Institutii Publice: Retragerea mandatului european de arestare. Solutia autoritatii judiciare de executare
Asistenta Juridica

Prima Pagina          
Cautare generala

InfoDosar.ro
Cauta online dosarul din Instanta:
-Administratie
Institutii Publice

   Consiliile Judetene
   Judetele Romaniei
   Prefecturi
   Primarii
   Evidenta Populatiei
   Directiile de Pasapoarte
   Directiile Eliberari Pemise si Inmatriculari
   Directii de Statistica
   Arhivele Nationale
   Agentiile Domeniilor Statului
   Administratii ale Apelor Romane
   Drumurile Nationale
   Autoritati Sanitar-Veterinare
   Oficiile pentru Ameliorare si Reproductie in Zootehnie
   Oficii Judetene de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit
   A.P.I.A.
   Oficii Judetene pentru Consultanta Agricola
   Directiile de Agricultura
   Directiile FitoSanitare
   Ocoale Silvice
   Asociatii de Vanatoare si Pescuit
   Regiunile de Dezvoltare
   Agentiile pentru Protectia Mediului
   Casele de Asigurari de Sanatate
   Casele de Pensii
   Agentii de Somaj
   Asociatia Nevazatorilor
   Protectia Copilului
   Agentii Teritoriale pentru Prestatii Sociale
   Compartimente A.N.E.S.
   Consilii de Formare Profesionala
   Cartelul "Alfa"
   Administratiile financiare
   Trezorerii
   Camerele de Comert
   Curtile de Conturi
   Garzile Financiare
   Protectia Consumatorului
   Consiliul Concurentei
   Corpul Contabililor Autorizati
   Lista Contabililor Autorizati
   Lista Consultantilor Fiscali
   Tabloul arhitectilor din Romania
   Serviciile Judetene de Metrologie Legala
   Centre Evaluatori ANEVAR
   Agentiile pentru Conservarea Energiei
   CENTROCOOP
   ANCOM (ANRCTI)
   Inspectorate Scolare Judetene
   Directii Tineret
   Directii Judetene pentru Sport
   Federatii de Sport
   Biblioteci Judetene
   Directii Judetene pentru Cultura, Culte si Patrimoniul Cultural National
   Centre Judetene pentru Cultura Traditionala
   Muzee Judetene
   Biserici si Culte
   Teatre Judetene
   Federatia Sindicala "Spiru-Haret"
   Barouri de avocati
   Tabloul avocatilor
   Tabloul mediatorilor
   Birouri Avocatul Poporului
   Birouri de Cadastru
   Instante de Judecata
   Parchete
   Penitenciare
   Institute de Medicina Legala
   Notari Publici
   Executori Judecatoresti
   Lichidatori
   Consilieri Proprietate Intelectuala
   Traducatori Autorizati de MJ
   Colegiile Farmacistilor
   Colegiile Medicilor
   Colegiile Medicilor Dentisti
   Ordinul Asistentilor Medicali
   Spitale
   Centre Judetene Antidrog
   Centre de Transfuzie Sanguina
   Directiile de Sanatate Publica
   Crucea Rosie Romana
   Inspectorate de Stat in Constructii
   Auditori Energetici
   Inspectorate de Munca
   Garzile de Mediu
   Vamile
   I.S.U.
   InfoTrafic
   S.R.I.
   Birourile de Imigrari
   Autoritatile pentru Straini
   Politia Romana
   Jandarmeria Romana
   Centre Militare Judetene
   CREDITCOOP
   Casele de Ajutor Reciproc
   Retea CEC Bank
   Retea BCR
   Retea BancPost
   Retea BRD
   Retea Raiffeisen
   Retea Banca Carpatica
   Retea Banca Transilvania
   Retea Romextera Bank
   Oficii Postale
   Agentiile de Voiaj si Statiile CFR
   ARR-uri
   RAR-uri
   Statele Lumii
   Misiunile Diplomatice

 

 

Asistenta Juridica » Jurisprudenta » Curtea de Apel Targu Mures


Retragerea mandatului european de arestare. Solutia autoritatii judiciare de executareDecizia numarul 11/ME din data de 13.07.2010
Pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures


Avocat Baroul Bucuresti Asistenta si reprezentare juridica la toate instantele de judecata www.cabinetonline.ro
[Sediu cabinet]


