. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 3257 din data de 08.11.2012. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 3549 din data de 16.12.2008. Pronuntata de Judecatoria Onesti

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 710 din data de 05.01.2009. Pronuntata de Judecatoria Onesti

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 709 din data de 04.03.2009. Pronuntata de Judecatoria Onesti

contestatie la executare
Sentinta civila numarul 1952 din data de 19.06.2009. Pronuntata de Judecatoria Onesti

contestatie la executare
Sentinta civila numarul 1701 din data de 02.06.2009. Pronuntata de Judecatoria Onesti

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 1017 din data de 31.03.2009. Pronuntata de Judecatoria Onesti

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 1019 din data de 31.03.2009. Pronuntata de Judecatoria Onesti

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 709 din data de 04.03.2009. Pronuntata de Judecatoria Onesti

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 2714 din data de 30.09.2009. Pronuntata de Judecatoria Onesti

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 2698 din data de 25.09.2009. Pronuntata de Judecatoria Onesti

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 2699 din data de 25.09.2009. Pronuntata de Judecatoria Onesti

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 2705 din data de 29.09.2009. Pronuntata de Judecatoria Onesti

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 2706 din data de 29.09.2009. Pronuntata de Judecatoria Onesti

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 2715 din data de 30.09.2009. Pronuntata de Judecatoria Onesti

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 2800 din data de 02.09.2009. Pronuntata de Judecatoria Onesti

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 3911 din data de 08.12.2009. Pronuntata de Judecatoria Onesti

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 4143 din data de 18.12.2009. Pronuntata de Judecatoria Onesti

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 654 din data de 19.02.2010. Pronuntata de Judecatoria Onesti

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 875 din data de 10.03.2010. Pronuntata de Judecatoria Onesti

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 1154 din data de 06.04.2010. Pronuntata de Judecatoria Onesti

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 1484 din data de 06.05.2010. Pronuntata de Judecatoria Onesti

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 1674 din data de 25.05.2010. Pronuntata de Judecatoria Onesti

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 1663 din data de 21.05.2010. Pronuntata de Judecatoria Onesti

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 1533 din data de 25.05.2010. Pronuntata de Judecatoria Onesti

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 1775 din data de 03.06.2010. Pronuntata de Judecatoria Onesti

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 2261 din data de 13.08.2010. Pronuntata de Judecatoria Onesti

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 2262 din data de 13.08.2010. Pronuntata de Judecatoria Onesti

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 2315 din data de 24.08.2010. Pronuntata de Judecatoria Onesti

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 2256 din data de 13.08.2010. Pronuntata de Judecatoria Onesti

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 2352 din data de 27.08.2010. Pronuntata de Judecatoria Onesti

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 2560 din data de 17.09.2010. Pronuntata de Judecatoria Onesti

Contestatie la executare
Sentinta civila numarul 2375 din data de 01.09.2010. Pronuntata de Judecatoria Onesti

contestatie la executare
Sentinta civila numarul 3008 din data de 27.10.2010. Pronuntata de Judecatoria Onesti

contestatie la executare
Sentinta civila numarul 2829 din data de 12.10.2010. Pronuntata de Judecatoria Onesti

contestatie la executare
Sentinta civila numarul 2851 din data de 13.10.2010. Pronuntata de Judecatoria Onesti

contestatie la executare
Sentinta civila numarul 3113 din data de 04.11.2010. Pronuntata de Judecatoria Onesti

contestatie la executare
Sentinta civila numarul 3622 din data de 14.12.2010. Pronuntata de Judecatoria Onesti

contestatie la executare
Sentinta civila numarul 413 din data de 09.02.2011. Pronuntata de Judecatoria Onesti

contestatie la executare
Sentinta civila numarul 120 din data de 17.01.2011. Pronuntata de Judecatoria Onesti

contestatie la executare
Sentinta civila numarul 350 din data de 04.02.2011. Pronuntata de Judecatoria Onesti

contestatie la executare
Sentinta civila numarul 111 din data de 14.01.2011. Pronuntata de Judecatoria Onesti

contestatie la executare
Sentinta civila numarul 299 din data de 31.01.2011. Pronuntata de Judecatoria Onesti

contestatie la executare
Sentinta civila numarul 499 din data de 14.01.2011. Pronuntata de Judecatoria Onesti

