Institutii Publice: Plangere impotriva Deciziei Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor. Incalcarea dreptului la aparare si la un recurs efectiv
Asistenta Juridica

Prima Pagina          
Cautare generala

InfoDosar.ro
Cauta online dosarul din Instanta:
-Administratie
Institutii Publice

   Consiliile Judetene
   Judetele Romaniei
   Prefecturi
   Primarii
   Evidenta Populatiei
   Directiile de Pasapoarte
   Directiile Eliberari Pemise si Inmatriculari
   Directii de Statistica
   Arhivele Nationale
   Agentiile Domeniilor Statului
   Administratii ale Apelor Romane
   Drumurile Nationale
   Autoritati Sanitar-Veterinare
   Oficiile pentru Ameliorare si Reproductie in Zootehnie
   Oficii Judetene de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit
   A.P.I.A.
   Oficii Judetene pentru Consultanta Agricola
   Directiile de Agricultura
   Directiile FitoSanitare
   Ocoale Silvice
   Asociatii de Vanatoare si Pescuit
   Regiunile de Dezvoltare
   Agentiile pentru Protectia Mediului
   Casele de Asigurari de Sanatate
   Casele de Pensii
   Agentii de Somaj
   Asociatia Nevazatorilor
   Protectia Copilului
   Agentii Teritoriale pentru Prestatii Sociale
   Compartimente A.N.E.S.
   Consilii de Formare Profesionala
   Cartelul "Alfa"
   Administratiile financiare
   Trezorerii
   Camerele de Comert
   Curtile de Conturi
   Garzile Financiare
   Protectia Consumatorului
   Consiliul Concurentei
   Corpul Contabililor Autorizati
   Lista Contabililor Autorizati
   Lista Consultantilor Fiscali
   Tabloul arhitectilor din Romania
   Serviciile Judetene de Metrologie Legala
   Centre Evaluatori ANEVAR
   Agentiile pentru Conservarea Energiei
   CENTROCOOP
   ANCOM (ANRCTI)
   Inspectorate Scolare Judetene
   Directii Tineret
   Directii Judetene pentru Sport
   Federatii de Sport
   Biblioteci Judetene
   Directii Judetene pentru Cultura, Culte si Patrimoniul Cultural National
   Centre Judetene pentru Cultura Traditionala
   Muzee Judetene
   Biserici si Culte
   Teatre Judetene
   Federatia Sindicala "Spiru-Haret"
   Barouri de avocati
   Tabloul avocatilor
   Tabloul mediatorilor
   Birouri Avocatul Poporului
   Birouri de Cadastru
   Instante de Judecata
   Parchete
   Penitenciare
   Institute de Medicina Legala
   Notari Publici
   Executori Judecatoresti
   Lichidatori
   Consilieri Proprietate Intelectuala
   Traducatori Autorizati de MJ
   Colegiile Farmacistilor
   Colegiile Medicilor
   Colegiile Medicilor Dentisti
   Ordinul Asistentilor Medicali
   Spitale
   Centre Judetene Antidrog
   Centre de Transfuzie Sanguina
   Directiile de Sanatate Publica
   Crucea Rosie Romana
   Inspectorate de Stat in Constructii
   Auditori Energetici
   Inspectorate de Munca
   Garzile de Mediu
   Vamile
   I.S.U.
   InfoTrafic
   S.R.I.
   Birourile de Imigrari
   Autoritatile pentru Straini
   Politia Romana
   Jandarmeria Romana
   Centre Militare Judetene
   CREDITCOOP
   Casele de Ajutor Reciproc
   Retea CEC Bank
   Retea BCR
   Retea BancPost
   Retea BRD
   Retea Raiffeisen
   Retea Banca Carpatica
   Retea Banca Transilvania
   Retea Romextera Bank
   Oficii Postale
   Agentiile de Voiaj si Statiile CFR
   ARR-uri
   RAR-uri
   Statele Lumii
   Misiunile Diplomatice

 

 