Retragerea mandatului european de arestare. Solutia autorita tii judiciare de executare. Legea 302/2004, art. 88 Anularea mandatului european de arestare de catre autoritatea emitenta a acestuia atrage in fata autorita tii judiciare de executare respingerea la executare a acelui mandat european de arestare. Prin cererea inregistrata la Curtea de Apel Tg.-Mures la 9 iulie 2010, s-a solicitat executarea mandatului european de arestare nr. 16 Bny 222/2009/2 emis de Tribunalul Szolnok pe seama persoanei urma rite G.I., prezentata in stare de libertate. In cererea astfel inaintata, s-a invederat ca G.I. a fost audiat in prezenta apa ra torului din oficiu, i s-a inmanat o copie a mandatului european de arestare nr. 16 Bny 222/2009/2, in limba romana si o copie a semnala rii in limba engleza, dar nu a fost retinut intrucat nu s-a impus aplicarea procedurii de urgenta prev. de art. 883 din Legea 302/2004. Analizandu-se cererea astfel formulata prin prisma prevederilor art. 77 si art. 79 din Legea 302/2004 modificata, coroborate cu art. 90 din acelasi act normativ s-a retinut ca la data de 17 iulie 2009 sub nr. 16 Bny 222/2009/2, Tribunalul Szolnok a emis pe seama persoanei urma rite G.I. mandatul european de arestare, sustinandu-se ca aceasta, in cursul anului 2008, ar fi comis infractiunea de abuz de incredere in dauna partii vatamate T.O.B.T. S-a sustinut ca, prin aceasta fapta, persoana urma rita ar fi cauzat partii vatamate, anterior mentionate, un prejudiciu de 6.900.000 forinti si ca fapta, pentru care este cercetata, este incriminata de disp. art. 317 alin. 1 si ali.5 lit.a din Codul penal maghiar, fiind sanctionata cu pedeapsa inchisorii de la 1 la 5 ani, daca abuzul de incredere a fost savarsit la valoare apreciabila (prejudiciu mai mare de 2 milioane de forinti care nu depa seste insa 50 de milioane de forinti). Dupa ce persoana urma rita a fost prezentata instantei, asistata fiind de avocatul desemnat din oficiu pe seama sa, s-a apreciat oportuna solicitarea de informatii suplimentare, de la autoritatea judiciara emitenta conform art. 90 alin. 12 din Legea 302/2004 modificata, termenul fixat pentru parvenirea ra spunderii circumscriindu-se acelorasi dispozitii imperative anterior mentionate. La termenul de judecata din 13 iulie 2010, atat Parchetul de pe langa Curtea de Apel Tg.Mures cat si Biroul National Interpol din cadrul IGPR au comunicat instantei faptul ca a fost anulat mandatul european de arestare emis de Curtea Municipala din Szolnok pe seama persoanei urma rite G.I. A fost anexata la dosarul cauzei copia inscrisului expediat la 9 iulie 2010, de Interpol Budapesta, catre Interpol Bucuresti, inscris din care a reiesit ca Judecatoria Szolnok a anulat mandatul european de arestare emis pe seama numitului G.I. Ca urmare a acestui fapt si date fiind prevederile art. 84 raportat la art. 77, art. 88 din Legea 302/2004 modificata, s-a respins la executare mandatul european de arestare cu nr. 16.Bny.222/2009/2, emis pe seama persoanei urma rite G.I. de catre Judecatoria orasului Szolnok - Ungaria, la data de 17 iulie 2009, ca urmare a anula rii acestui act de catre autoritatea judiciara emitenta. Nota: In fata autorita tii judiciare romane de executare, dupa deliberare, sunt posibile doua solutii: executarea mandatului european de arestare si refuzul executa rii. Acesta din urma poate fi dispus numai in urmatoarele situatii: a) obiectul sau conditiile de fond ale emiterii mandatului european nu sunt indeplinite; b) exista vreo cauza optionala sau facultativa de refuz; c) instanta a conditionat executarea, iar autoritate judiciara emitenta nu a prezentat garantiile solicitate potrivit art. 87 din Lege; d) exista un concurs de cereri si instanta a dat curs executa rii unui alt mandat european sau a unei cereri de extra dare si e) mandatul european nu poate fi executat pentru ca nu au fost ridicate imunita tile ori privilegiile de care se bucura cel solicitat, statul tert nu a renuntat la regula specialita tii, cand este cazul, sau intrucat persoana a fugit de pe teritoriul Romaniei ori a decedat. Anularea mandatului european de arestare de catre autoritatea judiciara emitenta a acestuia, cu echivalent in legea romana in retragerea mandatului european de arestare, nu are ca efect refuzul sau respingerea la executare a acestui instrument de cooperare judiciara, ci, in opinia mea, pronuntarea unei hotarari prin care autoritatea romana de executare ia act de manifestarea de voointa a autorita tii judiciare emitente a mandatului european.