contestatie la executare
Sentinta civila numarul 413 din data de 09.02.2011. Pronuntata de Judecatoria Onesti

contestatie la executare
Sentinta civila numarul 1040 din data de 30.03.2011. Pronuntata de Judecatoria Onesti

contestatie la executare
Sentinta civila numarul 1311 din data de 22.04.2011. Pronuntata de Judecatoria Onesti

contestatie la executare
Sentinta civila numarul 1365 din data de 29.04.2011. Pronuntata de Judecatoria Onesti

contestatie la executare
Sentinta civila numarul 1321 din data de 26.04.2011. Pronuntata de Judecatoria Onesti

contestatie la executare
Sentinta civila numarul 1142 din data de 08.04.2011. Pronuntata de Judecatoria Onesti

contestatie la executare
Sentinta civila numarul 2365 din data de 22.08.2011. Pronuntata de Judecatoria Onesti

contestatie la executare
Sentinta civila numarul 2232 din data de 21.07.2011. Pronuntata de Judecatoria Onesti

contestatie la executare
Sentinta civila numarul 2233 din data de 21.07.2011. Pronuntata de Judecatoria Onesti

contestatie la executare
Sentinta civila numarul 2301 din data de 08.08.2011. Pronuntata de Judecatoria Onesti

contestatie la executare
Sentinta civila numarul 2206 din data de 20.07.2011. Pronuntata de Judecatoria Onesti

contestatie la executare
Sentinta civila numarul 2191 din data de 14.07.2011. Pronuntata de Judecatoria Onesti

contestatie la executare
Sentinta civila numarul 2736 din data de 22.09.2011. Pronuntata de Judecatoria Onesti

contestatie la executare
Sentinta civila numarul 2826 din data de 29.09.2011. Pronuntata de Judecatoria Onesti

contestatie la executare
Sentinta civila numarul 2928 din data de 07.10.2011. Pronuntata de Judecatoria Onesti

contestatie la executare
Sentinta civila numarul 3207 din data de 27.10.2011. Pronuntata de Judecatoria Onesti

contestatie la executare
Sentinta civila numarul 3603 din data de 23.11.2011. Pronuntata de Judecatoria Onesti

contestatie la executare
Sentinta civila numarul 83 din data de 13.01.2012. Pronuntata de Judecatoria Onesti

contestatie la executare
Sentinta civila numarul 196 din data de 20.01.2012. Pronuntata de Judecatoria Onesti

contestatie la executare
Sentinta civila numarul 112 din data de 16.01.2012. Pronuntata de Judecatoria Onesti

contestatie la executare
Sentinta civila numarul 45 din data de 11.01.2012. Pronuntata de Judecatoria Onesti

contestatie la executare
Sentinta civila numarul 571 din data de 23.02.2012. Pronuntata de Judecatoria Onesti

contestatie la executare
Sentinta penala numarul 121 din data de 20.02.2012. Pronuntata de Judecatoria Onesti

contestatie la executare
Sentinta civila numarul 890 din data de 16.03.2012. Pronuntata de Judecatoria Onesti

contestatie la executare
Sentinta civila numarul 824 din data de 12.03.2012. Pronuntata de Judecatoria Onesti

contestatie la executare
Sentinta civila numarul 940 din data de 21.03.2012. Pronuntata de Judecatoria Onesti

contestatie la executare
Sentinta civila numarul 710 din data de 05.03.2012. Pronuntata de Judecatoria Onesti

contestatie la executare
Sentinta civila numarul 1415 din data de 25.04.2012. Pronuntata de Judecatoria Onesti

contestatie la executare
Sentinta civila numarul 1806 din data de 28.05.2012. Pronuntata de Judecatoria Onesti

contestatie la executare
Sentinta civila numarul 2310 din data de 23.07.2012. Pronuntata de Judecatoria Onesti

contestatie la executare
Sentinta penala numarul 391 din data de 16.07.2012. Pronuntata de Judecatoria Onesti

contestatie la executare
Sentinta civila numarul 2403 din data de 09.08.2012. Pronuntata de Judecatoria Onesti

contestatie la executare
Sentinta civila numarul 2710 din data de 13.09.2012. Pronuntata de Judecatoria Onesti

