Institutii Publice: Contract de leasing. Contract tip adeziune. Clauza penala.
Asistenta Juridica

Prima Pagina          
Cautare generala

InfoDosar.ro
Cauta online dosarul din Instanta:
-Administratie
Institutii Publice

   Consiliile Judetene
   Judetele Romaniei
   Prefecturi
   Primarii
   Evidenta Populatiei
   Directiile de Pasapoarte
   Directiile Eliberari Pemise si Inmatriculari
   Directii de Statistica
   Arhivele Nationale
   Agentiile Domeniilor Statului
   Administratii ale Apelor Romane
   Drumurile Nationale
   Autoritati Sanitar-Veterinare
   Oficiile pentru Ameliorare si Reproductie in Zootehnie
   Oficii Judetene de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit
   A.P.I.A.
   Oficii Judetene pentru Consultanta Agricola
   Directiile de Agricultura
   Directiile FitoSanitare
   Ocoale Silvice
   Asociatii de Vanatoare si Pescuit
   Regiunile de Dezvoltare
   Agentiile pentru Protectia Mediului
   Casele de Asigurari de Sanatate
   Casele de Pensii
   Agentii de Somaj
   Asociatia Nevazatorilor
   Protectia Copilului
   Agentii Teritoriale pentru Prestatii Sociale
   Compartimente A.N.E.S.
   Consilii de Formare Profesionala
   Cartelul "Alfa"
   Administratiile financiare
   Trezorerii
   Camerele de Comert
   Curtile de Conturi
   Garzile Financiare
   Protectia Consumatorului
   Consiliul Concurentei
   Corpul Contabililor Autorizati
   Lista Contabililor Autorizati
   Lista Consultantilor Fiscali
   Tabloul arhitectilor din Romania
   Serviciile Judetene de Metrologie Legala
   Centre Evaluatori ANEVAR
   Agentiile pentru Conservarea Energiei
   CENTROCOOP
   ANCOM (ANRCTI)
   Inspectorate Scolare Judetene
   Directii Tineret
   Directii Judetene pentru Sport
   Federatii de Sport
   Biblioteci Judetene
   Directii Judetene pentru Cultura, Culte si Patrimoniul Cultural National
   Centre Judetene pentru Cultura Traditionala
   Muzee Judetene
   Biserici si Culte
   Teatre Judetene
   Federatia Sindicala "Spiru-Haret"
   Barouri de avocati
   Tabloul avocatilor
   Tabloul mediatorilor
   Birouri Avocatul Poporului
   Birouri de Cadastru
   Instante de Judecata
   Parchete
   Penitenciare
   Institute de Medicina Legala
   Notari Publici
   Executori Judecatoresti
   Lichidatori
   Consilieri Proprietate Intelectuala
   Traducatori Autorizati de MJ
   Colegiile Farmacistilor
   Colegiile Medicilor
   Colegiile Medicilor Dentisti
   Ordinul Asistentilor Medicali
   Spitale
   Centre Judetene Antidrog
   Centre de Transfuzie Sanguina
   Directiile de Sanatate Publica
   Crucea Rosie Romana
   Inspectorate de Stat in Constructii
   Auditori Energetici
   Inspectorate de Munca
   Garzile de Mediu
   Vamile
   I.S.U.
   InfoTrafic
   S.R.I.
   Birourile de Imigrari
   Autoritatile pentru Straini
   Politia Romana
   Jandarmeria Romana
   Centre Militare Judetene
   CREDITCOOP
   Casele de Ajutor Reciproc
   Retea CEC Bank
   Retea BCR
   Retea BancPost
   Retea BRD
   Retea Raiffeisen
   Retea Banca Carpatica
   Retea Banca Transilvania
   Retea Romextera Bank
   Oficii Postale
   Agentiile de Voiaj si Statiile CFR
   ARR-uri
   RAR-uri
   Statele Lumii
   Misiunile Diplomatice

 

 

Asistenta Juridica » Jurisprudenta » Curtea de Apel Ploiesti


Contract de leasing. Contract tip adeziune. Clauza penala.Decizia numarul 2146 din data de 10.12.2010
Pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti


Avocat Baroul Bucuresti Asistenta si reprezentare juridica la toate instantele de judecata www.cabinetonline.ro
[Sediu cabinet]


Contract de leasing. Contract tip adeziune. Clauza penala. - art. 1066 Cod civil - art. 15 din OG nr. 51/1997 privind operatiunile de leasing si societa tile de leasing Din dispozitiile OG nr. 51/1997 nu rezulta obligatia utilizatorului de a pla ti pe langa ratele de leasing datorate pana la data restituirii bunului mai sus si toate celelalte rate de leasing ramase de achitat, precum si valoarea reziduala, clauza contractuala de plata a ratelor de leasing ce ar fi fost datorate in continuare, dupa reziliere, precum si a valorii reziduale. fiind in mod evident excesiva si stabilita printr-un contract tip adeziune, debitoarea neavand posibilitatea efectiva de a negocia cu finantatorul - creditoarea, aspect ce rezulta din redactarea conditiilor generale, tipizate, care au fost numai aduse la cunostinta utilizatorului, fara a exista o posibilitate reala pentru acesta de a le negocia. Decizia nr. 2146 din 10 decembrie 2010 pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti - Sectia comerciala si de contencios administrativ si fiscal Prin sentinta nr. 684 pronuntata la data de 26.04.2010 de Tribunalul Prahova in dosarul nr. 4282/105/2009, s-a deschis procedura simplificata de faliment impotriva debitoarei SCUCM SRL. Creditoarea UCLC IFN SA a formulat cerere de admitere a creantei in cuantum de 40.094, 48 lei, cu motivarea ca aceasta rezulta din contractul de leasing financiar nr. 24981/UTILCOM-1-001, a incheiat in data de 24.01.2007 intre creditoare si debitoarea SCUCM SRL si care a avut ca obiect finantarea unui autoturism marca Skoda Octavia, este compusa din valoarea facturilor neachitate emise in perioada 12.12.2008 - 18.06.2009 cu titlu de rate leasing, asigura ri si costuri recuperare bun totalizand 4.554, 93 lei; daune-interese scadente la data deschiderii procedurii de insolventa in valoare de 35.419, 05 lei, echivalentul in lei al sumei de 8.599, 78 euro, calculate in conformitate cu clauza penala prevazuta la art. 4 din conditiile generale ale contractului de leasing financiar, clauza ce isi produce efectele in situatia aplica rii pactului comisoriu expres de gradul 4, si anume cand contractul este reziliat de plin drept, fara interventia instantei si fara punerea in intarziere si cheltuielile de judecata in valoare de 120, 3 lei. La data de 28.07.2010, lichidatorul judiciar a comunicat creditoarei ca a inregistrat in tabelul preliminar creanta sa in valoare de 4.554, 93 lei, constituita doar din suma reprezentand facturile emise si neachitate, fara a fi incluse sumele reprezentand daune - interese in valoare de 35.419, 05 lei si valoarea cheltuielilor de judecata, cu motivarea ca suma de 35.419, 05 lei, ce reprezinta contravaloarea ratelor nescadente, nefacturate, calculate pana la finalul contractului precum si valoarea reziduala nefacturata, sunt sume nejustificate, deoarece Ordonanta Guvernului 51/1997 prevede recuperarea sumelor ce au fost calculate in temeiul contractului, pana la reposesie, or creditoarea, desi nu a aratat clar, a realizat intrarea in posesie asupra bunului si a reziliat contractul, ratele nefacturate catre debitoare dar cerute dupa rezilierea contractului sunt sume necuvenite. In ceea ce priveste clauza penala, care acorda dreptul la ratele nescadente in conditiile in care bunul este la creditoare si contractul este reziliat, precum si inexistenta dreptului utilizatorului de a rezilia contractul, s-a retinut ca acestea sunt clauze abuzive, in contradictie cu art. 5 din Codul civil. Creditoarea UCLC IFN SA a formulat contestatie si a solicitat inregistrarea creantei in suma totala de 40.094, 48 lei reprezentand creanta certa, lichida si exigibila, in tabelul definitiv al creantelor. Curtea a constatat ca in mod corect Tribunalul a respins contestatia formulata de creditoare la tabelul preliminar al creantelor. Examinand relatiile contractuale derulate intre parti, dispozitiile contractuale din Contractul de leasing financiar nr. 24981/UTILCOM-1-001 incheiat in data de 24.01.2007, incheiat intre creditoare si debitoare, s-a constatat ca la art. 4.1 sunt prevazute situatiile de reziliere sau denuntare unilaterala a contractului, de catre creditoare, in calitate de finantator, iar in art. 4.2 se arata ca in aceasta situatie utilizatorul va pla ti cu titlu de daune-interese toate ratele de leasing ce ar fi trebuit pla tite in cazul in care contractul ar fi executat in totalitate si, la cererea finantatorului, toate cheltuielile suportate de finantator. Judecatorul sindic a constatat in mod corect ca aceasta ultima prevedere are natura unei clauze penale, intrucat este determinata intinderea prejudiciului si cuantumul daunelor care vor fi acoperite prin rezilierea contractului de leasing, ca urmare a neexecuta rii sau executa rii necorespunza toare de catre utilizator a obligatiilor sale, prin stabilirea anticipata a echivalentului prejudiciului creditoarei. Potrivit dispozitiilor art. 1066 Cod civil, clauza penala fiind un contract, trebuie sa indeplineasca conditiile de validitate ale orica rei conventii, in principiu instanta de judecata neputand sa reduca sau sa -i ma reasca cuantumul si avand posibilitatea de a micsora proportional cu ce s-a executat, in caz de executare partiala a obligatiilor de catre debitor, conform disp. art.1070 Cod civil, insa instanta este obligata sa verifice respectarea principiului reglementat de art. 5 Cod civil. Potrivit dispozitiilor art. 15 din Ordonanta Guvernului nr. 51/1997 privind operatiunile de leasing si societa tile de leasing, daca in contract nu se prevede altfel, in cazul in care locatarul/utilizatorul nu executa obligatia de plata integrala a ratei de leasing timp de doua luni consecutive, calculate de la scadenta prevazuta in contractul de leasing, locatorul/finantatorul are dreptul de a rezilia contractul de leasing, iar locatarul/utilizatorul este obligat sa restituie bunul si sa plateasca toate sumele datorate, pana la data restituirii in temeiul contractului de leasing. Conform dispozitiilor art. 4.2 din Contractul de leasing incheiat intre parti, in aceasta situatie utilizatorul va pla ti cu titlu de daune-interese toate ratele de leasing ce ar fi trebuit pla tite in cazul in care contractul ar fi executat in totalitate si, la cererea finantatorului, toate cheltuielile suportate de finantator. Ordonanta Guvernului nr. 51/1997, prin dispozitiile mentionate, a avut in vedere plata sumelor datorate pana la data restituirii bunului, in timp ce dispozitiile contractuale preva d la art. 4.2 ca daunele interese vor fi egale cu toate ratele de leasing ce ar fi trebuit pla tite in cazul in care contractul ar fi executat in totalitate si, la cererea finantatorului, toate cheltuielile suportate de finantator. Astfel cum s-a retinut de judecatorul sindic, nu se poate vorbi de o obligatie "neindeplinita" pentru viitor, contractul fiind reziliat, iar bunul restituit. Nu rezulta din dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 51/1997 obligatia utilizatorului de a pla ti pe langa ratele de leasing datorate pana la data restituirii bunului mai sus si toate celelalte rate de leasing ramase de achitat, precum si valoarea reziduala, clauza contractuala de plata a ratelor de leasing ce ar fi fost datorate in continuare, dupa reziliere, precum si a valorii reziduale. fiind in mod evident excesiva si stabilita printr-un contract tip adeziune, debitoarea neavand posibilitatea efectiva de a negocia cu finantatorul - creditoarea, aspect ce rezulta, asa cum in mod temeinic a retinut judecatorul sindic, din redactarea conditiilor generale, tipizate, care au fost numai aduse la cunostinta utilizatorului, fara a exista o posibilitate reala pentru acesta de a le negocia. Nu se poate retine nerepararea prejudiciului produs creditoarei, intrucat urmare rezilierii contractului de leasing are loc plata ratelor datorate pana la aceasta data si restituirea bunului. Curtea a constatat ca sentinta recurata este legala si temeinica, prin respingerea contestatiei la tabelul preliminar al creantelor ca neintemeiata instanta de fond a interpretat in mod corect contractul de leasing incheiat intre parti, a aplicat in mod corect dispozitiile legale aplicabile, cu respectarea dispozitiilor Legii 85/2006 privind atributiile judecatorului sindic, in limitele atributiilor puterii judecatoresti si a rolului activ al judecatorului, si a respins recursul ca nefondat.