Alte spete din domeniul Mandat; mandatari

anulare act administrativ
Sentinta civila numarul 2216 din data de 16.12.2010. Pronuntata de Tribunalul Dolj

Aplicarea art. 614 teza finaladin Codul de procedura civila. Corelatia cu art. 619 alin. 2 C.pr.civ. Avocatul mandatar al reclamantului trebuie sa fie prezent personal in apel (dacaactiunea de divort a fost respinsa la fond), el neputand fi substit...
Decizia numarul 88 din data de 26.06.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Aplicarea dispozitiilor art. 614 C.proc.civ., coroborat cu prevederile art. 68 alin. 1 si art. 69 alin. 1 C.proc.civ.
Decizia numarul 138 din data de 29.11.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Arestare in vederea predarii. Temeiuri
Sentinta penala numarul 6ME din data de 30.03.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures

Calitatea de parti in procesul civil o au titularii drepturilor si obligatiilor ce formeaza continutul raportului juridic de drept substantial.
Decizia numarul 516/R din data de 05.06.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures

Cerere de deschidere a procedurii insolventei formulata prin mandatar. Lipsa semnaturii creditorului. Lipsa dovezii imputernicirii. Consecinte
Decizia numarul 2004 din data de 13.09.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Cluj

Condamnare hotaratasi executatain strainatate, cat si in Romania pentru infractiuni distincte si concurente. Contopire pedepse. Instanta competenta
Sentinta penala numarul 34 din data de 16.05.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Consimtamantul autoritatii judiciare de executare la predarea persoanei solicitate catre un stat tert. Regula specialita?ii.
Decizia numarul -- din data de 08.08.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti

Consimtamantul autoritatii judiciare romane de executare, privind urmarirea si judecarea persoanei predate si pentru fapte anterioare predarii
Decizia numarul 2/C din data de 15.03.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures

contract de mandat. Folosirea de catre mandatar, in interesul sa u, a sumelor incasate in numele mandantului, reprezinta o fapta grava , motiv pentru care art. 1544 C.civ. il obliga sa plateascadobanzi pentru aceste sume, dobanzi care se datoreaza din ...
Sentinta civila numarul 4590 din data de 10.06.2004. Pronuntata de Judecatoria Sectorului 2

Contractul de mandat este guvernat, in ceea ce priveste forma, de principiul simetriei.
Decizia numarul 1218 din data de 10.10.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti

Cooperarea internationalain materie penala. Cerere de mandat european pentru punerea in executare a pedepsei inchisorii, fata de un cetatean roman, in strainatate. Implinirea termenului de prescriptie potrivit legii penale romane. Motiv optional de ...
Sentinta penala numarul 38 din data de 11.03.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Galati

Delegatie avocatiala. Cerere de chemare in judecata si apel semnate de avocat
Decizia numarul 33 din data de 11.01.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Efectele contractului de mandat.
Decizia numarul 277 din data de 24.06.2009. Pronuntata de Judecatoria Odorheiul Secuiesc

Efectele contractului de mandat.
Decizia numarul 277 din data de 24.06.2009. Pronuntata de Tribunalul Dambovita

Efectele contractului de mandat.
Decizia numarul 277 din data de 24.06.2009. Pronuntata de Tribunalul Ialomita

Emiterea a doua mandate de executare pentru aceeasi pedeapsa ; existenta a doua hotarari definitive de condamnare ce nu se pot concilia; calea legala de rezolvare a situatiei.
Decizia numarul 702 din data de 13.11.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Bacau