Asistenta Juridica » Jurisprudenta » Curtea de Apel Ploiesti


Plangere impotriva Deciziei Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor. Incalcarea dreptului la aparare si la un recurs efectivDecizia numarul 1831 din data de 08.11.2010
Pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti


Avocat Baroul Bucuresti Asistenta si reprezentare juridica la toate instantele de judecata www.cabinetonline.ro
[Sediu cabinet]


Plangere impotriva Deciziei Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor. Inca lcarea dreptului la apa rare si la un recurs efectiv - OUG nr. 34/2006 - Constitutia Romaniei Posibilitatea ataca rii deciziei Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor doar cu plangere la curtea de apel, conform dispozttiilor art. 283 al.1 din OUG 34/2006, nu constituie o inca lcare a dreptului la apa rare si la un recurs efectiv si nici a principiului "tratamentului egal" al tuturor participantilor prevazut de dispozitiile art. 2 al.2 lit.b din OUG nr. 34/2006.
Decizia nr. 1831 din 8 noiembrie 2010 pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti - Sectia Comerciala si de Contencios Administrativ si Fiscal Prin contestatia depusa de SC TC SA, in calitate de ofertant la procedura de cerere de oferte organizata de catre autoritatea contractanta Consiliul Local al comunei M., in vederea atribuirii contractului de achizitie publica avand ca obiect "Contract de furnizare tractor, remorca monoaxa, inca rcator frontal echipat cu cupa de materiale grele", s-a solicitat anularea deciziei de respingere a ofertei sale, obligarea autorita tii contractante la reevaluarea ofertelor, desemnarea castiga torului, tinand cont de factorii de evaluare publicati si sanctionarea reprezentantului autorita tii contractante pentru neindeplinirea dispozitiilor Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor. Prin decizia nr. 5133/C8/5892 din 5.10.2010, Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor, in temeiul dispozitiilor art. 278 alin. 2 si 4 din OUG nr. 34/2006, a admis contestatia formulata de SC TC SRL si a dispus anularea raportului procedurii, a comunicarilor privind rezultatul procedurii, precum si reevaluarea ofertelor, cu respectarea celor evocate in motivare. In temeiul art. 278 alin. 6 din OUG nr. 34/2006, a dispus continuarea procedurii de atribuire in cauza. Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor a retinut ca, prin decizia nr. 4610/C8/5103, 5180/02.09.2010, Consiliul a admis contestatia SC TC SRL si dispus reevaluarea ofertelor, ca, urmare a acestei decizii, autoritatea contractanta a anulat rezultatul procedurii si comunicarile anterioare, reevaluand ofertele, iar potrivit raportului procedurii de atribuire, comisia de evaluare a retinut aceleasi argumente ca si cu prilejul primei evalua ri, iar din documentele atasate de autoritatea contractanta la dosar, nu rezulta motive in plus si documente suplimentare care sa conduca la concluzia parcurgerii etapei de reevaluare a ofertelor, din raportul procedurii rezultand ca autoritatea contractanta a actionat pur formalist, anuland actele in cauza, fara insa a tine seama de motivatia pentru care Consiliul a dispus anularea acestora. Impotriva acestei decizii a formulat plangere autoritatea contractanta Consiliul Local al comunei M, solicitand admiterea plangerii, anularea deciziei nr. 5133/C8/5892/5.10.2010 a CNSC, iar pe fond respingerea contestatiei formulata de SC T. C. SRL impotriva deciziei de respingere a ofertei emisa in cadrul procedurii de cerere de oferta - organizata in vederea atribuirii contractului de achizitie publica avand ca obiect "contract de furnizare tractor, remorca monoaxa, inca rcator frontal echipat cu cupa de materiale grele si lama de desza pezire". In motivarea plangerii, petentul a aratat ca decizia contestata este nelegala si netemeinica, intrucat Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor i-a inca lcat dreptul la apa rare si la un recurs efectiv, drept protejat de dispozitiile art. 6 si 13 din Conventie si art. 21, 48 si 128 din Constitutia Romaniei, inca lcand totodata si principiul "tratamentului egal" al tuturor participantilor prevazut de dispozitiile art. 2 al.2 lit.b din OUG 34/2006, intrucat decizia Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor nu poate fi atacata decat cu plangere la curtea de apel. Petentul a mai invederat ca Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor si-a depa sit competenta functionala, intrucat acesta a motivat amplu concluzia ca oferta contestatoarei ar fi conforma cu cerintele caietului de sarcini, cata vreme singura abilitata prin lege sa evalueze ofertele este comisia de evaluare infiintata de catre