Institutii Publice: Contestatie act administrativ-fiscal. Termen de contestare.
Asistenta Juridica

Prima Pagina          
Cautare generala

InfoDosar.ro
Cauta online dosarul din Instanta:
-Administratie
Institutii Publice

   Consiliile Judetene
   Judetele Romaniei
   Prefecturi
   Primarii
   Evidenta Populatiei
   Directiile de Pasapoarte
   Directiile Eliberari Pemise si Inmatriculari
   Directii de Statistica
   Arhivele Nationale
   Agentiile Domeniilor Statului
   Administratii ale Apelor Romane
   Drumurile Nationale
   Autoritati Sanitar-Veterinare
   Oficiile pentru Ameliorare si Reproductie in Zootehnie
   Oficii Judetene de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit
   A.P.I.A.
   Oficii Judetene pentru Consultanta Agricola
   Directiile de Agricultura
   Directiile FitoSanitare
   Ocoale Silvice
   Asociatii de Vanatoare si Pescuit
   Regiunile de Dezvoltare
   Agentiile pentru Protectia Mediului
   Casele de Asigurari de Sanatate
   Casele de Pensii
   Agentii de Somaj
   Asociatia Nevazatorilor
   Protectia Copilului
   Agentii Teritoriale pentru Prestatii Sociale
   Compartimente A.N.E.S.
   Consilii de Formare Profesionala
   Cartelul "Alfa"
   Administratiile financiare
   Trezorerii
   Camerele de Comert
   Curtile de Conturi
   Garzile Financiare
   Protectia Consumatorului
   Consiliul Concurentei
   Corpul Contabililor Autorizati
   Lista Contabililor Autorizati
   Lista Consultantilor Fiscali
   Tabloul arhitectilor din Romania
   Serviciile Judetene de Metrologie Legala
   Centre Evaluatori ANEVAR
   Agentiile pentru Conservarea Energiei
   CENTROCOOP
   ANCOM (ANRCTI)
   Inspectorate Scolare Judetene
   Directii Tineret
   Directii Judetene pentru Sport
   Federatii de Sport
   Biblioteci Judetene
   Directii Judetene pentru Cultura, Culte si Patrimoniul Cultural National
   Centre Judetene pentru Cultura Traditionala
   Muzee Judetene
   Biserici si Culte
   Teatre Judetene
   Federatia Sindicala "Spiru-Haret"
   Barouri de avocati
   Tabloul avocatilor
   Tabloul mediatorilor
   Birouri Avocatul Poporului
   Birouri de Cadastru
   Instante de Judecata
   Parchete
   Penitenciare
   Institute de Medicina Legala
   Notari Publici
   Executori Judecatoresti
   Lichidatori
   Consilieri Proprietate Intelectuala
   Traducatori Autorizati de MJ
   Colegiile Farmacistilor
   Colegiile Medicilor
   Colegiile Medicilor Dentisti
   Ordinul Asistentilor Medicali
   Spitale
   Centre Judetene Antidrog
   Centre de Transfuzie Sanguina
   Directiile de Sanatate Publica
   Crucea Rosie Romana
   Inspectorate de Stat in Constructii
   Auditori Energetici
   Inspectorate de Munca
   Garzile de Mediu
   Vamile
   I.S.U.
   InfoTrafic
   S.R.I.
   Birourile de Imigrari
   Autoritatile pentru Straini
   Politia Romana
   Jandarmeria Romana
   Centre Militare Judetene
   CREDITCOOP
   Casele de Ajutor Reciproc
   Retea CEC Bank
   Retea BCR
   Retea BancPost
   Retea BRD
   Retea Raiffeisen
   Retea Banca Carpatica
   Retea Banca Transilvania
   Retea Romextera Bank
   Oficii Postale
   Agentiile de Voiaj si Statiile CFR
   ARR-uri
   RAR-uri
   Statele Lumii
   Misiunile Diplomatice

 

 

Asistenta Juridica » Jurisprudenta » Curtea de Apel Suceava


Contestatie act administrativ-fiscal. Termen de contestare.Decizia numarul 6215 din data de 27.11.2012
Pronuntata de Curtea de Apel Suceava


Avocat Baroul Bucuresti Asistenta si reprezentare juridica la toate instantele de judecata www.cabinetonline.ro
[Sediu cabinet]


Prin actiunea inregistrata pe rolul Tribunalului Suceava - Sectia de Contencios Administrativ si Fiscal sub nr. 6654/86/2012 la data de 23 mai 2012, reclamantul O.O. a solicitat revizuirea sentintei civile nr. 372 din data de 07 martie 2012 pronuntata de Tribunalul Suceava - Sectia de Contencios Administrativ si Fiscal in dosarul nr. 4403/314/2011, parata fiind Directia Regionala pentru Accize si Operatiuni Vamale Iasi, in sensul admiterii contestatiei la executare si anularea executa rii incepute prin somatia emisa de parata la data de 27.04.2011 cu nr. 10397 din 20.04.2011 si suspendarea executa rii hotararii supuse revizuirii pana la solutionarea cererii de revizuire. In motivare actiunii, a aratat ca prin sentinta civila nr. 5533 din 02.12.2011 pronuntata de Judecatoria Suceava in dosarul nr. 4403/314/2011 s-au respins exceptia dreptului de a cere executarea silita invocata ca neintemeiata si pe fond a fost respinsa contestatia la executare ca nefondata. Impotriva acestei sentinte a formulat recurs, invocand nelegalitatea sentintei pentru faptul ca pe tot parcursul judeca rii cauzei nu s-a realizat ca bunul a carui impozitare si taxare vamala a cerut-o parata este un bun cumpa rat din UE cu certificat de provenienta UE (EURO 1) si ca reclamantul contesta pe langa somatia emisa si titlul executoriu conform art. 172-174 din OG 92/2003, in speta actul constatator nr. 220 din 10.08.2004. Mai mult decat atat, instanta de fond cat si cea de recurs nu au tinut seama de faptul ca achizitionarea autoturismului din Germania de la proprietarul de drept a fost intermediata de o terta persoana, care a si intocmit documentele de vanzare-cumpa rare. Avand in vedere ca dupa judecarea cauzei din dosarul nr. 4403/314/2011 a obtinut de la autorita tile germane un act nou prin care se autentifica si justifica provenienta autoturismului ca fiind in conformitate cu normele EURO 1, a solicitat a se dispune admiterea recursului, desfiintarea sentintei atacate precum si desfiintarea tuturor actelor care au stat la baza executa rii silite incepute prin somatia nr. 10397 din 20.04.2011 si a titlului executor, precum si a tuturor actelor care au stat la baza emiterii acestui titlu executor fiscal. Intrucat dupa pronuntarea deciziei nr. 372/07.03.2012 parata a procedat la continuarea executa rii prin emiterea unei decizii de impunere, pana la solutionarea cererii de revizuire, a solicitat sa se dispuna suspendarea executa rii hotararii supuse revizuirii. La termenul de judecata din data de 14 iunie 2012, reclamantul a depus preciza ri la actiune in sensul ca intelege sa se judece in contradictoriu cu Directia Regionala pentru Accize si Operatiuni Vamale Iasi - Directia Judeteana pentru Accize si Operatiuni Vamale Suceava si Directia Generala a Finantelor Publice Suceava, solicitand instantei, ca in urma probatoriului administrat in cauza, sa dispuna anularea Actului de control nr. 220/10.08.2004 emis de prim parata si a Deciziei nr. 160/28.10.2004 emisa de secund parata si exonerarea de la plata sumelor stabilite in sarcina reclamantului cu titlu de taxe vamale si a penalitatilor de intarziere aferente sumelor datorate cu titlu de taxe vamale. A solicitat obligarea paratelor la plata cheltuielilor de judecata. A mai aratat ca la data de 1.10.2001 reclamantul a cumpa rat de la ceta teanul german Rene Kobstadt un autoturism marca Opel Vectra, serie sasiu WOL000087P1006067. Intrucat vanza torul nu s-a putut deplasa la vama pentru a intocmi actele de export, a mandatat-o pe numita Graur Isabella sa se ocupe de aceste demersuri. In vama de la Marzahn, numita Graur Isabela a apelat la o firma care se ocupa efectiv de intocmirea actelor de export, si in baza declaratiei reprezentantului desemnat Erik Vogel, s-a eliberat certificatul de Eur1 nr. D 200047/1.10.2001, care conferea autoturismului achizitionat un regim vamal preferential. Astfel, potrivit alin. 1 art. 16 din PROTOCOLUL nr. 4 privind definirea notiunii de "produse originare" si metodele de cooperare administrativa, ratificat prin OUG nr. 1/1997 si ulterior prin OUG nr. 192/2001 Art. 16 - Conditii generale "Produsele originare din Comunitate beneficiaza la importul in Romania si produsele originare din Romania beneficiaza la importul in Comunitate de prevederile acordului, prin prezentarea: a) fie a unui certificat de circulatie a ma rfurilor EUR 1, al carui model figureaza in anexa nr. III; b) fie, in cazurile mentionate la art. 21 paragraful 1, a unei declaratii, al carei text figureaza in anexa nr. IV, data de exportator pe o factura, pe o nota de livrare sau pe orice alt document comercial care descrie produsele in cauza, suficient de detaliat pentru a permite identificarea lor (denumita in cele ce urmeaza declaratie pe factura )." A aratat de asemenea ca, desi procedura de eliberare a certificatului EUR 1 a fost respectata, dupa intrarea in tara, respectiv dupa 3 ani de la inmatricularea acestui autoturism, s-a comunicat reclamantului de catre prim parata ca, datorita faptului ca exportatorul in persoana numitei Graur Isabella nu a fost ga sita la adresa de domiciliu indicata in declaratie, autoturismul nu beneficiaza de regim vamal preferential. Actele contestate sunt nelegale si netemeinice, in mod gresit, stabilindu-se in sarcina reclamantului obligatia de plata a unei diferente de taxe vamale, comision vamal, accize si alte taxe, intrucat Certificatul EURl nr. D 200047/1.10.2001, a fost eliberat cu respectarea dispozitiilor legale. A aratat ca intrucat toate apa ra rile formulate in fata prim - paratei i-au fost inla turate, in conformitate cu dispozitiile art. 18 din acelasi Protocol, a solicitat eliberarea unui nou certificat Eur l, respectiv un certificat de circulatie a ma rfurilor EUR 1 eliberat "a posteriori" de aceasta data declaratia fiind data de proprietarul autoturismului cumpa rat, numitul Rene Kobstadt, eliberandu-se de autorita tile vamale germane certificatul Eur l nr. D 877712, certificat care nu a fost avut in vedere de prim parata. La data de 26 iulie 2012 prim - parata a depus intampinare, solicitand a se constata ca cererea care face obiectul dosarului de fata a fost formulata in temeiul art. 218 din OG nr. 92/2003, impotriva unor acte administrative emise si comunicate in anul 2004. De asemenea, a solicitat sa se constate ca in dosarul nr. 8539/86/20121 care s-a aflat pe rolul Tribunalului Suceava cu termen de judecata la 17.07.2012, s-a judecat cererea prin care reclamantul a solicitat in anul 2012 suspendarea executa rii actelor administrative susmentionate, cerere care a fost respinsa ca nefondata. A invocat in primul rand exceptia de tardivitate a introducerii contestatiei impotriva actelor administrative a ca ror anulare se cere, cu consecinta respingerii contestatiei in anulare ca tardiv formulata, situatie in care cererea din prezentul dosar apare ca inadmisibila. A mentionat ca reclamantul a avut la dispozitie pentru realizarea dreptului sa u calea unei actiuni in contencios administrativ, impotriva actului constatator nr. 220/10.08.2004 prin care s-a stabilit debitul initial, actiune care putea fi introdusa in termenul legal, totodata avand posibilitatea formula rii unei cereri pentru suspendarea actului administrativ, dupa sesizarea, in conditiile art. 7 a autorita tii publice care a emis actul. A considerat ca introducerea actiunilor in contencios administrativ dupa mai mult de 7 ani de la implinirea termenului legal nu poate conduce la admisibilitatea acestora, situatie in care se impune respingerea actiunii ca tardiv formulata. Reclamantul a avut la indemana mijloacele procedurale pentru realizarea dreptului pretins, insa faptul ca acesta nu a inteles sa uzeze de aceste mijloace procedurale, nu poate justifica introducerea unei actiuni cu inca lcarea termenelor procedurale prevazute expres de legislatia in vigoare. A aratat ca in cauza de fata nu sunt date motivele de admitere a prezentei actiuni, cu atat mai mult cu cat nerespectarea termenelor imperative prevazute de prevederile legale in vigoare pentru contestarea actelor administrative fiscale, a atras deca derea reclamantului din dreptul de a-si valorifica dreptul pretins, motiv pentru care a considerat ca este data exceptia tardivita tii si a inadmisibilita ti prezentei actiuni, care se impune a fi respinsa ca inadmisibila, exceptie care a considerat ca primeaza fata de fondul cauzei. In cazul in care, dupa analizarea materialului probator administrat in cauza instanta a considerat ca se impune respingerea exceptiei invocate, pe fondul cererii de suspendare a solicitat in principiu respingerea actiunii ca nefondata si acordarea unui nou termen de judecata in vederea formula rii de preciza ri. Prin sentinta nr. 5045 din 13 septembrie 2012 Tribunalul Suceava - Sectia de Contencios Administrativ si Fiscal a admis exceptia si a respins, ca tardiv formulata, actiunea asa cum a fost ea modificata. Pentru a hota ri astfel, analizand cu prioritate exceptia tardivita tii contestatiei, tribunalul a retinut ca aceasta este intemeiata pentru urmatoarele considerente:
Actul constatator nr. 220/10.08.2004 al Biroului Vamal Suceava a fost comunicat reclamantului cu adresa nr. 8772/19.08.2004 iar din inscrisurile de la dosar rezulta ca acesta a contestat acest act de control, cererea sa fiind inregistrata sub. nr. 9952/20.09.2004 si inaintata spre solutionare la DGFPJ Suceava, care prin decizia nr. 160/28.10.2004 a solutionat-o prin respingerea ei. Adresa nr. 11895/05.11.2004, fila 55 dosar, demonstreaza ca reclamantul a luat cunostinta de aceasta decizie in cursul anului 2004 si nu a contestat-o in termen legal de 6 luni de zile asa cum prevede art. 11 alin. 1 lit. a din Legea 554/2004.
Fata de aceste considerente, cererea reclamantului care initial a fost inregistrata la data de 24.05.2012 ca fiind de revizuire a deciziei nr. 372/07.03.2012 a Tribunalului Suceava iar ulterior modificata in contestatie impotriva unui act administrativ, apare ca tardiva fiind formulata dupa mai bine de 7 ani de la emiterea deciziei 160/28.10.2004. Impotriva acestei sentinte, in termen legal, reclamantul a declarat recurs, criticand-o pentru nelegalitate si netemeinicie. In motivare, a considerat ca instanta de fond a facut o gresita interpretare si aplicare a dispozititor art 11 alin. 1 lit. a din Legea 554/2004, apreciind eronat probele administrate in cauza. A aratat ca prima instanta a respins cererea sa, retinand ca aceasta este tardiva, motivat de faptul ca din adresa nr. 11895/5.11.2004, aflata la fila 55 dosar, rezulta ca a luat cunostiinta de decizia contestata, dar ca nu a contestat-o in termenul legal de 6 luni, formuland aceasta contestatie dupa mai bine de 7 ani. A sustinut ca in mod gresit prima instata a apreciat ca prin adresa sus-mentionata se face dovada comunicarii Deciziei nr. 160/2004; ca acea adresa nu face dovada primirii actului administrativ contestat. A precizat ca a luat cunostinta de Decizia nr. 160/2004 ca urmare a unei adrese efectute catre prim parata, la care i s-a ra spuns la data de 30 mai 2012, moment de la care incepe sa curga termenul pentru formularea contestatiei de 6 luni, termen respectat in formularea cererii; ca decizia prin care s-a solutionat contestatia formulata impotriva actului de control nr. 220/2004, nu i-a fost comunicat niciodata, aspect recunoscut si de intimate in cadrul proceselor, avand ca obiect contestatie la executare, ce au avut loc intre parti, procese in care apa rarea acestora a fost ca nu s-a formulat contestatie impotriva actului de control. Ca urmare, a apreciat ca in mod gresit a retinut prima instanta ca este data exceptia tardivita tii formula rii actiunii. Pe fondul cauzei, reclamantul a reiterat sustinerile din preciza rile la actiune. A solicitat admiterea recursului, casarea sentintei atacate si trimiterea cauzei spre rejudecare. In drept, a invocat dispozitiile art. 312 alin. 5 Cod proc. civila, apreciind ca modul in care a fost analizata cauza echivaleaza cu o necercetare a fondului. Prin intampinare, prim parata Directia Regionala Pentru Accize Si Operatiuni Vamale Iasi - Directia Judeteana Pentru Accize Si Operatiuni Vamale Suceava a solicitat respingerea recursului ca nefondat si mentinerea sentintei recurate, ca legala si temeinica iar pe cale de consecinta, mentinerea actelor administrativ fiscale intocmite de autoritatea vamala ca legale si temeinice. A sustinut ca in mod corect instanta de fond a constatat ca exceptia tardivita tii contestatiei este intemeiata, fiind admisa in consecinta. A considerat ca reclamantul a avut la indemana mijloacele procedurale pentru realizarea dreptului pretins, insa faptul ca acesta nu a inteles sa uzeze de aceste mijloace procedurale, nu poate justifica introducerea unei actiuni cu inca lcarea termenelor procedurale prevazute expres de legislatia in vigoare. A solicitat sa se constate ca aspectele care privesc in exclusivitate fondul cauzei invocate de reclamant prin cererea principala si reiterate prin cererea de recurs, nu pot fi luate in considerare si analizate, intrucat exceptia tardivita tii formula rii cererii primeaza fata de fondul cauzei. Prin decizia nr. 6215/27.11.2012, Curtea de Apel Suceava - Sectia a II-a Civila, de Contencios Administrativ si Fiscal a respins recursul, ca nefondat, pentru urmatoarele considerente : Prin decizia nr. 160/28.10.2004, parata DGFP Suceava a respins contestatia reclamantului impotriva actului constatator nr. 220/10.08.2004 a Biroului Vamal Suceava, reclamantul contestand decizia nr. 160/28.10.2004 prin cererea inregistrata la prima instanta la data de 24.05.2012. Instanta de recurs trebuia sa stabileasca daca decizia nr. 160/28.10.2004 a Directiei Generale a Finantelor Publice Suceava a fost contestata in termenul legal de 6 luni prevazut de art. 11 din Legea 554/2004, ori cu depa sirea acestui termen, in conditiile in care reclamantul sustine ca a luat cunostinta de actul contestat la 30.05.2012 (f.54 dos. fond), in urma unei cereri adresate paratei - prin avocat, iar parata a retinut ca decizia a fost comunicata la 5.11.2009 (f.55 dos. fond). Curtea a constatat ca, desi adresa nr. 11895/5.11.2004 in baza careia parata sustine ca a comunicat actul administrativ fiscal catre reclamant, nu contine si o confirmare de primire, neputand fi retinuta ca o dovada in sensul certitudinii comunicarii, actiunea a fost tardiv formulata. Astfel, in conditiile in care reclamantul a contestat titlul de creanta reprezentat de actul constatator nr. 220/10.08.2004 al Biroului Vamal Suceava la data de 21.09.2004, avea posibilitatea ca, dupa expirarea termenului de solutionare a contestatiei, daca decizia nu ii era comunicata, sa cenzureze presupusul refuz al paratei de a-i ra spunde in termen, in fata instantei de contencios administrativ. Ori, pasivitatea in care a stat reclamantul timp de aproape 8 ani (actiunea fiind introdusa la 23.05.2012, iar actul contestat a fost emis la 28.10.2004 ), in conditiile in care parata a avut convingerea comunicarii cu adresa nr. 11895/5.11.2004, este de natura sa conduca la concluzia ca respingerea ca tardiva a contestatiei reclamantului asigura principiul stabilita tii raporturilor juridice rezultate din actele administrative a ca ror principala caracteristica este executarea din oficiu de catre autoritatea emitenta. Cum solutia pronuntata de prima instanta este in acord cu prevederile art. 6 din Conventia CEDO, intrucat reclamantul este culpabil de a nu-si fi manifestat interesul fata de solutia data de DGFP Suceava contestatiei sale, timp de aproape 8 ani, Curtea, in baza art. 312 Cod proc. civila, a respins recursul, ca nefondat.