contestatie la executare
Sentinta civila numarul 2674 din data de 11.09.2012. Pronuntata de Judecatoria Onesti

contestatie la executare
Sentinta civila numarul 2808 din data de 21.09.2012. Pronuntata de Judecatoria Onesti

contestatie la executare
Sentinta civila numarul 2620 din data de 07.09.2012. Pronuntata de Judecatoria Onesti

contestatie la executare
Sentinta civila numarul 2709 din data de 13.09.2012. Pronuntata de Judecatoria Onesti

contestatie la executare
Sentinta civila numarul 2749 din data de 18.09.2012. Pronuntata de Judecatoria Onesti

contestatie la executare
Sentinta civila numarul 3474 din data de 01.10.2012. Pronuntata de Judecatoria OnestiComentarii ref. Sentinta civila numarul 8887 din data de 06.09.2011 pronuntata de Judecatoria Slatina

dinusorin spune...
vreau sa va trimi o reclamatie cum pot sa rezolv
26th April 2015
Munteanu Alexandru spune...
As dorii si eu cateva informatii despre situatia de la Carligul Mic ca am unchiul acolo si bunica si nu mia raspund la telefon, vreau sa stiu daca au curent daca a trecut cineva pe acolo ca sa vada care e situatia.
Va rog frumos sa-mi raspundeti cat mai rapid ca stam toti cu griji.

Multumesc frumos

9th February 2012
Pagina 1 of 1  (2 comentarii)

 

 

Ultimele comentarii:
Alexandra comenteza: ''mai vin cu una. de ani de zile ca 1 pers platesc cel mai mult apa din tot blocul. la una din sedinte s-a votat schimbare ... »»''

Alexandra comenteza: ''buna ziua
am schimbat o butelie, tipul a venit cu una si cand sa porneasca aragazul nu ardea. a curatat din tub si
... »»''

Florin S comenteza: ''Cnventiile civile sunt greu de deosebit de un contrcat de munca mai ales atunci cand obiectul de activitate al conventii ... »»''

Laurentiu Galca comenteza: ''Sunt angajat la firma URBAN PROTECT din sinaia jud Prahova In urma controalelor pe care ati facut la firma respectiva si ... »»''

cornel comenteza: ''Doresc sa achizitionez un autoturism Skoda, fabricat octombrie 2006 diesel 1,9 norma poluare E3, emisii co2 140.Va rog s ... »»''

daragiu petre comenteza: ''buna zioa.am o mica problema .am avut o oprire pe salariu meu.iar deaci eu am platit totii banii care trebuia prin ing b ... »»''

stefania comenteza: ''Buna seara , numarul de telefon numai este valabil cum as putea intra in posesia celui nou ,
Multumesc
... »»''

 

 

Harta administrativa a Romaniei Judetul Satu-Mare Judetul Bihor Judetul Salaj Judetul Cluj Judetul Alba Judetul Hunedoara Judetul Arad Judetul Timis Judetul Caras-Severin Judetul Mehedinti Judetul Dolj Judetul Olt Judetul Gorj Judetul Vālcea Judetul Arges Judetul Dāmbovita Judetul Teleorman Judetul Giurgiu Judetul Calarasi Judetul Constanta Judetul Ialomita Judetul Prahova Judetul Brasov Judetul Sibiu Judetul Buzau Judetul Braila Judetul Tulcea Judetul Vrancea Judetul Galati Judetul Mures Judetul Covasna Judetul Harghita Judetul Bacau Judetul Vaslui Judetul Neamt Judetul Iasi Judetul Bistrita-Nasaud Judetul Maramures Judetul Suceava Judetul Botosani Judetul Bucuresti Judetul Ilfov Judetul Ilfov

 

 

 

Prima Pagina          Sitemap          Harta Site          Mergi sus


Toate datele afisate sunt informatii publice, publicate de autoritatile si institutiile publice sau in cadrul documentelor destinate publicului (Monitorul Oficial, Acte ale autoritatilor publice s.a.).
Consimtamantul persoanei vizate nu este cerut atunci cand prelucrarea priveste date obtinute din documente accesibile publicului, conform legii. (art.5, alin.2, lit.f din Legea nr. 677/2001, pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date). Notificare Operator de date cu caracter personal nr. 2447/2015.
Reclamatie date cu caracter personal