autoritatea contractanta, astfel ca Consiliul s-a substituit comisiei de evaluare a recurentului, precum si ca in mod nelegal acesta a declarat oferta contestatoarei ca fiind conforma, fara insa sa verifice realitatea acesteia. In plus, solutia precizata este si netemeinica, intrucat in realitate oferta SC TC SA nu satisface cerintele caietului de sarcini, ale carui cerinte sunt considerate ca fiind minimale, mai ales ca autoritatea contractanta a inteles sa achizitioneze un tractor de 72 cp si nu unul de 94 cp, in caietul de sarcini nespecificandu-se ca se intentioneaza achizitionarea unui tractor de minim 72 cp. S-a mai aratat ca aceasta conditie a fost impusa de autoritatea contractanta avandu-se in vedere costurile de exploatare, mai ales ca supradimensionarea motorului conduce in mod implicit la cresterea consumului de combustibil, ca in caietul de sarcini s-a solicitat un rezervor de 70- 100 l, in timp ce rezervorul tractorului ofertat de catre contestatoare are o capacitate de 150 l, fiind compus din doua rezervoare legate intre ele, care pot fi separate la cerere. Examinand materialul probator administrat in cauza, prin prisma motivelor invocate de petent in plangere si a dispozitiilor art. 304 ind.1 Cod procedura civila, Curtea a retinut urmatoarele: In ce priveste critica privind inca lcarea dreptului la apa rare si la un recurs efectiv, ca urmare a posibilita tii ataca rii deciziei Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor doar cu plangere la curtea de apel, Curtea a retinut ca accesul la structurile judecatoresti si la mijloacele procedurale, inclusiv la ca ile de atac, se face cu respectarea regulilor de competenta si procedura de judecata, stabilite de lege - aspect statuat de catre Curtea Constitutionala in decizia nr. 1/1994, unde s-a aratat ca " liberul acces la justitie presupune accesul la mijloacele procedurale prin care justitia se infa ptuieste..., ca este de competenta exclusiva a legiuitorului de a institui regulile de desfa surare a procesului in fata instantelor judecatoresti, ca legiuitorul poate institui, in considerarea unor situatii deosebite, reguli speciale de procedura, ca si modalita tile de exercitare a drepturilor procedurale, principiul liberului acces la justitie presupunand posibilitatea neingra dita a celor interesati de a utiliza aceste proceduri, in formele si in modalita tile instituite de lege-" precum si ca regula art. 21 alin. (2) din Constitutie, potrivit careia nici o lege nu poate ingra di accesul la justitie, are ca semnificatie faptul ca legiuitorul nu poate exclude de la exercitiul drepturilor procesuale pe care le-a instituit nici o categorie sau grup social". De asemenea, Curtea Constitutionala a mai statuat, referior la asigurarea egalita tii ceta tenilor in exercitarea drepturilor lor procesuale, inclusiv a ca ilor de atac, ca " in instituirea regulilor de acces al justitiabililor la aceste drepturi, legiuitorul este tinut de respectul principiului egalita tii ceta tenilor in fata legii si a autorita tilor publice, prevazut de art. 16 alin. (1) din Constitutie. De aceea nu este contrar acestui principiu instituirea unor reguli speciale, inclusiv in ce priveste ca ile de atac, cat timp ele asigura egalitatea juridica a ceta tenilor in utilizarea lor. Principiul egalita tii in fata legii presupune instituirea unui tratament egal pentru situatii care, in functie de scopul urma rit, nu sunt diferite. De aceea el nu exclude ci, dimpotriva, presupune solutii diferite pentru situatii diferite. In consecinta, un tratament diferit nu poate fi doar expresia aprecierii exclusive a legiuitorului, ci trebuie sa se justifice rational, in respectul principiului egalita tii ceta tenilor in fata legii si a autorita tilor publice-, precum si ca accesul liber la justitie nu presupune ca in toate cauzele "sa fie asigurat accesul la toate structurile judecatoresti - judecatorii, tribunale, curti de apel, Curtea Suprema de Justitie - si la toate ca ile de atac prevazute de lege, deoarece competenta si procedura de judecata sunt stabilite de legiuitor, iar acesta, asigurand posibilitatea de a ajunge in fata instantelor judecatoresti in conditii de egalitate, poate stabili reguli deosebite ". Pentru aceste considerente, fata de faptul ca dispozitiile art. 283 al.1 din OUG 34/2006 reglementeaza doar calea de atac a plangerii impotriva deciziilor pronuntate de catre Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor, Curtea a apreciat ca sustinerile petentului, mentionate anterior, sunt neintemeiate. In ce priveste depa sirea competentei functionale a Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor, si substituirea comisiei de evaluare