Alte spete din domeniul Acte ale autoritatilor publice

1. Diferenta dintre actul administrativ si operatiunea tehnico administrativa. Relevanta asupra admisibilita tii actiunii intemeiate pe dispozitiile legii 554/2004
Sentinta civila numarul 1431 din data de 02.11.2010. Pronuntata de Tribunalul Dolj

1. Indemnizatie pentru cresterea copilului - realizarea veniturilor profesionale pe o perioada de 12 luni anterioare
Hotararea numarul 517/CA/2010 din data de 27.05.2010. Pronuntata de Tribunalul Bihor

10. Aviz securitate incendiu. Act administrativ. Anulare. Conditii.
Sentinta comerciala numarul 527 din data de 01.04.2008. Pronuntata de Tribunalul Valcea

4. Autoritate publica locala. Refuz nejustificat de a rezolva o cerere. Actiune in contencios administrativ. Procedura prealabila.
Sentinta comerciala numarul 74 din data de 22.01.2008. Pronuntata de Tribunalul Valcea

5. Consilierii juridici cu statut de functionari publici nu beneficiaza de sporurile de mobilitate si confidentialitate prevazute de art. 60 alin.2 din Statutul profesiei de consilier juridic in temeiul prevederilor Legii 514/2003.
Sentinta comerciala numarul 79 din data de 22.01.2008. Pronuntata de Tribunalul Valcea

6. Act administrativ. Exceptia de nelegalitate. Conditii.
Sentinta comerciala numarul 422 din data de 11.03.2008. Pronuntata de Tribunalul Valcea

7. Functionari publici. Spor salarial. Discriminare.
Sentinta comerciala numarul 331 din data de 26.02.2008. Pronuntata de Tribunalul Valcea

Acces la informatii de interes public. Nerespectarea termenului de comunicare de institutia detinatoare. Consecinte
Decizia numarul 145/C.A. din data de 27.05.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Achizitie publica de lucrari. Limitele in care instanta de control judiciar poate adopta masuri de remediere a deficientelor constatate in desfasurarea procedurii de achizitie publica
Decizia numarul 1349 din data de 25.05.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Achizitii publice . Exceptie de nelegalitate act administrativ cu caracter normativ - admisibilitate . Nelegalitatea rezultand din limitarea dreptului la negocierea clauzelor contractului de achizitie publica . ANaliza sustinerilor privind lipsa confor...
Sentinta civila numarul 412 din data de 20.09.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

Achizitii publice.
Decizia numarul 3086 din data de 20.10.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti

Achizitii publice. Aprecierea cerintelor de calificare a ofertei, functie de prevederile caietului de sarcini
Decizia numarul 727/CA din data de 13.12.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Achizitii publice. Calculul termenului de formulare a contestatiei
Decizia numarul 602/CA din data de 08.11.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Achizitii publice. Contestatie tardiva. Calculul termenelor in materia reglementata de OUG 34/2006. Deosebiri fata de calculul termenelor conform Codului de procedura civila
Decizia numarul 742 din data de 21.02.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Cluj

Achizitii publice. Contestatie tardiva. Calculul termenului de contestare.
Decizia numarul 1494 din data de 07.09.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Alba-Iulia

Achizitii publice. Dovada"experientei similare". Admisibilitate
Decizia numarul 162/C.A. din data de 14.05.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Achizitii publice. Dreptul autoritatii contractante de a aplica criterii de calificare si selectie, cu respectarea cerintei ca nivelul indicatorilor economici si financiari, ceruti a fi indepliniti de catre ofertanti, sa aiba o legatura concreta cu u...
Decizia numarul 284/CA din data de 06.05.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Achizitii publice. Exceptia lipsei calitatii procesuale pasive si a capacitatii de folosinta a consiliului judetean. Intentia contestatorului de a se judeca cu autoritatea contractanta. Respingerea exceptiilor. Termen pentru formularea contestatiei
Decizia numarul 1408 din data de 06.04.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Cluj

ACHIZITII PUBLICE. MOMENTUL DE LA CARE CURGE TERMENUL DE CONTESTARE. TERMEN APLICABIL IN RAPORT DE CALIFICAREA CONTRACTULUI.
Decizia numarul 458/R-C din data de 25.04.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Pitesti

