Drept comercial

Termenul de  drept comercial  are mai multe concepte terminologice, cum ar fi:

 • drept comercial drept ramură de drept;
 • dreptul comercial ca știință;
 • dreptul comercial ca disciplină educațională.

Înțelegerea semnificației expresiei  comerciale  depinde de conținut, de context și de scop. Literatura juridică afirmă că există două sisteme care determină domeniul dreptului comercial: sistemul subiectiv și sistemul obiectiv.

Subiectiv 

Conform sistemului subiectiv, drept comercial are ca obiect normele juridice care reglementează raporturile sociale ce decurg din acte juridice care sunt implicate persoane care acționează în calitate de dealeri. În această concepție, dreptul comercial apare ca un set de norme juridice profesionale pentru o anumită categorie profesională numită comercianți.

Scopul 

Conform obiectivului sistemului de drept comercial se referă la relațiile sociale ce decurg din documentele juridice, tranzacții și evenimente care legea (Codul comercial român, art. 3) consideră actele de comerț și că regimul fără a avea orice persoană calități importante care a ajuns. Având în vedere acest criteriu, dreptul comercial apare ca un set de norme juridice pentru o categorie de tranzacții juridice definite ca acte de drept comercial. Sistemul de cod comercial românesc se bazează pe sistemul obiectiv. Existența acestui sistem rezultă din conținutul următoarelor reguli:

 • art. 3 Codul comercial român care prevede că schimburile comerciale de lucrări pentru care acestea aplică regulile sale și drepturile tratate ca atare, indiferent de cine le și comerciant sau de comercializare îl angajează;
 • art. 7 din Codul comercial românesc, care specifică noțiunea de operator cu consecința delimitării domeniului de aplicare a dreptului comercial la persoanele care sunt comercianți.

principiile dreptului comercial românesc

Noțiunea de principiu nu este o lege specifică, se găsește în general în orice activitate umană intelectuală sau rațională. În esență, principiile lor sunt câteva idei de bază, reguli sau regulamente, ca urmare a abstractizare și generalizare, în ceea ce privește cunoștințele și experiența umană, care reflectă și direcționează gândirea umană și experiența și la care se raportează și valoarea judecății comportamentul și acțiunea umană.

Principiile de bază ale principiilor societății civile și a instituțiilor de drept civil, drept comercial sunt principiile românești, drept comercial român este o ramură de drept privat și de drept privat este fundamentul dreptului civil.

Principiile generale ale dreptului comercial românesc sunt:

 • principiul asigurării cadrului legal pentru existența și funcționarea economiei de piață
 • principiul garantării cadrului juridic al comerțului liber
 • principiul asigurării cadrului legal pentru o concurență loială
 • principiul asigurării cadrului legal pentru protejarea interesului național în activitatea economică
 • principiul dreptului comercial al relațiilor comerciale
 • principiul parității juridice a părților în relațiile comerciale
 • principiul furnizării cadrului juridic pentru credite în tranzacțiile comerciale
 • principiul furnizării cadrului juridic pentru securitatea tranzacțiilor comerciale
 • principiul asigurării vitezei și simplității operațiunilor comerciale

Analiza cadrului juridic pentru asigurarea principiului existenței și funcționării unei economii de piață

Economia de piață ca un tip de organizare a economiei se bazează pe o sumă de elemente structurale și mecanisme de reglementare care asigură funcționalitatea. determinanți critice ale sistemului economic menționat este relația dintre principiile de furnizare și de generare a cererii anterioare în producția de bunuri și metode de organizare și combinarea factorilor de producție și nivelul și dinamica prețurilor, care determină persoanele și categoriile de persoane care au acces la aceste bunuri. În literatura de specialitate se precizează că o economie națională trebuie să îndeplinească următoarele mecanisme structurale și de reglementare care să fie implicate în tipul de economie de piață:

 • o diversitate de forme de proprietate, protejate de lege, predominant proprietate privată
 • un sistem de operațiuni descentralizat, bazat pe tranzacțiile individuale ale agenților economici implicați în piață, cadrul legal și economic și financiar
 • un obiectiv al activității de optimizare a profitului producătorului (vânzătorului) și de satisfacere a cererii consumatorului pentru consumator (cumpărător)
 • o piață concurențială liberă și generalizată.