Infractiunea de lipsire de libertate in mod ilegal [art. 189 alin. (2) C. pen.]. Infractiunea de supunere la munca fortatasau obligatorie (art. 191 C. pen.). Calificare juridica. Elementele de distinctie pentru corecta incadrare juridica a faptelor:...
Decizia numarul 73 din data de 20.01.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

Legea 393/2004 privind Statutul alesilor locali. Incetarea mandatului de consilier local
Decizia numarul 5/R din data de 11.01.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures

Mandat
Decizia numarul 595 din data de 16.06.2009. Pronuntata de Tribunalul Bacau

MANDAT COMERCIAL. FAPTE OBIECTIVE DE COMERT. NECOMERCIANTI.
Decizia numarul 917/R-C din data de 26.05.2005. Pronuntata de Curtea de Apel Pitesti

Mandat european de arestare. Persoana solicitata ce are afaceri judiciare in Romania.
Decizia numarul 31 din data de 14.02.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti

Mandat european de arestare. Respingerea cererii de privind executarea mandatului european de arestare. Informarea autoritatile judiciare straine asupra posibilita tii de a solicita recunoasterea si executarea hotararii penale de condamnare pe terit...
Sentinta penala numarul 102 din data de 08.11.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Oradea

mandat intre soti
Sentinta civila numarul 7127 din data de 21.09.2006. Pronuntata de Judecatoria Sectorului 2

mandat.mandatari
Sentinta comerciala numarul 25C din data de 20.01.2009. Pronuntata de Judecatoria Orsova

Mandatul european de arestare. Executare. Fixarea unei noi date pentru predare.
Decizia numarul 78/F din data de 26.08.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Pitesti

Masuri luate in caz de urgenta. Calculul perioadei. Continutul obligatiilor la care este supusa persoana solicitate pe durata obligarii de a nu parasi localitatea
Decizia numarul 3ME din data de 04.03.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures

modificare acte constitutive persoane juridica
Sentinta civila numarul 5339 din data de 12.08.2009. Pronuntata de Judecatoria Pitesti

Motive optionale de refuz al executarii. Cetatenia persoanei solicitate. Recunoasterea pe cale principala a hotararii penale straine. Conditii. Procedura. Substituirea, pentru pedeapsa sau restul de pedeapsa ramas neexecutat, a unei pedepse potrivit ...
Sentinta penala numarul 7ME din data de 01.04.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures

Motive optionale de refuz al executarii. Implinirea termenului de prescriptie a executarii pedepsei
Decizia numarul 16/ME din data de 29.04.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures

Necesitatea de a supune unei interpretari restrictive clauzele conven?iei de mandat
Decizia numarul 704A din data de 22.09.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti

Necesitatea mandatului special de reprezentare in instanta
Sentinta civila numarul 347 din data de 25.03.2009. Pronuntata de Judecatoria Adjud

Obligarea de a nu parasi localitatea. Conditii. Criterii.
Decizia numarul 4ME din data de 28.04.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures

Predarea temporara a persoanei urmarite, in urma amanarii predarii acesteia. Procedura
Sentinta penala numarul 14/ME din data de 18.08.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures

Prescriptia executarii pedepsei principale a inchisorii. Cauze de intrerupere. Emitere mandat european de arestare.
Decizia numarul 8 din data de 07.01.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Bacau

Procura -particularitati
Decizia numarul 45 din data de 03.03.2009. Pronuntata de Tribunalul Braila

Procura -particularitati
Decizia numarul 45 din data de 03.03.2009. Pronuntata de Tribunalul Braila

Rejudecarea cauzei la cererea inculpatului extradat.
Decizia numarul 218 din data de 20.03.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Bacau

Reprezentare a partilor in judecata. Revocarea mandatului
Decizia numarul 470 din data de 29.02.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Reprezentarea partilor in judecata. Exceptia lipsei dovezii calitatii de reprezentant a semnatarului cererii de chemare in judecata.
Decizia numarul 273R din data de 22.02.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti

RESTITUIRE BUN IMOBIL. MANDAT FARA REPREZENTARE
Sentinta civila numarul 3242 din data de 23.05.2005. Pronuntata de Judecatoria Slatina

Retragerea mandatului european de arestare. Solutia autoritatii judiciare de executare
Decizia numarul 11/ME din data de 13.07.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures

Sentinta civila Nr. 2201
Sentinta civila numarul 2201 din data de 08.11.2011. Pronuntata de Judecatoria Calafat

validare mandat consilieri
Hotararea din data de 06.03.2007. Pronuntata de Judecatoria BalcestiComentarii ref. Decizia numarul 11/ME din data de 13.07.2010 pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures

IONEL spune...
Stimati domni si doamne,din administratia financiara,a m unicipiuluiHunedoara. Faceti un control riguros la magazinul S.C.ORIANA PRESTACTIV din Hunedoara din micro 6 nord,de pe str.prutului.Va dau indicii unde sa cautati ,si ce sa cautati.Nu dau bon de casa si nu iregistreaza toate produsele,pentru a fi fiscalizate.In barul alaturat magazinului alimentar,comercializeaza ,bauturi contra facute[tuica,votca si rom]le tine in magaziea dinbar insticle de 2Lin care afost bautura etichetata ,si a fost dezlipit cu atentie timbrul fiscal de pe capac.la adresa de domiciliu unde este inregistrata firma,in pivnita casei are aceste bauturi contra facute in bidoane de 20LAceste bauturi i le aduce unu cu oduba mercedes vito ,rosie,cu numar de inmatriculare in caras severin.Luati masuri si opritil ca omoara lumea cu aceste bauturi,tot o data obligatil sa fiscalizeze toate produsele pe care le comercializeaza. ca exemplu legumele si fructele cumparate din piata sunt fara facturi.
17th February 2013
Pagina 1 of 1  (1 comentariu)

 

 

Ultimele comentarii:
Alexandra comenteza: ''mai vin cu una. de ani de zile ca 1 pers platesc cel mai mult apa din tot blocul. la una din sedinte s-a votat schimbare ... »»''

Alexandra comenteza: ''buna ziua
am schimbat o butelie, tipul a venit cu una si cand sa porneasca aragazul nu ardea. a curatat din tub si
... »»''

Florin S comenteza: ''Cnventiile civile sunt greu de deosebit de un contrcat de munca mai ales atunci cand obiectul de activitate al conventii ... »»''

Laurentiu Galca comenteza: ''Sunt angajat la firma URBAN PROTECT din sinaia jud Prahova In urma controalelor pe care ati facut la firma respectiva si ... »»''

cornel comenteza: ''Doresc sa achizitionez un autoturism Skoda, fabricat octombrie 2006 diesel 1,9 norma poluare E3, emisii co2 140.Va rog s ... »»''

daragiu petre comenteza: ''buna zioa.am o mica problema .am avut o oprire pe salariu meu.iar deaci eu am platit totii banii care trebuia prin ing b ... »»''

stefania comenteza: ''Buna seara , numarul de telefon numai este valabil cum as putea intra in posesia celui nou ,
Multumesc
... »»''

 

 

Harta administrativa a Romaniei Judetul Satu-Mare Judetul Bihor Judetul Salaj Judetul Cluj Judetul Alba Judetul Hunedoara Judetul Arad Judetul Timis Judetul Caras-Severin Judetul Mehedinti Judetul Dolj Judetul Olt Judetul Gorj Judetul Vālcea Judetul Arges Judetul Dāmbovita Judetul Teleorman Judetul Giurgiu Judetul Calarasi Judetul Constanta Judetul Ialomita Judetul Prahova Judetul Brasov Judetul Sibiu Judetul Buzau Judetul Braila Judetul Tulcea Judetul Vrancea Judetul Galati Judetul Mures Judetul Covasna Judetul Harghita Judetul Bacau Judetul Vaslui Judetul Neamt Judetul Iasi Judetul Bistrita-Nasaud Judetul Maramures Judetul Suceava Judetul Botosani Judetul Bucuresti Judetul Ilfov Judetul Ilfov

 

 

 

Prima Pagina          Sitemap          Harta Site          Mergi sus


Toate datele afisate sunt informatii publice, publicate de autoritatile si institutiile publice sau in cadrul documentelor destinate publicului (Monitorul Oficial, Acte ale autoritatilor publice s.a.).
Consimtamantul persoanei vizate nu este cerut atunci cand prelucrarea priveste date obtinute din documente accesibile publicului, conform legii. (art.5, alin.2, lit.f din Legea nr. 677/2001, pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date). Notificare Operator de date cu caracter personal nr. 2447/2015.
Reclamatie date cu caracter personal