Achizitii publice. Nerespectarea cerintelor prevazute in documentatia de atribuire
Decizia numarul 305 din data de 31.03.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Achizitii publice. Obligativitatea raspunsului clar la solicitarea de clarificari.
Decizia numarul 746 din data de 13.02.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Suceava

Achizitii publice. Plangere impotriva deciziei Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor de respingere ca inadmisibila a contestatiei. Admisibilitate
Decizia numarul 67/CA din data de 19.02.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Achizitii publice. Pretul ofertat. Limitele verificarii pe care autoritatea contractanta o poate efectua cu privire la nivelul si structura pretului ofertat. Prevalenta principiului eficientei utilizari a fondurilor publice
Decizia numarul 81/CA din data de 23.02.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Achizitii publice. Tranzactie efectuata in afara procedurilor consacrate. Nerecunoasterea efectelor acestora
Decizia numarul 583/CA din data de 01.11.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Achizitii publice. Tranzactie efectuata in afara procedurilor consacrate. Nerecunoasterea efectelor acestora
Decizia numarul 583/CA din data de 01.11.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Achizitii publice. Vicierea sistemului de evaluare a ofertelor. Consecinte
Decizia numarul 366/CA din data de 10.07.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Acreditarea si retragerea acreditarii. Limitele in care trebuie apreciata conduita autoritatii publice chemate in judecata precum si a naturii si a semnificatiei actului a carui anulare se solicita
Decizia numarul 1433 din data de 31.05.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

act administrativ
Sentinta civila numarul 718 din data de 21.02.2012. Pronuntata de Tribunalul Gorj

Act administrativ . Hotararea Consiliu local privind incetarea de drept a mandatului de consilier local pentru excluderea din partidul politic pe a carui lista a fost ales. Inadmisibilitatea cererii pentru repunerea in functia de viceprimar.
Sentinta civila numarul 429 din data de 01.03.2010. Pronuntata de Tribunalul Teleorman

Act administrativ contestat in procedura prevazuta de art. 9 alin 2 din Legea 554/2004 concomitent cu invocarea exceptie de neconstitutionalitate
Decizia numarul 1423 din data de 31.05.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Act administrativ cu caracter individual emis anterior intrarii in vigoare a Legii 554/2004. Inadmisibilitatea exceptiei de nelegalitate.
Sentinta comerciala numarul 859/CAF din data de 11.10.2010. Pronuntata de Tribunalul Mehedinti

Act administrativ cu caracter normativ - H. G. 735/2010 p recalcularea pensiilor specifice potrivit legislatiei privind pensiile militare de stat, ale pensiilor de stat ale politistilor si ale functionarilor publici cu statut special din sistemul admi...
Decizia numarul 15 din data de 17.01.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Act administrativ de trecere din domeniul public in domeniul privat al orasului a unui teren
Decizia numarul 2022 din data de 10.11.2005. Pronuntata de Curtea de Apel Alba-Iulia

Act administrativ fiscal, emis de un organ de specialitate a unei autoritati publice centrale prin care s-a dispus suspendarea solutionarii contestatiei pe cale administrativa, privind obligatii accesorii ale impozitului pe venituri din salarii, intr...
Decizia numarul 2220 din data de 16.10.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti

Act administrativ fiscal. Act de executare. Calificarea naturii juridice. Exceptie de inadmisibilitate
Decizia numarul 1217/R-CONT din data de 16.05.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Pitesti

Act administrativ fiscal. Comunicare. Termen de depunere a contestatiei.
Decizia numarul 1874 din data de 12.09.2005. Pronuntata de Curtea de Apel Alba-Iulia

Act administrativ fiscal. Lipsa numelui persoanei imputernicite a organului fiscal. Sanctiunea nulitatii
Decizia numarul 1353/R-CONT din data de 30.05.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Pitesti

Act administrativ fiscal. Momentul in care TVA devine exigibila in cazul transporturilor de marfuri destinate exportului. Exercitarea dreptului de deducere a TVA. Conditii.
Decizia numarul 2667 din data de 02.12.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti

Act administrativ nelegal. Incalcarea transparentei decizionale in administratia publica.
Sentinta civila numarul 41 din data de 14.02.2005. Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

Act administrativ nelegal. Incalcarea transparentei decizionale in administratia publica.
Sentinta civila numarul 41/PI din data de 14.02.2005. Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

Act administrativ nemotivat. Existenta dreptului vatamat
Decizia numarul 71 din data de 18.01.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

Act administrativ. Hotarare Consiliul loc al privind diminuarea islazului comunal . Nelegalitatea punerii la dispozitia comisiei comunale de fond funciar a terenului cu aceasta destinatie.
Sentinta civila numarul 134 din data de 26.01.2010. Pronuntata de Tribunalul Teleorman

act constatare
Sentinta civila numarul 1019 din data de 06.04.2011. Pronuntata de Judecatoria Targu Carbunesti

Act constatator al datoriilor vamale. Titlu executoriu din momentul emiterii. Exigibilitate. Deschidere procedura insolventa.
Decizia numarul 1323 din data de 04.10.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Suceava

act in constatare
Sentinta civila numarul 2811 din data de 28.10.2009. Pronuntata de Judecatoria Targu Carbunesti

Act normativ al autoritatii administrative locale. Competente.
Decizia numarul 31 din data de 13.02.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

act.constatare pe loc de veci
Sentinta civila numarul 952 din data de 31.03.2010. Pronuntata de Judecatoria Dragasani

Acte ale autaritatilor publice.
Sentinta civila numarul 314 din data de 19.05.2010. Pronuntata de Tribunalul Bacau

Acte ale autoritatilor publice
Sentinta civila numarul 248 din data de 26.02.2009. Pronuntata de Tribunalul Bacau

Acte ale autoritatilor publice
Sentinta civila numarul 336 din data de 26.03.2009. Pronuntata de Tribunalul Bacau

Acte ale autoritatilor publice
Sentinta civila numarul 136 din data de 25.02.2010. Pronuntata de Tribunalul Bacau

Acte ale autoritatilor publice
Sentinta civila numarul 48 din data de 21.01.2010. Pronuntata de Tribunalul Bacau

Acte ale autoritatilor publice
Sentinta civila numarul 11 din data de 13.01.2010. Pronuntata de Tribunalul Bacau

Acte ale autoritatilor publice
Sentinta comerciala numarul 172 din data de 19.04.2006. Pronuntata de Tribunalul Olt

Acte ale autoritatilor publice
Sentinta civila numarul 763 din data de 22.03.2011. Pronuntata de Tribunalul Arad

Acte ale autoritatilor publice.
Decizia numarul 2411 din data de 18.11.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti

Acte ale autoritatilor publice.
Decizia numarul 1511 din data de 30.06.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti

Acte ale autoritatilor publice.
Decizia numarul 3481 din data de 20.12.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti

Acte ale autoritatilor publice.
Decizia numarul 2620 din data de 07.11.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti

Acte ale autoritatilor publice.
Decizia numarul 2619 din data de 07.11.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti

ACTE ALE AUTORITATILOR PUBLICE. REFUZUL AUTORITATII DE A RASPUNDE.
Sentinta civila numarul 84 din data de 20.06.2006. Pronuntata de Tribunalul Braila

Acte normative nepublicate in Monitorul Oficial. Inexistenta reglementarii
Sentinta civila numarul 170 din data de 02.07.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

Actiune avand ca obiect obligarea inspectoratului scolar judetean de a acorda reclamantului gradatia de merit prevazuta de Ordinul M. E. C. nr. 6054/2009. Calitatea procesuala a paratei. Limitele de apreciere ale instantei de contencios administrativ
Decizia numarul 675 din data de 19.09.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Actiune impotriva OUG . Admisibilitate.
Sentinta civila numarul 293 din data de 31.10.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

Actiune impotriva respingerii ofertei de achizitie publica.
Sentinta comerciala numarul 998/CA/2011 din data de 14.05.2012. Pronuntata de Tribunalul Bistrita Nasaud

Actiune in anulare a unei hotarari de consiliu local promovata de institutia prefectului. nerespectarea termenului de prescriptie de 6 luni. Consecinte
Decizia numarul 333 din data de 04.04.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Actiune in anularea decizie de eliberare din functie pentru lipsa neintemeiata de la serviciu. Refuz de prezentare la locul de munca unde a fost repartizat cu delegare de autoritate. Consecinte
Decizia numarul 617 din data de 19.03.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

ACTIUNE IN CONSTATARE NULITATE MENTIUNE DOMICILIU DIN ACTUL DE IDENTITATE. ACTIUNE ADMISA
Sentinta civila numarul 4529 din data de 11.10.2011. Pronuntata de Judecatoria Drobeta Turnu Severin

ACTIUNE IN CONTENCIOS ADMINISTRATIV FORMULATA DE PREFECT IMPOTRIVA HOTARARII CONSILIULUI LOCAL, IN TEMEIUL ART. 5 DIN OUG NR. 110/2005, APROBATA PRIN LEGEA NR. 236/2006. CARACTERUL IMPERATIV AL DISPOZITIILOR ART. 5 DIN ACELASI ACT NORMATIV.
Decizia numarul 901/R-C din data de 21.09.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Pitesti

Actiune in contencios administrativ. Lipsa unui drept vatamat in sensul art. 1 alin. (1) din Legea 554/2004
Decizia numarul 805 din data de 13.09.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

Actiune in exercitarea controlului de legalitate al actelor administrative, exercitat de institutia prefectului. Acordarea scutirilor la plata chiriei societatilor comerciale, intr-un contract de inchiriere. Nelegalitate
Decizia numarul 387/CA din data de 08.09.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Actiune in obligarea consiliului local a recunoaste realizarea unui schimb de terenuri intre reclamant si municipiul Iasi. Inadmisibilitate
Decizia numarul 395/CA din data de 15.09.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Actiune in rectificare act de stare civila - Legea 119/1996, modificata.
Jurnal numarul 4398/2005 din data de 11.01.2006. Pronuntata de Judecatoria Sectorului 6

Actiune in rezilierea contractului de prestari servicii incheiat intre organul administrativ si o terta persoana. Inadmisibilitate
Decizia numarul 404/CA din data de 22.09.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Actiune nefondata in contencios administrativ. Invocarea unei discriminari continuta in reglementarile unor acte normative
Sentinta civila numarul 311 din data de 14.07.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

ACTIUNE OBLICA. LEGITIMAREA PROCESUALA ACTIVA A CREDITORULUI IN A SOLICITA IESIREA DIN INDIVIZIUNE A PARATILOR
Decizia numarul 405 din data de 11.05.2012. Pronuntata de Tribunalul Teleorman

Actiune pentru restrangerea exercitarii dreptului la libera circulatie in statele Uniunii Europene
Decizia numarul 22 din data de 04.02.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Actiune privind anularea unui act administrativ. Forma plangerii prealabile
Decizia numarul 369 din data de 05.03.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Suceava

Actiune privind obligarea Consiliilor Locale sa emita o Hotarare prin care sa dispuna vanzarea cabineteleor medicale catre medicii titulari , in temeiul OUG 110/2005. Neconstitutionalitea dispozitiilor legale ce stabilesc cadrul juridic al vanzarii
Sentinta civila din data de 07.05.2008. Pronuntata de Tribunalul Dolj

Actiune privind refuzul de solutionare a cererii de acces la informatii publice. Cerere in demolarea unei constructii edificate de un tert, in baza autorizatiei de construire a ca rei comunicare s-a solicitat prin actiune. Inadmisibilitate
Decizia numarul 819 din data de 03.11.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Actiune vizand obligarea MADR si DADR judetean la plata sumelor reprezentand reduceri de credite conform art. 11 alin. 2 din Legea 231/2005. Nerespectarea termenului de formulare a procedurii prealabile. Consecinte
Sentinta civila numarul 288 din data de 22.11.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Actiunea in anulare act administrativ fiscal . Decizia de impunere pentru cheltuieli nedectubile. Legalitatea deciziei
Sentinta civila numarul 49 din data de 20.01.2012. Pronuntata de Tribunalul Teleorman

Actiunea in anulare act administrativ Hotarare consiliul local. Cerere de renuntare la judecata formulata de reclamantul . Nelegaliatea cererii
Sentinta civila numarul 260 din data de 14.03.2012. Pronuntata de Tribunalul Teleorman

Actiunea Prefectului in anularea unei Hotarari de Consiliu Local privind vanzarea unui teren din domeniului privat al orasului. Control de legalitate, nu de oportunitate.
Decizia numarul 1301/R-CONT din data de 18.05.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Pitesti