Alte spete din domeniul Faliment

. Insolventa. Admiterea contestatiei formulata de D. G. F. P. si inscrierea in Tabelul definitiv al creditorilor debitoarei a creantei detinute de aceasta
Decizia numarul 863/R din data de 16.09.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures

20. Legea 64/1995. Antrenarea raspunderii personale a administratorului debitoarei. Neindeplinirea conditiilor prevazute de art. 124.
Decizia numarul 51 din data de 26.01.2004. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Achitarea debitului. Consecinte. Respingerea actiunii
Decizia numarul 233 din data de 12.05.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Acordul Adunarii Creditorilor nu reprezinta o conditie prealabila pentru ca judecatorul sindic sa dispuna intrarea in faliment in cazul in care debitorul nu respecta planul de reorganizare.
Decizia numarul 434 din data de 17.02.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti

Actiune a lichidatorului judiciar, formulata in temeiul art. 138 alineat (1) din Legea 85/2006, respinsa la fond. Recurs promovat de unul dintre creditori - lipsa de calitate procesuala activa
Decizia numarul 1322 din data de 22.11.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

ACTIUNE FORMULATA DE UNA DIN CREDITOARELE DEBITOAREI AFLATE IN PROCEDURA PREVAZUTA DE LEGEA NR. 85/2006, PENTRU RECUPERAREA UNOR INVESTITII FACUTE LA UN ACTIV VANDUT IN PROCEDURA FALIMENTULUI. LEGITIMARE PROCESUALA ACTIVA. CALIFICAREA JURIDICA A ACT...
Decizia numarul 1195/R-C din data de 23.11.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Pitesti

Actiune in anulare
Sentinta comerciala numarul 4519 din data de 09.10.2009. Pronuntata de Tribunalul Bucuresti

Actiune in anulare
Sentinta comerciala numarul 5500 din data de 09.11.2009. Pronuntata de Tribunalul Bucuresti

Actiune in anulare
Sentinta civila numarul 6447 din data de 05.06.2012. Pronuntata de Tribunalul Bucuresti

Actiune in anulare
Sentinta civila numarul 872 din data de 23.06.2011. Pronuntata de Tribunalul Bacau

Actiune in anulare
Sentinta civila numarul 937 din data de 02.07.2012. Pronuntata de Tribunalul Bacau

Actiune in anulare - Legea 85/2006
Sentinta comerciala numarul 315 din data de 16.02.2011. Pronuntata de Tribunalul Arad

Actiune in anulare act de vanzare cumparare fraudulos, promovata in temeiul art. 80 lit. c din Legea 85/2006. Conditii generale de admisibilitate. Admisibilitate si in cazul in care obiectul contractului de vanzare cumparare este un fond de comert.
Decizia numarul 138 din data de 30.01.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

Actiune in anulare act fraudulos promovata in temeiul art. 80 lit.b din Legea 85/2006. Conditii de admisibilitate. Promisiune bilaterala de vanzare cumparare. Pierderea avansului platit de debitor nu reprezinta o prestatie care depaseste vadit p...
Decizia numarul 206 din data de 13.02.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

Actiune in anulare transfer patrimonial
Sentinta comerciala numarul 399 din data de 14.03.2012. Pronuntata de Tribunalul Gorj

Actiune in anulare transferuri patrimoniale. Legea 85/2006 privind procedura insolventei.
Decizia numarul 695 din data de 12.10.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Galati

Actiune in anularea actelor frauduloase
Sentinta civila numarul 2059 din data de 16.02.2012. Pronuntata de Tribunalul Bucuresti

Actiune in anularea actelor frauduloase - Art.81 din Legea 85/2006
Sentinta civila numarul 11818 din data de 16.11.2012. Pronuntata de Tribunalul Bucuresti

Actiune in anularea actelor frauduloase - Art.81 din Legea 85/2006
Sentinta civila numarul 11818 din data de 16.11.2012. Pronuntata de Tribunalul Bucuresti

Actiune in anularea contractului de cesiune marca
Sentinta civila numarul 8045 din data de 09.07.2012. Pronuntata de Tribunalul Bucuresti

Actiune in anularea transferurilor patrimoniale formulata de catre lichidatorul judiciar. Conditia relei-credinte.
Sentinta comerciala numarul 835/2009 din data de 03.08.2010. Pronuntata de Tribunalul Bistrita Nasaud

Actiune in anularea unui transfer fraudulos. Nerespectarea termenului limita impus de prevederile art. 81 alin. 1 din Legea 85/2006. Consecinte
Decizia numarul 403R din data de 15.03.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti

ACTIUNE IN ATRAGEREA RASPUNDERII FORMULATA DE LICHIDATOR, ADMISA IN BAZA ART. 138 LIT a si e.
Sentinta comerciala numarul 1432 din data de 08.11.2011. Pronuntata de Tribunalul Iasi

Actiune in constatarea nulitatii absolute a unui act de vanzare-cumparare incheiat de debitor, in calitate de vanzator, anterior deschiderii procedurii. Competenta instantei de drept comun.
Decizia numarul 272 din data de 01.03.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

Actiune in constatarea nulitatii actelor prin care administratorul social a instrainat bunurile personale urmaribile pentru antrenarea raspunderii. Competenta de solutionare a actiunii.
Decizia numarul 1162 din data de 29.11.2004. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

Actiune in raspundere intemeiata pe dispozitiile art. 138 lit.a, c si d din Legea insolventei, formulata de administratorul judiciar. Admiterea cererii intemeiate pe art. 138 lit a pentru nepredarea de catre parat a unui autoturism pe care l-a primit...
Sentinta comerciala numarul 1177s din data de 04.10.2011. Pronuntata de Tribunalul Iasi

Actiune in raspundere intemeiata pe dispozitiile art. 138 lit.d din Legea insolventei, formulata de administratorul judiciar. Respingere pentru neprobarea legaturii de cauzalitate dintre fapta si starea de insolventa
Sentinta comerciala numarul 1340s din data de 25.10.2011. Pronuntata de Tribunalul Iasi

Actiune in raspundere. Exceptia prescriptiei.
Sentinta civila numarul 279 din data de 29.02.2012. Pronuntata de Tribunalul Bacau

Actiune in raspundere. Lipsa contabilitate.
Sentinta civila numarul 10 din data de 11.01.2012. Pronuntata de Tribunalul Bacau

Actiune intemeiata pe articolul 138 alineat (1) din Legea 85/2006 privind procedura insolventei. Fapta prevazuta la litera a)
Decizia numarul 1233 din data de 26.10.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Actiune intemeiata pe articolul 138 alineat (1) din Legea 85/2006 privind procedura insolventei. Fapte prevazute de literele c) si d)
Decizia numarul 1116 din data de 31.08.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Actiune intemeiata pe dispozitiile art. 137 din Legea 64/1995. Conditii.
Decizia numarul 212/R din data de 20.04.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Brasov

Actiune intemeiata pe dispozitiile art. 138 din Legea 85/2006. Calitatea procesuala activa in recurs apartine numai administratorului judiciar sau lichidatorului.
Decizia numarul 2093 din data de 16.12.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti

Actiunea in raspundere patrimoniala a persoanelor ce au cauzat starea de insolventa a societatii debitoare. Prescriptia dreptului la actiune
Decizia numarul 1433 din data de 27.09.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti

ACTIUNEA IN RASPUNDERE. PRESCRIPTIE.
Sentinta comerciala numarul 1338/S din data de 30.11.2010. Pronuntata de Tribunalul Iasi

Actiuni prin care debitorul in insolventa tinde la recuperarea creantelor proprii de la parteneri contractuali. Cereri in materie comerciala evaluabile in bani, urmand competenta stabilita prin art. 1 si 2 C.pr.civ., iar nu competenta judecatorului-s...
Decizia numarul 2720 din data de 20.06.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Cluj

Actiuni prin care debitorul in insolventa tinde la recuperarea creantelor proprii de la parteneri contractuali. Competenta teritoriala
Decizia numarul 2791 din data de 27.06.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Cluj

Actiunile pronuntate de administratorul judiciar sau lichidatorul judiciar sunt scutite de plata taxei de timbre si a timbrului judiciar
Decizia numarul 517/R din data de 28.02.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures

Activitati curente desfasurate de debitor in perioada de observatie. Aplicabilitatea dispozitiilor art. 46 alin. 1 din Legea nr .85/2006 privind procedura insolventei.
Decizia numarul 1560 din data de 07.10.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti

Administratorul statutar al societatii debitoare nu are legitimare procesuala activa de a formula contestatie impotriva vanzarilor prin negociere directa a bunurilor din patrimoniul debitoarei, in conditiile in care i s-a ridicat dreptul de administ...
Decizia numarul 105 din data de 19.01.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti

Admisibilitatea cererii debitorului de deschidere a procedurii generale de insolventa, cu intentia de reorganizare, in conditiile in care anterior a formulat contestatie fata de cererea creditorului de deschidere a procedurii, cele doua cereri fiind...
Decizia numarul 960 din data de 22.09.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

Admisibilitatea recursului in lipsa formularii obiectiunilor la raport si planul de distribuire. Participarea creditorului bugetar la distribuirea sumelor din valorificarea unui bun ipotecat .
Decizia numarul 244 din data de 15.04.2004. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

Admiterea cererii creditorului pentru deschiderea procedurii prev. de Legea 85/2006 si respingerea contestatiei formulate de debitor
Sentinta comerciala numarul 92 din data de 02.02.2009. Pronuntata de Tribunalul Olt

Alcatuirea instantei in cazul contestatiei formulate impotriva unui act al lichidatorului judiciar. Sanctiune in caz de incalcare a normei de procedura.
Decizia numarul 4127 din data de 20.10.2005. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

Analiza practicii de desfiintare a hotararilor trimestrul II- 2007
Decizia numarul 1 din data de 05.07.2007. Pronuntata de Tribunalul Bucuresti

Angajare raspundere - admitere exceptie a prescriptiei
Sentinta civila numarul 329 din data de 02.03.2011. Pronuntata de Tribunalul Bacau

Angajare raspundere - neindeplinirea conditiilor prevazute de art. 138 al.1 lit. d din Legea 85/2006
Sentinta civila numarul 666 din data de 18.05.2011. Pronuntata de Tribunalul Bacau

Angajare raspundere - nepredarea documentelor contabile
Sentinta civila numarul 1301 din data de 17.11.2011. Pronuntata de Tribunalul Bacau

Angajare raspundere - respingere ca nefondata neandeplinirea conditiilor prevazute de art. 138 al.1 lit.c si g din Legea 85/2006
Sentinta civila numarul 328 din data de 02.03.2011. Pronuntata de Tribunalul Bacau

Angajare raspundere personalaadministrator social in cadrul procedurii insolventei
Sentinta civila numarul 138/S/2006 din data de 02.11.2006. Pronuntata de Tribunalul Timis

angajarea raspunderii conform art. 138 din Legea 85/2006
Sentinta civila numarul 4167 din data de 21.11.2011. Pronuntata de Tribunalul Tulcea

angajarea raspunderii conform art. 138 din Legea 85/2006.
Sentinta civila numarul 3845 din data de 07.11.2011. Pronuntata de Tribunalul Tulcea

ANGAJAREA RASPUNDERII MEMBRILOR ORGANELOR DE CONDUCERE. STABILIREA PASIVULUI. NECESITATEA ADMINISTRARII DE PROBE
Decizia numarul 172 din data de 24.04.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Bacau

Angajarea raspunderii patrimoniale a administratorului societatii debitoare
Sentinta civila numarul 2660 din data de 01.03.2012. Pronuntata de Tribunalul Bucuresti