de catre acesta, ca urmare a aprecierii conformita tii ofertei contestatoarei cu cerintele caietului de sarcini, Curtea a considerat ca aceasta critica este neintemeiata. Astfel, potrivit dispozitiilor art. 278 al.2 din OUG 34/2006, Consiliul "examineaza din punctul de vedere al legalita tii si temeiniciei actul atacat ". Or, in conditiile in care contestatoarea SC TC SA a contestat la Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor, printre altele, decizia autorita tii contractante prin care a fost respinsa oferata sa, este firesc si logic sa examineze legalitatea si temenicia respingerii acestei oferete, operatiune care presupune verificarea conformita tii ofertei cu cerintele documentatiei de atribuire, respectiv ale caietului de sarcini. Este corect faptul ca doar comisia de evaluare procedeaza la evaluarea ofertelor in cadrul desfa sura rii procedurii de achizitie publica, insa in eventualitatea contesta rii evalua rii unei oferte Consiliul poate si trebuie sa verifice legalitatea si temeinicia acestei evalua ri, raportat la dispozitiile legale si la cele din documentatia de atribuire. Curtea a considerat ca o acceptare a sustinerilor petentului - conform carora CNSC nu putea sa se pronunte asupra conformita tii ofertei contestatoarei cu cerintele caietului de sarcini -, ar conduce la concluzia imposibilita tii Consiliului de a verifica modalitatea de evaluare a ui ofertelor de catre comisia autorita tii contractante, fapt ce ar scoate activitatea comisiei de evaluare in afara controlului de legalitate si temeinicie al CNSC, concluzie inacceptabila si contrara dispozitiilor art. 278, precizate anterior. Referitor la legalitatea si temeinicia concluziei Consiliului de apreciere a conformita tii ofertei SC TC SA cu cerintele caietului de sarcini, Curtea a retinut ca aceasta imprejurare a fost constatata initial prin decizia Consiliului nr. 4610/2.09.2010, in cadrul careia s-a retinut, in esenta, ca "urmatoarele caracteristici tehnice, tip motor, Euro III, capacitate cilindrica de 4000 cm3, 94 CP sunt conforme cu cerintele caietului de sarcini, puterea motorului fiind chiar superioara, iar in ce priveste capacitatea rezervorului, nu se poate retine ca o capacitate mai mare nu ar respecta cerintele autorita tii contractante si necesita tile sale concrete.". Curtea a constatat ca petentul-autoritate contractanta nu a contestat aceasta decizie, astfel ca devin aplicabile dispozitiile art. 280 al.3 din OUG 34/2006, conform carora "decizia Consiliului este obligatorie pentru parti", considerentele acesteia fiind opozabile si obligatorii pentru autoritatea contractanta. De altfel, principalul motiv pentru care Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor a admis contestatia SC T. C. SA prin decizia 5133/5.10.2010, care formeaza obiectul prezentei plangeri, il constituie faptul ca autoritatea contractanta nu a tinut cont de motivatia pentru care Consiliul a admis initial contestatia (prin decizia 4610/2010) - considerente citate anterior -, actionand pur formalist, in sensul anula rii actelor contestate si emiterii unei noi decizii, in care a mentinut aceleasi considerente initiale, a ca ror nelegalitate si netemeinicie a fost constatata de Consiliu. In plus de caracterul obligatoriu al considerentelor deciziei nr. 4610/2010, ca urmare a necontesta rii acesteia, si de obligatia autorita tii contractante de conformare fata de acestea, cu ocazia relua rii procedurii de achizitie si a reevalua rii ofertelor, Curtea a apreciat ca sustinerile Consiliului, exprimate in decizia contestata, sunt corecte. Astfel, din caietul de sarcini rezulta ca autoritatea contractanta a urma rit achizitionarea unui tractor avand ca specificatii tehnice, printre altele, motor minim Euro III, capacitate cilindrica cuprinsa in intervalul 3000-4000 cm3, 72 CP si rezervor de motorina de 70-100 litri, in timp ce din oferta contestatoarei SC T. C. SA rezulta ca aceasta a ofertat pentru un tractor cu motor minim Euro 3, capacitate cilindrica de 4000 cm3, putere de 94 CP si rezervor de 150 de litrii, care era compus din doua rezervoare de 75 l si care se puteau eventual separa. Curtea a considerat ca diferenta dintre caietul de sarcini si oferta contestatoarei o reprezinta puterea motorului si capacitatea rezervorului, precum si ca sunt corecte considerentele Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor, conform carora specificatiile ofertate de contestatoare sunt superioare si nu incalca cerintele din caietul de sarcini, fata de dispozitiile art. 35 si 36 din OUG 34/2006. Pentru toate aceste considerente, retinand ca decizia contestata este legala si temeinica, Curtea a respins plangerea ca nefondata.