Actul aditional privind formarea profesionala este nul daca este incheiat pe o perioada mai mare decat cea de 3 ani prevazuta de lege.
Decizia numarul 4032R din data de 02.06.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti

Actul administrativ fiscal, in sensul dispozitiilor art. 41 din Codul de procedura fiscala, este un act emis de organul fiscal competent in aplicarea legislatiei privind stabilirea, modificarea sau stingerea drepturilor si obligatiilor fiscale
Decizia numarul 1133 din data de 23.06.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti

Adresa unei autoritati publice. Act administrativ
Decizia numarul 1116 din data de 06.05.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti

Ajutor financiar aferent anului 2009 pentru achizitionarea de carti si programe educationale
Sentinta civila numarul 1910 din data de 16.08.2011. Pronuntata de Tribunalul Arad

ALEGERI IN PARLAMENTUL EUROPEAN
Hotararea numarul 28 din data de 19.01.2011. Pronuntata de Judecatoria Zalau

Angajati in administratia publica locala. Cerere pentru obligarea angajatorului la plata unor sume reprezentand"cheltuieli cu tinuta decenta". Acord/contract colectiv de munca. Respingere
Decizia numarul 2/R/2010 din data de 11.01.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Cluj

Anulare act
Decizia numarul 1231 din data de 05.09.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti

anulare act
Sentinta civila numarul 10/CA din data de 11.01.2010. Pronuntata de Tribunalul Vaslui

Anulare act
Sentinta civila numarul 1321 din data de 02.10.2012. Pronuntata de Judecatoria Bicaz

ANULARE ACT
Sentinta civila numarul 309 din data de 19.03.2009. Pronuntata de Judecatoria Mizil

ANULARE ACT
Sentinta civila numarul 309 din data de 19.03.2009. Pronuntata de Judecatoria Lehliu Gara

ANULARE ACT
Sentinta civila numarul 334 din data de 06.04.2012. Pronuntata de Tribunalul Teleorman

anulare act
Sentinta civila numarul 104 din data de 01.06.2010. Pronuntata de Tribunalul Arges

anulare act
Sentinta civila numarul 294 din data de 17.01.2012. Pronuntata de Tribunalul Gorj

ANULARE ACT ADMINISTRATIV
Sentinta civila numarul 1191/09.04.2010 din data de 14.05.2010. Pronuntata de Tribunalul Bucuresti

Anulare act administrativ
Sentinta civila numarul 3384/07.12.2010 din data de 10.12.2010. Pronuntata de Tribunalul Bucuresti

Anulare act administrativ
Sentinta civila numarul 3256/24.11.2011 din data de 10.12.2010. Pronuntata de Tribunalul Bucuresti

Anulare act administrativ
Sentinta civila numarul 33/04.01.2011 din data de 27.01.2011. Pronuntata de Tribunalul Bucuresti

Anulare act administrativ
Sentinta civila numarul 408/02.02.2011 din data de 28.02.2011. Pronuntata de Tribunalul Bucuresti

Anulare act administrativ
Sentinta civila numarul 408/02.02.2011 din data de 28.02.2011. Pronuntata de Tribunalul Bucuresti

Anulare act administrativ
Sentinta civila numarul 1486/12.04.2011 din data de 20.04.2011. Pronuntata de Tribunalul Bucuresti

Anulare act administrativ
Sentinta civila numarul 1353 din data de 02.11.2004. Pronuntata de Tribunalul Galati

Anulare act administrativ
Sentinta civila numarul 312/CA din data de 14.12.2009. Pronuntata de Tribunalul Vaslui

Anulare act administrativ
Sentinta civila numarul 314/CA din data de 14.12.2009. Pronuntata de Tribunalul Vaslui

Anulare act administrativ
Sentinta civila numarul 399 din data de 30.06.2010. Pronuntata de Tribunalul Bacau

Anulare act administrativ
Sentinta civila numarul 213 din data de 31.03.2010. Pronuntata de Tribunalul Bacau

Anulare act administrativ
Sentinta civila numarul 216 din data de 31.03.2010. Pronuntata de Tribunalul Bacau

Anulare act administrativ
Sentinta civila numarul 280 din data de 03.03.2011. Pronuntata de Tribunalul Bacau

anulare act administrativ
Sentinta comerciala numarul 1281 din data de 21.03.2012. Pronuntata de Tribunalul Botosani

Anulare act administrativ
Hotararea numarul 3183 din data de 29.10.2008. Pronuntata de Tribunalul Suceava

Anulare act administrativ
Hotararea numarul 3130 din data de 16.10.2008. Pronuntata de Tribunalul Suceava

Anulare act administrativ
Hotararea numarul 3130 din data de 16.10.2008. Pronuntata de Tribunalul Suceava

Anulare act administrativ
Hotararea numarul 3130 din data de 16.10.2008. Pronuntata de Tribunalul Suceava

Anulare act administrativ
Sentinta comerciala numarul 1651 din data de 06.05.2010. Pronuntata de Tribunalul Suceava

Anulare act administrativ
Sentinta comerciala numarul 2815 din data de 10.09.2010. Pronuntata de Tribunalul Suceava

Anulare act administrativ
Sentinta comerciala numarul 4878 din data de 19.11.2010. Pronuntata de Tribunalul Suceava

Anulare act administrativ
Sentinta civila numarul 2119 din data de 19.06.2012. Pronuntata de Tribunalul Covasna

anulare act administrativ
Sentinta civila numarul 1047/CAF din data de 18.10.2010. Pronuntata de Tribunalul Arges

anulare act administrativ
Sentinta civila numarul 1122/CAF din data de 12.11.2010. Pronuntata de Tribunalul Arges

anulare act administrativ
Sentinta civila numarul 934/CAF din data de 24.09.2010. Pronuntata de Tribunalul Arges

anulare act administrativ
Sentinta civila numarul 89 din data de 17.01.2012. Pronuntata de Tribunalul Gorj

anulare act administrativ
Sentinta civila numarul 706 din data de 21.02.2012. Pronuntata de Tribunalul Gorj

anulare act administrativ
Sentinta civila numarul 707 din data de 21.02.2012. Pronuntata de Tribunalul Gorj

anulare act administrativ
Sentinta civila numarul 3575 din data de 14.09.2012. Pronuntata de Tribunalul Gorj

Anulare act administrativ
Sentinta comerciala numarul 2463 din data de 28.10.2009. Pronuntata de Tribunalul Mehedinti

Anulare act administrativ
Sentinta civila numarul 825 din data de 03.05.2010. Pronuntata de Tribunalul Arad

Anulare act administrativ
Sentinta civila numarul 1055 din data de 26.05.2010. Pronuntata de Tribunalul Arad

Anulare act administrativ
Sentinta civila numarul 1300 din data de 05.07.2010. Pronuntata de Tribunalul Arad

Anulare act administrativ
Sentinta civila numarul 1451 din data de 14.09.2010. Pronuntata de Tribunalul Arad

Anulare act administrativ
Sentinta civila numarul 2509 din data de 14.12.2010. Pronuntata de Tribunalul Arad

Anulare act administrativ
Sentinta civila numarul 2152 din data de 15.11.2010. Pronuntata de Tribunalul Arad

Anulare act administrativ
Sentinta civila numarul 764 din data de 22.03.2011. Pronuntata de Tribunalul Arad

Anulare act administrativ
Sentinta civila numarul 1026 din data de 19.04.2011. Pronuntata de Tribunalul Arad

Anulare act administrativ emis de autoritatile publice locale
Sentinta civila numarul 672/CA din data de 17.06.2009. Pronuntata de Tribunalul Brasov

Anulare act administrativ emis de o autoritate publica. Nelegalitatea angajarii personalului cu atributii privind paza obiectivelor, bunurilor si valorilor si protectia persoanelor prin conventii civile de prestari servicii.
Decizia numarul 181/CA/ din data de 18.03.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Constanta

Anulare act administrativ emis de o autoritate publica. Nelegalitatea angajarii personalului cu atributii privind paza obiectivelor, bunurilor si valorilor si protectia persoanelor prin conventii civile de prestari servicii.
Decizia numarul 181/CA/ din data de 18.03.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Constanta

Anulare act administrativ emis de organele administratiei publice locale - primarul localitatii. Stabilirea cadrului procesual de reclamant
Decizia numarul 24/CA din data de 19.01.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Anulare act administrativ fiscal privind taxa de poluare pentru autovehicule. Refuz nejustificat de solutionare a cererii. Modificarea temeiului juridic al actiunii in recurs.
Decizia numarul 318 din data de 24.02.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Bacau

Anulare act administrativ fiscal. Taxa hoteliera datorata de operatorii din turism, stabilita prin acte normative ce nu au fost contestate.
Decizia numarul 12/CA/ din data de 20.01.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Constanta

Anulare act administrativ- CL. Consecinta intrarii in circuitul civil a actului.
Sentinta civila numarul 1669 din data de 28.03.2012. Pronuntata de Tribunalul Mehedinti

ANULARE ACT ADMINISTRATIV-FISCAL
Hotararea numarul 1 din data de 01.05.2011. Pronuntata de Tribunalul Dolj

Anulare act administrativ, constatare nulitate titlu executoriu si a somatiei
Hotararea numarul 435 din data de 28.03.2011. Pronuntata de Judecatoria Ineu

Anulare act administrativ,restituirea sumei reprezentand contravaloarea taxei pe poluare platitasi nerestituita.
Sentinta civila numarul 979 din data de 30.11.2011. Pronuntata de Tribunalul Caras Severin

Anulare act administrativ. Inaplicabilitatea dispozitiilor art. 36 din Legea 188/1999
Sentinta civila numarul 236 din data de 03.03.2009. Pronuntata de Tribunalul Calarasi

Anulare act administrativ. Nemotivarea actului administrativ. Sanctiune
Sentinta comerciala numarul 384 din data de 19.05.2009. Pronuntata de Tribunalul Iasi

Anulare act administrativ. Termen de introducere a actiunii
Decizia numarul 1078/R-CONT din data de 25.04.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Pitesti

Anulare act control fiscal. Conditii pentru plata TVA si plata fond special de solidaritate cu persoanele cu handicap
Decizia numarul 41 din data de 09.02.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Suceava

Anulare act control taxe si impozite
Sentinta comerciala numarul 787 din data de 16.02.2010. Pronuntata de Tribunalul Suceava

Anulare act emis de autoritate publica locala
Sentinta civila numarul 1346 din data de 29.06.2009. Pronuntata de Tribunalul Teleorman

Anulare act emis de autoritati publice locale
Sentinta civila numarul 113 din data de 17.02.2010. Pronuntata de Tribunalul Bacau

Anulare act emis de autoritati publice locale
Sentinta civila numarul 340 din data de 31.03.2011. Pronuntata de Tribunalul Bacau

anulare act emis de autoritati publice locale
Sentinta civila numarul 239 din data de 06.07.2009. Pronuntata de Tribunalul Arges

Anulare act emis de autoritati publice locale. Rejudecare
Decizia numarul 718/R din data de 15.04.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures

anulare act emis de autoritatile publice locale
Sentinta civila numarul 160/2011 din data de 14.02.2011. Pronuntata de Tribunalul Arges

Anulare acte autoritati publice
Sentinta civila numarul 174 din data de 04.03.2008. Pronuntata de Tribunalul Olt

anulare autorizatie de construire
Sentinta civila numarul 317 din data de 31.01.2012. Pronuntata de Tribunalul Gorj

Anulare autorizatie de construire. Cerere introdusa de tert ce se consideravatamat prin eliberarea actului administrativ. Introducerea in cauza , in calitate de parati, a beneficiarilor actului administrativ a carui anulare s-a cerut.
Decizia numarul 422 din data de 14.02.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

Anulare decizie Colegiul Medicilor din Romania. Culpa medicala. Nerespectarea procedurii de sanctionare. Consecinte
Decizia numarul 427 din data de 10.09.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Anulare decizie de concediere
Sentinta civila numarul 1763 din data de 15.12.2009. Pronuntata de Tribunalul Arad

ANULARE DECIZIE DE ELIBERARE DIN FUNCTIA DE AGENT COMUNITAR
Hotararea numarul 1 din data de 01.10.2011. Pronuntata de Tribunalul Dolj

Anulare decizie de impunere
Sentinta civila numarul 2317 din data de 07.12.2010. Pronuntata de Tribunalul Arad

Anulare decizie de pensionare
Sentinta civila numarul 1278 din data de 01.09.2009. Pronuntata de Tribunalul Arad