Angajarea raspunderii personale intemeiata pe disp. art. 138 din Legea 85/2006. Vanzare de active. Folosirea bunurilor societatii in interes personal
Decizia numarul 28 din data de 20.01.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Bacau

Antrenare raspundere
Sentinta civila numarul 46 din data de 11.01.2012. Pronuntata de Tribunalul Gorj

Antrenare raspundere
Sentinta civila numarul 210 din data de 08.02.2012. Pronuntata de Tribunalul Gorj

Antrenare raspundere administrator in temeiul art. 137 din Legea 64/1995. Conditii.
Decizia numarul 4540 din data de 29.11.2005. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

Antrenare raspundere administrator social in temeiul art. 138 lit. d din Legea 85/2006. Conditii
Decizia numarul 305 din data de 28.03.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

Antrenare raspundere administratori sociali in temeiul art. 138 lit. f si d din Legea 85/2006. Conditii
Decizia numarul 182 din data de 15.02.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

Antrenare raspundere in temeiul art. 138 alin. 1 din Legea 85/2006. Administrator de fapt.
Decizia numarul 366 din data de 18.04.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

Antrenare raspundere materiala
Sentinta comerciala numarul 892 din data de 24.06.2009. Pronuntata de Tribunalul Gorj

Antrenare raspundere patrimoniala
Sentinta comerciala numarul 756 din data de 02.06.2009. Pronuntata de Tribunalul Gorj

Antrenare raspundere patrimoniala
Sentinta civila numarul 196 din data de 07.02.2012. Pronuntata de Tribunalul Gorj

Antrenare raspundere patrimoniala
Sentinta comerciala numarul 260 din data de 21.02.2012. Pronuntata de Tribunalul Gorj

Antrenare raspundere patrimoniala
Sentinta comerciala numarul 1543 din data de 15.10.2012. Pronuntata de Tribunalul Gorj

Antrenare raspundere patrimoniala
Sentinta comerciala numarul 200/2013 din data de 18.02.2013. Pronuntata de Tribunalul Gorj

Antrenare raspundere patrimoniala a membrilor organelor de conducere a societatii in temeiul art. 137 lit. c si f din Legea 64/1995 republicata - devenit art. 138 in Legea 85/2006 privind procedura insolventei. Examinare conditii admisibilita...
Decizia numarul 109/COM/ din data de 21.02.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Constanta

Antrenare raspundere patrimoniala a membrilor organelor de conducere sau de control ale debitoarei - persoana juridica. Aplicabilitatea art. 138 alin. 1 lit. d din Legea 85/2006. Prin refuzul de predare a actelor si evidentelor contabile in cursul pr...
Decizia numarul 766 din data de 20.10.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Galati

Antrenare raspundere potrivit art. 138 lit. d din Legea 85/2006. Nedepunerea actelor contabile. Responsabilitatea administratorului social.
Decizia numarul 1439 din data de 28.10.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

Antrenarea raspunderii patrimoniale
Sentinta civila numarul 68 din data de 16.01.2012. Pronuntata de Tribunalul Gorj

Antrenarea raspunderii patrimoniale a membrilor organelor de conducere ale debitorului. Conditii.
Decizia numarul 492 din data de 14.06.2004. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

Antrenarea raspunderii personale a administratorului Raportat la art. 137 lit.c din Legea 64/1995.
Decizia numarul 211/R din data de 20.04.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Brasov

Anulare act de executare silita intocmit in cursul procedurii insolventei. Competenta instantei de executare.
Decizia numarul 1326 din data de 07.12.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

Anulare act fraudulos incheiat cu intentia tuturor partilor de a frauda creditorii.
Decizia numarul 174 din data de 14.02.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

Anulare act vanzare-cumparare incheiat de debitoare inainte de inregistrarea cererii de deschidere a procedurii. Actiune respinsa intrucat vanzarea s-a facut in cadrul activitatii curente a debitoarei
Sentinta comerciala numarul 76 din data de 28.02.2007. Pronuntata de Tribunalul Vrancea

Anulare acte frauduloase incheiate in cei trei ani anteriori deschiderii procedurii in temeiul art. 80 alin.1 lit. c din Legea 85/2006. Conditii. Rolul activ al judecatorului-sindic.
Decizia numarul 1319 din data de 06.12.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

Anulare acte frauduloase.
Decizia numarul 1741 din data de 05.07.2005. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

Anulare acte frauduloase.
Decizia numarul 4336 din data de 31.10.2005. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

Anulare acte frauduloase. Prezumtie de frauda in cazul art. 61 din Legea 64/1995.
Decizia numarul 777 din data de 26.05.2005. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

Anulare acte juridice incheiate in dauna creditorilor
Decizia numarul 1644 din data de 04.08.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti

Anulare acte.
Decizia numarul 1885 din data de 25.10.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

Anulare contract de vanzare cumparare. Dispozitiile art. 80 alin.1 lit. b din Legea 85/2006
Decizia numarul 929 din data de 19.04.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti

Anulare transfer fraudulos. Dispozitiile art. 80 alin.1) lit.c din Legea 85/2006 privind procedura insolventei.
Sentinta comerciala numarul 811 din data de 28.04.2010. Pronuntata de Tribunalul Valcea

Anulare transfer patrimonial. Conditii prevazute de art. 79 si 80 din Legea 85/2006. Neconsultarea informatiilor inscrise in arhiva electronicade garantii reale mobiliare nu este de natura a rasturna prezumtia bunei credinte a dobanditorului.
Decizia numarul 138 din data de 02.02.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

Anulare transfer patrimonial. Conditii prevazute de art. 79 si 80 din Legea 85/2006. Neconsultarea informatiilor inscrise in arhiva electronicade garantii reale mobiliare nu este de natura a rasturna prezumtia bunei credinte a dobanditorului.
Decizia numarul 138 din data de 02.02.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

Anularea actelor frauduloase incheiate de debitor in dauna creditorilor. Antrecontract de vanzare-cumparare. Inadmisibilitate
Decizia numarul 909 din data de 21.10.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

Anularea actelor frauduloase incheiate de debitor in dauna creditorilor. Contract de vanzare-cumparare. Conditii
Decizia numarul 709 din data de 23.09.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

Anularea actelor frauduloase incheiate de debitor in dauna creditorilor. Contract de vanzare-cumparare. Conditii
Decizia numarul 2312 din data de 13.12.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

Anularea actelor frauduloase incheiate in dauna creditorilor. Constituire garantii in temeiul Codului de procedura fiscala. Inadmisibilitate
Decizia numarul 2164 din data de 10.12.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

Anularea contractului de vanzare-cumparare al subdobanditorului conform articolului 65 din Legea 64/1995.
Decizia numarul 354 din data de 07.03.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti

Apel suspendat ca urmare a deschiderii procedurii insolventei. Consecintele inchiderii acestei proceduri judiciare
Decizia numarul 136 din data de 11.06.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

Aplicabilitate art. 138 alin.3 din Lg.85/2006
Sentinta comerciala numarul 701 din data de 20.11.2006. Pronuntata de Tribunalul Olt

Aplicabilitate art. 80 alin.2 din lg.85/2006 privind anularea transferurilor debitorului catre asociati.
Sentinta comerciala numarul 623 din data de 16.10.2006. Pronuntata de Tribunalul Olt

Aplicabilitatea procedurii falimentului societatilor comerciale aflate in lichidare potrivit dreptului comun.
Decizia numarul 297 din data de 21.03.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

Aplicarea art. 126 din Legea 64/1995 in raport de prevederile art. 120 din aceeasi lege.
Decizia numarul 188/R din data de 10.04.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Brasov

Aplicarea art. 3 pct.6 din Legea 85/2006 privind procedura insolventei. Creanta"certa"
Decizia numarul 1304 din data de 16.11.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Aplicarea art. 33 din Legea 85/2006 privind procedura insolventei. Analizarea de catre instanta a cererii de deschidere a procedurii insolventei
Decizia numarul 542 din data de 08.11.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Aplicarea art. 45 din Legea 64/1995 creantelor bugetare
Decizia numarul 60 din data de 24.01.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

Aplicarea art. 69 alin.2 din Legea 85/2006.
Sentinta civila numarul 271/F din data de 21.05.2008. Pronuntata de Tribunalul Neamt

Aplicarea articolului 107 alineat (1) litera B din Legea 85/2006 privind procedura insolventei
Decizia numarul 1165 din data de 05.10.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Aplicarea articolului 107 alineat (1) litera D din Legea 85/2006 privind procedura insolventei
Decizia numarul 147 din data de 28.02.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Aplicarea articolului 129 alineat (1) din Legea 85/2006 privind procedura insolventei. Consecinta necomunicarii raportului final catre creditori
Decizia numarul 1380 din data de 17.12.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Aplicarea articolului 138 alineat (3) din Legea 85/2006 privind procedura insolventei
Decizia numarul 1171 din data de 05.10.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Aplicarea articolului 83 raportat la articolul 80 din Legea 85/2006 privind procedura insolventei
Decizia numarul 370 din data de 08.07.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Aplicarea dispozitiilor art. 138 lit. c si d din Legea 85/2006 privind procedura insolventei. Obligativitatea probarii indeplinirii cumulative a mai multor conditii, si anume : sa varsirea faptei ilicite dintre cele enumerate in mod limitativ in t...
Decizia numarul 1350 din data de 16.09.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti

Aplicarea dispozitiilor art. 138 lit. d din Legea 85/2006. Obligativitatea probarii vinovatiei sub aspectul intentiei de eludare a obligatiilor fiscale.
Decizia numarul 575 din data de 26.06.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Alba-Iulia

Aplicarea dispozitiilor art. 138 lit. d si e din Legea 85/2006 privind procedura insolventei. Necontestarea creantelor in conditiile art. 73 si 75 din Legea 85/2006 privind procedura insolventei duce la retinerea pasivului debitoarei , rezulta...
Decizia numarul 1240 din data de 26.05.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti

Aplicarea dispozitiilor art. 46 din Legea 85/2006 si in cazul deschiderii directe a procedurii simplificate a insolventei
Sentinta comerciala numarul 16 din data de 06.01.2010. Pronuntata de Tribunalul Valcea

Aplicarea dispozitiilor art. 7 alin.3) teza a II a din Legea privind procedura insolventei.
Sentinta comerciala numarul 124 din data de 20.01.2010. Pronuntata de Tribunalul Valcea

Aplicarea dispozitiilor articolului 11 alineat (1) litera c) din Legea 85/2006 privind procedura insolventei. Cerere de deschidere a procedurii apartinand debitorului
Decizia numarul 1342 din data de 30.11.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Aplicarea dispozitiilor articolului 116 alineat (2) din Legea 85/2006 privind procedura insolventei. Obligatiile lichidatorului judiciar
Decizia numarul 487 din data de 11.10.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Aprecierea cu privire la pretul de adjudecare in raport de pretul de pornire a licitatiei.
Decizia numarul 263 din data de 13.03.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

Aprecierea suveranaa judecatorului-sindic cu privire la sumele ce se distribuie cu titlu de onorariu cuvenit administratorului/ lichidatorului judiciar .
Decizia numarul 124 din data de 09.02.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

APROBARE PROPUNERE INCHIDERE PROCEDURA FALIMENT. ELEMENTELE RAPORTULUI FINAL.
Sentinta comerciala numarul 1288/S/CC din data de 23.11.2010. Pronuntata de Tribunalul Iasi

Aprobare raport cauzal
Sentinta civila numarul 132 din data de 25.01.2012. Pronuntata de Tribunalul Gorj

Aprobare raport cauzal
Sentinta civila numarul 1272 din data de 21.12.2011. Pronuntata de Tribunalul Gorj

Aprobare raport cauzal
Sentinta civila numarul 85 din data de 18.01.2012. Pronuntata de Tribunalul Gorj

Aprobare raport final
Sentinta comerciala numarul 194 din data de 07.02.2012. Pronuntata de Tribunalul Gorj

Aprobare raport final
Sentinta civila numarul 130 din data de 25.01.2012. Pronuntata de Tribunalul Gorj

Articolul 138 din Legea 85/2006 privind procedura insolventei.
Decizia numarul 256 din data de 31.05.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Aspecte legate de raspunderea personalapatrimoniala intemeiata pe prevederile art. 138 din Legea insolventei, in cazul decesului fostului administrator statutar
Decizia numarul 799/R din data de 29.04.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures

Aspecte privind procedura de notificare a creditorilor si respectarea termenului fixat de judecatorul sindic pana la care se pot inregistra cererile de admitere a creantelor asupra averii debitorului.
Decizia numarul 763/R din data de 07.10.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures

Atragerea raspunderii administratorilor sociali pentru fapta de a nu tine contabilitatea potrivit Legii
Sentinta comerciala numarul 79 din data de 01.03.2007. Pronuntata de Tribunalul Vrancea

Atragerea raspunderii in baza disp. art. 138, alin. 1 din Legea insolventei este posibila si prin dovedirea savarsirii faptelor anume prevazute conform situatiilor fiscale aflate in posesia MF
Sentinta civila numarul 1580 din data de 07.12.2011. Pronuntata de Tribunalul Arad

Atragerea raspunderii materiale a membrilor organelor de conducere. Necercetare fond. Casare.
Decizia numarul 685 din data de 17.05.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Suceava

Atragerea raspunderii materiale a membrilor organelor de supraveghere din cadrul societatii sau de conducere. Conditii.
Decizia numarul 1720 din data de 06.12.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Suceava

ATRAGEREA RASPUNDERII MEMBRILOR ORGANELOR DE CONDUCERE SI CONTROL. CONDITII.
Decizia numarul 221 din data de 07.04.2005. Pronuntata de Curtea de Apel Suceava

Atragerea raspunderii patrimoniale - Art.138 din Legea 85/2006
Sentinta civila numarul 6548 din data de 05.06.2012. Pronuntata de Tribunalul Bucuresti

ATRAGEREA RASPUNDERII PATRIMONIALE A ADMINISTRATORULUI STATUTAR. CALITATE PROCESUALA ACTIVA. LEGEA APLICABILA
Decizia numarul 31 din data de 24.04.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Bacau

Atragerea raspunderii patrimoniale a membrilor organelor de conducere
Sentinta civila numarul 10246 din data de 11.10.2012. Pronuntata de Tribunalul Bucuresti

Atragerea raspunderii penale a unui administrator de fapt care a intocmit documentele contabile ale societatii debitoare aflate in procedura insolventei, nu exonereazade raspundere administratorii statutari
Decizia numarul 338/R din data de 10.04.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures

Atributia administratorului judiciar de supraveghere a activitatii curente in perioada de observatie. Inadmisibilitatea suspendarii acestei atributii.
Decizia numarul 88 din data de 28.01.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

Atributii ale judecatorului sindic in procedura insolventei.
Decizia numarul 340 din data de 08.02.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti

Atributii specifice, date de legiuitor doar in competenta judecatorului sindic, privind deschiderea si inchiderea procedurii insolventei.
Decizia numarul 157/R din data de 24.01.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures

Autoritate de lucru judecat
Sentinta comerciala numarul 289 din data de 22.02.2012. Pronuntata de Tribunalul Dolj

Autoritate de lucru judecat. Cauze juridice diferite Licitatie - distinctia dintre procesul verbal de licitatie si actul de adjudecare - efecte diferite. Momentul transferului proprietatii. Efectul deschiderii procedurii insolventei asupra executarii...
Decizia numarul 1770 din data de 07.07.2005. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

Autoritate de lucru judecat. Necesitatea dovedirii intervenirii unor situatii juridice, economice, financiare relevante care sa conducala admiterea cererii de deschidere a procedurii de insolventa, la cererea debitoarei formulata ulterior respingeri...
Decizia numarul 899 din data de 18.04.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti

Autorizarea in vederea introducerii actiunii privind atragerea raspunderii fostului administrator.
Decizia numarul 1693 din data de 22.10.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti

AVAS -Calitate procesuala activa in procedurile de insolventa
Sentinta comerciala numarul 613/2007 din data de 10.09.2007. Pronuntata de Tribunalul Gorj

Averea debitorului. Masuri asiguratorii.
Decizia numarul 927 din data de 25.10.2004. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

� Legea 85/2006 rep. Respectarea termenului stabilit in cadrul procedurii insolventei de inregistrare a cererii de inscriere a creantei.
Decizia numarul 36/R din data de 15.01.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures

Biletul la ordin este in esentaun titlu de credit ce atestacreanta pe care acest creditor o are asupra averii falitei, iar avalul este o garantie personalaa administratorilor societatii a obligatiei de plata cuprinsa in titlu.
Sentinta comerciala numarul 751/2010 din data de 03.11.2010. Pronuntata de Tribunalul Bistrita Nasaud

Calitate procesuala pasiva si legatura de cauzalitate intre fapta si prejudiciu in cazul raspunderii intemeiate pe dispozitiile art. 137 din Legea 64/1995
Decizia numarul 269/R din data de 21.02.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti

Calitatea procesuala activa in cererile avand ca obiect angajarea raspunderii membrilor organelor de conducere sau de supraveghere in conditiile reglementate de art. 138 din Legea 85/2006, privind procedura insolventei in situatia procedurilor d...
Decizia numarul 51 din data de 24.01.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Galati

Calitatea procesuala activa pentru declararea recursului impotriva hotararii judecatorului sindic prin care s-a respins cererea de atragere a raspunderii patrimoniale formulata in temeiul art. 138 din Legea 85/2006 apartine comitetului creditoril...
Decizia numarul 1540 din data de 29.11.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti

Calitatea procesuala pasiva a mandatarului in cadrul actiunii in raspundere reglementata de art. 138 din Legea 85/2006
Sentinta comerciala numarul 564 din data de 10.09.2008. Pronuntata de Tribunalul Braila

Calitatea procesuala pasiva a societatii debitoare in cererea de deschidere e procedurii insolventei.
Sentinta comerciala numarul 386/F din data de 18.06.2008. Pronuntata de Tribunalul Neamt

Caracter cert, lichid si exigibil al creantei, in vederea inscrierii in tabelul creditorilor.
Decizia numarul 1000 din data de 07.06.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti

CASARE CU TRIMITERE PENTRU CONTINUAREA JUDECATII. SOCIETATE COMERCIALA AFLATA IN PROCEDURA FALIMENTULUI. RECURS FORMULAT DE UN CREDITOR IMPOTRIVA HOTARARII DE INCHIDERE A PROCEDURII CU MOTIVAREA CA SENTINTA PRONUNTATA IN TEMEIUL ART. 138 DIN LEGEA NR...
Decizia numarul 648 din data de 30.06.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Bacau

Casare cu trimitere. Obiectii la raportul lichidatorului judiciar
Decizia numarul 1100 din data de 03.12.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Casarea in totalitate a sentintei prin care s-a dispus atat inchiderea procedurii falimentului cat si antrenarea raspunderii patrimoniale este necesara chiar daca recursurile promovate au avut ca obiect doar partea din hotarare referitoare la antren...
Decizia numarul 305 din data de 27.04.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Galati

cauza de faliment care are ca obiect anulare transferuri patrimoniale
Sentinta civila numarul 4634 din data de 17.11.2011. Pronuntata de Tribunalul Tulcea

Cauze specifice procedurii insolventei si cauze care exced procedurii. Natura juridica a cauzei.
Decizia numarul 460 din data de 08.05.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

Cerere avand ca obiect deschiderea procedurii insolventei urmata de intrarea in faliment a debitoarei. Existenta unei hotarari privind dizolvarea societatii, impotriva careia nu s-a abordat calea de atac prevazuta de lege - anterioara datei formulari...
Decizia numarul 370/COM/ din data de 17.04.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Constanta

Cerere avand ca obiect inchiderea procedurii insolventei formulata de lichidatorul judiciar. Contestatie masura urmare a neformularii cererii pentru atragere raspundere patrimoniala a organelor de conducere a societatii.
Decizia numarul 54/COM/ din data de 31.01.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Constanta

Cerere avand ca obiect inchiderea procedurii insolventei formulata de lichidatorul judiciar. Contestatie masura urmare a neindeplinirii procedurilor de publicitate aferente cererii de inchidere a procedurii.
Decizia numarul 139/COM/ din data de 27.02.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Constanta

Cerere avand ca obiect inchiderea procedurii insolventei formulata de lichidatorul judiciar. Contestatie masura urmare a nesolutionarii cererii avand ca obiect antrenarea raspunderii patrimoniale a membrilor organelor de conducere a societatii debitoare.
Decizia numarul 193/COM/ din data de 06.03.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Constanta

Cerere avand ca obiect inchiderea procedurii insolventei formulata de lichidatorul judiciar. Contestatie masura urmare neformularii cererii pentru atragere raspundere patrimoniala a organelor de conducere a societatii si a lipsei obtinerii parerii cr...
Decizia numarul 159/COM/ din data de 28.02.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Constanta

Cerere avand ca obiect inchiderea procedurii insolventei formulata de lichidatorul judiciar. Contestatie masura urmare neformularii cererii pentru atragere raspundere patrimoniala a organelor de conducere a societatii.
Decizia numarul 241/COM/ din data de 20.03.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Constanta

Cerere avand ca obiect inchiderea procedurii insolventei formulata de lichidatorul judiciar. Decontarea sumelor cuvenite lichidatorului judiciar.
Decizia numarul 23/COM/ din data de 28.01.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Constanta

Cerere avand ca obiect inchiderea procedurii insolventei la cererea lichidatorului judiciar.
Decizia numarul 278/COM/ din data de 26.03.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Constanta

Cerere avand ca obiect inchiderea procedurii insolventei la cererea lichidatorului.
Decizia numarul 279/COM/ din data de 26.03.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Constanta

Cerere AVAS de inscriere a sa in tabloul creditorilor. Tardivitate
Sentinta comerciala numarul 856/2008 din data de 01.10.2008. Pronuntata de Tribunalul Bistrita Nasaud

CERERE CONSOLIDARE CREANTA A. V. A. S.
Decizia numarul 204 din data de 21.03.2005. Pronuntata de Curtea de Apel Suceava

Cerere de angajare a raspunderii patrimoniale a administratorului statutar. Neindeplinirea conditiilor art. 138 din Legea 85/2006
Decizia numarul 86/R/2010 din data de 18.01.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Cluj

Cerere de angajare a raspunderii personale patrimoniale intemeiata pe prevederile art. 138 din Legea 85/2006 republicata. Conditii de forma si fond.
Decizia numarul 750/R din data de 20.10.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures

Cerere de antrenare a raspunderii administratorului judiciar.
Sentinta comerciala numarul 337 din data de 04.03.2010. Pronuntata de Tribunalul Dolj

Cerere de antrenare a raspunderii administratorului pentru pasivul ramas neacoperit al debitoarei. Conditii. Continuarea activitatii societatii
Decizia numarul 149/R/2010 din data de 25.01.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Cluj

Cerere de antrenare a raspunderii. Acordul ambilor creditori, in situatia in care la masa pasiva sunt inscrisi doar doi creditori. Lipsa unui comitet al creditorilor.
Decizia numarul 332 din data de 02.04.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

Cerere de antrenare raspundere materiala
Sentinta comerciala numarul 312 din data de 29.02.2012. Pronuntata de Tribunalul Gorj

Cerere de anulare a actelor debitoarei. Titularul cererii
Decizia numarul 1393/R din data de 30.06.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures

Cerere de anulare a hotararii adunarii asociatilor debitoarei formulata de administratorul judiciar. Necompetenta judecatorului sindic.
Sentinta comerciala numarul 761s din data de 19.05.2011. Pronuntata de Tribunalul Iasi

Cerere de anulare a transferului patrimonial
Sentinta comerciala numarul 1165 din data de 04.07.2012. Pronuntata de Tribunalul Gorj

CERERE DE APROBARE A ORGANIZARII ARHIVARII DOCUMENTELOR SI PREDAREA ARHIVEI FOMRULATA DE LICHIDATORUL JUDICIAR. INADMISIBILITATE
Sentinta comerciala numarul 1634s din data de 06.12.2011. Pronuntata de Tribunalul Iasi

Cerere de atragere a raspunderii membrilor organelor de conducere - art. 138 alin.3 din Legea 85/2006
Decizia numarul 689 din data de 20.04.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti

Cerere de atragere a raspunderii patrimoniale a fostului administrator al debitorului, intemeiata pe dispozitiile art. 138 lit d, admisa
Sentinta comerciala numarul 1028 din data de 04.07.2011. Pronuntata de Tribunalul Iasi

Cerere de atragere a raspunderii personale,conform art. 138 din e Legea 85/2006
Sentinta comerciala numarul 2124/09.03.2010 din data de 28.03.2010. Pronuntata de Tribunalul Bucuresti

Cerere de chemare in judecata formulata impotriva unei persoane decedate. Consecinte
Decizia numarul 2153 din data de 10.12.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

Cerere de declansare a procedurii insolventei fata de un debitor aflat in stare de insolventa. Examinare criterii admisibilitate referitoare la caracterele creantei reclamate. Aplicarea procedurii simplificate.
Decizia numarul 108/COM/ din data de 21.02.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Constanta

Cerere de deschidere a procedurii de insolventa prevazuta de Legea 85/2006
Sentinta comerciala numarul 4528 din data de 12.10.2009. Pronuntata de Tribunalul Bucuresti

Cerere de deschidere a procedurii de insolventa prevazuta de Legea 85/2006
Sentinta comerciala numarul 5759 din data de 17.11.2009. Pronuntata de Tribunalul Bucuresti

Cerere de deschidere a procedurii de insolventa prevazuta de Legea 85/2006
Sentinta comerciala numarul 5772 din data de 17.10.2009. Pronuntata de Tribunalul Bucuresti

Cerere de deschidere a procedurii de insolventa prevazuta de Legea 85/2006
Sentinta comerciala numarul 204 din data de 12.01.2010. Pronuntata de Tribunalul Bucuresti

Cerere de deschidere a procedurii de insolventa prevazuta de Legea 85/2006
Sentinta comerciala numarul 1202/10.02.2010 din data de 12.01.2010. Pronuntata de Tribunalul Bucuresti

Cerere de deschidere a procedurii de insolventa prevazuta de Legea 85/2006
Sentinta comerciala numarul 3284 din data de 19.04.2010. Pronuntata de Tribunalul Bucuresti

Cerere de deschidere a procedurii de insolventa prevazuta de Legea 85/2006
Sentinta comerciala numarul 3590 din data de 03.05.2010. Pronuntata de Tribunalul Bucuresti

Cerere de deschidere a procedurii de reorganizare si lichidare judiciara . Creanta certa . Contestatia formulata de debitoare .
Sentinta civila numarul 239 din data de 18.04.2005. Pronuntata de Tribunalul Olt

Cerere de deschidere a procedurii falimentului fata de debitorul aflat in stare de insolvabilitate. Conditii. Admisibilitate.
Decizia numarul 305/COM/ din data de 27.03.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Constanta

Cerere de deschidere a procedurii falimentului fata de un debitor aflat in stare de insolventa. Conditii. Admisibilitate.
Decizia numarul 48/COM/ din data de 31.01.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Constanta

CERERE DE DESCHIDERE A PROCEDURII FALIMENTULUI. CONDITII.
Decizia numarul 922 din data de 09.06.2005. Pronuntata de Curtea de Apel Suceava

CERERE DE DESCHIDERE A PROCEDURII FALIMENTULUI. CONDITII.
Decizia numarul 922 din data de 09.06.2005. Pronuntata de Curtea de Apel Suceava

CERERE DE DESCHIDERE A PROCEDURII FOMRULATA IMPOTRIVA UNUI DEBITOR CARE A MAI FORMAT OBIECTUL FALIMENTULUI SUB IMPERIUL LEGII 64/1995. CAPACITATEA DEBITOAREI.
Sentinta comerciala numarul 1329/S din data de 29.11.2010. Pronuntata de Tribunalul Iasi

Cerere de deschidere a procedurii formulata de creditor impotriva unui debitor sucursalaa unei societati comerciale straine. Capacitatea procesuala a sucursalei. Incidenta Regulamentului CE 1346/2000.
Sentinta comerciala numarul 1010/S din data de 18.10.2010. Pronuntata de Tribunalul Iasi

cerere de deschidere a procedurii insolventei
Sentinta comerciala numarul 5211 din data de 27.08.2010. Pronuntata de Tribunalul Bucuresti

Cerere de deschidere a procedurii insolventei
Sentinta comerciala numarul 8030 din data de 10.12.2010. Pronuntata de Tribunalul Bucuresti

Cerere de deschidere a procedurii insolventei
Sentinta civila numarul 8082 din data de 03.11.2011. Pronuntata de Tribunalul Bucuresti

Cerere de deschidere a procedurii insolventei
Sentinta civila numarul 8201 din data de 21.08.2012. Pronuntata de Tribunalul Bucuresti

Cerere de deschidere a procedurii insolventei formulata de creditor respinsa pentru neintrunirea valorii prag. Cerere debitor de deschidere a procedurii insolventei admisa. Cerere de interventie in interes propriu prin care se solicita respingerea de...
Sentinta comerciala numarul 986/S din data de 12.10.2010. Pronuntata de Tribunalul Iasi

Cerere de deschidere a procedurii insolventei formulata de creditor. INTERESUL CREDITORULUI. Momentul in functie de care se verificaconditiile de admisibilitate a cererii creditorului. Valoare prag.
Sentinta comerciala numarul 819s din data de 30.05.2011. Pronuntata de Tribunalul Iasi

Cerere de deschidere a procedurii insolventei formulata de debitor, prin lichidator desemnat de ORC. Necesitatea probarii conditiilor insolventei.
Sentinta comerciala numarul 38cc din data de 16.05.2011. Pronuntata de Tribunalul Iasi

Cerere de deschidere a procedurii insolventei formulata de o bancacomerciala. Calculul scadentei. Scadenta anticipata. Necesitatea probarii momentului declararii scadente a intregului credit prin notificarea debitorului.
Sentinta comerciala numarul 770s din data de 23.05.2011. Pronuntata de Tribunalul Iasi

Cerere de deschidere a procedurii insolventei formulata pentru debitor de mostenitorii actionarului majoritar care a fost in acelasi timp si unul dintre administratori. Lipsa dovezii calitatii de reprezantant.
Sentinta comerciala numarul 14/S/CC din data de 11.10.2010. Pronuntata de Tribunalul Iasi

Cerere de deschidere a procedurii insolventei, conform Legii 85/2006. Conditii
Decizia numarul 58 din data de 31.01.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Cerere de deschidere a procedurii insolventei. Analiza intreprinsade instanta
Decizia numarul 70 din data de 07.02.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Cerere de deschidere a procedurii insolventei. Creantastabilita prin somatie de plata impotriva ca reia s-a promovat cerere in anulare. Admiterea contestatiei debitorului. Proces echitabil
Decizia numarul 92/R/2010 din data de 18.01.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Cluj

Cerere de inchidere a procedurii insolventei
Sentinta comerciala numarul 6315 din data de 14.10.2010. Pronuntata de Tribunalul Bucuresti

Cerere de inlocuire a administratorului judiciar. Lipsa calitate procesuala activa.
Sentinta comerciala numarul 397/2012 din data de 12.07.2012. Pronuntata de Tribunalul Bistrita Nasaud

Cerere de insolventa formulata impotriva debitorului Casade Ajutor Reciproc. Sfera persoanelor care cad sub incidenta art. 1 din Legea 85/2006.
Sentinta comerciala numarul 1031/S din data de 20.10.2010. Pronuntata de Tribunalul Iasi

Cerere de instituire sechestru asigurator
Sentinta civila numarul 13142 din data de 18.12.2012. Pronuntata de Tribunalul Bucuresti

Cerere de modificare a componentei comitetului creditorilor. Situatie de blocaj datorata refuzului creditorului majoritar de a vota in comitet
Decizia numarul 586/R/2010 din data de 09.03.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Cluj

Cerere de obligare a creditorilor din comitetul creditorilor, desemnat in procedura insolventei, sa suporte in solidar, cheltuielile de procedura efectuate cu imobilul supus procedurii. Competenta.
Decizia numarul 49 din data de 16.03.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

Cerere de revizuire
Sentinta comerciala numarul 425 din data de 21.03.2012. Pronuntata de Tribunalul Gorj

Cerere de revizuire a sentintei prin care s-a admis actiunea in raspundere personalaimpotriva administratorilor. Art. 322 pct.2 si 5. Hotararea penala prin care s-a stabilit ca patrimoniul societatii a fost diminuat prin faptele de furt ale unor ter...
Sentinta comerciala numarul 628/S din data de 02.06.2010. Pronuntata de Tribunalul Iasi

Cerere deschidere a procedurii insolventei formulata de mai multi creditori. Conditiile creantei. Aprecierea starii de insolventa.
Sentinta comerciala numarul 925/S din data de 30.09.2010. Pronuntata de Tribunalul Iasi

Cerere deschidere a procedurii insolventei formulata de un creditor. Data verificarii valorii prag. Contestatia debitorului impotriva cererii creditorului, pentru exceptia neexecutarii contractului. Admitere contestatie. Cerere de obligare a creditoa...
Sentinta comerciala numarul 913/S din data de 30.09.2010. Pronuntata de Tribunalul Iasi

Cerere deschidere procedura insolventa formulata de creditor. Invocarea insolventei iminente a debitorului
Sentinta comerciala numarul 916s din data de 10.06.2011. Pronuntata de Tribunalul Iasi

CERERE FORMULATA DE ADMINISTRATORUL JUDICIAR AL DEBITOAREI CA JUDECATORUL SINDIC SA AUTORIZEZE INTRAREA IN CLADIREA UNUI TERT PENTRU PRELUAREA BUNURILOR DEBITOAREI. RESPINGERE CA NEINTEMEIATA.
Sentinta comerciala numarul 1383s din data de 01.11.2011. Pronuntata de Tribunalul Iasi

Cerere formulata de debitor pentru declansarea procedurii insolventei. Conditii.
Decizia numarul 713R din data de 24.04.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti

Cerere formulata de societatea de leasing de restituire a bunului de la debitor. Competenta.
Sentinta comerciala numarul 318 din data de 02.03.2011. Pronuntata de Tribunalul Iasi

Cerere inlocuire lichidator desemnat sa administreze procedura falimentului debitorului. Calitate procesuala activa
Decizia numarul 916 din data de 15.09.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

Cerere intemeiata pe dispozitiile art. 138 din Legea 85/2006
Sentinta civila numarul 310 din data de 17.01.2012. Pronuntata de Tribunalul Bucuresti

Cerere pentru antrenarea raspunderii asociatilor societatii cu raspundere limitata aflata in procedura reglementata de Legea 64/1995 republicata cu modificarile si completarile ulterioare, intemeiata pe prev.art.3 din Legea 31/1990 republicata.
Decizia numarul 1655 din data de 24.08.2005. Pronuntata de Curtea de Apel Galati

Cerere pentru anularea unor plati efectuate dupa data deschiderii procedurii insolventei. Necesitatea ca titularul cererii sa dovedeascacalitatea de persoana interesata. Creditor care nu ar fi putut beneficia oricum de sumele platite. Respingerea ce...
Decizia numarul 3541 din data de 04.05.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Cluj

Cerere prelungire termen de inscriere in tabelul definitiv de creante
Sentinta civila numarul 178 din data de 06.02.2012. Pronuntata de Tribunalul Gorj

Cerere privind aprobarea raportului final
Sentinta comerciala numarul 309 din data de 29.02.2012. Pronuntata de Tribunalul Gorj

Cerere privind atragerea raspunderii personale a membrilor organelor de supraveghere sau de conducere ai debitorului
Sentinta comerciala numarul 34 din data de 07.01.2009. Pronuntata de Tribunalul Bucuresti

Cerere privind atragerea raspunderii personale a membrilor organelor de supraveghere sau de conducere ai debitorului
Sentinta comerciala numarul 2113 din data de 08.04.2009. Pronuntata de Tribunalul Bucuresti

Cerere privind atragerea raspunderii personale a membrilor organelor de supraveghere/conducere ai debitorului
Sentinta comerciala numarul 1384 din data de 10.03.2009. Pronuntata de Tribunalul Bucuresti

Cererea de antrenare a raspunderii materiale
Sentinta comerciala numarul 160 din data de 31.01.2012. Pronuntata de Tribunalul Gorj