Alte spete din domeniul Licitatii

. Aplicarea dispozitiilor art. 2562 alin. 2 din OUG 34/2006, republicata. Litigiu privind achizitiile publice
Decizia numarul 762/R din data de 19.04.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures

Achizitia publica a unor servicii impartite pe loturi. Principiul disponibilitatii procedurii in fata Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor
Decizia numarul 727 din data de 30.04.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Suceava

Achizitie publica - procedura licitatiei deschise. Cerere avand ca obiect obligarea autoritatii la plata contravalorii adausului comercial nerealizat si a dobanzii legale aferente.
Decizia numarul 658/CA/ din data de 13.10.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Constanta

Achizitie publica in temeiul OUG 34/2006 modificata. Obligativitatea respectarii cerintelor minime de calificare
Decizia numarul 70 din data de 14.01.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

Achizitie publica. Aplicabilitatea prevederilor art. 181 raportat la art. 170 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 modificata.
Decizia numarul 227 din data de 11.02.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

Achizitie publica. Contestatie impotriva respingerii cererii de participare la licitatie privind atribuirea de spatii comerciale.
Decizia numarul 260/CA din data de 31.03.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Constanta

Achizitii publice. Cerere de suspendare a procedurii de atribuire si a incheierii/executarii contractului de achizitie. Suspendarea anterioara , de catre autoritatea contractanta , a intregii proceduri, pana la solutionarea in instanta a contestatiilor...
Decizia numarul 2919 din data de 05.07.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Cluj

Achizitii publice. Competenta materiala a Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor nu poate fi extinsa in cazul unor proceduri nereglementate sau exceptate de la prevederile OUG 34/2006 privind achizitiile publice.
Decizia numarul 209 din data de 08.02.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti

ACHIZITII PUBLICE. EVALUAREA OFERTELOR. TERMENE DE LIVRARE. SITUATII PARTICULARE
Decizia numarul 51 din data de 24.04.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Bacau