Anulare decizie de pensionare
Sentinta civila numarul 1313 din data de 29.09.2009. Pronuntata de Tribunalul Arad

Anulare decizie de pensionare
Sentinta civila numarul 1780 din data de 18.12.2009. Pronuntata de Tribunalul Arad

Anulare decizie de pensionare
Sentinta civila numarul 1788 din data de 15.12.2009. Pronuntata de Tribunalul Arad

Anulare decizie de pensionare.
Sentinta civila numarul 1791 din data de 15.12.2009. Pronuntata de Tribunalul Arad

Anulare decizie emisa de primar. Lipsa calitatii procesuale pasive a Consiliului local si a unitatii administrativ teritoriale si a unor persoane fizice.
Decizia numarul 77/R din data de 03.02.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Brasov

Anulare decizie pensionare
Sentinta civila numarul 525 din data de 24.03.2009. Pronuntata de Tribunalul Arad

Anulare decizie pensionare si emuterea unei noi decizii
Sentinta civila numarul 837 din data de 26.05.2009. Pronuntata de Tribunalul Arad

Anulare decizie privind respingerea cererii de inscriere la pensie anticipatÄ
Sentinta civila numarul 891 din data de 02.06.2009. Pronuntata de Tribunalul Arad

Anulare decizie sanctionare
Sentinta civila numarul 455 din data de 10.03.2009. Pronuntata de Tribunalul Arad

Anulare dispozitie si notade constatare
Sentinta civila numarul 1040 din data de 19.04.2011. Pronuntata de Tribunalul Arad

Anulare fisaindividualade evaluare profesionala functionar public. Conditii de admisibilitate
Decizia numarul 609/CA din data de 15.10.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Anulare Hotarare a Consiliului Local privind incetarea raporturilor de munca - Incalcare a dispozitiilor art. 55 coroborate cu art. 58, 73 - 75 Codul Muncii
Sentinta civila numarul 46 din data de 16.03.2005. Pronuntata de Tribunalul Olt

Anulare hotarare Consiliu Judetean de aprobare a cuantumului chiriei aferente spatiilor cu alta destinatie decat cea de locuinta si terenurile aflate in domeniul public de interes judetean. Limitele de competenta ale organului administrativ judetean
Decizia numarul 633/C.A. din data de 22.10.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Anulare hotarare consiliu local de aprobare a infiintarii unui parc eolian. Obligativitatea organizarii licitatiei publice. Consecinte
Decizia numarul 159/CA din data de 30.03.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Anulare hotarare consiliu local de aprobare planuri urbanistice, desfiintare constructii pentru interese de ordin public, construirea pe domeniul public al statului a unor lucrari de investitii private. Admisibilitate sub aspectul justificarii intere...
Decizia numarul 223 din data de 07.04.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Anulare Hotarare Consiliu Local. Aplicare OUG 110/2005.
Decizia numarul 86 din data de 23.02.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Suceava

Anulare hotarare de consiliu local. Instanta competenta material
Decizia numarul 1481 din data de 19.09.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

Anulare partiala contract de vanzare-cumparare, cu consecinta repunerii partilor in situatia anterioara ; constatarea opozabilita tii partiale a contractului de arenda. Lipsa calitatii procesuale active a reclamantei care nu este parte in contractul de...
Decizia numarul 297 din data de 26.03.2012. Pronuntata de Tribunalul Teleorman

Anulare pentru nelegalitate autorizatie de construire emisa de Primarul Municipiului Iasi. Incalcarea disp. art. 39 si art 42 din Legea nr 230/2007 si art 23 din HG 1588/2007
Sentinta civila numarul 558/CA din data de 08.06.2010. Pronuntata de Tribunalul Iasi

anulare proces verbal de contraventie
Decizia numarul 369/2011 din data de 08.02.2011. Pronuntata de Tribunalul Arges

Anulare proces verbal de contraventie. Calitate procesuala pasiva.
Decizia numarul 639/R din data de 09.11.2011. Pronuntata de Tribunalul Caras Severin

Anulare proces-verbal de contraventie.
Decizia numarul 13 din data de 19.01.2010. Pronuntata de Tribunalul Arad

Anulare proces-verbal de respingere a rezultatelor concursului de ocupare a postului de sef lucrari. Nelegalitate
Decizia numarul 384 din data de 11.07.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Anulare referat pentru dispozitia zilnicaa Rectorului Academiei de Politie"Alexandru Ioan Cuza". Competenta de solutionare a cauzei. Autoritate centrala.
Decizia numarul 1235/R-CONT din data de 16.05.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Pitesti

ANULAREA ACTELOR FRAUDULOASE. CONDITII.
Decizia numarul 371/R-C din data de 15.04.2005. Pronuntata de Curtea de Apel Pitesti

Anularea actului administrativ emis de o autoritate centrala -competenta materiala de solutionare a cererii.
Decizia numarul H4 din data de 12.06.2003. Pronuntata de Curtea de Apel Oradea

Anularea certificatelor de stare civila este de competenta primariei si nu a instantelor, instantele avand competenta doar pentru anularea actelor de stare civila , nu si a certificatelor care atestacele inscrise in actul de stare civila.
Decizia numarul 201 din data de 29.09.2009. Pronuntata de Tribunalul Dolj

Anularea certificatului de atestare a dreptului de proprietate
Hotararea numarul 4214/CA/2010 din data de 05.05.2010. Pronuntata de Tribunalul Bihor

Anularea concursului de ocupare a functiei de secretar Club Vanatoare, organizat de D. J. V. P. S. Competenta instantei
Decizia numarul 662/CA din data de 05.11.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Anularea contractului de vanzare-cumparare pe considerentul ca a fost viciat consimtamantul sau prin manoperele dolosive folosite de catre parat in scopul determinarii la incheierea conventiei, dar si datoritanerespectarii dispozitiilor imperati...
Sentinta civila numarul 292 din data de 02.02.2011. Pronuntata de Judecatoria Motru

Anularea contractului de vanzare-cumparare, Pret derizoriu
Decizia numarul 1307 din data de 02.12.2011. Pronuntata de Tribunalul Teleorman

Anularea deciziei de impunere reprezentand taxa speciala de comunicare si taxa extrajudiciara de timbru
Sentinta civila numarul 1876 din data de 27.10.2010. Pronuntata de Tribunalul Arad

Anularea dispozitiilor de imputare
Sentinta civila numarul 246 din data de 07.02.2011. Pronuntata de Tribunalul Arad

Anularea masurii de suspendare temporara a dreptului de folosire a pasaportului.
Sentinta civila numarul 331 din data de 21.09.2005. Pronuntata de Curtea de Apel Suceava

Anularea ordinului Ministrului Educatiei si Cercetarii. Legalitatea ordinului. Competenta instantei.
Sentinta comerciala numarul 30/F din data de 20.02.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Brasov

Anularea raportului de inspectie fiscalaemis de autoritatea administrativa locala. Incadrare eronata a unui teren in zona de impozitare. Suprafete ocupate cu retele de telecomunicatii, amplasate in subteran. Legislatia aplicabila
Decizia numarul 371/CA din data de 10.07.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Anularea unor hotarari emise de consiliul local
Sentinta civila numarul 1843 din data de 27.09.2012. Pronuntata de Tribunalul Olt

Aplicabilitate art. 27 alin 1 lit. B din og 92/2003 privind angajarea unei raspunderi solidare a adminstratorului societatii debitoare
Sentinta comerciala numarul 110 din data de 27.02.2007. Pronuntata de Tribunalul Olt

Aplicabilitatea art. 24 din Legea 554/2004 in cazul in care autoritatea publica parataeste un Consiliul Local - organ deliberativ
Hotararea numarul 254/CA/2010 din data de 18.03.2010. Pronuntata de Tribunalul Bihor

Aplicabilitatea art. 4 din Legea 554/2004 in privinta actelor administrative cu caracter individual emise anterior intrarii in vigoare a acestei legi. Unificarea practicii judiciare in scopul inlaturarii contradictiilor de jurisprudenta.
Decizia numarul 721 din data de 24.09.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Bacau

Aplicabilitatea art. 4 din Legea 554/2004 in privinta actelor administrative cu caracter individual emise anterior intrarii in vigoare a acestei legi. Unificarea practicii judiciare in scopul inlaturarii contradictiilor de jurisprudenta.
Decizia numarul 721 din data de 24.09.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Bacau

Aplicare amendÄ
Sentinta civila numarul 4 din data de 14.06.2011. Pronuntata de Tribunalul Arad

Aplicarea Legii 248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetateanului romani in strainatate dupa data de 1 ianuarie 2007.
Sentinta civila numarul 941/C/2007 din data de 19.11.2007. Pronuntata de Tribunalul Neamt

Aspecte legate de comunicarea actelor de procedura si de consecinta neatacarii lor in termen si neindeplinirea procedurii prealabile.
Decizia numarul 772/R din data de 28.04.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures

Atragerea raspunderii patrimoniale a administratorului debitorului
Sentinta civila numarul 1392 din data de 11.06.2009. Pronuntata de Tribunalul Brasov

Autonomia locala este limitata de respectarea legii . Consiliul Judetean care functioneaza, potrivit art. 2 al. 1 din Legea 215/2001 in baza principiului autonomiei, poate gestiona treburile publice inclusiv in ce priveste organizarea si functionarea...
Decizia numarul 252/R din data de 27.02.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures

Autoritate administrativa. Nerespectarea obligatiei de a rezolva cererile ce i-au fost adresate. Procedura de urmat.
Decizia numarul 670/R din data de 29.11.2004. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Autoritate de lucru judecat. Conditii de admisibilitate a exceptiei
Decizia numarul 205 din data de 11.04.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Galati

Autoritate de lucru judecat. PracticaneunitarÄ
Decizia numarul 381 din data de 28.10.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Alba-Iulia

Autoritati publice
Sentinta civila numarul 3407/CA din data de 28.05.2012. Pronuntata de Tribunalul Brasov

Autoritati publice
Decizia numarul 784/R din data de 19.10.2012. Pronuntata de Tribunalul Brasov

Autorizatie de constructie. Tert vatamat. Termen pentru introducerea plangerii prealabile
Decizia numarul 347/R/2010 din data de 10.02.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Cluj

Autorizatie taxi. Nelegalitatea trasmiterii autorizatiei taxi intre doua societati comerciale in baza contractului de asociere in participatiune.
Hotararea numarul 314/CA/2010 din data de 06.04.2010. Pronuntata de Tribunalul Bihor

Autovehicule abandonate pe terenuri apartinand domeniului public sau privat al statului ori al unitatilor administrativ-teritoriale. Definitie. Natura actelor emise in aplicarea Legii 421/2002 si calea de contestare
Decizia numarul 1525 din data de 10.11.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Bacau

CAI DE ATAC IN MATERIA PLANGERII INTEMEIATE PE ART. 2781 C. P. P.
Sentinta penala numarul 445 din data de 30.09.2009. Pronuntata de Judecatoria Sectorului 3

Calificarea naturii hotararilor emise de consiliul local. Obligatia de a le diferentia in functie de finalitatea urmarita. Competenta instantei de contencios administrativ de a solutiona cauza ce vizeaza exercitiul functiei publice
Decizia numarul 748/C.A. din data de 14.12.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Calitatea de participant la procedura de achizitie publica. Calitatea de parte intr-un litigiu de achizitii publice. Consecinte
Decizia numarul 404/R/2010 din data de 18.02.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Cluj

Calitatea procesuala activa a tertei persoane in promovarea actiunii de anulare a hotararii consiliului local cu caracter individual
Sentinta comerciala numarul 179 din data de 05.03.2010. Pronuntata de Tribunalul Mehedinti

Capacitatea de folosinta a persoanei juridice
Hotararea numarul 241/CA/2010 din data de 18.03.2010. Pronuntata de Tribunalul Bihor