Cererea de antrenare a raspunderii organelor de conducere. Legitimare procesuala activa
Decizia numarul 614 din data de 09.09.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

Cererea de antrenarea a raspunderii administratorului social al debitorului in insolventa. Calitate procesuala activa in situatia tranzitorie creata de abrogarea Legii 64/1995 prin Legea 85/2006.
Decizia numarul 171 din data de 14.02.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

Cererea de antrenarea a raspunderii materiale
Sentinta civila numarul 240 din data de 15.02.2012. Pronuntata de Tribunalul Gorj

Cererea de deschidere a procedurii. Dovada unei creante certe, lichide si exigibile.
Decizia numarul 258 din data de 20.04.2004. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

Cererea debitoarei prin care solicita propria reorganizare, formulata prin procurator. Necesitatea unei procuri speciale.
Decizia numarul 1003 din data de 03.11.2004. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

Cereri de atragere a raspunderii prevazute de Legea 64/1995. Calitate procesuala activa.
Decizia numarul 552R din data de 03.04.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti

Cereri de deschidere a procedurii insolventei formulate de mai multi creditori. Respingere cerere de obligare a unui creditor la consemnarea unei cautiuni. Analiza conditiilor pe care trebuie sa le indeplineasca cererile creditorilor de deschidere a ...
Sentinta comerciala numarul 840/S din data de 21.09.2010. Pronuntata de Tribunalul Iasi

Cererile referitoare la un anumit bun din patrimoniu (chiar daca au ca finalitate scoaterea acestui bun din activul debitoarei) nu sunt de competenta judecatorului sindic, Legea reglementand strict competentele acestuia
Sentinta comerciala numarul 384 din data de 08.03.2012. Pronuntata de Tribunalul Dolj

CERINTE PENTRU DESCHIDEREA PROCEDURII GENERALE A INSOLVENTEI: EXIGIBILITATEA CREANTEI MAI MULT DE 90 DE ZILE
Sentinta comerciala numarul 1156/S din data de 08.11.2010. Pronuntata de Tribunalul Iasi

Cesionarea partilor sociale. Societate devalizataanterior datei cesionarii
Decizia numarul 544/R din data de 28.02.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures

Cheltuieli de lichidare. Includerea acestora in pasivul social.
Hotararea numarul 686 din data de 17.09.2007. Pronuntata de Tribunalul Valcea

Cine are legitimare procesuala activa de a formula cererea intemeiata pe disp. art. 138 alin. 1 din Legea 85/2006, in conditiile in care nu se poate constituit comiterul creditorilor? Inadmisibilitatea cererii formulate de un singur creditor, in cond...
Decizia numarul 589 din data de 29.08.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Galati

Citarea la deschiderea procedurii insolventei. Necomunicarea hotararii in conditiile codului de procedura civila. Recurs in termen. Trimitere pentru rejudecare.
Decizia numarul 204 din data de 14.02.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

Citarea la deschiderea procedurii insolventei. Necomunicarea hotararii in conditiile codului de procedura civila. Recurs in termen. Trimitere pentru rejudecare.
Decizia numarul 204 din data de 14.09.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

Cod procedura civila. Calitate procesuala activa. Legea insolventei
Decizia numarul 2017/R din data de 01.11.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures

COM: Insolventa. Contestatii formulate la: raportul asupra cauzelor si imprejurarilor ce au dus la starea de insolventa, la tabelul preliminar al creantelor si la procesul verbal al adunarii generale a creditorilor
Sentinta comerciala din data de 10.08.2010. Pronuntata de Tribunalul Buzau

Comercial - Cerere de inlocuire a lichidatorului judiciar
Sentinta comerciala numarul 168 din data de 18.01.2011. Pronuntata de Tribunalul Arad

Comercial - Constatare nulitate restituire creditare societate si restituire sume
Sentinta comerciala numarul 2327 din data de 20.10.2010. Pronuntata de Tribunalul Arad

COMERCIAL : Insolventa. Antrenarea raspunderii administratorului debitoarei in temeiul dispozitiilor art. 138 lit . a) si d) din Legea 85/2006 . Inchiderea procedurii
Sentinta comerciala din data de 10.08.2010. Pronuntata de Tribunalul Buzau

COMERCIAL : Insolventa. Anularea platilor efectuate in baza unor bilete la ordin, ulterior deschiderii procedurii insolventei. Incidenta dispozitiilor art. 46 alin. 1 din Legea 85/2006
Sentinta comerciala din data de 10.08.2010. Pronuntata de Tribunalul Buzau

COMERCIAL : Insolventa. Intrarea in procedura simplificataa falimentului , la cererea administratorului judiciar. Incidenta art. 107 alin.1 lit. A ) pct.b) si lit. D) raportat la art. 59 -60 din Legea 85/2006
Sentinta comerciala din data de 10.08.2010. Pronuntata de Tribunalul Buzau

COMERCIAL : Insolventa. Intrarea in procedura simplificataa falimentului la cererea debitoarei, societate dizolvata. Incidenta dispozitiilor art. 107 alin.1 lit. A.a) raportat la art. 32 din Legea 85/2006
Sentinta comerciala din data de 10.08.2010. Pronuntata de Tribunalul Buzau

Comercial. Procedura insolventei
Hotararea numarul 2705 din data de 10.10.2009. Pronuntata de Tribunalul Arad

Comercial. Procedura insolventei
Sentinta comerciala numarul 600 din data de 29.03.2011. Pronuntata de Tribunalul Arad

Compensarea creantelor. Conditiile in care opereaza. Implicatiile deschiderii procedurii insolventei asupra compensarilor intervenite de drept intre debitor si creditorul sau.f
Decizia numarul 681 din data de 29.05.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

Comunicarea actelor de procedura in procedura insolventei.
Decizia numarul 518 din data de 12.06.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Alba-Iulia

Comunicarea sentintei de deschidere a procedurii insolventei. Momentul de la care curge termenul de recurs.
Decizia numarul 233 din data de 18.02.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

Conditii antrenare raspundere administrator , art. 138 literele a si d din Legea 85/2006
Sentinta civila numarul 85 din data de 13.02.2012. Pronuntata de Tribunalul Mehedinti

CONDITII PENTRU DESCHIDEREA PROCEDURII INSOLVENTEI. CALITATEA DE CREANTA CERTA.
Sentinta comerciala numarul 1191/S din data de 11.11.2010. Pronuntata de Tribunalul Iasi

Conditiile antrenarii raspunderii administratorului social al debitorului pentru netinerea contabilita tii, in temeiul art. 138 din Legea insolventei.
Decizia numarul 156 din data de 04.02.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

Conditiile compensarii creantelor in procedura insolventei. Prescriptia dreptului de a cere executarea silita. Implinire, intrerupere si suspendare.
Decizia numarul 1655 din data de 30.10.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

Conditiile in care se poate angaja raspunderea personalapatrimoniala in temeiul prevederilor art. 138 din Legea 85/2006 republicata ,
Decizia numarul 798/R din data de 14.10.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures

Conditiile in care se poate dispune inchiderea procedurii. Exercitarea drepturilor si obligatiilor procesuale de catre parti in procesul civil.
Decizia numarul 578 din data de 01.03.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti

Conditiile inchiderii procedurii insolventei, potrivit art. 131 din Legea 85/2006.
Decizia numarul 747 din data de 13.10.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Galati

Conditiile necesare deschiderii procedurii
Decizia numarul 288 din data de 23.04.2004. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

Confirmare plan
Sentinta comerciala numarul 730 din data de 08.05.2012. Pronuntata de Tribunalul Gorj

Confirmare plan reorganizare
Sentinta comerciala numarul 5507 din data de 19.07.2011. Pronuntata de Tribunalul Bucuresti

Confirmare plan reorganizare
Sentinta civila numarul 5573 din data de 14.05.2012. Pronuntata de Tribunalul Bucuresti

Confirmarea planului de reorganizare
Sentinta civila numarul 150 din data de 31.01.2012. Pronuntata de Tribunalul Gorj

Conflict negativ de competenta. Instanta competenta sa solutioneze cererea de intoarcere a executarii silite.
Decizia numarul 3 din data de 11.01.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti

Consecinta neformularii declaratiei de creanta in termenul legal stabilit prin hotararea de deschidere a procedurii insolventei este aceea a indepartarii totale din tabelul de creante si neparticiparea la procedura, iar formularea contestatiei la tab...
Sentinta comerciala numarul 1206 din data de 06.07.2011. Pronuntata de Tribunalul Arad

Consecintele recursului exercitat de un creditor individual impotriva hotararii pronuntate de judecatorul-sindic in solutionarea actiunii in antrenare raspundere patrimoniala, prevazuta de art. 138 alin. 1 din Legea 85/2006 privind procedura inso...
Decizia numarul 96 din data de 11.02.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Galati

Consolidarea in USD a creantelor AVAS nu opereaza in procedura reorganizarii judiciare si a falimentului.
Decizia numarul 197 din data de 27.02.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

Constatare nulitate absoluta bilet la ordin.
Decizia numarul 336 din data de 07.02.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti

Contestarea declaratiilor de creanta
Sentinta comerciala numarul 4899 din data de 21.06.2011. Pronuntata de Tribunalul Bucuresti

Contestatia formulata impotriva hotararii Comitetului Creditorilor. Competenta de solutionare a acesteia si locul depunerii ei.
Decizia numarul 1948 din data de 06.11.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti

Contestatie
Sentinta comerciala numarul 69 din data de 16.01.2012. Pronuntata de Tribunalul Gorj

Contestatie
Sentinta comerciala numarul 532 din data de 04.04.2012. Pronuntata de Tribunalul Gorj

Contestatie
Sentinta comerciala numarul 736 din data de 08.05.2012. Pronuntata de Tribunalul Gorj

Contestatie
Sentinta comerciala numarul 1164 din data de 04.07.2012. Pronuntata de Tribunalul Gorj

Contestatie - calitatea de reprezentant al salariatilor
Sentinta civila numarul 63 din data de 19.01.2012. Pronuntata de Tribunalul Bacau

Contestatie creanta
Sentinta comerciala numarul 871 din data de 30.06.2008. Pronuntata de Tribunalul Valcea

Contestatie formulata impotriva hotararilor adunarii creditorilor. Calitate procesuala activa
Decizia numarul 1010/R din data de 24.05.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures

Contestatie impotriva hotararii adunarii creditorilor formulata de reprezentantul debitoarei, administratorul statutar. Lipsa calitate procesuala activa.
Sentinta comerciala numarul 29s din data de 07.04.2011. Pronuntata de Tribunalul Iasi

Contestatie impotriva hotararii adunarii creditorilor prin care s-a hotarat componenta comitetului creditorilor, pentru nerespectarea art. 16 al.4 din Legea insolventei. Respingere
Sentinta comerciala numarul 66 din data de 27.09.2011. Pronuntata de Tribunalul Iasi

Contestatie impotriva hotararii adunarii creditorilor. Conditii pentru promovarea contestatiei. Dreptul de vot al creditorului caruia i s-a admis creanta conditionat. Admitere contestatie.
Sentinta comerciala numarul 5cc din data de 28.02.2011. Pronuntata de Tribunalul Iasi

CONTESTATIE IMPOTRIVA HOTARARII ADUNARII GENERALE A CREDITORILOR.
Sentinta comerciala numarul 18/S din data de 25.11.2010. Pronuntata de Tribunalul Iasi

Contestatie impotriva hotararii adunarii generale a creditorilor.
Sentinta comerciala numarul 20cc din data de 02.12.2010. Pronuntata de Tribunalul Iasi

CONTESTATIE IMPOTRIVA MODULUI DE DISTRIBUIRE SUME REZULTATE DIN VANZAREA BUNURILOR. PRELUAREA BUNULUI IN CONTUL CREANTEI SI PROCEDURA INSOLVENTEI
Sentinta comerciala numarul 1630s din data de 06.12.2011. Pronuntata de Tribunalul Iasi

Contestatie impotriva procesului verbal al adunarii creditorilor. Consemnari ale lichidatorului judiciar neconforme, referitor la remuneratia stabilita de creditori. Admitere contestatie.
Sentinta comerciala numarul 6cc din data de 28.02.2011. Pronuntata de Tribunalul Iasi