Achizitii publice. Masura dispusa prin decizia Consiliului National de Solutionare a contestatiilor privind continuarea procedurii de atribuire prin declararea ca neconforma a unei oferte. Nelegalitate.
Decizia numarul 2775 din data de 12.12.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti

Achizitii publice. OUG 34/2006, republicata
Decizia numarul 1117/R din data de 11.04.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures

Achizitii publice. OUG 34/2006. Consecintele nerespectarii de catre ofertanti a documentatiei de atribuire si a caietului de sarcini.
Decizia numarul 53 din data de 18.01.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti

ACHIZITII PUBLICE. PROCEDURA DE CERERE DE OFERTE.
Decizia numarul 412 din data de 11.03.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti

Achizitii publice. Situatia de forta majora sau de imposibilitate fortuita de a executa contractul
Decizia numarul 1685 din data de 21.10.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti

Actiune creditor recunoastere drept de servitute. Contestatie la licitatie publica pentru vanzarea terenului
Decizia numarul 2343 din data de 31.08.2005. Pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures

Actiune in anularea hotararii arbitrale. Contract de achizitie publica. Competenta de solutionare a pretentiilor izvorate din asemenea contracte
Decizia numarul 1691 din data de 27.09.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

Anulare licitatie publica Nesemnarea procesului verbal de toti membrii comisiei de licitatie nu confirma lipsurile constatate de comisie in ce priveste indeplinirea de catre participanti a conditiilor de participare la licitatie.
Sentinta civila numarul 260/CA din data de 04.12.2008. Pronuntata de Tribunalul Neamt

Aspecte legate de termenele procedurale prevazute de OUG 34/2006, privind atribuirea contractelor de achizitie publica , a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, republicata
Decizia numarul 525/R din data de 15.04.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures

COMUNICARE INFORMATII
Sentinta civila numarul 2599 din data de 02.10.2009. Pronuntata de Tribunalul Bucuresti

Constatarea nulitatii absolute a procesului verbal de licitatie
Decizia numarul 887 din data de 14.04.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti

Contencios administrativ. Achizitii publice. Respingerea ofertei ca neconforma , in conditiile in care oferta financiaranu cuprinde toate costurile prevazute in caietul de sarcini, iar raspunsul la solicitarea de clarificari nu este concludent.
Decizia numarul 598 din data de 14.04.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Bacau

Contestare rezultat procedura de atribuire prin licitatie deschisa. Modificarea factorilor de evaluare a procedurii si incalcarea principiilor, prevazute de art. 2 din OG. 34/2006 si art. 197 si 199 si 200 din acelasi act normativ. Consecinte.
Decizia numarul 908 din data de 29.10.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Galati

Contestarea actelor autoritatii contractante
Decizia numarul 491/R din data de 22.03.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures

Contestatie respinsa ca tardiva de catre C. N. S. C. in conditiile OUG 34/2006 modificata. Solutie legala raportat la continutul contestatiei
Decizia numarul 1000 din data de 06.07.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

Contract de prestari servicii incheiat prin procedura reglementata de OUG 34/2006. Dispozitii procedurale aplicabile, derogatorii de la dreptul comun, in ceea ce priveste termenul de recurs. Lipsa caracterului de litigiu comercial, care sa at...
Decizia numarul 2964 din data de 11.07.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Cluj

Documentatie neconforma. Ofertele depuse in baza acestora nu pot fi considerate decat ca neconforme
Decizia numarul 469/C.a. din data de 20.09.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Domeniu privat. Unitate administrativ-teritoriala. Obligativitatea licitatiei.
Decizia numarul 85/CA din data de 01.02.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

Dreptul ofertantului de a obtine despagubiri in cazul incalcarii de catre autoritatea contractanta a prevederilor legale referitoare la atribuirea contactului de achizitie publica de bunuri. Conditiile exercitarii dreptului de a obtine despagubiri. L...
Decizia numarul 627/CA din data de 11.07.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Executare contract de achizitii publice. Competenta materiala. Intrarea in vigoare a noului Cod civil. Irelevanta
Decizia numarul 16 din data de 23.08.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