Cerere acordare transfer functionar public. Obligarea angajatorului la aprobarea transferului. Conditii
Decizia numarul 603/CA din data de 08.11.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Cerere creditor de obligare a judecatoriei sa procedeze la comunicarea unei sentinte reprezentantului debitorului, lichidator numit in procedura falimentului. Admisibilitate
Decizia numarul 533/CA din data de 28.11.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Cerere de acordare de despagubiri intemeiata pe dispozitiile Legii 290/2003. Dovada calitatii de proprietar. Consecinte
Decizia numarul 162/C.A. din data de 31.03.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Cerere de anulare a noului plan urbanistic zonal, urmare a nerespectari autorizatiei de construire initiale, cuprinsa de dispozitiile derogatorii de la certificatul de urbanism. Limitele dreptului de apreciere a organului administrativ
Decizia numarul 1143 din data de 07.05.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Cerere de atribuire in folosinta a suprafetei de 500 m.p. in intravilanul mun. Iasi, in virtutea dispozitiilor Legii 44/1994. Lipsa suprafetelor de teren disponibil. Consecinte
Decizia numarul 86/C.A. din data de 01.03.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Cerere de constatare a nulitatii absolute a hotararii de consilier local privind concesionarea de bunuri
Sentinta civila numarul 3796 din data de 23.11.2010. Pronuntata de Tribunalul Teleorman

Cerere de primire in Barou cu scutire de examen. Refuzul nejustificat de solutionare a cererii de catre Consiliul Baroului. Solutia ce poate fi pronuntata de instanta in cazul atacarii actului administrativ asimilat. Limitele dreptului la aparare.
Decizia numarul 2010 din data de 22.06.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Alba-Iulia

Cerere de respingere si anulare a hotararii consiliului local cu caracter normativ. Intelesul notiunii de"interes legitim public"
Decizia numarul 454/C.A. din data de 17.09.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Cerere de suspendare a actului administrativ intemeiata pe dispozitiile art. 14 din Legea 554/2004 a contenciosului administrativ. Conditii de admisibilitate
Decizia numarul 112/CA din data de 11.03.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Cerere de suspendare a actului administrativ. Incetarea raporturilor de serviciu ale functionarilor publici. Reorganizare. Caz bine justificat. Pagubaiminenta. Calitate procesuala pasiva
Decizia numarul 142/R-CONT din data de 25.01.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Pitesti

Cerere de suspendare a executarii hotararii consiliului local. Aparenta de legalitate. Imposibilitatea antamarii fondului litigiului
Decizia numarul 803 din data de 23.02.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Cluj

Cerere in anulare
Sentinta civila numarul 2724 din data de 09.12.2009. Pronuntata de Judecatoria Bals

Cerere intemeiata pe dispozitiile Legii 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, formulata in contradictoriu cu prima ria si consiliul local. Calitate procesuala pasiva
Decizia numarul 195 din data de 24.03.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Cerere interventie in interes propriu. Obligativitatea plangerii prealabile prevazute de art. 7 din Legea 554/2004.
Decizia numarul 724 din data de 06.03.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

Cerere pentru obligarea unui consiliu local de a emite hotarare conform OG 124/1998. Inadmisibilitate.
Decizia numarul 148 din data de 01.03.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

Cerere privind cenzurarea de instanta de contencios administrativ a modului de acordare a burselor de studiu angajatilor sa i, de institutia de invatamant superior de stat. Actul administrativ producator de efecte juridice
Decizia numarul 64/CA din data de 11.02.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Cerere suspendare executare act administrativ pana la pronuntarea instantei de contencios administrativ asupra fondului cauzei. Conditii de admisibilitate. Calitate procesuala pasiva
Decizia numarul 54/C.A. din data de 05.03.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Cererea de anulare a actului administrativ de ale carui efecte se bucura o persoana fizica sau juridica trebuie analizata intr-un cadru procesual subiectiv incluzand beneficiarul actului.
Decizia numarul 448 din data de 03.03.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti

Cererea de suspendare executare act administrativ. Neandeplinirea corelativa a cerintelor art. 14 din Legea 554/2004. Caracterul nefundat al cererii
Sentinta civila numarul 140 din data de 10.02.2012. Pronuntata de Tribunalul Teleorman

Cererea Prefectului de anulare a inmatricularii autovehiculului pe motivul falsitatii chitantei de plata a taxei de poluare.
Decizia numarul 288 din data de 10.02.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti

Cerinta motivarii actului administrativ; contestarea actelor premergatoare doar odata cu contestarea actului administrativ solicitat
Sentinta civila numarul 1431 din data de 02.11.2010. Pronuntata de Tribunalul Dolj

Certificat de mediu . Obligatia autoritatii de a accepta alte probe sau dovezi prezentate de operatorul economic
Decizia numarul 4248 din data de 10.09.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

CERTIFICAT DE URBANISM. NATURA JURIDICA. ACTIUNE IN ANULARE
Decizia numarul 10 din data de 24.04.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Bacau

Civil - anulare act
Hotararea numarul 4419 din data de 06.05.2010. Pronuntata de Judecatoria Targu Mures

Civil - anulare act
Hotararea numarul 9732 din data de 20.10.2010. Pronuntata de Judecatoria Targu Mures

Civil - anulare act
Hotararea numarul 7170 din data de 21.07.2010. Pronuntata de Judecatoria Targu Mures

Civil - anulare act
Hotararea numarul 8369 din data de 16.11.2009. Pronuntata de Judecatoria Targu Mures

Civil - anulare act
Hotararea numarul 9350 din data de 11.10.2010. Pronuntata de Judecatoria Targu Mures

Civil - anulare act
Hotararea numarul 7890 din data de 21.10.2011. Pronuntata de Judecatoria Targu Mures

Civil - anulare act
Hotararea numarul 6272 din data de 21.06.2010. Pronuntata de Judecatoria Targu Mures

Civil - anulare act
Hotararea numarul 5068 din data de 21.05.2010. Pronuntata de Judecatoria Targu Mures

Civil - anulare act - ANULARE CERTIFICAT DE MOSTENITOR s.a.
Hotararea numarul 8475 din data de 10.11.2011. Pronuntata de Judecatoria Targu Mures

Civil - anulare act - anulare ordin prefect
Hotararea numarul 2854 din data de 24.03.2010. Pronuntata de Judecatoria Targu Mures

Civil - anulare act - anulare testament
Hotararea numarul 6556 din data de 05.09.2011. Pronuntata de Judecatoria Targu Mures

Civil - anulare act - CONSTAT. NULIT. ABS. C. V. C. s.a.
Hotararea numarul 4301 din data de 13.05.2011. Pronuntata de Judecatoria Targu Mures

Civil - anulare act - constatare nulit. abs. a titlului de propriet. s.a.
Hotararea numarul 5469 din data de 27.10.2008. Pronuntata de Judecatoria Targu Mures

Civil - anulare act - CONSTATAREA NULITATII ABSOLUTE
Hotararea numarul 7542 din data de 10.10.2011. Pronuntata de Judecatoria Targu Mures

Civil - anulare act - CONSTATAREA NULITATII ABSOLUTE A CVC s.a.
Hotararea numarul 768 din data de 02.02.2009. Pronuntata de Judecatoria Targu Mures

Civil - anulare act - CONSTATAREA NULITATII ABSOLUTE A TESTAMENTULUI s..a
Hotararea numarul 1620 din data de 22.02.2010. Pronuntata de Judecatoria Targu Mures

Civil - anulare act - CONSTATAREA NULITATII ABSOLUTE A TITLULUI DE PROPR.
Hotararea numarul 5050 din data de 19.06.2009. Pronuntata de Judecatoria Targu Mures

Civil - anulare act - CONSTATAREA NULITATII ABSOLUTE A TITLULUI DE PROPRIETATE
Hotararea numarul 1098 din data de 08.02.2010. Pronuntata de Judecatoria Targu Mures

Civil - anulare act - CONSTATAREA NULITATII ABSOLUTE CU INSCRIEREA IN FALS A INCHEIERII DE AUTENTIFICARE - DECLINARE
Hotararea numarul 6879 din data de 29.03.2011. Pronuntata de Judecatoria Targu Mures

Civil - anulare act - CONSTATAREA NULITATII ORDINULUI PREFECTULUI
Hotararea numarul 4791 din data de 12.06.2009. Pronuntata de Judecatoria Targu Mures

Civil - anulare act - DECLINARE
Hotararea numarul 6839 din data de 05.07.2010. Pronuntata de Judecatoria Targu Mures

Civil - anulare act - REJUDECARE
Hotararea numarul 2539 din data de 18.03.2011. Pronuntata de Judecatoria Targu Mures

Civil - anulare act - REJUDECARE
Hotararea numarul 5486 din data de 12.12.2011. Pronuntata de Judecatoria Targu Mures

Civil - hotarare care sa tina loc de act autentic
Hotararea numarul 4640 din data de 12.05.2010. Pronuntata de Judecatoria Targu Mures

Civil - hotarare care sa tina loc de act autentic
Hotararea numarul 1624 din data de 21.02.2011. Pronuntata de Judecatoria Targu Mures

Civil - hotarare care sa tina loc de act autentic
Hotararea numarul 7730 din data de 17.10.2011. Pronuntata de Judecatoria Targu Mures

Civil - hotarare care sa tina loc de act autentic
Hotararea numarul 2856 din data de 28.03.2011. Pronuntata de Judecatoria Targu Mures

Civil - hotarare care sa tina loc de act autentic
Hotararea numarul 5633 din data de 22.06.2011. Pronuntata de Judecatoria Targu Mures

Civil - hotarare care sa tina loc de act autentic
Hotararea numarul 4533 din data de 20.05.2011. Pronuntata de Judecatoria Targu Mures

Civil - hotarare care sa tina loc de act autentic - constatarea nulit. abs. a contractului de vanzare s.a.
Hotararea numarul 3334 din data de 06.04.2010. Pronuntata de Judecatoria Targu Mures

Civil - hotarare care sa tina loc de act autentic - REJUDECARE
Hotararea numarul 2836 din data de 23.03.2010. Pronuntata de Judecatoria Targu Mures

CIVIL - LIPSA DE INTERES INSCRIS NOTARIAL
Sentinta civila numarul 12107_158 din data de 25.03.2011. Pronuntata de Judecatoria Buzau

Civil - obligatie de a face
Hotararea numarul 12141 din data de 17.12.2010. Pronuntata de Judecatoria Targu Mures

CIVIL. Actiune in revendicare imobiliara , comparatie de titluri. Chemare in garantie formulata de parata AVAS Bucuresti
Sentinta civila numarul 1694 din data de 31.01.2012. Pronuntata de Judecatoria Patarlagele

CIVILA II. Vanzarea spatii destinate cabinetelor medicale. Drept de dispozitie al unitatilor administrativ teritoriale
Sentinta civila numarul 27 din data de 01.03.2012. Pronuntata de Tribunalul Buzau

Comercial - nulitate act juridic
Sentinta civila numarul 758 din data de 07.10.2010. Pronuntata de Tribunalul Bacau

Comercial - pretentii
Decizia numarul 20 din data de 18.01.2011. Pronuntata de Tribunalul Bacau

Comercial - pretentii - indreptare eroare materiala
Hotararea numarul 4547/2007 din data de 17.02.2011. Pronuntata de Tribunalul Bacau

COMERCIAL. Exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 47 din Legea 59/1934 asupra cecului, in raport de dispozitiile art. 45 din Constitutia Romaniei. Temeinicia cererii de sesizarea Curtii Constitutionale spre a decide asupra exceptiei
Hotararea din data de 25.02.2009. Pronuntata de Tribunalul Buzau

Competenta instantei de contencios administrativ de a judeca cereri de reformare a contractelor de vanzare-cumparare, dupa ce acesta a intrat in circuitul civil
Decizia numarul 754/C.A. din data de 20.12.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

comunicare informatii
Sentinta civila numarul 558 din data de 14.02.2012. Pronuntata de Tribunalul Gorj

Comunicare informatii de interes public
Hotararea numarul 441/CA/2010 din data de 06.05.2010. Pronuntata de Tribunalul Bihor

Comunicarea informatiilor de interes public - nume, prenume, domiciliu, persoane fizice. Conditii
Hotararea numarul 213/CA/2010 din data de 16.03.2010. Pronuntata de Tribunalul Bihor

Concurs pentru ocuparea unui post de manager cultural - conditi vechimii si a studiilor necesare
Hotararea numarul 529/CA/2010 din data de 01.06.2010. Pronuntata de Tribunalul Bihor

Conditii necesare pentru abtinerea avizului de exploatare. Situatii in care refuzul autoritatii publice de a emite avizul nu este nejustificat, in acceptiunea Legii 554/2004.
Decizia numarul 221 din data de 02.02.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti

Conditiile de aplicare a unor dispozitiuni din Legea 189/2000. Copil conceput si nascut in timpul refugiului parintilor sa i. (dos. 3178/44/06 Sentinta nr. 126/31.10.06)
Sentinta civila numarul 126 din data de 31.10.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Galati