Contestatie impotriva raportului asupra fondurilor obtinute din lichidare
Sentinta civila numarul 133 din data de 25.01.2012. Pronuntata de Tribunalul Gorj

Contestatie impotriva raportului intocmit de fostul lichidator judiciar, formulata de contestatorul D. G. F. P. J. . Exceptia tardivitatii. Nelegalitatea platilor din fondul colector efectuate de vechiul lichidator judiciar dupa inlocuirea lui.
Sentinta comerciala numarul 817/S din data de 15.09.2010. Pronuntata de Tribunalul Iasi

Contestatie impotriva raportului prevazut de art. 59 din Legea 85/2006 intocmit de lichidatorul judiciar
Sentinta comerciala numarul 4690 din data de 22.06.2010. Pronuntata de Tribunalul Bucuresti

Contestatie impotriva raportului prevazut de art. 59 din Legea 85/2006 intocmit de lichidatorul judiciar
Sentinta comerciala numarul 4690 din data de 22.06.2010. Pronuntata de Tribunalul Bucuresti

Contestatie impotriva tabelului creantelor. Daune interese din contracte de leasing
Sentinta comerciala numarul 184 din data de 22.02.2010. Pronuntata de Tribunalul Olt

CONTESTATIE IMPOTRIVA VANZARII LA LICITATIE IN PERIOADA FALIMENTULUI
Sentinta comerciala numarul 1631s din data de 06.12.2011. Pronuntata de Tribunalul Iasi

Contestatie in anulare impotriva hotararii de inchidere a procedurii falimentului.
Sentinta comerciala numarul 560 din data de 13.04.2009. Pronuntata de Tribunalul Valcea

Contestatie la anuntul de vanzare imobil
Decizia numarul 9092 din data de 28.11.2011. Pronuntata de Tribunalul Bucuresti

Contestatie la cererea de deschidere a procedurii insolventei.
Sentinta comerciala numarul 1079 din data de 05.10.2009. Pronuntata de Tribunalul Valcea

Contestatie la declaratiile de creanta
Sentinta comerciala numarul 428 din data de 24.01.2011. Pronuntata de Tribunalul Bucuresti

Contestatie la hotararea adunarii creditorilor prin care a fost aprobat raportul de evaluare a bunurilor
Sentinta comerciala numarul 81cc din data de 06.12.2011. Pronuntata de Tribunalul Iasi

CONTESTATIE LA HOTARAREA ADUNARII CREDITORILOR PRIN CARE S-A HOTARAT VANZAREA DE BUNURI IN PERIOADA DE OBSERVATIE, CONTESTATIE FORMULATA DE DEBITORI SI CREDITORII CARE S-AU OPUS LA ACEASTA MASURA. ADMITERE
Sentinta comerciala numarul 74cc din data de 15.11.2011. Pronuntata de Tribunalul Iasi

Contestatie la raportul asupra fondurilor obtinute din lichidare si plan de distributie
Sentinta comerciala numarul 2977 din data de 15.04.2011. Pronuntata de Tribunalul Bucuresti

CONTESTATIE LA STAREA DE INSOLVENTA
Sentinta comerciala numarul 1538 din data de 25.04.2007. Pronuntata de Tribunalul Bucuresti

Contestatie la tabelul creantelor si impotriva Adunarii Generale a creditorilor
Sentinta comerciala numarul 3515 din data de 11.05.2011. Pronuntata de Tribunalul Bucuresti

Contestatie la tabelul creantelor. Cesiune de creanta
Sentinta comerciala numarul 2110/2010 din data de 03.05.2011. Pronuntata de Tribunalul Bistrita Nasaud

Contestatie la tabelul de creante
Sentinta civila numarul 165 din data de 01.02.2012. Pronuntata de Tribunalul Gorj

Contestatie la tabelul de creante
Sentinta comerciala numarul 282 din data de 23.02.2012. Pronuntata de Tribunalul Gorj

Contestatie la tabelul de creante
Sentinta comerciala numarul 487 din data de 28.03.2012. Pronuntata de Tribunalul Gorj

Contestatie la tabelul definitiv
Sentinta comerciala numarul 927 din data de 06.06.2012. Pronuntata de Tribunalul Gorj

Contestatie la tabelul definitiv al creantelor
Sentinta civila numarul 8680 din data de 11.09.2012. Pronuntata de Tribunalul Bucuresti

Contestatie la tabelul definitiv al creantelor
Sentinta civila numarul 8680 din data de 11.09.2012. Pronuntata de Tribunalul Bucuresti

Contestatie la tabelul definitiv al creantelor debitorului. Respingere.
Sentinta comerciala numarul 134 din data de 02.02.2011. Pronuntata de Tribunalul Iasi

Contestatie la tabelul definitiv consolidat
Sentinta civila numarul 4550 din data de 12.04.2012. Pronuntata de Tribunalul Bucuresti

Contestatie la tabelul obligatiilor debitoarei
Sentinta comerciala numarul 5312/07.09.2010 din data de 10.09.2010. Pronuntata de Tribunalul Bucuresti

Contestatie la tabelul preliminar
Sentinta civila numarul 102 din data de 26.01.2012. Pronuntata de Tribunalul Bacau

Contestatie la tabelul preliminar al creantelor debitorului facut de un credit care nu si-a justificat pretentiile printr-un act de creanta. Respingere contestatie.
Sentinta comerciala numarul 216 din data de 16.02.2011. Pronuntata de Tribunalul Iasi

Contestatie la tabelul preliminar al creantelor debitorului. Lipsa formalitatilor de notificare a unei cesiuni de creanta. Efecte.
Sentinta comerciala numarul 273 din data de 24.02.2011. Pronuntata de Tribunalul Iasi

Contestatie la tabelul preliminar al creantelor debitorului. Refuzul lichidatorului judiciar de a acorda penalitati in lipsa facturilor sau a unui titlu executoriu privind aceste sume.
Sentinta comerciala numarul 354 din data de 08.03.2011. Pronuntata de Tribunalul Iasi

Contestatie la tabelul preliminar al creantelor, pentru inscrierea creantei cu titlu de chirografara, nu creanta garantatapentru existenta unui drept de retentie. Respingere.
Sentinta comerciala numarul 1086s din data de 13.09.2011. Pronuntata de Tribunalul Iasi

Contestatie la tabelul preliminar al creantelor. Cerere de interventie.
Sentinta comerciala numarul 1754/2010 din data de 11.03.2011. Pronuntata de Tribunalul Bistrita Nasaud

Contestatie la tabelul preliminar al creantelor. Creantagarantata.
Sentinta comerciala numarul 1835/2010 din data de 11.03.2011. Pronuntata de Tribunalul Bistrita Nasaud

Contestatie la tabelul preliminar al creantelor. Declaratie de creanta tardiva. Creditor neinclus in lista depusa la dosar de catre debitor. Ignorarea notificarilor prin Buletinul Procedurilor de insolventa
Decizia numarul 555 din data de 08.02.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Cluj

Contestatie la tabelul preliminar al creantelor. Penalitati de intarziere.
Sentinta civila numarul 1834/2010 din data de 11.03.2011. Pronuntata de Tribunalul Bistrita Nasaud

Contestatie la tabelul preliminar de creante
Sentinta civila numarul 939 din data de 02.07.2012. Pronuntata de Tribunalul Bacau

Contestatie la tabelul preliminar de creante
Sentinta civila numarul 202 din data de 07.02.2012. Pronuntata de Tribunalul Gorj

Contestatie la tabelul preliminar de creante
Sentinta comerciala numarul 490 din data de 28.03.2012. Pronuntata de Tribunalul Gorj

Contestatie la tabelul preliminar de creante pentru inscrierea unei creante pentru care nu s-a formulat declaratie de creanta. Respingere
Sentinta comerciala numarul 1288 din data de 18.10.2011. Pronuntata de Tribunalul Iasi

Contestatie la tabelul preliminar formulata de creditor. Admitere in baza verificarilor evidentelor contabile ale debitoarei.
Sentinta comerciala numarul 670s din data de 28.04.2011. Pronuntata de Tribunalul Iasi

Contestatie la tabelul preliminar. Decaderea reglementata de art. 76 din Legea 85/2006 nu poate fi constatatade lichidatorul judiciar, ci se invoca doar de partile interesate. Lichidatorul judiciar nu e parte interesata, ci organ care aplica procedura.
Sentinta comerciala numarul 226 din data de 17.02.2011. Pronuntata de Tribunalul Iasi

Contestatie la tabelul suplimentar de creante
Sentinta civila numarul 164 din data de 01.02.2012. Pronuntata de Tribunalul Gorj

Contestatie plan distribuire. Procedura insolventei. Plan de distribuire asupra fondurilor obtinute din vanzarea bunurilor din averea debitorului, grevate, in favoarea creditorului de ipoteci, gajuri sau alte garantii reale mobiliare ori drepturi de ...
Decizia numarul 635 din data de 03.02.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Suceava

Contestatie raport distributie
Sentinta civila numarul 396 din data de 22.03.2012. Pronuntata de Tribunalul Bacau

Contestatie raport lichidatorjudiciar privind distribuirea fondurilor obtinute din averea debitoarei
Sentinta comerciala numarul 815 din data de 04.12.2008. Pronuntata de Tribunalul Braila

Contestatie tabel definitiv consolidat al creantelor
Sentinta comerciala numarul 314 din data de 06.05.2009. Pronuntata de Tribunalul Braila

Contestatie tabel definitiv consolidat al creantelor
Sentinta comerciala numarul 223 din data de 26.03.2009. Pronuntata de Tribunalul Braila

Contestatie tabel definitiv consolidat al creantelor
Sentinta comerciala numarul 205 din data de 25.02.2010. Pronuntata de Tribunalul Braila

Contestatie-privind repunerea in termenul de inscriere la masa credalÄ
Sentinta comerciala numarul 1542 din data de 15.10.2012. Pronuntata de Tribunalul Gorj

Contestatiei impotriva tabelului preliminar al creantelor
Sentinta civila numarul 158 din data de 31.01.2012. Pronuntata de Tribunalul Gorj

Contestatii la declaratii de creanta
Sentinta comerciala numarul 4275/01.06.2010 din data de 30.06.2010. Pronuntata de Tribunalul Bucuresti

Contestatii la tabelul creantelor
Sentinta comerciala numarul 1015 din data de 14.02.2011. Pronuntata de Tribunalul Bucuresti

Contestatii la tabelul definitiv consolidat.
Decizia numarul 217 din data de 01.04.2004. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

Contestatii la tabelul preliminar al creantelor formulate de creditori si debitori.
Sentinta comerciala numarul 668s din data de 28.04.2011. Pronuntata de Tribunalul Iasi

Continuarea activitatii care duce persoana juridica la incetarea de plati. Conditia interesul personal
Sentinta comerciala numarul 828/2010 din data de 27.10.2010. Pronuntata de Tribunalul Bistrita Nasaud

Continutul formal al planului de reorganizare, informatiile pe care acesta trebuie sa le detina, sunt avute in vedere la pronuntarea hotararii de admitere a planului.
Decizia numarul 306/R din data de 13.03.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures

Continutul planului - art. 97 alin. 3 din Legea 64/1995
Decizia numarul 189 din data de 23.02.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

Contract comercial. Actiune in constatarea nulitatii absolute. Competenta materiala. Nelegalitate.
Decizia numarul 2219 din data de 30.11.2005. Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

Contract de leasing. Contract tip adeziune. Clauza penala.
Decizia numarul 2146 din data de 10.12.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti

Contract de vanzare cumparare incheiat ulterior deschiderii procedurii insolventei. Aplicarea eronata a principiului validitatii aparentei in drept
Decizia numarul 305 din data de 11.02.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti

Contractul de vanzare cumparare a unui bun din patrimoniul unei societati comerciale aflate in insolventa, incheiat in cei 3 ani anterior deschiderii procedurii de insolventa, poate fi anulat daca la momentul incheierii actului, cumparatorul a cunos...
Decizia numarul 27 din data de 13.01.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti

Creanta A. V. A. S consolidatain USD la data preluarii. Normacare derogade la dispozitiile legii nr.64/1995. Consecinte.
Decizia numarul 513 din data de 04.10.2004. Pronuntata de Curtea de Apel Alba-Iulia