Licitatie organizatade o asociatie de dezvoltare intercomunitarapentru atribuire in gestiune delegataa serviciului de transport public local de persoane. Legislatie aplicabila. Necompetenta Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor de a...
Decizia numarul 234 din data de 13.03.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Bacau

licitatie publica deschisÄ
Decizia numarul 1224/R din data de 22.12.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures

Licitatie publica. Cerere de suspendare a procedurii de atribuire formulata odata cu plangerea impotriva deciziei Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor prin care oferta petentei a fost declarata neconforma. Conditii legale.
Decizia numarul 2614 din data de 24.11.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti

Licitatie publica. Legea aplicabila
Decizia numarul 19 din data de 14.05.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Alba-Iulia

Licitatie publica. Programul SAPARD. Inaplicabilitatea OUG 60-2001
Decizia numarul 2090 din data de 31.10.2005. Pronuntata de Curtea de Apel Alba-Iulia

Licitatii.
Decizia numarul 1740 din data de 15.09.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti

Litigiu privind achizitiile publice
Decizia numarul 768/R din data de 28.04.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures

Materie : RECURS CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL. ACHIZITII PUBLICE. PERMITEREA COMPLETARII FORMALE SAU DE CONFIRMARE A DOCUMENTELOR DEPUSE LA CANDIDATURA, CU ACTE EXISTENTE LA ACEA DATA, CARE SA CONFIRME CONTINUTUL ACESTORA, FARA A-L FAVORIZA PE ...
Decizia numarul 2348 din data de 14.11.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Oradea

Neaplicarea dispozitiilor privind organizarea licitatiei, beneficiind de dreptul de preemtiune constructorul de buna credinta
Sentinta civila numarul 221 din data de 13.03.2009. Pronuntata de Tribunalul Olt

OUG 34/2006, privind atribuirea contractelor de achizitie publica , a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, republicata. Calitatea de autoritate contractanta , in acord cu prevederile art. 8 li...
Decizia numarul 505/R din data de 13.04.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures

Plangere formulata impotriva Deciziei C. N. S. C. Bucuresti
Decizia numarul 1426/R din data de 21.07.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures

Plangere impotriva deciziei Comisiei Nationale de Solutionare a Contestatiilor. Nerespectarea obligatiei de mentinere a criteriilor de evaluare a ofertei pe tot parcursul procedurii de achizitii publice. Consecinte
Decizia numarul 535/CA din data de 08.12.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Plangere impotriva Deciziei Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor. Aplicarea corecta a disp. art. 270 Coroborat cu art. 255 pct. 5 din OUG 34/2006.
Decizia numarul 444 din data de 22.11.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Galati

Plangere impotriva Deciziei Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor. Incalcarea dreptului la aparare si la un recurs efectiv
Decizia numarul 1831 din data de 08.11.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti

Plangere indreptata impotriva deciziilor pronuntate de C. N. S. C., privind modul de atribuire a contractului de achizitie publica
Decizia numarul 1413/R din data de 07.07.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures

Prin art. 2562 din OUG 34/2006, republicata sunt reglementate termene speciale cu un mod de calcul diferit de cele reglementat in dreptul comun
Decizia numarul 1415/R din data de 07.07.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures

Procedura de atribuire a serviciilor publice. Declinarea competentei Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor in favoarea instantei de judecata. Nelegalitate
Decizia numarul 1670 din data de 16.06.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Cluj

Procedura de atribuire contracte de achizitie publica. Verificarea respectarii termenului legal pentru formularea contestatiei
Decizia numarul 1154/R din data de 20.04.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures

RECURS CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL. ACHIZITII PUBLICE. OFERTA RESPINSA CA NECONFORMA. SOLICITAREA DE CLARIFICARI EMISA DE COMISIA DE EVALUARE NU PREZINTA CLARITATEA NECESARA UNUI ASTFEL DE DOCUMENT, CONFORM ART.78 DIN H. G. NR.925/2006, DACA NU...
Decizia numarul 2582 din data de 28.11.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Oradea