Conditiile in care se poate solicita desfiintarea sau modificarea unui act administrativ fiscal (decizie de impunere) de catre emitentul actului
Decizia numarul 877 din data de 14.11.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

CONFECT. ACT ADMIS, RESPINS RECONVENTIONALA
Sentinta civila numarul 2272 din data de 06.09.2010. Pronuntata de Judecatoria Dragasani

CONFECTIONARE ACT
Sentinta civila numarul 1924 din data de 21.06.2010. Pronuntata de Judecatoria Dragasani

Consiliile locale pot hotari cumpararea ori vanzarea unor bunuri ce fac parte din domeniul privat al unitatii administrativ-teritoriale, dar aceste operatiuni pot avea loc numai prin licitatie publica organizatain conditiile legii.
Sentinta comerciala numarul 766/2008 din data de 02.07.2008. Pronuntata de Tribunalul Bistrita Nasaud

Consiliul local are atributii in ceea ce priveste concesionarea bunurilor din proprietatea publica sau privata a comunei astfel incat acesta are competenta de a analiza situatia executarii unui contract de concesiune.
Sentinta comerciala numarul 546/CAF din data de 09.06.2010. Pronuntata de Tribunalul Mehedinti

CONSTARE NULITATEA ABSOLUTA DECIZIE A. N. R. P.
Hotararea numarul 1 din data de 01.06.2011. Pronuntata de Tribunalul Dolj

Constatare incetare de drept a mandatului de primar
Decizia numarul 4346 din data de 12.09.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

Constatare incetare de drept mandat de consilier local
Decizia numarul 2870 din data de 13.06.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

Constatare nulitate absoluta testament
Sentinta civila numarul 2798 din data de 17.12.2008. Pronuntata de Judecatoria Targu Neamt

constatare nulitate act
Decizia numarul 380/R din data de 15.03.2010. Pronuntata de Tribunalul Vaslui

Constatarea nulitatii de drept a hotararii de consiliu local cu anularea contractului de prestari servicii incheiat in baza acesteia. Incompatibilitatea unui consilier local, derivand din calitatea sa de administrator al societatii contractante, din ...
Decizia numarul 387/C.A. din data de 11.07.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Constatarea unicitatii certificatului de mostenitor
Decizia numarul 1650 din data de 12.09.2003. Pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti

CONT. ADM. Functionari publici. Acordarea indemnizatiei de dispozitiv conform prevederilor Ordinului 496/2003 MIRA
Sentinta comerciala din data de 22.12.2008. Pronuntata de Tribunalul Buzau

CONT. ADM. Functionari publici. Cereri privind acordarea suplimentului postului si a suplimentului corespunzator treptei de salarizare, conform art. 31 alin.1 lit.c) si d) din Legea 188/1999
Sentinta comerciala din data de 22.12.2008. Pronuntata de Tribunalul Buzau

Contencios administratic si fiscal - anulare p.v. de contraventie
Decizia numarul 918 din data de 16.11.2010. Pronuntata de Tribunalul Bacau

Contencios administrativ
Sentinta civila numarul 352 din data de 02.02.2012. Pronuntata de Tribunalul Covasna

Contencios administrativ - anulare hotarare adoptat de consiliul local.
Sentinta civila numarul 528/CA din data de 10.12.2008. Pronuntata de Tribunalul Satu Mare

Contencios administrativ anularea partiala a actul administrativ contestat, conform dispozitivului sentintei.
Sentinta civila numarul 132/CA din data de 02.04.2008. Pronuntata de Tribunalul Satu Mare

Contencios administrativ si fiscal - anulare act emis de autoritatile publice locale
Sentinta civila numarul 310 din data de 19.05.2010. Pronuntata de Tribunalul Bacau

Contencios administrativ si fiscal - anulare p.v. de contraventie
Decizia numarul 201 din data de 18.02.2011. Pronuntata de Tribunalul Bacau

Contencios administrativ si fiscal - contestatie act administrativ
Sentinta civila numarul 164 din data de 11.03.2010. Pronuntata de Tribunalul Bacau

Contencios administrativ si fiscal - obligatia de a face
Sentinta civila numarul 555 din data de 20.10.2010. Pronuntata de Tribunalul Bacau

Contencios administrativ si fiscal - suspendare executare act administrativ
Sentinta civila numarul 2/2011 din data de 19.01.2011. Pronuntata de Tribunalul Bacau

Contencios administrativ si fiscal - suspendare executare act administrativ
Sentinta civila numarul 9/2011 din data de 12.01.2011. Pronuntata de Tribunalul Bacau

Contencios administrativ si fiscal. Anulare act administrativ.
Sentinta civila numarul 2779 din data de 12.12.2007. Pronuntata de Tribunalul Calarasi

Contencios administrativ si fiscal. Pretentii. Anulare act administrativ.
Sentinta civila numarul 947 din data de 04.06.2008. Pronuntata de Tribunalul Calarasi

Contencios administrativ; nelegalitate HCL. Hotararea nr. 195/2006 prin care s-a hotarat schimbarea destinatiei imobilului in litigiu din internat si cantinascolarain bloc de locuinte este lovitade nulitate, intrucat aceasta a fost adoptata de ca t...
Sentinta civila numarul 382/CA din data de 17.09.2008. Pronuntata de Tribunalul Satu Mare

Contencios administrativ. Actul administrativ.
Decizia numarul 1548 din data de 06.10.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti

Contencios administrativ. Anulare act administrativ - admisibilitatea actiunii ce vizeaza anularea certificatului de urbanism.
Decizia numarul 680 din data de 17.06.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Bacau

Contencios administrativ. Anulare act. Consecinta nepublicarii in Monitorul oficial.
Sentinta comerciala numarul 130 din data de 28.10.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Suceava

Contencios administrativ. Anularea autorizatiei de construire in ce priveste lucrarile de mansardare a unui bloc prin construirea de noi apartamente la mansarda.
Decizia numarul 59 din data de 21.01.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Bacau

Contencios administrativ. Anularea certificatului de incadrare in grad de handicap.
Sentinta civila numarul 913 din data de 11.05.2010. Pronuntata de Tribunalul Arad

Contencios administrativ. Autonomia universitarain ceea ce priveste stabilirea criteriilor s standardelor de performanta. Limite
Decizia numarul 229/C.A. din data de 30.10.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Contencios administrativ. Cerere in anulare a planului urbanistic general. Conditii
Sentinta civila numarul 89 din data de 20.05.2005. Pronuntata de Tribunalul Olt

Contencios administrativ. Conditiile eliberarii din functie a viceprimarului.
Decizia numarul 1797 din data de 03.11.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti

Contencios administrativ. Decizie de sanctionare emisa de Colegiul Medicilor din Romania. Cauze de nulitate. Consecinte
Decizia numarul 232/C.A. din data de 06.11.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Contencios administrativ. Executarea hotararilor judecatoresti. Specificitatea procedurii. Solicitare intemeiata pe art. 24 din Legea 554/2004. Hotarare judecatoreasca prin care a fost anulatao hotarare a consiliului local. Respingerea actiunii
Decizia numarul 3941 din data de 16.05.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Cluj

CONTENCIOS ADMINISTRATIV. FUNCTIONARI PUBLICI SI PERSONAL CONTRACTUAL DIN ADMINISTRATIA PUBLICA. INEXISTENTA VOCATIEI LA ACORDAREA INDEMNIZATIEI DE DISPOZITIV PREVAZUTA DE LEGEA NR. 138/1999. INTERPRETAREA SI APLICAREA ORDINULUI NR. 496/2003 AL M. A....
Decizia numarul 139/R-C din data de 08.02.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Pitesti

Contencios administrativ. Hotarare a Consiliului Judetean privind declararea unui areal ca zonade risc natural. Conditii. Prematuritate. Limitele controlului de legalitate exonerat de institutia prefectului
Decizia numarul 158 din data de 03.07.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Contencios administrativ. Hotararea Consiliului Local de a trece in proprietatea domeniului public a spatiilor destinate cabinetelor medicale. Nelegalitate
Decizia numarul 207/C.A. din data de 09.10.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Contencios administrativ. Hotararea consiliului local.
Decizia numarul 1873 din data de 12.09.2005. Pronuntata de Curtea de Apel Alba-Iulia

Contencios administrativ. Inadmisibilitate.
Sentinta civila numarul 10 din data de 13.01.2005. Pronuntata de Tribunalul Galati

Contencios administrativ. Lipsa cercetarii caracterului eventual vatamator al actului atacat, in conditiile in care acesta nu constituie un act administrativ in sensul art. 2 pct. 1 lit.c) din Legea 554/2004
Decizia numarul 1973 din data de 10.09.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Cluj

Contencios administrativ. Neacordarea reducerii cu 1/3 a taxelor de scolarizare solicitate in temeiul H. G. nr. 689/1994, pe toatadurata anului scolar pentru care s-au solicitat. Consecinte
Sentinta civila numarul 199 din data de 18.06.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Contencios administrativ. Suspendarea executarii decoziei emisa de parata, pana la pronuntarea unei hotarari de catre instanta de fond in actiunea in anularea actului administrativ
Sentinta civila numarul 917 din data de 11.05.2010. Pronuntata de Tribunalul Arad

CONTENCIOS ADMINISTRATIV. TERMENUL IN CARE SE POATE REVOCA ACTUL ADMINISTRATIV.
Decizia numarul 1026/R-C din data de 31.10.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Pitesti

Contencios administrativ. Tutela administrativa. Termenul in care putea fi exercitat dreptul
Decizia numarul 257/C.A. din data de 20.11.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Contencios fiscal. Calitate procesuala activa pentru contestarea deciziilor emise in solutionarea contestatiilor. Calea deschisafunctionarului public al organului fiscal. Superiorul ierarhic al persoanei care a emis dispozitia. Contencios administra...
Decizia numarul 1839 din data de 01.07.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Cluj

Contestare act administrativ fiscal
Sentinta civila numarul 4186 din data de 14.12.2010. Pronuntata de Tribunalul Teleorman

Contestare act administrativ unilateral individual. Invocarea nulitatii absolute . Necontestarea punctajului necesar pentru acordarea gradatiei de merit unui cadru didactic . Nelegalitatea acceptiei
Sentinta civila numarul 242 din data de 08.03.2012. Pronuntata de Tribunalul Teleorman

Contestarea dispozitiei emisa de primar pentru ocuparea unui post vacant
Sentinta civila numarul 3793 din data de 22.11.2010. Pronuntata de Tribunalul Teleorman

Contestarea unei hotariri de desemnare a ofertei cistigatoare pentru atribuirea contractului de achizitie publica si servcii emisa de autoritatea contractanta DGFP Olt
Sentinta comerciala numarul 77 din data de 22.02.2006. Pronuntata de Tribunalul Olt

contestatie act administrativ
Sentinta civila numarul 920/CAF din data de 20.09.2010. Pronuntata de Tribunalul Arges

Contestatie act administrativ fiscal
Sentinta comerciala numarul 293 din data de 09.02.2011. Pronuntata de Tribunalul Botosani

Contestatie act administrativ fiscal
Sentinta civila numarul 1170 din data de 16.06.2010. Pronuntata de Tribunalul Arad

contestatie act administrativ fiscal - Fond
Decizia numarul 10 din data de 24.04.2008. Pronuntata de Tribunalul Arges

Contestatie act administrativ fiscal. Sanctiune disciplinara corect aplicata si individualizata.
Sentinta civila numarul 17 din data de 10.01.2012. Pronuntata de Tribunalul Mehedinti

Contestatie act administrativ-fiscal. Deducerea TVA pe baza de facturi emise de furnizori inactivi.
Hotararea numarul 4967 din data de 28.09.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Suceava

Contestatie act administrativ-fiscal. Termen de contestare.
Decizia numarul 6215 din data de 27.11.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Suceava

Contestatie act administrative fiscal. Necomunicarea actului. Nelegalitatea masurilor de executare.
Sentinta civila numarul 448 din data de 30.05.2011. Pronuntata de Tribunalul Teleorman

Contestatie decizie de impunere. Lipsa procedurii prealabile
Sentinta civila numarul 2148 din data de 27.04.2012. Pronuntata de Tribunalul Mehedinti

Contestatie decizie de impunere. Transmiterea dreptului de proprietate asupra patrimoniului de afectatiune profesionala prin mostenire legala
Sentinta comerciala numarul 349/CA/2011 din data de 08.11.2011. Pronuntata de Tribunalul Bistrita Nasaud