Creanta nescadenta la data deschiderii procedurii insolventei.
Decizia numarul 153 din data de 31.01.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti

Creanta OEVM. Inscriere la masa credalain insolventa.
Decizia numarul 1202 din data de 07.12.2004. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

Creanta sub conditie suspensiva, efectele in cadrul intervalului de pana la momentul realizarii conditiei, cand se presupune ca obligatia incanu existase justifica totusi inscrierea in tabelul de creante si a acestora, in considerarea efectului ret...
Decizia numarul 298/R din data de 08.03.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures

CreantaAVAS. Inscriere in tabelul creantelor
Decizia numarul 2018 din data de 14.09.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Cluj

CreantagarantatÄ
Sentinta comerciala numarul 1836/2010 din data de 11.03.2011. Pronuntata de Tribunalul Bistrita Nasaud

Creantasolicitata de AVAS, a ca rei valoare este exprimatain lei. Incidenta disp. art. 69 alin. 2 din Legea 85/2006 si a Deciziei nr. XII din 20 martie 2006 pronuntate de inalta Curte de Casatie si Justitie.
Decizia numarul 689 din data de 14.10.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Bacau

Creante anterioare deschiderii procedurii. Majorarea creantei initiale.
Decizia numarul 106 din data de 19.01.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti

Creantele bugetare. Consecinta exercitarii caii administrativ -jurisdictionale si actiunii in contencios
Decizia numarul 1159/R din data de 07.06.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures

Creantele constand in plati compensatorii prevazute de contractul colectiv de muncatrebuie inscrise in tabelul de creante la ordinea de preferinte prevazute de legiuitor la art. 123, pct. 2 din Legea 85/2006
Decizia numarul 272/R din data de 20.03.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures

Creantele nescadente sau sub conditie la data deschiderii procedurii vor fi admise provizoriu la masa credalasi vor fi indreptatite sa participe la distribuiri de sume in masura ingaduitade Legea 85/2006
Sentinta comerciala numarul 295/2010 din data de 24.11.2010. Pronuntata de Tribunalul Bistrita Nasaud

Creditoarea a facut dovada cu titlurile executorii depuse la dosar ca debitoarea are o creanta certa, lichidasi exigibilade cel putin 108.977 lei. Aceastasuma este peste valoarea prag de 45.000 lei prev. de art. 3 pct.12 din Legea 85/2006 si cum ...
Sentinta comerciala numarul 41/2011 din data de 07.06.2011. Pronuntata de Tribunalul Bistrita Nasaud

CREDITOAREA AVAS. LG.64/1995 REPUBLICATA. CERERE DESCHIDERE PROCEDURA. PRESCRIERE CERERE DE ATRAGERE A RASPUNDERII MATERIALE A ORGANELOR DE CONDUCERE.
Decizia numarul 2451 din data de 15.12.2005. Pronuntata de Curtea de Apel Suceava

Creditorii pot formula obiectiuni la raportul final, intocmit de lichidatorul judiciar, in cadrul procedurii insolventei, cu cel putin 5 zile inainte de data convocarii adunarii creditorilor de catre judecatorul sindic
Decizia numarul 1325 din data de 01.06.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti

Creditorul chirografar inscris in tabelul defintivi are calitate procesuala activa in contestatia impotriva hotararii adunarii generale a creditorilor
Sentinta civila numarul 162 din data de 19.03.2012. Pronuntata de Tribunalul Mehedinti

Criteriile pentru stabilirea renumeratiei cuvenite lichidatorului judiciar sunt cele prevazute de art. 37 al. 2 din OUG 86/2006
Decizia numarul 224/R din data de 20.02.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures

Debitor supus procedurii Legii 64/1995. Ridicarea suspendarii actiunilor judiciare sau extrajudiciare de catre creditori. Conditii.
Decizia numarul 886 din data de 13.12.2004. Pronuntata de Curtea de Apel Alba-Iulia

Deblocarea disponibilitatilor banesti care fac obiectul unei scrisori de garantie bancara in cadrul procedurii insolventei.
Decizia numarul 490 din data de 21.03.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti

Decadere din dreptul de a propune un plan de reorganizare daca debitorul a contestat starea de incetare de plati. Legea aplicabila. Succesiunea legilor in timp.
Decizia numarul 191 din data de 18.02.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

Declaratia de creanta. Termen de depunere.
Decizia numarul 1204 din data de 08.12.2004. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

Denuntarea unui contract de inchiriere de catre lichidatorul judiciar. Conditii
Decizia numarul 385 din data de 16.04.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

Deschidere a procedurii insolventei. Plata de catre debitor a creantei creditorului care a solicitat deschiderea. Cerere pentru inchiderea procedurii ca ramasa fara obiect. Respingere
Decizia numarul 81/R/2010 din data de 18.01.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Cluj

Deschidere a procedurii insolventei. Recurs. Respingere. Stare de insolventa. Inteles
Decizia numarul 91/R/2010 din data de 18.01.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Cluj

Deschidere procedura generala
Sentinta civila numarul 52 din data de 11.01.2012. Pronuntata de Tribunalul Gorj

DESCHIDERE PROCEDURA INSOLVENTA. CONTESTATIE PRIN CARE SE INVOCA NEINTRUNIREA VALORII PRAG RESPINSA.
Sentinta comerciala numarul 1328/S din data de 29.11.2010. Pronuntata de Tribunalul Iasi

Deschidere procedura simplificata
Sentinta civila numarul 92 din data de 18.01.2012. Pronuntata de Tribunalul Gorj

Deschidere procedura. Conditii impuse de art. 46 alin.1 si art. 49 din Legea 85/2006 pentru incheierea actelor dupa acest moment. Sanctiuni.
Decizia numarul 785R din data de 08.05.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti

Deschiderea procedurii de faliment
Sentinta comerciala numarul 381 din data de 23.01.2009. Pronuntata de Tribunalul Bucuresti

Deschiderea procedurii de insolventa
Decizia numarul 687 din data de 24.03.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti

Deschiderea procedurii de insolventa prevazuta de Legea 85/2006
Sentinta comerciala numarul 3674 din data de 25.06.2009. Pronuntata de Tribunalul Bucuresti

Deschiderea procedurii de insolventa prevazuta de Legea 85/2006
Sentinta comerciala numarul 3675 din data de 25.06.2009. Pronuntata de Tribunalul Bucuresti

Deschiderea procedurii de insolventa prevazuta de Legea 85/2006
Sentinta comerciala numarul 4183 din data de 29.09.2009. Pronuntata de Tribunalul Bucuresti

DESCHIDEREA PROCEDURII DE INSOLVENTA. CONDITII. STARE DE INSOLVENTA
Decizia numarul 4 din data de 24.04.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Bacau

Deschiderea procedurii falimentului. Conditii
Decizia numarul 283 din data de 10.07.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Deschiderea procedurii generale a insolventei
Sentinta civila numarul 1177 din data de 13.12.2011. Pronuntata de Tribunalul Gorj

Deschiderea procedurii generale a insolventei
Sentinta civila numarul 212 din data de 09.02.2012. Pronuntata de Tribunalul Gorj

Deschiderea procedurii generale a insolventei
Hotararea numarul 3 din data de 10.01.2012. Pronuntata de Tribunalul Gorj

deschiderea procedurii insolventei
Hotararea numarul 637 din data de 07.01.2011. Pronuntata de Tribunalul Tulcea

DESCHIDEREA PROCEDURII INSOLVENTEI
Sentinta comerciala din data de 06.05.2008. Pronuntata de Tribunalul Dolj

Deschiderea procedurii insolventei
Sentinta comerciala numarul 185 din data de 11.02.2010. Pronuntata de Tribunalul Dolj

Deschiderea procedurii insolventei
Sentinta comerciala numarul 7 din data de 17.02.2010. Pronuntata de Tribunalul Gorj

Deschiderea procedurii insolventei
Sentinta comerciala numarul 142 din data de 27.01.2010. Pronuntata de Tribunalul Arad

Deschiderea procedurii insolventei
Sentinta comerciala numarul 1052 din data de 26.04.2010. Pronuntata de Tribunalul Arad

Deschiderea procedurii insolventei
Sentinta comerciala numarul 231 din data de 09.02.2010. Pronuntata de Tribunalul Arad

Deschiderea procedurii insolventei
Sentinta comerciala numarul 203 din data de 08.02.2010. Pronuntata de Tribunalul Arad

Deschiderea procedurii insolventei
Sentinta comerciala numarul 812 din data de 06.04.2010. Pronuntata de Tribunalul Arad

Deschiderea procedurii insolventei la cererea creditorilor. Blocaj financiar. Irelevanta
Decizia numarul 534 din data de 07.04.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

Deschiderea procedurii insolventei la cererea creditorilor. Conditii. Data la care se analizeazaexistenta acestora
Decizia numarul 371 din data de 10.03.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

Deschiderea procedurii insolventei la cererea creditorilor. Creantain litigiu. Consecinte
Decizia numarul 736 din data de 19.05.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

Deschiderea procedurii insolventei la cererea creditorilor. Creantaizvoratadintr-un contract de credit bancar
Decizia numarul 1360 din data de 23.08.2012. Pronuntata de Curtea de Apel TimisoaraComentarii ref. Decizia numarul 2146 din data de 10.12.2010 pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti

Fii primul care comenteaza.

 

 

Ultimele comentarii:
POPESCU MIHAELA comenteza: ''Buna seara.
Daca sunteti absolvent al inst. Ion Mincu in anul 1975 va anunt cu entuziasm ca avem intalnirea promo
... »»''

Alexandra comenteza: ''mai vin cu una. de ani de zile ca 1 pers platesc cel mai mult apa din tot blocul. la una din sedinte s-a votat schimbare ... »»''

Alexandra comenteza: ''buna ziua
am schimbat o butelie, tipul a venit cu una si cand sa porneasca aragazul nu ardea. a curatat din tub si
... »»''

Florin S comenteza: ''Cnventiile civile sunt greu de deosebit de un contrcat de munca mai ales atunci cand obiectul de activitate al conventii ... »»''

Laurentiu Galca comenteza: ''Sunt angajat la firma URBAN PROTECT din sinaia jud Prahova In urma controalelor pe care ati facut la firma respectiva si ... »»''

cornel comenteza: ''Doresc sa achizitionez un autoturism Skoda, fabricat octombrie 2006 diesel 1,9 norma poluare E3, emisii co2 140.Va rog s ... »»''

daragiu petre comenteza: ''buna zioa.am o mica problema .am avut o oprire pe salariu meu.iar deaci eu am platit totii banii care trebuia prin ing b ... »»''

 

 

Harta administrativa a Romaniei Judetul Satu-Mare Judetul Bihor Judetul Salaj Judetul Cluj Judetul Alba Judetul Hunedoara Judetul Arad Judetul Timis Judetul Caras-Severin Judetul Mehedinti Judetul Dolj Judetul Olt Judetul Gorj Judetul Vâlcea Judetul Arges Judetul Dâmbovita Judetul Teleorman Judetul Giurgiu Judetul Calarasi Judetul Constanta Judetul Ialomita Judetul Prahova Judetul Brasov Judetul Sibiu Judetul Buzau Judetul Braila Judetul Tulcea Judetul Vrancea Judetul Galati Judetul Mures Judetul Covasna Judetul Harghita Judetul Bacau Judetul Vaslui Judetul Neamt Judetul Iasi Judetul Bistrita-Nasaud Judetul Maramures Judetul Suceava Judetul Botosani Judetul Bucuresti Judetul Ilfov Judetul Ilfov

 

 

 

Prima Pagina          Sitemap          Harta Site          Mergi sus


Toate datele afisate sunt informatii publice, publicate de autoritatile si institutiile publice sau in cadrul documentelor destinate publicului (Monitorul Oficial, Acte ale autoritatilor publice s.a.).
Consimtamantul persoanei vizate nu este cerut atunci cand prelucrarea priveste date obtinute din documente accesibile publicului, conform legii. (art.5, alin.2, lit.f din Legea nr. 677/2001, pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date). Notificare Operator de date cu caracter personal nr. 2447/2015.
Reclamatie date cu caracter personal