Refuz nejustificat al autoritatii contractante de atribuire a contractului de lucrari publice catre societatea castigatoare a licitatiei. Competenta instantei. Aplicabilitatea art. 7 din Leg. 554/2004.
Decizia numarul 325 din data de 02.10.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Galati

Termenul de valabilitate a garantiei de participare in cadrul procedurii prevazuta de OUG 34/2006
Decizia numarul 287 din data de 09.02.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti

Vanzare Casa Agronomului licitatie publica C. A. P.; proces-verbal de licitatie publica ; actiune in constarea dreptului de proprietate astfel dobandit.
Decizia numarul 508 din data de 17.03.2010. Pronuntata de Tribunalul Iasi

Vanzarea imobilului apartinand domeniului privat de unitatii administrativ teritoriale - obligativitatea efectuarii licitatiei
Decizia numarul 260/R din data de 27.10.2006. Pronuntata de Curtea de Apel BrasovComentarii ref. Decizia numarul 1831 din data de 08.11.2010 pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti

Fii primul care comenteaza.

 

 

Ultimele comentarii:
Florin S comenteza: ''Cnventiile civile sunt greu de deosebit de un contrcat de munca mai ales atunci cand obiectul de activitate al conventii ... »»''

Laurentiu Galca comenteza: ''Sunt angajat la firma URBAN PROTECT din sinaia jud Prahova In urma controalelor pe care ati facut la firma respectiva si ... »»''

cornel comenteza: ''Doresc sa achizitionez un autoturism Skoda, fabricat octombrie 2006 diesel 1,9 norma poluare E3, emisii co2 140.Va rog s ... »»''

daragiu petre comenteza: ''buna zioa.am o mica problema .am avut o oprire pe salariu meu.iar deaci eu am platit totii banii care trebuia prin ing b ... »»''

stefania comenteza: ''Buna seara , numarul de telefon numai este valabil cum as putea intra in posesia celui nou ,
Multumesc
... »»''

Jebelean Lidia comenteza: ''Buna ziua,

Detin un Titlu de proprietate comun pentru suprafata de 9,088 ... »»''

dan comenteza: ''DNA SA SE SESISEZE IN LEGATURA CU ABUZURLE FACUTE LA COMANDA DE MORIE COMANDANTUL DE LA SADU IN FAVOAREA LUI FANE DOGARU ... »»''

 

 

Harta administrativa a Romaniei Judetul Satu-Mare Judetul Bihor Judetul Salaj Judetul Cluj Judetul Alba Judetul Hunedoara Judetul Arad Judetul Timis Judetul Caras-Severin Judetul Mehedinti Judetul Dolj Judetul Olt Judetul Gorj Judetul Vālcea Judetul Arges Judetul Dāmbovita Judetul Teleorman Judetul Giurgiu Judetul Calarasi Judetul Constanta Judetul Ialomita Judetul Prahova Judetul Brasov Judetul Sibiu Judetul Buzau Judetul Braila Judetul Tulcea Judetul Vrancea Judetul Galati Judetul Mures Judetul Covasna Judetul Harghita Judetul Bacau Judetul Vaslui Judetul Neamt Judetul Iasi Judetul Bistrita-Nasaud Judetul Maramures Judetul Suceava Judetul Botosani Judetul Bucuresti Judetul Ilfov Judetul Ilfov

 

 

 

Prima Pagina          Sitemap          Harta Site          Mergi sus


Toate datele afisate sunt informatii publice, publicate de autoritatile si institutiile publice sau in cadrul documentelor destinate publicului (Monitorul Oficial, Acte ale autoritatilor publice s.a.).
Consimtamantul persoanei vizate nu este cerut atunci cand prelucrarea priveste date obtinute din documente accesibile publicului, conform legii. (art.5, alin.2, lit.f din Legea nr. 677/2001, pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date). Notificare Operator de date cu caracter personal nr. 2447/2015.
Reclamatie date cu caracter personal