Contestatie decizie de pensionare
Sentinta civila numarul 1153 din data de 03.05.2011. Pronuntata de Tribunalul Arad

Contestatie decizie de sanctionare disciplinara. Functionari publici, invocarea exceptiei de nelegalitate. Admisibilitatea exceptiei
Sentinta civila numarul 211 din data de 29.02.2012. Pronuntata de Tribunalul Teleorman

Contestatie decizie impunere contributie la CAS
Sentinta civila numarul 915 din data de 17.02.2012. Pronuntata de Tribunalul Mehedinti

Contestatie fond sanatate
Sentinta civila numarul 2077 din data de 07.09.2011. Pronuntata de Tribunalul Arad

Contestatie formulata impotriva deciziei emise de DGFP pentru necolectarea TVA pentru produsele date membrilor asociati ai unei societati agricole.
Sentinta civila numarul 310 din data de 21.02.2006. Pronuntata de Tribunalul Teleorman

Contestatie impotriva Deciziei pronuntate de Colegiul Medicilor din Romania - Comisia Superioarade Disciplina. Lipsa calitatii procesuale active a partii ce se consideravatamata prin actul medical.
Sentinta civila din data de 16.05.2008. Pronuntata de Tribunalul Dolj

Contestatie impotriva documentatiei de atribuire. Termen de depunere.
Decizia numarul 1518 din data de 08.09.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Alba-Iulia

contestatie la executare
Sentinta civila numarul 7171 din data de 20.09.2011. Pronuntata de Judecatoria Targu Jiu

contestatie la executare
Sentinta civila numarul 4202 din data de 10.05.2011. Pronuntata de Judecatoria Targu Jiu

CONTESTATIE LEGEA NR.9/1998
Sentinta civila numarul 112 din data de 21.01.2010. Pronuntata de Tribunalul Braila

Contestatie recalculare pensie militari
Sentinta civila numarul 1866 din data de 02.08.2011. Pronuntata de Tribunalul Arad

Contract de achizitie publica. Pret aparent neobisnuit de scazut. Obligatia autoritatii contractante de a lua in considerare conditiile deosebit de favorabile de care beneficiaza ofertantul, organizat ca"persoana fizica autorizata", in raport cu ofe...
Decizia numarul 521/CA din data de 12.10.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Contract de concesiune servicii de asistenta veterinara incheiat pe perioada derulari procedurilor prevazute de OUG 34/2006 privind achizitiile publice, cu ofertantul declarat necastigator. Consecinte
Decizia numarul 751 din data de 10.10.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Contributie pentru fondul asigurarilor de sanatate - reclamanta a obtinut venituri din salarii
Hotararea numarul 235/CA/2010 din data de 17.03.2010. Pronuntata de Tribunalul Bihor

Control administrativ multiplu al actelor de control incheiate de auditorii publici externi. Semnificatia acestuia si urmarile sale in plan procesual, in ceea ce priveste competenta instantelor de contencios administrativ de a solutiona litigiile rez...
Decizia numarul 81/CA din data de 05.03.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

CONTROL FINANCIAR-FISCAL. TERMEN DE PRESCRIPTIE. SCUTIRE DE PLATA PENTRU ANUMITE CATEGORII DE OBLIGATII BUGETARE.
Decizia numarul 159/R-C din data de 26.06.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Pitesti

Decizia de angajare a raspunderii solidare a administratorilor si asociatilor unei societati debitoare emisa de D. G. F. P.. Lipsa relei-credinte. Nelegalitate
Decizia numarul 1081/R-CONT din data de 02.05.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Pitesti

Decizia de imputare. Norma juridica a raspunderii administratorilor si directorilor.
Sentinta civila numarul 1416 din data de 16.11.2004. Pronuntata de Tribunalul Galati

Decizie a Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor. Constatarea unor diferente de pret intre listele de preturi de producator piese de schimb si oferta depusa comisiei de evaluare. Consecinte
Decizia numarul 107/CA din data de 25.02.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Decizie de concediere. Functionar public. Competenta instantei de contencios administrativ
Decizia numarul 351 din data de 01.02.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Cluj

Decizie returnare cetatean strain emisa cu incalcarea reglementarilor privind angajarea in munca. Admisibilitate
Sentinta civila numarul 285 din data de 22.11.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Declararea judecatoreasca a mortii
Sentinta civila numarul 2450 din data de 04.05.2010. Pronuntata de Judecatoria Piatra Neamt

Definirea actului administrativ-fiscal. Conditiile cerute pentru sesizarea instantei de contencios administrativ
Decizia numarul 408 din data de 14.07.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Deoarece alegerea vicepresedintelui consiliului judetean, constituie un imperativ legal care are ca finalitate realizarea administratiei publice locale in interesul colectivitatii (art. 87 din L.215/2001), se impune ca intreaga procedura de alegere sa...
Sentinta civila numarul 55/2009 din data de 06.04.2010. Pronuntata de Tribunalul Bistrita Nasaud

Depasirea plafonului de 35.000 de euro si obligatia platii de TVA. Scutiri - agent de asigurare.
Hotararea numarul 210/CA/2010 din data de 16.03.2010. Pronuntata de Tribunalul Bihor

Desfiintarea lucrarilor executate fara autorizatie
Hotararea numarul 436/CA/2010 din data de 06.05.2010. Pronuntata de Tribunalul Bihor

Dispozitia Primarului de acordare a unor sporuri in conditii vatamatoare este nelegala. Persoanele care ocupa functii de demnitate publica , alese sau numite, nu beneficiaza de premii, de alte sporuri.
Sentinta comerciala numarul 666/CA din data de 05.11.2009. Pronuntata de Tribunalul Iasi

Dispozitia primarului privind sanctionarea viceprimarului. Legalitate
Sentinta civila numarul 915 din data de 17.02.2012. Pronuntata de Tribunalul Mehedinti

Dispozitie a primarului de declarare a unui autoturism ca abandonat si de trecere in domeniul privat al municipiului
Sentinta civila numarul 969/CA/2008 din data de 16.12.2008. Pronuntata de Tribunalul Bistrita Nasaud

Dobanda datorata in cazul restituiri sumei platite cu titlu de taxa speciala pentru autoturisme
Decizia numarul 58/CA din data de 09.02.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Domeniu public si privat. Schimbare statut juridic. Inadmisibilitatea substituirii in dreptul altor autoritati in ceea ce priveste stabilirea beneficiarului final al masurii.
Decizia numarul 2 din data de 09.01.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Domeniu public. Teren aferent unei case nationalizate. Inaplicabilitatea prevederilor art. 1, art. 3 alin. (4) si art. 7 din Legea 213/1998
Sentinta civila numarul 217 din data de 11.05.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

DREPT COMERCIAL. ANULARE INCIDENT DE PLATA. LIPSA CALITATII PROCESUALE PASIVE A BENEFICIARULUI C. E. C.-ULUI REFUZAT LA PLATA, INSCRIS IN C. I. P.
Decizia numarul 8/A/C din data de 30.01.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Pitesti

Drept comercial. Conciliere prealabila
Sentinta civila numarul 1003 din data de 30.04.2010. Pronuntata de Judecatoria Fetesti

Drept de proprietate publica a statului, administrat de unitati militare si de aviatie. Schimbarea regimului juridic al terenului prin hotarare de consiliu local, in sensul"includerii" in domeniul public al municipiului. Consecinte
Decizia numarul 187 din data de 21.02.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

DREPT PROCESUAL CIVIL. LEGEA NR.10/2001. EFECTELE CASARII. OBLIGATIA INSTANTEI SA RESPECTE CELE STABILITE PRIN DECIZIA DE CASARE, CHIAR DACA RESPECTIVELE DISPOZITII CONTRAVIN NORMELOR LEGALE IN MATERIE.
Decizia numarul 56/A din data de 06.03.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Pitesti

Dreptul administratiei publice locale. Anulare hotarare consiliu local de aprobare P. U. Z. pentru o suprafata de teren aflata in domeniul privat al statului si concesionataS. N. C. F. R., fara acordul concesionarei. Consecinte
Decizia numarul 531/CA din data de 28.11.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Drepturi salariale cuvenite functionarilor publici. Termenul si procedura de atacare a nivelului de salarizare
Decizia numarul 608/CA din data de 15.10.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Drepturi salariale suplimentare. Dreptul legiuitorului de a inceta acordarea beneficiului. Momentul in care interdictia compensarii chiriei intrain vigoare, in cazul de exceptie al contractelor de inchiriere incheiate cu rude de pana la gradul II in...
Decizia numarul 456/C.A. din data de 13.07.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Eliberare din functia publica detinuta. De cand se calculeazadreptul de a contesta masura
Decizia numarul 590/CA din data de 01.11.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Eliberarea certificatului de urbanism, in vederea obtinerii autorizatiei de construire. Refuz solutionare. Conditii de admisibilitate
Decizia numarul 461/C.A. din data de 17.09.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Eliminarea din examenul de bacalaureat ca urmare a unei tentative de fraudare. Interdictia de a participa la urmatoarele sesiuni de bacalaureat . Intelesul notiunii de act administrativ. Suspendarea executarii actului administrativ - Conditii.
Decizia numarul 2180 din data de 29.08.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Alba-Iulia

evacuarea
Sentinta civila numarul 11018 din data de 10.06.2011. Pronuntata de Judecatoria Iasi

Exceptia de nelegalitate a certificatului de urbanism. Inadmisibilitate.
Decizia numarul 713 din data de 28.03.2011. Pronuntata de Curtea de Apel PloiestiComentarii ref. Decizia numarul 6215 din data de 27.11.2012 pronuntata de Curtea de Apel Suceava

Fii primul care comenteaza.

 

 

Ultimele comentarii:
Florin S comenteza: ''Cnventiile civile sunt greu de deosebit de un contrcat de munca mai ales atunci cand obiectul de activitate al conventii ... »»''

Laurentiu Galca comenteza: ''Sunt angajat la firma URBAN PROTECT din sinaia jud Prahova In urma controalelor pe care ati facut la firma respectiva si ... »»''

cornel comenteza: ''Doresc sa achizitionez un autoturism Skoda, fabricat octombrie 2006 diesel 1,9 norma poluare E3, emisii co2 140.Va rog s ... »»''

daragiu petre comenteza: ''buna zioa.am o mica problema .am avut o oprire pe salariu meu.iar deaci eu am platit totii banii care trebuia prin ing b ... »»''

stefania comenteza: ''Buna seara , numarul de telefon numai este valabil cum as putea intra in posesia celui nou ,
Multumesc
... »»''

Jebelean Lidia comenteza: ''Buna ziua,

Detin un Titlu de proprietate comun pentru suprafata de 9,088 ... »»''

dan comenteza: ''DNA SA SE SESISEZE IN LEGATURA CU ABUZURLE FACUTE LA COMANDA DE MORIE COMANDANTUL DE LA SADU IN FAVOAREA LUI FANE DOGARU ... »»''

 

 

Harta administrativa a Romaniei Judetul Satu-Mare Judetul Bihor Judetul Salaj Judetul Cluj Judetul Alba Judetul Hunedoara Judetul Arad Judetul Timis Judetul Caras-Severin Judetul Mehedinti Judetul Dolj Judetul Olt Judetul Gorj Judetul Vālcea Judetul Arges Judetul Dāmbovita Judetul Teleorman Judetul Giurgiu Judetul Calarasi Judetul Constanta Judetul Ialomita Judetul Prahova Judetul Brasov Judetul Sibiu Judetul Buzau Judetul Braila Judetul Tulcea Judetul Vrancea Judetul Galati Judetul Mures Judetul Covasna Judetul Harghita Judetul Bacau Judetul Vaslui Judetul Neamt Judetul Iasi Judetul Bistrita-Nasaud Judetul Maramures Judetul Suceava Judetul Botosani Judetul Bucuresti Judetul Ilfov Judetul Ilfov

 

 

 

Prima Pagina          Sitemap          Harta Site          Mergi sus


Toate datele afisate sunt informatii publice, publicate de autoritatile si institutiile publice sau in cadrul documentelor destinate publicului (Monitorul Oficial, Acte ale autoritatilor publice s.a.).
Consimtamantul persoanei vizate nu este cerut atunci cand prelucrarea priveste date obtinute din documente accesibile publicului, conform legii. (art.5, alin.2, lit.f din Legea nr. 677/2001, pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date). Notificare Operator de date cu caracter personal nr. 2447/2015.
Reclamatie date cu caracter personal